کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 72 صورت مشروح مذاکرات روز سه‌شنبه 16 اذر ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور- آقایان: کریمى. جلیلى. ارباب. دکتر پیرنیا. فرود.

3- بیانات آقای رئیس راجع به مسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاه‏

4- بیانات آقای رئیس دایر به موضع انتخاب هیئت نظارت برنامه و قرائت نامه‌هاى متبادله بین سنا و شوراى ملى

5- تقدیم‏ 5 فقره سؤال به وسیله آقایان: خلعتبرى و دکتر جزایرى و درخشش‏

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله قرارداد به وسیله آقای وزیر امور خارجه‏

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

8- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایى‏

9- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگسترى‏

10- بیانات آقای معاون وزارت کار راجع به مساعدت دولت نسبت به سیل‌زدگان‏

11- طرح گزارش کمیسیون قوانین داورى راجع به مالیات به رارث نقل و انتقادات بلاعوض.

12- تقدیم نه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزى‏

13- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض‏

14- ختم جلسه به عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 72

صورت مشروح مذاکرات روز سه‌شنبه 16 اذر ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور- آقایان: کریمى. جلیلى. ارباب. دکتر پیرنیا. فرود.

3- بیانات آقای رئیس راجع به مسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاه‏

4- بیانات آقای رئیس دایر به موضع انتخاب هیئت نظارت برنامه و قرائت نامه‌هاى متبادله بین سنا و شوراى ملى

5- تقدیم‏ 5 فقره سؤال به وسیله آقایان: خلعتبرى و دکتر جزایرى و درخشش‏

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله قرارداد به وسیله آقای وزیر امور خارجه‏

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

8- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایى‏

9- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگسترى‏

10- بیانات آقای معاون وزارت کار راجع به مساعدت دولت نسبت به سیل‌زدگان‏

11- طرح گزارش کمیسیون قوانین داورى راجع به مالیات به رارث نقل و انتقادات بلاعوض.

12- تقدیم نه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزى‏

13- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض‏

14- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس دو ساعت بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر سعید امامى. حشمتى. اسفندیارى. صارمى. مکرم. پیراسته. بزرگ‌نیا. افخمى. رضایى. کى‌نژاد. عبدالرحمن فرامرزى. جلیلى. سنندجى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: شفیعى. دولت‌آبادى. امیدسالار. شیبانی. دکتر شاهکار. دولتشاهى. مصطفى ذوالفقارى. رضا افشار.

زودرفتگان با اجازه- آقایان: احمد صفایى یک ساعت. تفضلى یک ساعت و نیم. امیرتیمور کلالى یک ساعت و چهل و پنج دقیقه. تجدد دو ساعت. موسوى دو ساعت. علم دو ساعت. صادق بوشهرى دو ساعت.

دیرآمدگان و زود رفتگان بى‌اجازه- آقایان: نراقى. اریه. ابراهیمى. نقابت. گیو. فرود. عبدالصاحب صفایى. محمودى. مهدوى. کدیور هر کدام ده دقیقه آقایان: فرید اراکى، مشایخى، دکتر مشیر فاطمى، دکتر افشار و شوشترى هر کدام 15 دقیقه. آقایان: دکتر وکیل. غضنفرى. محمود افشار. تیمورتاش هر کدام بیست دقیقه آقای سلطان‌مراد بختیار 25 دقیقه آقایان: عبدالحمید بختیار نیم ساعت. امیر احتشامى نیم ساعت. ارباب 35 دقیقه. خاکباز 45 دقیقه. مهندس ظفر 1 ساعت .اعظم زنگنه یک ساعت و 15 دقیقه. صراف‌زاده یک ساعت و نیم.

غائبین در رأى آقایان: عبدالصاحب صفایى 2 رأى. پورسرتیپ 2 رأى. صراف‌زاده 2 رأى. مشایخى 2 رأى. مهندس جفرودى 2 رأى. حایرى‌زاده 1 رأى. قرشى 1 رأى. عبدالحمید بختیارى 1 رأى.

رئیس- نسبت یه صورت مجلس نظرى نیست؟ آقای دکتر جزایرى.

دکتر جزایرى- بنده نسبت به صورت جلسه عرضى ندارم یک سؤالى کرده‌ام تقدیم می‌کنم.

رئیس- بعد از ورود در دو دستور بدهید آقای دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- بنده جلسه قبل مریض بودم و به اداره بازرسى هم اطلاع داده‌ام استدعا می‌کنم دستور بفرمایید اصلاح شود

رئیس- اگر اطلاع داده باشید اصلاح می‌شود.

آقای مهندس جفرودى.

مهندس جفرودى- اگر نظر مبارک باشد بنده از خود جنابعالى اجازه گرفتم و مرخص شدم‏

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای حمدیه.

حمدیه- یک تلگراف مفصلى از مراغه رسیده در تایید عرایض بنده که در جلسه قبل عرض کردم تقدیم مقام ریاست مى‌کنم.

رئیس- آقای اریه.

اریه- از این که مقام محترم ریاست در جلسه قبل ببنده اجازه فرمودند راجع به موضوع فرهنگ کشور و حقوق کلیمیان به سمع نمایندگان محترم برسانم سپاسگزارم ضمنا خواستم عرض کنم براى رفع سوء تفاهم بنده این طور عرض کردم که در مملکت شاهنشاهى اقلیتى وجود ندارد و تمام اقلیت‌هاى مذهبى از کلیمیان و زرتشت‌یان و ارامنه که قسمتى از ملت ایرآن هستند در نهایت آزادى در نهایت رفاهیت مآنند سایر هم میهنآن خودشان زندگى کرده و می‌کنند (صحیح است) و البته ملت کلیمى ایرآن ثابت کرده‌اند که در طى 5 قرن در نهایت درستى و در نهایت صداقت و در نهایت فعالیت و میهن‌دوستى وشاه‌دوستى زندگانی کرده‌اند امیدوارم که نسبت به جوآنان تحصیل کرده آنان هم که خودشان آن را براى آموزکارى که شغل شریفى است حاضر می‌کنند توجهى بفرمایند و در تمام دانشسراها و دانشکده‌ها پذیرفته شوند و همان طور که جناب آقای وزیر فرهنگ قبول کردند و قول دادند عمل شود بنده سپاسگذارم‏.

عبدالصاحب صفایى- از لحاظ

+++

ایرانیت ما هیچ وقت اقلیتى نداشته‌ایم از لحاظ بوده از لحاظ ایرانیت همه یکى هستند

رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده- بنده مختصر اصلاحاتى عبارتى در صورت جلسه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای ارسلان خلعتبرى.

ارسلان خلعتبرى- دو سؤال یکى از وزارت کشاورزى کرده‌ام‏

رئیس- هنوز وارد دستور نشده‌ایم وقتى که وارد دستور شدیم بدهید آقای دولتشاهى.

دولتشاهى- اگر غیبت بنده مربوط به جلسه پنجشنبه است که بنده و آقای افشار اجازه گرفته بودیم استدعا می‌کنم دستور فرمایید اصلاح شود

رئیس- اصلاح می‌شود دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد

2- بیانات قبل از دستور آقایان: کریمى. جلیلى. ارباب. فرود. دکتر پیرنیا.

رئیس- سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند آقای کریمى بفرمایید

(شمس آبادى- امروز روز سؤالات است قربان) سؤالات جلسه پیش بود یک جلسه در میان سؤالات اگر جلسه نشود این نوبت از بین می‌رود.

کریمى- به طوری که خاطر آقایان محترم نمایندگان مسبوق است بنده میل ندارم که زیاد مصدع اوقات شریف‌تان شوم و از اول دوره هیجدهم تا به حال بنده فقط دو مرتبه صحبت کردم (پورسرتیپ- متشکریم) زیرا در این صحبت‌ها متأسفانه اثرى نمی‌بینم ولى مع‌هذا گفته‌اند در گفتن اثرى هست که در نگفتن نیست از این وجه وقتى موضوعى پیش می‌آید بنده مجبور می‌شوم که عرایضى حضور آقایان بکنم آقایانى که (کاشانی- مشروط به این که گوش شنوا باشد) نطق قبل از دستور می‌کنید گاهى در خارج این طور انعکاس پیدا می‌کند که این آقایان مقصودشان از نطق قبل از دستور انتقاد شدید و حمله به دولت است بنده خواستم این قسمت را حقیقتاً روشن کنم که منظور بنده از عرایض امروز حمله به دولت نیست زیرا بنده تجربه دارم که وقتى دولت ضعیف شد براى مملکت نمی‌تواند کارى از پیش ببرد (صحیح است) و تنها دولت قوى می‌تواند قدم‌‌هاى موثرى براى مملکت بردارد (صحیح است) و امروز سپهبد زاهدى به این مملکت خدمت کرده خدمت او هم به هیچ وجه مورد انکار آقایان نیست و کس دیگرى هم بهتر از ایشان سراغ نداریم که به ایشان رأى کبود بدهیم و یک رئیس‌الوزرا دیگرى بیاوریم که بهتر از ایشان کار بکند (صحیح است) روى این اصل بنده صلاح نمى‌دانم که کارى بکنم دولت سرنگون بشود مطلب دیگرى راجع به همین موضوع است که وقتى ما یک دولت خدمتگذار را قدردانى کردیم این سبب خواهد شد که رجال مملکت تشویق بشوند و مثل ایشان خدماتى در مواقع سخت و باریک براى مملکت ما انجام بدهند ما فراموش نکرده‌ایم که در غروب 27 مرداد سال 1332 هیچ کدام از ما امید به نجات و بقاى این مملکت را نداشتیم (صحیح است)

(شمس قنات‌آبادى- یک عده‌اى هم این قدر ناامید شده بودند که می‌خواستند در بروند) بنا به فرمان شاهنشاه این مرد فداکارى کرد و با پشتیبانى یک عده مردم حقیقة پا برهنه که در اطراف تانک ایشان بودند و الان عکس‌هایش موجود است توانستند به اوضاع سرو سامانى بدهند (صحیح است) از این جهت ما نباید خدمات ایشان را فراموش کنیم و عرض کردم که اگر محظوراتى براى دولت هست که نمی‌تواند آمال آقایان را فورى برآورده کند این موضوع نباید سبب بشود که موجبات تضعیف دولت فراهم بشود سپهبد زاهدى اگر شش ماه قبل از کار بر کنار می‌شد و خدمت دیگرى هم نمى‌توانست آنجام دهد براى خودش افتخارى کسب کرده که این دو خدمت را انجام داده بود که یکى برگرداندن اوضاع متشنج مملکت به حال آرامش و و امنیت و یکى حل موضوع نفت و اما مطالبى که امروز می‌خواهم خدمت آقایان عرض کنم راجع به صحبت روز است و آن موضوع قرضه است این موضوع قرضه که به عرض آقایان رسیده در روزنامه‌ها هم منتشر شده است اگر در روزنامه‌ها منتشر نمى‌شد بنده میل نداشتم صحبت جلسه‌اى خصوصى را در جلسه علنى عرض کنم ولى چون در روزنامه‌ها درج شده است و تمام ملت ایران مطلع است بنده می‌خواهم عقیده خودم را عرض کنم به عنوان این که اگر لازم شد اصلاح کنند

(پورسرتیپ- خوب بود می‌گذاشتید مطرح می‌شد آن وقت می‌فرمودید) به عقیده بنده در تاریخ مشروطیت ایران و قبل از آن سوابقى راجع به قرضه از خارجى هست که در آن موقع رجال وطن‌پرست ایران و مردان کاردان و آزموده زیر بار قرضه از خارجى نرفتند علتش این بوده است که آنها مطمئن نبودند که دستگاه آن زمان ایران بتواند آن قرضه را به مصرف حقیقى خودش برساند و بعد بتواند دین مملکت را از گرفتارى قرض نجات بدهد صلاح مملکت هم همان بود که رجال دلسوز مملکت مخالفت کردند با قرضه و حتى زن‌هاى وطن‌پرست ایران حاضر شدند گوشواره‌هاى طلاى خود را به دولت ایران بدهند که دولت ایران زیر بار قرض اجنبى نرود ولى امروز با استعدادى که بحمدالله در آقایان نمایندگان محترم هست و مراقب اوضاع هستند و دولت هم میل به صلاحیت دارد و از هم اینها بالاتر این که شخص شاهنشاه علاقه کاملى به اصلاحات دارند و جداً عملیات را تحت مراقبت قرار داده‌اند بنده می‌خواهم اینجا دولت را متذکر کنم که اگر می‌خواهد قرضه‌اى براى این مملکت بگیرد باید اول دستگاه خودش را اصلاح کند و بعد به فکر گرفتن قرضه بیفتند (صحیح است) یک مملکتى که ششصد میلیون کسر بودجه دارد این چاه ویل است هر چه از هر جا بگیرند باید توى این چاه بریزند و به مصرف عمران و آبادى و بالا بردن سطح تولید نخواهد رسید کسر بودجه در مملکت بزرگ‌ترین افت است هیچ دولتى نمی‌تواند مستقر بماند مگر این که اول بودجه‌اش را منظم و تأمین کند

(عبدالرحمن فرامرزى- مال شخص هم همین طور است) آقای سپهبد زاهدى که به این مملکت خدمت بزرگ کرده است از لحاظ حفظ آرامش و برگرداندن اوضاع از خطر و حل مشکل نفت بعد از این کارها ما این توقع را داریم که اول بودجه مملکت را موازنه بدهند یک بودجه صحیحى براى مملکت به مجلس بیاورند تا ما بفهمیم دستگاه دولت منظم هست خودش می‌تواند دخل و خرج خودش را اداره کند تا بعد بتواند مملکت را اداره کند این یک دلیل واضحى است که اگر یک شخص نتوانست خودش را اداره کند دیگران را به طریق اولى نمی‌تواند اداره کند یک اربابى که خرج نوکرهایش بیشتر از دخلش بود این مسلما ورشکسته و مستاصل و پریشان می‌شود از این جهت دولت باید در این موضوع که مخصوصاَ یک موقعیتى پیش آمده است که خارجی‌ها به ما اعتماد و اطمینان کرده‌اند به ما می‌خواهند پول قرض بدهند دولت باید اول دستگاه خودش را اصلاح کند. این بودجه براى این مملکت خیلى بزرگ و سنگین است یک مثل معروفى است می‌گویند چند پول جگرگ سفره قلم کار نمى‌خواهد. این قرضى را که به شما می‌دهند نباید بیهوده خرج کنید (صحیح است) دولت‌ها وقتی که بى‌نیاز شدند، توانستند امور ادارى خودشان را اداره کنند آن وقت می‌توانند یک خدمت اصلاحى بکنند و یک قدم‌هاى مفیدى بردارند اگر کسر بودجه داشتند مجبور می‌شوند پیش اجانب دست نیازمندى دراز کنند و اگر این نیازمندى آنها موجب نشود که جز اعمال اجانب بشوند لااقلش این است که کارى براى مملکت نمى‌توانند آنجام بدهند این کار بسیار مشکلى نیست ما عده کارمندان‌مان فوق‌العاده زیادتر است از عده‌اى که مورد نیاز ماست این کارها را آقای دکتر مصدق خوب می‌توانست اصلاح کند متأسفانه نکرد به قول دوست عزیز ما جناب آقای سرتیپ شیبانی که فرمودند اى بسا کار که دانست و توانست و نکرد ولى حالا بحمدالله آقای سپهبد زاهدى از پشتیبانى آقایان نمایندگان و از تأیید اعیحضرت برخوردار هستند و می‌توانند قدم‌هاى اساسى و اصلاحى براى مملکت بردارند و باید اولین قدم را در اصلاح بودجه مملکت بردارند بنده احترامى به کارمندان دولت نمى‌کنم یک عده زیادى بودجه‌خوار دور این بیت‌المال جمع شده‌اند آقا اینها راهى است که از طریق مشروع نه از طریق دیکتاتورى می‌شود دستیارانش را از بیت‌المال جدا کرد یکیش این است که یک لایحه‌اى جناب آقای فولادوند بیاورید به مجلس که کارمندانى که ثروتشان به یک حدودى رسیده است اینها دست از سر ملت بردارند و بروند از سرمایه خودشان تجارت و زراعت کنند دیگر توقع این را نداشته باشند که براى فورمالیته خودشان را به اداره نشان بدهند و یک حقوقى از دولت بگیرند یک عده دیگرى هستند که دزدى و رشوه‌خوارى آنها به حد تجرى رسیده آنها داراى مدارک هستند اگر بفرمایید مدارک از آنها نداریم بنده قبول نمى‌کنم آنها آثار زیادى از دزدى و ناپاکى خودشان باقى گذارده‌اند یک محاکه سریعى از آنها بکنید و دست آنها را هم از بودجه و مملکت کوتاه کنید این دو تا قسمت سوم می‌آیم در بین کارمندان صالح و غیر دزد که آنها هم زاید هستند این املاک خالصه را بین آنها قسمت کنید املاک موقوفات را به طریقى که شرع اسلام اجازه می‌دهد با اجازه‌هاى طویل المده به آنها اجازه بدهید از طریق بانک کشاورزى از همین پولى که می‌خواهید قرض کنید تراکتور و زمین و بذر به آنها بدهید که آنها هم بروند دنبال تولید بعد یک عده قلیلى باقى خواهند ماند از افراد درستکار و مورد نیاز و در وزارتخانه‌ها وقتى عده کم شد آقای وزیر هم بهتر می‌تواند به کارهاى وزارتخانه‌اش برسد آقایان عده زیاد کارمندان الان موجب لوث شدن مسئولیت کارها در وزارتخانه‌ها است روزى نیست که در اطاق رؤسا وزارتخانه‌ها بین چهار تا کارمند دعوا و جدال نباشد این یکى می‌گوید چرا میز مرا کج نگذاشتى زیر عکس اعلیحضرت نگذاشتى فحش می‌دهد به پیشخدمت و فردا آن یکى می‌آید فحشش می‌دهد که میز مرا کج بگذار و میز او را راست بگذار دولت باید به این بازی‌ها و تشریفات خاتمه بدهد باید کارهاى ادارات و وزارتخانه‌هاى ما مثل بانک بشود جناب آقای تجدد بهتر از بنده‏ می‌توانید که بانک کارهایش اتوماتیک‌مان انجام می‌شود براى هر کارى یک مسئول معیین و مشخص است ولى در وزارتخانه‌ها این طور نیست یک نامه‌اى که شما به آقای وزیر می‌دهید وقتى گم می‌شود مستأصل می‌شود که از که بپرسد این نامه کجاست این مال زیدى عده کارمندان است یک عده قلیلى باقى خواهند ماند که می‌شود اطمینان داشت کارها را خوب انجام می‌دهند و از طرفى خرج مملکت به یک رقم قابل توجهى کاهش پیدا می‌کند البته همه آقایان اهل حساب هستند راه دومش این است که دخل مملکت را بالا

+++

ببرید از لحاظ مالیاتى همان طورى که این مطلب را بارها اعلیحضرت همایونى فرموده‌اند مالیات عمده را طبقه سوم می‌دهند در این مالیات‌ها هم (داراب- از 1700 میلیون مالیات هفت میلیون مالیات مزروعى است) خواهش می‌کنم توجه کنید آقایان از بنده نرنجند و حمله هم نکنند چون بنده نطقم را نوشته ندارم دست پاچه می‌شوم و رشته سخن از دستم خارج می‌شود آقایان فشار را از دوش طبقه سوم بردارید که مالیات تصاعدى بگیرید فشار را از طبقه سوم بردارید والله طبقه سوم مملکت زیر فشار مرد این زمستان زغال ندارد، بالا پوش ندارد آسمان هم که دارد با آنها بی‌وفایى می‌کند دولت هم که کارى ازش بر نمی‌آید براى آنها بکند اقلاً مالیات را از آقایان طبقه اول بگیرید و خرج طبقه سوم بکنید (صحیح است)

(داراب- طبقه اول مالیات نمی‌دهد) اجازه بدهید بنده عرایضم را بکنم. وقتی که دولت توانست یک بودجه‌اى که موازنه داشته باشد به مجلس بیاورد و تصویب شد آن روز بنده به سهم خودم فکر و وجدانم راحت می‌شود که دولت داراى یک استقرار معنوى است و توانسته است در درجه اول خودش را اصلاح بکند و بعد ما از او این امید را داریم که می‌تواند خودش را اداره کند و می‌تواند قرضه بگیرد قرضه گرفتن به نظر بنده براى مملکتى که کار اداریش هرج و مرج باشد سهم مهلک است و براى مملکتى که وضع اداریش منظم باشد نعمتى است به هر ملکى امروز پول قرض نمى‌دهند چرا دیروز به ما قرض نمى‌دادند؟ وقتى ما اعتبار پیدار کردیم قرض می‌دهند این دلیل اعتبار ماست که به ما قرض می‌دهند حالا این نوزولش خیلى زیاد بنده مخالفم با صدى سه چهار چون در مملکت خودشان صدى یک و صدى یک نیم و صدى دو است بعد هم آقای وزیر دارایى نفرمایند قرض‌الحسنه اقلاً قرض‌الحسنه نگویند بگویند قرض معمولى (عبدالرحمان فرامرزى- قرض با فرع که قرض‌الحسنه نیست) در هر صورت امیدوارم انشاءالله آقای دکتر اممینى که راجع مشکل نفت با دولت همکارى زیاد کرد این قدم مهم را هم بردارند و راجع به خرج بنده عرض کردم سعى کنند از خرج‌ها بکاهند عده کارمندان زیادى را تقلیل دهند سطح تولید راهم بالا ببرند اما اطمینان داشته باشیم قرضه به خیر و صلاح مملکت خواهد بود و به مصرف حقیقى خودش می‌رسد و موقع خودش ما می‌توانیم قرض‌مان را بدهیم و از فواید آن هم بهره‌مند شویم مطلب دیگرى که می‌خواهم عرض کنم که تنها از طرف خود بنده نیست بلکه جناب آقای اعظم زنگنه هم با بنده شریک هستند که تذکر فرمودند آن راجع به کرمانشاه است یکى راجع فرهنگ کرمانشاه متأسفانه چند سال است به کرمانشاه هیچ گونه توجهى نمی‌شود این که عرض می‌کنم به کرمانشاه توجه نمی‌شود از لحاظ این است که کرمانشاه مرکز استان است اولاً هیچ گونه فرقى بین یزد و کرمانشاه نیست. کرمانشاه مرکز استان است و به هر کدام از مراکز استان جناب آقای فولادوند دولت توجه کرده از لحاظ فرهنگ لااقل دانشکده‌اى دارند. شیراز دانشگاه دارد تبریز دانشگاه دارد نقصى هم اگر دارند باید نواقصش مرتفع بشود بنده هم خیلى خوشبختم ولى استدعا بنده این است که کرمانشاه فراموش نشود کرمانشاه استعداد زیادى براى تشکیل دانشکده کشاورزى دارد و یک تشکیلات مختصرى هم الان از طرف سازمان برنامه در آنجا داده شده است.

رئیس- آقای کریمى وقت شما تمام شد.

کریمى- به اندازه 5 دقیقه دیگر به بنده اجازه بفرمایید عرایضم تمام می‌شود.

صفایى- 5 دقیقه از آقای ارباب قرض کنید بعد به آقای ارباب رأى می‌دهیم‏

رئیس- تأمل کنید باید رأى گرفته شود به 5 دقیقه ادامه صحبت آقای کریمى آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کثیرى قیام کردند) تصویب شد. بفرمایید.

کریمى- از لطف آقایان نمایندگان محترم تشکر مى‌کنم بقیه باز راجع حوضه به موضوع دانشکده کشاورزى یکى هم راجع به امور بهدارى آنجاست در کرمانشاه ما یک ناحیه بزرگى است به نام سنقر کلیایى یک بخش‌هایى هست به نام هرسین کنگاور و صحنه تمام اینها را تیمسار شیبانی خوب می‌دانند آنجا سرپرستى فرمودند این بخش‌ها نه طبیب دارند نه دارو دارند. آقایان نمایندگان کرمانشاه کاغذ می‌نویسند تقاضا می‌کنند ما هم محضورات دولت را می‌دانیم ولى در این موقع که می‌خواهند قرضه بگیرند و پولدار می‌شوند توقع داریم بعد از این فراموش نکنند یک مقدارى براى ما دارو و یک عده زیادى بهدار و قابله به این ناحیه بفرستند یک سازمانى هست جناب آقای فولادوند جهت همکارى بهداشتى به نام ایران و آمریکا و کرمانشاه را هم مرکز بهداشتى استان در نظر گرفته‌اند و قرار است در آنجا ساختمان‌هایى بکنند هنوز آن ساختمان‌ها را نکرده‌اند این را هم بنده توقع دارم از آقای وزیر بهدارى که به آن موسسه وارد صحبت شوند بلکه مرکزیت سازمان بهداشتى ایران وآمریکا را در کرمانشاه برقرار کنند مطالب دیگرى که می‌خواستم عرض کنم راجع به لوله‌کشى کرمانشاه است بعضى از آقایان محترم به جناب آقای ابتهاج خیلى دوست هستند بنده از آقایان تقاضا می‌کنم از ایشا بخواهند که لوله‌کشى کرماشاه تکمیل بشود زیرا یک شعبه لوله باید اضافه بشود. براى بخش 3 کرمانشاه به م چناى که ثلث شهر را تکمیل می‌دهد بدون آب مانده است این قسمت باید حتماً درست بشود بنده هم از آقای ابتهاج خواهش کردم که جناب آقای زنگنه ههم خواهش کردند که کمک کنند و این کار تمام شود زیرا امر لوله‌کشى یک امر حیاتى است. خوشوقتم که جناب آقای دکتر ستوده هم اینجا تشریف آوردند خواستم عرض کنم که شما فکرى براى مردم بکنید چاى قند و شکر مثل قماش جز مواد اولیه است بنده که وکیل مجلس هستم قربان قدرت خرید چاى آزاد را ندارم چرا فکرى به حال مردم نمى‌کنید چرا آقا اجازه نمى‌دهید چایى بیاورند به قیمت ارزان به مردم بدهند الان شما به جاى وزیر هستید چون وزیر اقتصاد ملى نیست ما از شما توقع داریم این کار را انجام بدهید. جناب آقای فولادوند عرضى هم که حضرتعالى دارم راجع به زغال است شاید همه آقایان نمایندگان این نظر را دارند امسال سرماى خیلى شدیدى دارد مملکت ما را تهدید می‌کند بارندگى زیاد خانه‌هاى مردم را خراب می‌کند جناب آقای صدیقى شرحى نوشته‌اند در این مورد که حوضه انتخابی‌شان و بعضى شهرهاى دیگر را سیل خراب کرده و مردم‌شان مستاصل هستند و تقاضاى کمک از دولت دارند و حتى نوشته‌اند که حاضر هستیم اگر دولت لایحه‌اى بیاورد ما هم کمک می‌کنیم به سیل‌زدگان ولى چیزى که امروز خیلى براى مردم اهمیت و فوریت دارد ذغال است ذغال‌گیر نمى‌آید خروارى صد تومان و صدو بیست تومان ذغال پیدا نمى‌شود یک کارى بکنید که ذغال به دست مردم برسد بنده بیش از این وقت آقایان را نمی‌گیرم و از لطفى که فرمودند تشکر می‌کنم (احسنت)

رئیس- آقای جلیلى بفرمایید.

جلیلى- آقایان محترم از وضع بارندگى امسال کاملاً مستحضر و مسبوق هستید این بارندگى که قبلاً شروع شد و به موقع بود و همچنین حالا به موقع، هر دو تایش ضررهاى داشت و علاوه بر تلفات جانى که داشت یک خسارت مالى بیشترى را فراهم کرد و ممکن است این خسارت مالى بعد هم همین طور بماند و باز یک عده‌اى تلف بشوند چون آن موقع تابستان بود حالا متأسفانه زمستان است و مخصوصاً که در این اواخر که در قسمت جنوب بارندگى‌هاى شدید شده و آقایان مطلع هستند که بیشتر ساختمان‌ها و بناهایى که در قسمت جنوب هست با خشت و گل است و همه خسارت دیده قسمت‌هاى شیراز است، یزد است، آباده است که آقایان مسبوق هستند (صدقى- کاشان هم هست) کاشان هم هست بنده به طوری که اطلاع دارم و مطمئن هستم و خبر موثق دارم اهالى یزد دو سه هفته است در تکایا و مساجد آب انبارها مجبور شده‌اند پناه ببرند و زندگیشان را بگذرانند بنده وقتى این خبر رسید به جناب آقای نخست‌وزیر جریان را عوض کردم خودشان هم مطلع بودند و بنده تشکر می‌کنم از ایشان که در این موقع دستور موکد و جدى دادند و همان طور موسسه شیر و خورشید سرخ هم کمک کرد که براى وضع فعلی‌شان موثر بوده بدین نحو که چند روز مردم یزد توانستند زندگیشان را ادامه دهند می‌خواستم عرض کنم که یزدی‌ها اصولاً مردمانى هستند زحمتکش و قانع و داراى عزت و نفس یزدى همیشه کمک می‌کرده است به سایر نقاط مملکت و بنده مطمئن هستم که آقایان هم اغلب‌شان و خود دولت مطلع است که در این چند سال گذشته یزد هیچ دستش را به سوى مرکز دراز نکرده و از عنایات و توجه مرکز محور بوده ولى در عین حال مردم یزد همیشه نسبت به مقرراتى که دولت داشته اصول و موانع مشروطیت و تخت و تاج سلطنت همیشه صخیمى و فداکار بوده است (صحیح است) و هیچ وقت ما ندیده‌ایم مردم در یزد عملى بکنند که خداى نخواسته بگویم اهالى یزد هم عده‌شان گمراه بودند بنابراین به این ترتیب که عرض کردم اگر یزدى الان وسیله کافى داشت باز هم دستش را به سوى مراکز دیگر دراز نمى‌کرد ولى حالا نمی‌تواند تحمل کند بنابراین بنده از جناب آقای وزىر استدعا می‌کنم که دستور بفرمایند بانک کشاورزى و بانک رهنى کمک‌هاى موثرى را به اهالى یزد بکنند همان طورى که دستور فرمودند شعبه بانک رهنى که در یزد نبود و نداشتند دایر بشود و البته بایستى یک راهى را پیدا کنند که این بانک‌ها که هست و می‌توانند کمک بکنند خیلى تشریفات قائل نشوند براى این که اگر مطابق تشریفات بخواهد عمل بشود طول می‌کشد و موثر نمى‌شود بیش از این هم عرضى ندارم و چون این وقت را از آقای ارباب گرفته بودم از ایشان تشکر می‌کنم یک تلگرافى هم از اهالى میبد رسیده تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای ارباب بفرمایید.

مهدى ارباب- بنده براى ایفاى حق محلى را که در آن پرورش یافته‌ام در تایید فرمایشات جناب آقای جلیلى به عرض می‌رسانم که مردم یزد به قدرى منبع الطبع هستند که با نهایت عسرت زحمت می‌کشند و شبانه‌روز جان می‌کنند و دست تکدى و استمداد به کسى دراز نمی‌کنند یک چنین مردمى امروز آفات آسمانى آنها را سرگردآن و خانه‌هاى آنها را ویران کرده است متأسفانه این حوادث مصادف شده با مسافرت اعلیحضرت همایونى تشریف می‌داشتند اول شخص و کسى که توجه به حال مردم مى‌کرد ایشان بودند که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش امیدوارم دولت فعلى هم دولت تیمسار زاهدى

+++

توجه کنید و تأسى کنید و به آلام مردم در این موضوع توجه شایانى بفرماید و مخصوصاً در این موقع که جناب آقای دکتر صحت هم که در هیئت دولت هستند یزدى هستند لابد توجه بیشترى می‌کنند و تذکر لازم را خواهند داد و از آقایان استدعا می‌کنم اقداماتى که براى اهالى یزد شده اینجا تذکر بدهند تا ما بدانیم چه اقدامى شده و تا به حال چه قداماتى کرده‌اند نکته دیگر این است که به این که حالا وزارت راه سه معاون دارد به ما می‌نویسد راه‌هاى بندرعباس و میناب قابل عبور است از آن طرف تلگراف‌هایى رسیده است که اصلاً قابل عبور نیست حتى در نود کیلومتر آنجا هم یک کامیون پنج شبانه روز توانسته است عبور کند بنده استدعا می‌کنم یک هیئتى از آقایان نمایندگان مجلس و از نمایندگان با اختیارات کامل از طرف دولت بیایند بنده هم افتخار مصاحبت ایشان را خواهم داشت برویم نواحى جنوب ملاحظه بفرمایید که یک قسمت عمده مملکت در چه حالى است مخصوصاً تمنى می‌کنم آقایان توجه بفرمایند اساساً لازم است آقایان وزرا گاهى بروند اطراف و اکناف کشور حال مردم را توجه کنند ببینند چه خبر است، مردم مردم چه می‌کنند همیشه در تهران ماندن فایده‌اى که بایستى مترتب باشد مترتب نخواهد بود موضوع دیگر پیشنهاد می‌کنم یک مدالى از طرف مجلس براى شهردارى به پاس حق‌شناسى ملت براى تأمین وضع ذغال داده بشود زیرا الان وقتى است که دیگر مردم نمى‌توانند زیاد ذغال بیاورند و ما را به قدرى پایبند و گرفتار موضوعات کوچک کرده‌اند که به موضوعات کلى و اساسى نمى‌رسیم تمام افکار را متوجه یک ذغال کرده‌اند این چه داستانى است این چه وضعى است مخصوصاً از انجمن محلى خیابانى ساسانى و شاه‌رضا شرح دلخراشى رسیده که عیناً به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و به عرایضم خاتمه می‌دهم چون دو دقیقه از وقتم را به آقای صدرزاده داده‌ام که استفاده کنند.

رئیس- آقای ارباب آهوى ناگرفته را بخشیده‌اند چند دقیقه از وقت‌شان را به آقای جلیلى دادند بقیه‌اش را خودشان استفاده کردند دیگر وقتى باقى نمانده است اگر هم داشتند نمى‌توانستند به یک نفر بیشتر بدهند آقای دکتر پیرنیا.

دکتر پیرنیا- البته عرایض بنده در تعقیب فرمایشات همکار محترم جناب آقای جلیلى است راجع به وضع وخیم و رقت بارى که فعلاً در کلیه شهرستان‌ها مرکزى و جنوبى کشور حکمفرماست به علت وضع بارندگى بى‌سابقه و آفاتى که به جان و مال و زندگانی مردم را در معرض مخاطره قرار داده البته در موقع مختلف مسائل متعددى ممکن است توجه دولت را جلب بکند و در مجلس شوراى ملى مورد بحث قرار بگیرد ولى به اطلاعى که همکاران محترم بنده از وضع وخیم مردم در این شهرستان داریم به خصوص اطلاعى که بنده شخصاً از وضع مردم در شهر نائین و در دهات و قصبات آنجا دارم می‌خواستم خدمت همکاران محترم و به خصوص نمایندکان دولت عرض بکنم که تمام هم و قوا و منابع دولت باید متوجه همراهى و کمک و نجات کسانی که دچار این بلیات آسمانى و همین طور آیت خسارت شدید شده‌اند بشود البته منظور بنده این نیست که به ذکر و توصیف وضع مردم اکتفا بکنم فقط می‌خواستم عرض کنم که اقداماتى که از طرف دولت تا حالا در این قبیل موارد شده در مورد سیل زدگى بهار و در مواردى که زلزله روى می‌داد در اوضاع فعلى به نظر بنده کافى نیست و یک تذکراتى می‌خواستم به جناب آقای فولادوند که اینجا تشریف دارند خدمت‌شان عرض کنم و آن یک تقاضایى است که از طرف خودم و سایر همکاران براى نجات مردم از سیل و از این مخاطره بارندگى و همین طور آسیب‌هاى دیگر را به استحضار مجلس برسانم و تقاضایى از خدمت‌تان بکنم که در این باب یک اقدام فورى و عاجلى معمول بفرمایید اولین اقدام در این زمینه این است که دولت متوجه اهمیت و فوریت و ضرورت اقدامات مربوط به این کار بشود و یک شخصى را که بشود از بین وزرا باشد یا این که یکى از مأمورین عالى رتبه دولت را مأمور و مسئول نجات مردم از یک طرف و کمک آسیب‌دیدگان از طرف دیگر بکند دوم این که یک دستگاه مجهزى براى نجات مردم و براى کمک به آسیب‌دیدگان به وجود بیاورند همیشه در سایر جاهاى دنیا که یک چنین واقعه‌اى روى می‌دهد فورى دولت یک دستگاه مجهزى براى کمک غیرمترقبه و کمک به آسیب‌دیدگان ایجاد می‌کند در ایران البته بیشتر توجه به این است که عده‌اى را جمع بکنند و کمیسیونى را براى جمع‌آورى اعانه تشکیل بدهند و نجات مردم و کمک به آسیب‌دیدگان را فقط موکول به اعانه و کمک هیئت‌هاى غیرمسئول بکنند در صورتى که در اوضاع و احوال فعلى مهمترین وظیفه دولت همین نجات مردم و کمک به آسیب‌دیدگان است از تمام وظایف رسمى دیگر دولت این مقدم‌تر است (صحیح است) این یک وظیفه رسمى است مربوط به اعانه و مربوط به کارهاى اشخاص غیرمسئول نیست این بزرگ‌ترین مسئولیت دولت در وضعیت فعلى است یک عده‌اى ویلان و سرگردآن در بیابان‌ها زیر برف و باران در نهایت بدبختى زندگى می‌کنند دولت باید به وضع آنها رسیدگى کند و آنها را از این خطر نجات دهد و به آنها کمک کند بنابراین قسمت دوم ایجاد یک سازمانى است که در همه دنیا معروف است در مواردی که این اتفاق می‌افتد به اسم سازمان نجات یا سازمان کمک به آسیب‌دیدگان که یک سازمان دولتى است با یک نفر مسئول که به اصطلاح خارجى سازمان رئیس مى‌گوید که جناب آقای وزیر خارجه هم استحضار دارند که یک سازمان‌هاى بین‌المللى و ملى است که براى کمک در این مواقع تشکیل می‌شود این کار همان طور که عرض کردم مهمترین کار دولت است بنابراین مخارج مربوط به این کار در درجه اول اهمیت قرارداد و مقدم‌تر از کلیه مخارجى است که که دولت دارد بنده تقاضا دارم براى این سازمان یک اعتبار کافى براى نجات مردم و دهات سیل‌زده و همین طور کمک به آسیب‌دیدگان در نظر بگیرد و دولت یک لایحه بیاورد و اعتبارش را بخواهد و از وجوه عمومى نه از وجوهى که از مردم به عنوان خیرات و مبرات مى‌پردازند این کار اختصاص بدهد این تقاضاى سوم بنده است تقاضاى چهارمى که دارم این است که در دنیا دستگاه‌هاى بزرگ بین‌المللى براى کمک به مردم و دولت دوست وجود دارد دولت می‌تواند از این دستگاه‌ها خیلى زیاد استفاده بکند براى مثال عرض می‌کنم که بنده براى جلب کمک دولت امریکا در این مورد دیروز به رئیس اصل چهار صحبت‏ کردم و ایشان به بنده اطلاع دادند که طبق یک قانونى دولت مجاز است و اختیار دارد که غذاى مجانى براى این جور موارد در اختیار دولت‌هاى دوست می‌گذارد و به مجردى که دولت ایران تقاضا بکند مقدار کافى غذاى مجانى و به خصوص رد مرغوب دولت امریکا حاضر است به طور مجانى در اختیار دولت ایران بگذارد و از این محل البته دولت ایران خواهد توانست کمک‌هاى مؤثرى به آسیب‌دیدگان و مردم بکند. علت این که بنده یک همچو تقاضایى را دارم که دولت آن جان بدهد براى این است که طبق اطلاعات هواشناسى متأسفانه باید عرض کنم که یک زمستان خیلى سرد و خیلى مشکل با بارندگى‌هاى خیلى شدید و طوفان و طغیان تا اواخر بهار در پیش داریم و نباید دولت تحت تأثیر این فکر قرار بگیرد که این یک موضوع موقتى است و یک بارندگى است که یک هفته یا چند هفته دوام خواهد داشت و بعد قطع خواهد شد و نگرانى از این حیث نخواهد بود ممکن است دولت در این باب به مطلعین و متخصصین هواشناسى از لحاظ بین‌المللى مراجه بکند و مطمئن بشود که حقیقة وضع این زمستان وضعى نیست که یک ماه و دو ماه و سه ماه باشد و ممکن است اسن بارندگى تا اواسط بهار ادامه پیدا کند که این سازمان مسئول باشد و اعتبارات کافى هم در اختیارات این سازمان باشد البته منظور از تذکرات این نیست که دولت تابه حال اقدامى نکرده در مورد نایین بنده خودم شاهد بودم اقدامات موثرى از طرف دولت به عمل آمده اعتبارات کافى حواله شده است نماینده‌اى فرستاده شده و به خصوص دستگاه شیر و خورشید سرخ بسیار خوب عمل کرده و اهالى نایین طبق تلگرافى که به بنده رسیده نهایت رضایتشان را از اقداماتى که تاکنون به عمل آمده بیان کرده‌اند و بنده تشکرات خودم را از متصدیان امور و به خصوص از جناب آقای نخست‌وزیر که بنده دیدم یک مراقبت فورى و جدى در این کار معمول داشتند به استحضار همکاران و به استحضار ایشان می‌رسانم ضمناً می‌خواستم از نماینده دولت تقاضا کنم که جریان اوضاع این شهرستان و وضع مردم و اقداماتى که دولت تا به حال کرده و در نظر دارد در آینده بکند و برنامه‌اش را براى مبارزه با این بلایا آسمانى و ادامه آن در آینده به استحضار مجلس شوراى ملى برساند که همه از برنامه دولت مستحضر باشند این تقاضاى بنده است

رئیس- سه دقیقه از وقت آقای دکترپیرنیا باقى مانده که به آقای صدرزاده داده‌اند.

فرود- خیر آقا به بنده داده‌اند.

دکتر پیرنیا- بله به آقای فرود داده‌ام.

رئیس- آقای فرود بفرمایید سه دقیقه وقت دارید.

فرود- در جلسه سه‌شنبه در جواب آقای دکتر جزایرى آقای وزیر بهدارى راجع به مبارزه با تراخم در اینجا یک بیاناتى کردند که البته این بیانات جایش اینجا نبود و بایستى اگر واقعا از نقطه‌نظر تراخم یک مطالب علمى داشتند این مطالب را به موقع خودش در جاى خودش بیان می‌کردند و به علاوه خلاف حقیقت در اینجا مطالبى بیان کردند که بنده با نهایت تاسف بایستى عرض کنم آقای دکتر صالح اظهار کردند مبارزه با تراخم در دزفول نه این که هیچ نتیجه‌اى نداده بلکه مضر هم واقع شده است یعنى اظهار کردند معالجه با الکتروکو اکولاسیون یعنى معالحه با برق و از بین بردن ویروس‌ها بیشتر صدمه می‌زند به پلک چشم بدین معنى که ممکن است ویروس‌ها کشته بشوند و از بین بروند ولى عارضه‌اى که معالجه با برق پیدا می‌شد به مراتب از خود تراخم سخت‌تر و بدتر خواهد بود این بیان ایشان را بنده کاملاً تکذیب می‌کنم ولى حتى بیان ایشان را راجع به این که از سازمان بهداشتى جهان دفترى است این دفاتر و نمایندگى‌ها هر کدام اکسپیر دارند متخصص دارند در مواقعى که یک مسئله علمى، فنى، طبى بنا باشد که در سازمان بهداشتى جهانى مورد مطالعه و دقت و مذاکره قرار بگیرد رسم این است که اکسپرها جمع می‌شوند و کنگره تشکیل می‌دهند و کنگره‌اى که به وسیله اکسپرها تشکیل می‌شود راجع به آن موضوع علمى و فنى اظهار نظر می‌کند و الّا این نمایندگى که هستند هیچ گونه حق اظهار

+++

نظر ندارند فقط جمع‌آورى اطلاعات می‌کنند براى کمک اساساً الکترو کواگولاسیون یا دیاتور کواگولاسیون به عبارت دیگر معالجه با برق در سال 1924 دو نفر پروفسور به نام و رمز و به نام بى‌دلت که پروفسور شمس افتخار شاگردى و همکارى با این اشخاص را داشته براى اولین مرتبه در سال 1924 دو نفر پروفسور به نام ورمزWorms  و به نام بی‌دلت Bidault  که پروفسور شمس افتخار شاگردی و همکاری با این اشخاص را داشته برای اولین مرتبه در سال 1924 به معرض امتحان و آزمایش قرار دادند و نتایج نسبتاً خوبى البته خوب نه، نسبتاً خوبى هم گرفتند در سال 1931 پروفسور شمس به معیت یک نفر دکتر به نام ژاک روله با هم شروع کردند به دنبال این مطلب بعنى دنباله مطالعه معالجه با برق را گرفتند 11 نفر تراخمى را اینها تحت معالجه قرار دادند از این 11 نفر 5 نفر معالجه شد و شش نفر معالجه نشد آن 5 نفرى که معالجه شدند مرض تراخمشان بسیار خفیف بود و آن شش نفرى که معالجه نشدند مرض تراخمشان بیسار قوى شده بود پروفسور شمس این دانشمند ایرانى که خدمات او موجب افتخارات براى جامعه ایران که من توضیح خواهم داد (صحیح است) تحقیق می‌کند شخصاً مطالعه می‌کند که دلیل این که معالجات آنها با برق روى 5 نفر موثر واقع شده روى شش نفر واقع نشد چه بود بعد از مطالعات زیاد به این مطلب بر مى‌خورد که آن دستگاهى که با آن کار می‌کرده‌اند این الکترود یعنى آن التى که بر روى برجستگى‌ها کار می‌کردند ممکن است این ویروس‌ها در کنار برجستگى‌ها یا قرنیه یا در جاى دیگر واقع شده باشد و در معرض این معالجه یعنى این سوزن واقع نشوند و با این وسیله مصون بمانند ایشان در 1931 مراجعت کردند به  ایران در ایران مجدداً شروع می‌کند به مطالعه و تحقیق

رئیس- آقای فرود وقت تمام شد.

فرود- این مطلب خیلى مهم است اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه دیگر ادامه بدهم.

پیراسته- رأى می‌دهیم.

رئیس- نمى‌شود براى ایشان رأى گرفت پس به اختصار بفرمایید.

فرود- ایشان در تهران معطالعات‌شان را تعقیب می‌کنند بر مى‌خورند به این مطلب که اگر یک الکترود کروى شکل تعبیه کنند که روى ملهتمه و حتى روى قرنیه این حرکت بکند ترخم به وسیله الکترو کواگولاسیون کاملاً امکان‌پذیر خواهد بود و این الت را تعبه می‌کند و این عمل را انجام می‌دهد و صدها هزار نفر را از معرض کورى در همین کشور نجات می‌دهد در سال 1950 کنگره یعنى مجتمع عمومى آنجن ضد تراخم در آندن تشکیل می‌شود ایشان این موضوع را در آنجا بیان می‌کنند و مجتمع عمومى یعنى همان اکسپرها از آقای پروفسور شمس خواهش می‌کنند که گزارش مجمع عمومى ضد تراخم را براى سال 1954 تهیه کند ایشان چهل سال روى تهیه این گزارش که ترجمه هم شده است و این کتاب است زحمت می‌کشند و شخصاً چون با این شخص دوستى دارم خدا را شاهد می‌گیرم و شهادت می‌دهم که در این مدت دو مرتبه ایشان‏ براى وزارت بهدارى دو دولت دعوت کردند و ایشان براى این که مشغول تهیه این گزارش بودند از پست وزارت استعفا کرد یعنى از قبول وزارت خودارى کرد براى این که گزارش شش را تهیه بکند

(دکتر جزایرى- انصافاً خیلى زحمت کشیده‌اند) در مجمع عمومى انجمن ضد تراتخم که در فرانسه در سال 1954 تشکیل شد ایشان گزارشش آن را تقدیم می‌کنند

(دکتر افشار- این مسائل فنى را در مجلس شوراى ملى مطرح نفرمایید) این شخص افتخار ایران است اعیحضرت به ایشان نشان همایونى دادند

(دکتر افشار- منظور از این حرف‌ها چیست؟) اعضاى انجمن ضد تراخم شش ماه قبل از تشکیل انجمن گزارش پروفسور شمس را مطالعه می‌کند روز تشکیل انجمن هیچ کس به این موضوع ایرادى نمى‌کند یعنى به معالجه الکترو کواگولاسیون و فقط یک نفر پرفسور انگلیسى اظهار نظر می‌کند که من در عین این که از طریقه پروفسور شمس را که یک خدمتى است به عالم بشریت قبول دارم به معالجه با آنتى‌بیوتیک‌ها و سولفامیدها هم وفادرام پروفسور شمس قضیه معالجه با آنتى‌بیوتیک‌ها و سولفامیدها را رد می‌کند و با دلایل علمى ثابت می‌کند که معالجه با آنتى‌بوتیک‌ها و سولفامیدها قابل قبول نیست و آن پروفسور انگلیسى هم در جواب پروفسور شمس دیگر بیانى نمی‌کند بنده چون وقتم تمام شده است جناب قاى رئیس هم می‌فرمایند که نمى‌شود دامه داد بنده سعى می‌کنم که دیگر عرضى نکنم ولى این مطلب لازم بود در اینجا گفته بشود و متاسفم از این که بنده از وقت اضافى نمى‌توانم استفاده کنم و این نامه است که اعلیحضرت همایونى راجع به پروفسور شمس نوشته‌اند من می‌خوانم: «جناب آقای دکتر سیاسى

رئیس دانشگاه تهران- نامه شماره فلان متضمن یک نسخه از مجله بین‌المللى تراخم و اصل و از لحاظ آن رو ملوکانه گذشت ذات‌القدس شاهنشاه از این که اطباى معروف دنیا نسبت به یکى از پزشکان مجرب و دانشمند کشور این گونه تجلیل و تحسین نموده‌اند قرین رضایت و خرسندى گردیده مقرر فرمودند قدر پروفسور شمس را بدانید و نیز سعى کنید امثال این دانشمندان که مایه افتخار مملکت است زیادتر شوند و روزبه‌روز بر وسعت فرهنگ و علم افزوده گردد و به ایشان نشان همایونى مرحمت می‌شود.» با این عمل پروفسور شمس بزرگترین خدمت را هم به عالم بشریت کرده است اینجا هم دیسکوسیون است که راجع به این موضوع اکسپرها کرده‌اند اینها ضبط است حالا اگر آقایان در دانشگاه دسته‌بندى دارند این مربوط به علم و مملکت نمى‌شود (صحیح است- احسنت).

دکتر افشار- شما صلاحیت ندارید چه می‌دانید دو پروفسور راجع علمى چه می‌گویند.

کریمى- حالا اوقات تلخى ندارد یک مطلبى یاد گرفتیم.

فرود- حقه‌بازى و دسته‌بندى در داخل دانشگاه درست کرده‌اند این را نباید مربوط به علم کرد.

3- بیانیات آقای رئیس راجع به مسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاهى.

رئیس- سه روز است اعلیحضرت شاهنشاه براى مدت کوتاهى از میهن عزیز دو شدند ذات شاهانه به واسطه صفات حسنه و صفاى ضمیر و قلب رئوفى که دارند در میان بیست میلیون نفوس ملت که خود به مثابه روح و جان در کالبد و جسم هستند (صحیح است) تحمل دورى روح از بدن براى هم صعب است (صحیح است) امیدوارم این مسافرت به خیر و خوشى پایان پذیرد (انشاءالله) و به زودى بر زیارت ذات مبارک‌شان نائل بشویم (انشاءالله) و کسب سعادت بکنیم (انشاءالله) تردیدى نیست که در غیبت ذات همایونى آقایان نمایندگان محترم بیش از پیش در وظایفى که دارند اهتمام خواهند فرمود.

4- بیانات آقای رئیس دایر به موضوع انتخاب هیئت نظارت سازمان برنامه و قرائت نامه‌هاى متبادله بین مجلسین سنا و شوراى ملى.

رئیس- خواستم مطلب دیگرى را هم به عرض آقایان هم برسانم و آن ارجع به انتخاب هیئت نظارت سازمان برنامه است مجلس سنا نامه‌اى به بنده نوشته بود و بنده هم جوابى دادم که لازم است به اطلاع آقایان نمایندگان طبق ماده 76 آیین‌نامه برسد

(پیراسته- این از وظایف مختصه مجلس شوراى ملى است)

(مسعودى- جناب آقای رئیس هم همین طور فرمودند) حالا نامه مجلس سنا قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

راجع به انتخاب شش نفر هیئت نظارت سازمان برنامه از اداره قوانین آن مجلس رونوشت تصمیم قانونى مجلس شوراى ملى را به عنوان اطلاع به مجلس سنا فرستاده‌اند چون به طوری که خاطر شریف مستحضر است این تصمیم همانند سایر مصوبات قانونى بایستى به تصویب مجلس برسد

(کریمى- ابداً بى‌لطفى فرمودند)

(خلعتبرى- این طور نیست اشتباه می‌کنند)

(کریمى- باز هم شروع کرده‌اند) (بقیه نامه به شرح ذیل خوانده شد).

و همان طور که در دوره قبل مجلس سنا در مورد انتخاب نظار سازمان برنامه و هیئت نظارت دیوان محاسبات به تصویب مجلس سنا رسیده خواهشمند است دستور فرمایید عین تصمیم مذبور را در مجلس سنا براى اظهار نظر و تصویب ارسال دارند تا تشریفات قانونى آن به عمل آید.

نائب رئیس مجلس سنا- دکتر مهدى ملک‌زاده

رئیس- نامه‌اى هم که در جواب این نامه به مجلس سنا نوشته شده قرائت مى‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

پاسخ نامه شماره 2598- 9 ر 9 ر 33 موضوع ارجاع تصمیم قانونى انتخاب شش نفر اعضاى هیئت نظارت سازمان برنامه به آن مجلس محترم اشعار مى‌دارد. علاوه بر این که در ماده 9 قانون مربوط به سازمان برنامه تصریح شده است که مجلس شوراى ملى شش نفر را از بین هیجده نفرى که دولت به مجلس پیشنهاد می‌نماید انتخاب خواهد نمود (صحیح است) تاکنون هم سابقه نداشته است که مجلس شوراى ملى انتخاب شش نفر که براى نظارت درآمد و عواید و هزینه و مخارج سازمان برنامه با رأى مخفى در مجلس انتخاب نموده است براى اظهار نظر و تصویب به آن مجلس محترم احاله نماید

(نمایندگان- بسیار صحیح است) تاکنون هیچ یک از مصوبات و تصمیمات کمیسیون برنامه که طبق قوانین مصوبه به صورت قانون در مى‌آید براى اظهارنظر آن مجلس محترم فرستاده نشده (صحیح است) (چند نفر از نمایندگان- نخواهد شد) و سابقه نداشته (احسنت) و همین طور هم در دوره 16 قانون‌گذارى عمل شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت.

رئیس- مقصود بنده این است که هرگز مجلس شوراى تخطى به حقوق مجلس سنا نکرده و حقوق قانون اساسى به مجلس شوراى ملى اختصاصاً واگذار کرده که ما در موقعش از آن استفاده می‌کنیم که اهم آن نظارت در داخل و خرج مملکت است که از آن جمله است، اتخاب هیئت نظارت مخارج سازمان برنامه یکى هم انتخاب نظار بانک است و یکى هم انتخاب اعضاى دیوان محاسبات است که باید در تمام عواید و درآمد مملکت نظارت داشته باشند (صحیح است)

صدرزاده- اجازه می‌فرمایید در این باب صحبت کنم.

رئیس- مطابق ماده 76 آیین‌نامه اگر قبل از دستور مطلب مهمى باشد بنده به اطلاع آقایان می‌رسانم ولى بحث نمى‌شود

+++

و اگر بخواهید شور و بحث بشود باید مجلس راى بدهد.

صدرزاده- یک دقیقه اجازه بفرمایید رأى هم می‌دهیم چون این سابقه می‌شود.

رئیس- بنده تصور می‌کنم ارگ بحث نشود بهتر است

صدرزاده- با نهایت نزاکت صحبت می‌کنم چه مانعى دارد؟

خلعتبرى- بنده می‌خواستم ضمن تشکر از جنابعالی که چنین اقدامى فرموده‌اید استدلالى براى موجه بودن آن بکنم (صحیح است)

رئیس- وارد دستور می‌شویم. آقای صدرزاده شما مطلبى داشتید؟

صدرزاده- بنده در این باب اجازه بفرمایید صحبتى کنم.

رئیس- نه خیر مطابق ماده 76 آیین‌نامه مطلبى بود که به عرض مجلس رساندم دیگر بحثى ندارد.

تیمور تاش- چه اصرارى است که صحبت بشود.

صدرزاده- ولى اگر از مجلس نظر بخواهید اجازه بحث داده خواهد داد به هر حال تلگرافى بنده از استاندار فارس راجع به وضع سیل‌زدگان بوشهر، مرودشت و آباده و اقلید دارم راجع به این که خان‌هاى مردم آنجا اغلب خراب شده و احتیاج به کمک فورى دارد تلگرافى را به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و استدعا دارم به وسیله نمایندگان دولت که الان در جلسه حاضر هستند امر بفرمایید که اقدام فورى در بهبود وضع این اشخاص بشود (صحیح است)

5- تقدیم فقره سؤال به وسیله آقایان خلعتبرى دکتر جزایرى، درخشش

رئیس- آقای ارسلان خلعتبرى.

خلعتبرى- دو سؤال است یکى اتز وزارت کشور راجع به عوارض اخیرى که شهردارى تهران می‌خواهد وضع کند

(قنات‌آبادى- وضع کرده است) تقدیم می‌کند.

رئیس- آقای دکتر جزایرى.

دکتر جزایرى- بنده یک سؤالى از وزارت راه راجع به اعتبارات سال گذشته و امسال وزارت راه که متأسفانه قسمت اعظمش به مصرف نرسیده کرده‌ام یکى هم نامه‌اى است که از طرف نماینده کارمندان و وزارتخانه‌هاست راجع به سختى معشیت خودشان که بنده یک سؤالى از وزیر دارایى راجع به وضع زندگى مستخدمین و تشکیل شرکت تعاونى کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقای درخشش.

درخشش- سؤالى است از وزارت داریى و فرهنگ راجع به اضافه حقوق معلمین از 150 تومان به 250 تومان کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

(یک نفر از نمایندگان- پول ندارند)

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر امور خارجه.

رئیس- آقای وزیر امور خارجه بفرمایید.

وزیر امور خارجه- (انتظام) به طورى که خاطر آقایان محترم مستحضر است اختلافات مرزى بین دولت ایران و دولت شوروى متجاوز که از صد سال به این طرف وجود داشت و در این مدت چندین بار کمسیسون‌هایى تشکیل شده و اقداماتى شده بود که این اختلافات مرتفع بشود و متأسفانه هیچ وقت به نتیجه مطلوب نرسیده بود (صحیح است) و بعد از جنگ گذشته هم یک مسائل مالى بود که بین دو دولت مورد بحث قرار گرفته بود و این هم به نتیجه نمى‌رسید به طورى که گاهى بعضى‌ها تصور می‌کردند که لاینحل مانده است که در دولت سابق هم این موضوع مالى مورد بحث قرار گرفت و بعد به نتیجه مطلوبه نرسید دولت حاضر از ابتداى شروع کار تصور کرد که یکى از کارهایى که باید بشود این است که مساله مالى با شوروى حل بشود و همین مسئله مرزى که مدت مدیدى مورد اختلاف طرفین بود به یک صورتى حل بشود و از همان ماه‌هاى اول تشکیل این دولت مذاکرات تجدید شد و جلسات کمیسیونى که در این باب نمایندگان ایران و نمایندگان دولت شوروى با هم مذاکره می‌کردند تشکیل گردید و مذاکرات مفصلى در اطراف این قضایا به عمل آمد وقتى که اصول مطالب روشن شد دولت براى این که در این قسمت از طرف مجلسین هم ارشاد بشود تقاضا کرد که کمیسیون خاجه مجلس شوراى ملى و کمیسیون شماره یک مجلس سنا مشترکاً جمع بشوند و به گزارش دولت در این باب رسیدگى بکنند که چنید جلسه این کمیسیون مختلط تشکیل شد و همچنین کمیسیون فرعى هم تشکیل دادند و گزارش دولت و نقشه‌ها و نظریه‌ها به عرض آقایان رسید و چون دولت این کار را مصلحت دانسته بود گزارش کمیسیون هم با نظر دولت موافقت داشت چندین ماه از این قضیه گذشت باز هم کمیسیون‌ها در وزارت خارجه موضوع را دنبال کردند و یک موفقیت‌هاى کوچکى هم نسبت به آنچه قبلاً تحصیل شده بود به دست آورد به طوری که آقایان اطلاع دارند در این موافقتنامه راجع به کلیه مسائل یعنى تمام مرز شمالى که بین ما و شوروى است باید علامت گذارى بشود که به طور قطع و یقین روشن بشود که بعدها مورد اختلاف نباشد پیش‌بینى شده و راجع به مسائل مالى و تحویل دادن طلاهاى ایران که در بانک شورورى امانت بود و محاسباتى هم که با آنان داشتیم تفریغ بشود لایحه‌اى است که بنده به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌کنم

(تیمورتاش- استدعا می‌کنم با قید فوریت باشد) مطلب فورى نیست اگر کمیسیون‌هاى مربوطه موافقت بکنند که زودتر رسیدگى بشود بنده خیال می‌کنم کافى باشد چون شروع کردن به علامت‌گذارى بایست از بهار بشود و مقدمات کار را قبلاً فراهم کرد کار بسیار پیچیده‌اى است باید مهندس از وزارت جنگ و وزارت خارجه حاضر بشوند و مقدماتش را فراهم بکنند و همچنین تعیین تکلیف طلاها منوط به تصویب این قرارداد است که بنده تقدیم می‌کنم‏ و استدعا می‌کنم زودتر تکلیف آن را معیین بفرمایید (صحیح است)

رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوطه فرستاده می‌شود. آقای وزیر فرهنگ‏

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ

 وزیر فرهنگ- (جعفرى)- بنده می‌خواستم با اجازه آقایان به استناد ماده واحده لغو اختیارات رئیس دولت سابق لایحه استخدام پرستاران فارغ‌التحصیل آموزشگاه پرستارى را تقدیم بکنم

(عبدالرحمن فرامرزى- فرض کنید که اصلاً وجود نداشته شما لایحه بدهید به استناد آن ماده لازم نیست)

رئیس- در خود قانون لفو اختیارات قید شده است این لایحه طبق آن قانون داده می‌شود.

8- تقدیم چهار فقره به وسیله آقای معاون وزارت دارایى.

رئیس- آقای معاون وزارت دارایى.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- در تعقیب همان قانون لغو اختیارات آقای دکتر مصدق لوایحى است که باید تقدیم بشود (پیراسته- اسناد ندارد)

رئیس- آقای پیراسته صحبت نکنید آقایان می‌دانند که طرز لوایح فرق می‌کند یک قانونى گذاشته باید به آن استناد بدهند که به کمیسییون‌هاى مخصوصى طبق اختیاراتى که داده‌اید این لوایح مختلف است به این نکته توجه فرمایید.

معاون وزارت دارایى- یکى لایحه قانونى تهیه وسایل مبارزه با قاچاق یکى لایحه قانونى اصلاح مواد 16 و 17 قانون استخدام کشورى یکى لایحه قانونى مربوط به معاملات شرکت سهامى بیمه ایران لایحه قانونى امور مالى دانشگاه لایحه قانونى تصفیه حساب معوقه مالیات‌ها. لایحه قانونى تعدیل اجاره بها و احداث خانه‌ها ارزان

لایحه افزایش سرمایه بانک ملى ایران- لایحه افزایش سرمایه بانک رهنى ایران لایحه قانونى معافیت کالا وارده از طرف اداره همکارى فنى- لایحه قانون دعاوى مربوط به بانک سابق ایران- لایحه معافیت کارگاه‌هاى ریسندکى و بافندگى از پرداخت هر گونه عوارض- لایحه قانون واگذارى مزایاى قانون به شرکت نفت ایران لایحه قانونى واگذارى به سابت صدى ده و به صندق تعاون و عمرآن شهرستان‌ها- لایحه قانونى متمم لایحه وسایل مبارزه با قاچاق‌چیان

(قنات‌آبادى- لایحه مربوط به اراضى چه شد آن را چرا نمى‌آورید؟)

9- تقدیم 5 فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگسترى

رئیس- آقای میر مطهرى.

معاون وزارت دادگسترى (میر مطهرى)- چون طبق ماده واحده‌اى که راجع به القاى اختیارات آقای دکتر مصدق به تصویب مجلس رسید مقرر شد در ظرف 15 روز لوایحى که دولت لازم می‌داند تقدیم مجلس نماید بنده از طرف وزارت دادگسترى 5 فقره لایحه دارم که براى ارجاع به کمیسیون‌هاى مربوطه مجلس تقدیم مقام ریاست می‌کنم، سه فقره از اینها مربوط است به لایحه قانون استخدام قضات و یک فقره مربوط است به هزینه‌هاى دادگسترى و ثبت و حق تمبر پروانه

(پیراسته- بسیار لوایح بدى است) و دیگر مربوط است به دفاتر و اوراق اداره کل ثبت، این است که تقدیم ریاست مجلس می‌کنم براى ارجاع به کمیسیون‌هاى مربوطه.

10- بیانات آقای معاون وزارت کار راجع به مساعدت دولت نسبت به سیل‌زدگان.

رئیس- آقای دکتر صحت معاون وزارت کار

(دکتر صحت)- بنده خواستم درباره مطالبى که نماینده محترم آقای مهدى ارباب فرمودند که چه اقداماتى دولت کرده راجع به سیل‌زدگان به عرض آقایان برسانم همان طور که سابقه دارند به محض این که اطلاع رسید از اطراف دولت به فرمانداران و استانداران به همه جا اوامر و دستورات موکد داده شد که هر گونه کمکى که بتوانند مخصوصاً کمک مالى نسبت به سیل‌زدگان مضایقه نشود و همین طور (احمد فرامرزى- باید اعتبار از اینجا بفرستد) و همین طور از طرف شیر و خورشید سرخ همچنان که آقای جلیلى نماینده محترم یزد تذکر فرمودند همه طور مساعدت به فوریت شده و ضمناً در خود محل مخصوصاً یزد در آنجا هم یک کمسیون‌هایى تشکیل شده که آنها هم مشغول جمع‌آورى اعانه براى کمک به سیل‌زدگان هستند

(دکتر پیرنیا- اعانه فایده‌اى ندارد)

(صدرزاه- از طرف دولت باید اقدام شود) خواستم به استحضار آقایان برسانم که دولت آنى غفلت نکرده است.

صدرزاده- یک تذکر بنده دارم که کتبا هم تقاضا کرده‌ام، تذکر قانونى است.

رئیس- آن محتاج به رأى مجلس است حالا موقعش هم گذشته است (صدرزاده-

+++

 قطعاً آقایان رأى می‌دهند) آخر باید آیین‌نامه هم موافقت داشته باشد.

11- طرح گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض  

رئیس- در دستور مقدم گزارش مالیات بر ارث است و باید به اطلاع آقایان برسانم که دستور مجلس با حضور آقای وزیر دادگسترى سابق که نماینده دولت بودند معیین شده و چاپ هم شده و به اطلاع آقایان رسیده است حالا مطابق همان دستور گزارش کمیسیون دارایى راجع به مالیات بر ارث مطرح است کلیات مطرح است، خود لایحه مفصل است اگر لازم است قرائت شود و اگر آقایان لازم نمى‌دانند خوانده نشود

(چند نفر از نمایندگان- چاپ شده لازم نیست) آقای ارباب

(ارباب- وقتم را به آقای دکتر شاهکار می‌دهم) آقای دکتر شاهکار بفرمایید.

دکتر شاهکار- آقایان در جامعه‌اى که فرمان پول و زر در اغلب شئون اجتماعى آن مطاع و متبع است، در محیطى که مال و ثروت ملاک پیشرفت اغلب امور واسله بر لیاقت و استحقاق است (صحیح است) در چنین محیطى قانون مالیات بر ارث و امثال آن یکى از قدم‌هاى مفید و موثرى است که دولت واقعاً براى اصلاح امور مردم برمی‌دارد و از این جهت این عمل دولت قابل تقدیر است (مکرم- به شرط اجرا) به آن هم می‌رسیم، در دنیا آقایان ثابت شده که ملاک پیشرفت ملل و کار و فعالیت مفید است یعنى براى این که یک ملتى واقعاً به مرحله تکامل که علت غایى خلقت است برسد باید دولت و زعماى قوم سعى کنند که مردم به کار و فعالیت رغبت کنند و دولت هم آنها را در این راه کمک کند (صحیح است) هیچ وقت بدبختى یک کشور (من تقاضا می‌کنم همکاران محترم دقت بفرمایند به عرضى که می‌کنم) هیچ وقت بدبختى کشورى به این نیست که دولت کسر بودجه دارد بلکه بدبختى مملکت به این است که مردم و افرادش کسر بودجه داشته باشند یعنى مردم عوایدشان و درآمدشان کمتر از مخارجشان باشد، آن مردم و آن ملت همیشه در خطر این هستند که نتوانند، مثل یک کیسه تهى، روى پاى خودشان بایستند بارها در تمام دنیا اتفاق افتاده است که اگر دولت برخورده است به یک خرج ضرورى و به یک مطلب فوق‌العاده در حدود مسکن و توانایى افراد فورى این سوراخ پر شده و این کسر تأمین شده است. آقایان در نظرتان هست که در اولتیاتومى که دولت المان به دولت فرانسه داد مردم فرانسه براى خروج قشون اجنبى چند میلیارد پول داد در ظرف چند هفته از آن جوراب‌هاى پشمى یک لویى و دو لویى پول بیرون آوردند و دادند و قشون خارجى را بیرون کردند به دلیل این که ملت داراى کسر بودجه نبود متأسفانه ما در مملکتمان دچار این وضع هستیم یعنى ثروت انشعابش در قشرهاى مختلف مردم نیست طبقات مردم به علت بدى تقسیم ثروت در وضعیتى هستند که قدرت مقاومت فردى در بین آنها نیست و بزرگترین قدم اصلاحى که دولت باید بردارد و واقعاً راه حلى که براى نجات مملکت هست این است که این شکاف مهیب عدم تعدیل و تقسیم ثروت از بین برود شما آقایان وظیفه دارید که قدم به قدم در این راه بروید، من اینجا یک ضرب‌المثلى دارم که می‌گوید ثروت سبب خوشبختى نیست ولى باید عاتراف کرد که عدم ثروت هم یعنى فقر و فلاکت موجب بدبختى و فلاکت است‏ (صحیح است) و باید این فکر را کرد براى مبارزه به این دشمن ملیت و مذهب، راه هست و ما باید سعى کنیم که یک اتو واکسینه‌اى بکنیم یعنى علاج این مار گزیده را با خود آن بکنیم، یعنى به دست خود مردم این کار را انجام بدهیم و یک زندگى که شایسته یک فرد زنده‌اى است براى او تهیه کنیم و الّا ممکن نیست که ما به یک فرد زنده‌اى بگوییم در زمستان از ضروریترین لوازم زندگى که گرم است و یک عده غذاى کافى محروم باشد این مطلب را نه با سر نیزه و فشار نه با التماس و دعا نه با وعده و وعید به هیچ وجه می‌شود حل کرد (صحیح است) این تجربه‌اى است که تمام ممالک سرمایه‌دار دنیا و تمام ممالک مترقى دنیا کرده‌اند یعنى این مطلب صحیح نیست که یک خورشید در بالا بتابد و تمام افراد را زیر قدرت به نام کارگر بگیرد، و ثروت دست دولت باشد و باز مردم دنبال فعالیت فردى بروند این برخلاف شئون طبیعى و غریزه افراد است بلکه باید این خورشید در بین خود افراد باشد، انشعاب ثروت در بین خود مردم باشد فعالیت مردم، مردم را آن ترسه بکند به دنیال زندگى رفتن و علاقه‌مند شدن به آب و خاک مملکت این است این راهى است که دیگران رفته‌اند ما هم باید این راه را تعقیب کرده از زمان پریکلس و قبل از آن این مطلب ثابت شده و بزرگ‌ترین پرچمدار این فکر کسى است که بشریت به او افتخار می‌کند و او محمدابن عبدالله (ص) و رئیس مذهب ماست او کسى بود که پرچمدار این مطلب بود قوانین اسلام این مطلب را روشن کرده ملاحظه بفرمایید که قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در بیشتر از ممالک اسکاندیناوى در مملکت آنگلستان روى نرخ‌هایى است که قابل تعجب است ولى چیزى که ما همیشه باید از آن اجتناب کنیم و عدم اجتناب از آن سبب عدم موفقیت خواهد شد این است که بعضى از نهال‌ها و بعضى از اشجار در محیط و آب و هواى مخصوصى قابل نشو و نما هستند شما نمى‌توانید مرکبات مازندران را بیاورید در 1400 متر ارتفاع دریا در این تهران و همان طراوت را از آن بخواهید در ممالک اسکاندیناوى و با روحیه‌اى که مردم اسکاندیناوى دارند و مخصوصاً آقای معاون وزارت دارایى، با تشکیلات سازمان وصولى مالیاتى که در آن ممالک هست نمى‌توآن آن قوانین را ولو این که بسیار هم خوب باشد در مملکت ما اجرا کرد بنابراین بین این دو مطلب باید خیلى دقت کرد و از یک طرف براى بقاى مملکت و براى تعقیب افکار مذهبى که بعد از 14 قرن ثابت شده که اکمل ادیان و بهترین آنهاست و براى تبعیت از نظر رئیس کشور جز رفاه حال مردم نظر دیگرى ندارند ما باید سعى کنیم که از انباشته شدن ثروت در دست‌هاى معدودى جلوگیرى کنیم (صحیح است) این یک فکر، فکر دیگرى که باید سعى کنیم تعدیل ثروت به این معنى نباشد که ا زحسن گرفته شود و بدون استحقاق به حسن داده شود بلکه باید امکان کار و فعالیت افراد را دولت زیاد کند، و به این وسیله انشعاب ثروت را در بین مردم به نحو درستى تامین نماید (صحیح است) قانونى که آورده‌اند باید این اقدام را از بدو تا آخرش جداً مورد دقت و علاقه نمایندگان محترم مخصوصاً جناب آقای فرامرزى قرار بگیرد

(عبدالرحمن فرامرزى- که ندیده‌ام) و اگر هم ممکن بشود به مقدار زیادى وقت صرف شود به امور بفرمایید از قدم‌هاى اصلاحى بزرگ است که اگر واقعاً به مرحله عمل برسد تحول اجتماعى خوبى در پى خواهد داشت، براى اولین بار این قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در آبادان 1316 از مجلس گذشت مطابق این قانون (من تقاضا می‌کنم یک قدرى آقایان توجه کنند به این اعدادى که من می‌گویم، دقت بفرمایید) ملاحظه بفرمایید هیچ وقت عیب در این قوانین نیست بلکه بر متصدیان و مجریان که سوءاستفاده از قانون می‌کنند و مملکت را به طرف بدبختى سوق مى‌دهند. در آبان 16 که این قانون گذشت مالیات صدى دو 5 و غیره اگر ملاحظه بفرمایید ارقامى که به دست آمده است این است که در سال 1329 از مجموع قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات با عوض آنچه وارد خزانه دولت شده یعنى مبلغ غیر خالص حالا پول مدیرکل‌ها و مأمور وصول را اگر کم کنیم چیزى نمی‌یابد به جاى خود یک‏ میلیون ششصدو شصت و هفت هزار و دوییست و سى یک تومان بود براى تمام کشور در سال 1330 یک میلیون و 936 هزار تومان در سال 31 دو میلیون و هفتاد و پنج هزار تومان و در سال 32 چهار میلیون و نود چهار هزار تومان بود اگر معدل این اعداد را بگیرید به نسبت پنج درصد ثروتى که در سال 1332 به علت فوت متمولین یا انتقالات بلاعوض رد و بدل شده است مجموع آن در حدود 35 میلیون تومان بوده است به خدا قسم این دروغ است

(یکى از نمایندگان- معافى مالیات‌ها را حساب کنید) دو هزار و پانصد تومان بود من دو مرتبه این عدد را عرض می‌کنم مجموع ثروتى که به موجب ارث منتقل شده است یا نقل و انتقالات بلاعوض شده است به موجب صورتى که وزارت دارایى داده است این ارقام بوده است موضوع این چهار میلیون تومان و خورده‌اى که اگر این حساب را کنیم مجموعش 35 میلیون و هفتصد خورده‌اى هزار تومان می‌شود، آقای نراقى بنده و جنابعالى دو نفر متوفى را می‌شناسیم که در 31 سال فوت کردند و در 32 باید صورتش برسد ثروت این دو نفر از پنجاه میلیون تومان بیشتر بود

(نراقى- آنها ندادند این مبلغ را هم از همین کوچک‌ها گرفتند)

(کریمى- مالیات را هم همین کوچک‌ها می‌دهند)

(یکى از نمایندگان- چه مبلغى خرج کردند؟) آن مهم است، آن عایدى غیر از خالص را دارم عرض می‌کنم، بنابراین آقایان آنچه که قابل تجدیدنظر است مطور قطع نرخ نیست

(نراقى- نرخ هم هست) من این که عرض کردم در بدو عرایضم که باید معناى تقسیم ثروت براى کار و فعالیت نه براى مفت خورى باید این قدم برداشته شود، عرض کنم آقای معاون وزارت دارایى این که شما آمدید نرخ را بالا بردید به صدى 75 دکویی فسیان طبقه سوم را کردید صدى 75 اگر واقعاً ما ایمان داشتیم به دستگاه وصولیمان می‌گفتم عوض 75 درصد، صد در صد باشد ولى با این طرز مسلماً به خزانه دولت چیزى نخواهد آمد، دلیلش را عرض می‌کنم براى ما و مردم آن چیزى که موثر است نتیجه کار است نه روى عدد، نه روى کاغذ، آمار در مملکت ما متأسفانه ارزشى ندارد و معناى واقعیش را متأسفانه از دست داده است

(عبدالرحمن فرامرزى- اصلاً معنى پیدا نکرد.) ولى یک وقتى دولت فرانسه آمد یک شاهى یک سو بر روى تمبر پست اضافه کرد اخر سال دید که به آن یک شاهى نسبت به سال قبل 25 درصد عواید پست کمتر شده، مردم فرانسه سعى می‌کردند دراکونومى کدرن کاغذ‌نویسى، عوض این که دو تا کاغذ بنویسند یک دانه می‌نوشتند و به جاى این که سه تا کاغذ را به سه تمبر بفرستند بعد کاغذ را در یک پاکت می‌گذاشتند

(عبدالرحمن فرامرزى- آقای عدل می‌فرمایید بعد از این در مرگ هم صرفه‌جویى می‌کنند) این چیزى نیست که من یادشان بدهم آنها خودشان استادند، ثروت‌ها پول نقد می‌شود و می‌رود در بانک‌هاى خارجى و این شیفرهاى یک میلیون و دو میلیون و چهار میلیون هم که به دست مى‌آید این هم دیگر به دست آقایان هم نمى‌آید بنابراین در ماده 9 این قانون که آمده‌اند نرخ را از صد هزار به بالا نسبت به مازاد صدى 2 کرده‌اند و همین طور مالیات را تا ده میلیون ریال صدى 25 بالا برده‌اند بسیار قابل تقدیر است اگر بتوانیم عمل کنیم یک مقایسه کوچکى خدمت آقایان بکنم حداکثر مالیات بود صد و پنج و در طبقه دوم این نرخ را کرده‌اند دو برابر و

+++

در طبقه سوم این نرخ را کرده‌اند سه برابر یعنى پسرعمه متوفى صدى بیست و پنج ارث را خودش می‌برد و صدى هفتاد پنج را می‌دهد به دولت اما همان طور که یکى از همکاران محترم فرمودند متأسفانه این لغت در پشت تریبون گفته می‌شود که این مبلغ می‌رود به خزانه دولت ولى کجا می‌رود به جیب دولت؟ جنابعالى ملاحظه بفرمایید این تابلو را ببینید (اشاره به ورقه که در دست داشتند) از مالیات مزوعى چه قدر به دست می‌آید از مالیات بر ارث چه قدر به دست ما آمده است، مى‌بینید شما را به خدا یک فکرى بکنید که این دستگاه وصولى مالیاتتان را به کلى تغییر بدهید یک فکرى بکنید که راه نجات مملکت باشد آنچه که مسلم است این است که با همین قوانین موجود فعلى آقایان اگر دستگاه وصولى ما خوب کار کند ما 20 میلیارد عایدى ریالى دایم بدون این که یک شاهى اضافه کنیم بودجه ما 17 میلیارد ریال است 3 میلیارد هم اضافى خواهیم داشت و آن وقت است که ما خواهیم توانست بگوییم احتیاج به‏ قرضه خارجه نداریم مادام که این دستگاه وصولى شما این طور است البته باید اقدام به قرضه خارجى بکنید و البته باید به مصرفش برسانید البته در موقع خودش همکاران من و خود من شرح خواهیم داد که چگونه قرضه می‌توانید نگیرید ولى اگر شما بتوانید دستگاه وصولی‌تان را با این نرخ‌هاى فعلى که دارید اصلاح بکنید اگر این شیفرها را هم درست نداشته باشید یقین داشته باشید که جنابعالى احتیاج نخواهید داشت که نرخ مالیات را به صدى هفتاد و پنج بکنید، این قرار در مقابل مالیات است؛ این اصطلاح مال من نیست، این اصلاح مال پروفسور دوشز است که می‌گوید: لافوییت دوان لیمو. می‌گوید مردم در می‌روند، شما هر چه قدر شلاق را بیشتر شلاق خود راه فرار را بهتر پیدا می‌کند، شما بهتر از بنده می‌دانید این اعدادى که باید به نظر ما منت‌هاى خوشوقتى بیاید معنى و مفهوم واقعیش این خواهد بود که دیگر از این به بعد مالیات بر ارثى وصول نخواهد شد، بنابراین علت این که بنده به عنوان مخالف اسم نوشتم تذکر این چند نکته‌اى است که امیدوارم آقایان معاون وزارت دارایى یاداشت‌شان را بگذارند کنار

(عبدالرحمن فرامرزى- می‌دانید که شوخى است قانونى است باید بگذرد و اجرا هم نمى‌شود) آقای انوارى اولاً سعى بفرمایید دستگاه وصولی‌تان اصلاح شود بنده می‌دانم جنابعالى و آقای وزیر فعلى دارایى حداکثر سعى دارید در کار ولى متأسفانه با دستگاه خراب و فاسد نمی‌توان کار کرد، مطلب دومى که لازم و ضرورى است آقایان این استدعایى است که از همکاران محترم دارم و آن تجدیدنظر در نرخ‌هاست و این نرخ‌ها قابل وصول نیست، بنده طفدارى از سرمایه‌هاى بزرگ نمى‌کنم، بنده انتظار دارم این انشعاب ثروت در بین مردم بشود براى این که آنچه به دست مى‌آید بهتر است از آنچه که در خیال است، خوب است آقایان از قلب‌مان بیرون کنیم بگذاریم در دست‌مان یعنى به خزانه دارمان پول بدهیم عوض قانون البته موقعى که ماده 9 قانون مطرح شود پیشنهادهایى می‌کنم، بنده هم خودم پیشنهاد می‌کنم تا تجدیدنظرى بشود سوم این که این مطلب به هیچ وجه دراین قانون پیش‌بینى نشده و بسیار قابل دقت است، از فرار سرمایه‌ها به خارج جلوگیرى بفرمایید

(مهدى ارباب- امنیت لازم است، امنیت قضایى لازم است.) این قانون اجازه خروج سرمایه به طور مخفى از مملکت است این را مطمئن باشید، یعنى وقتى شما عقیده پیدا کردید که 75 درصد از مالیات را بدهند به دولت، این لیسانس غیر مرئى است براى خروج و صدور ثروت از مملکت یعنى ثروت مملکت خواهد رفت دراتفیس چک‌هاى خارجى و در آنجا تمرکز پیدا می‌کند براى این که آقازاده‌ها بتوانند در کان وریویرا زندگى کنند و بچه‌هاى فلک‌زده پابرهنه در کنار پوست لوبیا سرما بخورند به فرهنگشان هم کسى رسیدگى نخواهد کرد، جلوگیرى بفرمایید از خروج ثروت از کشور، بنده حاضرم خدمتتان بنشینم و ثابت کنم که حالا موقع این کار نیست مطلب آخرى را که باید عرض کنم راجع به این قانون است که در کشور ما بر خلاف کشور انگلستان، بر خلاف ممالک اسکایدیناوى، بر خلاف قسمت اعظم از ممالک متحده آمریکا فرهنگ دولتى است و مجانى است، بهداشت دولتى عوارض دولتى است و مجانى است

(عبدالرحمن فرامرزى- چى آقا؟ عوارض یعنى چه؟ منظورم راه‌سازى بود

(عبدالصاحب صفایى- شوارع آقا) ببخشید اساسا اشتباه لغوى شد و حال آن که در این شرایط که مردم مالیات غیرمستقیم می‌دهند یعنى بقال سرگذر، پول می‌دهد که بچه‌ها بروند مدرسه به خدا قسم این سیستم یعنى دزدى از طبقه سوم، یعنى دزدیدن از ضعفا و دادن به متمکنین

(کاشانی- همیشه همین طور است) در یک چنین شرایطى باید مالیات بر ارث یک امفکتاسیون و یک لیست مخصوصى داشته باشد یعنى برسد به مصرف فرهنگ و بهداشت، اگر فرهنگ ما مجانى نبود هر کس پول داشت می‌توانست وارد مدرسه بشود بدیهى است که مالیات بر ارث ما باید برود در بودجه کل ولى در مملکت ما که به علت عدم امکان پوشاندن یک شلوار به پاى یک بچه که پدر نمی‌تواند بچه‌اش را بفرستد مدرسه بنابراین آن بچه‌ها می‌روند به مدرسه که یا پدر از قوت لایموت خودش می‌زند تا پسرش برود به مدرسه یا این که دائما متمکن است، وقتى شما ثروت انباشته شده را می‌گیرید از براى تقسیم به مردم این را صرف تعمیر بناى وزارت امور خارجه یا وزارت دارایى نکیند، این را باید صرف کنید در آن منظورى که در مقدمه قانونتان نوشته‌اید در گزارشتان نوشته‌اید، از براى تعدیل ثروت و از بین بردن شکاف طبقاتى که موجب انهدام مملکت است واقعاً هم به آن موضوع خرج کنید، پول به دست آوردن بسیار ضرورى است بسیار خوب است ولى آنچه براى مردم به کار می‌آید به مصرف رساندنش است که به چه مصرفى می‌رسد بنابراین، این پولى که از راه مالیات بر ارث به دست می‌آورید باید مصرف شود براى جبران همان دردى که نرخ را بالا می‌برد یا برگرداند آن شکافى که در فرهنگ و بهداشت شماست، عرض کردم براى معالجه استتیک یعنى بالا رفتم سینه خانمى 12 هزار تومان پول جراحى داده شده است و حال آن که فلان آدم براى معالجه فتق خودش 12 تومان ندارد که 3 روز مریض‌خانه مجانى بخوابد و زن و بچه‌اش از گرسنگى نمى‌میرند، این شکافى است که ملت ما را تهدید می‌کند و براى پر کردن این شکاف اگر آقایان این قوانین را آورده‌اید باید سعى کنید به همین مجرى و به همین مصرف بزنید و گر نه این پول هم خواهد رفت مثل پول‌هاى دیگر در خزانه‌دارى کشور و بان منظورى که که واقعاً می‌خواهد و خودتان در مقدمه گفته‌اید نخواهد رسید بنابراین عرض بنده در این قسمت این است که محل خرج، وصول مالیات بر ارث را معین بفرمایید براى فرهنگ و بهداشت (صدرزاده- اگر این کار را بکنند مالیات دهندگان هم با رغبت بیشترى مالیات خواهند داد) بله اگر این کار را بکنند رغبت بیشترى ایجاد خواهد کرد، سعى بفرمایید که تطبق شود با اصولى که ما داریم و ضمناً به قول آقای دکتر عمید چرا لغت فوت را استعمال کردید فوت براى ذى روح و غیر زیر روح است و در مورد اشخاص موت می‌گویند نه فوت

(عبدالرحمن فرامرزى- چى آقا؟ دو مرتبه بگویید ما نفهمیدیم) در قانون مدنى می‌گویند فوت فرضى، اینجا نوشته‌اند فوت، مطلب دوم این است که نوشته‌اند وارث متوفى و حال آن که شما حقوق عینى را که بسیار قابل توجه بود برداشتید و حقوق شخصى را که گذاشته‌اید می‌دانم ایرادتان چیست می‌فرمایید ممکن است که و ارث ما ترک را از بین ببرد و از نظر فنى دچار اشکال بشود ولى آن را در نظر بگیرید که اگر شما آن را هم در نظر بگیرید مال در دست مردم است با کمال تأسف باید عرض کنم یک دو تا لغت هم دارد که اشتباه چاپ شده مثل این که نوشته‌اند حق‌التالیف و حال آن که حق مولف است

(عبدالرحمن فرامرزى- لابد حق‌التألیف با عین است)

12- تقدیم نه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزى

رئیس- آقای وزیر کشاورزى.

وزیر کشاورزى- (عدل)- نظر به قانون لغو اختیارات نخست‌وزیر سابق چند فقره لایحه است که مورد احتیاج وزارت کشاورزى است و تقدیم می‌کنم

(دکتر جزایرى- مال بانک ساختمانى را هنوز تقدیم نکرده‌اید) اولش لایحه تاسیس بانک ساختمانى و اساسنامه آن است (احسنت) دوم لایحه متم بانک ساختمانى است سوم لایحه انتقال وجوه حاصله از فروش اراضى یوسف‌آباد به بانک ساختمانى است بعد لایحه معافیت خرید اراضى سیستان از پرداخت جریمه دیر کرد

(صفایى- آن هم احسنت) دیگر لایحه‌اى مربوط به قطع درخت گردو و دریافت عوارض از چوب‌هاى صادراتى لایحه را گذارى دویست هزار متر از اراضى آبادان به شهردارى آنجا براى احداث گورستان لایحه تمدید قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیارى لایحه تأسیس بنگاه تهیه بذر چغندر قند و لایحه ساختمان سد سفید رود

(مهندس جفرودى- احسنت)

(دکتر عدل- سد تبریز چه شد؟)

13- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون و قانون دارایی راجع به مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض‏

رئیس- آقای ارسلان خلعتبرى‏

ارسلان خلعتبرى- بنده موافق مشروط هستم آقای دکتر شاهکار همکار محترم قسمتى از بیانات بنده را به عنوان مخالف اظهار کردند و بنده تکرار نمی‌کنم

(احمد فرامرزى- قسمتى از فرمایشات آقا نبود از فرمایشات خودشان بود) بنده معتقدم باید قانونى آورد که به دولت مالیات بدهد نه با اشخاس براى این که مطابق تجربه سیاسى که داشتیم در سال‌هاى اخیر به این نتیجه رسیدیم که اگر همان قانون رضاشاه فقید را اجرا بکنند با همان طرز وصول که توام با آن قانون بود خیلى از این قوانین بعدى از لحاظ نتیجه بهتر بود (صحیح است) صرف قانون نه فقط مفید نیست بلکه بلا خواهد بود قانون را باید سعى کرد که طورى باشد که عملى باشد قانون غیرعملى به درد مملکت نمی‌خورد بنده کسى را مى‌شناختم که چهل هزار تومان مالیات بر ارث بدهکار بود و گفت من هزار تومان دادم و خلاص شدم حالا هى قانون بیاوریم بنویسیم براى این که این ارقام سنگین باشد این چه ثمرى خواهد داشت بنابراین بنده می‌خواهم از نظر یک موافق مشروط به این لایحه تذکراتى بدهم این مسئله مالیت مهمترین مسأله مملکت است هر یک از آقایان به نظر بنده این لایحه را باید با بهایت دقت مطالعه بفرمایند براى این که اگر در امر مالیاتى بر خلاف گذشته ما توانستیم یک ترتیب صحیحى اتخاذ کنیم از این کسر بودجه خلاص خواهیم شد و مخارج کشور خودمان را بیشترش و به پول خودمان مى‌توانیم تأمین کنیم بنده تذکرى که می‌خواهم از اینجا بدهم یکى مسئله پول‌هایى است که از ایران فرار کرده و به خارجه رفته، آقای دکتر شاهکار تذکر

+++

داده‌اند و بنده معتقد بودم که در این لایحه حق بود که ترتیبى می‌دادید که براى اشخاص یک تسهیلاتى یک مساعدات‌هایى به طرق مختلف قائل می‌شدید که اینها با میل سرمایه‌هاى خودشان را به ایران برگردانند و اگر ما این کار را بتوانیم بکنیم قسمت عمده سرمایه کشور به این مملکت برمی‌گردد (صحیح است) مسأله دوم که بنده به اختصار اشاره می‌کنم وارد می‌شوم مسئله سنگینى ارقام مالیاتى است. در زمان شاه فقید حساب بفرمایید با مالیات‌هاى کمتر با ارقام کمتر با مالیات‌هاى بیشتر وصول می‌شد ولى در سال 322 که دکتر میلیسپو قانون مالیات بر درآمد را عوض کرد و مالیات را تا 80 درصد رسانید شاید از ثلث هم کمتر به تناسب زمان شاه فقید مالیات وصول شد، پس سنگینى ارقام به هیچ وجه مفید نیست سنگینى رقم سبب می‌شود که متمولین بیایند اشخاص را ببینند و سوءاستفاده کند یعنى بیشتر وسیله افساد مأمورین را فراهم سازند در صورتی که اگر رقم کمتر باشد، نرخ پایین‌تر باشد کمتر سبب خواهد شد که مأمورین را اغفال کنند یک مثال دیگر می‌آورم در قانون مالیات بر املاک و معاملات غیرمنقول حتى تا صدى بیست مالیات گرفته می‌شود، تمام معاملاتى که امروز بین مردم انجام می‌شود و در دفاتر رسمى وارد می‌کنند سند اتقالى را به میزان که قبلاً خود خریده‌اند انتقال می‌دهند و یک دینار هم زیادتر نمی‌نویسند که از آن جهت مالیاتى به دولت پرداخت نمی‌شود و این دلیلش این است که وقتى مردم مالیات می‌دهند که عوارض دیگرى را ندهند، در ایران کسی که هزار تومان مالیات صحیح یعنى آنچه که بایستى بدهد بپردازد بایستى هزار تومان هم به مأمورین و غیره باج بدهد، بنابراین در ممالک دیگر چون مردم ازاء آن باج‌ها از آن اخاذی‌ها معاف هستند رغبت می‌کنند در دادن مالیات و ما از بالا بردن رقم جز ضرر چیزى دیگرى فقط عایدمان نخواهد شد و باید سعى کنیم مالیات ازقام نباشد

(احمد فرامرزى- همانش را هم نمی‌دهند) حالا می‌گوییم چرا نمی‌دهند( فرامرزی- دولت ضعیف است) مطلب سومی که آقایان متوجه باشید چرا مردم مالیات نمی‌دهند و چرا ناامید هستند چرا سوءاستفاده می‌شود این مطلبى است که عرض می‌کنم، مالیات دهنده مثل هر کس دیگرى حقى دارد و آن حق قضاوت صحیح درباره خودش است در ممالک دیگر مالیات دهنده هر وقت دست گذاشت روى قانون حقش محفوظ می‌باشد در اینجا موقعى که مسئله استفاده از مالیات ندادن باب شد جهتش را آقایان نیدانند چه بود؟ در سال 322 یا 23 اخطارهاى مالیاتى به موقع نشده یود مطلب را بردند پیش مستر دیویس مستعار امریکایی و به او گفته بودند 500 هزار 60 هزار اخطار باقى مانده و اتگر ما در ظرف چند روز دیگر اخطار نکینم در ظرف پنج و شش روز دیگر مشمول مرور زمان خواهد شد این مستشار با فهم می‌دانید چه گفت؟ گفت یک صفر جلوى ارقام همه مؤدیان مالیات بگذارید یعنى کسى را که ده هزار تومان از او مطالبه مالیات کرده‌اند صد هزار تومان بدهد و کسى را که از او صد هزار تومان مالیات مطالبه کرده‌اند یک میلیون تومان از او مطالبه کنید و همین امر سبب شد که مؤدى هم در مقابل به تمام وسایل متشبث خواهد شد که این مالیات غیر حق را نپردازد و موضوع پیش آگاهى که آقایان تصور می‌فرمایند مأخذ مطالبه مالیات هست این پیش آگهى صادر نمى‌شود و می‌شود گفت که میلیون‌ها تومان مالیات باید بدهند و نمی‌دهند معاملات مخفى و محرمانه در مملکت انجام می‌دهند و کسى دسترسى به آن اشخاص ندارد و این قبیل اشخاص از مالیات معاف هستند و آن وقت یقه کس دیگرى را می‌چسبند و می‌گویند که آقا تو بیا یک میلیون تومان مالیات بده و کسى که باید یک میلیون تومان مالیات بدهد باید به یک دستگاهى دسترسى داشته باشد که اگر به آن دستگاه متوسل شد حقوقش محفوظ بماند این خیلى مهم است در ایران کسى به این مسئله توجه ندارد کلیتاَ از مردم سلب حق دسیدگى عادلانه درباره امر تشخیص مالیاتى شده و می‌شود (صحیح است) در سال 1312 یک دادگاهى براى رسیدگى به امر مالیاتى معین شد «دیوان دادرسى دارایى» بهترین قضاوت مملکت را به آنجا بردند و این دیوان دادرسى تا موقعى که وجود داشت می‌رفتند به آن دیوان و شکایت می‌کردند ولى باز در این قانون هم تبعیض قائل شده اشخاصى که سى هزار تومان مالیات بدهکار بودند حق داشتند که به این دیوان دادرسى رجوع کنند اما اگر یک بدبختى هزار تومان یدهى داشت این آدم مدیون هزار تومانى نمی‌تواند به دادگاه مراجع کند براى این که قانون حق را از آن هزار تومان بده گرفته و داده بان کسى که سى هزار تومان یا 50 هزار تومان به بالا بدهى داشته باشد این حق هم در دولت سابق از مردم سلب شد یک ایرادى که من گرفتم و یک دفعه هم در مجلس عرض کردم این بود که حق مراجعه مظلومین و مردم و شاکیان در وزارت دارایى درباره امر مالیاتى به محکمه سلب شده در زمان دولت دیوان دادرسى دارایى منحل شد و امر رسیدگى به مامور اختلافات مالیاتى به کمیسیون‌هاى تشخیص بدوى و تجدیدنظر واگذار شده در صورتى که کمیسیون‌هاى بدوى تشخیص مالیاتى و تجدیدنظر فاقد افرادى مثل قضاوت دیوان دادرسى هستند و استقلال ندارند عادلانه رسیدگى نمى‌توانند بکنند تحت تأثیر امر وزارت واقع می‌شوند مسئولیتى هم ندارند در کشور ما وقتى وزیر محاکمه می‌شود در مقابل دیوان کشور و دیوان کشور داریم محاکمه داریم سنگینى آنها را تحمل می‌کنیم به چه مناسبت افراد اعم از این که صد تومان مالیات بدهکار می‌باشند یا صد تومان مرجع صحیحى براى شکایت و رسیدگى نداشته باشند؟ باید همه یکسان حق داشته باشند مراجعه به دستگاهى بکنند و دولت باید همان قوانین و اختیارات که اگر مردم می‌آیند سرمایه خودشان را به کار میاندازند بدانند که مورد تعدى و ظلم واقع نمى‌شوند اگر کسى خواست اعمال نفوذ کند در محکمه کمتر اعمال نفوذ می‌شود این عمل هم به نفع دولت تمام می‌شود وضع فعلى به ضرر دولت است براى این که در کمیسیون‌هاى ادارى به مردم خرده یا تعدى می‌کنند و ممکن است نسبت به مردم بالاتر ارفاق بیشترى قائل بشوند، اما محکمه با کمیسیون‌هاى ادارى همه جا فرق دارد محکمه نمی‌تواند تخلف سریع بکند تخلف صریح محکمه قابل بازخواست در محکمه انتظامى است و آقایان مطمئن باشید این سلب حقى که از مردم شده است اگر به مردم داده شود اول خود دولت استفاده می‌کند و بعد هم کسى به مردم نمی‌تواند تعدى بکند، باید اطمینان در مردم ایجاد کرد مردم باید اعتماد داشته باشند که اگر سرمایه‌اى آوردند به کار زدند و مورد تعدى واقع شدند به زور از آنها اخذ مالیات اضافى نمی‌شود و ما باید با این قبیل سرمایه‌داران و ملاکین که در دادن مالیات صحیح خدمت به این مملکت می‌کنند بد نگوییم انتقاد نکنیم ممکن است بعضى‌ها عملشان مورد انتقاد هم باشد اما اصل موضوع را نباید از دست داد این مملکت باید با فعالیت مردم آباد شود این مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر سرمایه‌شان را خرج کردند یک نفر مأمور مالیه نباید که آقا تو یک میلیون تومان بدهکار هستى و اگر فلان قدر به من ندهى این مبلغ براى تو پیش آگهى صادر می‌شود، من می‌دانم در وزارت دارایى اشخاص بسیار صحیح‌العمل از پیر و جان هست بعضى از آنها هم شاغل مقامات‏ موثر هستند بیشتر آنها یک عده زیادى از آنها در خیابان‌ها گردش می‌کنند به عنوان بازرس و استفاده از این اشخاص نمى‌شود، جناب آقای معاون وزارت دارایى شما از اشخاص خوب استفاده کنید و از محکمه هم ترس نداشته باشید وقتی که مالیات زور از مردم مطالبه نکنید مردم هم به تدریج عادت می‌کنند به دادن مالیات صحیح مردم وقتى دیدن که یک دستگاهى هست براى ارجاع شکایت و رسیدگى دیگر رشوه نمی‌دهند کسى که رشوه می‌دهد براى این است که می‌ترسند اگر من فلان رشوه را ندهم مأمور براى من پیش آگهى به فلان مبلغ صادر می‌کنند و وقتى که صادر شد کمیسیون افراد ادارى هستند می‌گویند یک میلیون تومان یا حداقل ششصد هزار تومان رأى می‌دهیم اگر رأى ندهیم می‌گویند دزدى کرده‌ایم (صحیح است) یک عده‌اى هم این وسط پیدا می‌شود از این طریق غلط استفاده مى‌کنند مردم را می‌چاپاپند و دولت را بدمان می‌کنند و دولت براى رفع بدنامى به عقیده من مصلحتش اقتضا می‌کند حق مردم محترم بشمارد از پیر زن گیلانى تا پیره زن که در بندرعباس حوضه انتخابیه آقای ارباب مهدى هست این حق را برایشان قائل بشود و بیایند به دادگاه بنابراین به نظر بنده عیب مهم این قانون همین است یعنى نقض دسترسى نداشتن مردم به دادگاه و رسیدگى عادلانه چه فرقى می‌کند در این که مالیات بر ارث باشد در همه دنیا این قسمت‌ها را محاکم رسیدگى می‌کنند کارشناس‌هاى رسمى هستند به دفاتر مردم رسیدگى می‌کنند محاکم مردم را روى اصول یا محکوم و یا در مقابل زورگویى حاکم بنابراین من آقایان می‌خواهم تقاضا کنم که دو چیز در این قانون سر موفقیت است یکى همان قسمت اول ارقام زیاد سنگین نباید باشد، دوم یک مرجعى باشد که جلوى مأمور متخلف را بگیرد مردم اگر بدانند به محکمه دسترسى دارند و تا آخرین مرحله حق دارند در یک دیوانی مثل دیوان دادرسى دارایى سابق که قضاوت صحیح العمل در آنجا بودند کار مالیاتشان رسیدگى می‌شود و احقاق حق می‌کند و نتیجه بسته به نظر و رأى دادگاه است دیگر رشوه نمى‌دهند و مالیاتشان هر چه سنگین باشد می‌دهند بنابراین اگر این اطمینان را از طریق دادگاه بر مردم قرار گردید آن وقت آقایان مطمئن باشید مالیات وصول خواهد شد و ضمناً توجه داشته باشید که اکنون هر صد هزار تومانى که مردم مالیات می‌دهند صد هزار تومان هم مامورین دزد می‌گیرند

(بعضى از نمایندگان- بیشتر از مردم به نفع خودشان می‌گیرند) اگر یک حساب دقیقى نشود در این پانزده سال اخیر مالیات غیرمرئى که به نام باج از مردم گرفته‌اند مساوى است با مالیاتى که به دولت داده‌اند

(چند نفر از نمایندگان- بیشتر است) یک عده شیاد مأمورین صحیح‌العمل را هم بدنام و آلوده می‌کنند بنابراین براى حفظ حیثیت مأمورین شرافتمند دولت باید رویه‌اى اتخاذ کند که از آن رویه کسى نتواند تجاوز کند این قوانین مالیات یک عملى است که از مالک دیگر تقلید شده است چه طور است که همه چیز را

+++

از ممالک دیگر تقلید می‌کنید اما مى‌گویید مردمى که مالیات به ده هستند باید تابع نظم کمیسیون ادارى باشند شنیدم وزارت دارایى قانون مطالبات غیر مالیاتى را که در زمان دولت سابق وضع شد و از مردم حق مراجعه به دادگاه نص قانون اساسى گرفت می‌خواهند دوباره بیاورند این بى‌اعتنایى به حق مردم است، مردم مالیات می‌دهند حق دارند یک دیوانی در مقابل‌شان باشد

(اکبر- شکایت خیلى زیاد است) بروید از بهترین قضات مملکت پنج نفر ده نفر بیاورید سه محکمه درست کنید مردم بدبخت ببینند مرجع رسیدگى به آنها است پینه‌دوز چرا نتواند شکایت کند به محکمه ولى آن کسى که صد هزار تومان با وارث می‌رسد او هم مثل سایر مملکت شامل باشد ولى مالیات آن را کمتر بدهد در حدود همان ده هزار تومان بدهد چرا معافش می‌کنید به نظر بنده معافیت در مورد اشخاصى که عائله دارند کارمند هستند در مورد آنها می‌بایست ارفاق بشود ولى نباید راه معافیت را باز کرد

(کاشانی- آن راه فرار است) و مسئله دیگر که در اخر بیاناتم می‌خواهم به عرض برسانم این است اشخاصى که می‌میرند و صاحب املاک مزروعى هستند به نظر بنده باید آقایان فکر کنید در این قانون ماده‌اى بگنجانید اشخاصى که زاید بر یک قریه مزروعى دارند در صورت فوت دولت حق مالیات خودش را از عین املاک مزروعى بگیرد و به کشاروزان به اقساط بیست ساله بدهد براى این که یک طریق صحیحى است که مالکیت بزرگ محدود می‌شود و خرده مالک در مملکت زیاد می‌شود؛ این فرصت صحیح بهتر از این است که بگوییم هر کس ملک دارد باید این مقدارش را گرفت، و آن بحث اعیحده‌اى است که در موقع خود بحث خواهیم کرد ولى الان جایش نیست که بنده اینجا صحبت کنم و با ملک گرفتن و محدودیت بدون قید این بار به مقصد نمى‌رسد، شما اگر هزار میلیون تومان مالیات وضع کنید که از مردم بگیرید هفتصد میلیون تومانش وصول نخواهد شد، شما اگر وضع مالیات بر ثروت بکنید بزرگ‌ترین میلیونرها ثروتشان از صد هزار تومان بالا نخواهد رفت یک رشوه‌اى می‌دهند به مأمور دولت و او هم ده میلیون ثروت را صد هزار تومان قلمداد می‌کند پس بنابراین بازى با قانون صحیح نیست و براى زیاد کردن خرده مالک هم ما هر جا که فرصت به دست بیاریم براى آن مظور استفاده باید بکنیم چون خرده مالک براى مملکت موثر است و مهم است من خواستم این قسمت را تقاضا کنم که یک فکرى عملى بفرمایید. اشخاصی که املاک مزروعى زیاد دارند اگر از یک حدودى که صاحبش فوت کرده دولت می‌تواند سهم خودش را از عین املاک بردارد به شرط این که منتقل کند به کشاورزان با اقساط 20 ساله

(دکتر عدل- خالصه می‌شود) بنده دیگر عرضى ندارم و آن چیزى که راجع به محکمه براى رسیدگى عادلانه عرض کردم روى تجربیات بیست و چند ساله است که دارم اگر دولت این قسمت را در قانون تامین نکند این قانون مفید خواهد بود.

رئیس- آقای مخبر بفرمایید.

صارمى- (مخبر کمیسیون قوانین دارایى)- بنده تصور می‌کنم عادلانه‌ترین مالیاتى که در دنیا وجود داشته ماهیت بر ارث است جناب آقای دکتر شاهکار از شکاف مهیب بسیار صحبت کردند و بسیار این جمله را تکرار نمودند خوب اگر این طور است این شکاف مهیب و این اختلاف طبقاتى را همین مالیات بر ارث و امثال آن ممکن است مرتفع کند واقعاً وقتى درست تعقل یا تفکر و تصور کنیم که یک فردى که پدرش فلان‌الدوله بوده است و با مرگ پدرش میلیون‌ها ثروت براى او باقى می‌ماند با یک فردی که پدرش توانا و متمکن نبوده است و حالا پدرش می‌میرد احتیاج به یک قوت لایموتى دارد و فرقى قائل بشویم آن که تمکن زیادى دارد از قواى مملکت براى حفظ ثروت مورثى‌اش بیشتر استفاده کند به چه مناسبت میزان معین مالیات ندهد و به عواید دولت کمک نکند براى این که خودش استفاده زیاد ببرد راجع به اشل بحث زیاد ایجاد شد که در این قانون پیش‌بینى شده است، در تنظیم این قانون خیلى جدیت شد به این که تماس مامورین وصول مالیات بر ارث با مردم کمتر باشد و روى هم رفته زحمت و اشکال کمتر فراهم بشود یکى از موضوعاتى که جناب آقای ارسلان خلعتبرى فرمودند موضوع معافیت است، ملاحظه می‌فرمایید اگر یک فردى هزار تومان ارث به او برسد احتیاج به این پیدا کند که به وزارت دارایى کند چون آن حصار وراثت در دست دارد مالیاتى که به نفع مملکت خواهد پرداخت البته مختصر خواهد بود و با این اشکالات و جریاناتى که هست مواجه خواهد شد و این کار براى مردم ایجاد زحمت می‌نماید البته تماس مردم با دولت هم زیادتر خواهد بود و چنانچه با سوء جریان بیشتر سوءاستفاده خواهد شد، این است که میزان معین در نظر گرفته شده که به طور کلى موجب مالیات باشد تا احتیاج مراجعه به مامورین وصول کمتر باشد و مامورین وصول طبعا کمتر مزاحم مودیان مالیاتى باشند و به حد مالیاتى که در اینجا معین شده است اگر قابل و متغابهى به خزانه دولت وارد نمی‌شود زیرا ما گفتیم که از مبالغى که کم است صدى دو مالیات بگیریم دو درصد آن مبلغ مختصرى خواهد بود و ارزشى ندارد که مأمورین براى این مبلغ مختصر تضییع کنند بنابراین معافیتى که در نظر گرفته شده است بسیار ضروری و و لازم است و اما این تذکر داده شده که اشل ریاد است واقعاً این طور نخواهد بود براى این که این مالیات از سهم‌الارث گرفته می‌شود نه از کلیه ما ترک متوفى فرض بفرمایید اگر یک فردى هزار تومان ثروت داشته باشد و اولاً متعدد داشته باشد و این اولاً دآن متعدد هر کدام سهمى می‌برند و نتیجه از کلیه ما ترک مالیات گرفته نمى‌شود از سهم‌الارث گرفته می‌شود و سهم‌الارث را هم که تا 10 هزار تومان معاف کردیم موضوع قابل توجهى که ممکن است موجب پیدایش این این فکر بشود به طورى که جناب آقای دکتر شاهکار تذکر دادند موضوع مالیات را فوق‌العاده بزرگ نشان بدهد قسمت اخیرى است که گفته شده از یک میلیون به بالا درصد مالکیت گرفته بشود براى این که یک چنین وضعى بیاید و صدى 25 مالیات گرفته بشود بایستى موارد متعددى وجود داشته باشد تا مشمول این قانون بشود یک متوفایى بمیرد و ورثه او هم منحصر به یک نفر باشد

(کریمى- متوفى دو مرتبه بمیرد؟) یک نفرى بمیرد مردى بمیرد (زنى بلکه باشد) کلیه ثروت و ترکه او به همان یک نفر منتقل بشود و چهار میلیون داشته باشد

(داراب- از طبقه اول باشد) و بسیار نادر خواهد بود 25 درصد از یک میلیون آن مالیات اخذ می‌شود تذکر دادند که ممکن است این مالیات تا صدى هفتاد و پنج برسد به عقیده بنده ممکن است برسد و چه اشکالى دارد که برسد اگر یک کسى از اشخاص بسیار متمول بمیرد ورثه طبقه اول و دوم که نداشته باشد شخصى که از لحاظ قرابت با شخص متوفى فوق‌العاده دور باشد ثروت یعنى به دست او بیاید چه مانعى دارد که میزان متنابهى از این ثروت خداداد به مالیه ملت بپردازد

(احمد فرامرزى- نمى‌پردازند) و این که می‌فرمایید ممکن است سوء جریان در کار باشد تمام قوانینى که اعیحضرت می‌خواهید وضع کنید

(داراب- در تمام اعمال دولت است) احتمال این امر درش داده می‌شود نمی‌شود گفت که چون قانون بد اجرا شده است قانون وضع نشود، قانون را که وضع می‌کنیم آقایان بایستى نظارت بکنند وظیفه خودتان را انجام بدهید تا این که توفیق حاصل بشود و خوب اجرا شود و الّا قبل از تصویب قانون اگر چنانچه سوء اجرایى در کار هست باید آن سوء جربان را مرتفع ساخت اگر قبل از تصویب قانون از سوءجریان آن شکایت کنیم این موضوع موردى ندارد. آقای دکتر شاهکار به عنوان که در قانون مدنى به جاى فوت موت نوشته است از تذکر این کلمه فوت اظهار نارضایتى کردند بنده خیال می‌کنم افرادی که در این کمیسیون دارایى بودند و در تصویب این قانون زحمت کشیدند تا این حدود آشنا به این بوده‌اند قانون مدنى را دیده‌اند و توجه داشته‌اند که اشکال ندارد و کتب فقهى هم اگر توجه کنید موارد بسیارى است که این کلمه فوت ذکر شده است فرموند ذکرى اینجا براى خروج ثروت از کشور بشود جلوگیرى بکند ما هم نفهمیدیم که این چه مربوط به قانون مالیات بر ارث است به علاوه اگر افرادى باشند که ثروت را از مملکت بیرون ببرند و ثروت را به خارج منتقل کنند آنها از لحاظ قانون مالیات بر ارث اشکالات زیادترى در آن مملکت خارج خواهند داشت

(نراقى- در انگلستان 80 درصد است) در سایر ممالک مبالغ فوق‌العاده گزافى مالیات بر ارث می‌گیرند و همان طور که آقای نراقى فرمودند از موجودی‌هاى بانک هشتاد درصد مالیات بر ارث گرفته می‌شود یکى از ایرانى‌هایى که امولش را منتقل کرده بود همین موضوع برایش پیش آمد صدى هشتاد مالیات از او گرفتند بنابراین خروج ثروت از کشور با قانون مالیات بر ارث ارتباط پیدا نمی‌کند بلکه چنانچه مبادرت به این عمل بکنند و ثروت خود را به خارج منتقل بکنند مشمول مالیات زیادترى خواهند بود و خروج ثروت از کشور را بنده به هیچ وجه ارتباطى با این قانون نمى‌بینم

(داراب- به علاوه محل اقامت و ارث هم شرط است) موضوعى که جناب آقای خلعتبرى فرمودند موضوع ارجاع به دادگاه بود البته طبق اصول کلى هر فردى که متمکن است براى این که مورد تجاوز واقع نشود تا تصور کند که مورد تعدى واقع شد بایستى به او حق داد که به دادگاه عمومى رجوع کند و رفع تعدى و ظلم از خودش بنماید این صحیح است ولى باید در نظر گرفت که اگر چنانچه در تمام مواردى که مربوط به سلطه و حکومت دولت است اجازه داده شود به دادگاه مراجعه کنند خود آقای خلعتبرى مستحضر هستند که دعاوى در وزارت دادگسترى زیاد، قضاوت کم رسیدگى بطى و اگر این موضع ادامه پیدا کند موجب اشکالى خواهد شد که در قوه قضاییه مملکت هم اشکالات زیادترى ایجاد بشود و براى مردم هم رفاه بیشترى پیدا نخواهد شد در اینجا پیش‌بینى شده است که تا یک حدودى در آن کمیسیون‌هاى بدوى رسیدگى بشود و اگر هم اعتراضى باشد در کمیسیون‌هاى تجدیدنظر مورد رسیدگى واقع بشود. بنده خیال می‌کنم که اگر همان طورى که عادت اوست احتیاج دارد که استدلال قضایى علاقه‌مند هستند و می‌گویند وقتى که یک نفر قاضى در یک موردى بخواهد اظهارنظر کند همان طور که عادت اوست احتیاج دارد که استلال قضایى بکند و به دلیل عقیده خودش را بیان کند در این قانون پیش‌بینى شده است که آیین‌نامه

+++

اجرایى را با تصویب کمیسیون دارایى باید تدوین کرد ممکن است این نظر جناب آقای خلعتبرى باشد که در آیین‌نامه تأمین بشود و تصویب بشود آن کمیسیون‌هاى تجدیدنظر با شرکت افراد شایسته‌اى که آشنا به حقوق و اصول باشند تشکیل پیدا کند که در این قبیل موارد رفع اشکال بشود از شکایت‌هاى زیادى که از کمیسیون‌هاى مالیاتى بر درآمد وجود دارد و اشکال عدم رسیدگى یا رسیدگى دستگاه‌هاى ادارى هم مرتفع بشود.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى پس از مذاکره یک موافق و یک مخالف در کلیات کفایت مذاکرت را پیشنهاد مى‌نماید.

خرازى. (نقابت- صحیح است)

رئیس- بفرمایید.

خرازى- به طوری که آقایان همکاران محترم فرموده‌اند این لایحه مشتمل بر سى ماده است و موادش هم هر کدام در جاى خودش قابل توجه و مهم است آقایان دکتر شاهکار و خلعتبرى و مخبر محترم کمیسیون هم صحبت کردند علاوه بر این که در کلیات توضیحاتى دادند ولى بیشتر استناد به مواد کردند و چون این لایحه مهم است و وقت مجلس را مى‌گیرد بنده پیشنهاد کردم پس از این که یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کردند و مخبر کمیسیون هم توضیحاتى دادند داخل در مواد بشویم و آقایان نظریات خودشان را در مواد اظهار نظر بکنند تا وقت بیشتر گرفته نشود، ضمناً خواستم از موقع استفاده کنم چون سه نفر از آقایان محترم آقایان جلیلى و دکتر پیرنیا و ارباب مهدى راجع به سیل‌زدگان صحبت کردند خواستم به اطلاع آقایان برسانم که انجمنى تشکیل شده از تابستان امسال به انجمن کمک به سیل‌زدگان و از طرف این انجمن و همچنین شیر و خورشید سرخ به محض این که اطلاع حاصل کردند کمک‌هاى فورى شده من‌جمله براى همین یزد که صحبت شد 200 دستگاه چادر هزار پتو و دوست هزار ریال پول فرستاده شده است همین طور که براى فارس و آباده و بوشهر براى تمام قسمت‌هاى مسیونى انتخاب شده توضیحى اینجا عرض می‌کنم که زحمات این انجمن به هدر نرفته باشد، انجمن کمک به سیل‌زدگان و آسیب‌دیدگان و جمعیت شیر و خورشید سرخ را به تمام قوا سعى و اقدامات اولیه و کمک‌هاى لازمه را کرده‌اند و حتماً نتیجه‌بخش هم بوده است

(مشایخى- خدمات شما قابل تقدیر است) خواستم این موضوع را عرض کرده باشم تا آقایان مستحضر باشند.

رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید

صدرزاده بنده یک تذکرى در خصوص هیأت نظارت سازمان برنامه که ابتداى مجلس صحبت شد دارم که می‌خواهم توضیح بدهم و بعد هم ارتباطش را با مخالفت با پیشنهاد کفایت مذاکرت این لایحه عرض می‌کنم. هر وقت صحبتى در اینجا راجع به مجلس سنا و سناتورهاى محترم می‌شود به هیچ وجه حاکى از این نظر که مخالفتى با آنها باشد نیست و کمال احترام را براى آنها قائل هستیم لیکن در مسائل قانونى نمى‌توان از حقى که هست صرف‌نظر کرد مطابق قانون اساسى در غیاب مجلس سنا مجلس شوراى ملى مستقیماً و منفرداً هر قانونى که تصویب کرده است قابل اجرا است در سال 27 یا 28 مجلس شوراى ملى قانونى راجه به سازمان برنامه وضع و تدوین کرد و اجرا شده است در این قانون گفته شده است که هیئت نظارت سازمان برنامه را مجلس شوراى ملى معین می‌کند

(عبدالصاحب صفایى- عمل به قانون است) ما الان در مقام وضع قانون نیستیم که نظر مجلس سنا را بخواهیم بلکه یک عمل قانون تام الاعتبارى را داریم انجام می‌دهیم صحبت ما در این خصوص است به هیچ وجه نظر مخالف با مجلس سنا نیست و البته آن آقایان محترم باید آن اصول و مواد قانونى را رعایت کنند، اما این تذکرى را که جناب آقای خرازى فرمودند البته ما از این کمک‌هایى که شده است کمال تشکر را داریم ولى این کمک ها به هیچ وجه کافى نیست با این خساراتى که به این سیل‌زدگان شده است، در خصوص و مذاکرات هم بنده می‌خواهم عرض کنم که آن قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض که در دوره دوازدهم یا یازدهم از مجلس شوراى ملى گذشته الان هم در دست عمل است پس از این لحاظ وزارت دارایى بلاتکلیفى ندارد و یک قانونى در دست، اجرا است نهایت نظر دارند که میزان عواید خودشان را بالا ببرد و از میزان گذشته زیادتر کنند

(صارمى- و مرادش را هم اصلاح کنند) و موادش را اصلاح کنند این قانون مشتمل بر سى ماده است و باید راجع به کلیات این قانون کمال دقت و توجه را مبذول بداریم و مخصوصاً راجع به طرز ارجا زیرا تجربه به ما نشان داده که اگر قانونى طرز وصول او درست نباشد یا طرز اجرا و مصرف آن مطابق میل مردم نباشد خوب اجرا نمى‌شود پس ما در عین حالى که می‌خواهیم این قانون را تصویب کنیم باید متوجه جهات درآمد و طرز وصول جهات مصرف آن باشیم و هیچ مانعى ندارد که آقایان محترم موافقب بفرمایند چند نفر دیگر از نمایندگان محترم درباره کلیات این قانون صحبت بکنند اگر یک روز یا دو روز دیگر تصویب این قانون به طول انجامید ولى قانونى باشد که هم از نظر اجرا هم از نظر وصول جامع‌تر و بهتر باشد براى مملکت نتیجه بهترى باشد براى مملکت نتیجه بهترى خواهد داشت تا این که عجله کنیم و یک قانونى که منطبق با عدالت نباشد تصویب کنیم که در اجایش دچار اشکال بشویم‏

 14- ختم جلسه به عنوان تنفس

رئیس- تنفس اعلام می‌کنم، در جلسه آینده روز پنجشنبه دستور اول سؤالات و بعد هم دنباله مذاکره در این گزارش است‏

 (بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نشد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294899!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)