کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 71 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 11 آذر ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم 6 فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ و استرداد فوریت لایحه مجازات دارندگان مرام اشتراکى‏

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایى‏

4- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اقتصاد ملى‏

5- تقدیم 4 فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت بهداری

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

7- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ترمیم حقوق معلمین و تصویب آن.

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه مجلس سه ربع از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید. تصویب صورت مجلس.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 71

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 11 آذر ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم 6 فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ و استرداد فوریت لایحه مجازات دارندگان مرام اشتراکى‏

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایى‏

4- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اقتصاد ملى‏

5- تقدیم 4 فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت بهداری

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

7- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ترمیم حقوق معلمین و تصویب آن.

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه مجلس سه ربع از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید. تصویب صورت مجلس.

 

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر سعید امامى. حشمتى. اسفندیارى. پورسرتیب. صارمى. عبدالرحمن فرامرزى. ابراهیمى. شادمان. بزرگ‌نیا. مهندس شاهرخشاهى. صفارى. افخمى. محمود افشار. کاشانى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: شفیعى. دولت‌آبادى. امیدسالار. مکرم. عبدالحمید بختیار.

دیر آمدگان با اجازه- آقایان: جلیلى. دولتشاهى. قراگزلو. سرمد. امیرتیمور. کریمى. دکتر پیرنیا. مهندس ظفر.

دیرآمدگان بى‌اجازه- آقایان: کى‌نژاد. اعظم زنگنه. قوامى. غضنفرى. نقابت. خلعتبرى. رضایى. دکتر افشار. سلطان‌مراد بختیار. درخشش. اریه. مهندس اردبیلى. سنندجى. خرازى. دکتر وکیل. جلیلوند. مهندس جفرودى. ارباب. مهدوى. دکتر سعید حکمت. لارى. میراشرافى. تربتى. نراقى. صادق بوشهرى. سلطانى. فرید اراکى. مسعودى. تیمورتاش. قنات‌آبادى. خاکباز. دکتر حمزوى.

غائبین در رأى- آقایان: سنندجى. اریه. دکتر شاهکار. تفضلى. فرود. پیراسته. رضایى. مهندس اردبیلى. دکتر آهى. بوداغیان.

رئیس- نسبت به صورت جلسه نظرى هست؟ آقای ارباب.

ارباب- بنده را جز دیرآمدگان بى‌اجازه نوشته بودند در حالی که مریض بودم و به وسیله تلفن هم اطلاع دادم و امروز هم با حال کسالت آمدم و دیروز هم بسترى بودم با اجازه هستم.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای بهبهانى.

بهبهانى- بنده را غایب در رأى منظور کرده‌اند در صورتی که بنده بودم و در رأى هم شرکت کردم.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای دکتر جزایرى.

دکتر جزایرى- در صورت جلسه یک اشتباهات مطبعه‌اى هست که استدعا می‌کنم دستور بدهید اصلاح بشود.

رئس- بسیار خوب. آقای درخشش.

درخشش- بنده علاوه بر این که دیر نیامدم از همه آقایان زودتر به مجلس آمدم اسم جزء غائبین است.

رئیس- شاید موقع رأى نبودید، غایب در رأى بودید یا در اصل جلسه؟

درخشش- در هیچ کدام.

شمس قنات‌آبادى- قربان حالا یک قلم عفو بر جرایم اعمال همه بکشید

رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود آقای خلعتبرى.

خلعتبرى- بنده هم حاضر بودم و هم اجازه داشتم‏

رئیس- دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند)صحیح است.

(قنات‌آبادى- بسیار کار خوبى کرده‌اند) (صحیح است)

نقابت- جلسه قبل به عنوان تنفس تعطیل شد.

رئیس- اولاً جلسه به عنوان تنفس تعطیل شود و ثانیاً الان چهل دقیقه بیشتر به ظهر نمانده است بنابراین وارد دستور می‌شویم (صحیح است)

شوشترى- آقایان مطالب مهمى داریم که دیر می‌شود و وقت آن می‌گذرد سناتورها دارند با قانون اساسى شوخى می‌کنید.

رئیس- گفتم که جلسه یا تنفس ختم شده است.

عبدالصاحب صفایى- مطالب مهمى را باید به اطلاع مجلس برسانند (صحیح است)

2- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ و استرداد فوریت لایحه مجازات دارندگان مرام اشتراکى.

رئیس- آقای وزیر جنگ بفرمایید.

وزیر جنگ- (سپهبد هدایت) بنده در اجراى تبصره ماده واحده 4 شهریور راجع به لغو لوایح مصدق چهار لایحه‌اى که مورد احتیاج وزارت جنگ بوده است راجع به پرداخت مستمرى به وزارت افسران و قانون دانشجویان و قانون اصلاح ماده 6 قانون ترفیعات ارتش و قسمتى از ماده 9 مربوط به حقوق قضاوت را تقدیم می‌کنم و استدعاى تصویب دارم ضمناً چون یک عده اشخاص بدون مجوز قانونى از کشور خارج می‌شوند و در موقع معاودت یا در موقع مراجعت آنها بایستى به وضعیت‌شان رسیدگى بشود.

+++

 یک لایحه‌اى تهیه کرده و استدعا تصویب آن را دارم که وقتى برمی‌گردند در یک کمیسیونى به وضعیتشان رسیدگى بشود

(قنات‌آبادى- به استثنا زوار عتبات عالیات) و یک لایحه دیگر هم راجع به بیمه افسران و درجه‌داران و سربازان ارتش ژاندارمری در مورد حوادثى که در نتیجه خدمت براى آنها پیش خواهد آمد تهیه شده تقدیم می‌کنم

(جمعى از نمایندگان- بسیار خوب است) و استدعاى تصویب آن را دارم ضمناً فوریت لایحه راجع به مجازاتى که قبلاً تقدیم کرده‌ام مسترد می‌دارم و استدعا می‌کنم به کمیسیون فرستاده شود (احسنت).

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایى

رئیس- آقای وزیر دارایى.

وزیر دارایى- (دکتر امینى) چون ملت ایران و مخصوصاً نمایندگان محترم بعد از حل قضیه نفت البته انتظار دارند که تصریح بیشترى در کارهاى عمرانی کشور بشود (انشاءالله) و چون متأسفانه درآمد نفت در سه سال اول تکافوى این کارها را نخواهد کرد بنابراین دولتین امریکا و انگلیس حاضر شده‌اند که اعتباراتى در اختیار دولت ایران بگذارند براى کارهاى تولیدى و عمرانی و لایحه‌اى در این زمینه تهیه شده و چون گرفتن اعتبارات از یک دولت خارجى بدون مجوز قانونى میسر نیست ماده واحده‌اى تقدیم می‌کنم براى تحصیل مجوز و ضمناً خواستم توضیحاً به عرض آقایان برسانم که در ماده واحده 150 میلیون دلار اعتبار امریکا پیش‌بینى شده در صورتی که عجالتاً بیش از 80 میلیون دلار به اختیار دولت گذاشته نخواهد شد و آن اضافه پیش‌بینى شده که اگر بعداً احتیاج پیدا شد بتوآنیم اعتبار تحصیل کنیم.

4- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اقتصاد ملى‏

رئیس- آقای وزیر اقتصاد ملى.

وزیر اقتصاد ملى- (دکتر شادمان) بنده نظر به اجراى تبصره ماده واحده قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشى از اختیارات. شش لایحه را که ادامه اجراى آنها را دولت ضرورى می‌داند به موجب تبصره مذکور تقدیم می‌کنم یکى لایحه قانونى تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی است دوم لایحه قانونى اطاق‌هاى بازرگانی سوم لایحه قانونى هیئت نظارت صنعتى چهارم لایحه قانونى مربوط به اساس نامه بانک توسعه صادرات

(ثقة‌السلامى- همان بانکى که ورشکست شده؟) پنجم لایحه قانونى معدن ششم لایحه قانونى بانک‌ها

(دکتر جزایرى- آقا لایحه بانک ساختمانی را چرا نمى‌دهید؟)

(صدقى- وزیر کشاورزى بدهد و آن هم برایش صرفه ندارد)

5- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت بهدارى

رئیس- آقای معاون وزارت دارایى.

معاون وزارت دارایى- (دکتر مؤید حکمت) با اجازه آقایان محترم خواستم چند فقره لوایحى که مورد احتباج وزارت بهداری است تقدیم بکنم یکى تأسیس بنگاه دارویى ایران، قانون استخدام پرستاران براى ولایات، قانون مربوط به مقررات تحصیلى و استخدامى بهداران، قانون براى مقررات امور پزشکى و دارایى (احسنت) ضمناً خواستم از حضور آقایان و از مقام ریاست استدعا کنم که یک لایحه‌اى قبلاً تقدیم شده بود راجع به آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور، دستور بفرمایید در طرح و تصویب آن تسریح شود. (احسنت)

رئیس- آقایان وزرا دو اشتباه کردند یکى این که تاریخ لغو لوایح را 4 شهریور نوشته‌اند و این تارخ صحیح نیست و یکى هم این که می‌گویند قانون در صوت است که وقتى که مجلسین آن را لغو کرد باید بگویند لایحه و اینها لوایحى است در ظرف 15 روز به مجلس داده می‌شود به کمیسیون‌هایی که داراى اختیار هستند فرستاده می‌شود

(شمس قنات‌آبادى- اشتباه لپى کردند قربان) آقای وزیر فرهنگ.

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- (جعفرى) در سال 1328 قانونى از مجلس شورای ملى می‌گذرد و به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود که پنج نفر پزشک از خارج براى دانشکده پزشکى تبریز استخدام کنند براى مدت سه سال. در سال 1330 هم قانون دیگرى می‌گذارد که اجازه می‌دهد 15 نفر پزشک از اتریش و آلمان و فرانسه و سویس و بلژیک براى مدت سه سال جهت دانشکده‌هاى پزشکى شهرستان‌ها استخدام بکنند. چون مدت قانونى این دو قانون تمام شده و ما بایستى براى دانشکده‌هاى پزشکى موجود و دانشکده پزشکى دیگرى که در آبادان در نظر است تأسیس شود احتیاج فوق‌العاده‌اى براى استخدام پزشک داریم بنابراین بنده لایحه‌اى تقدیم می‌کنم براى اجازه استخدام این پزشکان

(مهندس اردبیلى- این عده کم است، اضافه کنید)

7- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ترمیم حقوق معلمین و تصویب آن‏

رئیس- لایحه ترمیم حقوق فرهنگیان که به مجلس سنا رفته بود، یک اصلاحاتى کرده بودند و به مجلس فرستاده بودند، این لایحه به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد، گزارش کمیسیون رسیده اصلاحات مجلس سنا را تایید کرده است گزارش کمیسیون فرهنگ قرائت می‌شود و مطرح می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى لایحه شماره 61977 مورخه 20- 11- 32 دولت راجع به ترمیم حقوق کمک آموزگاران و دبیران که در مجلس شورای ملى به تصویب رسیده و به مجلس سنا ارسال شده بود در مجلس سنا تغییرات و اصلاحات در بعضى از تبصره‌ها نموده و یک ماده و سه تبصره هم به آن اضافه نموده‌اند و براى اظهار نظر مجدد به مجلس شوراى ملى فرستاده‌اند که به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد کمیسیون فرهنگ در جلسه اخیر خود با آقای معاون وزارت فرهنگ با دقت لازم به اصلاحات مزبور و ماده تبصره‌هاى اضافى مجلس سنا رسیدگى نموده و به اکثرت آراء مورد موافقت کمیسیون واقع گردید که اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس کمیسیون فرهنگ- دکتر عمید.

رئیس- کلیات این لاحه مطرح است و برگ موافق و مخالف دارد. آقای نورالدین امامى مخالفید بفرمایید.

نورالدین امامى- این لایحه به عنوان میزان تفاوت پایه‌هاى کمک آموزگار و آموزگار به مجلس شوراى ملى تقدیم شد، بعد به شکل یک جنگى در آمد و آن شعله قلمکار که همه چیز این تو درآمده (نقابت- همه‌اش هم مفید بوده) همه‌اش، همه‌اش من نمی‌دانم اصلاً این چیست، بنده اینجا مخالفت زیادى حالا بعد از این همه مذاکراتى که راجع به این موضوع شده نخواهم کرد و چون انشاءالله این لایحه امروز به تصویب می‌رسد همتى بکنید بلکه این آموزگارهاى ما از این وضعیت فقر و فلاکت و بیچاره‌گى یک مختصر دربیایند، فقط یک سؤالى از جناب آقای وزیر فرهنگ دارم که مربوط به تبصره 10 راجع به استادان است، استادها هیچ وقت دو جا حقوق نمى‌گرفته‌اند، در دانشگاه یا دانشکده حقوق می‌گرفتند بعد در فلان موسسه ابلاغ صادر می‌کردند که 5000 تومان در ماه به شما پاداش می‌دهیم و این حقوق روى آن نمى‌گذاشتند اینها آن جور بودند. این اگر مقصود این است، باید تکلیفش اینجا تعیین بشود

(قنات‌آبادى- کمک هزینه بود) هر چه هست اگر موضوع این است این را باید جنابعالى اینجا حلش کنید و فرقى نمى‌کند، بنده موافقم استاد را ببرید در دانشگاه‌ها ماهى پنج هزار تومان به او حقوق بدهید استاد به معناى استاد را موافقم به اندازه جیبمان، بیشتر از جیب‌مان هم بدهبد نه هفت جا به عنوان کمک هزینه، به عنوان فوق‌العاده، به عنوان اضافه کار ابلاغ آن در ابلاغ، ابلاغ آن در ابلاغ که شما در فلان جا با ماهى دو هزار تومان، فلان جا ماهى هفتاد تومان فلان مؤسسه ماهى سه هزار تومان، من با این موافق نیستم و تقاضا دارم جناب آقای وزیر فرهنگ تشریف بیاورند اینجا این را تعهد بفرمایند از طرف دولت که یک دینار نه به عنوان فوق‌العاده نه به عنوان اضافه کار، نه به عنوان شب کارى، نه به عنوان روز کارى به یک استاد غیر از دانشگاه داده نخواهد شد بنده دیگر عرضى ندارم و مخالفتى ندارم، تشریف بیاورند اینجا این توضیح را بدهند بعد انشاءالله با سلام و صلوات این شب جمعه این کار خیر را انجام بدهیم‏

رئیس- آقای صدرزاده.

صدرزاده- دوره هیجدهم مجلس شورای ملى از ابتداى تشکیل با تصویب چند قانون راجع به فرهنگ روى مساعدى به فرهنگیان نشآن داده و امیداورم با این روشى که مجلس در پیش گرفته است مقدمات تعلیمات اجبارى در سراسر کشور انشاءالله و به یارى خداوند در سال آتیه فراهم بشود و این هدف و منظور علاقه‌مندان به فرهنگ علمى بشود. ما در مقابل این اقدامات مجلس شوراى ملى و حسن توجهى که راجع به فرهنگ ابراز می‌دارند توجه بفرمایید جناب آقای وزیر فرهنگ، دو تقاضا داریم، یک تقاضا این است که وزارت فرهنگ و کلیه فرهنگیانى که در قلمرو و وزارت فرهنگ هستند فرزندانی براى مملکت تربیت کنند که داراى ایمان راسخ و احساسات و سجایاى اخلاقى باشند (احسنت) و دیگر این که سطح معلومات آنها را بالا ببرند و از بعضى ظواهر صرف‌نظر بکنند زیرا که به عقیده ما بهترین سرمایه و سرمایه فناناپذیر هر کشورى مردم دآنشمند و فاضل آن مملکت و کشور محسوب می‌شوند. اما راجع به این لایحه همین طور که جناب آقای نوالدین امامى فرمودند راست است که از آن صورت اولى که آقای وزیر فرهنگ به مجلس تقدیم کردند تغییرات زیادى پیدا کرد اما این تغییرات همه نافع است و به نظر بنده نافع‌ترین تغییرى که در این لایحه داده شده مسئله تأسیس دانشگاه پزشکى و کشاورزى دانشگاه نفت در خوزستان و آبادان است (صحیح است) این بیت الغزل این لایحه است (صحیح است) همیشه ما باید متوجه باشیم از این به بعد در لوایحى که وزارتخانه‌ها به مجلس تقدیم می‌کنند جهت شهرستان‌ها را محفوظ و منظور بدارند زیرا که در این مدت توجهى که سزاوار بوده است در هیچ یک از شئون نسب به شهرستان‌ها نشده است (صحیح است) (صحیح است) و ما همیشه در این باب مورد گله و شکایت هم. شهریان خود هستم. اصلاحاتى که در مجلس سنا راجع به این لایحه شده است مشتمل بر دو قسمت است. یک قسمت اصلاحات عبارتى است و بنده آن اصلاحات سنا مفید بوده است زیرا مقصود را آسانتر کرده است و در کمیسیون فرهنگ هم نسبت به این قسمت دقت شده و اما دو تبصره و یک ماده‌اى که به آن اضافه شده است چون این اضافات هم در کمیسیون مجلس سنا با حضور جناب آقای وزیر فرهنگ به عمل آمده و ایشان هم

+++

موافقت نمودند در کمیسیون فرهنگ مجلس شوراى ملى هم آن اضافات را مناسب دبدند. از این جهت از حضور محترم آقایان تقاضا می‌شود که به این لایحه رأى بدهند تا قبل از تشریف فرمایى اعیحضرت به خارج این قانون به صحه ملوکانه توضیح بشود (صحیح است) و صورت عمل به خود بگیرد (صحیح است) اما بنده در اینجا یکى دو تا تذکر را لازم می‌دانم بدهم یکى راجع به تبصره 10 است راجع به استفاده استادان از حقوق به موجب این قانون چون بنده شنیدم که بعضى از حسابدارى‌هاى وزارتخانه‌ها هنوز این قانون اجرا نشده و استادان و دانشیاران از این قانون استفاده نکرده‌‌اند راجع به حقوق آنها اشکالاتى می‌کنند در صورتی که منظور ما در کمیسیون فرهنگ این بوده است که بعد از این که از این قانون استفاده کردند و افزایش حقوقى تحصیل کردند از آن تاریخ دیگر در سایر سازمآنها هم حقوق نگیرند (صحیح است) یک تذکر دیگرى که باید داده شود این است که بعد از این که استادان و دانشیاران حقوق خود را مطابق این قانون دریافت کردند دیگر حق ندارند از جاهاى دیگرى حقوق دریافت کنند (صحیح است) به هیچ عنوان و حتى به عنوان پاداش و انعام و آسانى دیگر هم نباید بگیرند یعنى حیله قانونى نباید از این قانون به وجود بیاید این نکته را من در مجلس عرض می‌کنم که این توضیحات خورش یک سابقه‌اى باشد براى هر دو قسمت دیگر غیر از این عرضى ندارم و استدعاى تصویب لایحه را دارم (احسنت)

رئیس- آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- بنده از اظهار لطفى که نمایندگان مجترم در اینجا راجع به فرهنگ کردند کمال تشکر و سپاسگزارى را دارم و من صراحة به نمایندگان محترم قبول می‌دهم که این همه محبت‌ها بهترین مشوق ما خدمتگزاران به فرهنگ است. راجع به دانشگاه و استادان و دانشیاران و جناب آقای نورالدین امامى مطالبى در اینجا فرمودند بنده می‌خواهم یک مطلبى را عرض بکنم و بعد نظریات ایشان را تایید بکنم به استناد ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى به استادان و دانشیارانى که شاغل خدمت فنى بشوند در دانشگاه فوق‌العاده فنی بهشان داده می‌شود

(نورالدین امامى- در دانشگاه؟) بله در دانشگاه اما مطابق یک تصویب‌نامه‌اى که از سه چهار سال پیش  به این طرف تصویب شده است آقایان استادان و دانشیاران اگر در مؤسسات دولتى دیگرى کارى داشته باشند

(دکتر جزایرى- قانون است) بله قانون است، کارى داشته باشند می‌توانند در حدود 500 تومان در صورتی که از حقوق‌شان زیادتر نباشد اضافه بگیرند،

(یک نفر از نمایندگان- 750 تومان) بله 750 تومان در صورتی که از حقوقشان اضافه‌تر نباشد یعنى به اندازه حقوقشان می‌توانند بگیرند مشروط بر این که از 750 تومان تجاوز نکند

(شوشترى- در یک جا یا چند جا؟) در یک جا اما در تبصره 10 با توضیحاتى که جناب آقای صدرزاده دادند این مطالب به کلى منع شده است یعنى استاد و دانشیار حق ندارند با استفاده از حقوق استادى و دانشیارى در یک مؤسسه دولتى دیگرى برود و آنجا اضافه‌اى بگیرد بنابراین نظر جناب آقای نورالدین امامى تأمین است و استادان و دانشیاران به هیچ وجه حق ندارند بعد از اجراى این قانون در مؤسسات دولتى شغلى داشته باشند و نخواهند گرفت البته بعد از اجراى این قانون چون هنوز که قانون اجرا نشده است آنها حق دارند. بعد از این که قانون اجرا شد حق ندارند دریافت کنند. راجع به تعلیمات اجبارى اشاره فرمودند خود بنده هم واقعاً شرمنده هستم از این که مدت قانونى اجراى قانون تعلیمات اجبارى منقضى شده است و هنوز وزارت فرهنگ نتوآنسته است در تمام کشور قانون تعلیمات اجبارى را اجرا کند اما اجراى قانون تعلیمات اجبارى که من می‌دانم مورد علاقه همه آقایان نمایندگان و وزارت فرهنگ است دو عامل اصلى می‌خواهد یکى معلم و یکى هم ساختمان تا موقعى که ساختمان به اندازه کافى نباشد و معلم تربیت شده به اندازه کافى نداشته باشیم نمی‌توانیم قانون تعلیمات اجبارى را اجرا کنیم وزارت فرهنگ از سال گذشته به این طرف یعنى از موقعى که دولت فعلى روى کار آمد براى هر دو عانل اقدام اساسى و فورى کرده است راجع به ساختمان به طوری که خود آقایان می‌دانند قرار شده است طبق یک برنامه ساختمانی در مدت هفت سال هر سال 310 باب مدرسه در مملکت ساخته شود 60 باب در تهران و 250 باب در شهرستان‌ها آقایان خودشان اطلاع دارند که آن کار شروع شده است و در تمام نقاط ایران مقاطعه‌کاران مشغول کار هستند

(مهندس اردبیلى- الّا آذربایجان) در آذربایجان علت این است که کسى نیامد در مناقصه شرکت کند در نظر دارند که آنجا هم عمل کنند در هر حال در تمام مملکت این کار شروع شده است و اگر انشاءالله این برنامه را ادامه بدهیم بعد از عفت سال در تمام مملکت ما ساختمان به اندازه کافى خواهیم داشت راجع به معلم هم اقدام کردیم رشته‌هاى مختلفى براى تربیت معلم در نظر گرفتیم اعلان هم کردیم در تهران شاید آقایان در روزنامه‌ها دیده باشند و از رادیو شنیده باشند خوشبختانه در ظرف چهار روز که موقع ثبت نام بود در تهران قریب هزار نفر مراجعه کردند براى این که برنامه‌هاى تربیت معلم را ببینند در شهرستان‌ها هم ما اقدام کردیم به موجب این برنامه‌اى که تهیه شده بعد از پنج سال یا شش سال ما معلم تربیت شده به اندازه کافى براى مملکت خواهیم داشت وقتى این دو عامل تأمین شد مسلماً قانون تعلیمات اجبارى را در تمام مملکت اجرا خواهیم کرد بنده دیگر عرضى ندارم و تمنا می‌کنم که آقایان نمایندگان محترم در تصویب این لایحه اقدام بفرمایند

رئیس- پیشنهادى رسیده است که این لایحه مسکوت بماند قرائت می‌شود. دو سه دفعه این پیشنهاد رسیده و از طرف مجلس رد شده است. (به شرح زیر قرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم که لایحه فرهنگ مسکوت بماند. ارسلان خلعتبرى‏

رئیس- آقای خلعتبرى.

خلعتبرى- بنده پیشنهاد را نسبت به لایحه دادم که می‌دانم مورد علاقه تمام آقایان محترم است (صحیح است)

(یکى از نمایندگان- بلکه ملت ایران) و نسبت به آن نمایندگان محترم مجلس منت‌هاى علاقه را ابراز کرده‌اند در این شکى نیست علت این است که ما یک مساله‌اى داریم در مملکت که وضع موجود است و یک مسائلى داریم که مربوط به وضع این ده است به نظر بنده اگر ما مسائل موجود مبتلا را مقدم نشماریم لااقل باید در عرض مسائل این ده قرار بدهیم (صحیح است) من باب مثال مى‌خواهم عرض کنم و قبل از این که این مثال را عرض کنم می‌خواستم این را هم از پشت این تریبون به عرض برسانم که واقعاً بنده در مدت این هشت ماه وکالت دیده‌ام که همه آقایان نمایندگان کارهاى شهرستان‌ها را با کنل علاقه تعقیب و اقدام می‌کنند ولى متاسفانه دستگاه دولت کمک نمى‌کند (صحیح است- صحیح است) دستگاه دولت هم تقصیر ندارد چون یک دستگاه ده پانزده ساله‌اى است و ما هى اصرار می‌کنیم این رویه را باید درست کنید پس بنابراین می‌خواهم بگویم ما یک مسائلى داریم که ناچاریم تذکر بدهیم در مجلس ما وکلاى مجلس دو حربه داریم یکى سؤال است یکى نطق‌هاى قبل از دستور سؤال هر وقت می‌کنیم که براى جواب آن به موقع حاضر نمی‌شوند اخیراً آقای قاسم مسعودى مقاله‌اى در پست تهران از لندن نوشته بود که در مجلس انگلستان در یک ساعت 70 سؤال شد و جواب دادند ما از هفت ماه پیش سؤال کرده‌ایم و هنوز جواب داده نشده است این سؤال که کار شخصى ما نیست این سؤال مربوط به کارهاى مردمى است که از شهرستان‌ها منتظرند ببینند وکلایشان براى کارهاى آنها چه اقدامى می‌کنند بنابراین این سؤالات ما باید اینجا مطرح بشود و مقدم است بر این قبیل لوایح بنده این را عقیده دارم و حالا جهتش را عرض می‌کنم سؤال وقتى که شد اولاً سؤالات ما

رئیس- آقای خلعتبرى این فرمایشات شما مربوط به پیشنهاد نیست.

خلعتبرى- اجازه بفرمایید بنده می‌خواهم نتیجه بگیرم بنده می‌خواستم عرض کنم که این لایحه‌اى که مطرح است اینجا ما یک کارهاى دیگرى هم داریم که آن کارها و در نتیجه اول سؤالاتى که از دولت کردیم و باید بیاید جواب بدهند تا اطلاع از اوضاع پیدا کنیم و مردم را قانع کنیم به نظر بنده آنها مقدم است ولى حالا که بنده می‌بینم مجلس شوراى ملى علاقه زیادى به این قانون دارد بنده از لحاظ رعایت عقیده آنان پیشنهاد را پس می‌گیرم و از مقام ریاست استدعا می‌کنم که ترتیبى بدهند که سؤالات زودتر مطرح بشود ما حاضر هستیم بیشتر کار بکنیم ما ساعت بیشترى هم می‌توآنیم کار بکنیم و کارهاى مهم مملکت را انجام بدهیم و من مخالفتم از این جهت بود و جهت دیگرى ندارد (احسنت)

رئیس- سؤالات که یک روز در میان مطرح می‌شود اگر آقایان علاقه‌مند هستند که بیشتر مطرح بشوند باید خودتان حاضر بشوید که جلسات فوق‌العاده‌اى داشته باشید مکرر من گفته‌ام که هر روز میل دارید جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهید

(ارباب- تعیین بفرمایید حاضر می‌شویم) نمی‌شوند روز چهارشنبه تعیین شد نیامدید و جلسه هم تشکیل نشد

(اردبیلى- وقت سؤالات را اضافه بفرمایید)

(یکى از نمایندگان- اعلام رأى بفرمایید) اعلام رأى باید ترتیب داشته باشد پیشنهاد کفایت مذاکرات را آقای درخشش داده‌اند.

شوشترى- مخالف باید صحبت بکند در این پیشنهاد.

رئیس- آقای خلعتبرى پیشنهادشان را پس گرفتند دیگر صحبت مخالف مورد ندارد

(شوشترى- بنده قبول کردم) آقایان وزرا که اغلب می‌گویند براى جواب سؤالات حاضرند باید آقایان حاضر باشید الان همین امروز ترتیب تشکیل جلسه فوق‌العاده را بدهید

(مهندس اردبیلى- مدت سؤالات را اضافه بفرمایید) با وضعى که در سؤالات مذاکره می‌شود هر سؤال یک ساعت طول می‌کشد این طرز سؤال نیست باید آقایان توجه کنند که سؤالاتشان یک ربع بیشتر طول نکشد اگر یک روز در میان آقایان بیایند و یک ساعت به این کار اختصاص بدهیم و آقایان هم یک ربع مطلقاً آیین‌نامه بیشتر صحبت نکنند در یک ساعت که در هر روز به این کار تخصیص داده شده چهار سؤال مطرح می‌شود و این 48 سؤال در ظرف یک ماه تمام می‌شود. بفرمایید آقای درخشش.

درخشش- گمان می‌کنم مذاکراتى که درباره لایحه فرهنگیان در ابتداى طرح لایحه در مجلس شده است کافى باشد ولى بنده لازم می‌دانم که یکى دو تا تذکر داده شود براى این که بعدها آن اشخاصى که مواد این قانون را اجرا می‌کنند از مواد این قانون سوءاستفاده نکنند تفسیر نشود کلمه مجلس سنا در تبصره 2 اضافه کرده کلیه لیسانسیه‌ها و مهندسین تا اینجایش تصویب مجلس شوراى ملى است، کلیه لیسانسیه‌ها و مهندسین که سه سال تدریس کرده باشند می‌توانند رتبه‌شان را تبدیل رتبه دبیرى بکنند

+++

ولى اینجا یک کلمه اضافه شده است نوشته است کلیه لیسانسیه‌ها و مهندسین و کسانى که ارزش تحصیلات آنها عالى شناخته شده است

(شوشترى- مثل سناتورها) (خنده نمایندگان) بنده این طور فکر می‌کنم نظر پیشنهاددهنده و تصویب‌کنندگان و از تحصیلات عالى، لیسانسیه و لیسانسیه به بالاست نه آن تفسیرى که شورای ملى فرهنگ این طور تفسیر کرده است که یک آدمى دیپلمه بوده است و می‌رفته یکى دو سال گردش می‌کرده

رئیس- آقای درخشش شما خودتان پیشنهاد می‌کنید که دیگر صحبتى نشود خودتان دارید صحبت می‌کنید این چه صورتى دارد؟

درخشش- اجازه بفرمایید در این ماده 2 هم بنده فقط تذکرى می‌دهم

رئیس- پس اجازه بدهید که دیگران هم تذکر بدهند الان آقایان مطابق پیشنهاد شما باید رأى بدهند که مذاکره کافى است

درخشش- فقط می‌خواستم آقای وزیر فرهنگ به این کفایت توجه داشته باشند ضمناً توجهى هم به معلمین صدو پنجاه تومانى بکنند که این صد تومان اضافه را در این زمستانى بهشان بدهند (صحیح است)

رئیس- آقای دکتر جزایرى مخالفید؟ (دکتر جزایرى- بلى) بفرمایید.

دکتر جزایرى- همه آقایان محترم و ناطقین از علاقه مجلس شوراى ملى نسبت به فرهنگ و فرهنگیان و تامین زندگى آنها تذکرانى فرمودند بنده تصور می‌کنم که در این مورد دیگر احتیاج نداشته باشیم براى این که ملاحظه بفرمایید در موقعى که هنوز وضع نابی بودجه ایران تعدیل نشده است مجلس شوراى ملى در جدود 70 میلیون تومان روى این لایحه تعهد جدید از نظر کمک به فرهنگیان می‌کند پس این دلیل بر علاقه کامل به وزارت فرهنگ و فرهنگیان است در مقابل همان طور که عرض کردم و خدمت جناب آقای وزیر فرهنگ تذکر دادم مجلس شوراى ملى و همه مملکت انتظار دارند که اصلاحات لازم در دستگاه فرهنگ ایران بشود چه از نظر تعدیل و اصلاح برنامه تحصیلى و چه از نظر تشکیلات و سازمان فرهنگى و توجه به اخلاق متصدیان فرهنگ (صحیح است) جناب آقای جعفرى دستگاه شما دستکاه آدم‌سازى است شما باید آدم را براى خدمت به این کشور چه از نظر معلومات و چه از نظر اخلاق اگر مربیان خودشان اخلاق نداشته باشند در امتحانات پول بگیرند در موقع استخدام کارهاى بد بکنند

رئیس- راجع به مخالفت با کفایت مذاکره بفرمایید.

دکتر جزایرى- بنده می‌خواستم بگویم که این عرایض بنده بایستى بشود بنده مثل آقای درخشش پیشنهاد کفایت مذاکرات نکردم.

رئیس- این که شکایت می‌فرمایید کار نمى‌کنند اگر مطابق آیین‌نامه رفتار کنید کار می‌کنند.

دکتر جزایرى- باید آقای جعفرى بداند که دستگاه‌شان اگر بخواهد خوب کار بکند باید سماجت نکنید، رفقاى نادرست را نگه ندارید، همه ما علاقه‌مند به شما هستیم ما همه شما را تقویت می‌کنیم ما این لوایح را می‌گذارنیم ولى باید فرهنگ را اصلاح بفرمایید.

رئیس- کلیات مطرح بود پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات رسید رأى می‌گیریم آقای موافقین قیام فرمایند (اکثراَ برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیریم به ورود در مواد چون یک ماده بود و یک ماده هم مجلس سنا علاوه کرد بنابراین دو ماده شده رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده اول با 24 تبصره‌اش مطرح است آقای شوشترى.

شوشترى- ماده اول را که تصویب کرده‌ایم ماده سنا را مطرح بفرمایید تا مخالفت کنم.

چند نفر از نمایندگان- در ماده اول مخالفى نیست.

شوشترى- حالا که مخالفى نیست بنده مخالفم با کلیه‌اش مخالفم با دو ماده و 24 ماده‌اش مخالفم‏

رئیس- بفرمایید.

شوشترى- بسم الله الرحمن الرحیم آقایان محترم مى‌دانند مجلس 16 شاهد است من از ادب خارج نمی‌شوم (صحیح است) من احترام مجلس شوراى ملى و مجلس سنا را همیشه در مدنظر داشته و نسبت به حیثیت و شرافت و معلومات هیچ فردى جرح و خدشه نمی‌کنم ولى ما نشسته‌ایم اینجا که عشق پیرى گر بجنبد سر به رسوایى زند (صحیح است) ما قانون کمک به فرهنگیان را براى تعلیمات اجبارى و براى دانش و بینش و معلومات بچه‌هاى خودمان با کمال متانت و کمال دقت حلاجى کردیم قانون را رأى دادیم ما متوقع بودیم به مجلس سنا که می‌رود پیر مردان قوم که هر یک داراى داعیه هستند و می‌گویند هر فردى از افراد ما به تنهایى می‌تواند چرخ مملکت را بگرداند

(بعضى از نمایندگان- اشتباه می‌کنید) ما توقع داشتیم که اینها به ما کمک کنند آن در کنند نه این که واقعا اشکال تراشى کنند این که عرض کردم این جناب آقای وزیر فرهنگ شاهد من است من نسبت به فرهنگیان آنچه که زحمت باید بکشم چه در مجلس چه در کمیسیون نسبت به این قانون توجه داشته‌ام این که آمدم به این عنوان مخالفت می‌کنم براى این است که

رئیس- از موضوع خارج نشوید.

شوشترى- من امر مقام ریاست مجلس شوراى ملى را اطاعت می‌کنم آن در عده‌اى از آقایان نمایندگان هم به گوش مى‌گیرم استدعا دارم از اینجا آقایان متوجه باشند حتى در کمیسیون مختلط نمایندگانى که از ما در آنجا هستند تذکر بدهند که آقا عشق پیرى خوب است اما نه جایى که سر به رسوایى بزند متدکر باشند صد رأى مجلس شوراى ملى را سه چهار نفر نمى‌توانند خدشه وارد کند و مخافتم را پس گرفتم.

رئیس- آقای قنات‌آبادى موافقید یا مخالف؟ (بعضی از نمایندگان- پس گرفتند) در ماده که پس گرفتن ندارد پیشنهاد که نبود ماده است مطرح است موافقید یا مخالف؟ (قنات‌آبادى- موافقم) بفرمایید.

قنات‌آبادى- البته جناب آقای شوشترى از این مخالفت با این ماده و تبصره‌ها بیاناتى نفرمودند که بنده آنها را رد کنم یک گله‌هایى کردند از آقایان سناتورها که همه مملکت از آنها گله دارند (صحیح است) بنده راجع به این موضوع عرضى نمی‌کنم فقط یک تذکرى می‌خواهم بدهم و آن این است که این لایحه و مواد و تبصره‌هاى این مواد و این لایحه را همه آقایان در نوبت‌هاى متعدد با دقت موشکافى مطالعه فرمودید و به تصویب آن هم رأى دادید بنابراین من می‌گویم که شایسته‌شان مجلس شوراى ملى این است که امروز این لایحه تمام شود تا به مرحله عمل برسد بیش از این هم عرضى ندارم (احسنت- صحیح است)

رئیس- آقای نقابت مخالفید؟ (نقابت- خیر موافقم)

آقای بهادرى موافقید؟ (بله موافقم)

بزرگ ابراهیمى- بنده مخالفم یک عرایضى دارم.

رئیس- عرایض مربوط به این قسمت است در این قسمت موافقید یا مخالف؟

(ابراهیمى- مخالفم) بفرمایید.

قنات‌آبادى- در خود موضوع باید صحبت بفرمایید.

ابراهیمى- خیلى معذرت می‌خواهم بنده اغلب بر خلاف جریان آب شنا می‌کنم (همهمه نمایندگان)

رئیس- آقایان توجه کنید نمى‌گذارید به فهمم چه می‌گوید بفرمایید.

ابراهیمى- حمله کردن به سنا براى ما صلاح نیست بالاخره پارلمان یعنى سنا و شورا

(همه نمایندگان- زنگ رئیس)

رئیس- آقا اینها مربوط نیست اگر خارج از حدود لایحه صحبت کنید من نمى‌گذارم اینجا که مجلس کنفرانس و خطابه که نیست که هر گاه می‌آید هر چه بخواهد صحبت کند یک موضوعى مطرح است باید راجع نان صحبت کرد

(قنات‌آبادى- ریشه و پایه مشروطیت مجلس شوراى ملى است)

(اورنگ- آقای بزرگ ابراهیمى امسال بفرمایید)

ابراهیمى- اگر اجازه نمى‌دهید بنده مخالفتم را پس می‌گیرم

رئیس- اگر مخالفتى دارید بفرمایید ولى خارج از موضوع که ندارید صحبت کنید اگر راجع به این موضوع است بفرمایید.

ابراهیمى- مقدمه را می‌خواستم عرض کنم حالا مرخصم؟

رئیس- آقای صدرزاده شما موافقید؟

(صدرزاده- بله موافقم) مخالف نیست؟ (گفته شد، خیر رأى بگیرید) پیشنهاد هم رسیده است که باید تکلیفش را معیین شود بعد رأى بگیریم

(دکتر بینا- برود کمیسیون در کمیسیون چند پیشنهاد دیگر هم هست) پیشنهاد آقای جفرودى قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای مهندس جفرودى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در تبصره دو کلمه عالى به لیسانسیه تبدیل شود- مهندس جفرودى.

رئیس- آقای مهندس جفرودى

دکتر جزایرى- آقا این را تفسیر کرده‌اند)

مهندس جفرودى- آقایان استحضار دارند که در مجلس شوراى ملى این لایحه با نهایت دقت بررسى شد (صحیح است) و کلمات هم سنجیده شد مجلس سنا به عقیده من توجه نکرده است یک کلمه را ارزش فرهنگیش را نمى‌دانسته است و گذاشته است اینجا کلمه عالی را نمی‌دانم چرا گذارده‌اند مدارج تحصیلى دیپلم عالى و لیسانس و فوق‌لیسانس و دکتر است بنابراین عالى یک مرحله‌اى از ارزش تحصیلى است در صورتى که مراد از تبصره این است که اشخاص که مسئول می‌شوند لیسانسیه باشند این است که تمنى می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند کلمه عالى تبدیل به لیسانسیه شود

رئیس- آقای مشایخى.

مشایخى- آقایان این لایحه جلسات متعدد وقت مجلس را گرفته بعد رفته به سنا جلسات متوالى بلکه بیشتر از یک ماه در سنا مانده (همهمه نمایندگان- این طور نیست آقا) اجازه بفرمایید مجلس سنا یکى از قواى مقننه مملکت است

(نادعلى کریمى- تشریفاتى است)

رئیس- راجع به موضوع صحبت کنید آقای مشایخى.

مشایخى- مربوط به همین موضوع است استدعا می‌کنم توجه بفرمایید راجع به کلمه عالى شوراى فرهنگ مرجع صلاحیت دارى است ارزش معلوماتى را می‌تواند تعیین کند

(دکتر جزایرى- او را هم مجلس بهش اختیار داده) شوراى عالى فرهنگ یک عده‌اى

+++

را تحصیلاتش را عالى شناخته یعنى بین دیپلم و لیسانس و اینها باید مزایایى داشته باشند بنابراین بنده معتقدم هستم که به این مسائل در سنا توجه شده است و این نباید دو مرتبه به سنا برگردد این حرف حسابى است و راجع به مسئله‌اى که آقای شوشترى فرمودند امروز عصر کمیسیون مختلط مجلس تشکیل می‌شود و تکلیفش را تعیین خواهد کرد در آنجا ما نمایندگان مجلس شوراى ملى هستیم دفاع می‌کنیم (احسنت)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد یک دفعه دیگر قرائت می‌شود که آقایان توجه بفرمایند وقتى هم مورد توجه شد باید سنا برگردد (به شرح سابق خوآنده شد) آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود پیشنهاد آقای مراد اریه (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه اضافه شود در ورود به دانشسراها و استخدام فرهنگ و استفاده از مزایاى این قانون هیچ گونه تبعیضى از لحاظ نژاد و مذهب بین داوطلبان به عمل نخواهد آمد- مراد اریه‏

دکتر بینا- اصلاً چنین چیزى نیست تبعیض نیست در فرهنگ.

رئیس- آقای مراد اریه.

اریه- طرح این لایحه فرصتى به من داد که راجع به فرهنگ کشور حقایقى را به سمع نمایندگان ملت برسانم. بدیهى است از نظر حکومت اصول مشروطیت انعکاس حقایقى که به عرض خواهم رسانید قطعاً توجه دولتى را که اکنون زمام دولتى را در دست دارد و با نهایت صداقت و ازخودگذشتگى و پشتکار خدمات شایانى انجام داده مصمم است آن خدمات را شئون زندگى ملت نجیب ایران ادامه دهد و من مانند سایر اعضا اکثریت مجلس شوراى ملى از روى کمال ایمان و صداقت از آن دولت پشتیبانی می‌کنم نیز جلب خواهم کرد و یقین دارم دولت تیمسار سپهبد زاهدى دولت محبوب ایران درباره این حقیقتى که بیان می‌کنم موثرترین اقدام رضایت بخش را به عمل خواهد آورد در قانون اساسى ما که دومین کتاب واجب‌الاطاعه ملت ایران است یکى از حقیقت‌هاى جان‌بخش که مانند آفتاب درخشنده است این است که این قانون مقدس در میان ملت ایران وجود اقلیتى را نمى‌شناسد زیرا ملت ایران را یک واحد تجربه‌ناپذیر و افراد آن را در مقابل قوانین متساوى‌الحقوق اعلام می‌دارد

(چند نفر از نمایندگان- صحیح است) باید اشاره‌اى از حقیقت بنمایم که اگر در حقوقى به قسمت‌هایى از ملت ایران براى برگزیدن نماینده در مجلس شوراى ملى اعطا شده مانند کلیمیان، زرتشتیان، ارامنه هیچ گاه منظور از اعطاء آن حق‌شناختن وجود اقلیتى نبوده بلکه حاکى از تبعیت آزادى آن قسمت‌ها از ملت ایران در پیروى از کیشى است که به آن معتقدند و این معنى به هیچ وجه نمى‌تواند حاکى از وجود اقلیتى باشد

(چند نفر از نمایندگان- این که نطق قبل از دستور است)

رئیس- در پیشنهادتآن صحبت کنید.

اریه- بنابراین همان طورى که اصل هشتم قانون مقدس اساسى اعلام می‌دارد: افراد ملت ایران در مقابل قوانین مملکت متساوى‌الحقوق می‌باشند و از تمام مزایایى که به موجب قانون اساسى براى آنها مقرر است می‌توانند برخوردار و بهره‌مند شوند

(دکتر بینا- حالا هم استفاده می‌کنند) آزادى مشاغل و آزادى تحصیل و تعلیم یکى از آزادى‌هایى است که همان قانون اساسى در اصل هیجدهم به افراد ملت ایران داده از آن جمله هر فرد ایرانی که حائز شرایط قانون آموزگارى یا دبیرى باشد حق دارد در حدود قانون براى خدمتگزارى به میهن و ملت خود به آن مشاغل و خدمات اشتغال ورزد (صحیح است) این اصول و آزادى‌هاى مقرر در قانون اساسى تبعیض بردار نیست و به هیچ وجه و با هیچ بهانه و وسیله‌اى نمى‌توان از افراد هیچ قسمتى از ملت ایران این حقوق را محدود و سلب نمود (دکتر بینا- چنانچه سلب نشده) کلیمیان ایرانی که قسمتى از واحد تجزیه‌ناپذیر ملت ایران می‌باشد از ایرانیآن میهن‌پرست و شاه‌دوست و عاشق تکامل و عظمت ایران می‌باشد کلیمیان ایرانی به حد کمال از عظمت ایران عزیز و عنایاتى که شاهنشاهآن باستآنى ایران نسبت به آنها مبذول داشته آگاهی دارند و به حکم دین و مذهب و وجدآن دین خود را نسبت به میهنى که بیش از 25 قرن تاریخى آن را در آغوش خود حفظ و حمایت کرده و پرورش داده است ادا کرده و براى همیشه ادا خواهند کرد. کلیمیان ایرانی هیچ گاه از این حقیقت غفلت ندارند که اصول قانون اساسى انعکاسى از احساسات سى قرن تاریخ ملت ایران نسبت به شاهنشاه ایران است زیرا این قانون مقدس اساسى مقام عظیم‌الشان شاهنشاه ایران را مافوق تمام ارکان‌هاى مشروطیت ایران قرار داده و استقرار این عظمت مقام همان انعکاس احساسات سى قرن تاریخى ایران نسبت به شاهنشاه است. به همین علل است که ملت ایران اعیحضرت شاهنشاه جوان بخت و محبوب خود را به تمام اوصاف مطرح در قانون اساسى متصف و بزرگترین مظهر استقلال و عظمت ملى ایران تشخیص داده‏

رئیس- اینها پیشنهاد مربوط نیست آقا من به شما اجازه دادم ولى زودتر مطلب‌تان را تمام کنید اگر مفصل باشد مجبورم قطع کنم.

مراد اریه- متشکرم و در سیر به طرف تکامل از افکار عالى و بزرگ شاهنشاه در سایه اصول قانون اساسى پیروى می‌کند و در اینجا لازم است بلافاصله با قطعیتى هر چه تمامتر به عرض مجلس شوراى ملى برسانم که شاهنشاه و دموکرات و محبوب ایران نیز پشتیبان همین قانون اساسى و بالنتیجه مخالفت هر گونه تبعیض است که درباره اتباع صدیق و شاه‌دوست و میهن‌پرست اعمال شود

رئیس- این لایحه‌اى است دارید می‌خواهید اینها مربوط به آن پیشنهاد نیست.

مراد اریه- سعى می‌کنم از پیشنهاد خارج نشوم. تمنا دارم جناب آقای رئیس اجازه بفرمایید. بعد از بیان حقایقى که عرض شد به استحضار نمایندگان ملت ایران می‌رسانم که خوشبختانه در میان کلیمیان ایران هم دانشمندان نامى و جوانان تحصیل کرده و به تمام معنى شایسته و واجد شرایط قانونى براى آموزگار و دبیرى می‌باشد و با این وصف خیلى متاسفم در اینجا تصریح نمایم که با وجود احتیاج شدید به افزایش عده آموزگار و دبیر باز هم با بهانه‌هایى ناصواب از از پذیرفتن جوانان تحصیل کرده کلیمیان ایرانی که با نهایت سختى و مضیقه مالى و گرسنگى خود را براى آموزگارى و خدمت به کشور حاضر کرده‌اند در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها خوددارى می‌کنند (دکتر بینا- تکذیب می‌کنم در دانشگاه هستند در دبستان هستند در دبیرستان هستند) به علاوه مطابق شکایاتى که به وسیله این جانب داده شده است حتى در رایوها هم تایید می‌شود این جوانان تحصیل‌کرده کلیمیان ایرانی را که دانشسراى مقدماتى که براى تربیت آموزگارى که هر روز به وجود آنها بیشتر احتیاج پیدا می‌کنیم نمى‌پذیرند. آیا با این وصف تردیدى در وقع تبعیض بر خلاف اصول قانون اساسى باقى است؟ یقین دارم نمایدگان محترم مملکت در این دوره که اعلى درجه فداکارى و جان فشانى و شایستگى را در حفظ و حراست قانون اساسى و ریشه کن نمودن عناصر ماجراجو و مخالف حکومت قانون اساسى نشان داده و در سایه رهبرى اعلیحضرت شاهنشاه و مساعى دولت خدمتگذار بر مشکلات و مخاطرات پیروزى حاصل کرده و اصل حاکمیت قانون اساسى را براى همسشه تثبیت فرموده‌اند با توضیجات صادقانه اینجانب موافق هستند و عطق توجه در ایجاد وسائل رفع تبعیض

(چند نفر از نمایندگان- تبعیضى نیست) بفرمایید پیشنهاد بنده را تصویب فرمایند.

رئیس- دیگر خارج از آیین‌نامه و نظامنامه شد توضیحات شما دیگر کافى است آقای تیمورتاش شما مخالفید؟

(تیمورتاش- مخالفم) بفرمایید.

مراد اریه- بنده تقاضایم این است که تبعیض بین افراد ملت ایران قائل نشوند جناب آقای وزیر قول بدهند که قبول خواهند کرد. ‏

تیمورتاش- جناب آقای اریه خواهش می‌کنم توجه بفرمایید آقا بعد از مشتى تعریف بیان حقایقى راجع به همان نوازى ملت ایران گله‌اى فرمودید بنده می‌خواستم صراحتاً عرض کنم که گله جنابعالى به جا نبوده به دلیل این که مجلس همین عملى را که امروز به آن کرد یعنى اجازه داد بر خلاف نظامنامه آقا یک نطق قبل از دستور اینجا بفرمایید (صحیح است) بهترین نمونه تولرانس و بهترین نمونه رعایت ملت ایران است که در طى قرون متوالى نسبت به اقلیت‌هایى که در ایران بوده‌اند همیشه کمال خوش‌رفتارى عطوفت و کمال مهربانى را داشته است بنده بدیهى است که نمى‌خواهم باب این گله را مفتوح کنم اما فقط بر سبیل تذکر عرض می‌کنم که متأسفانه این اقلیت‌ها نسبت به تمام میهن نسبت به ایران با آن صافى و صداقتى که باید و شاید عمل نکردند (اریه- تکذیب می‌کنم) این را می‌گویم و می‌گذرم و وارد این بحث نمی‌شوم و لیکن در طى قرون متمادى همیشه ملت ایران اقلیت‌ها را در دامان مهرش پرورانده است و همه گونه حقوقى که شاید در کشورهاى دیگر نداشتند (صحیح است) در این کشور داشتند (صحیح است) (اریه مقصود این است که تبعیض نشود) اقلیت‌هاى ایران یعنى چه کلیمیان و چه عسویان در تمام ادارات ما راه دارند و همیشه با یک نظر متساوی‌الحوقوق به آنها نگاه شده است. در دانگاه شما استاد دارید که کلیمى است قربان وقتى در دانشگاه که حد اعلاى فرهنگ است شما استاد داشته باشید همچو چیزى را بدیهى است در دانشسراها و جاهاى دیگر هم باید بپذیرند

(اریه- مقصود این است که تبعیض نشود) ماشالله وقتى شما چرخت دور می‌گردد به توضیحات هم گوش نمی‌دهند.

رئیس- شما مطالب خود را آقای تیمورتاش بگویید با شخص صحبت نکنید.

تیمورتاش- ممکن است که نسبت به شخص یا فردى به دلیل عدم صلاحیت علمى یا غیر آن محرومیت برایش قائل باشید

(کاشانى- به دانش‌آموزان کلیمى خرج تحصیل می‌دهند) عرض بنده این است که ملت ایران و دولت ایران نسبت به اقلیت‌ها کمال مهربانى و کمال عطوفت را داشته و همیشه هم دارند و تمام آنها متساوى‌الحقوقند

اریه- بنده تقاضایى کردم که تبعبضى قائل نشوند.

رئیس- ساکت باشید آقا مشروطیت

+++

ایران حقوق اقلیت‌ها را همه وقت مطابق قانون اساسى حفظ کرده است و خوشبختانه این طرز هم عمل شده است براى این که حقوق آنها کاملاً محفوظ بماند حتى حق این بود که در بین ملت ایران همان طور که جز ملت ایران هستند براى انتخاب نماینده رأى بدهند ولى یک نماینده خاصى براى آنها اختصاص دادند (صحیح است) بنابراین جاى هیچ گونه حرفى نیست امیدوارم همیشه این ترتیب باقى بماند و آنها در کمال رفاه مثل سایر افراد ملت ایران در این مملکت زندگى کنند و وظایف خودشان را انجام دهند،

اریه- اگر جناب آقای وزیر فرهنگ قول بدهند که تبعیضى قائل نخواهند شد

رئیس- چه تبعیضى آقا می‌گویم تبعیض نیست.

شوشترى- این چه نغمه‌اى است تازه شروع شده است.

رئیس- آقایان خونسردی‌شان را حفظ کنند خون سرد باشند. آقای وزیر فرهنگ بفرمایید.

وزیر فرهنگ- همان طورى که جناب آقای تیمورتاش فرمودند تمام اقلیت‌هاى ایرانی هستند و مورد کمال علاقه و احترام همه ما هستند از تمام قوانین مملکت و مزایاى اجتماعى استفاده خواهند کرد و هیچ گونه تبعیضى در این باب نسبت بنده اطمینان به جنابعالى می‌دهم.

اریه- با این توضیحات که اینجا تأیید کردند که همه را قبول خواهند کرد بودن تبعیض بنده پیشنهاد را پس می‌گیرم.

رئیس- دیگر پیشنهادى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده اول و 24 تبصره آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود، (به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم- وزارت فرهنگ مکلف است کمیسیون‌هایى مرکب از رؤساى صلاحیت در وزارت فرهنگ و یک یا چند نفر روانشناس متخصص در تعلیم و تربیت تشکیل دهد و متدرجاً نسبت به صلاحیت معلمین یا از نظر اخلاقى و روحى رسیدگى دقیق نموده و پس از تصدیق آن به کمیسیون معلمین را طور قطع به مشغول تعلیم برقرار نمایند.

رئیس- آقای ارباب.

ارباب- بنده اساساً با جریان امروز موافق نیستم زیرا یک لایحه‌اى جناب آقای وزیر فرهنگ آوردند و مدتى در اطراف لایحه و تبصره‌ها بحث شد تصویب شد و به مجلس سنا فرستاده شد آنچه را که مجلس سنا به او اضافه کرده است بایستى اینجا مطرح بشود آنچه را که ما خودمان قبلاً تصویب کردیم تکرار آن دیگر معنى ندارد (صحیح است) استدعا می‌کنم توجهى بفرمایید که این لایحه مورد علاقه همه‌مان است زودتر تصویب شود.

رئیس- آقای ارباب شما در این موضوع تذکر ندهید چون در مجلس سنا این 24 تبصره را تغییر داده‌اند و هم عبارت تبصره‌ها را تغییر داده‌اند خوب شما که مخالف نبودید. آقای نراقى شما مخالفید؟ (نراقى- موافقم) ایشان هم که موافق بودند یعنى به عنوان مخالف آمدند اما صحبتى نکردند، بفرمایید.

نراقى- بنده خواستم از آقایان محترم تقاضا کنم نسبت به بنده و کلیه فرهنگیان منت گذاشته امروز به این لایحه رأى بدهند ضمناً خواستم از موقع استفاده کنم و به جناب آقای وزیر فرهنگ یک تذکرى بدهم که به عقیده خودم خیلى مهم است چندین هزار نفر از محصلین ایرانی امروز در خارج از ایران تحصیل می‌کنند. با نهایت تأسف به عرض جنابعالى می‌رسانم که این محصلین وضع بسیار آشفته و پریشانى دارند و دستگاه عریض و طویل سفارت کوچک‌ترین رسیدگى در کار آنها نمى‌کند و بسیارى از آنها را حتى درسشان را هم نمی‌داند. و نظریه نرسیدن پول و نخوردن غذا مریض شده‌اند و عده‌اى زخم معده گرفته‌اند فقط یک دستگاه سرپرستى بسیار مفصل در پاریس که مرکز خوشگذرانى است تشکیل داده‌اند که ابداً رسیدگى بسیار ممالک نمى‌نماید و حتى در پاریس هم اثرى وجود ندارد لطفاً این دستگاه بی‌مصرف را منحل و یک سرپرستى محلى براى هر کشورى تعیین کنید که از این همه وجوهى که براى تحصیل تعلیم و تربیت آنها فرستاده می‌شود نتیجه حاصل شود دیگر عرضى ندارم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده دوم آقایان که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود. آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- بنده می‌خواستیم از محبتى که آقایان نمایندگان محترم نسبت به فرهنگ و فرهنگیان ابراز داشتند تشکر کنم و اطمینان بدهم به آقایان که این محبت امروز مقدمه اصلاحات بزرگى در فرهنگ خواهد بود.

(نمایندگان- انشاء‌الله)

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه.

رئیس- جلسه راختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود. دستور هم در درجه اول سؤالات است.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت

+++

قوانین‏

شماره 20641 10- 9- 33 فرمان مولوکانه راجع به اجراى قانون دایر به الغاء کلیه قوانین مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات که به تصویب مجلس شوراى ملى و جلسه روز شنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سى سه به تصویب مجلس سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک کلوکانه نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم

ماده اول- طرح قانونى الغا کلیه لوایح مصوب دکتر مصدق ناشیه از اختیارات که به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده و منظم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم- هیئت دولت مامور اجراى این قانون هستند.

به تاریخ چهارم آذرماه 33

طرح قانونى الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات

ماده واحده- کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب مردادماه یک هزار و سیصد و سى و یک و ماده واحده تمدیدى آن مصوب بهمن ماه یک هزار و سیصد و سى و یک چون بر خلاف قانون اساسى بود ملغى است.

تبصره- دولت مکلف است هر یک از لوایح مذکور در فوق که ادامه اجراى آنها را ضرورى می‌داند ظرف 15 روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید لوایح مزبور به کمیسیون‌هاى مربوطه مجلسین ارجاع می‌شود. کمیسیون‌ها مکلفند با رعایت ماده 4 آیین‌نامه مشترک مجلسین ظرف مدت 3 ماه لوایح مزبور را مورد رسیدگى و اظهار نظر قرار دهند مقررات فعلى لوایح تقدیمى دولت تا اظهار نظر نهایى کمیسیون مشترک مجلسین موقتاً قابل اجرا می‌باشد لوایحى که بدین ترتیب مورد اصلاج و تصویب کمیسیون مشترک قرار می‌گیرد تا تصویب نهایى مجلسین قابل اجرا خواهد بود لوایحى که کمیسیون مشترک رد نماید تا تصویب نهایى مجلسین قابل اجرا نست. طرح قانونى بالا که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه روز شنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس سنا رسیده‏

نائب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک. مثل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر- سپهبد زاهدى شماره 20851 13 ر 9 ر 33 فرمان همایونى دایر به اجراى قانون مربوط به دعوت کارمندان از کار بر کنار شده در دولت سابق به کار و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک مظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم

ماده اول- قانون مربوط به دعوت کارمندان از کار بر کنار شده در دولت سابق به کار که به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده و منظم این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم- هیئت دولت مامور اجراى این قانون هستند به تاریخ هفتم آذرماه 1333

قانون مربوط به دعوت کارمندان از کار برکنار شده در دولت سابق به کار

ماده واحده- به کلیه کارمندان دولت اعم از ادارى و قضایى و لشکرى که در دوره نخست‌وزیرى آقای دکتر مصدق به عنوان تصفیه یا بازنشسگى (ولو به درخواست خودشان) از کار بر کنار شده یا تبدیل رتبه یافته‌اند به وضع استخدامى قبلى خود بازگشت داده می‌شوند دولت مکلف است ظرف دو ماده از تاریخ تصویب این قانون اشخاص نامبرده را در صورت تقاضا به کار دعوت نماید مدلول این ماده مانع از آن نخواهد بود که چنانچه از مشمولیت این قانون تخلفات و سوءرفتارى مشهود باشد طبق مقررات انتظامى مورد و تعقیب و مجازات قرار گیرند

تبصره 1- وزیر دادگسترى به طور کلى حق دارد براى تشخیص صلاحیت قضاوت هر یک از قضات که لازم بداند از دادگاه عالى انتظامى تقاضاى رسیدگى به صلاحیت آنان نموده دادگاه انتظامى مکلف است در اسرع اوقات در باب صلاحیت و قضاوت و رتبه‌اى که مناسب بداند (اعم از ادارى یا قضایى) نظر خود را اعلام نماید

تبصره 2- بازنشستگانى که سنین خدمت و عمر آنان با مقررات قانون بازنشستگى مطابق داشته مشمول این قانون نمى‌باشد

تبصره‏3- افسرانى که بدون تقاضاى شخصى و یا قبلى از احراز شرایط بازنشستگى از آغاز سال 1327 باز نشسته شده‌اند نیز مشمول این قانون بوده و وزارت جنگ می‌تواند در صورت احتیاج ظرف مدت دو ماه مقرر آنها را به خدمت احضار نمایند. تبصره کسانى که صرفاً به علت تخلف ناشى از طرز تعقیب متهمین به داشتن مرام اشتراکى یا مخالف با مقام سلطنت مشروطه در زمان حکومت سابق محکومیت انتظامى پیدا کرده‌اند و هیچ گونه سابقه محکومیت دیگرى نداشته باشند به وضعیت استخدامى قبلى و حیثیت قضایى خود می‌کردند. این قانون مشتمل بر ماده واحده و چهل تبصره است در جلسه پنجشنبه چهارم آذرماه یک هزار و سیصد و سه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست‌وزیر است. نخست‌وزیر سپهبد

وزارت دارایى

فرمان همایونى دایر به اجراى قانون ترمیم حقوق فرهنگیان و قانون مزبور که به تصویب مجلس شوراى ملى و سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک ملوکات نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم

ماده اول- قانون ترمیم حقوق فرهنگیان که در جلسه یازدهم آذر ماه 1333 به تصویب مجلسین سنا شوراى ملى رسیده است و منظم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مامور اجراى این قانون هستند. به تاریخ دوازدهم آذر ماه 1333.

قانون ترمیم حقوق فرهنگیان

ماده 1- از تاریخ اول فروردین 1333 میزان تفاوت حقوق پایه‌هاى کمک آموز کارى و آموزگارى و دبیرى به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- کمک آموزگارى حقوق پایه یک ماده دوازده قانون تعلیمات اجبارى می‌باشد و در موقع ارتفا از پایه‌اى به پایه بالاتر تا پایه پنج 1 سوم و از پایه شش تا پایه هشت 1 پنجم و از پایه نه به بالا 1 ششم حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد.

ب- دبیرى حقوق پایه یک دبیرى طبق ماده دوازده قانون تعلیمات اجبارى می‌باشد و در موقع ارتفا از پایه‌اى به پایه‌اى بالاتر تا پایه چهار 1 چهارم و از پایه 5 تا پایه 8 یک پنجم و پایه نه یک ششم و پایه ده هشتم حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد

تبصره 1- دارندگان پایه‌هاى کمک آموزگارى و ادارى که طبق آیین‌نامه مخصوص که به تصویب شوراى عالى فرهنگ برسد به سمت مدیرى یا نظافت مدارس منصوب شوند و همچنین رؤساى فرهنگ در شهرستان‌ها مشمول تبصره دو ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى بوده و از فوق‌العاده فنى استفاده خواهند نمود

تبصره 2- کلیه لیسانسیه‌ها و مهندسین و کسانی که ارزش تحصیلات آنها عالى شناخته شده است که پایه آموزگارى یا ادارى دارند و همچنین کسانى که قبلاً پایه دبیرى داشته به پایه ادارى تبدیل نموده‌اند در صورتى که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ یا دانشکده‌ها یا هنرسراى عالى باشند و سه سال سابقه تدریس عملى یا نظرى داشته و یا دارا شوند می‌توانند رتبه خود را به رتبه دبیرى با رعایت آخرین حقوق ثابت خود تبدیل نموده و به تدریس مشغول شوند. حقوق رتبه‌هاى دبیرى مندرج در ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى ملاک این تبدیل خواهند بود. و مدت توقف در آخرین پایه آنان جز توقف در پایه دبیرى که به موجب این قانون تشخیص می‌شود محسوب می‌گردد لیسانسیه‌ها و مهندسین که از تاریخ تصویب این قانون به خدمت وزارت فرهنگ گمارده می‌شوند در صورتى می‌توانند پس از سه سال تدریس رتبه خود را به رتبه دبیرى تبدیل کنند که لااقل سه سال در شهرستان‌ها انجام وظیفه نمایند و در غیر این صورت پس از پنج سال تدریس می‌توانند رتبه خود را به رتبه دبیرى تبدیل کنند.

تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون دبیرانى می‌توانند به خدمت ادارى آموزشى وزارت فرهنگ پذیرفته شوند و از مزایاى این قانون استفاده کنند که لااقل ده سال در مدارس طبق آیین‌نامه خدمات فنى تدریس و یا به شغل ریاست و نظافت اشتغال داشته باشند کسانى که فعلاً در وزارت فرهنگ متصدى مشاغل فنى هستند و ده سال سابقه تدریس یا ریاست یا نظافت ندارند در صورتى می‌توانند از مزایاى این قانون استفاده کنند که در خارج از وقت ادارى حداقل هفته‌اى شش ساعت بدون اخذ حقوق یا فوق‌العاده از این بابت تدیس نمایند تا به نصاب ده سال برسند. در صورت عدم انجام این قسمت حق ندارند از مزایاى این قانون استفاده نمایند.

تبصره 4- وزارت فرهنگ موظف است از تاریخ تصویب این قانون لغایت یک ماه صورت ادارات و دایر نفتى خود را با توجه به این قانون و تبصره دو ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى و ماده 3 آیین‌نامه شماره 3 اجراى تبصره 2 ماده 12 مصوب 14 مرداد 1332 کمیسیون فرهنگ مجلس شوراى ملى تهیه و به تصویب کمیسیون فرهنگ مجلسین برساند چنانچه پس از انقضا

+++

یک ماه صورت مزبور به کمیسیون فرهنگ مجلس تسلیم نشود کلیه شاغلین مشاغل فنى که در وزارت فرهنگ مشغول خدمت هستند از مزایاى تبصره 2 ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى نمى‌توانند استفاده نمایند در هر صورت شاغلین مشاغل فنى به هیچ وجه حق ندارند از مزایاى مندرج در تبصره مزبور استفاده کنند.

 تبصره 5- مدیران و ناظم‌هاى دبیرستان‌ها و دبیرانى که با رتبه‌هاى ادارى یا آموزگارى مشغول خدمت هستند (به استثنا مشمولین تبصره 2 در این قانون) در صورتی که هشت سال سابقه تدریس یا 15 سال خدمت آموزشى داشته باشند می‌توانند رتبه خود را خود را به رتبه دبیرى تبدیل نمایند.

تبصره 6- مدیران و ناظم‌هاى دبستان‌ها و آموزگارانى که به رتبه ادارى مشغول خدمت هستند در صورتی که هشت سال سابقه تدریس یا 15 سال خدمت آموزشى داشته می‌توانند رتبه خود را به رتبه آموزگارى تبدیل نمایند.

تبصره 7- لیسانسیه‌هاى دانشسراى عالى که در خارج از سازمان‌هاى وزارت فرهنگ مشغول خدمت هستند می‌توانند در صورت احتیاج وزارت فرهنگ به تقاضاى خودشان به فرهنگ منتقل و پایه خود را به پایه دبیرى تبدیل نمایند مشروط بر این که تعهد بسپارند که به تعیین وزارت فرهنگ لااقل پنج سال در خارج تهران و حومه و صرفاً به تدریس اشتغال ورزند و عدم انجام این تعهد رتبه آنها به وضع پیش تبدیل باز خواهد گشت و در اختیار موسسه‌ای که قبلاً بوده‌اند قرار می‌گیرد.

تبصره 8- براى کسانی که به موجب قوانین موجوده فعلى و این قوانین حق تبدیل پایه خود را داشت و یا خواهند داشت در تمام موارد میزان حقوق‌هاى قبل از تصویب این قانون ملاک تبدیل خواهد بود و رتبه آن با رعایت حقوق و ثابت رتبه قبل از تصویب این قانون تعیین می‌شود و توقف آنها در آخرین پایه از لحاظ ترفیع جزو توقف در پایه جدید محسوب مى‌گردد.

تبصره 9- دبیرانى که با رعایت مقررات مربوط به دانشگاه به پایه دانشیارى نائل می‌شوند از ماذاد حقوق و کمک پایه دبیرى خود تا موقعى که حقوق و کمک پایه دانشیارى آنها به آن میزان برسد استفاده خواهند نمود و نیز براى دبیرانى که پیش از این تاریخ به پایه دانشیارى نائل شده‌اند به شرط پیدا شدن اعتبار از تاریخ تصویب این قانون مشمول این تبصره خواهند بود. دبیرانى که داراى ده سال سابقه تدریس در دانشگاه باشند با رعایت مقررات مربوط به دانشگاه و احراز مقام دانشیارى می‌توانند رتبه خود طبق آخرین حقوق ثایت دریافتى به پایه دانشیارى تبدیل نماید.

تبصره 10- از تاریخ اجراى این قانون میزان تفاوت حقوق پایه دانشیارى بدین ترتیب اصلاح می‌شود پایه 1 طبق ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى می‌باشد و در موقع ارتقا از پایه به پایه بالاتر از پایه یک تا پایه 5 یک پنجم و از پایه شش تا پایه هشت یک ششم و از پایه هشت به نه یک هفتم و از پایه نه به ده یک هشتم حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد و این اصلاح با رعایت ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى مشمول پایه‌هاى استادى و دانشیارى خواهد بود و من بعد هیچ یک از استادان و دانشیاران حق ندارند با استفاده از حقوق استادى یا دانشیارى خارج از دانشگاه مشاغل دیگرى در وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتى به هیچ عنوان از عناوین حقوق دریافت دارند.

تبصره 11- ملاک پرداخت فوق‌العاده‌هاى خارج از مراکز و بدى آب و هوا و فوق‌العاده فنى و سایر مزایا حقوق ثابت قبل از اجراى این قانون خواهد بود.

تبصره 12- مابه‌التفاوتى که به موجب این قانون حاصل می‌شود با پیدا شدن اعتبار قانون قابل پرداخت خواهد بود چنانچه دولت نتواند بودجه لازم را براى تامین اعتبار تغییر شغل معلمین یک جا تهیه نماید با پیدا شدن اعتبار مکلف است متدرجاً ترتیب اضافه اعتبار کمک آموزن- آموزگاران دبیران- دانشیاران استادان او را تأمین و پرداخت نماید. معلمین شهرستان‌ها در موقع تامین اعتبار مقدم خواهند بود استفاده از عواید نفت براى تامین اعتبار مابه‌التفاوت ممنوع است.

تبصره 13- وزارت دارایى مکلف است از تاریخ تصویب این قانون به محصلین ایرانی که در خارج کشور به تحصیلات عالیه مشغول می‌باشند (اعم از این که دوره متوسطه را در داخله یا خارجه به پایان رسانده باشند) و جریان تحصیلى آنها مورد تأیید وزارت فرهنگ و سرپرست محصلین خارج کشور باشد ارز نرخ دولتى بدون احتساب گواهینامه بفروشد.

تبصره 14- رئیس و معاون و معلمین دانشکده‌هاى شهرستان‌ها اعم از این که در محل اقامت داشته و در آنجا استخدام شده یا بشود و یا در سایر نقاط بوده و از مرکز اعزام شده یا بشوند می‌توانند از فوق‌العاده اختصاصى موضوع تبصره 3 قانون تاسیس دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها مصوب خرداد 1328 استفاده نمایند.

تبصره 15- دارندگان پایه کمک آموزگارى در صورتى که داراى 8 سال سابقه تدریس باشند می‌توانند تقاضا کنند پایه کمک آموزگارى آنها به آموزگارى تبدیل شود.

تبصره 16- معلمین دانشکده‌ها که بر طبق آیین‌نامه خاص مصوب شوراى دانشگاه تهران براى مطالعه علمى به خارج از کشور می‌روند حقوق و مزایاى خود را به ارز دولتى دریافت خواهند داشت نیز وزارت فرهنگ مجاز است هر سال حداکثر 25 نفر از دبیران خود را که در دبیرستان‌ها طبق آیین‌نامه خدمات فنى مشغول تدریس هستند به موجب آیین‌نامه خاص که به تصویب شوراى عالى فرهنگ رسیده باشد براى مدت یک سال جهت مطالعه به خارج از کشور اعزام دارد و حقوق و مزایاى آنان را با ارز دولتى بپردازد.

تبصره 17- از تاریخ تصویب این قانون رئیس هر دانشگاه از میان سه نفر از رؤساى دانشکده‌ها و استادان کرسى دارى که پایه استادى آنان کمتر از 9 نباشد بر حسب پیشنهاد شوراى دانشگاه و موافقت وزیر فرهنگ یک نفر به موجب فرمان همایونى براى مدت سه سال تعیین و منصوب خواهد شد. اشخاصى که دو دوره متوالى عهده‌دار ریاست دانشگاه شده‌اند نمى‌توانند براى دو سوم متوالی به این سمت انتخاب شوند و در انتخاب پیشنهاد سه نفر از طرف شوراى دانشگاه نصاب رأى در حداقل نصف به علاوه یک از عدد حاضر اعضا شورا خواهد بود.

تبصره 18- وزارت فرهنگ و کشاورزى و دارایى موظفند براى اجراى قانون تاسیس دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها مصوب سوم خرداد 28 ظرف مدت دو ماه به تاسیسى دانشکده پزشکى در آبادان و دانشکده کشاورزى در حمیدیه (اهواز) اقدام نمایند.

تبصره 19- آموزگارانى که پس از تصویب این لایحه نیز به اخذ درجه لیسانس از یکى از دانشکده‌ها موفق شوند از لحاظ تبدیل رتبه آموزگارى به رتبه دبیرى مشمول تبصره 2 این لایحه خواهد شد.

تبصره 20- طلاب علوم دینى که در اعتاب مقدسه تحصیلات عالیه می‌نمایند به تصدیق وزارت فرهنگ از لحاظ گذرنامه و ارفاقات ارزى مشمول مقررات مربوط به محصلین خارج از کشور مى‌باشد.

تبصره 21- وزرات فرهنگ و وزارت دارایى مکلفند براى اجراى قانون تأسیس دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها مصوب 3 خرداد 328 به کمک شرکت ملى نفت ایران در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون دانشکده نفت خوزستان را در آبادان تأسیس نمایند.

تبصره 22- ماده 17 قانون تاسیس دانشگاه مصوب خرداد 1313 به طریق زیر اصلاح می‌شود: ترتیب محاکمه ادارى اعضا دانشگاه و تعیین مجازات آنها به موجب نظامنامه خاصى است که از طرف شوراى دانشگاه تنظیم و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

تبصره 23- دانشکده پزشکى تهران مجاز است با تصویب شوراهاى دانشکده و دانشگاه بر طبق اجتیاجات خود کرسی‌هاى جدید ایجاد کند.

تبصره 24- رؤسا درمانگاه‌ها و بخش‌هاى دانشکده پزشکى مشمول مقررات تبصره ده خواهند بود.

ماده 2- وزارت فرهنگ مکلف است کمیسیون‌هاى مرکب از رؤساى صلاحیت‌دار وزارت فرهنگ و یک یا چند نفر روان‌شناس متخصص در تعلیم و تربیت تشکیل داده و متدرجاً نسبت به صلاحیت معلمین از نظر اخلاقى و روحى رسیدگى دقیق نمود و پس از تصدیق آن کمیسیون معلمین را به طور قطع به شغل تعلیم برقرار نمایند. این قانون که مشتمل بر دو ماده و بیست و چهار تبصره است در جلسه روز 5 یازدهم آذرماه یک هزار و سیصد و سى و سه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى رضا حکمت.

 اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست‌وزیر است.

م- 6551

نخست وزیر- سپهبد.

تصویب‌نامه

وزارت دارایى. هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد شماره 49724 6- 9- 33 وزارت دارایى دایر به اجازه ادامه ورود اسکناس در جلسه مورخ 10- 9- 33 تصویب نمودند که ورود اسکناس‌هاى بانک ملى ایران به داخل کشور طبق تصویب‌نامه شماره 11470 به تاریخ 25 مرداد 1333 هیئت وزیران براى مدت 3 ماه مجاز شده بود از تاریخ انقضا تا دستور ثانوى طبق مقررات تصویب‌نامه‌هاى قبلى تمدید گردد

م-6550

از طرف نخست‌وزیر.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294898!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)