کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 71 صورت مشروح مجلس یکشنبه 5 مهر 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2 - شور و تصویب لایحه تمدید مدت خدمت افراد نیروى دریایی

3 - شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس راه‌آهن

4- شور و تصویب خبر مربوط به اصلاح ماده 7 قانون بودجه سال 1315 مجلس‏

5- تصویب یک فقره مرخصى

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 71

صورت مشروح مجلس یکشنبه 5 مهر 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2 - شور و تصویب لایحه تمدید مدت خدمت افراد نیروى دریایی

3 - شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس راه‌آهن

4- شور و تصویب خبر مربوط به اصلاح ماده 7 قانون بودجه سال 1315 مجلس‏

5- تصویب یک فقره مرخصى

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت قبل ازظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 29 شهریوررآقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شد.

غایبین بااجازه- آقایان طباطبایی‌دیبا- دکتر قاسم اهری- لیقوانی- محیط- دکتر قزل‌ایاغ- حمزه‌تاش- امیر ابراهیمی- آصف- بیات‌ماکو- کمالی- عراقی.

دیرآمدگان بااجازه- آقایان: حاج غلام‌حسین ملک- کفایی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: توانا- طهران‌چی- نیک‌پور- منصف- بیات- دکتر جوان

1- تصویب صورت ‌مجلس

رئیس- در صورت ‌مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- شور و تصویب لایحه تمدید مدت خدمت افراد نیروى دریایی

رئیس- خیر کمیسیون نظام راجع‌به اصلاح فقره الف ماده 2 قانون نظام وظیفه‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون نظام درجلسه پنجم مهرماه 1315 لایحه (51841 ر17384) دولت راجع‌به اصلاح ماده 2 قانون نظام وظیفه را براى شور ثانى مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادى نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را که مبنى بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نموده و اینک خبرآن براى تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- مدت خدمت تحت‌السلاح مقرره در

+++

فقره الف ماده (2) قانون نظام وظیفه نسبت به افراد نیروی دریایی به 28 ماه مقرر می‌گردد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد.

3 ـ شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس راه‌آهن

رئیس- استخدام دو نفر مهندس جهت راه‌آهن مطرح است. خبرهاى کمیسیون بودجه و امور خارجه و ماده واحده پیشنهادى قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون بودجه‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر طرق لایحه نمره 6287 دولت راجع‌به استخدام دو نفر مهندس راه‌آهن را مطرح نموده بالاخره با جزئی اصلاحى موافقت و علی‌هذا خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید:

ماده‌واحده- وزارت طرق مجازات آقایان پراولوف بکزلیوس تابع سوئد او ژنس کریسافواسکیو نیلسون تابع نروژ را با شرایط ذیل استخدام نماید:

1 - مدت استخدام یک سال و در صورت توافق نظر طرفین براى دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

2 - حقوق هریک ماهیانه شصت لیره کاغذ انگلیسى خواهد بود که نصف آن در هر ماه به نرخ رسمى مبادلات روز موعد پرداخت به ریال تسعیر و تأدیه خواهد شد.

3 - مهندسین مزبور براى یک سال خدمت حق استفاده از یک ماه مرخصى با حقوق خواهند داشت و این مدت به تناسب خدمت نیز قابل استفاده است و چنانچه در مدت خدمت مبتلا به کسالت مزاجى بشوند که بیش از پانزده روز به طول انجامد حقوق 15 روز از مدت کسالت به مشارالیهما پرداخته خواهد شد.

4 - در صورتى که در انقضای موعد استخدام بخواهند به کشور خود عودت نمایند مبلغ شصت لیره کاغذ انگلیسى مقطوعاً به هر یک بابت خرج سفر مراجعت داده خواهد شد و در مواقعى که براى انجام مأموریت در داخله مسافرت نمایند حق دریافت روزى چهل ریال فوق‌العاده اعاشه خواهند داشت.

5 - وزارت مالیه مجاز است حقوق و فوق‌العاده اعاشه و خرج سفر مهندسین فوق‌الذکر را از اعتبارات عوائد انحصار قند و شکر و چاى بپردازند.

6 - سایر شرایط استخدام بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

خبر کمیسیون امور خارجه‏

کمیسیون امورخارجه لایحه نمره 6287 دولت راجع‌به استخدام آقایان پراولوف بکزلیوس تابع سوئد وژنس کریسافواسکیونیلسن تابع نروژ را براى مهندسى راه‌آهن با حضور آقاى وزیر طرق مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام آنها موافقت حاصل شده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقاى جمشیدى‏

جمشیدى- با اینکه امور راه‌آهن با کنسرسیوم کامپساکس است بنده خواستم آقاى وزیر طرق یک توضیحى بدهند که چطور شده است که این دو نفر را استخدام می‌خواهند بکنند؟ فقط مقصودم این بود.

وزیر طرق- راست است که براى ساختمان راه‌آهن مؤسسه کامپساکس نظارت دارد کارهاى ساختمانى را با نظارت کامپساکس انجام می‌دهند ولى براى رسیدگى به محاسبات و براى دقت بیشترى در امور ساختمان راه‌آهن در خود وزارت طرق هم اداره‌اى هست برای نظارت در کارهای ساختمانی راه‌آهن این است که در آنجا هم باید مهندسینى باشند الآن هم ما داریم مهندسینى که مشغول کار هستند و احتیاج به این دو نفر هم اخیراً پیدا شده است براى اینکه کارها به جریان بیشترى افتاده است و باید پیشرفت کار و مخصوصاً حساب‌ها بیشتر روشن بشود با مقاطعه‌کارها و اینها و این هم بدون اینکه در خود وزارتخانه انجام بگیرد غیرمقدور است از این جهت این دو نفر استخدام می‌شوند.

رئیس- آقاى دیبا

+++

طباطبایی‌دیبا- بنده در این قسمت اول مدت استخدام عرضى دارم یک سال معین شده ولى از چه تاریخى مدت یک سال است معین نشده و در کمیسیون بودجه هم عرض کردم معمول این است که اول تاریخ هم معلوم می‌شود از چه ماهى است عقیده‌ام این است که تاریخ این معین شود بهتر است یا این که از روز اشتغال به کار آن هم باید در ماده قانون تصریح شود والا این ترتیب صحیح نیست و معمول نیست و یکى هم این که در صورت توافق نظر طرفین براى دوسال دیگر قابل تمدید خواهد بود. این هم یک چیز تازه‌ای است اخیراً معمول شده یک سال کنترات می‌شود اگر دولت از او راضى شد او هم راضى شد ممکن است مجدداً لایحه بیاورند در مجلس تصویب شود والا این طور اجازه دادن سابقه خوبى نیست.‏

وزیر طرق- راجع‌به قسمت اول فرمایش آقا بنده در کمیسیون هم توضیحاً عرض کردم که چون ذکر نشده است در اینجا بنابر قاعده عمومى روز شروع به کار ابتداى قرارداد خواهد بود به این جهت اشکالى ندارد همین‌طور که در لایحه ذکر شده است باشد اگر هم مایل باشید قید شود از تاریخ شروع به کار وزارت طرق اشکالى نمی‌بیند ولى این به خودى خود هست و تصور نمی‌کنم لزومى داشته باشد. در قسمت دوم براى صرفه وقت است در واقع اولاً در صورتى که احتیاج نباشد که قرارداد تمام شده است و به خدمت او خاتمه داده می‌شود و اگر لازم باشد با همین شرایط استخدام می‌شود دیگر تجدید لایحه کردن تصور نمی‌کنم لزوم داشته باشد و آقایان هم تصویب بفرمایند همین طور که هست خالى از اشکال است و اگر میل داشته باشید لایحه دیگرى داده شود اشکالى ندارد چیزى که هست صرف وقت بى‌جهتى است.

رئیس- موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل 97 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر 100 نفر به 97 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: محمدتقی شیرازی - روحی - نمازی - کفائی - سلطانی - افخمی - دکتر غنی - مخبر فرهمند - دکتر سنک - معتصم‌سنک - میرزایی - ابراهیم سمیعی - مژدهی - پالیزی - مشیری - حمزه‌تاش - دبستانی - جلائی - فزونی - همراز - حبیبی - صفاری - مقدم - معتصدی - خواجوی - علوی - فتوحی - مؤیداحمدی - دکتر ملک‌زاده - دکتر لقمان - حاج غلام‌حسین ملک - مؤیدقوامی - شجاع - افشار - طباطبایی‌دیبا - مولوی - کازرونیان - اعتصام‌زاده - لیقوانی - محیط - نیک‌پور - ثقةالاسلامی - مسعودی - اعتبار - شباهنگ - ملایری - فاطمی - اردبیلی - عیسی مشار - طباطبایی‌بروجردی - توانا - نوبخت - زوار - دربانی - علوی - دکتر ادهم - ارکانی - طهران‌چی - نائینی - اقبال - آزادی - سیدکاظم یزدی - وثوق - انوشیروانی - جرجانی - حیدری - محمد وکیل - لاریجانی - ابراهیمی‌ریگی - بیات - صفوی - مرآت اسفندیاری - گودرزی - دکتر نیرومند - دادور - نقابت - خواجه‌نوری - دکتر سمیعی - رضوی - ملک‌مدنی - مسعودی‌خراسانی - هدایت - دکتر ضیاء - اورنگ - منصف - پارسا - دکتر جوان - دولت‌شاهی - ملک‌زاده آملی - جمشیدی - کیخسرو شاهرخ - محسن مهدوی - سهراب ساگینیان - نقابت - موسی مرآت.

4 - شور و تصویب خبر مربوط به اصلاح ماده 7 قانون بودجه سال 1315 مجلس‏

رئیس- خبر کمیسیون محاسبات و ماده واحده پیشنهادى اداره مباشرت راجع‌به اصلاح ماده 7 بودجه 1315 مجلس‏

اصلاح ماده هفتم‏

مجلس شوراى ملى به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که اضافات و ترفیعات منظوره مستخدمین ادارى مجلس را در شش ماهه آخر سال 1315 و اضافات و تفاوت حقوق مستخدمین جزء را در نه ماهه آخر سال 1315 از محل اعتبار به خصوص مصوبه در بودجه 1315 مجلس به طوری که هیئت‌رئیسه مجلس تصویب کرده است پرداخت نمایند و در صورت کسر از محل اعتبار خصوصى تقنینیه تأمین کنند.

خبر کمیسیون محاسبات‏

کمیسیون محاسبات در جلسه اول مهر 1315 لایحه نمره 244 ر744 اداره مباشرت راجع‌به اصلاح ماده هفتم قانون بودجه سال 1415 مجلس شوراى ملى را تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحاتى که آقاى معاون ادارى

+++

ریاست مجلس از طرف اداره مباشرت دادند با عین ماده پیشنهادى اداره مباشرت موافقت حاصل شده و اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکره در ماده‌واحده است. آقاى روحى‏

روحى- بنده خواستم یک توضیحاتى آقاى مخبر یا آقاى مباشرین بدهند که تفضیل چیست که بودجه مجلس شش ماهه می‌شود و مستخدمین جزء را نه ماهه می‌دهند چرا سالیانه نمی‌دهند نه ماهه به عقیده بنده خوب نیست و مخصوصاً براى مستخدمین جزء خوب بود تبعیض نمی‌کردند و تمام سال می‌دادند بالفرض هم که کم بود ممکن بود از یک محل دیگرى جبران کنند و به این مستخدمین جزء که از صبح تا غروب با کمال خوبى خدمت می‌کنند حقوق تمام سال بدهند و این به نظر بنده خوش‌آیند نیست‏.

رئیس- آقاى ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو- با اختیارى که به هیئت‌رئیسه مجلس داده شده بود البته هیئت‌رئیسه خیلى سعى داشت که نسبت به تمام همان رعایت را بکند ولى بعد از آن که کمیسیون ترفیعى که از طرف هیئت‌رئیسه تعیین شده بود مداقه کرد در آن ترفیعات و اضافات که مستلزم عمل بود و حساب کردید غیر از این راهى ندارد و گمان می‌کنم مستخدمین مجلس هم با تصدیقى که مجلس فرموده است شاکر باشند به همین که عجالتاً امسال به آنها نه ماهه داده شود اعضا دفترى شش ماهه و براى سال آتیه تأمین می‌شود منظور آنها همان قسمتى که در ضمن بودجه 1315 مجلس شوراى ملى تصویب فرمودند خوشبختانه هیئت‌رئیسه هم با کمال توجه و جدیت در نظامنامه مستخدمین اصلاحات لازمى که بود کرد ترفیعات و اضافات را هم تشخیص داد و بیش از این که پیشنهاد شد راه دیگرى ممکن نبود و اگر ممکن بود آن رعایتى که آقاى روحى فرمودند می‌شد.

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- عرض کنم براى آنچه که در مجلس شوراى ملى می‌آید براى هر قانون و لایحه دو طرف می‌شود فرض کرد یکى کسانى که با آن مواد و لوایح و قوانین موافق هستند و یک دسته کسانى که موافق نیستند به اصطلاح مخالف هستند این هر دو هم در نظامنامه مجلس و هم در عرف جماعت عنوان دارند یعنى موافق و مخالف. ولى یک طایفه ثالثی پیدا شده‌اند که در نظامنامه مجلس اینها عنوانى ندارند بنده گمان می‌کنم که یک عنوانى باید برایشان فرض کرد و پیدا کنیم اینها افرادى هستند که یک توضیحاتى می‌خواهند به این معنى که با این توضیحى که می‌خواهد و جوابى که داده می‌شود مطلب پخته‌تر شده و روشن می‌گردد. این دسته عنوان ندارند و ناچار هستند وقتى که توضیح می‌خواهند جزو صف مخالفین قرار گیرند و به این وسیله یک توضیحاتى بخواهند به هر حال من مخالف نیستم ولى یک توضیحاتى راجع‌به این مسائل می‌خواهم به اعتقاد خودم یک قسمت مهم از این توضیحات مربوط به اداره مباشرت است. هیئت‌رئیسه. یعنى می‌خواهم یک اجمال‌ها و ابهام‌هایی در اطراف هیئت‌رئیسه و اداره مباشرت که هست برطرف شود به وسیله توضیح خواستن بنده و اجوبه ریاست محترم مباشرت اولاً شخص بنده شاید چند بار این مسئله اتفاق افتاده است در مجلس و اظهار کرده‌ام شخصاً داراى یک ایمان و اعتقادى هستم (البته به واسطه یک تجربیاتى یک مرزمانى) نسبت به ریاست مباشرت مجلس شوراى ملى. حالا زائد است که در این موقع چیزى عرض کرده باشم. همه آقایان مسبوق هستند که همه اعضا هیئت‌رئیسه هر کسی در حد خودش خوب انجام وظیفه کرده است و تمام افرادى که در مجلس خدمت می‌کنند چه آقایانى که به سمت نمایندگى تشریف دارند و چه آقایانی که در ادارات داخلى مجلس خدمت مى‌کنند هر کس وظیفه خود را شناخته و قیام کرده است و در حدود خودشان از همه باید تشکر کرد. در پایان سال گذشته به موجب آن ماده که در بودجه مجلس گذشت این اختیار داده شد و براى اجراى این

+++

اختیار هم خودم از خارج اطلاع دارم که هیئت‌رئیسه خیلى دقت کرد. جلسات زیادى کرد وقت زیادى کرد. همین‌طور اداره مباشرت خیلى دقیق بود که جزئیات قانون رعایت شود درباره همه افراد. در پایان این قضیه که انجام شد همه آقایان این جور حرف‌ها را شنیده‌اید شاید اظهار نمى‌کنند ولى بنده که شنیده‌ام اظهار می‌کنم که خیلى از این عملى که شده است راضى نیستند و بنده میل دارم آقاى ارباب در این موضوع یک بیان جامع و مفصلى بفرمایند که همه خاطرها مسبوق باشد که بر روى چه کیفیتى این تقسیمات شده است. رعایت قدمت و قانون شده یکى هم راجع‌به اجزاء جزء است و این مسئله 9 ماهه این هم یک قدرى در حدودى انسان را متأثر می‌کند به جهت این که اجزاء جزء مئونه براى زندگى ندارند و خدمت‌شان را هم خوب مى‌کنند اگر مقدور است بهتر این است که درباره آنها یک رعایتى بشود و همین‌طور دیگران که در مرتبه بالاتر واقع شده‌اند این تقسیمات به چه کیفیت نصیب آنها شده است. به جهت این که قانون استخد‌ام یک طرز متعارف معمولى است که اگر از روى آن شده باشد (و شاید هم نشده باشد نمی‌دانم از توضیح آقاى ارباب معلوم مى‌شود) آن وقت نه اسباب گله براى بنده موجود می‌شود نه براى دیگرى به جهت این که یک قانونى آمده و روى جانبدارى و حمایت از این قانون مثلاً من به فلان مبلغ رسیده‌ام و فلان مبلغ را دیگرى ازش محروم بوده و قانون دیگر گله ندارد یک توضیحاتى لازم است بدهند تا رفع گله بشود. نمی‌خواهم عرض کنم شکایت چون گله در فارسى به معناى شکایت است و یا این توضیح رفع گله بشود همین اندازه مفید است.

رئیس- چون این مسئله در هیئت‌رئیسه و یا تصویب هیئت‌رئیسه درست شده است و جزئیات مسئله را هم آقایان بخواهند بدانند مانعى ندارد این است که آقاى مؤیداحمدى که در این مسئله اطلاعات کامل دارند مطلب را بیان می‌کنند تا خاطر آقایان مسبوق باشد.

مؤیداحمدى- البته موضوع ارفاق به عقیده بنده یک موضوعى است که همه آقایان میل دارند حتى‌المکان درباره مستخدمین مخصوصاً آنهایی که رتبه‌هاى پایین دارند مخصوصاً مستخدمین جزء رعایت بشود و البته این نظر آقایان را همه ماها داشتیم لیکن باید چند چیز را آقایان در نظر بگیرند اولاً در قانون بودجه 1315 که در اسفند 1314 از تصویب مجلس گذشت که اختیار به هیئت‌رئیسه مجلس داده شد یک اختیار این بود که نظامنامه مستخدمین جزء که در دوره‌هاى سابق و اسبق نوشته شده است آن‌ را عوض و اصلاحات کنند یعنى راجع‌به مستخدمین جزء نظامنامه سابقاً گذشته بود که با وضعیت امروز درست نبود این اختیار از طرف مجلس به هیئت‌رئیسه داده شد که نظامنامه مستخدمین جزء را عوض کنند، اصلاحاتى درش بکنند، اگر نواقص دارد تکمیلش کنند. اگر معایبی دارد رفع کنند از طرفى چون در ماه اسفند وقت این نبود که بتوانیم ترفعیات و اضافاتى که مستخدمین مطابق قانون استخد‌ام مستحق می‌شدند در همان اسفند جزء بودجه بگذاریم لهذا مجلس شوراى ملى مبلغى که در بودجه تصویب شده بود براى اضافات جزو یک ماده گذارد در قانون بودجه که هیئت‌رئیسه این مبلغ را که عبارت بود از هفت‌هزار و دویست تومان تقسیم کنند بین مستخدمین و مطابق قانون بهشان اضافات و ترفعیات بدهند این دو ماده قانون در قانون بودجه مجلس از تصویب مجلس شوراى ملى گذشت و این که آقاى ارباب تذکر دادند که مستخدمین جزء کمال رضایت را دارند علتش این است که نظامنامه سابق‌شان به هم خورد و نظامنامه‌اى که جدیداً گذشته براى آنها یازده رتبه معین شده به اسم پایه (چون رتبه براى مستخدمین ادارى است اسم آن راپایه گذاشتیم) و البته آن تصویب‌نامه هم که هیئت وزرا براى مستخدمین جزء گذرانده بودند آن را هم کمیسیونى که از طرف هئیت‌رئیسه تعیین شده بود براى این کار آن نظامنامه را هم البته در نظر گرفت و اینها رتبه‌هایشان بالا رفت ملاحظه مى‌فرمایید علت این که بودجه کسر کرد دوهزار و خرده‌ای بلکه سه‌هزار تومان مال مستخدمین جزء شد این است که کمال رضایت را دارند و در سال بعد هم که آقاى ارباب

+++

توضیح دادند یک حقوق خوبى نصیب و عایدشان می‌شود البته اگر می‌خواستیم تمام سال مطابق این نظامنامه به مستخدمین جزء و ادارى مجلس هم بدهیم تصدیق می‌فرمایید که البته این مبلغ کفایت نمی‌کرد این بود که آمدیم آن نظامنامه که نوشته شد مطابق آن نظامنامه بودجه مستخدمین جزء نوشته شد باقى ماند مبلغ دیگر البته ما هم دل‌مان می‌خواست که یک اضافات فوق‌العاده داده شود. اگر شکایتى به حضرتعالى رسیده باشد شاید خود ما هم شنیده باشیم یک موضوع است و آن این است که در قانون استخد‌ام مجلس و در قانون استخد‌ام کشورى آقایان البته ملاحظه فرموده‌اند که یک حداقل و حداکثرى بیشتر نیست مستخدم حداقل باید بگیرد بعد اکثر و بعد برود به رتبه مطابق قانون به مرور زمان لیکن در چند سال قبل تصویب‌نامه‌ای دولت صادر کرد و یک حد وسطى هم قائل شدند که دو سال کار را عقب بیندازند مطابق آن بعضى از آقایان حد وسط گرفته بودند لیکن امسال خوشبختانه این خلاف قانون برداشته شد و شاید این تصویب‌نامه را هیئت دولت هم ملغى کردند و البته آنهایی که حد وسط بودند نمی‌توانیم به رتبه ببریم و کمیسیون هم تبعیت از آن قانون کردند و مطابق آن تصویب‌نامه ما امروز می‌توانیم آنها را به حداکثر ببریم البته در سال آتیه و سال‌هاى بعد که این حد وسط از میان رفته مطابق قانون استخدام از حداقل به حداکثر و بعد به رتبه خواهند رسید و البته اگر ما پول بیشتر داشتیم این کار را نمى‌کردیم ولى بیش از این مبلغ که نمی‌توانستیم بکنیم و این را هم لازم است که بنده توضیح بدهم که این ماده هفت چرا اصلاح شد. ماده در قانون بودجه بود که در عرض سال تمام اضافات و ترفیعات مستخدمین را بدهند و در هر وقتى از سال که می‌دهند از اول فروردین محسوب کنند. ما اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم کفایت نمى‌کرد آمدیم گفتیم شش ماهه و نه ماهه بکنیم براى این که مستخدمین جزء راحت باشند گفتیم اینها نه ماهه باشند و مستخدمین ادارى شش ماهه باشند. به یک اشکال قانونى برخوردیم و آن این است که البته می‌دانید که بودجه براى دوازده ماه است هر ماهى یک دوازدهم از بودجه است با توافق حضرت اشرف آقاى رئیس و آقاى وزیر مالیه به این ترتیب اصلاح شد که آقاى وزیر مالیه مساعدت و موافقت کردند که دوازده ماهه را در شش ماه بدهیم از این جهت این ماده واحده پیشنهاد شد به مجلس که اشکال بودجه‌ای نداشته باشد.

یک نفر ازنمایندگان- کافى است.

جمشیدى- بنده عرض دارم‏.

رئیس- بفرمایید.

جمشیدى- عرض کنم اگر نظر آقایان نمایندگان محترم باشد در موقعى که بودجه 1315 مجلس شوراى ملى در جلسه خصوصى گذشت بنده در آنجا یک عرایضى کردم و عقیده‌ام هم این است که فعلاً با این که اطلاع ندارم که عملیات کمیسیونى که از طرف مقام ریاست محترم تعیین شده است راجع‌به اضافات و ترفعیات چیست مع‌هذا عرض مى‌کنم که با این رویه بنده اساساً مخالفم این وضع ترفیع و اضافه حقوق دادن خوب نیست و امور ادارى مجلس تشکیلات ندارد و باز هم اگر این مسئله قبلاً در جلسه خصوصى مطرح شده بود عرایض خودم را مى‌کردم ولى متأسفانه بدون سابقه این آمده به مجلس و باز هم عرض می‌کنم که این رویه تشکیلات نیست و این رویه اضافه حقوق دادن و ترفیعات نیست و استدعا می‌کنم از مقام ریاست مجلس که عطف توجه مخصوص در این امر بفرمایند یکى دیگر این که بنده می‌خواستم عرض کنم که چندی است مى‌بینم انتظامات مجلس کما هو حقه اجرا نمی‌شود مثلاً این لایحه به این مهمى را بنده که یک نفر نماینده مجلس هستم به من نداده‌اند که مطالعه کنم نه دارم و نه می‌دانم چیست در صورتی که مطابق نظامنامه بایستى بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع شود که آقایان نمایندگان مطالعه کنند نه آورده‌اند درب خانه به بنده بدهند و نه حالا به ما داده‌اند این دلیل عدم انتظام امور مجلس است این است که

+++

به وظایف خودشان آگاه نیستند و علاوه بر این اصولاً بنده با این طرز اضافه دادن و حقوق دادن موافق نیستم‏.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى.‏

مؤیداحمدى- مقصود نظامنامه این بوده است که طبع و توزیع شود و به نمایندگان داده شود تاریخ این لایحه 29 شهریور است و به همه آقایان هم رسیده است حالا به آقا نرسیده است نمی‌دانم علت چیست (جمشیدى- به کى رسیده است طبع شده است ولى به کسى نرسیده است بنده یک نفر هستم و عرض می‌کنم که نه درب خانه من داده‌اند و نه اینجا داده‌اند در این لایحه به این مهمى بنده باید عرایض خودم را بکنم) این که می‌فرمایید به این مهمى این مربوط به هفت‌هزار و دویست تومان است که تصویب فرمودید. در آخر سال در بودجه مجلس شوراى ملى تصویب شده است و یک قران هم بر آن علاوه نشده است همان مبلغ مصوب بودجه است و کیفیت تقسیمش هم مخفى نیست حضرتعالى ممکن است تشریف بیاورید در اداره مباشرت در اداره تقنینیه هئیت‌رئیسه ترتیب تقسیمات و احکام و ابلاغات که صادره شده است ملاحظه بفرمایید اختیارى به هئیت‌رئیسه داده شده است و او هم مطابق اختیارخودش عمل کرده است مبلغ اعتبار را هم از حدى که بوده بالا نبرده اما راجع‌به تشکیلات بنده هم با جنابعالى هم عقیده هستم کراراً هم به مقام سیاست عرض کرده‌ام که باید اوضاع ادارى مجلس تشکیلات اداریش باید به ترتیب امروز درست شود و البته در نظرهم داشته‌اند که کمیسیون انتخاب کنند بعد از این ترفیعات و اضافات و مخصوصاً آن کمیسیون براى تشکیلات مجلس است و اگر در بعضى قسمت‌ها هم با مواد نظامنامه مخالفت بکند ممکن است مواد نظامنامه را بیاورید در مجلس اصلاح کنند و در نظر دارند که کمیسیونى انتخاب بکنند که تشکیلات مجلس را کاملاً در نظر گرفته و اصلاح کنند.

رئیس- آقایان باید بدانند که یک تشکیلاتى که سال‌ها در مجلس بوده است بى‌رویه نمی‌تواند باشد مردمى که در اینجا خدمت کردند مدت‌ها زحمت کشیده‌اند و نمی‌توان حقوق آنها را برید و آنها را بی‌نان کرد من با این سلیقه موافق نیسیتم کسانى که سال‌ها در مجلس بوده‌اند البته همین‌طور که می‌گویند اگر با مقتضیات امروز موافقت ندارد باید براى آنها محل معین کرد به وزارتخانه‌‌ها مذاکره کرد و شغلی براى آنها معین کرد آن وقت این ترتیب را عملى کرد (جمشیدى - بنده عرض نکردم بى‌نان بشوند) آقایان موافقین با خاتمه مذاکرات قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد آقایانی که موافقت دارند با اصلاح این ماده ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده 88 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 96 نفر به اکثریت 88 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: ملک‌مدنی - کاشف - غلام‌حسین ملک - کازرونیان - مشیری - حسن‌علی دولت‌شاهی - اورنگ - دکتر ضیاء - ملایری - منصف - مقدم - پارسا - حبیبی - دکتر غنی - فزونی - محسن مهدوی - مژدهی - صفاری - سهراب ساگینیان - ثقابت - شاهرودی - معتضدی - کفائی - سلطانی - آزادی - مؤیداحمدی - اعتصام‌زاده - کاظم یزدی - پالیزی - دکتر نیرومند - دکتر لقمان - دبستانی - جلائی - موسی مرآت - ملک‌زاده آملی - محمدتقی شیرازی - خواجوی - فاطمی - ابراهیمی‌ریگی - علوی‌سبزواری - نمازی - کیخسرو شاهرخ - مسعودی‌خراسانی - نیک‌پور - وثوق - گودرزی - محیط - ابراهیم سمیعی - انوشیروانی - مرآت اسفندیاری - اقبال - دادور - لاریجانی - حیدری - جرجانی - اعتبار - شباهنگ - مسعودی - نائینی - شجاع - دکتر سنک - مرتضی امین - ثقةالاسلامی - معتصم‌سنک - میرزایی - اردبیلی - محمد وکیل - طهران‌چی - عیسی مشار - دکتر ادهم - طباطبایی‌دیبا - ایزدی - افشار - زوار - طباطبایی‌بروجردی - توانا - دربانی - مولوی - علوی - لیقوانی - مخبرفرهمند - دکتر ملک‌زاده - بیات - هزارجریبی - نوبخت - روحی - فتوحی - هدایت.

5 - تصویب یک فقره مرخصى

رئیس- خبر کمیسیون عرایض و مرخصى راجع‌به مرخصى آقاى حیدرى:

آقاى حیدرى در تاریخ هفتم شهریور مدت مرخصى

+++

اخیر ایشان منقضى شده ولى به واسطه گرفتارى به اصلاح امور سیل‌زدگان مهاباد موفق به حرکت نشده‌اند و در نتیجه بیست و دو روز غایب بوه‌اند و تقاضاى اجازه کرده‌اند - کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان مواقت کرده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى حیدرى مواقت دارند قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد.

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- به طورى که خاطر آقایان محترم مسبوق است روز چهاردهم مهر موقع انتخاب هئیت‌رئیسه است ولیکن به مناسبت غیبت بعضى از آقایان نمایدگان که بایستى مسافرتى بفرمایند و اکثریت مجلس هم محفوظ بماند آقایان پیشنهادى کرده‌اند که به اطلاع آقایان نمایندگان می‌رسد که اگر موافقت می‌فرمایید در روز نوزدهم که پیشنهاد شده است جلسه مجلس را برقرار کنیم.

پیشنهاد عده‌ای از آقایان‏

ریاست مجلس شوراى ملى- چون در این موقع تشریف‌فرمایی موکب ملوکانه به آذربایجان نمایندگان آذربایجان مشتاق هستند در حوزه‌هاى انتخابیه خود شرفیاب و حاضر باشند پیشنهاد می‌نماییم که جلسه آتیه روز 19 مهر باشد تا همگى در انتخابات هئیت‌رئیسه مجلس شرکت نماییم.

اورنگ- همه موافق هستند کسى مخالف نیست‏.

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آتیه روز 19 مهر سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب هئیت‌ رئیسه‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اصلاح ماده 2 قانون نظام وظیفه‏

ماده‌واحده- مدت خدمت تحت‌السلاح مقرره در فقره الف ماده دوم قانون نظام وظیفه نسبت به افراد نیروى دریایی به (28) ماه مقرر می‌گردد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه استخدام پراولوف بکزلیوس و ژنس کریسافو اسکیونیلسن‏

ماده‌واحده- وزارت طرق مجاز است آقایان پراولوف بکزلیوس تابع سوئد و ژنس کریسافو اسکیونیلسن تابع نروژر را با شرایط ذیل استخد‌ام نماید.

1 - مدت استخد‌ام یک سال و در صورت توافق نظر طرفین براى دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

2 - حقوق هر یک ماهیانه شصت لیره کاغذ انگلیسى خواهد بود که نصف آن در هر ماه به نرخ رسمى مبادلات روز موعد پرداخت به ریال تسعیر و تأدیه خواهد شد.

3 - مهندسین مزبور براى یک سال خدمت حق استفاده از یک ماه مرخصى با حقوق خواهند داشت و این مدت به تناسب خدمت نیز قابل استفاده است چنانچه در مدت خدمت مبتلا به کسالت مزاجى بشوند که بیش از پانزده روز به طول انجامد حقوق پانزده روز از مدت کسالت به مشارالیهما پرداخته خواهد شد.

4 - در صورتی که در انقضای موعد استخدام بخواهند به کشور خود عودت نمایند مبلغ شصت لیره کاغذ انگلیسى مقطوعاً به هر یک بابت خرج سفر مراجعت داده خواهد شد و در مواقعى که براى انجام مأموریت در داخله مسافرت نمایند حق دریافت روزى چهل ریال فوق‌العاده اعاشه خواهند داشت.

5 - وزارت مالیه مجاز است حقوق و فوق‌العاده اعاشه و خرج سفر مهندسین فوق‌الذکر را از اعتبارات عوائد انحصار قند و شکر و چاى بپردازد.

6 - سایر شرایط استخد‌ام بر طبق 23 عقرب 13101 تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اصلاح ماده هفتم بودجه سال 1315 مجلس شوراى ملى‏

مجلس شوراى ملى به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که اضافات و ترفیعات منظوره مستخدمین ادارى مجلس

+++

را در شش ماهه آخرسال 1315 و اضافات و تفاوت حقوق مستخدمین جزء را در نه ماهه آخر سال 1315 از محل اعتبار مخصوص مصوبه در بودجه 1315 مجلس به طوری که هئیت‌رئیسه مجلس تصویب کرده است پرداخت نمایند و درصورت کسر از محل اعتبار خصوصى تقنینیه تأمین کنند.

قانون اصلاح ماده هفتم بودجه سال 1315 مجلس شوراى ملى در جلسه پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293575!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)