کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/30]

جلسه: 70 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نهم آذر ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- سؤال آقای عمیدى نورى راجع به امور نفت و جواب آقای وزیر دارایى‏

3- سؤال آقای کى‌نژاد به تنزل ارز و جواب آقای وزیر دارایى‏

4- سؤال آقای دکتر جزایرى راجع به عنوان خوزستان و جواب آقای وزیر کشاورزى و بهدارى‏

5- تقدیم لایحه چهار دوازدهم بودجه کل کشور و پانزده فقره لایحه دیگر به وسیله آقای وزیر دارایى‏

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نراقى‏

7- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه‏

8- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای معاون وزارت پست و تلگراف وتلفن‏

9- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر

10- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزیر کشور

11- تقدیم یازده فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

12- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهدوى‏

13- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌ها راه و خارجه مربوط به قرارداد بازرگانى بین ایران و ترکیه‏

14- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌هاى راه و خارجه مربوط به قرارداد حمل و نقل هوایى بازرگانى ملى ایران و دانمارک‏

15- طرح شور اول قرار داد مودت بین دولتین ایران و هاشمى اردن‏

16- ختم جلسه به عنوان تنفس.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 70

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نهم آذر ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- سؤال آقای عمیدى نورى راجع به امور نفت و جواب آقای وزیر دارایى‏

3- سؤال آقای کى‌نژاد به تنزل ارز و جواب آقای وزیر دارایى‏

4- سؤال آقای دکتر جزایرى راجع به عنوان خوزستان و جواب آقای وزیر کشاورزى و بهدارى‏

5- تقدیم لایحه چهار دوازدهم بودجه کل کشور و پانزده فقره لایحه دیگر به وسیله آقای وزیر دارایى‏

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نراقى‏

7- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه‏

8- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای معاون وزارت پست و تلگراف وتلفن‏

9- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر

10- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزیر کشور

11- تقدیم یازده فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

12- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهدوى‏

13- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌ها راه و خارجه مربوط به قرارداد بازرگانى بین ایران و ترکیه‏

14- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌هاى راه و خارجه مربوط به قرارداد حمل و نقل هوایى بازرگانى ملى ایران و دانمارک‏

15- طرح شور اول قرار داد مودت بین دولتین ایران و هاشمى اردن‏

16- ختم جلسه به عنوان تنفس.

 

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

رئیس- غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر سید امامى. پورسرتیپ حشمتى. اسفندیارى. صارمى. دکتر نیرومند. مکرم. برومند. قوامى. هدى. بزرگ‌نیا. صفارى. کاشانى. شیبانى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: نراقى. شفیعى. دولت‌آبادى. خاکباز. امید سالارى.

دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه آقایان: بوربور. امامى خویى. سعیدى. امیرتیمور کلالى. بهادرى. موسوى. دکتر سعید حکمت.

دیرآمدگان و زود رفتگان بى‌اجازه- آقایان: لارى. شوشترى. تیمورتاش. محمودى سلطان‌مراد بختیار. شادمان دکتر شاهکار. دکتر افشار. دکتر حمزوى. پیراسته. مهندس ظفر. سلطانى میراشرافى. عبدالرحمن فرامرزى. ابراهیمى. مهندس شاهرخشاهى.

غائبین در رأى- آقایان: استخر. درخشش. حائرى‌زاده. دکتر سعید حکمت. تجدد. میراشرافى. نقابت. سالار بهزادى. تیمورتاش.

رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضى نیست؟ آقای فرامرزى.

احمد فرامرزى- آقایان قوامى سخت مریض است و به علت کسالت نتوانستند بیایند.

رئیس- آقای پیراسته

پیراسته-تأخیر بنده با اجازه مقام ریاست بوده کسب اجازه هم کردم بی‌اجازه ذکر شده آنجا

رئیس- دیگر نظرى نیست نسبت به صورت مجلس؟

صدرزاده- چند کلمه‌اى اصلاحات عبارتى است که تقدیم می‌کنم.

رئیس- بسیار خوب اصلاح مى‌شود دیگر نظرى نیست؟ .. (اظهارى نشد) صورت مجلس قبل تصویب شد

2- سؤال آقای عمیدى‌نورى راجع امور نفت و جواب آقای وزیر دارایى

رئیس- وارد دستور مى‌شویم سؤالات از آقایان وزرا شروع مى‌شود آقای عمیدى نورى سؤالى از آقای وزیر دارایى کرده بودید بفرمایید.

عمیدى‌نورى- سؤال بنده دو ماه پیش از وزارت دارایى کرده بودم راجع به موضوع شرکت ملى نفت ایران به نظر بنده مخصوصاً این موقع که نزدیک اول ژانویه است و شاید 25 روز بیشتر نمانده و کنسرسیوم هم از تاریخ رسماً شروع به کار خواهد کرد خیلى به موقع است که جناب آقای وزیر دارایى در پاسخ این سؤال که مبتنى بر 9 قسمت است توضیحاتى مرحمت بفرمایند که مردم بدانند وضع شرکت ملى نفت در حال که کنسرسیوم تحویل مى‌گیرد، یعنى قرارداد با کنسرسیوم اجرا می‌‌شود در چه حال است قسمت اول سؤال بنده راجع به موجودی‌هاى شرکت نفت است که سؤال کردم موجودی‌هاى شرکت نفت حین اجراى خلع ید در انبار از هر حیث چه بوده و فعلاً چه قدر مى‌باشد؟- به نظر بنده این سؤال خیلى جوابش موثر است براى این که ما باید بدانیم آن روزى که آقایان به عنوان خلع ید و اجراى ملى شدن نفت رفتند عملیاتى کردند و در این 28 ماه تصرفاتى در انبارها و اثاثیه‌ها و غیره کردند که حتى انعکاس مهمى در تهران پیدا کرد که گفته شد قسمتى از این اثاثیه در نقاط مختلف در همین خیابان برق تهران به ثمن بخش فروش رفت و یا از ایران خارج شده (صحیح است) آیا این موضوع صحیح بوده انبارهاى ما چه داشته و چه عملیاتى با موجودی‌هاى شرکت نطق شده و امروز که کنسرسیوم شروع به کار مى‌کند ما چه داریم، قسمت دوم تشریح همین موضوع در دکتر مصدق صحبت بود و ایشان براى این که یک سرپوشى روى این موضوع بگذارند کسى را مامور کردند که برود در موضوع رسیدگى کند به نظر من آقای بیات بود (شوشترى- ایشان گفتند زیاد هم

+++

شده) و بعد اطلاعاتى که بنده و سید حکایت می‌کرد که خیلى نفلگی‌ها و دزدی‌ها و سوءاستفاده‌ها شده (صحیح است) مع‌هذا آقای بیات گزارشى ندادند که ملت ایران روشن شود و بداند این سرقت‌ها و این صحبت‌هایى که راجع به سوءاستفاده در انبارها و ما یملک شرکت نقطه بودجه چه بوده؟ این است که بنده از جناب آقای وزیر دارایى در قسمت این رسیدگى که در حکومت سابق شده و نتیجه آن رسیدگى به کجا رسیده سؤال کردم و البته انتظار دارم یک قدرى بیشتر روشن بفرمایید که مردم بدانند اگر چنانچه آن رسیدگى آقای بیات هم کافى نیست برای این که هیچ گونه اقناعى براى ملت ایران نیست دستور بفرمایید مجدداً رسیدگى کنند و براى این که آقایان بدانند که بعضى جاها به قدرى دستگاه‌ها ما بدنام است که حد ندارد عرض می‌کنم دیشب به بنده اطلاع رسید که در یکی از بنگاهاى دولتى یک عضو هیئت مدیره را در حین اخذ رشوه دستگیر کردند که الان در زندان است ملاحظه بفرمایید اگر نجنبیم و رسیدگى دقیق در کارهاى مملکت نباشد فایده این چست که 600 میلیون دلار در ظرف سه ساله برنامه ماست که خرج کنیم اگر بنا باشد که نفله شود و از بین برود چه فایده دارد این است که بنده موضوع سرقت‌ها و نفلگی‌ها راجع به انبارهاى نفت تمنى دارم توضیحات مفصلى از جناب آقای وزیر دارایى بشنوم عرض کنم سؤال دیگر بنده این بود که صورت کامل هزینه‌هاى شرکت ملى نفت پس از تاریخ خلع ید تا آخر سال 332 و کل درآمد آن در این مدت چه بوده؟ ملت ایران نمی‌داند در مدتى که شرکت ملى نفت در دست حکومت سابق عمل شده چه کرده زیرا یک بیلان این شرکت ملى نفت نداده است و حال آن که هر شرکتى مکلف است سر شش ماه یا سر سال تراز نامه خودش را بدهد. ملت ایران مبارزه کرد و شرکت ملى نفتى به وجود آمد ولى در حکومت 28 ماهه دولت سابق یک بیلان و یک ترازنامه داده نشد و به این مردم گفته نشد که این شرکت ملى نفت خرجش چه بوده درآمدش چه بوده است و چه قدر ضرر کرده‌ایم یا نفع بردیم و درآمدهاى ما چه بوده قسمت‌هاى دیگر مربوط است به اوضاع داخلى شرکت نفت، ما در این 28 ماهه مى‌دانیم که شرکت ملى نفت که تقربیاً در حال تعطیل بوده است مع‌هذا به ما اطلاع رسیده است که کسانى که در این شرکت با حقوق دو برابر سابق با مزایا و اتومبیل با پنج هزار تومان حقوق از بیت‌المال ملت ایران سوءاستفاده کرده‌اند و برده‌اند و خورده‌اند، اینها کسانى بوده‌اند که تحصیلات مهندسى نداشته‌اند و یک تیتر دروغ مهندسى روى اسامى بعضى از نور چشمی‌ها گذاشته‌اند و از جیب فقیر ملت، ایران مبالغ گزافى برده‌اند خورده‌اند، بنده سؤال کردم که وضع کارکنان و میزان حقوق‌ها و این که حداکثر حقوقى که داده می‌شده و راندمانى که از کار این افراد جدیدى که در شرکت ملى نفت وارد شده و استفاده کرده‌اند چه قدر است این را وزارت دارایى به ما جواب بدهد که چه قدر بوده است (شوشترى- 400 کولر برنده‌اند) بله، قسمت دیگر سؤال بنده راجع به دخل و خرج و توزیع نفت در داخل کشور پس از خلع ید است، این مسئله بسیار مهمى است براى این که من به خاطر دارم یکی از علل که شرکت نفت انگلیس و ایران که حالا اسمش تبدیل شده به شرکت نفت انگلیس بى‌علاقه نبود که توزیع نفت داخلى ایران به خود ایران واگذار شود، او این ادعا را داشت که اداره کردن توزیع نفت ایران براى او نفع ندارد و ضرر دارد. بنده فراموش نمى‌کنم در کابینه آقای حکیم‌الملک آقای نجم‌الملک وزیر دارایى ایشان یک لایحه‌اى ایشان به مجلس وقت دادند و شاید در حدود دویست میلیون ادعاى ضرر شرکت نفت انگلیس و ایران راجع به توزیع داخلى کرده بود که آورده بودند به مجلس و خوشبختانه مجلس آن را دفن کرد و در آن وقت در مجلس گفته‌اند که کس با گلشاییان مشغول مذاکره است که قراردادى ببندد و این موضوع در همان لایحه خواهدامد بالنتیجه آن لایحه از بین رفت. پس این مطلب مخصوصى است که سابق زیادى دارد و بعد در این 28 ماه شرکت ملى نفت ایران توزیع داخلى را در دست گرفت ما نمى‌دانیم حساب دخل و خرج توزیع داخلى چیست آیا ضرر کرده یا نفع؟ اى آن قسمتى که شرکت نفت انگلیس مى‌گفت درست است یا در توزیع داخلى ما ضرر نکرده‌ایم و اگر هم ضرر کرده‌ایم میزانش چیست؟ براى این که ما از امروز به بعد که نفت‌مان را اداره می‌کنیم مخصوصاً که نفت داخلى را به این موضوع مهم باید توجه کنیم قیمت نفت براى مردم بایستى ارزان‌تر تمام شود. الان صحبت سر این است که یک لوله نفتى از آبادان به اصفهان کشیده شود براى این که ده رقم چاه زده شده و به نفت رسیده‌ایم و اگر نفت قم را استخراج کنیم هزینه حمل و نقل خیلى کم مى‌شود و احتیاج نداریم که لوله از آنجا بکشیم 50 میلیون دلار هم حساب این لوله‌کشى در نظر گرفته شده بنابراین بنده این را خواستم بپرسم ببینم با وضع فعلى که حمل و نقل نفت به وسیله راه‌اهن و کامیون می‌شود و به تمام نقاط ایران پخش مى‌شود آیا شرکت ملى نفت در پخش این نفت ضررمى کند یا نفع مى‌کند و اگر ضرر کرده میزانش چیست؟ ما باید بدانیم که اصولاً باید حمل و نقل نفت به وسیله کامیون‌ها و راه‌آهن باشد یا این موضوع لوله‌کشى که صحبتش هست بیشتر ما را به مقصود مى‌رساند و مطابق صرفه و صلاح است بنابراین این هم یکى از قسمت‌هاى مهم سؤال بنده است

(پیراسته- این سؤال شما چند قسمت است؟) 9 قسمت

(پیراسته- از 9 قسمت چند قسمت را گفتید؟) 7 قسمت یک سؤال دیگر این بود که چه مبلغ شرکت ملى نفت ایران از دولت و یا بانک ملى ایران از تاریخ تأسیس الى حال قرض کرده؟ کل مبلغ آن چیست؟ البته اگر این رقمش معلوم شود روشن مى‌شود در ظرف 28 ماه چه بارى بر روى گرده ملت ایران گذاشته و معلوم مى‌شود که چه کرده‌اند

(پیراسته- شرکت ملى نفت را تاراج کردند از بین بردند همان‌ها که سنگ مملکت را به سینه می‌زدند.) (زنگ رئیس)

رئیس- آقای پیراسته خواهش مى‌کنم ساکت باشید

عمیدى‌نورى- البته بنده منتظر توضیحات کافى جناب آقای وزیر دارایى هستم

(شوشترى- آقا آن مأمور را نفرمودید که چه کسى بود؟ آن مأمورى را که در حین انجام وظیفه گرفته بودند)

رئیس- آقای وزیر دارایى‏

پیراسته- آقای وزیر دارایى راجع به تاراج جبهه ملى در آبادان هم بفرمایید.

وزیر دارایى (دکتر امینى)- عرض کنم در زمینه سؤالى که جناب آقای عمیدى‌نورى کردند جناب آقای شوشترى هم همین سؤال را کردند که مشابه است البته ایشان پس گرفتند ولى بنده گمان می‌کنم در ضمن عرض جواب جناب آقای عمیدى نورى به سؤالات جناب آقای شوشترى هم جواب داده خواهد شد البته همان طور که فرمودید این سؤال تقریباً در دو ماه قبل داده شده و در اثر گرفتارى بنده جوابش ماند، البته جوابى که شرکت ملى نفت تهیه کرده و مدتى است فرستاده است قرائت مى‌کنم و توضیحش را هم عرض می‌کنم. سؤال این بود که موجودى شرکت نفت حین اجراى خلع ید در انبارها چه بوده و فعلاً چه قدر مى‌باشد البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که موجودى شرکت نفت دو نوع موجودى بوده یکى موجودى اجناس بوده در انبارهاى مختلف و با توجه به نوع اجناسى که در انبار بوده و مقدار آن البته کار خیلى سهلى نیست چون یک انبار نبوده، شاید چندین انبار بوده و چندین هزار قلم جنس در این انبارها بوده و این انبارها قابل برگشت نبوده مثل انبار غله یا انبار مشابه که اینها را در چند ماه برگردانند و موجودى را تعیین کنند ببینند کسر دارد یا نه

(میراشرافى- مثل انبار گمرک آتشش بزنند)

(عمیدى نورى- صورت دارد) با توجه به این موضوع آقایان توجه بفرمایید من اینها را مى‌خواهم اینها را شرکت ملى نفت تهیه کرده است. «در زمان خلع ید و موقع حرکت کارمندان بیگانه اولیاى شرکت سابق به هیچ وجه حاضر به تحویل مؤسسات و دارایى خود در ایران به مامورین شرکت ملى نشده و اگر هم به این امر تن می‌دادند تحویل مؤسسه‌اى به عظمت شرکت نفت به کلى امکان‌پذیر نبود. شماره و صورت بردارى از دارایی‌هاى مزبور چندین ماه بلکه سال وقت لازم داشت و چنین امرى حتى از طرف مأمورین شرکت سابق هم هیچ گاه به طور کامل صورت نگرفته است پس از حرکت کارمندان بیگانه با وجود این که اکثر حسابداران و حسابرسان شرکت سابق که در کارهاى خود تخصص داشتند خدمت شرکت ملى نفت را ترک کرده و شرکت ملى را از این حیث کاملاً در تنگنا و مضیقه گذاشتند شرکت ما معدودى حسابدار و حسابرسى که در اختیار داشت و تعداد آنها حتى امروز هم براى امور شرکت به هیچ وجه کافى نیست شروع به شماره و صورت‌بردارى از دارایی‌هاى منقول و غیرمنقول شرکت نموده و تاکنون نزدیک به سه سال از آن تاریخ می‌گذرد (شوشترى- دفاتر که بود قربان) موفق به صورت‌بردارى 141887 قلم جنس و تطبیق آنها با دفاتر شده است ممیزى و صورت‌بردارى از باقى دارایى شرکت ادامه دارد و به طور مرتب و مستمر اجرا مى‌شود و تا زمانی که صورت‌بردارى و تطبیق با دفاتر و مقادیر مصرفى در این مدت خاتمه نیابد تنظیم صورت کامل براى موجودی‌هاى مزبور مقدور نیست، بنده خیال مى‌کنم در این قسمت آقایانى که تشریف برده‌اند آبادان و تشکیلات آنجا را از نزدیک دیده‌اند بهتر متوجه خواهند بود که وضع انبارها چه بوده و حمل بر این نشود که شرکت ملى نفت اگر گزارشى داده براى این است که رفع مسئولیت از خودش بکند. راجع به سرقت دراین انبارها باید عرض کنم که در همه جاى دنیا سرقت اتفاق مى‌افتد و این محوطه و انبار وسیع کالاهاى متنوع قطعا سرقت در زمان تصدى خود شرکت سابق هم بود و شاید بعضى آقایان که در خوزستان بوده‌اند مسبوق هستند که آن وقت یک مقادیر زیادى سرقت مى‌شد، البته رویه آنها با ما این فرق را داشت، آنجا اگر هزار لیره سرقت مى‌شد از وقت خودشان براى این که آن هزار لیره سرقت شده را پیدا کنند صرف‌نظر مى‌کردند و جز ضرر و زیان حساب مى‌کردند- البته بنده منظورم این نیست که اگر سرقتى در آن منطقه اتفاق افتاده باشد بخواهم پرده‌پوشى کنم و تعقیب نکنم بنده خاطرم هست همان موقعى که در شوراى عالى نفت بودم گزارشى از آقای مکى رسید که در خرید روغن و خرج‌هاى متفرقه سرقت‌هایى در آنجا اتفاق افتاده است همان موقع از

+++

طرف شرکت رسیدکى دقیقى شد معلوم شد اساس صحیحى ندارد حالا اینجا شرکت یک صورتى داده است از سرقت‌هایى که در سابق اتفاق افتاده و از سرقت‌هایى که بعداً اتفاق افتاده است بنده آن را قرائت مى‌کنم

(عمیدى‌نورى- مال دوره نفت انگلیس است؟)

مال‏ هر دو «سؤال دوم- گفتگوهایی که درباره سرقت‌ها و دستبردهایی که در مایملک شرکت ملى نفت و مناطق نفت‌خیز در دوره حکومت سابق شده و به اندازه جلب توجه کرده بود که رئیس دولت وقت ظاهراَ مأمورى براى رسیدگى به آن تعیین نموده بود حقیقت آن چیست؟ موضوع سرقت و دستبرد در شرکت ملى به طوری که عده‌اى روى نظرهاى خاصى شایع نموده و در سؤال نماینده محترم نیز منعکس گردیده به کلى با حقیقت وقف نمی‌دهد و بازرس‌هایی که در بالا بدان اشاره شد به هیچ وجه حاکى از چنین سرقت‌هایى نمى‌باشد. در دستگاه عظیمى مانند مؤسسات پهناور شرکت نفت که در ایالت وسیعى مانند خوزستان پخش شده و داراى منازل، ادارات، دستگاه‌هاى بزرگ استخراج و تصفیه می‌باشد و چندین ده هزار اجناس متنوع دارد همراه دستبردهایى مى‌شده که در زمان شرکت سابق و قبل از خلع ید که به مراتب بیش از دوران شرکت ملى بوده است و اینک براى مثال عرض می‌شود سرقت اموال شرکت در آبادان و بندر معشور در یک سال قبل از خلع ید (از 1- 7- 29 تا 30- 6- 30) 4663546 ریال سرقت اموال شرکت در سال اول بعد از خلع ید (از 1- 7- 30 الى 31- 6- 31) 1758236 ریال. سرقت اموال شرکت در سال دوم بعد از خلع ید 469062 ریال. سرقت اموال شرکت در ده ماهه سال سوم خلع ید (یعنى تا 13- 4- 33) 484594 ریال. جمع آن مى‌شود 2711892 ریال همچنین در این سه ساله مأمورین شرکت موفق به کشف قسمتى از اجناس مسروقه به ارزش 759 ر 059 ر 2 ریال شده‌اند هزینه جلوگیرى از چنین دستبردهایى براى شرکت سابق به تجربه ثابت شده بود که به مراتب بیش از قیمت اشیاء مسروقه می‌باشد در صورتى که با توجه به مثال معروضه بالا ملاحظه خواهند فرمود که خسارت و دستبردهایى که در زمان شرکت ملى رخ داده است خیلى کمتر از ایام گذشته بوده و ابن خود نشان می‌دهد که پس از خلع ید دقت و مواظبت بیشترى در جلوگیرى این سرقت و دستبرد به عمل آمده است

(موسوى- به این ترتیب باید به آنها جایزه هم داد) عرض کنم این سرقت‌ها مال قبل بوده و اتفاق افتاده و گزارش دادند به دستگاه شرکت و مشخص است

(موسوى- اگر صورت برنداشته‌اند از کجا فهمیده‌اند که این سرقت‌ها اتفاق افتاده) البته شاید یک عده‌اى از آقایان این ارقام را با تردید تلقى کنند و بنده هم نمی‌توانم قسم بخورم که این ارقام صددرصد صحیح است ولى عرض مى‌کنم که در اطراف این سرقت‌ها و دستبردها به قدرى رمان درست کرده‌اند و اغراق کرده‌اند که حقیقت را میان آن رمان و این ارقام جستجو کرده و بنده خیال می‌کنم که در این مدت این که یک عده‌اى مى‌گفتند فریژ به در برده‌اند چى برده‌اند البته بنده گمان نمی‌کنم ممکن است اتفاق افتاده باشد ولى افراد شرکت ملى نفت در این مدت براى حفظ و حراست این انبارها با این تنوعى که دارد به عقیده بنده کوتاهى نکرده‌اند و همین طور که فرمودند به عقیده بنده محتاج پاداش هم هستند

(شوشترى- پس این کولرها از کجا آمده در گمرک صورت ندارد یا قاچاق است یا مال شرکت نفت است)

رئیس- آقای شوشترى اگر شما سؤالى دارید بعد بفرمایید.

وزیر دارایى- بنده منکر نیستم که فعل انفعالاتى شده است اما میزان به این مقدراى نیست که گفته می‌شود و یا در جراید منعکس می‌شود راجع به درآمد و هزینه‌هاى شرکت ملى نفت جناب آقای عمیدى نورى فرمودند که هر شرکتى ملزم است که بیلانش را سال به سال منتشر کند براى اطلاع خاطر جناب آقای عمیدى نورى مى‌خواستم عرض کنم که شرکت ملى نفت بیلان داشته و همان شوراى عالى که بنده یک دوره افتخار آن را داشتم که عضویت آنجا را داشته باشم بیلان شرکت ملى نفت آمده آنجا و تصویب هم شده ولى خود آقا خاطرشان هست که دولت نمى‌توانست که یک نفر از کارمندان آنجا را کم کند یا یک نفراز کارگران را بیرون کند ضمناً در این مدت اضافه حقوقى داده نشد و اگر هم داده شده باشد به مقدار خیلی خیلى قلیل بوده است و قرضى هم که شرکت ملى نفت از بانک ملى به ضمانت وزارت دارایى کرد و یک مبلغى هم که مازاد درآمد عمومى دادیم براى همین بود که این وضیت را حفظ کنیم که اختلال و بى‌نظمى ایجاد نشود تا مطلب حل شود و بحمدالله که حل هم شد این را مى‌خواهم عرض کنم که ذهن آقایان روشن شود در این مدت هم نسبت به مراقبت و مواظبت و پرداخت حقوق آنها حقیقتاَ زحمت کشیده شده که توانستند این وضع را حفظ کنند راجع به ارقام هزینه و درآمد و تعداد کارگر و کارمند یک صورتى تهیه کرده‌اند که این را مى‌خوانم

(شوشترى- مال دوره ملى است؟) این بعد از خلع ید است

سؤال 4- کارکنان شرکت از هر حیث چه قدراند اعم از کارگران و مقاطعه‌کاران و کارمندان ادارى و فنى قبل از خلع ید هم چه قدر بودند و تناسب بهره‌بردارى قبل از خلع ید یا قبل از آن با توجه به تعداد کارمندان چه میزان مى‌باشد. تعداد کارمند و کارگر قبل از خلع ید کارمند 914- کارآموز 3362- کارگر- 48884 مقاطعه‌کار 13594 جمع کل 58708 (شوشترى- حقوق چه شد؟) اما راجع به حقوق و مزایاى سال قبل از خلع ید تعداد کارمندان ایرانى و بیگانه شرکت نفت سابق بالغ بر 9449 نفر می‌شد که ماهى 481028 ر 98 ریال حقوق و مزایا دریافت می‌داشتند در سال 1332 تعداد کارمندان ملى به 6805 نفر و جمع حقوق و مزایاى آنها به 59614762 ریال تقلیل یافته بود به طورى که ملاحظه می‌فرمایید معدل حقوق و کارمندان شرکت نفت قبل از خلع ید بالغ بر ماهى 10433 ریال و بعد از خلع ید 8760 ریال بوده است حقوق و مزایاى مختلف شرکت پس از خلع ید نیز طبق آیین‌نامه‌هایى که در زمان شرکت سابق تنظیم شده بود پرداخت می‌گردد و مقررات مزبور به موجب اعلامیه دولت وقت در زمان ملى شدن صنعت نفت هم به قوت خود باقى بوده است فى‌المثل طبق مقررات نامبرده حقوق خدمت در شمال به طور کلى از خوزستان کمتر و حقوق کارمند دیپلمه در شروع خدمت از حقوق کارمند لیسانسه پایین‌ تر است همچین اشل حقوق دکتر طب یار پرستار با اشل سایر کارمندان فرق دارد. اما سؤال ششم آقای عمیدى آن است حساب دخل و خرج توزیع نفت و بنزین در داخل کشور پس از خلع ید داده شده شود که چه قدر از بابت قیمت نفت و بنزین و روغن (با کسر عوارض و مالیات نفت و بنزین) عاید شرکت ملى نفت شده است و چه قدر از بابت کرایه و کلیه هزینه‌هاى توزیع مزبور خرج شرکت ملى نفت گردیده همچنین قیمت فروش نفت و بنزین قبل از خلع ید و پس از آن و این که تفاوتى نموده و یا نه تعیین گردد. جواب آن به طورى که در این گزارش نوشته شده وجوه حاصله از فروش مواد نفتى در داخله کشور از 30 خرداد 1330 تا آخر سال 1332 بدین شرح است درآمد فروش بنزین موتور بدون مالیات و عوارض 1858559080 ریال‏ درآمد فروش بنزین هواپیما بدون مالیات و عوارض 76326747 ریال درآمد فروش نفت سفید بدون مالیات و عوارض 1162105538 ریال درآمد فروش نفت و گاز بدون مالیات و عوارض 418649018 درآمد فروش نفت سیاه بدون مالیات و عوارض 859950320 ریال درآمد فروش فراورده‌هاى متفرقه بدون مالیات و عوارض 481962925 ریال جمع کل 4857553628 ریال هزینه حمل و نقل راه‌آهن و کامیون 969 ر 021 ر 467 ر 2 ریال سایر هزینه‌هاى پخشى 772075143 ریال جمع هزینه‌ها 112 ر 097 ر 239 ر 3 ریال لازم است توضیح داده شود که تمام هزینه‌هاى ساختمان استان آذربایجان که بعد از خلع ید صورت گرفته و همچنین ساختمان‌هاى دیگر اداره پخش در تمام کشور جز مخارج قلم داد شده مى‌باشد

(عمیدى‌نورى- پس ضرر نمى‌کند) لازم است توضیح داده شود

(مهندس اردبیلى- در آذربایجان ساختمانى نشد) چرا محل فروش بنزین درست شده عرض کنم به طور کلى همان طوری که فرمودید در دستگاه شرکت سابق هزینه پخش داخلى صرف نمى‌کرد و بعد هم اینجا اشره‌اى کردند آقای لسانى هم دیروز فرمودند راجع کشیدن لوله از اهواز به ازنا و از ازنا به تهران و از ازنا به اصفهان از بدو شروع به کار دولت موضوع لوله‌کشى در شرکت ملى نفت یکى از مسائلى بود که توجه و مکرر آقایانى که در کار پخش داخلى هستند تذکر می‌دادند که با ازدیاد مصرف داخلى از حیث نفت و بنزین و محدود بودن ظرفیت حمل و نقل راه‌آهن که اگر دو سال بدین طریق بگذرد به کلى عملیات حمل و نقل در داخل مملکت مختل می‌شود، چون البته توجه می‌فرمایید همان طور که جناب آقای عمیدى‌نورى تذکر فرمودند حمل و نقل نفت با کامیون و راه‌آهن کار را به جایى خواهد رساند که اگر مصرف زیادتر شود این جاده‌ها آمد و رفتش مقدور نخواهد بود و آقایان پیشنهاد می‌کردند مخصوصاً از حیث راه‌اهن تا قسمت ازنا اگر با لوله حمل کنند در ظرف سه سال مخارج لوله‌کشى مستحلک می‌شود و مقدار زیادى از بارى که عجالة تحمیل می‌شود به راه‌آهن کاسته خواهد شد که این تفاوت را می‌توانستند اختصاص بدهند به حمل مال‌التجاره از بند خرمشهر یک فرضى آقایان می‌کنند و حتى در اطراف آن صحبت می‌شود که ما با استخراج نفت قم و کشیدن لوله از تهران به قم و جاهاى دیگر ما احتیاجى به لوله از آبادان نخواهیم داشت البته در قم آن طورى معیین هست نفت هست ولى هنوز ما نرسیده‌ایم به آنجایى که نفت بیرون بیاوریم و ببینیم چه مقدار نفت خارج می‌شود فرض بفرمایید این نفت هم خارج شد بایستى یک تصفیه خانه در قم ساخت و این نفت خام را تصفیه کرد و بعد آورد و مصرف کرد (داراب- شما هزینه‌هاى ضرورى‌ترى دارید آقای دکتر) اگر بنا باشد ما یک تصفیه‌خانه صد هزار تنى بسازیم بیش از ده میلیون لیره خرج این تصفیه‌خانه است و تصفیه‌خانه بزرگتر هم نمى‌‌توانیم بسازیم براى این که قم به اندازه کافى آب ندارد

+++

و براى تصفیه نفت مقدار زیادى اب هم می‌خواهد بنابراین یک امر ضرورى را نمی‌شود معلق کرد به یک امر احتمالى

(عمیدى‌نورى- پس چرا این کار را کردید؟ ..) نفت قم باید استخراج شود باید فعالیت بشود براى استخراجش براى این که ذخایر نفتى از سمنان تا قم به طوری که کارشناسان دیده‌اند و متخصصین زمین‌شناسى و نفت‌شناسى می‌گفتند خیلى هنگفت است و این یک منبع زیرزمینى خیلى مهمى است که باید استخراج شود ولى الان مصرف مملکت را نمى‌شود متوقف کرد به امید این که شاید نفتى از قم استخراج و تصفیه شود الان یک میلیون و 200 هزار تن مصرف داخلى مملکت است، در آذربایجان خود آقایان نمایندگان آذربایجان می‌دانند شاید ماده پانزده روز موجود بیشتر نداریم و اغلب از ما نفت می‌خواهند و ما هم می‌توانیم بدهیم با داشتن راه‌آهن با داشتن یک خط این ظرفیتش محدود است و نمى‌شود زیاد حمل کرد، تاکنون ما زیاد فشار آوردیم و حقیقة مامورین راه‌آهن هم فداکارى کرده‌اند که نگذاشته‌ایم که مضیقه‌اى از حیث نفت در مملکت پیدا شود چه در تهران چه در شهرستان‌ها آقایان تصدیق می‌فرمایید اگر این مضیقه پیدا می‌شد یک عده‌اى در چند ماه پیش مترصد بودند که این را مستمسک قرار دهند و یک هیاهویى راه بیندازند و ایجاد بی‌نظمى کنند

(داراب- آقای دکتر فقط براى همین 20 هزار تن؟) این قسمتی که می‌فرمایید کارهاى ضرورى و غیرضرورى ما که مرض نداریم که غیر ضرورى بکنیم، از روز اول لوله‌کشى از اهواز به ازنا و تهران و اصفهان مرود توجه شرکت نفت بود و امروز خیال می‌کنم که عاقلانه باشد امروز که کار پخش داخلى نفت به دست ماست ما باید کارى بکنیم که در مملکت مضیقه ایجاد نشود و مردم انتظار دارند که ما نفت را به میزان کافى بدهیم و ارزان بدهیم و مصرفش را هم بالا ببریم (داراب- این لوله‌کشى ضرورى است؟) هر چه قدر میزانش را در مملکت بالا ببریم این یک گشایشى است براى مردم و یک استفاده غیرمستقیمى است بنابراین بنده عرضم این است که اولاً تشخیص ضرورت را باید کرد حالا می‌فرمایید که طور دیگرى بهتر است به این کار نداریم و الّا اگر به این میزان باشد ما در قسمت حمل و نقل در زحمت هستیم، تمام مال‌التجاره بازرگانان در خرمشهر و بندر شاهى مانده و ما ناچار هستیم که قسمت اعظم واگن‌ها را منحصر کنیم به نفت البته نمى‌گویم که براى مال‌التجاره نگذاریم ولى کشش واگن‌هایى که محدود است شما هر چه قدر که نفت حمل کنید از کاپاسیته آن باید کم کرد

(مهندس جفرودى- شما 10 میلیون خرج نقت قم نمى‌کنید که 50 میلیون خرج لوله‌کشى بکنید؟)

(تیمورتاش- کار نفت قم به پنجاه میلیون دلارى که خرج لوله‌کشى بکنید نمى‌ارزد؟)

رئیس- آقا بگذارید صحبت‌شان را بکنند. بفرمایید

وزیر دارایى- مى‌خواهم تقاضا کنم آقایان توجه بفرمایید این ارقام را بروید ببینید ما بعد از این وضع سیاسى مملکت خلاص شدیم گرفتار کشمش اقتصادى شدیم بى‌رو دربایستى باید عرض کنم همین طور گرفتار هستیم یک عده مقاطعه‌کار براى کارهاى مختلف می‌ریزند و شروع می‌کنند امریکا را به جان انگلیس و انگلیس را به جان امریکا را می‌اندازند این را باید مراقبت کرد که این کارها تمام بشود و الان تمام گرفتارى دولت این شده، فرانسه می‌آید می‌رود پشت سرش امریکایى‌ها می‌آیند یک عده ایرانى هم به دور آنها و شلوغ و پلوغ مى‌کنند. بنده خیال مى‌کنم مجلس جاى انتقاد است، جاى اعتراض است و بنده شخصاً امیدوارم که همکاران بنده هم همین عقیده را داشته باشند. ما استقبال می‌کنیم که بیاییم در مجلس اگر واقعاً یک نقصى در دستگاه است آقایان ما را متوجه کنند اما اگر سوءتفاهمى است آن سوءتفاهم را هم رفع کنیم. (همهمه نمایندگان)

میراشرافى- سوءتفاهم نیست، سوءاستفاده است. این را باید در نظر گرفت.

رئیس- این چه وضعیتى است، آقایان همه‌اش صحبت می‌کنید، یک سؤالى شده ایشان هم جواب مى‌دهند، دیگر این همه سر و صدا لازم ندارد، بفرمایید آقای وزیر دارایى

وزیر دارایى- آقایان توجه بفرمایید یک مطلبى از نقطه‌نظر فوریت دارد این دچار جار و جنجال و سوءتفاهم نشود بنده عرض می‌کنم نه فنى هستم نه لوله‌کشى سرم می‌شود نه به موضوع راه‌آهن وارد هستم، قدر مسلم این است گزارشى که راه‌آهن می‌دهد گزارشى که شرکت ملى نفت می‌دهد اگر بنا شود این است که وضع به این ترتیب ادامه پیدا کند نه راه‌آهن قدرت کشش دارد و نه ما می‌توانیم ظزفیت ده هزار تن کامیون را بکنیم ده میلیون بالاخره براى رفت و آمد کامیون‌ها باید جاده وسعت داشته باشد که حرکت کند تمام این تانکرها از شمال به جنوب و از جنوب به شمال در حرکت هستند حالا از نظر فنى ممکن است که سوءاستفاده بشود البته باید بروند ببینند و جلوى این سوءاستفاده را بگیرند اما آقایان نباید مطالب را با هم مخلوط کنید اما راجع به لوله‌ اگر بنا بشود ما صبر کنیم تا نفت قم در بیاید و تصفیه شود و به آذربایجان بیاید این مدتى وقت لازم دارد.

(داراب- شما مسائل مهمترى دارید هى کارخانه وارد می‌کنید)

(مسعودى- شما که نوبت نیستید)

(داراب- دولت می‌آوریم)

(قنات‌آبادى- اینها جزء پارتیزان‌هاى دولت هستند که همه‌اش پارازیت مى‌دهند) یک سؤال دیگر از آقای عمیدى نورى فرمودند که مربوط به صادرات و فروشى است که در این مدت شرکت ملى نفت کرده است عرض کنم فروش مواد نفتى به خارجه و عواید حاصله از آن به قرار زیر می‌باشد در سال 1330- 467174 ریال سال 1331 یازده میلیون و یک صد و پنجاه و شش ریال و هشتصد و هفتاد و یک ریال سال 1332 یک صد پنجاه و شش میلیون و پانصد و چهارده هزار ریال. جمع کل 168138045 ریال عرض کنم تمام پیشنهاداتى که شده و معاملاتى که شده جمع کلش همان است که عرض کردم و این دو تا قرار داد است یک این است و یکى هم با ایتالیا از این محل شرکت ملى نفت یک مقدار احتیاجات خودش را رفع کرده و یک مقدارى هم دلار گرفته است بنابراین به طوری که ملاحظه می‌فرمایید معامله قابل توجهى نبوده البته شرکت ملى نفت با تمام نواقص گذشته با تمام عملیات گذشته در وضع فعلى آقایان باید یک عطف توجهى بفرمایند براى این که این شرکت یک وظایف بسیار سنگینى دارد و این شرکت باید در مقابل دستگاه خارجى قادر و توانا باشد که وظایف خودش را انجام بدهد (صحیح است) و راجع به حیف و میل شدن بنده باز تکرار می‌کنم در همه جاى دنیا هست و شاید اشل آن بیشتر باشد

(یکى از نمایندگان- ثروت هم زیادتر است) ثروت هم زیادتر باشد ولى در مملکت ما متأسفانه در اثر بیکارى در اثر محدود بودن کار یک عده می‌روند یک کارهایى می‌کنند و بنده امیدوارم با ایجاد و تهیه کار جناب آقای داراب توجه بفرمایید و تولید ثروت کار به جایى برسد که اشخاص بتوانند دنبال کار بروند و هم نفع ببرند و هم استفاده بکنند ولى البته باید صبر کرد که این استفاده مشروح باشد بنابراین بنده می‌خواهم تقاضا کنم راجع به شرکت ملى نفت البته انتقاد هم به جاست و باید بشود ولى بنده تقاضا می‌کنم که در شروع کار با شرکت‌هاى خارجى سعى کنیم که چیزى بر خلاف حقیقت است گفته نشود که این دستگاه تضعیف بشود اگر این دستگاه تضعیف شد خواه ناخواه به قول فرنگی‌ها درش یک کمپلکس ایجاد خواهد شد و در وضع نامناسب و پایین‌ترى در مقابل همکار خودش قرار خواهد گرفت و این براى کشور ما زیان و ضرر دارد (صحیح است، احسنت)

رئیس- آقای عمیدی‌نورى بفرمایید.

عمیدی‌نورى- از توضیحاتى که جناب آقای وزیر دارایى دادند این مسئله محقق شد و مورد تصدیق‌شان واقع شد که دزدى در شرکت ملى نفت شده از اینجا می‌پرسم که بالاخره آن چیزى را که خودشان قبول دارند دزدى شده است و جز بیت‌المال ایران است آیا وظیفه ندارند این را جلوگیرى کنند و وصول بکنند و دزدهارا تعقیب بکنند؟ فرمایشتان این بود که از این قبیل کارها زیاد می‌شود و همین‌  طور است بنده خیال می‌کنم کسی که مسؤلیت وزارت مالیه مملکت را به عهده دارد یعنى حساب صد دینار و سه شاهى را می‌کند‌ و دستور می‌دهد با اداره مالیات پردرآمدش که زندگى آن بدبخت بیچاره انکاسب سر گذرد را مزایده می‌گذارند که ده تومان بیست تومان، صد تومان براى دولت وصول بشود صحیح نیست که در پشت تریبون مجلس شوراى ملى بگوید که من قبول دارم که چند میلیون دزدى شده ولى ولش بکنیم اگر موعدى مالیات هم که خوب من چرا مالیات بدهم، این صحیح نیست باید دولت دقیق باشد وزیر دارایى دستور بدهید دزد را تعقیب کنند و مال دولت را وصول بکنند قسمت اول فرمودند که انبارها را نمی‌شود برگرداند مگر انبار گندم و جو است که برگردانیم ببینیم که چه قدر سرک دارد چه قدر کم دارد چه قدر زیاد دارد این یک دستگاه معظم شرکت ملى نفت ایران تمام اجناسش دفتر دارد سند دارد ارقام دارد چه طور می‌توانیم بگوییم که میزان موجودى این انبارها معلوم نیست به نظر بنده توضیح آقای وزیر دارایى نه تنها قانع کننده نبود بلکه تصدیق سؤال بنده بود تا امروز آقایان نمى‌دانند موجودى انبارهاى شرکت ملى نفت در تاریخ خلع ید چه بوده است و امروز هم که با کنسرسیوم می‌خواهند قرارداد را اجرا بکنید چیست بنده این را نمى‌دانم و معتقدم مجلس شوراى ملى خودش باید توجه کند راجع به سازمان برنامه رسیدگى کردند و معلوم شد که پانزده میلیون تومان اسناد سازمان برنامه گم شده است این گزارش آقای سرورى است که به مجلس سنا داده شده بنده تقاضا می‌کنم آقایان توجه کنید اگر طرح هم لازم است طرحى تهیه کنید یک کمیسیون رسیدگى و تحقیق تشکیل بشود مرکب از مجلس شوراى ملى و سنا بروند رسیدگى بکنند به حساب شرکت ملى نفت از تاریخ خلع ید تا امروز، موضوع نفت تمام شد، هیس نفت تمام شد در این مملکت یک روزى این حرف‌ زده می‌شد براى این که همه‌اش می‌گفتند نفت. نفت نفت آقای دکترمصدق صحبتش این بود نمی‌گذاشت هیچ کس حرف حسابیش را بزند امروز قرارداد با کنسرسیوم بسته شده باید به حساب شرکت ملى نفت رسیدگى بشود دزدها معلوم بشوند آقایان خودشان قبول دارند بنده اطلاع دارم که شرکت ملى نفت ایران الان آقای نقابت به بنده

+++

گفتند ماهى بیست و پنج میلیون تومان در این 28 ماه از این مملکت شرکت نفت پول گرفته، حساب این 25 میلون تومان چه بوده و چه هست؟ اینها باید رسیدگى بشود در موضوع حمل و نقل داخلى نفت تصدیق فرمودند که از حساب جمع و خرج، هزینه و درآمد یک میلیارد منفعت داریم در بخش داخلى وقتى که این را قبول دارند در این صورت چه لزومى دارد که ما 50 میلیون دلار بدهیم لوله‌کشى بکنیم در حالى که خوشان قبول دارند که تصفیه‌خانه اگر در قم ساخته بشود ده میلیون لیره خرج آن است ده میلیون لیره 25 میلیون تومان قیمتش مى‌شود

(یکى از نمایندگان- نه آقا 250 میلیون تومان) راجع به نفت قم من نمی‌دانم در هر حال وقتى خودتان قبول دارید حمل و نقل داخلى به وسیله راه‌آهن و کامیون استفاده دارد چرا لوله‌کشى بکنیم بنده معتقد هستم این صحبت‌هایى که باید تطبیق می‌کند و به نظر می‌آید که متناقض است اینجا گفته نشود و الّا بنده عرایض زیادى دارم ولى چون نظامنامه مجلس به من اجازه نمى‌دهد نمى‌توانم عرایضم را بکنم در هر حال بنده قانع نشدم از فرمایشات جناب آقای وزیر دارایى.

رئیس- آقای وزیر دارایى.

وزیر دارایى- بنده خیلى متأسفم که جناب آقای عمیدى‌نورى متقائد نشدند البته این رسم هر سؤال کننده‌ای است که اگر سؤالى کرد و جوابى شنید اگر بخواهد زود قانع بشود شاید یک قدرى دور از حزم و احتیاط باشد ولى به هر حال اولاً بنده عرض نکردم که اگر کسى دزدى کرد معصون از تعقیب باشد و حتى در چند روز پیش از آقای بیات خواهش کردم که شما باید یک بیلانى از عملیات سه سال شرکت ملى نفت را بدانند و اصولاً چون یک وضع تازه‌اى به وجود آمده است باید این بیلان منتشر شود و ضمناً بنده می‌خواهم عرض کنم که هیچ وقت بنده منکر حقایق در محضر مجلس شوراى ملى نشده‌ام (احسنت)

(مشایخى- صحیح است همیشه همین طور بوده‌اید) و همیشه با صراحت حرف‌ها رامی‌زنم چون دلیل بنده براى صراحت این است که اگر عیب و نقصى در دستگاه مملکت هست بایستى به کمک و پشتیبانى آقایان حل شود بنابراین دلیل ندارد که بنده کتمان بکنم. ضمناً پول‌هایى که گرفته شده از بانک ملى و وزارت دارایى بنده می‌خواستم که آقایان مستحضر باشند «وجوه دریافتى از وزارت دارایى در سال 1330 پانصد و چهل هشت میلیون و یک صد هفتاد هزار ریال سال 31 یک صد و نود و چهار میلیون هفتصد هزار ریال سال 32 پانصد و چهل وهشت میلیون ریال جمع وجوه دریافتى از وزارت دارایى در سال‌هاى 30 و 31 و 32 یک میلیارد و دویست و نود میلیون هشتصد و هفتاد هزار ریال وجوه دریافتى از بانک ملى در سال 30 دویست میلیون ریال سال 31 یک میلیارد و یک صدو شصت میلیون ریال سال 32 هشتصد و چهل و نه میلیون ریال جمع کل وجوه دریافتى از بانک ملى دو میلیارد و دویست و نه میلیون ریال بهره متعلقه به وام‌هاى دریافتى از بانک سال 31 ، 12 میلیون ششصد هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال سال 32 بیست و چهار میلیون دویست چهل هزار و شصت و چهار ریال جمع کل وام دریافتى از وزارت دارایى و بانک ملى و بهره متعلقه به وام‌هاى دریافتى از بانک سال 30 هفتصد و چهل هشت میلیون و یک صد و هفتاد هزار ریال سال 31 یک میلیون و سیصد و هفتاد و شش میلیون و سیصد و شصت هزار و هفتصد و بیست هشت ریال سال 32 یک ملیارد چهارصد و بیست و یک میلیون و دویست و چهل هزار و شصت و چهار ریال جمع کل سه میلیارد و پانصدو سى شش میلیون هفتصد و هفتاد هزار هفتصد و نود و دو ریال و تا آخر خرداد سال جارى سیصد و بیست و پنج میلیون ریال» بنده می‌خواهم عرض کنم در یک دوره‌اى که بالاخره مبارزه بوده کشمکش در این مملکت بوده و این دستگاه بیش از همه جا مورد هدف بوده اگر یک ولخرجى شده این ولخرجى ضرورى بوده است البته این مبارزه خرج داشته شاید هم یک مخارج بی‌قاعده‌اى شده باشد ولى بالاخره ضرورى بوده است و این را هم به آقایان عرض کنم که به هیچ وجه من‌الوجوه قصد نیست که هر که برده و خورده مصون از تعقیب باشد و البته این صورت‌هایى هم که مورد توجه آقایان نمایندگان و مردم هست منتشر می‌کنیم

(دکتر جزایرى- ولى عده‌اى برده‌اند و خورده‌اند مصون از تعقیب و تعرض هستند؟) خیر این آقایان هم مصون از تعقیب نیستند و تعقیبشان می‌کنیم راجع به پخش هم بنده عرض می‌کنم که الان شرکت ملى نفت با راه‌آهن در کشمکش است تعرفه راه‌آهن را در فروردین بالا بردیم براى این که درآمدش تکافوى مخارج بکند ولى شرکت ملى نفت این تفاوت را نپرداخت به راه‌آهن دلیلش این بود که گزارش داد به دولت و گفت اگر بنا بشود من این تفاوت را بپردازم باید روى قیمت نفت و بنزین بکشیم و این به صلاح مملکت نیست بنابراین بنده عرض مى‌کنم که تصور بفرمایید و صرف واقعى مملکت یک میلیون و دویست هزار تن هست به فرض درآمدن نفت قم از متخصصش آقای مهندس فتح‌الله نفیسى بروید بپرسید حداکثر بیش از صد هزار تن نمى‌شود تصفیه کرد و این سه سال وقت لازم دارد که تصفیه و استخراج بشود در حالى که آنچه پیش‌بینى می‌شود در آتیه بیش از دو میلیون تن مصرف نفت مملکت است این مقدار را از کجا برداریم بیاوریم عجالة متوقف کنیم این لوله که قیمتش مشخص است استهلاکش مشخص است حتى به شرکت ملى نفت هم تذکر داده شد که این لوله را از حیث پمپ طورى بسازند که از دو طرف باشد که اگر انشاءالله سایر مناطق ایران هم نفت ازش درآمد با همین لوله بشود آن را برگرداند و بتوانیم آن را صادر و از مملکت خارج کنیم این عیبش کجاست؟

مسعودى- خیلى هم خوب است‏

رئیس- سؤال‌ها اتفاقاً بیشترش از آقای وزیر دارایى است اگر به این طریق سؤال و جواب به عمل بیاید باعث می‌شود منتهى در یک ساعت دو نفر بتوانند صحبت کنند الان یک ساعت صرف یک سؤال و جواب شده است آقای کى‌نژاد بفرمایید.

3- سؤال آقای کى‌نژاد راجع به تنزل ارز و جواب آقای وزیر دارایى

کى‌نژاد- مال بنده مختصر است جناب آقای وزیر دارایى در موقع تصویب لایحه نفت قول دادند که قیمت ارز را تنزل بدهند من تصور می‌کنم این قولشان خیلى به جا بوده است و لازم هم هست اولاً سؤال می‌کنم آیا به بانک‌ها دستور داده‌اند که کنسرسیوم بیش از مبلغ ماهیانه تسعیر نکند چرا؟ اگر با علم به این که قیمت را ارز تنزل مى‌کند کنسرسیوم که سرمایه دارد ممکن است مخارج یک سال خودش را قبل از تنزل دلار تسعیر کند و این براى مملکت ضرر دارد از یک طرف به علت تنزل ارزى که وعده فرمودند که بازار تهران به کلى راکد شده صادر کننده مى‌گوید بعد از دو ماه دیگر اگر بنا بشود ارز تنزل کند وقتى من جنس را می‌فروشم قیمت تنزل مى‌کند و در نتیجه من ضرر می‌کنم وارد کننده مى‌گوید من اگر جنس را بیاورم ضرر می‌کنم.

(صدقى- این قدر دزدیده‌اند، برده‌اند خورده‌اند بگذارید ضرر کنند) و چون واردکننده جنس نمی‌آورد جنس موجودى کم می‌شود وقتى جنس کم بشود ترقى می‌کند و گران مى‌شود از یک طرف هزینه زندگ بالا رفته البته وقتى دلار را یک نفر خارجى به 85 ریال تسعیر می‌کند می‌تواند بیشتر خرج کند مى‌تواند بیشتر حقوق آشپز و نوکر و غیره بدهد این باعث می‌شود که هزینه زندگى ترقى کرده از یک طرف جناب آقای وزیر دارایى میل دارند هزینه زندگى پایین بیاید قیمت دلار آن وقتى که 32 ریال بود شوخى بود، دروغى بود، آن موقعى هم که 14 تومان بود باز هم دروغ بود به نظر بنده لازم است دولت قیمت دلار را تثبیت بکند که هم صادر کننده و هم وارد کننده بتواند رویش حساب بکند یک قسمت دیگر که به نظر بنده رسیده این است که بایستى با مطالعه قیمت دلار معین بشود عرض کردم 32 ریال شوخى بود 14 تومان هم شوخى بود قیمت واقعى دلار شش تومان است هفت تومان است باید یک قیمت معین کرد براى چندین سال که مردم بتوانند واردات و صاردات بکنند یک قسمت هم دخالت دولت در امور تجارت است به نظر من تجدیدنظر در اقتصاد ایران لازم است عملى که شده از شهریور 20 به این طرف مطلقاً غلط بوده به نظر بنده لازم است که یک تجدیدنظرى بکنید و به عرض مجلس برسانید بنده دیگر عرضى ندارم‏

رئیس- آقای وزیر دارایى.

وزیر دارایى- بنده قبلاً از محضر جناب آقای رئیس محترم شوراى ملى عذر مى‌خواهم که مى‌فرمایند اغلب این سؤالات از وزیر دارایى است و وقت زیادى از مجلس صرف این سؤالات می‌شود و بنده سعى خواهم کرد یا تند حرف بزنم یا اعتراضم را کوتاه کنم. سؤال آقای کى‌نژاد این است: تمنى دارم به جناب آقای وزیر دارایى اطلاع داده شود و در مجلس حاضر شده و راجع موضوع ارز که ذیلاً به عرض می‌رسد توضیح دهند. آقای وزیر دارایى در مجلس وعده داده‌اند که ارز تنزل خواهد شد بنابراین آیا به کنسرسیوم تذکر داده شده که بیش از مخارج یک ماه تبدیل به ریال نماید. اصل فرمایش جناب آقای کى‌نژاد راجع به تنزل نرخ ارز صحیح است هم‌التأسف از بس راجع به تنزل نرخ ارز صحبت می‌شود همان طوری که فرمودید بازار راکد شده و بنده آن قدرى براى رکود بازار دلسوزى ندارم که دلسوزى براى درآمد دولت دارم. یک مقدارى دلار امریکا به ما داده و این مقدار را باید صرف واردات کالاهاى مملکت بشود و از ان محل بنده باید کسر بودجه‌ام را تأمین کنم اگر خاطر آقایان باشد در سه، چهار ماه قبل دولت یک مبلغى دلار را تنزل داد یک اعلامیه‌اى وزارت دارایى و بانک ملى صادر کردند که این نرخ 84 ریال یا 82 ریال تا آخر دی‌ماه 33 خواهد بود (کى‌‌نژاد- بهمن 33) دلیل هم این بود که همان طورى که آقایان مسبوق هستند باید تکلیف تاجر صادرکننده و واردکننده براى یک مدتى معین بشود کسى که جنسى وارد می‌کند روى دلار 82 ریال اگر این جنس را بفروشد اقلاً چهار پنج ماه وقت لازم دارد و این 82 ریال دستش را مى‌گیرد یا خیر و براى صادر کننده هم همین عمل است براى پنبه و پشم و پوست و غیره ذالک اگر بنا شد که ندادند تکلیفش چیست ماهى بیست و پنج میلیون تومان در این 28 ماه از این مملکت شرکت نفت پول گرفته همان طورى که الان نمی‌داند تکلیفش چیست این باعث رکود بازار مى‌شود آقایان الان چندین سؤال راجع به ارز از بنده سؤال کرده‌اند جناب آقای اردلان و دیگران و این گفتن، گفتن‌ها نتیجه‌اش این شده که به کلى بازار راکد شده و اما راجع به تعین نرخ ارز عجالتاَ ما گرفتار دو

+++

نرخ ارز هستم یکى نرخ رسمى و یکى نرخ واقعى، نرخ رسمى ارز 32/ 50 ریال است و نرخ واقعى 82 ریال براى این که ما بتوانیم یک نرخى معین کنیم که نزدیک به حقیقت باشد دولت مشغول مطالعه است، یک مطالعه مقدماتى کرده‌ایم و از یک عده اشخاص وارد کننده و صادر کننده و اشخاصى که اطلاعات عملى دارند دعوت کرده‌ایم که در این قست به ما کمک کنند و این ایراد و اعتراض هم نشود که اگر ما با تاجر مشورت می‌کنیم مى‌خواهیم به او کمک کنیم این اشتباه نشود به عقیده بنده بین اشخاص تئورسین و اشخاصى که خودشان وارد عمل هستند از زمین تا آسمان تفاوت دارد (صحیح است)

(دکتر مشیرفاطمى- در این تئورى فایده‌اى ندارد) باید در موقع عمل از این مشورت‌ها استفاده کرد تا نتیجه خوبى از آن حاصل بشود بنابراین اگر بنده بنشینم توى دفتر وزارت دارایى یک تصمیم بگیرم که هفت تومان یا هشت تومان باشد این صحیح نیست بنابراین خواستم خدمت آقایان عرض بکنم که مشغول مطالعه هستم و سیاست دولت هم البته همان طوری که وعده داده شده در قسمت تنزل است ولى این میزان تنزل چه قدر خواهد بود و براى چه مدت بنده میزانش را نمى‌دانم ولى مدتش را عرض می‌کنم که اگر ما آمدیم در آخر دی ماه این نرخ ارز را تغییر دادیم لااقل براى مدت یک سال باید تثبیت باشد و الّا این تزلزل نرخ ارز چه براى صادر کننده و چه براى وارد کننده ضرر دارد (صحیح است) اگر اشتباه نکنم آقای صدقى فرمودند آنهایى که دزدى کرده‌اند جریمه‌اش را باید بدهند البته خود آقایان هم وارد کننده هستند (صدقى- آن هم صحیخ است) شما سعى بفرمایید که همکارانتان را متوجه کنید که سوءاستفاده نکنند و یک قدرى اجناس را ارزان‌تر بفروشند بنابراین بنده می‌خواهم خدمت آقایان عرض کنم این مطلبى که فرموده‌اید به کنسرسیوم گفتم که ماهیانه به فروش به نظر من صحیح نیست و به علاوه شما خودتان تاجر هستید اگر آمدند تبدیل کردند براى تا آخر سال 1333 اولاً باید لیره‌اش را بیاورد و احتیاجش را در نشر بگیرد شاید این آقایان تا حالا یک میلیون لیره فروخته‌اند و دیروز که بنده آقای راوال را دیدم معلوم شد هنوز بودجه‌شان را تنظیم نکرده‌اند که یک مبلغ گزاف لیره بفروشند که مخارج یک ساله خودشان را از آن قسمت تامین کنند و از تفاوتش استفاده کنند و اگر هم این کار را بکنند چون مخارج ما شریک هستیم زیان و ضررى نمى‌بریم اما قسمتى که آقا فرمودند که بنده تذکر بدهم که توجه بشود یک ریال بالا و پایین نبرند این را بنده خیال نمى‌کنم که همچو پیش‌آمدى بشود و البته تذکر را بنده خواهم داد ولى این که مرافب باشیم تاجر می‌رود پولش را در بانک تبدیل می‌کند و بانک هم موظف است بنده خیال نمى‌کنم که یک همچو پیشامدى بشود الان هم میلیون لیره که تبدیل کرده‌اند مخارج کارگر و کارمند را بدهند و ما هم از یک ماه بیشتر چیزى به شرکت ملى نفت نپرداخته‌ایم و تمام مخارج را آنها پرداخت کرده‌اند

(شوشترى- پس تصمیم را زودتر بگیرید)

4- سؤال آقای دکتر جزایرى راجع به عمران خوزستان و جواب آقای وزیر کشاورزى و بهدارى‏

رئیس- آقای دکتر جزایرى‏

دکتر جزایرى- گر چه سؤال بنده راجع به موضوع عمران و آبادى خوزستان در چند ماه قبل از دولت شده است و حقیقتاً در این سؤال همه آقایان نمایندگان محترم مجلس خوزستان و بلکه همه آقایان نمایندگان محترم مجلس شرکت دارند براى این که مربوط به عمران و آبادى یکى از استان‌هاى زرخیزى است که اگر قدرى توجه به عمران و آبادیش بشود به نظر بنده از نظر اقتصادى براى تمام مملکت موثر خواهد بود ولى چون در این مدت هنوز عملى نشده و ضمناً عوایدى به علت حل شدن نفت براى دولت پیدا شده است به نظر بنده موقع مناسبى است که این مطلب را به عرض آقایان محترم برسانم که جناب آقای دکتر امینى جناب آقای وزیر کشاورزى و آقایان دیگرى که باید جواب بدهند استدعا کنم که توجه خاصى نسبت به این قسمت بفرمایند بنده تصور نمى‌کنم که هیچ یک از رفقا باشند که به خوزستان نرفته باشند و وضع و اراضى حاصلخیز خوزستان را ندیده باشند و رودخانه‌اى که خدا به این استان داده است ندیده باشند و عدم استفاده از آب و زمین را در این چند سال اخیر ندیده باشند و واقعاً هم تاسف نخوردند. خود آقایان نسبت به امور کشاورزى توجه دارند و تصدیق می‌فرمایند که وضع جغرافیایى مملکت ایران و استان‌ها مختلفش با هم به کلى تفاوت دارد بعضى‌ها از حیث آب نعمت خدادادى دارند و بعضى‌ها از حیث آب در زحمت هستند یکى از استان‌هایى که واقعاً از این نعمت برخوردار است استان خوزستان است استان خوزستان داراى پنج رودخانه قابل استفاده است که اگر کفایت و لیاقت ما در این قرون اخیر می‌بود قطعاً با عمران و آبادانى این استان کمک بسیار اساسى به تمام کشور می‌شد (صحیح است) هر فرد داخلى و خارجى وقتى رودخانه‌ها را می‌بیند که در اثر عدم توجه ما صدها متر مکعب بلکه هزارها متر مکعب آب به خلیج فارس می‌ریزد و ما به هیچ وجه نمى‌توانیم از آن استفاده کنیم و یا به فکر استفاده از آن نیستیم در صورتی که نیاکان ما از پنجاه هزار سال قبل از آن آب‌ها استفاده مى‌کردند و سدبندى می‌کردند که هنوز هم آثارش باقى است متاثر و متاسف می‌شود و ناچار بایستى اقرار کرد که این بی‌کفایتى و بى‌لیاقتى نسل کنونى است که از این آب استفاده نمى‌شود البته خوزستانی‌ها یک فکرهاى دیگرى دارند بهانه‌هایى می‌تراشند مى‌کویند در این نیم قرن اخیر سیاست‌هاى خارجى مانع از عمران آنجا بوده است شاید هم این فکر صحیح است و خارجی‌ها از نظر سیاست و استفاده خودشان این استان را به طور لم یزرع و غیرقابل استفاده از نظر زراعتى نگه داشته‌اند و اما آقایان می‌دانند که سه سال است این بهانه از دست ملت ایران گرفته شده است و حالا دیگر ما نمى‌توانیم بگوییم که یک شرکت خارجى مانع آبادى این استان شده است بنده نمى‌توانم دولت فعلى با وعده‌اى که جناب آقای سپهبد زاهدى در موقع عید و بعد هم در جواب نامه و تقاضاهاى مردم خوزستان به مردم خوزستان داد و خود آقای وزیر کشاورزى موقعى که آنجا بودند و وعده مى‌دادند که سد کتوند را می‌بندیم خوشان عملاً دیدن و مهندسین وزارت کشاورزى و آبیارى مطالعه کردند که از زیر بند میزان با چند میلیون ریال بیش از ده متر مکعب به میان آب یعنى محلى که شصت هزار هکتار از بهترین اراضى را دارد می‌شود مشروب و زراعت که این را هم وعده دادند متاسفانه آنچه که بنده مى‌بینم تاکنون هیچ اقدامى در این قسمت به عمل نیامده و از طرف دیگر حرف‌هایى که زده می‌شود نتیجه‌اش این است که از اعتباراتى که از عواید نفت داریم و مى‌توانیم پیدا کنیم از حالا یک مخارج غیر مفیدى براى آن می‌تراشند که دیگر اعتبارى براى این نوع کارها نمى‌ماند خود آقایان ملاحظه می‌فرمایید که تعهداتى که در این چند ماه براى خرید اتوبوس براى لوله‌کشى و فلان و فلان شده است بنده می‌ترسم که ما یک مقدارى هم تا چند سال بدهکار بشویم و همان طورى که جناب آقای دکتر امینى فرمودند یک دسته مقاطعه‌کار البته منظورم مقاطعه‌کاران خارجى است و مقاطعه‌کاران ایرانى نیست پای‌شان باز شده همان‌هایی که در زمان جنگ میلیون‌ها در این مملکت استفاده کردند و بعد هم مالیات ندادند و رشوه دادند مالیات دولت را خوردند

(خرازى‏- اسم ببرید) بنده صریع مى‌گویم امثال مایر عبدالله و کتابه که بساط رشوه‌خوارى را در اداره مالیات بر درآمد گستردند براى این که چند میلیون تومان مالیات ندهند رشوه‌هاى چند صد هزار تومانى دادند و این ادارات را به این صورت درآوردند و حالا دو مرتبه پیدا شده‌اند و همان طورى که آقای دکتر امینى فرمودند فشار از طرف سیاست‌هاى خارجى می‌آورند و دسته‌بندى می‌کنند براى این که این مقدار لیره و دلارى که می‌خواهیم براى چند سال اعتبار پیدا کنیم آقایان ببرند و بخورند (صحیح است) احسنت و دولت به هیچ وجه به فکر این مملکت نیست دولت باید جلوگیرى کند بنابراین بنده خواستم سؤال کنم ببینیم آقایان که وعده‌هایى فرمودند مطالعه شده است آقای مهندس سلیمانى‌پور دیده و نظر داده است که این سد با سى چهل میلیون تومان آنچه که پیش‌‌بینى شده است ممکن است دویست هزار هکتار از اراضى خوب خوزستان را آبیارى کند آقایان می‌دانند که خوزستان در قسمت خرمشهر و آبادان اراضیش شور است و خیلى خوب نیست در صورتى که اراضى شمالش که به طرف کوه است بسیار بسیار اراضى خوبى است اراضى دزفول اراضى شوشتر این قسمت‌هاى شمالى بسیار بسیار خوب است با چهل و پنج میلیون تومان مى‌توانند دویست هزار هکتار اراضى کتوند و دیمچه و شعبیه و اراضى نظام‌آباد و اطراف او را آبیارى کنند بنده چندى قبل که با آقای رئیس اداره آبیارى صحبت کردم گفتند که ما جزء پروژه گذاشته‌ایم آقایان این چیزهاى اساسى را جزء پروژه مى‌گذارند و ما بعد مى‌بینیم که با خارجى معامله می‌شود و اتوبوس خریده می‌شود یا لوله‌کشى نفت می‌شود و امثال این کارها بنده نمى‌خواهم عرض کنم که این کارها را نکنید ولى پس چه اعتبارهایى براى این کارها مى‌ماند آقای دکتر امینى می‌فرمایند که دولت ایران تعهد کرده‌اند سیصد چهارصد میلیون دلار براى این قبیل کارها پس دیگر براى سدسازى چه باقى مى‌ماند این را استدعا مى‌کنم بفرمایند بنابراین بنده تقاضا می‌کنم براى سد کتوند که دو سال است از طرف وزارت کشاورزى و بنگاه آبیارى مطالعه شده است و از طرف سازمان برنامه هم موافقت با این کار شده است چه فکرى کرده‌اند و چه اقدامى کرده‌اند؟ اعتبار پیش‌بینى شده است یا خیر جناب آقای وزیر کشاورزى تشریف دارند خودشان تشریف بردند و دیدند که ممکن است نهرى به صورت قنات از زیر بند میزان به شوشتر ببرند شصت هزار هکتار اراضى میان آب را آبیارى کنند و سه چهار میلیون تومان هم بیشتر خرجش نمى‌شود خود جناب آقای وزیر کشاورزى هم فرمودند که تا چند کاه دیگر این کار را می‌کنم و آقای مهندس بهنیا هم در دفتر سرتیپ کمال در موقع عید من هم بودم که گفتند بله دو سه میلیون تومان که چیزى نیست اقدام می‌کنیم متاسفانه هیچ قدمى برداشته نشده است موضوع دیگر موضوع لوله‌کشى شهر اهواز است که یک لوله‌کشى بسیار کهنه و فرسوده مال سى سال قبل دارد شهر اهواز الان چند برابر شده و جمعیتش به صد هزار نفر رسیده است و چند برابر شده است وضع بهداشتش توجه بیشترى می‌خواهد بیشتر این لوله‌ها شکسته است آب تصفیه نشده را به مردم مى‌دهند خود جناب آقای دکتر صالح اطلاع دارند که غالباً افراد مریض می‌شوند این را چه فکرى برایش کرده‌اند هى بروند کارخانه بخرند مسئول اینها کیست؟ یک مطلب دیگر هم که از جناب آقای وزیر بهدارى استدعا کرده بودم که موضوع بیمارى تراخم در شوشتر و در

+++

بعضى نقاط دیگر خوزستان چون دیشب مخصوصاً در برنامه دیدیم که آقای دکتر نجفى رئیس بهدارى شوشترى با مطالعه‌اى که در شوشتر کرده است 90 درصد مردم شوشتر را مبتلا به تزاحم تشخیص کرده است

(ارباب- بندرعباس هم همین طور) بندرعباس و سایر نقاط جنوب هم همین طور آقایان اگر خاطر مبارکتان باشد در دو سه سال قبل راجع به دزفول توجهى شد اقدام مفیدى از طرف سازمان شاهى در آنجا شد حالا باید دید که جناب آقای وزیر بهدارى که همیشه نظر به خدمت دارند چه اقدامى فرموده‌اند مخصوصاً نسبت به این تراخم شوشتر و این وضعى که مردم را کور مى‌کند و از زندگى مى‌اندازد و مخصوصاً نسب به بچه‌هایى که تازه متولد می‌شوند چه اقدامى فرموده‌اند این استدعا را می‌کنم جواب بدهند.

رئیس- آقای وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى (عدل)- سؤال جناب آقای دکتر جزایرى یکى راجع به آبیارى شوشتر بود، یکى راجع به آبیارى دیمچه و شعیبیه راجع به آبیارى شوشتر همان طورى که ایشان فرمودند مطالعاتى شده که بتوان آب مورد احتیاج این قسمت حقیقتاً حاصلخیز را تامین کرد یعنى نهرى که سابقاً آبیارى می‌کرد میان آب را کفاف کشیدن آب لازم را ندارد نقشه‌اى که تهیه شده یعنى در اواخر پارسال و امسال به نظر رسید این بود که بند میزان یک نهرى جدا کنند در حدود سیصد متر نهر ساخته بشود و بعد در حدود سه کیلومتر زیر شهر شوشتر تونل زده شود بعد از طى مقدارى برسد به آب پخش کن نقشه‌ها تقریباً حاضر است خرجش هم به طور کلى در حدود پنج تا شش میلیون تومان برآورده شده است ولى نقشه‌ها به طور کلى کامل نیست به خصوص یک طرح دیگرى هم به نظر رسیده که حالا مشغول تهیه پروژه آن هستند براى مقایسه مقدار آب و طرز عمل و آن نقشه شادروان شوشتر است و استفاده از همان نهر دانیال یعنى عریض کردن آن که بتوان تمام جزیره را آب داد و فعلاً هر دو پروژه در دست مطالعه است وقتى که تمام شد بنده حضورتان عرض می‌ و وقتى اعتبارش در اختیار ما گذارده شد ما آن را اجرا خواهیم کرد شما اطمینان داشته باشید که آب شوشتر از نقاطى است که مورد توجه وزارت کشاورزى است براى اشکالاتى که براى آب در سایر نقاط خوزستان داریم در شوشتر نداریم از حیث آب و از حیث نبودن نمک که اشکال بزرگى براى ما در سایر نواحى ایجاد مى‌کند خلاصه نقشه‌ها که تمام شد امیدواریم شروع کنیم راجع به سد کتوند نقشه‌هایى تهیه شده ولى کامل نیست براى این که اطمینان بیشترى داشته باشیم با بنگاه مهندسین برولر بنگاه مهندسى آبیارى سوئیسى مذاکره کردیم که نقشه‌ها را بفرستیم آنجا یک بار دیگر ببینید ممکن است تغییر و تبدیلى بدهند ممکن است پایه‌ها را به اندازه کافى ندانند این کار در حدود سیصد چهار صد هزار تومان خرج دارد و متاسفانه ما نتوانستیم تا حالا بپردازیم که نقشه‌ها را بدهیم مؤسسه برولر مطالعه کنید همین اعتبار که داده شد نقشه‌ها را می‌فرستیم براى مطالعه آن مهندسین و البته همین که اعتبار لازم تأمین شد شروع به عمل خواهد شد به خصوص که این کار خرجش کم نیست سد کتوند در حدود سه میلیون سیصد هزار دلار و چهل و چهار میلیون تومان فعلاً برآورد شده است در این برآورد در حدود 24 هزار کیلو وات برق پیش‌بینى شده ممکن است در نتیجه تغییراتى که از طرف مهندسین ارزیابى داده می‌شود باز یک تغییراتى در همین ارقام داده شود و در هر حال در حدود هفتاد میلیون تومان است از آن گذشته تنها آبیارى یعنى آوردن آب روى زمین چه به وسیله سد و چه به وسیله نهر کافى نیست وقتى که آب فراهم گردید باید وسایل استفاده از آب نیز فراهم بشود اگر بنا شود آب را بیاورند بر روى زمین جریان بدهند و مراقبت نشود و وسایل عمران و آبادى فراهم نشود این پول بیهوده خرج کردن است الان در سد کرخه که تمام شده است و نهر آن سه کیلومتر حاضر براى بهره‌بردارى است یکى از مسائل مشکلى که ما داریم موضوع عمران و اسکان این اراضى است که این زمین‌ها را چه جور به مردم بدهیم چه جور وسایل زندگى برایشان فراهم کنیم چه جور خانه بسازیم در موضوع کتوند هم همان اندازه مشکل خواهد بود در خوزستان یعنى در نواحى که آباد هستند تقریباً به همان اندازه خرجى که براى سد می‌شود بلکه خرج عمران و اسکان می‌شود یعنى در کتوند و دیمچه و شعبیه در حدود شصت، هفتاد میلیون تومان اصلاً خرج آبادى و عمران و لوله‌کشى و راه‌سازى و تونل‌سازى و مریضخانه و مدرسه و قرض و مساعده قبلى و تراکتور و این قبیل چیزها است این برنامه‌هایی که قبلاً تهیه کردیم در دست مطالعه است همین که وسایل مالى فراهم شد اجرا می‌کنیم این پروژه هم پیش‌بینى شده است همین که مطالعات تمام شد و نقشه‌ها تهیه شد البته شروع به کار خواهیم کرد لوله‌کشى اهواز که فرمودید البته لوله‌کشى یک مقدماتى دارد چون سازمان برنامه شروع کرده است من جمله نقشه‌بردارى شهر است که آن را اکیپ‌هاى بنگاه ساختمانى سازمان برنامه مشغول نقشه‌بردارى شهر هستند و قرار بود که یک پرفسور آلمانى از متخصصین فن بیاید به ایران‏ تا نقشه قطعى تهیه شود آن هم امیدواریم به این زودى انجام شود و نقشه‌ها حاضر بشود و بعد از این که نقشه‌ها حاضر شد انشاءالله امیدواریم پولى سازمان برنامه داشته باشد که این کار را هم انجام بدهیم.

رئیس- آقای دکتر جزایرى سؤال‌تان را از وزارت بهدارى هم کرده بودید؟

دکتر جزایرى- بله یک تذکر مختصرى هم دارم.

رئیس- آقای وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى (دکتر صالح)- خواستم قبلاً از جناب آقای دکتر جزایرى که راجع به بهداشت فرمودند تشکر کرده باشم و یک گزارشى حضورتان عرض کنم و سؤالى که فرمودید اگر چه راجع به آب جناب آقای وزیر کشاورزى توضیح لازم را دادند و چون جنابعالى رئیس کمیسیون سازمان برنامه هستید تذکرى حضورتان عرض کنم که طبق ماده هشت قانون سازمان برنامه تهیه نقشه و طرح، بودجه تفصیلى و مقررات لوله‌کشى از وظایف سازمان برنامه است با وجود این نظر به این که وزارت بهدارى امروز مجهز است با دستگاه سازمان همکارى بهداشت و همکارى آن اداره چاه عمیق حفر می‌کند و لوله‌کشى موقت می‌کند که مردم استفاده کنند و تا حالا به کمک سازمان همکارى بهداشت و بهدارى در 35 محل معین در 35 شهرستان تاکنون به تقاضاى شهردارى محل و موافقت سازمان برنامه چاه کنده و لوله‌کشى است و در 18 شهرستان دیگر هم الان مشغولیم بنابراین جنابعالى با ریاستی که در کمیسیون سازمان برنامه دارید و با علاقه‌اى که به خوزستان ابراز می‌فرمایید تقاضا می‌کنم که مستقیماً از وزارت بهدارى تقاضا بکنید و بعد بفرمایید که سازمان برنامه هم موافقت بکند که وزارت بهدارى در امر لوله‌کشى شوشتر اقدام کند بنده قول می‌دهم که انجام بشود و الّا کار از وظایف خود جنابعالى است زیرا لوله‌کشى و تصفیه آب من غیرمستقیم مربوط به بهداشت است که به سؤال دوم جنابعالى مربوط می‌شود اما راجع به تراخم خواستم حضور نمایندگان محترم عرض کنم که مسئله تراخم یک مسئله علمى است که شاید توضیح ان باعث صداع آقایان بشود که بنده توضیحى درباره یک موضوع علمى بدهم چنانچه مایل باشند دو سه کلمه عرض می‌کنم که تراخم از بین نمى‌رود از این توضیح بنده شاید واضح بشود سازمان جهانى بهداشت راجع به تراخم که مطالعه کرده به این نتیجه رسیده است که چون اساساً مرض تراخم به وسیله یک ویروس ایجاد می‌شود و ویروس البته اطلاع دارید که یک میکروبى است که اول تو را میکروسکوپى است یعنى آن قدر ریز است که با میکروسکوپ‌هاى معمولى دیده نمى‌شود بنابراین این تصمیم گرفتند که پول‌هاى هنگفتى در دنیا خرج بکنند که راجع به این ویروس تراخم مطالعه بکنند و در ایران ما چون مبتلا به تراخم بیشتر در جنوب هستیم به کمک سازمان همکارى بهداشت و سازمان جهانى بهداشت در شهر شیراز که امروز مجهز است به وسایلى که آقای نمازى تهیه کرده‌اند یک لابراتورى براى مطالعه و سرویس تراخم ایجاد کرده‌ایم که کار اساسى بشود در درجه اول به ما ثابت شده است که پولى که در دزفول و خوزستان خرج شد و تمام مبارزاتى که در 3 سال در آنجا شده به عقیده بنده که خودم عضو سازمان بهداشت جهانى و کارشناسان آنجا هستم به عقیده سازمان بهداشت جهانى این کار اساسى نبود و یک میلیون و پانصد هزار تومان که به وسیله سازمان خیره شاهنشاهى آنجا خرج شد و خیلى هم زحمت کشیدند و بنده هم خیلى متشکر هستم و همین طور بنگاه خاور نزدیک و همین طور سازمان همکارى بهداشت در خوزستان خرج شد آن نتیجه‌اى که باید گرفته نشد به این که در حدود یک میلیون و چهار صد هزار نفر از مبتلایان به تراخم را تحت درمان قرار دادند گذشته از این که درمان تراخم امروز به نحوى نشده که به صلاح قابل قبول باشد یعنى عده‌اى معتقدند که با سولفامیدو و با آنتى‌بیوتیک‌ها معالجه گردد در آنجا هم موضوع برق پیش آمد. در خوزستان پلک چشم مردم را سوزانیدند سازمان جهانى بهداشت طبق گزارشى که اخیر به من داده و باید مورد توجه آقایان قرار بگیرد نوشته‌اند که برق نمى‌تواند میکروب تراخم را از بین ببرد و صدمه‌اى که به پلک چشم می‌زند ببشتر از میکرب تراخم است این جمله‌ که بند عرض می‌کنم، از خودم نیست نقل از مراسله‌اى است که به بنده رسیده یعنى الکتروفیکاسیون که درباره آن بحث می‌شود و گفتگو می‌شود این عمل ضرر به پلک مى‌زند از نقطه نظر این که بیمارى تراخم و ویروس را از بین ببرد ضرر آن بالاتر از خود ویروس است این یک بحث علمى است، بنابراین ما که بیشتر با برق معالجه می‌کنیم و این برق هم اگر نتیجه‌اش این باشد تصدیق بفرمایید که این معالجه هدرى است و این الکتروفیکاسیون یکى از طرق معالجه است که باید به آن تشبت کرد ولى امروز در دنیا ثابت شد که بهترین معالجه با آنتى‌بیوتیک‌ها و سولفامیدها است بنابراین اگر تمام بودجه مملکت را دستگاه برق بخریم تمام بودجه این مملکت را آنتى‌بیوتیک و سولفامید بخریم بیمارى تراخم از بین می‌رود براى این که بیمارى تراخم زاییده کثاقت و زاییده مزلبه و زاییده مگس و محیط ناسالم است مادام که انجام نشود و محیط سالم ایجاد نشود، مستراح‌هاى رو باز از بین نرود و آب خوراکى تمیز نباشد خزینه‌هاى حمام از بین نرود، در حوض آب خانه شستشو نشود کثافت و گرد و خاک از کوچه‌ها برداشته نشود تمام

+++

بودجه مملکت را جناب آقای دکتر جزایرى اگر صرف بفرمایید تراخم از بین نخواهد رفت بنابراین با تجربه‌اى که داشتید و با مخارج زیادى که صرف گردد د. ت کردیم سمپاشى کردیم که مگس را از بین ببریم متأسفانه مگس هم ناقلا از آب درآمد بعد از دو سال مصون شد در مقابل د، د، ت و تمام زحمات و پول‌هایى که براى تهیه کرد د. د. ت دادیم براى از بین بردن مگس، مگس‌ها از بین نرفتند هیچ بلکه درشت‌تر هم شدند پس معالجه تراخم با برق و پاشیدن، د، د، ت هم هیچ نتیجه‌اى نداد و فایده‌اى بر آن مترتب نبود، رفتیم سر قضیه اصلى که بایستى بهداشت عمومى و سانتى تاسیون و سالم سازى درست بشود بنده براى این که نظر جنابعالى تأمین بشود دستور دادم در همان موقعى که سؤال فرمودید یک اکیپ بسیار مجهزى برود به شوشتر و کارش این شد که تبلیغات بکند در بین مردم از نقطه نظر بهداشت تا آنجایى که مقدور است مگس را از بین ببرند و دوم اروماسیسین و سولفامید و دارو هم بفرستیم در شوشتر که یک جنبه موقتى دارد این که انشاءالله با پول سرشارى که از عواید نفت پیدا می‌شود یک برنامه هفت ساله‌اى در درجه اول براى سلامتى مردم و براى بهداشت مردم شهرستان‌ها به طور اصولى درست شود زیرا در حقیقت تا مردم سالم نشوند هیچ امیدى نداریم بایستى مردم سالم باشند تا درس بخوانند تا آدم بشوند و بفهمند که موضوع بهداشت چیست بنابراین نعمتان مجهول‌تان را باید با عایدات جدیدى که انشاءالله پیدا خواهد شد و آقایان و نمایندگان هم وقت صرف خواهند فرمود که یک مقدار زیادى را به بهدارى مملکت تخصص خواهند داد بتوانیم تامین کنیم و از این که در جلسه گذشته هم نسبت به ساختمان‌هاى نیمه تمام بهدارى که لطف فرمودند و تصویب فرمودند که از سال 329 به این طرف تا اخر سال 1334 قابل مصرف باشد بنده اظهار تشکر می‌کنم، امیدوارم بعد از تصویب مجلس سنا عمل شود (احسنت)

عمیدى‌نورى- بیمارستان بابل دارد خراب می‌ ، سقفش دارد روى هم می‌ریزد.

رئیس- آقای دکتر جزایرى بفرمایید.

دکتر جزایرى- بنده از فرمایشات قشنگ و زیبا و مطالبى که آقایان فرمودند

(شمس قنات‌آبادى- خودشان هم قشنگند) به علاوه دوست چند ساله تشکر می‌کنم، موقعى که جناب آقای عدل تشریف آوردند که جواب سؤال بنده را بدهند فرمودند که چرا این قدر تند می‌گویى شاید صحیح باشد و لازم باشد که انسان یک قدرى ملزم باشد که تند صحبت کند ولى باور بفرمایید آقای عدل که من و همه آقایان نسبت به یک نوع مطالب متأثریم رفقاى مجلسى ما متاثرند براى این که می‌بینید، محیط آماده وضع مساعد همه جا کمک می‌کنند، شخص اول مملکت اعلیحضرت شاه می‌فرمایند اصلاحات بشود، مردم انتظار دارند، نمایندگان می‌خواهند که اصلاحات بشود حالا ما هم غیر از سؤال راهى نداریم، غیر از تذکر راهى نداریم، شما اطمینان داشته باشید تذکرات‌مان صمیمانه و از نظر ارشاد است براى این که می‌خواهم شما یک کارى بکنید که هم شما رو سفید باشید در نزد مردم و هم ما باشیم و این دوره مجلس هم مثل ادوار گذشته تمام خواهد شد، یک مدتى در این مجلس عنوان نفت بود، عنوان نفت که تمام شد و عوایدى به دست آمد و واقعاً من منظورم جناب آقای تیمورتاش اگر توجه بفرمایید، چون من از طرف حضرتعالى عرایضى می‌کنم ما واقعاً می‌خواهیم یک کارى در این مملکت انجام بشود، خوب من اینجا عرض می‌کنم جناب آقای عدل از شما چه کسى واردتر در کار کشاورزى است؟ آقای دکتر صالح از شما چه کسى واردتر در امر بهدارى است؟ چه کسى واردتر از جناب آقای دکتر امینى هست در امر مالى چرا کارى انجام نمى‌شود، جناب آقای عدل به حضرتعالى باید این تذکر را بدهم براى این که رفع خستگى از آقایان بشود یک حکایتى را بگویم بنده یک دوستى داشتم که در مهمانى خیلى سخت بود هر وقت به او می‌رسیدم می‌گفتم مهمانى چه شد چلوکباب کى می‌دهى می‌گفت انشاءالله در وعده نزدیکى است جواب صریحى خواهم داد جوابى هم که جنابعالى دادید در این حدود بود چون فرمودید انشاءالله در آتیه نزدیکى یک وعده صریحى خواهم داد حالا یک وعده صریحى فرمودید خودتان می‌دانید که براى 20 متر مکعب در خوزستان باید اقلاً صد میلیون تومان خرج بشود وقتى که این فکر پیدا شد و با یک قنات این کار می‌شود و منتهى به پنج میلیون تومان خرج دارد در جایى که خودتان می‌فرمایید بهترین اراضى خوزستان است حالا هم رعیت دارد کاشته می‌شود منتهى به طور دیم هم مردم حاضر شده‌اند راضى هستند که با شما قرارداد ببندند و از محصول خودشان بابت این چند میلیون خرج از همان محصول بدهند تا مستهلک بشوند آخر شما که مى‌آیید تعهدى می‌کنید که یک دفعه هزار تا تراکتور از بدترین نوع و گران‌ترین قیمت جسارت می‌کنم می‌خرید آخر این پنج میلیون تومان را صرف نهر میزان بکنید 60 هزار هکتار زمین را آباد کنید حالا نمى‌کنید بنده واقعاً متاثر می‌شوم که خدمتشان عرض کنم یک عده مقاطعه‌کار خارجى آمده‌ همان طور که جناب آقای دکتر امینى فرمودند و چشم دوخته‌اند به این 500 هزار دلار یا یک میلیون دو میلیون دلار که چند سال است این مملکت را چاپیده‌اند و دستگاه‌هاى وصول این مملکت را فاسد کرده‌اند مالیات ندادند و رفتند در بیروت و فرانسه و جاهاى دیگر نشسته‌اند و هنوز از ما باج می‌گیرند جناب آقای دکتر امینى بنده صریجاً خدمت‌شان عرض می‌کنم وقتى که یک خارجى نمایندگى کارخانه‌جات بزرگ را دارد ده درصد با کارخانه قرار دارد که بارز به حسابش بریزند و مالیات نمى‌دهند و این اتومبیل را به این قیمت که بنده و شما ازش می‌خریم ده درصد آن قیمت به عنوان حق نمایندگى به جیب او می‌رود چرا باید ملت ایران به او باج بدهد؟

(شوشترى- صدى بیست و پنج می‌گیرند) این قبیل اشخاصند قرارداد ببندند بنده صریح عرض می‌کنم بر فرض عایدات نفت سه یا چهار پنج سال از هزار میلیون دلار که تجاوز نخواهد کرد آخر شما چه اصرارى داشتید و چه داعى داشت که بروید 500 اتومبیل مرسدس بنز بخرید و مجبور شوید که به مردم تحمیل بکنید و مردم را هم ناراضى بکنید و ارز مملکت را هم از بین ببرید و راجع به کتوند جناب آقای وزیر کشاورزى می‌فرمایند 70 میلیون تومان خرجش است بین خود و خدا با تعهداتی که هر روز دارید 70 میلیون تومان در مقابل 200 هزار هکتار زمین در خوزستان چیزى است؟ آخر یک توجهى بفرمایى به این عرایضى که‏ ما مى‌کنیم به عنوان سؤال از آقایان تذکراتى می‌دهیم آقایان توجه کنید این اوضاع تمام می‌شود و می‌گذرد خودتان رسوا می‌شوید ما را رسوا می‌کنید بنابراین باید دولت به این عرایض ما توجه کند که در آتیه نزدیک وعده صریحى اقلاً بفرمایند جناب آقای دکتر صالح بنده که به حضرتعالى ارادت دارم و همه آقایان هم خدمت جنابعالى ارادت دارند بنده که نگفتم به وسیله الکتروفیکاسیون مبارزه کنید با سوزاندن پلک چشم یا به وسایل دیگر بنده که صلاحیت ندارم در مقابل جنابعالى عرض کنم، بنده عرض می‌کنم که کارى بکنید که به هر صورتى شده در یک شهر سى هزار نفرى همه مستراح‌ها از حالت رو باز خارج بشود (وزیر بهدارى- این کار وظیفه شهردارى است) تمام مردم شوشتر تراخم دارند خودتان می‌دانید که چشم پزشک در آنجا نیست آخر باید چه کارى کرد، نسبت به لوله‌کشى بنده عرض می‌کنم افتخار عضویت سازمان برنامه را دارم تمام رفقا به من لطف دارند خودتان می‌دانید بنده که مى‌آیم این سؤال را از جنابعالى می‌کنم براى این است که فکر می‌کنم راجع به مطلبى مستقیم و غیرمستقیم خودم را از نظر تماس مستقیم مذاکره‌اى با آقای رئیس سازمان برنامه نکرده باشم از این نظر است خود آقایان شاهد این مطلب هستند بنابراین استدعا می‌کنم به رئیس دولت به عرض آقایان وزرا دیگر برسانید که ما از نشر این که نزد مردم خجل نباشیم این تذکرات را می‌دهیم ولى خواهش می‌کنم که لج نکنید یک آدم بدیم که یک جایى نشسته و بد است و فاسد است حقوقش را زیاد نکیند فلان آدم نادرست را به عنوان معاون نگذارید، تمام ساختمان‌هاى مملکت را به او ندهید آخر آن آدم فاسد و کثافت کار را چرا نگه می‌دارید ما همان این حرف‌ها را از روى کمال محبت می‌‌زنیم و اگر هم ترتیب اثر ندهید بسیار بسیار تندتر خواهیم گفت (نمایندگان- احسنت، احسنت)

رئیس- آقای وزیر کشاورزى بفرمایید.

وزیر کشاورزى (عدل)- آقای دکتر جزایرى فرمودند که بنده عرض کردم چرا در حین صحبت این قدر تند صحبت می‌کنید بنده مقصودم این بود که چرا ایشان تندتند صحبت می‌کنند و حمل پر اعتراض نبود زیرا براى هر کار وقت مطالعه لازم دارد سد بستن روى رود کارون که کار شوخى نیست باید مطالعه بشود باید نقشه صحیح باشد اگر سدى روى رود کارون بسته شود و بشکند آب آن را ببرد چه فایده‌اى دارد ما که نمى‌خواهیم این طور بکنیم و فردا پیش آمدى بشود و در مقابل آقایان شرمنده بشویم این اطمینان را به آقایان می‌دهیم که ما تمام کارهایمان را از روى نقشه و از روى احتیاط انجام می‌دهیم و وقتى که آن نقشه حاضر شد همه را به موقعش برخلاف آن وعده دوستان که فرمودید انجام خواهیم داد.

مهندس جفرودى- لوله‌کشى نفت هم از روى مطالعه بود؟

5- تقدیم لایحه چهار دوازدهم بودجه کل کشور و پانزده فقره لایحه دیگر به وسیله آقای وزیر دارایى‏

رئیس- آقای وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى- آقایان محترم استحضار دارند که در اردیبهشت سال جارى بودجه کشور را تقدیم مجلس شوراى ملى کردم و ارجاع به کمیسیون بودجه در جلسات متعدد رسیدگى کرد و انصافاً بنده باید عرض کنم که نهایت دقت و مراقبت را کردند ولى نظر به این که تعادل و توازن درآمد و خرج نبود و شاید یک کسر فاحش هم داشت موفق نشدند گزارش بودجه را به مجلس شوراى ملى بدهند، اخیراً در اثر مذاکره‌اى که با کمیسیون بودجه شده است قرار شد که آقایان اعضاى کمیسیون بودجه وقت خودشان را در این سه چهار ماه آخر سال مصرف بکنند به رسیدگى سازمان وزارتخانه‌ها که اگر انشاءالله سازمان وزارتخانه‌ها درست شد و تثبیت شدیم قدم مهمى خواهد بود در تعدیل بودجه و دولت هم اقدام خواهد کرد 15 روز دیگر بودجه سال 334 را تقدیم مجلس شوراى ملى بکند و امیدوارم که در اوایل اسفند سال جارى بودجه 34 به تصویب برسد که واقعاً یک

+++

کار بى‌سابقه خواهد بود در دوران مشروطیت (یک نفر از نمایندگان- اگر تعویق نیفتد) نه خیر انشاءالله آن صورت یا پیدا نمى‌کند به هر حال یک لایحه‌اى تهیه کرده‌ام براى نحوه پرداخت مخارج و هزینه کشور در چهار ماهه آخر سال جارى که به قید فوریت است و نه این که در اطرافش بحث نشود و آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنیم و تقاضا می‌کنیم که به کمیسیون بودجه ارجاع بشود که کمیسیون بودجه مطالعه بکند که زودتر هم گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى شود ضمنا بودجه سال بعد را مطالعه کرده باشند ضمناً چون ممکن است 15 روزى که فرجه براى دولت است در تقویم قوانینى که در دولت سابق اجرا شده و در ضمن مصوبات مجلسین لغو شده است.

رئیس- قوانینى نیست مقررات است.

وزیر دارایى- بنابراین خواستم یک عده از لوایحى که هست امروز تقدیم مجلس بکنم که ارجاع بشود به کمیسیون مربوط، یکى لایحه تعرفه گمرکى مشتمل بر 33 ماده لایحه قانونى بخشودگى جرایم دیرکرد مالیات مستغلات لایحه قانونى معافیت شرکت سهامى تلفن ایران از پرداخت حقوق و هزینه‌هاى گمرکى- لایحه پرداخت وظیفه وزارت کارمندان و خدمتگذاران مشتمل بر سه ماده و سه تبصره لایحه قانونى وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان و به کار گماردن آنها مشتمل بر دو ماده- لایحه قانونى معافیت صندوق‌هاى روستایى و شرکت‌هاى تعاونى از پرداخت حق‌الثبت و عوارض و تمبر سهام و مالیات پر درآمد مشتمل بر دو ماده لایحه قانونى معافیت ادارات دولتى از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایى مشتمل بر سه ماده لایحه قانونى مالیات مقطوع کسبه و پیشه‌وران و صنعتگران دستمزدبگیر مشتمل: دو ماده و سه تبصره- لایحه قانونى معافیت خریداران اراضى خالصه سیستان از پرداخت خسارت دیرکرد- لایحه قانونى تمدید بخشودگى جرایم دیرکرد مالیات مستغلات مشتمل بر یک ماده و یک تبصره البته یک لوایح دیگرى هم هست که تقدیم مى‌کنم به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع بود.

رئیس- این لوایح به کمیسیون‌هاى مربوطه فرستاده می‌شود.

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نراقى

نراقى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- صحبتى ندارد

(نراقى- می‌خواهم سؤالى تقدیم کنم) بفرمایید.

نراقى- سؤالى هست از آقای وزیر کشاورزى که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقای وزیر راه.

وزیر راه- (سرلشکر گرزن)- سه فقره لایحه است مربوط به برنامه پنج ساله راه‌سازى لایحه قانونى بازنشستگان و افسران و هم‌ردیفان راه‌آهن و کى هم راجع به سازمان اداره کل راه شوسه که تقدیم می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون راه ارجاع می‌شود آقای معاون وزارت پست و تلگراف بفرمایید.

8- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن)

معاون وزارت پست و تلگراف (مهندس گنجه)

ماده واحده‌ای راجع به تمدید مدت مقرره در ماده 9 قانون ملى شدن ارتباطات تلفونى است که تقدیم می‌کنم، لایحه دیگرى راجع به معافیت شرکت سهامى تلفونى ایران از پرداخت حقوق و هزینه‌هاى گمرکى است که تقدیم می‌کنم

(میراشرافى- قیمت مکالمه تلفن را بالا ببرید ولى گمرک ندهید؟)

رئیس- به کمیسیون پست و تلگراف فرستاده می‌شود. آقای معاون نخست وزیر بفرمایید.

9-تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر- (فولادوند) لایحه قانونى مربوط به سازمان صنایع کشور که مشتمل است بر 19 ماده که تقاضاى تصویب آن را دارد.

رئیس- به کمیسیون فرستاده بشود، آقای معاون وزارت کشاورزى بفرمایید.

10- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور.

معاونت وزارت کشور- (دکتر افخم حکمت)- پنج فقره لایحه است که تقدیم می‌کنم یکى لایحه قانونى مربوط به استخدام و تمدید مدت استخدام سه نفر متخصصین خارجى اداره آمار. لایحه وصول عوارض از بنزین به منظور کمک مستمندان. لایحه اصلاح ماده 45 قانون ثبت احوال لایحه قانونى شهردارى مشتمل بر 90 ماده، لایحه مربوط به تقسیمات کشور تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوط فرستاده می‌شود آقای وزیر فرهنگ بفرمایید.

11- تقدیم یازده فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ- (جعفرى)- بنده خواستم از فرصت استفاده کنم یازده فقره لایحه است که مربوط به فرهنگ است تقدیم کنم، یکى لایحه سازمان تربیت بدنى و پیش آهنگى مشتمل بر 16 ماده لایحه مجازات دانش‌اموزان یا دانشجویان و اشخاصى که به جاى دیگرى در امتخانات شرکت کنند مشتمل بر سه ماده. لایحه تحریک دانش‌آموزان و امتحان‌دهندگان به سرپیچى از اجراى مقررات امتحانى مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره، لایحه متمم قانون تعلیمات اجبارى مشتمل بر 9 ماده و سه تبصره- لایحه فروش محصولات کشاورزى و مصنوعات آموزشکده‌هاى حرفه‌اى مشتمل بر یک ماده، لایحه تشکیل کمیسیون ناظر سهم فرهنگ مربوط به صدى 5 درآمد شهردارى مشتمل بر ده ماده و یک تبصره، لایحه استقلال مالى دانشگاه مشتمل بر 11 ماده و دو تبصره لایحه سهمیه دولت ایران و سازمان تربیتى و علمى و فرهنگى ملل متحد مشتمل بر یک ماده لایحه جلوگیرى از انتشار مجلات و روزنامه‌هایى که مطالب توهین‌آمیز می‌نویسند مشتمل بر سه ماده لایحه اصلاح مواد سه و هشت لایحه مطبوعات مشتمل بر سه ماده و سه تبصره لایحه دیگرى مربوطه بخشودگى مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان.

رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوطه فرستاده می‌شود.

12- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهدوى‏

رئیس- آقای مهدوى.

مهدوى- بنده یک سؤالى از دولت دارم تقدیم می‌کنم.

13- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌هاى راه خارجه مربوط به حمل و نقل بازرگانى بین ایران و ترکیه

رئیس- در دستور طرح گزارش کمیسیون راه و خارجه مربوط به حمل و نقل بازرگانی بین ایران و ترکیه که از مجلس سنا رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد) گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى

موافقتنامه راجع به سرویس‌هاى حمل و نقل هوایى بازرگانى منعقده بین ایران و ترکیه که مشتمل بر یک مقدمه بیست ماده و یک ضمیمه می‌باشد از مجلس سنا به مجلس شوراى ملى فرستاده شده در کمیسیون راه با حضور آقای وزیر راه مورد شور واقع و مواد مصوبه مجلس عیناً تصویب گردید که اینک براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون راه- تیمورتاش گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه موافقت‌نامه راجع به سرویس‌هاى حمل و نقل هوایى بازرگانى منعقدین بین ایران و ترکیه را که به تصویب مجلس سنا رسیده با حضور آقای وزیر امور خارجه مطرح با توضحات لازمی که آقای وزیر بیان نمودند موافقتنامه مزبور شامل یک مقدمه بیست ماده و یک ضمیمه تصویب گردیده که اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیارى

رئیس- البته این موافقت‌نامه را آقایان ملاحظه فرموده‌اند نسبت به آن اعتراضى نرسیده در شور اول هر اعتراضى برسد به کمیسیون فرستاده می‌شود، در کلیات صحبت می‌شود و کلیات مطرح است کسى در ورقه موافق و مخالف اسم‌نویسى نکرده در اینجا هم کسى اجازه صحبت نخواسته است بنابراین رأى باید گرفت به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثراَ برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرستاده می‌شود.

14- طرح شور اول گزارش کمیسیون‌ها راه و خارجه مربوط به قرارداد حمل و نقل هوایى بازرگانى بین ایران و دانمارک

رئیس- نظیر این موافقتنامه هم با دولت دانمارک است موافقتنامه بین ایران و دانمارک راجع به سرویس حمل و نقل هوایى و بازرگانى مطرح است گزارش کمیسیون راه قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى.

لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به سرویس‌هاى حمل و نقل هوایى بازرگانى منعقده بین ایران و دانمارک که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک ضمیمه به شرح موافقتنامه پیوست می‌باشد با حضور آقای وزیر راه در کمیسیون راه مطرح با توضیحات کافى که آقای وزیر راه دادند مواد مصوبه مجلس سنا مورد موافقت کمیسیون واقع در این گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

مخبر کمیسیون راه- تیمورتاش

(گزارش از کمیسیون امور خارجه به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى موافقنامه راجع به سرویس‌هاى حمل و نقل هوایى بازرگانى منعقده بین ایران و دانمارک که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک ضمیمه مى‌باشد و به تصویب مجلس سنا رسیده در کمیسیون امور خارجه با حضور آقای وزیر امور خارجه مطرح با توضیحات کافى که آقای وزیر امور خارجه مطرح به او

+++

دادند مورد موافقت کمیسیون واقع و اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیارى‏

رئیس- در این قسمت هم چون در کلیات کسى اجازه نخواسته اعتراضى هم در شور اول ندارد رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون ارجاع می‌شود.

15- شور اول قرارداد مودت بین دولتین ایران و هاشمى اردن

رئیس- عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هاشمى اردن مطرح است گزارش کمیسیون خارجه قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد) گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملى. عهدنامه مودت بین کشور شاهنشاهى ایران و کشور هاشمى اردن که در دوره 16 به تصویب مجلس سنا رسیده بنا به تقاضاى آقای وزیر امور خارجه در جلسه 15 تیر ماه 1333 در کمیسیون خارجه مطرح با توضیحاتى که آقای وزیر بیان نمودند مواد هفتگانه قرارداد به تصویب کمیسیون رسیده و اینک گزارش آن را براى تصویب قطعى به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- اینجا هم یک نفر فقط به عنوان موافق اسم‌نویسى کرده مخالفى نیست بنابراین به ورود در مواد رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

16- ختم جلسه به عنوان تنفس

رئیس- لایحه فرهنگ هم از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا رفته و برگشته و به کمسیون فرهنگ فرستاده شده بود. کمیسون فرهنگ عیناً تصویب کرده گزارش آن را داده است و در جلسه آینده جزء دستور خواهد بود و فعلاً تنفس داده می‌شود

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294897!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)