کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/10]

جلسه: 70 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 دی ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. قرائت‌نامه سفیر کبیر دولت شاهنشاهى در ترکیه‏

3. معرفى آقاى محمد سجادى از طرف آقاى نخست وزیر به کفالت وزارت راه‏

4. تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار ارزى بنگاه‌های صنعتى دولتى‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

6. قرائت و تصویب خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه دوستى ایران و آرژانتین‏

7. تصویب عهدنامه ایران و مکزیک‏

8. تقدیم و تصویب لایحه مربوطه به اتمام ساختمان عمارت جدید وزارت امور خارجه‏

9. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون استخدام قضات‏

10. تصویب لایحه الحاق ایران به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها

11. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 70

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 دی ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. قرائت‌نامه سفیر کبیر دولت شاهنشاهى در ترکیه‏

3. معرفى آقاى محمد سجادى از طرف آقاى نخست وزیر به کفالت وزارت راه‏

4. تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار ارزى بنگاه‌های صنعتى دولتى‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

6. قرائت و تصویب خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه دوستى ایران و آرژانتین‏

7. تصویب عهدنامه ایران و مکزیک‏

8. تقدیم و تصویب لایحه مربوطه به اتمام ساختمان عمارت جدید وزارت امور خارجه‏

9. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون استخدام قضات‏

10. تصویب لایحه الحاق ایران به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها

11. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مشروح روز پنجشنبه اول دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: مژده­ای - نراقی - زوار - محمد‌تقی اسفندیاری - توانا - مسعودی خراسانی - دهستانی - ایزدی - ملک مدنی .

غایبین بی­اجازه - آقایان: دبیر سهرابی - معدل - ناصری - غلامحسین ملک - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی .

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان: دکتر ادهم - نیکپور - وکیلی - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. قرائت‌نامه سفیر کبیر دولت شاهنشاهى در ترکیه‏

رئیس - یک کاغذى از سفیر کبیر دولت شاهنشاهى در ترکیه از آنکارا رسیده است که براى اطلاع آقایان قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست مجلس شوراى ملى:

نطقى را که جنابعالى در مجلس شوراى ملى به مناسبت فوت آتاترک ایراد فرموده بودید از طرف سفارت کبرى ترجمه و براى ریاست مجلس ملى کبیر فرستاده شد که در جلسه 28 آذر ماه از طرف نیابت ریاست مجلس قرائت و وکلا با کف زدن‌های متمادى از بروز احساسات برادران ایرانى اظهار خوشوقتى فوق‌العاده نمودند و همچنین ترجمه نطق به جراید ترکیه داده شد که هر کدام به نوبه خود درج نموده و در اطراف آن مقالاتى مبنى بر اظهار امتنان از این همدردى انتشار داده و به این مناسبت

+++

عکس‌هایی که در موقع مسافرت اعلیحضرت همایونى به ترکیه با فقید مرحوم برداشته شده بود نیز در روزنامه‌هاى خود گراور نمودند. همین قدر عرض می‌کنم که نطق جنابعالى و همدردى آقایان وکلا اثرات خوبى در نزد دولت و ملت ترکیه بخشیده است البته به طور مقتضى مراتب را به آگاهی مجلس شوراى ملى خواهید رسانید. سفیر کبیر

3. معرفى آقاى محمد سجادى از طرف آقاى نخست وزیر به کفالت وزارت راه‏

رئیس - آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى جم) - بعد از این که آقاى مجید آهى به واسطه کسالت از خدمت وزارت راه معاف شدند آقاى محمد سجادى که سمت معاونت وزارت راه را داشت به امر مبارک اعلیحضرت همایونى به سمت کفالت وزارت راه معین شده است و به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شود.

4. تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار ارزى بنگاه‌های صنعتى دولتى‏

رئیس - لایحه اعتبار ارزى بنگاه‌های صنعتى دولتى مطرح است. گزارش کمیسیون بودجه به اطلاع آقایان می‌رسد:

کمیسیون بودجه لایحه شماره 40946 دولت راجع به اعتبار چهارصد و سى هزار لیره براى هزینه ارزى بنگاه‌های صنعتى دولتى را با حضور آقاى وزیر دارایی مطرح نموده و با اظهار موافقت اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به وزارت دارایی اجازه می‌دهد مبلغ چهارصد و سى هزار لیره بابت هزینه ارزى‏ بنگاه‌های صنعتى دولتى از محل اندوخته کشور پرداخت نماید

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده به اتفاق آرا یکصد و چهار نفر نمایندگان حاضر تصویب گردید)

رئیس - لایحه دولت به اتفاق آرا تصویب شد.

)اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: افخمی - محمد‌تقی اسفندیاری - همراز - نقابت - مؤید ثابتی - تهرانچی - دولتشاهی - ساکینیان - فرشی - مجد ضیایی - محمود عزیزی - بوداغیان - نمازی - آصف - اوحدی - نوبخت - منصف - حسین افشار - معتضدی - رهبری - قراگزلو - آزادی - شیرازی - ابراهیمی ریگی - جرجانی - موقر - حیدری - شجاع - تربیت - دکتر طاهری - دکتر ادهم - لیقوانی - ثقة­الاسلامی - مؤید احمدی - ذوالقدر - نایینی - صفاری - بیات ماکو - دکتر ضیاء - سلطانی - دکتر نیرومند - تولیت - رضوی - کاشف - ابراهیم سمیعی - دکتر آصف - ملایری - دکتر اهری - محمد‌تقی رفیعی - حریری طلوع - علی وکیلی - فتوحی - مشیر دوانی - پارسا - حمزه‌تاش - اصفهانی - اردبیلی - جهانشاهی - دکتر قزل ایاغ - مسعودی - نراقی - مهدوی - مولوی - پناهی - معتصم سنگ - دکتر سنگ - مسعودی خراسانی - شباهنگ - ناهید - اعتبار - نیکپور - اقبال - مؤید قوامی - میرزایی - لاریجانی - نواب یزدی - کاظم یزدی - کاظم جلیلی - هدایت دکتر غنی - دکتر سمیعی - خواجه نوری - ارکانی - دکتر جوان- پالیزی - علوی - مخبر فرهمند - خواجوی - دبستانی - صفوی - دادور - امیر ابراهیمی - طباطبایی - شهدوست - عیسی مشار - اورنگ - فاطمی - مکرم افشار - محمود دبستانی - دکتر ملک‌زاده - دکتر لقمان - جلایی - روحی - مرتضی بیات - خلیل حریری(

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

رئیس - آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی - عرض کنم براى موضوع رهن سابقاً یک بنگاه مختصرى در بانک ملى بود که نسبت به اموال منقول رهینه قبول می‌کرد ولى اخیراً این طور احساس شد که یک بنگاه مهم‌تر مفصل‌تری لازم است که هم بتواند نسبت به منقول و هم غیرمنقول رهن بگیرد به این جهت دولت در نظر گرفته است یک بانک رهنى با سرمایه دویست میلیون ریال فعلاً تأسیس بکند و براى تأسیس این بانک لایحه‌ای تنظیم شده است که تقدیم می‌کنم‏

رئیس - به کمیسیون مراجعه می‌شود.

6. قرائت و تصویب خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه دوستى ایران و آرژانتین‏

رئیس - شور دوم عهدنامه ایران و آرژانتین مطرح است. گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 7244 دولت راجع به عهدنامه دوستى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى آرژانتین را براى شور دوم مطرح نموده

+++

چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود لذا کمیسیون با تبدیل واژه‌های قدیم به واژه جدید خبر اولیه خود را که مبنى بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نموده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه دوستى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى آرژانتین را که مشتمل بر پنج ماده و در تاریخ 27 اسفند ماه 1315 شمسى هجرى مطابق 18 مارس 1937 میلادى به امضا رسیده تصویب می‌نماید.

رئیس - در مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اعتراضى نرسیده در کلیات دوم نیز اعتراضى نرسیده این است که رأى می‌گیریم آقایانى که با ماده واحده پیشنهادى دولت به شرحی که قرائت شد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7. تصویب عهدنامه ایران و مکزیک‏

رئیس - شور دوم عهدنامه بین ایران و مکزیک گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 7242 دولت راجع به عهدنامه دوستى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت متحده مکزیک را براى شور دوم مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود لذا با تبدیل واژه‌های قدیم به واژه جدید عین خبر اولیه خود را تأیید نموده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود:

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه دوستى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى متحده مکزیک را که مشتمل بر پنج ماده و در تاریخ چهارم فروردین 1316 شمسى هجرى مطابق 24 مارس 1937 میلادى به امضا رسیده تصویب می‌نماید.

رئیس - در مواد یک و دو سه و چهار و پنج اعتراضى نرسیده در کلیات اعتراضى نرسیده ماده واحده که به اطلاع آقایان رسید موافقین با آن قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى وزیر دادگسترى‏

8. تقدیم و تصویب لایحه مربوطه به اتمام ساختمان عمارت جدید وزارت امور خارجه‏

وزیر دادگسترى - لایحه‌ای است از طرف وزارت امور خارجه تهیه شده راجع به تکمیل بناى عمارت جدید وزارت امور خارجه که ساختمانش تمام شده منتها یک قسمت‌هایی است براى تزیینات که هم فوریت دارد و هم مناقصه در آن عملى نیست براى این که بهترین صنعتگران و هنرمندان باید بیایند در آن شرکت کنند و آنها هم باید به نظر وزارت امور خارجه انتخاب شوند و براى این که میزان آن مازاد از حد نصاب پیش‌بینى شده در قانون محاسبات عمومى است این است که باید به تصویب مجلس برسد لذا با قید دو فوریت این لایحه را تقدیم می‌کنم‏.

رئیس - شور دوم لایحه الحاق دولت ایران به مقررات مربوط زیردریایی مطرح است‏

وزیر دادگسترى - اجازه می‌فرمایید. خواهش می‌کنم این لایحه که حالا تقدیم شد مقدم بدارید و این لایحه بماند براى بعد تا بنده در آن مطالعه کنم چون یک چیزى از آن افتاده آن را باید اضافه کنیم بعد مطرح شود.

(لایحه راجع به ساختمان عمارت جدید وزارت امور خارجه به شرح زیر خوانده شد)

مجلس شوراى ملى - چون ساختمان عمارت جدید وزارت امور خارجه باید تا آخر سال جارى خاتمه یافته و حتى قسمتى از آن براى پذیرایى مهیا باشد و فرصت کافى براى انجام تشریفات آیین مناقصه نیست به علاوه بقیه لوازم از قبیل آجر موزاییک و پارکه و اثاثیه باید از بهترین جنس مرغوب بادوام تهیه گردد و عمل مناقصه نظر وزارتخانه را تأمین نمی‌نماید لذا ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده - وزارت امور خارجه مجاز است بدون رعایت آیین مناقصه مصالح بنایی و لوازمى که براى تمام ساختمان جدید آن وزارتخانه لازم دارد و همچنین اثاثیه آن را به تشخیص کمیسیون ساختمان با عضویت نماینده

+++

مخصوص وزارت دارایی و تصویب وزیر امور خارجه خریدارى نماید

رئیس - آقایانی که با فوریت اول موافقت دارند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

موافقین با فوریت دوم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است‏

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده - وزارت امور خارجه مجاز است بدون رعایت آیین مناقصه مصالح بنایی و لوازمى که براى اتمام ساختمان بناى جدید آن وزارتخانه لازم دارد و همچنین اثاثیه آن را به تشخیص کمیسیون ساختمان با عضویت نماینده مخصوص وزارت دارایی و تصویب وزیر امور خارجه خریدارى نماید.

رئیس - آقایان موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

9. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون استخدام قضات‏

وزیر دادگسترى - خواهش می‌کنم شور دوم اصلاح قانون استخدام قضات را مطرح کنید.

رئیس - شور دوم اصلاح قانون استخدام قضات مطرح است‏

(گزارش کمیسیون دادگسترى به شرح ذیل خوانده شد)

کمیسیون قوانین دادگسترى براى شور دوم لایحه شماره 22133 پیشنهادى دولت راجع به اصلاح بعضى از مواد قانون استخدام قضات را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را هم مورد شور و مطالعه قرار داده نظر به توضیحاتی که آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند مواد لایحه به شرح زیر تصویب و اینک گزارش شور دوم آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - به طوری که آقایان اطلاع دارند لایحه چاپ شده است اگر تصویب می‌فرمایند همین طور مواد یکى یکى خوانده می‌شود و رأى می‌گیریم. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - ماده چهار قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه 1308 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4 - مجازات انتظامى صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:

1. اخطار کتبى بدون درج در برگ خدمت‏

2. توبیخ کتبى با درج در برگ خدمت‏

3. کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه‏

4. انفصال موقت از سه ماه تا یک سال‏

5. تنزل پایه یک درجه یا زیادتر

6. انفصال دائم از خدمت قضایی‏

7. انفصال دائم از خدمت وزارت دادگسترى‏

8. انفصال دائم از خدمات دولتى‏

رئیس - موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم - ماده 13 قانون اصلاح قسمتى از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه 1312 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 13 - درخواست‌های ترفیع باید به ترتیب آیین‌نامه که به تصویب دولت می‌رسد معین می‌شود به کمیسیون مقدماتى ترفیع ارسال گردد - کمیسیون نامبرده پس از رسیدگى به درخواست‌ها اشخاصى را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضایی قابل توجهى تهیه و براى انتشار به مجموعه حقوقى داده و یا به پرسش‌های مندرج در مجموعه پاسخ‌های قابل قبول داده باشد.

رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده 3 - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتى از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه 1312 حذف و به جاى آن (پرونده‌های سال‌های مختلف) قرار داده می‌شود

+++

رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 4 - به ماده 22 قانون ششم دى ماه 1315 تبصره زیر براى توضیح افزوده می‌شود:

تبصره - شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده است اعم از این که این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت یافته باشند.

رئیس - موافقین با ماده چهارم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده 5 - به ماده 17 قانون 6 دى ماه 1315 تبصره زیر افزوده می‌شود:

تبصره - هنگامى که یکى از اعضاى تجدید نظر به علتی نتواند در هیئت تجدید نظر شرکت نماید یک نفر عضو على‌البدل از مستشاران یا اعضای معاون دیوان عالى تمیز به انتخاب وزیر دادگسترى هیئت نامبرده را تکمیل می‌نماید

رئیس - موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده 6 - اصلاح ماده 7 قانون استخدام قضات مصوب اسفند 1306 که به موجب ماده 18 قانون 6 دى ماه 1315 به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور به استثنای جمله آخر آن است و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه‌گانه قانون استخدام کشورى با 9 پایه اول پایه‌های قضایی کماکان به اعتبار خود باقى است‏.

رئیس - موافقین با ماده ششم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم‏

ماده 7 - منظور از قبول به خدمت قضایی و استخدام پایه یک قضایی مذکور در ماده 26 قانون 6 دی ماه 1315 صدور ابلاغ رسمى وزارتى است در مدت اختیارات اعم از این که شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملاً به شغل قضایی تصدى نماید - ابلاغات وزارت دادگسترى که به موجب ماده 20 قانون 6 دی ماه 1315 در مدت اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایاى آن از تاریخ اعطا بهره‌مند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا این که متصدى مشاغل ادارى بوده و یا مأمور مطالعات در اروپا بوده‌اند.

رئیس - موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8 - مواد 3 - 8 - 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1316 نسخ می‌شود

رئیس - موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

کلیات دوم مطرح است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود نسبت به مجموع مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - تقاضا می‌کنم مقررات زیردریایی را مطرح فرمایید.

10. تصویب لایحه الحاق ایران به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها

رئیس - شور دوم لایحه الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی مطرح است. گزارش کمیسیون امور خارجه به اطلاع آقایان می‌رسد.

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 7240 دولت راجع به الحاق دولت شاهنشاهى ایران به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها درباره کشتی‌های بازرگانى را براى شور دوم مطرح نموده نظر به این که در هنگام شور اول اعتراضى نرسیده بود لذا با تبدیل واژه‌های قدیم به واژه جدید با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

ماده واحده - مجلس شوراى ملى الحاق دولت شاهنشاهى را به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها درباره کشتی‌های بازرگانى در موقع جنگ مندرجه در صورت مجلسى که در 15 آبان 1315 (6 نوامبر 1936) در لندن امضا شده تصویب می‌نماید

+++

وزیر دادگسترى - اجازه می‌فرمایید؟ بنده یک توضیحى داشتم اینجا در متن مقررات که به امضا رسیده دولى که این مقررات را امضا کرده‌اند اسم دو کشور ساقط شده که اینجا براى رفع اشتباه عرض می‌کنم که در صورت مجلس اضافه شود اسم هندوستان و مملکت آزاد ایرلند در آن قسمت اضافه شود.

رئیس - ماده واحده مطرح است. اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به ماده واحده موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

رئیس - شور دوم اصلاح بعضى از مواد اصول محاکمات جزایی مطرح است‏.

وزیر دادگسترى - استدعا می‌کنم شور دوم این لایحه براى جلسه آتیه بماند.

11. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - بسیار خوب. بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه 18 دى ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه پرداخت چهارصد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاه‌های صنعتی دولتی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد مبلغ چهارصد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاه‌های صنعتی دولتی از محل اندوخته کشور پرداخت نماید.

این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

تصویب عهدنامه دوستی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری آرژانتین

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری آرژانتین را که مشتمل بر پنج ماده و در تاریخ 27 اسفندماه 1315 شمسی هجری مطابق 18 مارس 1937 میلادی به امضا رسیده تصویب می‌نماید.

این قانون مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه پیوست است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

عهدنامه دوستی بین

دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری آرژانتین

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

و

حضرت رئیس جمهوری آرژانتین

نظر به میلی که به حفظ روابط دوستی موجوده بین دو کشور دارند تصمیم به تشیید روابط نامبرده به وسیله انعقاد عهدنامه دوستی نموده و اختیارداران خود را برای این مقصود به قرار زیر تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب نادر آراسته

مأمور فوق‌العاده و وزیر مختار خودشان را در ممالک آمریکای جنوبی مقیم آرژانتین

و

حضرت رئیس جمهور آرژانتین

جناب دکتر کارلوس ساودرالاماس وزیر امور خارجه و مذهب

مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات زیر موافقت حاصل نمودند:

+++

ماده 1:

صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی ‌بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری آرژانتین همچنین بین اتباع دو کشور برقرار خواهد بود.

ماده 2:

دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و کنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی ‌بین‌الملل مستقر سازند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از دو کشور در خاک کشور دیگر از معامله‌ای که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کاملةالوداد به عمل می‌آید بهره‌مند شوند.

ماده 3:

دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط کنسولی و بازرگانی و گمرکی و دریانوردی بین دو کشور همچنین شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به وسیله قراردادهای مخصوصی تنظیم نمایند.

ماده 4:

دولتین متعاهدتین موافقت دارند که برای تسویه هر گونه اختلافی که بین آنها به ظهور رسد و به طور دوستانه در مدت مناسبی از طریق سیاسی عادی حل نگردد متوسل به وسایل مسالمت‌آمیز شوند دولتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در هر مورد به وسیله یک موافقت‌نامه مخصوصی طرز عملی را که به نظر آنها مناسب می‌رسد تعیین نمایند.

ماده 5:

این عهدنامه به سه زبان فارسی و فرانسه و اسپانیولی تنظیم یافته است.

عهدنامه نامبرده به تصویب رسیده و مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد و به محض مبادله اسناد مصوبه عهدنامه به موقع اجرا گذارده خواهد شد و هرگاه اختلاف نظری در تعبیر و تفسیر عهدنامه نامبرده پیدا شود متن فرانسه معتبر خواهد بود.

بناء علیهذا اختیاداران مجاز طرفین این عهدنامه را امضا و با مهر خود ممهور نمودند.

بوئنس آیرس - به تاریخ 27 اسفندماه 1315 شمسی هجری مطابق 18 مارس 1937 میلادی. محل امضای نادر آراسته. محل امضای دکتر کارلوس ساودرالاماس

اجازه مبادله عهدنامه دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین به شرح بالا در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده داده شده است.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

تصویب عهدنامه دوستی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری متحده مکزیک

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری متحده مکزیک را که مشتمل بر پنج ماده و در تاریخ چهارم فروردین ماه 1316 شمسی هجری مطابق 24 مارس 1937 میلادی به امضا رسیده تصویب می‌نماید.

این قانون مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه پیوست است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

عهدنامه مودت

بین

دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری متحده مکزیک

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

و

حضرت رئیس جمهوری کشور متحده مکزیک

نظر به میلی که به حفظ روابط دوستی موجوده بین دو کشور دارند تصمیم به تشیید روابط نامبرده به وسیله انعقاد عهدنامه مؤدت نموده و اختیارداران خود را برای این مقصود به قرار زیر تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب نادر آراسته

مأمور فوق‌العاده و وزیر مختار خودشان را در ممالک آمریکای جنوبی مقیم آرژانتین

و

حضرت رئیس جمهوری کشور متحده مکزیک

جناب الفنسورژس

سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار کشور متحده مکزیک در آرژانتین.

مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات زیر موافقت حاصل نمودند:

ماده 1 - صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی‌ بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری متحده مکزیک همچنین بین اتباع دو کشور برقرار خواهد بود.

ماده 2 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و کنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی‌ بین‌الملل مستقر سازند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از دو کشور در خاک کشور دیگر از معامله که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کاملةالوداد به عمل می‌آید بهره‌مند شوند.

ماده 3 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط کنسولی و بازرگانی و گمرکی و دریانوردی بین دو کشور همچنین شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به وسیله قراردادهای مخصوصی تنظیم نمایند.

ماده 4 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که برای تسویه هر گونه اختلافی که بین آنها به ظهور رسد و به طور دوستانه در مدت مناسبی از طریق سیاسی عادی حل نگردد متوسل به وسایل مسالمت‌آمیز شوند.

دولتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در هر مورد به وسیله یک موافقت‌نامه مخصوصی طرز عملی را که به نظر آنها مناسب می‌رسد تعیین نمایند.

ماده 5 - این عهدنامه به سه زبان فارسی و فرانسه و اسپانیولی تنظیم یافته است.

عهدنامه نامبرده به تصویب رسیده و مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد و به محض مبادله اسناد مصوبه عهدنامه به موقع اجرا گذارده خواهد شد و هرگاه اختلاف نظری در تعبیر و تفسیر عهدنامه مزبور پیدا شود

+++

متن فرانسه معتبر خواهد بود.

بناء علیهذا اختیاداران مجاز طرفین این عهدنامه را امضا و با مهر خود ممهور نمودند.

بوئنس آیرس - به تاریخ 4 فروردین ماه 1316 شمسی هجری مطابق 24 مارس 1937 میلادی

اجازه مبادله عهدنامه دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری متحده مکزیک به شرح بالا در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده داده شده است.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

اجازه خرید لوازم ساختمانی و اثاثیه بنای جدید وزارت امور خارجه بدون رعایت مناقصه

ماده واحده - وزارت امور خارجه مجاز است بدون رعایت آیین‌نامه مناقصه مصالح بنایی و لوازمی ‌که برای اتمام ساختمان بنایی جدید آن وزارتخانه لازم دارد و همچنین اثاثیه آن را به تشخیص کمیسیون ساختمان با عضویت نماینده مخصوص دارایی و تصویب وزیر امور خارجه خریداری نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات

ماده 1 - ماده 4 قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه 1308 به طریق زیراصلاح می‌شود:

ماده 4 - مجازات انتظامی ‌صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:

1 - اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت

2 - توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت

3 - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه

4 - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال

5 - تنزیل پایه یک درجه یا زیادتر

6 - انفصال دایم از خدمت قضایی

7 - انفصال دایم از خدمت وزارت دادگستری

8 - انفصال دایم از خدمات دولتی

ماده 2- ماده 13 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه 1312 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 13 - درخواست‌های ترفیع باید به ترتیب و در مدت‌هایی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت دولت می‌رسد معین می‌شود به کمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد - کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواست‌ها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات

+++

قضایی قابل توجهی تهیه و برای انتشار به مجموعه حقوقی داده و یا به پرسش‌های مندرج در مجموعه پاسخ‌های قابل قبول داده باشد.

ماده 3 - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه 1312 حذف و به جای آن (پرونده‌های سال‌های مختلف) قرارداده می‌شود.

ماده 4 - به ماده 22 قانون ششم دی ماه 1315 تبصره زیر برای توضیح افزوده می‌شود.

تبصره - شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده است اعم از این که این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت یافته باشند.

ماده 5 - به ماده 17 قانون 6 دی ماه 1315 تبصره زیر افزوده می‌شود:

تبصره - هنگامی‌ که یکی از اعضای تجدیدنظر به علتی نتواند در هیئت تجدیدنظر شرکت نماید یک نفر عضو علی‌البدل از مستشاران یا اعضای معاون دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل می‌نماید.

ماده 6 - اصلاح ماده 7 قانون استخدام قضات اسفند 1306 که به موجب ماده 18 قانون 6 دی ماه 1315 به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور به استثنای جمله آخر آن است و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه‌گانه قانون استخدام کشوری با 9 پایه اول پایه‌های قضایی کماکان به اعتبار خود باقی است.

ماده 7 - منظور از قبول به خدمت قضایی و استخدام با پایه یک قضایی مذکور در ماده 26 دی ماه 1315 صدور ابلاغ رسمی ‌وزارتی است در مدت اختیارات اعم از این که شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملاً به شغل قضایی تصدی نماید.

ابلاغات وزارت دادگستری که به موجب ماده 20 قانون 6 دی ماه 1315 در مدت اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایای آن از تاریخ اعطا بهره‌مند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور اطلاغ منتظر خدمت یا این که متصدی مشاغل اداری بوده و یا مأمور مطالعات در اروپا بوده‌اند.

ماده 8 – مواد 3 – 8 – 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1306 نسخ می‌شود.

این قانون مشتمل بر هشت ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون

اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها در موقع جنگ

ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق دولت شاهنشاهی را به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها درباره کشتی‌های بازرگانی در موقع جنگ مندرجه در صورت مجلس که در 15 آبان 1315 (6 نوامبر 1936) در لندن امضاء شده تصویب می‌نماید.

این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293686!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)