کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 70 صورت مجلس یکشنبه 29 شهریور 1315  

فهرست مطالب:

1 ـ تصویب صورت‌ مجلس

2 ـ انتخاب یک نفر ناظر براى تفتیش ذخیره بانک

3 ـ تصویب استخدام هلموت مهندس آلمانى

4 ـ شور اول قانون تمدید مدت خدمت افراد نیروى دریایی

5 ـ معرفی آقای سجادی به معاونت وزارت طرق و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای طرق

6 ـ شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به قانون مجازات عمومی از ماده 253

7 ـ اعلام نتیجه انتخاب یک نفر ناظر بانک

8 ـ تصویب دو فقره مرخصى

9 ـ موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 70

صورت مجلس یکشنبه 29 شهریور 1315

فهرست مطالب:

1 ـ تصویب صورت‌ مجلس

2 ـ انتخاب یک نفر ناظر براى تفتیش ذخیره بانک

3 ـ تصویب استخدام هلموت مهندس آلمانى

4 ـ شور اول قانون تمدید مدت خدمت افراد نیروى دریایی

5 ـ معرفی آقای سجادی به معاونت وزارت طرق و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای طرق

6 ـ شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به قانون مجازات عمومی از ماده 253

7 ـ اعلام نتیجه انتخاب یک نفر ناظر بانک

8 ـ تصویب دو فقره مرخصى

9 ـ موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 15 شهریور را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین با اجازه ـ آقایان: حیدری ـ مؤیدقوامی ـ دبستانی ـ دکتر لقمان ـ فاطمی ـ دکتر احتشام ـ ملک‌مدنی ـ دکتر اهری ـ دکتر قزل‌ایاغ ـ مجدضیایی ـ دهستانی ـ مؤیدثابتی ـ کمالی ـ پناهی

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: شباهنگ ـ اعظم‌زنگنه ـ تربیت ـ معدل ـ صدیق ـ دکتر طاهری ـ نواب‌یزدی

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: طهران‌چی ـ نیک‌پور ـ وکیلی ـ دکتر جوان-افخمی ـ هدایت

1ـ تصویب صورت مجلس

رئیس ـ آقاى حیدرى‏.

حیدرى ـ قبل از دستور.

رئیس ـ آقاى طهران‌چى‏.

طهران‌چى ـ بنده را جزو دیرآمدگان نوشته بودند و چند جلسه قبل هم همین‌طور قرائت کردند ولى بنده حرفى نزدم در صورتی که دیر نیامده‌ام می‌خواهم استدعا کنم امر بفرمایید ساعت ورود را مرتب‌تر بنویسند که اشتباهى نشود.

رئیس ـ ملاحظه می‌شود. در صورت جلسه دیگر نظرى نیست (گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.

انتخاب یک نفر براى نظارت در ذخیره بانک

رئیس ـ خاطر آقایان مستحضر است که همیشه دو نفر از طرف مجلس شوراى ملى براى تفتیش اسکناس در بانک معین می‌شد یکى از آنها مرحوم فرشى رحمة‌الله علیه بود که فوت کرد و عوض او را باید معین کنیم این است که پنج نفر به موجب قرعه انتخاب می‌شوند یک نفر هم از طرف هیئت رئیسه و آقایان رأى خودشان را مرقوم مى‌فرمایند که به عدد خارج استخراج شده نتیجه به عرض مجلس برسد.

+++

(اقتراع به عمل آمده آقایان وثوق ـ گودرزى ـ دکتر جوان ـ مسعودى‌خراسانى و ملک‌زاده آملى معین شدند)

رئیس ـ آقاى اعتصام‌زاده هم از طرف هیئت رئیسه معین می‌شوند آقایان رأى خودشان را مرقوم فرمایند و به عدد منتخبین در خارج با نماینده هیئت رئیسه آرا را استخراج خواهند کرد.

(اخذ آرا به عمل آمد)

تصویب استخدام مهندس هلموت آلمانى

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه و امور خارجه راجع به استخدام مهندس هلموت قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون بودجه‏

کمیسیون بودجه لایحه نمره 10910 دولت راجع به استخدام آقاى مهندس هلموت روش تبعه دولت آلمان را براى هنرآموزى الکتروتکنیک در هنرستان دولتى مطرح نموده با توضیحاتى که از طرف نماینده دولت داده شد ماده واحده پیشنهادی عیناً تصویب و علی هذا خبر آن را که عین لایحه دولت است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

خبر کمیسیون امور خارجه‏

29 ر 6 ر 1315

کمیسیون امور خارجه در تاریخ فوق لایحه نمره 10910 دولت راجع به استخدام آقاى مهندس هلموت روش آلمانى را براى تدریس در هنرستان دولت با حضور آقاى رئیس‌الوزرا مطرح نموده و از نقطه نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

ماده واحده پیشنهادى دولت‏

ماده واحده ـ اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقاى مهندس هلموت روش تبعه دولت آلمان را با حقوق‌ماهیانه چهارهزار ریال و‌ماهى چهارصد ریال کرایه منزل از 15 مرداد 1315 براى مدت دو سال استخدام نماید و در صورتی که پس از انقضای مدت دو سال استخدام مشارالیه تجدید نشود مخارج معاودت او را به آلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند.

سایر شرایط طبق مقررات 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس ـ مذاکره در ماده واحده است.‏

اورنگ ـ مخالفتى نیست‏.

رئیس ـ آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 90 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 95 نفر با 90 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: مشیری ـ علوی‌سبزواری ـ کازرونیان ـ محسن مهدوی ـ محمدتقی شیرازی ـ اورنگ ـ جمشیدی ـ ملایری ـ معدل ـ پارسا ـ فزونی ـ شباهنگ ـ صفاری ـ مژدهی ـ مجدضیایی ـ معتضدی ـ رهبری ـ سهراب ساگینیان ـ همراز ـ تربیت ـ نقابت ـ سلطانی ـ اردبیلی ـ ابراهیمی‌ریگی ـ محمد وکیل ـ حسین فاطمی ـ مؤیدقوامی ـ اسکندری ـ رفیعی ـ غلام‌حسین ملک ـ مخبرفرهمند ـ موسی مرآت ـ خواجه‌نوری ـ مقدم ـ صادقی ـ خواجوی ـ دکتر لقمان نهورای ـ فتوحی ـ دکتر ملک‌زاده ـ پالیزی ـ دکتر نیرومند ـ جلایی ـ منصف ـ مؤیداحمدی ـ روحی ـ طالش ـ دادور ـ مرآت اسفندیاری ـ هدایت ـ دکتر سمیعی ـ بیات ـ ابراهیم سمیعی ـ اقبال ـ افخمی ـ دکتر ادهم ـ نائینی ـ شجاع ـ اعتبار ـ مرتضی امین ـ علوی ـ طهران‌چی ـ مسعودی ـ جرجانی ـ دهستانی ـ لاریجانی ـ صفوی ـ رضوی ـ ثقة‌الاسلامی ـ مولوی ـ دکتر سنک ـ نیک‌‌پور ـ میرزایی ـ معتصم‌سنک ـ زوار ـ آزادی ـ ایزدی ـ توانا ـ انوشیروانی ـ نمازی ـ دربانی ـ طباطبایی‌بروجردی ـ کاظم جلیلی‌یزدی ـ افشار ـ دکتر ضیاء ـ ارکانی-هزارجریبی.

4 ـ شور اول خبر کمیسیون راجع‌به تمدید مدت خدمت افراد نیروى دریایی

رئیس ـ شور اول خبر کمیسیون نظام راجع به فقره الف ماده 2 قانون نظام وظیفه‏

خبر کمیسیون‏

24 شهریور 1315

کمیسیون نظام در تاریخ فوق با حضور آقاى رئیس‌الوزرا

+++

لایحه نمره 51841-17384 دولت راجع‌به اصلاح ماده 2 قانون نظام وظیفه را جهت شور قرارداد و با عین ماده واحده پیشنهاد دولت موافقت حاصل شده و اینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس ـ ماده واحده پیشنهادی دولت

ماده واحده- به سمت خدمت است اصلاح مقرره در فقره الف ماده (2) قانون نظام وظیفه نسبت به اقرا نیروی دریایی به (28) ماده مقرر می‌گردد.

رئیس ـ مذاکره در ماده واحده است.

اورنگ ـ مخالفی نیست.

رئیس ـ رأی گرفته متن دعوت به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5 ـ معرفی معاون وزارت طرق و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای طرق

وزیر طرق ـ بنده با اجازه آقایان محترم دو عرض مختصر دارم یکی معرفی آقای دکتر سجادی به سمت معاونت وزارت طرق که از مأمورین آزموده دولت هستند و مدتی هم زحمات دو دوایر مختلفه وزارتخانه‌ها کشیده‌اند و معرفی آقایان هستند یکی هم لایحهای است راجع به استخدام چند نفر مهندس که تقدیم میکنم و تمنا دارم در تصویبش امعان نظر بفرمایند.

رئیس ـ ارجاع به کمیسیون خواهد شد.

6ـ شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به قانون مجازات عمومی از ماده 253

رئیس ـ شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع به قانون مجازات عمومی

کمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود که با حضور آقای رئیسالوزرا تشکیل گردید لایحه نمره 11904 دولت را که به عنوان کتاب دوم از قانون مجازات عمومی تنظیم و پیشنهاد گردید مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتی که آقای رئیسالوزرا بیان نمودند مواد پیشنهادی تا ماده 270 برای شور اول تصویب و نظر به این که دو فقره اصلاح مختصر در مواد مذبور شده است لذا خبر شور اول مواد 3 و 2 الی 270 لایحه فوقالذکر را تقدیم مجلس شورای ملی نموده و تمنا دارم در موقع شور و مطالعه تیتر فصل اول از باب اول را که به این ترتیب در کمیسیون اصلاح شده است (جرایم بر سند اساس و وضعیت بینالمللی کشور) اصلاح دو مجله ما قبل آخر از ماده 254 را هم حذف فرمایند.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است البته این قانون طبع و توزیع شده است. آقای دکتر ادهم

دکتر ادهم ـ اینجا در قسمتی که قرائت فرمودند نوشته شده بود تیتر فصل اول به عقیده بنده به جای تیتر بایستی عنوان نوشته شود.

اورنگ ـ لفظ تیتر جزو مواد نیست.

مخبر ـ البته خاطر آقایان محترم مسبوق است که قرارداد شد قانون مجازات عمومی که در کمیسیون تهیه قوانین وزارتخانه تدوین میشود جزو به جزو بیاید به مجلس و برود به کمیسیون عدلیه از کمیسیون عدلیه هم جزو به جزو موجب شود و برای خبر شور اول به مجلس داده شود بعد که کتاب تمام شد شروع کنیم به جلد دوم و تا ماده 252 در جلسات سابق تصویب شده است بعضی شور اول آن و در کمیسیون است که بگذرد و شور دوم شروع شود اما در باب تیتر اگر در خبر توجه فرموده باشید اصلاح شده است آقای رئیسالوزرا در کمیسیون تشریف داشتند و بر حسب پیشنهاد ایشان عوض شده و این طور شد.

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 253

باب اول ـ جرایم بر سند مصالح اساسی کشور

فصل اول

جرایم بر سند اساس و وضعیت بین‌المللی کشور

ماده 253 ـ سوءقصد بر ضد تمامیت یا استقلال یا وحدت کشور

+++

هر کس مرتکب عملى شود که منظور از آن قرار گرفتن تمام یا قسمتس از قلمرو ایران تحت حاکمیت بیگانه یا کاستن استقلال یا تجربه کشور ایران باشد محکوم به اعدام می‌شود همین مجازات براى اعمالى مقرر است که منظور از آن خارج کردن خاکی از تحت حکومت ایران باشد اعم از آن که حکومت ایران برآن خاک دائم باشد یا موقت.

رئیس ـ ماده 254

ماده 254 ـ ایرانى که بر ضد کشور ایران مسلح شود.

هر ایرانى که بر ضد کشور ایران مسلح شود و یا در قواى کشورى که با ایران در جنگ است قبول خدمت کند به حبس دائم با کار محکوم می‌شود -اگر فرماندهى عالى در آرتش دشمن قبول کند یا مدیر یکی از امور مهمه آرتشى دشمن بشود محکوم به اعدام می‌گردد- نظر اعمال قانون مجازات هر حوزه سیاسى که در مقام مخاصمه با ایران برآید در حکم کشور دشمن خواهد بود اگر چه دولت ایران حوزه مزبور را به عنوان کشور نشناخته باشد.

مؤیداحمدى (مخبر کمیسیون عدلیه) ـ البته لایحه که خدمت آقایان هست به این طرز که بنده خواندم نیست در کمیسیون دو سطر از این ماده حذف شده و آقایان باید در لایحه خودشان آن دو سطرى که حذف شده اصلاح و آن قسمت عنوان را اضافه کنند مابقى عین ماده است.

رئیس ـ ماده 255

ماده 255 ـ تبانى با بیگانه براى جنگ بر ضد ایران

هر کس براى این که کشور بیگانه با ایران مبادرت به جنگ نماید یا عمل خصمانه بر ضد ایران به جا آورد با بیگانه تبانی‌ کند یا به همین غرض اعمال دیگرى مرتکب شود به حبس با کار در مدتى که حداقل آن پنج سال است محکوم می‌شود اگر اقدامات فوق منتهى به جنگ شود مرتکب محکوم به اعدام می‌گردد. و اگر عمل خصمانه انجام یابد به حبس با کار که مدت اقل آن ده سال است محکوم می‌شود.

رئیس ـ آقاى اورنگ‏.

اورنگ ـ یک اصلاحى به نظر بنده می‌رسد این ماده نوشته (هر کس براى آن که کشور بیگانه با ایران مبادرت به جنگ نماید یا عمل خصمانه برضد ایران به جا آورد با بیگانه تبانی کند) بنده خیال می‌کنم عبارت باید این طور باشد «یا با بیگانه تبانی کند.» این سلیس‌تر است.

مخبر ـ اگرچه جواب آقاى اورنگ خیلی مختصر بوده و بنده می‌توانستم از همان محل خودم جواب بدهم ولى این که اینجا آمدم براى این توضیح بود که وقتى که دولت این قانون را پیشنهاد کرد به مجلس و به کمیسیون آمد و مطرح شد حقیقتاً در کمیسیون یک حال عجیبى به بنده دست داد. البته از این حرف‌هایى که بنده می‌زنم نظر به کسى ندارم ولى سابقاً ببینید مملکت چه حالى داشت و چه جور بود؟ یک اشخاصى با بیگانه‌ها مى‌ساختند و این مملکت را به چه روز مى‌انداختند حالا باید تشکر کنیم از اعلیحضرت همایونى و هیئت دولت که این جور قوانین را به مجلس می‌آورند تا اگر کسى شریک این‌گونه خلاف‌ها بشود اعدام گردد. البته آدمى که با کشور خودش مخاصمه کند بدتر از آدمی است که به ناموس خودش خیانت کند و این مضر به جامعه است. اما قسمتى که فرمودید تردید نیست که مقصود کسى است که این اعمال را بکند با ثباتى خارج نه این که عدل آنها است تا تردید شود که این کار را بکند یا نکند مقصود این است که این را بکند با تبانی با خارجه. یعنى ضمیمه تبانی با خارجه.

رئیس ـ ماده 256

ماده 256 ـ عمل خصمانه بر ضد کشور بیگانه که کشور ایران را در معرض خطر جنگ قرار دهد:

هر کس بدون اجاره دولت برضد کشور بیگانه جمع‌آورى افراد کند یا اعمال خصمانه دیگرى نسبت به کشور بیگانه مرتکب شود به نحوى که ایران را در معرض خطر جنگ قرار دهد به حبس با کار از سه تا دوازده سال محکوم می‌شود و اگر جنگ واقع شود مجازات او حبس دایم به کار است.‏

اگر عمل خصمانه به نحوى باشد که فقط به روابط ایران

+++

با دولت بیگانه اخلال نماید یا این که دولت ایران یا ایرانیان را در هر جا که باشند در خطر تلافى معارضه به مثل اندازد مجازات مرتکب حبس با کار است از دو تا پنج سال. و اگر عمل خصمانه منتهى به قطع روابط سیاسی شود یا تلافی یا معارضه به مثل به حصول پیوندد مجازات مرتکب حبس با کار از سه تا هشت سال است.

رئیس ـ ماده 257

ماده 257 ـ تبانی با بیگانه براى وادار کردن کشور ایران به جنگ‏.

هر کس براى وادار کردن ایران با علان جنگ یا براى انجام دادن اعمالى که نتیجه آن اعلان جنگ باشد با بیگانه تبانی کند به حبس با کار از چهار تا دوازده سال محکوم می‌شود. اگر موضوع تبانی تبلیغ به وسیله مطبوعات باشد مجازات زیادتر می‌شود.

رئیس ـ ماده 258

ماده 258 ـ اخذ رشوه از بیگانه‏

هر ایرانى براى انجام امرى که مخالف منافع ملى است از بیگانه براى خود یا دیگرى ولو به طور غیرمستقیم تحصیل وجه یا فایده دیگرى کند و یا وعده آن را قبول نماید اگر عمل جرم مهم‌ترى نباشد به حبس با کار از دو سال تا هشت سال و به جزاى نقدى از پنج‌هزار تا بیست‌هزار ریال محکوم مى‌شود.

بیگانه که وجه نقد یا فایده دیگر یا وعده آن را بدهد به همان مجازات محکوم مى‌گردد.

مجازات در مواردى ذیل اضافه می‌شود:

اول ـ وقتى که عمل در موقع جنگ ارتکاب شده باشد.

دوم ـ وقتى که وجه نقد فایده یا وعده آن براى تبلغات از طریق مطبوعات باشد.

رئیس ـ آقاى اورنگ‏.

اورنگ ـ بنده در اینجا دو عرض دارم. یکى راجع به ذیل ماده است. یکى در اطراف آن. اما آنچه که راجع به ذیل ماده است این است که در ذیل ماده ذکر مى‌کند مجازات در موارد ذیل اضافه مى‌شود ـ و یک اول و دومى هم فرض کرده و نوشته ولى مجازات را معین نکرده که چه مقدار است ـ در بالا معین کرده که به حبس با کار از دو سال تا 8 سال جزاى نقدى از پنج هزار تا بیست‌هزار ریال محکوم می‌شود ولى در ذیل معین نکرده که اگر این عمل جرم در موقع جنگ ارتکاب شده باشد یا وقتى که وجه نقد یا فایده وعده آن براى تبلیغات از طریق مطبوعات باشد چه میزان حبس معین خواهد شد معتقدم اگر در این ماده ذکر شود بهتر است اما آنچه که در حاشیه ماده عرض دارم: در ماده گذشته ماده 255 یک (یا) خیال می‌کردم ماده را سلیس می‌کند آقاى مؤید احمدى جواب فرمودند و چون توضیح ایشان متضمن یک بیانى بود آن بیان مثل این که مربوط باشد به یا بنده. خواستم بین این بیانات و آن عرض بنده یک فصل و فرقى قائل شده باشند. ایشان شرحى از لزوم و آمدن قانون و سوابق این مملکت فرمودند که به تمام این مراتب بنده ایمان دارم ولى به اعتقادم آنهایى را که بنده عرض کردم براى سلامت عبارت بود.

مخبر ـ اولاً خود بنده عرض کردم که جواب آقا مختصر بود و از همان جا می‌توانستم عرض کنم ولى از موقع استفاده کردم و آن عرض را کردم ولى اگر (با) را بخواهید (یا) کنید به کلى مطلب تغییر می‌کند و قصدى که تضمین دارد برداشته نمی‌شود. اما در قسمت مجازات در ماده معین شده که از دو سال تا 8 سال مجازاتش است. می‌فرمایید مجازات این زیادى معین شود. آقاى می‌داند که اوضاع و احوال را قاضى باید در نظر بگیرد. این که حداقل و اکثر را در قوانین مجازاتى مى‌گذارند. مثلاً از دو سال تا 8 سال براى این است که قاضى ببیند و عمل و وضعیت را منطبق با قانون کند حداقل و اعلى را معین کند اگر ببیند که عمل خیلى مضر است حداعلى را معین کند و اگر شدید نیست حداقل را والا در وسط می‌ماند. در اینجا مى‌گوید از دو تا هشت سال

+++

مجازات دارد و اگر در موقع جنگ باشد یا بوسیله تبلغ در روزنامه باشد از طریق مطبوعات باشد آن را نیز اضافه کردیم و در کمیسیون هم خیلى دقت کرده‌ایم و از این مواد بعدها خیلى خواهید دید این است که بنده لازم دانستم این توضیح را در اینجا عرض کنم کتاب اول آن که گذشت خاطر آقایان هست که آنها مواد کلیات بود وارد در کیفیات مجازات و حد مجازات نشده بود مخصوصاً آنجا در بعضى مواد تصریح شده که حداعلى را تا کجا قاضى‌ می‌تواند ببرد و یا اگر جهات مخففه داشته باشد چه کند مشدده باشد چه کند. عاقل باشد چه کند اگر صغیر باشد چه کند. اگر هجده سال داشته باشد چه کند. یا این که تمام این قسمت‌ها در کتاب اول تصریح شده تصدیق می‌فرمایید تکرارش دیگر لازم نیست و این اختیار به قاضى داده شده که مجازات را به حد اعلى یا حد وسط یا حداقل تعیین می‌کند و این که ذکر نکردیم در اینجا دیدیم تکرار بی‌جایى است که هى معین کنیم چقدر قاضى خودش باید تطبیق کند قضیه را با آن کلیات و رأى بدهد.

رئیس ـ آقاى نقابت‏.

نقابت ـ بنده عرض مفصلی نداشتم قسمتى را که خواستم راجع به اضافه شدن مجازات عرض کنم آقاى مؤید احمدى بیان کردند منتهى چون موکول به کتاب گذشته شد و بنده بیشتر در کتاب گذشته در خاطرم هست عرض می‌کنم قاعده اضافه شدن مجازات یک قاعده بود در کتاب گذشته و آن این بود که گفتم بین حداقل و اکثر هر جرمى قاضى آزاد بود در تعیین مجازات اما یک وقت هم مى‌گفتیم مجازات اضافه می‌شود یعنى از حداکثر تجاوز می‌کند یک وقت هم مى‌گفتیم مجازات کم می‌شود یعنى از حداقل پایین می‌آید این یک قاعده بود آن هم یک قاعده آن وقت هر دو یک قراین مشدده مجازات و یک قراین مخففه مجازات داشت و این قراین هم دو دسته بود اکثر مقدار مجازات را گفتیم یک دسته و حداقل را یک دسته و این دو کیفیت متمایز بود که در کتاب کلیات بیان شد و حتى نظرم هست یک موردى هم در اینجا توضیحات مفصلى داده شد در اطراف این اضافه مجازات و این قسمت اخیر ماده نیز ناظر به آن قسمت است یعنى این دو قسمت اخیر ماده از موارد مشدده است که مشمول اضافات خواهد بود و از هشت سال بالا می‌رود.

رئیس ـ ماده 259

تقویت از دشمن در جنگ‏

ماده 259 ـ هر کس در موقع جنگ بر ضرر دولت ایران براى پیشرفت عملیات دشمن یا براى احتراز به عملیات نظامى ایران به هر نحو که باشد با دشمن تبانى کند یا عمل دیگرى را براى مقصود مذکور انجام دهد به حبس با کار براى مدت لااقل هشت سال محکوم می‌شود و اگر به مقصود خود نایل گردد محکوم به اعدام می‌شود.

رئیس ـ ماده 260

ماده 260 ـ تهیه آذوقه و مهمات براى دشمن‏

هر کس در موقع جنگ اگر چه از طریق غیرمستقیم آذوقه یا اشیای دیگرى که ممکن است بر ضرر دولت ایران استعمال شود به دشمن برساند به حبس با کار براى لااقل مدت سه سال محکوم می‌شود.

این حکم نسبت به بیگانه که در کشور بیگانه عمل مزبور را مرتکب شود مجرى نیست.‏

رئیس ـ آقاى اورنگ‏.

اورنگ ـ در این ‌ماده فقط یک توضیحى می‌خواهم در ذیل این ماده این طور است که هر کس آذوقه یا هر چیز دیگرى که بر ضرر دولت ایران باشد به دشمن برساند محکوم به این مقدار از حبس است آن وقت در ذیل ماده این عبارت را دارد که این حکم نسبت به بیگانه که در کشور بیگانه عمل مزبور را مرتکب شود مجرانیست. فرضش در خارج این طور است یک بیگانه در مملکت بیگانه رعیت باشد او از مجازات معاف است ولى اگر آن بیگانه در مملکت ما متوقف باشد باید محکوم باشد به نظامات و اطاعت از مقررات

+++

ما. چنین کسى که با دشمن دولت ما کمک کرده است چرا باید از مجازات معاف باشد. حالا آقاى رئیس‌الوزرا توضیح می‌دهند مطلب واضح می‌شود.

رئیس‌الوزرا ـ این موضوع اشتباه است براى این که این تبعه خارجه را که اینجا است جرم را در خارج مرتکب شده و خودش در اینجا است باید از مجازات معاف باشد.

رئیس ـ آقاى دکتر جوان‏.

دکترجوان ـ عرضى ندارم‏

رئیس ـ ماده 261.

ماده 261 ـ شرکت در قرضه به نفع دشمن‏

هر کسى در موقع جنگ در قرضه دولت دشمن یا در پرداخت وجوه به نفع آن دولت شرکت کند یا عملیات مربوطه به آن را تسهیل کند به حبس با کار براى مدت لااقل سه سال مجازات می‌شود.

این حکم نسبت به بیگانه که در کشور بیگانه عمل مزبور را مرتکب شود مجرا نیست.

رئیس ـ ماده 262

ماده 262 ـ تجارت با دشمن‏

هر ایرانى یا بیگانه ساکن ایران که در موقع جنگ و در غیر مواردى که در ماده 260 مذکور است با اتباع دولت دشمن هر جا که ساکن باشند یا با اشخاص دیگرى که ساکن قلمرو دولت دشمن هستند اگر چه به طور غیرمستقیم تجارت کند به حبس با کار از دو تا ده سال و به جزاى نقدى معادل پنج برابر قیمت مال‌التجاره محکوم می‌گردد.

رئیس ـ پیشنهادى از طرف آقاى افشار راجع به ماده 262 شده است مراجعه می‌شود به کمیسیون براى شور دوم‏.

اعلام نتیجه آرا راجع‌به انتخاب یک نفر عضو ناظر بانک

رئیس ـ نتیجه استخراج آرا راجع به مفتشى که براى بانگ معین می‌شود این است عده حاضر در موقع رأى 95 نفر. آقاى مرتضى امین. 71 رأى سفید 11. آقایان مسعودى ـ دکتر سمیعى ـ افشار هر کدام دو رأى آقایان: پناهى ـ ارکانى ـ زوار ـ پارسا ـ شیرازى و جرجانى هر کدام یک رأى‏

آقاى مرتضى امین با اکثریت 71 رأى انتخاب شدند.

8 ـ تصویب دو فقره مرخصى

رئیس ـ خبر کمیسیون عرایض و مرخصى راجع‌به مرخصى آقاى دکتر احتشام و آقاى علوى قرائت می‌شود.

آقاى دکتر احتشام که به واسطه عارضه کسالت به تجویز اطبا معالج براى استحمام و معالجه براى سواحل بحر خزر مسافرت کرده بودند و مدت مرخصى بیست روزه ایشان منقضى شده و ادامه معالجه لزوم پیدا کرده است تقاضاى بیست روز تمدید مرخصى از بیستم شهریور نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى دکتر احتشام قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى علوى‏

آقاى علوى نماینده کاشان به موجب تصدیق اطبای معالج و رئیس اداره بهداشت کاشان بیست و شش روز از تاریخ 12 مرداد 1315 مریض و از شرکت در جلسات مجلس معذور بوده‌اند و تقاضاى تصویب این مدت را نموده‌اند کمیسیون عذر ایشان را موجه تشخیص د اده و با مرخصى 26 روزه ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى علوى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب‏ شد.

موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر تصویب بفرمایید مجلس را ختم کنیم‏ جلسه آتیه روز یکشنبه پنجم مهر‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهرختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

+++

قانون

اجازه استخدام مهندس هلموت روش تبعه آلمان به وسیله اداره کل صناعت و معادن

ماده واحده ـ اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقای مهندس هلموت روش تبعه دولت آلمان را با حقوق‌ ماهیانه چهارهزار ریال و‌ماهی چهار صد ریال کرایه منزل از 15 مرداد 1315 برای مدت دو سال استخدام نماید و در صورتی که پس از انقضای مدت دو سال استخدام مشارالیه تجدید نشود مخارج معاودت او را با آلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند. سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293574!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)