کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 7 صورت مشروح مجلس یکشنبه اول تیرماه 1314‌ (21 ربیع الاول 1354)  

فهرست مطالب:

1)تصویب صورت ‌مجلس

2)اجرای مراسم تحلیف از طرف پنجاه و شش نفر از آقایان نمایندگان

3)موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 7

صورت مشروح مجلس یکشنبه اول تیرماه 1314‌ (21 ربیعالاول 1354)

فهرست مطالب:

1)تصویب صورت ‌مجلس

2)اجرای مراسم تحلیف از طرف پنجاه و شش نفر از آقایان نمایندگان

3)موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای حاج میرزاحسن‌خان اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 27 خرداد را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان: زوار- افشار- معدل- شیرازی - نمازی-علی‌قلی‌خان - هدایت - اقبال- قزوینی - بهبهانی

دیرآمده بی‌اجازه - آقای‌: ناصری

1- تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت ‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2- اجرای مراسم تحلیف از طرف پنجاه و شش نفر از آقایان نمایندگان

رئیس- اگر تصویب میفرمایید شروع کنیم به اجرای بقیه مراسم تحلیف. (صحیح است)

(در این موقع عموم حضار به احترام کلام‌الله مجید قیام نموده پس از آن مطابق اصل 11 قانون اساسی پنجاه و شش نفر آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل قسمنامه را قرائت و امضا نمودند)

بسم الله الرحمن الرحیم

من که در ذیل امضا میکنم خداوند را به شهادت میطلبم و به قرآن مجید قسم یاد میکنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوع شده است مهماامکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: دکتر ضیاء- دکتر سمیعی - مولوی- دکتر قزل‌ایاغ- همراز- شاهرودی- آقاسیدمرتضی وثوق- آزادی - جمشیدی -ملک‌زاده آملی- حمزه‌تاش- آصف- محمدخان وکیل- دربانی- حبیبی - صفاری- اعتصام‌زاده -

+++

روحی- دبیرسهرابی- مقدم- فتوحی- اعتبار- طباطبائی‌بروجردی- دکتر جوان- حاجی علی‌اکبر صدیق- حاج سیدمحمد علوی - ایزدی- هدایت- دکتر ملک‌زاده- جوادخان شجاع چاغروند- فتح‌الله‌خان گودرزی- مجدضیائی- رهبری- محسن آقامهدوی- نقابت- ارکانی- پارسا- بیات‌ماکو- دکتر سنک- معتصم‌سنک - دهستانی- دکتر غنی- مؤیدثابتی- میرزائی- معصوم‌خانی طباطبائی- امیر نیرومند- کمالی- نراقی- اورنگ- آقاسیدکاظم جلیلی‌یزدی- دکتر طاهری- نواب‌یزدی- علی‌قلی‌خان هدایت- نوبخت- محمد آخوندجرجانی- جعفر آقاپناهی

3- موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب میفرمایید جلسه را ختم کنیم؟ (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه هشتم تیرماه دستور لوایح وزارت عدلیه

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293509!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)