کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13
[1396/05/15]

جلسه: 7 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 آذر 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم برنامه دولت از طرف آقاى فروغى نخست وزیر

3- اعلام نتیجه انتخاب اعضا کمیسیون‌هاى دوازده گانه و کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب

4- اجراى مراسم سوگند از طرف یازده نفر آقایان نمایندگان

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13

جلسه: 7

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 آذر 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم برنامه دولت از طرف آقاى فروغى نخست وزیر

3- اعلام نتیجه انتخاب اعضا کمیسیون‌هاى دوازده گانه و کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب

4- اجراى مراسم سوگند از طرف یازده نفر آقایان نمایندگان

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند‌یارى تشکیل گردید.

صورت مجلس پنجشنبه سیزدهم آذر ماه را آقاى طوسى (منشى) خواندند

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم برنامه دولت از طرف آقاى فروغى نخست وزیر

رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى فروغى)- نظر به مذاکرات جلسه گذشته که معلوم شد آقایان نمایندگان محترم می‌خواهند که در مواد برنامه هئیت دولت مذاکراتى بفرمایند بنده حالا برنامه هئیت دولت را تقدیم مجلس شوراى ملى م‍ی‌کنم این برنامه اساساً همان برنامه‌ای است که دو ماه قبل براى هئیت دولت سابق تقدیم مجلس شده بود و جزئى تصرفاتى در آن شده است و یکى دو ماه بر آن اضافه شده است. یقین دارم آقایان نظرشان به این خواهد بود که برنامه طبع شود و میان آقایان توزیع شود و آقایان ملاحظه بفرمایند و بعد در جلسه دیگرى مطرح و مورد مذاکره واقع شود (صحیح است).

رئیس- برنامه طبع و توزیع می‌شود براى جلسه آتیه حاضر می‌شود. آقاى نوبخت نظرى داشتید.

نوبخت- عرضى ندارم.

3- اعلام نتیجه انتخاب اعضاء کمیسیون‌هاى دوازده‌گانه و کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب‏

رئیس- آراء کمیسیون‌ها استخراج شده و نتیجه آن به اطلاع آقایان می‌رسد.

+++

مقام عالى ریاست مجلس شوراى ملى‏

نتیجه استخراج آراء در جلسه 13 آذر 1320 راجع به کمیسیون‌هاى دوازده‌گانه منتخبه در مجلس به ترتیبى است که در زیر به عرض می‌رسد.

کمیسیون دارایى 18 نفر شماره حضار در موقع اعلام اخذ رأى 102 آراء مأخوذه 102

حائزین اکثریت- آقایان: افشار- ناصرى- نمازى- مؤید قوامى- ملک‌زاده آملى- معتصم سنگ- اعتبار- دادور- مجد ضیایى- پارسا- فتوحى- رفیعى- نواب یزدى- نایینى- محیط لاریجانى- امیر ابراهیمى- جلایى- پناهى

کمیسیون قوانین دادگسترى 18 نفر شماره حضار در موقع اخذ رأى 99 آراء مأخوذه 99

حائزین اکثریت- آقایان: صدر- ملک مدنى- رضوى سزاوار- سلطانى- مؤید احمدى- همراز- لاریجانى- لیقوانى رهبرى- مهذب- نقابت- دکتر قزل ایاغ- انوار- اوحدى ذوالقدر- همزه تاش- بهبهانى

کمیسیون کشور 18 نفر شماره حضار موقع اخذ رأى 96

حائزین اکثریت- آقایان: مشیر‌دوانى- منصف- مسعودى خراسانى- عطا‌الله پالیزى- فریدونى- صفارى- خواجه نورى- افخمى- تولیت- مکرم افشار- ناهید- معینى- روحى- مقدم- اصفهانیان- شجاع- گودرزنیا- ریگى

کمیسیون فرهنگ 18 نفر- شماره حضار موقع گرفتن رأى 106

حائزین اکثربت- آقایان: فیاض- منصف- موقر- دکتر طاهرى- آزادى- مسعودى- صفوى- دکتر سنگ- دکتر ملک‌زاده- دبستانى- هاشمى- نراقى- نوبخت- لیقوانى- دکتر اهرى- دکتر ضیا- مسعودى خراسانى- روحى

کمیسیون پیشه و هنر 18 نفر- شماره حضار موقع اخذ رأى 97 نفر

حائزین اکثریت- آقایان: شیرازى- معتضدى- خسرو شاهى- مخبر فرهمند- آزادى- افخمى- پناهى- گودرزنیا- تهرانچى- ابراهیم سمیعى- یمین اسفندیارى- دکتر تاج بخش- مشار- مرآت اسفندیارى- تولیت- شجاع- معتصم سنگ- رضوى

کمیسیون بازرگانى 18 نفر- شماره حضار هنگام گرفتن رأى 105

حائزین اکثریت- آقایان: نمازى- نیک‌پور- عزیزى- شیرازى- امامى- خسرو شاهى- کازرونیان- شاهرودى- نصرتیان- اردبیلى- مهدوى- مشیر دوانى- موقر- حریرى- فرشى- پارسا- چایچى- اصفهانى

کمیسیون راه 12 نفر- شماره حضار موقع گرفتن رأى 106

حائزین اکثریت- آقایان: عزیزى- دکتر جوان- ملک‌زاده آملى- حمزه تاش- حسن اکبر- شجاع- سزاوار- مشار- تهرانچى- رفیعى- طوسى- جلایى.

کمیسیون امور خارجه 12 نفر- شماره حضار موقع اخذ رأى 101

حائزین اکثریت- آقایان: اقبال- مهدوى- ابراهیم سمیعى- هدایت‌الله پالیزى- علی‌قلى هدایت- بیات نایینى- ثقه‌الاسلامى- طالش- همراز- دکتر جوان- افخمى

کمیسیون کشاورزى 12 نفر- شماره حضار موقع اخذ رأى 104

حائزین اکثریت- آقایان: مؤید ثابتى- هدایت‌الله پالیزى- طوسى- گرگانى- مکرم افشار- شهدوست- یار‌احمدى- فتوحتى- حسن اکبر- پناهى- تولیت- معتضدى

کمیسیون بهدارى 12 نفر- شماره حضار هنگام گرفتن رأى 106

حائزین اکثریت- آقایان: دکتر ملک‌زاده- دکتر سمیعى- دکتر تاج بخش- دکتر ادهم- دکتر ضیا- دکتر سنگ- دکتر لقمان- دکتر غنى- دکتر قزل ایاغ- دکتر نفیسى- دکتر اهرى- فریدونى

کمیسیون نظام 6 نفر- شماره حضار هنگام گرفتن رأى 102

+++

حائزین اکثریت- آقایان: دادور- اعظم زنگنه- آصف- امیر تیمور کلالى- گودرزنیا- مقدم

کمیسیون پست و تلگراف 6 نفر- شماره حضار هنگام گرفتن رأى 106

حائزین اکثریت- آقایان: مخبر فرهمند- منصف- نبیل سمیعى- یمین اسفند‌یارى- ریگى- لاریجانى

رئیس- آقاى دادور

دادور- بنده در دو کمیسیون دیگر عضو هستم و از کمیسیون نظام استعفا می‌دهم.

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- به طوری که قبلاً هم عرض شد همان روز که رأى گرفته می‌شد تذکر داده شد که یک عده از آقایان هستند که در سه کمیسیون‏ یا چهار کمیسیون انتخاب شده‌اند و خود آقایان بهتر متوجه این نکته هستند بهتر این است آقایانى که در کمیسیون بیشتر انتخاب شده‌اند استعفا بدهند که به جاى آنها آقایان دیگر انتخاب شوند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- این حاجت به مذاکره در مجلس نیست خود آقایان می‌دانند که در دو کمیسیون بیشتر نمی‌شود عضویت پیدا کرد هر کس که میل ندارد در کمیسیونى عضو باشد به هیئت رئیسه می‌نویسد که از فلان کمیسیون استعفا می‌دهم.

رئیس- همان طور که گفته شد کمیسیون‌ها انتخاب شده و هر یک از آقایان در دو کمیسیون بیشتر نمی‌توانند عضویت داشته باشند باید خودشان هر دو کمیسیونى را که مایلند انتخاب کنند و قبول کنند و کمیسیونى را که مایل نیستند استعفا می‌دهند و به هیئت رئیسه می‌نویسند و محتاج به اقدام دیگرى نیست. به طوری که از آقایان خواهش شد شعبه‌ها تشکیل شده است و کمیسیون‌هاى بودجه و عرایض و مرخصى و محاسبات مجلس و مبتکرات را انتخاب کرده‌اند و به عرض آقایان می‌رسد:

کمیسیون بودجه:

از شعبه اول- آقایان: منصف- نقابت- نواب‏

از شعبه دوم- آقایان: دادور- بیات- اقبال

از شعبه سوم- آقایان: ثقه‌الاسلامى- گودرزنیا- دکتر سنگ‏

از شعبه چهارم- آقایان: افخمى- مؤید ثابتى- هدایت‌الله پالیزى

از شعبه پنجم- آقایان: دکتر طاهرى- ملک مدنى- عطا‌الله پالیزى

از شعبه ششم- آقایان: اعتبار- انوار- امیر تیمور

کمیسیون محاسبات مجلس:

شعبه اول- آقایان: مخبر فرهمند- شعبه دوم- آقاى لاریجانى- شعبه سوم- آقاى جعفر اصفهانى- شعبه چهارم- آقاى پارسا- شعبه پنجم- آقاى فتوحى- شعبه ششم- آقاى روحى:

کمسیون عرایض و مرخصى:

شعبه اول- آقاى مهذب- شعبه دوم- آقاى اصفهانیان- شعبه سوم- آقاى مجد ضیایى- شعبه چهارم- آقاى رهبرى- شعبه پنجم- آقاى معینى- شعبه ششم- آقاى خلیل حریرى.

کمیسیون مبتکرات:

شعبه اول- آقاى نوبخت. شعبه دوم- آقاى حمزه تاش. شعبه سوم- آقاى سلطانى. شعبه چهارم- آقاى محیط- شعبه پنجم- آقاى فیاض- شعبه ششم- آقاى هاشمى

4- اجراى مراسم سوگند از طرف یازده نفر آقایان نمایندگان‏

رئیس- شروع می‌شود به اجراى مراسم تحلیف‏

(در این موقع کلام مجید الله را به مجلس آورده و عموم حضار به احترام قیام نمودند و آقایان نامبرده زیر حاضر و هر یک قسم‌نامه را به شرح آتى خوانده و امضا نمودند)

بسم الله الرحمن الرحیم‏

من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهماامکن با کمال راستى و درستى وجد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق

+++

ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران

آقایان: دکتر غنى- منصف- نوبخت- ابراهیم سمیعى- ارگانى- مکرم افشار- یمین اسفندیارى- دکتر جوان- چایچى- ملک‌زاده آملی- امیر ابراهیمى‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 20 آذر سه ساعت پیش از ظهر دستور برنامه دولت‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293873!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)