کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 7 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 24 اسفند ماه1322  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه

3-مذاکره راجع به دستور - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 7

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 24 اسفند ماه1322

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه

3-مذاکره راجع به دستور - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى طباطبایى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه­­شنبه 23 اسفند ماه را آقاى جواد مسعودى منشى قرائت نمودند

(اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غائب با اجازه: آقای منصف

غائبین بی­اجازه – آقایان ،موید قوامی - کفایی- سلطانی- سید ضیاءالدین طباطبایی)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد آقاى اقبال‏

2 - انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه‏

اقبال- بنده خواستم عرض کنم که نظر یک عده زیادى از رفقاى مجلسى بر این است که باقیمانده هیئت رئیسه مجلس چهاردهم فروردین به همان کیفیتى که بودند باقى بمانند حالا ممکن است نظرهایى مخالف این نظر بنده هم باشد و بنابراین فقط براى مباشرین هم از طرف همان عده آراء قبل آقاى مرآت اسفندیارى و آقاى افخمى و آقاى مخبر فرهمند در نظر گرفته شده است این بود عرض بنده .

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض کنم چون از انتخاب مباشرین و کارپردازها اسمى برده نشده بنده خواستم تذکر بدهم که عده از آقایان رفقا در نظر داشته و داریم که به آقاى نبوى رأى بدهیم و یک عده زیادى از آقایان رفقا در این باب صحبت کرده بودند این را خواستم تذکر بدهم .

رئیس- شروع می­شود به انتخاب بقیه هیئت رئیسه آقایان نظار تشریف بیاورند.

(چون آقاى امامى حاضر نبودند اقتراع به عمل آورده و آقاى صادق بوشهرى به جاى ایشان انتخاب شدند)

آقایان فرمانفرماییان و اقبال و صادق بوشهرى براى اخذ آراء حاضر شدند

رئیس- شروع می­شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس. آقاى عامرى فرمایشى داشتید.

+++

عامرى- چون بعضى از آقایان مراجعه کرده بودند که بنده را به عنوان نایب رئیس انتخاب کنند چون بنده میل ندارم خواستم از آقایان خواهش کنم که آراء خودشان را خراب نکنند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاضل شد.)

مهره تفتیشیه 76

اوراق رأى 76

آقاى ملک­مدنى 44 رأى آقاى فرمانفرماییان 25 رأى آقاى دکتر شفق 4 رأى آقاى امیرتیمور 3 رأى آقاى مجد ضیایى 1 رأى آقاى عامرى 1 رأى ورقه سفید 1

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى هفتاد و شش نفر آقاى ملک­مدنى با اکثریت 41 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند شروع می­شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر آقایان نظار تشریف بیاورند .

(اخذ و شماره و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاضل شد.)

مهره تفتیشیه 77 ورقة رأى 77

آقاى امیر تیمور 40 رأى آقاى دکتر شفق 30 رأى آقاى فرمانفرماییان 5 رأى آقایان عامرى و اقبال هر یک یک رأى .‏

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 77 آقاى امیر تیمور به اکثریت 40 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند .

شروع می­شود به انتخاب 4 نفر منشى به انتخاب جمعى هر چهار نفر را باید در یک ورقه نوشت آقاى مجد ضیایى .‏

مجد ضیایى- بنده چون در منشى گرى کاندید نیستم از آقایان خواهش می­کنم بنده را مرقوم نفرمایند که یک نفر دیگر از آقایان انتخاب شود .

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده و پس از استخراج نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 78 اوراق رأى 78

آقاى تیمورتاش 52 رأى آقاى دکتر اعتبار 45 رأى آقاى امینى 41 رأى آقاى طوسى 34 رأى آقاى جواد مسعودى 34 رأى آقاى دکتر کشاورز 31 رأى آقاى فولادوند 18 رأى آقاى بوشهرى 15 رأى آقاى هاشمى 12 رأى آقاى شهاب 3 رأى آقاى شفق، و نراقى و دکتر عبده، اکبر سالار کردستانى هر یک یک رأى .

رئیس- آقاى تیمورتاش با 52 رأى آقاى دکتر اعتبار با 45 رأى آقاى امینى با 41 رأى به منشى­گرى انتخاب شدند براى یک نفر دیگر اکثریت نیست باید تجدید انتخاب شود. آقاى هاشمى‏

هاشمى- بنده کاندیداى منشى­گرى نبودم و مذاکره شد که همین 4 نفر انتخاب شوند و بنده استدعا می­کنم در دفعه دوم بنده را انتخاب نفرمایند:

رئیس- آقاى فولادوند .

فولادوند- بنده هم با تشکر از آقایان همین استدعا را داشتم .

رئیس- آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمد و پس از استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 82 اوراق رأى 81

آقاى طوسى 48 رأى- آقاى دکتر کشاورز 20 رأى آقایان فولادوند وجواد مسعودى هر یک 3 رأى آقاى بوشهرى 2 رأى آقایان تیمورتاش و افخمى هر یک یک رأى ورقه سفید 3

رئیس- چون بعضى از آقایان تقاضا کرده­اند هر یک از آقایان دو رأى داشته­اند تذکر داده شود این است که آقاى طوسى 48 رأى آقاى دکتر کشاورز 20 رأى آقایان دیگر هم رأى مختصرى دارند بنابراین آقاى طوسى با اکثریت 48 رأى انتخاب شدند. حالا شروع می­کنیم به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعى .‏

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده پس از استخراج نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 83 اوراق رأى 83

آقاى مرأت اسفندیارى 50 رأى آقاى افخمى 49 رأى

+++

آقاى مخبر فرهمند 45 رأى آقاى نبوى 35 رأى آقاى دکتر معاون 27 رأى آقاى فداکار 24 رأى آقاى طوسى 2 رأى آقایان نراقى و شهاب و اقبال و دکتر کشاورز، دولت آبادى ثابتى، مظفر زاده هر یک یک رأى‏

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى با 50 رأى آقاى افخمى با 49 رأى آقاى محمد فرهمند با 45 رأى به کارپردازى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. آقاى نبوى 35 رأى آقاى دکتر معاون هم 24 رأى داشتند

3- مذاکره راجع به دستور ختم جلسه

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- براى تذکر خاطر آقایان باید عرض کنم سابقه بود از براى انتخاب و تشکیل کمیسیون­ها که لازم است در حین انتخاب هیئت رئیسه تشکیل شود خواستم براى تذکر خاطر آقایان و توجه مقام ریاست عرض کرده باشم که بعد از ظهر شعبه­ها تشکیل شود و مطابق سابقه از هر شعبه سه نفر معلوم کنند که تکلیف انتخاب کمیسیون­ها معلوم گردد چون براى تشکیل کمیسیون­ها کارهاى دولت معوق است .

رئیس- آقاى ملک­مدنى‏

ملک­مدنى- به عقیده بنده بهتر این است که فردا صبح جلسه علنى داریم قبل از تشکیل جلسه علنى موضوع کمیسیون­ها را توافق کنیم که متناسب هر کمیسیونى از آقایان در نظر گرفته شود براى این که اگر این کار را نکنیم موجب تفرق و تشتت خواهد شد چون عده اعضاى کمیسیون­ها زیاد است به نتیجه نمی­رسیم این است که قبلاً باید در این قسمت دقت کرد و ضمناً باید این نکته را در نظر بگیریم حالا که به سلامتى مجلس آماده براى کار است باید سعى کنیم که زودتر دولت خودش را به مجلس معرفى کند و بودجه‌اش را بیاورد چنانچه یک دفعه دیگر هم عرض کردم اساس کار مجلس بودجه و نظارت در جمع و خرج مملکت و بنده عقیده­ام این است که نباید این موضوع به دفع­الوقت بگذرد و یک دوازدهم و دو دوازدهم و سه دوازدهم بیاورند و ما هر روز تا آخر اسفند باید حاضر شویم که کارهاى زیادى که هست انجام شود، یک مطلب دیگرى را که خواستم عرض کنم آماده بودن مجلس را البته مقام ریاست مطابق سوابقى که هست باید به عرض برسانند چون حالا رسمیت مجلس که اعلام شده است هیئت رئیسه هم انتخاب شده است حاضر بودن مجلس را باید به عرض اعلیحضرت همایونى برسانند که تأثرى در کار پیش نیاید.

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه.

رئیس- آقاى نبوى .‏

نبوى- معمولاً جلسات دیرتر از این ختم می­شد امروز چون وقت باقى است استدعا می­کنم اعتبارنامه‌هایى که در دستور است مذاکره شود (بعضى از نمایندگان- باشد براى بعد)

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- بنده عرضم این بود که مطابق نظامنامه وقتى که هیئت رئیسه انتخاب شد مجلس برطبق قانون اساسى باید آماده بودن خودش را براى کار به مقام سلطنت اعلام کند گویا این نامه هم تهیه شده است و براى اینکه تسریع شود استدعا می­کنم قرائت فرمایند و جلسه را ختم کنند.

رئیس- آقاى فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان- بنده هم همین مطلبى را که آقاى نقابت فرمودند می­خواستم عرض کنم .

رئیس- آقاى فرخ .

فرخ- عرض کنم امروز ما وقتى نداریم که وارد اعتبارنامه­ها شویم تقاضا می­کنم جلسه را ختم کنیم و فردا صبح جلسه خصوصى تشکیل شود و راجع به کمیسیون­ها و لایحه جوابیه که باید تهیه شود مذاکره بکنیم چون امروز که بنده آمدم با آقاى طوسى مذاکره کردم و معلوم شد حاضر است .

رئیس- براى لایحه جوابیه و اعلام رسمیت مجلس قرار است از روى فرمول­هاى گذشته شرحى تهیه بکنند و به یک ترتیب مناسبى حاضر شود که فردا صبح در هیئت رئیسه قرائت شود و پس از قرائت در هیئت رئیسه درجلسه علنى به عرض مجلس می­رسد.

+++

بعضی از آقایان تقاضا می‌کنند که جلسه روز یک شنبه باشد (جمعی از نمایندگان- خیر فردا صبح) نظر اکثریت البته به فردا است بنابراین جلسه آتیه فردا خواهد بود و استدعا می‌کنم که آقایان ساعت 8 تشریف بیاورند برای این که شعبه­ها تشکیل می­شود و تکلیف کمیسیون‌ها را معلوم کنیم که جلسه رسمی در ساعت 9 شروع شود امروز هم یک قدری دیر شد فردا آقایان رفقا تشریف می آورند که به کارهامان برسیم.

(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – طباطبایی

+++

یادداشت ها
Parameter:294104!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)