کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 69 صورت مشروح مذاکرات روز یکشنبه هفتم آذر ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور- آقایان: ارباب- رضا افشار- حمیدیه- خلعتبرى‏

3- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان: اردلان- شوشترى- قنات‌آبادى‏

4- اخذ رأى و انتخاب شش نفر جهت عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه‏

5- طرح لایحه یک صد میلیون ریال اعتبارسال 1333 وزارت کشاورزى و ارجاع آن به کمیسیون‏

6- ختم جلسه به عنوان تنفس.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 69

صورت مشروح مذاکرات روز یکشنبه هفتم آذر ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور- آقایان: ارباب- رضا افشار- حمیدیه- خلعتبرى‏

3- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان: اردلان- شوشترى- قنات‌آبادى‏

4- اخذ رأى و انتخاب شش نفر جهت عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه‏

5- طرح لایحه یک صد میلیون ریال اعتبارسال 1333 وزارت کشاورزى و ارجاع آن به کمیسیون‏

6- ختم جلسه به عنوان تنفس.

 

 مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس رئیس.

صورت غائبین جلسه پیش قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت گردید)

غائبین بااجازه- آقایان: دکتر سعید امامى. پور‌سرتیپ. حشمتى. اسفندیارى. صارمى. مکرم. دولت‌آبادى. دکتر پیرنیا. برومند. عبدالحمید بختیار. خاکباز. کاشانى. بوربور. بهادرى. دکتر عمید. هدى. خلعتبرى. امامى خویى. دکتر نیرومند صادق بوشهرى. امید سالار.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: نراقى شفیعى. میراشرافى. سلطانى. سنندجى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان- صراف‌زاده یک ساعت و پانزده دقیقه- امیرتیمور کلالى یک ساعت و نیم- ثقةالاسلامى یک ساعت- علم یک ساعت- رضایى یک ساعت- لارى یک ساعت- اریه یک ساعت- بزرگ‌نیا نیم ساعت- کریمى پانزده دقیقه

دیرآمدگان و زود رفتگان بى‌اجازه آقایان: ارباب. قرشى. صدفى. سلطان‌مراد بختیار. مهندس جفرودى. محمود افشار هر یک پانزده دقیقه- مسعودى نیم ساعت بهبهانى چهل و پنج دقیقه. دکتر حمزوی چهل و پنج دقیقه. تیمورتاش یک ساعت و پانزده دقیقه

غائبین در رأى- آقایان: عبدالرحمن فرامرزى. تجدد. شیبانى. درخشش. دکتر سعید حکمت. حائری‌زاده. عرب شیبانى. مسعودى. سعیدى. محمود افشار. تربتى. یار افشار. احمد صفایى. پیراسته. استخر. قراگزلو. تیمورتاش. بهبهانى. مهندس ظفر. عبدالصاحب صفایى.

رئیس- نسبت به صورت مجلس قبل نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت جلسه قبل تشکیل شد

2- بیانات قبل از دستور آقایان: ارباب- رضا فشار. حمیدیه. خلعتبرى‏

رئیس- سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند. آقای ارباب.

مهدى ارباب- مختصر عرض کنم یکى از آثار شوم مداخلات زیاد مأمورین در امور حیاتى مردم این که هویدا و مابه‌الابتلا مردم است و آن موضوع ذغال است در مواقعى که فصل مقتضى بود و مردم مى‌توانستند در طهران ذغال ذخیره کنند به مردم اجازه ندادند و خودشان هم احتیاجات مردم را تأمین نکردند و امروز کار به جایى رسیده است که عالى و دانى ظرف به دست گرفته عقب دو من ذغال می‌روند استدعا مى‌کنند نسبت به طبقه ضعیف و بى‌بضاعت یک توجیهى بفرمایید. موضوع دیگر تمنا مى‌کنم بودجه وزارت بهدارى را یک تکلیفى برایش معین کنید زیرا با تمام حسن نیتى که وزیر بهدارى دارد نمى‌تواند به مأمورین دور دست کمک و مزایا دهد به بقیه وقت خودم را به جناب آقای ارسلان خلعتبرى واگذار مى‌کنم.

رئیس- آقای حمیدیه

(خلعتبرى- آقای ارباب بقیه وقتشان به من دادند)

ارباب- به جناب آقای خلعتبرى 13 دقیقه از وقت خود را واگذار کردم.

خلعتبرى- بنده خودم هم وقت گرفته‌ام با وقت خودم یک جا نوبت سوم استفاده مى‌کنم.

رئیس- آقای افشار بفرمایید.

رضا افشار- مطابق اصول قوانین هنکامى لازم‌الاجرا است که تمام مراحل تشریفاتى را اعم از تصویب مجلسین و توشیح طى نموده باشند. قانون ازدیاد سهم کشاورزان که مولود اختیار غیرقانونى آقای دکتر مصدق است به طورى که اغلب آقایان محترم استحضار دارند در زمان قدرت ایشان در کشور عملى و مجرى نگردید. اقدام مذکور در زمان کابینه سابق موجب خونریزى و الان نیز باعث اختلاف شدید است دولت سابق بدون هیچ گونه اطلاع از شقوق مختلفه تقسیم محصول بین مالک و رعیت تمام کشور و بدون در نظر گرفتن هزینه‌هاى متنوع و متعدد تولید محصول خواه در املاک مزروعى و خواه در باغات انگور و غیره دست به نغمه زد که غرضش بیش از تقویت بنیه کشاورزان استفاده از جنبه سیاسى نقشه خود بود اینک دولت فعلى ضمن اجرا قوانین مزبور وسیعى در وصول صدى بیست کلیه عواید مترصد است آنها را از تاریخ تصویب به حیطه وصول درآمد مثلاً از محصول توتون نیز که جنبه انحصار دارد صدى بیست عواید آن هم براى مدت سه سال گذشته مطالبه مى‌گردد.

علاوه بر موضوع مطالبه صدى بیست از کلیه محصولات زراعتى دولت دستور داده است صدى بیست و پنج از گندم سهمى ارباب نیز به قیمتى که معین شده است تحویل و یا تعهد گردد در صورتی که طبق دقیق‌ترین تحقیقاتى که مأمورین و بازرسان دولت کرده‌اند در آذربایجان میزان کم بود غله از صدى چهل متجاوز است با وجود کم بود محسوس غله و با وجود کوششى که براى تأمین آذوقه مردم آذربایجان از طرف دولت

+++

 به عمل می‌آید جاى تعجب است چرا وزارت دارایى در وصول صدى بیست محصولات زراعتى به استناد قانون اختیار آقای دکتر مصدق آن هم براى سه سال متوالى پافشارى می‌نماید. هر گاه تفاوت کرایه حمل جنس از کرمانشاه تا تبریز ضمیمه قیمت دولتى غله در خطه آذربایجان گردد ممکن است در عرضه جنس و تامین قوت عمومى تسهیلاتى فراهم گردد و الّا بیم آن می‌رود در نتیجه این قبیل فشارهاى بیجا زراعت توتون موقوف و کشت و زرع چغندر متروک و کارخانه‌جات قند آنجا به صورت کارخانه قند کهریزک در سابق درآید. در سال‌هاى 30 و 32 وزارت دارایى موافقت کرده بود مالکین که به ممیزى املاک خود اعتراض دارند مشروت بر این که مالیات خود را در موقع مقرر پرداخت کرده باشند در املاک آنان تجدید ممیزى به عمل آید وزارت دارایى علاوه بر این که بر خلاف تعهد رفتار کرده است اینک موافق تلگراف مفصل و مشروحى که از مراغه رسیده است مطالبه مابه التفاوت‌هاى چند ساله را از مردم آنجا خواه املاک‌شان ممیزى شده و یا نشده باشد می‌نمایند و حتى حاضر براى گرفتن ضامن براى تعیین تکلیف نهایى از حیث نتیجه ممیزى جدید نیستند مقتضى است به دولت تذکر داده شود آقایان، با ذکر این مسائلى که عرض کردم باید توجه داشته باشید که درست است در اثر قدرت فعلى امروز امنیت در اغلب نقاط مملکت حکمفرماست و شاید نظیر امنیت کنونى را ما در گذشته نداشتیم ولى موجب فتنه و فساد در این مملکت بالاخره اختلافى مى‌شود که بعضى دسته‌هاى نیرنگ باز در این مملکت تدارک مى‌کنند یکى از قضایایى که امروز موجب اختلاف ممکن است بشود این موضوع اختیار آقای دکتر مصدق و مربوط به صدى 20 است که مجلس شوراى ملى تکلیف این کار را بایستى بالصرایه معین کند، رعایا در این مورد امتناع دارد و خود این امتناع در مقابل مامور دولت ایجاد یک کشمکشی می‌نماید که این کشمکش به زیان جامعه تمام خواهد شد (صحیح است) ما باید سعی کنیم که بین مأمورین و مردم هیچ گونه کدورت و اختلافى وجود نداشته باشند. ثانیاً چیزى را باید از مردم انتظار داشته باشند بدهند که آنها مومن به آن باشند یعنى آن عوارض جنبه قانونى داشته و مجلس شوراى ملى آن را پذیرفته باشد چیزى که به تصویب مجلسین نرسیده و به توضیح همایونى نرسیده باشد جنبه قانونى ندارد و ما مردم را نمى‌توانیم بگوییم که مجبور و مکلف هستند که امتثال چنین قانونى را بکنند و این تلگرافى که براى بنده رسیده است تقدیم مقام ریاست مى‌کنم و بقیه وقت خود را به آقای حمیدیه مى‌دهم.

رئیس- آقای حمیدیه بفرمایید

حمیدیه- دردهایى که گریبان‌گیر مردم ایران است مسائلى که هر روز به مثابه بزرگ‌ترین مشکلات در مقابل ملت خودنمایى مى‌کند یک بار دیگر اضطرابى به وجود آورد که مزاحمت نمایندگان محترم را فراهم نموده حقایقى را به عرض برسانم چون در این دوره از نمایندگى خود اولین بارى است که به عنوان دادخواهى از ملت نجیب و محروم پشت تریبون قرار مى‌گیرم پیش از آن که فریاد ملت و موکلین و مردم را از حلقوم مجلس به دولت اعلام دارم لازم مى‌دانم از خدمات صادقانه و مردم پرورانه تیمسار سپهبد زاهدى و دولت ایشان در تحت تعلیمات عالیه نمایندگان اعلیحضرت همایونى سپاس گفته از جانب قاطبه ملت ایران قدردانى نمایم ممکن است گفته‌هاى صادقانه و عرایض من در این مورد حمل بر مداهنه شود خداى عادل بینا و شاهد است که اینجانب در زندگى سیاسى خود حق و عدالت را دیدگاه و محور اقدامات قرار داده هرگز از جهت ملت انحرافى نیافته‌ام ما خود به مصیبت گرفتار آمده‌ایم و اکنون ارج عافیت را نیک مى‌داریم (صحیح است) شما نمایندگان محترم خود شاهد آشفتگى‌ها و در هم ریختگی‌هاى حکومت گذشته بوده‌اید و ناظر بوده‌اید که چگونه مشتى رجاله و اوباش بر جان مال و ناموس مردم تسلط پیدا کرده تار و پود نظم امور مملکت را از هم گسیختند و این ناامنى به حدى بود که گروه چاقوکش و بدنامی که تاز میدان سیاست سده با وحود معصونیت پارلمانى که بنده و سایر رفقا اقلیت داشتیم در شهر در خانه و در پارلمان امنیت را از ما سلب کرده بودند (صحیح است) در بیرون و منزل همیشه از نیش چاقوی رجالگان و حرفه‌اى و در صحن مجلس نیز از حمله و حتاکى تماشاچیان چاقوکش در امان نبودیم (صحیح است) مملکت مى‌رفت تا به دره اضمحلال پرتاب شده براى همیشه در آغوش تباهى و سقوط سیر کند ولى از آنجا که همیشه حقیقت پیروز و باطل را مغلوب نموده و مشعل عدالت را تارک تاریخ مى‌افروزد دیرى نپایید که دست سپهبد زاهدى از آستین حق سر کشیده بساط ریا و تزویر و جنجال‌ها و هیاهوى فریب‌کارانه را در هم ریخت و به همراهى لطف و موهبت خداوند متعال و تلاش فداکارانه طبقات پایین هرج و مرج دستگاه دولتى آشفتگى و انارشیزم حکومتى را در هم کوفت و یک امنیت عمومى و قدرى جایگزین آن ساخت تا جایی که امروز به یقین باید گفت که ایران وضع ثابتى به خود گرفته و مشى مشخصى در جهت دیپلماسى بین‌المللى اتخاذ نموده است که مى‌تواند در مسائل حاد جهان و صلح دنیا به عنوان وزنه موثرى در ترازوى سیاست خودنمایى کند بدون شک امروز که اطمینان و اعتماد دول بزرگ به ما و کشور ما جلب شده است دولت تیمسار سپهبد زاهدى خواهد توانست با پشتیبانى و نیتى که مجلسین و آقایان نمایندگان محترم دارند باز هم بر مشکلات مهم فائق آمده با اصلاحات کلى و اقدامات بزرگ اقتصادى سطح تولیدى کشور را بالا برده هزینه زندگى را پایین بیاورد رفاه کارمندان مخصوصاً قضات و افسران شریف را تامین نموده به زندگى مردم سامان بخشد تا باز هم بیشتر اعتماد طبع نمایندگان مجلس و ملت را به خود جلب نماید.

اینک که دولت به حل بزرگ‌ترین معضلات نیم قرن اخیر فائق گشته است وقت آن است که کوشش‌هاى خود را در راه رفع خرابى‌هاى ناشى از آن مصرف بداریم حل مسئله نفت نه فقط به اقتصاد ما حیات نوینى بخشید بلکه بازار سیاست عده‌اى غوغاگر مردم فریب که سنت‌هاى کهن ما را بازیچه اغراض غیرانسانى خویش ساخته بودند براى همیشه بست تا منافع ثروت عظیم ملى ما در مسیر خواسته‌هاى ملت جریان یابد برقرارى روابط دوستانه با دول بزرگ و ارتباط براساس احترام متقابل با تمام دول توانست یک بار دیگر ایران و عظمت کهنسال آن را به خانواده ملل معرفى نماید بحثى نیست که دولت در جریان حل این مشکلات حق داشت که از بعضى موارد چشم بپوشد و یا احیاناً بى‌خبر باشد اما اکنون موقع آن رسیده که تمام نیروها مصروف آگاهانیدن و هوشیارى بیشتر دولت گردد اطلاعى که خارج از پایتخت قرار داشته وظیفه دولت است که تا دیر نشده براى مرتفع ساختن این خطرات اقدام قطعى و فورى نماید ما این وظیفه تاریخى خود را در دوره گذشته به نحو احسن انجام داده‌ایم و از این حیث در پیشگاه تاریخ سرافرازیم ما بر علیه ریاکارى و دروغ پردازى برخاستیم و نقاب از چهره دلالان و مقاطعه‌کاران و غاصبین حقوق مردم برگرفتیم دولت را از جریان حوادثى که خارج از پایتخت مى‌گذشت و ریشه حاکمیت و استقلال ملى ما را تهدید مى‌کرد باخبر ساختیم اما به عللى که همه مى‌دانیم در آن زمان گوش کسى بدهکار حقیقت نبود و تمام سخن‌ها به دست فراموشى سپرده مى‌شد. باید با کمال تاسف اعلام کنم که هنوز عواقب شوم حکومت سابق و اثرات ناشى از آن باقى و پیداست هنوز افراد بدنام و بدسابقه که در همه حال کارگردان حوادث روز هستند بر اوضاع مسلطند (صحیح است) هر یک قلمرو براى خود ایجاد کرده حیات مردم را دستخوش تمایلات پلید و نامشروع خود مى‌سازند (احسنت) هنوز صحنه‌پردازان و جنجال گران رفراندم کذایى دست از تعدى و تجاوز نکشیده با استفاده از قدرت بی‌کران مالى خود اعمال غرض نموده همه گونه تعدى و تجاوز ضدانسانى را به مردم رنجیده و پابرهنه روا می‌دارند مگر همین ژنده‌پوشان زجر کشیده نیستند که همواره حافظ استقلال و حیات ملى ما بوده و در مواقع خطر به عنوان کوبنده‌ترین نیروها برخاسته و کشور را از پرتگاه سقوط نجات داده‌اند؟ رستاخیز عظیم 28 مرداد که نمونه بارز ثبوت این حقیقت است به دست همین مردم ستم کشیده صورت گرفت که با دادن قربانی‌ها جانفشانی‌ها و فداکاری‌هاى اعجازآمیز امواج طوفانى حوادث را در طریق مصالح ملى ما سوق دادند چرا باید به آنها بى‌توجه باشیم؟ چرا باید اجازه دهیم که عده‌اى غارتگر خون‌خوار هستى آنها را چپاول کنند؟ متاسفانه در ولایات منتفذین و چند نفر که هستى خود را از یغماى زندگى دهقانان و خورده مالکین به چنگ آورده‌اند همه گونه تجاوز و اعمال حیوانى به مردم روا می‌دارند آنها در قلمرو خود زندگانى طبقات را مورد تاخت و تاز بی‌شرمانه خود قرار داده و بى‌اعتنا به قوانین مملکتى خود سرانه مى‌چاپند می‌گیرند و مجازات می‌کنند این حقایق تلخ است که به ده‌ها نامه که به اینجانب رسیده و حاکى از ناله‌هاى مردمى است که از عملیات چنین افرادى به جان آمده خواهانند که چنگ خون‌آلود متعدیان از تجاوز بیشتر و ادامه خراب‌کارى قطع گردد در مراغه حوزه وکالتى خود اشخاصی را می‌شناسم که با قدرت مالى فراوان خود که تمامى را از راه غصب حقوق مردم و تعدى و زورگویى و اعمال نامشروع به دست آورده و به قیمت آوارگى هزاران خانواده ثروت سرشارى به هم زده‌اند همیشه براى پیشرفت نیات شومشان خویش را همراه سیاست روز رنگ زده و با دگرگونى صحنه سیاست باز بوقلمون صفت رنگ دیگر می‌گیرند و گذشته را فراموش می‌کنند این افراد هم اکنون در محیط خود حکومتى ایجاد کرده‌اند خود دادگاه‌اند خود قوه مجریه دارند می‌گیرند غارت می‌کنند کیفر می‌دهند و به تمام مظاهر ادارى دستگاه دولتى و قانون نیشخند می‌زنند آنها در حقیقت در داخل حکومت حکومتى جداگانه ساخته و قدرت خاصى ایجاد نموده‌اند هر اقدام اصلاحى که به دست مأمورین در دستگاه دولتى انجام گیرد و منافى با تمایلات سودجویانه این عده باشد با نیرنگ و توسل و تحریک بى‌سرانجام مانده و مامور دولت نیز در محیط ارعاب و تهدید قرار می‌گیرد تا دیگر تامین زیست و انجام وظایف ادارى را نداشته باشداخیراً آقای فرماندار مراغه دست به یک رشته از اصلاحات زده بود که با منافع آنها در محل سازگار نبود نامبردگان با توسل به ایادى خود و با استفاده از نیروى مالى و قدرت عملى که ذکر گردید تحریکات ناجوانمردانه را بر علیه او شروع کرده‌اند تا نامبرده را عزل و سایر مأمورین را مرعوب نموده خود باز بى‌محابا به غارت مردم بپردازند و یا فرماندارى بتراشند که کورکورانه بر نیات غیر مردمى آنها صحه بگذارد.

+++

رئیس- وقت شما تمدید شده است‏

حمیدیه- یک صفحه دیگر باقیمانده است پنج دقیقه استدعا مى‌کنم به بنده وقت مرحمت کنید.

رئیس- بفرمایید.

حمیدیه- البته اینجا با تذکر به جناب آقای جم استاندار آذربایجان از انجام این عمل جلوگیرى کرده‌ام براى این که آقایان نمایندگان به خودسرى و لجام کسیختگى این افراد بیشتر پى‌ببرند تنها نمونه مى‌آورم که یکى از نامبردگان کارهاى ملک موفق الملک شقاقى را که فرزندش افسر گارد شاهنشاهى مى‌باشد و همه گونه قدرت دفاع دارد با کمال زور و خودسرى غصب نموده است و از اینجا مى‌توان به میزان تعدى آنها نسبت به مردم عادى و ناتوان پى‌برد از این قبیل نمونه‌هاى بسیار است که براى جلوگیرى اطاله کلام از ذکر آنها خوددارى مى‌شود.

آقایان- در این عصر اگر چنین افرادى پیدا مى‌شوند که این گونه بى‌پروا و جسورانه املاک دیگران را غصب کرده به جان و حیثیت مردم دست درازى می‌کنند باید تأسف خورد باید گریست اینها ننگ ما است. همین افراد که زمانى چون مگسان دور شیرینى در اطراف دولت گذاشته اسب دوانى و خوش رقصى مى‌کردند چاپ لوسى و شارلاتانى می‌نمودند و یا براى تقرب حتى براى یکى از رهبران کشور خارجى کادو گران قیمت مى‌فرستادند و یا با پیشه‌ورى قرار تجارت و با این وسایل موذیانه قدرتى حاصل حاصل مى‌گردد تا به تعدیات خود ادامه دهند همین افرادى که با تغیر وضع و بهبود اوضاع چندى جرأت را نداشته و مخفى بودند اکنون چون دزدان و غارتگران به پا خاسته و ضایعات گذشتگان را بى‌پروا تکرار مى‌کردند و به هست و نیست قدرت‌ها مظفرانه پوزخند می‌زنند. آیا اینها تنها درد مبتلا به شهرستان‌ها است؟ مسلماً نه. نداشتن فرهنگ و بهداشت و گرانى سرسام‌آور هزینه زندگى مسائلى که مردم را در پیچ و خم رنج بار خود خورد و نابود کرده است.

آقایان- تاریخ وظایف سنگینى را بر دوش ما نمایندگان ملت نهاده است باید نشان دهیم که این بار سنگین را با سرفرازى و استقامت به سر منزل مقصود برسانیم در راه ایفا حقوق حقه برادران و خواهران محروم خود گام برمى‌داریم و با صداقت پیش مى‌رویم میلیون‌ها ایرانى وطن‌پرست و شاه‌دوست که که از دیاى خزر تا خلیج فارس و از کردستان تا سیستان زندگى مى‌کنند چشم به عملیات ما دوخته انتظار دارند. باید اساس بدبختى‌ها را جستجو کنیم باید ببینیم چرا فقر عمومى هر روز به نحوى زندگى مردم را به نابودى و انهدام سوق می‌دهد و چرا عده‌اى از این نارضایتى‌ها استفاده کرده و در گوشه و کنار این مملکت براى خود قدرتى ایجاد کرده‌اند تامین بهداشت و فرهنگ که در همه جا به طور ناقص و سطحى بوده و حتى در بیشتر نقاط اثرى از آن دیده نمی‌شود باید در رأس مسائل اصلاحى قرار گیرد. آن غاصب اموال که از بى‌اطلاعى و بی‌سوادى اطرافیانش استفاده کرده با کمال جسارت و در عین حال حیله‌گرانه هستى مردم زحمتکش و میهن‌پرست را دستخوش تجاوز قرار می‌دهد براى چنین مردمى فرهنگ در درجه اول اهمیت قرار دارد براى همان مردمى که همه ما کم و بیش از حالشان باخبریم همه آگاهیم که تراخم و کچلى و سایر امراض مسریه و مهلک نسلشان را تهدید می‌کند براى این مردم بهداشت ضرورى‌ترین امر حیاتى است اکنون پس از فراغت مشکلات سابق باید به این احتیاجات مردم جداً توجه کرد. اینجانب در سه دوره نمایندگى خود همیشه کوشش کرده‌ام با تشکیل شرکت آبیارى و لوله‌کشى شهر مراغه را تکمیل نمایم متاسفانه این امر که مورد تقاضاى هزاران نفر اهالى میهن‌پرست و شاه‌دوست آنجا است همیشه مواجه با کار شکنى‌هاى عده‌اى شده است که ادامه زندگى خود را در عدم انجام کارهاى عمومى و عام‌المنفعه می‌دانند. اینک توجه هیئت محترم دولت مخصوصاً جناب آقای استاندار آذربایجان را به اوضاع جاریه مراغه را جلب نموده استدعا دارم با اتخاذ تصمیمات مقتضى و فورى زندگى چهارصد و پنجاه هزار نفر از اهالى شهرستان مراغه را از ظلم واجحاف چند نفر متنفذى متعدى نجات دهند و با اصلاحات کلى در آن استان از قبیل اتصال راه‌آهن ایجاد کار براى بیکاران و تکمیل فرهنگ و بهداشت و اقدامات اقتصادى زندگى مردم شاه‌دوست آذربایجان را سامان بخشیده ورونق دهند در خاتمه یک بار دیگر با وضوح تمام اعلام می‌دارم هر گونه تردید عدم توجه سهل‌انگارى در رسیدگى به وضع مردم و قطع ایادى غاصبه همان نتایجى را به بار خواهد آورد که ما سابقاً دیدیم تکرار ضایعات گذشته براى ملت ما ناگوار و طاقت فرسا است ضمناً از مقام ریاست‏ تمنا دارم براى این که اثرى به نطق‌هاى قبل از دستور مترتب باشد مقرر فرمایند از دفتر مجلس رونوشت نطق‌ها به هیئت دولت و وزارتخانه‌هاى مربوطه ایفاد گردد. تقاضا دارم از مقام ریاست این عرایض بنده را به دفتر وزارتخانه‌ها ابلاغ کنند که سابقاً هم معمول بوده است (احسنت احسنت).

رئیس- حالا هم همین طور عمل می‌شود نطق‌هاى قبل از دستور براى تمام وزارتخانه‌ها فرستاده می‌شود آقای خلعتبرى بفرمایید.

خلعتبرى-آقایان محترم نطق قبل از دستور یکى از بهترین وسایلى است که وکیل مجلس براى دفاع از حق مردم دارد (صحیح است) ولى نطق انتقاد امیر از طرف یک وکیل به هیچ وجه نباید حمل بر مخالفت با دولت باشد (صحیح است) مخصوصاً من این نکته را می‌گویم که در ایالات و ولایات مردم بدانند که اگر وکیل مجلس مسائلى را از دولت می‌خواهد یا از دولت انتقاد می‌کند براى توجه دادن دولت به عیوب و نواقص است. من معتقد هستم که تغییر دولت‌ها هیچ دردى را دوا نمی‌کند (صحیح است) امروز وضع ثابت براى مملکت ما یک ارزش بین‌المللى دارد و باید دنیا بداند که ما وضعى را زود تغییر نمی‌دهم و زود متزلزل نمى‌کنم مگر با جهانى و با دلایلى. مسئله‌اى که بسیار با اهمیت است این است که دولت این دولت و هر دولتى باید این نظر را داشته باشد که مجلس مادام که قوى است و قدرت دارد دولت بهتر مى‌تواند کار کند مجلس ضعیف به هیچ وجه موجب استفاده دولت نیست (صحیح است) مجلس به جاى این که دولت بیاورد دولت ببرد عقیده سیاسى بنده این است که باید دولت‌ها را ارشاد و راهنمایى کند (صحیح است) عقاید اصلاح طلبانه خودش را بقبولاند بنابراین انتقاداتى که در مجلس مى‌شود باید به همین منظور باشد و الّا شما فرض کنید که مخالفت کردید با دولت و یک دولت رفت مگر یک دولت بعدى که بیاید فوراً دردهاى ما را دوا مى‌کند؟ اصلاح اوضاع اقتصادى، اجتماعى و سیاسى اینها یک عوامل و اسبابى براى اجرایش لازم است پس مجلس شوراى ملى باید آن عوامل و اسباب را فراهم کند و عقاید خودش را به دولت بقبولاند و اگر عقاید خودش را گفت و دولت قبول نکرد آن وقت یک مسئله دیگرى است بنابراین ما الان در یک وضیتى هستیم که باید وضع خودمان را ثابت نگه داریم و آن وقت از دولت انتقاد کنیم

(دکتر جزایرى- انشاءالله دولت انتقادات صحیح را گوش کند و ترتیب اثر بدهد) دولت اگر ترتیب اثر نداد به انتقادات اصلاح‌طلبانه آن وقت مجلس دیگرى خواهد داشت من می‌خواهم این را عرض کنم (آقای مشایخى مشمول مذاکره با چند نفر از آقایان نمایندگان بودند) جناب آقای مشایخى راجع به آرا شش نفر آقایان تصمیم گرفتند عرض کنم در هر موقعى براى مملکت یک فرصت مناسبى پیش مى‌آید و ما باید از آن فرصت استفاده کنیم امروز وضع دنیا مساعد است که ما استفاده کنیم براى مملکت این وضع ثابت را باید در درجه اول براى اصلاح امور اقتصادى مملکت مورد استفاده قرار داد (صحیح است) برای این که هیچ چیز برای این مملکت واجب‌تر و لازم‌تر از اصلاح وضع اقتصادی نیست (صحیح است) این اولین قدم است و ما و دولت اگر در این قدم اشتباه بکنیم هم فرصت را از دست داده‌ایم و همین که موفق به اصلاح امرى نخواهیم شد. بنابراین من به وسیله آقای وزیرکشاورزى که اینجا هست مى‌خواهم براى دولت پیام بفرستم که آقا در مسئله اقتصادى بیش از آن که الان مى‌خواهید توجه کنید، توجه کنید مجلس شوراى ملى به نظر من باید سر‌لوحه عملیات خودش را اصلاح وضع اقتصادى مملکت قرار بدهد (صحیح است) این کار باید اولین برنامه عمرانى ما باشد براى اجراى این برنامه باید از گذشته عبرت گرفت و خطاهایى را مرتکب نشد که آن خطاها پشیمانى به بار بیاورد امروز سرمایه‌هایى در نظر هست و ما فکر می‌کنیم که دولت عوایدى خواهد داشت دولت از عواید و درآمدهاى خودش براى اصلاح امور اقتصادى ممکن است قدم بردارد (آقای صفایى خواهش می‌کنم توجه بفرمایید) ولى یک سرمایه‌اى که مهمتر از سرمایه و پول خود دولت است استفاده از سرمایه‌هاى مردم است (صحیح است) یعنى دولت باید وسیله‌اى فراهم بیاورد که سرمایه‌هاى خصوصى با اطمینان در این مملکت به کار بیفتد (صحیح است) حالا براى این کار دولت یک وظایفى دارد که ما از دولت آن وظایف را می‌خواهیم انجام بدهد و من دو تذکر را می‌خواهم به دولت بدهم یک کارهایى است که دولت باید انجام بدهد و مردم قدرت انجامش را ندارند مثلاً کارخانه آهن ذوب کنى سدساختن بر روى کارون یا سفیدرود یا ایالات و ولایات دیگر، راه‌آهن، راه‌هاى آسفالته اینها البته وجوهى است که باید از کیسه دولت خرج شود ولى از این که گذشت کارهایى هست که باید با وجوه و سرمایه مردم بشود کارخانه پارچه بافى کارخانه‏ کاغذسازى و چرم‌سازى، این قبیل کارها را دولت نباید اشتباه بکند و دخالت بکند یا خودش کارخانه پارچه بافى وارد کند براى این که خود مردم با کمال میل وقتى امنیت باشد کارخانه پارچه بافى مى‌آورند کارخانه چرم‌سازى می‌آورند و این کارخانه‌ها را خوشان انجام مى‌دهند مسئله دوم این است که ما امروز که داراى درآمدى خواهیم شد کارخانه‌هاى امریکا و ‌انگلیس و آلمان و فرانسه، همه جاى دنیا براى این که در اینجا بازارى پیدا کنند به حرکت در خواهند امد و ممکن است اجناس زیادى براى ما عرضه بکنند اعتبارات زیادى ممکن است بدهند اعتبارات زیادى براى خرید چیزهاى غیر لازم سم است، مضر است، اگر ممالک دیگر اعتبارات به ما می‌دهند باید این اعتبارات را صرف آن مسائلى بکنیم که کمک به تولید این مملکت مى‌کند دولت نباید در این قسمت اشتباه بکند و یک معاملاتى بکند که به صرف مملکت نباشد مسئله دوم این است که اساس فعالیت اقتصادى ما باید روشن بشود و امروز معلوم نیست خیلى از کارها را دولت مى‌کند خیلى کارها را مردم مى‌کنند و دولت روى دست مردم بلند مى‌شود و کارهایى که مردم باید بکنند دولت می‌کند و یا دخالت مى‌کند در کارهایى و مزاحمت فراهم مى‌کند براى اشخاصى که فعالیت اقتصادى و تولید و کشاورزى مى‌کنند دولت وقتى برنامه خودش را تشخیص داد و یک راه صوابى را پیش گرفت باید به آن

+++

برنامه خودش عمل کند بنده در اینجا صریحاً عرض می‌کنم که اگر دولت این رویه اقتصادى خودش را که رویه پانزده سال پیش به این طرف است و به این دولت مربوط نیست تعقیب کند این سیاست اقتصادى ما سیاست گاو پلنگ خواهد بود و به هیج جا نخواهد رسید، فعالیت‌هاى خصوصى را هم از کار خواهد انداخت و سرمایه خصوصى هم جرأت نمی‌کند وارد میدان عمل بشود بنابراین دولت دیگر نباید در این قسمت اشتباه کند دولت از 1320 به این طرف یک رویه غلط اقتصادى داشته و این رویه غلط اقتصادى را باید دولت اصلاح کند بنده اینجا چند نمونه آن را عرض مى‌کنم سیستم مداخله اقتصادى دولت یک عده دلال تنبل و لش بار آورده (صحیح است) چون این قبیل اشخاص مى‌آیند یک معاملعه‌اى با یک دستگاه دولت روى یک بند و بستى مى‌کنند و 5 میلیون تومان بلند مى‌کند (صحیح است) آن وقت تاجر ایرانى دیگر نماید عقب فعالیت برود آقایان اوانتوریه‌ها و دلال‌هاى بین‌المللى روى این سیاست غلط از ده سال به این طرف آمده‌اند این منافعى که باید تجار ایرانى ببرد به جیب آنها رفته آن نفعى که باید تاجر ایرانى ببرد آن منافع را غیرایرانى مى‌برد در ایران اشخاصى مى‌برند که ذره‌اى فعالیت ندارند در اینجا مسکن ندارند اغلب در مهمانخانه‌ها و عیاش‌خانه‌هاى خارجه هستند هر چندى یک بار می‌آیند یک معامله‌اى مى‌کنند ده سال مشغول عیاشى مى‌شوند چرا؟ براى این که رویه اقتصادى دولت غلط است اگر کارهاى اقتصاد در دست ده تاجر باشد هیچ وقت تاجر نمى‌آید نفع خودش را بدهد به چند نفر دلال بین‌المللى ببرد چند مثال مى‌خواهم عرض کنم براى این که ببینید از اموال عمومى چه جور سوءاستفاده مى‌شود در سال 1331- 42 هزار تن برنج از ایران به وسیله پروانه برنج صادر شده است (یکى از نمایندگان- چه سالى؟) سال 1331 این پروانه‌ها در بازار از تنى هزار ریال تا دو هزار ریال فروخته شده است یعنى کسی که هزار تن پروانه گرفته صد هزار تومان بلاجهت استفاده مى‌کند بعد مى‌آید آن پرونده را به تاجر صادر مى‌کند اینجا ببینید که چه جور این اعمال به یک عددهاى نفع مى‌رساند ولی به تاجر واقعى مملکت ضرر مى‌رساند در این پرونده برنج که در کمیسیون عرایض است من خودم مطالعه کردم 2 میلیون سیصد هزار دلار تعهدات ارزى خودشان را دارندگان پروانه برنج را انجام نداده‌اند یعنى برنج را برده‌اند و منفعت آن را خورده‌اند اما دلار را به مملکت نیاوردند بعدها کمیسیون ارز در صدد مطالبه برآمد از یک نفر از اینها که خواسته مطالبه مند اسمش یدالله فتحى است که هزار تن برنج صادر کرده حالا کمیسیون ارز مى‌خواهد این شخص را پیدا کند تعهدش را انجام دهد چنین شخصى اصلاً وجود خارجى ندارد پس ببنید روى معاملات غلط یک عده‌اى می‌آیند استفاده مى‌کنند

(اردلان- علتش انحصار است باید انحصار از بین برود) در صورتى که این استفاده را بایستى مردم فعال این مملکت بکنند مثلاً برنجى را که به وسیله زارع برنج به دست مى‌آید باید منفعت آن به جیب خوشان برود به جیب این قبیل اشخاص مى‌رود که کسى آنها را نمى‌شناسد مسئله دیگر آقایان به نظر بیاورید که براى حمایت چای‌هاى داخلى کشور مقرر شده است مقدار پروانه جواز ورود چاى خارجى به صاحبان کارخانه‌هاى شمال بدهند آنهایى که چاى داخلى را تهیه مى‌کنند براى این که تشویق بشوند به آنها پروانه ورود چاى خارجى مى‌دهند پس پروانه‌اى که به اینها مى‌دهند براى تشویق و حمایت محصول داخلى است این را باید عوض به اینها بدهند خدا شاهد است که دو ماه پیش یک تاجر ایرانى آمد پیش من گفت براى این پروانه 40 تن که به من داده‌اند بیست هزار تومان پول دادم

(محمودى- خیلى کم گرفته‌اند تخفیف داده‌اند) و این را هم کى داده است دو ماه پیش داده است مى‌خواستم عرض کنم عده دیگر هم پروانه با پول گرفته‌اند و مى‌گفت تا دویست هزار تومان پول گرفته‌اند تا این پروانه‌ها را داده‌اند

(میر اشرافى- آقای خلعتبرى دکتر غلام‌حسین مصدق واسطه این پروانه‌ها بود) برنج مال آن موقع بود ولى پروانه چاى مال حالا است بنده چاى را عرض کردم مى‌خواستم عرض کنم اگر رویه و طرز کار عوض نشود هر اقدام و کوششى بشود فایده‌اى ندارد دکتر شادمان آدم صحیح‌العملى است من می‌شناسمش من مى‌خواهم بگویم با بودن اشخاص صحیح‌العمل هم چون رویه غلط است یک عده‌اى از این رویه سوءاستفاده مى‌کنند و باید با تغییر رویه جلوى این سوءاستفاده‌ها را گرفت. منظور بنده این است با این رویه‌اى که در این 12 سال و 15 سال بوده است اگر ما بخواهیم روى همین رویه عمل کنیم این بار به منزل نمی‌رسد باید رویه و طرز کار و فعالیت اقتصادى در این مملکت عوض شود و در درجه اول دولت باید این فکر را بکند جناب آقای معاون وزیر باید در درجه اول دولت کارى بکند که دست دولت هر چه قدر که ممکن است از دخالت در کارها اقتصادى کوتاه شود دولت باید نظارت کند دولت باید تشویق کند دولت نباید خرید و فروش بکند اگر خرید و فروش کرد هر قدر اشخاص صحیح‌العمل سر کار باشند این رویه که تا به حال بوده موجب سوءاستفاده خواهد شد نمونه‌اى براى شما عرض کنم در سال 1321 تثبیت قیمت‌ها را برقرار کردند اداره تثبیت  قیمت‌ها با ششصد عضو برقرار گردید و نتوانست یک دینار از قیمت‌ها را پایین بیاورد آن موقع رفت، جنگ رفت همه چیز از میان رفت دو مرتبه از دو سه سال پیش اداره تثبیت قیمت را برقرار کردند و مأمورین تثبیت قیمت‌ها مدتى است مزاحم مردم هستند روى چى؟ ارداه تثبیت قیمت‌ها فعلاً عملش در روى چند ماده است یکى روى پارچه پشمى، پارچه پشمى را یک نخى برایش معین مى‌کند پارچه پشمى یک چیزى است که از هزار نفر از این مملکت شاید 5 نفر پارچه پشمى بپوشند بقیه پارچه کرباس و پنبه‌اى تنشان است ولى شما الان نرخى که اداره تثبیت قیمت‌ها معین کرده است هر کجا بروید از آن ارزان‌تر مى‌توانید بخرید این چه ثمر دارد جز این که بازرس‌هاى آن اداره مى‌روند اسباب زحمت مردم را فراهم مى‌کنند اخاذى و سوءاستفاده مى‌کنند براى یک کارى که اصلاً براى مردم مفید نیست اصلاً من نمى‌دانم چرا سعى مى‌کنید ناراضى درست بشود؟ به چه جهت مردم را با دولت طرف مى‌کنید؟ چرا انگولک مى‌کنید؟ مسئله دوم در تثبت قیمت‌ها تثبیت قیمت اتومبیل سوارى است این روزنامه است این اداره تثبیت قیمت‌ها اتومبیل سوارى را در شهریور ماه قیمت به عرایض معین کرده شورلت را 24400 تومان تثبیت کرده در صورتى که همان موقع به 2 هزار توان کمتر مى‌فروخته‌اند اتومبیل پونتیاک را در 26500 تومان تثبیت کرده است و در صورتى که خود تاجرش 2 هزار 2 هزار و پانصد تومان کمتر مى‌فروخته است این هم موضوع تثبیت قیمت این قیمت است دارو را تثبیت کرده دارو را براى چه تثبیت کرده براى این که ارزانتر بفروشند در صورتى که ما ذغال و ماست و پنیر را نمى‌توانیم کنترل کنیم شما مى‌خواهید دارویى را که کارخانه امریکایى و انگلیسى و فرانسوى مى‌سازند کنترل کنیم شنیده‌ایم که نمایندگان دارو سازى اغلب‌شان مدارکى می‌برند مى‌دهند و بر طبق آن تثبیت قیمت مى‌کنند مثلاً یک میلیون فرانک فاکتور ساختگى مى‌برند در صورتى که ششصد هزار فرانک قیمت آن است و 400 هزار تومان در اختیار نماینده در همان خارجه مى‌ماند و این پول‌هایى که ایرانی‌ها مى‌برند و در خاجه خرج مى‌کنند از همین محل‌هاست، این هم یکى از مسائل مربوط و مولود سیاست غلط اقتصادى دولت است و در صورتى که اگر تثبیت قیمت نکنند کارخانه‌هاى مختلف در ممالک مختلف فعالیت مى‌کنند و در نتیجه رقابت خود به خود قیمت‌ها پایین خواهد آمد آقا اینها به تجربه رسیده است من به شما عرض مى‌کنم الان شهردار تهران چند ماه است براى ذغال تلاش می‌کند

(قنات‌آبادى- اینها همه زیر سر شهردارى است) و با تمام تلاش که مى‌کند موفق نخواهید شد براى این که براى دولت و مؤسسات عمومى وسیله فراهم نیست آدم ندارند این عمل دولت خلاف تجربه است که ما کرده‌ایم همین شهردارى ده کامیون فرستاده است از گیلان ذغال بیاورند این را خود شهردار تهران در کمیسیون عرایض گفت این کامیون‌ها یک دقیقه در گیلان معطل شده‌اند بعد که تحقیق کردند معلوم شده شوفرهاى کامیون‌هاى شهردارى بار کرایه گرفته‌اند به دهاند از اینجا در رشت بار را فروخته‌اند پولش را رفته‌اند در رستوران در قهوه‌خانه خرج کرده‌اند و با هم دعوا کرده‌اند چاقوکشى کرده‌اند شهردارى اینها را توقیف کرده است آقای شهردار منتظر بوده است که اینها ذغال بیاورند وسیله وقتى نیست این طور مى‌شود چرا دولت بی‌خود در این کارها دخالت می‌کند (صحیح است) بنده می‌خواهم بگویم اگر دولت مى‌خواهد که کار اقتصاد مملکت اصلاح شود باید برنامه و طرز کار خودش را عوض کند من اصولاً معتقد به وجود وزارت اقتصاد ملى نیستم در هیچ کجا وزارت اقتصاد ملى کارش خرید برنج و فروش برنج خرید چاى صدور پروانه جلوگیری پروانه نسب امروز یک تصویب نامه صادر مى‌کند یک جنسى را آزاد مى‌کنند تاجر مى‌آورد جنس را به گمرک جنس به گمرک رسید یک تصویب‌نامه صادر مى‌کنند جنس را آزاد مى‌کنند به این ترتیب لفت و لیست‌هایى مى‌شود حیف و میل‌هایى می‌شود مردم را دچار زحمت مى‌کنند دچار خسارت مى‌کنند پارسال ببخشید در سال 1331 در نتیجه صدور یک تصویب‌نامه جلوى ورود چاى را گرفتند بنده خودم از آنهایى هستم که معتقد هستم که چاى شمال باید حمایت شود اما سوءسیاست و اقدام غلط سبب شد چاى از 18 تومان یک کیلو به 45 تومان و 50 تومان رسید (صحیح است) بنابراین هزارها نفر مردم از این امر متضرر شدند بیش از صد میلیون تومان به مردم مصرف کننده رسید این که رویه نشد که امروز جلوگیرى کن فردا آزاد کن امروز پروانه بده فردا پروانه نده آخر این وزارت صدور پروانه که نیست در هیچ کجاى دنیا وزارت اقتصاد این کارها را نمى‌کند الان گیلان و مازندران صد هزار تن برنج موجود براى فروش دارند بازار ندارند و وزارت اقتصاد ملى هم هیچ در فکر این کار نیست وزارت اقتصاد ملى کارش این است که فکر کند کجا محصول مانده کجا بازار بایستى تهیه کرد اطلاعات صحیح باید تهیه بکند و در دسترس تجار و مردم بگذارد بنده معتقد هستم که وزارت اقتصاد ملى اگر همین رویه را پیش بگیرد سیاست اقتصاد ما محکوم به شکست است این را صریحاً عرض مى‌کنم باید تغییر رویه بدهد یک هیئتى اگر تشکیل بدهید به جاى وزارت اقتصاد ملى که امور اقتصادى را مورد مطالعه قرار بدهد به دولت راهنمایى کند که اطلاعات لازم و کافى را از اوضاع دنیا بدهد به نظر بنده خیلى بهتر از وزارت اقتصاد ملى است چون وزارت اقتصاد ملى به این سبک وظایفى که دارد نمى‌تواند کارى انجام بدهد و اگر دولت این عمل را نخواست انجام بدهد آقای فولادوند

+++

آقایان من توسعه مى‌کنم این موضوع صدور پروانه را از وزارت اقتصاد ملى بگیرند و موقوف کنید این موضوع پروانه دادن این بزرگترین منشا فساد در این مملکت است که ممکن است که واگذار کنید به بانک ملى بانک ملی خودش مى‌تواند کنترل کنند مطابق سهیمه جنس وارد بشود کار کمیسیون ارز را واگذار کنید به بانک ملى این کار پروانه دادن را دور بریزید و الّا پس فردا دچار اشکال خواهید شد

(مهندس اردبیلى- از این جور صحبت‌ها نفرمایید) و الّا هیچ تاجرى سرمایه‌دارى با این کیفیت جرأت معامله نمى‌کند معامله چاى کردید غلط معامله برنج کردید غلط دو سال پیش معامله برنج در بهترین فصل گردید نتوانستید از عهده بربیایید پارسال معامله برنج کردید باز ضرر کردید بنابراین این کارى که نتیجه ندارد دیگر نکنید تجار آمده‌اند صریحاً مى‌گویند ما پول مى‌دهیم و در مقابل براى ما پروانه صادر می‌کنند.

رئیس- آقای خلعتبرى وقت شما تمام شد.

خلعتبرى- عرضم دارد تمام مى‌شود این اداره تثبیت قیمت‌ها چمن مزاحم تمام تجار و کسبه شده چه نفعى دارد این تذکرات را مقتضى مى‌دانستم که به عنوان نطق قبل از دستور بدهم و با نهایت صمیمیت دادم و تقاضا می‌کنم که آقایان وزرا توجه کنند و مجلس شوراى ملى هم بایستى در این مسئله اقتصاد دولت را راهنمایى و ارشاد کند و الّا همه‌مان دچار زحمت خواهیم شد (صحیح است احسنت)

3- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان اردلان. شوشترى. قنات‌آبادى.

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای اردلان فرمایشى دارید.

اردلان- یکى از اصلاحات اساسى راجع به ارز مملکت است بنده سؤالى از وزارت دارایى راجع به ارز کرده‌ام بفرمایید جواب بدهند

(میر اشرافى- مدتى است بنده سؤال کردم جواب ندادند)

رئیس- به دولت ابلاغ مى‌شود آقای شوشترى.

شوشترى- راجع به قیمت دارو و تعهد دارو فروشان سؤالى از وزارت بهدارى کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- ابلاغ می‌شود آقای قنات‌آبادى.

قنات‌آبادى- بنده یک سؤالى از دولت کرده‌ام که تقدیم مى‌کنم

رئیس- ابلاغ مى‌شود آقای صدرزاده

صدرزاده- بنده خواستم استدعا کنم لایحه دفع آفات نباتى را بعد از انتخاب هئیت نظارت سازمان برنامه جز دستور قرار بدهید.

رئیس- آن در دستور هست آقای نصیرى

نصیرى- تلگرافى است رسیده تقدیم مقام ریاست مى‌کنم‏

4- اخذ رأى و انتخاب شش نفر جهت عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه‏

رئیس- حالا شروع می‌کنیم به انتخاب 6 نفر اعضا هیئت نظارت سازمان برنامه 3 نفر باید به حکم قرعه براى نظارت در استخراج آرا انتخاب شوند.

تقابت- بنده یک تذکر قانونى دارم این یک عملى است مخالف قانون براى این که مدت اعتبار هفت ساله گذشته است. (اقتراع به عمل آمده بالنتیجه آقایان صادق بوشهرى و سالار بهزادى و رضاافشار معین شدند)

رئیس- آقایان جلیلى و ثقةالاسلامى هم از طرف هیئت رئیسه نظارت مى‌کنند. شروع مى‌شود به اخذ رأى (اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای جلیلى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد) آقایان: امیر تیمورى. کریمى. بزرگ‌نیا. ابراهیمى. قنات‌آبادى. مشایخى. اسکندرى. پناهى. عماد تربتى. تجدد. محمود افشار. مهندس اردبیلى. موسوى. باقر بوشهرى. حائرى‌زاده. احمد فرامرزى. بهادرى. اعظم زنگنه. تیمورتاش. پیراسته. اکبر. مهندس جفرودى. شادمان. تفضلى. محمودى. مهندس ظفر. عباسى. ایلخانى‌زاده. سرمد. امامى. دکتروکیل. مسعودى. عرب شیبانى. کاشانیان. رضایى. دکتر حمزوى. اردلان. سنندجى. فرید اراکى. بوربور. دکتر افشار. امیر احتشامى دولتشاهى. عبدالرحمن فرامرزى. فرود. قراگزلو. شوشترى. عضنفرى. عاملى. عبدالصاحب صفایى. میر اشرافى. دکتر بینا. داراب. صدرزاده. سید احمد صفایى. کى‌نژاد. افشار. صادقى. توماج. بوداغیان. سهرابیان. سعدى. کیکاووسى. حمید بختیار. دکتر سعید حکمت. شادلو. مصطفى ذوالفقارى. خزیمه علم. دکتر آهى. دکتر مشیر فاطمى. قرشى. مهدوى. کدیور. لارى. صدقى. دهقان. مرتضى حکمت. استخر. معین‌زاده. محمود ذوالفقارى. سلطان‌مراد بختیار. دکتر پیرنیا. نقابت. نصیرى. عمیدى‌نورى. خلعتبرى. دکتر جزایرى. دکتر عمید. بهبهانى. دکتر شاهکار. خرازى. درخشش. گیو. اخوان. افخمى. اریه. صراف‌زاده. سلطانى. جلیلى. صادق بوشهرى. رضا افشار. ثقةالاسلامى. سالار بهزادى. جلیلوند. یارافشار. حمیدیه. دکتر عدل. (مهره‌هاى تفتیشیه و آرا مأخوذ شماره شده نتیجه به قرار ذیل بود) مهره تفتیشیه 106 آرا 109

جلیلى- 3 رأى اضافه است‏

میراشرافى- بنده مهره نگرفته‌ام.

دکتر عدل- بنده هم مهره نگرفته‌ام

رئیس- به هر حال اسامى آقایان که براى رأى دادن نوشته شده 106 نفر بیشتر نیست (خطاب به آقایان نظار) ظرف آراء را به هم بزنید و سه نفر رأى را خارج و باطل کنید. (پس از خارج کردن و ابطال 3 ورقه رأى و استخراج آرا نتیجه به قرار ذیل بود) آقای عامرى 62 رأى آقای مهندس سلامت 59 رأى. آقای دکتر خشایار 58 رأى آقای دکتر جلالى 50 رأى. آقای دکتر شیخ 42 رأى آقای آرامش 42 رأى. آقای پیرزاده 39 رأى. آقای جواد امامى 45 رأى. آقای دکتر مجتهدى 35 رأى آقای ناصر صدرى 35 رأى. آقای مهندس ریاحى 31 رأى. آقای نصرالله عدل 29 رأى. آقای کاظمى 30 رأى. آقای حسن علوى 20 رأى. آقای زرین کفش 16 رأى آقای مفخم صنیعى 15 رأى. آقای صادق اهى 7 رأى. آقای ابوالفتح علوى 3 رأى. بهنام علوى مطلق 4 رأى.

رئیس- شش نفر که حاوی اکثریت هستند آقایان: عامرى- مهندس سلامت- دکتر خشایار- دکتر جلالى- دکتر شیخ آرامش مى‌باشند که این شش نفر براى نظارت سازمان برنامه انتخاب شده‌اند

(چند نفر از نمایندگان- تعداد آرا آنها را هم بفرمایید) تعداد آراء لازم نیست با استخراجى که آراء شده این آقایان حائز اکثریت بوده‌اند

5- طرح لایحه یک صد میلیون ریال اعتبار سال 1333 وزارت کشاورزى و ارجاع آن به کمیسیون بودجه

رئیس- لایحه وزارت کشاورزى مربوط به اعتبار دفع آفات که فوریت آن تصویب شده بود مطرح است. (لایحه به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است معادل مبلغ یک صد میلیون ریال از محل مبلغ 156129000 ریال اضافه اعتبار وزارت کشاورزى موضوع ردیف 15 صورت شماره 3 ضمیمه لایحه بودجه کل کشور در حدود و از محل درآمدهاى عمومى دولت به تدریج که مصرف پیدا مى‌کند در اختیار وزارت کشاورزى بگذارد

تبصره 1- وزارت کشاورزى مجاز است مبلغ هشتاد میلیون ریال اعتبار مزبور را براى مبارزه و تهیه مواد اولیه دارو جهت دفع آفات نباتى و حیوانى و تکمیل وسایل کار و سازمان دامپزشکى تخصص و با رعایت کامل مقررات مربوط به مصرف رسانیده و ضمناً داروهاى لازمى که براى دفع آفات نباتى و حیوانى از این محل خریدارى مى‌شود به قیمت تمام شده به مردم فروخته و وجوه حاصله از فروش را مجدداً براى خرید دارو مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 2- در موقعى که وزارت کشاورزى مبارزه دسته جمعى با آفات را اعم از حیوانى و نباتى لازم بداند مالکین مکلفند به عمل مبارزه بپردازند و هر گاه کلیه وسایل مبارزه در محل مهیا بود مالکین موظفند با نظارت ماموریت فنى وزارت کشاورزى عمل مبارزه را انجام دهند و در صورتی که مالکین وظیفه مبارزه را در مهلتى که طبق مقررات فنى به آنها داده مى‌شود انجام ندهند وزارت کشاورزى مکلف است از محل اعتبارات مربوط عملیات مبارزه را انجام داده و کلیه هزینه را به علاوه صدى پانزده بابت خسارت طبق ماده 6 لایحه قانونى مبارزه با آفات و امراض نباتى که به مجلسین تقدیم شده وصول نماید.

نخست‌وزیر دارایى وزیر کشاورزى سپهبد زاهدى. دکتر امینى. عدل

رئیس- آقای ارباب مخالفید؟

(ارباب- بله) بفرمایید.

ارباب- مخالفت بنده براى طرز عمل و عدم رعایت الاهم فالاهم است و تعجب اینجاست که یکى از مطلعترین افراد ایرانى جناب آقای عدل که به عقیده بنده آنچه اطلاع دارم و آنچه که تحقیق کرده‌ام کسى نیست که به اندازه ایشان به تمام حدود ثغور کشور مخصوصاً از نظر وضع کشاورزى و اصلاحات فلاحتى آشنا باشند با این که بهترین مرد مطلع در رأس امور کشاورزى است الان یک سال است که بنده نسبت به آفات لیموى میناب مراجعه مى‌کنم و تقاضا مى‌کنم و ایشان هم با کمال حسن نیت جواب مى‌دهند به بنده ولى در عمل ما چیزى مشاهده نمى‌کنیم گذشته از آن این که آب لیموى نصف ایران را میناب تأمین مى‌کند و نقصانش به ضرر کشور است مردم آنجا هم دارند از هستى ساقط مى‌شوند

(دکتر مشیر فاطمى- میناب کجا؟) میناب بندرعباس مردم آنجا چیزى که برخوردار به عنایاتى از دستگاه‌هاى مرکزى شده‌اند جز اعزام چاقوکش و افراد شرور که الان مردم را به زحمت انداخته‌اند چیزى نبوده است بندرعباس یکى از بنادر تاریخى ایران است توابع او زرخیزترین نقاط ایران با این حال نه توجه اقتصادى مى‌شود و نه توجه کشاورزى بنده اطلاع دارم الان در حدود فارس طورى آفت محصول زیاد شده که اگر توجه فورى نشود مسلماً هستى مردم از کفشان مى‌رود اما مردم میناب و اهالى آن ناحیه تنها هستى شانتن‌ها ثروتشان تنها

+++

مکنتشان همین لیمو است آن هم از بین می‌رود مکرراً مامورین فنى رفته‌اند مى‌گویند ما نفهمیدیم چه کنیم بنده این چنین از موقع استفاده مى‌کنم و از جناب آقای وزیر استدعا مى‌کنم یک توجه فورى بفرمایند مردم آنجا بدبختند بى‌چاره‌اند دور افتاده‌اند هیچ کس به آنها توجه نمى‌کند که هر بودجه عمرانى تعیین مى‌شود به اینها چیزى نمى‌رسد بالاخره اینها ایرانى هستند بیش از صد هزار از این ناحیه هجرت کرده‌اند یا به دوبى رفته‌اند یا به کویت رفته‌اند یا به بحرین رفته‌اند جنوب ایران آقایان خالى از سکنه شده یک توجهى بفرمایید مخصوصاً مخالفت بنده براى این بود که توجهى بفرمایید یعنى توجه صریحى بفرمایید بنده عرضى ندارم ولى شرطش این است که که توجه بسیار فورى بفرمایید و اقلاً تا دو هفته دیگر یک اکیپ علمى که براى دفع آفات میناب لازم است حرکت داده شده باشد و بار دیگر ناچارم این نکته را تذکر بدهم که همه آقایان وکیل بندرعباس هستند همه آقایان وکیل میناب هستند همه آقایان وکیل فارس هستند بالاخره همه آقایان وکیل ایران هستند اخرین نقطه ایران دور افتاده‌ترین نقطه ایران براى ما ارزش حیاتى دارد و آقایان ما نمی‌توانیم از یکى صرف‌نظر کنیم و به یکى توجه کنیم استدعا مى‌کنم توجهى به وضع رقت بار اهالى میناب بفرمایید بیش از این هم عرضى نمی‌کنم‏

رئیس- آقای صدرزاده.

صدرزاده- امر کشاورزى در ایران غالباً مواجه با دو خطر است یکى خطر ناامید و عدم انتظام و یکى هم خطر آفت البته خطر ناامنى متناسب با قدرت دولت است که خوشبختانه دولت در این موقع نه توجه به امنیت هست بنابراین نیازى نیست که در این باب بنده صحبتى بکنم اما در قسمت آفت. آفات یکى که از قدرت یک نفر خارج است یعنى باید حکومت و آن دستگاهى که به نام دولت هست با آفت مبارزه کند و اگر مبارزه نکند به تولیدات مملکت زیان فاحشى خواهد رسید یک نامه‌اى از اتحادیه فلاحتى فارس که یکى از موسسات کهنسال شیراز است به عنوان مقام محترم ریاست مجلس عرض شده است در آنجا تذکر داده‌اند که بسیارى از نواحى دچار آفت سن‌زدگى شده است و به همین مناسبت محصول آنجا کاهش زیادى پیدا کرده است و اگر جلوگیرى آنى نشود ممکن است مردم آنجا و این ناحیه پرجمعیت دچار قحطى شوند این است که بنده از حضور آقایان استدعا می‌کنم نه از باب فارس بلکه از لحاظ سایر نقاطى هم که دچار آفت ملخ، آفت سن شده‌اند دولت یک اقدام سریع بکند و مخصوصاً چون یکى دو ماه به موقع مبارزه بیشتر نمانده است در گذانیدن این لایحه باید تسرع کرد تا دولت براى عمل خودش بهانه‌اى نداشته باشد بنده این گله را دارم از دستگاه دولتى که از این اعتباراتى که در بودجه داده می‌شود آنچه مربوط به خرج سفر و فوق‌العاده و اضافات و ترفیعات است دیگر هیچ چیز باقى نمى‌ماند که صرف‌جویى بشود اما آنچه مربوط به آفت است مربوط به ساختمان است مربوط به کارهاى عمرانى است از سالى که اعتبار داده شده است به سال‌هاى دیگر مى‌رود این لایحه ساختمانى که دیروز به پیشنهاد جناب آقای حاج عزالممالک اردلان گذرانیدم این خود دلیل بر این مسئله بود که دریه چهار سال بیشتر اعتبارى که براى ساختمان گذرانده بودند به کلى معوق مانده بود و انجام نشده بود حالا در نقاط آفت‌زده اگر مبارزه نشود دو ضرر براى مملکت دارد یک ضرر این است که هستى زارع از بین مى‌رود و بنیه مالى آن تحلیل مى‌رود و هم دولت مجبور مى‌شود که از نقاط دیگرى با مخارج زیادترى گندم تهیه بکند و بر بودجه مملکت یک تحمل بیشترى خواهد شد در صورتی که اگر در موقع یک مبلغ مختصرى صرف مبارزه با آفات بکند هم بیشتر به زارع و کشاورز کمک شده است و هم خسارت زیادى تحمیل بر دولت نخواهد شد مخصوصاً این اتحادیه فالحتى فارس تذکر داده که ما و عموم مالکین فارس براى همکارى دولت و تشریک مساعى با مامورین از لحاظ کارگر و از سایر جهات هماهنگى خواهیم کرد حالا وقتى که مردم در نواحى مملکت خودشان این طور صمیمانه حاضر هستند براى دفع آفت کمک کنند ما و دولت نباید از کمک و همکارى آنها خوددارى کنیم بنابراین بنده از حضور عموم آقایان تمنى می‌کنم که هر قدر زودتر نسبت به این لایحه رأى بدهند و از دولت هم تمنا مى‌کنم که هر چه زودتر نسبت به این لایحه رأى بدهند و از دولت هم تمنا مى‌کنم که هر چه زودتر اقدام بفرمایند براى دفع آفت از نقاط آفت‌زده و در این قسمت هم دقت کنید مخارجى که می‌شود درست صرف این مبارزه بشود و این اعتبار را که مجلس تصویب مى‌فرمایند صرف محل خودش بشود

رئیس- پیشنهادى راجع به مسکوت ماندن لایحه از طرف آقای عمیدى نورى رسیده است که قرائت مى‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد مى‌کنم رسیدگى به لایحه فعلى مسکوت بماند تا لایحه بودجه چهار ماهه امسال که دولت تسلیم مجلس مى‌نماید ملاحظه شود. (صحیح است)

رئیس- آقای عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- بنده این لایحه را که خواندم برخودم به یک جریانات که فعلاً در خارج یعنى در کمیسیون بودجه و در دستگاه دولت مطرح است و تناقض دیدیم بین عملى که در خارج هست با این لایحه، بدین معنى که از طرفى در کمیسیون بودجه مشغول تهیه یک گزارش هستند براى لایحه چهار ماه آخر سال (صحیح است) و از طرف دیگر خود آقای دکتر امینى مذاکراتى کردند و عقیده‌شان این بوده است که دو بودجه بدهند یکى چهار ماه آخر امسال و یکى بودجه سال 1334 که قرار سده امروز یکشنیه است در کمیسیون بودجه حاضر بشوند موضوع لایحه چهارماه و یک ساله بعد را به نظر آقایان برسانند

(صدرزاده- فرصتى از کف مى‌رود) اجازه بفرمایید بنده جریان را خدمت‌تان عرض مى‌کنم پس یک همچو جریان محققى که در خارج هست لایحه اضافه اعتبار چند قلمى که مجلس مراجعه کرده بود به کمیسیون بودجه رسیدگى که کردند بعضى از اقلام را هم پایین آوردند خوب جناب آقای امیر نصرت تشریف دارند ممکن است خودشان را توضیح بدهند که بعضى از اقلامى که در اضافه اعتبار بود در مجلس توضیح کلى دادند وقتى که آمد در کمیسیون بودجه کم کردند یعنى معلوم شد که این اضافه اعتبارات مال تمام سال بود بعد کم کردند براى چهار ماه شد. اینجا بنده مى‌بینم که آقای وزیر کشاورزى ماده واحده‌اى آورده‌اند که مى‌گوید وزارت دارایى مجاز است مبلغ یک صد میلیون ریال چیست؟ این یک میلیون ریال از محل 156129000 ریال است که در ردیف 15 شماره 3 ضمیمه لایحه بودجه کل کشور است. این یک صد میلیون ریال معلوم نیست که مربوط به این چهار ماه به الخصوص است که مى‌شود از آن استفاده کرد یا مربوط به تمام سال بوده است (صحیح است) در حالى که خود جناب آقای وزیر کشاورزى آن روز اینجا در جواب یکى از رفقا گویا آقای شوشترى بودند فرموده بودند که ما این را اول سال داده‌ایم چرا مانده است و چرا مخالف با فوریتش است یعنى نظر این بوده است که این اعتبار براى تمام سال باشد سال فعلاً هشت ماهش گذشته و ماه نهمش هم دارد مى‌رود کمیسیون بودجه مى‌خواهد بودجه چهار ماهه تهیه کند آقای وزیر دارایى بودجه چهار ماهه مى‌خواهند بدهند پس این یک صد میلیون ریال مال تمام سال است و به نظر من این جریان که یک جاى آن لایحه که الان هست و یک جا این اضافه اعتبار به طرز مستقل رسیدگى بشود یک جا کمیسیون بودجه می‌خواهد گزارش چهار ماهه بدهند و یک جا این لایحه اضافه اعتبار یک ساله تصویب آن تقاضا مى‌شود اینها با هم تناقض پیدا مى‌کند و معلوم نیست این وجوهى که به طور کلى اجازه داده مى‌شود چه طور مصرف می‌شود با این که الان هشت ماه سال گذشته است یکى از رفقاى آقای صدرزاده فرمودند که این وقتش می‌گذرد و می‌بایستى این کار انجام بشود بنده این طور که دیدم، دیدم این طور نیست که همه‌اش مربوط به دفع آفات باشد بلکه قسمت‌هاى مختلفى دارد که یکى از آنها عبارت از تبصره یک آن است که مى‌گوید مبلغ هشتاد میلیون ریال از اعتبار براى مبارزه و تهیه مواد اولیه پرداخت شده است و این اعتبارى که مى‌فرمایید باز بیست میلیونش از آن موضوع خارج مى‌شود این است که بنده براى این که معتقد هستم بهتر است مجلس شوراى ملى مطالعه کند و یک رأیى بدهد که مبنى بر حقیقتى باشد که صد میلیون ریال از پول این مملکت به مصرف مى‌رسد مخصوصاً این که معتقد هستم براى ازدیاد در تولید هست اقلامش مورد مطالعه دقیق بشود که تناقضى بین نظر دولت و تصمیم کمیسیون بودجه و مجلس شوراى ملى حاصل نشود بنده این پیشنهاد را دادم (صحیح است) که آقایان فعلاً موافقت بفرمایند که این مسکوت بماند چون آن لایحه هم آن طورى که آقای وزیر دارایى قول داده‌اند همین هفته تسلیم مجلس خواهد شد و یک گزارشی هم از کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى همین هفته تقدیم مى‌شود و این حافظ یک تناقضى ممکن است بشود که این البته مقتضى نیست چنین تناقضى در عمل مجلس شوراى و کمیسیون بودجه بشود. (صحیح است)

رئیس- آقای وزیر کشاورزى

وزیر کشاورزی(عدل)- این پیشنهاد که تقدیم مجلس شده است رقم این یک قسمتى از اضافه بودجه‌اى بود که قرار بود در سال 33 به وزارت کشاورزى داده شود آن رقم 129000 ر 156 و کسرى ریال بود که بالاخره باحسابى که کردیم‏ یک صد میلیون آن جنبه فورى داشت و آن را به آن ترتیب پیشنهاد کردیم، علت پیشنهاد ما این است که به نظر بنده تصور نمى‌کنم کسى هم مخالف این نظریه بنده باشد این است که حفظ محصول نباتى و دامى در کشاورزى مقدم بر هر امر دیگرى است (صحیح است) ما اگر آن محصولى را که کشاورزان ما عمل مى‌آورند، شخم می‌زنند، بذز مى‌کارند، آب مى‌دهند، زحمت مى‌کشند و بعد یک آفتى مى‌آید یک قسمت یا قسمت عمده یا کل آن را از بین می‌برد: یا اگر یک دامدارى یک گوسفند دارى مى‌آید زحمت می‌کشد و یک آفتى بیاید آن احشامش را از بین ببرد، ما اگر آن آفات را از بین ببریم، و نگذاریم ضرر برساند این خیلى موثرتر و نتیجه‌دارتر است تا این که یک سد بزرگى ببندیم

(عبدالرحمن فرامرزى- شما سم می‌خرید و به مصرف نمى‌رسانید)

+++

شما تقصیر دارید (عبدالرحمن فرامرزى- به مصرف نمی‌رسد ما می‌کنیم) شما کنترل بکنید تا به مصرف برسد. آقایان در همین شهسوار یک آفتى پیدا شده که تمام مردم نگرانش هستند

(عمیدى نورى- یک سال است هیچ اقدامى نشده جناب آقای وزیر کشاورزى) و تمام مرکبات در خطر است، پارسال این آفت به میزان خیلى کمى بود و امسال به شدت دارد توسعه پیدا می‌کند، یا همین افتى که آقای ارباب مهدى در میناب شرح دادند و آفت سن در طهران، در ساوه در فاس، در اصفهان در کرمان دارد محصول را از بین می‌برد حالا براى این که ما بتوانیم جلوی این آفات را بگیریم و بتوانیم در مقابل تقاضاهاى مردم یک عملى بکنیم باید یک وسایلى داشته باشیم و آن وسایل را هم باید به موقع به دست ما بدهند تا بتوانیم به موقع خود وسایل تازه را تهیه کنیم که گرفتار آفات نشویم، این رقم پیشنهادى جز همان بودجه است که آقایان در کمیسیون بودجه مطرح شده و مطرح است بنابراین این با آن تناقضى پیدا نمی‌کند و اگر این اینجا تصویب فرمودید آنجا هم فرقى نخواهد کرد و تناقضى پیدا نخواهد شد (صحیح است) فرقش این خواهد بود که اگر این را زودتر تصویب فرمودید ما زودتر دست به کار می‌شویم و به موقع عملیات را شروع می‌کنیم و اگر مطرح نشود و به جریان عادى بودجه بیفتد و در کمیسیون صحبت بشود به خصوص که در مورد بودجه هم آقایان نمایندگان می‌توانند در تمام موارد و امور کشور صحبت کنند این کار به طول می‌انجامد و نمی‌توانیم کارى از پیش ببریم. حالا بسته است به نظر آقایان.

عمیدى‌نورى- بنده اجازه می‌خواهم که یک توضیحى راجع به پیشنهادم بدهم که مقصود بنده سلب فوریت بود و می‌خواستم که به عنوان سکوت از آن سلب فوریت بشود.

رئیس- سلب فوریت یک ماده دیگرى دارد در آیین‌نامه و سکوت ماده دیگرى پس مقصودتان مسکوت ماندن لایحه نیست سلب فوریت است که برود به کمیسیون.

عمیدى نورى- بلى قربان همان ارجاع به کمیسیون بشود.

رئیس- آقای شوشترى شما مخالفید؟

(شوشترى- بلى) بفرمایید

شوشترى- بسم الله الرحمن الرحیم با تصدیق یک قسمت زیادى از فرمایشات جناب آقای عمیدى نورى این را عرض می‌کنم که جناب وزیر کشاورزى آن طورى که باید دفاع نفرمودند آقایان بعضى از امور هست (این که عرض می‌کنم تعجب می‌کنید که چه طور بنده این موضوع را اطلاع دارم) بعضى از مبارزات است با آفت که اگر 5 روز تاخیر بشود، دیگر هر قدر خرج بشود فایده ندارد

(مهندس اردبیلى- یک ساعت) یکى موضوع پوره ملخ است، تخم ملخ است که این به طور کبسول توى زمین‌هاى متصلب فرو می‌رود و هیچ چیز آن را از بین نمی‌برد جز یخ‌بندان آن هم یخ‌بندان قوس

(یک نفراز نمایندگان- مربوط به یخ نیست) یخ هست اجازه بفرمایید اجازه بدهید، آن هم یخ‌بندان قوس، رطوبت قوس، سرماى عقرب قوس، و همین طور مبارزه با آفت سن باید در این فصل شروع بشود (صحیح است) یک مبارزه با آفت زراعات است یک مبارزه با آفت میوه‌جات است، یک مبارزه دیگر هم آقای وزیر کشاورزى عدم اطلاع از تقویم و قیمت محصول است که کشتکار را، زارع را دیگر نمی‌گذارد زراعت کند. در دشت ترکمن سابق ملخ نبود و اگر ملخى پیدا می‌شد ملخ بومى بود، از سال گذشته ملخ دریایى، ملخ زرد آنجا پوره می‌کند از آن اول قوس باید مبارزه را شروع کرد همین طور در بهنام سوخته قره اغاج ورامین و در خرقان و اینجاها باید از الان شروع بشود به دفع این آفت به طور صحیح و حسابى نه این که یک عده‌اى بروند آنجا و این اعتبار را بى‌نتیجه خرج کنند اما مسئله آفت درختى، مرکبات، میوه‌جات البته متخصصینش و آنهایى که اهل فن هستند باید در وزارت کشاورزى هر وقت که موعدش است شروع به مبارزه کنند اما این دو مبارزه‌اى که من عرض می‌کنم اگر لایحه حالا تصویب نشود این مبارزه به تاخیر می‌افتد و بعد خسارتش قابل جبران نیست (صحیح است) دیگر این که جناب آقای وزیر کشاورزى در خوزستان وقتى غله را قیمت می‌گذارید چهارصد و پنجاه تومان

رئیس- آقای شوشترى این مربوط به پیشنهاد نیست تامل بفرمایید ماده 144 قرائت بشود چون فقط به طور اختصار باید راجع به موضوع صحبت بکنید.

شوشترى- هیچ خارج نمی‌شوم. (ماده 144 آیین‌نامه داخلى توسط آقای جلیلوند (منشى) (به شرح زیر قرائت شد) هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتباً تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونى که به مجلس مراجعه شده است موقتاً یا دائماً مسکوت بماند در این قبیل موارد در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آن که در موضوع اصلى بحث بشود پس از توضیح مختصر پیشنهاد کننده و پاسخ آن از طرف یک مخالف که باید با رعایت اختصار کامل به عمل آید و محدود به بحث در موضوع باشد رأى گرفته می‌شود.

رئیس- حالا با در نظر گرفتن این ماده بفرمایید.

شوشترى- یکى دیگر مبارزه با مرغ میرى و حیوانات است. آفت حیوانات از سال گذشته پیدا شده دو سال است در تمام ساحل بحر خزر، تمام مازندران و گیلان و گرگان این مرض بیش از بیست میلیون مرغ را از بین برده (صحیح است) این یک خسارت غیر قابل جبرانى است، چه فکرى فرمودید براى این موضوع و آن قسمتى که عرض کردم آقای وزیر کشاورزى؟ اگر تعدیل قیمت راجع به غله گرگان نکنید

رئیس- آقا این لایحه مربوط به قیمت نیست.

شوشترى- این آفت است قربان، والله مامورین افتند. آفت مامورین را هم باید رفع کرد.

رئیس- آقایان توجه کنید این پیشنهادى که شده به عنوان سکوت است ولى به طوری که آقای عمیدى توضیح دادند می‌خواهند به کمیسیون برود یعنى تقریباً سلب فوریت بشود سلب فوریت الان مورد ندارد براى این که قبل از ورود در شور مواد یا ماده باید باشد حالا آقایانى که به این پیشنهاد موافقند قیام کنند که ارجاع به کمیسیون بشود (اکثراً برخاستند) تصویب شد به کمیسیون ارجاع می‌شود. پس زودتر کمیسیون تشکیل بشود که رسیدگى بکند ضمناً می‌خواستم به اطلاع آقایان برسانم که کارهاى زیادى در کمیسیون‌ها مانده و آقایان رؤساى کمیسیون‌ها هر چه زودتر کمیسیون‌ها را تشکیل بدهند و کار هئیت را که در کمیسیون‌ها مانده است بگذرانند و ضمناً بدانند که غائبین در جلسات کمیسیون‌ها مثل غیبت در مجلس شورای ملى جریمه خواهند شد. آقای بوشهرى‏

صادق بوشهرى- بنده مى‌خواستم توضیح عرض بکنم که کمیسیون پست و تلگراف را چندین جلسه تشکیل دادیم ولى آنها متاسفانه تشریف نیاوردند و از طرف بنده تقصیرى نبوده است.

رئیس- خودتان یک قدرى قصور فرمودید براى این که باید جریمه بکنید جریمه نمى‌کنید آقایان غایب مى‌شوند.

6- ختم جلسه به عنوان تنفس‏

رئیس- چند دقیقه تنفس مى‌دهیم (یک ربع ساعت پیش از ظهر مجلس به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردد).

رئیس- مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

 

 

قوانین‏

شماره 18233 ر 405 ر 18 ر 2 ر 33 وزارت دارایى‏

فرمان همایونى دایر با اجراى قانون اجاره پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه و آبان ماه 33 که به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ مى‌گردد:

با تایید خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران محل صعه مبارک نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر مى‌داریم:

ماه اول- قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه مهر و آبان‌ماه یک هزار سیصد و سى و سه که به تصویب مجلس سنا و شوراى ملى رسیده و منظم به این دست‌خط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماه دوم- هیات دولت مامور اجراى این قانون هستند. به تاریخ دوازهم آبان‌ماه 1333. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر آبان 33

ماده واحده- به وزات دارایى اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایاى کارمندان و خدمتگذاران و مصارف مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر مخارج کشور را بابت مهر و آبان ماه 33 در حدود دو دوازدهم اعتبارات سال 32 و با رعایت مقررات و مصوبات سال مزبور که به تصویب کمیسیون بودجه سال 32 مجلس شوراى ملى رسیده و سایر قوانین و مقررات مالى و همچنین دو دوازدهم اعتبار کمک به سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى منظور در ردیف 72 صورت شماره 2 پیوست لایحه بودجه پیشنهادى سال 33 کشور و اعتبار بودجه مجلس سنا به ماخذ دو دوازدهم بودجه سال 31 با احتساب مبلغ کمک را با رعایت مقررات مربوطه از درآمد عمومى کشور پرداخت نمایند. اعتباراتى که در بودجه سال 32 کمتر از دوازده ماه منظور شده به ماخذ ماهیانه قابل استفاده خواهد بود. این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز سه‌شنبه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سى و سه به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده.

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت.

+++

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست‌وزیر است. م- 6298

نخست‌وزیر- سپهبد زاهدى شماره 19317 ر 456 ک 30- 8- 33.

وزارت دارایى- فرمان همایونى دایر به اجراى قانون اجازه اعطاى بیست میلیون ریال اعتبار به وزارت جنگ و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد: با تاییدات خداوند ما پهلوى شاهنشاه ایران محل صحه مبارک ملوکانه نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم

ماده اول- قانون اجازه اعطاى بیست میلیون ریال اعتبار به وزارت جنگ که به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده و منظم به این دست‌خط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مامور اجراى این قانون هستند.

به تاریخ بیست و دوم آبان‌ماه 33

قانون اجازه اعطاى بیست میلیون ریال اعتبار به وزارت جنات

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود. براى حفظ نظم و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه که پیش آمده است مبلغ بیست میلیون ریال اعتبار در اختیار وزارت جنگ بگذارد. این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجنشنبه بیستم آبان‌ماه یک هزار سیصد و سى و سه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید .

رئیس- مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست وزیر- سپهبد زاهدى م- 6419 26249- 25 ر 8 ر 33 تضمین متخذه کمیسیون برنامه

«بنا به پیشنهاد جناب آقای ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه کمیسیون برنامه مجلس شوراى ملى در تاریخ 22 آبان‌ماه یک هزار و سیصد و سى و سه موفقت می‌نماید که دو نفر ماهى بیست هزار ریال حقوق به عنوان قائم مقام شخص آقای ابوالحسن ابتهاج انتخاب و مشغول کار شوند؟ م- 6398

رئیس کمیسیون برنامه‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294896!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)