کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 67 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 15 مرداد 1315  

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ معرفى کفیل اداره کل تجارت و تقدیم یک فقره لایحه راجع‌به بودجه صحیه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

3ـ ابراز تأسف و تأثر از فقدان مرحوم فرشى‏

4- موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 67

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 15 مرداد 1315

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ معرفى کفیل اداره کل تجارت و تقدیم یک فقره لایحه راجع‌به بودجه صحیه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

3ـ ابراز تأسف و تأثر از فقدان مرحوم فرشى‏

4- موقع جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 11 مرداد را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد

غایبین بااجازه ـ آقایان: طباطبایی‌دیبا ـ صدیق ـ فزونی ـ حیدری ـ دکتر قزل‌ایاغ ـ دکتر لقمان ـ حبیبی ـ دکتر نیرومند ـ مهدوی ـ علوی‌کاشانی ـ لیقوانی ـ اسکندری

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: اعظم‌زنگنه ـ معدل ـ دبستانی ـ مؤیدقوامی ـ نواب‌یزدی ـ تربیت

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: وکیلی ـ دکتر ادهم ـ دکتر جوان

1ـ تصویب صورت ‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2ـ معرفى کفیل اداره کل تجارت و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس ـ آقاى رئیس‌الوزرا.

رئیس‌الوزرا ـ آقاى وثیقى که اخیراً برحسب امر ملوکانه به سمت کفالت تجارت معین شد چون به مجلس شوراى ملى معرفى نشده بود این است که امروز به این سمت به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شود (نمایندگان ـ بسیارخوب) آقاى وثیقى یکى از جوان‌هاى صدیق و کارکن هستند و امیدوار هستم که خدمات خیلى نمایانى بکنند (صحیح است)

یک لایحه است راجع‌به بودجه در قسمت انستیتو پاستور لازم است خاطر آقایان را مسبوق کنم که امسال دولت وضعیت انستیتو پاستور طهران را با نظریات پرفسور لکروکه یکى از رؤساى مهم انستیتو پاستور پاریس است روى اساس صحیحى قرار داده یعنى ترتیبى داده شده است که انستیتوپاستور ما به مفهوم حقیقى خودش بتواند کار کند سابقاً انستیتو پاستور ما عبارت

+++

از یک لابراتوار عادى بیش نبود ولى حالا ترتیبى داده شده است که بتواند عملیاتى بکند و مبارزه عملى کند و تمام وسایل مبارزه با امراض را از قبیل مالاریا تیفوس و هارى و قسمت‌هاى دیگر را به طور اکمل فراهم نماید براى این منظور لازم بود که در بودجه آنجا هم یک تجدیدنظرى بشود و این لایحه‌ای است تقدیم می‌شود از محل دو میلیون ریال اعتبار ساختمانى که در بودجه صحیه داریم چهارصدهزار ریال براى این منظور به انستیتوپاستور اختصاص بدهیم.

رئیس ـ به کمیسیون بودجه رجوع شود.

3ـ اظهار تأسف و تأثر از فوت مرحوم فرشى‏

رئیس ـ بنده با این که هیچ وقت مایل نیستم خاطر محترم آقایان نمایندگان محترم را از خبر ناگوارى متأثر ببینم ولى مقتضیات دنیا و قوانین طبیعت بشر لوازمى دارد که چاره و بدى از آن نیست. تلگراف خبر تأسف‌آمیز فوت مرحوم فرشى رحمه‌الله علیه واقعاً بنده را طورى پریشان کرد که از بیان آن قاصرم نه تنها بنده و آقایان نمایندگان محترم بلکه تصور می‌کنم هر کسی که با این مرد محترم آشنایی داشت یا اخلاق او را شنیده بود از این فقدان متأثر است (صحیح است) بنده شخصاً با ایشان بیش از سى سال روابط دوستى داشتم چه در طهران چه در آذربایجان چه در ایام آرامش چه در ایام انقلاب همیشه ایشان را شخص پاک‌دل، پاک‌زبان پاک عمل پاک حساب خیرخواه ایران‌دوست و وطن‌پرست بجا آورده بودم (صحیح است) ملاحظه فرمودید که در مجلس نظریات و اظهارات او همیشه خیلى عاقلانه و عمیق بود و در کار تجارتى با تجربیاتى که داشت و در کار اقتصادى آرا مشارالیه همیشه مفید و قیمتى بود خدا بیامرز مرحوم فرشى از اولین مجلس یادگار و نماینده بود که براى اول مجلس مشروطه ایران انتخاب شده و همین طور در این عقیده ثابت بود چنان که در سر این خدمت به خاک رفت. هرقدر مذاکره شود به نظر بنده به آن فرمایشى که اعلیحضرت همایونى دیروز فرمودند نمى‌رسد در ضمن تأثراتى که از فوت ایشان اظهار فرمودند واقعاً حقیقت تأثر را اشعار فرمودند فرمودند که فرشى شخص امینى بود این کلمه یک کلمه جامعى است که تمام فضایل و خصایص را در ضمن دارد (صحیح است) بنده تصور می‌کنم هر اظهارى بکنم به قدر این کلمه فرمایش اعلیحضرت همایونى قیمت ندارد (صحیح است) این است که من با این فرمایش اعلیحضرت همایونى عرض خودم را تمام می‌کنم و امیدوارم که خداوند آن مرحوم را غریق غفران فرموده و بازماندگانش را اجر و صبر دهد و اولاد آن مرحوم را موفق کند که مثل خود آن مرحوم ایران خواه و خدمتگذار مملکت بوده و براى خودشان در جامعه اسباب روسفیدى باشند (انشاءالله) اگر تصویب بفرمایید به احترام فقدان آن مرحوم جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه اول شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293571!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)