کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 67 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 12 بهمن ماه 1310 (24 رمضان 1350)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورت مجلس‏

2) تصویب یک فقره مرخصی

3) شور و تصویب لایحه استخدام اعضا نظمیه

4) طرح و تصویب لایحه تبدیل دلیحان به اتومبیل برای احتیاجات نظمیه

5) شور اول لایحه معافیت مالیاتی اشجار زیتون

6) اقتراع برای شرفیابی در روز عید فطر

7) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 67

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 12 بهمن ماه 1310 (24 رمضان 1350)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورت مجلس‏

2) تصویب یک فقره مرخصی

3) شور و تصویب لایحه استخدام اعضا نظمیه

4) طرح و تصویب لایحه تبدیل دلیحان به اتومبیل برای احتیاجات نظمیه

5) شور اول لایحه معافیت مالیاتی اشجار زیتون

6) اقتراع برای شرفیابی در روز عید فطر

7) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس هشت ساعت و سه ربع بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه پنجم بهمن ماه را آقای مؤید احمدی(منشی) قرائت نمودند.

2 اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غایبین بااجازه - آقایان : تیمور تاش - اورنگ - مفتی - جهانشاهی - میرزا محمد خان وکیل - حبیبی - آصف - عبدالحسین خان دیبا - ملک آرایی - اقبال

غایبین بی‌اجازه - آقایان : اسفندیاری - میرزا محمد صادق خان اکبر - آشتیانی - اعظم زنگنه - طباطبایی وکیلی - بختیار - هزار - حاج غلامحسین ملک

] 1- تصویب صورت مجلس[

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- قبل از دستور

رئیس- آقاى فرشى‏

فرشى- آقاى طباطبایى وکیلى را در صورت مجلس غایب بى‌اجازه خواندند در صورتى که ایشان نقاهت دارند کتباً هم از مقام ریاست استجازه کرده‌اند.

رئیس- مراجعه می‌کنیم اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفتند- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2] - تصویب یک فقره مرخصى‏[

رئیس- یک فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت مى‌شود:

خبر مرخصى آقاى چایچى:

نماینده محترم آقاى چایچى به واسطه کسالت مزاج از تاریخ اول مهر ماه 1310 تقاضاى یازده روز مرخصى نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقررى این مدت به مصرف سوخت زمستانى فقرا که با تشخیص و نظارت اداره مباشرت انجام خواهد گرفت با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

+++

رئیس- محظورى نیست؟ (خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3]- شور و تصویب لایحه استخدام اعضا ء نظمیه‏[

رئیس- خبر کمیسیون داخله راجع به استخدام اعضا نظمیه قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون داخله لایحه نمره 8629 دولت راجع به اصلاح قانون استخدام اعضا نظمیه را براى شور ثانى مطرح نموده و پیشنهادات آقایان نمایندگان را نیز تحت مداقه و مشاوره قرار داده در نتیجه عین خبر شور اول را تأئید نموده اینک خبر شور اول را عیناً براى تصویب تقدیم مى‌نماید:

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود

ماده اول- نواب سوم و دوم فعلى تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 66 یا ماده 71 قانون استخدام نیستند و یا مشمول یکى از دو ماده مزبوره بوده و رتبه کشورى آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که با شرط لیاقت و استعداد و با رعایت ماده 2 قانون استخدام کشورى به مدرسه صاحب‌منصبى نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه داراى رتبه 2 از قانون استخدام کشورى خواهد شد و دوره تحصیل در مدرسه جزء مدت خدمت رسمى آنها محسوب خواهد گردید.

تبصره- اشخاصى که دوره مدرسه صاحب‌منصبى نظمیه را در سال 1310 طى نموده و از عهده امتحان بر آمده‌اند مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- موافقم‏

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- در موضوع داشتن لیاقت و استعداد براى قبول شدن در مدرسه بنده می‌خواستم آقاى وزیر داخله توضیح بفرمایند که مطابق نظامنامه امتحانى خواهد داشت (دشتى- ترمومترى تهیه می‌کنیم براى استعداد اشخاص) این مدرسه که این امتحان را بدهند قبول خواهند شد یا این امتحان و استعداد بسته است به تشخیص خود وزارت داخله اما اگر از روى امتحان است بهتر این است که در نظامنامه یک امتحانى بگذارند زیرا لیاقت و استعداد غیر از این راه از کجا معلوم مى‌شود که دارد یا ندارد.

وزیر داخله- همین طور که فرمودند یک معلومات و مقدماتى لازم دارد منتها از نقطه‌نظر ادارى هم استعداد و لیاقت در نظر گرفته مى‌شود اشخاصى که بتوانند از عهده بربیایند یعنى بعد از طى دوره این کلاس بتوانند حاضر شوند براى آن درجات و رتبه که منظور هست بنابراین نظر آقا تأمین مى‌شود یعنى در واقع یک تأکیدى است‏.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- بنده در شور اول هم عرض کردم اینجا نوشته مى‌شود دوره تحصیل در مدرسه جزء خدمت رسمى آنها محسوب خواهد شد نسبت به اشخاصى که مشمول قانون استخدام هستند بنده موافقم که دوره تحصیل در مدرسه جزء خدمت رسمى آنها محسوب شود ولى اشخاصى که مشمول نیستند اینها بیایند از روز اول تحصیل‌شان جزء مدت خدمت‌شان محسوب شود این فلسفه ندارد و بنده مخالفت دارم.

وزیر داخله- این اشخاصى که در اینجا اشاره می‌شود اینها مستخدمین هستند و از مستخدمینى هم هستند که مدت‌ها است داخل خدمت هستند و استعداد و لیاقت هم دارند ولى چون مشمول آن دو ماده نشده‌اند یعنى فرض بفرمایید ماده 66 چیست ماه 66 قانون استخدام این است که کسى در اول حمل 1302 داخل در خدمت باشد مشروط بر این که قبل از میزان 99 هم خدمتى داشته باشد ممکن است که روی هم رفته این شخص دو سه ماه داخل خدمت بوده و مشمول این ماده مى‌شود ملاحظه بفرمایید در این اداره ممکن است اشخاصى باشند که ده سال خدمت دارند لیاقت هم دارند اداره نظمیه هم به آنها محتاج است و می‌داند که آنها قابل ترقى هستند و مى‌توانند صاحب‌منصب شوند ولى این قید ماده 66 جلوى آنها را گرفته است هیچ ضررى نمى‌بینیم در این که

+++

کار آنها را تسهیل کنیم که یک دوره مدرسه را هم طى بکنند و بعد از چند سال خدمت به رتبه دو برسند ملاحظه بفرمایید این ماده را به طوری که عرض کردم اصل این لایحه از روى احتیاجات فعلى نظمیه است به داشتن صاحب‌منصب از آن طرف هم می‌خواهیم البته رعایت موازین استخدامى هم بشود این طور هم در نظر گرفته شد که اشخاصى که لیاقت دارند و دوره آن مدرسه را طى می‌کنند قبل از این هم مدتى خدمت دارند آن وقت بعد از این که این کلاس را دیدند مى‌توانند واجد رتبه شوند که نظمیه در آتیه از وجود اینها استفاده بکند و اینها را ترقى بدهد که صاحب‌منصبان لایق داشته باشد در این صورت تصدیق بفرمایید که این دوره کلاس را که طى می‌کند مثل یک دوره خدمتى است زیرا که اینها جدید نیستند و داخل خدمت بوده‌اند منتهى بعد می‌خواهیم آنها را به رتبه برسانیم از طرف دیگر اینها اشخاصى هستند که شاید بعضى‌هاشان از رتبه دارها لایق‌تر هستند البته این یک راه تسهیلى است که ما بتوانیم از وجود اینها استفاده کنیم البته با رعایت شرایط قانونى بنابراین وقتى که اینها وارد کلاس مى‌شوند به خصوص که در کلاس درس هم یک دوره تحصیلات علمى دارند که شاید مشکل‌تر از دوره خدمت عادى است که آنها دارند و یک چیزهایى باید یاد بگیرند این کاملاً منطقى است که دوره مدرسه هم جزء خدمت آنها باشد.

رئیس- آقاى افشار

افشار- موافقم‏

رئیس- آقاى افسر

افسر- بنده موافقم بعد از یک مخالف‏

رئیس- دیگر مخالفى نیست موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود

ماده دوم- مستخدمین تشکیلات نظمیه که مشمول مقررات این ماده خواهند بود و ردیف افراد و مستخدمین جزء نظمیه باشند در صورتی که به مدرسه وکیلى نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه با درجه وکیلى وارد خدمت خواهند شد.

تبصره- اشخاصى که مدرسه وکیلى نظمیه را در سال 1310 طى نموده و از عهده امتحان برآمده‌اند مشمول این ماده خواهند بود.

رئیس- اشکالى نیست موافقین با ماده دوم قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود

ماده سوم- صاحب‌منصبان قشونى که به تشکیلات نظمیه انتقال داده شده‌اند یا در آتیه بر حسب احتیاج منتقل مى‌شوند همان حقوق درجه نظامى که دریافت می‌داشته‌اند درباره آنها برقرار و رتبه کشورى آنها نیز به تناسب درجه نظامى آنها تعیین می‌گردد و خدمت گذشته آنها هم ممکن است جزو مدت خدمت کشورى محسوب شود مشروط بر این که از آن بابت کشور تقاعد را بر طبق 69 قانون استخدام کشورى مصوب 22 قوس 1301 به صندوق تقاعد مستخدمین کشورى بپردازند.

رئیس- آقاى وزیر داخله‏

وزیر داخله- اینجا گمان می‌کنم یک اشتباهى در طبع شده باشد اینجا (و رتبه کشور آنها نیز به تناسب میزان حقوق مزبور تعیین می‌گردد) صحیح است (و به تناسب درجه نظامى) اشتباه شده یعنى آن حقوقى که صاحب‌منصبان نظامى می‌گرفته‌اند آن حقوق میزان گرفته مى‌شود و از روى آن مى‌بایست رتبه کشوری‌شان معین شود.

رئیس- نظر آقاى مخبر هم همین است‏

مخبر (محیط لاریجانى)- بلى‏

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- عرض کنم در شور اول بنده یک عرضى کردم و یک پیشنهادى هم در این موضوع دادم که به کمیسیون رفته لکن قابل توجه نشده است و عرض بنده این است که آقاى وزیر داخله یک توضیحى بدهند که فردا اسباب اشکال نشود و آن این است که من باب مثل عرض می‌کنم یک نفر مستخدم نظامى که ده سال در

+++

اداره نظام خدمت می‌کرده و کشور تقاعدش را مطابق قانون به صندوق اداره تقاعد لشکرى پرداخته است حالا بر حسب احتیاج یا برحسب ضرورت انتقال داده‌اند او را به نظمیه با همان حقوق و رتبه اینجا می‌گوییم در صورتى که خدمات نظامیش جزء خدمات کشوریش محسوب می‌شود که کشور تقاعدش را به صندوق تقاعد کشورى بپردازد یعنى از روز اول پس این آدم دو حقوق تقاعد باید بپردازد یکى به صندوق تقاعد لشکرى یکى به صندوق تقاعد کشورى غرضمان همین است اگر واقعاً یک نفر از صاحب‌منصبان نظامى منتقل شد به نظمیه و خواست که آن مدت خدمت نظامیش جزو خدمت کشوریش محسوب شود باید کشور تقاعد آن مدت را هم که داده است در نظام اینجا هم بدهد. اگر این قضیه است خوب این یک چیزى است لکن اگر این قضیه نیست با این قانون درست در نمى‌آید به علت این که این کشور تقاعد آن ده سال را در آنجا داده است و اینجا این طور معلوم می‌شود که آن ده سال را دو مرتبه بدهد پس در حقیقت دو دفعه آن کشور تقاعد پرداخته است.

وزیر داخله- مقصود این نیست که دو دفعه کشور تقاعد بدهند صندوق تقاعد کلیتاً به اشخاصى پول می‌دهد که از آنها گرفته باشد خزانه دولت نیست ملاحظه می‌فرمایید هر کس که از یک صندوق به یک صندوقى حقوق تقاعد داده باشد حق دارد از آن صندوق دریافت کند. بنابراین از یک صندوق به یک صندوقى که حقوقى نداده است نمی‌تواند از آن حقوق بگیرد حسابش این جور است حالا اینجا ممکن است که آن مستخدم با آن اداره مربوطه‌اش یک قرارى بدهد ممکن است بعد انتقالش را موقتى ترتیب بدهد که آن سابقه خدمت سابقش محفوظ باشد آنها را کار نداریم. رتبه کشورى که داده مى‌شود از آن تاریخى است که کشور تقاعد را به صندوق تقاعد کشورى خواهد داد یعنى حقوق تقاعد حساب می‌کنند که کشور تقاعد گرفته باشد به هیچ وجه نظر این نیست که دو دفعه یک نفر مستخدم بدهد این بسته به ترتیبى است که مستخدم با اداره مربوطه خودش بدهد که یک جا کشور تقاعد را بدهد و این ممکن است از نقطه‌نظر ادارى حل شود و اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- تعیین رتبه از روى میزان حقوق ظاهراً در قانون استخدام تصریحى براى آن نیست در اول اجراى قانون استخدام این یک سابقه شد از روى میزان حقوق آمدند و رتبه‌ها را معین کردند و به عقیده بنده یک چیز غلطى بود یک وقتى اشخاصى آمده بودند یک حقوق گزافى گرفته بودند به غلط بعد آمدند از روى همان میزان حقوق و رتبه‌ها را بستند این است که بنده معتقد نیستم رتبه از روى حقوق معین شود. در این مورد هم بنده تصور می‌کنم و عقیده‌ام این است که یک اجحافى به این اشخاص مى‌شود چرا براى این که حقوق نظامى اساساً کمتر است یک صاحب‌منصبى که از نظام آمده است و حالا در نظمیه می‌خواهد مستخدم بشود اگر از روى میزان حقوق همان درجه نظامى بیایند رتبه‌اش را معین کنند حقیقتاً یک رتبه کمى براى او قائل شده‌اند این است که بنده با این ترتیب مخالف هستم و در قانون هم تصریح نشده است و از روى حقوق رتبه را نباید معین کرد.

وزیر داخله- اتفاقاً حقوق رتبه‌ها خیلى نزدیک است این را ما دقت کردیم مطالعه کردیم دور از هم نیست به علاوه این اشخاص که از خدمت نظامى منتقل مى‌شوند به نظمیه در واقع اینها صاحب‌منصب هستند اداره‌شان تغییر می‌کند نوع خدمت‌شان در یک حدود کلى به هم نزدیک است و از حیث حقوق هم چندان تفاوتى بین رتبه‌ها نیست و وقتى که وارد خدمت نظمیه شدند چون مأمورین نظمیه از روى قانون استخدام کشورى حقوق مى‌گیرند آخر باید یک میزان و ملاکى معین کرد که اداره تقاعد مالیه به آنها حقوق بپردازد و الا نمى‌پردازد این است که بهترین میزان و ملاک همان تناسب حقوق است که نزدیک به هم است و تطبیق هم می‌کند با رتبه‌هاى کشورى منتهى چند تومان کم و زیادش آن حل مى‌شود اشکالى ندارد این خیلى دور از هم نیست اگر خیلى دور از هم بود همین طورى بود که می‌فرمایید اما چون دور نیست و نزدیک به هم است و متناسب است و بهترین میزان همان رتبه آنها است و رتبه هم به تناسب

+++

حقوق است رتبه آنها در خدمت کشورى البته باید معین شود و از روى آن بتوانند حقوق بگیرند اگر از روى آن نباشد نمى‌توانند اصلاً حقوق بگیرند و در آن صورت بهشان ظلم مى‌شود.

رئیس- آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

( اکثر برخاستند(

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت مى‌شود:

ماده چهارم- سن داوطلبان پلیس خدمت انتظامى و پلیس تأمیناتى کمتر از 23 و زیادتر از سى و هفت سال نخواهد بود.

رئیس- اشکالى ندارد؟ (گفته شد- خیر) موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم- بند (ز) از ماده (2) قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب 12 مهرماه 1309 از تاریخ تصویب این قانون ملغى مى‌شود.

رئیس- اشکالى نیست؟ (خیر) موافقین با ماده 5 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است.

مخالفى نیست (خیر) رأى می‌گیریم به مجموع قانون موافقین قیام فرمایند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد.

4] -طرح و تصویب لایحه تبدیل دلیجان به اتومبیل براى نظمیه‏[

رئیس- لایحه است که دولت در جلسه سابق تقاضاى فوریت کرده است.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى ضمن ماده واحده مصوب سیم امرداد ماه 1310 مبلغ سه هزار و یک صد و بیست تومان براى خرید دو دستگاه دلیجان جهت محبس مرکزى از محل صرفه‌جویى بودجه 1310 نظمیه تصویب شده است نظر به این که پس از تجدیدنظر معلوم شد تهیه دلیجان براى این منظور مناسب نیست لذا ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت پشنهاد و تصویب آن را تمنا می‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل سه هزار و یک صد و بیست تومان اعتبار خرید دو دستگاه دلیجان جهت محبس مرکزى موضوع قانون سوم امرداد 1310 کامیون براى محبس مذکور خریدارى نماید.

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى روحى‏

روحى- موافقم‏

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرضى ندارم‏

رئیس- آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. تقاضاى دو فوریت شده است ولى یک فوریت کافى است (صحیح است) خود ماده واحده مطرح است. اشکالى نیست (گفتند- خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ استخراج آراء به عمل آمده و 77 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضره در موقع اعلام رأى 91 نفر با اکثریت 77 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : مسعودی خراسانی - ملک مدنی - اعتبار - ناصری - لاریجانی - محمد علی میرزا دولتشاهی - دبستانی - فاطمی - لیقوانی - رهنما - طباطبایی - دهستانی - میر سید احمد بهبهانی - روحی - ارکانی - یونس آقا وهاب‌زاده - طهرانچی - فرشی - قراگوزلو - وهاب‌زاده - رهبری - هزار جریبی - ملک آرایی - پیرنیا - اسعد - عراقی - دکتر شیخ - مژده­ای - مولوی - آخوند یار علی - همراز - دکتر لقمان - جمشیدی - مجد ضیایی - ساکینیان - میرزا یانس - سمیعی - دبیر سهرابی - دکتر احتشام - بیات ماکو - حاج محمد رضا بهبهانی - شریعت‌زاده - فتوحی - تربیت - چایچی - طالش خان - اسکندری - محمد ناصر خان قشقایی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - امیر عامری - کازرونی - فهیمی - میرزا محمد حسین نواب - سید کاظم یزدی - علوی سبزواری - دکتر ضیایی - افسر - مؤید احمدی - معتضدی - ملک‌زاده آملی - فزونی - دکتر شیخ - صفاری - اسدی - وثوق - خواجوی - اسمعیل قشقایی - سید محمد محیط - امیر ابراهیمی - افخمی - ثقةالاسلامی - حیدری - ایزدی - امیر دولتشاهی - دربانی - بوشهری - افشار.

+++

] 5 - شور اول لایحه معافیت مالیاتى اشجار زیتون‏[

رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت اشجار زیتون شور اول.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین قوانین مالیه لایحه نمره 4688 دولت را راجع به معافیت اشجار زیتون از تأدیه مالیات با حضور نمایندگان دولت مطرح نموده و در نتیجه ماده واحده ذیل با اکثریت تصویب شده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید:

ماده واحده- براى تشویق مالکین در تزئید غرس اشجار زیتون و تکثیر صادرات مملکتى به دولت اجازه داده می‌شود اشجار زیتونى که از سه سال قبل غرس شده یا بعداً غرس مى‌شود لغایت بیست سال از پرداخت مالیات معاف باشد.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- بنده با این لایحه موافقم ولى می‌خواستم یک تذکرى به دولت بدهم راجع به زیتون تصفیه که مى‌شود از زیتون حقیقتاً یک تصفیه خوبى نیست این روغن زیتون‌هایى که مى‌آید خیلى بى‌تناسب و بى‌نهایت بد است خوب است دولت راجع به تصفیه زیتون هم یک اقدامى بکند که حقیقتاً رفع احتیاج ما از زیتون‌هایى که از خارجه مى‌آید بشود.

کازرونى- البته آقا متذکرید که این قانون براى معافیت اشجار زیتون است از تأدیه مالیات دولت که کارخانه روغن‌کشى ندارد و این لایحه هم براى آوردن کارخانه روغن‌کشى نیست البته اگر چنانچه یک همچو موقعى هم پیش آمد که دولت خواست کارخانه روغن کشى بیاورد آن وقت ممکن است (دیبا- این جواب من نیست) رعایت نظریه جنابعالى را هم بکند (دیبا- حالا هم مى‌تواند) (خنده نمایندگان)

رئیس- آقاى دیبا اگر فرمایشى دارید بفرمایید.

دیبا- البته بنده ملتفت بودم که این لایحه براى تصفیه زیتون نیست و این تذکرى بود براى دولت. دولت باید اقدام کند در تصفیه زیتون.

رئیس- آقاى وثوق حرفى دارید؟

وثوق- خیر حرفى ندارم‏

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- عرض کنم بنده یک توضیحى می‌خواستم چون اشجار زیتون اغلب جنگلى است و در بیابان است و باغ و اینها نبوده و در صورتى هم که باشد باغ‌هایى باشد بنده عقیده‌ام این است از نقطه‌نظر حمایت از صادرات و جلوگیرى از واردات حالا که تا بیست سال درخت‌هاى زیتونى که از سه سال قبل به این طرف غرس شده است یا بعد از این بشود معاف مى‌کنیم تا ده سال معاف بکنیم چه ضرر دارد که کلیه اشجار زیتونى که ما داریم از ده سال معاف باشد اختصاصش را به سه سال قبل بنده نفهمیدم که چرا از سه سال قبل معاف باشد لکن اگر از چهار سال قبل باشد معاف نباشد بنده عقیده‌ام این است که کلیه اشجار زیتون را معاف بکنند اعم از این که از سه سال قبل غرس شده باشد یا قبل از سه سال.

رئیس- آقاى فاطمى‏

فاطمى- اعتراضى را که آقاى مؤید احمدى فرمودند این در کمیسیون هم مذاکره شد و دولت در لایحه پیشنهادیش مدت معافیت را کمتر از این نوشته بود. در کمیسیون مذاکراتى که شد پنج سال بود اینجا سه سال معین کرده‌اند و این که موعد را سه سال معین کرده‌اند براى این است که فعلاً یک مالیات‌هایى گرفته مى‌شود و علت تعیین سه سال موعد هم براى طرز ممیزى محل است که در آن تاریخ ممیزى شده است جزو املاک و مالیات‌هایش جزو هر ملکى منظور آمده است و اگر مى‌خواستند این ترتیب را به هم بزنند مستلزم این بود که یک ممیزى جدیدى بکنند که شاید این تجدید ممیزى خسارتش براى مالکین از این معافیت بیشتر مى‌شد (صحیح است) به این جهت این ترتیب را قائل شدند و این که فرمودید که یک قسمتى از این اشجار در جنگل‌ها هست درخت زیتون این طور نیست آقا.

+++

درخت زیتون یک درختى است که (به طوری که معمول است در صفحات شمال) دستى می‌کارند. چرا در جنگل‌ها هم درخت زیتون روییده مى‌شود ولى آن بار درخت زیتون معمولى را نمی‌دهد یا اصلاً بار نمی‌دهد یا ممکن است بار بدهد ولى نه مثل بار زیتون‌هاى معمولى که روغن ازش مى‌گیرند. (صحیح است)

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- فکرى که در این لایحه هست راجع به این بود که تشویق بشود کاشتن درخت زیتون البته این فکر خیلى خوب است ولى به نظر بنده از نقطه‌نظر فنى مضر است و خوب نیست زیرا که درخت زیتون خود بنده اطلاعاتى در این خصوص داشتم از آقایان نمایندگان محترم گیلان هم استطلاع کردم این است که درخت زیتون تقریباً سى سال طول مى‌کشد تا مثمر بشود بنابراین این که اینجا نوشته شده اشجار زیتونى که از سه سال قبل غرس شده یا بعداً غرس مى‌شود تا بیست سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشد این مبهم است و درست معلوم نیست (صحیح است) که آیا مقصود این است که چند سال از تاریخ مثمر شدن بعد از مالیات معاف باشد. خوب است این را بگویند که قبلاً از تاریخى که قابل استفاده مى‌شود تا بیست سال معاف باشد یا مقصودشان از تاریخ غرس است؟ به هر حال با این ترتیبى که لایحه تنظیم شده گمان نمى‌کنم تشویقى شده باشد (صحیح است) و خوب است از تاریخ مثمر شدن ببعد معاف باشد.

کازرونى (مخبر)- مقصود دولت از تقدیم این لایحه تکثیر اشجار زیتون بوده است و البته ابتدا به ساکنى هم دولت منتقل به این مطلب شده محرکى هم نداشته است حالا البته اگر به جاى بیست سال بیست و پنج سال بشود البته بیست و پنج سال بیش از بیست سال است و البته براى آنهایى که غرس مى‌کنند فایده‌اش بیشتر مى‌شود لکن دولت در نتیجه مطالعاتى که کرده است بیش از این را مقتضى ندانسته است اگر چنانچه نماینده محترم فعلاً به همین اندازه قناعت بفرمایند بهتر است بعدها اگر نتیجه حاصل نشد ممکن است یک پیشنهادى به دولت بدهند دولت هم موافقت مى‌کند که براى یک مدت بیشترى این معافیت باشد و تمدید کند معافیت را.

رئیس- آقاى وثوق‏

آقا سید مرتضى وثوق- مطلب به طورى که اینجا مذاکره شد و آقاى شریعت‌زاده فرمودند در کمیسیون مطرح نشد و آقاى مخبر هم در ضمن دفاع این قسمت را دفاع نکردند اساساً باید فهمید که درخت زیتون از وقتى که غرس مى‌شود تا سالى که ثمر می‌دهد چند سال است؟ (یکى از نمایندگان- سى سال) اگر پنج سال و چهار سال باشد که هیچ مانعى ندارد و همین لایحه که در کمیسیون قوانین مالیه تصویب شده است و از نظر آقایان گذشته است کافى است و اگر خیر ده سال و سیزده سال و پانزده سال وقت لازم دارد که به ثمر برسد البته جایز نیست از این اشجارى که هنوز به ثمر نرسیده مالیات بگیرند و این خلاف عدالت است در اینجا خوب است آقایانى که از نمایندگان محترم گیلان اطلاع کامل در خصوص زیتون دارند توضیح بدهند و بعد اگر لازم شد پیشنهادى داده شود که در کمیسیون مطالعه شود حالا دیگر بسته است به نظر آقایان نمایندگان محترم.

رئیس- آقاى ملک‌زاده‏

ملک زاده- عرضى ندارم‏

عده از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقاى هزار جریبى‏

جمعى از نمایندگان- کافى است آقا.

رئیس- کار زیادى نداریم آقا بفرمایید.

هزار جریبى- در موقعى که این قانون بنا بود مطرح شود (همهمه نمایندگان- بلندتر بفرمایید آقا- صداى زنگ رئیس) ما در کمیسیون آقایان نمایندگان محترم گیلان را هم دعوت کردیم با ایشان هم صحبت کردیم ایشان گفتند که در شش سال درخت زیتون ثمر می‌دهد حالا ما نمی‌دانیم از این کار مردم فایده خواهند برد یا خیر این کار اسباب زحمت مردم مى‌شود و آیا

+++

از شش سال بیشتر طول مى‌کشد تا درخت ثمر بدهد یا نه؟ خوب است یکى از آقایان در این خصوص توضیح کاملى بدهند که در حدود گیلان درخت زیتون چطور ثمر می‌دهد و چقدر وقت لازم دارد (صحیح است)

فاطمى- مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقاى طالش خان فرمایشى دارید

طالش خان- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

طالش خان- عرض کنم که بنده در این خصوص یک اطلاعى دارم خودم یک مقدارى درخت زیتون دارم.

درخت زیتون نهالش وقتى که غرس شد (عده از نمایندگان- بلندتر آقا) گوش کنید. از شش سالگى بار مى‌دهد ولى چه بارى چهار تا پنج تا شش تا (هزار جریبى- صحیح است) تا سى سال هم بار صحیح نمى‌دهد و این مالیاتی که به این بسته شده است از روى هیچ انصافى نیست درخت زیتون روی هم رفته درخت خوبش سالى دو قران نمى‌دهد و به او هفت شاهى مالیات بسته‌اند وقتى که حد متوسطش را بگیرید در سال دو قران هم عایدى ندارد مالیات بعدها هم اغلب مردمان فقیرى هستند که در سال چهار قران پنج قران باید مالیات بدهند و تمام اینها تماس دارند با امناى مالیه و براى پنج قران باید اقلاً این بدبخت‌ها دو تومان جریمه بدهند تا این چهار پنج قران را بدهند پس دولت باید حساب کند که چقدر مى‌گیرد و چه عایدى دارد؟ تمام مالیات درخت زیتوت بیش از هزار تومان در سال نیست در تمام ایران و تماس دارد با پنج شش هزار نفر و اگر براى تشویق اینهاست که دولت اصلًا باید صرف‌نظر کند از این مالیات و اگر هم نمى‌کنند مختارند این است عرض بنده (صحیح است)

رئیس- پیشنهادى از آقاى دشتى رسیده است قرائت مى‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم قانون از دستور خارج بشود. (صحیح است)

دشتى- عرض کنم که آن طورى که اینجا صحبت شد معلوم مى‌شود که این لایحه بدون مطالعه به مجلس آمده است در کمیسیون قوانین مالیه هم کاملاً مطالعه نشده است براى این که اگر درخت زیتون سى ساله ثمر می‌دهد موافق اظهار عقیده که شد این خیلى مضحک مى‌شود درختى که اصلاً تا سى سال بیست و پنج سال بر نمى‌دهد او را بیست سال از مالیات معاف کنند (خنده نمایندگان) و این چیز عجیبى مى‌شود (صحیح است) و اگر در کمیسیون قوانین مالیه هم تصویب شود بعد هم به مجلس بیاید و رأى داده شود براى شور دوم این چیز مضحکى است مگر به این شکل فرض کنیم که دولت از مطلق درخت زیتون مالیات مى‌گیرد اعم از این که ثمر بدهد یا ندهد اگر این طور است که خوب البته مفید است ولى اگر بیست و پنج ساله و سى ساله ثمر می‌دهد این لایحه دیگر اصلاً موضوعى ندارد از این جهت بنده پیشنهاد کردم از دستور خارج شود حالا باز ممکن است آقایان این را براى شور دوم رأى بدهند ولى این موضوع خیلى مضحک مى‌شود که مجلس شوراى ملى تصویب کند و یک چیز بى‌معنى بى‌موضوعى را براى شور دوم خوب است عجالتاً از دستور خارج شود نماینده دولت هم بیاید به کمیسیون قوانین مالیه و این لایحه را دوباره مطالعه کنند و مرتب و مفتح به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کنند.

رئیس- آقاى بیات‏

مرتضى‌قلى خان بیات- عجالتاً شور دوم لایحه است بعد از آن که در مجلس رأى داده شود مى‌رود به کمیسیون و توضیحاتى را هم که آقاى طالش خان دادند دوباره در کمیسیون مطرح مى‌شود و در نظر گرفته مى‌شود و لایحه پس از مذاکرات و مطالعات ثانوى براى شور دوم به مجلس پیشنهاد مى‌شود. به علاوه این که فرمودید سى ساله و بیست و پنج ساله بار می‌دهد این طور نیست خود آقاى طالش خان هم اگر توجه فرمودید اظهار کردند که از شش سالگى به بار مى‌نشیند (طالش خان- اما چه بارى؟ دوتا سه تا دانه) بعد متدرجاً همین طور بالا مى‌رود البته این خودش یک نظرى است از شش سالگى بار می‌دهد تا بیست سالگى به درجه

+++

اعلى مى‌رسد و در آن سال‌هایى که بارش کمتر است معاف مى‌شود و وقتى که به بار مى‌رسد آن چیزى که باید بدهد می‌دهد پس از این نقطه‌نظر تعجب ندارد ولى از این نظر که مى‌فرمایید براى مطالعه بیشترى به کمیسیون برگردد اشکالى ندارد حالا شور اولش تمام شود و براى شور دوم بیاید به کمیسیون که وقت هم تلف نشده باشد و البته براى شور دوم در کمیسیون بیشتر مطالعه مى‌شود و بى‌جهت بنده عقیده ندارم که لایحه معطل شود و البته براى شور دوم راپورتش کامل‌تر داده مى‌شود.

دشتى- بنده پس گرفتم آقا.

رئیس- پیشنهادى از آقاى دهستانى رسیده است قرائت مى‌شود:

مقام منیع ریاست معظم دامت عظمته:

پیشنهاد مى‌کنم در ماده واحده بعد از کلمه غرس می‌شود اضافه شود از تاریخ غرس لغایت بیست سال الى آخر

دهستانى- محیط لاریجانى‏

رئیس- رأى می‌گیریم براى ورود در شور دوم موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى طالش خان پیشنهاد شما را هم می‌فرستیم به کمیسیون.

-6]اقتراع براى شرفیابى در روز عید فطر[

رئیس- به بنده دائماً یادآورى می‌شود که کمیسیون بودجه کارهاى لازمى دارد که مناسب است جلسه را امشب زودتر ختم کنیم ولى براى خاطر این که جلسه آینده را به تناسب کارهایى که در دسترس ما هست به سه‌شنبه آتیه موکول خواهیم کرد (با اجازه مجلس) این است که باید اقتراع براى روز عید فطر را هم امشب کرده باشیم حالا دوازده نفر براى شرفیابى حضور اعلیحضرت همایونى براى روز عید فطر به قرعه معین مى‌شوند:

(اقتراع به عمل آمده و آقایان ذیل به حکم قرعه معین شدند:)

مسعود ثابتى- دکتر ضیایى- ملک مدنى- حاج حسین آقا مهدوى- افخمى- بوشهرى حاج میرزا محمد بهبهانى- کازرونى- مولوى- ایزدى میرزا محمد على خان تربیت- دکتر طاهرى.

]7 -موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- اگر اجازه مى‌دهید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده سه شنبه نوزدهم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور اصلاح قانون دخانیات (صحیح است(

)مجلس 9 ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد(

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اصلاح قسمتى از قانون استخدام افراد و ردیف افراد مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه‏

ماده 1- نواب سوم و دویم فعلى تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 66 یا ماده 71 قانون استخدام کشورى نیستند و با مشمول یکى از دو ماده مزبور بوده و رتبه کشورى آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که با شرط لیاقت و استعداد و با رعایت ماده 2 قانون استخدام کشورى به مدرسه صاحب‌منصبى نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه داراى رتبه 2 از قانون استخدام کشورى خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزو مدت خدمت رسمى آنها محسوب خواهد گردید.

تبصره- اشخاصى که دوره مدرسه صاحب‌منصبى نظمیه را در سال 1310 طى نموده و از عهده امتحان آن بر آمده‌اند مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

ماده 2- مستخدمین تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 2 قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء نظمیه باشند در صورتی که به مدرسه وکیلى نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه با درجه وکیلى وارد خدمت خواهند شد.

تبصره- اشخاصى که مدرسه وکیلى نظمیه را در سال 1310 طى نموده و از عهده امتحان بر آمده‌اند مشمول این ماده خواهند بود.

ماده 3- صاحب‌منصبان قشونى که به تشکیلات نظمیه انتقال داده شده‌اند یا در آتیه بر حسب احتیاج منتقل شوند همان حقوق درجه نظامى که دریافت می‌داشته‌اند درباره آنها برقرار و رتبه کشورى آنها نیز به تناسب میزان حقوق مزبور تعیین می‌گردد و خدمت گذشته آنها هم ممکن است جزو مدت خدمت کشورى محسوب شود مشروط بر این که از آن بابت کسور تقاعد را بر طبق ماده 69 قانون استخدام کشورى مصوب 22 قوس 1301 به صندوق تقاعد مستخدمین کشورى بپردازند.

ماده 4- سن داوطلبان پلیس خدمت انتظامى و پلیس تأمیناتى کمتر از 23 و زیادتر از 37 سال نخواهد بود.

ماده 5- بنده (ز) از ماد (2) قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب 12 مهر ماه 1309 از تاریخ تصویب این قانون ملغى می‌شود.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه خریدارى کامیون جهت محبس مرکزى‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل سه هزار و یک صد و بیست تومان اعتبار خرید دو دستگاه دلیجان جهت محبس مرکزى موضوع قانون سوم مرداد ماه 1310 کامیون براى محبس مذکور خریدارى نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293300!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)