کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 66 صورت مشروح مجلس یکشنبه 11 امرداد 1315  

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ بقیه شور اول لایحه مجازات عمومی از ماده 199

شور تصویب لایحه اجازه تنظیم نظامنامه طرز وصول عوارض شهردارى

4ـ شور و تصویب لایحه تقاعد مستخدمین جزء ادارات دربار سلطنتى

اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملى جهت ساختمان پل زرچوب و پل عراق رشت

6ـ تصویب هفت فقره مرخصى

بیانات آقاى رئیس راجع‌به جشن مشروطیت

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 66

صورت مشروح مجلس یکشنبه 11 امرداد 1315

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ بقیه شور اول لایحه مجازات عمومی از ماده 199

شور تصویب لایحه اجازه تنظیم نظامنامه طرز وصول عوارض شهردارى

4ـ شور و تصویب لایحه تقاعد مستخدمین جزء ادارات دربار سلطنتى

اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملى جهت ساختمان پل زرچوب و پل عراق رشت

6ـ تصویب هفت فقره مرخصى

بیانات آقاى رئیس راجع‌به جشن مشروطیت

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 28 تیر را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه آقایان: حیدری ـ فزونی ـ دکتر احتشام ـ دکتر قزل‌ایاغ ـ دهستانی ـ اقبال ـ شجاع جاغروند

غایبین بی‌اجازه آقایان: دیبا ـ اعظم‌زنگنه ـ سبزواری ـ مژدهی ـ لیقوانی ـ رحمت سمیعی ـ معتصم‌سنک ـ امیر نیرومند ـ نواب‌یزدی ـ تربیت.

دیرآمده با اجازه ـ آقای دادور

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: کاشف ـ وکیلی ـ بیات ـ دکتر جوان

1ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد

2ـ بقیه شور اول لایحه مجازات عمومی از ماده 199

رئیس ـ بقیه شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه و راجع به مجازات عمومی. ماده 199

باب هشتم ـ اقدامات اداری تأمینی

فصل اول ـ اقدامات تأمینی شخصی

قسمت اول ـ مقررات عمومی

صراحت قانون در اقدامات تأمینی

ماده 199 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان تحت اقدامات تأمینی قرارداد مکرر در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده باشد و نوع تأمینی نیز باید مطابق قوانین باشد.

رئیس ـ ماده 200.

ترتیب اجرای اقدامات تأمینی

ماده 200 ـ اقدامات تأمینی باید مستند به قانونی باشد

+++

که در موقع صدور حکم منبع بوده باشد.

در مواردی که نوع تأمین یا ترتیب اجراى آن به موجب قانون تغییر کند قانون زمان اجرا تأمین باید رعایت شود اقدامات تأمینى حتی نسبت به اتباع خارجه که در مملکت ایران متوقف هستند نیز قابل اعمال است‏.

مع‌ذالک اعمال اقدامات تأمینى نسبت به تبعه خارجه مانع اخراج او از مملکت ایران برطبق قوانین مربوطه به اقلیت نخواهد بود.

رئیس ـ ماده 201.

اقدامات تأمینى براى جرمى که در خارجه واقع شده‏

ماده 201 ـ نسبت به اشخاصى که در خارجه مرتکب جرم شده و در ایران مورد تعقیب یا تجدید محاکمه شوند مقررات تأمینى مطابق قانون ایران قابل اعمال است‏.

در مورد مذکور در شق 3 ماده 21 اعمال اقدامات تأمینى که قانون ایران مقرر داشته منوط به این است که شخصى متهم نسبت به جامعه ایرانى خطرناک تشخیص شود.

رئیس ـ ماده 202.

شرایط اعمال اقدامات تأمینى‏

ماده 202 ـ اقدامات تأمینى را نمی‌توان اعمال نمود مگر درباره اشخاصى که نسبت به جامعه خطرناک‌اند و مرتکب عملى شده‌اند که در قانون جرم تشخیص شده نسبت به اشخاص خطرناک به جامعه براى امرى که قانوناً جرم شمرده نشده می‌توان اقدامات تأمینى اعمال کرد و موارد آن را قوانین مجازاتى معین می‌کند.

رئیس ـ ماده 203.

اشخاص خطرناک به جامعه‏

ماده 203 ـ اشخاص خطرناک نسبت به جامعه کسانى هستند که از آنها اعمالى صادر شود که خواه جرم بوده یا نبوده آنها را مظنون به ارتکاب جرم در آتیه می‌کند هر چندان اشخاص غیر مسئول یا غیرقابل مجازات باشند.

خطرناک بودن نسبت به جامعه از کیفیات مذکور در ماده 137 استنباط می‌شود.

رئیس ـ آقاى وثوق.

وثوق ـ این مواد به عقیده بنده قابل بحث است. البته اقدامات تأمینى راجع به حقوق جزایی است و البته باید رابطه هم با حکم محکمه داشته باشد ولى باید اساساً یک توضیح کاملى داده شود که بفهمیم اقدام تأمینى یعنى چه فرض کنید یک وقت یک کسى متهم است به یک قتلى اقدامات تأمینى براى کسى که خطرناک باشد براى جامعه چه طور است آیا مقصود این است که این آدم را توقیف کنند یا موضوع چیز دیگرى است این را توضیح فرمایند که معلوم باشد اصل مقصود چیست.

مؤیداحمدى (مخبر کمیسیون) - تصور می‌کنم اگر آقاى وثوق قدرى مطالعه مى‌فرمودند این اعتراض‌شان را نمی‌فرمودند. اقدامات تأمینى در مواد بعد مواردش می‌آید که چه اشخاص را تحت اقدامات تأمینى قرار می‌دهند و اقدامات تأمینى چیست. و آن هم البته با حکم محکمه است کسى را که تحت اقدامات تأمینى چیست. و آن هم با حکم محکمه است کسی را که تحت اقدامات تأمینی قرار می‌دهند بر دو قسم است یا کسى است که جرم مرتکب شده یا این که جرم مرتکب نشده است و یا اشخاصى هستند که جرم کرده‌اند ولى آنها را نمى‌شود مجازات کرد مثلاً کسى که به سن 14 سال نرسیده است نمى‌شود مجازات کرد و عملى هم که عجالتاً جرم است آن عمل بر دو قسم است یک وقت است که جرم کرده ولى نمى‌شود مجازات بشود بچه 14 ساله را که نمى‌شود مجازات کرد آن وقت باید اقدامات تأمینى نمود مطابق حکم محکمه. و آن اقدامات تأمینى مقرراتى دارد که باید درباره او اجرا شود مثل این که یا در دارالتربیه می‌گذارند که او را تربیت کنند و یا در مؤسسات فلاحتى می‌گذارند یا جاى دیگر یک وقت این است که عملى که کرده جرم نیست ولى اعمالى از او صادر شده است که مقدمه جرم است دارد یک عملیاتى مى‌کندکه مثلاً فلان خانه را بسوزاند یا یک حرکات دیگرى می‌کند که پلیس مطلع می‌شود اما جرم واقع نشده در صدد تهیه مقدمات جرم است از این جهت تحت اقدامات تأمینى واقع

+++

می‌شود یک وقت است که جنون خمرى دارد. یک اعمالى از او ناشى می‌شود که براى جامعه خطرناک است و آن را یا مرتکب شده یا مرتکب نشده اگر مرتکب شد که جرم است ولى قبل از این که مجازات شود چون جنون دارد باید او را برد به دارالمجانین از باب نظارت در اعمال او و اینها را مفصلاً در احکام و مواد بعد معین کرده‌اند و تمام اینها هم به موجب حکم محکمه است و باید به موجب قوانینى باشد که سابقاً تصویب شده باشد بدون قانون نمى‌شود باید مطابق قانون باشد و محکمه هم حکم می‌کند و آن وقت تحت اقدامات قرار می‌گیرد.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ ایراد آقاى نماینده را در آخر فرمایشات‌شان شنیدم اجمالاً نظر دارند که یک قدرى توضیح داده شود اولاً براى توضیح عرض می‌کنم که هرچند وظایف ضابطین عدلیه یعنى اشخاصی که متصدى جلوگیرى از جرایم هستند دو چیز است در در جه اول جلوگیری از وقوع جرم است این را باید پیش‌بینى کنند که جرم واقع نشود نه این که وقتى واقع شد مجازات شود در درجه دوم این است که اگر جرم واقع شد کشف جرم را بکنند براى مجازات که حقیقتاً اجراى مجازات هم براى این است که نظایر آن اتفاق نیفتد یک شخصى براى یک کار بدى مجازات می‌شود و جامعه فقط مجازات به این درجه منتفع است که نظایر آن کمتر اتفاق بیفتد لکن در درجه اول بهتر این است که جلوگیرى شود از وقوع جرم. آن وقت پیش‌بینى‌هایی در این باب شده مثلاً تصور می‌شود که اگر فلان آدم بیرون بیاید از حبس ممکن است دوباره مرتکب جرم خواهد شد احتیاطاً این را تحت اقدامات تأمینى قرار می‌دهند و اینها را مقررات تأمینى مى‌نامند. اما مقررات تأمینى از چه قبیل است در باب بعد می‌آید چه جور است یکى سلب آزادى است یکى غیر سلب آزادى است. سلب آزادى آن است و این عبارت است از این که آنها را ببرند در مؤسسات کارخانه فلاحت یا تحت نظر مستخدمین مخصوص یا دارالتربیه یا مؤسسات صحى در هر کدام که با آن جنبه و مبدا شرارت او مناسب دارد در آنجا بگمارند ـ اگر اعمال او ناشى از مرض و اختلال دماغ است که باید در مؤسسات صحى ببرند و اگر جنون یا شرب مسکر است باز باید در مؤسسات صحى ببرند اگر از روى بى‌تربیتى است باید در دارالتربیه و مؤسسات تربیتى ببرند اگر از این جهت است که شرارت در طبیعت او مضمر و مخمر شده باید او را در مؤسسات کار ببرند که در آنجا تحت نظر باشد و همچنین است موارد دیگر. اما غیر سالب آزادى این است که تحت نظر باشد یا ممنوع شود از رفتن جاهایی که نباید بروند این اقدامات براى این است که جلوگیرى شود از وقوع جرایمى‌ که ممکن است اتفاق بیفتد.

رئیس ـ پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاداه‏

پیشنهاد می‌کنم در جمله 3 از ماده 200 اقدامات تأمینى حتى نسبت به اتباع خارجه شروع می‌شود کلمه حتى خذف شود.

رئیس ـ به کمیسیون رجوع خواهد شد ماده 204.

احراز خطر ـ مظنه خطر

ماده 204 ـ اقدامات تأمینى باید به موجب حکم محکمه باشد و در مواردى است که خطرناک بودن مرتکب نسبت به جامعه در نظر محکمه محرز شود و یا قانون بالخصوص او را خطرناک تشخیص داده شود. مع ذلک در مورد قسمت دوم ماده 234 و 236 در صورتی که حکم محکومیت یا تبرئه بعد از ده سال و در سایر موارد بعد از پنج سال از روز ارتکاب صادر شده باشد اعمال مقررات تأمینى منوط به احراز خطرناکى نسبت به جامعه است همچنین در صورتی که به موجب حکم محکمه اقدامات تأمینى به مجازات غیر حبس ضمیمه شده و یا نسبت به متهمى‌ باشد که تبرئه شده و از تاریخ صدور حکم محکومیت یا تبرئه در مورد قسمت اول ماده 236 ده سال و در

+++

سایر موارد پنج سال گذشته و هنوز اجرا تأمین شرع نشده اجرا آن منوط به احراز خطرناکى شخص مورد تأمین نسبت به جامعه است.

رئیس ـ ماده 205.

حکم محکمه نسبت به اقدامات تأمینى‏

ماده 205 ـ اقدامات تأمینى را محکمه در حکم محکومیت یا در حکم تبرئه با ذکر نوع تأمین قید می‌کند. در موارد ذیل می‌توان آنها را بعداً مورد حکم قرار داد.

1ـ در صورتی‌ که در اثناى اجراى مجازات یا در ظرف مدتى که محکوم اختیاراًً از اجرا شدن به مجازات احتراز می‌کند خطرناک بودن محکوم نسبت به جامعه تشخیص شود.

در صورتی که تبرئه متهم هرگاه کشف شود که متهم در مظنه خطر نسبت به جامعه باشد و بیشتر از حداقل مدتى که قانوناً براى تأمین مورد نظر مقرر است نگذشته باشد.

در مواردی که قانون بالخصوص تصریح کرده باشد که در هر وقت می‌توان مقررات تأمینى را اعمال نمود.

رئیس ـ ماده 206.

ماده 206 ـ در مواردی که تشخیص خطرناک بودن نسبت به جامعه بعد از صدور حکم محکمه و همچنین در مواردى که تجدید نظر نسبت به حالت شخصى که به موجب حکم محکمه اقدامات تأمینى درباره او مقرر گردیده تجویز شده باشد تشخیص مزبور یا ناظر اجرا خواهد بود.

رئیس ـ ماده 207.

اقدامات تأمینى مقدماتى‏

ماده 207 ـ هرگاه در اثناى تحقیقات یا در جریان محاکمه صغار و مبتلایان به مرض دماغى و دائم‌السکر و کسانى که بر استعمال مخدر مداومت می‌کنند یا در حال مسومیت مزمن ناشى از استعمال الکسل یا مخدر هستند خطرناک تشخیص شوند می‌توان حکم کرده موقتاً در مؤسسات تربیتى و صحی و یا محل‌هاى مخصوص یا نزد مستحفظین مخصوص نگاهدارى شوند.

قاضى تحقیق یا محکمه به محض این که تشخیص داد که این اشخاص دیگر خطرناک نیستند حکم خود را الغا می‌کنند مدتى که اقدامات تأمین مقدماتى مجرى بوده است از حداقل مدت تأمینى کسر می‌شود.

رئیس ـ ماده 208.

الغای اقدامات تأمینى‏

ماده 208 ـ مادام که حداقل هر یک از مقررات تأمینى منقضى نشده است الغا آن جایز نیست جز در مواردى که قانون تجویز کرده و پس از گذشتن مدت مزبور مادام که علت تأمین زایل نشده است الغا نمی‌شود وزیر عدلیه می‌تواند حتى قبل از گذشتن حداقل مدت حکم مقررات تأمینى را الغا نماید.

رئیس ـ ماده 209.

امتحان مجدد شخص خطرناک نسبت به جامعه‏

ماده 209 ـ در موقع انقضا حداقل مدتى که قانون براى هریک از مقررات تأمینى مقرر داشته ناظر اجرا براى تخشیص بقا یا زوال خطرناکى کسى که تحت تأمین قرار گرفته به اوضاع و احوال او رسیدگى می‌کند که اگر محرز شد آن شخص هنوز خطرناک نسبت به جامعه است ناظر اجرا مهلت دیگرى براى رسیدگى بعدى تعیین می‌کند مع ذلک اگر دلیل بر زوال خطرناکی موجود باشد ناظر اجرا مى‌تواند قبل از انقضا مهلت هم تجدید رسیدگى کند.

رئیس ـ آقاى دکتر جوان‏.

دکتر جوان ـ در ماده 209 اختیارى به قاضى تحقیق داده شده است که راجع به اشخاصى که قرار تأمین صادر کرده‌اند راجع به وضعیات روحى آنها تجدید رسیدگى ‌کند ناظر اجرا یعنى ناظر محکومین جزایی فقط در قسمت‌هایی اظهارنظر و تجدیدنظر و رسیدگى می‌کند و سابقاً حکمى‌ راجع به او از محاکم صادر نشده باشد مثلاً اگر کسى محکوم شد به مجازات و در مدت معینى اعمالى از او سرزد که کاملاً معلوم شد که این شخص اصلاح شده این می‌تواند از محکمه موقتاً تقاضاى آزادى او را

+++

بنماید ولى در بعضى قسمت‌هاى دیگر خودش نظارت می‌کند ولى راجع به اشخاصى که براى جامعه خطرناک هستند در ماده ذکر شد که نسبت به این قببیل اشخاص محاکم حکم می‌دهند بعد ناظر اجرا اگر دید که این قبیل اشخاص دیگر براى جامعه خطرناک نیستند از محکمه تقاضا می‌کند (همان محکمه که حکم داده) که دوباره تجدید رسیدگى نماید در صورتی که در این ماده اختیار داده می‌شود به ناظر اجرا که وقتى دید این شخص اصلاح شده است خودش رسیدگى کند در حالتى که خطرناک بودن او را قبلاً محکمه حکم داده است آقاى وزیر عدلیه خوب است توضیح در این باب بدهند که اصولاً مقصود چیست در جاهایی که ناظر اجرا رسیدگى می‌کند به جاهایی است که سابقه حکم در کار نباشد ولى اگر سابقاً حکمى‌ از محکمه صادر شده باشد باید ناظر اجرا به محکمه پیشنهاد کند و چون سابقه در محکمه دارد باید از همان محکمه تقاضا کند که دوباره رسیدگى کرده و حکم سابق خود را لغو کند زیرا حکم صادره شده است.

وزیر عدلیه ـ این نظرصحیح است در صورتى که (آقاى دکتر جوان توجه دارند) در حکم محکمه مدت معین شده باشد ولى اساساً در اجراى مقررات تامینى یعنى در فصل اقدام حکم مقررات تأمینى مدت قید نمی‌شود این قرار اجراى مقررات تأمینى مدت قید نمی‌شود این قرار اجراى مقررات تأمینی یا قبل از محکومیت است یا بعد از محکومیت محکمه این تخشیص را می‌دهد که این شخص باید تحت مقررات تأمینى باشد ولى مدت معین نمی‌شود جهتش هم این است که محکمه نمی‌داند این تا کى اصلاح خواهد شد البته بودن تحت مقررات تأمینی برای اصلاح این شخص ولی نمی داند این تا کی اصلاح خواهد شد و تا چه وقت همچو حالى که الان هست دارد و محکمه دیگر نظرى ندارد و به همین جهت است که در این قانون در نظر گرفته شده است انتخاب یک نفر ناظر اجرا در کمیسیون هم در نظر دارند که مذاکرات شد ممکن است لفظ آن را تغییر بدهند و مقصود از ناظر اجرا یک قاضى چند فهم کارکرده است که نسبت به اوضاع و احوال روحى اشخاص و مملکت و جرایم آشنا باشد و مراتب احوال مجرمین باشد و ببیند احوالات آنها تغییر می‌کند بعد از اجراى مجازات یا این که به همان شرارت و خوی بد باقى هستند نسبت به این قبیل اشخاص وقتى ناظر اجرا دید که رفتار او تغییر کرده و روبه خوبى و تربیت می‌رود البته اشخاص مختلفند بعضى اشخاص هستند که زود تنبیه می‌شوند و بعضى دیر اصلاح می‌شوند از این جهت قانون یک حداقلى معین کرده است که در آن حداقل باید باشند و کمتر از آن نمی‌شود مازاد آن به نظر ناظر اجراست ولو این که هر قدر طول بکشد براى این که مقصود رفاه جامعه است و اگر فرض کنید که این آدم تا آخر عمر خطرناک است بهتر این است که تا آخر عمر تحت نظر باشد.

رئیس ـ ماده 210.

تأمین در ورود تعدد عمل‏

ماده 210 ـ هرگاه کسى ولو در اوقات مختلفه مرتکب چند عمل شده باشد که قابل اعمال مقررات تأمینى متعدد از نوع واحد باشد فقط یک تأمین مورد حکم واقع می‌شود.

اگر مقررات تأمین مختلف باشند تمام خطرى را که مظنون است از آن شخص متوجه به جامعه شود در نظر گرفته یک یا چند تأمین که قانوناً براى اشخاص خطرناک نسبت به جامعه مقرر داشت درباره او اعمال خواهد شد. در کلیه موارد تأمینات سالب آزادى باید متناسب خطرناک بودن به جامعه مقرر شود.

احکام این ماده در موردى هم که مقررات تأمینى در جریان اجرایی باشند یا اینکه هنوز شروع به اجرا آنها نشده باشد اعمال مى‌شوند.

رئیس ـ ماده 211:

آثار سقوط جرم یا مجازات‏

ماده 211 ـ سقوط جرم مانع اعمال مقررات تأمینى است و اجراى آن را موقوف می‌کند.

سقوط مجازات موجب سقوط مقررات تأمینى خواهد بود مگر در مواردى که بعد از سقوط مجازات ناظر اجرا خطرناک بودن مجرم را تشخیص دهد.

+++

رئیس ـ ماده 212:

اجرا اقدامات تأمینى‏

ماده 212 ـ اقدامات تأمینى که به مجازات حبس اضافه شده پس از اتمام حبس اجرا می‌شوند.

اقدامات تأمینى که به مجازات غیر حبس اضافه شده‌اند پس از قطعیت حکم محکومیت اجرا می‌شوند.

اقدامات تأمینى غیرسالب آزادى که به اقدامات تأمینى سالب آزادى اضافه شده باشند پس از اجراى تأمین سالب آزادى اجرا می‌شوند.

رئیس ـ ماده 213.

موارد تأخیر یا تغییر اقدامات تأمینى‏

ماده 213 ـ هرگاه کسى تحت مقررات تأمینى قرار گرفته است محکوم به حیس شود اجرا مقررات تأمینى نسبت به او موقتاً تأخیر افتاده و پس از اتمام مجازات حبس به موقع اجر گذاشته می‌شود.

اگر کسى که تحت اقدامات تأمینى سالب آزادى واقع شده مبتلا به اختلال مشاعر شود ناظر اجرا دستور می‌دهد که در مؤسسات صحى و یا نزد مستفظین مخصوص نگاهداى شود.

وقتى که مرض او بهبودى یافت ناظر اجرا به اوضاع و احوال او رسیدگى کرده و به اقتضا تشخیص درجه خطرناکى او دستور اجرا یکى از مقررات تأمینى سالب آزادى یا غیر سالب را درباره او می‌دهد و در صورتی که ناظر اطمینان حاصل نماید که خطرناکى او به کلى برطرف شده است مقررات تأمینى را درباره او الغا می‌نماید.

اگر کسى که تحت مقررات تأمینى سالب آزادى یا تحت التزام حسن سلوک قرار گرفته مبتلا به اختلال مشاعر و وارد دارالمجانین شود تأمین سابق ملغى می‌شود.

رئیس ـ ماده 214:

طرز اجراى مقررات تأمین سالب آزادى‏

ماده 214 ـ اقدامات تأمین سالب آزادى در مؤسساتى که به این امر تخصیص داده شده اجرا می‌شود زن‌ها در قسمت جداگانه از قسمت مردها نگاهدارى می‌شوند.

در هر مؤسسه نظام خاصى براى تربیت یا معالجه یا کار اتخاد می‌شود که با تمایلات یا عادات مجرمانه و به طور کلى با خطرناک بودن شخص نسبت به جامعه مناسبت داشته باشد.

براى کارمزد داده می‌شود و قسمتى از آن براى مخازج او موضوع می‌گردد.

رئیس ـ ماده 215:

تخلف از مقررات تأمین سالب آزادى‏

ماده 215 ـ اگر کسى که تحت یکى از مقررات تأمینى سالب آزادى قرار گرفته به وسایل غیرقانونى از اجراى آن جلوگیرى نماید حداقل مدت آن تأمین در صورتی که شروع به اجرا شده باشد از روز اجراى مجدد محسوب می‌شود این حکم درباره اشخاص مذکور در ماده 234 و صغار و مجانین جارى نیست.

رئیس ـ ماده 216.

قسمت دوم ـ مقررات مخصوصه‏

اقسام تأمین‏

ماده 216 ـ تأمین بر دو قسم است ـ سالب آزادى و غیرسالب آزادى‏

تأمین‌هاى سالب آزادى از این قرارند:

1ـ به کار واداشتن در یکى از مؤسسات فلاحتى یا مؤسسه کار

نگاهداشتن در نزد مستحفظین مخصوص‏

3ـ نگاهدارى در مؤسسات صحى یا دارالمجانین‏

4ـ نگاهداشتن در یکى از مؤسسات تربیتى.

تأمین‌هاى غیرسالب آزادى از این قرارند:

آزادى تحت نظر

ممنوعیت ازاقامت در یک یا چند قریه یا ولایت‏

ممنوعیت از مراوده در محل‌هایی که مشروبات الکلى در آنجا فروخته و صرف می‌شود.

اخراج بیگانه از کشور.

در موردى که قانون اقدامات تأمینى مقرر کرده بدون آن که نوع آن را معین نموده باشد محکمه به آزاد

+++

تحت نظر می‌دهد مگر در مورد محکوم به جنحه و جنایت که در این صورت حکم به اعزام به مؤسسه فلاحتى و یا مؤسسه کار صادر می‌نماید.

رئیس ـ ماده 217

اعزام به مؤسسه فلاحتى و یا مؤسسه کار

ماده 217 ـ اشخاص ذیل به مؤسسه فلاحتى یا مؤسسه کار اعزام می‌شوند.

اشخاصى که به جرم به عادت یا به حرفه یا طبیعت اعلام شده‌اند.

اشخاصى که مجرم به عادت یا به حرفه یا به طبیعت اعلام شده ولى دیگر تحت مقررات تأمینى نیستند و مرتکب جرم عمدى دیگرى می‌شوند که کاشف جدیدى از عادت یا حرفه یا طبیعت آنها است نسبت به ارتکاب جرایم‏.

3ـ محکومین یا تبرئه شدگان در سایر موارد که بالخصوص قانون تصریح کرده.

رئیس ـ ماده 218:

حداقل مدت نگاهدارى در مؤسسات فلاحتى یا مؤسسه کار.

ماده 218 ـ حداقل مدت نگاهدارى در مؤسسه فلاحتى یا مؤسسه کار یک سال است‏.

براى مجرمین به عادت دو سال ـ براى مجرمین به حرفه سه سال ـ براى مجرمین به طبیعت چهار سال.

شور تصویب لایحه اجازه تنظیم نظامنامه طرز وصول عوارض شهردارى

رئیس ـ شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به اجازه تنظیم نظامنامه براى وصول عوارض بلدى:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون داخله در جلسه هشتم امرداد 1315 لایحه نمره 24537 دولت راجع به اجازه تنظیم نظامنامه براى طرز وصول عوارض شهردارى را با حضور آقاى معاون وزارت داخله براى شور ثانى مطرح نموده و با در نظر گرفتن پیشنهادهاى واصله ضمن شور اول بالاخره ماده واحده به ترتیب ذیل اصلاح و اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به وزارت داخله اجازه می‌دهد که نظامنامه براى طرز وصول عوارض شهردارى و جرایم مستکفین از پرداخت عوارض مزبور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون‌هاى پارلمان داخله و عدلیه به موقع اجرا بگذارد.

رئیس ـ مذاکره در ماده واحده است (اظهارشد ـ مخالفى نیست) آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4ـ شور و تصویب لایحه تقاعد مستخدمین جزء ادارات دربار سلطنتى

رئیس ـ شور ثانى خبر کمیسیون داخله راجع به مستخدمین جزء دربار سلطنتى است خبر کمیسیون داخله و ماده واحده لایحه دولت قرائت مى‌شود.

کمیسیون داخله هشتم امرداد ماه 1315 لایحه دولت راجع به مستخدمین جز دربار سلطنتى را با حضور آقاى معاون وزارت داخله براى شور دوم مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادى نرسیده لذا کمیسیون خبر اولیه خود را که مبنى بر موافقت یا عین ماده واحده و دو تبصره ضمیمه پیشنهادى دولت بود تایید نموده و اینک خبر آن را براى تصویب تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده ـ مستخدمین جز ادارات دربار سلطنتى به طور کلى مشمول مقررات فصل چهارم از قانون استخدام کشورى بوده و اداره تقاعد کشورى موظف است مدارک خدمت آنها را که در مواعد مقرر در ماده 3 قانون 29 اسفند 1307 و ماده 5 قانون 29 شهریور 1311 تسلیم نشده تا شش ماه پس از تصویب این قانون بپذیرد.

تبصره 1 ـ مقررات فوق شامل مستخدمین با ورثه مستخدمینی نیز خواهد بود که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دربار نباشند.

تبصره 2 ـ استفاده از حقوق تقاعد یا وظیفه براى این

+++

طبقه در صورتى است که کسور تقاعد را یک جا یا به طور استهلاک به صندوق تقاعد کشورى بپردازند.

رئیس ـ مذاکره در ماده واحده است. (نمایندگان- مخالفى نیست) آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملى جهت ساختمان پل زرچوب و پل عراق رشت

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به اجازه استقراض مبلغ دو میلیون ریال از بانک ملى مطرح است.

کمیسیون بودجه لایحه نمره 8946 دولت راجع به استقراض مبلع دو میلیون ریال از بانک ملى را براى ساختمان پل زر چوب و پل عراق شهر رشت مطرح نموده بالنتیجه با پیشنهاد مزبور موافقت و علی‌هذا خبر آن را که عین ماده واحده پیشنهادى دولت است برا ى تصویب تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده ـ وزارت داخله مجاز است مبلغ دو میلیون ریال براى مخارج ساختمان پل زر چوب و پل عراق شهر رشت از بانک ملى به مدت پنج سال استقراض نموده و از سال 1316 سالى چهارصد هزار ریال با فرع از محل اعتبارات شهردارى رشت مسترد نماید.

رئیس ـ مذاکره در ماده واحده است (مخالفى نیست) آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 97 نفر با هشتاد و یک رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: اقبال ـ حسن توانا ـ دکتر قاسم اهری ـ معتصم‌سنک ـ پناهی ـ نیازی ـ مقدم- مؤیدثابتی ـ دکتر سمیعی ـ منصف ـ آصف ـ دهستانی ـ کاشف ـ کازرونیان ـ علوی‌سبزواری ـ دکتر ضیاء ـ سلطانی شیخ‌الاسلامی ـ حسین فاطمی ـ اردبیلی ـ مرسی مرآت ـ دکتر سنک ـ هدایت ـ جلائی ـ صادقی ـ وثوقی ـ ملک‌مدنی ـ مژدهی ـ مرآت اسفندیاری ـ صفوی ـ رضوی ـ دکتر جوان ـ حمزه‌تاش ـ دکتر ملک‌زاده ـ ارکانی ـ کمالی ـ رفیعی ـ پارسا ـ طباطبائی‌بروجردی ـ دکتر غنی ـ نیک‌پور ـ میرزایی ـ اعتبار ـ رهبری ـ گودرزی ـ ملایری ـ مرتضی امین ـ بیات‌ماکو ـ لاریجانی ـ مشیری ـ دبیرسهرابی ـ کاظم یزدی ـ دریانی ـ افشار ـ طالش ـ دادور ـ خواجه‌نوری ـ ابراهیم سمیعی ـ امیرابراهیمی ـ خواجوی ـ اعتصام‌زاده ـ دکتر احتشام ـ شجاع ـ پالیزی ـ ابراهیمی‌ریگی ـ شباهنگ ـ نائینی ـ هزارجریبی ـ روحی ـ مسعودی ـ حسن‌علی دولت‌شاهی ـ ثقة‌الاسلامی ـ طهران‌چی ـ انوشیروانی ـ غلام‌حسین ملک ـ سهراب ساگینیان ـ مؤیداحمدی ـ محمد وکیل ـ نقابت ـ معتضدی ـ فتوحی ـ صفاری ـ دکتر طاهری.

6ـ تصویب هفت فقره مرخصى

رئیس ـ چند فقره خبر کمیسیون عرایض است به اطلاع آقایان می‌رسد.

خبر مرخصى آقاى طباطبایی‌دیبا

آقاى طباطبایی‌دیبا براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى هجده روز مرخصی از تاریخ 28 تیر ماه 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى دیبا قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى دکتر نیرومند

آقاى دکتر نیرومند براى اصلاح امور شخصى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 28 تیر ماه 1315 نموده‌اند و کمیسون عرایض با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ در رأى مرخصى آقاى دیبا هم عده کافى نبود آقایان موافقین با مرخصى آقاى دیبا قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد آقایان موافقین با مرخصى آقاى دکتر نیرومند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى حبیبى‏

آقاى حبیبى برا ى رسیدگى به امور شخصى لازم شده است مسافرتى به کردستان بنمایند و تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ ششم مرداد 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض مرخصى با این تقاضا موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

+++

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى حبیبى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى لیقوانى‏

آقاى لیقوانى به واسطه کسالت ابوی‌شان مجبور به مسافرت تبریز شده‌اند و تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 28 تیرماه 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى لیقوانى قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى مؤیدقوامى‏

آقاى مؤیدقوامى‌ براى اصلاح امور شخصى تقاضاى هفت روز مرخصى از تاریخ 22 خرداد 1315 نموده‌اند و تقاضاى ایشان مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى مؤید قوامى ‌قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى صدیق‏

آقاى صدیق نماینده شاهرود براى سرکشى به امور محلى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ یازدهم مرداد 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى صدیق قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى دکتر لقمان نهوراى‏

آقاى دکتر لقمان نهوراى ابتلا به مرض روماتیسم و نقرس به موجب تصدیق طبیب لازم شده است براى استحمام در یکى از آب‌های معدنى ایران مسافرتى بنمایند لذا تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ دهم مرد اد 1315 نموده‌اند و تقاضاى ایشان مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقاى دکتر لقمان نهوراى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

بیانات آقاى رئیس راجع‌به جشن مشروطیت

رئیس ـ روز چهاردهم مرداد مصادف با جشن مشروطیت ایران است و چون تا آن روز جلسه نداریم وظیفه را که بایستى اقدام کرد امروز به عرض می‌رسانم آن وظیفه این است که بنده از صمیم قلب خودم و تمام نمایندگان محترم را تبریک و تهنیت می‌گویم براى این که جشن سى و یکم مشروطیت را در تحت لواى اعلیحضرت همایون شاهنشاهى با این انتظامات و با این امینت و با این افتخار و سربلندى اقامه می‌کنیم (صحیح است) متون تواریخ و همچنین مورخین دنیا شاهدند که مملکت ایران در اعصار ماضیه و قرون خالیه همیشه یکى از ممالک بزرگ دنیا و مرکز تربیت و علم و صنعت بوده است (صحیح است) و بلکه به خیلى از ممالک دیگر تربیت و علم از ایران سارى و نشر می‌شده است حالا البته یک مملکتى به این قدمت بسا می‌شود که در معرض آفات و معرض واردات و تغییرات و تحولات می‌شود چون همه آقایان خاطرشان مسبوق است بنده نمی‌خواهم ذکرى از آنها بکنم که در این مجلس مناسب نیست و فقط آن قسمتى که بیشتر اسباب مسرت است عرض می‌کنم که همیشه خداوند متعال نسبت به ایران یک لطف و توجهى داشته است که در موقع سخت که رشته خیلى باریک می‌شده است یک نفر برمى‌انگیخته است که آن یک نفر کشتى به غرقاب افتاده را به ساحل می‌رسانده است (صحیح است) ملاحظه فرمودید در عصر خودمان که همه شاهد و ناظر بودیم واقعاً در یک موقعی حال ایران به جایی رسید که با کمال تأثر ذکر آن اسباب انزجار و اسباب تأسف همه است خداوند متعال همان توجه و لطفى را که همیشه منظور داشت در این دفعه به طور اکمل به تمام مردم و به تمام مملکت شامل فرمود (صحیح است) یک وجودى که در حقیقت بى‌نظیر و تمام مزایاى بزرگى خداوند در او تمام کرده مبعوث فرمود که با کمال شهامت و با کمال جلادت در عرصه ایران قدم گذارده و در وقت کم تمام ماشین این کارخانه را که چرخ‌هایش از هم متفرق شده و در واقع شیرازه آن به کلى پاشیده شده بود چرخ‌ها را سوار کرده روغن‌کارى

+++

کرد و ترتیب داد و با یک سرعتى به پیش راند که اسباب تحیر خودى و بیگانه شد این است که ما ایرانى‌ها بایستى قدر این نعمت را کاملاً بدانیم و شکر این نعمت را بگذاریم و اعمال و افعال خودمان را ظاهراً و باطناً طورى کنیم که مرضى خاطر این پادشاه باشدکه نیت و غرض‌شان تمام اصلاح و ترقى و تعالى مملکت و مردم است بنده از طرف خودم و تمام آقایان نمایندگان از خداوند متعال درخواست می‌کنم که این وجود عدیم‌النظیر را سالیان دراز باقى و برقرار فرموده و سلطنتش را امتداد بدهد که ایران و ایرانیان در سایه عظمت این شاهنشاه به ذروه ترقى و تعالى نایل شوند (انشاءالله) و نتیجه عمل و ساختمان ایشان براى این مملکت اسباب سرافرازى حال و آتیه باشد (انشاء‌الله) البته برحسب مقرر بایستى عده دوازده نفرى را انتخاب کرد که با هیئت رئیسه شرفیاب شده و عرض تبریکات و تعظیمات و تشکرات مجلس را به پیشگاه همایون تقدیم دارند ولى چون مقرر فرمودند که تمام آقایان نمایندگان شرفیاب شوند این است که محتاج به قرعه نیست و انشاءالله روز چهارشنبه چهاردهم در ساعت مقرر در قصر سلطنتى سعدآباد حاضر خواهند بود که به اتفاق شرفیاب شده تعظیمات و تشکرات مجلس به پیشگاه همایون تقدیم شود.

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر تصویب بفرمایید مجلس را ختم کنیم‏ مجلس آتیه روز پنجشنبه پانزدهم مرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه تنظیم نظامنامه براى طرز وصول عوارض شهردارى‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به وزارت داخله اجازه می‌دهد که نظامنامه براى طرز وصول عوارض شهردارى و جرایم مستنکفین از پرداخت عوارض مزبور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون‌هاى پارلمانى داخله و عدلیه به موقع اجرا بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

قانون

مشمولیت مستخدمین جز دربار سلطنتى به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشورى‏

ماده واحده ـ مستخدمین جز مستخدمین دربار سلطنتى به طور کلى مشمول مقررات فصل چهارم از قانون استخدام کشورى بوده و اداره تقاعد کشورى موظف است مدارک خدمت آنها را که مواعد مقرر در ماده 3 قانون 29 اسفند 1307 و در ماده 5 قانون 29 شهریور 1311 تسلیم نشده تا شش ماه پس از تصویب این قانون بپذیرد.

تبصره 1 ـ مقررات فوق شامل مستخدمین را ورثه مستخدمینى نیز خواهدبود که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دربار نباشند.

تبصره 2 ـ استفاده ازحقوق تقاعد یا وظیفه براى این طبقه در صورتى است که کسور تقاعد را یک جا یا به طور استهلاک به صندوق تقاعد کشور بپردازند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم امرداد یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى

قانون‏

اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملى براى شهردارى رشت‏

ماده واحده ـ وزارت داخله مجاز است مبلغ دو میلیون ریال براى مخارج ساختمان پل زرچوب و پل عراق شهر رشت از بانک ملى به مدت پنج سال استقراض نموده و از سال 1316 سالى چهارصد هزار ریال با فرع آن از محل اعتبارات شهردارى رشت مسترد نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم امرداد یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293570!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)