کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 66 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 اسفند ماه 1312 (10 ذیقعده 1352)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم کازرونى ـ موقع دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 66

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 اسفند ماه 1312 (10 ذیقعده 1352)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم کازرونى ـ موقع دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورتمجلس روز سهشنبه اول اسفندماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر امیراعلم. آقا زاده سبزواری. محلوجی. اسفندیاری. دکتر ادهم. وکیل. یونس آقا وهاب‌زاده. چایچی. کورس. همراز

1ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2ـ ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم کازرونى ـ موقع دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ هنگامیکه شخص باید از مرگ دوستى تذکر دهد و این کار جزو وظایف او باشد وظیفه تلخ و سنگینى را انجام میدهد وقتى که این وظیفه مکرر شد این تلخى و سنگینى محسوستر میشود بنده باید خواه ناخواه باز از فقدان دوستى صحبت کنم.

آقا میرزا على کازرونى به رحمت خدا رفته و ما را به فقدان خود متأثر و اندوهگین ساخته (صحیح است) این مرد محترم داراى اوصاف خوب بود ولى بنده میخواهم از یک صفت ممتازه و یک فضیلت مخصوص ایشان صحبت کنم (بفرمایید.)

این مرد خداپرست و با ایمان بود چون بنیان و ریشه فکر او بر این اصل محکم تکیه داشت مردى درخور اعتماد و شایسته احترام بود (صحیح است.)

آقایان تجربه فرمودهاند مردى که از ایمان و عقیده برکنار است شخصى مشکوک میشود. اعتماد به او دشوار

+++

حرف و گفتار او متغیر قول و وعده او بىثبات عهد و پیمان او لغزنده وطنپرستى او مردد است (صحیح است.)

مرحوم کازرونى مردى باوفا رفیقى باثبات وکیلى باتقوى و ایرانى وطنپرست بود (صحیح است) من قطع دارم که روح پاک او در حمایت خداى بخشنده و توانا در راحتى و آسایش است (ان‌شاءالله) و فقدان او از جرگه ما فقط براى ما تأثرآور است و الاَ به برکت ایمان و عقیده خودش شاد و متنعم میباشد (صحیح است) به احترام این واقعه جلسه را ختم و جلسه آینده سهشنبه هشتم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293430!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)