کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 65 صورت مشروح مجلس یکشنبه 28 تیر 1315  

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس

بیانات آقاى رئیس‌الوزرا راجع‌به الغای مجازات‌های اقتصادى ایطالیا

3ـ اقتراع شعب شش‌گانه

4ـ بقیه شور اول مواد مربوط به قانون مجازات عمومى از ماده 173

موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 65

صورت مشروح مجلس یکشنبه 28 تیر 1315

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس

بیانات آقاى رئیس‌الوزرا راجع‌به الغای مجازات‌های اقتصادى ایطالیا

3ـ اقتراع شعب شش‌گانه

4ـ بقیه شور اول مواد مربوط به قانون مجازات عمومى از ماده 173

موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 14 تیر را آقای مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد

غایبین با اجازه ـ آقایان: دکتر قزل‌ایاغ ـ نواب‌یزدی

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: طباطبایی‌دیبا ـ وکیلی ـ منصف ـ رفیعی ـ افشار ـ اقبال

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: طهران‌چی ـ افخمی ـ دکتر جوان ـ لیقوانی ـ ارکانی ـ همراز ـ نیک‌پور ـ دکتر ادهم

1ـ تصویب صورت ‌مجلس

رئیس ـ آقاى زوار

زوار ـ آقاى اقبال را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند به طورى که ایشان تلفن کرده‌اند جلسه گذشته مریض بوده‌اند کمیسیون هم نبود که راپورت دهد چون عمر کمیسیون سرآمده بود لذا استدعا می‌کنم دستور فرمایید اصلاح شود.

رئیس ـ در صورت مجلس دیگر نظرى نیست (گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.

بیانات آقاى رئیس‌الوزرا راجع به الغای مجازات‌های اقتصادى بر علیه ایطالیا

رئیس ـ آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس‌الوزرا (آقاى جم) ـ خواستم به عرض مجلس و آقایان محترم برسانم که دولت تصمیم گرفته است از 25 ژویه که مصادف با 24 تیرماه می‌شود مجازات‌هایی که برعلیه ایتالیا بر اثر تصمیم جامعه ملل گرفته شده بود و دولت هم شرکت کرده بود این را ملغى کند و فرمان همایونى هم برعلیه مجازات‌ها صادر شده

+++

و چون در این باب سابقاً مراتب به عرض مجلس رسیده بود و قانونى هم در هفتم آبان گذشته بود راجع به تعقیب اشخاصى که برعلیه تصمیم دولت رفتار نمایند حالا خواستم عرض کنم آن تصمیم که لغو می‌شود بالطبع آن قانون هم از اثرات خودش می‌افتد چون لازم بود مجلس شوراى ملى هم مستحضر باشد خواستم مراتب را به عرض آقایان برسانم (صحیح است)

رئیس ـ البته مجلس شوراى ملى که همیشه مقررات دولت را مجرى و محترم می‌دارد و اگر آقایان محتاج می‌دانند رأى هم گرفته شود والا که هیچ. آقاى عراقى‏

عراقى ـ چون در این باب قانونى گذشته باید رأى گرفته شود.

رئیس‌الوزرا ـ براى این که خاطر آقایان مستحضر باشد و سوء تفاهم نشود لازم است عرض شود که قانون فقط راجع به مجازات متخلفین است ماده واحده که گذشته راجع به کسانى که از مقررات دولت تخلف کنند در این صورت از یک ماه تا یک سال حبس و از هزار تا ده هزار ریال جریمه و مجازات می‌شوند - این فقط راجع به مجازات متخلفین در ایران بوده است ولى خود عمل به موجب تصویب‌نامه دولت بوده است‏.

رئیس ـ آقاى اعتبار

اعتبار ـ بنده هم همین را می‌خواستم عرض کنم که قانون براى متخلف گذشته است و وقتى که اصل موضوع از بین برداشته می‌شود البته دیگر متخلفى باقى نخواهد بود که تا آن قانون به او صدق کند و قهراً آن قانون هم از بین می‌رود و به نظر بنده محتاج به رأی هم نیست.‏

(صحیح است)

رئیس ـ چون آقایان موافق هستند دیگر محتاج به رأی نیست‏.

(صحیح است)

3ـ اقتراع شعب شش‌گانه

رئیس ـ چون موقع تجدید انتخاب شعب رسیده اگر تصویب می‌فرمایید شعب شش‌گانه به قرعه معین می‌شود (صحیح است)

عده حاضر 126 نفر براى هر شعبه 21 نفر تعیین می‌شود.

(اقتراع به شرح ذیل به عمل آمد)

شعبه اول ـ آقایان: شیرازى ـ دکتر طاهرى ـ دکتر ادهم ـ صفارى ـ شجاع ـ دکترضیاء ـ معتضدى ـ ابراهیم ریگى ـ ساگینیان ـ جرجانى ـ پارسا ـ محسن مهدوى ـ خواجه‌نورى ـ نیک‌پور ـ شاهرخ ـ دادور ـ بیات‌ماکو ـ عراقى ـ غلام‌حسین ملک ـ ملک‌مدنى ـ حمزه‌تاش.

شعبه دوم ـ آقایان: هدایت ـ رفیعى ـ ایزدى ـ هزارجریبى ـ اهرى ـ خواجوى ـ حسین فاطمى ـ موسى مرآت ـ اعظم‌زنگنه ـ رضوى ـ اورنگ ـ فتوحى ـ طباطبایی‌بروجردى ـ محیط ـ دکتر احتشام ـ انوشیروانى ـ دبستانى ـ ارکانى ـ پناهى ـ اقبال ـ لاریجانى‏

شعبه سوم ـ آقایان: رهبرى ـ افشار ـ مولوى ـ کمالى ـ نیرومند ـ نائینى ـ حسن‌على دولت‌شاهى ـ پالیزى ـ شباهنگ ـ مؤیدقوامى ـ کاظم یزدى ـ علوى ـ محمد وکیل ـ نمازى ـ مصدق جهان‌شاهى ـ دکتر غنى ـ کازرونیان ـ صادقى ـ مشیرى- روحى ـ نقابت‏

شعبه چهارم ـ آقایان: زوار ـ دکتر لقمان نهوراى ـ مرآت ـ اسفندیارى ـ احتشام‌زاده ـ دکتر ملک‌زاده ـ بهبهانى ـ مسعودى ـ همراز ـ جمشیدى ـ فرشى ـ حیدرى ـ شاهرودى ـ لیقوانى ـ وثوق ـ میرزایی ـ دبیرسهرابى ـ دکترجوان ـ دکتر سنک ـ توانا ـ اسکندرى ـ گودرزى‏

شعبه پنجم ـ آقایان: طالش ـ مخبرفرهمند ـ ابراهیم سمیعى ـ دهستانى ـ آصف ـ معتصم‌سنک ـ مجدضیایی ـ اردبیلى ـ افخمى ـ حبیبى ـ حسن اسفندیارى ـ مقدم ـ وکیلى ـ مژدهى ـ کفایی ـ اعتبار ـ ملک‌زاده آملى ـ مسعودى‌خراسانى ـ مرتضى امین ـ صفوى ـ کاشف‏

شعبه ششم ـ آقایان: منصف ـ نوبخت ـ جلایی ـ ابراهیمى ـ اعتصام‌زاده ـ ثقةالاسلامى ـ تربیت ـ سلطانى شیخ‌الاسلامى ـ ناصرى ـ معدل ـ ملایرى ـ بیات ـ دکتر سمیعى ـ مؤیداحمدى ـ فزونى ـ نواب‌یزدى ـ دربانى ـ مؤیدثابتى ـ صدیق ـ طهران‌چى ـ آزادى.

+++

رئیس ـ کمیسیون عرایض و مبتکرات که باید از شعب انتخاب شوند چون این چند روزه که تعطیل اتفاق افتاده خیلى عرایض و نوشتجات جمع شده است انشاءالله آقایان لطف می‌کنند از شعب شش‌گانه این کمیسیون‌ها را معین می‌کنند که به وظایف خودشان مشغول بشوند.

4ـ بقیه شور اول مواد مربوط به قانون مجازات عمومى از ماده 173

رئیس ـ بقیه شور اول خبرکمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به قانون مجازات عمومى از ماده 173

سقوط جرم در مورد تعلیق‏

ماده 173 ـ اگر محکوم در مدت مقرر مرتکب جرم عمدى دیگرى نشود و شرایطى که بر او تحمیل شده به عمل آورد جرم او ساقط می‌شود.

رئیس ـ ماده 174

الغاء تعلیق‏

ماده 174 ـ تعلیق مجازات به خودى خود در موارد ذیل ملغى می‌شود:

وقتی که محکوم در ظرف مدت تعلیق مرتکب جرم عمدى بشود یا اموری که تعلیق مشروط بر آن بوده انجام ندهد.

2ـ وقتی که در ظرف مدت تعلیق محکومیتی براى جرمى که سابقاً مرتکب شده پیدا کند مشروط بر این که مجازات جرمى که جدیداً مورد حکم واقع شده کمتر از یک سال نباشد.

رئیس ـ ماده 175

سقوط جرمى که عنصر تشکیل‌دهنده کیفیت مشدد جرم دیگر است‏

ماده 175 ـ وقتی که جرمى مقدمه یا لازم جرم دیگر به نظر بیاید موجبى که یکى از آنها ساقط می‌کند به جرم دیگر سرایت نخواهد کرد سبب ساقط کننده جرمى که از عناصر تشکیل دهنده یا از کیفیت مشدده جرم مرکب است به جرم مرکب سرایت نمی‌کند سقوط یکى از جرم‌های مربوط به هم شدت مجازاتى را که از ارتباط آنها حاصل می‌شود از بین نمى‌برد.

رئیس ـ ماده 176

فصل دوم ـ سقوط مجازات‏

فوت مقصر بعد از محکومیت‏

ماده 176 ـ فوق مقصر که بعد از محکومیت حادث شود مجازات را ساقط می‌کند.

رئیس ـ آقاى اورنگ

اورنگ ـ عرض کنم این ماده 176 عین عبارتش که ملاحظه فرمودید فوت مقصر که بعد محکومیت حادث شود مجازات را ساقط می‌کند. معنایش این است که قبل از صدور حکم محکومیت اگر مقصر فوت شد محکمه باید رسیدگى کند و حکم را صادر کند من اعتقادم این است که یک کلمه اضافه کنیم که مقصر هر وقت فوت شد مجازات ساقط می‌شود اعم از این که در جریان محاکمه باشد یا پس از صدور باشد آمدیم قبل از صدور حکم مقصر مرد محکمه چه کندبا این ماده؟ به جهت این که این ماده سلب می‌کند مجازات را به قوت مقصر بعد از صدور حکم محکومیت. حالا اگر قبل از آن فوت کرد تکلیف چیست؟ خوب است یک کلمه اضافه کنند که قبل از محکومیت یا بعد از آن هر وقت فوت کرد مجازات ساقط می‌شود.

مخبر (مؤید احمدى) ـ خاطرم هست که آقاى اورنگ در یکى از مواد قبل که هرگاه مرتکب قبل از محکومیت فوت کند اعتراض فرمودند که خوب چه فرق می‌کند قبل از محکومیت فوت کند یا بعد از محکومیت اگر خاطر مبارک باشد در جلسه گذشته در ماده پیش خواندیم اگر مرتکبى قبل از محکومیت فوت شد جرم ساقط مى‌شود و آثارش هم ساقط می‌شود ایشان اعتراض کردند چه فرق می‌کند چه قبل از محکومیت چه بعد از محکومیت وقتی مجرم فوت کرد البته مجازات ساقط می‌شود. چرا فرق گذشته شده؟ فرق براى آثار است مثلاً یکى آدم کشت قبل از محاکمه و رسیذگى فوت کرد تمام آثار جرم ساقط می‌شود اما اگر در محکمه محاکمه شد و محکوم شد فرض کنید

+++

به اعدام یا پرداخت یک مبلغى بعد مرد جرم ساقط می‌شود اما آثارش ساقط نمی‌شود. ملاحظه می‌فرمایید فرض این است که اگر قبل از محکومیت و صدور حکم مرد جرم مع آثاره ساقط می‌شود ولى بعد از محکومیت اگر مرد جرم البته ساقط می‌شود ولى آثارش باقى می‌ماند.

رئیس ـ ماده 177

سقوط مجازات به سبب مرور زمان‏

ماده 177 ـ مجازات اعدام و حبس دائم با کار به گذشتن مدت سى سال ساقط می‌شود مجازات حبس موقت با کار به گذشتن مدتى معادل دو برابر مدت مجازات معین شده و در هر صورت به گذشتن بیست سال در حداکثر و ده سال در حداقل ساقط می‌شود.

وقتی که مجازات حبس با کار و جریمه با هم معین شده‌اند براى سقوط هر دو مجازات فقط مدتى که براى اسقاط حبس با کار معین شده است در نظر گرفته می‌شود مهلت از روزى حساب می‌شود که حکم قطعى شده است‏.

اگر اجراى مجازات موکول به گذشتن مدتى یا به تحقق شرطى بوده است مدت لازم براى اسقاط مجازات از روزى شروع می‌شود که آن مدت منقضى یا آن شرط محقق شده است.

در مورد اجتماع جرایم براى سقوط مجازات هر یک از آنها علیحده مورد ملاحظه می‌شود ولى در هرحال حداکثر مدت از بیست و پنج سال تجاوز نخواهدکرد و در صورتی که مجازات‌ها به موجب احکام متعدده معین شده باشد مبدأ مدت قطعیت آخرین حکم خواهد بود.

رئیس ـ ماده 178 قرائت می‌شود:

سقوط حبس تأدیبی جزاى نقدى به سبب مرور زمان‏

ماده 178 ـ حبس تأدیبی و جزاى نقدى به گذشتن پنج سال ساقط می‌شود.

اگر مجازات حبس تأدیبی و جزاى نقدى توأماً مقرر شده باشد براى سقوط هر دو مجازات مدتى که براى حبس تأدیبی مقرر است در نظر گرفته می‌شود.

در احتساب مدت مقرر قسمت 3 و 4 و 5 ماده قبل رعایت می‌شوند.

رئیس ـ ماده 179 قرائت می‌شود:

مرور زمان در موارد خاص‏

ماده 179 ـ در موارد ذیل مدت‌های مذکور در ماده 177 و 178 دو برابر خواهد بود.

در مورد تکرار کننده جرم‏

در مورد مجرمین به عادت ـ به حرفه ـ به طبیعت‏

رئیس ـ ماده 180

عفو پادشاه در مورد خاص‏

ماده 180 ـ در موارد محکومیت قطعى اشخاص به مجازات جنحه و جنایت اعم از سیاسى یا غیرسیاسى پادشاه می‌تواند با پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس‌الوزرا تمام یا قسمتى از مجازات محکوم را عفو نماید و نیز می‌تواند مجازات را یک یا چند درجه تخفیف دهد.

در موارد عفو قسمتى از مجازات و نیز در موارد تخفیف تشخیص درجه تخفیف و تعیین مدت با وزیر عدلیه خواهد بود که در پیشنهاد خود به مقام سلطنت معین خواهد کرد.

رئیس ـ ماده 181 قرائت می‌شود:

عفو پادشاه به طور کلى‏

ماده 181 ـ علاوه بر موارد خاصه پادشاه می‌تواند لدى‌الاقتضا با پیشنهاد هیئت دولت مجازات محکومین به یک نوع از جرایم را در غیر مورد اعدام و حبس دایم تا دو ثلث از مدت مجازات به طور کلى عفو نماید و در مورد اعدام و حبس دایم تا دو درجه تخفیف ممکن است داده شود و در این صورت هیئت دولت در پیشنهاد خود درجه تخفیف و مدت حبس را معین خواهد کرد.

در مورد این ماده عفو شامل اشخاص مذکور در قسمت دوم ماده 108 و مجرمین به عادت ـ به حرفه ـ به طبیعت نخواهد شد مگر آن که فرمان عفو صراحتاً شامل اشخاص مذکوره باشد.

+++

رئیس ـ ماده 182 قرائت می‌شود.

آثار عفو

ماده 182 ـ عفو با تخفیف پادشاه در هر مورد فقط براى یک مرتبه اعطا می‌شود.

عفو با تخفیف پادشاه مجازات تبعى و سایر آثار محکومیت جزایی را ساقط نمی‌کند.

رئیس ـ ماده 183

عدم ذکر محکومیت در تصدیق سجل جزایی‏

ماده 183 ـ درباره کسى که براى دفعه اول محکومیت به جزاى نقدى منتهى تا پنج هزار ریال و یا به حبس منتهى تا دو سال محکوم شده محکمه می‌تواند در ضمن حکم یا بعد از آن مقرر دارد که این محکومیت در تصدیقات مربوطه به سجل جزایی او که به تقاضاى اشخاص غیررسمى صادر می‌شود قید نشود اگر محکوم علیه بعداً مرتکب جرمى شود امر عدم ذکر محکومیت سابق ملغى می‌شود.

در موردى که مجازات تبعى بر محکومیت اصلى اضافه شود مقررات قسمت اول این ماده اعمال نمی‌گردد.

رئیس ـ ماده 184:

آزادى مشروط

ماده 184 ـ کسى که به مدت سه سال یا بیشتر محکوم به حبس گردیده در صورتی که نصف مجازات درباره او اجرا شده و یا در موردى که تکرار کننده جرم است سه ربع مجازات اجرا گردیده باشد و مستمراً حسن اخلاق از او بروز کرده می‌توان آزادى مشروط به او داد.

در مورد محکوم به حبس دایم که ده سال حبس درباره او اجرا شده باشد نیر می‌توان آزادى مشروط داد به شرط آن که خطرناک به جامعه تشخیص نشده و در مدت حبس مستمراً حسن اخلاق از او بروز کرده باشد.

آزادى مشروط نمی‌توان داد مگر وقتی که الزامات حقوقى ناشى از جرم را مجرم انجام داده باشد یا آن که ثابت نماید که قادر بر انجام نیست‏.

در موردى که مجرم پس از اتمام مجازات بایستى تحت مقررات تأمینى سالب آزادى قرارب بگیرد آزادى مشروط داده نمی‌شود.

رئیس ـ یک فقره پیشنهاد از آقاى معدل رسیده است. پیشنهاد می‌کنم ماده 184 به شرح ذیل اصلاح شود:

ماده 184 ـ در موارد ذیل می‌توان آزادى مشروط داد.

الف ـ چهار ماه تابستان در مناطق بد آب و هوا

بقیه در ماده به شرح خبر کمیسیون‏

معدل ـ در این پیشنهادى که بنده کردم نظرم این است که در کشور ما بعضى مناطق است که حتى بودن در آنجاها مشکل است مثلاً فرض بفرمایید بوشهر یک نفرى را در فصل تابستان در بوشهر نگاه دارند اگر حبس هم نباشد خودش را محبوس می‌داند دیگر محتاج نیست به یک ترتیب خاصى او را محروم کنند از سایر مزایایی که شخص آزاد دارد به این جهت بنده پیشنهاد کردم که در این قسمت که آزادى مشروط داده می‌شود در این گونه مناطق در چهار ماه تابستان محبوسینى را که جنبه خطر ندارند در آن شهر نگاه بدارند که این آزادى یک حبس سختى تقریباً برایشان باشد.

رئیس ـ پیشنهاد به کمیسیون مراجعه می‌شود ماده 185 قرائت می‌شود:

ابطال آزادى مشروط

ماده 185 ـ هرگاه کسى که آزادى مشروط به او داده شده در بقیه مدت مجازات مرتکب جرم دیگرى از نوع جرم سابق نشود و از الزاماتی که لازمه آزادى تحت نظر که طبق شق 2 از ماده 243 اعطا شده است تخلف نکند مدت آزادى مشروط جزء مدت مجازات و مجازات او اسقاط شده محسوب می‌گردد و مقررات تأمینى که از طرف محکمه در حکم محکومیت یا در رسیدگى بعدى مقرر شده ابطال می‌شود.

ولى اگر در مدت مذکور مرتکب جرم دیگرى از نوع جرم سابق شد و یا الزاماتى که لازمه آزادى تحت نظر است که طبق شق 2 از ماده 243 اعطا شده است تخلف کرد مدت آزادى مشروط جزء مدت مجازات محسوب نشده

+++

و حکم نسبت به بقیه مدت اجرا می‌شود و دیگر به آن محکوم آزادی مشروط اعطا نمی‌گردد.

رئیس ـ ماده 186:

اعاده حیثیت

ماده 186 ـ اعاده حیثیت مجازات‌های تبعی و جمیع آثار جزایی محکومیت را اسقاط می‌کند مگر در مواردی که قانون صراحة اعاده حیثیت را نسبت به اثر مخصوص مسقط قرار نداده باشد.

رئیس ـ ماده 187:

شرایط اعاده حیثیت

ماده 187 ـ اعاده حیثیت پس از گذشتن پنج سال از روز تمام شدن اجرا مجازات اصلی یا اسقاط آن به هر نحو که باشد داده میشود به شرط این که مستمراً رفتار پسندیده از جرم به ظهور رسیده باشد.

نسبت به تکرار کننده جرم در موارد مذکور در قسمتهای 2 و 3 ماده 108 مدت اعاده حیثیت ده سال است در مورد مجرم به عادت یا به حرفه یا به طبیعت نیز مدت اعاده حیثیت ده سال است و از روزی شروع میشود که مقررات تأمینی درباره او ابطال شود.

در صورتی که محکوم تحت یکی از مقررات تأمینی گذاشته شده مادامی که تأمین ابطال نشده اعاده حیثیت نمیتوان اعطا نمود مگر در مورد اخراج تبعه خارجه یا ضبط اموال همچنین در صورتی که محکوم التزامات مدنی ناشی از جرم را انجام نکرده باشد مگر آن که عدم استطاعت خود را ثابت کند.

رئیس ـ ماده 188

اعاده حیثیت در صورت محکومیت در خارجه

ماده 188 ـ مقررات مربوط به اعاده حیثیت در صورتی هم که حکم محکومیت در خارجه صادر و طبق ماده 21 معتبر شناخته شده باشد جاری است.

رئیس ـ ماده 189

فصل سوم ـ مقررات مشترکه

حد شمول سقوط جرم با سقوط مجازات

ماده 189 ـ سقوط جرم با سقوط مجازات فقط شامل کسانی است که علت سقوط نسبت به آنها موجود بوده مگر آن که قانون نحو دیگر مقرر کرده باشد.

رئیس ـ ماده 190:

اجتماع علل سقوط

ماده 190 ـ تأثیر علل سقوط جرم یا سقوط مجازات از زمان حدوث علل مذکوره است. در صورت اجتماع علت سقوط جرم و علت سقوط مجازات علت سقوط جرم در تأثیر مقدم است اگر چه تاریخاً مؤخر از علت سقوط مجازات باشد.

هر گاه چند علت سقوط جرم و یا چند علت سقوط مجازات در مواقع مختلفه موجود شود علت مقدم جرم یا مجازات را ساقط میکند و علل متأخر آثاری را که در اثر علت اولی ساقط نشده ساقط میکند اگر چه علت سقوط در یک زمان موجود شود ـ علتی که به حال جرم مساعدتر است مسقط جرم یا مجازات میشود و در این صورت هم آثاری که به وسیله علت مساعدتر ساقط نشده در نتیجه علل دیگر ساقط می‌شود.

رئیس ـ ماده 191:

سقوط مجازات ـ جبس دایم یا کار ـ حبسهای موقت در صورت اجتماع جرایم

ماده 191 ـ هر گاه بر اثر عفو عمومی و یا عفو پادشاه مجازات اعدام یا حبس دایم با کار ساقط شود مجازات حبسی که برای جرم دیگر تعیین شده اجرا میشود و اگر متهم بیش از 24 سال در حبس مانده باشد مجازات بالمرء ساقط می‌گردد.

رئیس ـ آقای روحی

روحی ـ در این ماده یک جمله متناقضی به نظرم آمد مینویسد یک نفر در اثر عفو عمومی معاف شده است. در این صورت تمام جرایم البته عفو می‌شود آن وقت چطور

+++

نسبت به یک جرم دیگر او را حبس میکنند این اشکال دارد به نظر بنده و نمیدانم نظر آقای وزیر عدلیه چیست عفو عمومی وقتی داده می‌شود و تمام جرایم را عفو کردند آثارش تمام از بین می‌رود آن وقت دو مرتبه از نو بیاورند حبس کنند این عقیده بنده خوب نیست.

مخبر ـ البته آقای روحی در نظر دارند که جرم از حیثیت جرمی از جامعه است یک آدمی که در جامعه فرض کنید کسی را کشت تمام افراد جامعه میخواهند از او انتقام بگیرند. دولت و دستگاه‌های مدعی‌العموم و پارکه‌ها در واقع نماینده جامعه هستند در این موضوع یک کسی آدم کشته و محکوم شده است به حبس دایم با کار یا اعدام البته پادشاه از نقطه نظر قانون عفو عمومی لازم می‌داند که بعضی مقصرین را مرخص کند اما آیا می‌شود یک آدم را که وسط خیابان آدم کشته ولش کنند برود؟ البته این از نظر عفو عمومی نتیجه برده و نتیجه که برای این آدم داشته این است که از کشته شدن و حبس دایم معاف میشود اما اگر ولش کنند توی کوچه البته جامعه راضی نیست و چون جامعه راضی نیست گفته شده که آن را دو درجه بیاورند پایین اما عفو عمومی شامل مقصرین سیاسی و اشخاص دیگری است نه آدمی که جنایت کرده و آدم کشته چون جامعه راضی نیست قانون هم نمی‌تواند از آن بگذرد.

وزیر عدلیه ـ خواستم در این قسمت ماده 191 اگر چه در آخر فرمایش نماینده محترم رسیدم مختصری توضیح عرض کنم. اجمالاً این است که عفو عمومی موجب سقوط جرم است و در موارد دیگر گذشت آقایان نظر دارند یک جرم خاصی که قانون آن را عفو کرده یعنی یک امری در موقع خودش جرم بوده ولی قابل عفو بوده قانونی میگذرد و مورد عفو عمومی واقع میشود آن جرم (به نظر جامعه و از نظر مجلس که قانون وضع میکند برای عفو او) یعنی آن جرم از جرم بودن افتاده است مثل جرمهای سیاسی که از موقع خودش که گذشت دیگر مثل امور تاریخی میشود و دیگر جرم نیست ولی اگر چنین شخصی مرتکب جرم دیگری شده است که مربوط نیست به مورد عفو البته چرا باید ساقط شود یک عملی کرده و سرقتی کرده اختلالی کرده باید مجازات شود جرمی کرده که در آن جرم با اشخاص دیگری شریک بوده و همچنین در صورتی که برای یک جرم خاصی مجازات اعدام یا حبس دایم با کار معین شده و آن جرم خاص از طرف پادشاه مورد عفو واقع شد دلیل نیست بر این که یک جرم دیگری که مرتکب شده و مورد این عفو به خصوص نبوده است مجازات آن جرم دربارهاش اجرا نشود البته آن باید اجرا شود جهت ذکرش اینجا این است که عکسش ممکن نیست به جهت این که اگر مجازات اعدام باشد و اجرا شود دیگر آن وقت هر قدر حبس معین شده باشد نتیجه ندارد پس عکسش محتاج به ذکر بوده است و آن عکسش محتاج به ذکر نبوده یعنی این قسمتش محتاج به ذکر بوده است و علتش این است که جرایم متعدد است برای آن جرم مورد عفو پادشاه و عفو عمومی واقع شده است ربطی به جرم دیگری که کرده است ندارد.

رئیس ـ ماده 192.

باب هفتم ـ الزامات در ضمانتهای مدنی ـ رد مال و جبران خسارت

ماده 192 ـ ارتکاب جرم مستلزم رد مالی است که به وسیله آن جرم به دست آمده و مطابق قانون مدنی عمل خواهد شد.

هر جرمی که موجب خسارت مالی یا غیر آن شده باشد مرتکب و همچنین اشخاصی را که بر طبق قوانین مدنی مسئول عمل او هستند عهده‌دار جبران می‌کند.

رئیس ـ ماده 193.

جبران خسارت به وسیله حکم محکومیت در مطبوعات

ماده 193 ـ علاوه بر آنچه در ماده قبل و در احکام دیگر قانونی مقرر است در موردی که انتشار در مطبوعات وسیله جبران خسارت معنوی است که ناشی از ارتکاب جرم شده باشد ارتکاب جرم مرتکب را ملزم میکند که به خرج خود حکم محکومیت را در مطبوعات انتشار دهد.

+++

رئیس ـ ماده 194.

تضامن مجرمین‏

ماده 194 ـ محکومین به سبب جرم واحد نسبت به جبران خسارت مالى و معنوى و انتشار حکم محکومیت متضامناً عهده‌دار می‌باشند.

رئیس ـ ماده 195.

دیون محکوم علیه

ماده 195 ـ دیون ذیل برعهده محکوم علیه است و از اموال منقول و غیرمنقول او استیفا می‌شود.

1ـ مخارجى که مؤسسات صحى دولتى و بلدى براى معالجه و غذاى شخص متضرر از جرم در مدت مرض او پرداخته است.‏

2ـ وجوهى که به عنوان جبران خسارت و مخارج عدلیه باید به متضرر از جرم عاید شود.

وجوهى که وکیل مدافع متهم قبلاً پرداخته و آنچه به عنوان حق‌الزحمه باید عاید او شود.

4ـ مخارج عدلیه که دولت پرداخته.

مخارج نگاهدارى متهم در مؤسسات مجازاتى اگر تمام یا قسمتى از مجازات هنوز اجرا نشده است مبلغى که براى مخارج مزبور به نظر کافى باشد در صندوق جرایم ودیعه گذاشته می‌شود.

مجازات‌های نقدى که به خزانه عمومى باید تأدیه شود در صورتى که اول محکوم علیه کافى براى تأدیه تمام وجوه مذکور نباشد به ترتیب مذکوره فوق پرداخته خواهد شد.

رئیس ـ ماده 196.

تعهدات قبلى محکوم‏

ماده 196 ـ دیون و تعهداتى که محکوم قبل از محکومیت داشته و همچنین حقوق متضرر از جرم نسبت به سایر دیون مذکوره در ماده قبل مقدم است.

رئیس ـ ماده 197.

معاملات متهم بعد از ارتکاب جرم‏

ماده 197 ـ معاملاتى که متهم بعد از ارتکاب جرم محاباتاً انجام می‌دهد هیچ اثرى نسبت به دیون مذکوره در ماده 195 ندارد همچنین است معاملاتى که محکوم علیه بعد از ارتکاب جرم انجام داده در صورتی که معلوم شود متعامل سوء نیت داشته و معامله موجب نقص اموال محکوم علیه شده است.

رئیس ـ ماده 198.

آثار سقوط جرم یا مجازات نسبت به التزامات مدنى‏

ماده 198 ـ سقوط جرم یا مجازات مستلزم سقوط التزامات مدنى ناشى از جرم نیست.‏

موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه یازدهم مرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

مجازات قاچاق‌چیان مسلح‏

(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده اول ـ هر کسى جنس یا نقودى را که صدور یا ورود آن ممنوع است و یا جنسى را که در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق کند و یا شرکت در قاچاق مزبور نماید مطابق ماده دوم مجازات خواهد شد.

ماده دوم ـ الف ـ کسانى که در موقع قاچاق حامل اسلحه بوده و با قواى دولتى مسلحانه مقاومت نمایند محکوم به اعدام خواهند شد.

ب ـ کسانى که در موقع قاچاق حامل اسلحه بوده ولی در موقع تعقیب مقاومت با قواى دولتى نکرده و تسلیم شوند محکومه دو درجه مجازات آنها را تخفیف می‌دهد.

ج ـ کسانى که با اشخاص مذکوره در قسمت (الف) شرکت و همراهى کنند در صورتی که خود بدون اسلحه باشند به سه سال تا پانزده سال حبس با کار اجبارى محکوم می‌شوند.

ماده سوم ـ محاکمه اشخاص مذکوره در محاکم نظامى به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ محاکمه اشخاص مذکوره در قسمت (ج) ماده دوم در صورتى داخل در صلاحیت محاکم نظامى خواهد بود که محاکمه مجرم اصلى ممکن بوده و در محکمه نظامى تحت محاکمه واقع شود و در غیر این صورت محاکمه آنان در محاکم عمومى به عمل خواهد آمد.

چون به موجب قانون 9 تیرماه 1315 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم نموده رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید علی هذا (قانون مجازات قاچاقچیان مسلح) که مشتمل برسه ماده و در تاریخ هجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293569!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)