کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19
[1396/05/31]

جلسه: 64 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هجدهم بهمنماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم

3 - انتخاب چهار نفر جهت عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه

4 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به متمم بودجه 1334 و 1335 مجلس شورای ملی

5 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19

 

 

جلسه: 64

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هجدهم بهمن‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم

3 - انتخاب چهار نفر جهت عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه

4 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به متمم بودجه 1334 و 1335 مجلس شورای ملی

5 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ‌ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - صورت غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین بااجازه - آقایان: دکتر طاهرى اورنگ - سالار بهزادى - اکبر - مرتضى حکمت - قرشى - عرب‌شیبانى - حکیمى - سنندجى - امامى‌خویى - غضنفرى - ابتهاج - کدیور - باقر بوشهرى - تجدد

غایبین بى‌اجازه - آقایان: پردلى - دکتر شاهکار - اریه - امید سالار - دکتر هدایتى - اسفندیارى - آقایان

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه - آقایان: کدیور - دکتر سعید حکمت - قنات‌آبادى - ارباب - مشایخى - خرازى - معین‌زاده - خزیمه علم - دکتر پیرنیا - مهندس شیبانى - مهدوى - دهقان - بزرگ ابراهیمى

رئیس - آقایان نظرى نسبت به صورت مجلس دارند؟ آقاى ارباب

ارباب - بنده را جزء دیرآمدگان بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتى که بنده اجازه گرفته بودم‏

رئیس - صحیح است. اصلاح می‌شود آقاى پرفسور اعلم‏

پرفسور اعلم - سؤالى است از دولت.

رئیس - سؤال را وقتى وارد دستور شدیم بدهید. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد امروز روز نطق قبل از دستور است (جمعى از نمایندگان - دستور، دستور) چون وقت گذشته است بااجازه آقایان نطق‌هاى قبل از دستور می‌ماند براى جلسه بعد (ارباب - همین اجازه‌ها محفوظ می‌ماند) می‌ماند

2 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى پرفسور اعلم‏

رئیس - آقاى پرفسور اعلم

پرفسور اعلم - یک سؤال است راجع به اعضاى حزب ایران در دولت عریضه‌اى هم هست از طرف عده‌اى از بازرگانان توسط بنده به مقام ریاست تقدیم کرده‌اند.

3 - انتخاب چهار نفر جهت عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه‏

رئیس - وارد دستور می‌شویم. شروع می‌کنیم به انتخاب چهار نفر جهت عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه واضح است که آقایان چهار نفر از صورت دوازده نفرى را که چاپ شده و بین آقایان توزیع شده انتخاب می‌کنند بدواً سه نفر با قرعه جهت نظارت در اخذ و استخراج آرا معین می‌شود

(اقتراع به عمل آمده آقایان على قوام - دولتشاهى - کدیور تعیین شدند)

رئیس - از منشى‌ها هم آقایان مسعودى و سعیدى در اخذ و استخراج آرا شرکت می‌کنند آقایان نظار تشریف بیاورید

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل توسط آقایان سعیدى (منشى) اعلام و اخذ رأى در محل نطق به عمل آمد)

آقایان: قنات‌آبادى - پرفسور اعلم - دکتر بینا - صفارى - تربتى - تجدد - خرازى - نورالدین امامى - مهندس اردبیلى - موسوى - صادق بوشهرى - کورس - اعظم زنگنه - بزرگ‌نیا - باقر بوشهرى - فضایلى - حشمتى - پناهى - دکتر سید امامى - مشار قائم‌مقامى - دکتر عدل - دکتر حکمت - شادمان - خزیمه اعلم - تیمورتاش - مهندس جفرودى - محمودى - مهندس ظفر - امیر بختیار - رامبد - عباسى - غضنفرى - دکتر وکیل - سنندجى - مهندس شیبانى - یارافشار - دکتر رضایى - هدى - دکتر شفیع امین - علامه وحیدى - دکتر فریدون افشار - صارمى - صدرزاده - بیات ماکو - دکتر بینا - قراگزلو - بهادرى - مهندس هدایت - دکتر حسن افشار - دادگر - عبدالحمید بختیار - دکتر مشیر فاطمى - مهندس فروهر - سراج حجازى - مهندس اسکندر فیروز - دولت‌آبادى - اردلان - دکتر راجى - مهندس فروغى - اقبال - دکتر جهانشاهى - فخر طباطبایى - جلیلى - کیکاوسى - مشایخى - دکتر دادفر - مهندس دهستانى - مهندس سلطانى - ارباب - دکتر امیر حکمت - توماج - دکتر امیر نیرومند - برومند - شیبانى - مهران - دکتر نفیسى - سعید مهدوى - خسرو قبادیان - شادلو - دکتر اسدى - دکتر ضیایى - افخمى - دکتر امیراصلان افشاربهبهانى - دکتر عمید خلعتبرى - دیهیم - اسکندرى - عمیدى نورى - مجید ابراهیمى - عامرى - نصیرى - دکتر آهى - دکتر بینا - فولادوند - ذوالفقارى - آقایان - سلطان‌مراد بختیار - معین‌زاده - باقرى - استخر دهقان - دشتى - احمد طباطبایى - گیو - فرود - اخوان - مهندس بهبودى - کشکولى - جلیلوند - صراف‌زاده - ثقة‌الاسلامى - کدیور - قوام - دولتشاهى - مسعودى - سعیدی

مهر‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شده و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار زیر بود:

مهره تفبیشیه 115 - اوراق رأى 115

آقایان: دکتر جلیلى 88 رأى - دکتر خشایار 80 رأى - عامرى 78 رأى - مهندس سلامت 72 رأى - نواب 49 رأى - حمید مهدوى 44 رأى - شریفى 20 رأى - داراب 12 رأى - مهندس علوى 10 رأى - دکتر آزموده 2 رأى - انصارى 2 رأى‏

رئیس - آقایان: دکتر جلیلى - سلطان‌محمد عامرى - دکتر خشایار - مهندس

+++

سلامت با کثریت انتخاب شدند

4 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به متمم بودجه 1334 و 1335 مجلس شوراى ملى‏

رئیس - گزارش کمیسیون محاسبات مربوط به متمم بودجه 1334 و 1335 مجلس شوراى ملى طرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 699 مربوط به متمم بودجه سال‌ها 1334 و 1335 مجلس شوراى ملى در جلسات کمیسیون محاسبات با حضور آقایان کارپردازان و دو نفر از اعضاء محترم رئیسه مورد رسیدگى قرار گرفت و پس از توضیحات مفصلى که در اطراف مواد مربوطه از طرف مسئولین امر داده شد با اصلاحاتى به شرح زیر در جلسه 15 بهمن ماه 1335 تصویب و اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

ماده اول - به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ شصت میلیون ریال از به محل درآمد عمومى کشور برای خرید خانه‌ها و مستغلات و اراضى اطراف مجلس شوراى ملى در وجه کارپردازى مجلس بپردازد و کارپردازى مجلس مجاز است رقبات مذکور را با تصویب هیئت رئیسه مجلس خریدارى نماید.

ماده دوم - به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون ریال از محل درآمد عمومى سال 1335 کشور بابت هزینه مهمانى‌ها و پذیرایی‌ها به رسم اعتبار به کارپردازى مجلس شوراى ملى بپردازد.

ماده سوم - به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ دوازده میلیون و هشتصد هزار ریال از محل درآمد عمومى کشور به منظور اجراى تصمیم متخذه در جلسه 15 بهمن‌ماه 1335 کمیسیون محاسبات جهت ترمیم فقرات (1و2و3و4) ماده اول فقره یک ماده دوم (مربوط به کارمندان ادارى و مستخدمین جزء) و فقره 1 ماه سوم به وجه سال‌هاى 1334 و 1335 مجلس شوراى ملى به کار پردازى مجلس بپردازد.

تبصره - مقررى آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى همواره معادل با حقوق آقایان وزرا خواهد بود و مابه‌التفاوت فعلى از اول مهرماه 1335 از محل اعتبار ماده 3 و صرفه‌جویی‌هاى مجلس قابل پرداخت خواهد بود.

مخبر کمیسیون محاسبات - احمد بهادرى‏

رئیس - کلیات مطرح است آقاى دکتر جهانشاهى

دکتر جهانشاهى - آقایان محترم استحضار دارند که به علت بالارفتن هزینه زندگى در این سال‌هاى اخیر به‌خصوص در چند سال‌هاى آخر یک مشکل بزرگى براى تمام طبقات حقوق‌بگیر در مملکت به وجود آمده یعنى هر کس اعم از وکیل یا وزیر یا کارمند یا ثبات و ضیاط دچار این مشکل شده به این معنى که مقدار حقوقى که دریافت می‌کند تناسبى با مخارجش ندارد اولاً باید گفت که قسمت عمده اشکال متوجه دولت است (صحیح است) هر وقت که دولت به جهتى از جهات موجب بالا رفتن هزینه زندگى و کم شدن ارزش پول بشود طبعاً در مقابل حقوق‌بگیر که حقوقش متناسب با مخارج نیست مسئول است و بایستى که جبرانش کند (صحیح است) یک اختلاف و یک عدم تناسبى در بین حقوق‌هاى دولتى و غیردولتى در مملکت پیدا شده که علت اصلیش عدم توجه به قانون استخدام کشورى بود که از سال‌ها پیش در مملکت اجرا می‌شود که یک بار در سال 1315 و بعد به‌خصوص در سال 20 و 21 و 25 این قانون زیر پا گذاشته شد و مسئله حقوق که با یک تناسبى و تعادلى پیش‌بینى شده بود به کلى فراموش شد و حقوق‌هاى متعددى و مختلف نامناسبى در مملکت پیدا شد امروز مردم به‌خصوص آن طبقه‌اى که حقوق از دولت می‌گیرند آقایان همه اطلاع دارند که در نهایت عسرت و ناراحتى زندگى می‌کنند و طبقه حقوق‌بگیر اعم از کسانى که در دستگاه دولت کار می‌کنند و از بودجه عمومى حقوق می‌گیرند یا در دستگاه دیگر دچار همین مضیقه و سختى هستند هیچ فرق نمی‌کند که در دستگاه دولتى کسى کار بکند یا در دستگاه قوه مقننه در بین این عده همان ‌طور که در بین کارمندان دولت یک عده‌اى هستند که واقعاً زندگی‌شان سخت است و حقوق‌شان تکافوى مخارجشان را نمی‌کند، کارمندان مجلس هستند که این عده در کمال صمیمیت و در کمال راستى و علاقه کارهاى مجلس را انجام می‌دهند (صحیح است) و حقیقتاً مستحق هرگونه کمک و مساعدتى هم هستند (صحیح است) (خرازى - دزدى هم ندارند) دزدى هم ندارند سایر کارمندان دولت را هم نمی‌شود گفت که دزد هستند بعضى استثنائاً دزد هستند (صحیح است) نمی‌شود گفت که تمام دزد هستند اگر این‌‌طور باشد بایستى فاتحة مملکت را خواند بنابراین اگر توجهى از طرف مجلس یا دولت به‌خصوص به کارمندان مجلس بشود نه فقط جاى هیچ‌‌گونه مخالفتى ندارد بلکه به‌طور قطع جاى نهایت خوشوقتى و خرسندى و موافقت را دارد که کارمندان مجلس زندگی‌شان تأمین بشود و این نظم و ترتیبى که در مجلس می‌بینیم با قوت بیشترى باقى بماند و این کارمندان تشویق بشوند (صحیح است) اما راجع به حقوق خود ما این اصل را قبول داریم که هزینه زندگى بالا رفته و مسئولش دولت است و بایستى در بودجه عمومى براى هر کس در هر شغلى هست و مخارجش را تأمین بکند اما آقایان ما در جایى قرار گرفته‌ایم که راجع به تمام مقدرات کشور اظهارنظر می‌کنیم دست خود ماست که حقوقمان را بالا ببریم یا پایین بیاوریم (یکى از نمایندگان - پایین که چه عرض کنم) پایین آوردن هم دست خود ماست ولى جاى آنست که در این قبیل مسائل دقت بیشترى بکنیم امروز ما در یک وضعى قرار داریم که کارمندان دولت را ازشان خجالت می‌کشیم از نظر حقوق کمى که دریافت می‌کنند از نظر کارى که انجام می‌دهند (مهندس دهستانى - دولت باید خجالت بکشد) دولت باید خجالت بکشد خودش خجالت می‌کشد ما هم که در مجلس هستیم و ناظر اعمال دولت هستیم و ناظر اعمال دولت هستیم و براى دولت مجوز تهیه می‌کنیم اعم از این که بدهند یا ندهند ما هم باید خجالت بکشیم، هزینه زندگى بالا رفته وکیل هم مثل کارمند دولت مثل وزیر در مضیقه زندگیش هست یک مخارج اضافى هم قطعاً دارد که کارمندان آنها را ندارند این را هم بنده تصدیق می‌کنم که هر وکیل یک مخارج اضافى دارد یک رفت‌وآمد اضافى دارد (صحیح است) ولى به نظر بنده بالا بردن حقوق خود ما در موقعى که مملکت، شاهنشاه، مجلس، دولت و همه در فکر این هستیم که این شکاف‌هایى که بین حقوق‌هاى مختلف تولید شده کم‌کم این اختلاف بزرگ را ازش بکاهیم و یک تعادلى بر قرار کنیم عمل صحیحى نیست همه ما شاید کم و بیش ... (قنات‌آبادى - بالا نمى‌خواهند ببرند به پایه حقوق یک ماشین‌نویس می‌خواهند برسانند) (دکتر بینا - قضات و دبیران هم کارشان تمام شده است. اینها صحبت‏ است، این مکتب را درش را بستیم)

رئیس - آقایان بین‌الاثنین صحبت نکنید.

دکتر جهانشاهى - اگر جنابعالى فرمایشى داشته باشید تشریف می‌آورید مى‌فرمایید (دکتر بینا - اجازه می‌خواهم صحبت کنم.) بنده در مقدمه این نکته را عرض کردم که این اختلافى که پیدا شده است بر اثر عدم اطلاع از اصول و مقررات است ولى ما براى بالا بردن حقوق خودمان باید به مردم دیگر هم توجهى بکنیم (همهمه نمایندگان - زنگ رئیس)

رئیس - چرا ساکت نمى‌نشینید و نمی‌گذارید صحبت‌شان را بکنند شما صحبت خودتان را بکنید.

(دکتر بینا - به سایر کارمندان هم توجه شده)

دکتر جهانشاهى - نشده آقاى امروز کارمندى داریم که 90 تومان حقوق می‌گیرد چه کسی به شما گفته که حقوق درست شده (دکتر بینا - من می‌گویم به شما) هنوز کارمندى داریم که 90 تومان حقوق می‌گیرد حالا آمده‌اند 200 تومان کرده‌اند.

رئیس - بین‌الثنین صحبت نفرمایید مطلب خودتان را بگویید.

دکتر جهانشاهى - آقایان در دستگاه دولتى مستخدمینى داریم که 90 تومان حقوق‌شان است و جاى تشکر است دولت توجه کرد و آمد حداقل حقوق را رساند به 200 تومان (دکتر راجى - مستخدم جزء دویست تومان می‌گیرد) مستخدم جزء که هیچ کارمند 90 تومانى داریم بنابراین بنده از این مقدمه که صحبت کردم و از این تذکرى که دادم این استفاده را می‌کنم دولت هر چه زودتر در فکر ترمیم این حقوق باشد، آقایان من مطلبى را می‌خواهم عرض کنم در ممالک بزرگ که یکى از آنها سوئد است در ممالک راقیه حداقل با حداکثر حقوق بیش از چهار برابر فاصله ندارد ولى در مملکت ما صد برابر است کارمندى داریم که 90 تومان حقوق می‌گیرد کارمندى داریم که 9 هزار تومان حقوق می‌گیرد آیا این فرق قابل دوام هست؟ در ممالک دیگر این فرق چهار برابر بیشتر نیست این بود عرایض بنده‏.

دکتر شفیع‌امین - دولت موظف است وضع کارمندان را تأمین کند.

رئیس - آقاى قنات‌آبادى

قنات‌آبادى - این لایحه متمم بودجه که مطرح است از روزى که بحث شد روى این مطالب من دنبال این لایحه بودم و مخصوصاً شرفیاب شدم خدمت مقام محترم ریاست ایشان صحبت کردم چون اساس این متمم بودجه براى کمک و مساعدت به کارمندان مجلس شوراى ملى است چون همان ‌طور که خودتان می‌دانید اینها با کمال شرافت و نجابت و ادب (صحیح است) انجام وظیفه می‌کنند (صحیح است) (سراج حجازى - بیش از حد معمول) و سابقه این بوده است که از طرف مجلس و مخصوصاً مقام ریاست که خیلى حسن‌نیت به خرج دادند در این مطلب ...

رئیس - نسبت به کارمندان (بهبهانى - مگر نسبت به ما سوء‌نیت دارید؟)

قنات‌آبادى - بله صحبت در مورد کارمندان بود (حشمتى - آقاى رئیس نسبت به همه حسن‌نیت دارند) حالا بنده یک مطلبى خدمت آقایان عرض می‌کنم که چرا یک فردى ممکن است با یک لایحه‌اى موافق باشد و یا یکى مخالف باشد این مطالب هست که تا دلى آتش نگیرد حرف جانسوز نگوید (احسنت) حال دل خواهى اگر، در گفته ما جستجو کن (احسنت) انسان نباید دنیا را با آن عینکى که به چشم خود زده است نگاه کند (احسنت) چرا اینجا تریبون مجلس است من نمى‌خواهم باز صحبت کنم، ما باید خودمان باز به حساب ملت بگذاریم خوب دقت کنید. خیلى‌ها می‌گویند که الان عملى که می‌شود، اضافه‌اى که پرداخت می‌شود این به ضرر مردم است و یا موجب یک بی‌عدالتى است، این آقایان که چنین مطلبى

+++

را می‌فرمایند هزاران بى‌عدالتى شب و روز از طرف طبقه حاکمه انجام می‌گیرد و به ‌هیچ کدامش اعتراضى نمی‌کنند (صحیح است) وقتى کسانى 99 بى‌عدالتى را اعتراض نکردند بر فرض قبول کنیم که این هم یک بى‌عدالتى باشد اعتراض باید بى‌عدالتى را محض رضاى خدا تلقى نمی‌شود کرد من صریحاً عرض می‌کنم آن کسانى که می‌گویند که نباید حقوق نماینده مجلس به پاى یک ماشین‌نویش برسد که خیلى بیشتر از این شندرغازى که به نماینده می‌دهند به آنها می‌دهند از این حقوق صرف‌نظر کنند، آنها می‌توانند از این اضافه حقوق استفاده نکنند اگر کردند معلوم می‌فرمایند که شوخى می‌فرمایند (احسنت، احسنت)

رئیس - آقاى عمیدى نورى

عمیدى نورى - گزارشى که از کمیسیون محاسبات به مجلس داده شده داراى سه جزء است جزء اولش مربوط باعتبار شصت میلیون ریال براى خرید خانه‌ها و مستغلات و اراضى براى مجلس شوراى ما است (حشمتى - بسیار کار خوبى است) جزء دوم مربوط به میهمانى‌ها و پذیرایى‌ها و جزء سوم مربوط به اضافات حقوق که جزء سوم هم تقسیماتى دارد که بنده عرض خواهم کرد، بنده نسبت به بعضى از این اجزاء مخالفم، اول راجع به جزء اول و اعتبار شصت میلیون ریال بنده معتقد هستم که این ارثى که به مشروطیت ایران رسیده است و بنا عالى و باشکوه مجلس شوراى ملى ایران بحمدالله به اندازه‌اى وسیع است (شمش قنات‌آبادى - نیست آقا) بنده عقیده‌ام این است که هست آقا عقیده‌تان نیست بنده دلیل دارم که حاجتى به افزایش زمین و خرید مستغلات ندارد دلیل بنده هم دیدن پارلمان‌هاى دنیا است، پارلمان انگلستان در جاى بسیار کوچکى است یک عمارتى است قدیمى و دو سالن پهلوى هم دارد خیلی قدیمى و حتى من موقعى که دیدم بعد از جنگ بود که بمب خورده بود به یکى از آن سالن‌ها و به همان حال نگاهداشته بودند و می‌گفتند ما بایستى نشان بدهیم که پارلمان ما است پارلمان هندوستان در دهلى در محلى واقع است که بیش از چند هزار متر مجموعش نیست سه سالن دارد یک سالن مجلس شوراى ملى است یعنى جلسات مجلس شوراى ملى آنجا تشکیل می‌شود، یک سالن هم سنا است و یک سالن هم در وسط کنگره است حداکثر صرفه‌جویى آنجا شده است و بسیار هم بناى خوبى است، پارلمان ما جایش بسیار خوب است البته این سالن براى دویست نفر گنجایش ندارد و بنده معتقدیم هر وقت عدة نمایندگان به دویست نفر رسید کنگره‌اى تشکیل شد و اصلاحى طبق قانون اساسى شد ساختمان یک سالن جدید مانعى ندارد و مانعى ندارد که سالنى که به تصویب رسیده است ساخته شود سمت چپ یا سمت راست همین محل ولى تصویب شصت میلیون ریال براى خرید زمین و مستغلات آن هم در یک چنین موقعى به عقیده من صحیح نیست خدا می‌داند یک کارمند دولتى بایستى یک کاغذى براى بنده از شهرستان‌ها فرستاده بود که یک ورق کلام‌الله مجید ضمیمه کرده بود و قسم داده بود که اضافات و ترفیعاتى که مجلس شوراى ملى تصویب کرده دولت هنوز نداده به من بدهید و این شب عید من گرسنه‌ام با زن و بچه‌ام فکرى بکنید که این اضافات و ترفیعات لااقل به ما داده شود که این البته وظیفه من بود که به عرض برسانم بنده معتقد هستم که هر وقت بتوانیم اعتباراتمان را به مصرف افزایش سطح تولید برسانیم وظیفه بیشترى انجام داده‌ایم تا عمرانى، البته ساختمان و بنا باید انجام شود بعد از این که شکم ما سیر شد بناى خوب هم باید داشت و زندگى کرد ولى در حال حاضر که دولت هشتاد هزار تن گندم از آمریکا وارد می‌کند و همچنین کره و لبنیات و غیره بنده خیال می‌کنم که تمام اعتباراتمان را نبایستى در سنا و شورى به این مصارف برسانیم (خرازى - امسال 130 هزار تن گندم وارد شده) موجب کمال تأسف است به این جهت خود من معتقد نبودم که جناب آقاى تقى‌زاده که خودشان یک روز از پشت این تریبون اعتراض کردند که چرا بانک ملى ایران باشگاه ورزشى درست کرده و این ساختمان‌ها زیاد است و من انتظار نداشتم که ایشان اجازه بدهند یک بناى بسیار بزرگى هم در سنا ساخته شود براى 60 نفر، عقیده‌ام را عرض می‌کنم (دکتر بینا - براى ایران همین‌ها مانده) عرض کردم که عقیده‌ام را عرض می‌کنم بنده در جزء اول این لایحه به این دلایل مخالفم و هم مربوط است به ساختمان جدید هشت طبقه‌اى که آقاى تقى‌زاده در سنا می‌سازند اینها لازم نیست اما در جزء دوم ما هزینه پذیرایی‌ها و مهمانی‌ها داریم و یک مقدار اعتبار براى این موضوع در این گزارش پیشنهاد شده به عقیده بنده خوب است و باید تصویب بشود و اما راجع به جزء سوم. جزء سوم تقسیم می‌شود به حقوق کارمندان و حقوق خودمان، در قسمت حقوق کارمندان بنده موافق هستم معتقد هستم که زحمت می‌کشند باید حقوق‌شان افزایش یابد ولى در مورد افزایش حقوق خودمان مخالفم (شمس قنات‌آبادى - چون زحمت نمی‌کشیم) در مورد حقوق خودمان بنده عقیده‌ام را عرض می‌کنم البته خیلى از آقایان موافقند ولى باید بحث کرد و گفت، بنده معتقد هستم بر این که اساساً چون اختیار اجازه پرداخت حقوق و امور مالى از وظایف اختصاصى مجلس شوراى ملى است و دست خودمان است در فاصله دو سال ما یک مرتبه این حقوق را ترقى داده باشیم از 1200 تومان به 1700 تومان رسانده باشیم و یک مرتبه هم حالا بیاییم به دوهزار و چهارصد یا دوهزار و پانصد تومان برسانیم به عقیده بنده این خیلى تند است در این که مخارج بالا رفته و وکیل هم احتیاج دارد این را معتقدم اما ما تا به حال براى هیچ طبقه‌اى حتى آن طبقاتى از کارمندان دولت هم که حقوق‌شان را بالا بردیم به این تندى بالا نبردیم یعنى از سال 1333 تا 1335 به این مقدار نرساندیم (چند نفر از نمایندگان - چرا رسانیدیم) خیر نرساندیم من هیچ معتقد نیستم بر این که ما که نمایندگان ملت هستیم و تصویب اعتبارات مالى منحصراً دست ما است و مقام دیگرى مثل سنا حق تصویب درش ندارد ما بیاییم یک همچو قدمى امروز براى خودمان برداریم اما آن نکته‌اى که همکار محترم بنده آقاى شمس قنات‌آبادى فرمودند این امر خصوصى است، مسائل خصوصى را معتقدم نمی‌بایستى وارد بکنیم بحث ما بحث کلى است ما می‌گوییم‌ شأن مجلس شوراى ملى نیست، همان‌طورى که آقاى دکتر جهانشاهى فرمودند با وضعى که ما به یک نفر ماهى 90 تومان حقوق می‌دهیم حقوق خودمان را اضافه کنیم بنده نامه‌هایى از کمک پرستاران دارم همین‌‌طور از آبله‌کوبی‌هایى که در شهرستان‌ها هستند که صد و بیست تومان حقوق می‌گیرند و اضافه‌اى نگرفته بودند مگر حالا که مشمول این لطف و محبت آقایان نمایندگان محترم شده‌اند که حداقل حقوق آنها را دویست و پنجاه تومان تعیین فرموده‌اید که اگر اعتباراتى پیدا بشود و پولى در خزانه باشد بهشان داده بشود (مهندس فروهر - پس بفرمایید شد) جناب آقا مهندس فروهر این کار را در سال 32 با تصویب‌نامه سپهبد زاهدى براى معلمین کرد و این قدم از آنجا برداشته شد و عقیده بر این شد که حداقل حقوق کارمندان بایستى دو هزار و پانصد ریال بشود و ما از چهار سال پیش تا حالا حقوق آن معلمى را که دو هزار و پانصد ریال می‌گرفت که پنج هزار ریال و ده هزار ریال نکرده‌ایم به هر حال بنده عقیده‌ام این است و دیگر هم عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى مهندس هدایت.

مهندس هدایت - عرض کنم جناب آقاى عمیدى نورى در مخالفت با کلیات مطالبى فرمودند که من با اجازه آقایان در موافقت عرایضى عرض خواهم کرد مطالب ایشان به چند قسمت تقسیم می‌شد یعنى جزء جزء فرمودند مواد لایحه را و نسبت به هر کدام بحث فرمودند نسبت به ماده اول که مختص اعتبارات براى خرید زمین بود به نظر بنده این یکى از آن مواردى است که بسیار قابل تحسین است مجلس شوراى ملى هر چقدر بناى بزرگ‌تر و مجلل‌تر که آبروى ملت ایران است داشته باشد با تمام این مخارجى که آقایان می‌دانند و در همه راه می‌شود و حیف و میل‌هایى که می‌شود هیچ ضررى ندارد (صحیح است) (قنات‌آبادى - اگر نکنند این خرج را هم لوطى‌خور می‌شود) آقایان توجه بفرمایند بالاى مجلس گرفته بود حالا می‌رسد به خیابان ژاله و دور مجلس باز خواهد شد و زمینى که مترى صد و پنجاه تومان خریده شده امروز مترى هزار تومان براى ملت ایران می‌ماند بنابراین اگر خرجى از محل این ماده بشود به نظر من جاى دورى نرفته است و براى مردم می‌ماند مجلس وسعت هم پیدا می‌کند و بسیار آبرومند خواهد شد و بسیار خوب خواهد شد اما در قسمت ماده دوم جناب آقاى عمیدى نورى اختلافى نداشتند و مخالفتى نداشتند و موافق بودند البته مخارجى است براى پذیرایى که براى مجلس لازم است و بنده هم موافقم نسبت به قسمت سوم که دو جزء فرمودند یک جزء مربوط است به ترفیه حال کارمندان مجلس که همه آقایان متفق‌القولند و بحثى نیست (قنات‌آبادى - در آن قسم دیگرش هم متفق‌القولند) و اما راجع به حقوق آقایان نمایندگان مجلس که جناب آقا عمیدى‌نورى مخالف بودند و دلیل مخالفتشان این بود که در حال حاضر که بعضى از کارمندان دولت حقوق ناچیزى می‌گیرند صلاح نیست که نمایندگان ملت بنشینند و حقوق خودشان را اضافه بکنند و این را بهتر است که بوقت دیگرى موکول بکنند که حقوق همه کارمندان و سایر طبقات دولت تأمین شده باشد و آن‌وقت نسبت به شخص خودشان اقدام بکنند به شهادت تمام صورت‌جلسات و مذاکراتى که در مجلس شده است بنده تصور نمی‌کنم که هیچ یک از آقایان محترم مخالف ترمیم حقوق تمام کارمندان دولت باشد (صحیح است) (دولتشاهى - همیشه هم رأى داده‌ایم) و همیشه هم رأى موافق داده‌اند به تمام لوایحى که دولت‌ها آورده‌اند براى ترمیم حقوق پزشکان – قضات – آموزگاران و استادان دانشگاه و دبیران و غیره و غیره (سعیدی – و افسران) همیشه مجلس موافق بوده اسئ رأی داده است باز هم موافق است و برای ترمیم حقوق سایر کارمندان دولت هم رأى خواهد داد (مهندس فروهر - باید براى مهندسین و لیسانسیه‌ها لایحه‌اى بیاورند و نمى‌آورند) در این مورد افزایش حقوق علت دارد و علتش هم این است که روز به روز آقایان ملاحظه می‌فرمایند که هزینه زندگى به‌طور سرسام‌آورى اضافه می‌شود و این مطلب براى همه صدق می‌کند دولت‌ها که هزینه زندگى را نمی‌توانند بیاورند پایین پس اقلا مجلس‌ها حقوق‌ها را ببرند بالا (سلطان‌مراد بختیار - طاعت از دست نیاید گنهى باید کرد) به عقیده بنده تا حال که دولت‌ها معتقد بودند که ترمیم حقوق همه کارمندان به علت ضیق بودجه میسر نیست به عقیده بنده این مطلب صحیح نیست اگر بودجه ما به وضع مرتبی تنظیم بشود اگر مالیاتها به حق گرفته بشود در تمام مملکت می‌شود حقوق تمام کارمندان دولت را

+++

تأمین کرد (صحیح است) و به اندازه‌اى بالا برد که کارمند از حداقل مایحتاج زندگى بتواند بهره‌مند بشود آقایان شما امروز توجه بفرمایید یکى از آقایان نمایندگان محترم به بنده فرمودند حقوق یک شوفر کامیون روزى صد تومان است یعنى ماهى سه هزار تومان و امثال این حقوق‌ها در این مملکت بسیار داده می‌شود و حالا بحث است که آقایان نمایندگان حقوق خودشان را چون خودشان مرجع قانونگذارى هستند اضافه نکنند به عقیده من قدم اول را باید آقایان نمایندگان براى خودشان بردارند و دولت هم عبرت بگیرد و بیاید مالیات بگیرد و حقوق سایر کارمندان را اصلاح بکند (احسنت) عرض کنم حضور محترم آقایان شاید در این مجلس عده‌اى هم باشند که همان‌طوری که عرض کردم احتیاج به این ترمیم حقوق نداشته باشند بنده هم که اینجا عرایضى هم می‌کنم شاید از آنهایى باشم که این ترمیم حقوق زیاد براى بنده مؤثر نباشد ولى باید فکر عموم را کرد نه فکر عده‌اى را که در اقلیت واقع شده‌اند باید فکر اکثریت را کرد آقا این هزار و هفتصد تومانى که به یک نماینده مى‌دهند فقط کفاف این را می‌کند که یک خانه بگیرد ماهى هزار تومان و با ماهى هفتصد تومان باقى مانده معلوم نیست که چه‌طور امرار معاش می‌کنند جواب تلگراف‌ها را باید بدهد؟ پذیرایى باید بکند؟ آقایان باید توجه‏ بفرمایند که یک نماینده براى تأمین زندگى زن و بچه‌اش اول باید آسوده باشد تا بعد بیاید اینجا و بتواند به درد دل مردم برسد (صحیح است) به نظر بنده یکى از بهترین راه‌ها براى این که از هر گونه عیب یا هر گونه ایرادى که ممکن است به بعضی‌ها وارد بشود جلوگیرى کنید این است که حقوق افراد براى زندگى آنها کافى باشد البته آقایان نمایندگان محترم بعضى‌ها که ممکن است محتاج نباشند در این صورت اظهار لطف خواهند فرمود و نخواهند گرفت و منتى بر سایرین خواهند گذاشت (صحیح است، احسنت)

رئیس - آقاى سلطان‌مراد بختیار

سلطان‌مراد بختیار - بنده با این که حقوق آقایان نمایندگان اضافه بشود مخالف نیستم اما (صادق بوشهرى - اما دارد و همه اشکال‌ها در این (اما) است) اما یک اشکال دیگرى دارد و آن اشکال این است که بایستى یک کارى کرد که به درد مردم هم رسید ما اول حقوقى که اینجا به نظر بنده بسیار خوب هم هست تصویب بکنیم موضوع کارمندان مجلس است چون کارمندان مجلس وضعى دارند که اگر آقایان موافقت بفرمایند حقوق آنها زیاد بشود بسیار خوب است اما راجع به حقوق آقایان نمایندگان بنده تصدیق می‌کنم که عده قلیلى از آقایان که وضع مالیشان اجازه نمی‌دهد که از سرمایه شخصیشان زندگى کنند (مهندس هدایت - عده کثیرشان) به عقیده بنده قلیل و به عقیده جنابعالى کثیر این تفاوت سلیقه است شما آقاى مهندس هدایت فرمایشات‌تان را فرمودید بنده توجه کردم بنده هم عرض می‌کنم جنابعالى توجه بفرمایید (مهندس هدایت - کثیر بفرمایید قلیل را تصدیق نداریم) بنده عرضى ندارم چه بکنند چه نکنند چون تمام قوانینى که می‌گذرد مخصوصاً قوانین مالى را باید مجلس شوراى ملى بگذراند بنده عقیده‌ام این است که ما باید کارى بکنیم که مردم در خارج نگویند که این آقایان نشستند و براى خودشان اضافه حقوق گذرانیدند و فکرى به حال کارمندان دولت نکردند (مهندس فروهر - این‌‌طور نیست آقاى این‌‌طور نیست) اجازه بدهید عرض کنم الساعه اکثر پرستارها و مستخدمین جزء با نود تومان حقوق زندگى می‌کنند و نمی‌توانند نان و لبو به خانه‌شان ببرند و به زن و بچه‌شان بدهند (پرفسور جمشید اعلم - این‌‌طور نیست آقا) این‌‌طور هست آقا براى جناب آقاى پرفسور نیست براى بنده نیست اما برای بدبخت‌ها هست جنابعالى تشریف بیاورید اینجا و بفرمایید نیست عجله نداشته باشید (مهندس فروهر - اگر مالیات‌ها را درست وصول کنند همه این کارها را می‌توانند بکنند) مالیات‌ها را اگر دولت خوب وصول کند ما هم که موافق هستیم دولت هم موافق هست پس اولا دولت بیاید اشل حقوق تمام کارمندان دولت را بالا ببرد چه‌طور است که هزینه زندگى براى نماینده مجلس بالا رفته است اما براى مستخدم پست و تلگراف بالا نرفته است براى مستخدم شهردارى بالا نرفته است پس نتیجتاً اگر ما بخواهیم کارى بکنیم که منتج به نتیجه باشد چون ما خودمان باید قانون بگذرانیم چون تمام اعتبارات که داده می‌شود با تصویب مجلس است دولت را وادار کنیم که لایحه‌اش را بیاورد و اضافه حقوق کارمندان را بدهد اگر داد بعد هم اشکالى ندارد که به نمایندگان اضافه حقوق بدهند چندى پیش یکى از کارمندان پست و تلگراف آمده بود پهلوى بنده که من زن دارم و بچه و مادر 150 تومان حقوق می‌گیرم مرض قند هم دارم شما بروید پهلوى وزیر پست و تلگراف و خواهش بکنید که مرا به ثبت اسناد منتقل بکنند براى پنجاه تومان اضافه حقوق، آقایان تصدیق می‌کنند بنده معتقدم که اگر مجلس بخواهد حقوق آنها را ترمیم کند باید دولت را موظف کند که یک کارى بکند که مالیات‌ها را وصول بکنند اگر نه فایده ندارد که به قول یکى از آقایانى که به جریان وارد است گفتند این اضافه حقوق را می‌دهد که بعد از این که به مجلسى‌ها اضافه حقوق داده شد دو مرتبه قیمت قند و شکر و دخانیات را بالا ببرند بنده یک روزنامه‌اى را که از حوزة انتخابیه خودم است اینجا می‌خواهم و آقایان بفرمایند که چه باید کرد این یک روزنامه‌اى است که از شهرضا آمده است و اسمش نداى شهرضا است. می‌گوید که ما جزء ملت ایران هستیم یا نه؟ این همه شما می‌گویید عمران و لوله کشى و اسفالت، اینها کجاست؟ بنده نمی‌دانم جواب آنها را چه بدهم اگر بگوییم اینها دروغ است که بدشان می‌آید اگر بگوییم راست است شرمنده می‌شویم پس بنده معتقدم که ما مجبوریم هر وقت خواستیم که حقوق کارمندانی را که براى حداقل زندگی‌شان ناراحت هستند، این هم اشتباه نشود یک عده بسیار قلیلى هستند که دزدى می‌کنند و استفاده دارند اکثر کارمندان دولت بیچاره هستند و وضع آنها بد است و حتى مال آنهایى که تصویب شد و اضافه حقوق را دادند بنده هم مخالف نیستم که به آقایان نمایندگان اضافه حقوق داده شود موافقم چون 2500 تومان چیزى نیست، براى یک نفر نماینده زیاد نیست اما خود بنده که حقوقم را نگرفته‌ام یک بحث دیگرى است حالا اگر هم آقایان موافقت بفرمایند یک مدتى این کار به عقب بیفتد تا این که دولت باید حقوق کارمندان خودش را بالا ببرد که فلان پرستار در بیمارستان 500 تختخوابى 90 تومان حقوق نگیرد بعد مال خودمان را بالا ببریم اما اگر بنا باشد اول مال خودمان را بالا ببریم این کار بسیار بد است بنده پریروز هم با اضافه حقوق آقایان پزشکان مخالف بودم و آقایان رأى دادند انشا‌الله مبارک است و هر حقوق استثنایى را بنده مخالفم چه مال کارمندان مجلس باشد چه مال اطبا با استثنا به‌طور کلى مخالف هستیم‏

رئیس - آقاى بهبهانى

بهبهانى - اگر فرمایش آقایان که اینجا راجع به حقوق وکلا مخالفت می‌فرمایند به این که اضافه بشود ملازمه‌اى با این داشت که اگر ما حقوقمان اضافه نمی‌شد حقوق کارمندان دولت اضافه می‌شد همة ما حاضر بودیم که حقوق ما اضافه نشود و حقوق کارمندان دولت اضافه بشود ولى متأسفانه این ملازمه در بین نیست یعنى اگر حقوق ما اضافه نشود حقوق آنها هم اضافه نمی‌شود یعنى حقوق کارمندان دولت را به عنوان این که کسر بودجه است براى کارمندان دولت نمى‌برند اضافه کنند. این یک مطلب است و مطلب دیگر این است که ما که تقصیر نداریم و حقوق کارمندان دولت اضافه کردنش که دست ما نیست آن چیزى که در دست ماست این است که بیاییم پشت این تریبون و به دولت بگوییم که حقوق کارمندان دولت کم است حقوق‌شان حداقل معیشت و حداقل زندگى‌شان را تأمین نمی‌کند و ما هم که همیشه آمده‌ایم این حرف را زده‌ایم و سؤال کرده‌ایم و قانون گذرانده‌ایم فریاد کرده داد کردیم که آقا حقوق کارمندان دولت کم است وضع زندگی‌شان بد است و حقوق‌شان نمی‌رسد و حالا یک لایحه‌اى که متمم بودجه مجلس است آمده است اینجا بنده چون عضو کمیسیون محاسبات بودم تمام اینها را یکى‌یکى رسیدگى کرده‌ام کارمندان مجلس شوراى ملى حقوق‌شان از کارمندان خارج خیلى کمتر است و به ‌هیچ‌وجه اضافه حقوقى حق مسافرت و خرج سفرى ندارند (قنات‌آبادى - حق مبارزه با فساد هم ندارند) حق مبارزه با فساد هم به قول آقاى قنات‌آبادى ندارند از این جهت یک حداقل معیشتى براى اینها درست کردیم چیز اضافه‌اى براى آنها قائل نشده‌ایم این یک مطلب، یک مطلب هم راجع به قیمت اراضى که آقایان عمیدى‌نورى فرمودند البته این مربوط به این پیش‌بینى نیست این در بودجه سال 1335 پیش‌بینى شده و مربوط به حالا نیست اگر جنابعالى می‌خواستید در این موضوع صحبت بفرمایید آن‌وقت مى‌خواستید بفرمایید ساختمان البته اراضى می‌خواهد بنده جزء به جزء رسیدگى کردم حتى قیمتى را که خریده‌اند از قیمت خارج خیلى نازل‌تر است و با کمال دقت این کار را کرده‌اند خداى بنده شاهد است که بنده جزء جزء این قسمت اراضى را رسیدگى کردم از صد تومان و صد و بیست تومان بیشتر نیست بنده می‌خواستم در اینجا عرضى را بکنم که ما همیشه گفته‌ایم و حالا هم می‌گوییم بعد هم خواهیم گفت بنده یک سؤالی هم راجع به همین موضوع کرده‌ام که روز یکشنبه مطرح می‌شود و دولت هم به‌طورى که بنده با وزیر دارایى صحبت کردم متوجه این مطلب است و پیشنهاد خواهد کرد و ما هم همیشه مقدم بوده‌ایم و رأى داده‌ایم براى اضافه حقوق و تأمین زندگى کارمندان دولت.

رئیس - دیگر کسى به عنوان مخالف ثبت‌نام نکرده است و اجازه نخواسته است بنابراین رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده اول - به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ شصت میلیون ریال از محل درآمد عمومى کشور براى خرید خانه‌ها و مستغلات و اراضى اطراف مجلس شوراى ملى در وجه کارپردازى مجلس بپردازد و کار پردازى مجلس مجاز است رقبات مذکور را با تصویب هیئت رئیسه مجلس خریدارى نماید.

رئیس - مخالفى نیست؟ آقایانى که با این ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده دوم مطرح است که قرائت مى‌شود.

+++

(به شرح زیر قرائت می‌شود)

ماده دوم - به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون ریال از محل درآمد عمومى سال 1335 کشور بابت هزینه مهمانى‌ها و پذیرایى‌ها به رسم اعتبار به کارپردازى مجلس شوراى ملى بپردازد.

رئیس - چون مخالفى نیست رأى گرفته مشود آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.

ماده سوم - به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ دوازده میلیون و هشتصد هزار ریال از محل درآمد عمومى کشور به منظور اجراى تصمیم متخذه در جلسه 15 بهمن‌ماه 1335 در کمیسیون محاسبات جهت ترمیم فقرات (1و2و3و4) ماده اول و فقره 1 ماده دوم (مربوط به کارمندان ادارى و مستخدمین جزء) و فقره 1 ماده سوم بودجه سال‌هاى 1334 و 1335 مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس بپردازد.

تبصره - مقررى آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى همواره معادل با حقوق آقایان وزرا خواهد بود و مابه‌التفاوت فعلى از اول مهرماه 1335 از محل اعتبار ماده 3 و صرفه‌جویى‌هاى مجلس قابل پرداخت خواهد بود.

رئیس - در این ماده کسى اجازه نخواسته است پیشنهادى رسیده است که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه متمم بودجه مجلس اضافه شود

تبصره - کارپردازى مجلس مکلف است ترمیم حقوق بازنشستگان سابق مجلس را براساس این لایحه در بودجه سال 1336 مجلس پادار و به مجلس تقدیم دارد

مهندس جفرودى

رئیس - آقاى جفرودى

مهندس جفرودى - بنده تصور می‌کنم وظیفه مجلس شوراى یکى این است که اگر خواست از شاغلین به خدمت تشویقى بکند باید حتماً آن عده‌اى را که در گذشته خدمت کرده‌اند و به علت سن‌شان متقاعد شده‌اند باید همیشه فکر آنها باشد چون شکم آقایان تقاعد برنمی‌دارد (صحیح است) عده بسیار معدودى سال‌هاى متمادى در مجلس شوراى ملى مانند همین آقایان که امروز مورد توجه آقایان نمایندگان قرار گرفته‌اند خدمت کرده‌اند عده بسیار معدودى هم هستند و فعلاً بازنشسته شده‌اند این پیشنهاد را به این جهت بنده کردم و یقین دارم که مورد توجه آقایان نمایندگان محترم واقع خواهد شد (احسنت)

رئیس - آقاى قنات‌آبادى (قنات‌آبادى - بنده عرضى ندارم) آقاى شادمان

جلال شادمان (کارپرداز) - بنده با تأیید پیشنهاد آقاى مهندس جفرودى (مهندس جفرودى - تشکر می‌کنم) عرض می‌کنم بودجه سال 1336 مجلس در دست تنظیم است دو مطابق مذاکراتى هم که در جلسات هیئت رئیسه شده است این تصمیم هست که براى کسانى که در گذشته بازنشسته شده‌اند و حقوق بازنشستگى می‌گیرند و این حقوق کفاف معیشت‌شان را نمى‌کند. در بودجه سال آینده پیش‌بینى می‌کنیم (احسنت) و چون یک عده از کارمندان فعلى مجلس هم هستند که تقاضاى تقاعد دارند بنده خواستم استدعا کنم از آقاى مهندس جفرودى که این پیشنهادشان را پس بگیرند و بنده به عنوان کارپرداز مجلس شوراى ملى عرض می‌کنم که ما در بودجه سال آینده تأمین می‌کنیم.

رئیس - آقاى مهندس جفرودى‏

مهندس جفرودى - اگر مقام محترم ریاست بیانات آقاى شادمان را تأیید می‌کنند بنده پس می‌گیرم‏

رئیس - در بودجه سال آینده رعایت خواهد شد. (مهندس جفرودى - بنده پس گرفتم)

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به مجموع لایحه آقایان موافقین ورقه سفید بدهند

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقا محمدعلى مسعودى (منشى) اعلام و در جایگاه نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: على قوام - پرفسور اعلم - مهندس شیبانى - دکتر بینا - بهادرى - عدل - تجدد - عماد تربتى - قنات‌آبادى - خرازى - مهندس اردبیلى - صادق بوشهرى - دکتر سید امامى - باقر بوشهرى - حشمتى - سراج حجازى - جلال شادمان - دکتر نفیسى - مشار - مهندس جفرودى - مهندس هدایت - برومند - عباسى - غضنفرى - دکتر وکیل - سالار سنندجى - اقبال - کورس - ارباب – سلطان‌مراد بختیار - هدى- دکتر شفیع امین - دکتر فریدون افشار - کیکاوسى - صارمى - محمودى - بزرگ‌نیا - اعظم زنگنه - بیات ماکو - فضایلى - دکتر مشیر فاطمى - دادگر - دکتر پیرنیا - صفارى - دکتر حسن افشار - رستم امیربختیار- مهندس فروهر - مهندس فروغى - دکتر راجى - مهندس فیروز - دولت‌آبادى - اردلان - معین‌زاده - دولتشاهى - دکتر رضایى - فخرطباطبایى - مهندس دهستانى - مهندس سلطانى - علامه وحیدى - دکتر امیر حکمت - توماج - دکتر امیر نیرومند - برومند - احمد مهران - کاظم شیبانى - فولادوند - سعید مهدوى - قبادیان - کدیور – شادلو - دکتر ضیایى - دکتر اسدى - دکتر جهانشاهى - دکتر دادفر - دکتر عمید - خلعتبرى - عمید نورى - دیهیم - اسکندرى - مجیدى ابراهیمى - عامرى - نصیرى - دکتر آهى - مشایخى - استخر - دهقان - دشتى - دکتر امیراصلان افشار - فرود - اخوان - مهندس بهبودى - احمد طباطبایى - افخمى - ذوالفقارى - جلیلى - کشکولى - ثقة‌الاسلامى - سعیدی - محمدعلى مسعودى.

 (آرا مأخوذه شماره شد و هفتاد ورقه سفید موافق شمرده کردید)

رئیس- لایحه متمم بودجه مجلس شوراى ملى با هفتاد رأى موافق تصویب شد

اسامى موافقین- آقایان: قنات‌آبادى - مهندس فروغى - مهندس فیروز - دکتر آهى - افخمى - دکتر امین - دکتر ضیایى - برومند - دکتر امیر نیرومند - دکتر امیر حکمت - علامه وحیدى – استخر - دکتر پیرنیا - شیبانى - مهندس دهستانى - مهندس شیبانى - دکتر اسدى - دیهیم - دکتر بینا - مهندس فروهر - دادگر مجید ابراهیمى - سنندجى - دکتر نفیسى - صارمى - دکتر فریدون افشار - فضایلى - بزرگ‌نیا - هدى - دکتر دیبا - اعظم زنگنه - دکتر امیراصلان افشار - صادق بوشهرى – دکتر عدل – مهندس جفرودی – باقر بوشهری - رامبد - مهندس اردبیلى - قوام - مهندس سلطانى - شادمان - سعیدی - سراج حجازى - ثقة‌الاسلامى - دهقان - مهران - شادلو - کدیور - مهدوى - فولادوند - قبادیان – دولت‌شاهى - مهندس هدایت - پرفسور اعلم - توماج - اردلان - مشار - حشمتى - بیات ماکو - کیکاوسى - خرازى - امیر بختیار - نصیرى - دکتر وکیل - محمودى - صفارى - دکتر حسن افشار - بهادرى - مسعودى.

اسامى مخالفین- آقایان: عمیدى‌نورى - خلعتبرى - سید احمد طباطبایى - دکتر جهانشاهى - امان‌الله عامرى - سلطان مراد بختیار.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع 15 برگ‏

5 - تعیین موقع دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود، دستور هم لایحه امنیت اجتماعى است‏

(مجلس پنجاه دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295126!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)