کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 64 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 خرداد ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقایان رئیس و ملک مدنى و بهبهانی راجع به تسریع در تشکیل جلسات

3- سؤال آقاى اوحدى راجع به قانون تعدیل مال‌الاجاره و پاسخ آقاى وزیر دادگسترى

4- تصویب هشت فقره گزارش مرخصى

5- تصویب لایحه قانونى تفریغ بودجه سال 1319 مجلس

6- شور دوم لایحه اطاق‌هاى بازرگانى از ماده اول تا ماده دوازدهم

7- تقدیم لایحه تأسیس آموزشگاه شهربانى از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

یادداشت ها
Parameter:293933!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)