کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 63 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم بهمن ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات 28 دی و صبح و عصر 29 دی ماه

2- بیانات آقای نایب رئیس دایره به ابراز تأثر و تأسف از رحلت مرحوم آیت‌الله حجت - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 63

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم بهمن ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات 28 دی و صبح و عصر 29 دی ماه

2- بیانات آقای نایب رئیس دایره به ابراز تأثر و تأسف از رحلت مرحوم آیت‌الله حجت - ختم جلسه

 

مجلس 2 ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى محمد ذوالفقارى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس جلسات 28 دى و صبح و عصر 29 دی ماه‏

نایب رئیس - جلسه رسمى است صورت غایبین جلسه بعد از ظهر دوشنبه قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه آقایان: مشار - احمد فرامرزى - اورنگ - مکى - ناصر ذوالفقارى‏

غایبین بى‌اجازه آقایان: دکتر امامى - عبدالرحمن فرامرزى - صراف‌زاده - راشد - دکتر ملکى‏

دیرآمده بااجازه: آقاى دکتر بقایى 15 دقیقه‏

دیرآمدگان بى‌اجازه: آقاى عامرى 25 دقیقه - آقاى دکتر کیان 30 دقیقه - آقایان تولیت و دکتر فاخر 30 دقیقه‏

غایب در رأى - آقاى هدى 4 رأى‏

نایب رئیس - آقاى ناظرزاده نسبت به صورت جلسه نظرى دارید بفرمایید.

ناظرزاده - در بیانات بنده جزیى اصلاحاتى است که اصلاح می‌کنم مى‌دهم به تندنویسى.

نایب رئیس - بسیار خوب آقاى اخگر.

اخگر - طومارى است راجع به منع دخالت زنان در انتخابات از طرف قریب 3 هزار نفر از اهالى اطراف بازارچه قوام‌الدوله و نامه‌اى از کیخسرو امینى دشتى دایر به فداکارى و تلگرافاتى است از آمل یکى هم از آبادان از برازجان دو تا از بوشهر 27 دیلم دور یک یک کنگان 1 گناوه 1 کازرون جمعاً چهل تلگراف است که به بنده رسیده است و تقدیم می‌کنم البته اینها قبل از وصول خبر تصمیم اخیر مجلس دایر بر پشتیبانى از دولت جناب آقاى دکتر مصدق مى‌باشد جناب آقاى دکتر شایگان هم مقدارى تلگراف مشتمل بر پشتیبانى از دولت از شوشتر 2 چالوس 2 از قزوین 2 از خمین 2 از تهران 6 لاهیجان 2 سبزوار 2 بروجرد 2 زنجان 2 مشهد 4 هفت گل 5 بهبهان 3 اراک 4 رشت 2 همدان 6 اصفهان 11 مسجد سلیمان ده آبادان 9 شیراز 10 کازرون 13 خرمشهر 14 فسا 15 رامسر 16 برازجان یک شادگان 2 کاشمر بابل ابرقو شهسوار لنگرود. کناوه آغاجارى و همچنین توسط جناب آقاى مهندس حسیبى یکى از تهران یکى از کرمانشاه یکى از تکاب 2 تا از چاه‌بهار یکى از خاش یکى از آغاجارى یکى از رشت یکى از همدان یکى از اراک یکى از خرمشهر توسط آقاى مدرس از تبریز از تبریز از تبریز از تبریز چهار تا تلگرافى هم توسط جناب آقاى نجفى از مشهد از فردوس از گناباد از مشهد از مشهد یک تلگراف هم از مرند توسط آقاى دکتر از کرمانشاه از کرمانشاه از کرمانشاه از کرمانشاه از کرمانشاه از کرمانشاه از کرمانشاه باز هم از کرمانشاه از کرمانشاه و دو تا تلگراف دیگر توسط آقاى انگجى از تبریز و 1 طومار توسط جناب آقاى دکتر شایگان از طرف اهالى سرچشمه رسیده که تقدیم مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى مى‌شود.

نایب رئیس - آقاى کهبد نسبت به صورت جلسه نظرى دارید بفرمایید.

کهبد - در صورت جلسه عصر دوشنبه ضمن عرایض بنده عرض کرده بودم که خود جناب آقاى دکتر مصدق (نهایت مراقبت) اینجا نوشته شده (نهایت موافقت) خواهش می‌کنم تصحیح شود ضمناً تلگرافاتى راجع به پشتیبانى جناب آقاى دکتر مصدق از شهریار و ساوجبلاغ و کرج رسیده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس - بسیار خوب آقاى مدرس.

مدرس - آقاى دکتر ملکى مدتى است که بسترى هستند و شرحى به هیئت رئیسه نوشته‌اند که ایشان را غایب بااجازه محسوب کنند و یک اشتباهاتى هم در عرایض بنده هست که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسى.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقاى خلخالى‏

خلخالى - در عرایض بنده یک اشتباهات مختصر چاپى است که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسى ضمناً استدعا می‌کنم که تأسف نمایندگان و مجلس را از رحلت حضرت آیت‌الله حجت اعلام بفرمایید.

نایب رئیس - آقاى نادعلى کریمى‏

نادعلى کریمى - بنده می‌خواستم یک تذکرى راجع به جلسات کمیسیون‌ها عرض کنم دیروز کمیسیون خاص که مورد توجه دولت است تشکیل بود آقایان وکلا یازده نفر از ساعت 4 بعد از ظهر آمدند تا ساعت شش هم بودند ولى از طرف دولت آقاى وزیر کشور و یا معاون ایشان تشریف نیاوردند خواستم این مطلب را تذکر بدهند که کمیسیون‌ها کار خودشان را می‌کنند.

نایب رئیس - بسیار خوب آقاى جلیلى‏

جلیلى - بنده خواستم عرض کنم که آقاى عبدالرحمن فرامرزى بااجازه به مرخصى تشریف بردند چند جلسه است که اسم ایشان را جزو غایبین بى‌اجازه خوانده مى‌شود.

نایب رئیس - آقاى معتمددماوندى‏

معتمددماوندى - چند فقره تلگراف از بندر پهلوى رسیده است یکى از طرف هیئت مؤتلفه صیادان و یکى از طرف صنف سماکان یکى از طرف اعضاى انجمن شهر و یکى هم از طرف قاطبه اهالى شهر یعنى اصناف و تجار و پیشه‌وران و سایر طبقات و یک تلگراف هم از طرف اصناف رشت و یک تلگراف هم از بابلسر مبنى بر پشتیبانى دولت آقاى دکتر مصدق رسیده است که تقدیم می‌کنم.‏

نایب رئیس - آقاى مکى‏

مکى - بنده تصور می‌کنم که روز دوشنبه بنده را غایب بى‌اجازه قرائت کردند

+++

 چون یک یادداشتى نوشته بودم ...

نایب رئیس - غایب بااجازه بود آقاى ذکایى‏

ذکایى - در جلسه روز یکشنبه بنده را جزو دیرآمدگان نوشته است مطابق آ‌یین‌نامه ساعت 9 و ربع صبح مجلس تشکیل می‌شود و یک ربع هم تأمل مى‌فرمایند که نباید این یک ربع حساب بشود بنده در ساعت 5/9 آمده بودم بنابراین براى اینجانب نبایستى تأخیر حساب شود خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.

نایب رئیس - رسیدگى می‌شود آقاى دکتر شایگان‏

دکتر شایگان - در عرایض بنده بعضى کلمات را که نشنیده‌اند و درست ننوشته‌اند چنانچه اجازه بفرمایید اصلاح می‌کنم و می‌دهم و ضمناً از آقایانى که بنده را متوجه کردند که آیه قرآن را به جاى حدیث نخوانم تشکر می‌کنم.

نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه اعتراض دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد)

صورت جلسات روز یکشنبه 28 و صبح روز دوشنبه و عصر دوشنبه 29 دی ماه تصویب شد.

2- بیانات آقاى نایب رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از رحلت مرحوم آیت‌الله حجت ختم جلسه

نایب رئیس - البته خاطر محترم آقایان از قضیه مؤلمه رحلت مرحوم مبرور آیت‌الله آقاى آقا سید محمد‌حجت کوه‌کمرى که روز 28 دى ماه در قم اتفاق افتاده استحضار حاصل فرموده‌اند بدیهى است این ضایعه عظیم عالم تشیع موجب تأثر و تأسف عموم مسلمین به خصوص ملت ایران است (صحیح است) و اینجانب از طرف خود و عموم آقایان نمایندگان محترم مراتب تسلیت و تعزیت و همدردى مجلس شوراى ملى را به قاطبه هم‌میهنان عزیز و عموم مسلمانان به ویژه اهالى محترم آذربایجان اظهار نموده (صحیح است) و از خداوند متعال مسئلت دارم به بازماندگان آن مرحوم صبر جمیل عنایت فرموده و روح پرفتوح آن مرحوم را غریق رحمت فرماید (انشاء‌الله) اینک به پاس احترام آن مرحوم بااجازه آقایان به طوری که مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى هم تذکر فرموده‌اند جلسه را ختم و جلسه آینده به روز یکشنبه پنجم بهمن ماه دو ساعت و 3 ربع قبل از ظهر موکول می‌گردد (صحیح است)

(جلسه ساعت ده و پنج دقیقه صبح ختم گردید).

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - محمد ذوالفقارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294801!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)