کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 63 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 5 آبان ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای رئیس به بشارت مولود مسعودی برای والا حضرت همایونی

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 461 تا ماده 475

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 63

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 5 آبان ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای رئیس به بشارت مولود مسعودی برای والا حضرت همایونی

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 461 تا ماده 475

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس چهار ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 28 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای ملک‌مدنی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: گودرزنیا- علوی‌سبزی- آصف- صادق وزیری- ثقةالاسلامی- معدل- حسین افشار- دکتر قاسم غنی- کامل ماکو- مجدضیایی- بهبهانی- اعظم زنگنه- اورنگ)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- آقاى جهانشاهى‏

جهانشاهى- بنده خیلى خوشوقتم مذاکرات مفصل مجلس و آقایان مدیران جراید در روزنامه نمی‌نویسند صحبتى که ما می‌کنیم تقریباً محرمانه است و بهتر این است که خودمانى باشد. بنده یک مدتى است که می‌بینم وقتى صورت مجلس را می‌خوانند یک عده از رفقاى ما همه‌اش غایب بى‌اجازه هستند وکیل براى این نیست که استفاده مادى بکند. یک وظایفى دارد که بایستى در موقع حاضر باشد و وظایف خود را انجام دهد و وکیل براى این نیست که بعد از این اعتبارنامه‌اش تصویب شد برود در محل و اعمال نفوذ کند بنده به آقاى رئیس مجلس که به تمام جزئیات امور متوجه هستند عرض می‌کنم که نسبت به این آقایان یک تصمیمى بگیرند.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست. (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بیانات آقاى رئیس دایر به بشارت ورود مولود مسعودى براى والا حضرت همایونى‏)

رئیس- دیروز آقایان و بنده از تشرف به حضور والا حضرت همایونى و زیارت ایشان مشعوف و مسرور بودیم. (صحیح است) امروز هم بحمدالله به بشارت ورود مولود مسعودى براى والا حضرت همایونى خوشوقت و شادمان هستیم (صحیح است) الحمدالله به سلامتى این مولود مسعود به دنیا آمده و بنده از صمیم قلب از طرف مجلس و آقایان نمایندگان تبریکات عالیه اظهار می‌کنم (صحیح است) و امیدوارم که انشاءالله قدم این مولود مسعود براى خانواده عظیم‌الشان پهلوى و براى عموم ایرانیان اسباب خیر و برکت و فال نیک خواهد بود

+++

روز سه‌شنبه 7 آبان ماه از ساعت 11 تا 12 در قصر ابیض براى این که آقایان نمایندگان تبریک خود را به امضاء برسانند وقت معین شده در ساعت مقرر در قصر نام برده در دفتر مقرر اسم خود را امضاء خواهند نمود. (لباس لباس شرفیابى است)

(3- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 461 تا ماده 475)

رئیس- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 461 مطرح است ماده 461 خوانده می‌شود:

مبحث سوم‏

دادرسى در مورد امرنامه

ماده 461- در مورد بزه‌هاى زیر دادگاه شهرستان می‌تواند به درخواست دادستان قبل از تشکیل جلسه دادرسى و بر طبق زمینه رأیى که دادستان تهیه می‌نماید حکم کیفر متهم را در حدود کیفرى که قانوناً براى بزه منتسب به او مقرر است بدهد ولى در هر حال کیفر مزبور نباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقت‌هاى مذکور در موارد 536 و 538 و 539 قانون کیفر عمومى و اخفا اشیاء مسروقه مذکور در ماده 581 قانون مزبور که مدت حبس ممکن است تا شش ماه معین گردد این گونه احکام دادگاه شهرستان در امور کیفرى موسوم به امرنامه خواهد بود. در درخواست صدور امرنامه دادستان باید میزان کیفر را صریحاً معین نماید و دادگاه شهرستان هرگاه درخواست را به موقع ببیند آن را امضاء خواهد کرد در مواردى که دادگاه ملاحظه نماید که تعبیر کیفر به موجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه دادرسى می‌دهد و همچنین است در صورتى که دادرس با کیفرى که دادستان پیشنهاد کرده موافق نباشد و دادستان نیز در میزان کیفر با نظر دادرس نام برده موافقت نکند بزه‌هاى فوق از این قرار است‏

1 - جنحه‌هایى که حداکثر کیفر آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست اعم از این که قانون براى آن بزه‌ها کیفر نقدى نیز معین کرده باشد یا نه‏

2 - جنحه‌هایى که کیفر آن منحصر به کیفر نقدى است‏

3 - جرح یا ضربى که در قانون بیش از شش ماه حبس تأدیبى براى آن مقرر نشده‏

4 - سرقت‌هاى مذکور در مواد 536 و 538 و 539 قانون کیفر عمومى‏

5 - شروع به سرقت‌هایى که قانوناً جنحه محسوب است‏

6 - مخفى کردن اشیاء مسروقه مذکور در ماده 581 قانون کیفر عمومى‏

7 - بزهى که به موجب ماده 572 قانون کیفر عمومى پیش‌بینى شده‏

امرنامه باید علاوه بر تعیین مقدار کیفر و هویت کامل متهم حاوى نکات زیر باشد.

شرح عملی که مستلزم کیفر شده و کیفیات آن و قانونى که مأخذ کیفر است. دلایل ارتکاب بزه و تصریح به این که چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ آن به دفتر دادگاه شهرستان اعتراض ندهد امرنامه قطعى و قابل اجرا است‏

دادرس امضاء خود را با تاریخ به زمینه امرنامه که تهیه شده اضافه می‌کند.

نسبت به متهمى که محل اقامت انتخابى نداشته و محل اقامتى هم براى او قانوناً تعیین نشده ابتدا مدت ده روز حق اعتراض از تاریخ ابلاغ امرنامه به شخص او خواهد بود.

رئیس- ماده 462

ماده 462- در امرنامه دادرس متهم را به هزینه تعقیب محکوم می‌نماید و بر حسب اقتضا مورد امر به ضبط اشیاء بازداشت شده یا رد آن می‌دهد و می‌تواند اگر قانون اجازه داده باشد کیفر را تعلیق کند و دستور دهد که در گواهى سجل کیفرى که به درخواست اشخاص صادر می‌شود محکومیت او قید نشود.

در موردى که متهم بزهکار به عادت اعلام شده باشد و در هر مورد دیگرى که اعمال اقدامات تأمینى سالب آزادى شخص ممکن باشد صدور امرنامه جایز نیست‏.

رئیس- ماده 463

ماده 463- هرگاه چند نفر که در بزهى شرکت

+++

کرده‌اند به یک امرنامه محکوم شوند نسبت به آنهایى که اعتراض نکرده‌اند قابل اجرا می‌شود مگر این که حکم صادر بعد از اعتراض مبنى بر عدم وقوع عمل موضوع اتهام یا بزه نبودن آن باشد که در این صورت امرنامه نسبت به کسانى هم که اعتراض نداده‌اند فسخ می‌شود.

رئیس- ماده 464

ماده 464- اعتراض از طرف متهم به عمل می‌آید

اگر اعتراض در خارج مهلت مقرر یا از طرف کسی که حق آن را نداشته به عمل آمده باشد دادرسى که امرنامه را صادر کرده قرارى مبنى بر غیر قابل قبول بودن دادخواست اعتراض و امر به اجرا امرنامه و محکومیت معترض به هزینه رسیدگى به اعتراض صادر می‌کند.

متهم می‌تواند قبل از انقضاى موعد مذکور در ماده 461 از حق اعتراض خود کتباً صرف‌نظر نموده و تسلیم خود را به کیفر مقرر در امرنامه اظهار نماید.

هر گاه در موعد مقرر اعتراض نشود امرنامه داراى تمام اثرات حکم قطعى لازم‌الاجرا خواهد بود.

در صورتی که متهم در موعد مقرر اعتراض کرده باشد دادگاه براى رسیدگى تعیین جلسه خواهد نمود مگر این که قبل از تشکیل جلسه دادستان در مواردی که قانون اجازه می‌دهد از تعقیب صرف‌نظر کرده یا محکوم اعتراض خود را مسترد بدارد.

دادگاه پس از رسیدگى به اعتراض می‌تواند کیفرى را که در امرنامه معین شده تخفیف یا تشدید نموده و مراعات‌هاى مذکور در قسمت دوم ماده 462 را درباره او به عمل نیاورد یا در صورت عدم ثبوت بزه متهم را تبرئه کند.

هر گاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وکیل نیز نفرستد دادگاه رسیدگى کرده حکم خواهد داد و از این حکم می‌توان پژوهش خواست.‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خواستم آقاى وزیر دادگسترى در این موضوع امرنامه یک توضیحى بفرمایند چون بنده در موقعى که این مواد راجع به امرنامه مطرح بود در کمیسیون نبودم خواستم بپرسم تخصیص دادن این عنوان امرنامه به این قسمت چه بوده است این که همان ترتیب رسیدگى به بزه و دادن مجازات است دیگر تخصیص دادن به عنوان امرنامه لزومى ندارد.

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- چون آقایان دیگر از موضوع امرنامه کاملاً اطلاع دارند و فقط آقاى انوار گمان می‌کنم سابقه ندارد با رضایت خودشان اجازه می‌خواهم که در کمیسیون توضیح بدهیم و تصور می‌کنم این طور بهتر باشد.

رئیس- ماده 465:

فصل چهارم- پژوهش‏

ماده 465- پژوهش به ترتیب و در مهلت مقرر در مبحث پنجم از فصل سوم باب اول به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 466:

ماده 466- متهم در صورت محکومیت و دادستان شهرستان و دادستان استان در صورت منع تعقیب و یا برائت و کمى کیفر می‌توانند از حکم دادگاه جنحه پژوهش بخواهند.

رئیس- ماده 467:

ماده 467- دادگاه فقط در آن قسمت از رأى که مورد درخواست پژوهش واقع گردیده رسیدگى می‌نماید.

هر گاه نماینده دادسرا پژوهش خواسته باشد احکام زیر جارى می‌شود.

1- اگر درخواست پژوهش از حکم محکومیت باشد دادگاه می‌تواند در حدود صلاحیت دادگاه نخستین به بزه عنوان دیگرى حتى شدیدتر بدهد و مقدار کیفر را زیاد کند مراعات‌هایى که از متهم شده الغا می‌نماید و در صورت اقتضا اقدامات تأمینى و هر نوع مقررات دیگر قانونى را اعمال کند.

2- اگر در خواست پژوهش از حکم منع تعقیب یا تبرئه باشد دادگاه هر گاه حکم محکومیت صادر کند می‌تواند علاوه بر حکم کیفر اقدامات تأمینى و مقررات دیگر قانونى را اعمال کند.

3 - اگر درخواست پژوهش از حکم محکومیت یا حکم

+++

منع تعقیب یا تبرئه باشد و دادگاه آن را تأیید کند می‌تواند اقدامات تأمینى را در مواردى که قانون تعیین کرده اعمال کند و یا اگر اعمال شده تغییراتى در آن بدهد یا آن را موقوف نماید.

هرگاه درخواست پژوهش تنها از طرف متهم باشد دادگاه نمی‌تواند کیفر شدیدترى تعیین کند و یا مراعات‌هایى را که از متهم شده الغا نماید ولى می‌تواند به بزه عنوان دیگرى حتى عنوانى که کیفر آن شدیدتر باشد بدهد به شرط آن که از حدود صلاحیت دادگاه پایین خارج نباشد.

رئیس- ماده 468:

ماده 468- هرگاه یکى از کسانی که حق درخواست پژوهش دارند بخواهند پژوهش خوانده نیز می‌تواند در ظرف یک مهلت اضافى ده روز که از تاریخ تقدیم دادخواست شروع خواهد شد درخواست پژوهش کند و این پژوهش تبعى نامیده می‌شود.

هرگاه متهم پژوهش خواسته و دادستان شهرستان پژوهش نخواسته باشد دادستان استان تا قبل از اعلام ختم دادرسى می‌تواند درخواست پژوهش تبعى نماید.

درخواست پژوهش تبعى دادسرا از حیث آثار در حکم درخواست پژوهش اصلى و آثار آن در صورت استرداد دادخواست پژوهش متهم باقى می‌ماند.

درخواست پژوهش تبعى دادسرا نسبت به شرکا اتهام که پژوهش نخواسته‌اند تأثیرى ندارد.

رئیس- ماده 469:

ماده 469- متهم از حکم تبرئه در قسمت مربوط به جبران خسارت و تأدیه هزینه که از شاکى مطالبه کرده و محکوم به بی‌حقى شده و همچنین از حکم محکومیت خود در قسمت جبران خسارت حاصل از بزه و استرداد مال نیز می‌تواند پژوهش بخواهد.

رئیس- ماده 470:

ماده 470- به محض آن که برگ‌هاى مذکور در ماده 142 به دفتر واصل شد بلافاصله جلسه تعیین و امر به احضار پژوهش خواه و پژوهش خوانده و وکلاى آنان در صورتی که وکیل داشته باشند داده می‌شود.

رئیس- ماده 471:

ماده 471- رئیس دادگاه در روز جلسه امر به قرائت گزارش جریان کار که از طرف یکى از کارمندان دادگاه تهیه شده می‌دهد و بعد شروع به بازرسى از متهم می‌نماید و از پرونده فقط برگ‌هایى قرائت می‌شود که در نظر رئیس دادگاه ضرورت داشته باشد.

گواه استماع نمی‌شود و کارشناس و رایزن فنى دخالت نمی‌کنند پژوهش خواه بدواً و بعد کسان دیگرى که در دادرسى مداخله دارند اظهارات خود را می‌کنند.

متهم و مدافع در صورت درخواست نیز در آخر نطق می‌کنند. مدافعى که اظهارات و درخواست‌هاى خود را کرده می‌تواند در آخر هم اجازه نطق بگیرد ولیکن باید به اختصار اظهار نماید و اگر دادسرا و متهم پژوهش خواسته باشند نماینده دادسرا قبل از متهم اظهارات خود را می‌کند.

رئیس- ماده 472:

ماده 472- اگر به نظر دادگاه استان با رسیدگى‌هایى که به عمل آمده نتوان مبادرت به صدور حکم نمود می‌تواند امر دهد که اسناد دیگرى غیر از آنهایی که در دادرسى نخستین مورد رسیدگى واقع شده ارائه شود دادرسى کلاً یا بعضاً تجدید گردد گواهانی که در رسیدگى نخستین گواهى داده‌اند مجدداً استماع شوند و حتى کیفیات دیگرى که قبلاً مورد پرسش نبوده مجدداً از آنها پرسش شود به ادله جدید رسیدگى شود و نیز می‌تواند کارشناس و رایزن فنى را در حدود رسیدگى نخستین استماع کند و در صورت ضرورت امر به جلب نظر کارشناس از نو طبق مقررات ماده (397) بدهد.

براى تجدید تمام یا قسمتى از دادرسى قرار صادر می‌شود. تجدید به ترتیب رسیدگى نخستین تا حدی که قابل اعمال است به عمل می‌آید ولى در حدود امکان دادرسى توقیف نشده و جلسه تجدید نمی‌گردد.

نماینده دادسرا و طرف‌هاى خصوصى می‌توانند مستقیماً در همان جلسه که پیشنهاد تجدید دادرسى می‌کنند ادله جدید

+++

تقدیم دارند یا ادله که تجدیدنظر در آنها را می‌خواهند تعیین کنند هر گاه نتوان به این طریق عمل کرد قواعد مذکور در ماده 368 و 369 با احتراز از قسم تأخیر و تعویق غیر ضرورى رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 473:

ماده 473- صورت مجلس دادرسى موافق مواد 374 و 375 و 376 و در قسمت اظهارات طرف‌هاى دعوى موافق ماده 377 تنظیم می‌شود.

سایر مقررات ماده 377 در صورتی که دادرسى تجدید شود رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 474:

ماده 474- اگر در رسیدگى نخستین بطلان مذکور در قسمت سوم ماده 386 پیش آمده باشد دادگاه استان حکم پژوهش خواسته را فسخ و خود با رعایت ماده نام برده رسیدگى می‌کند.

اگر دادگاه استان یکى از بطلان‌هاى مذکور در ماده 148 را احراز کند که مطابق ماده 150 مرفوع‌الاثر نشده باشد دادرسى را متوقف و قرار تجدید دادرسى صادر و سپس به ماهیت رسیدگى کرده رأى می‌دهد.

اگر بطلان‌هاى دیگرى پیش آمده و اصلاح نشده باشد دادگاه استان می‌تواند امر به تجدید عملی که باطل شده بدهد یا اگر آن عمل از مقدمات ضرورى حکم نیست پس از اعلام بطلان آن در ماهیت رأى بدهد.

هرگاه دادگاه شهرستان رأى داده باشد که بزه ساقط شده و یا عمل از اول قابل تعقیب نبوده یا ادامه تعقیب مورد نداشته و دادگاه استان آن را صحیح نداند رسیدگى کرده و در ماهیت رأى می‌دهد.

رئیس- ماده 475

ماده 475- در غیر موارد مذکور در ماده پیش دادگاه استان پس از دادرسى حکمى مبنى بر تأیید حکم نخستین صادر و یا آن را گسیخته حکم مجدد می‌دهد.

متهمى که در مرحله پژوهش حکم به منع تعقیب یا تبرئه او صادر می‌شود یا آزادى شخصى او به نحو دیگر محدود شده باشد بلافاصله آزاد می‌شود.

رونوشت حکم دادگاه استان بدون تأخیر براى مقامى که قانوناً صالح براى اجراى حکم است فرستاده مى‌شود به شرطى که از آن حکم درخواست فرجام نشده باشد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 12 آبان سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس پنج ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293791!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)