کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/09]

جلسه: 63 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 26 آبان ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات آقاى رئیس راجع به فوت حضرت آتاتورک رئیس جمهور ترکیه‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 63

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 26 آبان ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات آقاى رئیس راجع به فوت حضرت آتاتورک رئیس جمهور ترکیه‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 14 آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: اقبال - دبیر سهرابی - معتصم سنگ - دکتر سنگ

غایبین بی­اجازه - آقایان: جرجانی - امیر ابراهیمی - معدل - مقدم - محیط - شیرازی - موسی مرآت - بیات ماکو - قراگزلو - عزیزی - پناهی

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان: دکتر سمیعی - دکتر جوان - اعظم زنگنه - همراز)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. بیانات آقاى رئیس راجع به فوت حضرت آتاتورک رئیس جمهور ترکیه‏

رئیس - یقین دارم همکاران محترم من با من هم‌عقیده هستند که فقدان حضرت آتاتورک رئیس معظم جمهورى ترکیه همان طور که براى دولت دوست و برادر همسایه ما ترکیه فاجعه بزرگ و مصیبت دلخراشى بود در سرتاسر ایران موجب تأسف بى‌پایان و اندوه بى‌مانندى شد. جا هم دارد که این طور باشد زیرا این مرد نامى دنیا و این نابغه برجسته که در خصایص لشکرى بى‌نظیر و در فضایل کشورى ممتاز بود براى نجات و احیا و استقلال ترکیه که همیشه طرف اکرام ایران بوده و هست با آن همه خطراتى که وارد بوده که موجب نگرانى دوستان ترکیه شده بود با جلادت و شهامت و بعد براى حسن اراده و سرعت انتظام و حفظ شرف و مقام آن دولت در عالم با مشکلاتى که در هر قدم در سیاست دنیا حادث می‌شود با کمال بیدارى و خبرت طورى مجاهده فرموده و به نحوی مساعى خود را به کار برد که راستى در میان مردان نادر امروز دنیا یکى از عناصرى شمرده می‌شود که نه تنها در تواریخ عالم اعمال

+++

ذى‌قیمت او فراموش نمی‌شود بلکه از دل اهالى ترکیه و دوستان آن مرز و بوم حق‌شناسى وى محو نخواهد شد (عموم نمایندگان - صحیح است)

بلى شاهنشاه عظیم‌الشأن ما که به علاوه توجهاتى که راجع به اصلاح امور داخلى ما فرمودند همیشه در این صدد بودند که روابط خود را با دول دوست خاصه با همسایگان گرامى از شایبه اختلافات سابقه تصفیه فرمایند با این نیت مقدس که از روى صمیمیت و مصلحت بود این مرد بزرگ موافقت کامل نمود تا با همت و عقل دوربین این دو قائد عظیم دو کشور به قسمی که بهتر از آن تصور نمی‌شود هر اختلافى که از سالیان دراز اسباب مشغولیت دو طرف بود برداشته و به جاى آن یک برادرى و وداد و یک جهتى جانشین شد که بدیهى است این دو ملت که بایستى همیشه برادر و یگانه باشند از تشکر این سعادت هرگز فارغ نخواهند بود و از این گذشته با طرح حکیمانه هر دو پیشواى عالى مقام دو مملکت با حسن نیت و صمیمیتى پیمان سعدآباد تنظیم شده که نه تنها مصالح چهار دولت دوست و مجاور را پیش از پیش به هم مربوط ساخته بلکه براى حفظ صلح و سلم دنیا سرمشقى به دست داده است چنان که دیدیم مورد قدردانى و توجه رجال سیاسى دنیا شد (عموم نمایندگان - صحیح است)

با این سوابق مسلم است که ملت ایران در این مصیبت از روى حقیقت شریک ملت برادر خود ترکیه بوده و با کمال اسف و اندوه و احترام به آن ملت با شرافت تعزیت خود را اظهار می‌دارد. چیزى که در این موقع اسباب تسلیت است انتخاب شایسته‌ای است که مجلس ملى کبیر ترکیه از شخص حضرت عصمت پاشا اینونو نموده است (عموم نمایندگان - صحیح است)

آنچه خودم از دیدار گرامى ایشان در لندن استنباط کرده و آنچه از هر ایرانى که با ایشان شناسایی پیدا کرده شنیده‌ام ایشان شخص عالی مقام شرافتمند صاحب اخلاق کریمه و فضایل عالیه و محبوب ملت خود بلکه هر کسى است که از شخصیت ایشان با خبر است. به علاوه همه می‌دانند در آثار باقیه و اقدامات نمایانى که از مرحوم رئیس جمهور ترکیه بروز کرده است از اول ایشان شریک واقعى و کومک صمیمى بوده و حسن سیاست ایشان و محامد اخلاقى که در جلب قلوب داخل و خارج دارند ضرب‌المثل است‏.

بنده از طرف مجلس شوراى ملى که نماینده ملت ایران است شرکت در این مصیبت را با احترامات و تکریمات به روح پرافتخار آن فقید سعید فقید بزرگوار تقدیم داشته آرزومندیم مساعى عالیه حضرت رئیس جمهور حاضر در ترقیات دولت و ملت ترکیه و در ازدیاد روابط حسنه با این کشور برادر به قسمی مشهود شود که از نیت پاک و فکر صائب و همم شایان ایشان انتظار می‌رود (عموم نمایندگان - انشاءالله)

در خاتمه خاطر آقایان را مستحضر می‌دارم تلگرافى که در این موقع مقرر بود در تعزیت از طرف مجلس ما به مجلس کبیر ترکیه مخابره شود به جناب رئیس محترم آن مجلس ارسال شده جوابى که رسیده است ترجمه آن از این قرار است:

(به شرح آتى قرائت شد)

ریاست مجلس شوراى ملى - جناب آقاى حسن اسفندیارى - تهران‏

به نام مجمع کبیر و به نام خود از تسلیتى که لطفاً از طرف پارلمان و ملت نجیب ایران نسبت به ضایعه اسفناک وارده بر ملت ترک اظهار فرمودیده‌اید تشکرات خود را تقدیم می‌دارد. رندا

در این موقع براى اظهار شرکت و بروز احساسات اندوه و تأثر از این فقدان ناگوار خواهش می‌شود که آقایان برپاخاسته یک دقیقه سکوت اختیار نمایند.

(در این موقع عموم حضار قیام نموده و یک دقیقه سکوت اختیار نمودند)

و در اثر این تأثر اگر تصویب نمایید جلسه را ختم کنیم

نمایندگان - صحیح است

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - جلسه آینده روز یکشنبه ششم آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر و دستور لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس سه ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293679!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)