کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 62 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1327  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب دو نفر نظار بانک

3- انتخاب کمیسیون‌ها

4- تقدیم سه فقره لایحه از طرف وزیر دادگستری

5- طرح چند فقره سؤال و جواب آقای وزیر دادگستری

6- بیانات بعد از دستور یک نفر از نمایندگان

7- تعیین وقت جلسه آینده- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 62

 

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب دو نفر نظار بانک

3- انتخاب کمیسیون‌ها

4- تقدیم سه فقره لایحه از طرف وزیر دادگستری

5- طرح چند فقره سؤال و جواب آقای وزیر دادگستری

6- بیانات بعد از دستور یک نفر از نمایندگان

7- تعیین وقت جلسه آینده- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و نیم صبح به ریاست آقاى امیرحسین ایلخان (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

 صورت جلسه قبل را آقاى فولادوند (منشى) قرائت کردند دو ساعت و بیست دقیقه به ظهر روز پنجشنبه نهم اردیبهشت مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد

اسامى غائبین جلسه پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه غائبین بااجازه آقایان:

دادور- عسکر صاحب‌جمع- اورنک- آقاخان بختیار- حسین وکیل- عباس اسلامى. شریف‌زاده. حسن مکرم- صاحب‌دیوانى‏

غائبین بى اجازه- آقایان:

تولبت. دکتر- فلسفى. سلطانى. ابوالقاسم بهبهانى. عبدالرحمن- فرامرزى. محمدعلى مسعودى. بهار. شریعت‌زاده. نیکپور. یمین اسفندیارى. گلبادى. سالار بهزادى عباسى. صفاامامى. بهاء‌الدین کهبد. دیرآمدگان بااجازه- آقایان: ملک مدنى. دکتر بقایی. منصف. دکتر طبا. امیر تیمور.

دیرآمدگان بى اجازه- آقایان:

محمد‌حسین صولت قشقایی. بیات. جواد عامرى. دکتر- اعتبار. عزیز زنگنه. معتمد دماوندى. رضوى مسعود ثابتى. ساعد. بوداغیان. اسدى. باتمانقلیچ

 آقاى رفیع اظهار داشتند راجع به صحبتی که سهواً از طرف وزیر سابق فرهنگ در مجلس شده بود سوء تفاهمى ایجاد شد و تذکر داده می‌شود که دانشگاه مورد توجه مجلس است و استادان دانشگاه مورد توجه ما هستند آقاى مهندس رضوى تأیید نموده گفتند در چنین موارد باید به وزیر هم وقت داد که در مجلس توضیح لازم بدهد و نیز دولت باید منافع ایران را در شرکت نفت تأمین نماید.

آقاى اسکندرى در موضوع اولتیماتوم 1911 و انفصال مجلس دوم به پیشنهاد دولت و موضوع مربوط به نفت جنوب توضیحى دادند و راجع به مسابقه ریش معتقد بودند که وزارت فرهنگ باید از این قبیل اعلانات و انتشارات موهن جلوگیرى کند. آقاى دهقان راجع به مذاکرات آقاى اسکندرى استجازه می‌کردند که توضیحى بدهند و صورت مجلس تصویب شد.

آقاى رئیس بیان داشتند هنگام طرح یک دوازدهم سوء تفاهمى پیش آمده همان طور که آقاى عدل از طرف دولت توضیح دادند لازم بود از طرف مجلس نیز توضیحى داده می‌شد، استقلال دانشگاه طبق قانونى که در مجلس به تصویب رسیده همواره محترم و معتبر است مجلس درجه علاقه‌مندى خود را نسبت به دانشگاه ابراز می‌دارد و نسبت به قاطبه علماء و دانشمندان کشور با نظر احترام می‌نگرد. اعتبارنامه آقاى دولتشاهى مطرح شد و آقاى ضیاء ابراهیمى اظهار کردند تقاضا نمودند که آقاى رضوى از اعتراض خود صرف‌نظر کنند و اعتبارنامه آقاى دولتشاهى تصویب شد. آقاى نبوى گزارش انتخابات سیرجان را قرائت نمودند و نمایندگى آقاى عدل اسفندیارى به تصویب رسید. آقاى اقبال تذکر دادند که نظار بانک انتخاب شوند.

+++

 آقایان امین، ضیاء ابراهیمى، محمد‌حسین قشقایی، دکتر معظمى و دکتر بقایی براى نظارت در انتخاب اعضاء دیوان محاسبات به قرعه معین شدند و یک ساعت و نیم به ظهر تنفس داده شد و پس از یک ساعت مجلس مجدداً به ریاست آقاى امیرحسین ایلخان ظفر بختیار تشکیل گردید ولى چون عده کافى نبود بروز یکشنبه محول شد.

نایب رئیس- آقاى دکتر راجى درصورت جلسه فرمایشى دارید؟

دکتر راجى- قبل از دستور عرایضى داشتم‏

نایب رئیس- آقاى اقبال در صورت جلسه اعتراضى دارید؟

اقبال- قبل از دستور عرایضى داشتم.

نایب رئیس- آقاى اردلان در صورت جلسه فرمایشى دارید؟

اردلان- خیر قبل از دستور عرایضى داشتم.

نایب رئیس- آقاى گنجه در صورت جلسه اعتراضى دارید؟

گنجه- خیر قبل از دستور عرایضى داشتم.

نایب رئیس- آقاى حاذقى در صورت جلسه نظرى دارید؟

حاذقى- بنده براى تعطیل جلسه قبل عرضى دارم.

نایب رئیس- صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد، عده‌ای از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کردند (دستور، دستور) و نظر به این که مدتى است از وقت کمیسیون‌ها می‌گذرد و انتخاب کمیسیون‌ها و تعیین دو نفر ناظر بانک لازم است بسته به نظر مجلس خواهد بود اگر اجازه بفرمایید وارد در دستور شویم (دستور، دستور) پس در این صورت شروع می‌شود به انتخاب دو نفر جهت هیئت نظارت نشر اسکناس.

 2- انتخاب دو نفر نظار بانک

نایب رئیس- سه نفر به حکم قرعه انتخاب می‌شوند براى نظارت. آقایان:

آشتیانى‌زاده- محسن گنابادى فتحعلى افشار انتخاب شدند شروع می‌شود به أخذ رأى براى دو نفر هیئت نظار بانک عده حاضر 99 نفر سابقه به راین بوده است که همین طور عادى رأى داده می‌شد و اگر آقایان مایل باشند که با مهره گرفته بشود یک تشریفاتى است.

اقبال- اگر رأى جمع آورى شود مهره الزامى نیست.

نایب رئیس- مثل انتخاب هیئت رئیسه است آقایان آشتیانى‌زاده، گنابادى، افشار تشریف بیاورند. اخذ و استخراج آراء به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل اعلام گردید.

نایب رئیس- نتیجه رأى اعلام می‌گردد، عده حاضر در موقع رأى دادن 99 نفر آقاى دکتر معظمى با 54 رأى و آقاى نراقى با 55 رأى انتخاب شدند آقاى نورالدین امامى 39 رأى و آقاى عرب شیبانى 35 رأى داشتند علیهذا آقایان دکتر معظمى و نراقى اعلام شدند شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون‌ها.

3- انتخاب کمیسیون‌ها

نایب رئیس- پنج نفر قبلاً به حکم قرعه انتخاب می‌شوند براى نظارت. آقایان:

ضیاء ابراهیمى، دکتر مصباح‌زاده، پالیزى، هراتى، نورالدین امامى انتخاب شدند.

نایب رئیس- حالا شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون قوانین دارایی عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر. عده حاضر در جلسه 94 نفر

 (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون دادگسترى عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه 98 نفر.

 (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- انتخاب کمیسیون کشور شروع می‌شود عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه 98 نفر.

 (اخذ رأى به عمل آمد) شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون فرهنگ. عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه 95 نفر.

 (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه 92 نفر.

 (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون کشاورزى عده اعضاء کمیسیون 18 نفر عده حاضر در جلسه 94 نفر

 (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- آقایان توجه بفرمایید کمیسیون امور خارجه قبلًا 12 نفر بود و جمعى از آقایان تقاضا کرده‌اند عده اعضاء کمیسیون خارجه هیجده نفر باشد و مطابق آئین‌نامه هم اشکالى ندارد اگر مجلس رأى بدهد همان هیجده نفر باشد

 (دهقان رأى بگیرد)

 (چند نفر از نمایندگان- رأى لازم نیست مانعى ندارد) شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون امور خارجه عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه 93 نفر، (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون راه عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر عده حاضر در جلسه 94 نفر.

 (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- کمیسیون بهدارى انتخاب می‌شود عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر عده حاضر در جلسه 95 نفر

 (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- کمیسیون نظام انتخاب می‌شود عده اعضاء کمیسیون 12 نفر عده حاضر در جلسه 94 نفر.

 (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- کمیسیون پست و تلگراف انتخاب می‌شود عده اعضاء کمسیون 6 نفر عده حاضر در جلسه 93 نفر

 (اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس- آقایان ضیاء ابراهیمى، دکتر مصباح‌زاده، پالیزى، نورالدین امامى خواهش می‌شود که تسریع بفرمایند هرچه زودتر استخراج آراء کمیسیون‌ها بشود و در جلسه آتیه به مجلس اطلاع داده شود آقاى صدر‌زاده هم از طرف هیئت رئیسه تعیین شده‌اند که با آقایان همکارى کنند. آقاى وزیر دادگسترس فرمایشى دارید بفرمایید.

4- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى

 وزیر دادگسترى- بنده سه لایحه داشتم که می‌خواستم تقدیم مجلس شوراى ملى بکنم یکى لایحه‌ای است که مربوط است به قوانین اداره ثبت اسناد آقایان مسبوق هستند که قانون ثبت اسناد در چندین سال قبل تدوین شده و تمام حوائج ما را تامین نکرده و در طى چند سال اخیر مجبور بودند براى رفع نقائصى که در آن قانون بوده رویه‌های علمى در ضمن بخشنامه‌ها اتخاذ بکنند بخشنامه داراى دو عیب است یکى این که چون مبناى قانونى ندارد به سهولت ممکن است که در آن نظر داد دیگر این که رؤساى دادگسترى یا مدیران کل ثبت چون داراى عقاید و افکار مختلف هستند ممکن است این بخشنامه‌ها را به میل خودشان تغیر بدهند براى رفع این عیب تمام قوانین و بخشنامه‌هایی که براى اداره ثبت تصویب و تنظیم شده بود مطالعه و لایحه‌ای تنظیم کردم که تمام این بخشنامه‌ها به صورت قانون و مواد قانونى پیش‌بینى و تأمین شده و علاوه بر این نواقص دیگرى در کار بود که در قانون ثبت پیش‌بینى نشده بود در این قانون پیش‌بینى شده است موارد مؤثرى که در این لایحه است عبارت است از تعیین مرجع براى حل مشکلات ادارات ثبت، الزام درج بعضى آگهی‌ها در روزنامه‌های محلى یا استان. تعیین تکلیف تقاضاهاى ثبت از طرف اتباع بیگانه. الزام اشخاص به ثبت اموال خود و تعیین ضمانت اجرایی این الزام، اتخاذ تدابیر براى جلوگیرى از نظر سوء استفاده‌های حاجى ربابه‌ها. تعلیق سردفتران متهم به ارتکاب جرم، تعیین مجازات براى سردفترانى که بدون در دست داشتن اجازه مقامات صلاحیت‌دار اقدام به ثت ازدواج زنان ایران با اتباع بیگانه که بدون داشتن اجازه با زنان ایرانى ازدواج می‌کنند. لایحه دیگر مربوط است به ضرر و زیانى که اشخاص از اعمال نارواى دیگران متحمل می‌شوند با این معنى که قانون مدنى ما تمام موارد ضرر و زیان را پیش‌بینى نکرده طرز تعیین ضرر و زیان را پیش‌بینى نکرده به همین جهت اشخاص غالباً درنتیجه صدماتى که بهشان وارد می‌شود چه از حیث صدمات جانى و چه مالى و چه از حیث شرافت وقتى به آنها صدمه‌ای وارد می‌شود چون قانون مدنى ما طرز تعیین خسارات را معین نکرده به محاکم حقوقى مراجعه نمی‌کنند یا اگر به محاکم حقوقى مراجعه بکنند چون در قانون مدنى ما تمام موارد پیش‌بینى نشده به این جهت محاکم نمی‌توانند احکامى صادر بکنند و چون اشخاصى که متجاوز هستند اطمینان دارند که به هیچوجه مسئولیت مدنى بر آنها نیست

+++

 با نهایت بى پروایی جان و مال و شرافت و حیثیت مردم را دچار لطمه قرار می‌دهند براى رفع این عیب به تبعیت از اصل تسبیب که در قانون آمده که در قانون مدنى پیش‌بینى شده 26 ماده براى طرز جبران این قبیل خسارات اعم از خسارات مادى یا معنوى تهیه و تنظیم شده که به مجلس تقدیم می‌شود.

لایحه دیگرى است راجع به کسانى که دعاوى حقوقى خودشان را لباس کیفرى پوشانده و در محاکم جزا مطرح می‌کنند نظر به این که دعاوى جزایی قهراً سرعت سیرى دارد و به علاوه محاکم جزایی قادر هستند که همیشه متهمین را در تحت تضییق و فشار بگذارند غالباً مدعیان براى این که زودتر دعاوى خود را تمام کنند و به مقصود برسند دعاوى خودشان را لباس کیفرى می‌پوشانند و در محاکم جزا مطرح می‌کنند و مدت‌ها وقت مستنطق و مدعى‌المعلوم و محاکم صرف رسیدگى به این قبیل مسائل می‌شود و بعد از مدت‌ها صرف وقت معلوم می‌شود دعواى مطروحه اساساً جنبه کیفرى نداشته و بایستى در محاکم حقوقى مطرح شده باشد و در نتیجه غالباً کارها در محاکم ما متراکم است براى جلوگیرى از این عیب لایحه‌ای تهیه و براى هزینه محاکمات مبالغى در نظر گرفته شده که اگر کسانى برخلاف قوانین کیفرى دعاوى حقوقى خودشان را لباس کیفرى بپوشانند و در مجاکم کیفرى مطرح بکنند مجاکم جزایی پس از این که احراز گردید دعاوى آن‌ها بى‌اساس است می‌توانند براى این‌ها یک جریمه و مخارج محاکمه تعیین بکنند که در نتیجه یک عده زیادى از مردم دچار تضییقات جزایی نمی‌شوند و دیگر این که اوقات دادگاه‌های کیفرى ما فارغ خواهد بود براى رسیدگى به دعاوی کیفرى و ضمناً چند سؤال نمایندگان محترم کرده بودند از بنده که براى جواب آن‌ها حاضر هستم.

 5- طرح چند فقره سؤال و جواب آقاى وزیر دادگسترى‏

دکتر معظمى- پس آقاى رئیس اجازه بفرمایند بنده سؤال کرده بودم‏

نایب رئیس- چون آقاى وزیر دادگسترى براى جواب سؤالات حاضر هستند لذا آقاى معظمى بفرمایید.

دکتر معظمى- سؤالى که بنده از آقاى وزیر دادگسترى کرده بودم یک موضوع فوق‌العاده مهم حیاتى است که مورد توجه تمام اهالى پایتخت است و آن عبارت است از وضع اراضى اطراف طهران و آقایان نمایندگان محترم میدانند که در این چند ساله اشخاصی که به هیچوجه مالک نبودند در نتیجه عملیات تقلب‌‌آمیزى آمده‌اند تمام اطراف تهران را محاصره کرده‌اند (صحیح است) و این سؤالى را که بنده الان می‌کنم نمی‌دانم چه اشخاصى مالک هستند و نظرى هم نداشتم که به اشخاص حمله بشود (صحیح است) ولى نتیجه این عمل چه شد؟ این شده که یک اراضى خیلى زیادى را تصرف کرده‌اند و در آنجا ساختمان نمی‌کنند و بر روى آن یک معاملاتى انجام می‌دهند و یک کمربندى بسته‌اند اطراف طهران که مردم را در واقع در فشار بگذارند و این وضعیت بسیار ناگوار است و مخصوصاً در قضیه سکونت. سؤالی را که بنده از آقاى وزیر دادگسترى کرده‌ام چهار موضوع است که اینجا تکرار می‌کنم که در هر چهار قسمت آقاى وزیر دادگسترى بایستى پاسخ بدهند اینجا بنده سؤال کرده‌ام در صورتی که اکثر این املاک یا متعلق به دولت است و یا اصولًا مالکى ندارد و اگر دولت در این باب عاجلًا تدبیرى نیاندیشد بیم آن است که روز به روز این کمربند محاصره از طرف چند تن مردم نادرست تنگ‌تر شود و در نتیجه زندگانى توده مردم بیش از پیش مشکل و غیرقابل تحمل گردد می‌خواستم بدانم:

1- آیا وزارت دادگسترى از این جریان اطلاع دارد یا نه.

2- اداره ثبت اسناد چه تدابیر عملى براى جلوگیرى از این سوء استفاده‌ها اتخاذ کرده است و آیا پیش‌بینى لازم را در این باب نموده یا نه.

3- دولت آماده است که براى خاتمه دادن به این جریان نامطلوب و سوء استفاده سرشار که عده از مردم سودپرست به ناحق می‌برند و عرصه را برمردم هر لحظه تنگ‌تر می‌سازند تصمیم شدیدى اتخاذ کند یا نه.

4- مالکین عمده که این بیابان‌ها را به ثبت رسانیده و تصرف کرده‌اند چه اشخاصى هستند اسامى آن‌ها را براى اطلاع عموم در مجلس شورای ملى اعلام نمایند. (صحیح است) این چهار سؤالى بود که بنده در اینجا خواستم جناب آقاى وزیر دادگسترى جواب بدهند.

نایب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى- در سنوات اخیر نسبت به اراضی اطراف تهران تقاضاى ثبتى از طرف عده‌ای اشخاص به عمل آمده که قسمتى منتهى به صدور سند مالکیت شده و قسمت دیگر در جریان ثبت است عده‌ای هم فعلًا در صدد درخواست ثبت اراضى مزبور می‌باشند چون تقاضاهاى مزبور طبق مدلول ماده 11 قانون ثبت نبوده و قبل از احراز تصرف تقاضاى ثبت شده به علاوه در خارج شهر مخصوصاً قسمت شمال ابنیه دولتى و املاک خالصه واقع است و تصور نمی‌رفت اراضى مزبور جزء آن‌ها باشد اداره کل ثبت اقدامات زیر را به عمل آورده است.

1- به ثبت تهران دستور داده شده است در آتیه نسبت بقبول درخواست ثبت اراضى اطراف شهر بدواً کمیسیونى مرکب از رؤساى امور املاک و بازرسى ثبت و ثبت تهران و رئیس دائره مربوطه تشکیل مورد تقاضاى ثبت را معاینه و در صورت احراز کامل تصرفات مالکانه متقاضى و بررسى به سوابقی که در ثبت کل نسبت به اراضی خارج شهر موجود است و تطبیق مورد با دستورهایی که سابقاً با جلب نظر شوراى عالى ثبت صادر شده گزارش جامعى تهیه نمایند تا با طرح قضیه در شوراى عالى ثبت از نظر سوابقى که در آنجا موجود است یا از نظر مشورت تصمیم متقاضى اتخاذ و به ثبت تهران براى اجرا ابلاغ گردد.

2- نسبت به درخواست‌هاى ثبتى که قبلًا پذیرفته شده و هنوز سند مالکیت صادر نگردیده دستور داده شده با نهایت دقت به پرونده‌ها مراجعه و از نظر تعارض در تصرف و اختلافى که بین اشخاص یا اداره ثبت با آنان وجود دارد و با سابقه‌ای که راجع به ابطال تقاضاى ثبت این اراضى در سال 1319 در شوراى عالى ثبت موجود است که بعد از ابطال به صورت دیگر و به نام اشخاص دیگر درخواست ثبت شده گزارشى تهیه نماید تا در شوراى عالى ثبت مطرح و درصورت اقتضا درخواست‌های ثبت مزبور هم ابطال گردد و چنانکه در مورد یک قطعه زمین به مساحت تقریبى یک میلیون و ششصد هزار متر مربع که از طرف حبیب الله ربانى درخواست ثبت شده و جریان ثبتى آن هم خاتمه پیدا کرده و فقط سند مالکیت صادر نشده بود در شوراى عالى ثبت ابطال گردید.

3- چون از طرف وزارت دارایی نسبت به درخواست ثبت اراضى که تصور می‌رود قسمتى از آن‌ها از توابع ابنیه و املاک دولتى باشد اقدام نشده به منظور حفظ حقوق دولت و جلوگیرى از دستبرد تجاوز اشخاصى که براى بردن این اراضى کمپانى تشکیل داده‌اند از طرف ثبت کل به وزارت دارایی طى شماره 9318 و 24728 مورخ 25- 8- 26 نوشته شده که با مراجعه به نقشه و سوابقى که در اداره کل ثبت موجود می‌باشد اقدام لازم معمول دارند.

4- چون اخیراً معمول گردید اشخاصى با تبانى با مأمورین ثبت به عنوان این که زمین مورد تقاضاى ثبت آن‌ها پلاک گذارى نشده و از قلم افتاده شماره جدید گرفته و تقاضاى ثبت مقدارى اراضى نموده‌اند و آگهى آن هم با شماره‌های جدید که در واقع وجود خارجى نداشته و کسى هم از تعیین آن شماره‌ها اطلاعى نداشته صادر شده است و به همین جهت صاحبان اصلى آن‌ها در مقام اعتراض برنیامده دستور داده شد من بعد به هیچ کس شماره جدید ندهند و اگر به شماره فرعى از پلاک اصلى تقاضاى ثبت شود باید آن اراضى متصل به شماره‌هاى اصلى باشد و کلیه قطعات را اعم از آن که درخواست ثبت شده یا مجهول‌المالک باشد در روى نقشه نشان بدهند تا بعداً هر قطعه که تقاضاى ثبت نسبت به آن به عمل آمده در روى نقشه منعکس گردد و از اشباهات و اشکالات جلوگیرى به عمل آید.

5- قسمت عمده اراضى بیاض مورد نظر در شمال شرقى تهران خارج دروازه دولت و دروازه شمیران و اطراف عشرت آباد و قصر و قاجار و عباس آباد و جاده نارمک و جاده شوسه دماوند واقع است و عمده کسانى که از چند سال به این طرف نسبت به این اراضى تقاضاى ثبت کرده یا به عنوان مالکیت اراضى مزبور را به دیگران انتقال داده و منتفل الیهم در مقام تقاضاى ثبت برآمده‌اند و نسبت به قسمتی هم سند مالکیت صادر شده عبارتند از على اکبر اعتمادى (معاون حضور) حسین لاچینى، سرهنگ پاشاخان، حسین به افقی، مرتضى نعمان سرهنگ شیخان، سرهنگ خوشنویسان، حاج حسن خرقانى، سید محمد خزانى (سید‌العراقین) وغیره و اخیراً نیز بانو مهرالملوک سپاهى به دعوی انتقال از سالارالدوله در حدود چهار میلیون متر از این اراضى را تقاضاى ثبت کرده است و نسبت به مورد تقاضاى ثبت حبیب الله ربانى هم که به شرح فوق درخواست ثبت آن ابطال گردیده آقاى ارباب مهدى با مداخله و تصرفاتى در اراضى مزبور اخیراً در مقام تقاضاى ثبت آن برآمده که هنوز درخواست ایشان قبول نشده است.

دکتر معظمى- اجازه می‌فرمایید آقاى رئیس‏.

نایب رئیس- بفرمایید.

دکتر معظمى- عرض کنم بنده خیلى متشکرم که آقاى وزیر دادگسترى اقدام فرمودند

+++

ولى موضوع مهمى که بنده سؤال کردم این بود که دولت چه تدبیرى اندیشیده است که به این وضع خاتمه داده شود و این اشخاص که در نتیجه حقه‌بازى در اطراف تهران مالک شدند علاوه بر این که املاکى را در اطراف تهران بردند و اطراف طهران را محاصره کرده‌اند باعث گرانى زمین نیز شده‌اند و اشخاص به هیچ قدرتى نمی‌توانند چهار متر زمین داشته باشند راجع به این قسمت نظر دولت را نفرمودند که چه تدبیرى براى این موضوع فکر کرده‌اند البته شوراى ثبت هم راجع به اسناد دقت می‌کند ولى باید یک فکر اساسى کرد که مردم را از این وضع راحت کرد و از این فشار بیرون آورد (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى جوابى دارید.

وزیر دادگسترى- مطابق قوانین موضوعه کسانی که تقلب می‌کنند در ثبت اراضى البته این‌ها از طرف دادستان تعقیب خواهند شد (مکى- کدام دادستان! همین دادستان تهران که پرونده ساز است) نهایت این که ممکن است یک کسانی که از راه تقلب یک زمین‌هایی را ثبت کرده باشند به موجب مرور زمان تعقیب جزایی آن‌ها ممکن نباشد و قوانین موجود ما هم راه حل دیگرى براى این قبیل موارد پیش‌بینى نکرده. حالا اگر آقایان نمایندگان محترم نظر داشته باشند به این که قانون خاصى یعنى لایحه خاصى تهیه بشود (صحیح است) ممکن است مطلعه بشود و لایحه قانونى آن تهیه بشود.

نایب رئیس- آقاى وکیلى فرمایشى داشتید سؤالى کرده بودید بفرمایید.

وکیلى- مربوط به همین موضوع است بنده لازم است یک توضیحى عرض کنم، بنده از آقاى وزیر دادگسترى سؤال کرده بودم که دو تا صورت به مجالس بفرستند براى روشن کردن صورت اشخاصى که در توقیف هستند بدو جور، یعنى اشخاصی که امروز در مرکز و در ولایت مطابق احکام وزارت دادگسترى به طور موقت و غیر موقت توقیف شده‌اند و سؤال بنده عبارت از این بوده است صورت توقیفی‌های مرکز حداکثر در مدت ده روز در هر ماه براى ما فرستاده شود و صورت توقیفی‌های شهرستان‌ها و استان‌ها را حداکثر در مدت 20 روز براى ما بفرستند و آن صورت باید داراى توضیحات و نکات زیر باشد تاریخ، قرار مستنطق، قرار مستنطق و توقیف به نام و نام خانوادگى توقیف شده، شغل او قبل از توقیف، سن، نوع اتهام، نام مستنطق، تاریخ حکم دادگاه، مدت محکومیت با حکم قطعى، صورت عائله هر زندانى البته در تحقیقات اولیه در هر زندان یک صورتى هست، چون ما در مجلس دائماً حساب پول را می‌کنیم حساب اشخاص را نمی‌کنیم درصورتى که حساب اشخاص مهم‌تر از پول است البته این قسمت چه براى اشخاصی که الان در توقیف هستند و چه براى آنهایی که بعداً هرماه توقیف می‌شوند باید تهیه شود، در هر صورت مجلس شوراى ملى باید یک احترامى براى اشخاص قائل شود، مجلس شوراى ملى نسبت به جمعیتی که در این مملکت است باید یک حسابى داشته باشد این سؤالى بود که از آقاى وزیر دادگسترى خواهش کردم که این صورت را به مجلس بفرستند که مجلس مستحضر باشد و مطالعه کند، یک موضوع دیگرى که در سؤالم نبود و خواستم این را هم در اینجا بگویم این است که در دوسال قبل از این در وزارت دادگسترى یک کمیسیونى تشکیل شد که آقاى دکتر معظمى هم مدیریت عامل آن را داشتند به نام حمایت زندانیان اعلیحضرت همایونى هم یک پانصد هزار ریال مرحمت فرمودند یک عده‌اى هم اعانه دادند و از کارمندان عالیمرتبه دیوان کشور هم آنجا عضویت داشتند مثل جناب آقاى هیئت مرحوم وجدانى و آقایان دیگر، خواهش دارم وضعیت آن کمیسیون را هم براى ما روشن کنید.

دکتر عبده- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم آقاى رئیس.

مهدى ارباب- بنده عرضى دارم.

نایب رئیس- از ماده 109 می‌خواهید استفاده کنید.

مهدى ارباب- بله.

نایب رئیس- بفرمایید.

مهدى ارباب- البته آقایان محترم همه بدون شک رفت و آمد می‌کنند در اراضى اطراف تهران مخصوصاً طرفین جاده سرخ حصار و ملاحظه فرموده‌اند که از چند سال به این طرف مقاطعه‌کاران تمام شن‌های این اراضى را می‌برند و به جاى آن سنگ‌های مازاد ساختمان‌های شهر را می‌گذارند و به اطراف شهر تهران یک منظره ویرانه‌ای داده‌اند بنده با شرکت چند نفر از رفقاى خودم ...

 نایب رئیس- آقا این که 109 نیست. مهدى ارباب مقدمه 109 است، عرض کنم این اراضى را خریدیم براى این که یک محلى تشکیل بدهیم که در آن براى استفاده از آب‌های تحت‌الارضى چاه‌هایی حفر کنیم و کمکى به مردم بکنیم و از آبى هم که بنده در جوادیه داشتم آنجا مورد استفاده قرار بدهیم، ثبت این زمین از نظر فروشنده ابطال شد سیصد هزار تومان ما اینحا آلوده شدیم و قریب 48 هزار تومان مطابق حسابى که بنده دارم این سنگ‌های روى زمین را که حتى مأمورین دولت هم توجه نکردند این اراضى مال کیست و خراب کردند صرف تسطیح این اراضى کردیم قریب دویست هزار متر این اراضى ما به اشخاص فقیر مجانى و بلاعوض دادیم 600 متر و 1000 متردادیم که خانه‌های ارزان ساختند و الان سکونت دارند بدون این که یک دینار بگیریم و همین که ما مشغول آبادى شدیم عده‌ای طماع موقع جریان ثبت آن‌ها معارض شدند و به طمع افتادند به خیال این که بتوانند یک اراضى که 300 هزار تومان خرجش شده و مردم درش سکونت دارند این را ببرند و الان مدتى است که در ثبت مشغولند، خلاصه این که عملى که بنده و رفقاى بنده کردیم صرفاً از نظر منافع شخصى نبوده و به نظر منافع عامه هم بوده و هرکدام از آقایان هم که رفقاى فقیر و بیچاره‌ای دارند به بنده معرفى کنند و بنده زمین می‌دهم آب می‌دهم کمک می‌کنم بروند مردم زندگانى کنند تا این که آنجا از این صورت ویرانه بیرون بیاید اما به طور تحقیق عده‌ای هم سوء استفاده کرده‌اند که البته باید رسیدگى بشود اما نکته‌ای که خیلى جالب توجه است این است که شورى عالى ثبت یک مقام بالاترى می‌خواهد که رأى او را رسیدگى بکند و امیدوارم که این موضوع را آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند تا روى اشتباه یک احکامى صادر نشود و باعث زحمت مردم نشود (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى حاذقى سؤال کرده بودید؟

حاذقى- بله.

وزیر دادگسترى- اجازه بفرمایید بنده جواب سؤال آقاى وکیلى را بدهم.

نایب رئیس- بفرمایید.

وزیر دادگسترى- تهیه صورت مورد نظر آقاى وکیلى راجع به اشخاصی که بازداشت شده‌اند به کیفیتی که خواسته‌اند اشکال دارد زیرا تعیین عائله هر زندانى با این که در تحقیقات اولیه معمول نبوده که این قسمت به طور صریح استعلام گردد مستلزم این است که از تمام اشخاصى که در این کشور زندانى هستند تحقیق به عمل آید و همچنین براى تعیین این که کدام بازپرس قرار بازداشت صادر نموده و نوع اتهام باید به پرونده هاى تمام بازداشت شدگان با سوابق آن‌ها در دفتر زندان مراجعه شود تشخیص مدتى را هم که محکوم بازداشت شده قبلًا زندانى بوده منوط به مراجعه پرونده و سوابق موجود در دفتر زندان است که انجام این مراتب و روشن نمودن آن‌ها مستلزم صرف وقت زیادى از طرف کارمندان دادسراها است معذلک طبق بخشنامه به کلیه دادسراها دستور داده شد صورت مورد نیاز را تهیه و ارسال دارند پس از وصول مراتب به عرض خواهد رسید راجع به قسمت حمایت زندانیان همان طور که آقاى وکیلى فرمودند سابقاً این جمعیت وجود داشت نهایت این که بعضى از اعضاء هیئت مدیره در موارد مقرره حاضر نشدند که به وظایف خودشان عمل کنند و نقصى که در آئین‌نامه بود مانع بود از این که دیگران را دعوت کنند اخیراً این موضوع مورد نظر واقع شد و نقص آئین‌نامه مرتفع شد و قریباً اقدام به کمک هاى مؤثرى هم خواهد شد که به همان طریقى که در آئین‌نامه نوشته شده اقدام براى حمایت به زندانیان بکنند.

نایب رئیس- آقاى حاذقى بفرمایید.

حاذقى- ای کاش نظامنامه مجلس شوراى ملى به وکلا حق داده بود که همان طورى که در موارد مشاهده تخلفى یا اهمالى در اجراى قوانین نماینده سؤال می‌کند از دولت و وزرا همان طور هم وکلا حق داشتند که از وکلا سؤال بکنند و آن‌ها را مورد استیضاح قرار بدهند اگر این حق بود خیلى به جا بود که من از آقایانى که واقعاً وظیفه مقدس نمایندگى مجلس شورای ملى را با آن نظر احترام نگاه نمی‌کنند سؤال کنم و آن‌ها را مورد سؤال قرار بدهم و حالا سؤال و استیضاح اگر جایز نیست استرحام و استدعا شاید جایز باشد من از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم با همین وظیفه‌ای که دارند بیش از این توجه بفرمایند (رحیمیان- اسم ببرید کی‌ها هستند) استدعا می‌کنم آقایانى که در مجلس شوراى ملى فقط به عنوانش اکتفا نموده‌اند و از ایفاى وظیفه سنگینش منحرف شده‌اند توجه بفرمایند و همان طور که در یک جلسه خصوصى عرض کردم ساده‌ترین وظیفه یک وکیل همان نشستن در ساعات مجلس شورای ملى است این اظهار خستگى و سستى و این

+++

 سهل انگارى به عقیده من در پیشگاه ملت ایران که احتیاج مبرمى به فعالیت و جدیت دارد قابل عفو نیست.

نایب رئیس- آقاى حاذقى این سؤال از وزارت دادگسترى است؟

حاذقى- این مقدمه سؤال است و امیدوارم که مقام ریاست هم توجه بفرمایند که مجلس از اکثریت نیفتد. سؤالى که بنده کرده بودم یک موضوع قانونى است که البته جناب آقاى وزیر محترم دادگسترى باید پاسخ بدهند آقایان نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که بین توجه و مراقبت قوه قضائیه در اجراء حق و عدالت و وقوع جرایم و جنایات یک نسبت معکوسى وجود دارد یعنى به هر قسمت و اندازه‌ای که مقامات قضایی کشور در اجراى قوانین مملکتى و نظامات کشورى سعى و مجاهدت بکند و به موقع احقاق حقوق متظلمین بشود و در بسط عدل و اجراى عدالت اجتماعى که هدف قوه مقننه کشور است کوشش بکند به نسبت عکس آن جرایم و جنایات تقلیل پیدا می‌کند و کم می‌شود (صحیح است) علت اساسى ازدیاد جرایم و جنایات در کشور اگر خوب تجزیه و تحلیل بشود رکود و سستى دستگاه قوه قضائیه کشور است که مجرم و جنایتکار و متعدى از حدود مقررات و نظامات سوء استفاده می‌کنند و تعدى به حقوق دیگران می‌نمایند و مطمئن هستند که شاید دستگاه قضایی در تعقیب آن‌ها و مجازات آن‌ها شدت عمل و جدیتى را که لازم است به خرج نمی‌دهد و احیاناً از حدود قانون مستثنى و برکنار می‌مانند- در حدود 4 ماه پیش بود که اینجا نسبت به یکى از آقایان نمایندگان، به آقاى شهاب خسروانى موقعى که از مجلس شوراى ملى بیرون می‌رفتند یک جرمى اتفاق افتاد که یک نفر ایشان را مورد ضرب و جرح قرار داد که مدتى در بیمارستان بسترى بودند البته هم آقایان نمایندگان در مورد مشاهده نقض قانون اعم از این که نسبت به یک نماینده مجلس شوراى ملى یا به یک فرد عادى بلاتفاوت اتفاق بیفتد هم در این سؤال با من شریک هستند (صحیح است) که از مقام وزارت دادگسترى توقع دارند که نتنها نسبت به این جرم و تعقیب مجرم بلکه به طور کلى نسبت به هرگونه جرایم و اتفاقى که پیش می‌آید یک سرعت عمل و یک دقت و یک توجه بیشترى بکنند که در حقیقت مقصود اساسى که عبارت از عبرت و انتباه یک جامعه است از تعقیب مجرم به دست بیاید و از تعداد مجرمین کاسته شود آقایان نمایندگان در نظرشان هست که چند سال پیش یک جرم مشهودى اتفاق افتاد که یک نفر در روز روشن زد یک نفر دیگر را کاظم بهجو را شنیده‌اید که عیال او را در روز روشن به اشتباه به جاى شوهرش کشته‌اند و قاتل را هم در حینى که مرتکب قتل یوده گرفته‌اند، حتى خونبهاى مقتول را هم به صورت یک چکى در جیبش پیدا کردند و مقامات آگاهى و شهربانى هم پرونده او را مرتب کردند و به دادگاه دادند، در همان موقع مجلس شوراى ملى یک قانونى به قید دو فوریت گذرانید که براى جلوگیرى از نظایر این جنایات مراحل استیناف و تمیز این گونه کارها را که حکومت نظامى هم بود البته ما به هیچوجه خواهان حکومت نظامى نیستیم و به کلی از آن متنفریم و خواهان لغوش هم هستیم ولى در آن موقع حکومت نظامى هم در تهران بود و متأسفانه با این که مجلس در آن موقع رأى داد و این اختیار را داد که در دو مرحله، مرحله بدوى و تجدید‌نظر این گونه مجرمین را تعقیب کنند و مجازات نمایند در این کار هم باز آن مجرم را ملاحظه می‌فرمایید که در مدت طولانى معطل کردند و باز آن قاتلى را که در محکمه بدوى محکوم به قتل شده بود بعد از مدتى اورا از اعدام معاف کردند و به یک مدتى حبس اورا محکوم نمودند و آن را هم که به 5 سال حبس محکوم شده بود به یک ماه حبس کارش را تمام کردند و مرخصش کردند البته این‌ها نه مربوط به دولت حاضر است و نه به وضع فعلى خواستم یک نمونه از عده که از این سستى دستگاه قضایی کشور سوء استفاده می‌کنند خواستم این مطلب را به عرض مجلس شوراى ملى برسانم البته خاطر جناب آقاى وزیر دادگسترى مستحضر است که از این سؤال نه من و نه همکاران من هیچگونه نظرى به این که خواسته باشیم یک تعرضى کرده باشیم نداریم منظور ما جلب توجه دستگاه قضایی کشور و مملکت است به اجرای حق و عدالت و قانون من خواستم از آقاى وزیر مخترم دادگسترى سؤال کنم که نسبت به تعقیب این مجرمى که جرم مشهودی را مرتکب شده و همچنین سایر جرائم از قبیل قتل مرحوم محمد مسعود که تمام افکار متوجه کشف قاتل است و سایر جرائم چه اقداماتى فرموده‌اند و ما را اطمینان می‌دهند که این قبیل جرائم دیگر اتفاق نیفتد و تکرار نشود.

وزیر دادگسترى- موضوع مورد سؤال آقاى حاذقى که کتباً به وزارت دادگسترى اعلام فرموده بودند مربوط به ضرب و جرحى بود که به آقای شهاب خسروانى وارد شده و مقدمه شمه‌ای راجع به لزوم تسریع دعاوى کیفرى فرمودند که این امرى است مسلم و محقق و هیچ کس نمی‌تواند منکر این مطلب باشد که حسن اثر مجازات وقتى ظاهر می‌شود که دعاوى کیفرى به زودى و به سرعت جریان پیدا به کند و تمام بشود، اکر در دادگاه‌های ما دعاوى کیفرى به عهده تعویق می‌افتد دلایل و جهات متعددى دارد که قسمت عمده آن مربوط به نقص قوانین موجوده است و براى رفع نقص قوانین موجوده هم بنده از روز تصدی‌ام به وزارت دادگسترى تا‌کنون در حدود ده لایحه تهیه و تقدیم مجلس شورای ملى کرده‌ام متأسفانه هیچ یک از لوایح نه فقط در مجلس شورایملى طرح نشده بلکه در کمیسیون دادگسترى هم به نتیجه مطلوب نرسیده اگر آقایان توجه بفرمایند تصدیق می‌فرمایید که وضع حاضر دادگسترى به خصوص دعاوى کیفرى و قوانین به آن مستلزم توجه بیشترى است و استدعا می‌کنم توجه بفرمایید لوایحى که تقدیم شده رسیدگى و دقت قرار گیرد. و اما راجع به این شخص به خصوص که ضارب آقاى شهاب خسروانى است اتفاقا این مورد از مواردى است که نهایت سرعت در رسیدگى به کار او به کار برده شده به این معنى که از روزى که دستگیر شده تا اکنون در توقیف است و غیر از توقیف یک متهمى که این حد اکثر اقدامى است که می‌شود کرد آقایان می‌دانید که اقدام دیگرى نمی‌توان نمود و اگر دو سه ماه هم رسیدگى و تحقیقات بدوى ایشان طول کشیده از این نظر بوده که خود شهاب خسروانى یک نفرى که اسمش نظرم نیست محرک این واقعه معرفى کرده‌اند بدون این که دلایل و شواهدى براى آن بگویند و چندین دفعه از طرف بازپرسى به ایشان مراجعه شده و تقاضا شده است که اگر قرائن و شواهدى در دست دارندکه این شخص ضارب محرکى داشته آن شواهد را به مستنطق بدهند که مورد رسیدگى واقع بشود اتفاقاً ایشان حاضر نشدند و تشریف نبردند پیش مستنطق و کتباً هم دلایل و شواهد را ذکر نکردند. چون بیش از این هم نمی‌شد این کار را معطل کرد از این جهت در تاریخ 23 فروردین مستنطق قرار مجرمت ضارب را صادر کرده و به محکمه جنحه براى رسیدگى فرستاده و نسبت به آن کسی که مورد نظر آقاى شهاب خسروانى بوده که او محرک بوده است نظر به این که دلیلى ذکر نکرده‌اند پرونده مفتوح است البته هر وقت آقاى شهاب خسروانى قراین و شواهدى ذکر بکنند و مستنطق را آگاه کنند البته آن شخص هم احضار خواهد شد و مورد رسیدگى واقع می‌شود

حاذقى- اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس- بفرمایید.

حاذقى- عرض کنم در قسمت تأخیر کار کمیسیون‌ها هم حق با جناب آقاى وزیر دادگسترى است که تقریباً چهل روز است کمیسیون‌های مجدد انتخاب نشده بود و دوره کمیسیون‌های قبل هم گذشته بود البته حالا که کمیسیون‌ها انتخاب شد نظر ایشان را در مورد لوایحى که داده‌اند آقایان تأمین می‌فرمایند و گزارش‌ها به مجلس می‌آید ولى از این سرعت عملى که فرمودند مورد نظرشان هست و توجه دادند که مجرم و جانى به نوبه خودشان در هر مرحله‌ای که هست تعقیب شود بنده به نوبه خودم از ایشان تشکر می‌کنم‏.

نایب رئیس- آقاى معتمد دماوندى سؤالى داشتید؟ (جمعى از نمایندگان- نیستند) آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- عرض کنم چون دو جلسه پیش آقاى حکمت رئیس مجلس فرمودند براى این که نظم مجلس محفوظ باشد و معلوم باشد که چه اشخاصى در موقع انجام وظیفه تسامح می‌کنند و از مجلس خارج می‌شوند من دستور دادم که یک نفر از اعضاى مجلس صورت اشخاصى که در موقع تشکیل جلسه خارج می‌شوند بردارد و به اطلاع مجلس برساند (صحیح است) صورت مجلس هم هست آقایان هم همه شاهد هشتند بنده براى این که آن بیان آقاى حاذقى را که اظهار فرمودند و تذکر آقاى رحیمیان روشن بشود تذکر ایشان صحیح است و بیان آقاى حاذقى هم وارد است ما که اشخاصى هستیم که از اول وقت حاضر می‌شویم در مجلس و انجام وظیفه می‌کنیم (صحیح است) دلیلى ندارد که مثل دیگران بعدم انجام وظیفه متهم شویم بنابراین استدعا می‌کنم همین الان صورت را بردارند الان ملاحظه بفرمایید عده حاضر 77 نفر است در صورتی که نیم ساعت پیش 90 نفر 92 نفر بود اشخاصى که کار دارند و می‌خواهند بروند دنبال کارشان و کارهاى دیگر دارند باید معلوم بشود در اینجا تا در جراید هم منعکس شود.

نایب رئیس- در این خصوص هیئت رئیسه کاملاً مراقبت خواهد کرد و همین طور که فرمودید عمل خواهد کرد که من بعد از این اتفاقات رخ ندهد آقاى دکتر راجى.

6-‌ بیانات بعد از دستور یک نفر از نمایندگان‏

دکتر راجى- روزی که آقاى دکتر بقایی با حساب دقیق خود در اینجا نتیجه گرفت که قیمت هر ساعت و قت مجلس شوراى ملى براى ملت ایران یکصد هزار ریال تمام می‌شود هنوز اضافه مقررى تصویب

+++

 نشده بود و یک عامل مهم را هم آن روز ایشان به حساب نیاوردند آن عامل انتظاراتى است که مردم و نسل آتیه ایرانى از این مجلس دارند با در نظر گرفتن آن عامل تصور نمی‌کنم کسى بتواند براى وقت مجلس قیمتى معین نماید و از همین لحاظ که اوقات مجلس را فوق‌العاده گرانبها می‌شمارم تا کنون کمتر مصدع شده‌ام قبلاً تشکر می‌کنم که ریاست مجلس شوراى ملى و آقایان نمایندگان اجازه می‌دهند چند لحظه‌ای راجع به خوزستان مطالبى به عرض برسانم (نمایندگان- بفرمایید) اگر در ذکر مطالبم بیان شیرین و فصاحت ادیبانه اکثر ناطقین محترم را ندارم و اگر مقدورم نباشد مطالب خود را به حد کافى پرورانده و توضیح می‌دهم اطمینان دارم ذکاوت و هوش فراوانى که در مستمعین وجود دارد که از هر مجملى که به عرض برسانم حدیث مفصلى خواهند خواند و امیدوارم مطالبى را که فهرست‌وار به عرض می‌رسانم توجه و تأیید فرمایند.

1-  یک هفته قبل یعنى 4 و 2 و 1327 موقعى که لایحه یک دوازدهم مطرح بود جناب آقاى دکتر متین دفترى تبصره‌ای پیشنهاد کردند که با اصل لایحه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید یعنى حکمیتى که راجع به ادعای ورثه خزعل نسبت به اراضى و املاک خوزستان به عمل آمده بود بر طبق آن قانون ملغى شد ...

موسوى- یک فقره تلگرافى است که رسیده تقدیم می‌کنم خواهش می‌کنم قرائت فرمایید

دکتر راجى- توسط جناب آقاى موسوى نماینده محبوب خوزستان، مجلس شوراى ملى.

رونوشت جناب آقاى نخست وزیر، رونوشت جناب آقاى وزیر دارایی، رونوشت جناب آقاى وزیر دادگسترى، رونوشت کیهان، خبر مسرت بخش الغاء حکمیت مشئوم به نام ورثه مرحوم خزعل در تمام عشایر خوزستان ایجاد سرور و شادمانى عمومى عشایر فدویان متجاوز از هزار سال است که در این املاک تصرفات مالکانه داشته و داراى خانه و مسکن بوده‌اند اشخاصى از جهل ما به اوضاع جاریه کشور و اطاعت در پرداخت مالیات سوء استفاده کرده و پرداخت مالیات را دلیل به بى‌حقى فدویان دانسته‌اند و با توطئه قصد بردن املاک چاکران را داشتند اگر جناب آقاى استاندار معظم و محبوب ما عشایر مقیم منطقه حکمیت منحوسه را به دولت شاهنشاهى و توجه نمایندگان ملت امیدوار نمی‌فرمودند زیر بار ننگ قبول عبودیت و مالکیت اشخاص متعددى که از صدها فرسنگ راه نظرشان را به کلبه و آشیانه ما دوخته‌اند نمی‌رفتیم این آقایان متوجه باشند که عشق به ایران و جایگاهى که اجساد پدران ما در آن مدفون است ما را با قامت در این منطقه سوزان و با زراعت دیمى نگهداشته پدران و نیاکان ما براى حفظ مرزهاى خوزستان به خون آغشته و در خاک طپیده‌اند تاریخ آبنده نشان خواهد داد که ما هم شایستگى فرزندى پدران را دارا و در صف اول سربازان مدافع میهن جا داریم فدویان از عنایات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى پدر تاجدار و محبوبمان و از توجه نمایندگان ملت و علاقه دولت و جرائد حقگو و تمام کسانى که در الغاء این حکمیت منحوسه قدمى برداشته و آن را رد کرده‌اند سپاسگذاریم و از شدت شادى از عهده شکر برنمى‌آییم و نیز از جناب آقاى استاندار معظم که مانع اجراى این حکمیت منحوسه شدند و از حقوق ما حمایت فرموده‌اند تا مجلس و دولت با صلاح کار ما پرداخت متشکریم. سید یوسف لطیفى رئیس عشایر شهره‌اشم و کارون سید کریم نعمتى رئیس عشایر شهره‌اشم و غیره تلگرافی مبنى بر تشکر از مجلس از نقاط مختلف حوزه انتخابیه اینجانب رسیده و از این عمل مجلس مردم خوشحال و ابزار رضایت کرده‌اند این مطلب را باید تذکر دهم که ورثه خزعل در نهایت عسرت و تنگدستى می‌گذرانند حتى بین آنان اشخاصى هستند که توانایی درمان بیمارى خود را ندارند به نام این عده معدود معاملات بی‌شمارى شده که عواید آن مورد استفاده جمعى است که از خزعل نباید ارثى ببرند (شادلو- اسم ببرید آقا) بنده چون در حرفه پزشکی‌ام عادت به حفظ اسرار دارم اسامى اشخاص را نمی‌برم بنده براى وارث خزعل عقیده دارم که هریک باید زندگانى مرفه داشته باشند و اکنون که مجلس شورای ملى صلاح ندانسته است اراضى خوزستان به آن واگذار شود از دولت تقاضا دارم که هرچه زودتر تکلیف قطعى آنان را تعیین کند و براى حقى که دارند از خالصه‌جات دولتى در استان‌های دیگر به آنان واگذار شود و از لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسى این تصمیم اگر اتخاذ شود کاملاً مطابق صلاح خواهد بود.

2- نخیلات- پس از آن که رضاشاه فقید خزعل را ملزم کرد که در تهران بماند خزعل توسط مباشرین خود املاکش را در محل به دیگران اجاره داد ولى راجع به نخیلات که مال مردم و در تصرف مردم بود خودش کم‌ترین اقدامى ننمود چون از نخلستان‌ها خزعل باج یا مالیات می‌گرفت 23 سال تمام فلاحین در نخیلات تصرف داشتند پس طبق قانون مرور زمان باید رعایا و فلاحین را صاحب نخلستان‌ها دانست مگر نه این است که در جاهاى دیگر املاک بزرگ و اراضى وسیع را بین زارعین تقسیم می‌کنند چرا باید اینجا پس از آن که فلاحى متجاوز 23 سال زحمت کشیده و نخلستان چند صد نخلی را به عرصه رسانده است از تصرفش خارج کنند.

در 1314 قانون 1314 قانون واگذارى اراضى خالصه خوزستان به تصویب مجلس شورای ملى رسیده و ذکر شده که اشخاص می‌توانند نخلستان‌های خود را به ثبت برسانند، تقاضاهاى ثبتى که تاکنون به عمل آمده بالغ بر 4600 فقره می‌شود متأسفانه بر این تقاضاهاى ثبت بر عرصه اعتراض شده و در نتیجه فلاحین مأیوس و دلسرد گشته و عده‌ای درصدد هستند که از کارون یا شط‌العرب به آن طرف رودخانه مهاجرت کرده و ایران را ترک کنند. توجه دیوان عالى کشور را به این نکته حساس جلب می‌کنم و متذکر می‌شوم که نباید با اقدامات غیر منصفانه بر تعداد اشخاص ناراضى در این کشور افزوده شود آئین‌نامه اجراى قانون واگذارى اراضى خالصه خوزستان در دولت جناب آقاى قوام و بعداً در دولت جناب آقاى حکیمى به شکل تصویب‌نامه 21 ماده‌ای گذشته و دستور اجراى آن صادر شده و این آئین‌نامه به مردم حق می‌دهد که اراضی را که درنتیجه زحمت خود آماده زراعت کرده و بکنند به نامشان ثبت داده شود لذا مردم حق دارند زمین را که در آن تخم عمل کاشته‌اند از ثمره‌اش بهرمند شوند.

اکنون با اجازه آقایان چند کلمه‌ای راجع به شرکت سهامى نفط انگلیس و ایران تذکر می‌دهم. در تصویب قانون رد مقاوله نفت همین مجلس دولت را مکلف کرده که براى تأمین منافع ایران با شرکت نفت و مقامات صلاحیت‌دار وارد مذاکره شود بنده هم مثل سایر آقایان منتظرم که از نتیجه این مذاکرات به نفع کشور ایران هرچه زودتر اطلاع یابم فعلاً عرایضم مربوط به کارگران و کارمندان شرکت نفت می‌باشد، شرکت نفت دو نوع کارگر دارد یکى عمله و کارگر معمولى که شماره آن بر حسب احتیاج روز کم و زیاد می‌شود این‌ها البته منزل ندارند. دوم کارگران ماهر از قبیل شوفر، نجار، متصدى ماشین، سیم- کش و غیره تعداد آنان بالغ بر 60000 نفر می‌شود اکنون شرکت برنامه ساختمان 5000 خانه براى این کارگران ماهر خود در دست اقدام دارد اگر به همین طرزى که عمل می‌شود پیش بروند تا سال آخر قرار داد یعنى 1993 هم تصور نمی‌کنم این کارگران صاحب خانه شوند، شرکت نفت محصول و صادرات خود را مضاعف کرده یعنى قریب بیست میلیون تن در سال نفط صادر می‌کند و قریب نصف آن را به آمریکا می‌فروشد اگر بهانه شرکت نفت این است که کارخانه‌جات انگلیس لوازم ساختمانى (آهن در و پنجره) را نمی‌توانند بیش از میزان سهمیه که براى شرکت تعیین کرده بدهند و در خود انگلیس خرابی‌ها باید جبران شود چه مانعى دارد که مقدارى لوازم ساختمانى از امریکا وارد کنند که برنامه ساختمان خانه‌های کارگران زودتر عملى شود خاصه که در بودجه 1327 تقدیمى دولت در بند ب. ماده هفت ذکر شده که هر مؤسسه صنعتى بیش از صد نفر کارگر دارد باید براى کارگرانش خانه تهیه کند اطمینان دارم که این قسمت از لایحه بودجه را مجلس تصویب خواهد کرد، وزارت کار یکى از کارهاى خوبش تهیه قانون کار است که هنوز به مجلس نیامده بنده امیدوارم هرچه زودتر آن لایحه تقدیم مجلس و انتظار دارم که در آن لایحه کشاورزان را فراموش نکرده باشد.

کشاورزان و کارگران ایرانى همه اشخاصى هستند که متدین مایلند شکمشان سیر باشد منزل مناسبى داشته باشند و از روى صمیمیت کار کنند کارگر ایرانى همه میهن‌پرست و شاهدوست‌اند و اگر شیادانى پیدا شدند که آن‌ها را گول زده و اغفال کنند براى مدت طولانى نبوده است- (صحیح است) یکى از مزایاى اخلاقى این طبقه این است که قانع و راضى و قدرشناس هستند همین چند دستگاه درمانگاه سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى در خوزستان به قدری مورد تقدیر و رضایت مردم شده که حد ندارد درصورتی که طبیب و دوا جزء چیزهاى عادى و طبیعى است باید در دسترس هر بشرى گذارده شود و متأسفانه به واسطه عدم کفایت تعداد پزشک از یک طرف و تمایل همکاران پزشکى این جانب به زندگانی طهران اغلب پست‌ها خالى مانده و باید به فکر استخدام پزشک اجنبى و خارجى براى شهرها و قصبات باشیم. (صحیح است) دولت وزارت کار به جاى آن که فکر این باشند که هزینه زندگانى

+++

کارگران را پایین بیاورند سال قبل حداقل دستمزد را 5 ریال افزودند و متأسفانه به نسبت خیلى زیاد‌ترى زندگى در نقاط کارگرى گران شد، (صحیح است) همه می‌دانند سر موفقیت ژاپون قبل از این جنگ این بود که براى کارگر زندگانى ارزان و خوبى در داخل کشور تأمین می‌کرد و از این رو محصولات خود را به قیمت ارزان‌تری در بازارهاى دنیا در مقابل رقباى خود به فروش می‌رساند اگر زندگى کارگرى در ایران گران شود ضرر بزرگى عاید کشور خواهد شد روزی که دستمزد یک کارگر ایرانى معادل یا تقریباً نزدیک دستمزد یک کارگر اجنبى شود آن روز صدور نفت خام فزونى یافته و به جاى این که بدست ایرانیان تصفیه شود نفت ما در جاى دیگر به دست دیگران تصفیه خواهد شد الان در آبادان نان مأکول اگر پیدا شود کیلویی 20 ریال گوجه فرنگى کیلویی 40 ریال، جوجه مرغ دانه‌ای 120 ریال و کرایه یک خانه دو اطاقى در ماه 3000 ریال است دولت و وزارت کار باید در صدد ارزانى زندگى باشند و این دردها را به وسائل مقتضى درمان کنند.

شرکت بیمه- بیمه کارگر به نظر من از چیزهاى لازم و حتمى است ولى در ایران استفاده بیمه را فقط شرکت سهامى بیمه می‌برد مثلًا در آبادان کارگران از لحاظ بیمارى بیمه هستند براى این منظور شرکت مبلغ قابل ملاحظه‌ای همه ماهه به بیمه می‌پردازد چون شرکت‌های سهامى بیمه ایران به جز یک پزشک ناظر در محل وسیله دیگرى ندارد کلیه مصدومین و مجروحین و آسیب دیدگان و بیماران به وسیله بهدارى خود شرکت نفت درمان می‌شوند براى درمان این کارگران شرکت بیمه قسمتى از مبلغى را که از شرکت نفت گرفته به خود شرکت به عنوان حق درمان مسترد می‌دارد و درنتیجه مبلغ قابل ملاحظه‌ای همه ماهه عاید شرکت سهامى بیمه ایران می‌شود و کارگرانى که احتیاج به آسایشگاه یا استراحت ممتدى دارند ویلان و بلاتکلیفند درصورتى که شرکت سهامى بیمه ایران می‌تواند از همان عوایدى که از کارگران شرکت نفت بدست می‌آورد آسایشگاه و بیمارستان‌های مناسبى در نقاط خوش آب و هوا براى کارگران بسازد و سلامت و صحت آنان را تأمین کند.

کارمندان ایرانى- شرکت نفت مطابق ماده 16 امتیاز مکلف است که به تدریج به کارمندان ایرانى افزوده و از کارمندان انگلیسى بکاهد (صحیح است) بنده با ماده 17 کارى ندارم ولى صلاح مملکت را در این می‌دانم که دولت شرکت نفت را مکلف کند که همه ساله لااقل 2000 نفر اشخاص فنى و متخصص در رشته‌های مختلف تربیت کرده و بدون آن که مقید باشد آن عده را در استخدام خود نگاهدارد تحویل جامعه ایرانى دهد (صحیح است) این عمل کارى است که مؤسسات بزرگ و صنعتى در اغلب نقاط جهان حتى در خود انگلستان می‌کنند.

دکتر طبا- ماده 16 را هم بفرمایید.

دکتر راجى- ... ماده 16 به نظر بنده اهمیت ندارد براى این که هزار نفر انگلیسى را بیرون کند اولاً هزار نفر به جاى آن‌ها پیدا کردن کار مشکلى است ثانیاً این که در سایر نقاط ایران احتیاج به مهندس و اشخاص فنى زیاد داریم در صورتى که اگر آن‌ها سالى 2000 نفر براى ما تربیت بکنند و آن اشخاص متخصص باشند در سایر استان‌ها هم ممکن است مورد احیاج ما باشند و البته من، هیچ عیب و نقصى نمی‌بینم که درصورتی که اشخاص کافى و مهندسین متخصص هم داشته باشیم ماده 16 هم اجرا بشود حال اجازه می‌خواهم چند کلمه هم راجع به راه خرمشهر و نیروى دریایی جنوب به عرض برسانم. راه خرمشهر به اهواز که به تشخیص هر مطلع و منصفى مهم‌ترین راه تجارتى و اقتصادى کشور است از داخله ایران به خلیج‌فارس متأسفانه خراب شده و اداره راه آهن عقیده دارد که هیچ جاده‌ای نباید با خط آهن موازى باشد در صورتی که مال‌‌التجاره‌هاى تجار در گمرک خرمشهر انبار شده و راه آهن به قدر کافى واگن براى حمل آن ندارد و از طرف دیگر احتیاجات مردم باعث شده که شرکت‌های اتوبوس‌رانى و حمل مال‌التجاره در همین جاده خراب مقدار زیادى مسافر و کالا بین خرمشهر و اهواز حمل و نقل کند این چه فکرى است که بگویند راه خراب شود تا عایدى راه آهن فزونى یابد مگر اتوبوس و کامیون مالیات بنزین نمی‌دهند بنده جداً از دولت تقاضا می‌کنم که به اهمیت این راه توجه کرده در ساختمان آن تسریع کند نیروى دریایی جنوب پس از پایان جنگ اخیر قرار شد که به جاى کشتی‌های از بین رفته ما واحدهایی از انگلستان به نیروی دریایی جنوب داده شود بنده انتظار دارم که وزارت جنگ بودجه حمل و نقل این واحدها را هرچه زودتر تصویب کند (صحیح است) و این کشتی‌ها در خلیج‌فارس به خدمت مشغول شوند به نظر بنده باید نیروى دریایی جنوب از هرجهت تقویت شود چون فقط سرحدات دریایی ما و جزایر قشم و بحرین و سایر نقاط خلیج و همچنین جلوگیرى از قاچاق‌ها بعهده نیروى دریایی است و از طرف دیگر باید امیدوار بود که در آتیه نزدیکى قادر شویم با کشتی‌های تجارى ایرانى کالا و محصولات خود را به بازار هاى دنیا بفرستیم و حراست آن بحریه تجارتى نیز بعهده نیروى دریایی جنوب خواهد بود لذا باید عظمت و تقویت این نیروى ارتشى خود را خواستار باشیم. در خاتمه برمی‌گردیم به موضوع اراضى خوزستان یکى از مهندسین (موریسن نودسن) به نام دان که افتخار آشنایی ایشان را هم داشتم پس از مطالعات و تحقیقاتى که در خوزستان به عمل آورد اظهار می‌کرد از آب فراوانى که در خوزستان به هدر می‌رود و از خاک سوزانى که به شکل اراضى بیکران بایر و بی‌مصرف و بى حاصل افتاده می‌توان براى 50 میلیون نفوس کار و غذا و زندگانى تأمین نمود. استان‌های مشابهى هم مثل خوزستان هستند که در نتیجه کار می‌توانند جمعیت زیادترى را در خود پرورش دهند ما که اذعان داریم فقر و گرسنگى و انقراض نژاد ما را تهدید می‌کند باید در راه علاج آن هرچه زودتر بکوشیم دردهاى بزرگ را درمان‌های قوى و فورى تسکین می‌دهند امروز ممالک متحد امریکاى شمالى به سایر دول اعم از کوچک و بزرگ از لحاظ اقتصادى کمک‌های شایانى می‌کند و ما هم می‌دانیم که سرمایه‌های داخلى ما براى انجام کارهاى بزرگ کفایت نمی‌کند باید از دولت امریکا بخواهیم که به ملت کوچک ایران کمک کند و از این کمک قادر شویم مقام خود را در آتیه بین‌الملل جهانى احراز کنیم، بنده چون به سیاست موازنه معتقد هستم و عقیده دارم هرقدر به ملت ایران کمک شود باز کم است و اگر سایر ممالک معظم با همان شرایطى که امریکا به ملل کوچک کمک می‌کند خواستند یا توانستند به ما کمک کنند باید از استعانت آنان نیز برخوردار شویم.

دولت جناب آقاى حکیمى که تعدادشان با آقایان وزیران مشاور 15 نفر است و حد متوسط سن شریف هریک از آقایان را اگر 50 تا 60 سال فرض کنیم جمعاً 800 تا 900 سال عمر کرده‌اند اگر نصف سال آنان را براى کسب معلومات و تکمیل تحصیلات کسر کنیم باید نتیجه بگیریم که این دولت داراى 300 تا 450 سال مطالعه است به نظر بنده قابل قبول نیست دردنیائیکه به سرعت زیاد پیش می‌رود باز هم آقایان براى مطالعات بیشترى وقت بخواهند تکرار می‌کنم نه فرهنگ نه بهداشت براى آدم گرسنه نان نمی‌شود فقط تأمین زندگانى اقتصادى نسل آتیه ایرانى را نجات خواهد داد نباید ترسید که فرزندان ما بعد از ما مقروض خواهند ماند اگر براى نسل آتیه مقدار کافى درآمد تهیه کنیم چه عیب دارد که معادل عشر آن درآمد هم به رایش قرض بگذاریم. عده‌ای در این مملکت بیم آن را دارند که در صورتى که از خارج قرض بکنیم پول به دست اشخاص ناصالح تلف می‌شود ولى هنوز در ایران صلحایی وجود دارند که مورد اعتماد همگانى بوده و به هیچوجه از طریق وطن پرستى و درستى منحرف نمی‌شوند. از این اشخاص در همه جاى ایران یافت می‌شوند حتى اگر درست بنگرید در همین مجلس هم عده‌ای را پیدا خواهید کرد. بنده مطالب زیادى هم راجع به شرکت نفت و هم راجع به خوزستان دارم ولى امروز از تصدیع بیشترى صرف‌نظر کرده و اگر در آتیه مجازم فرمودید باز مطالبى به عرض خواهم رساند. (صحیح است- احسنت)

مهندس رضوى- به غیر از قسمت آخرش همه صحیح است.

دکتر راجى- خیال می‌کنم قسمت آخرش از همه صحیح‌تر باشد.

رحیمیان- ما زیر بار قرضه آمریکا نمی‌رویم ما خودمان پول داریم.

دکتر راجى- ... تمام صادرات ایران در سال 150 میلیون است یعنى سى میلیون دلار اگر مقایسه بکنیم مساوى می‌شود با درآمد یک تجارتخانه آمریکایی ما کجا پول داریم؟

نایب رئیس- آقاى وکیلى در باب سؤالتان توضیحى دارید؟

وکیلى- بله، بنده راجع به سؤالم توضیح دارم از جوابى که جناب آقاى وزیر دادگسترى به سؤال بنده دادند خیلى متشکرم این یک وعده بود و فرمودند کار یک قدرى مشکل است عرض کنم که سؤال بنده دو قسمت بود و وقتى که بنده این سؤال را می‌کردم مشکلاتش را هم در نظر داشتم این نبود که نفهمم چقدر مشکل است یک سؤال راجع به زندانی‌هاى فعلى البته چون در

+++

 وزارت دادگسترى مثل سایر وزارتخانه‌هاى بزرگ یک احصائیه بزرگ و یک دفاتر صحیحى نبوده است و راجع به حالا هم البته تا یک مدتى می‌شود تنظیم کرد تصدیق می‌کنم سؤال دوم بنده یک تقاضایی بود که یک دفاترى در وزارت دادگسترى باشد که هر ماه روى احصائیه معلوم شود که در این مملکت چند نفر اشخاص توقیف شده‌اند، چند نفر حکم توقیفشان صادر شده براى چه موضوع و چه کاره هستند داراى چند نفر عائله هستند؟ و هرماه چند نفر مرخص می‌شوند. این تصور می‌کنم همان طوریکه. یک دفاترى در یک مؤسسه‌ای هست براى نوشتن یک تومان و دو تومان معمولًا، وزارت دادگسترى هم یک دفاترى در تحت نظر چند نفر تنظیم بکند شخص قیمتش بیشتر از پول است. جرایم اشخاص را در آن دفاتر بنویسند که کى توقیف شده و برایش چه حکمى صادر شده یعنى حکم قطعى صادر شده است؟ عائله‌اش، خانواده‌اش کیست؟ سوابقش چیست؟ که معلوم بشود که در مملکت چه جرم‌هایی واقع می‌شود و چه اشخاصى توقیف می‌شوند و من تصور می‌کنم این از اهم واجبات است که وزارت دادگسترى باید داشته باشد براى هر فرد ایرانى باید قیمت قائل شد پول اهمیت ندارد در یک مملکتى که بودجه سالیانه‌اش 600 میلیون است و خودش 16 میلیون جمعیت دارد یک فرد ایرانى باید قیمت داشته باشد و این را هم می‌خواهم بنده با جرأت عرض کنم آن چیزى که در ایران قیمت ندارد و از همه ارزان‌تر است افراد و اشخاص است، آدم است. اهمیتى براى وجود شخص در ایران قائل نیستند به جهت این که دولت ما حساب همه چیز را می‌خواهد داشته باشد ولو ندارد ولى نسبت به آدم هیچ حسابى نداشت و چطور می‌شود که یک حکمى از وزارت دادگسترى یا شعبات وزارت

+++

 دادگسترى در ولایات صادر بشود و معلوم نشود کى را توقیف کرده‌اند در عرض این ماه و چند نفر عائله دارد چطور زندگى می‌کند. آقاى وزیر دادگسترى الان یک لایحه‌ای اینجا دادند که هنوز خوانده نشده و من خیلى خوشوقت شدم می‌گویند که مجازات‌های کیفرى را نسبتاً در محاکم کمتر بکنند و مجازات‌های نقدى باشد در دنیا امروز پى این می‌گردند که اشخاص را بى‌جهت گرفتار نکنند و هرچه می‌توانند مجازات را ببرند روى نقدى و براى این که بتوانند فرصت بدهند وقتى که یک نفر توقیف می‌شود ولو عللى هم داشته باشد عائله این بدبخت سرگردان می‌شود و خودش وقتى می‌آید بیرون به جامعه بدبین است چون مجازات با جرأت عرض می‌کنم که مناسب با جرم‌ها نیست این را وزارت دادگسترى باید با کمال صراحت درست بکند دقت بکند یک لایحه منظمى درست بشود که هر ماه صورت اشخاصى که توقیف می‌شوند به مجلس بفرستند براى زندانی‌های فعلى هم در مدت معینى هرچه تهیه شده اینجا بفرستید این توضیح بنده بود.

بعضى از نمایندگان- تنفس بدهید آقاى رئیس.

7-  تعیین وقت جلسه آینده- ختم جلسه

نایب رئیس- بعضى از آقایان نمایندگان سؤالاتى از وزارتخانه‌ها کرده‌اند ولى تا حالا که آقایان وزراء حاضر نشدند و مخصوصاً به آقای نخست وزیر هم تذکر داده شد که آقایان بفرمایند براى سؤال آقایان نمایندگان روزهایی که جلسه می‌شود حاضر بشوند براى نبودن وزیر دارایی امروز بعضى از لوایح نشد که مطرح بشود اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز چهار‌شنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر.

 (جلسه مقارن ظهر ختم گردید)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى‏: امیر‌حسین ظفربختیار

اخبار مجلس

کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب مجلس برای تجدیدنظر در آئین‌نامه داخلی که عبارت از آقایان تقی‌زاده . دکتر معظمی. دکترعبده.نبوی.ابوالحسن رضوی. عامری . کفایی.دکتر متین دفتری.هاشم وکیل. حاج امین.شریعت‌زاده. دکتر شفق بودند در اولین جلسه خود هیئت رئیسه کمیسیون را از این قرار انتخاب نمودند

آقای تقی‌زاده       رئیس

دکتر معظمی       نایب رئیس

آقای ابوالحسن رضوی   مخبر

آقای ابوالحسن کفایی   منشی

سپس شروع به رسیدگی آئین‌نامه داخلی مجلس و آئین‌نامه تنظیمی در دوره فترت که در حقیقت پروژه‌ای بود نموده در جلسه سوم خود که روز چهارشنبه 8-2-27 ساعت 6 بعد از ظهر تشکیل شد تا ماده پروژه پیشنهادی با اصلاحاتی تصویب و ساعت هفت و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد . جلسات آتیه کمیسیون روزهای دوشنبه و چهارشنبه 6 بعد از ظهر می‌باشد.

روز شنبه 11-2-27 دو و نیم قبل از ظهر کمیسیون بودجه به ریاست آقای دکتر بقایی و با حضور آقایان وزیر دارایی و به‌نیا و انواری مدیران کل وزارت دارایی تشکیل مذاکراتی در اطراف بودجه کل 1327 کشور مخصوصا قسمت در آمدها شده و پس از مذاکراتی در مالیات املاک مزروعی رأی به ارقام عایدات به جلسه بعد موکول شد.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294372!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)