کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/09]

جلسه: 61 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 آبان ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه تعیین پایه فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراها

3. شور اول یک قسمت از لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 61

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 آبان ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه تعیین پایه فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراها

3. شور اول یک قسمت از لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس سه ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز اول آبان ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه:‌ آقایان مکرم افشار - اردبیلی - امیر ابراهیمی - دبیر سهرابی - معدل - ناصری - معتصم سنگ - شباهنگ - بیات ماکو - قراگوزلو - پناهی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان موقر - دکتر جوان - وکیلی)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد

2. شور و تصویب لایحه تعیین پایه فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراها

رئیس - گزارش کمیسیون فرهنگ شور دوم است‏

گزارش کمیسون‏:

کمیسیون فرهنگ با حضور آقاى کفیل وزارت فرهنگ لایحه شماره 9159 دولت راجع به تعیین پایه استخدام فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراهاى مقدماتى و عالى را براى شور دوم مطرح و ماده واحده زیر را تنظیم نموده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس - ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است با رعایت شرایط مقرر در فقرات 1. 3. 4 ماده دوم قانون استخدام کشورى و ماده هفتم و یازدهم قانون تأسیس دانشسراها به فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراهاى مقدماتى پایه دو آموزگارى و به فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراى عالى پایه دو دبیرى اعطا نماید.

رئیس - آقاى کفیل وزارت فرهنگ

+++

کفیل وزارت فرهنگ (آقاى مرآت) - با این که آقایان نمایندگان با لوایح فرهنگ پیوسته موافقت دارند و محتاج نیست توضیحاتى عرض شود ولى براى این که آقایان محترم به اساس این لایحه اطلاعات بیشترى پیدا کنند پاره‌ای مطالب مربوطه به آن را عرض می‌کند

وزارت فرهنگ برحسب اشاره ملوکانه برنامه نوینى براى خود طرح کرده که قسمتى از آن را بى‌مناسبت نمی‌دانم به اطلاع آقایان نمایندگان برسانم. ساختمان دانشگاه تهران که چند سال است شروع شده هنوز قسمت عمده آن باقى مانده است که با بررسی‌های کافى و ملاحظه کامل نکات فنى ترتیبى داده شد که قسمتى از بقیه ساختمان آن شامل دانشکده‌هاى فنى و حقوق و باشگاه دانشجویان منتها تا دو سال دیگر به پایان برسد البته تهیه ساختمان براى دانشکده‌ها کافى نبوده و برنامه دروس آن نیز مورد توجه باید باشد از این جهت در برنامه دانشکده حقوق تجدید نظر کلى به عمل آمد مطابق برنامه سابق انشعاب رشته‌های تخصصى از سال دوم شروع می‌شد ولى در این سال هنوز اطلاعات عمومى دانشجویان نسبت به دروس عالیه حقوقى و اقتصادى تکمیل نشده بود از این جهت دروس سال اول و دوم مشترک قرار گرفت و انشعاب رشته‌های دروس را به سال سوم بالا بردیم و امیدوارى حاصل است که در سال تحصیلى آینده بتوانیم این انشعاب را از سال سوم هم بالاتر برده مخصوص دوره‌های دکترا بکنیم یعنى تخصص در رشته‌ها پس از به پایان رسیدن تحصیلات لیسانس یعنى پس از فراگرفتن مقدمات کافى شروع گردد.

در برنامه دانشسراى عالى نیز تجدید نظر اساسى شد به این کیفیت که اولاً براى دبیرى هر رشته دروس کافى و متناسب پیش‌بینى شد و دوره تحصیلات هر رشته هم سه سال گردید

چون دانشجویان در دانشکده‌های وقتى خوب می‌توانند از برنامه و دروس استفاده کنند که تحصیلات متوسطه آنان از روى روش و اسلوب معینى انجام شده باشد در برنامه متوسطه هم شوراى عالى فرهنگ مشغول تجدید نظر است ولى مهم‌تر از آن موضوع تهیه کتاب براى دبیرستان‌ها است که از هرحیث براى دانش‌آموزان ما مفید باشد مثلاً در قسمت تاریخ آنان را از نفوذ اغراض نویسندگان قدیم خارجى یا اشتباهات آنان محفوظ نگاه دارد و تاریخ‌های درسى از روى منبع صحیح و قسمى تهیه شود که غرور ملى و میهن‌پرستى و کشوردوستى را در جوانان ایجاد و تقویت کند (نمایندگان - صحیح است) یا مثلاً در قسمت کتاب‌های قرائتى قطعاتى باید در دسترس دانش‌آموزان گذاشت که از اصول سستى و عزلت خالى و برعکس دانش‌آموزان را آراسته به سعی و همت و اعتماد به نفس بار آورد.

در کتاب‌های مربوطه به علوم همواره مراقبت شود که اکتشافات نوینى در حدود برنامه هر درس تدریس شود و به طور کلى کتاب‌ها از حیث انشا و رعایت اصول آموزش و پرورش خالى از نواقص باشد. براى تهیه کتاب‌های دبیرستانى طبق این اصول عده‌ای از دانشمندان دعوت شده‌اند و یک اساسنامه جامعى براى این کار تهیه و به تصویب رسید و امیدواریم بتوانیم این کار را در عرض دو سال انجام کنیم‏

اصلاح برنامه متوسطه و تهیه کتاب‌های دبیرستانى وقتى به خوبی مفید و مؤثر واقع می‌شود که دقت بیشترى به دبستان‌ها بشود یعنى در درجه اول براى دبستان‌ها ساختمان‌های مخصوصى با رعایت اصول فنى و بهدارى تهیه گردد زیرا خردسالان در فصل نمو و رشد استخوان‌ها و عضلات در دبستان زندگى می‌کنند و در اینجا است که باید فکر صحت بدن و سلامت روح آنان باشیم (صحیح است)

این چند قسمت کار که ارتباط‌شان با هم براى آقایان روشن گردید وقتى می‌تواند صورت فعلیت یابد که وزارت فرهنگ معلمین یعنى آموزگاران و دبیران خوب در اختیار داشته باشد و آموزگار و دبیر خوب

+++

را از راه تشویق می‌توان تربیت و جمع‌آورى نمود و اینک این لایحه که به نظر آقایان می‌رسد براى تأمین این منظور اساسى که ریشه سایر کارهاى فرهنگى است تهیه گردیده و امیدوارم با تصویب این لایحه جوانان بااستعداد و فراست به شغل شریف آموزگارى و دبیرى روآور شوند و دانشسراها هم آنان را به خوبی آماده این خدمت کنند و به این ترتیب موفق شویم آموزگاران و دبیران تحصیلکرده و شایسته داشته باشیم (صحیح است - احسنت)

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - البته این نکاتى را که تذکر دادند و منسوب به فرمایش ملوکانه هم فرمودند مورد کمال تشکر است براى دبیرها و کلیه اعضای فرهنگ فقط عرضى که داشتم راجع به این است که با تشویقى که از دبیرها و آموزگارها شده است یک مختصر اصلاحى در این ماده به نظر بنده لازم است که نسبت به کسانی که تاکنون فارغ‌التحصیل بوده‌اند و هنوز رتبه یک دارند به آنها هم رتبه دو آموزگارى و دبیرى داده بشود و همین طور در قانون تربیت معلم که دبیرهاى کنتراتى و لیسانسیه‌ها را داراى یک رتبه قانونى کرده‌اند اجازه داده شده بود که سوابق خدمت آنها هم جزء خدمت‌شان محسوب بشود در صورتی که کسور بازنشستگى را بدهند و چون این موضوع در کمیسیون فرهنگ تصویب شده بود لازم بود در مجلس هم تصویب شود این است که به عنوان تبصره به این ماده واحده پیشنهاد شده است و بنده هم تقاضا می‌کنم که این ماده واحده با این دو اصلاح تصویب شود حالا آن پیشنهاد خوانده شود اگر این نظریه را تأمین کرده است که هیچ و گرنه یک پیشنهاد دیگرى تقدیم کنم‏

رئیس - آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده - اگر چه همین طورى که آقاى کفیل وزارت فرهنگ اظهار داشتند هر وقت لوایح راجع به دانش و فرهنگ در مجلس مطرح می‌شود با یک شوق و ذوق و با یک موافقتى تلقى می‌شود چون خود ایشان بیاناتى کردند بنده هم در سهم خودم خواستم یک تذکرى داده باشم اولاً آنچه راجع به دبستان‌ها اظهار کردند حقیقت اسباب خوشوقتى همه است بنده از نقطه‌نظر بهداشت که ساختمان دبستان‌های جدید مطابق اصول بهداشت باشد یکى از عوامل فوق‌العاده مؤثر در تربیت و نمو جسمانى نسل آتیه خواهد بود و مسئله مابین خودمان بماند متأسفانه تا به حال یعنى تا چندى قبل یک چیزى معمول بوده است که حتى خانه‌هایی را که هیچ کس براى سکنى اجاره نمی‌کرده براى مدارس و دبستان‌ها اجاره می‌کردند که اغلب آنها از نقطه‌نظر صحى حقیقت غیر قابل سکنى بوده و این موضوع که قابل توجه شده است فوق‌العاده از نظر بهداشت عمومى نافع است امیدوارم موفق بشوند در این دوره چندین هزار دبستان به سبک جدید و اصول علمى در تمام نقاط مملکت تأسیس شود. قسمت دیگر که راجع به پروگرام مدارس فرمودند خواستم تذکر بدهم که در دبیرستان‌ها و دبستان‌های دخترانه سال‌های سال است همان پروگرام قدیمى تدریس می‌شود و بعضى مواد هست که به عقیده بنده فوق‌العاده سنگین است در صورتی که زیاد هم براى آنها نافع نیست من جمله ریاضیات است که از قدیم معمول بوده است به واسطه داشتن چند نفر ریاضى‌دان در دارالفنون همیشه تحصیلات ریاضى ما خیلى سنگین بوده است و اگر تحصیلات ریاضى را با علوم طبیعى مقایسه کنیم می‌بینیم هیچ طرف نسبت نیست مثلاً سابقاً بنده خودم در نظرم است شاگردى که مثلثات می‌خواند در مدرسه دارالفنون آن وقت جغرافى حدود مملکت را نمی‌دانست یا نمی‌دانست ریشه یا اصل درخت و طبیعت آن چیست و تاکنون هم همان رویه باقى است و فقط یک اندازه‌ای تعدیل شده است ولى این تا یک حدى است این است که اگر صلاح بدانند در پروگرام دبیرستان‌ها یک تجدید نظرى بشود و یک اندازه از این سنگینى کاسته شود یک قسمت دیگر هم که خواستم تذکر بدهم راجع

+++

به دبیرستان‌هاى ولایات است البته یکى از اصول مسلمه براى پیشرفت کارها این است که تمام قسمت‌ها با هم هم‌قوه و هماهنگ شوند و متأسفانه شاگردان مدارس ولایات با مرکز هم‌قوه و هماهنگ نیستند مثلاً فرض کنید یک شاگردى که دبیرستان کرمان را تمام کرده با شاگردى که دبیرستان مرکز را تمام کرده (با این که وضع دبیرستان‌های ولایات خوشبختانه خیلى خیلى بهتر شده) مقایسه کنیم می‌بینیم که قوه آنها به یک اندازه نیست این است که وقتى داخل دانشکده می‌شوند فوق‌العاده دچار زحمت می‌شوند علت این است که غالب معلمین مایل هستند که در مرکز بمانند و امتناع می‌کنند که بروند به دبیرستان‌هاى ولایات این است که یک تفاوت فاحش در پروگرام دبیرستان‌های مرکز و ولایات موجود است به عقیده بنده اگر توجهى راجع به این موضوع بکنند که عموم محصلین هماهنگ شوند فوق‌العاده نافع است و یکى هم راجع به پروگرام مدارس نسوان و دخترها است به نظر بنده چنانچه یک چیزهایی که بیشتر مربوط به زندگی پراتیک و عملى آنها است اگر در پروگرام آنها منظور شود نافع‌تر خواهد بود تا یک مسائلى که بیشتر جنبه تئورى و جنبه لفظ دارد این بود که خواستم این موضوع را هم تذکر بدهم که فکرى در این خصوص نیز بفرمایند.

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود:

(پیشنهاد آقایان نراقى - اعتبار و دکتر طاهرى به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده به طریق زیر اصلاح و تبصره به آن الحاق شود

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است با رعایت شرایط مقرر در فقرات 1. 3. 4 ماده دوم قانون استخدام کشورى و ماده 7 و 11 قانون تأسیس دانشسراها به فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراى مقدماتى پایه 2 آموزگارى و به فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراى عالى و مشمولین تبصره ماده 4 قانون تربیت معلم پایه دو دبیرى اعطا نماید

فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراها که در تاریخ تصویب این قانون داراى پایه یک آموزگارى یا دبیرى هستند مشمول این قانون بوده و کسر حقوق و پایه آنان در صورت بودن اعتبار ترمیم می‌شود.

تبصره - سال‌های خدمت گذشته مشمولین ماده 12 و 13 قانون تأسیس دانشسراها جزء خدمت رسمى آنان محسوب می‌گردد ولى باید کسور تقاعد گذشته را بر طبق قوانین مربوطه نقداً تأدیه نمایند

رئیس - آقاى کفیل وزارت فرهنگ در این باب نظرى دارند بفرمایند؟

کفیل فرهنگ - عرض کنم این لایحه که تقدیم شده گر چه نظر آقایان را تأمین می‌کند یعنى این که این جا گفته شده است که پایه دو دبیرى اعطا می‌نماید البته هم شامل کسانى است که فعلاً وارد خدمت هستند و هم شامل کسانى است که بعداً وارد خدمت می‌شوند حالا هم اگر بخواهند تصریح شود بسته به نظر آقایان است‏

رئیس - نظر آقاى مخبر چیست؟

دکتر سنگ (مخبر کمیسیون) - این ماده واحده طورى اصلاح شده است که منظور همه آقایان تأمین می‌شود معهذا بنده مخالفتى ندارم قبول می‌کنم‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماذه پیشنهادى با تبصره که ضمیمه شده است آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد

3. شور اول یک قسمت از لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه‏

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به وصیت‌نامه مطرح است. این لایحه طبع و توزیع شده است حالا مذاکره در کلیات می‌شود اگر آقایان اظهارى دارند بفرمایند

بعضى از نمایندگان - نظرى نیست‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

+++

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود

ماده 1. وصیت‌نامه اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدى یا تملیکى منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمى یا سرى تنظیم شود

رئیس - ماده دوم‏

ماده 2 - ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمى و اعتبار آن به طوری است که براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر است‏

رئیس - ماده سوم‏

ماده 3 - وصیت‌نامه عادى در صورتى معتبر است که تمام آن به خط موصى نوشته شده و داراى تاریخ روز و ماه و سال به خط موصى بوده و به امضا او رسیده باشد

رئیس - ماده چهارم‏

ماده 4 - وصیت‌نامه سرى ممکن است به خط موصى یا به خط دیگرى باشد ولى در هر صورت باید به امضای موصى برسد و به ترتیبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت یا محل دیگرى که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود

رئیس - ماده پنجم‏

ماده 5 - کسى که نمی‌تواند بخواند نمی‌تواند به ترتیب وصیت‌نامه سرى مالى را مجاناً وصیت کند

رئیس - ماده ششم‏

ماده 6 - کسى که نمی‌تواند حرف بزند می‌تواند وصیت‌نامه سرى تنظیم کند لیکن باید تمام وصیت‌نامه به خط موصى نوشته شده و به امضای او برسد و نیز در حضور مسئول دفتر رسمى در وصیت‌نامه بنویسد که این ورقه وصیت‌نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روى پاکت یا لفافى که وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصى در حضور او نوشته است‏

رئیس - ماده هفتم

ماده 7 - وصیت‌نامه عادى باید تا یک سال از تاریخ فوت موصى قبل از این که اجرا شود نزد حاکم صلحى که ترکه در حوزه او واقع است آورده شود و اگر وصیت‌نامه مهر و موم شده باشد باید در حضور حاکم مزبور مهر و موم آن باز گردد حاکم صلح صورت مجلسى مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و امضا می‌نماید - وصیت‌نامه سرى نیز به همین ترتیب باز می‌شود لیکن باید وصیت‌نامه مزبور در حضور اشخاصى باز شود که لفاف آن را امضا یا مهر کرده‌اند و در تاریخ باز کردن وصیت‌نامه زنده هستند.

اصل وصیت‌نامه‌ای که مطابق این ماده نزد حاکم صلح باز می‌شود در دفتر‌‌خانه دادگاه می‌ماند و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

رئیس - ماده هشتم‏

ماده 8 - وصیت‌نامه سرى را موصى همه وقت می‌تواند به ترتیبی که براى استرداد اسناد امانتى مقرر است استرداد نماید

هر وقت بر اداره ثبت (به وسیله مراجعه ورثه یا هر وسیله دیگر) محقق شد که موصى فوت نموده وصیت‌نامه را نزد حاکم صلح می‌فرستد تا بر طبق دستور ماده 7 اقدام باز شدن آن و تنظیم صورت مجلس بشود.

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز شنبه 14 آبان ماه دو ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس چهار ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

تعیین پایه استخدامی فارغ‌التحصیل‌های دانشسرای مقدماتی و عالی

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است با رعایت شرایط مقرر در فقرات 1. 3. 4 ماده دوم قانون استخدام کشوری و ماده هفتم و یازدهم قانون تأسیس دانشسراها به فارغ‌التحصیل‌های دانشسراهای مقدماتی پایه دو آموزگاری و به فارغ‌التحصیل‌های دانشسرای عالی و مشمولین تبصره ماده چهارم قانون تربیت معلم پایه دو دبیری اعطا نماید.

فارغ‌التحصیل‌های دانشسراها که در تاریخ تصویب این قانون دارای پایه یک آموزگاری یا دبیری هستند مشمول این قانون بوده و کسر حقوق پایه آنان در صورت بودن اعتبار ترمیم می‌شود.

تبصره - سال‌های خدمت گذشته مشمولین ماده 12 و 13 قانون تأسیس دانشسراها جزء خدمت رسمی آنان محسوب می‌گردد ولی باید کسور تقاعد گذشته را طبق قوانین مربوطه نقداً یا اقساطاً تأدیه نمایند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293677!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)