کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13
[1396/05/15]

جلسه: 6 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه سیزدهم آذر ماه 1320  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى فروغى نخست وزیر

3- انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13

جلسه: 6

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه سیزدهم آذر ماه 1320

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى فروغى نخست وزیر

3- انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس پنجشنبه ششم آذر ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) تصویب شد. آقاى نخست وزیر.

2- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى فروغى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى فروغى)- خاطر آقایان محترم را یاد‌آور می‌شوم که در ماه شهریور که مقارن بود با حوادث مهمى که در این کشور روى داد بنده عارضه کسالت سختى پیدا کردم به طورى که دو ماه قبل که مأمور تشکیل هیئت دولت بودم چنان بسترى شده بودم که از براى معرفى هیئت دولت و حتى براى مباحثه برنامه هیئت دولت نتوانستم در مجلس شوراى ملى حاضر بشوم و آقایان دکترها و پزشک‌ها چه داخلى و چه خارجى به بنده توصیه می‌کردند که می‌بایستى کار نکنم و به این واسطه امیدوار بودم آن چند روزى که از دوره دوازدهم مجلس شوراى ملى باقى مانده است بگذرانم و دوره جدید مجلس شوراى ملى افتتاح بشود و مشغول کار بشوند و بنده بتوانم آسایش پیدا کنم و استراحتى بکنم ولیکن اخیراً مراحم اعلیحضرت همایونى و عنایات ایشان را نسبت به خودم طورى دیدم و به اندازه‌اى اظهار علاقه فرمودند به این که بنده به خدمت‌گذارى خود ادامه بدهم که خجل شدم و ناچار امیدم به این بود که آقایان نمایندگان محترم که از حال بنده کاملاً استحضار دارند رعا‌یت حال بنده را بکنند و آن منظور حاصل شود ولیکن حسن توجه آقایان نتیجه بر‌عکس بخشید حاصل کلام این است که باز هم در تشکیل هئیت دولت جدید و اشتغال به کار کشور قرعه فال به نام من ناتوان زده شد بنابراین هئیت دولت را از این قرار به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم: آقاى تدین وزیر فرهنگ- آقاى باقر کاظمى وزیر

+++

بهدارى- آقاى مجید آهى وزیر دادگسترى- آقاى على سهیلى وزیر امورخارجه- آقاى سپهبد احمدى وزیر کشور- آقاى گلشاییان وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- آقاى سرلشکر احمد نخجوان وزیر جنگ- آقاى سرلشکر جهانیانى وزیر راه- آقاى على اکبر حکیمى وزیر کشاورزى- آقاى دکتر مشرف نفیسى وزیر دارایى- آقاى حمیدسباح وزیر پست و تلگراف- به طورى که آقایان ملاحظه مى‌فرمایند تغییرات در کابینه سابق زیاد داده نشده است فقط دو سه نفر از کابینه خارج مانده‌اند و آقایان محترم مستحضرند که تشکیل کابینه‌ها طورى است که گاهى اوقات مستلزم این می‌شود که اشخاص تغییر و تبدیل پیدا کنند این تغییر و تبدیل ابداً نه دلالت می‌کند بر این که آن وزرایى که سابق بوده‌اند کار نکرده‌اند و یا بد کار کرده‌اند و محل اعتماد نیستند و نه دلایت می‌کند بر این که بعدها نباید به آنها کار داده شود امیدوارم آقایانی که در کابینه سابق به سمت وزارت محل استفاده بودند و خارج شده‌اند باز هم بتوان از وجودشان فعلاً به وجوه دیگر استفاده کرده و البته روزى هم باز به سمت وزارت محل استفاده خواهند شد باز آقایان به خاطر دارند که در دو ماه قبل هیئت دولت سابق که به مجلس شوراى ملى معرفى شد بر‌حسب معمول برنامه‌اى تقدیم مجلس کرد که اینجا مطرح و موضوع مباحثه شد و بالاخره مجلس شوراى ملى آن برنامه را تصویب کرد حالا در واقع هیئت دولت با یک جزئى تفاوتى همان هیئتى است که سابق بود مجلس شوراى ملى هم اکثریتش همان شکلى است که در دوره دوازدهم بود به استثناى عده قلیلى همان آقایان کرسى‌هاى سابق و این مقام را اشغال کرده‌اند و بنده خیلى خوش وقتم به این که مى‌بینم و ممکن شد که بعد از دوره دوازدهم مجلس شوراى ملى کماکان باز به سهولت و در مدت کمى تشکیل شد. حالا مجلس که تقریباً تغییرى نکرده و هیئت دولت هم تغییر کمى کرده است برنامه ما هم که تقدیم مجلس شده بود. تقریباً دو ماه بیشتر از آن نگذشته و آن برنامه اولاً مشتمل بر مسائلى بود که گمان می‌کنم تا مدت مدیدى ممکن است زمینه عملیات هر هیئت دولتى باشد و به علاوه مدت هم مدت زیادى نبوده است که بتوان در آن مدت تمام مطالب آن برنامه را به انجام رسانید و به استثناى بعضى قسمت‌ها که انجام گرفته باقى مطالب کاملاً یا جزاً باقى است و بایستی انجام بگیرد. بنابراین گمان می‌کنم آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که ما برنامه تازه‌اى دیگر تقدیم مجلس نکنیم که اوقاتى از مجلس را مصروف این کار بکنیم. چیزى که هست این است که مسائلى که در کشور هست برحسب مقتضیات گاهى اوقات بعضى از آنها بیشتر اهمیت پیدا می‌کند و بیشتر فوریت دارد و ایجاب می‌کند که هیئت دولت و کارکنان مملکت به آنها بیشتر اهمیت بدهند امروز هیئت دولت این طور می‌بیند و تصور می‌کنم که آقایان نمایندگان محترم هم این نظر را داشته باشند که در اول درجه اهمیت امری که باید نه تنها هیئت دولت بلکه همه عناصر صالح این کشور علاقه دارند که در آن صرف اهتمام شود مسأله استقرار امنیت است (نمایندگان- صحیح است) متأسفانه در نتیجه همان حوادثى که به آن اشاره کردیم و در ماه شهریور واقع شد و در دنباله آن ترتیبى پیش آمد که کسانى که طالب بازار آشفته هستند گمان کردند موقع آن رسیده است که بازار آشفته را می‌توانند درست کنند و آنچه از بازار آشفته باید استفاده کرد بکنند البته آقایان نمایندگان موافقند در این که دولت باید اهتمام بکند در این که بازار مملکت آشفته نشود (صحیح است). این یک مسأله بود که می‌خواستم عرض کنم و خاطر آقایان نمایندگان‏ مجلس شوراى ملى را متذکر بکنم که دولت این نظر را دارد کاملاً و همچنین نظر دارد به این که نه تنها اعضا دولت بلکه آقایان نمایندگان محترم بلکه تمام صلحاى کشور و هر کسى که به حسن جریان امور کشور علاقه دارد باید با دولت در این کار و حصول این مقصود مساعدت و معاضدت بکند (نمایندگان- صحیح است) یک مسأله دیگر که فقط می‌خواهم توجه بدهم این است که بعد از مسأله استقرار امنیت که در واقع تکمیل امنیت است و چیزى است که امروز مورد توجه همه کس است و البته دولت هم باید توجه بکند آن تأمین خواربار و مواد غذایى مملکت

+++

است. (صحیح است) باز در نتیجه همان حوادث و پیش‌آمدهایى که شد و همچنین در نتیجه عدم مساعدت روزگار و بدى محصول در بعضى نقاط و نیز در نتیجه کمى یا نبودن وسایل نقلیه در بعضى از نقاط کشور این امر حادث شد که مسأله خواربار کشور که البته از همه مهم‌تر گندم و نان است اشکال پیدا کرد. هر چند هیئت دولت سابق هم که چند روز پیش دوره‌اش منقضى شد اهتمام لازم در این کار به اندازه‌اى که مقدور بود به عمل آورد. چنان که بد نیست که به استحضار خاطر نمایندگان محترم برسانم دو ماه قبل که آن موقع در سر کار آمد در شهر تهران و در انبارهاى دولتى شاید به قدر دو روز گندم موجود نبود ولى امروز با کمال مسرت عرض می‌کنم‏

که براى مدت چندین ماه نان تهران تأمین شده است و البته باز هم اهتمام خواهد شد که انشا‌الله خاطر همه از این بابت آسوده بوده و زحمتى وارد نیاید و نگرانى در هر صورت نباشد. این عرایضى بود که می‌خواستم عرض کنم اگر آقایان نمایندگان با عرایض بنده موافقت داشته باشند و با این که مقید نباشند که برنامه جدیدى تقدیم مجلس شوراى ملى شود آن وقت تمناى بنده این است که نظر خودشان را در باب هیئت دولت معلوم بفرمایند که اگر موافقت هست فوراً این هیئت دولت می‌تواند مشغول خدمت‌گذارى بشود.

رئیس- آقاى روحى

روحى- بنده می‌خواستم جناب آقاى نخست وزیر را متذکر کنم که با اعتماد و حسن اطمینانى که مجلس به شخص ایشان دارد مع هذا بایستى به اصول قوانین و نظامات توجه داشت مجلس دوازدهم یک مجلس مستقل و جداگانه‌اى بود که پایان یافت و ایشان هم در آن مجلس یک برنامه‌اى تقدیم کردند و تحت مداقه قرار گرفت و تصویب شد و امروز این مجلس جداگانه‌ای است و ما نباید تکلیف کنیم که دولتى که در آن موقع در آن مجلس بوده است این پروگرامش بوده است این را هم عطف بر آن کنیم مخصوصاً در موقع تقدیم بودجه و تقدیم برنامه دولت حق مسلم نمایندگان است که از نظر همکارى دولت نظریات اصلاحى خودشان را که شاید به نفع دولت باشد به عرض برسانند این پروگرام را بنده به نوبه خودم عقیده دارم که اگر تهیه نشده است اشکالی ندارد و ممکن است که در جلسه آینده تهیه بفرمایند و تقدیم بکنند و ما هم بتوانم اظهار نظر کنیم مجلس دوازدهم که در این پروگرام اظهار نظر کرده ربطى به دوره سیزدهم ندارد دولت پروگرام می‌خواهد و ما هم باید اظهار نظر کنیم و این طور بی‌سابقه است که دولت بیاید بگوید برنامه من همان برنامه گذشته است که در مجلس گذشته به تصویب رسیده است دولت امروز یک دولت جداگانه‌ای است و بعضى افرادش هم عوض شده‌اند شاید یک مقتضیاتى باشد و بر آن مواد برنامه یک چیزهایى علاوه باشد الآن بیاناتى فرمودند در اطراف تأمین کشور و در اطراف خواربار کشور و واقعاً ما علاقه‌مندیم که در اطراف اینها اظهاراتى بکنیم شاید اینها هم منتج نتیجه براى دولت باشد این وضع را بنده خوب نمی‌دانم خوب است آقاى نخست وزیر موافقت بفرمایند و یک پروگرامى تهیه بکنند و به مجلس بیاورند و بعد هم دولت رأى اعتماد بخواهد و آنهایی که پشتیبان هستند البته رأى خود را خواهند داد و الا این بنده بى‌سابقه می‌دانم و خوش‌آیند نمى‌بینم.‏

رئیس- آقاى انوار

سید یعقوب انوار- موضوع مسأله همین است که آقاى روحى همکار محترم اظهار کردند و من مخصوصاً توجه می‌دهم نظر آقاى رئیس‌الورزا را که همیشه ایشان متوجه بوده‌اند که جریان مجلس شوراى ملى و جریانات پارلمانى محفوظ باشد و خودشان هم کاملاً مستحضر شدند که مجلس شوراى ملى با یک حسن استقبالى با یک اعتقاد زیادى به ایشان اعتماد کردند و بنده هم جزء آقایان هستم و از اعضا فراکسیون اتحاد هستم در این موضوع که عرض می‌کنم در فراکسیون اتحاد صحبت نشده است بنده خواستم به عرض مجلس برسانم که ما در فراکسیون اتحاد مطابق نظامنامه‌اى که داریم یک موضوعی که بحث می‌شود بعد در فراکسیون صحبت می‌شود الآن این موضوعى را که آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند یک موضوع خیلى با اهمیتى است به علت این که می‌فرمایند به همان پروگرام گذشته شما رأى اعتماد بدهید همان طور که گذشته اگر مستحضر باشید در آن کابینه

+++

که گذشت اگر نخواهم جسارت کنم که اکثریت نشد به واسطه این که یک پیش‌آمدهایى بود که رأى گرفته نشد و رأى با ورقه گرفته نشد شما موافقت بفرمایید آقاى رئیس‌الوزرا که رأى با ورقه گرفته شود و ما که داراى یک ورقه سفید درخشانى هستیم به پروگرام شما که می‌آید به برنامه شما رأى اعتماد می‌دهم نه این که آقاى رئیس بفرمایند موافقین قیام کنند مخالفین قیام نکنند حالا ملاحظه بفرمایید هیچ شده است که پروگرام دولت به قیام و قعود تصویب شده باشد؟ رأى به پروگرام باید با ورقه باشد این است که بنده تقاضا می‌کنم و گمان می‌کنم مجلس هم موافقت بکند و این حرفى هم که می‌زنم مخالف با نظامنامه نیست این پروگرام را که دادند طبع و توزیع بکنند و روز شنبه یا یکشنبه تشریف بیاورند و در اطراف آن مذاکره شود و الا آقاى رئیس‌الورزا ما از عملیات شما مطلع هستیم و با این بیاناتى که فرمودید موافق هستیم و باز در این باب تأکید می‌کنیم پشتیبان شما هستیم پشتیبان قوى و امیدواریم تا آخر دوره سیزدهم شما دوام کنید و هیچ مصر نباشید اینجا که آمدید فوراً رأى اعتماد بگیرید و بروید این است که به عقیده بنده قبول بکنید که پروگرام بیاید و طبع و توزیع شود و رأى اعتماد گرفته شود.

نخست وزیر- آقایان فرمایشاتى فرمودند و اظهار موافقت با دولت هم فرمودند و نسبت به بنده هم اظهار التفات فرمودند و بنده باید تشکر بکنم ولیکن فقط یکى دو مطلب را بنده می‌خواستم تذکر بدهم البته آقایان مذاکرات خواهند فرمود و هیچ مانعى نیست‏ ولى یکى دو مطلب که بنده می‌خواستم تذکر بدهم یکى این است که فرمودند مجلس دوازدهم یک مجلس دیگرى بود و این مجلس یک مجلس دیگرى البته در این که این مجلس دو تا است یعنى کارکردن آن مجلس کیفیت دیگرى بود و کیفیت حالا کیفیت دیگرى اگر منظورشان این است بنده یادآورى می‌کنم که آن برنامه‌اى که تصویب فرمودند با همین کیفیت امروزى بود یعنى تغییراتى که بایستى داده شود داده شده بود و آقایان نمایندگانى هم که آن وقت در مجلس شوراى ملى بودند اختیارات تامه داشتند. که با کمال آزادى اظهار عقیده بکنند و می‌توانستند تصویب بکنند و می‌توانستند تصویب نکنند و هیچ تفاوتى با امروز از این جهت ندارد این یکى و ثانیاً فرمودند اکثر عوض شده‌اند بنده تصور نمی‌کنم اکثر عوض شده باشند بنده می‌بینم اکثر همان‌هایى هستند که بودند و این که فرمودند تصویب برنامه با این کیفیت و طرحی که بنده پیشنهاد کردم سابقه نداشت بنده تصور می‌کنم که سابقه داشته و مکرر هم سابقه داشته حالا بنده هیچ عجله ندارم براى این که فرضاً ده روز بیست روز هم طول بکشد که برنامه دولت تصویب شود به حال ما هیئت دولت تفاوتى نمی‌کند ما از امروز که از خدمت شما مرخص می‌شویم عجالتاً خودمان را مسئول کار می‌دانیم مشغول کار هم می‌شویم و نسبت به برنامه دولت هم اولاً تصور می‌کنم که این برنامه سابق را تصدیق داشته باشید اگر یک چیزهایى هم اضافه شود عوض که نمی‌شود منتها شاید یک چیزهایى اضافه شود غرض این است که بنده و هیئت دولت هیچ عجله‌اى نداریم به این که الان یک رأى اعتمادى در بیاید و ورقه‌هاى سفید درخشانى که می‌فرمایند در بیاید ورقه‌ها البته سفید خواهد بود و بنده هم انشا‌الله رو سفید خواهم بود ولى از ورقه آبى هم وحشتى ندارم زیرا آقایان محترم این مسأله را خوب می‌دانند ولى همه مردم این موضوع را خوب نمی‌دانند در ضمن بیانات سابقم عرض کردم که آمدن و رفتن وزرا دلالت بر این نمی‌کند که اگر فلان وزیر بیرون رفت دلالت بر بدى او بکند و یا این که او کار بی‌قاعده‌اى کرده و همین طور هم حالا می‌خواهم توضیح بدهم که در مفهوم پارلمانى کلمه اعتماد یک معنایى دارد غیر از آن معنایى که در عرف عامه دارد در عرف عامه وقتی که می‌گویند من به یک کسى اعتماد دارم یعنى او را آدم امینى می‌دانم یعنى آدم درستى می‌دانم و اگر بگویند به او اعتماد ندارم یعنى او را آدم نادرستى می‌دانم ولى در مجلس شوراى ملى رسم همه جاى دنیا این است کلمه این طور درست شده است (حالا به جا این کلمه درست شده یا بی‌جا کارى ندارم) اصطلاح شده است من که به این هئیت دولت یا فلان وزیر اعتماد ندارم معنیش این است که

+++

سابقه من با سلیقه او تفاوت دارد ممکن است که مجلس شورای ملی نسبت به یک اشخاصی نسبت به یک وزرایی اعتماد داشته باشد اعتماد عرفی یعنی او را آدم خوبی بداند درست بداند، متدین بداند، امین بداند اما سلیقه‌شان با او درست نیاید آن وقت می‌گویند اعتماد نداریم این مسأله بود که می‌خواستم عرض کنم برای عامه نه برای آقایان و علت این که بنده این را عرض کردم این است که تجربه دارم سابق بر این که هنوز ترتیبات پارلمانی در اینجا خیلی جریان پیدا نکرده بود و سابقه زیاد نبود وزرایی بودند که از ورقه آبی خیلی می‌ترسیدند و فرار می‌کردند مثل این که از میترالیوز فرار می‌کنند که برای این که تصور می‌کردند مجلس که به یک وزیری اظهار بی‌اعتمادی می‌کند یعنی ما شما را آدم خوبی نمی‌دانیم، آدم درستی نمی‌دانیم بنده که عقیده را ندارم عرض می‌کنم از ورقه سفید خیلی خوشم می‌آید ولی از ورقه آبی هم وحشتی ندارم زیرا که می‌دانم وقتی سلیقه آقایان با سلیقه بنده و همکاران بنده موافق نشد حق‌شان این است که ورقه آبی بدهند از این هم که به قیام و قعود رأی گرفته شود یا ورقه فرقی برای بنده نمی‌کند بلکه بهتر است که به ورقه رأی گرفته شود حالا بنده عرایض خودم را کردم آقایان باز اگر فرمایشاتی دارند خواهند فرمود بالاخره بنای‌شان بر این است که باز ما یک پروگرام جدیدی بیاوریم اطاعت می‌کنیم و ضمناً از مذاکرات‌شان معلوم می‌شود که چرا ما این کار را بکنیم و از روی چه نظر است اگر توضیحاتی هم که بنده دادم کافی دانستید که برنامه جدیدی لازم نیست همان را عمل می‌کنیم.

رئیس-آقای سزاوار

سزاوار-بنده می‌خواستم این را عرض بکنم که با این فرمایشاتی که آقای نخست وزیر فرمودند اساساً اختلافی نیست بین فرمایشات ایشان و بیانات آقایان فقط فرمودند که برنامه همان برنامه سابق است بنده عرضم این است که وقتی که یک هیئت دولتی معرفی می‌شود لازم است که هیئت دولت یک برنامه‌ای تقدیم مجلس بکند و حالا عوض این که این برنامه همان برنامه باشد مقتضی است که آن برنامه تقدیم مجلس بشود و طبع و توزیع شود زیرا ممکن است که آقایان نمایندگان در اطراف آن نظریاتی داشته باشند با فرض این که سابقه داشته باشد برای رفع اشکال و این که نظر همه آقایان تأمین شود عقیده بنده این است که مطابق ترتیب پارلمانی برنامه‌شان را بیاورند و تقدیم کنند.

رئیس - آقای دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده-بنده چون مسایل را روشن می‌بینم استنباط می‌کنم در این موقع که هیئت دولت جدید به مجلس شورای ملی تشریف آوردند مجلس مایل است که از موقع استفاده کند و نظریاتی در اطراف مصالح عمومی ‌مملکت و اصلاحاتی را که انتظار دارد از هیئت وزرا در اصلاحات مملکت نظر خودش را اظهار کند از این جهت که همان پروگرام باشد یا نباشد مجلس رأی می‌دهد که مباحثه در کارهای عمومی‌ کشور بشود و بحث بشود به عقیده بنده قبل از این که رأی اعتماد داده شود صلاح این است که راجع به مسائل عمومی مجلس نظر خودش را اظهار بکند و دولت هم نظریاتی که دارد بیان کند و مسائل و مطالبی که هست روشن بشود و امیدواریم با انتظار اصلاحات زیادی را که از دولت داریم در روی یک برنامه محکم‌تر و با اساس‌تری بتواند کار کند. این است که بنده معتقدم همان پروگرام را یا پروگرام دیگری را که تنظیم خواهند کرد مجدداً به مجلس بیاورند که در اطراف آن بحث شود و یکی از آن عللی که بنده لازم می‌دانم بحث شود این است که در آن موقع که آن پروگرام در مجلس مطرح بود و بحث می‌شد آقای رئیس‌الوزرا کسالت داشتند و تشریف نداشتند و در این موقع خوشبختانه رفع کسالت‌شان شده است و تشریف دارند پس بهتر است که یک پروگرامی به مجلس داده شود و در اطراف پروگرام دولت آقایان نمایندگان نظریات خودشان را اظهار نمایند.

نخست وزیر- خوب حالا بنده مطلب را ملتفت شدم اول ذهنم متوجه بود که شاید آقایان نظرشان این است که پروگرام دیگری باید آورد (عده‌ای از نمایندگان- خیر) حالا فهمیدم که نمایندگان محترم میل دارند نظر خودشان را در

+++

امور کشور اضهار بفرمایند و ارایه طریق به هئیت دولت بفرمایند و دولت هم توضیحاتى بدهد در سیاست خودش و مطب کاملاً منطقى است و خیلى هم شاید مصلحت باشد و بنابراین هیچ مخالفتى ندارم بنابراین اگر اجازه می‌فرمایید ما می‌رویم فکر می‌کنیم یا همان برنامه را می‌آوریم یا اگر دیدیم چیزهایى باز در نظر باشد آن را مزید می‌کنیم به هر حال با نظر آقایان که محتاج می‌دانند ما برنامه بیاوریم و صحیح هم هست بنده هم موافق هستم و البته آقایان هم بیاناتى، توضیحاتى و اظهاراتى در اطراف مصلحت کشور می‌فرمایند و ما هم نظریات خودمان را عرض می‌کنیم و بالاخره توافق می‌شود یا نمی‌شود (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

جمعى دیگر- دستور

3- انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

رئیس- عده از آقایان از مذاکره اجازه نطق خواسته‌اند ولیکن همین طور که فرمودید می‌ماند براى موقع طرح برنامه شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌ها. آقاى اقبال‏

اقبال- بنده کاندید کمیسیون قوانین دارایى نبودم و حالا کاندید هستم تقاضى می‌کنم که آقایان به بنده رأى ندهند و به جاى بنده به آقاى جعفر پناهى رأى بدهند.

بیات- در قسمت کمیسیون‌هاى مجلس دو کمیسیون است که به نظر بنده جدیداً باید انتخاب شود و یکى هم کمیسیون سابق است که حالا به ترتیبى که در مجلس معرفى شد دو وزارتخانه یکى بشود و یک وزیر معرفى شد و یکى هم وزارت بهدارى است که کمیسیون مخصوصى ندارد ...

عده از نمایندگان- دارد. انتخاب می‌کنیم.

بیات- پس بایستى قبلاً یک رأى گرفته شود براى تشکیل کمیسیون بهدارى چون یک کمیسیونى است که جدیداً تشکیل می‌شود. قبل از این که وارد در انتخاب کمیسیون‌ها شویم‏ بایستى مقام ریاست یک رأى بگیرند نسبت به تشکیل کمیسیون بهدارى و بعد در صورتی که آقایان موافقت کردند کمیسیون بهدارى هم انتخاب شود.

رئیس- کمیسیون بهدارى در صورت نوشته شده و در موقعش اعلام خواهد شد. پنج نفر به قرعه انتخاب می‌شوند براى استخراج آرا.

(آقاى هاشمى اقتراع نمودند آقایان: اعتبار- مسعودى خراسانى- مشاور- پناهى و خلیل حریرى تعیین گردیدند)

رئیس- آقاى طالش

طالش- اغلب آقایان میل ندارند که در بعضى کمیسیون‌ها عضویت داشته باشند حالا هم ظهر است اکثریت هم نیست بعضى از آقایان هم پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند این است که تقاضا می‌کنم سایر آقایان هم موافقت بفرمایند جسله ختم شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- نظر بنده این است که آقایان طالش هم موافقت بفرمایند که کمیسیون‌ها انتخاب شود بعد ختم شود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- توجه بفرمایید آقایان الآن ظهر است (بعضى از نمایندگان- باشد) چه عجله دارید دو کمیسیون هم کمیسیون‌ها اضافه شده است (بعضى از نمایندگان- هر دو معین شده است) بنده نظرم این است که هیچ عجله در کار نیست هئیت دولت هم که بعد پروگرام خودشان را خواهند آورد و کارى فعلاً نیست و ما هیچ ملزم نیستیم که این طور عجله کنیم.

جمعى از نمایندگان- خیر کمیسیون‌ها حاضر است و انتخاب می‌شود.

رئیس- انتخاب کمیسیون‌ها در دستور گذارده شده و صورتش هم حاضر است.

جمعى از نمایندگان- شروع بفرمایید.

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون دارایى عده حاضر 97 عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر آقاى دکتر سنگ.

دکتر سنگ- خواستم عرض کنم که آقاى معتصم سنگ به واسطه کسالتى که دارند نمی‌توانند در کمیسیون‌ها حاضر شوند خواستم استدعا کنم از آقایان که ایشان را در کمیسیون

+++

دارایى مرقوم ندارند و عوض ایشان آقاى دکتر تاج‌‌بخش را مرقوم بفرمایند و همین طور در کمیسیون راه هم داوطلب نیستند عضویت داشته باشند.

(اخذ آراء کمیسیون قوانین دارایى به عمل آمد)

رئیس- آقاى دکتر جوان

دکتر جوان- نسبت به کمیسیون دادگسترى چون رأى گرفته شد بنده لازم دانستم که توضیحى عرض کنم.

بنده تا به حال مفتخر به عضویت کمیسیون دادگسترى بودم و در این مرتبه به جاى بنده آقاى ذوالقدر را نوشته‌اند چون این صورتى که نوشته شده است از طرف فراکسیون‌ها است بنده صحیح می‌دانم و اعتراضى هم ندارم جاى اعتراض هم نیست از این جهت هم قبل از انتخاب کمیسیون دادگسترى عرضى نکردم ولى در خارج چون یک موضوعى شنیدم که براى رفع سوء تفاهم خواستم عرض کنم که آقاى لیقوانى گویا به عنوان نقل‌قول از بنده فرموده بودند. که دکتر جوان امتناع می‌کند از قبول عضویت کمیسیون دادگسترى خواستم عرض کنم که بنده هیچ وقت از انجام وظیفه امتناع نمی‌کنم و بنده چنین مطلبى را هیچ وقت نگفته‌ام و اگر ایشان هم همچو حرفى زده باشند صحت نداشته است.

لیقوانى- بنده تکذیب می‌کنم و همچو چیزى نبوده و اگر گفته بودم تکذیب نمی‌کردم.

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون کشور. عده حاضر 96. عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- انتخاب کمیسیون فرهنگ شروع می‌شود. عده حاضر 97. عده اعضا 18 نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- آقاى پالیزى

هدایت‌الله پالیزى- در کمیسیون کشاورزى آقاى عطا‌الله پالیزى کاندید هستند و در اوراق دیدم اشتباها هدایت‌الله پالیزى نوشته‌اند خواستم استدعا کنم در موقع رأى آقایان توجه فرموده اصلاح بفرمایند.

رئیس- کمیسیون پیشه و هنر انتخاب می‌شود. عده حاضر 95. عده اعضا کمیسیون 18 نفر. آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- بر طبق معرفى که آقاى نخست وزیر فرمودند بازرگانى و پیشه و هنر یک وزارتخانه است ولى کمیسیون آنها دو کمیسیون است چون سابق دو وزارتخانه بود البته دو کمیسیون داشت اگر حالا هم دو وزارتخانه است دو کمیسیون می‌خواهد و اگر یک وزارتخانه شده باشد که دو کمیسیون نمی‌خواهد.

رئیس- آقاى دکتر سمیعى.

دکتر سمیعى- بنده هم همین نظر آقاى دکتر طاهرى خواستم عرض کنم که بر طبق معرفى آقاى نخست وزیر وزارت پیشه و هنر و بازرگانى یک وزارتخانه شده است بنابراین باید یک کمیسیون براى هر دو انتخاب شود.

مرآت اسفندیارى- مانعى ندارد هر دو کمیسیون مى‌نشینند با هم کار می‌کنند.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- بنده عقیده‌ام این است که نظریه آقایانى که فرمودند یک کمیسیون انتخاب شود بر‌خلاف نظامنامه و قوانین است زیرا بدون اجازه مجلس نه می‌توانند تشکیل وزارتخانه بدهند و نه می‌توانند یک وزارتخانه را منحل کنند بنابراین به عقیده بنده تا نظر مجلس معلوم نشود این دو وزارتخانه دو وزارتخانه مستقل هستند و دو کمیسیون هم باید باشد مضافاً به این کار که این دو وزارتخانه که بازرگانى و پیشه و هنر است با یکدیگر تناسب ندارد و نسبت به این موضوع بعد از آن که برنامه دولت آمد و کیفیت این امر معلوم شد و رأى به این موضوع گرفته شد نسبت به یک کمیسیون یا دو کمیسیون اظهار‌نظر خواهد شد و فعلاً چون هنوز معلوم نشده بایستى هر دو کمیسیون انتخاب شود.

رئیس- آقاى طوسى

+++

طوسى- مطابق نظامنامه همان طوری که آقاى دکتر هم فرمودند باید کمیسیون بعده وزارتخانه‌ها معین شود تا وقتی که یک وزارتخانه اثبات یا نفى آن به تصویب مجلس نرسیده باید آن کمیسیون هم انتخاب شود مطلب دیگرى را که خواستم عرض کنم این است که آقایانى که استخراج می‌فرمایند رعایت بفرمایند که بعضى از آقایان در سه کمیسیون انتخاب شده‌اند و این بر‌خلاف نظامنامه است این را رعایت بفرمایند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده عقیده‌ام این است مطابق آنچه که آقاى رئیس‌الوزرا اظهار کردند دو وزارتخانه است و بایستى دو کمیسیون داشته باشیم و مطابق تربیتى هم که داریم کار کمیسیون بازرگانى علیحده است و کار کمیسیون پیشه و هنر علیحده و فعلاً بایستى هر دو کمیسیون انتخاب شود.

(اخذ آراء کمیسیون پیشه و هنر به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون بازرگانى انتخاب می‌شود. عده حاضر 98. عده اعضا کمیسیون 12 نفر

(آرا گرفته شد)

رئیس- کمیسیون امور خارجه، عده حاضر 98، عده اعضا کمیسیون 12 نفر

(اخذ آراء شد)

رئیس- کمیسیون راه انتخاب می‌شود. عده حضار 97، عده اعضا کمیسیون 12 نفر

(آراء کمیسیون راه گرفته شد)

رئیس- کمیسیون کشاورزى. عده حاضر 95- عده اعضا کمیسیون 12 نفر

(اخذ رأى به عمل آمد)

رئیس- خیلى متأسف هستم که در این نیم ساعت آقایان نمی‌توانند بیرون تشریف نبرند که مجلس از اکثریت نیفتد.

بعضى از نمایندگان- اکثریت هست‏.

رئیس- صحیح است ولى اکثریت ناقص است. شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون بهدارى- عده حضار 96- عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون نظام. عده حضار 95- عده اعضا کمیسیون 6 نفر. آقاى دادور

دادور- بنده چون در دو کمیسیون دیگر عضو هستم خواهشمندم آقایان در کمیسیون نظام بنده را ننویسند و کسى دیگر را به جاى بنده مرقوم دارند.

(اخذ آراء کمیسیون نظام به عمل آمد)

رئیس- به طورى که آقایان مسبوق هستند هر یک از آقایان در دو کمیسیون بیشتر نمی‌توانند عضویت داشته باشند بایستى آقایان که استخراج می‌کنند این قسمت را رعایت بفرمایند و ضمناً روز شنبه آرایى که گرفته شده استخراج می‌شود که نتیجه آن زودتر معین شود.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه 16 آذر سه ساعت پیش از ظهر دستور مطالب موجوده‏

[مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد]

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293872!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)