کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/17]

جلسه: 6 صورت مشروح مجلس روز سه شنبه 23 اسفند ماه 1322  

فهرست مطالب :

1-تصویب صورت مجلس

2-انتخاب هئیت رئیسه دائمی

3-موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 6

صورت مشروح مجلس روز سه­شنبه 23 اسفند ماه 1322

فهرست مطالب :

1-تصویب صورت مجلس

2-انتخاب هئیت رئیسه دائمی

3-موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسعد تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 21 اسفند ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه- آقایان : مؤید قوامی – کفایی- سلطانی- طباطبایی-سید ضیاءالدین- منصف- بوشهری-

دیر آمده بی اجازه آقای خاکباز)

1 - تصویب صورت مجلس ‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست. آقاى هاشمى‏

هاشمى- چون صورت جلسه که اینجا خوانده می­شود باید مطابقت داشت باشد با صورت جلسه مشروح و راجع به اعتبارنامه آقاى ساسان خواجه نصیرى در اینجا نوشته بود آقاى ساسان خواجه نصیرى در اینجا نوشته بود آقاى کاظمى و آقاى مرآت هر دو ایرادشان این بود که ایشان به کارهاى دولتى مشغول بودند در صورتى که آقاى مرآت این ایراد را داشته و تذکر دادند و آقاى کاظمى یک ایرادات دیگرى داشتند و جواب داده شده است .

رئیس- اصلاح می­شود. آقاى فرخ فرمایشى داشتند؟

فرخ- بنده راجع به صورت جلسه عرض داشتم و آن این بود که نسبت به مخالفت بنده با انتخابات دماوند در صورت‌مجلس نوشته بود که بنده مخالفت خود را مسترد داشتم در صورتی که بنده مسترد نداشتم و مسکوت گذاشتم و عرض کردم نظر به ملاحظاتى اظهار نمی­کنم .

رئیس- در صورت مجلس با این اصلاحات نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد .

2- انتخاب هیئت رئیسه دائمى ‏

رئیس- بدواً سه نفر به قرعه براى نظارت در استخراج آرا معین می­شوند .

(آقاى تیمورتاش اقتراع نموده‏

آقایان: فرمانفرماییان- جمال امامى- اقبال معین شدند)

+++

رئیس- آقایان نظار تشریف بیاورند. رأى گرفته می­شود براى انتخاب یک نفر رئیس .

(اخذ رأى به عمل آمده و پس از شماره­هاى تفتیشیه و اوراق رأى و استخراج آراء نتیجه به قرار ذیل حاضل شد)

مهره تفتیشیه 86 اوراق رأى 86

آقاى محمد‌صادق طباطبایى 44 رأى آقاى دکتر مصدق 42 رأى‏

رئیس- آقاى طباطبایى 44 رأى آقاى دکتر مصدق 42 رأى. آقاى محمد‌صادق طباطبایى با اکثریت 44 رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (صحیح است)

‏3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می­فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده فردا ساعت نه دستور انتخاب هیئت رئیسه‏

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- محمدتقى اسعد

+++

یادداشت ها
Parameter:294103!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)