کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 58 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه سوم خورداد ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى صفوى از آقاى وزیر بهدارى و جواب ایشان

3- بیانات آقاى طوسى و تقدیم پیشنهادى راجع به انتخاب کمیسیون خاصى از شعب براى رسیدگى به لایحه قانونى نظام وظیفه

4- مذاکره در اطراف پیشنهاد فوق‏

5- تعطیل جلسه به عنوان تنفس و عدم تشکیل آن‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 58

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه سوم خورداد ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى صفوى از آقاى وزیر بهدارى و جواب ایشان

3- بیانات آقاى طوسى و تقدیم پیشنهادى راجع به انتخاب کمیسیون خاصى از شعب براى رسیدگى به لایحه قانونى نظام وظیفه

4- مذاکره در اطراف پیشنهاد فوق‏

5- تعطیل جلسه به عنوان تنفس و عدم تشکیل آن‏

مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز 31 اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی- مسعودی خراسانی- اقبال- تولیت- سزاوار- رهبری- گودرزنیا- شجاع- اکبر- مهذب- دبستانی- دهستانی- آصف- صادق وزیری- گرگانی- مسعودی- همراز

دیرآمده بی‌اجازه- آقای: حمزه تاش

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

2- سؤال آقاى صفوى از آقاى وزیر بهدارى و جواب ایشان.

رئیس- آقاى صفوى سؤالى از آقاى وزیر بهدارى کرده بودید تشریف آورده‌اند براى جواب. بفرمایید.

صفوی- سؤال بنده از آقاى وزیر بهدارى مربوط به وضعیت بهداشت بوشهر و بنادر و بیماری‌هایى است که در این چند ماهه آخر در نتیجه قحطى و سختى و گرسنگى براى مردم آنجا پیش آمده و آنها را دچار و گرفتار کرده است. البته خاطرمحترم مستحضر است که در این چند ماهه اخیر یعنى در این چند سال اخیر به واسطه خشک‌سالى و نیامدن باران و نبودن آب در بوشهر وضعیت زراعت و کشاورزى آنجا خیلى خیلى بد شده و مردم فوق‌العاده از حیث آذوقه و خواروبار در فشار و سختى افتادند و رفته رفته سختى خواروبار به جایى رسیده که قحطى در آنجا پیش آمده و مردم فوق‌العاده از این حیث در زحمت افتادند و به واسطه نبودن آذوقه و خواروبار

+++

در دهات و اطراف و اکناف بنادر خشکسالى پیش آمده و در صفحات دشتى و دشتستان و برازجان و بوشهر و آن حدود مردم همه در زحمت و بدبختى هستند و همه از آنجاها به شهر بوشهر آمده‌اند و وضعیت بوشهر با عده زیادى از مردم که از اطرف جمع شده‌اند و سابقاً که روزى مقدار 2300 کیلو گندم براى نان روزانه مردم داده مى‌شد به واسطه کثرت جمعیت و مردمى که از خارج آمده‌اند حالا کفاف نمی‌دهد و مردم خیلى در مضیقه افتاده‌اند و کراراً بنده این موضوع را به عرض آقایان در اینجا رساندم و قحطى و تنگى و سختى خواروبار بوشهر را به عرض آقایان کراراً رسانده‌ام در نتیجه این گرسنگى و قحطى و آمدن ملخ که حتى تمام برگ درختان را هم خورده مردم فوق‌العاده در زحمت افتاده‌اند و قیمت اجناس هم خیلى ترقى کرده حتى خرما که سابقاً هر سه کیلو یک قران سى شاهى قیمت داشت به چند برابر این قیمت رسیده است و مردم شروع کردند به خوردن علف و حتى ملخ و علف‌هاى مسموم و در نتیجه اینها امراضى در بوشهر بروز کرده و زیاد شده گذشته از مرض آبله و تیفوس و تراخم و بعضى امراض که همیشه در آنجا بوده امراض دیگرى هم در بوشهر پیدا شده که ورم‌هایى پیدا می‌شود در پا و شروع می‌کند به بالا آمدن تا سر زانو می‌رسد و یواش یواش در ظرف چند روز بیمار را تلف مى‌کند مخصوصاً وضعیت بهدارى آنجا هم چندان خوب و رضایت بخش نبود و با وضعیت گرماى آنجا و عفونت‌هایى که بروز کرده روز به روز بدتر می‌شود و امراض هم دامنه‌اش روز به روز وسیع‌تر و در نتیجه آنجا رو به بدى می‌رود و بنده اطلاع دارم که عده زیادى هم از مردم همین طور هر روز دچار و گرفتار این بیماری‌ها مى‌شوند و تلف می‌شوند چه از گرسنگى می‌میرند چه از اراضى که در نتیجه این بدبختى و قحطى بروز کرده جان می‌دهند و تلف می‌شوند و از همه بدتر نبودن دوا و دارو و نبودن طبیب به قدر کافى در آنجا است که در نتیجه این وضعیت عده‌ای از بین رفته و مرده‌اند بنده از این جریانات اطلاع کافی پیدا کرده‌ام و گزارشاتی که برای بنده از بوشهر رسیده بود چند روز قبل به وزارت بهدارى اطلاع داده و طبیب بهدارى آنجا هم آمد به طهران و گزارش‌هایى هم حضوراً به عرض وزارت بهدارى رسانید و وضعیت آنجا را (که عرض کردم) تشریح کرد و آقاى وزیر بهدارى هم که مخصوصاً خیلى علاقه دارند به وضع بهدارى و مخصوصاً به وضعیت بهدارى جنوب که به آنجا نظر دارند و مخصوصاً خودشان هم از اهل جنوب و از اهل فارس هستند به بهدارى جنوب و فارس و شیراز و بنادر توجه دارند خاطرشان مطلع شده است که وضعیت آنجا چه بوده است و بنده می‌خواهم ضمناً خاطر آقایان محترم را مستحضرکنم به این که بدبختى و بیچارگى که براى مردم آنجا پیش آمده و راجع به وضعیت بهدارى آن حدود از آقاى وزیر بهدارى سؤال کنم که آیا حالا که وضعیت خواروبار و آذوقه آن حدود که متأسفانه قهر طبیعت هم مردم بوشهر را فراگرفته است که خوراک روزانه و آذوقه و خواروبار ندارند باران هم نیامده است و وقتى باران نیامد علف هم حتى در بیابان‌ها نمی‌روید تا اغنام و احشام‌شان بخورند و همه دارند می‌میرند و هیچ چیز براى خوردن و زیستن ندارد اما براى بهدارى‌شان یک توجه بیشترى شده؟ و آیا دارو دارد به قدر کفایت و طبیب براى معالجه به آنجا فرستاده شد یا نه؟ آیا در یک همچو موقع فوق‌العاده و در یک همچو موقع که اینها دچار سختى و بدبختى و قحطى فوق‌العاده و امراض فراوان و مرگ و تلف شدن هستند به بهدارى آنجا توجهى شده است؟ و آیا دستور فرموده‌اند که براى آنها از بهدارى دارو حمل شود و در نظر گرفته‌اند که براى آنها خواروبار و دارو و طبیب فرستاده شود که در این موقع به آنها کمکى شده باشد

سؤال دیگرى که داشتم موضوع دیگرى بود راجع به دارو و حیف و میل شدن مقدارى دارو در اداره بهدارى قبل از تشکیل وزارت بهدارى و قبل از عهده‌دار شدن آقاى حکمت به وزارت بهدارى در اداره بهدارى قبلاً یک حیف و میل‌هایی شده است قبل از این که آقای حکمت به آنجا تشریف بیاورند یک حیف و میل‌هایى عرض کردم شده و نمی‌دانم موضوع به عرضشان رسیده است یا خیر؟ مقدارى زیاد داورهاى اداره بهدارى را حیف و میل

+++

کرده‌اند و پرونده‌هاى مخصوص راجع به این موضوع تشکیل شده است و این پرونده‌ها در سال 1317 تنظیم شده است و تعقیب شده است و بنده اطلاع دارم که به دیوان کیفر هم فرستاده شده بود براى رسیدگى و تعقیب این حیف و میل‌ها و در 26 مهر 1317 شماره 31897/ 231 و 6 خرداد 1320 شماره 5198/38 این پرونده‌ها را براى تکمیل شده فرستاده بودند به اداره بهدارى و وزارت بهدارى (از طرف دیوان کیفر فرستاده‌اند) و بنده اطلاع دارم که تا به حال این پرونده‌ها را تکمیل نکرده‌اند و نفرستاده‌اند به دیوان کیفر و شاید هنوز در وزارت بهدارى یا شاید در وزارت کشور این پرونده‌ها مانده است و فرستاده نشده است به دیوان کیفر و در این موقع سختى دارو که دارو در دسترس نیست اگر حیف و میل‌هایى شده است و به دست این اشخاص این داروها از بین رفته است در این موقع که در سراسر کشور محتاج به دارو هستند البته نباید اجاره داد که یک مقدار زیادى داروى بهدارى را اشخاص حیف و میل کنند و براى نفع خودشان بروند سوء‌استفاده کنند. بنده خواستم از آقاى وزیر بهدارى در این قسمت هم سؤالى کرده باشم که آیا این پرونده‌ها تکمیل شده است و آیا به دیوان کیفر فرستاده شده است و نواقصش رفع شده است یا خیر؟ این را بفرمایید.

وزیر بهداری (آقاى حکمت)- که سؤال فرمودند یکى راجع به وضعیت بهدارى بنادر جنوب بنده به اعتبار این که اهل جنوب هستم تشکر می‌کنم از نماینده محترم که براى بهبود بهداشت حوزه انتخابیه خودشان (بوشهر) علاقه‌مند هستند و تذکر دادند. همین طور که فرمودند اوضاع صحى بوشهر یک معایب و اشکالاتى داردکه علت اولش را خودشان فرمودند یعنى کمى خواروبار و آذوقه است و این بدبختى که امسال نصیب زارعین و کشاورزان آن حدود شد در اثر خشک‌سالى و نیامدن باران به طورى که محصول امسال به کلى از بین رفته و سنوات سابق هم وضعیت محصول‌شان خوب نبوده است و ارتباط مستقیمى که وضعیت محصول با حفظ‌الصحه و بهداشت دارد البته محتاج به توضیح نیست زیرا هرچه غذا بیشتر و بهتر باشد دفاع بدن در برابر امراض بهتر است و هر وقت بشر آذوقه‌اش خوب نباشد قهراً بیماری‌ها هم مسلط می‌شوند و اشکال کار بهدارى در همین است و البته اقداماتى راجع به خواروبار بنادر جنوب شده و بنده هم اطلاع دارم دولت یک اقدامات جدى کرده است و اخیراً هم مقدار زیادى گندم به آنجا‌ها فرستاده شده است و باز هم درصدد هستند که از جاهاى دور بیاورند و به امرض گرسنگى که بدترین امراض است مبارزه کنند متأسفانه ملخ هم بوده است و محصول را خورده امراضى هم که در آنجا هست علاوه بر امراض محلى از قبیل آبله که خیلى فراوان بوده است و مرض‌هاى چشم به خصوص تراخم که فوق‌العاده در آنجا‌ها زیاداست و زحمت بسیارى را ایجاد می‌کند ولى دستگاه‌هاى مبارزه با این بیماری‌ها به قدرى که وسایل اجازه می‌دهد در کار هستند و مؤسسات صحى که در بنادر جنوب هست دو نوع است یکى مؤسسات محلى مى‌باشد و یکى مؤسسات قرنطینه است که براى جلوگیرى از بروز و سرایت امراض خارجى است متأسفانه بودجه هر دو قسم خیلى کم است ولى براى هر دو قسمت در بودجه سال 1321 پیش‌بینى‌هایى شده است و احتیاجاتى را ما پیش‌بینى کردیم و همان طور که اشاره کردند رئیس بهدارى بوشهر هم مخصوصاً آمد تهران و لوازم و نواقص کار خودش را گفت و در نظر گرفته شده است نه تنها براى بوشهر بلکه براى سایر بنادر زیرا بندرعباس هم وضعیتش مثل بوشهر است بندرلنگه از هر دو بدتر است و امیدوار هستم با مساعدت آقایان نمایندگان محترم بعد از گذشتن بودجه هذه‌السنه براى بهدارى بنادر جنوب کمک‌هایى و اقدامات مفیدى بشود که منظور آقاى صفوى نماینده محترم هم تأمین شود. از حیث کمى دارو که فرمودندکم است البته دارو در همه جا کم است اما یک خوش‌وقتى که داریم این است که مقدار دارو در مملکت زیاد است و مخصوصاً انبارهاى دارویى که در دست وزارت دارایى است به طورى است که می‌تواند

+++

ما را امیدوار کند از براى این که مضیقه در آینده نخواهیم داشت و فعلاً با وزارت دارایى مشغول هستیم که ترتیب توزیع آن داروها را براى شهرستان‌ها طورى بدهیم که محتکرین و اشخاصى که می‌خواهند به واسطه تجارت دارو استفاده‌هاى نامشروع بکنند موفق نشوند و کار به دست آنها نیفتد و حقیقت به دست عامه و به مصرف عامه برسد و این کار هم شروع شده است و امیدوار هستم به زودى با کمک وزارت دارایى انجام بشود و کمک مؤثرى در فراوانى دارو به عمل آید. یک خوشبختى دیگر که هست این است که اعلیحضرت همایونى یک میلیون تومان براى خرید داروى مجانى براى فقرا از کیسه فتوت خود تخصیص داده‌اند که نصف آن را به وزارت بهدارى مرحمت فرموده‌اند و آن هم تقسیم شده است بین تهران و شهرستان‌ها و براى هر شهرى سهمیه منظور شده است البته سهمیه هم براى اهالى بنادر جنوب هست که یک مقدارى فرستاده شده و بقیه را هم مشغول هستیم که بفرستیم و حالا بنده از موقع استفاده می‌کنم و به اطلاع آقایان می‌رسانم غالباً مراجعه می‌شود به وزارت بهدارى از براى فروش دارو و می‌گویند که دارو به ما بفروشید یا اشخاص مراجعه می‌کنند یا مؤسسات و بنگاه‌ها بنده خیلى لازم می‌دانم که اینجا عرض شود که وزارت بهدارى مؤسسه فروش دارو نیست یک مقدار دارو دارد که از براى مؤسسات صحى است که براى فقرا و معاونت عمومى تأسیس شده و مجوز قانونى هم ندارد براى فروش دارو و با دولت هم مذاکره شده است که اگر مصلحت باشد از براى یک مواقع فوق‌العاده که پیش می‌آید به مؤسسات عمومى و بنگاه‌هاى بهدارى اجتماعى اعم از این که مال دولت باشد یا غیردولت بتوانند دارو بفروشند و قیمت آن را بگیرند و دو مرتبه دارو بخرند این نظر فعلاً هست و امیدوار هستیم یک همچو راهى در قانون متمم بودجه یا به نحو دیگرى فراهم شود که از این حیث راهى باز شود البته دارویى که در وزارت دارایى هست می‌شود فروخت و آن هم خیلى کمک خواهد بود ولى داروى وزارت بهدارى مال خودش است و در مؤسسات عمومى باید مصرف شود. اما سؤال دوم راجع به داروهایى که اشاره کردند در 1317 حیف و میل شده است آنچه را که بنده به خاطر دارم تصور نمی‌کنم در اداره بهدارى حیف و میل شده باشد و گویا یکى از دواخانه‌ها داروى بهدارى را بدون اجازه فروخته است و قضیه هم تحت تعقیب دادسرا است و همان طور که اشاره کردند

دادسرا مشغول تحقیقات می‌باشد و در فروردین امسال بود که از موضوع بنده اطلاع پیدا کردم و تعقیب کردم که جواب‌هاى دادسرا زودتر تهیه شود و الان هم ادارات مربوطه وزارت بهدارى مشغول تهیه آن پاسخ‌ها و اطلاعات هستند که زودتر به دادسرا داده شده و مطابق موازین قانونى قضیه تعقیب شود که اگر حیف و میلى از طرف کسى به عمل آمده باشد موضوع روشن شده و به مجازات برسد (صحیح است).

3- بیانات آقاى طوسى و تقدیم پیشنهادى راجع به انتخاب کمیسیون خاصى از شعب براى رسیدگى به لایحه قانونى نظام وظیفه.

رئیس- آقاى طوسى.

طوسى- چندى قبل موقعى که یک عده دلال بد‌کار به منظور منحوس خودشان در خراسان به خریدارى گندم سلف و انواع خواروبار مشغول شده بودند و از بازار آشفته امروز استفاده می‌کردند خوشبختانه با ورود آقاى منصور استاندار نهم مواجه شدند و اهتمامات خستگى‌ناپذیر ایشان عملیات زشت این اشخاص را خنثى کرده و اضطراب مردم را رفع کرد الان در سایه مراقبت‌هاى شبانه‌روزى ایشان اوضاع خراسان از هر جهت از تمام کشور بهتر و مردم در کمال فراغت خیال از اولیاى دولت متشکر هستند چیزی که بنده را وادار کرد امروز عرایضى بکنم اشتباه‌هاى کوچکى است که از ناحیه مخالفین انتظامات در اذهان مردم ساده‌لوحى وارد می‌شود و می‌توان گفت سم پاشی‌هایى می‌کنند که نارضایتی‌هایى ایجاد شود در این چند روزه از اشخاص شنیدم همان دلال‌هایى که مرتکب آن اعمال بوده‌اند درگوشه و کنار تهران براى تبرئه خودشان به یک عده بازرگان شرافتمند پاک خراسان تیرهاى تهمت پرت می‌کنند و آنها را به جاى خودشان در آن

+++

اعمال قلمداد می‌کنند چون به قول معروف مار گزیده باید از ریسمان دو رنگ بترسد و دیدیم که چطور یک نفر تاجر پاک بى‌آلایش را متهم کردند لازم دیدم گفته باشم که دولت بیشتر متوجه این نکات باشد در این موقع از نظر انصاف و حق‌شناسى که وظیفه همه است لازم می‌دانم به سهم خود از اهتمامات و مراقبت‌هاى دقیقى که آقاى منصور استاندار نهم و نایب‌التولیه آستانه در کلیه امور خراسان مبذول می‌کنند و واقعاً تمام اوقات شب و روزى خودشان را صمیمانه مصروف انتظامات حوزه مسئولیت‌شان داشته‌اند تشکر کنم تردید نیست اشخاصى که از نزدیک وضعیت خراسان را در گذشته دیده‌اند و از دور شنیده بودند انتظار داشتند در این مدت کوتاه و با مضایقى که در کارها بوده چنین موقعیتى حاصل کنند و این موفقیت‌ها مرهون زحمات خستگى ناپذیر ایشان است و باید گفت وجود ایشان در این مأموریت به تمام معنى همان فرج بعد از شدت است و طبیب بسیار حاذقى هستند که به بالین مریض محتضرى رسیده‌اند. یکى از مسائلى که قابل گفتن و جالب توجه مخصوص شخص آقاى وزیر دادگسترى است این است که البته خاطر محترم ایشان و همه خوب مستحضر است قسمت عمده فتنه خراسان با دست و عمل کثیف نوایى ایجاد شد طمع‌ورزى و غرض‌رانى این مرد عجیب بزرگ‌ترین عامل مؤثر خرابى خراسان بود این همه اطفال که بی‌پدر شد و زن‌هایی که بی‌سرپرست ماندند نتیجه کردار زشت این سنگدل بی‌رحم بود خراسان و خراسانی را این شخص مغرض و منفور مرکز کرده بود و هزاران بیچارگى براى خراسان زجر کشیده سرا پا مجروح مرهم جراحاتش رسیدگى به حقایق و کیفر دادن به کردار بدکاران بود نفهمیدم دادرسى ارتش با چه عدل و انصافى این شخص را مرخص کردند و نمک تازه‌اى بر جراحات خراسانى ریختند بنده در عین حال که از شخص آقاى وزیر دادگسترى و حسن انتخابات و توجهات مخصوص ایشان همیشه متشکر بوده‌ام مخصوصاً به داشتن رؤسا و قضات عالى مقام و بى‌غرض و فعالى مثل آقایان عبده و دکتر عبده صمیمانه تبریک می‌گویم که این پدر و پسر فاضل و دانشمند پاک و بى‌غرض با کمال دقت و شجاعت اخلاقى عملى به سرعت و جدیت انجام وظیفه می‌کنند و خاطرهاى غمگین را تسلى می‌دهند. خداوند بر تعداد این قبیل عمال کارآگاه بیفزاید و همیشه موفق‌شان بدارد در این موقع از کمیسیون محترم مبتکرات که تازه انتخاب خواهد شد قبلاً استدعا می‌کنم‏

دکتر جوان- آقاى طوسى به مجلس چه مربوط است که این حرف‌ها را اینجا می‌زنید؟!

طوسى- جاى این حرف‌ها همین جا است.

دکتر جوان- از کجا به شما ثابت شد که نوایى این کارها را کرده است‏

مسعودى خراسانى- آقاى دکتر جوان شما حق ندارید جلوگیرى کنید از ایشان ..

جمعى از نمایندگان- بفرمایید آقا جایش همین جا است‏

طوسى- بسیار خوب شما هم حرف دارید بفرمایید. در این کمیسیون چندین طرح موجود است که کمیسیون‌هاى گذشته هیچ یک توجهى مبذول نفرموده‌اند حالا که آن کمیسیون تجدید می‌شود استدعا دارم به آن طرح‌ها توجه فرموده و گزارش خودشان را هر چه زودتر تقدیم مجلس بکنند ضمناً چون موضوع فوق‌العاده مهمى مى‌باشد و مورد علاقه کلیه آقایان نمایندگان هم هست پیشنهادى در این خصوص تهیه شده است که همان طور که در ابتداى تنظیم لایحه نظام وظیفه کمیسیون خاصى از شعب براى رسیدگى به این امر تشکیل گردید چنین کمیسیونى مجدداً تشکیل گردد که مطالعه بیشترى در این باب به عمل آید این پیشنهادى است که تهیه شده و تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

4- مذاکره در اطراف پیشنهاد فوق‏

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- عرض بنده راجع به قانون نظام وظیفه است این قانون تقریباً بیست روز است که از طرف دولت به مجلس تقدیم شده به عقیده بنده این یک کار لازمى بود که لازم است

+++

هر چه زودتر از کمیسیون بگذرد و تقدیم مجلس بشود علت تأخیر آن را نمی‌دانم فقط خواستم از آقایانی که اعضاى کمیسیون هستند تمنا کنم که هر چه زودتر این لایحه را به مجلس شوراى ملى تقدیم کنند براى جامعه بهتر است و اما موضوعى که در این قسمت امروز تأثیر فوق‌العاده دارد احضار مشمولین است البته تصدیق می‌فرمایید که امروز ما یک گرفتارى‌هاى فوق‌العاده از نقطه‌نظر تحصیل خواروبار داریم، امروز روز کشاورزى است خشکسالى در این مملکت معین است، شایسته نیست سزاوار نیست که رعیت زارع کارگر را دسته به دسته به کمیسیون نظام وظیفه بیاورند و بعد از چند روز معطلى یا دوباره به محل خودش برگردانند یا این که براى نظام وظیفه او را بفرستند. بنده نمی‌خواهم از گذشته عرض کرده باشم ولى براى این که کمیسیون و همه آقایان قضیه را مسبوق باشند لازم می‌دانم مختصرى از وضعیت نظام وظیفه حرف بزنم. در قسمت محل انتخاب بنده که نزدیک به مرکز است در سالى سه یا چهار مرتبه این مردم را احضار می‌کنند عده مشمولین محل انتخاب بنده کمتر از پنج هزار نفوس نیست این پنج هزار نفوس هر دفعه که در سالى چهار مرتبه است معطل می‌شوند تقریباً بیست نفر کارگر زارع بی‌جهت معطل شده‌اند چنان که به مرکز آمده بودند و انجام وظیفه کرده بودند اقلاً بیست روز از مدت خدمت آنها کاسته می‌شد متأسفانه به یک جهانی بر‌می‌گردند یعنی یک نفر مشمول در سال بیست روز که ارزش آن سیصد ریال است از زندگى و کار باز می‌ماند و بعد تکلیف قطعى هم براى او معلوم نمی‌شود (صحیح است) امروز بنده در ساوجبلاغ بودم در تمام دهات تقریباً صدى ده جوان‌هایی که امروز موقع آبیارى آنها است امروز موقع صیفى کارى آنها است اینها را همین طور براى کمیسیون نظام وظیفه می‌آورند به طهران البته باید بیاورند ولى در چه موقع در این موقع که گرفتارى ما بیشتر روى خواروبار است؟ بنده خواستم به عرض آقایان برسانم که ممکن است در آن قانونی که به تصویب می‌رسد کمیسیون این نظر را بگیرد و استرحاماً بنده تقاضا می‌کنم که سالى یک مرتبه اینها را احضار کنند اگر بخشیدنى هستند ببخشند اگر آوردنى هستند یک مرتبه آنها را بیاورند و معطلشان نکند نه این که هر سالى چهار مرتبه به عنوان متخلف زارع را بخواهند و از کار بى‌کارش کنند آن هم در این موقع که زارع را می‌آورند آبش هرز می‌رود زراعت صیفى او خشک می‌شود خرمن او تفریط می‌شود در موقع بذرکارى بیاورند بذرکارى او به تأخیر مى‌افتد و تمام اینها لطمه است به حال زراعت حالا قبل از فروردین که موقع بذرکارى نیست یا بعد از انجام کشت و زرع آنها را احضار کنند که این صدمات از بین برود پس خواهشمندم کمیسیون نظام این را در نظر داشته باشند که لامحاله در سال یک مرتبه مشمولین را احضار کنند و آنها را براى خدمت مهیا نمایند.

رئیس- پیشنهادى از طرف آقاى طوسى رسیده است قرائت می‌شود

مقام عالى ریاست مجلس شوراى ملى از نظر کمال اهمیت اصلاح قانون نظام وظیفه و لزوم اشتراک مساعى کلیه آقایان نمایندگان با قانون مزبور پیشنهاد می‌شود از هر یک از شعب شش‌گانه دو نفر انتخاب شده و به نام کمیسیون مخصوص با کمیسیون نظام شرکت نمایند و قانون مزبور به این ترتیب به مجلس تقدیم شود

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- بدیهى است که قانون نظام وظیفه از همه قوانین بیشتر مورد ابتلاى مردم ایران است و وضع آمدن قوانین هم در سابق به مجلس شوراى ملى خصوصاً قوانین مربوط به نظام معلوم است که چطور بود و در اطراف آن بحثى نمی‌شد و جرح و تعدیلى به عمل نمى‌آمد و به علاوه در بدو امر هم قانون ترجمه شده است از قانون یکى از دول هم جوار ما که آن قانون با مقتضیات کشورى ما وفق نمی‌داد و تجربیاتى که در حین عمل پیش آمد کرده است اینها را بایستى کاملاً در نظر گرفت که قانون اصلاح شود و حالا که یک چنین قانونى نظام کافى نیستند یعنى غایبند بنابراین ما این پیشنهاد را کردیم که از هر شعبه دو نفر انتخاب شود براى ضمیمه شدن به آن کمیسیون اشخاصى که علاقه دارند و اطلاع دارند بنده

+++

خودم یک تجربیاتى در این خصوص دارم و البته آقایان هم تجربیاتى دارند که با نظر همه آقایان این قانون اصلاح شود و رفع نگرانى مردم بشود

رئیس- آقاى روحى.

روحى- همان طور که فرمودند قانون اصلاح نظام وظیفه که دولت آورده است در درجه اول اهمیت است و همه آقایان نمایندگان محترم علاقه‌مند هستند که این قانون طورى اصلاح شود که راه‌هاى کجى که بوده است و سوء‌استفاده‌هایى که می‌شده است مرتفع شود زیرا واقعاً این جامعه در اثر وجود این افراد زیست می‌کند و لیکن عده این کمیسیون شش نفر هستند افرادى هم غایب نیستند یک نفر غایب است مابقى اعضایش هستند و کار می‌کنند و تا به حال چندین جلسه کرده‌اند مواد هم زیاد نیست هشت تا ده ماده است دولت اصلاح آنها را خواسته است و هر روز هم کمیسیون تشکیل شده است و هر جلسه هم که تشکیل شده آقاى وزیر دادگسترى و رئیس ثبت احوال و آمار و نماینده وزارت کشور حاضر بوده‌اند و به علاوه کمیسیون باز است همه آقایان نمایندگان می‌توانند تشریف بیاورند و هر نظرى و امرى و اصلاحى دارند بفرمایند و ما هم بپذیریم و یا این که دعوت می‌کنیم که براى مذاکره در کمیسیون تشریف بیاورند ولى این که از هر شعبه دو نفر انتخاب شود این یک کار بى‌سابقه‌ای است و به علاوه باعث بطوء کار خواهد بود به علاوه این قانون دو شورى است می‌آید به مجلس و آقایان نظریات خودشان را به کمیسیون و در اطراف آن بحث می‌شود و باز برمی‌گردد به مجلس ولى این پیشنهاد سبب می‌شود که این قانون به تأخیر می‌افتد و مدت‌ها مردم سرگردان خواهند بود و آقاى وزیر جنگ هم یک اظهارى می‌کردند که گفتند از وقتى که ما اصلاح این قانون را به مجلس پیشنهاد کردیم حاضر نیستند و می‌گویند بگذارید قانون بگذرد و بر طبق قانون جدید با ما رفتار کنید بنابراین بنده استدعا می‌کنم که آقایان این پیشنهاد را پس بگیرند اگر نظرى دارند و هر اصلاحى دارند به کمیسیون بدهند و هر کس را بخواهند ما دعوت می‌کنم و کمیسیون هم باز است و آقایان هم تشریف بیاورند و اظهار نظر بفرمایند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرایض بنده هم همین بود که آقاى روحى اظهار کردند به نظر بنده کمیسیون باید کار خودش را بکند اگر هم لازم بداند از آقایان نمایندگان هر کدام را بخواهد دعوت می‌کند مى‌نشینند آنجا و مذاکره می‌کنند و حالا ما بخواهیم یک چیز تازه وضع کنیم این کار خوبى نیست هر یک آقایان که نظریاتى دارند ممکن است تشریف ببرند به کمیسیون و نظریات خودشان را اظهار بفرمایند و با کمیسیون شرکت کنند هیچ مانعى ندارد.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- آقاى روحى فرمودند که هفت هشت تا ماده را دولت اصلاح کرده است البته توجه دارند که این مواد می‌آید تا مواد کیفرى نظام وظیفه و ما مخصوصاً در این مواد خیلى نظردارم و پیشنهاداتى تهیه کرده‌ایم که تجدید‌نظرى در تمام آنها بشود به هر حال خیلى مطالبى را اینجا نوشته است و حالا البته بسته است به نظر مجلس که هر نظرى داد قابل اطاعت است‏

نراقى- در همه موارد باید تجدیدنظر شود.

5- تعطیل جلسه به عنوان تنفس و عدم تشکیل جلسه‏

رئیس- چند دقیقه تنفس داده می‌شود و مطالبى است که باید مذاکره شود.

در این موقع یک ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر مجلس براى تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293927!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)