کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/09]

جلسه: 57 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه چهاردهم مهر ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. انتخاب هیئت رئیسه‏

3. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

4. انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه‏

5. موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 57

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه چهاردهم مهر ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. انتخاب هیئت رئیسه‏

3. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

4. انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه‏

5. موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه دهم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب بااجازه: آقای مرتضی قلی بیات

غایبین بی‌اجازه: آقایان آصف - دکتر ضیاء - امیر ابراهیمی - مرآت اسفندیاری - معدل - مؤید ثابتی - مجد ضیایی - کازرونیان - دبستانی - شباهنگ - حسن علوی - قراگوزلو - نواب یزدی - پناهی - وکیل

دیرآمده: آقای علوی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان دکتر سمیعی - منصف - لیقوانی - تولیت - دکتر ادهم - وکیلی - معتضدی - مسعودی خراسانی - ارکانی)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر)

صورت مجلس تصویب شد

2. انتخاب هیئت رئیسه‏

رئیس - براى انتخاب هیئت رئیسه بدواً سه نفر به قرعه معین می‌شوند

(اقتراع به عمل آمده آقایان مرآت اسفندیارى - لاریجانى و ناهید تعیین گردیدند)

رئیس - رأى می‌گیرم به انتخاب یک نفر رئیس آقایان مرآت اسفندیارى - لاریجانى - ناهید تشریف بیاورند براى نظارت.

(اخذ آرا به عمل آمده مهره‌های تفتیشیه و برگ‌های رأى شماره و نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه و برگ‌های رأى هر یک 96

آقاى حسن اسفندیارى 91 رأى - آقاى دادور یک رأى ورقه سفید 4

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 96 اسفندیارى 91 رأى سفید 4 آقاى دادور یک رأى بنابراین

+++

اسفندیارى با 91 رأى انتخاب شد. همان طور که قلب بنده مطمئن به لطف و حسن توجه آقایان همکاران محترم می‌باشد امیدوارم که قلب آقایان هم مطمئن به تشکر و علاقه باشد که بنده به همکاران محترم خودم دارم با همین تشکر و علاقه است که از خداوند متعال می‌خواهم که همیشه همه را با سربلندى و افتخار حفظ فرموده و به خدمات بزرگ نسبت به دولت شاهنشاهى و ملت سعادتمند ایران موفق بدارد (نمایندگان - صحیح است - انشاءالله) شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ رأى به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه و برگ رأى هر یک 100

آقاى مرتضى قلى بیات 78 رأى - آقاى حریرى طلوع 7 رأى - آقاى دکتر طاهرى 4 رأى - آقاى دادور 3 رأى آقایان اوحدى - تربیت - اعتبار هر یک یک رأى

ورقه سفید 5

رئیس - عده رأى‌دهندگان صد آقاى بیات 78 رأى، آقاى حریرى 7 رأى، آقاى دکتر طاهرى 4، آقاى دادور 3 و آقایان اوحدى - تربیت - اعتبار هر یک یک رأى سفید 5 - آقاى بیات با هفتاد و هشت رأى به نیابت ریاست مجلس انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر - آقایان مرآت اسفندیاری - ناهید و لاریجانى تشریف بیاورند.

(اخذ آرا به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه و برگ رأى هر یک 99

آقاى دکتر طاهرى 59 رأى، آقاى دادور 16 رأى، آقاى حریرى طلوع 6 رأى، آقاى محمد آخوند 4 رأى، آقاى افخمى 3 رأى، آقایان تربیت - دکتر سمیعى هر یک یک رأى ورقه سفید 5 - لایقرء 4

رئیس - بعضى از آقایان تذکر می‌دهند که اسامى اشخاصى که اکثریت دارند اعلام شود (صحیح است) اگر این طور موافقت دارید عرض می‌کنم عده رأى‌دهندگان‏ 99 - آقاى دکتر طاهرى با 59 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى آقایان مرآت اسفندیاری - لاریجانى - ناهید تشریف بیاورند.

(اخذ آرا به عمل آمده و پس از شماره برگ‌های رأى و مهره‌هاى تفتیشیه و خواندن آرا نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

برگ‌های رأى 101 مهره‌های تفتیشیه 101

آقاى زوار 68 رأى، آقاى پالیزى 66 رأى، آقاى مؤید احمدى 65 رأى، آقاى نبیل سمیعى 62 رأى، آقاى آزادى 54 رأى، آقاى حریرى طلوع 3 رأى‏

آقایان: جرجانى - بوداغیان - دکتر سمیعى - نقابت - تربیت - محیط هر یک دو رأى‏

آقایان: شاهرودى - غلامحسین ملک - دبستانى - نمازى - نوبخت - افخمى - دکتر طاهرى - دکتر جوان - شهدوست - طالش - تولیت هر یک یک رأى‏

برگ سفید 4

رئیس - عده رأى‌دهندگان 101 آقاى زوار 68 رأى، آقاى پالیزى 66 رأى، آقاى مؤید احمدى 65 رأى، آقاى سمیعى 62 رأى، به اکثریت به منشی‌گرى انتخاب شدند.

3. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى (آقاى متین دفترى) - دو فقره لایحه است که تقدیم می‌کنم یکى در وزارت دادگسترى تهیه شده است راجع به گواهى‌نامه‌های پزشکى است که بایستى از این به بعد قبل از ازدواج اشخاص از طرفین نکاح مطالبه شود براى حفظ نسل آتیه و جلوگیرى از امراض مسریه (صحیح است) و یکى هم لایحه دیگرى است که در وزارت فرهنگ تهیه شده است که براى تشویق آموزگاران و دبیران از نقطه‌نظر رتبه براى آنها یک تفاوتى قائل شده‌اند چون آقاى کفیل فرهنگ در مسافرت هستند بنده تقدیم می‌کنم‏.

رئیس - به کمیسیون فرستاده می‌شود.

4. انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه‏

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز

+++

به انتخاب جمعى آقایان مرأت اسفندیارى - لاریجانى - ناهید تشریف بیاورند

(آرا گرفته شد و پس از شماره برگ‌های رأى و مهره‌هاى تفتیشیه وخواندن آرای نتیجه این طور معین شد)

برگ‌های رأى و مهره‌هاى تفتیشیه هر یک 104

آقاى کیخسرو شاهرخ 81 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى 68 رأى، آقاى مخبر فرهمند 66 رأى، آقاى حیدرى 50 رأى، آقاى حریرى طلوع 3 رأى‏

آقایان: دکتر طاهری - دکتر سمیعى - اعتبار - جلایى - نیکپور - محیط - دکتر لقمان - بوداغیان - تولیت - مسعودى - لیقوانى - مژده‌ای - افخمى - موقر - مجد ضیایى - هدایت هر یک یک رأى‏

برگ سفید 4

رئیس - عده آرا 104 آقاى کیخسرو شاهرخ با 81 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى با 68 رأى، آقاى مخبر فرهمند با 66 رأى، براى کارپردازى مجلس انتخاب شدند.

5. موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز سه‌شنبه 19 مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب کمیسیون‌ها و روز شنبه آقایان تشریف می‌آورند که مقدمات کار انتخاب کمیسیون‌ها را فراهم کنند که براى سه‌شنبه حاضر باشد.

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293673!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)