کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 55 صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 3 دی‌ماه 1312 (6 رمضان 1352).  

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- سؤال آقای فهیمی و جواب آقای وزیر امور خارجه نسبت به جریانات اخیر جامعه ملل.

3- شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه.

4- شور و تصویب لایحه معافیت گمرکی طلا و نقره دولتی.

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه.

6- تصویب لایحه معافیت کشتی‌های بندری.

7- موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 55

صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 3 دی‌ماه 1312 (6 رمضان 1352).

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- سؤال آقای فهیمی و جواب آقای وزیر امور خارجه نسبت به جریانات اخیر جامعه ملل.

3- شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه.

4- شور و تصویب لایحه معافیت گمرکی طلا و نقره دولتی.

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه.

6- تصویب لایحه معافیت کشتی‌های بندری.

7- موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.

)مجلس ساعت هشت و چهل دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.(

صورت‌مجلس یکشنبه 26 آذر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان:رهنما. محلوجی. ملک‌زاده آملی. باستانی. یونس آقا وهاب‌زاده. چایچی. کورس. کازرونی. حاج محمدرضا بهبهانی. محسن آقا مهدوی

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب مى‌باشد.

2- سؤال آقاى فهیمى و جواب آقاى وزیر امور خارجه

رئیس ـ آقاى فهیمى آقاى وزیر امور خارجه را از سؤال شما آگاه کردم براى جواب مهیا هستند.

فهیمى ـ این اوقات اخبار و اطلاعاتى راجع‌به نظریات بعضى از دول نسبت به تغییر تشکیلات و اساس جامعه ملل مى‌رسد که باعث تشویش فوق‌العاده افکار شده است.

چون ما به جامعه ملل علاقمند هستیم نمى‌توانیم در مقابل این زمزمه‌ها ساکت باشیم.

اگر اساس فعلى جامعه ملل متزلزل شود یقین دارم چیز بهترى جانشین آن نخواهد شد بلکه هرج و مرج غریبى در اوضاع بین‌المللى تولید مى‌شود که عواقب آن وخیم و صلح و آرامش عالم را دچار مخاطره خواهد کرد (صحیح است) تعجب در اینجا است که بعضى از دول نمى‌خواهند به مزایاى مهمى که در همین تشکیلات جامعه ملل دارند اکتفا کنند و در پى اساس جدیدى هستند که مزایاى بیش‌ترى به آنها بدهد و غریب‌تر آن که انتظار دارند دولت دیگر هم این ترتیب را به ضرر خود قبول نمایند. بنده مى‌خواهم از آقاى وزیر امور خارجه تقاضى کنم اولاً اطلاعاتى را که در این باب دارند براى ما بیان نمایند و ثانیاً سیاست دولت را نسبت

+++

به این موضوع مهم با اطلاع مجلس شوراى ملى برسانند (صحیح است.)

وزیر امورخارجه (آقاى کاظمى) ـ خیلى خوشوقتم که نماینده محترم موضوعى را مطرح فرمودند که امروزه در رأس مسایل سیاسى بین‌المللى قرار گرفته و توجه دولت ایران را کاملاً به خود معطوف داشته است و خوشبختانه مى‌بینیم افکار عمومى و جراید پایتخت نیز به اهمیت موضوع متوجه و نسبت به اخبار و اطلاعات اخیر اظهار نگرانى کرده و دولت را تشویق مى‌نمایند که آنچه در قوه دارد براى حفظ اساس خود جامعه ملل به کار ببرد و بعد هم لازم مى‌دانم در جواب نماینده محترم اطلاعات مربوطه به این موضوع و سیاست دولت ایران را نسبت به جامعه ملل به عرض برسانم:

اخیراً پاره از محافل بعضى از ممالک تصمیماتى راجع‌به طرز تشکیلات فعلى و تغییر اساسنامه جامعه ملل اتخاذ و نظریاتى ابراز کرده‌اند که اولاً اساسنامه جامعه ملل که در معاهده ورساى گنجانیده شده و به این ترتیب به امضاى عده کثیرى از دولت رسیده و از تصویب پارلمان‌هاى آنها نیز گذشته از آن معاهده مجزى مى‌شود و ثانیاً هیئتى مرکب از دول معظمه مافوق شورى و مجلس عمومى جامعه ملل قرار داده شود که تمام مسایل مهمه و معضلات امور در آنجا حل و تصفیه شود و تصمیمات هیئت مزبور به اتفاق آرا اتخاذ گردد ولکن در شورى و مجلس عمومى جامعه ملل که براى تصمیمات اساس اتفاق آراء لازم است و همین مسئله بهترین وسیله تضمین حقوق ممالک عضو جامعه ملل به شمار مى‌رود این اتفاق آرا به اکثریت آراء تبدیل شود.

این نقشه که به اصل تساوى دول لطمه وارد مى‌آورد و عده از دولت را دستخوش خیالات و سیاست عده دولت دیگر قرار مى‌دهد به مقاومت عده کثیرى از دولت مصادف شده و با این که هنوز رسماً پیشنهادى نشده تا مقامات رسمى ممالک مختلفه علناً و رسماً و مشروحاً جواب بدهند مع‌هذا در محافل و جراید بعضى از دول موضوع مطرح شده و مقاومت شدیدى نسبت به این نظریات ابراز مى‌شود دولت ایران در عداد دولى است که خوشبختانه اکثریت را حائز و مخالف نظریات مزبور مى‌باشند (صحیح است) زیرا تعهدات فعلى جامعه ملل که بعد از مباحثات و گفت‌گوهاى زیاد در اساسنامه فعلى گنجانیده شده قدر اقل تضمیناتى است که براى ممالک عضو جامعه ملل پیش‌بینى شده و اگر بنا باشد این تعهدات تخفیف پیدا کرده و یا تابع نظر و دلخواه معدودى از دول باشد اساس روابط صمیمانه بین‌الدول متزلزل خواهد شد (صحیح است) با نماینده محترم کاملاً هم عقیده هستم که اگر اساس فعلى جامعه ملل متزلزل شود اساس بهترى قائم مقام آن نخواهد شد و ممکن است منجر به تولید اختلافاتى شود که وضعیت و دسته‌بندی‌هاى قبل از جنگ بین‌المللى را اعاده نماید (صحیح است.)

به جهات معروضه دولت ایران همان طور که تا کنون در حفظ اساس جامعه ملل کوشیده و وقتى که مى‌خواستند ماده دهم اساسنامه را که تمامیت ارضى ممالک عضو را تضمین مى‌کند از بین ببرند به تنهایى مقاومت کرده و به رأى منفى نماینده خود در جامعه ملل نگذاشت این تعهد مهم زایل شود در این موقع نیز جداً ایستادگى کرده و خود را مقید به حفظ اساس جامعه ملل مى‌داند و با هر گونه تغییرى که باعث ضعیف شدن جامعه ملل و موجب سلب اطمینان دول باشد مخالفت خواهد کرد (صحیح است ـ صحیح است.)

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ بنده از سیاست دولت که آقاى وزیر امور خارجه بیان فرمودند و استقامتى که در این قبیل موارد ابراز مى‌فرمایند از طرف خود و سایر رفقا تشکر مى‌کنم. مخصوصاً ماها که دوره‌هاى سابق ضعف حکومت‌ها و تجاوزات غیر مشروع دیگران که بالاخره آن را حقى براى خود تصور مى‌کردند دیده‌ایم و این استقامت و موفقیت‌هاى امروز را مى‌بینیم کاملاً خوشوقت و امیدوار هستیم (صحیح است.)

3- شور اول لایحه اصلاح قسمتى از قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه

رئیس ـ خبر کمیسیون داخله راجع‌به اصلاح قسمتى از قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه:

خبر از کمیسیون داخله به مجلس مقدس شوراى ملى:

+++

کمیسیون داخله با حضور آقاى وزیر داخله لایحه نمره 32606 دولت را مورد شور و مداقه قرار داده در نتیجه ماده واخده پیشنهادى دولت را به ترتیب ذیل اصلاح نموده اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم مى‌نماید.

ماده واحده ـ ماده اول قانون اصلاح قسمتى از قانون استخدام افراد و ردیف افراد تشکیلات نظمیه مصوب 12 بهمن ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح مى‌شود:

ماده اول ـ نواب سوم و دوم و اول فعلى تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 66 یا 71 قانون استخدام کشورى نبوده و داراى رتبه نمى‌باشند و مشمول یکى از دو ماده مزبور بوده و رتبه کشورى آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا‌ و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتى که با شرط لیاقت و استعداد و با رعایت شرایط 1 و 2 و 3 و 4 از ماده دوم قانون استخدام کشورى به مدرسه صاحب‌منصبى نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه داراى رتبه 2 از قانون استخدام کشورى خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزو مدت خدمت رسمى آنها محسوب خواهد گردید.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده با این لایحه موافقم. افراد و صاحب‌منصبان نظمیه حقیقتاً از مستخدمینى هستند که مى‌توان گفت در بیست و چهار ساعت شب و روز مشغول خدمت هستند و البته یک همچون تشریفى از طرف دولت براى این مستخدمین لازم است ولى یک مطلبى بود که در مجلس شوراى ملى مى‌خواستم به عرض برسانم که قانون استخدام از مدتى به این طرف در مجلس تصویب شده است ظاهراً در دوره چهارم تصویب شده است و البته هر قانونى که تصویب مى‌شود اقتضاى همان وقت و زمان را دارد موقعى که قانون استخدام تصویب شد مى‌توان گفت که آن روز بعضى از مستخدمین از آن قانون بهره‌مند شدند و بعضى‌ها هم نشدند مثلاً در موقعى که قانون استخدام مستخدمین کشورى از مجلس مى‌گذشت مسئله حقوق را مأخذ رتبه قرار دادند و تصادف این طور شد که مثلاً بعضى اشخاص که خوشبخت بودند و در وقتى که قانون استخدام تصویب مى‌شد سیصد و دوازده تومان حقوق مى‌گرفتند براى او رتبه 9 فرض کردند و یکى دیگر مثلاً فرض بفرمایید صد و بیست و چهار تومان مى‌گرفته رتبه او را پنج قرار دادند و بعضى اشخاص دیگر محو شدند و هر روز هم ما مى‌بینیم که دولت مجبور مى‌شود راجع‌به اصلاح قانون استخدام یک لایحه بیاورد این بود که تذکراً عرض کردم بهتر این است که دولت مخصوصاً وزارت داخله یک تجدیدنظرى در قانون استخدام بکنند که قانون استخدام هر ماده‌اش قابل اصلاح است یک مرتبه بیاورید به مجلس و اصلاح نمایند که دیگر هر روز احتیاج نداشته باشیم تغییر و تبدیلى راجع‌به این قانون بدهیم اما راجع‌به این ماده واحده یک اعتراض فى‌الجمله داشتم و آن این بود که در مقدمه لایحه دولت ذکر مى‌شود که چون در قانون اصلاحى سابق مجبور بودند اشخاصى که بخواهند وارد در این مدرسه بشوند باید سه ساله متوسطه را دارا باشند و حالا آن شرط را مى‌خواهیم از بین ببریم بنده با این اساس موافقتى ندارم ما باید سعى و کوشش‌مان این باشد که مسئله معارف را در مملکت توسعه بدهیم نه این که با وضع پاره از قوانین از بین برود چنانچه در قانون نظام وظیفه اشخاصى مدارس عالیه را تمام کرده‌اند یا اشخاصى که شش کلاس متوسطه را تمام کرده‌اند براى آنها یک ارفاق‌هایى شده است از حیث مدت خدمت نظام وظیفه مثلاً اشخاصى که مدارس عالیه را تمام کرده‌اند مدتشان کمتر است یک سال است آنهایى که متوسطه را تمام کرده‌اند یک قدرى بیش‌تر است در هر حال ارفاق‌هایى شده است و حالا اگر ما بیاییم یک قانونى وضع کنیم که شرط سه کلاسه متوسطه را از بین برداریم و حتى در این مدرسه براى افراد مدرسه صاحب‌منصبى نظمیه شش کلاسه ابتدایى را بگوییم لازم نیست و همین طور بلاشرط وارد شوند به عقیده بنده خوب نیست این است که بنده مى‌خواستم عرض کنم حالا که سه کلاسه متوسطه را شرط نمى‌کنیم اقلاً تصدیق مدرسه ابتدایى را داشته باشند این یکى‌یکى هم این که در لایحه دولت مستخدمین جزء هم بود یعنى افراد و ردیف افراد و در اینجا حذف شده و علتش چیست یکى هم در لایحه دولت نواب دوم و سوم بود ولى اول

+++

نبود در خبر کمیسیون نواب اول هم علاوه شده است و دلیلش چه بوده است آقاى وزیر داخله اگر توضیحاتى دارند بفرمایند.

وزیر داخله (آقاى جم) ـ آقایان محترم مستحضر هستند که کار نظمیه یک کار مخصوصى است و دولت هم البته متوجه قسمت معارفى و تشویق مردم به تحصیلات هست ور در هر مورد به نحوى که آقاى دیبا تذکر دادند دولت همیشه تحصیلات و منظورات علمى را تشخیص داده و رعایت نموده است ولى نظر به این که سابقاً شرط سه کلاسه متوسطه در قانون سابق پیش‌بینى شده بود با این شرط نظمیه نتوانسته است اشخاصى که داوطلب براى ورود در این مدرسه باشند پیدا بکند و در ضمن هم اداره نظمیه یک مأمورینى دارد که خیلى شایسته و کار کرده‌اند و یا مشمول ماده 66 قانون استخدام نیستند و یا این که پنج سال و هشت سال که در ماده 77 ذکر شده است دارا نیستند و با این احتیاجى که مملکت به توسعه نظمیه دارد و هر روز با این تشکیلاتى که توسعه داده مى‌شود و در جاهایى که فاقد نظمیه هست بایستى تشکیلات نظمیه داده شود تربیت کردن اشخاص براى این کار خیلى وقت لازم دارد لذا براى این که نظمیه بتواند از اشخاصى که دارد و اشخاص خوبى که فعلاً هستند و این شروط مانع از ارتقاء رتبه آنها است استفاده کند که این شرط در قانون سابق بوده است بردارند و این را توضیحاً عرض مى‌کنم که برداشتن این شرط دلیل این نیست که اگر اشخاصى باشند که داراى معلومات سه کلاسه متوسطه باشند یا متوسطه را تمام کرده باشند رجحان ندهند البته همیشه ادارات دولتى و نظمیه هم مقید به این شرط هست که اگر از این اشخاص پیدا کرد فبها و اگر پیدا نکرد از بهترین اشخاصى که لیاقت داشته باشند قبول کنند و پس از آن که مدت مدرسه را تمام کردند وارد خدمت مى‌شوند.

رئیس ـ آقاى اعتبار موافقند.

اعتبار ـ بلى.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ در قانونى که سابقاً گذشته بود قسمت نایب سوم و نایب دوم بود و نایب اول نبود تصور مى‌کنم که حقوق نایب اول‌هایى که در نظمیه کار مى‌کنند بیش از رتبه دو باشد و اگر بنا باشد نایب اول را هم شامل شود گمان مى‌کنم تنزل رتبه از براى او باشد و به همین جهت هم بوده است که در قانون سابق نبوده است بنده گمان مى‌کنم که اگر این قسمت برداشته شود بهتر است.

وزیر داخله ـ در لایحه دولت مخصوصاً نایب اول نبود اخیراً از طرف نظمیه تقاضا شده است که نایب اول هم اضافه شود براى این که هم تشویق بشوند و پس از طى مدرسه رتبه دو به آنها مى‌دهند هم رسمیت پیدا مى‌کنند و هم حقوق بهترى مى‌گیرند.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور دوم لایحه موافقت دارند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

4- شور و تصویب لایحه معافیت گمرکى طلا و نقره دولتى

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به معافیت نقره و طلایى که به نام دولت وارد مى‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین مالیه در جلسه 26 آذر ماه 1312 لایحه نمره 27901 دولت راجع‌به معافیت فلز طلا و نقره را که به نام دولت وارد مملکت مى‌شود از حقوق گمرکى براى شور ثانى مطرح نموده و چون پیشنهادى از طرف آقایان نمایندگان محترم در موقع شور اول نرسیده بود لهذا کمیسیون عین خبر شور اول را تأیید نموده و ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس مقدس پیشنهاد و خبر آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده ـ فلز طلا و نقره به هر شکل و به هر مقدار که به نام دولت وارد مملکت مى‌شود از تأدیه حقوق گمرکى و سایر عوارض معاف خواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ آراء به عمل آمده نود و چهار ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى صد و چهار نفر به اکثریت نود و چهار رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: فزونی. هدایت. مؤید احمدی. حاج غلامحسین ملک. پناهی. معدل. دکتر شیخ. ملک‌مدنی. دکتر ادهم. بهبهانی. سلطانی. اسدی. افشار. جرجانی. مسعودی خراسانی. ارکانی. امامی. آقا رضا مهدوی. مرآت اسفندیاری. پورسرتیپ. معتصم سنک. سید کاظم یزدی. دکتر سنک. میرزا علیخان. وکیلی. مجدضیایی. میرزا موسی خان مرآت. دبیر سهرابی. حاج محمدرضا بهبهانی. اورنگ. سهرابخان ساگینیان. فتوحی. شاهرودی. کازرونیان. میرزا یانس. همراز.حاج میرزا حسینخان فاطمی. اعظم زنگنه. خواجوی. نواب یزدی. دکتر قزل ایاغ. مؤید قوامی. صفاری. حبیبی. تربیت. جمشیدی. شیرازی. منصف. فرشی. کاشف. پارسا. بنکدار. مژدهی. حمزه‌تاش. دربانی. چایچی. حسنعلی میرزا دولتشاهی. دبستانی. نیکپور. کیخسرو شاهرخ. دکتر ملک‌زاده. طباطبایی دیبا. دکتر ضیاء. بیات ماکو. امیر ابراهیمی. شریفی. دکتر لقمان. ناصری.دکتر امیراعلم. محیط. دکتر احتشام. مصدق جهانشاهی. مخبر فرهمند. میرزایی. دادور. افسر. روحی. ئکتر سمیعی. اعتبار. کمالی. حیدری. امیرتیمور. ثقةالاسلامی. مولوی. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. دکتر طاهری. طهرانچی. دکتر بهرامی. فهیمی. اقبال. رهبری. طالش خان. نمازی. هزارجریبی. لاریجانی.

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه.

وزیر مالیه (آقاى داور) ـ البته آقایان به خاطر دارند که در مجلس دوم قانونى از براى دیوان محاسبات گذشت و بعد هم یک مدت کمى وجود خارجى داشته است و بعد از بین رفته است چون از یک طرف دیوان محاسبات عبارت از دستگاه‌ها و مؤسساتى است که نظم و ترتیب امور مالى بدون دیوان محاسبات نمى‌شود و از طرف دیگر در قانون فعلى هم بعضى چیزهایى که خیلى عملى نبوده است باعث این شده است که به موقع اجرا گذاشته نشود بنابراین یک لایحه است راجع‌به دیوان محاسبات که تقدیم مى‌کنم و امیدوارم که تا جلسه آتیه کمیسیون قوانین مالیه کمک بکنند و خبرش را به مجلس بدهند که در اینجا مطرح شود و به نظر آقایان برسد.

6- تصویب لایحه معافیت کشتى‌هاى بندرى

رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به معافیت کشتى‌هاى وزارت جنگ از حقوق بندرى قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین مالیه در جلسه 26 آذر ماه 1312 لایحه نمره 19820 دولت را براى شور ثانى مطرح نموده و چون در شور اول پیشنهادى از طرف آقایان نمایندگان محترم نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اول خود را عیناً تأیید نموده و اینک ماده واحده پیشنهادى ضمن خبر شور اول را عیناً براى تصویب مجلس مقدس پیشنهاد و تقدیم مى‌نماید.

ماده واحده ـ علاوه بر جهازات مذکوره در ماده دوم قانون پنجم بهمن 1306 جهازات و اشیای ذیل نیز از عوارض بندرى معاف است.

1 ـ جهازات متعلق به اداره بندر که اختصاصاً براى امور بندر به کار مى‌روند.

2 ـ اشیای لازمه براى تدارکات وزارت جنگ و اداره تشکیلات امنیه.

تبصره ـ اشیایی که قبل از تصویب این قانون وارد و عوارض بندرى آن پرداخت نگردیده است مشمول این معافیت خواهد بود.

رئیس ـ مخالفى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آراء به عمل آمده نود و هفت ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى صد و دو نفر به اکثریت نود و هفت رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان – آقایان: مصدق جهانشاهی. مخبر فرهمند. حیدری. سید کاظم یزدی. مجدضیایی. اعظم زنگنه. حاج میرزا حسینخان فاطمی. جمشیدی. نمازی. اورنگ. همراز. اسدی. فزونی. شریعت‌زاده. اقبال. هدایت. لاریجانی. مؤید قوامی. ناصری. افسر. دکتر لقمان. سلطانی. بیات ماکو. حاج غلامحسین ملک. دکتر سمیعی. امیر تیمور. شیرازی. کازرونیان. دکتر قزل ایاغ. دبستانی. شاهرودی. شریفی . امامی. تربیت. نواب یزدی. خواجوی. امیرابراهیمی. بنکدار. طالش خان. دبیرسهرابی. پناهی. کیخسرو شاهرخ. میرزا موسی خان مرآت. پارسا. دکتر ضیاء. مؤید احمدی. ساگینیان. میرزا علیخان وکیلی. چایچی. فرشی. دکتر امیراعلم. مرآت اسفندیاری. معدل. مژدهی. بهبهانی. محیط. حمزه‌تاش. فهیمی. میرزا یانس. اعتبار. نیکپور. دهستانی. جرجانی. فتوحی. مقدم. دکتر شیخ. ملک‌مدنی. معتصم سنک. دکتر سنک. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. مولوی. طباطبایی دیبا. طهرانچی. دکتر طاهری. ثقةالاسلامی. هزار جریبی. دکتر بهرامی. ارکانی. دکتر ادهم. افشار. احتشام‌زاده. دادور. دربانی. کمالی. حسنعلی میرزا دولتشاهی. علوی سبزواری. دکتر ملک‌زاده. ایزدی. کفایی. پورسرتیپ. حاج محمدرضا بهبهانی. صفاری. رهبری. دکتر احتشام. منصف. کاشف

+++

7- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس ـ در دستور چیز دیگرى آماده نداریم. آقاى وزیر مالیه لایحه که تقدیم کرده‌اند به سرعت گذشتن آن علاقمند هستند و مترصد هستند که حداکثر پنجشنبه هفتم جلسه داشته باشیم. اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه آینده پنجشنبه هفتم دى ساعت هفت بعد از ظهر.

(مجلس نه ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

معافیت فلز طلا و نقره وارده به نام دولت از حقوق گمرکى و عوارض‏.

ماده واحده ـ فلز طلا و نقره به هر شکل و به هر مقدار که به نام دولت وارد مملکت مى‌شود از تأدیه حقوق گمرکى و سایر عوارض معاف خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم دى ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیاء و تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندرى‏

ماده واحده ـ علاوه بر جهازات مذکوره در ماده دوم قانون پنجم بهمن 1306 جهازات و اشیاء ذیل نیز از عوارض بندرى معاف است.

1 ـ جهازات متعلق به اداره بندر که اختصاصاً براى امور بندر به کار مى‌روند.

2 ـ اشیای لازمه براى تدارکات وزارت جنگ و اداره تشکیلات امنیه.

تبصره ـ جهازات و اشیاء مذکوره در فقره (1) و (2) این ماده که قبل از تصویب این قانون وارد و عوارض بندرى آن پرداخت نگردیده است مشمول این معافیت خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم دى ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293419!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)