کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/05/31]

جلسه: 54 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 25 دى‌ماه 1335  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان: عمیدى نورى و مهدوى‏

3- بیانات قبل از دستور- آقایان: خرازى- دیهیم‌ـ مهندس هدایت‏

4- بیانات آقایان: وزیر صنایع و معادن و معاون نخست‌وزیر در قبال بیانات آقاى خرازى‏

5- بیانات قبل از دستور آقاى قنات‌آبادى‏

6- بیانات آقاى خرازى طبق ماده 82 آیین‌نامه‏

‏7- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى فضائلى

8- طرح و تصویب گزارش مربوط به ضرب مسکوکات نیکلى

9- طرح گزارش کمیسیون کشاورزى راجع به دفع آفات نباتى و حیوانى و ارجاع به کمیسیون

10- تعیین موقع جلسه بعد‌ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 54

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 25 دى‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان: عمیدى نورى و مهدوى‏

3- بیانات قبل از دستور- آقایان: خرازى- دیهیم‌ـ مهندس هدایت‏

4- بیانات آقایان: وزیر صنایع و معادن و معاون نخست‌وزیر در قبال بیانات آقاى خرازى‏

5- بیانات قبل از دستور آقاى قنات‌آبادى‏

6- بیانات آقاى خرازى طبق ماده 82 آیین‌نامه‏

‏7- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى فضائلى

8- طرح و تصویب گزارش مربوط به ضرب مسکوکات نیکلى

9- طرح گزارش کمیسیون کشاورزى راجع به دفع آفات نباتى و حیوانى و ارجاع به کمیسیون

10- تعیین موقع جلسه بعد‌ـ ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و پانزده دقیقه صبح به ریاست آقاى امان‌الله اردلان (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه- آقایان: مهندس فروغى. دکتر طاهرى. دکتر شاهکار. پردلى. کیکاوسى. دکتر امیر‌اصلان افشار. خزیمه علم. سالاربهزادى. عامرى. مجید ابراهیمى. معین‌زاده. غضنفرى. بوربور. صدرزاده. صراف‌زاده. مهندس جفرودى. ابتهاج. دولتشاهى. خلعتبرى.

غایبین بى‌اجازه‌- آقایان: امیدسالار. دکتر سید‌امامى. دکتر هدایتى. قراگزلو. اریه. اسفندیارى. صارمى. شادمان. اورنگ. آقایان. ارباب.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه‌- آقایان: مسعودى. یار‌افشار. ثقة‌الاسلامى. دکتر جهانشاهى. اکبر. تجدد. موسوى. اخوان. بزرگ‌ابراهیمى. فضائلى. دکتر سعید حکمت. دکتر عمید.

نایب‌رئیس‌ـ در صورت‌مجلس اعتراضى نیست؟ آقاى جلیلى.

جلیلى‌ـ آقاى ارباب تقاضاى اجازه کرده بودند که بنده اطلاع دادم تقاضا دارم بفرمایید اصلاح شود.

نایب‌رئیس‌ـ بسیار خوب. دیگر اعتراضى نسبت صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌‌شود. آقاى عمیدى نورى.

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان: عمیدى نورى و مهدوى‏

عمیدى نورى‌ـ بنده دو سؤال دارم که تقدیم می‌‌کنم‏

نایب‌رئیس‌ـ آقاى سعیدى مهدوى‏

سعیدى مهدوى‌ـ سؤالى است از وزارت راه که تقدیم می‌‌کنم.‏

3- بیانات قبل از دستور آقایان: خرازى ‌- دیهیم‌ـ مهندس هدایت‏

نایب‌رئیس‌ـ نطق‌هاى قبل از دستور شروع می‌‌شود. آقاى خرازى.

خرازى‌ـ بنده قبل از این که وارد موضوعى که براى آن اسم‌نویسى کردم بشود خواستم از توجهى که وزارت صنایع و معادن راجع به تأسیس نمایشگاه‌هاى کالا‌‌هاى ایرانى که اغلب آقایان تشریف آوردند و توجه کردند تقدیر کنم (صحیح است) بعد از چندین سال از زمان اعلیحضرت فقید که نمایشگاه صنایع داخلى درست می‌‌شد تاکنون براى اولین بار نمایشگاه آبرومندى درست شده است و همه ما باید سعى کنیم که مایحتاج ما در داخله مملکت تهیه شود که این مرض بیکارى در مملکت ما مرتفع شود (صحیح است)...

قنات‌آبادى‌ـ کاملاً صحیح است فقط نفهمیدیم که پپسى کولا در آنجا چه صیغه‌ای است.‏

حشمتى‌ـ بسیار درست است.

خرازى‌ـ در چند روزه اخیر که موضوع شهر و شهردارى و انتخابات انجمن شهر و تغییر شهردار افکار عمومى را جلب نموده عده کثیرى از طبقات مختلف به اینجانب مراجعه و می‌‌پرسند با برکنارى شهردار تکلیف شهردارى قبل از این که انتخابات انجمن شهر شروع و شهردار قانونى تعیین گردد چه خواهد شد زیرا آنچه گذشته و آقایان اطلاع کامل دارید وضع شهردارى صورت خوبى نداشته و در حال حاضر هم چون سرپرستى ندارد طبعاً به صورت خوبى اداره نمی‌شود و رنج و تعب مردم از مراجعه به این دستگاه کم نشده سهل است فزونى یافته و نارضایتى‌‌ها بیشتر شده است.‏

به هر کس در این مورد با بنده صحبت کرده گفته‌ام طلیعه اصلاحات شهر تهران منحصراً با اجراى قانون انجمن شهر و انتخاب برگزیدگان مردم براى عضویت انجمن شهر میسر خواهد شد و بس، تا کار مردم در امور مربوط به شهر به دست مردم اداره شود که خوشبختانه در نتیجه تذکرات مکرر نمایندگان محترم مجلسین دولت توجه به این موضوع اساسى و حیاتى نموده لایحه به مجلس سنا برده است.

اکنون لایه در مجلس در چه وضعى است نمی‌دانم گویا در کمیسیون تحت رسیدگى است.

دو شب قبل در روزنامه اطلاعات خبرى خواندم که فرماندارى تهران مشغول تهیه مقدمات انتخابات انجمن شهر است ولى اشاره شده بود که چند ماهى طول دارد تا نمایندگان انجمن شهر انتخاب و شهردارى قانونى تعیین گردد و تا انتخاب شهردار قانونى شهردارى تعیین نخواهد شد اگر این خبر مقرون به حقیقت باشد معلوم نیست تکلیف شهردارى

+++

 تهران در طول این مدت چیست؟ همه می‌‌دانیم شهردارى با سایر دستگاه‌ها از نظر تماسى که با مردم همه‌روزه دارد فرق بسیار داشته و هیچ فردى نیست در طول مدت روز با این دستگاه مؤثر سروکار نداشته باشد زیرا همین دستگاه است که باید بهداشت، آب، برق، اسفالت، نان، گوشت و سایر خواربار مردم هر شهرى را تأمین نماید و خواهى ناخواه تمام افراد مستقیم و غیرمستقیم در هر روز با شهردارى سروکار داشته و خواهند داشت بنابراین اداره امور یک چنین دستگاه حساسى را نمی‌توان و نباید معلق به انجام کار دیگرى کرد.

به رأى‌العین دیدیم و میلم شد دستگاهى که داراى مسئول معینى بود چه انحرافاتى در آن وقوع یافت حالا دیگر بلاتکلیف گذاردن این دستگاه نه تنها به ضرر مردم است بلکه شرط عقل نیست.‏

من اطمینان دارم شاید آقایان هم با بنده نظر موافق داشته باشید که شخص آقاى علم وزیر کشور بدون تردید لباس خدمتگذارى پوشیده (صحیح است) و تا آنجا که در قوه و استعداد دارد از انجام وظایفى که به عهده او است مضایقه نمی‌کند حالا اگر مسئولیتى که ایشان انتخاب نموده‌اند در یک دستگاهى نتواند کارى که به آنها محول شده انجام دهند بحثى به شخص ایشان وارد نیست. (صحیح است) همان طورى که جناب آقاى رئیس مجلس سنا بعد از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق مربوط به شهردارى و شهردار سابق که قرار شد یک جلسه خصوصى اختصاص به اظهار نظر در مورد گزارش کمیسیون تحقیق داده شود و جناب وزیر کشور خواستند با حضور ایشان مطرح شده شاید بیاناتى نمایند جناب آقاى تقى‌زاده فرمودند بحثى با شما نیست که حضورشان در جلسه مربوط به این کار ضرورى باشد با این کیفیت تصدیق می‌‌فرمایید اگر شهردارى در نتیجه سوء‌تدبیر مسئول آن مرتکب عملیات خلاف و سوء‌استفاده و انحرافاتى گردید ارتباطى با طرز کار و روش خدمتگذارى آقاى وزیر کشور نداشته است. اما یک نکته است که ایشان باید از گذشته درس عبرت گرفته و در آتیه نسبت به انتخاب اشخاص براى انجام کار‌هاى حساس دقت بیشترى بفرمایند تا این آشفتگى و هرج و مرج در یک دستگاه نظیر پیدا نکرده و فعلاً هم در فکر چار‌ه‌اى براى اوضاع درهم شهردارى باشند.

شنیده‌ام شهردار سابق گفته است دولت کسى را انتخاب نخواهد کرد تا انجمن شهر تشکیل و خود به سمت شهردارى قانونى انتخاب شوم صحت و سقم این مطلب را نمی‌دانم و روى آن تکیه نمی‌کنم اما اگر چنین مطلبى گفته باشد بیان آن فوق‌العاده کودکانه است حتى شنیده می‌‌شود که شهردار سابق با کمک معاون فعلى شهردارى مجالس سورچرانى و چلوکباب درست کرده و متوسل به دو سه نفر پادوى بى‌آبرو که در همه انتخابات خود را کاندید می‌نمایند و بیش از پنج انگشت خود رأى نیاورده‌اند شده به تصور این که با این پادویى‌‌ها به آنها کمک شود و براى انجمن شهر انتخاب خواهند شد تا بتوانند شهردار سابق را مجدداً انتخاب نمایند متأسفانه اینها نمى‌دانند که اگر انتخابات شده و نمایندگان شهر پشت کرسى انجمن شهر جلوس کنند مسلماً سوابق و عملیات اشخاص را بررسى کرده و کسى را انتخاب خواهند کرد که آلودگى نداشته و سوابق آن روشن بوده و شایستگى چنین مقام مهمى را داشته باشد. به هر حال زیاد از مطلب دور نمی‌شوم بحث اینجانب در اطراف وضع فعلى شهردارى و انتخابات انجمن شهر بود تردیدى نیست تا تصویب نهایی لایحه پیشنهادى به موقع اجرا گذاردن آن چندی طول زمان لازم دارد در این مدت نباید کار این دستگاه را فلج گذارده یا به دست شخص سپرد که در طول مدت بیست ماهه اخیر معاونت شهردارى را داشته و محققاً در جرایم منتسبه شریک و معاونت کرده و اگر به دیده انصاف توجه بیشترى به اوضاع و احوال فعلى شهردارى بشود معلوم است اساس بدبختى دستگاه براى این بود از ابتداى امر یک شهردار غیروارد حتى ناشى و بى‌تجربه در کار ادارى تعیین گردید و باز متأسفانه معاون او هم یک فرد غیروارد و ناتوان و ضعیف انتخاب شد و اولین خبط آنان این بود که یک عده افراد کارآزموده را در بدو امر نسنجیده از کار برکنار کردند که پس از مدتى متوجه خبط خود شده عد‌ه‌اى از همان افراد را به کار دعوت کردند اما از این کار هم نتیجه‌اى نگرفتند زیرا همان افراد با یأس و ناامیدى به طور اضطرارى دعوت به خدمت را قبول کرده آن صمیمت و فعالیت گذشته را نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند دنبال کنند نتیجه این شد که بعد از بیست ماه به جاى کار و کوشش یک مشت عملیات خلاف روى بى‌تجربگى و سوء‌تدبیر از طرف شهردار سابق تهران نصیب مردم این شهر گردید.

ابتداى امر آمدند عملیات گذشته شهرداران را به تخطئه و تقبیح و تنقید کردند و علاوه از این که عده‌ای از کارمندان شهردارى را به جرم دزدى یا وظیفه‌نشناسى یا جهات فرضى دیگر خارج نمودند مثلاً گفتند راهروى زیرزمینى براى چیست جاده سوم براى چه می‌‌خواهیم و قس علی‌هذا. اما دیدیم که همان کارهایی که گفتند خلاف ترتیب و غیرضرورى است خودشان دنبال نموده و جزو خدمات خود کار‌هاى مؤثر براى شهر قلمداد کردند در صورتى که ابتکار عمل با گذشتگان بود ممکن نیست کسى بتواند در طول این بیست ماهه اخیر نشان بدهد شهردارى عمل ابتکارى براى مردم شهر انجام نداده باشد اگر هم عملیاتى انجام داده نظیر خرید روغن و اتومبیل و سایر مسایل است که کمیسیون تحقیق مجلس سنا روى آن قضاوت نموده اگر کار‌هاى روزمزد هم در شهردارى انجام شده است به دست همان اعضایی شده که به قول آنها نادرست بودند و الا از یک شهردار غیروارد و یک معاون علیل و ضعیف و ناتوان که اگر لیاقت داشت دنبال شغل شریف طبابت را که مدعى است دکتر هستم و می‌‌گرفت کارى ساخته نبوده بنابراین تصدیق می‌‌فرمایید بلاتکلیف گذاردن شهردارى تهران در چنین وضعى که پیش آمده ابداً به مصلحت نیست لذا از دولت تقاضا می‌‌شود تا تعیین تکلیف لایحه پیشنهادى مربوط به انتخابات انجمن شهر شخص وزین و مطلع و مورد اعتمادى را انتخاب نموده به هر عنوان که صلاح است در رأس شهردارى گمارده و براى معاونت او هم از وجود کارمندان مطلع همین دستگاه یا از هر کجا که صلاح بدانند انتخاب نموده تا لااقل رشته‌‌هاى باقی‌مانده این دستگاه که در طول این مدت به کلی از هم گسیخته شده بیش از این متلاشى نگردیده و فردا که یک شهردار قانونى انتخاب شد لااقل وارث خرابکارى گذشتگان نبوده بتواند سروسامان با نظر منتخبین شهر به این دستگاه بدهد (قنات‌آبادى‌ـ وقتى که انجمن شهر تشکیل شود خود انجمن شهردار را انتخاب می‌‌کند).

خوب به خاطر دارم که در سال 22 و 23 بود که انجمن شهر تکمیل و اینجانب افتخار نمایندگى شهر تهران و نیابت ریاست را در انجمن داشتم شهردار وقت مبادرت به عملى نمود که مسلماً در مقابل عملیات شهردار سابق بسیار ناچیز بود که به نظر انجمن به مصلحت شهر و شهردارى نبود بدون فوت وقت با رأى و نظر انجمن شهردار از کار برکنار شد می‌‌خواهم عرض کنم که وجود انجمن شهر علاوه بر تمام مزایایی که براى مردم دارد کمکى است به دولت و شهردارى می‌‌شود و مسلماً با وجود انجمن علم خلاف قانون هیچ شهردارى نمی‌تواند مرتکب شده و اگر خواست از جاده راستى و درستى و اصلاح و صواب منحرف شود در مقابل اعتراض و بازخواست انجمن شهر قرار خواهد گرفت و یکجا دوازده فقره جرم مشهود مرتکب نخواهد شد به این جهت تقاضا دارم براى سرعت در کار تصویب لایحه تشکیل انجمن شهر ترتیبى داده شود در جلسات فوق‌العاده رسیدگى شده و به تصویب نهایی برسد تا مردم این شهر که باید گفت واقعاً بردبار و مطیع هستند و در طول این مدت با گرانى روزافزون خواروبار و کثافت شهر و گردو خاک و سایر آشفتگى‌هایی که در دستگاه شهردارى وجود داشته صبر و حوصله را از دست نداده و انتظار این را دارند که زود‌تر نمایندگان خود را آزادانه از بین خود انتخاب و به انجمن شهر فرستاده و همان‌طورى که منظور پادشاه عظیم‌الشأن و جوان‌بخت ما می‌‌باشد کار مردم به دست منتخبین مردم سپرده شده و به این هیاهو و بى‌ترتیبى‌‌ها که در شهردارى تهران حکومت داشته و دارد خاتمه داده شود.

قنات‌آبادى‌ـ ما که نباید تکلیف براى انجمن شهر تعیین کنیم.

خرازى‌ـ عرض کنم که بنده عرایضم را عرض کردم ولى یک موضوع مهم‌ترى را می‌‌خواهم عرض کنم بدون رودربایستى امروز شخص اول مملکت اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در مملکت مؤثر است (قنات‌آبادى‌ـ ایشان همیشه مؤثر بودند) و باید عرض کم که این دولت‌‌ها می‌آیند و می‌روند (حشمى ـ به کسى هم کارى ندارند) به قول آقاى حشمتى به کسى هم کارى ندارند سمبل مملکت ما شخص اعلیحضرت است و اعلیحضرت همایونى در قسمت سیاست خارجى به شهادت تمام ملل و دول دنیا گام‌هاى بزرگى که برمی‌‌دارند مورد تقدیر و تقدیس همه ملل آزاد جهان گشته (صحیح است) ولى متأسفانه باید اینجا صریحاً عرض کنم که دولت مایل نیست متناسب با گام‌هاى بزرگی که اعلیحضرت همایونى برمی‌‌دارند گام‌هایی بردارد، دستگاه‌‌هاى دولت هر روز مردم را ناراضى می‌‌کند (صحیح است) و این نارضایتى‌‌ها را به حساب اعلیحضرت می‌گذارند و اعلیحضرت باید از هر حیث همان طور که مجلسین و تمام اهالى این مملکت به اعلیحضرت علاقه دارند ما باید کارى کنیم که این شخص که تمام هم و غم و فکرش براى آسایش و رفاه این مملکت و افراد آن است حفظ بشود ملاحظه بفرمایید که در مواقع سختى سوار طیاره می‌‌شوند و می‌روند نقاط سیل‌زده را می‌بینند و الان هم در مسافرت هستند و دولت وسایلى ایجاد می‌‌کند همین شهردارى را ملاحظه بفرمایید مردم را ناراضى می‌‌کند و مردم این نارضایتى را به حساب علاء نمی‌نویسند به حساب شخص اول مملکت می‌نویسند (حمید بختیار ـ به حساب علاء می‌نویسند) (چند نفر از نمایندگان ـ به حساب علاء می‌نویسند) دولت باید متوجه باشد که با این شکایات اگر مى‌تواند کار بکند و اگر هم نمی‌تواند استعفا بدهد و برود.

علامه وحیدى‌ـ اعلیحضرت فرد ممتازى است، هر کسى باید در حدود قدرتش کار کند و اعلیحضرت همایونى در مملکت ممتاز است‏.

معاون نخست‌وزیر (ذوالفقارى)‌ـ دولت مسئول است.

نایب‌رئیس‌ـ آقاى دیهیم‏.

دیهیم‌ـ وظیفه مقدس و سنگین نمایندگى ایجاد می‌‌کند بر این که حقایقی از پشت این تریبون به عرض نمایندگان محترم برسد. آقایان محترم تصدیق بفرمایند که ما در مقابل یک وظیفه بسیار مهم، بسیار سنگین، و مقدس قرار گرفته‌ایم

+++

نباشیم آقایان تصدیق می‌‌فرمایید بنده شهوت نطق و بیان ندارم و از روزى که پا به این مساحت مقدس گذاشته‌ام در مواقع ضرورى حاضر شده‌ام براى این که چند دقیقه‌اى وقت ذی‌قیمت شریف آقایان را اشغال کنم، آقایان باز تصدیق می‌‌فرمایید که تجار و اصناف و کسبه یکى از عاملین مؤثر کشور ما می‌باشند (صحیح است) قسمت مهم بودجه کشور ما را اصناف و کسبه و تجار تأمین مى‌نمایند (صحیح است) حتى عمران و آبادى قسمت مهم مملکت ما نیز بسته به همت و جوانمردى اصناف و تجار است (صحیح است) باید این طبقه تقویت شود و این طبقه مورد احترام همه واقع شوند ولى متأسفانه ناگزیرم عرض کنم این طبقه را یک عده مأمورین ممیزى دارایى در بازار اذیت می‌‌کنند (صحیح است) رشوه می‌‌خواهند تاجرى که رشوه بدهد براى تشخیص مالیات در جزء اصنافى قلمداد خواهد شد، کسبه و اصنافى که از دادن رشوه خوددارى بکنند جزء تجار درجه اول محسوب خواهد شد، (صحیح است) این عمل خوب نیست نباید با حیثیت تجار و اصناف تا این اندازه علنى بازى کرد (صحیح است) شنیده‌ام رشوه بازار را در مقابل ششصد هزار تومان به یک عده مأمورین ممیزى به مقاطعه داده‌اند (صحیح است) عجب مبارزه با فسادى است! در واقع معناى مبارزه با فساد را هم دانستیم، اگر عمرى به جا باشد معناى سایر قسمت‌ها را هم خواهیم فهمید مبارزه با فساد که یکى از مواد مهم برنامه دولت است در مقابل این مبارزه با فساد ششصد هزار تومان، ششصد هزار تومان رشوه بازار و چند تیمچه را به مقاطعه داده‌اند با این وضع آیا می‌‌شود نمایندگان محترم ملت، نمایندگان شرافتمند مجلس شوراى ملى و همچنین نمایندگان شجاع مجلس سنا بنشینند و صبر و حوصله نشان بدهند، دیگر کاسه صبر و حوصله‌مان لبریز می‌‌شود نباید با بازارى‌‌ها این معامله را کرد، چنان‌که عرض کردم بودجه این کشور دست این اصناف و تجار است (صحیح است) چرا حساب این مأمورین را نمی‌رسند؟ چرا آنها را در مقابل میز‌هاى قانون به محاکمه نمی‌کشند؟ چرا از آن اشخاص نمی‌پرسند شما که در مقابل سه هزار تومان، چهار هزار تومان که برایتان اجراییه صادر کرده بودند و شما را به محکمه جلب کرده بودند نمی‌توانستید سه چهار هزار تومان قرض خود را بدهید، امروز چه شد که در یک مدت محدود و معینى توانسته‌اید یک ثروت سرشار و هنگفتى به دست آورید؟ مبارزه با فساد یعنى چه؟ مبارزه با فساد یعنى رسیدن به حساب‌هاى دزدان آنهایی که با حیثیت و شئون مردم بازى می‌‌کنند (صحیح است) آنهایی که به مقام سلطنت خیانت می‌‌کنند، شاه ما امروز از تمام هستى خودش گذشته، دارایى خودش، املاک خودش را بین یک عده رعیت بیچاره تقسیم کرده و می‌‌خواهد تأمین رفاه و آسایش عمومى را بکند آیا رواست در پیشگاه این پادشاه باعظمت پادشاه رئوف و مهربان به این اندازه گستاخى کرد که در بازار رشوه را به ششصد هزار تومان مقاطعه داده‌اند، اینها باید محاکمه شوند، اینها باید تنبیه شوند و الا خیانت کرده‌ایم نمایندگان محترم برى از خیانت و برى از همه‌گونه تهمت هستند باید تأسى بکنیم از سیاست شاهنشاه، به چه مناسبت رعیت یک پادشاهى که تمام هم و غمش، تمام اوقات شریفش صرف رفاه و آسایش ملت خودش می‌‌شود چند نفر از ملت او به‌نام غارتگر به بازار بیفتند و با اصناف این معامله را بکنند (فخر طباطبایی ـ در ولایات هم مزایده گذارده‌اند) در ولایات و شهرستان‌ها هم عد‌ه‌اى از مأمورین دارایى با حیثیت مردم بازى می‌‌کنند (صحیح است) من نمی‌خواهم بگویم تمام مأمورین دارایى بد هستند ما بین مأمورین دارایى شخصیت‌‌هاى محترم، شخصیت‌‌هاى درست شخصیت‌هاى پاکدامنى است (مهندس دهستانى ـ اینها را منتظر خدمت می‌‌کنند) اینها را هم آنها بدنام می‌‌کنند باید مأمورین پاکدامن وزارت دارایى خودشان جمع شوند و به حساب این ناپاکان و به حساب این نامردان برسند (صحیح است) (مهندس اردبیلى ـ درستکاران را کنار می‌گذارند) در وزارت دارایى خوب مبارزه با فساد می‌‌کنند، اگر اجازه بفرمایید یک مثلى خدمت آقایان عرض کنم در عین حال که قدرى مستهجن است و مستحسن نیست ولى‏ ناگزیرم که با گفتن این مثل مکنونات قلبى خودم را به عرض آقایان نمایندگان برسانم (سعیدى‌ـ اگر مستهجن است نفرمایید) اجازه بفرمایید که این مبارزه با فساد را در قاموس یک عده خائن و در قاموس یک عده ناجوانمرد به عرض برسانم، شخصى با بچه بدکار‌ه‌اى مشغول انجام عمل شنیع بود (زنگ نایب‌رئیس) آن بچه قمه‌اى به کمرش بسته بود آن مرد پرسید این قمه چیست که به کمر خود بسته‌اى گفت هر کسى که به ناموس من خیانت کند با این قمه او را نابود می‌‌کنم گفت پس تکلیف من چیست گفت تو مشغول باش منظورم ناموس طرفم بود معلوم می‌‌شود ناموس طرف در قاموس آن بچه چه بود معلوم می‌‌شود مبارزه با فساد و مبارزه با خیانت در قاموس یک عده مأمور ناپاک چیست، دولت جناب آقاى علاء در رأس برنامه خود مبارزه با فساد را قرار داد انصافاً شایسته است که جناب آقاى علاء در برنامه دولت خودش مبارزه با فساد را بگذارد براى این که جناب آقاى علاء مردى است خدمتگذار و پاکدامن و وطن‌پرست شاه‌دوست و برازنده و خدمات شایسته‌اى هم به این مملکت مخصوصاً به آذربایجان کرده‌اند آذربایجان وقتى که با قشون اجنبى اشغال شده بود این مرد توانست همت به خرج بدهد و از حقوق حقه آذربایجان دفاع بکند ولى مبارزه با فساد را با دست وزارت دارایى نمی‌تواند انجام بدهد در وزارت دارایى نمی‌شود مبارزه با فساد کرد در عین حال می‌‌خواهم با این جمله عرایضم را خاتمه بدهم و از وقتم به جناب آقاى فرود که ممکن است بیاناتى داشته باشد بدهم‏.

فرود- من خیلى وقت می‌‌خواهم.

سعیدى‌ـ باقى وقت‌تان را به آقاى مهدوى لطف بفرمایید.

دیهیم‌ـ در وزارت دارایى مبارزه با فساد نمى‌توانند بکنند براى این که خفته را خفته کى کند بیدار در خانه اگر کس است یک حرف بس است در وزارت دارایى مبارزه با فساد نمی‌شود براى این که خفته را خفته کى کند بیدار (احسنت، احسنت) بقیه وقت را به آقاى قنات‌آبادى می‌‌دهم.

نایب‌رئیس‌ـ 5 دقیقه دیگر از وقت جنابعالى مانده که آقاى قنات‌آبادى استفاده می‌‌کنند، آقاى مهندس هدایت بفرمایید.

مهندس هدایت‌ـ آقایان نمایندگان محترم به خوبى استحضار دارند که بنده سعى دارم وقت گرانبهاى مجلس را حتى‌الامکان نگیرم و بالخصوص در امورى که شاید قسمتى از آن جنبه خصوصى پیدا کند مزاحم اوقات محترم آقایان نشوم لکن مشاهده کردم که ممکن است بعضى اوقات سکوت که از روى کمال علاقه به عدم تضییع وقت مجلس محترم است از طرف معاندین حمل به رضا شود و دیگر این که آقایان نمایندگان به خوبى مستحضرند که احترام و حیثیت مجلس شوراى ملى وقتى پا برجا است که حیثیت و احترام افراد آن که عموم نمایندگان محترم می‌باشند محفوظ بماند (صحیح است) به ‌این لحاظ این امر که یک جنبه عمومى هم پیدا می‌‌کند که چون این شتر طبق مثل معروف ممکن است در خانه همه آقایان بخوابد به بنده اظهار لطف و مرحمت کرده اجازه بفرمایند عرایضى که به نظرم منتهى لزوم را دارد به عرض مجلس مقدس برسانم. (نمایندگان ـ بفرمایید، بفرمایید)

در جلسه گذشته مجلس سنا در موقع مذاکره درباره دارو و جنجالى که به نظر بنده عجولانه در این باره به راه انداخته‌اند و اسم عد‌ه‌اى از رجال و آقایان نمایندگان و سناتور‌ها را به زبان آورده‌اند جناب آقاى عدل‌الملک دادگر سناتور محترم که کمال اعتقاد و ارادت را به ایشان دارم بیاناتى فرمودند که به عقیده بنده بایستى با آب طلا نوشته شود و مقابل چشم صاحب‌نظران و کسانى که اعتقاد و ایمان به حفظ حیثیت افراد این مملکت دارند قرار گیرد. ایشان فرمودند که مسئولین امور بایستى توجه کامل نمایند که اظهارات آنها در مقامات رسمى طورى بیان شود که در اذهان مردم قبل از آنکه واقعیت امور روشن شده باشد تولید شبهه نکرده ایجاد ناامیدى براى عد‌ه‌اى که در خارج این مطلب را می‌‌شنوند و وارد حقیقت امر نیستند نکند و مخصوصاً تأکید فرمودند که این جنجال‌ها که به صورت تهمت به اشخاص و افراد و مخصوصاً بزرگان قوم وارد می‌‌شود خواهى نخواهى هر قدر هم بى‌پایه و مایه باشد یک رسوبى در افکار و اذهان عمومى می‌گذارد که پاک‌شدنى نیست و اگر هم پاک شود مدت‌‌ها وقت لازم دارد و به طور خلاصه نظر جناب ایشان بر این بود که در این قبیل موارد بایستى دقت بیشترى کرد و با چوب تهمت و افترا خادمین مملکت را دلسرد و لکه‌دار ننمود بنده وقتى بیانات واقعاً حکیمانه و پسندیده معظم‌له را در روزنامه‌‌ها خواندم افکار دور و درازى به من دست داد و مصمم شدم که روی همین اصل در این محضر مقدس چند کلمه‌اى به عرض برسانم و استدعا دارم آقایان محترم بر من منت بگذارند و به عرایضم تا انتها توجه فرمایند

در چند ماه قبل که اینجانب براى عمل جراحى و معالجه به مسافرت رفته بودم از طرف یکى از آقایان سناتور‌هاى محترم سؤالات دوازده‌گانه‌ای از طرف وزارت کشور درباره سوء‌جریانات شهردارى شده بود و چون در دعوا به مثال معروف نقل و نبات قسمت نمی‌کنند و به اصطلاح عقب نقاط ضعف طرف می‌گردند شرکت شهردار سابق تهران را در شرکت مهک دستاویز قرار داده آنچه خواسته‌اند به دروغ بر شرکتى که با خون دل بنده ایجاد کرده‌ام و فعلاً مصدر خدمات بزرگى در راه عمران و آبادانى این کشور است و نمونه کار آن را نمایندگان محترم آذربایجان در تبریز در ساختمان ایستگاه راه‌آهن مشاهده فرموده‌اند نسبت داده‌اند.

آقایان نمایندگان محترم اینجانب که شغل و تحصیلات اصلیم مهندسى است و پس از خاتمه تحصیل نرفته‌ام سربار دولت شوم و با اتکای به‌ نفس از روز اول وارد کار آزاد شده‌ام اگر ملاحظه کنم که به علت اختلافات دیگر می‌‌خواهند ثمره وجود یک تشکیلات را که با زحمت شبانه‌روزى پایه‌گذارى شده و حقاً بایستى مورد تشویق و تقدیر واقع شوم از بین برند خیال نمی‌کنم این امر اگر درباره هر یک از آقایان نمایندگان محترم پیش بیاید آنى سکوت کنند ولى مع‌ذالک براى این که تصور نشود خواسته‌ام از نمایندگى مجلس شوراى ملى کوچک‌ترین استفاد‌ه‌اى براى حفظ دستگاهى که به وجود آورده‌ام بکنم موقتاً سکوت کرده‌ام تا ببینم نتیجه این تحقیق و رسیدگى که به کمیسیون

+++

 تحقیق مراجعه کرده‌اند چه می‌‌شود؟

در جلسه اسبق مجلس محترم سنا پس از دو ماه و نیم گزارش کمیسیون تحقیق خوانده شد من درست است که با شهردار سابق تهران در شرکت مهک سهیم هستم ولى وکیل‌مدافع او در این محضر مقدس نیستم و هر کس مسئول اعمال و رفتار خودش می‌‌باشد و قصد هم ندارم که او را در این مقام محترم تبرئه کنم و یا تعریفى از او کرده باشم لکن چون یک سؤال سناتور محترم به شرکت مهلک به مدیریت اینجانب برخورد می‌‌کند با کمال بى‌میلى ناچارم حقایقى به عرض مجلس محترم شوراى ملى برسانم.

البته پاسخ دو سئول از دوازده سؤال سناتور محترم و گزارش کمیسیون تحقیق درباره آن که مربوط به شرکت و به شرکای شرکتى می‌‌شود که اینجانب تشکیل داده‌ام به طور تفصیل داده شده و براى این که وقت محترم آقایان تضییع نشود یک نسخه از آن تقدیم مقام معظم ریاست می‌‌کنم (تقدیم نمودند) و بقیه که به طور پلی‌کپى تهیه شده حضور نمایندگان محترم تقدیم می‌‌کنم که سر فرصت مطالعه و ملاحظه فرمایند تا چه اندازه برخلاف آنچه که جناب آقاى دادگر که در اول نطق خودم به آن اشاره کردم و براى همکاران محترم ایشان در کمیسیون تحقیق بایستى نصب‌العین باشد دور از انصاف و حتى بدون تحقیق درباره این دو سؤال اظهار نظر شده و به جاى آنکه دلایل و مدارک از سؤال‌کننده که خوشبختانه اگر هم موجود باشد به نفع شرکت مهک است خواسته شود و این که از اداره‌کنندگان شرکت مهک سؤال و تحقیقى بشود و یا به دفاتر شرکت رسیدگى گردد فقط عباراتى از قبیل به قرار معلوم و به طورى که اظهار شده در گزارش گنجانده‌اند که تمام آن مطالب از گفتار‌هاى مخالفین سرچشمه می‌‌گیرد بنده به شهادت تمام اعضای کمیسیون محترم و تحقیق در تمام مدتی که مشغول تحقیق بوده‌اند مراجعه‌اى به آنها نکرده‌ام و گله‌اى هم از آنها ندارم چون در این قبیل موارد شاید رودربایستى با همکار گرام‌شان مانع از تحقیق و تفحص بیشتر براى روشن شدن حقایق بوده در همین کمیسیون تحقیق اشخاصى مانند جناب آقاى مهندس شریف‌امامى سناتور محترم تشریف داشته‌اند که کاملاً به امور شرکت‌هاى ساختمانى و مقاطعه‌کارى واردند و فعلاً هم مدیریت شرکت ساختمانى ایرانکار را به عهده دارند و به علاوه عضو سندیکاى شرکت‌هاى ساختمانى هستند که اینجانب مدیریت عامل آن را برعهده دارم و از کم‌وکیف مطلب و این که در کمیسیون تشخیص صلاحیت وزارتخانه‌‌ها و ادارات و منجمله شهردارى و آن هم از زمانى قبل از تصدى آقای منتصر و زمان تصدى جناب آقاى غلامحسین ابتهاج نماینده محترم فعلى مجلس شوراى ملى که خداوند او را به سلامت بدارد و ان‌شاء‌الله به زودى بهبود حاصل کنند براى حفظ حقوق صنفى به موجب شغل مدیریت عامل سندیکا و نه به عنوان مدیر شرکت مهک و فقط براى طبقه‌بندى و تشخیص صلاحیت و نه براى تقسیم کار شرکت می‌‌کنم و همان ‌طور که نمایندگان اطاق بازرگانى در کمیسیون‌‌هاى مختلفه ادارات شرکت می‌نمایند و آن وقت با تمام این اطلاعات حق بود اقلاً سایر اعضای محترم کمیسیون را که حقاً وارد نیستند وارد بفرمایند در اینجا براى روشن شدن اذهان صریحاً عرض می‌‌کنم شرکت مهک نه مستقیم و نه غیرمستقیم در کار شهردارى تهران در زمان تصدى آقاى منتصر شرکت و مداخله نکرده دفاتر شرکت شاهد این مدعا است چه با داشتن کار معظمى چون ساختمان ایستگاه تبریز و کار‌‌هاى ساختمانى وزارتخانه‌‌هاى دیگر که هر روز دعوت می‌‌کنند و رد می‌‌کنم احتیاجى به کار شهردارى تهران نداشته و نداریم به هر صورت چون ذکر تمام جزئیات باعث تطویل کلام و تصدیع اوقات آقایان نمایندگان محترم می‌‌شود در این باره دیگر عرضى نمی‌کنم و به طوری که عرض شد براى این که آقایان سناتور‌هاى محترم هم به حقیقت امر واقف شوند جواب تهیه شده برایشان فرستاده می‌‌شود که مطالعه و قضاوت فرمایند امیدوارم که این مختصر و شرح مفصلى که حضور آقایان محترم تقدیم می‌‌گردد مطلب را براى عموم آقایان نمایندگان بالخصوص نمایندگان محترم سنا روشن کرده باشد تا به مصداق گفتار همکار بسیار محترم و گرام‌شان درباره دو سؤال مورد بحث از دوازده سؤال سناتور محترم تعمق و رسیدگى فرمایند و با امعان‌نظر غبار و رسوب این تهمت و افتراى بی‌جا را که در نتیجه بعضى حوادث و گفتگو‌ها که از حوصله و مجال بحث در این مجلس محترم خارج است و من‌غیرمستقیم گوشه‌اى از آن متوجه شرکت و تشکیلاتى شده که اینجانب آن را اداره و به داشتن آن فخر و مباهات می‌‌کنم پاک کند و بزرگان قوم نیز با این عمل خود نزد خداوند و وجدان سربلند و سرافراز باشند در غیر این صورت بایستى صریحاً عرض کنم اگر دقت کافى در این قبیل مسائل نشود و یا کمیسیون تحقیق رسیدگى ناقص کند و از مدعى براى حرفى که زده است مدرک نخواهد و فقط حرف معاندین را بشنود در نتیجه خواهى نخواهى بازار تهمت و افترا از این هم بیشتر رواج خواهد کرد و اگر امروز اشخاصى بی‌گناه لکه‌دار شوند فردا که کشور احتیاج به مردان از خود‌گذشته‏ دارد و فردا که مجلسین و دولت‌‌ها بخواهند با نادرستى و فساد مبارزه کنند دیگر مردان میدان این مبارزه پیدا نخواهند شد و کار‌ها به همان ترتیب سابق با دست به دست مالیدن و سمبل کردن جریان پیدا خواهد کرد.

نایب‌رئیس‌ـ آقاى مهندس هدایت وقت شما تمام شد.

مهندس هدایت‌ـ پنج دقیقه از وقت آقاى دکتر دادفر اگر اجازه بفرمایند استفاده می‌‌کنم.‏

دکتر دادفر‌ـ بفرمایید

مهندس هدایت‌ـ و مأمورین دولت در مقابل اربابان نفوذ براى اجراى هوس‌ها و خواهش‌هاى تما‌م‌نشدنى و مضر آنان چار‌ه‌اى جز تسلیم شدن نخواهند داشت و کار‌ها به این ترتیب به دست مأمورین نالایق خواهد چرخید و کشور عزیز ما را که بایستى در این اوضاع و احوال دنیا قدم‌هاى بلندى به سوى ترقى و تعالى بردارد در جاده سقوط و پستى سوق خواهد داد و به آقایان نمایندگان محترم سنا هم عرض می‌‌کنم که از خواندن یک لیست و بردن اسم بعضى از همکاران‌تان در شرکت‌‌هاى وارد‌کننده دارو و بدون آنکه تهمت و افترایی خداى ناکرده به آنان زده شده باشد آن قدر متأثر می‌‌شوید و فریادتان بلند می‌‌شود که دولت نباید نمایندگان مجلسین را این طور دستمالى کند و به نظر من حق هم دارید به مصداق آنکه آنچه بر خود نمی‌پسندى بر دیگران نپسند مراقب باشید که خودتان به ناحق پیشقدم عملى نشوید که از آن به سختى نفرت دارید. در خاتمه هم عرض می‌‌کنم که از سناتور محترم جناب آقاى نیک‌پور که از رجال اقتصادى و سیاسى ما است با وجود آنکه حقاً باید گله‌مند باشم گله‌ای ندارم و همین قدر عرض می‌‌کنم آنهایی که اسم شرکت مهک را براى کوبیدن آقاى منتصر به میان آورده‌اند و به اصطلاح و به زعم خودشان مدارکى خدمت ایشان داده‌اند و خلاصه باعث شده‌اند که این گفتگو به دست ایشان به راه بیفتد مردمان صحیح‌العمل و پاکى نیستند و در دستگاه شهردارى تهران سوابق ننگین و سوئی دارند که چون افراد بیچار‌‌ه‌اى هستند و مطلب براى عمومى کارمندان پاک شهردارى روشن است از ذکر اسامى آنها خوددارى می‌‌کنم تا خودشان متنبه شوند و ان‌شاء‌الله روزى خواهد رسید که حق و حقیقت جلوه‌گر خواهد شد و الا ما را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.‏

4- بیانات آقایان وزیر صنایع و معادن و معاون نخست‌وزیر در قبال بیانات آقاى خرازى‏

نایب‌رئیس‌ـ جناب آقاى وزیر صنایع و معادن

وزیر صنایع و معادن (مهندس گنجه‌ای) ـ بنده خواستم بدواً از مرحمتى که آقاى خرازى و حسن نیتى که آقایان نمایندگان محترم نسبت به بنده ابراز داشتند تشکر کنم (حشمتى‌ـ شما مورد لطف و محبت همه هستید) ولى جناب آقاى خرازى در آخر مطالب‌شان نام اعلیحضرت همایون شاهنشاهى را بردند اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مورد احترام و علاقه فرد فرد ایرانی‌ها هستند (صحیح است) (خرازى‌ـ بنده هم همین را گفتم) و بدیهى است همه نه فقط دولت بلکه نمایندگان ملت و افراد ملت همیشه از راهنمایی‌هاى خردمندانه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى استفاده می‌‌کنند.

دکتر بینا‌ـ ایشان هم همین را گفتند.

خرازى‌ـ بنده حتى گفتم تمام ملل دنیا این را می‌‌گویند.

وزیر صنایع و معادن ـ ولى بدیهى است که مقام سلطنت مبرى و منزه از هرگونه مسئولیت است و خود دولت مسئول کلیه امور کشور است (صحیح است) دولت به وظایف و مسئولیت‌هاى خودش کاملاً آشناست وزرا در مقابل مجلسین مسئول می‌باشند (صحیح است) و به تذکرات آقایان نمایندگان محترم همیشه ترتیب اثر می‌‌دهند منظور از تذکر این بود که مطالب طورى اینجا طرح بشود که در خارج که وارد به جزئیات امور نیستند مورد سوء‌تعبیر قرار نگیرد.

نایب‌رئیس‌ـ آقاى معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقارى)‌ـ شخص که در تاریخ معاصر ایران از فکر و منافع مردم غافل نبوده و نیست شخص اعلیحضرت همایونى است و با راهنمایی‌ها و ارشاد شخص ایشان که به دولت‌‌ها فرموده و می‌‌فرمایند به شهادت خود جناب آقاى خرازى و عموم آقایان نمایندگان محترم هدفى جز توسعه اصلاحات و اجراى عدالت اجتماعى و تسریع در تهیه وسایل آسایش عمومى نداشته‌اند (صحیح است) دولت نیز باید از این ارشاد و راهنمایی‌ها استفاده کند طبق قانون اساسى هم دولت در پیشگاه شاهنشاه و همچنین ملت و مجلسین مسئول اعمال خود می‌باشد (صحیح است)

دکتر رضایی‌ـ گفته آقاى خرازى هم غیر از این نبود.

نایب‌رئیس‌ـ آقایان نمایندگان محترم توجه فرمودند که آقاى خرازى مقصودشان تجلیل مقام سلطنت بود و خارج از این نظریه اظهارى نکردند (صحیح است) شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مورد علاقه و احترام قاطبه ملت ایران مخصوصاً عموم نمایندگان مجلس شوراى ملى می‌باشند (صحیح است- صحیح است)

خرازى‌ـ بنده عرض کردم که حتى ملل دنیا

5- بیانات قبل از دستور آقاى قنات‌آبادى‏

نایب‌رئیس‌ـ آقاى قنات‌آبادى‏

قنات‌آبادى‌ـ آقایان نمایندگان محترم در اواخر حکومت اسبق یعنى حکومت مصدق‌السلطنه نظر مبارک‌شان هست که آنهایی که در داخل کشور بودند چه آنهایی که در مجلس بودند چه آنهایی که در

+++

خارج از کشور بودند این مطلبى که بنده عرض می‌‌کنم یادشان هست که دولت و آن دستگاهى که برخلاف میل باطنى ملت ایران نهضت ملى ایران را منحرف کرده بود به سوى نهضت کمونیستى داشت می‌‌برد براى این که مردم را اغفال بکند هر روز یک سروصدایی به وجود می‌آورد هر روز یک بامبولى به وجود می‌آورد یک شب شما در روزنامه می‌‌خواندید که نفتکش‌ها آمدند در خلیج فارس و نفت می‌برند (پرفسور اعلم ـ به دروغ) یک روز مطلبى را می‌‌دیدید که برخلاف شؤن ملى و مملکتى عنوان شده و رویش جنجال شده است خلاصه هر روزی به عنوانی برای محکم کردن موقعیت لرزان و موقعیتى که حتماً ساقط می‌‌شد هر روزى یک صدا و یک اسکاندال و یک موضوع تازه و برخلاف مصالح مملکت و ملت عنوان می‌‌کردند چرا؟ براى این که دو روز ده روز 20 روز یا بیشتر حکومت کنند من خیلى متأسفم که مى‌بینم که دولت آقاى علاء هم همین رویه را اتخاذ کرده است البته نه به آن صورت نمى‌خواهم بگویم که دولت جناب آقاى علاء خداى نکرده بر علیه رژیم مملکت عمل می‌‌کند ابداً همچو چیزى نیست این مقصود را ندارم مقصودم این است که این که روز اول آمد و با یک توپ محکم از نظر مبارزه با فساد و با یک صداى رسا از نظر اصلاح امور مردم و انجام کار‌هاى مردم و اجتماع فریاد و فغان کرد حالا که دید در هیچ‌کدام از این مطالب که مربوط به امور داخلى مملکت و بهبود وضع مردم است موفقیتى پیدا نکرده هر روز یک بامبول و یک صدا به وجود می‌آورند که به عقیده من پیدایش این موضوعات روزمره و این بازی‌هایی که از طرف دولت به وجود می‌آید به ضرر همه چیز مملکت تمام می‌‌شود آقایان نمایندگان محترم بنده نه کاسبى دارم نه در شرکتى شریک هستم نه تجارت دارم نه مقاطعه‌کارم (بوربور ـ هیچ کدامش عیب نیست) اجازه بفرمایید مقصودى دارم که عرض می‌‌کنم نمی‌خواستم بگویم که عیب دارد شما حوصله بکنید نه کاسبى دارم نه دوا فروشم چون هیچ‌کدام از اینها نیستم و این مطلب به من نمی‌چسبد من مجبورم که راجع به بعضى از این مطالب و موارد که مستقیماً از طرف دولت هم عنوان می‌‌شود این مطالب را تذکر بدهم همه شما در روزنامه‌‌ها در اخبار مجلس خوانده‌اید که در چند روز گذشته در مجلس سنا یک اسکاندالى روى موضوع دارو به وجود آمد به عقیده بنده توى این مملکت هر چه بدى به وجود می‌آید گناهش گردن دو طبقه است یکى آن طبقه‌اى که براى بدکاری‌ها و براى سوء‌استفاده‌کردن‌‌ها اعمال نفوذ می‌‌کنند و یکى دولت‌‌هاى بى‌عرضه و بى‌لیاقت که قبول اعمال نفوذ می‌نمایند (صحیح است) یعنى آن کسی که رشوه می‌‌دهد و آن کسى که رشوه می‌‌گیرد هر دو در آتش جهنم می‌روند و رشوه‌دهنده بدکسى است و رشوه‌گیرنده هم خیلى بدتر این حدیث نبوى است الراشى و المرتشى کلام هما فى النار رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده هر دو در جهنم‌اند (پرفسور اعلم ـ الان که در بهشت‌ا‌ند) شما اطلاع دارید بنده اطلاع ندارم قدر مسلم این است که در امر فروش دارو به مردم محروم و بدبخت و مصرف‌کننده هم از طرف کسانى که باید کنترل بکنند هم از نظر نفع خودشان و هم از نظر قبول اعمال نفوذ بسیار بسیار بى‌عدالتى شده است (صحیح است) و لذا در کشور ما دارو به قیمت بسیار بسیار گرانى به خورد مردم بدبخت می‌‌رود این مطلب صحیح است اما تقصیر با کى است؟ اگر من شمس قنات‌آبادى بروم به وزیر بهدارى بگویم آقاى وزیر بهدارى براى خاطر من که نماینده مجلس هستم شما در مورد فلان دارو اغماض بکنید چشم‌پوشى کنید و کنترل نکنید من که وکیلم خیانت کرده‌ام و آن وزیر که این مقام را به او سپرده‌اند خیانت بیشترى کرده گناه بیشترى کرده (حشمتى‌ـ مربوط به وزارت بهدارى نیست مربوط به وزارت بازرگانى است) چند وقت پیش آقاى دکتر بینا بنده در روزنامه‌‌ها خواندم که آقاى وزیر بهدارى استعفا کرده‌اند یا اعتصاب کرده‌اند نمی‌دانم کدامش بوده است که چرا لایحه ترمیم حقوق پزشکان در سنا تصویب نشده است البته اگر نظر مبارک آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى باشد در دوره 18 خود من با وجودى که با دولت مخالف بودم‏ با این لایحه از نظر شهرستان‌ها رأى موافق دادم و روى آن تلاش کردم اما این عمل وزیر بهدارى سرود یاد مستان دادن است که یک وزیرى چنین کارى بکند یعنى به هر کس اجازه می‌‌دهند که چیزى که مطابق میلش نیست خواه این امیال و آرزو‌ها مطابق با مصالح مملکت باشد یا نباشد که بگویند که من فردا کار نمی‌کنم اگر فردا سپور‌ها کارگر‌ها کشاورز‌ها کارمند‌ان دولت به اتکاى عمل وزیر بهدارى آمدند و اعتصاب کردند و گفتند کار نمى‌کنیم تا حقوق‌مان اضافه شود جواب این را کى خواهد داد؟ (یکى از نمایندگان ـ وزیر بهدارى) این بازى بوده است که یک وزیر دولت به وجود آورده است و این کار برخلاف مصلحت مملکت ماست و برخلاف رویه و روالى است که ما پیش گرفته‌ایم زیرا ما می‌‌خواهیم که در اوضاع مملکت ما تثبیت باشد تا ما بتوانیم که وضع و مقامى را که از نظر سیاست در دنیا و به خصوص خاورمیانه در نتیجه راهنمایی‌‌هاى شخص اول مملکت به دست آورده‌ایم آن مقام و آن وضع تغییر نکند (مهندس سلطانى ـ از روى حسن‌نیت استعفا دادند) (پرفسور اعلم ـ دولت هم روى همین وضع مانده که می‌‌گوید من استعفا نمی‌دهم) دولت حال استعفا کردن ندارد من خواهش می‌‌کنم که آقایان نمایندگان محترم قبل از این که من این عرضى که می‌‌خواهم بکنم مبتدا و خبرش تمام شود توجه کامل کنند و فرمایشى نفرمایند شاید اکثر آقایان از طرف وزارت فرهنگ دعوت شده‌اید براى بازدید کلاس‌‌هاى شبانه. آقایان هیچ عاقلى هیچ با‌شعورى نیست که بگوید باسواد کردن یک ملت بد است هر کس این حرف را بزند باید دهانش را خرد کرد آقا یک فکر صحیح و یک منطق صحیح این طور ایجاب می‌‌کند که ما وقتى بخواهیم یک باغى را تربیت کنیم در مرحله اول باید تمام قدرت و قوت‌مان را براى نهال‌هاى جوان و نورس بگذاریم زیرا دادن مواد غذایی به نهال‌هاى جوان نتیجه‌اش این می‌‌شود که در آینده آن باغ باقى می‌ماند و مصفا می‌‌شود و میوه و برخواهد داد آقایان نمایندگان محترم در همین تهران بنده تکرار می‌‌کنم در همین تهران شما هر کس قبول ندارد حاضرم از عهده‌اش بیرون بیایم یعنى دست آن شخص محترم را بگیرم و ببرم و نشان بدهم در همین تهران پنج شش ماه بعد از شروع تحصیل هنوز دبستان‌ها و دبیرستان‌ها یعنى باغ‌هایی که باید نهال‌هاى این مملکت در آن تربیت شوند فاقد معلم هستند معلم ندارند نصف روزه است آقایان اگر بنا شود پیرمرد‌ها باسواد بشوند و بسیار کار خوبى است ولى اگر نونهال‌های مملکت بى‌سواد بمانند برنامه نداشته باشند معلم نداشته نباشند آیا این عمل از نظر مصلحت مملکت صحیح است (ابداً) ما آقایان نمایندگان محترم دل‌مان را به موهومات نباید خوش کنیم یعنى وقتى ملت ما نان ندارد بخورد ما نمی‌توانیم در جراید نان را براى آنها گراوور کنیم و بگوییم این نان‌ها خیلى خوب چیزى است این ملت را سیر نمى‌کند ملت نان مى‌خواهد مصلحت مملکت و نجات مملکت ما از جهل و نادانى شرط اولش تربیت صحیح و دقیق و تربیت نونهالان مملکت ما است و بنابراین من به آقاى وزیر فرهنگ و دستگاه اداره‌کننده فرهنگ کشور می‌‌گویم شما آن‌طورى که شخص اول مملکت خواسته است مردم ایران باسواد شوند در راه صحیح نرفته‌اید و لیاقت آن‌که آن افکار بزرگ و آن منویات عالیه را اجرا بکنید ندارید (صحیح است) و با این حرف‌‌ها و با این صحبت‌‌ها حقایق پوشیده نمی‌شود اول می‌‌خواهم بچه‌ام درس بخواند و بعد پدرم چون زمان پدرم منقضى شده اما امروز و آینده مال فرزندان ماست و آنها باید مجهز و باسواد باشند (صحیح است) (پرفسور اعلم ـ بگذارید فرزند شما پدر شود آن وقت باسوادش می‌‌کنند)

نایب‌رئیس‌ـ آقاى قنات‌آبادى دو دقیقه بیشتر از وقت شما باقى نمانده است.

قنات‌آبادى‌ـ جناب آقاى رئیس فرموند به من دو دقیقه بیشتر وقت ندارم من مطالب مفصلى داشتم ولى چون وقت ندارم و آیین‌نامه هم اجازه نمی‌دهد البته آقایان نمایندگان لطف دارند و رأى می‌‌دهند اما این مطلب چون برخلاف آیین‌نامه است و من نمی‌خواهم اولین کسى باشم که این سد را شکسته باشد و تقاضاى وقت اضافه بکند بنابراین من مطالب مفصلى دارم راجع به وزارت دارایى که به زودى از پشت این تریبون به عرض ملت ایران می‌‌رسانم (احسنت) اما یک مطلبى هم عرض کنم که راجع به انجمن شهر تهران است بنده وکیل تهران نیستم اما از ساکنان تهرانم و اهل تهرانم و به تهران و به سرنوشت تهران به خصوص به سرنوشت جنوب تهران یعنى همان‌جایی که خودم و آبا و اجدادم در آنجا زندگى می‌‌کردند کاملاً علاقه‌مندم من  به شما می‌‌گویم در خلال این دعوایی که در شهردارى می‌‌شود و این مبارزاتى که در بین شهردار و شهردارى و سایرین می‌‌شود یک چیزى نهفته است و آن این است که یک دستهاى مى‌خواهند انجمن شهر تهران را بلع کنند و من صریحاً و علناً می‌‌گویم ما نمی‌گذاریم متنفذینى که این قدر شهردارى را مى‌کوبند اینها انجمن شهر را بلع کنند (احسنت- احسنت)

6- بیانات آقاى خرازى طبق ماده 82 آیین‌نامه‏

نایب‌رئیس‌ـ آقاى خرازى‏

خرازى‌ـ به شهادت این دو دور‌ه‌اى که بنده خدمت آقایان بوده‌ام تاکنون یک کلمه راجع به خودم صحبتى نکرده‌ام ولى امروز مجبورم که صبحت کنم عرض کنم که در حکومت اسبق که حکومت وحشت و رعب بود یا یک عده جا خالى کردند رفتند اروپا یا متوارى شدند یا به هیچ کارى کار نداشتند این اشخاصی هم که ماندند دو دسته‌اند یک دسته اشخاصى هستند که به قول معروف اینها الاغ دارند  الاغ را اگر ولش کنند که یک پوزى مى‌زند به علف و یک پوزى می‌زند به پوست هندوانه ولى یک اشخاصى طیاره دارند طیاره اگر سقوط کند مسلماً مضمحل خواهد شد بنده از آن اشخاصى بوده‌ام که طیاره داشته‌ام و با دولت اسبق مبارزه کردم خوب توجه بفرمایید بنده در تمام روز‌هاى سلام به شهادت همین اعلیحضرت همایونى و به شهادت روزنامه‌‌ها جداً با دولت مبارزه و مخالفت می‌‌کردم و بنده را در تمام فشار‌ها گذاشتند و روز نهم اسفند وقتى حضرت آیت‌الله بهبهانى رفت با اعلیحضرت صحبت کرد اعلیحضرت فرمودند که من موقتاً از این مسافرت منصرف شده‌ام بنده بازار را بستم سیصد نفر از سران سپاه که آقاى علاء نخست‌وزیر فعلى شاهدند مردم آمدند در وزارت دربار گفتم بیایید ببینید چه اشخاصى را آورده‌ام 49 تا اتومبیل سوارى نگه داشتم دم میدان مجسمه که اگر اعلیحضرت برود همراهش برویم و بگوییم ما دیگر توى این مملکت نمی‌مانیم

+++

 بنده شاه‌دوست هستم توی بازار و چاله‌میدان که افتخار می‌‌کنم موطن آبا و اجدادى من است می‌‌گویند خرازى و فامیل خرازى شاهى هستند من به شاهنشاه احترام قائل هستم آقایان اگر توجه کرده باشند گفتم تمام اهالى دنیا به کاردانى و عطوفت و از خودگذشتگى اعلیحضرت معتقد هستند چه برسد به ملت ایران آن وقت من بیایم یک حرف‌هایی بزنم خود آقا ناصر ذوالفقارى جنگ کرده هستى خودش را به خطر انداخته جان خودش و برادرانش را به خطر انداخته من تقدیس می‌‌کنم فرمایشات این جوان را ولى سایرین که هیچ جا نبوده‌اند حق ندارند بیایند و اینجا حرف‌هایی بزنند آقایان مملکت را رشوه دارد از بین می‌‌برد چطور ساکت بمانیم این چیزى را که آقاى دیهیم گفت ششصد هزار تومان نیست شش میلیون تومان است از بازار گرفته‌اند هى ما سکوت اختیار می‌‌کنیم مردم می‌‌گویند که ما غیر از اعلیحضرت همایونى و دین اسلام هیچ‌کس را قبول نداریم این صداى ملت ایران است که از حلقوم بنده دارد بیرون می‌آید تا کى صبر کنیم تا این اجحافات این رشوه‌گیر‌ها در این مملکت هست من به این وکالت فخر نمی‌کنم می‌روم دنبال کارم یک آدم عادى می‌‌شوم (احسنت- احسنت)

7- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى فضائلى‏

نایب‌رئیس‌ـ وارد دستور می‌‌شویم آقاى فضائلى

فضائلى ـ سؤالى است از آقاى وزیر بهدارى راجع به علت عدم اجراى قانونى که موظف به اجراى آن بوده‌اند و اجرا نکرده‌اند.

8- طرح و تصویب گزارش مربوط به ضرب مسکوکات نیکلى‏ ‏

نایب‌رئیس‌ـ شور دوم لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به ضرب مسکوک نیکلى مطرح است ماده اول قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده اول ـ به دولت اجازه داده می‌‌شود تا میزان سیصد میلیون ریال مسکوکات نیکل را که در داخله کشور رواج قانونى خواهند داشت طبق مشخصات ذیل ضرب و به جریان می‌گذارد

الف ـ مسکوک نیکل یک ریال به قطر 5/18 میلی‌متر و به وزن دو گرم.

ب ـ مسکوک نیکل 2 ریالى به قطر 5/22 میلی‌متر و به وزن چهار گرم.

ج ـ مسکوک نیکل 5 ریالى به قطر 26 میلی‌متر و به وزن 7 گرم.

نایب‌رئیس‌ـ در ماده اول کسى اجازه نخواسته بنابراین باید رأى بگیریم اعلام رأى می‌‌شود. رأى می‌گیریم به ماده اول آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2 ـ ترکیب مسکوکات فوق عبارت خواهد بود از 25 درصد نیکل و 75 درصد مس.

نایب‌رئیس‌ـ رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3 ـ مسکوکات مزبور مدور و دور آن زنجیره‌دار و یک طرف آن شیر و خورشید با برگ بلوط و زیتون و عدد مشخص قیمت قانونى خواهد بود.

نایب‌رئیس‌ـ آقایانی که با ماده سوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4 ـ حد ترخص قانونى مسکوکات فوق‌الذکر از حیث عیار سى در هزار و از حیث وزن 20 در هزار خواهد بود.

نایب‌رئیس‌ـ آقایان که با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5 ـ بانک ملى ایران مقدار هر یک از اقسام مسکوک سه‌گانه فوق را که از لحاظ گردش پول لازم خواهد بود معین خواهد کرد.

نایب‌رئیس‌ـ آقایانى که با ماده 5 موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 6 قرائت می‌‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6 ـ ضرب مسکوکات موضوع این قانون منحصر به دولت است و باید منحصراً در ضربخانه دولتى ضرب شود.

نایب‌رئیس‌ـ آقایانى که با ماده 6 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 7 قرائت می‌‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7 ـ معادل صد درصد ارزش اسمى مسکوکاتى که موجب این قانون به جریان گذاشته می‌‌شود پس از وضع هزینه ضرب در بانک ملى ایران در حساب مخصوص به امانت سپرده خواهد شد.

نایب‌رئیس‌ـ آقایانی که با ماده 7 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 8 قرائت می‌‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8 ـ اقداماتى که به استناد لایحه ضرب ریال نیکل به عمل آمده و با این قانون تطبیق می‌نماید مورد تأیید است.

نایب‌رئیس‌ـ آقایانى که با این ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 9 قرائت می‌‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9ـ وزارت دارایى مأمور اجراى این قانون است.

نایب‌رئیس‌ـ آقایانى که با ماده 9 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شدی در کلیات آخر کسى اجازه صحبت نخواسته است رأى به تمام قانون که عبارت از نه ماده است گرفته می‌‌شود آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌‌شود.

9- طرح گزارش کمیسیون کشاورزى راجع به دفع آفات نباتى و حیوانى و ارجاع به کمیسیون

نایب‌رئیس‌ـ لایحه کمیسیون کشاورزى راجع به دفع آفات نباتى مطرح است خاطر آقایان مسبوق است که به کمیسیون  ارجاع شده بود حالا مجدداً از کمیسیون برگشته (مهندس اردبیلى ـ وزیرش حاضر نیست) (عمیدى نورى‌ـ هیچ اصلاحى درش نشده است) آقاى معاون نخست‌وزیر و آقاى معاون وزارت دارایى هستند کافى است حالا قرائت می‌‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشاورزى در جلسه 28 آذر‌ماه 1335 با حضور آقاى وزیر کشاورزى پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در خصوص لایحه دفع آفات نباتى و حیوانى را مورد شور قرار داده با مداقه لازم مواد مصوب مجلس سنا و همچنین گزارش خود را با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده به شرح ذیل تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌‌دارد.

ماده 1ـ وزارت کشاورزى مکلف است با کلیه آفات نباتى عمومى و امراض واگیر حیوانى که در مملکت وجود داشته باشد و یا از خارج وارد کشور گردد مبارزه کرده و آفات و امراض مزبور را مرتفع نموده از میان بردارد

ماده 2 ـ هرگاه اشخاصى خارج از برنامه مبارزات و یا علاوه بر آن مایل باشند در املاک و یا باغات خود به مبارزه با آفات نباتى و یا امراض حیوانى مبادرت نمایند وزارت کشاورزى مکلف است به هزینه تقاضا‌کننده مبارزه را انجام دهد حقوق ثابت کارمندان و مأمورین انجام عمل مبارزه و تلقیح جزء هزینه محسوب نمی‌شود.

ماده 3 ـ وزارت کشاورزى مکلف است که کلیه وسایل دفع آفات نباتى و حیوانى را از قبیل دارو و سم و سمپاش و لوازم تلقیح و غیره تهیه کرده و به قیمت تمام شده به علاوه پنج درصد به تقاضاکنندگان بفروشد.

وجوهى که از بابت فروش ادویه و وسایل فوق‌الذکر جمع‌آورى می‌‌شود در اختیار وزارت کشاورزى خواهد بود که مجدداً به همین منظور مصرف گردد.

تبصره 1 ـ سموم و مواد و وسایل دفع آفات و همچنین دارو و واکسن و سم‌‌هاى حیوانى که در معرض فروش گذارده می‌‌شود بایستى نوع و موارد مصرف آنها از نقطه‌نظر فنى روى آفات و بیمارى‌‌هاى مختلف نباتى و حیوانى به وسیله وزارت کشاورزى تعیین و در موقع فروش حتماً به خریداران ارائه شود تا با اطلاع کامل از خصوصیات مصرف به خریدارى آنها مبادرت نمایند.

تبصره 2 ـ وزارت کشاورزى مکلف است نوع و نام و علامت سازنده سموم و مواد شیمیایی و دارو و واکسن‌‌هاى حیوانى و کود شیمیایی را که مفید تشخیص می‌‌دهد ورود آنها را آزاد نموده و به اداراه گمرکات نیز اطلاع دهد که اگر در آینده نیز ورود مواد جدیدى را مفید دانست آن را هم آزاد و آگهى نماید ورود مواد جدیدى که از طرف وزارت کشاورزى آگهى نشده باشد موکول به موافقت قبلى آن وزارت می‌‌باشد.

ماده 4 ـ اجرای عملیات مبارزه دسته‌جمعى در نقاطى که لزوم آن از طرف وزارت کشاورزى اعلام گردد بر کلیه کشاورزان آن مناطق الزام‌آور است.

ماده 5 ـ در موقع مبارزه با آفات نباتى مالکین و رعایا مکلف هستند از حیث کارگر و وسایل کار در حدود مقررات محلى با مأمورین وزارت کشاورزى تشریک مساعى نمایند.

ماده 6 ـ وزارت کشاورزى مکلف است که در مورد مبارزه با بیمارى‌‌هاى سل گاوى و سقط جنین مسرى «بروسلوز» و مشمشه که اعدام دام‌هاى مبتلا را ایجاب مى‌نماید غرامت لازم را به صاحبان دام طبق آیین‌نامه مخصوص پرداخت نماید.

ماده 7 ـ به وزارت کشاورزى اجازه داده می‌‌شود که عضویت دفتر بین‌المللى بیمارى‌‌هاى واگیر دام و مراکز بین‌المللى دفع آفات نباتى را پذیرفته و حق عضویت را از اعتبار مربوط پرداخت نماید.

ماده 8 ـ در نقاطى که وزارت کشاورزى مبارزه با آفات را به طور دسته‌جمعى اعلام نمود هرگاه مالکینى از اجراى دستور استنکاف نمودند وزارت کشاورزى موظف است به هزینه خود با اطلاع انجمن عمران ده مبارزه را انجام و پس از خاتمه هزینه مبارزه را از مالک محصول وصول نماید و هرگاه در نتیجه اهمال و مسامحه کارمند یا کارمندان دولت خسارت عمومى ایجاد شود کارمند یا کارمندان مزبور مورد تعقیب قرار خواهند گرفت‏

ماده 9 ـ کلیه مقرراتى که با این قانون مغایرت دارد ملغى است:

+++

 ماده 10- آیین‌نامه‌‌هاى اجرایی این قانون از طرف وزارت کشاورزى تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌‌هاى کشاورزى مجلس به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 11 ـ وزارت کشاورزى، دادگسترى، دارایى کشور مامور اجراى این قانون خواهند بود.

نایب‌رئیس‌ـ آقاى خرازى در کلیات اجازه خواسته‌اند که حاضر نیستند بنابراین آقای سلطان‌مراد بختیار بفرمایید.

خرازى‌ـ بنده اجازه خواسته بودم‏.

نایب‌رئیس‌ـ خودشان آمدند، آقاى خرازى بفرمایید.

خرازى‌ـ البته آقایان محترم استحضار دارند که اقتصاد هر کشورى تشکیل می‌‌شود از کشاورزى و صنایع و تجارت در هر کدام از این سه قسمت که به عقیده بنده اساسش کشاورزى است و ما سال‌‌ها است وزارت کشاورزى داریم و همین طور که معاون وزارت کشاورزى یک روز اینجا گفتند که ما سالى 27 میلیون تومانش را صرف پرسنل می‌‌کنیم و 3 میلیون آن را صرف کار‌هاى اساسى کشاورزى می‌‌کنیم اصلاً موازنه و مقایسه این مطلب با هم از نظر کار‌هاى تولیدى کشاورزى و پرسنلى قیاس مع‌الفارق است اساس هر کشوری بستگى دارد به این که سعى کند تولیدات خودش را در این رشته‌‌هاى مختلف که به عرض رساندم زیاد کند که باز هم در درجه اول بستگى دارد به تولیدات کشاورزى و یکى از آن عواملى که بایستى در نظر گرفته شود موضوع دفع آفات است ولى این تنها کافى نیست اصلاً کشاورزى ایران بستگى دارد به آبیارى، آبیارى بستگى دارد به بستن سد در جاهایی که مقدور است حفر چاه‌هاى عمیق تنقیه همین قنوات موجود و ایجاد قنوات جدید از این گذشته بایستى بذر مرغوب تهیه شود هم استفاده‌اش زیادتر است وهم قیمتش بالاتر می‌‌رود و همچنین کود شیمیایی و مکانیزه کردن کشاورزى با وسایل جدید و از اینها مهم‌تر تأمین زندگى طبقه مولده ثروت که در قسمت کشاورزى زارعین و در قسمت صنایع کارگر‌ها هستند وقتى که این موضوعات با هم اقدام نشود هماهنگى نداشته باشد همین دفع آفات نباتى و حیوانى هم بنده نمی‌گویم مفید نیست، مفید هست ولى همه اینها با هم بستگى دارد و بنده نمی‌خواهم از وضعیت فلاحت امریکا یا کانادا یا اروپا صحبت کنم اغلب آقایان به مناسبت ارادتى که به خاندان حضرت رسالت صلى‌الله علیه و آله و سلم دارند به عراق مشرف شده‌اند یا به سوریه و لبنان مسافرت فرموده‌اند ببینید ممالکى که مثل ما داراى نقاط مختلفه نیستند یعنى داراى سه منطقه معتدله و حاره و منجمده نیستند یعنى ما می‌‌توانیم تمام محصولاتی که در نقاط مختلف به دست می‌آید اینها را در ایران تهیه بکنیم و از این راه علاوه بر این که سطح تولیدات کشاورزى را بالا ببریم در قسمت تأمین مایحتاج خودمان هم از خارجه بى‌نیاز می‌‌شویم مثلاً عرض بفرمایید ما اگر به وسیله تأسیسات ماشین‌آلات نخ‌ریسى و پارچه‌بافى پنبه‌مان را به وسیله کشاورزى زیاد بکنیم و به وسیله این ماشین‌آلات دویست میلیون متر که در سال احتیاج داریم به پارچه‌‌هاى نخى و 70 میلیون مترش در داخله مملکت تهیه می‌‌شود اگر 130 میلیون مترش را هم در داخله مملکت تهیه بکنیم علاوه بر این که مملکت را از این کالا‌ها بى‌نیاز کرده‌ایم عده زیادى در مملکت به کار گماشته شده‌اند و این بیکارى که مملکت را تهدید می‌‌کند دیگر ما نخواهیم داشت یا فرض بفرمایید ما سالى در حدود 300 هزار تن مصرف قند و شکر داریم و شاید امسال بیش از 80 هزار تنش در داخله مملکت تهیه نشود ملاحظه بفرمایید اگر ما این چغندرکارى را توسعه بدهیم و نگوییم در هر جایی که کارخانه هست به شعاع صد کیلومتر اطراف کارخانه از نظر گرانى حمل و نقل کشت چغندر صرف نمی‌کند بلکه ماشین‌آلات شیره‌کشى داشته باشیم که در این نقاط کشور که استعداد کشت چغندرکارى دارد چغندرکارى بشود و این شیره‌هایش گرفته بشود و به وسیله تانکر‌ها به انبار‌ها حمل بشود و این کارخانه‌جات با این پرسنل سنگین که بیش از سه ماه کار نمی‌کند بیش از ده ماه کار کند آن وقت علاوه بر آن که این سیصد هزار تن را با همین کارخانه‌جات فعلى یا یکى دو کارخانه دیگر که در بعضى از نقاط کشور که احتیاج دارند اضافه کنیم ملاحظه خواهید فرمود که در چهار قلم از واردات ما که عبارت است از قند و شکر و پارچه‌های و نخى و چاى و سیمان در حدود سى میلیون لیره این را توجه فرمایید واردات ما در حدود 60 میلیون لیره است 30 میلیون لیره را این چند قلم تشکیل می‌‌دهد اگر به کشاورزى توجه بشود غیر از سیمان که به کشاورزی ارتباطى ندارد ولى موضوع صنایع قند و پارچه‌‌هاى نخى و موضوع چاى اینها بستگى دارد به کشاورزى و ما مجبور نخواهیم شد از خارج وارد کنیم امسال دولت صد هزار تن گندم از امریکا خریده است 20 هزار تن براى سیل‌زدگان امریکایی‌‌ها به عنوان هدیه داده‌اند ده هزار تن هم شوروى‌‌ها داده‌اند یعنى ما مملکت غله‌خیز 130 هزار تن گندم از خارجه وارد کرده‌ایم این نکث کشاورزى ماست وزارت کشاورزى‏ ما مجهز نیست و اگر نظر آقایان باشد بنده چند ماه قبل یک سؤالى راجع به همین نکث محصولات غلات کردم و آقاى وزیر کشاورزى فرمودند که مردم نان زیاد می‌خورند به این علت گندم کم است در صورتى که اصلاً به طبقه مولد ثروت یعنى کشاورزان و زارعین توجهى نمی‌شود این است که اینجا می‌آیند در راه‌ها و راه‌آهن و غیره زندگی‌شان نمی‌گذرد می‌آیند اینجا‌‌ها کار می‌‌کنند وگرنه آقایان می‌‌دانند که غلات اطلاق می‌‌شود به گندم و جو و برنج‌گندم و جو در دست دولت است باید از خارجه بیاورد ولى برنج دست مردم است علاوه بر این که میزان مصرف داخلى تأمین است سالى 50 یا 60 هزار تن به خارج صادر می‌‌شود این فرق این است که کار دست مردم باشد یا دست دولت باشد (سلطان‌مراد بختیار ـ این طور می‌گویید فردا برنج را هم به دست می‌‌گیرند آن وقت باید از خارج وارد کنیم) عرض کنم هر کارى را که دولت در دست بگیرد همین‌طور می‌‌شود، بنده اگر نظر آقایان باشد گفتم ببینید وزارت کشاورزى ما چقدر بى‌اثر است در مملکت که اگر این وزارتخانه را منحل کنند ولى در روزنامه‌‌ها و رادیو نگویند که وزارت کشاورزى منحل شد بعد از شش ماه مردم متوجه می‌‌شوند که این وزارتخانه منحل شده است (صحیح است) بنابراین بنده که در این لایحه به عنوان مخالف اسم نوشتم منظورم این است که هر چه زودتر دولت باید به بالابردن سطح تولیدات اعم از کشاورزى و صنایع و استخراج معادن که اهم مطالب است ولى به طریق علمى و صحیح به آنها توجه مخصوصى بکند علاوه برای این که ما سى میلیون لیره صرفه‌جویی ارز داریم مهم‌تر از همه این است که میلیون‌ها نفر بیکار در این مملکت به کار گمارده می‌‌شوند و ما مجبور نخواهیم شد که پنبه‌مان را به خارج صادر کنیم 15 درصد به کارگر شوروى یا ژاپنى بابت نقشه و رنگ پول بدهیم ما ملت فقیری هستیم، حجم کار ما خیلى کم است بنده به یک آمار دقیق اقتصادى نگاه کردم دیدم در سال 54 یک کمپانى جنرال موتور معادل صد سال بودجه فعلى ایران فروش داشته بنده به این کار‌ها کار ندارم، بنده خودمان را مقایسه می‌‌کنم با کشور چهار میلیونى لبنان که هیچ ندارد می‌بینم که چند بانک دنبال این سیب‌ها و مرکبات لبنان است که هر کشاورزى ابراز احتیاج بکند به او کمک می‌‌کنند اما ببینیم که بانک کشاورزى ما چه مى‌کند، سرمایه‌اش را نمی‌دهند (صحیح است یکى از موضوعاتى که در پیشرفت و بالا بردن سطح تولید کمک می‌‌کند موضوع بانک‌‌ها است (مهندس اردبیلى ـ و مقررات بانک‌ها) و مقررات بانک‌ها ما بانک به معنى بانک نداریم باید ببینیم که فلان بانک با فلان زارع با فلان صنعتگر چه مى‌خواهد بکند و چگونه به او کمک می‌‌کند زیرا که اگر این طور باشد که هى سفته بدهند در بازار خرد کنند این بانک‌ها مثل یک صراف می‌مانند، این اصل بانکدارى است و ببینید این کشور کوچک لبنان به این کوچکى در سال چندین میلیارد ریال لبنانى خرج مرکبات و سیب لبنان می‌‌کند که به تمام دنیا صادر می‌‌شود بنابراین بنده نظرم این است که دولت باید براى بالابردن سطح کشاورزى اقدام بکند و یک نقشه پنج‌ساله اساسى تهیه کند و سعى هم بکند که در دست مباشر نباشد بدهد کار‌ها را در دست مردم و مردم خودشان بهتر از دولت همان‌طور که راجع به برنج عرض کردم اقدام خواهند کرد. (احسنت)

نایب‌رئیس‌ـ پیشنهاد سکوت از طرف آقاى بهادرى شده است که قرائت می‌‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏ پیشنهاد می‌نمایم لایحه مسکوت بمان

 بهادرى‏

نایب‌رئیس‌ـ آقاى بهادرى‏

بهادرى ـ البته خاطر آقایان نمایندگان محترم استحضار دارد که این لایحه وقتى که در مجلس مطرح شد از طرف عد‌ه‌اى آقایان نمایندگان ایراداتى به این لایحه شد و رفت به کمیسیون  که یک توجهى بشود به این لایحه، متأسفانه کمیسیون کشاورزى هیچ توجهى به ایرادات نفرمودند (دهستانى ـ آقایانى را دعوت کردیم نیامدند) بنده را که دعوت نکردید ولى من آمدم (یکى از نمایندگان ـ هیچ‌ کس را دعوت نکردند) علاوه بر این لایحه به این مهمى که الان در دستور قرار دارد، این با زندگى عده زیادى از ساکنین دهات بستگى دارد و اینجا یک موادى گذاشته شده است که اگر واقعاً بخواهند آن را اجرا کنند فاتحه دهات خوانده خواهد شد ما هر روز داد می‌زنیم که در دهات سطح کشت پایین می‌آید و حالا با این لایحه فاتحه دهات خوانده می‌‌شود و زارع از ده و دهکده دل می‌‌کند و می‌آید به شهر‌ها، اگر واقعاً می‌‌خواهید براى دفع آفات و بالابردن سطح زندگى زارع کار کنید باید یک لایحه‌اى بیاورید که تماس مأمورین با زارع کمتر بشود، اینجا همه‌اش زارع گرفتار تماس با ژاندارمرى و مأمورین وزارت کشاورزى است (صحیح است) علاوه براین این لایحه به این مهمى که مطرح است حق این است که آقاى وزیر کشاورزى یا معاون وزارت کشاورزى اینجا حاضر باشند که از این لایحه دفاع کنند (صحیح است) این بود که بنده پیشنهاد دادم که این لایحه مسکوت بماند تا این که وزیر مسئول اینجا باشد و آقایان نظریاتى دارند خود بنده هم نظریاتى که دارم به عرض برسانم (صحیح است).

نایب‌رئیس‌ـ آقاى مهدوى‏

سعید مهدوى (مخبر کمیسیون کشاورزى) ـ جاى خیلى خوشوقتى است که آقایان در امور کشاورزى این‌قدر اظهار علاقه می‌‌کنند در موقعى هم که این لایحه مطرح بود بنده به عرض آقایان رسانیدم که

+++

کمیسیون کشاورزى چندین جلسه با دقت کافى و آنچه که توانایی داشته و در حیطه قدرت افراد آن بوده این لایحه را تنظیم کرده است و عقیده‌اش این است که این لایحه بسیار خوب است و براى کشاورزى هم مفید است (صحیح است) این را بنده عرض نمی‌کنم که عقیده آقایان درست نیست، عقیده آقایان باید در اینجا مطرح بشود و رسیدگى بشود و اگر اشکالى دارد اصلاح شود افراد کمیسیون کشاورزى اغلب‌شان از کشاورزان هستند و کمال علاقه را به امور کشاورزى دارند و اهل اطلاع هستند و بیشتر از آقایان ملاکین به این لایحه علاقه‌مند هستند و عقیده‌شان این است که بسیار بسیار مفید است اما این لایحه دو شورى است و محلش در همین مجلس است و مجلس هم لوایح زیادى در دستور ندارد که بگوییم وقت می‌‌گیرد بهتر این است که آقایان ایرادات‌شان را بفرمایند، مجلس شوراى ملى رسیدگى می‌‌کند، اگر مورد قبول واقع شد نواقص را رفع می‌‌کند و الا این که چرا لایحه مسکوت بماند من دلیلش را نمی‌دانم.

نایب‌رئیس‌ـ آقاى حشمتى هم پیشنهاد داده‌اند که برگردد و از دستور خارج بشود هر دو پیشنهاد یکى است از دستور خارج شدن و مسکوت ماندن یکى است (حشمتى‌ـ خر ما از کرگى دم نداشت ما اصلاً وزارت کشاورزى نمی‌خواهیم)

نایب‌رئیس‌ـ بنابراین رأى می‌گیریم (یکى از نمایندگان ـ رأى به چه؟) به‌ پیشنهاد سکوت رأى می‌گیریم آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون  ارجاع می‌‌شود.

10- تعیین موقع جلسه بعد‌ـ ختم جلسه‏

نایب‌رئیس‌ـ جلسه را ختم می‌‌کنیم، جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت 9 صبح خواهد بود.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى‌ـ اردلان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295116!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)