کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 54 صورت‌مشروح مجلس دوز یکشنبه 26 آذرماه 1312 (28 شعبان 1352).  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت‌مجلس.

2. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله.

3. شور اول لایحه معافیت گمرکی طلا و نقره دولتی.

4. شور اول لایحه معافیت بندری جهازات اختصاصی بنادر.

5. سؤال آقای فرشی و جواب آقای وزیر امور خارجه راجع‌به روابط تجارتی با دولت شوروی.

6. موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 54

صورت‌مشروح مجلس دوز یکشنبه 26 آذرماه 1312 (28 شعبان 1352).

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت‌مجلس.

2. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله.

3. شور اول لایحه معافیت گمرکی طلا و نقره دولتی.

4. شور اول لایحه معافیت بندری جهازات اختصاصی بنادر.

5. سؤال آقای فرشی و جواب آقای وزیر امور خارجه راجع‌به روابط تجارتی با دولت شوروی.

6. موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

)مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌مجلس روز یکشنبه 19 آذر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: رهنما ـ محلوجی ـ امیرابراهیمی ـ نواب یزدی ـ ملک‌زاده آملی ـ باستانی ـ یونس آقا وهاب زاده ـ شریعت‌زاده ـ کورس ـ چایچی ـ کازرونی ـ محسن آقا مهدوی

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ قبل از دستور.

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهار شد ـ خیر) صورت‌مج‌لس تصویب شد.

2 ـ یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله

رئیس ـ آقاى وزیر داخله.

وزیر داخله (آقاى جم) ـ لایحه‌ای‌ست راجع ‌به اصلاح بودجه نظمیه براى تأمین کسر حقوق مأمورین دون اشل که از یک فصلى کسر می‌شود و به فصل اول بودجه نظمیه و فصول دیگر اضافه می‌شود تقدیم می‌کنم.

3- شور اول لایحه معافیت گمرکى طلا و نقره دولتى

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به معافیت گمرکى طلا و نقره که به نام دولت وارد می‌شود قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین مالیه در جلسه سه شنبه شانزدهم آبان لایحه نمره 27901 دولت را باحضور آقاى وزیر مالیه مورد شور قرار داده و عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم مى‌نماید:

ماده واحده ـ فلز طلا و نقره به هر شکل و به هر مقدار که به نام دولت وارد مملکت می‌شود از تأدیه حقوق گمرکى و سایر عوارض معاف خواهد بود.

+++

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا ـ از سابق معمول بوده است که اجناس و اشیایى که براى دولت وارد می‌شود یک لایحه مى‌آوردند که معاف باشد از حقوق گمرکى اینجا اگر یک نظر خاصى باشد بنده حرفى ندارم ولى اگر از نقطه‌نظر مالى باشد بنده معتقد نیستم این یک چیز زیادى است اگر دولت مالیات و عوارض گرفت به عایدات علاوه می‌شود و اگر نگرفت علاوه نمى‌شود و چندان در عمل توفیر ندارد خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند که نه در مورد این معافیت در تمام موارد این طور است این چیزهایى که لایحه مى‌آورند براى معافیت چه چیز است.

وزیر مالیه (آقاى داور) ـ البته آقایان مى‌دانند که دولت معافیت کلى ندارد اگر از یک طرف عایداتى که به عنوان گمرک مى‌گیرد وارد خزانه می‌شود ولى در هر صورت به طور کلى این است که حساب‌هاى دولت جدا باشد یعنى عوارضى که باید بپردازد و از طرف دیگر هم البته جزء عایداتش خواهد شد ولى این که ملاحظه مى‌کنید گاهى یک همچون لایحه مى‌آوریم مثل این که الان آورده‌ایم براى این است که در مقابلش یک اعتبارى نیست اعتبارى گذاشته نشده است که ما بخواهیم از براى طلا ذخیره مملکتى اعتبارى داشته باشیم که به گمرک بدهیم راه حلش این است که این موارد مخصوص را اجازه بگیریم. (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى ـ بنده در اشیایى که دولت براى مصرف خودش احتیاج دارد از قبیل اشیاء و ادواتى که براى وزارت جنگ و امنیه لازم است عقیده دارم که معاف باشد از گمرک و عوارض زیرا که یک حسابى هست که از آن جیب به آن جیب برود ولى در کار طلا و نقره بنده معتقدم که باید مثل مردم دیگر باشد زیرا چیزى که مى‌گیرد به جایى که نمى‌رود به خزانه دولت اضافه می‌شود ولى اگر نگیرد طلا و نقره‌اى که دولت وارد مى‌کند همان طورى که در لایحه نوشته ارزان‌تر وارد می‌شود از طلا و نقره‌اى که سایرین وارد مى‌کنند این است که بنده معتقدم که در این قبیل معاملات دولت و مردم باید مثل هم باشند در صورتى که به عایدات هم ضررى وارد نمى‌آید. اصلاً این تفاوت را نباید داشته باشد که یک تاجرى که نقره وارد مى‌کند باید گمرک بدهد ولى اگر دولت نقره وارد کرد بخواهد سکه بزند گمرک ندهد عقیده بنده این است که باید بدهد.

وزیر مالیه ـ اگر چنانچه دولت طلا و نقره را وارد مى‌کرد که در بازار به معرض فروش بگذارد بنده کاملاً با آقا هم عقیده بودم که باید دولتى که طلا و نقره را وارد مى‌کند و تجارت مى‌کند یک وضعیت خاصى از برایش ایجاد شود یعنى یک معافیتى براى او باشد که رقباى دیگرش یعنى تجار دیگر آن را ندارند ولکن مورد این طور نیست اولاً دولت طلاهایى را که وارد مى‌کند طلاهاى ذخیره مملکتى است طلایى نیست که بخواهد بیاورد و در بازار بفروشد طلا مى‌خرد اما طلا نمى‌فروشد و همین طور نقره‌اى که وارد مى‌کند از همین لحاظ است و یک قسمتش هم براى ذخیره اسکناس بانک است به علاوه البته اطلاع دارید که نقره هم ورودش مطابق قانون در صورتى که مصالح اقتصادى اجازه بدهد و ضرورت داشته باشد با اجازه دولت توسط بانک ملى وارد می‌شود و در هر حال هیچ کدام از اینها وارد نمى‌شود از براى این که ببرند در بازار و با مردم رقابت کرده باشند بنده تصور مى‌کنم آقایان خوب است موافقت بفرمایند تصویب شود.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى تذکراتى دارند.

مؤید احمدى ـ بنده خواستم فقط تذکرى به آقابان بدهم راجع‌به قسمت طلا و نقره‌اى که دولت وارد مى‌کند حقیقتاً یک مسرت فوق‌العاده بنده تصور مى‌کردم که امروز در اینجا خواهیم داشت و حالا هم قطعاً خواهم داشت تنها از نقطه‌نظر بودجه‌ای‌ست که آقایان یک حرف‌هایى مى‌زنند یا از قسمت‌هاى رقابت تجارتى که نکند

+++

دولت طلا و نقره براى فروش وارد کند البته آن وقت ارزانتر وارد مى‌کند و تاجر که وارد مى‌کند نمى‌تواند رقابت کند لکن خیر این طلا و نقره البته اطلاع دارید که یک قسمت مال ذخیره مملکتى است قسمتى مال بانک است و دارد متدرجاً وارد می‌شود و خیلى حقیقتاً اسباب مسرت است که امروز دولت ما داراى این مقدار طلا و نقره شده و از آن طرف هم گمرکش را تصدیق مى‌فرمایید که این جیب به آن جیب است هیچ تفاوت نمى‌کند نقره مال دولت گمرک مال دولت بنده فقط خواستم تذکر بدهم که نظر آقایان فقط این بود که رقابت تجارتى پیدا نشود و البته پیدا نمى‌شود.

رئیس ـ آقایانى که براى ورود در شور دوم لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4- شور اول لایحه معافیت عوارض بندرى جهازات اختصاصى بنادر

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به معافیت جهازات متعلق به بندر و اشیاء لازمه براى تدارکات وزارت جنگ قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین مالیه در جلسه تاریخ فوق (25 مهر ماه 1312) لایحه نمره 19820 دولت را با حضور آقاى وزیر مالیه تحت مطالعه آورده خبر آن را به ترتیب ذیل تقدیم مى‌دارد:

ماده واحده ـ علاوه بر جهازات مذکوره در ماده دوم قانون پنجم بهمن 1306 جهازات و اشیای ذیل نیز از عوارض بندرى معاف است.

1 ـ جهازات متعلق به اداره بندر که اختصاصاً براى امور بندر به کار مى‌روند.

2 ـ اشیاء لازمه براى تدارکات وزارت جنگ و اداره تشکیلات امنیه.

تبصره ـ جهازات و اشیاء مذکوره در فقره (1) و (2) این ماده که قبل از تصویب این قانون وارد و عوارض بندرى آن پرداخت نگردیده است مشمول این معافیت خواهد بود.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. اجازه مى‌فرمایید که یک پنج دقیقه تنفس داده شود.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید).

رئیس ـ آقاى فرشى آقاى وزیر امور خارجه را از سؤالى که مى‌خواستند بکنید آگاه کردم براى دادن جواب آماده هستند.

5- سؤال آقاى فرشى و جواب آقاى وزیر امور خارجه راجع‌ به روابط تجارتى و اقتصادى با دولت شوروى

فرشى ـ بنده از حضور محترم آقاى وزیر امور خارجه استفاده نموده مى‌خواهم در موضوع روابط تجارتى با مؤسسات دولت شوروى که عامه انتظار اصلاح آن را دارند سؤال کنم از قرارى که اخیراً در جراید محلى اشاره شده است و در افواه هم منتشر شده است بین دولت و مؤسسات مزبوره موافقتى حاصل شده است و اگر این قضیه و این موافقت حاصل شده است و امضاء شده است براى رفع انتظار و افکار عمومى و براى استحضار خاطر نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى و اطلاع مجلس شوراى ملى خواهشمندم آقاى وزیر امور خارجه توضیحات لازمه را بدهند و سؤال بنده عبارت از این بود که عرض شد.

وزیر امور خارجه (آقاى کاظمى) ـ خاطر آقایان محترم مسبوق است که روابط تجارتى و اقتصادى ما با دولت شوروى و مؤسسات تجارتى آنها در یک سال اخیر رضایت‌بخش نبود در تابستان گذشته بین دولت شاهنشاهى و مقامات مربوطه دولت شوروى مذاکراتى براى حل این قضایا به عمل آمد و در موقعى که جناب آقاى کارا خان قائم کمیسر خارجى دولت شوروى در دو ماه و نیم قبل به طهران آمدند جلسات عدیده با ایشان مذاکره شد و در رؤس مسایل مهمه تجارتى وعده‌هایى دادند و ترتیب و تنظیم جزئیات آن را به عهده نمایندگى تجارتى شوروى محول کردند و بعضى مسایل مهمه اقتصادى و سیاسى را هم وعده دادند که در مسکو اقدام نمایند بعد از رفتن آقاى کاراخان مذاکرات بین اداره کل تجارت و نمایندگى تجارتى شوروى شروع و تا یک هفته

+++

قبل ادامه داشت و بالاخره به موجب مراسلاتى که در 19 آذر جارى بین طرفین رد و بدل شد خوشبختانه موافقت حاصل گردید.

به موجب این موافقت قرار شده دعاوى که طرفین راجع‌به میزان حساب گذشته بر یک‌دیگر داشتند سربه‌سر شده و بر یکدیگر ادعایى نداشته باشند و قیمت برنج رقم چمپا محصول 1312 هر پنج و نیم حداقل نه ریال تحویل لب کشتى معین شده و ترتیب رضایت بخشى در خصوص محاسبه واردات شوروى داده شده و قرارداد عادلانه هم براى رفع اختلاف راجع‌به تقویم اجناس وارده به ایران و یا صادره از ایران مقرر شده که در آتیه دیگر سوءتفاهمى فیمابین پیش نیاید.

در خصوص میزان قند و شکر خریدارى دولت از روس‌ها نیز موافقت حاصل و قرار شد که چهل هزار تن براى یک سال از بنادر و سرحدات شمالى ایران براى مصرف شمال ایران تحویل بدهند و براى بقیه مصرف مملکت دولت از طرف جنوب وارد کند.

در موضوع بعضى مسایل اقتصادى و سیاسى دیگر که هنوز تکلیف آنها معین نشده مذاکرات جریان دارد و امید است که به زودى موفقیت در حل آنها حاصل شود. مخصوصاً در موضوع ترانزیت که آقاى کاراخان وعده قطعى داده‌اند که ترتیب اجراى آن را اصلاح و تعرفه‌هاى ترانزیتى را نوعى تقلیل دهند که ترانزیت اجناس ایران از راه جماهیر شوروى به ممالک ثالث و ترانزیت اجناس اروپا به ایران از آن طریق از لحاظ تجارتى بتواند اجرا شود امیدواریم به زودى نتیجه مطلوب حاصل گردد. (صحیح است.)

6- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنیم (صحیح است) اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه آینده یکشنبه سوم دى‌ماه ساعت هفت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293418!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)