کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 53 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 شهریور ماه 1317  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقایان وزیر صناعت و وزیر داخله از طرف آقای رئیس‌الوزرا

3- تقدین یک فقره لایحه از طرف وزیر طرق

4- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ‌747 تا 764

5- تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات جزایی از طرف آقای وزیر عدلیه

6- تصویب اجازه استخدام ادالبرت اشتراکاتی متخصص چاپخانه مجلس

7- تصویب پنج فقره خبر مرخصی

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه .

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 53

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 شهریور ماه 1317

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقایان وزیر صناعت و وزیر داخله از طرف آقای رئیس‌الوزرا

3- تقدین یک فقره لایحه از طرف وزیر طرق

4- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ‌747 تا 764

5- تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات جزایی از طرف آقای وزیر عدلیه

6- تصویب اجازه استخدام ادالبرت اشتراکاتی متخصص چاپخانه مجلس

7- تصویب پنج فقره خبر مرخصی

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه .

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)

صورت مجلس روز شنبه 22 مرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : بوداغیان ح ملک مدنی - فرشی - میرزایی - دهستانی - دادور - اورنگ

غایبین بی­اجازه - آقایان : جرجانی - مژده­ای - رحمت سمیعی - آصف - حبیبی - دکتر ضیاء - امیر ابراهیمی - معدل - فتوحی - مؤید ثابتی - اقبال - رهبری - حیدری - حمزه تاش - شجاع - مشار - مؤید قوامی - دبستانی - اعظم زنگنه - دکتر نیرومند - اعتبار - شهدوست - علوی سبزواری - قراگزلو - هدایت - نواب یزدی - سلطانی - پناهی .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : لیقوانی - ناصری - وکیلی - سید کاظم یزدی - دکتر طاهری.

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى حیدرى‏

حیدرى- بنده به واسطه گرفتارى که در محل پیدا نمودم چند روزى بیشتر از مدت مرخصى غائب بودم و تلگرافا هم استجازه نموده بودم این است که استدعا مى‌کنم اصلاح شود.

رئیس- اصلاح می‌شود. دیگر در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى رئیس‌الوزرا

(2- معرفى آقایان وزیر صناعت و وزیر داخله از طرف آقاى رئیس‌الوزرا)

رئیس‌الوزرا- مقصود از شرفیابى به مجلس شوراى ملى معرفى آقاى منصور به وزارت صناعت و آقاى فروهر به وزارت داخله است که به موجب امر و اراده اعلیحضرت همایونى اخیراً انجام گرفته.

+++

(3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر طرق)

رئیس- آقاى وزیر طرق‏

وزیر طرق- لایحه را که تقدیم مى‌کنم راجع است به استخدام دو نفر مهندس براى وزارت طرق که یکى از آنها براى پل سازى است و دیگرى براى کارهاى راه آهن و تمنا تصویب آن را از آقایان نمایندگان محترم دارم.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

(4- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 747 تا 764)

رئیس- بقیه شور اول لایحه محاکمات حقوقى از ماده 747 شروع می‌شود.

باب دوازدهم- در محاکمات فورى‏

ماده 747- در امورى که محتاج به تعیین تکلیف فورى است و همچنین در مورد اشکالاتى که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم‌الاجرا اداره ثبت پیش مى‌آید و محتاج به دستور فورى است حاکم محکمه می‌تواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.

رئیس- ماده 748

ماده 748- اگر اصل دعوى در محکمه مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان محکمه است خواه آن محکمه بدوى یا استینافى باشد در مورد اشکالاتى که در جریان اجرا احکام پیش می‌آید مرجع درخواست تام برده محکمه‌ای است که حکمبه توسط آن محکمه اجرا می‌شود و در سایر موارد مرجع درخواست محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد.

رئیس- ماده 749

ماده 749- هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر محکمه غیر از محاکم مذکور فوق باشد ممکن ایت درخواست از محکمه که موضع درخواست دستور موقت در مقر آن محکمه است به عمل آید اگر چه آن محکمه صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را نداشته باشد.

رئیس- ماده 750

ماده 750- درخواست دستور موقت ممکن است کتبى و یا شفاهى در صورت مجلس قید و به امضاء درخواست کننده باید برسد.

رئیس- ماده 751

ماده 751- حاکم محکمه روز و ساعت معینى را براى رسیدگى بامور فورى تعیین می‌نماید و در مواردى که فوریت کار مقتضى باشد ممکن است در غیر آن وقت و حتى در اوقات تعطیل و در غیر محکمه به امور مذکور رسیدگى شود.

رئیس- ماده 752

ماده 752- براى رسیدگى به درخواست محکمه طرف را احضار می‌نماید و در صورتی که احضار طرف منافى با فوریت باشد حاکم می‌تواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.

رئیس- ماده 753

ماده 753- تشخیص فورى بودن موضوع درخواست با محکمه‌ای است که براى رسیدگى به درخواست صالح است.

رئیس- آقا دکتر جوان‏

دکتر جوان- این مبحث محاکمات فورى از مباحثى است که در محاکمات حقوقى سابق نبوده و بلکه این یک ابتکارى است که آقاى وزیر عدلیه نموده‌اند و خیلى هم به موقع است فقط یک موضوع را بنده خواستم عرض کنم و آن این است که می‌نویسد: تشخیص فورى بودن موضوع درخواست با محکمه‌ای است که براى رسیدگى به درخواست صالح است یعنى محکمه مواردى که پیش مى‌آید و از موارد فورى است تشخیص بدهد که از موارد فورى است یعنى خارج از مواردى است که در قانون محاکمات نوشته شده؟ رسیدگى بکند یا نکند؟ معمولاً آقاى وزیر عدلیه در یک رساله علیحده‌اى که مرقوم داشته‌اند و مشغولند در آنجا هم تذکر داده‌اند.

+++

موارد فورى را یک وقت ممکن است که در خود قانون ذکر کنند یک وقت ممکن است به نظر محکمه واگذار کنند در کمیسیون هم در این خصوص مذاکره شد به نظر بنده بهتر بود موارد فورى را تا آنجا که ممکن بوده است در ضمن یک ماده مخصوص نوشته می‌شد تا این که هم در محاکم تکلیف خودشان را می‌دانستند و هم اشخاص وقتى مراجعه به دادگاه‌ها می‌کردند می‌دانستند که در چه مواقعى بهتر است مراجعه بکنند والا اگر تشخیص فوریت با خود محاکم باشد هر کس هر امرى به نظرش فورى می‌رسد و وقت محکمه را تضییق خواهد کرد و شاید در ضمن جریان امر هم یک ضررهایی براى طرف تولید می‌کند این است که به نظر بنده بهتر بود که در ضمن یک ماده موارد فوریت معین شده باشد که هم محکمه و هم اصحاب دعوى می‌دانستند چه مواردى فورى است.

مخبر کمیسیون عدلیه (مؤید احمدى)- البته خود آقاى دکتر تصدیق می‌فرمایند که تمام موارد را نمی‌شود پیش‌بینى کرد به طور کلى در این مواد ذکر شده که چه قبیل کارها از نوع کارهاى فورى است و باید به محاکمات فورى ارجاع شود و به طور مثل هم گفته شده از قبیل فلان و فلان ولى اگر بخواهیم تمام این مواد را بنویسیم کتاب مفصلى می‌شود و بهتر این است که به نظر محکمه واگذار شود و به تشخیص خود محکمه باشد محکمه وقتى دید مطلب فوریت دارد آن را به طریق محاکم فورى رسیدگى می‌کند و اگر فوریت نداشت به طریق عادى رسیدگى می‌کند.

رئیس- ماده 754

ماده 754- دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امرى باشد.

رئیس- ماده 755

ماده 755- دستور موقت به هیچوجه تأثیرى در اصل دعوى ندارد.

رئیس- ماده 756

ماده 756- پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوى نشده است درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور به محکمه صالحه براى اثبات دعوى خود تظلم نماید و تصدیق آن محکمه را دائر به تاریخ تقدیم عرضحال به محکمه‌اى که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم عرضحال با رعایت مدت مسافت بدهد و الّا حاکمى که دستور وقت داده است به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

رئیس- ماده 757

ماده 757- محکمه می‌تواند براى جبران خسارت احتمالى که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعى تأمین بخواهد و در این صورت دستور موقت منوط به دادن تأمین است.

رئیس- ماده 758

ماده 758- دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و نظر فوریت کار محکمه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجرا شود.

رئیس- ماده 759

ماده 759- در صورتی که طرف تأمینى بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد حاکم از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.

رئیس- ماده 760

ماده 760- هر گاه جهتى که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود حاکم محکمه که دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل دعوى در محکمه مطرح باشد همان محکمه دستور الغاء خواهد نمود.

رئیس- ماده 761

ماده 761- در صورتی که مطابق ماده 756 اقامه دعوى نشود و یا در صورت اقامه دعوى مدعى بی‌حق شود.

+++

درخواست کننده به جبران خساراتى که براى اجراء دستور موقت به طرف داده شده و تأدیه خساراتى که طرف براى دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیرى از اجراء دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.

رئیس- ماده 762

ماده 762- دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از محکمه بدوى صادر شده باشد در مدت مقرر براى سایر قرارها قابل استیناف است.

رئیس- ماده 763

ماده 763- دستور موقت در هیچ صورت قابل تمیز نسیت.

رئیس- ماده 764

ماده 764- دستور موقت اگر از محکمه که رسیدگى به اصل دعوى می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیر این صورت هزینه آن مبلغى است که براى دعاوى غیر مالى مقرر است‏

(ماده 663) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ثانى این قانون آنانی که موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(5- تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح یعضى از مواد اصول محاکمات جزایی از طرف آقاى وزیر عدلیه)

رئیس- آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه- لایحه‌ای است راجع به اصلاح بعضى از مواد اصول محاکمات جزایی که فوریت داشته و علیحده تنظیم کرده‌ایم تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

(6- تصویب استخدام آقاى اشتراکاتى متخصص فنى چاپخانه مجلس)

رئیس- لایحه استخدام متخصص مطبعه مجلس شوراى ملى مطرح است. گزارش کمیسیون‌هاى محاسبات و خارجه قرائت می‌شود:

(به شرح آتى خوانده شد)

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون محاسبات مجلس لایحه کارپردازى مجلس شوراى ملى دائر به استخدام آقاى اشتراکاتى تبعه آلمانى را براى چاپخانه مجلس با حضور آقاى شاهرخ ریاست کارپردازى مجلس مورد مطالعه قرار داده و لایحه را به شرح زىر اصلاح و گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده اول- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى آدالبرت اشتراکاتى تبعه آلمانى را از دهم مرداد 1317 به مدت دو سال شمسى براى راه انداختن ماشین چاپ فوتورتو گراور و تیز آب زنى و چاپ و ترکیب رنگ و کلیه کارهاى مربوطه به فوتورتو گراور چاپخانه مجلس و سایر امور چاپ که مشار‌الیه معلومات و تخصص دارد و از سوى کارپردازى مجلس به مشار‌الیه مراجعه شود استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق دو ساله او یک هزار و دویست لیره انگلیسى خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى مبلغ پنجاه لیره نصف آن به ریال و نصف دیگر بارز خارجى (از محل ارزى بودجه مجلس شوراى ملى) پرداخته می‌شود.

ماده سوم- براى هزینه آمدن او به تهران مبلغ دو هزار و پانصد ریال و براى بازگستن نیز دو هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد.

ماده چهارم- آقاى آدالبرت اشتراکاتى در هر سال چهارده روز مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت.

ماده پنجم- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرار داد آقاى آدالبرت اشتراکاتى را امضاء نماید.

(خبر کمیسیون امور خارجه به مضمون زیر خوانده شد)

کمیسیون امور خارجه لایحه کارپردازى مجلس شوراى ملى دائر به استخدام آقاى اشتراکاتى تبعه آلمان را براى چاپخانه مجلس مطرح قرار داده و با استخدام

+++

آقاى اشتراکاتى از نقطه‌نظر ماهیت موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- مذاکره در کلیات است؟ مخالفى نیست.

رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول‏

(این طور خوانده شد)

ماده اول- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى آدالبرت اشتراکاتى تبعه آلمانى را از دهم مرداد 1317 به مدت دو سال شمسى براى راه انداختن ماشین چاپ فوتورتوگراور و تیزاب زنى و چاپ و ترکیب رنگ و کلیه کارهاى مربوطه به فوتورتو گراور چاپخانه مجلس و سایر امور چاپ که مشار‌الیه معلومات و تخصص دارد و از سوى کارپردازى مجلس به مشار‌الیه مراجعه شود استخدام نماید.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم‏

(به ترتیب زیر خوانده شد)

ماده دوم- حقوق دو سال او یک هزار و دویست لیره انگلیسى خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى مبلغ پنجاه لیره نصف آن به ریال و نصف دیگر بارز خارجى (از محل ارزى بودجه شوراى ملى) پرداخته می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 2 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم‏

(به این نحو قرائت شد)

ماده سوم- براى هزینه آمدن او به طهران مبلغ دو هزار و پانصد ریال و براى بازگشتن نیز دو هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم‏

(به ترتیب زیر خوانده شد)

ماده چهارم- آقاى آدالبرت اشتراکاتى در هر سال 14 روز مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد- ماده پنجم‏

(به این نهج خوانده شد)

ماده پنجم- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است مطابق ماده 2 قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرار داد آقاى آدالبرت اشتراکاتى را امضاء نماید.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در کلیات دوم مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 93 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام را 99 با 93 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان -آقایان : بیات ماکو -دکتر اهری -همراز -خواجوی - ساکینیان -دکتر طاهری -مولوی -دکتر سنگ -دادور -حریری طلوع -جرجانی -مخبر فرهمند -اردبیلی -مسعودی -شباهنگ -لاریجانی -غلامحسین ملک -دکتر لقمان -نیکپور -مژده­ای -مقدم -نوبخت -حمزه تاش -محمد طباطبایی -علی وکیلی -موقر -اورنگ -دکتر قزل ایاغ -تربیت -مکرم افشار -نائینی -دکتر ادهم -شهدوست -ایزدی -دکتر سمیعی -جعفر اصفهانی -دکتر نیرومند -کاظم جلیلی -فاطمی -اقبال -ناصری -گودرزی - ملک مدنی -مؤید قوامی -ذوالقدر -افشار -ثقة­الاسلامی -ناهید -دکتر تاج بخش -شیرازی -دهستانی -خلیل حریری -محمد محیط -رضوی -خواجه نوری -دکتر جوان -حیدری -مسعودی خراسانی -کیخسرو شاهرخ -روحی -مرآت اسفندیاری -موسی مرآت -زوار -هدایت­الله پالیزی -صفوی -ابراهیمی ریگی -تولیت -رفیعی -دکتر ملک زاده - پارسا - بوداغیان - اعظم زنگنه -دکتر ضیاء -دولتشاهی -دبیر سهرابی -مؤید احمدی -فتوحی - سلطانی -معتصم سنگ - اوحدی -ملایری -طالش رحمت سمیعی -جواد آزادی -عزیزی -ابراهیم سمیعی -معینی -منصف -معتضدی -مشیر دوانی -ملک زاده آملی -صفاری -محمد تقی اسفندیاری -کاشف .

+++

(7- تصویب پنج فقره مرخصى)

رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى بعضى از آقایان نمایندگان رسیده است قرائت می‌شود.

(خبر مرخصى آقاى جرجانى به مضمون ذیل قرائت شد)

آقاى جرجانى تقاضاى هشت روز مرخصى از تاریخ 16 تا 23 مرداد نموده کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن را براى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى جرجانى قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(خبر مرخصى آقاى علوى سبزوارى به شرح ذیل قرائت شد)

آقاى علوى سبزوارى تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ 16 مرداد نموده کمیسیون عرایض با نه روز مرخصى موافقت نموده و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى علوى سبزوارى قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(خبر مرخصى آقاى وکیل به این مضمون خوانده شد)

آقاى محمد وکیل تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ بیستم شهریور نموده کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى وکیل قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

آقاى دکتر نیرومند تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ 16 مرداد نموده کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر نیرومند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(خبر مرخصى آقاى علیقلى هدایت به این نحو خوانده شد)

آقاى علیقلى هدایت تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ 16 مرداد نموده کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى هدایت برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب بفرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه بیستم و هفتم شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ساعت یازده و ربع ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه استخدام آقاى آدالبرت اشتراکاتى تبعه آلمانى براى چاپخانه مجلس‏

ماده اول- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى آدالبرت اشتراکاتى تبعه آلمانى را از دهم مرداد 1317 به مدت دو سال شمسى براى راه انداختن ماشین چاپ فوتورتو گراور و تیز آب زنى و چاپ و ترکیب رنگ و کلیه کارهاى مربوطه به فوتورتوگراور چاپخانه مجلس و سایر امور چاپ که مشار‌الیه معلومات و تخصص دارد و از سوى کارپردازى مجلس به مشار‌الیه مراجعه شود استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق دو ساله او یک هزار و دویست لیره انگلیسى خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى مبلغ پنجاه لیره نصف آن به ریال و نصف دیگر به ارز خارجى (از محل ارزى بودجه مجلس شوراى ملى) پرداخته می‌شود.

ماده سوم- براى هزینه آمدن او ب طهران مبلغ دو هزار و پانصد ریال و براى بازگستن نیز دو هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد.

ماده چهارم- آقاى آدالبرت اشتراکاتى در هر سال چهارده روز مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت.

ماده پنجم- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقاى آدالبرت اشتراکاتى را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293669!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)