کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 51 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم اسفند ماه 1326  

فهرست مطالب :

1-تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ راجه به الحاق دانشکده دامپزشکی و کشاورزی به دانشگاه تهران

3- طرح اعتبارنامه آقای کهبد

4- تعطیل جلسه یه عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 51

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم اسفند ماه 1326

 

فهرست مطالب :

1-تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ راجه به الحاق دانشکده دامپزشکی و کشاورزی به دانشگاه تهران

3- طرح اعتبارنامه آقای کهبد

4- تعطیل جلسه یه عنوان تنفس

 

مجلس ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر روز سه‌شنبه یازدهم اسفند 1326 به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

[1- تصویب صورت مجلس]

صورت مجلس روز یکشنبه نهم اسفند ماه را آقاى صدرزاده (منشى) قرائت کردند.

مجلس ساعت شش بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و پس از دو سه فقره تذکر تصویب شد.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده است.

غائبین با اجازه آقایان: فولادوند. نورالدین امامى. عباس نراقى. ابراهیم افخمى. عبدالرحمن فرامرزى. محمد‌تقى بهار. تقى برزین. حائرى‌زاده. عباس اسکندرى.

غائبین بى‌اجازه آقایان: محمد‌حسین قشقایى. اردشیر شادلو. حسن اکبر. معتمد دماوندى. تولیت. کامل‌ماکویى. امیر‌تیمور. قوامى. دکتر مصباع‌زاده. محمد عباسى. عرب شیبانى.

دیر آمدگان با اجازه آقایان: دکتر بقائى. کشاورز صدر. دکتر راجى. ظفر بختیارى. على اقبال. دکتر عبده. دکتر آشتیانى. صادقى. دکتر امینى.

دیر آمدگان بى‌اجازه آقایان: بیات. محمد‌على مسعودى. عباس مسعودى. شریعت‌زاده. شهاب خسروانى. نیکپور. قهرمان. گلبادى. ساعد اسدى. دکتر ملکى.

به نمایندگی آقایان احمد فرامرزى و شکرالله صفوى از بوشهر جداگانه اخذ رأى و تصویب شد.

بنا بر پشنهاد آقاى دکتر شفق لایحه اضافه حقوق مستخدمین جزء مطرح و نسبت به فوریت آن پس از مخالفت و توضیحات آقاى اردلان دایر به لزوم‏

(روزنامه یومیه‏

فهرست مندرجات‏

1 صورت مشروح مذاکرات پنجاه و یکمین جلسه‏

دوره پانزدهم از صفحه 1 تا 16

2 اخبار مجلس 10

3 تصویبنامه 11

4 آگهی‌های رسمى 13)

موازنه بودجه و همچنین تعیین عده‌ای مستخدمین و جمع مبلغ اضافه حقوق و جدا کردن مستخدمین شهردارى و مجلس از این لایحه و پاسخ آقاى دکتر معظمى اخذ رأى و تصویب گردید.

در این موقع آقاى وزیر جنگ شش فقره لایحه و نیز آقاى وزیر راه یک نفر لایحه راجع به استخدام دو نفر مستخدم خارجى تقدیم نمودند.

ماده واحده اضافه حقوق مستخدمین جزء مجدداً مطرح و آقاى ملک‌مدنى معتقد بودند مستخدمین شهردارى و مجلس از این لایحه جدا شود و آقاى دکتر معظمى عقیده داشتند دولت با ایجاد شرکت تعاونى و ساختن خانه رفاه حال مستخدمین را فراهم آورد و نیز ترتیب حقوق مستخدمین مجلس طبق تبصره‌‌ای که در بودجه مجلس تصویب شده جدا‌گانه خواهد بود و حقوق مستخدمین شهرداری هم نبایستى از این مبلغ کمتر باشد.

آقاى وزیر دارایى شرحى جواباً اظهار داشتند چون حد‌اکثر حقوق مستخدمین جزء محدود شده بود این لایحه تقدیم شده و فقط ماهى چهل ریال اضافه بر سابق پرداخت و اعتبار آن از صرفه جویى‌هاى بودجه کشور تأمین خواهد شد.

آقاى صدر‌زاده پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و پس از توضیح ایشان و مخالفت آقاى سزاوار اخذ رأى و تصویب گردید.

آقاى مکى پیشنهاد نمودند جمله مجلس شوراى ملى از ماده واحده حذف شود و پس از توضیحات

+++

آقاى دکتر شفق و امینى و دکتر معظمى آقاى وزیر دارایى این پیشنهاد را قبول نمودند. و پیشنهادات دیگرى از طرف آقایان ضیاء ابراهیمى گنجه‌یى و مهندس رضوى قرائت و پس از توضیحاتى مسترد گردید و نسبت به ماده واحده با اصلاح توافق شده اخذ رأى به عمل آمده از صد نفر عده حاضر با اکثریت 97 رأى تصویب شد. آقاى رضوى نسبت به سؤال قبلى خود از وزارت راه راجع بلطمه را‌ه‌آهن سرتاسرى به فارس و نیز وضع راه شوسه بین اصفهان و شیراز و بوشهر و اسفالت جاده‌ها بیاناتى نمودند. و آقاى وزیر راه توضیحاتى دارند و انجام منظور را به طور کلى موکول به تصویب اعتبارات جاده سازى نموده گفتند اعتبار اسفالت 150 کیلومتر راه اصفهان به شیراز و ساختمان بندر بوشهر در سال آینده منظور و تأمین شده است ساعت هشت و ده دقیقه به هد از ظهر جلسه ختم و به روز سه‌شنبه محو و دستور اعتبار‌نامه آقاى کهبد و لایحه تحدید معاملات بازرگانان خارجى و طرح پیشنهادى تغییر اوقات جلسات مقرر گردید.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟

ضیاء ابراهیمى- بنده عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

ضیاء ابراهیمى- در صورت مجلس نوشته شده کلیه پیشنهادات رد شد در صورتی که پیشنهاد راجع به اعتبار ساختمانى سال 1326 را که در سال 1327 قابل اجرا و پرداخت باشد آقاى وزیر دارایى قبول کردند و قبول شد (صحیح است)

رئیس- اصلاح می‌شود دیگر نظرى نیست؟

 (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر فرهنگ.

[2- تقدیم یک لایحه از طرف آقاى وزیر فرهنگ راجع به الحاق دانشکده کشاورزى و دامپزشکى به دانشگاه تهران‏]

وزیر فرهنگ- آقاى نمایندگان محترم اطلاح دارند که دو سال پیش دانشکده دامپزشکى و سال گذشته دانشکده کشاورزى به دانشگاه تهران منتقل شدند براى تعیین تکالیف استخدام معلمین این دو دانشکده و همچنین براى تکمیل بعضى مواد قانونى دانشگاه لایحه‌ای در 7 ماده تنظیم شده است که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و استدعا دارم که در تصویب این لایحه آقایان لطفأ تسریع بکنند.

رئیس- به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود. آقاى کهبد.

[3- طرح اعتبار نامه آقاى کهبد]

کهبد- آقایان نمایندگان محترم بیش از آن که راجع به چگونگی انتخابات حوزه انتخابیه خود شهریار و ساوجبلاغ کنم لازم است مختصر توضیحى در باب معرفى خود به سمع آقایان نمایندگان محترم برسانم و ضرورت اقتضا می‌کند که در چنین هنگامى انسان خود را معرفى و چنان که هست عرضه کند تا مردان حقیقت بین حقیقت جو به حقایق واقف شوند مخصوصاً در مجلس شوراى ملى که محل امعان نظر و دقت در تشخیص مصالح حیاتى اجتماع ایرانى است در این مکان مقدس نمایندگان محترم وجداناً مکلف می‌باشند که مافوق اغراض دسته‌ها یا افراد و مافوق اختلاف نظرهایی که طبعأ در جامعه وجود دارد و دور از احساسات و حب و بغض بدون این که تحت تأثیر تبلیغات این و آن قرار گیرند منحصراً جویاى حقیقت باشند. به هر حال من که امروز در پیشگاه نمایندگان ملت با وجدان‌های پاکى روبرو هستم امیدوارم در آئینه صافى ضمیر آقایان محترم چنان که هستم دیده شوم و چنان که وجدان آن‌ها حکم می‌کند قضاوت فرمایند و ایمان راسخ دارم از یک فرد زحمت‌کش و خدمتگذار به کشور که عمل و نیتى جز خدمت به خلق و آبادى کشور نداشته و ندارد پشتیبانى و از سرنوشت او حمایت قانونى خواهند فرمود من در پیشگاه آقایان مجاز هستم که خود را چنان که هستم معرفى کنم پدر بنده مرحوم شیخ محسن مجتهد نهاوندى که از علماى مرجع تقلید و مورد احترام اهالى بوده و نسب اجدادم به مرحوم شیخ بهاء‌الدین عاملى منتهى می‌شود و تربیت بدوى در تحت مراقبت چنین پدرى انجام یافته است چندتن از نمایندگان محترم از قبیل جنابان آقایان سلطان‌العلماء، ملک‌مدنى، ظفرى و عده‌ای دیگر از آقایان نمایندگان محترم که در مجلس حضور دارند به آنچه عرض کردم کاملاً گواه می‌باشند پس از فراگرفتن معلومات متداول و مناسب وارد در رشته تجارت شدم و در این رشته در سایه اعتماد به نفس و توکل به خداوند متعال و در نتیجه کوشش و سعى عمل مستمر و طولانى خود در کار آزاد تجارت و صفى را که اکنون واجد آن هستم دارم از اصول بازرگانى و اقتصادى و کشاورزى بی‌بهره نیستم به زبان خارجى آشنایى دارم و بالاخره یک فرد ایرانى هستم که با کوشش و کارهاى خود می‌توانم یک گوش‌های از عمران و اصلاحات کشور را به نفع وطن و هموطنان خود بگیرم آقایان نمایندگان محترم بنده قریب 35 سال است با روح خستگى‌ناپذیرى و در سایه فکر خود با جدیت کار کرده و نسبت به کشور در حدود توانایى خدمت کرده‌ام در مقابل هزاران اشکال و ضدیت‌هاى تجار بیگانه که شرح آن شاید موجب تأثر نمایندگان محترم گردد مقاومت نموده و در راه مصالح کشور با آن‌ها مبارزه کرده و می‌نمایم و در نتیجه توانسته ام جمعى از هموطنان عزیز را وارد کار نموده و به جریان فعالیت اقتصادى آشنا نمایم و همیشه وظیفه یک ایرانى میهن دوست را در کارهاى عام‌المنفعه انجام داده‌ام و هیچ گونه معامله بازرگانى به هیچ عنوان چه مستقیم و چه غیر مستقیم در تمام این مدت با دولت ننموده و در هیچ یک از مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتى شرکت نکرده‌ام زیرا معتقد به این گونه معاملات نبوده و نیستم معاملات زمان جنگ را حرام دانسته و کوچک‌ترین معامله‌ای از آغاز تا پایان جنگ نکرده‌ام در امور کشاورزى منت‌های جدیت و فهالیت را داشته و خدماتی که به کشاورزی کشور نموده‌ام محتاج به شرح آن نیستم زیرا اغلب آقایان نمایندگان محترم نتیجه آن را دیده و یا شنیده‌اند شبانه‌روز زحمت می‌کشم و مشغول آبادى هستم و در این زمینه موفقیت‌هایى پیدا کرده‌ام. چند میلیون ریال ماشین‌های کشاورزى خریدارى و در دسترس رعایا گذاشته و آن‌ها را به اصول کشاورزى جدید آشنا نموده‌ام و به عبارت دیگر مزرعه‌های نمونه‌ای کشاورزى جدید ایجاد کرده‌ام و از هیچ نوع کمک و مساعدت درباره اهالى ساوجبلاغ و شهریار حوزه انتخابیه خود فرو گذار نکرده‌ام و تا آنجا که میسر بوده براى از میان بردن پشه مالاریا و خشکانیدن با طلاق‌های آن حدود که محل نشو و نماى پشه است شروع بیک سلسله اقدامات اساسى نموده‌ام احداث پل، جاده و مدارس و کمک به اطفال بى‌بضاعت و تهیه لوازم و اثاثیه براى دبستان‌های شهریار و ساوجبلاغ و کمک در پیشرفت امور صحى و احداث قنوات را اگر بخواهیم شرح دهم شاید حمل بر خود‌ستایى بشود و چون معتقد به تظاهر نیستم از ذکر آنها خوددارى می‌کنم و براى نمونه چند سند ارائه می‌دهم (اشاره به اسناد و مدارک موجود) این اسنادى است که‏ از ادارات مربوطه نوشته‌اند. این کاغذى است که از وزارت کشور می‌نو‌یسند که بنده آنجا پل‌هایى ساخته‌ام این کاغذى است که وزارت فرهنگ تقدیر نامه داده به بنده که 710 دست لباس پسرانه و دخترانه و چند دست نیمکت و میز چند باب مدرسه احداث کرده‌ام اگر اجازه می‌فرمایید بخوانم (نمایندگان- خیر لازم نیست) این کاغذی است که باز استاندارى طهران می‌نویسد نسبت به جاده سازى و سایر کارهاى دیگر و این کاغذى است که دانشگاه می‌نویسد و حسن اتفاق آقاى وزیر فرهنگ هم اینجا تشریف دارند بنده تصمیم گرفته‌ام 10 اطاق براى دانشجویانى که از ولایات می‌آیند و مکان و جا ندارند بنده از خرج خودم آنجا بسازم و به رایگان در اختیار دانشگاه بگذارم تا شاگردانى که از ولایات می‌آیند و جا ندارند در آنجا سکونت کنند (نمایندگان- احسنت) این کاغذى است که به وزارت بهدارى آمبولانس تقدیم کرده‌ام این اسناد و مدارکى است که مبارزه با پشه مالاریا کرده‌ام. اگر وقت شریف آقایان ضایع نمی‌شود اجاره بفرمایید بنده بقیه عرایضم را عرض کنم (نمایندگان- بفرمایید) خلاصه آن که همواره خود و خانه‌ام در اختیار اهالى شهریار و ساوجبلاغ بوده و با شادى آنها شاد و در غمگینى آنها غمگین بوده و هستم دفاتر دخل و خرجم مرتب و حاضرم اولین کسى باشم که تمام حساب دوران زندگى خود را بدهم می‌توانم عرض کنم تمام سرمایه‌ای که دارم به اندازه سرمایه یک شاگرد تاجر کلیمى بیگانه هم نیست زیرا خانه و ملکى که دارم در اثر بالا رفتن هزینه زندگى طبعاً  قیمت آن زیاد به نظر می‌آید البته بعضى از افراد حسود و تنک نظر میل ندارند ایرانى یک لباس نو یا یک خانه داشته باشد در صورتی که از تجار بیگانه که خون مردم را مکیده و میلیون‌ها استفاده برده و می‌برند کوچک‌ترین نگرانى ندارند ورود و شرکت بنده در انتخابات هم نه فقط گناه نیست بلکه همان طورى که در امور کشاورزى و بازرگانى خدمتگزار این کشور بوده‌ام امیدوارم خداوند مرا به همکاری‌هاى صادقانه به آقایان نمایندگان محترم در مجلس شوراى ملى موفق فرماید که خدمتى به این کشور انجام دهم من یقین دارم که نمایندگان محترم هم عقیده‌مند هستند که مجلس حتى‌الامکان باید محل نمایندگان طبقات مختلف ملت باشد و به علاوه قانون این مملکت این حق را به من عطا می‌کند که بتوانم در مجلس هم خدمتى بکنم و روى همین اصل خود را کاندید ساوجبلاغ و شهریار که در آنجا ملک و علاقه دارم نمودم و

+++

اهالى آنجا با میل و رغبت به اینجانب رأى داده و مرا انتخاب کردند بعد از رد اعتبار نامه‌ام تصمیم گرفتم که از شرکت مجدد در انتخابات بر کنار بمانم و خدمات خود را در خارج از مجلس انجام دهم ولى دو دلیل موجب شد که از تصمیم خود منصرف شوم دلیل اول این بود که رد اعتبار‌نامه اینجانب از مجلس موجب شد که تجار کلیمى روى همان رقابت‌ها و ضدیت‌ها شروع تبلیغات مضر علیه این جانب نموده و به حسن سابق و شهرت بازرگانى این جانب که در کدها و کتاب‌های تجارتى داخله و خارجه ثبت و معروف به خوبی است صدمه زدند و یک سلسله اقداماتى نمودندکه به کلی حیثیت و آبروى تجارتى چندین ساله مرا نزد مؤسسات و بانک‌های خارجى در مرض خطر قرار دادند البته تصدیق خواهند فرمود بدون جهت و سبب نباید حیثیت و اعتبار یک تاجر ایرانى که در نتیجه یک عمر زحمت تحصیل کرده از میان برود دوم آن که اهالى ساوجبلاغ و شهریار مرا تشویق و به انتخابات مجدد اینجانب تصمیم گرفته و طى اعلامیه‌ای که بیش از 6 هزار نفر آن را امضاء نموده بودند از بنده طرفدارى و جداً خواستار شدند که از میان مبارزه انتخاباتى بیرون نروم و اصل آن که به عنوا‌ن مجلس شوراى ملى فرستاده‌اند در پرونده موجود است اگر اجازه می‌فرمایید بخوانم.

 (نمایندگان- خیر آقا لازم نیست) و امیدوارم با توضیحات زیر از بعضى از آقایان اعضاى محترم شعبه سوم که قطعاً دچار اشتباه بشود؛ اجازه می‌خواهم به عرض نمایندگان محترم ملت برسانم که رد اعتبار‌نامه اولى بنده به هیچ‌وجه نمی‌تواند موجب سلب حق انتخاب ثانوى اینجانب باشد زیرا با استفسار از خبرگان مشهور قضایى ماده 44 قانون انتخابات شامل این مورد نیست و به موجب اصل مسلم قانون هیچ فرد ایرانى را نمی‌توان از حقوق اجتماعى که یکى از آنها حق انتخاب شدن است محروم کرد مگر به موجب حکم قطعى دادگاه صلاحیتدار که پس از رسیدگى و محاکمه صادر شده باشد و حال آن که هیچ گونه حکمى اعم از قطعى یا غیر قطعى برمحرومیت این جانب از حقوق اجتماعى صادر نشده و مکرر در همین مجلس شوراى ملى اعتبار‌نامه نمایندگانى که یکبار اعتبار نامه آن‌ها مردود شده به تصویب رسیده است.

اعتبار نامه اولى اینجانب به طوری که خود آقایان نمایندگان محترم گواه هستند به جهت ثبوت اتهامى علیه اینجانب نبود و بر صلاحیت شخصى بنده ابداً اعتراضى نشده و اگر بر فرض محال رد اعتبار‌نامه اولى اینجانب ناشى از توهم وقوع تهدید و یا تطمیع بوده تازه‏ معلوم نیست که متهم به تهدید و یا تطمیع چه کسى بوده و در هیچ یک از مراحل قضایى این امر با ثبات نرسیده است تا بتوان منشاء اثر قرارداد و شک نیست که انصاف و وجدان نمایندگان محترم اجازه نخواهد داد به حیثیت و حق یکفرد صدیق و خدمتگذار ایرانى لطمه‌ای وارد شود. آقایان نمایندگان محترم من با نهایت آزادى و مراعات کلیه قوانین انتخاباتى و با میل و رضاى اهالى حوزه انتخابیه خود انتخاب شدم و خود را نماینده حقیقى آنها می‌دانم و اگر اجازه می‌فرمایند شرحى را که تمام کسانى که به اینجانب رأى داده امضاء نموده و به عنوان مجلس شوراى ملى فرستاده‌اند قرائت شود تمام این اشخاص که این شرح را مهر و امضاء کرده و بیش از 6 هزار نفر هستند با نام و نشان معین می‌باشند و حتى مراجعه و تحقیق از فرد آنها به سهولت میسر است من به خود حق می‌دهم که در پایان عرایضم که از وجدان پاک آقایان نمایندگان محترم خواستار شوم به عرایضم و توضیحات اینجانب توجه و به اطلاعات خارجى که در این مدت تحصیل فرموده‌اند و بررسى و مراجعه خدا و وجدان و حقوق بنده و موکلین مرا در نظر گرفته و هر گونه وجدان آنها حکم می‌کند نسبت به سر‌نوشت من تصمیم بگیرند بیش از این وقت آقایان نمایندگان محترم را نمی‌گیرم.

رئیس- آقاى دکتر بقائى.

دکتر بقائى- اگر آقایان محترم به خاطر داشته باشند پس از این که اولین اعتبار‌نامه آقاى کهبد را مجلس شوراى ملى رد کرد و مجدداً تصمیم به انتخاب ایشان گرفته شد از ساوجبلاغ در مجلس شوراى ملى این مطلب به کرات منعکس شد و مخصوصاً در جلسه خصوص حملات شدیدى به دولت وقت راجع باینموضع شد و اگر آقایان خاطرشان باشد گفته شد در ضمن آن حملات که انتخاب مجدد آقاى کهبد یک مشتى است به دهان مجلس (یکى از نمایندگان- این طور گفته شد البته بعد از این که انجام شد عرض کنم بنده خیال داشتم روى همان سوابقى که بود شدیداً جا حمله کنم و وقت آقایان را مفصلاً بگیرم ولى دو چیز بنده را منصرف از این کار می‌کند یکى این که اطلاع پیدا کردم که رأى مخفى تقاضا شده ولى نه آن طوری که در همه جاى د‌نیا رأى مخفى تقاضا می‌شود یعنى از طرف مخالفین، بلکه طبق مد دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى ایران رأى مخفى از طرف موافقین تقاضا شده یک مرتبه دیگر هم پشت این تریبون من به عرض مجلس شوراى ملى و به عرض ملت ایران رساندم مقصود از این رأى مخفى این است که آنهایی که می‌خواهند موافق رأى بدهند از افکارعمومى می‌ترسند (باتمانقلیج علتش این است که افکار عمومى را شما ترو می‌کنید) (خنده نمایندگان) بنده البته چون رأى مخفى تقاضا شده است می‌دانم که اعتبار‌نامه آقاى کهبد تصویب خواهد شد و به ایشان هم عرض می‌کنم که امیدوار باشند و بیخود مضطرب نباشد براى این که همان 6 نفرى که آن دفعه رأى دادند به اعتبار نام‌های دیگر این دفعه هم رأى خواهند داد ولى این خوشوقتى را دارم که اقلاً ملت این قدر به حساب آمد در این مجلس که براى این که رأى بدهند می‌خواهند خودشان را مخفى کنند جرات و شهامت این که بگویند ما طرفدار کهبد هستیم ندارند خجالت می‌کشند چون که عمل خلافی که در انتخابات مجدد ساوجبلاغ واقع شد به اندازه‌اى واضع و روشن بود که کسى نمی‌تواند منکر شود البته لایحه دفاعیه‌ای که آقاى کهبد تهیه کرده بودند خیلى اسباب خوشوقتى همه شد چون لایحه‌ای که نوشته بودند مثل این است که یک حقوقدان نوشته باشد و ما خیلى خوشوقت هستیم که یک همکار حقوقدان تازه‌ای در مجلس داشته باشیم ولى فقط راجع به یک قسمتش یک سفسله‌اى شده بود که بى‌مشابهت به سفسله‌هاى بعضى از دوستان بنده نیست و آن این بود که گفتند چون در محکمه این تهدید یا تطمیع به ثبوت نرسیده به این جهت ایشان محروم نیستند از انتخابات، ولى بنده عرض می‌کنم که بزرگ‌ترین محکمه‌ای که در یک کشور دموکرات هست مجلس شوراى ملى است وقتى که مجلس یک رأى را داد احتیاج به محکمه دیگرى نیست براى این که ما فرض کنیم فرض عکس این موضوع را اگر بعد از این که مجلس اعتبار‌‌نامه آقاى کهبد را در دفعه اول رد کرد موضوع رفته بود به یک محکمه و محکمه حکم تبرئه ایشان را صادر کرده بود یعنى گفته بود که ایشان با تهدید و تطمیع انتخاب نشدند آیا دوباره اعتبا‌نامه ایشان یعنى آن اعتبار‌نامه‌ای که مجلس رد کرده بود و مرتبه قبول می‌شد و ایشان می‌آمدند مجلس؟ ... این موضوع بود که می‌خواستم عرض کنم یک سفسله‌ای است، و چون مجلس ایشان را آن دفعه به علت تهدید و تطمیع رد کرده ایشان تا دو دوره حق انتخاب شدن ندارد اما موضوع دومى که عرض کردم بنده را منصرف کرد از این که مخالف شدیدى با آقاى کهبد بکنم این است که انسان وقتى با یک انتخابى مخالف می‌کند که امیدوار باشد اگر آن اعتبار‌نامه رد شد یک آدم بهترى می‌آمد به جایش آقاى کهبد البته نسبت به یک عده اى خیلى بهتر است بنده بیش از این نمی‌خواهم تصریح بکنم ولى فرض کنیم این اعتبار‌نامه که رد شد در آن دولت سابق البته می‌دانستیم که یک کسى را می‌آورند تحمیل می‌کنند ولى فکر می‌کردیم که در دولت‌های بعد انتخابات آزاد خواهد بود متأسفانه می‌بینیم که عمل است (صحیح است) فقط در این مملکت اسم عوض می‌شود آقایان می‌دانند که الان در اثر فقدان یکى از همشهریان عزیز ما مرحوم مرات اسفندیارى (بعضى از نمایندگان- خدا بیامرزد او را) پست انتخابات سیر جان خالى است و تجدید انتخاب می‌بایستی بشود سه نفر از اهالى محل کاندید هستند یکى آقاى روحى که در ادوار سابق در این مجلس بوده‌اند عطاء‌الملک روحى، یکى آقاى عدل‌السلطنه، عدل اسفندیارى برادر مرحوم مرآت‌اسفندیارى که سوابق ممتدى‏ دارند و یکى هم آقاى ناظرزاده که از جوانان تحصیل کرده و حساس و بر جسته استان هشتم هستند این سه نفر چون کاندید بودند و ما به هر کدام از اینها یک بستگی‌هایى داشتیم به این جهت ما وکلاى کرمان تصمیم گرفتیم که هیچ نوع اظهار نظرى به انتخابات آنجا نکنیم و بگذاریم اینها آزادانه بروند در محل فعالیت کنند که براى نمونه یک انتخابات آزادى هم شده باشد آقایان هم رفتند به محل با این اطمینان که هیچ اقدامى نخواهد شد که یک روز صبح ما خبر شدیم که بازرسى فرستادند از وزارت کشور تحقیق کردیم از آقاى رئیس‌الوزرا‌ گفتند که اطلاع نداریم از سایر آقایان هیچ کدام اطلاع نداشتند (اعظم زنگنه- وزرات کشور خبر دارد) البته خبر دارند بازرس اصلاً یک صیغه زیادى است در انتخابات (مهندس رضوى- بر‌خلاف قانون است) ولى یک بازرس فرستادند به سیرجان البته بازرس که می‌رود در محل می‌گوید دولت من را فرستاده، شاه من را فرستاده براى این که فلان کس را از صندوق در بیاورم حالا راست می‌گوید یا دروغ این را می‌گوید و دولت اصلاً بروى خود نیاورد مثل این است که تصدیق این امر را کرده

+++

دیروز نمایندگان کرمان به آقای وزیر کشور مراجعه کردند ایشان تلگرافى تهیه کردند که به عمل تلگراف کنند که آنها جواب بدهند که اگر وجود بازرس لازم نیست احضار بشود یعنى عیناً همان ترتیبى که یک کسى می‌رفت به آقای قوام‌السلطنه می‌گفت در آنجا اعمال نفوذ می‌کنند ایشان فوراً یک تلگراف صادر می‌کردند که انتخابات آزاد است روز نوزدهم در سیر‌جان شروع به اخذ آراء خواهد شد امروز که یازدهم است تا این تلگراف برسد و آنها تحقیق کنند سه چهار روز طول می‌کشد تا جواب بدهند دو سه روز می‌گذرد بعد موقع اخذ آراء است بعد هم موقعى که تلگراف کردند بازرس بیاید بارزس یک هفته نمی‌آید براى این که اثانیه‌اش را جمع می‌کند در هر صورت انتخابات تمام می‌شود بارزس هم می‌آید یا اگر بارزس زرنگى باشد پیش از این که تلگراف دریافت کند مثل این که در انتخابات جاهاى دیگر نظیر دارد فوراً از مرکز شهرستان حرکت می‌کند می‌رود به سرکشى قسمت‌های تابعه بعد از 6 روز تلگراف بهش می‌رسد می‌گوید چون زودتر به من نرسیده است الى آخر ... این جریان را ما می‌دانیم ولى بنده خدمتتان عرض می‌کنم که ما از دولت آقاى حکیم‌الملک این انتظار را نداشتیم (ضیاء ابراهیمى- استدعا می‌کنم توضیح بفرمایید براى چه می‌فرستند) چه مانعى دارد آقاى مهندس رضوى در آن جلسه فرمودند بنده هم ناگزیرم عرض کنم کاندیدى که معین شده براى سیرجان یک شخص غیر محلى است که ممکن است در محل خودش مورد پرستش مردم باشد بنده نمی‌دانم و به بنده هم مربوط نیست (ضیاء ابراهیمى- اسم ببرید) آقاى دکتر طاهرى را کاندید کرده‌اند بنده عرض می‌کنم (مهندس رضوى- کرمانی‌ها نمی‌گذارند) جناب آقاى دکتر معظمى نزدیک‌ترین و بهترین دوست بنده هستند ولى اگر ایشان یک روز بخواهند بیایند از استان کرمان کاندید شوند و در آنجا فعالیت بکنند بنده با ایشان مبارزه خواهم کرد (دکتر معظمى- بنده همچو جنایتى نمی‌کنم آقا) درست می‌فرمایید ولى به زبان همه می‌گویند و ما می‌بینیم که عملشان فرق دارد به زبان وقتى که به هر کدام از آقایان هیئت دولت می‌گوییم چنین چیزى است می‌گویند خیر آقا چنین چیزى نیست، خیلى کار بدى است ولى وقتى که عملاً نروند در هیئت دولت نگویند نمی‌روند ایستادگى بکنند، تقویت می‌کنند چون لازم نیست که ما حتماً تصمیم بگیریم براى این که یک عملى را که می‌کنیم تردید در عمل یا تصمیم نگرفتن این خودش مثل این است که ما تصمیم گرفته باشیم که عمل مخالفش را بکنیم به این جهت است که در اخلاق و در قانون مسامحه خودش مجازات دارد براى این که یک کسى باید یک وظیفه‌ای را انجام بدهد این از نظر قانون و اخلاق فرقى ندارد که این شخص تصمیم بگیرد که این وظیفه را انجام ندهد یا این که این قدر مماطله و اهمال بکند که آن موقع انجام وظیفه‌اش از دست برود نتیجه این است که وظیفه‌اش را انجام نداده و این را ما از یک کابینه‌ای که در آن افراد طرف اعتماد هستند انتظار نداشتم که این عمل را ببینیم ولى متأسفانه می‌بینیم و جلو چشمان دارد عمل می‌شود (مهندس رضوى- اگر عمل شود دیگر اعتمادى نخواهد بود) بنده که عرض می‌کنم هیچ امیدى نداریم که بتوانیم جلوى این کار را بگیریم براى این که همین انتخابات ساوجبلاغ، حالا تا سیرجان‏ سیصد فرسخ راه است ولى تا سلاوجبلاغ که هفت فرسخ راه است آمدند و کردند و عده‌ای هم آمدند و گفتند و متحصن شدند و فریاد کشیدند، توى مجلس داد کردند، قال کردند فحش دادند ولى آقاى کهبد مثل شاخ شمشاد آمدند و در اینجا نشستند (خنده نمایندگان) یک لایحه حقوقى هم براى ما خواندند این است که بنده هیچ امیدى ندارم این را که می‌گویم فقط براى وظفیه خودم را انجام داده باشم و الّا می‌دانم که این دولت هم تصمیم گرفته است که یک وکیل تحمیل به مردم سیرجان بکند و آخرش هم تحمیل می‌کند (مهندس رضوى- نمی‌گذاریم آقا) براى این که در ظاهر همه می‌گویند ولى باطناً همه آقایان در رأى مخفى شرکت کرده و آن مهره را می‌اندازند اینجا به زبان یک چیز دیگرى می‌گویند ولى در عمل و در قلبشان چیز دیگرى است البته آقاى کهبد یک عملیات فرهنگى خیلى قابل تقدیرى کرده است ولى بهتر این بود که ایشان همان تجارتشان را ادامه می‌دادند و این کمک‌ها را به فرهنگ می‌کردند و بهتر هم می‌توانستند به کارشان برسند تا این که بیایند در این جار و جنجال مجلس براى این که یک تاجرى وقتى آمد به مجلس دیگر نمی‌تواند درست تجارت بکند خوب بود که ایشان این کمک‌های فرهنگى را می‌کردند و به مجلس تشریف نمی‌آوردند و ما را مجبور نمی‌کردند که با ایشان مخالفت بکنیم بنده بیش از این چیزى اضافه نمی‌کنم و قضاوت موضوع را به وجدان آقایان واگذار می‌کنم و یادآورى می‌کنم که شعبه سوم که بنده هم افتخار عضویتش را داشتم با کمال دقت این موضوع را رسیدگى کرده و ایشان را محق به انتخاب شدن نمی‌داند در درجه اول، در درجه دوم هم به فرض این که ایشان حق داشته باشند که انتخاب بشوند انتخابات را باطل می‌داند حالا آقایان هر جور که وجدانشان اجازه می‌دهد عمل بکنند و وقتى رأى مخفى می‌دهید فقط خدا و وجدان ناظرتان هست و شاید هم یک روزى این ملت بیدار شود و خشک و تر را هم امیدوارم با هم بسوزاند و ما را از روزگار کسانى که جرأت نمی‌کنند عمل خودشان را علنى بگویند و مخفى می‌کنند بیرون بیاورند.

نمایندگان- رأى، رأى‏

رئیس- پیشنهادى راجع به رأى مخفى رسیده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانبان امضاء‌کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که پرونده انتخابات ساوجبلاغ و شهریار مطرح و طبق ماده 92 نظامنامه به اعتبار نامه آقاى کهبد رأى مخفى گرفته شود. باتمانقلیج- ناصرالدین ناصرى- اخوان- دادور- معتمد‌دماوندى- محمود محمود- نیک‌پى- لاهوتى- آشتیانى‌زاده- شریف‌زاده- ظفرى- اسدى- اردلان- نواب – کلبادى- صفا- امامى- مهدى ارباب- مشایخى.

مهندس رضوى- بنده به عنوان مخبر یک توضیحى دارم.

رئیس- اعلام رأى شده و من خودم توضیح می‌دهم در گزارش شعبه که رسیده تقاضاى در رأى شده یعنى یکى راجع به ممنوعیت آقاى کهبد در انتخابات یکى راجع به جریان انتخابات آقایان هم بایستى متوجه باشند.

مهندس رضوى- اجازه بفرمایید بنده توضیح عرض می‌کنم.

رئیس- بفرمایید

مهندس رضوى- به طوری که همکار محترم آقاى دکتر بقائى به عرض مجلس شوراى ملى رساندند پرونده انتخابا ت ساوجبلاغ و کرمان بانهایت دقت و در ایام متوالى و با نهایت بى نظرى مورد رسیدگى واقع شده و بدون همیچگونه اغماض و قصورى در خواندن و دقت نسبت به شکایات و رضایتنامه ها تمام اوراق مورد رسیدگى قرار گرفت مطالبى که در شعبه مطرح شد و از مجلس شوراى ملى تقاضاى قضاوت شده است این است که در آینده هم ممکن است این اتفاق بیفتد و سوابقى دارد اشخاص در مجلس شوراى ملى وارد شده‌اند و وارد می‌شوند که پرونده انتخاباتى آنها از نظر جریان انتخابات تهدید و تطمیع مورد مطالعه مجلس قرار بگیرد و رد بشود در این حالت آیا قانون صراحه عدم انتخاب را قید کرده است شامل این اشخاص می‌شود یا نمی‌شود این را شعبه عقیده دارد که آقایان محترم به وسیله رأ ى خودشان یک سابقه قانونى اتخاذ کنند البته اگر آقایان موافقت بفرمایند یعنى رأى شعبه را از این نظر تصویب بفرمایید معنایش این خواهد بود که در آینده هم این قانون صرفاً درصورتى اجرا می‌شود که محکمه مخصوصى رأى داده باشد اما شعبه این طور استدلال کرد که باید به عرض آقایان برسد که حق مقرر ماده مربوطه البته موکول براى محکمه است و ممکن است خود آن شخص وکیل یا داوطلب هم طرف آن حکم واقع نشود یعنى شخص مباشرى، کسى، دوستى، از طرف آن شخص عملى بکند. تهدید، باتطمیع، محکمه هم او را به حبس محکوم می‌کند و اما راجع به خود داوطلب نظر شعبه به ا‌کثریت این بود که همین قانون صراحت دارد که داوطلب نمی‌تواند در ثانى انتخاب بشود مگر اینکه دو دوره تقنینیه از این جریان بگذرد این قسمت دوم که راجع به انتخاب ساوجبلاغ بود البته خاطر آقایان مستحضر است اگر شعبه نظرى روى اشخاص می‌داشت و مخصوصاً چون این موضوع تذکر داده شد و بنده هم مخبر شعبه هستم و باید اعلام بیطرفى و اعلام دقت کامل شعبه را بکنم ممکن بود فرض کنید آقاى کهبد از این حیث ممنوع بوده است ولى انتخابات را حسابى تشخیص می‌داد و شخص دوم را که مرد سپاسى شریفى هستند می‌آورد ولى شعبه نظرى نداشت نه نسبت به آقاى کهبد و نه نسبت به آن شخص شریفى که در آنجا شکست خورده‌اند و یا دقت در جریان انتخابات وشکایات و مخصوصاً دخالت ژندارمرى در انتخابات

+++

براى شعبه محرز که شد جریان انتخابات هم باطل بوده بنابراین از آقایان محترم و تقاضا می‌کنم به هر دو موضوع توجه بفرمایند و مخصوصاً سابقه قانونى براى کسانی که از نظر تهدید یا تطمیع رد می‌شود آیا ممکن است دوباره در همان دوره و یا دوره بعد بیایند یا نیایند سند اتخاذ می‌فرمایند که نسل آینده هم از این حیث درسى از مجلس فعلى داشته باشد.

رئیس- این رأى مخفى که رسیده 18 امضاء دارد چهار نفر نیستند بنابراین 14 امضاء است و کافى نیست (دکتر بقائى خوب آقاى کهبد خودشان امضاء می‌کنند دوست می‌شود) یا یکى دیگر تقاضاى امضاء می‌کند

جمعى از نمایندگان مجدداً اسامى قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد)

باتمانقلیج- اخوان- دادور- محمود محمود- نیک‌پى- لاهوتى- ظفرى- اسدى- اردلان- نواب- گلبادى- صفا- امامى- مهدى ارباب- مشایخى- ناصرى- معتمددماوندى- شریف‌زاده- آشتیانى‌زاده.

رئیس- چون آقایان ناصرى دماوندى شریف‌زاده ، آشتیانى‌زاده نیستند عده کافى براى گرفتن رأى مخفى نیست پیشنهادى رسیده که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانبان تقاضا داریم نسبت به اعتبار‌نامه آقاى کهبد در قسمت اول رأى با ورقه علنى گرفته شود. مکى- دکتر معظمى- دکتر بقائى- مهندس رضوى- برزین.

رئیس- البته رأى مخفى در صورتى که تکمیل بود مقدم بود.

شریف‌زاده- بنده قبول می‌کنم.

دکتر بقائى- بنده خوشوقتم که ملت ایران می‌بیند و دشمنان ملت خودشان را معرفى می‌کنند (زنگ رئیس).

باتمانقلیج- عوام فریبى مکن، بس است.

مهندس رضوى- ساکت باش.

رئیس- آقاى باتمانقلیج و آقاى مهندس رضوى مراعات نظم جلسه را بکنید.

مهندس رضوى- اشخاصى که فضولى می‌کنند بایستى به آنها جواب بدهیم.

باتمانقلیج- خودت فضولى می‌کنی.

(در این موقع بین آقایان باتماتقلیج و مهندس رضوى زد و خوردى رخ داد و مجلس متشنج شد و آقاى رئیس مجلس را ترک گفتند).

 (مجلس ساعت هفت و ده دقیقه بعد از ظهر به عنوان تنفس تعطیل گردید و دیگر تشکیل نشد)

صورت ارزهاى که از شهریور 1325 تا پایان روز پنجم بهمن ماه 1326 به منظور واردات از طریق گشایش اعتبار و پروانه‌های صادره که در اختیار بازرگانان گذارده شده براى اطلاع آقایان نمایندگان محترم چاپ و توزیع می‌شود

شماره نام گیرنده موضوع واردات میزان ارز لیره‏

87 سیدمحمد‌باقر اعتمادزاده                 کمربند لاستیک 010 753

88 على اعتصام                                 سوزن خیاطى شیشه 1850

89 عباس اعرابى                                دیگ المونیوم میخ 1990

90 حاجى محمد‌صادق اصفهانى            چراغ اطو برقى 875

91 ماشاء‌اله اصغرى                            مس 720

92 نجات‌الله آشورى                             مرباجات 250

93 نورالله اسفندى                              نخ عمامه اسباب مکانیکى پانسمان 05 546

94 داروخانه ایران نو                             دارو 400

95 عبدالله ایزدى                                 دارو 05 736

96 محمد‌صمد اسد‌زاده                         رنگ 308

97 ابراهیم اکبرى                                رادیو 710

98 مهدى اکبرى                                دوچرخه 455

99 امچ آقانیان                                   فیلتر آب و اشتراک روزنامه 05 116

100 محمد‌رضا امامى                          رنگ نقاشى هیدرو سولفید 1480

101 محمد‌ امیر‌حسینى                       المونیوم 3972

102 محمود امین                                فاستونى پشمى 1300

103 عبدالحسین ایمانى‌نژاد                  رادیو 1050

104 داروخانه                                     پور‌رحمت دارو 580

105 حسین انصارى حائرى                    سوزن خیاطى 1500

106 ژزف آوانسوف                              روغن ماشین و شمع 1500

107 حاجى محمد‌صادق آهنگر               المونیوم 4427

108 رضا ایپکچى                                قماش نخى و ابریشمى رنگ کش 65087

                                                      لوازم الکتریک قاشق چنگال و غیره‏

109 غلامحسین اتفاق                         قماش نخى 7100

110 جعفر امینیان                               میخ نجارى 565

111 غفار اورمیه‌چی                            کاغذ پارچه ابریشمى المونیوم 3451

112 اسفندیار آبادانى                          چینى آلات 745

113 موسى ابریشم‌چى                      چراغ پریموس 550

114 غلامرضا احمد‌زاده                        قورى 640

115 حاجى استکان‌چى                       لوازم الکتریک رادیو المونیوم و غیره 7638

116 محمد‌حسین کاشانى                   چاى قلع ابریشمى کاغذ دوچرخه‏

                                                      قرقره جوراب 45250

117 احمد ایروانى جورابچى                  پارچه پشمى مخمل بخارى نفتى 5765

118 حسین ایپکچى                            پارچه لوازم دندانسازى قماش نخى 10 6017

119 محمد‌تقى اجلالى                        ماشین سوارى دکمه قفل رادیو 5994

120 حاجى محمود ابوحسین                بادبزن الکتریکى سوزن 7285

121 محمد تقى اصلانى                       پارچه آئینه 1280

122 على‌اکبر ابریشمى                       شیشه 960

123 محمد‌حسین اخوى                       بشقاب- دارو- پارچه کرب- قورى 3960

                                                      لباس مردانه‏

124 عبدالصاحب اخوتبان                      دوچرخه شیشه 7736

125 عباس اخترى                              قورى- شیشه 1445

126 نصرالله ابراهیمیان                         دستمال ابریشمى 286

128 باقر اصفهانیان                         شیشه 2700

128 على‌اکبر اخوان                        فاستونى 1200

129 تجارتخانه ایران و هند                دوچرخه 425

130 فرخ ارومچى                            باند 2100

131 سید اسدالله افتخارالسادات        دوچرخه رادیو 1120

132 رسول اخوان                            پارچه ابریشمى آهن 2330

133 باقر اسکوئى                           پشمى 1485

134 محمد‌على اسکوئى                  موتورسیکلت 1675

135 رضا اخوت                                آلمونیوم 860

+++

شماره                   نام گیرنده                موضوع واردات                مقدار ارز لیره

 136 الیاس اویب                                   دبیت                             1350          

137 عزیز امیرى                                    شیشه                          1200

138 فریدون امید                                   اسکیت                          220

139 رحیم اورشلیمى                            ریسمان پارچه نخ             2550

140 مرتض ایپکچى                               اطوبرقى منسوجات قلع     14 2559

141 حاجى محسن ایپکچى                    پارچه پشمى و ابریشمى مخمل 09 44838

142 جواد ایپکچى                                 قماش نخى- پارچه ابریشمى- قرقره- بادبزن 62270

143 حاجى اسمعیل ایپکچى                   زنگ اخبار- پارچه ابریشمى- المیونیوم- قماش نخى‏

                                                        رنگ نقاشى- میخ- قفل- کاغذ 257346

144 فیض‌الله اورشلیمیان                        رادیو دوچرخه آلمونیوم         6095

145 موسى آرمند                                 دارو                                2560

146 اصغر اخوان                                   شیشه فاستونى قرقره       11315

147شکرالله ایمره                                 دارو                               1 06 1033

148 حسین آقاجان‌زاده                          اکسید دو زنگ                   4975

149 موشه آگابرا                                  ماشین خیاطى رادیو کربدوشین 7500

150 احمد اشرف                                  کاغذ سمباد                    10 231

151 داود امید                                      سوزن خیاطى- شیشه و قرقره- مارکن 4490

152 دکتر فتح‌الله امیر‌هوشنگ                  جعبه نقاشى سولزر هندل  302           

153 اسحق الیاس حکیم ژاکوب                اسانس                           45

154 مهدى المزپور                                 دوچرخه                         9050

155 رضا الماسى                                  شیشه جام                    2375

156 مهدى آل مذکور                           رادیو- چراغ بادى- بادبزن          2225

157 الیهو اخوان                                 نخ- قرقره- لوازم عکاسى- پارچه 9500

158 رضا اصغر‌زاده                               دوچرخه- کرب دوشین – اتو- میخ- بادبزن 31598

159 صالح ایپکچى                              آلمینیوم ورق                          5925           

160 خلیل ایپکچى                              پارچه ابریشمى                      1150

161 فتحعلى ایپکچى                          پارچه مصنوعى                       5500

162 عباس و علیرضا اتفاق                   قلع- دبت- پارچه ابریشمى- فلز- قماش 31838

163 حسین احدزاده روندگان                 طلق- ماشین سلمانى- سیکلت- قلم خود‌نویس‏

                قفل طورى چراغ قیچى کش 7230

164 موسى امانت                              پارچه- قفل- آهن- جوش شیرین 29632

165 مهندس ابتهاج ساختمانى کشورى   تلمبه اتومبیل شیشه رادیو  بادبزن    14365

 166 محمود کاشانى اخوان                 لاستیک- قرقره- قماش                13085

 167 سید محمد آقا‌زاده قمى               چاى جاوه 12000

 168 سید حسین اخوى رابع                کاغذ 10 2687

169 اخوان صادقى                              فاستونى پشمى آتر ابریشمى 13630

170 محمود احدى                              کاغذ روزنامه 10 2677

171 اسکوئى‌زاده                               میل لنگ موتور دیزل 500

172 احمد ابریشمى                           ماشین چاى خشک کن 9326

173 رحیم بخش الهى بخش                گونى و قماش نخى قفل 05 12 3372

 174 رحمت الله ارجمندلارى                 پارچه پشمى 08 04 3769

 175 تجارتخانه نصرالله و حسینعلى ایپکچى نخ قرقره 2000

176 على حسینى و محمود اخوان قماش نخى 19750

177 خان بهادر شیخ فیض محمد و پسران   قماش 08 15 310

178 خلف آل صفر حاج عبدالله رحمانى کارخانه یخ‌سازى 12 2887

179 مریضخانه احمدیه اصفهان                 دارو 130

180 کتابفروشى ابن سینا کتاب (براى مجله قابل استفاده است) 1000

 181 بنگاه داروخانه اکبریه                       دارو 01 16 71

182 پرواند آوانسیان                              کتاب 20

تصویب‌نامه‌ها

شماره 24492            2601206

وزارت دارایى‏

وزارت اقتصاد ملى‏

تصمیمات متخذه در کمیسیون که در تاریخ دوم اسفند ماه 1326 در وزارت دارایى به منظور تعیین سهمیه ارزى براى کالا ضرورى موضوع ماده 2 تصویبنامه شماره 22774 -17 -11 1326 منعقد شده به شرح پیوست درجلسه چهارم اسفند ماه 1326 هیئت وزیران قرائت و مورد موافقت گردید.

م- 6867        نخست وزیر

به منظور تعیین سهمیه ارزى براى کالاهاى ضرورى موضوع ماده تصویبنامه شماره 22774 مورخ 17 بهمن کمیسیون در تاریخ 2 اسفند 1326 در وزارت دارایى با حضور امضاء کنندگان تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1- چون وزارت دارایى قند و شکر مورد احتیاج کشور را خریدارى و مقدار کافى در اختیار دارد بنا‌براین ارز دولتى براى آن به بازرگانان داده نخواهد شد.

ولى در صورتی که بازرگانان ایرانى مایل باشند بدون تقاضا ارز دولتى قند وشکر وارد کنند باید قبلاً تقاضاى خود را با پیشنهاد قطعى‌ فروشى که در دست دارند به وزارت دارایى تسلیم تا با موافقت قبلى وزارت اقتصاد ملى اجازه گشایش اعتبار به بانک‌هاى مجاز صادر شود. نسبت به چاى نیز فعلاً ارز دولتى داده نمی‌شود ولى در صورتی که بازرگانان ایرانى بخواهند می‌توانند با ارز غیره دولتى طبق معمول و با تحصیل پروانه وزارت اقتصاد ملى مستقیماً بانک مجاز به گشایش اعتبار اقدام نمایند.

2- وزارت اقتصاد ملى به اشخاصی پروانه ورود خواهد داد که داراى مدارک زیر باشند،

الف- برگ بازرگانى.

ب -دفتر منظم پلمپ شده.

ج- رسیده اظهار‌نامه مالیات بر درآمد سال قبل.

د- پروانه براى مبلغى بیش از حداکثر نیم درصد سهمیه وارداتى در ظرف یک سال داده نخواهد شد به استثنای مورد کارخانه‌جات مولد ثروت.

ه- کمیسیون ارز به اشخاصی پروانه ارز دولتى براى واردات خواهد داد که علاوه بر پروانه ورود وزارت اقتصاد ملى اصل ورقه پیشنهاد فروش (افر) را که به نام خود تقاضا کننده باشد ضمیمه در خواست خود بنمایند.

3- براى کارخانه‌جات مولد ثروت از قبیل ریسندگى پارچه‌بافى کاغذ کارخانه تهیه میوه خشک و غیره و همچنین کارخانه‌جات مولد برق جهت روشنایی شهرها. موقعى پروانه صدور ارز از طرف کمیسیون ارز داده خواهد شد که علاوه بر سایر شرایطى که در بالا براى ورود کالا گفته شده پروانه احداث و نصب کارخانه نیز از طرف وزارت اقتصاد

+++

ملى صادر شده و ضمن تقاضاى پروانه ارزى تسلیم نماید. کارخانه‌جات مشمول نیم در صد سهمیه نخواهد بود ولى بایستى مطلقاً نو و کار نکرد باشد. بدیهى است وزارت اقتصاد ملى موقعى گواهى پروانه احداث و نصب را خواهد داد که مسلم شود کارخانه مزبور به منظور فروش نیست و صرفاً براى بهره‌بردارى می‌باشد.

4- سایر ماشین‌آلات صنعتى که کمیسیون ارز طبق شرایط کلى براى آنها پروانه ارز دولتى خواهد داد از این قبیلند:

انواع موتورهاى مولد برق تلمبه‌های برقى براى استفاده چاه‌های عمیق دستگاه حفر چاه و لوازمى که براى استفاده از چاه‌هاى عمیق مورد لزوم است. ماشین‌آلات و ابزار کشاورزى از قبیل تراکتور خرمن‌کوب آسیاى برقى کارخانه یخ‌سازى ماشین‌آلات معدنى از قبیل کمپرسور ماشین تراش لوازم یدکى کارخانه‌جات که صاحب کارخانه مستقیماً براى کارخانه خود و نه به منظور فروش وارد می‌نماید.

تبصره- اشخاصى که اقلام بالا را به منظور فروش وارد نمی‌کنند و صرفاً براى استفاده شخصى وارد می‌نمایند با تشخیص وزارت اقتصاد ملى داشتن دفتر تجارتى و برگ مالیاتى و جواز بازرگانى ضرورت ندارد.

5- به کتاب‌فروش‌هایى که به منظور کسب کتاب‌های علمى و فنى و مجلات علمى و فنى وارد می‌نمایند کمیسیون ارز طبق شرایط کلى پروانه ارز دولتى خواهد داد ولى چنانچه اشخاصى بخواهند براى استفاده شخصى کتاب و مجله به مبلغ مختصر وارد کنند رعایت شرایط کلى ضرورت ندارد.

6- صدور پروانه ارز براى کاغذ روزنامه بار باب جراید در حدود احتیاجات حقیقى هر کدام بر طبق تشخیص اداره کل تبلیغات و رعایت سایر شرایط مقرر در مورد بالا به عمل خواهد آمد.

7- وزارت اقتصاد ملى هنگامى براى ورود دارو پروانه خواهد داد که وزارت بهدارى لزوم ورود آن را گواهى نموده باشد و بدیهى است نظارت در فروش آن به بهاى عادله با وزارت بهدارى و تشریک مساعى وزارت اقتصاد ملى خواهد بود صدور پروانه ارز دولتى براى دارو مشمول سایر شرایط کلى نیز خواهد بود.

8 - پروانه صدور ارز دولتى براى گونى و چتایى تابع شرائط کلى است.

9- مؤسساتى که براى مرکز برق شهرستان‌ها از پروانه ارز دولتى استفاده می‌نمایند بایستى تعهدى بسپارند که بهاى برق را به میزانی از افراد نگیرند که بیش از 12% در سال سرمایه خود سود برند.

گرفتن این تعهد با وزارت اقتصاد ملى است و اجراى آن با وزارت کشور با تشریک مساعى وزارت اقتصاد ملى خواهد بود.

10- پروانه‌های ارزى که قبل از 22 تیر ماه 1326 صادر و مورد استفاده قرار نگرفته از درجه اعتبار ساقط است.

-11 تقاضا‌هایی که تا‌کنون تسلیم کمیسیون ارزشده است کان لم یکن بوده و به تقاضاهایى ترتیب اثر داده خواهد شد که از این تاریخ به بعد بر طبق شرایط بالا به کمیسیون ارز تسلیم شود.

12- براى بروات اسنادى کالاهایى که جهت آنها ارز دولتى داده می‌شود با شرایط فوق کمیسیون ارز پراونه ارز دولتى خواهد داد ترتیب اجراى آن را کمیسیون ارز با نظر وزارت اقتصاد ملى می‌دهد.

13- کمیسیون ارز موظف است تعهداتى را که بازرگانان در موقع خرید ارز براى ورود کالا به بانک‌هاى مجاز می‌سپارند در مورد موعد مقرر مورد رسیدگى قرار دهد و مدارک ورود کالا را مطالبه نماید تا بدین ترتیب مسلم گردد در مقابل پروانه موردهاى صادر کالا به کشور وارد شده و با این که پروانه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

14- از کلیه کسانى که از محل ارز کمیسیون ارز کالا وارد کرده یا کارخانه‌جات وارد نمایند از طرف کمیسیون ارز تعهدى گرفته می‌شود که کالاهاى وارد شده و مصنوعات کارخانه‌جات را با سود عادله و با بهاى مقرر از طرف وزارت اقتصاد ملى بفروش برسانند.

15- پروانه کمیسیون ارز به هیچ صورت و عنوانى قابل انتقال نبوده و کالاهاى مورد این پروانه‌ها قبل از ورود به دفاتر گمرکى دولت شاهنشاهى قابل معامله و انتقال در این خصوص از درجه اعتبار ساقط است.

16- سهمیه ارزى واردات به نسبت چهل در‌صد مرکز و شصت در‌صد به شهرستان‌ها اختصاص داده می‌شود.

17- در مواردى که کارخانه فروشنده یا سازنده و یا تجارتخانه فروشنده معتبر می‌شود یا غیرمعروف تشخیص می‌شود کمیسیون ارز مکلف است صورت سیاهه گواهى شده به تصدیق اطاق بازرگانى و یا نماینده دولت شاهنشاهى در کشور مبده از تقاضا کننده پروانه مطالبه نماید.

18- نسبت به احتیاجات شرکت تلفون در صورت تصدیق آن احتیاجات از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفون و به پیشنهاد آن وزارتخانه تصویب هیئت دولت لازم خواهد بود.

 

شماره                     نام گیرنده              موضوع واردات                   مقدار ارز لیره‏

183 ادیب مدیر کل وزارت اقتصاد             دستگاه ترسیم کننده            06 01 323

184 على‌‌اکبر رحمانى سراى آقا جان زاده‏  قماش چرم کانوا                 08 13 15202

185 حاج محمد‌تقى اتفاق                       قماش                             1635

186 دکتر اقبال                                    آبونمان مجلات طبى             07 07 11

187 نادر ارجمند-                                                                         6

188 کتابفروشى الفى- آبادان                 مطبوعات و کتاب                  1800

189 حسین ابطحى                              کتاب                                 09 10 7

190 حسین ابطحى کتاب 02 09 66

191 محمد اسمعیل انصارى                    چاقوى چاى                        135

192 اکبر آل احمد                                 مشمع رومیزى و مشمع کف اطاق 01 03 729

193 الکترون رادیو و الکترون ابکال                    کتاب                         04 04 7

194 حسین انصارى اصفهان                          کاغذ تحریر                  4200

195 ابراهیم آریان دانشجوى پزشکى              کتب پزشکى               03 01 11

196 وارتان استپانیان                                   رنگ نقاشى                10 16 49

197 میناسیان اخوان تهران                           پارچه نخى و پارچه پشمى 10 15 15034

198 روزنامه اطلاعات                                  حق‌الاشتراک مجلات و کتاب   09 11 228

199 دکتر جمشید اعلم                               حمل کتاب                      07 05 15

200 تجارتخانه اردوبادیان                             پارچه پشمى                   990

201 حاج محمد‌رضا اصغرزاده پارسا                قرقره                              2000

202 تجارتخانه میر افتخارى هزینه حمل فرش دبیت آهن ورق                   08 05 24909

203 کلدابى اتابکیانى                                کتاب انگلیسى                 10 19

204 کلارس آقابگیان                                  آبونمان مجله و کتاب            38

205 بازرگانى ایمن                                    پارچه                              1200

206 دکتر جلال الهى                                 کتاب و مجله                      35

207 محمد‌حى اردشیر                              قماش نخى                   07 04 3769

208 دکتر محمد‌ على‌اکبر                           کتاب                                 15

209 ابوالقاسم اصفهانى                            ده تن کاغذ                         1375

210 اعطاء الله افشار‌زاده                           تیر آهن                              1455

211 عزیز اقرایم                                       باترى اتومبیل کلید برق سیم 02 18 2788

212 خلیل اشراقى                                  کتاب                                 05 06 7

213 داروخانه آلفا                                     دارو                                  195

214 مؤسسه ابزار                                   پیچ و مهره                       10 11 280

215 م. افنانیسون                                    سرقلم خودنویس                10 10

216 آ. آندونیان                                        مجله و کتاب                       10 5

217 شیخ ایوب خان                                  قماش نخى                        02 19 296

218 انجمن تبلیغات اسلامى                       خرید کتاب و آبونمان مجلات    10 68

و روزنامه‏

219 على‌محمد اصفهان                             کاغذ- پارچه نخى 5150

220 بازرگانى على‌اصغر آذرنیا                      ماشین چاى خشک کن           9620

221 ضیاء امامى                                      چاى هندى                   09 07 22615

222 کتابفروشى آکادمیا                            کتاب و مجله                   02 04 3507

بقیه صورت گیرندگان ارز حرف (ب)

شماره  نام گیرنده ارز                  نوع کالاى درخواستى                            مبلغ ارز لیره‏

1 آقاى عبدالخالق بوریا                  پارچه نخى                                     11 16 5653

2 «عبدالغفار برومند                      پشم                                                21000

3 «محمد‌على و برادران                 پارچه پشمى و نخى چاى چینى          07 18349

4 «حاج عبدالمحمد بهبهانى           ماشین زراعتى تراکتور                        6200

5 «رحیم بخش‌الهى بخش             چاى اثاثیه چرمى                            04 15 7162

6 «محمد بلگورى                         ماشین چایى                                      675

7 «کریم بلگورى                           موتور گاوصندوق فولادى‏

                                                ماشین جوجه کشى                             770                         

8 «احمد حاج عبدالعلى بزاز          شیشه                                              1200

9 «ج م. باباخانیان                       موتورهاى بنزینى لوازم عکاسى                5125

10 «جمال بابایان                         رادیو                                                   800  

+++         

شماره        نام گیرنده ارز                    نوع کالاى در‌خواستى                      مقدار ارز لیره‏

11 آقاى خضورى نجاشى                     بند ساعت- آلمینیوم- سیمان             6394

لوازم برق‏

12 «داود باروخ                                   چاى- قماش- پارچه ابریشمى            24378                   

13 «اسمعیل باقرزاده                           پارچه ابریشمى                               75

14 «کاظم باقرزاده                               موادشیمیایى آهن                          59225

15 «محمد باقرزاده                              جواهر بدل                                      60

16 «روح الله برخورداریان                       دوچرخه                                         850

17 «محمد برخوردار                             قلع                                                1176

18 «بنیامین نیلوى                               دارو                                             03 2026

19 «خانیابا برخوردار                             لوله تلمبه- نخ خیاطى                        5973

20 «بانک شاهى ایران                          اتومبیل- ماشین تحریر- سرویس‏ غذا خورى 03 08 5085

21 آقاى محمد‌تقى برخوردار                   شیشه- چاى- دوچرخه- پارچه پشمى‏

                                                       پودر جوشکارى                                  05 09 22487

22 «جعفر بافتچیان                              قاشق چنگال- دکمه-  کش- قلع               1821

23 «رحیم برومند                                 ماشین‌های فلاحتى- رادیو                       1917

24 «تجارتخانه بنشالوم                          دارو                                               02 06 419

25 «محمود بگلرزاده                             نوشت افزار- کاغذ سباده                        600

26 «حسن بنگدار                                 پارچه پرده- کلاه مردانه- کاغذ               10031

27 «احمد بابایى                                 قماش                                 2630

28 «رجبعلى بلورچى                           شیشه- دوچرخه                    1801        

29 «ساسون بهارى                              رادیو                             ‌      2100

30 آقاى دکتر نصرت‌الله باستان                 دارو- بطرى خالى                   4431

31 «امیر بشارت‌زاده                              ظروف آشیزى- رادیو- مس ورق 8680

32 «یوایویتز وپلیدیز                               پارچه پشمى                        1150

33 «س، م بلدى                                  دوچرخه- لوزام الکتریک             1286

34 «نوبان بید پویان                               رادیو- لامپ یدکى                  1150

35 «دکتر موسى برال                            دارو- لوازم دندانسازى      01 19 ر 6530

36 «حاج حسین و محمد براداران              شیشه پنجره                      2175

37 «شالوم بابازاده                                پارچه پشمى و نخى              3385

38 «داود شائول بهارى و شرکاء                نخ خیاطى دوچرخه پارچه منصوعى‏

06 09 ر 39954

39 «موشى بیت نظر                            ماشین بارکشى با لوازم           4824

40 «یوناتان بتهواردا                              کامیون با لوازم                        5427

41 «عبدالحسین بدیعیان                       دکمه                                    100

42 «زین‌العابدین برکت                          چاى پارچه                         03 ر 23771

43 «سرگرد جون بامانیان                      کاکائو                                     1080

44 «الکساندر بایس                            کاشى                                    1250

45 بانک ملى ایران اداره کالا                  الکتروموتور- صندوق آهنى لوازم‏

                                                      بهدارى- کاغذ- قماش                10 ر 61100

46 آقاى شاغول مجزر                          دارو                                       02 04 ر 1174

47 «مفید بختیار                                 پارچه پشمى                                667

48 «بهرام بختى‌پور                             کاکائو                                          260

49 «محمد‌مهدى                                بازلی پارچه ابریشمى                     1100

50 بانک صنعتى و معدنى ایران              قطعات یدکى کارخانه قند- فوتو         11900

+++

بقیه جلسه 51

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه سیزدهم اسفند ماه 1326

 

فهرست  مطالب:

1-بیانات آقای رئیس و چند نفر از آقایان نمایندگان

2- تصویب یک فقره اعتبارنامه

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

4- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس شش ساعت و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

[1- بیانات آقاى رئیس و چند نفر از آقایان نمایندگان‏]

رئیس- از جریانى که در جلسه قبل پیش آمد من کمال تأسف و تأثر را دارم (صحیح است) من مکرر نظامنامه را به آقایان تذکر داده‌ام براى این که احتراز از همین قبیل وقایع شده باشد و من ناچارم قسمت چهارم از ماده 122 آئین‌نامه مجلس را اجرا کنم و نسبت به تماشاچیان و مخبرین جراید نیز که از حدود خودشان خارج شده بودند کار دو سه نفر از اینها بر طبق ماده 144 به محکمه مربوطه ارجاع شد و بعد از این هم باید بدانند که اگر از حدود خودشان خارج شوند از سه ماه تا سه سال حبس براى آنها مقرر است (صحیح است) و شدیداً مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. آقاى مامقانى فرمایشى دارید بفرمایید.

مامقانى- آقایان نمایندگان از قضیه پریروز عموماً متأسف هستند (صحیح است) البته نماینده‌ای که وارد این مجلس می‌شود به منزله یک برادر و افراد یک خانواده می‌شود. (صحیح است) بایستى حقوق یکدیگر را از هر حیث و هر جهه حفظ نمایند (صحیح است) یعنى احترام خانه را پیش خودشان رعایت کنند و اگر در نتیجه مشاجرات قانونى یک تجاوزى به حقوق یکى شد دیگران نبایستى مواخله به حقوق مجلسیان بکنند (صحیح است) وظیفه خود نمایندگان مجلس است که آنها را متوجه قصور خودشان نمایند و من یقین دارم آقاى دکتر بقائى که جوان فاضلى است، آقاى مهندس رضوى که حقیقت یکى از نمایندگان فاضل این‏

[روزنامه یومیه‏

فهرست مندرجات‏

1- بقیه صورت مشروح مذاکرات سومین جلسه‏

دوره پانزدهم از صفحه 1 تا 8

2- تصویبنامه ها» تا 8

3- اخبار مجلس» تا 8

4- آگهی‌های رسمى» تا 9]

این مجلس است و آقاى مکى که حقیقاً یکى از اشخاص فاضل است و آقاى باتمانقلیج حقیقت هر 4 نفر از عملیات پریروز خودشان متأسف هستند و یقین دارم چون حقوق مجلس رعایت نشده و در حقیقت توهینى به مجلس واقع شده است خودشان از این قضیه اظهار تأسف خواهند فرمودند و امیدوارم انشاءالله در آتیه هم آقایانیکه نخبه این ملتند و براى خدمت به این مملکت و کشور به اینجا آمده‌اند اینها بایستى سرمشق دیگران باشند (صحیح است) و یقین دارم که بعد از این این قضایا پیش آمد نخواهد کرد (انشاء الله)،

رئیس- آقاى مهندس رضوى.

مهندس رضوى- آقایان محترم می‌دانند که همه ما بار کار مشروطیت منت‌های احترام و تکریم را می‌گذاریم (صحیح است) و هر یک از ما سعى می‌کنیم عملاً به وسیله انجام وظایف تا حدى که ممکنات مملکت اجازه می‌دهد نشان بدهیم که عملاً هم این احترام را رعایت می‌کنیم و شئون مشروطیت ایران را محفوظ می‌داریم (صحیح است) بنده باید عرض بکنم هم از طرف خودم و هم از طرف رفقایى که در این جریان در واقع مورد عتاب و خطاب به موقع و به مورد مقام ریاست هستند و خود من هم مثل ایشان کمال تأسف را دارم از این که این پیش آمد شده و می‌خواستم عرض کنم که ما غیر از قانون پشتیبانى نداریم بنا بر این به مرکز قانونگذارى مملکت حداکثر احترام ممکن را می‌گذاریم و همواره

+++

خواهیم گذاشت و به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم اجازه بدهیم که در خارج هم تردیدى نسبت به احترام و تکریم و اهمیت حاکمیت قانونى مجلس شوراى ملى حادث بشود (صحیح است) از طرف دیگر عرض کردم ما غیر از قانونى حامى نداریم و غیر از احساسات هم بضاعتى نداریم و اگر این احساسات جریحه‌دار شد و بر ما تحمل ناپذیر گردید با عرض این تأسف و با کمال تأثر البته مقام ریاست و ساحت مجلس شوراى ملى را آن طوری که قانوناً هستند حکم قرار می‌دهیم و مطیع هستیم و در عین حال هم نسبت به همکار محترمى که در این جریان با ایشان مصادف شدیم باید عرض بکنم که اولاً امیدواریم ایشان همیشه نسبت به همه آقایان نمایندگان که همکارشان هستند و همه هم شاهد این جریان بوده‌اند مخصوصاً رعایت شئون و احترامات معنوى ما را بفرمایند و ما هم البته متقابلاً همین کارخواهیم کرد و انشاء‌الله در آینده از وجودیشان بیشتر استفاده می‌کنیم و به هرحال بنده مجدداً کمال تأثر و تأسف خودم و رفقاى محترم خودم را به مقام محترم ریاست مجلس وساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارم. (صحیح است)

رئیس- آقاى ساعد.

ساعد- بعد از توضیحاتى که آقایان دادند و صحبت‌هایی که شد بنده هم واقعاً خیلى متأسفم از این پیش آمدى که شده (صحیح است) ولى بعد از توضیحاتى که آقایان دادند از مقام ریاست محترم مجلس تمنى و خواهش دارم ماده 128 را اجرا نفرمایند. (صحیح است)

رئیس- البته اجراى ماده مربوطه براى آقایان است بدون رأى آقایان بنده نمی‌توانم کارى بکنم (صحیح است) (اورنگ- تقاضا می‌کنم که رأى بگیرید) آن روز اعلام رأى شده بود راجع به اعتبارنامه آقاى کهبد پس حالا شروع با این کار می‌کنیم پیشنهاد رأى مخفى هم تکمیل شده چون آقایانی که غایب بودند حالا حاضر شده‌اند (اقبال- مطابق ماده 92) توضیحاً باید عرض کنم که گزارش شعبه مبنى بر رد است آقایانی که موافقند که گزارش شعبه بایستى تصویب بشود مهره سفید باید بدهند که شامل رد آقاى کهبد است و آن اشخاصى که با ایشان موافقند و گزارش شعبه را رد می‌کنند که در نتیجه ایشان نماینده ساوجبلاغ خواهند بود باید مهره سیاه بدهند براى این که اشتباه نشود این توضیح را دادم.

یمین‌اسفندیارى- آقاى رئیس توضیح بفرمایید که با همین یک رأى قبول می‌شود یا رد می‌شود یا 2 رأى می‌خواهد.

اردلان- آقاى رئیس توضیح بفرمایید که یک رأى است یا 2 رأى؟

رئیس- گزارش شعبه دو قسمت است و تقاضا کرده‌اند جداگانه رأى گرفته بشود یعنى تجزیه کرده و دو رأى قائل شده.

گلبادى- نظر جنابعالى چیست آقاى رئیس؟

رئیس- در این قسمت اعتبار‌نامه‌ها که به صلاحیت و به جریان هر دو اعتراض می‌شد معهذا یک رأى گرفته می‌شد (صحیح است) ولى حالا تفکیک شده است یکى راجع به محرومیت ایشان است به واسطه رد از مجلس یکى هم جریان خود انتخابات حالا مانعى هم ندارد که دو رأى بگیریم.

اورنگ- این سابقه ندارد آقا یک رأى باید گرفته بشود.

دکتر اعتبار- به عقیده بنده اگر اعتبار‌نامه آقاى کهبد تصویب شد که دیگر رأى دوم مورد ندارد و اگر تصویب نشد آن وقت رأى دوم را می‌گیریم.

[2- تصویب یک فقره اعتبار‌نامه‏]

رئیس- یک رأى گرفته می‌شود عده حاضر هم الان صد نفر است.

 (اسامى آقایان به شرح ذیل خوانده شد و اخذ آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار زیر حاصل گردید.)

آقایان: سید على بهبهانى. اورنگ. اسلامى. مهندس خسرو هدایت. پالیزى. مکى. آشتیانى‌زاده. سزاوار. یمین‌اسفندیارى. عباس مسعودى ایلخان. منصف. اسدى. لاهوتى. گلبادى نراقى. دکتر فلسفى. اردلان. حاذقى. دکتر آشتیانى. دکتر مجتهدى. دکتر ملکى. دکتر معظمى. محمد ذالفقارى. دکتر بقائى. دکتر طبا. برزین. عامرى. مهدى ارباب. مسعود ثابتى رضوى. ابوالقاسم امینى. کفایى. بیات. اسکندرى. على امینى. صاحب‌جمع. ناصر ذالفقارى. کشاورز صدر. آقا خان بختیار. ملک‌مدنى. رحیمیان. قبادیان. مشایخى دهقان. سلطان‌العلماء. دکتر اعتبار .حبیب‌الله امین. وثوق. نبوى. گنابادى. افشار. لیقوانى. سید هاشم وکیل. محمود محمود. حسن وکیل. آصف. اعزاز نیک‌‌‌پى. قهرمان. صفا. امامى. دکتر متین‌دفترى. بوداغیان. باتمانقلیج. ساعد (ممتنع). شریعت‌زاده. حسن مکرم. صاحب دیوانى. اقبال. دکتر راجى. مهندس رضوى. موسوى. بهبهانى. معین‌زاده. گرگانى. دکتر عبده. عبدالقدیر آزاد. غضنفرى. ابراهیمى. نواب. ظفرى. ملکپور. ارباب گیو. وکیلى. فاضلى. هراتى. دولتشاهى. احمد فرامرزى. صفوى. دکتر شفق. ناصرالدین ناصرى. اخوان. حاج آقا رضا رفیع. امیر‌نصرت اسکندرى. ممقانى. گنجه. خوئیلر. سالار بهزادى. دادور. صدر‌زاده‏

رئیس- عده حضار 101 نفر، مهره سفید 31، مهره سیاه 68، بنا‌بر‌این گزارش شعبه رد شد و نمایندگى آقاى کهبد تصویب شد.

کشاورز صدر تنفس داده شود.

[3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏]

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى لوایحى دارند تقدیم می‌کنند، و بعد لایحه تحدید بازرگانان خارجى مطرح می‌شود.

وزیر دادگسترى- به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند تمام دعاوى بایستى مطابق اصول کلى در محاکم عمومى مطرح بشود (صحیح است) محاکم استثنایى وقتى تشکیل می‌گردد که ضرورت خاصى ایجاب کند (صحیح است) و به همین جهت در ممالک مترقى همیشه سعى شده است که از تشکیل محاکم استثنایى خودارى شود چندى قبل از لحاظ مصالح مملکتى محکمه خاصى به عنوان دیوان جزاى عمال دولت براى رسیدگى به جرایم اختلاس و ارتشاء تشکیل شد (صحیح است) و وقتی که این محکمه تشکیل شد در وحله اول نظر به این که صلاحیت آن محدود بود توانست جرایم مربوطه به اختلاس و ارتشاء را به سرعت مورد رسیدگى قرار بدهد و به آن رسیدگى بکند ولى چندى بعد به صلاحیت دیوان کیفر توسعه داده شد و تمام جرایمى که مستخدمین دولتى به مناسبت‏ مشاغلشان مرتکب می‌شدند در آن دیوان طرح گردید و به مناسبت این که این جرایم عده‌شان زیاد بود رسیدگى آن در دیوان کیفر به طول انجامید و نتیجه این کار این شده است که تقریباً در حدود 12 هزار پرونده مربوط به این قبیل اعمال در دیوان کیفر مطرح است‏

 (صحیح است) و عوض این که نتیجه‌ای از سرعت جریان گرفته شود بر عکس مستخدمینى که خودشان به هیچ‌وجه پابند به حیثیت و شرافت خودشان نیستند و اعمالى مرتکب می‌شود که این اعمال بایستى در دیوان کیفر مورد تعقیب واقع شود به مناسبت بطوء جریان کار آن‌ها اطمینان پیدا می‌کنند که این قبیل جرائم مورد رسیدگى و تعقیب واقع نمی‌شود (صحیح است) یا اگر مورد تعقیب واقع شود به اندازه‌اى این رسیدگى طولانى است که ممکن است مشمول مرور زمان شود (صحیح است) به این جهت بنده لایحه‌ای تهیه کرده و تقدیم می‌کنم که به موجب این لایحه صلاحیت دیوان کیفر فقط محدود شده است به رسیدگی جرایم اختلاس و ارتشاء و سایر جرایمى که مستخدمین دولت به مناسبت مشاغلشان مرتکب می‌شوند به محاکم عمومى احاله می‌شود (صحیح است) جرایم اختلاس و ارتشاء هم تا میزان معینى در محاکم عمومى رسیدگى می‌شود و از میزان معینى منحصراً در دیوان کیفر رسیدگى می‌شود و نتیجه این کار این است که جرم اختلاس و ارتشاء سریعاً در دیوان کیفر رسیدگى می‌شود (صحیح است) و سایر جرایم مستخدمین دولت مثل موضوعات عادى در محاکم عمومى مطرح و رسیدگى خواهد شد به علاوه حسن دیگرى که این لایحه دارد این است که چون متصدیان دیوان کیفر داراى اختیارات وسیع براى تعقیب مستخدمین دولت هستند حالا که کار را ما تقسیم کردیم به محاکم عمومى این اختیار وسیع از آنها گرفته می‌شود و در یک قسمت این اختیارات به داد‌گاه‌های استان داده می‌شود (صحیح است) لایحه دیگرى هم بنده تقدیم می‌کنم که مربوط است به ماده 19 قانون مجازات عمومى اجمالى هست، ابهام عبارتى است راجع به مجازات‌های تبعى و در اثر این ابهام محاکم رویه‌های متعددى را اتخاذ کردند (صحیح است) (برزین- سوء‌استفاده می‌کنند) و از طرف دیگر در این ماده راجع به جرایم مضر به مصالح عمومى کشور اشعارى شده است بدون این که ملاک و ضابطه‌ای به دست بدهد که کدام جرم مضر به مصالح عمومى است و کدام مضر به مصالح عمومى نیست در این لایحه رفع این دو نقیصه شده است (احسنت)

اردلان- آقاى رئیس تقاضا می‌کنم لایحه محدودیت بازرگانان خارجى مطرح بشود.

کشاورز صدر- بنده پیشنهاد تنفس داده‌ام.

دکتر اعتبار- امروز ما هیچ کار نداشتیم

+++

جز این که بیاییم اعتبار‌نامه آقاى کهبد را تصویب بکنیم و برویم‏

اردلان- آقاى رئیس لایحه بازگانان خارجى را مطرح بفرمایید.

[4-ختم جلسه به عنوان تنفس]‏

رئیس- مگر نمی‌بینید که اکثریت نیست گفتم سه پیشنهاد رسیده باید اکثریت بشود تا قرائت شود یکى راجع به تنفس است یکى ختم جلسه یکى هم لایحه محدودت بازرگانان خارجى و چون اکثریت نیست تنفس داده می‌شود.

 (مجلس ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به عنوان تنفس تعطیل شد)

 

اخبار مجلس

روز دوشنبه 10/12/26 ساعت 4 بعدازظهر کمیسیون دارایی با حضور آقای وزیر دارایی به ریاست آقای یمین اسفندیاری تشکیل لایحه جدید مالیات بر در‌آمد مطرح در کلیات آن مذاکراتی به عمل آمده و شور در مواد به جلسه بعد موکول گردید. همچنین کمیسیون دادگستری که قرار بود چهار بعدازظهر دوشنبه تشکیل شود 7 نفر آقایان ذیل حاضر شدند عامری- نبوی- صدرزاده- اسلامی- رضوی- وکیلی- بهبهانی و چون اکثریت حاصل نگردید گویا رسمیت نیافت و قرار شد شرحی به آقایان غائبین نوشته شود در وصرتی که جلسات بعد حاضر نشوند گزارش به مجلس داده خواهد شد. روز سه‌شنبه ساعت 11 صبح کمیسیون راه با حضور آقای وزیر راه و آقای شفیق رئیس اداره هواپیمایی کشوری به ریاست آقای اخوان تشکیل و لایحه راجع به هواپیمایی کشوری مطرح مذاکرات لازم در کلیات لایحه به عمل آمد

 

بقیه صورت گیرندگان ارز حرف ب‏

شماره                       نام گیرنده ارز                      نوع کالاى در‌خواستى         مبلغ ارز لیره‏

51 آقاى سید حسین بنی‌هاشم                            آلومینیوم پتو                      3490

و محمد رضا افتخار

52» یحیى بونیا                                                   استکان                              135

53» آ بنژاین                                                       رادیو دارو کاکائو پارچه           04 ر 12 ر 4956

54» دکتر نورالله بخشنده                                       دارو                                     1400

55» غلامعلى باقرزاده                                          پارچه پشمى و نخى پوپلن       16480

56» ابوالقاسم بهبهانى                                        کارخانه نخ سازى                     7326

57» محمد‌رضا بهبود شالچى                                 آسترى ابریشمى. قماش نخى   12647

58» على پرنجیان                                               کمربند- میخ- آلمینیوم               6080

59» بهرام برزو مدارایى                                        شیشه طور چراغ                      2707

60» حسین بنکداریان                                           رادیو دوچرخه                           4361

61» حسن بارفتن                                                لوازم فاستونى ابریشم مصنوعى 35158

62» یوسف بهبود                                                 پارچه ابریشمى و نخى و پشمى 7338

63» کوچک بقا                                                     رادیو- مداد تراش- ابریشم‏- پارچه آهن 8345

64» بهارستانى و پاکپور                                         چراغ بخارى- کاغذ- توپ‏ - پینگ پنک آهن 20137

65» برادران بوداغیان                                           قرقره پارچه پشمى کاکائو لوازم دندانسازى 11899

66» عباس بیجارچى                                             چاى آهن سفید 2233

67» حاجى حسن بنی‌هاشمی                               آلمینیوم 0127          

و افتخار

68» سید باقر بازرگان                                          قماش نخى 20000

69» بختیار بنى‌اسرائیل                                       دوچرخه- رادیو- کمربند پلاستیکى‏

                                                                      شیشه- قیچى 1905

70» آلازار بابازاده                                                فاستونى- پارچه پشمى 4570

71» ابوالقاسم بنى‌صدر                                       رادیو- رنگ- اطو 1900

72» یعقوب بنیامین                                             دوچرخه 1550

73» محمد‌على برادران                                        دوچرخه 2993

74» مهدى برارى                                               اطو برقى چراغ برق رادیو 1251

75» آ. م. ه. بلورفروشان رادیو 15 ر 328

76» عبدالحسین بافتاچیان قفل جامه دان دکمه قفل شیشه‏ پستانک 08 ر 09 ر 1607

77» اسدالله بهمن                                              سیم                        2350

78» حسین بصیرت پور                                      چراغ به احباب                    1000

79» محمد‌تقى بلوکى و اخوان                            چاى قماش نخى             09 2477

80» اسمعیل پندارى                                         کاکائو وانیل                         528

81» احمد بصیرى                                             کوشى طبى                       125

82» حسن برادران برادران                                  پارچه پشمى                      450

83» على بازرگان                                             الکتروموتور                          150        

84» سید آقا باقرزاده                                        قلع بوته                             1530

85» حسین بصیرت                                          اجاق خوراک پزى پارچه پشمى‏

                                                                   ظروف آلمونیوم 1941

86» برادران محمد‌زاده                                       در وجه آکادمى سیانتیفیک 04 16

87» عباس بهزادى                                           آهن ورق                        1000

88» سید آقاباقر‌پور                                           آهن                               540

89» دکتر ناصر باشاد                                        کتب طبى                          9

90» عطاالله بنامان                                           دارو                                 511

91» آدولف برانور                                              دارو                                 164

92» غلامرضا بابایى                                          گونى قماش نخى           10553 

93» یعقوب و برادران اولاد                                   دارو                                604      

94» حاج میرزا آقا بهروس                                 روغن ماهى                  04 18 60

95 باشگاه تهران آبونمان                                 مجلات انگلیسى                  16

96 آقاى محمد پرپاک پوپلن                                 نخى                              1825

97» محمد باقر بزمى                                       کتاب درسى                         100

اخبار مجلس

روز دوشنبه 10/12/26 ساعت 4 بعدازظهر کمیسیون دارایی با حضور آقای وزیر دارایی به ریاست آقای یمین اسفندیاری تشکیل لایحه جدید مالیات بر درآمد مطرح در کلیات آن مذاکراتی به عمل آمده و شور در مواد به جلسه بعد موکول گردید. همچنین کمیسیون دادگستری که قرار بود چهار بعدازظهر دوشنبه تشکیل شود 7 نفر آقایان ذیل حاضر شدند عامری- نبوی- صدرزاده- اسلامی- رضوی- وکیلی-بهبهانی

و چون اکثریت حاصل نگردید گویا رسمیت نیافت و قرار شد شرحی به آقایان غائبین نوشته شود در صورتی که جلسات بعد حاضر نشوند گزارش به مجلس داده خواهد شد. روز سه‌شنبه 11 اسفند که قرار بود سه قبل از ظهر کمیسیون بودجه تشکیل شود اکثر آقایان اعضای حاضر ولی چون نمایندگان فراکسیون‌های مجلس جلسه‌ای داشتند کمیسیون رسمیت ژیدا نکرد. روز سه‌شنبه ساعت 11 صبح کمیسیون راه با حضور آقای وزیر راه و آقای شفیق رئیس اداره هواپیمایی کشوری به ریاست آقای اخوان تشکیل و لایحه راجع به هواپیمایی کشوری مطرح کذاکرات لازم در کلیات لایحه به عمل آمد.

+++

 شماره                نام گیرنده ارز                    نوع کالا درخواستى            مبلغ ارز لیره‏

98 کتابخانه بروخیم                                     کتاب جغرافیا                           500

99 آقاى روح الله بن روحى                            خودنویس                             15 ر 22

100» اسمعیل بازرگان                                  کتاب                                 03 ر 05 ر 9

101» غلامحسین بلورچیان                           بابت بدهى                          07 08 ر 66

102» جان بودن                                        ماهى تابه آلمینیومى             03 ر 14 ر 61

103 باشگاه ورزشى دوچرخه سواران             لوازم ورزشى توپ پینگ پنک              437

104 بازرگانى بهلول و هدایت                        دارو لوازم طبى                           5884

105 آقاى صاحب بشیرالله                            قماش                                    14 ر 1761

106» ولى‌زاده باکوچى                                قیمت اشتراک مجله و هزینه حمل کتاب‏

                                                                                                لاجورد 04 08 ر 162

107» رحیم بن حی‌ام بنگاه دارویى باویر               داور                                            1000

108» رحیم بنکداران                                        قماش                                        12500

109» محمد پرتاک                                               -                                             710

110» روح الله بارمان                                       دوچرخه                                         860

انتصابات و احکام‏

شماره 27588 ر 105032                11- 12- 26

در وزارت کشور

آقاى مهدی‌قلى صاحبقرانى کارمند اداره حسابدارى از تاریخ 16 اسفند 26 به سمت فرماندار

محلات منتقل شدند

وزیر کشور

شماره 17371 ر 36902                   12- ‌12- 26

آقاى سید اسمعیل سیف حسینى سردفتر اسناد رسمى گنبد

چون به موجب دادنامه قطعى مورخه 24 10 1326 دادگاه بدوى انتظامى سردفتران محکوم به توبیخ با درج در روزنامه رسمى شده‌اید اداره کل ثبت بدین وسیله مفاد دادنامه را در مورد شما اجرا می‌نماید.

مدیر کل ثبت‏

تصویب‌نامه‌ها

شماره 22714     10 - 12 26

وزارت دارایى‏

هیئت وزیران در جلسه هشتم اسفند ماه 1326 بنا پیشنهاد شماره 55396 - 13436

25- 8- 1326 وزارت فرهنگ و موافقتنامه شماره 49365- 3 وزارت دارایى تصویب نمودند محل سابق اداره پنبه واقع در دهستان سرابدوره خرم آباد لرستان که سابقاً در اختیار اداره کشاورزى محل بوده و اخیراً به دارایی وا گذار شده براى تأسیس یک باب دبستان به وزارت فرهنگ وا‌گذار شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 6968 نخست وزیر

شماره 23878         10-12-26

وزارت دارایى‏

 

هیئت وزیران در جلسه هشتم اسفند ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 64295 2 وزارت دارایى تصویب می‌نمایند که جمعیت مبارزه با بیمارى سل و حمایت مسئولین بخت آزمایى هفتگى تشکیل دهد و درآمد خالص آن را براى اجراى مقاصد خیریه جمعیت و مبارزه با بیمارى خانمانسوز سل تخصیص دهد.

تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 6968 نخست وزیر

+++

بقیه جلسه 51

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه شانزدهم 1326

 

فهرست مطالب:

1-معرفی اقای سرتیپ مقتدر به سمت معاون پارلمانی وزارت جنگ و تقدیم جند فقره لایحه به وسیله آقایان وزیر جنگ ، وزیر بهداری، معاون پارلمانی نخست وزیر، وزیر دارایی

2- سؤال آقای اسلامی و جواب آقایان وزیر کشاورزی. وزیر اقتصاد ملی. وزیر دادگستری

3- طرح بقیه لایحه محدودیت بازرگانان خارجی

4- تعیین موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه

 

مجلس ساعت شش و پنجاه دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت به عنوان بعد از تنفس تشکیل گردید.

 [1- معرفى آقاى سرتیپ مقتدر به سمت معاون پارلمانى وزارت جنگ و تقدیم چند لایحه به وسیله آقایان وزیر جنگ، وزیر بهدارى، معاون پارلمانى، نخست وزیر، وزیر دارایى‏]

رئیس- چون جلسه قبل به عنوان تنفس ختم شد صورت جلسه نداریم. آقاى وزیر جنگ بفرمایید.

وزیر جنگ- آقاى سرتیپ مقتدر را به سمت معاونت پارلمانى معرفى می‌کنم (نمایندگان- مبارک است) ضمناً یک لایحه‌ای است مربوط به حقوق بازنشستگى افسران و هم‌ردیفان و استواران و گروهبانان و سربازان داوطلب که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود

نمایندگان- بسیار خوب است‏

رئیس- به کمیسیون نظام و بودجه فرستاده می‌شود آقاى وزیر بهدارى هم یک لایحه‌ای دارند می‌دهند.

وزیر بهدارى- این یک لایحه‌ای است راجع به استخدام مشاوره فنى وزارت بهدارى دکتر اورى که تقدیم می‌کنم یک لایحه هم هست راجع به استخدام دکتر بالکازار رئیس بنگاه پاستور که تقدیم مجلس می‌شود.

رئیس- به کمیسیون بهدارى و بودجه و خارجه مراجعه می‌شود.

اردلان- آقاى رئیس بنده یک اخطار نظامنامه‌ای دارم اجازه بفرمایید عرض کنم.

رئیس- آقاى دکتر زنگنه‏

دکتر زنگنه- قانون بلدیه 1309 با

 

[روزنامه یومیه‏

فهرست مندرجات‏

1- بقیه صورت مشروح مذاکرات پنجاه و یکمین جلسه‏

دوره پانزدهم از صفحه 1 تا 10

2- اخبار مجلس         » تا 11

3- تصویبنامه             » تا 12

4- آگهی‌های رسمى   » تا 13]

 

توجه به اوضاع و احوال کشور نواقصى داشته است که ضمن برنامه تقدیمى دولت وعده اصلاح آن داده شده است و این لایحه از طرف وزارت کشور تهیه شده است با این نظر اختیارات بیشترى به شهرداری‌ها داده شود که بتوانند بدون مراجعه به مرکز اقدامات مقتضى بکنند (صحیح است) و چون آقاى وزیر کشور به علت کسالت نتوانستند حاضر شوند بنده از طرف ایشان این لایحه را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون کشور ارجاع می‌شود آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- بنده اول می‌خواستم عرض کنم که بعضى از آقایان نمایندگان سؤالاتى از وزیر دارایى کرده بودند چه سابق چه بعد بنده همیشه براى جواب‌ها حاضر بودم و عرض کردم که هر وقت در آقایان حاضر باشند بنده هم حاضرم جواب بدهم بعد هم خواستم عرض کنم یک لایحه‌ای است براى کشتارگاه‌ها یعنى سلاخ‌خانه‌ها تا‌کنون به دست ادارات مالیه است و از یک طرف شهرداری‌ها هم در آنجا نظارت و دخالت دارند و یک ترتیبى است که در هر صورت هیچکدام از این دو اداره آن مراقبت لازم و کامل را باید بکنند نمی‌کنند این لایحه براى این است که از این به بعد تمام این کشتارگاه‌ها امر کشتار و موضوع بهداشت و سایر قسمت‌ها همه با شهرداری‌ها باشد (صحیح است)

+++

و انجمن شهر مراقب کارباشد و شهرداری‌ها هم مراقب آن باشند (صحیح است) یک لایحه دیگرى هم که می‌خواستم تقدیم بکنم راجع به چند نفر اروپایى یعنى فرانسوى و سویسى است که اینها متصدى کارهاى مهمانخانه‌ای ما هستند مهمانخانه‌هایى که در شمال داریم اینها از همان وقتى که ملک پادشاه فقید بود یک متصدیان خارجى داشت متخصصینى که براى این کار تربیت شده‌اند از اروپا این‌ها را آورده بودند آنجا و مهمانخانه‌ها را به دست آنها سپرده بودند تا‌کنون هم به دست آنها است و ما هم از آنها راضى هستیم مخصوصاً یکى از آنها که در رامسر است خیلى مراقب کارش است و یک لایحه‌ای است که تقدیم می‌کنم که تصویب بفرمایند که آنها را استخدام کنند (صحیح است) یک لایحه دیگرى هم دارم تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم راجع به این اشیاء نقره و طلا و سایر فلزات قیمتى که در ایران ساخته می‌شود و تا به حال یک ترتیب صحیحى نداشته است (صحیح است) یعنى متصدیان کار زرگرها در هر جا به هر نحوى که می‌خواهند اینها را مقلوب می‌کنند و می‌فروشند و بیشتر از این جهت اسباب زحمت شده است که بیشتر به صادرات این اشیاء لطمه وارد می‌آورد (صحیح است) در سایر دنیا دولت مراقبت دارد که اینها به یک عبار معینى ساخته شود و بعد انگى داشته باشند که آن از ساخته شده از طرف دولت باشد که هم مردم در داخله اطمینان داشته باشند که چه چیز می‌خرند و هم براى صادرات مورد اطمینان سایر ملل و سایر اشخاصى که مایلند این اشیاء را بخرند باشد این لایحه براى آن تقدیم می‌شود (صحیح است)

رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود یک عده از آقایان اجازه نطق خواسته‌اند

نمایندگان- دستور دستور

رئیس- دستور لایحه محدودیت معاملات بازرگانى است ولى یک سؤالاتى هم نمایندگان از وزرا‌ کرده‌اند که در بدو جلسه یا ختم جلسه انجام بشود موافقت بفرمایید این سؤال‌ها بشود.

نمایندگان- دستور، دستور

دکتر عبده- بنده مخالفم.

اردلان- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم آقاى رئیس اجازه بفرمایید عرض کنم.

رئیس- طبق چه ماده‌ای؟

اردلان- مطابق ماده 36 و 25

رئیس- بفرمایید.

اردلان- عرض کنم دو تا از مواد نظامنامه داخلى مجلس شوراى ملى به بنده اجازه می‌دهد که اینجا مطالبى به عرض آقایان نمایندگان برسانم یکى ماده 36 نظامنامه است که در ماده 36 تصریح می‌کند که هر یک از نمایندگان اگر طرحى به مجلس شوراى ملى تقدیم بکند و به کمیسیون مبتکرات رجوع شود در ظرف 15 روز کمیسیون مبتکرات باید گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم کند بنده در تاریخ 11 بهمن ماه 1326 به معیت یک عده از آقایان دیگر که 14 نفر بودند طرحى راجع به نرخ ارز تقدیم ریاست محترم مجلس شوراى ملى نمودیم که به کمیسیون مبتکرات رجوع فرمودند کمیسیون مبتکرات هم خود بنده را دعوت فرمودند بنده رفتم در آنجا توضیحات کافى به عرض رساندم و دو نامه از طرف کمیسیون مبتکرات مجلس شوراى ملى یکى به وزارت دارایى و دیگرى به وزارت پیشه و هنر نوشته شد و در خواست کردند که جواب آن را بدهند و تکلیف این موضوع حیاتى معین بشود در ماده 25 نظامنامه می‌نویسد اگر نمایندگان مجلس شوراى ملى طرحى تقدیم مجلس کردند و گزارش مربوطه تقدیم مجلس نشد آن نماینده یا آن نمایندگانى که آن طرح را امضاء کرده‌اند می‌توانند مستقیماً از مجلس شوراى ملى تقاضا کنند که آن طرح جزء دستور مجلس شوراى ملى واقع شود بنابراین بنده خواستم از این حق قانونى خودم استفاده بکنم و از مقام ریاست استدعا بکنم که در موعد مقرر اجازه بفرمایند این طرح قانونى جزء دستور مجلس شوراى ملى واقع شود براى این که در روزنامه‌ای که از طرف اطاق بازرگانى طهران منتشر شده بود بنده بر خلاف فقره سوم از ماده واحده مصوبه ششم دیماه 1324 دیدم که راجع به نرخ ارز چیز کردند بنده می‌خواستم عرض کنم که به موجب این قانون هیچ مقامى صلاحیت تغییر نرخ ارز را ندارد جز مجلس شوراى ملى ایران (صحیح است) و بنده به نام یک نفر نماینده مجلس شوراى ملى اخطار می‌کنم که هر وزیر مسئولى بخواهد بر‌خلاف این قانون رفتار بکند او مجرم است و اعلام جرم بر علیه او خواهم کرد.

رئیس- آقاى اردلان این اظهاراتى که شما کردید ابداً مربوط به اخطار نظامنامه‌ای نبود وظیفه کمیسیون را شما اینجا تذکر دادید ممکن بود به من تذکر بدهید بعد از این اگر بر خلاف نظامنامه آمدید این جا اظهاراتى کردید به شما اخطار خواهم کرد.

دکتر عبده- جناب آقاى رئیس بنده اخطار دارم.

رئیس- شما هم بفرمایید

دکتر عبده- بنده پیشنهاد کرده بودم لایحه محدودیت بازرگانى تجار خارجى که مدتى است در مجلس معوق مانده و به نظر بنده فعلاً موقعیت ندارد که سؤالات مطرح شود و به موجب ماده 54 نمایندگان می‌توانند در بدو یا ختم جلسه از آقاى رئیس اعلام فرمودند جلسه امروز جلسه تازه نیست دنباله جلسه گذشته است و به عنوان تنفس جلسه سابق ختم شده بود بنا‌بر‌این جلسه تازه‌ای نیست تا این که بدو جلسه باشد و موقعش براى سئوال نیست بنده خواستم آقایان استدعا بکنم و مخصوصاً توجه کنند که لایحه محدودیت بازرگانى خارجى زودتر مطرح شود بیش از این بنده عرضى نمی‌کنم مصلحت مملکت و ملت نیست این لایحه معوق بماند.

دکتر اعتبار- بنده مخالفم.

رئیس- مخالفت ندارد یک پیشنهادى شده هنوز مطرح نشده وقتی که مطرح شد شما می‌توانید مخالفت کنید حالا شروع می‌کنیم به سؤالات آقاى اسلامى.

[2-سؤال آقاى اسلامى و جواب آقایان وزیر کشاورزى. وزیر اقتصاد ملى. وزیر دادگسترى]‏

دکتر عبده- آقا بنده پیشنهاد کرده بودم که لایحه مطرح شود.

رئیس- حق وکلا را نمی‌شود از بین برد بفرمائید آقاى اسلامى وزیر مربوطه هست که می‌خواهید سئوال کنید؟

اسلامى- بله.

رئیس- بفرمایید.

اسلامى- بنده موقعی که برنامه دولت مطرح بود و یک، دو موقع دیگر می‌خواستم مطالبى را که از لحاظ حفظ حقوق عمومى و سعادت آینده کشور تذکر آن را ضرورى تشخیص داده‌ام به عرض نمایندگان محترم و هیئت دولت برسانم ولى متأسفانه فرصت عرض مطالب دست نداد و منتظر موقع بودم که مطالب خود را به عرض آقایان برسانم و خوشوقتم که اکنون این فرصت به دستم آمده است و می‌توانم مختصرى از آن مطالب را فهرست مانند به عرض نمایندگان مجلس برسانم (یکى از نمایندگان- این سؤال نیست آقا) ... چرا سؤال است اجازه بفرمایید عرض کنم (نمایندگان- بفرمایید) مؤثرترین عاملى که اعتماد عمومى را نسبت به مجلس شوراى ملى جلب می‌کند این است که مجلس شوراى ملى سرمشق و نمونه اجراى قوانین و مقرارت جاریه کشور باشد و در این صورت است که مجلس می‌تواند با پشتیبانى کامل ملت ایران مجرى اصلاحات بوده و قدم‌های مثبت و بلند در راه سعادت و ترقى کشور برداشته و منویات وطن‌پرستان و اصلاح‌طلبان را جامه عمل بپوشانند یکى از مسائلى که اجراى آن در درجه اول مورد تقاضاى قاطبه ملت ایران مخصوصاً اکثریت اصلاح‌طلبان و روشنفکران کشور است تعقیب دزدن و غارتگران است (صحیح است) در ایام حکمروایى دولت گذشته عده‌ای از سود پرستان و طفیلی‌های جامعه از فترت مجلس سوء‌استفاده کرده با نزدیک ساختن خود به کانون قدرت به غارت و چپاول اموال مردم پرداختند و در این راه به قدری جسارت و گستاخى و افراط به خرج دادند که اگر آمارى از تمام دزدی‌ها و غارتگری‌ها یک قرن اخیر در ایران تهیه کنند گمان نمی‌کنم مجموع اقلام همه آن دزدی‌ها و غارتگری‌ها به قدر نصف اقلام غارت و چپاولى که در دوره مزبور شده بشود (صحیح است) این سوء استفاده کنندگان اول با مشورت اولیاى امور گذشته راه تازه‌ای براى دزدى و چپاول خود پیدا کردند که آن راه تازه اخذ جواز بوده و بعد از این راه به چپاول و به غارت اموال مردم لخت و عور و گرسنه ایران پرداختند این اشخاص براى این که جنگل‌ها را که یکى از منابع مهم ثروت کشور است غارت کنند با دادن پول و تراشیدن وسیله هزارها متر جواز قطع چوب گرفتند و به از میان بردن جنگل‌ها پرداختند (صحیح است) اینان براى این که خوار‌بار یعنى قوت لایموت مردم گرسنه ایران را از چنگشان بربایند جواز صدور برنج و جو و جبوبات گرفتند و با صدور خواربار موجبات ترقى روز افزون نرخ ارزاق عمومى را فراهم ساختند و به نام تجارت و دریافت ارز سوء‌استفاده‌های گیج‌کننده‌ای نمودند (صحیح است) این گروه از پیراهن تن زن و فرزند کشاورزان و کارگران لخت و عور هم نگذشتند و به اخذ جواز قماش و معاملات پر سود در بازار سیاه نرخ پارچه را آن قدر در بازار ترقى دادند که دیگر کارگران

+++

 کشاورزان و مردم متوسط و فقیر قادر به خرید یک پیراهن براى پوشاک خود نبودند و نیستند (صحیح است) و حتى چون در اواخر امر جواز و صدور خوابار به خارج به افتضاع و رسوایى کشیده بود مأموریتى هر شهر و سایر بنادر جنوب اعزام شده بودند که بدون کنترل گمرکى خواربار را به خارج حمل می‌کردند و خلاصه به طرق مختلفه که ملت ایران بهتر می‌داند از جیب این مردم و کشور فقیر میلیون‌ها تومان غارت و چیاول نمودند ملت ایران حقوق قضات و بازپرس‌ها و دادستان‌ها و هزینه گزاف دستگاه پر عرض و طول دادگسترى را از کیسه فقیر خود براى این نمی‌دهد که تنها فلان پاسبان بدبخت و گرسنه را که از روى استیصال پنجاه تومان رشوه گرفته تحت منگنه قرار دهند یا فلان مأمور جزء بینوا را که چهار مثقال سرب دزدیده به نام فرشته عدالت تحت تعقیب و مجازات کنند مردم مخارج این دستگاه را براى حفظ حقوق خود تعقیب و مجازات همین غارتگران و چیاولچیان بزرگ می‌دهند ولى متأسفانه مثل این است که چشم فرشته عدالت را غارتگران و دزدان و خائنین بسته‌اند که آنها را نمی‌بینند و آزادانه توده مستمند و فقیر ایرانى غارت می‌کنند و راست راست راه می‌روند. آقایان نمایندگان محترم یکى از وظایف اولیه مجلس این است که نظارت در اجراى اصول و عدالت بنماید شما نباید اجازه بدهید که با مصون ماندن غارتگران از مجازات عدالت پایمال شود و اصول فاسد گردد جامعه ایرانى امروز از دولت و مجلس انتظار دارد که قصاص او را از غارتگران بستانند و هم رسیدگى به حساب سوء استفاده کنندگان به منزله این است که مجلس و

دولت عملا غارتگرى و دزدى را تصویب کرده باشد و شأن مشروطیت و دمکراسى و مساوات به ما که در مرکز نقل مملکت قرار گرفته‌ایم چنین اجازه اینرا نمی‌دهد که با چشم‌پوشى از مجازات خائنین و غارتگران بزرگ موجبات زیر پا گذاشتن اصول و عدالت را فراهم ساخته به نسل آینده سرمشق بدى بدهیم. آقایان ما در مقابل تاریخ آینده ایران مسئول هستیم ما باید کارى کنیم که تاریخ آینده نام ما را به نیکی ثبت کند ما که در این خانه مقدس نشسته‌ایم وظیفه بزرگى از لحاظ حفظ اصول دموکراسى و مشروطیت به عهده داریم و اگر این مسئله مهم را که درحیات اجتماعى آینده ایران تأثیر بسزایى دارد با بى‌اعتنایى و سستى تلقى کنیم تاریخ آینده نام ما را به نیکی و امانت ثبت نخواهد کرد. بدیهى است هم در دوره چهاردهم و هم در این دوره اشخاص بیغرض و بى طمع که بهیچوجه دنبال منافع خصوصى نبوده و نیستند درمیان نمایندگان بسیار وجود داشته و اکثریت آن مردمان صالح و درستکارى هستند (صحیح است) که آرزویشان این است در مجلس کار مثبت مفیدى انجام داده و خدمتى به کشور و ملت ایران بنمایند. به همین جهت است این جانب عقیده دارم فرد نمایندگان صالح و اصلاح طلب مجلس باید در این قضیه ابراز علاقه نمایند و تعقیب و مجازات غارتگران را مصراً بخواهند. تا کسانى که خیال دزدى و غارتگرى در سر می‌پرورانند حساب کار خود را کرده وبدانند که حکومت عدالت و قانونى در کشور حکمفرما است آقایان نمایندگان محترم دانشمندان حقوق در تعریف فلسفه مجازات گفته‌اند که مجازات به سه منظور عملى می‌شود حفظ جامعه از فساد. قصاص جامعه از مجرم. تنیه مجرم. این مفسدین خیانتکار با غارتگرى و دغلى جامعه ایرانى را به سوی زوال و انهدام سوق داده‌اند که اگر تعقیب و مجازات نشوند سرمشق بدى براى آینده و آیندگان خواهد بود. بدبختانه ما داریم با گذشت و فراموشکارى درس به آیندگان می‌دهیم که هر کارى را اراده کرده‌اند انجام دهند این وضع غیر قابل دوام و تحمل است اگر قرار شد ما اجازه دهیم کسى بیاید صاحب قدرت و نفوذى شود و عده‌ای هم خود را به کانون قدرت او نزدیک نموده هزاران جنایت مرتکب شوند و بعد با کمال آسودگى بروند و تعقیب نشوند بطورحتم و یقین فردا نیز دسته دیگرى می‌آیند و همین جنایت‌ها را مرتکب میشودند می‌روند من نمی‌دانم این بیمارى علاج‌ناپذیر صوفى منشى و بی‌حال این میکرب مهلک و خطرناک عفو و اغماض‌های بیمورد کى از این سر زمین رخت بر می‌بندند و دست از جان این مردم فلکزده بر می‌دارد؟ آخر این بیحالى و درویش مآبى و صوفى منش تا کى باید وسیله تقویت و تشویق و تشبیح دزدان و نابکاران مملکت باشد آخر زعماق قوم ایرانى تا کى باید بنام ملت لخت و فقیر و برهنه ایرانى دزدان و خیانتکاران گردن کلفت را از مجازات مصون دارند و از کسیه ملت جوانمردى و حاتم بخش به خرج دهند و خیانتکاران را بامعاف داشتن از مجازات بر جان و مال ملت چیره‌تر و حریص‌تر سازند در دنیاى امروز، دنیایى که پتن فاتح وردن و خدمتگزار قدیمى فرانسه را ملت فرانسه به جرم این که یک روز در سیاست راه خبط پیموده به آلمان قوى پیروزمند دیروز که پشت دنیایى را به لرزه در آورده بود سر تعظیم فرود آورد محاکمه و محکوم به اعدام می‌کنند در دنیایى که ملت‌های زنده بزرگان و خدمتگزاران واقعى قوم خود را براى یک اشتباه و خطاى کوچک به پای میز محاکمه و حتى به پای چوبه دار می‌کشند این گذشت و اغماض خیانت و فساد و دزدى را چه نام می‌توان گذاشت اگر کسى روزى صاحب قدرت و نفوذ شد و صدها نفر را به جرم وطنپرستى و آزادی‌خواهى ماه‌ها در زندان نگاهداشت. (آشتیانى‌زاده- از آزادی‌خواهى نگویید همان وطن‌پرستى را بگویید بس است)

بله از کسیه ملت فقیر و بینواى ایران میلیون‌ها تومان به پست‌ترین و پلیدترین اطرافیان خود بذل و بخشش شود.

رئیس- آقاى اسلامى شما به عنوان سئوال از وزیر باید صحبت کنید این خارج از سؤال است این سابقه نباید اینجا گذاشته شود.

اسلامى- ... مربوط به سؤال است اجازه بفرمایید تمام شد.

آشتیانى‌زاده- جنابعالى که نیستند هر کسى دزدى کرده پدرش را در می‌آورند.

اسلامى- ... بانک صنعتى و وزارت کشاورزى و شهردارى و کمیسیون ارز خلاصه تمام مراکز دارایى مملکت را به بورس تجارت شخصى و خصوصى خود و اعوان و انصارش تبدیل نمود همین که از کار افتاد باید به او رحم کرد و او را مشمول جوانمردى و عطوفت قرار داد اگر قرار بر این باشد که مجازات خلافکاری‌های شخصى که مصدر کارى بوده بعد از افتادن از کار مخالف جوانمردى و اخلاق قلمداد شود پس این سازمان عریض و طویل دادگسترى براى چیست؟ پس چرا فلان مأمور جزء دولت را مشمول این عواطف و احساسات جوانمردانه قرار نمی‌دهد؟

آشتیانى‌زاده- کارگران را در شاهى شلاق می‌زدند.

رئیس- آقاى اسلامى این اظهارات شما مربوط به سؤال نیست. شما می‌توانید به عنوان قبل از دستور بیایید اینجا مطالب خودتان را بگویید هیچ مانعى ندارد این تطبیق با سؤال نمی‌کند.

اسلامى- ..، یک کارهایى در مملکت شده باید گفته شود. من هرگز تصور نمی‌کردم در دنیایى که ملت‌ها به سرعت برق به سوی ترقى و تعالى پیش می‌روند پیشوایان و رهبران قوم ایرانى در مدت پنج سال کوچک‌ترین تغییرى در طرز فکرشان رخ نداده و با امتحان و مشاهده نتایج عفو و گذشت و صوفى منشى گذشته باز مثل 5 سال پیش درست مثل این که هیچ اتفاقى نیفتاده نسبت به کسانی که این طور چپاول و غارت کردند دم از جوانمردى و عفو و اغماض بزند. من با این طرز فکر با این گونه جوانمردى و گذشت مخالفم و این اندیشه را نماینده افکار عمومى ملت ایران را نمی‌دانم زیرا مردم فقیر و ضعیف یعنى همان طبقه مظلوم و بینوایى که هر روز مورد نهب و غارت یک دسته قرار می‌گیرند هنوز خیال می‌کنند که دستگاه عدالت و قانون در کشور کار می‌کند خیال می‌کند بالاخره حساب و کتابى در کار است نگذارید مردم مأیوس بشوند نگذارید این فکر در مردم ایجاد شود که دستگاه عدالت در این کشور به کلی از کار افتاده و هرکسى که قوه‌ای بهمرساند غارت و چپاول و ظلم و جور براى او آزاد است این سرمشق بد را از خود به یادگار نگذارید و مردم را از دستگاه قضائیه و حاکمه کشور این قدر مأیوس نسازید. اگر می‌بینید که مشروطیت و دموکراسى ما هنوز پا به مرحله بلوغ نگذاشته این طور پیر و علیل شده براى این است که هیئت حاکمه ما تا‌کنون هرکسى که دزد تر و رذل‌تر و فاسد‌تر بود به او مقامات عالی‌تر و حساس‌تر داده‌اند.

در خاتمه عرایضم مثالى را که بیمورد نیست به عرض مجلس می‌رسانم و به عرایض خودم خاتمه می‌دهم تاسبت می‌نویسد در زمان امپراطورى تى‌پر در روم به اشخاصی که خبرچینى می‌کردند

رئیس- آقاى اسلامى این طرز جدیدى است من نمی‌توانم بگذارم شما این صحبت‌ها را بکنید این صحبت‌های شما ابداً مربوط به سؤال نیست. نگذارید سابقه ایجاد شود

 (زنگ ممتد رئیس) اگر نمی‌توانید از حفظ بگویید بنویسید.

اسلامى- .. .. 8 ماده در پشت تریبون همه گونه حرف‌های خصوصى گفته شده‏

رئیس- قبل از دستور بنده به شما اجازه می‌دادم هر صحبتى دارید بگویید ولى به عنوان سؤال نمی‌شود این اظهارات را کرد.

اسلامى- ... این موضوعى است که مربوط به مملکت است ده دقیقه تقاضا می‌کنم اجازه

+++

بفرمایید بنده عرایضم را عرض کنم. در زمان امیراطورى تیپر در روم به اشخاصی که خبرچینى می‌کردند نشان‌ها و مدال‌ها می‌دادند و مجسمه آنها را می‌ریختند و این کار به قدری افتخارات را پست کرده بود و شرافت مقامات را باپستى و دنائت توام نموده بود که اشخاص حسابى و لایق این مقامات را تحقیر می‌کردند، در حکومت گذشته نیز براى ریشه‌کن کردن نهال آزادى و فاسد نمودن بناى مشروطه ایران همان رسمى را که در زمان تیپر در روم معمول بود در ایران نیز دائر نموده منتهى با این تفاوت که در دوره تیپر به خبرچین‌ها مدال و مقام و جاه می‌بخشیدند و دولت ... (زنگ ممتد رئیس)

رئیس- دیگر نمی‌گذارم صحبت کنید یا سؤال کنید یا بروید بنشینید این را قبل از دستور می‌گفتید من به شما اجازه می‌دادم صحبت کنید.

اسلامى- قبل از دستور که نمی‌شود ...

حاذقى- خارج از موضوع صحبت می‌فرمایند

رئیس- آقاى حاذقى شما خودتان هم بگذارید مجلس منظم باشد

اسلامى- آقاى رئیس اگر کسى آمد اینجا از این به بعد و به عنوان سؤال حرف‌هایى زد من شدیداً اعتراض می‌کنم.

رئیس- سئوالتان را بکنید.

اسلامى- خیلى خوب بنده صرف‌نظرکردم، عرض کنم راجع به سؤالى که بنده از آقاى وزیر کشاورزى کردم همان طوری که در مقدمه عرض کردم این دزدی‌ها و غارتگری‌هایی که شده در کلیه ارکان مملکت در بانک صنعتى وزارت کشاورزى کمیسیون ارز دخانیات همه اینجاها شده و بنده این مقدمه را به طور کلى عرض کردم از اقلام کوچکش که فقط پنجاه شصت میلیون ریال سوء استفاده شده در وزارت کشاورزى از جواز جنگل‌ها شده که البته آقاى وزیر کشاورزى تشریف می‌آورند این جا و مراتب را به عرض نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى می‌رسانند، یک موضوع دیگر که بنده سؤال کرده بودم راجع به سوء‌استفاده‌هایى بود که نسبت بارز شده البته آقاى وزیر اقتصاد ملى در موقعش که اینجا تشریف آوردند بنده اسامى اشخاصى را که ارز گرفته‌اند و به چه نحوى سوء‌استفاده کرده‌اند به عرض مجلس می‌رسانم (بعضى از نمایندگان- حالا بفرمایید) البته آن روزى که تشریف آوردند می‌گویم (بعضى از نمایندگان- حالا هم تشریف دارند)

بنده حالا آن اسامى را همراهم نیاورده‌ام عرض کنم یکى از این سوء‌استفاده‌های سرشار و مهم در دخانیات شده و به طوری که بنده اطلاع حاصل کردم بعد از سقوط دولت گذشته یک عده‌ای بازپرس مأمور شدند رفتند را آنجا تقربیاً یکصد میلیون ریال دزدى و اختلاس کشف کرده‌اند پرونده اینها را با اعلام جرم فرستادند به دیوان کیفر ولى همان ایادى که در وزارت دارایى هستند نمی‌گذارند اینها از کار برکنار شوند بنده نمی‌فهمم آقاى وزیر دارایى چرا این قدر مسامحه می‌کنند، در اداره دخانیات آن پرونده‌هایی که فرستاده‌اند به دیوان کیفر اینها هنوز سرکار هستند و مشغول هستند کارهاى خود را تعقیب می‌کنند، یک قسمتى که بنده اینجا عرض کردم راجع به جوازهای غلات یعنى برنج و حبوبات بود که البته بنده تقاضا می‌کنم که آقاى معاون نخست وزیر یا آقاى وزیر اقتصاد ملى بفرمایند پشت تریبون و اشخاصی که این جوازها را گرفته‌اند بفرمایند که کی‌ها هستند، آقایان محترم تقاضا می‌کنم که این قدر فراموشکار نباشید.

بعضى از نمایندگان- آقا اسم اینها را بفرمایید.

اسلامى- آقایان می‌گویند بنده سؤال کردم اگر ایرادى بود بنده اینجا توضیح خواهم داد

دکتر اعتبار- سؤال اولى از آقایان وزیر کشاورزى بود؟

یکى از نمایندگان- از همه وزرا‌ بود.

رئیس- به عنوان آقاى وزیر کشاورزى سؤال کردند. آقاى وزیر کشاورزى.

وزیر کشاورزى (آقاى شاهرودى)- نماینده محترم راجع به صدور جواز چوب جنگل و کیفیت آن سؤالى از وزارت کشاورزى فرمودند که بنده از پرونده‌ها پاسخ آن را استخراج کرده اینک به عرض می‌رسانم، و بر طبق قانون مورخه 17 دی‌ ماه 1321 که در ماده اول به این شرح تصریح شده (مراقبت در حفظ و احداث جنگل‌ها و نظارت در بهرورى آنها به عهده وزارت کشاورزى می‌باشد همچنین در ماده دوم قانون مزبور قید شده بریدن درخت از جنگل و تهیه هیزم و زغال و تبدیل هر جنگل به زمین زراعتى اعم از این که جنگل ملک اشخاص یا دولت باشد بدون داشتن پروانه از وزارت کشاورزى ممنوع است وزارت کشاورزى با در نظر گرفتن احتیاجات عمومى پروانه‌های لازم را به موقع صادر خواهد کرد. با این که در این قانون تصریح شده معلوم نیست به چه ملاحظه بر‌خلاف اصل قانون صدور جواز قطع بهره بردارى از جنگل‌ها به هیئت وزیران منتقل شده و در 1325 و 1326 کلیه صدور پروانه‌ها با تصویب‌نامه‌های هیئت دولت صادر شده است آن هم به این ترتیب و مطابق صورت‌ریزى که در ورقه جداگانه تنظیم شده و به مقام ریاست تقدیم می‌شود در سال 1325 جمعاً 30780 متر مکعب چوب جنگلى 140500 درخت به نام ادارات و بنگاه‌های وابسته به دولت و مقدار 47000 متر مکعب به نام اشخاص جواز صادر شده است و این 47000 متر مکعب فقط به نام 5 نفر بوده به این شرح: آقاى ابراهیم قوام بیست هزار آقاى منوچهر گلبادى 10 هزار آقاى جلال‌الدین تاجیک عضو فرهنگ 10 هزار متر مکعب آقاى معتمد دماوندى پنجهزار آقاى حاج مدد کلانترى 2 هزار متر مکعب و در این دوسال اخیر اصلاً به خورده مالکین یا چوب‌فروش‌هاى سابقه‌دار جواز داده نشده است به همین مناسبت جوازهاى مزبور درخارج به قیمت‌هاى گزاف خرید و فروش شده و از طرفى چون استفاده از جوازها به دست اشخاص معدودى بوده طبعاً قیمت چوب نجارى بالا رفته تا حدی که از 1325 به بعد با این که کرایه‌ها پایین آمده بایستى چوب هم تنزل نماید برعکس قیمت آن از بارى 350 الى 400 ریال به 700 الى 800 ریال بالا رفته است از طرفى بر اثر صدور این تصویب‌نامه‌ها مالکین جنگل از حق استفاده از جنگل‌های خود تا حدى محروم گردیدند و اکثراً براى رفع احتیاجات خود متوسل به تشبشات غیر‌قانونى شدند به همین جهت موضوع قاچاق قطع درخت بدون اجازه و بسیارى از مفاسد دیگر شایع شده و خسارت زیادى به جنگل وارد آمده و مردم در عوض این که جنگل‌های مجاز و به طور قانونى استفاده نمایند در اثر قاچاق قسمت مهمى از جنگل‌ها را از درخت عارى و به کلی خراب کردند، اخیراً دولت کنونى که علاقه مخصوصى به اجرای قوانین و حفظ منفع دولت و صلاح ملت دارد اولاً کلیه جوازهاى غیر‌قانونى دوره سابق را لغو کرد و بعد هم در تاریخ 29/ 11/ 1326 به موجب تصویب‌نامه شماره 23860 هیئت وزیران مقرر گردید که بعدها صدور جواز قطع اشجار از جنگل‌ها بر طبق ماده یک و دو قانون مورخه 17 دی ماه 1321 با وزارت کشاورزى باشد و بنده هم تصمیم گرفتم که بر‌خلاف گذشته جواز به کسانی داده شود که بر طبق قانون مالکیت آنان محرز و یا جنگلى را از صاحبان اصلى اجاره کرده باشند و نیز رعایت این نکته می‌شود که از صدور جوازهاى ده هزار بیست هزار متر مکعبى جداً جلوگیرى شده و تعداد فروشندگان زیاد شود از رقابت آنان قیمت چوب در بازار به حال طبیعى خود بر‌گردد، این بود خلاصه مطالبى که از روى پرونده‌ها استخراج شده و بنده هم حالا عین صورت جوازهایى که به موجب تصویب‌نامه صادر شده و صورت تصویب‌نامه‌ها‌یی‌که هست تقدیم مقام ریاست مجلس می‌کنم.

رئیس- آقاى دکتر سجادى.

گلبادى- آقاى رئیس بنده اخطار دارم مطابق ماده 109

رئیس- بفرمایید.

گلبادى- مقدمه باید به عرض آقایان برسانم که اجازه قطع چوب در زمان جناب اشرف آقاى قوام‌السلطنه به هیئت وزیران منتقل نشده بلکه در زمامدارى شخصى که بنده اسمش به خاطرم نیست شده است عرض کنم در زمان وزارت آقاى نورى اسفندیارى این کار به هیئت وزیران منتقل شده است علت آن هم این بود که متفقین تقاضاى قطع چوب زیاد می‌کردند براى این که اشکالات زیادترى از لحاظ چوب ایجاد نشود، و به تأخیر نیفتد این کار به هیئت وزیران منتقل شد، در هر حال من بسیار خوشوقتم که یک بار دیگر موضوع قطع چوب در مجلس مطرح شد، این فرصتى هست که بشود توضیحات کافى در این باب داد آقاى وزیر کشاورزى خودشان باید توضیحات کافى می‌دادند ولى من خیال می‌کنم که در کار چوب و جنگل اطلاعات ایشان هم خیلى خیلى کم است بنده حالا از آقایان نمایندگان محترم تمنى می‌کنم درست به عرایض من توجه بکنند تا اگر من بعد غوغاى جواز چوب بلند شد بدانند که جریان از چه قرار است و از طرفى از آقاى وزیر کشاورزى هم تقاضا می‌کنم به عرض من گوش بکنند و اگر یک کلمه صحیح نبود همانجا تکذیب بکنند، قبلاً باید به عرض آقایان برسانم که تمام این جنگل‌هایى که در کنار دریاى مازندران قرار دارد تمام این‌ها صاحب دارد اینها به ثبت رسیده تعیین حدود شده و بر طبق موازین قانونى سند مالکیت صادر شده و به صاحبانش تسلیم گردیده است، متأسفانه یا خوشبختانه دولت هم هیچ گونه حقى در این جنگل‌ها جز نظارت در آنها ندارد و این طبیعى است که یک نفر مالک براى جنگل خیلى خیلى بیشتر دلش می‌سوزد تا آنهایی که در تهران نشسته‌اند، در این تردید نیست، و اگر مالکین براى جنگل‌ها دل می‌سوزانند نه از براى

+++

قطع چوب هست براى این است که این جنگل‌ها چراگاه دام‌های آن‌ها است آقایان بدانند در مازندران چه در تابستان و چه در زمستان گاو و گوسفند و گاومیش و غیره را علوفه دستى بهشان می‌دهند اغنام و احشام در جنگل برده می‌شوند یعنى قسمت‌های انبوه جنگل را تنک می‌کنند و درخت‌های کهن را می‌اندازند براى این که مساعد بشود براى علف دادن و چراى دام‌ها یعنى از وقتی که نگاهدارى و تربیت دام در مازندران معمول شده عمل قطع هم به حکم قانون جبرى و خواه و ناخواه طبیعه انجام می‌شود با این تقاوت که اگر آن وقت چوب‌ها را نمی‌بریدند و در جنگل می‌پوسید حالا می‌برند و می‌آورند به بازار، آن وقت در جنگل می‌پوسید و البته وسیله حمل و نقل نبود یا علل دیگرى بود من کار ندارم، چوب‌های پخته را نمی‌بریدند ولى عمل قطع انجام می‌گرفت و هیچ تقاوتى نداشت فقط با این تقاوت بود که حالا می‌برند در بازار، البته در کار قطع جنگل یک افراط‌هایى شده که جاى تردید نیست ولى همه در شرایط فرس ماژور بوده اول به هر شرایط املاک اختصاصى بود که چون بهره مالکانه با ملاک داده می‌شد رعایت مقررات جنگل نمی‌شد بعد هم در زمان ورود متفقین بود یعنى وقتی که متفقین به ایران آمدند هر چه که دلشان خواست چوب و هیزم قطع کردند و به یک عده اشخاص هم اجازه دادند که قطع کنند (صحیح است) وقتی که متفقین به ایران آمده بودند گاهى اتفاق می‌افتاد که یک قسمتى از جنگل را بدون این که مقررات و جهات قانونى آن را در نظر بگیرند یک دفعه صاف می‌کردند، مالکین جنگل که به عقیده من دلسوزترین افراد نسبت به جنگل‌ها هستند اینها سر و صدا کردند به دولت شکایت کردند و بالاخره خودشان با یک وسیله‌ای جلوى این کارها را گرفتند نه سایرین، من آقا در اینجا یک سؤالى را طرح می‌کنم حالا که مطلب به اینجا رسیده، عرض می‌کنم از تمام این جوازها که تا به حال داده شده و درخت‌هایی که قطع شده اگر به عنوان مالک، آنهایى که به عنوان وکالت از مالکین دارند دفاع می‌کنند یا سؤال می‌کنند براى نمونه اسم مالک را بگویند که شکایت کرده باشد که یک گیرنده جواز به او تجاوز کرده باشد، براى نمونه یک نفر مالک آقایان بیاورند الان وقتى شما از مجلس بیرون می‌روید صد تا مالک جنگل در اینجا هست هر وقت که بنده رفتم به وزارت کشاورزى صد نفر مالک جنگل در کریدورهاى وزارت کشاورزى ایستاده بودند ولى آن یک نفر که شکایت کرده باشد که جنگل او تجاوز شده کیست؟ هیچ کس نیست. جواب این سؤال من حتماً منفى است براى این که طبق همین قانونى که از همین مجلس شوراى ملى گذشته باید به موجب سند رسمى اول جنگل یعنى درخت از مالک بخرند و بعد بروند چوب را قطع‏ کنند به این جهت امکان ندارد، حالا اگر چنانچه به طرز اجراى قانون اعتراضى دارند باید بروند تحقیق کنند دقت کنند و دربست فحش ندهند این به عقیده من جوانمردانه نیست اگر چنانچه معتقد هستید با این که اصولاً باید این قانون نقض شود، من معتقدم تا وقتى که یک قانونى را مجلس شوراى ملى آورده و تصویب کرده تا وقتى که خود مجلس شوراى ملى آن را نقض نکرده آن قانون به قوت خود باقى است و به هر طریق بشود قانون باید اجرا گردد، اگر چنانچه به اصول اعتراضى هست من معتقدم این در صلاحیت این مجلس هم نیست چون مال قانون اساسى است ولى من معتقدم هستم که گاهى براى استفاده تبلیغاتى بعضى معانى را در قالب یک کلمه خاصى می‌ریزند بعد این کلمه به واسطه تکرار شهرت پیدا می‌کند وقتى که شهرت پیدا کرد ازش استفاده می‌کنند کلمه جواز یک همچو معنایى ندارد براى این که کلمه جواز اعم است جواز صدور گندم، جواز صدور جو، جواز صدور برنج، جواز صدور چاى الى غیرالنهایه این چیزها روشن است، خوب این کلمه جواز که صدایش بلند کرده‌اند و عده ای را هو کرده اند که جواز گرفته‌اند، اسمش را می‌گویند و همه را مبتذل می‌کنند، مانعى ندارد ولى به عقیده من ایشان باید در اعتراضاتى که می‌کنند این شجاعت را داشته باشند که اگر چنانچه اشخاصى آلوده هستند صریحا آنها را مجزا و منفصل از سایرین بکنند، این رویه رویه ناجوانمردانه‌ای است هیچ جاى تردید نیست ولى راجع به قانون جنگل‌ها بنده عرض می‌کنم قانون جنگل‌ها و جواز چوب فقط از لحاظ تشابه لفظى در ردیف سایر جوازها قرارگرفته و اگر چنانچه یک سوء استفاده‌هایى شده و عده‌ای معتقد هستند به این که یک سوء‌استفاده‌هایى شد، این دلیل نقص قانون است و علتش نارسایى قانون است در این اواخر یک عده‌ای می‌آیند و دلسوزى می‌کنند براى مالکین جنگل که فلان کس و فلان کس و فلان کس مالک جنگل نبودند و به آنها اجازه قطع چوب داده شده من چون خودم مالک جنگل هستم و آقاى اسلامى هم که سؤال کردند می‌دانند و درباره خود من این حرف نیست می‌توانم توضیح بدهم (دهقان- وقتى که به شما توهین نشده شما چرا جواب می‌دهید؟) ولى آقا شما اعم اسم بردید من الان کار دیگرى می‌کنم من به آقای وزیر کشاورزى یک تقاضاى جواز چوب می‌دهم و اگر نشد فردا اعلام جرم بهشان می‌کنم، درهمین دولت در دولت بسیار صالح آقاى حکیمى یک‏ تقاضاى قطع چوب می‌دهم و اگر ندادند اعلام جرم می‌کنم زیرا به موجب قانون قطع‏ جنگل‌ها حق دارم که این کار را بکنم اگر کسى نداند شما که وکیل مازندران هستید می‌دانید که هیچ کسى به اندازه من جنگل ندارد، این را جوانمردى اجازه نمی‌داد شما فرمودید جواز بگیرها آقاى وزیر کشاورزى هم فرمودند جواز بگیرها. عرض کنم موضوع این بود که یک عده‌اى می‌گویند فلان کس و فلان کس مالک نبودند و اجازه قطع درخت گرفتند بنده عرض می‌کنم به موجب صریح قانون جنگل‌ها کسی که حتى یک وجب جنگل نداشته باشد همینقدر که به موجب یک سندى از مالکى اجازه داسته باشد می‌تواند برود و تقاضاى قطع چوب بکند این تقاضا را می‌فرستد به اداره کشاورزى محل، ادراه کشاورزى محل این جنگل مورد اجازه را به مأمورش دستور می‌دهد که برود تحقیق بکند در ضمن این که تحقیق می‌کند که این جنگل چقدر صلاحیت قطع درخت دارد بعد این گزارش را می‌فرستد به آقای رئیس اداره کشاورزى، بعد یک میسیون دیگرى می‌فرستند که بروند به اندازه‌ای که درخت در صلاحیت قطع دارد تک تکش را با چکش‌های مخصوصى که از علائم رسمى دولت است نشانگذارى می‌کنند و بعد اجازه قطع می‌دهد و بعد که اجازه قطع دادند براى حمل از ایستگاه اتومبیل یا ایستگاه راه‌آهن محتاج بیک اجازه علیحده است که باید مطابق جواز قطع باشد حالا اگر چنانچه قاچاق در مملکت شما رواج دارد این به کسی چه مربوط است اگر چنانچه از قانون سوء‌استفاده می‌کنند باید بروید تحقیق بکنید ببینید کى سوء‌استفاده می‌کند و الّا در بست حرف زدن که صحیح نیست این معنى ندارد، ولى در عین حال بنده حرف آخرم به آقای وزیر کشاورزى عرض کنم و آن این است که دولت آقاى حکیمى را من نسبت به پاکى و درستى ایشان احترام می‌گذارم. ایشان بدون این که کوچکترین اطلاعى در کارشان داشته باشند این که اصلاً بدانند قانونى براى جنگل هست آمدند تمام جوازها را لغو کردند و خشک و تر به اهم سوزاندند و بعد از یک مدتى که دیدند یک کار غلطى کرده‌اند و به مردم یک خساراتى وارد شده و بعد یک تصویب‌نامه دست و پا شکسته دیگرى گذارندند و آن را نقص کردند براى این که اصولاً جوازهایی که طبق موازین قانونى صادر شده این کلیه قابل این نیست که لغو شود، من حضور آقاى دکتر سجادى شرفیاب شدم حضور آقاى منصور‌السلطنه عدل شرفیاب شدم دیگر شاید حضور آقاى سرورى و آقاى وزیر کشاورزى شرفیاب شدم و عرض کردم که آقا شما که نوشتید کلمه جوازها یک جمله به آن اضافه کنید که منظور ما از لغو این جوازها جوازهایى است که برخلاف قانون است، عرض می‌کنم آقاى اسلامى وکیل مازندران هستند ممکن است یک عده‌ای اینجا باشند مثلاً آقاى دکتر طبا که وکیل نائین هستند بنده را نمی‌شناسند ولى مسلماً آقاى اسلامى بنده را خوب می‌شناسند و این تردید ندارد که اگر چنانچه آقاى اسلامى بخواهند اینجا حرفى بزنند باید من را مستثنى بکنند و من از پشت تریبون اعلام می‌کنم اگر چنانچه در این مملکت یک نفر اجازه قطع چوب داشته باشد آن من هستم به دلیل این که من از لحاظ مالکیت جنگل اول هستم و کسى را دوم خودم نمی‌دانم، این را براى اطلاع آقایان عرض کردم‏

اسلامى- بنده مطابق ماده نظامنامه می‌توانم جواب بدهم و توضیح بدهم.

رئیس- بفرمایید اما باز یک یک چیزى نگویید که ایشان هم استفاده کنند.

اسلامى- عرض کنم متأسفانه بنده چند سؤال کردم و اولین سؤالم مربوط به جواز چوب‌ها بود که تعدادش کم بوده است البته من عرض کردم که بنده ثابت می‌کنم که در همین چند تا جواز پنجاه شصت میلیون ریال سوء استفاده کردند البته آقاى گلبادى همان طوری که فرمودند ایشان و چند نفر دیگر هستند که ورثه مرحوم سردار جلیلى هستند و مالک آنجا هستند و حقاً مطابق قوانینى که موجود است می‌بایستی جواز بگیرند و گرفتند و نسبت به ایشان بحثى نداریم ولى منظور این است که شما الان بروید در وزارت کشاورزى از پیش از سال 1325 یعنى اواخر سال 1324 تا سقوط دولت اشرف (احسنت) ملاحظه بفرمایید چقدر تقاضا دارند، مالکین مازندران، مالکین جنگل‌ها شاید از بیست هزار نفر متجاوز باشند ولى جنگل‌های مازندران حساب و کتاب ندارد و به قدری هم مالکین زیاد هستند

+++

 و خورده مالک زیاد است در قسمت شهسوار و کجور و جاهاى دیگر، این‌ها همه تقاضا می‌کنند ولى چطور شد در ظرف دو سال یعنى 25 و نیمى از سال 24 و نیمى از سال 26 فقط به پنج نفر یا شش نفر جواز دادند، چه استفاده‌هایى شد اینجا بنده وقت مجلس را نمی‌گیرم و در موقع توضیح می‌دهم اما فرمودند مطابق قانون بایستى مالکین جواز بگیرند ماده 2 و 3 قانون جنگل‌ها و نظامنامه آن‌ها متذکر است اشخاصى که مالکیت آنها محرز است می‌توانند تقاضا کنند و جواز چوب بگیرند آقاى گلبادى البته در آن موقعیکه تقاضا می‌کردند مالک بودند ولى اشخاصى دیگرى از قبیل آن آقاى تاجیک که واسطه‌اش پیشکار جناب اشرف بود البته اسمش را بنده نمی‌برم اشخاصى در آن موقع آمدند جواز جنگل گرفتند، اشخاصى به خصوصی، چند نفر به خصوصی منظورم این است که ملاحظه بفرمایید یک چند نفر به خصوصی هستند اگر این چند نفر فقط در این دو سال تقاضا می‌کردند و فقط به همین سه، چهار نفر می‌دادند بنده بحثى نمی‌کردم ولى هزاران نفر تقاضا کردند و به یک عده به خصوصی داده شد آقاى گلبادى مالک هستند بنده تصدیق دارم اما دیگران رفته‌اند در محضر ... بنده از آقاى وزیر کشاورزى تقاضا می‌کنم آن اشخاصی که استفاده کرده‌اند و می‌گویند سند مالکیت داشته‌اند آن سند مالکیت را بیاورند در پشت این تریبون بگویند اگر این طور بود بنده حرفم را پس می‌گیرم آقاى قوام مالک است آنجا؟ ولیکن آن ساعتى که دفتر اندیکاتور نمره می‌خورد که با ایشان جواز بدهند مالک یک مثقال جنگل نبودند.

آشتیانى‌زاده- جنگل که وزن ندارد.

رئیس- آقاى اسلامى این مربوط به ماده 109 نیست.

اسلامى- اجازه بفرمایید بنده دارم توضیح می‌دهم راجع به بیان ایشان است سؤال کردم ملت ایران می‌داند که من چرا سؤال کردم و قضیه از چه قرار است، اینها اول آمدند وزارت کشاورزى جواز گرفتند، آن اشخاص به خصوص سواى آقاى گلبادى، بعد رفتند از مالک جنگل در دفتر اسناد رسمى این طورى قباله گرفتند فروشنده آن آقاى صاحب جنگل، خریدار جواز گیرنده یک جنگلى را به او می‌فروشد بعد در آنجا قید می‌کند که بعد از دو سال وکیل در توکیل هستى که بروى در دفتر اسناد رسمى این جنگل را به نام خودت بکنى این کلاه شرعى را درست کردند بر‌خلاف صریح قانون حالا کارى ندارم البته سؤالات دیگرى که بنده کردم آقاى وزیر اقتصاد ملى توضیح خواهند داد و از آقاى وزیر دادگسترى بنده تقاضا می‌کنم قسمت‌هایى که در روزنامه‌ها نوشته‌اند که دارند تعقیب می‌کنند نسبت به سوء‌استفاده‌های ایام گذشته چه اقدامى کردند این پرونده‌های اداره دخانیات و پرونده‌های جواز رسیدگى شده یا خیر؟

رئیس- آقاى وزیر پیشه و هنر.

وزیر پیشه و هنر- دو قسمت از اظهارات نماینده محترم راجع به بنده بود یکى راجع به مسئله ارز است که به قول خودشان مدارک همراهشان نبود و بنده در یک جلسه قبل هم عرض کردم موقعى که این پروانه‌ها صادر شده بنده در ایران نبودم از ایشان خواهش می‌کنم اسامى آن آقایان را قبلاً به بنده بدهند تا به پرونده‌های آنها رسیدگى بکنم تا بتوانم با اطلاع کافى جواب عرض کنم راجع به مسئله جواز جو و برنج به عقیده بنده باید مقدمه عرض کنم که صدور جو و برنج فى حد ذاته نه فقط بد نیست بلکه بسیار مستحسن است یعنى اگر مازاد آذوقه‌ای براى ساکنین کشور بود این مازاد آذوقه را بدون تبعیض به اشخاص بسیار خوب است (مهندس رضوى- جناب آقاى دکتر سجادى کرمانی‌ها دو ثلث از سال گرسنه‌اند) بنده عرض کردم اگر یک چنین چیزى محرز بود اگر مسلم بود،، اگر محقق بود مازاد آذوقه‌ای در کشور هست این عمل بد نیست (صحیح است) به شرط این که دهنده جواز اخاذى نکرده باشد که اگر یک چنین چیزى پیش بیاید مرتشى است، راشى و مرتشى هر دو مطابق قانون تعقیب و مجازات بشوند به هر حال عرض کردم ما بایستى سعى بکنیم در امر کشاورزى وضعیت را طورى بکنیم که بتوانیم میلیون‌ها تن گندم و جو و سایر محصولات را بتوانیم صادر کنیم (صحیح است) همان طوری که عرض کردم به شرطی که حاصل صادرات را به کشور بر گرداند به صورت ارز، در مورد این صورتى که الان خدمت آقایان عرض می‌کنم و به استحضار شان می‌رسانم متأسفانه در مورد چند نفر این کار شده و ارزشان برنگشته و تحت تعقیب جزایى هستند (دهقان- چه اشخاصى هستند، کی‌ها هستند) اجازه بفرمایید می‌خوانم سه فقره جواز جو داده شده است یکى به آقای فتحعلى ایپکچیان پانزده هزار تن، یکى به فلیپ لا‌پاس بیست هزار تن، اسماعیل حاجیانى ده هزار تن جمعاً چهل پنجهزار تن فقط همین سه نفر (صدرزاده- در چه تاریخى بوده تاریخ‌های آن را هم بفرمایید) (یک نفر از نمایندگان- آقا پول اینها بارز برگشته یا خیر؟) یک قسمت البته برگشته ولى یک قسمت خیر چون عملى که اینها انجام داده‌اند این طور بوده که خودشان اقدام به صدور نکردند و بعضى از مواقع این حق را به دیگران منتقل کرده‌اند و این حق را که ظاهراً نمی‌توانستند منتقل بکنند با اسناد خارجى به دیگران منتقل کرده‌اند و این به صورت پروانه‌های مختلف صادر شده مثلاً پانزده هزار تن ده بار هزار تن، دو هزار تن، هشتصد تن، شصت تن، صادر شده براى هر کدام یک تعهد ارزى جداگانه گرفته شده است البته باید به تمام اینها مراجعه کرد تا ببینیم چه قسمتش باز فروش شده است و به مملکت برگشته و چه قسمتش هنوز بر‌نگشته جزئیاتش را ممکن است اگر میل داشته باشید به عرض می‌رسانم بنده عرض کردم اگر بنا بود جواز داده شود بایستى بدون تبعیض و با شرط این که مازاد آذوقه مردم باشد یعنى خود ساکنین کشور احتیاجى نداشته باشند این شرط بایستى محقق باشد نسبت به‏ جوازهای برنج اجازه بفرمایید که بیش از صد تن را بخوانم چون سه تن و هشت تن و از قبیل زیاد است (بعضى از نمایندگان- مانعى ندارد بیش از صد تن را بخوانید) نقشینه‌پور 150 تن شرکت سهامى مرکزى اقتصادى و تجارتى ایران دو هزار تن شرکت نسبى سالمینى کاظمینى صد تن قوج یکى بخارایى دویست تن، شرکت خویى کلکته چى صد تن ده نفر مهندس بازداشت شده چهار هزار و پانصدتن جلیل علاف پنجهزار تن‏ (یک نفر از نمایندگان- اسامى مهندسین را بفرمایید) به اسم داده نشده در جواز فقط ده نفر مهندس بازداشت شده نوشته شده است (آشتیانى‌زاده- آقاى وزیر کشور جزء این عده نیستند؟) آقاى مهدى ارباب سه هزار تن، على واحدى پنجهزار تن، محمد حسین راسخ افشار دویست و پنجاه تن، ابوالحسن و محمد‌صادق عظیمى هزار تن، محمد‌صادق عندلیبى صد تن شرکت سهامى اتحاد حقیقى سه هزار تن، حاج عبدالحسین نبوى و ضیائیان پانصد تن، حاج آقا گلابى دو هزار تن، هادى مقدم پانصد تن، اسمعیل حاجیانى دو هزار تن، باز اسمعیل حاجیانى هفتصد و پنجاه تن، شرکت سهامى مرکزى اقتصادى و تجارتى ایران سه هزار تن تمام صورتى است که جواز صدور برنج گرفته‌اند و عین صورت را تقدیم به مقام ریاست می‌کنم‏

رئیس- آقاى ارباب طبق ماده 109 حرفى دارید بفرمایید.

مهدى ارباب- استدعا می‌کنم همکاران محترم یک قدرى توجه بفرمایید توضیح بنده را هم گوش کنند آقایان شاید مسبوق باشند یا اگر مسبوق نیستند تحقیق کنند که حداقل سالیانه چهل هزار تن مازاد مصرف برنج گیلان و مازندران است (ابوالقاسم امینى- چمپاى صادراتى) بله چمپاى صادراتى گه همشیه دولت سى هزار تن. بیست هزار تن با شوروی‌ها معامله می‌کرد ولى در یک سال شوروی‌ها برنج نخواستند اگر می‌خواستند على‌التحقیق دولت به بازرگانان داخلى نمی‌داد و اما این که به نام بنده صادر شده باید توضیح بدهم و آن مقدمه دارد که قبل از قضایاى آذربایجان یک روز اداره غله بنده را خواست و گفت ما سى هزار تن جو الان در سیلو داریم و این جوها دارد بوى نا می‌گیرد یک بازارى خواهش می‌کنم در خارج برای ما پیدا بکنید. بنده اقدامات زیادى در خارج کردم قریب هزار تومان پول تلگراف دادم تا در سوئد یک کمپانى خریدار جو پیدا کردم 15 هزار تن را با آن معامله کردیم 7 هزار تن اعتبار با دلار باز شد بعد از آنکه این کار را کردم قضایاى آذربایجان پیش آمد و وزیر مالیه وقت هم خودداری کرد از دادن آن جو و بعد هم حتى جریان به قدری طولانى شد که در شوراى اقتصادى دولت تصمیم گرفتند که چون ارباب مأمور بوده براى انجام این کار لازم است که این برنج را خود دولت به دولت سوئد بدهد زیرا معلوم شد که این کمپانى خریدار کمپانى دولتى است و همین طور هم موضوع را تعقیب دادند و حتى بر علیه بنده اقامه دعوا کردند خلاصه پروانه یک مثقال جو به بنده ندادند و مطابق حسابى که بنده دارم تقریباً هشتاد و هشت هزار تومان در این کار بنده متضرر شدم در حالى که دیگران موفق شدند پس از مدتى به بنده پیشنهاد شد که براى جبران این ضرر بیایید مازاد برنج داریم به شما بدهیم بنده مصرفش را نداشتم تا یکى از بستگان بنده تقاضاى ششصد تن برنج کرد که به خارج صادر نماید بدون این که یک دینارى از آن بنده متنفع باشم و از اقوام نزدیک بنده بود و بنده مراجعه کردم در مقابل ششصد تن 3 هزار تن صادر شد که چند نفر از بندر پهلوى تقاضاى صدور برنج کرده بودند چند نفر هم از مازندران که چون سابقه نداشتم اسامى آنها را یادداشت نکردم که اینجا عرض کنم و خلاصه از این سه هزار تن ششصد

+++

 تن براى مصرف یکى از بستگان استفاده کردم و بقیه‌اش را وکالت دادم به اشخاصی که عرضى کردم و هیچ استفاده نکردم را روز هم دچار اشکالات ارزى آن هستم و به من و به کسان من فشار می‌آورند که بیایید و مقررات ارزى آن را انجام بدهید خلاصه یک تاجرى در ظرف چندین سال ششصد تن برنج حق داشته است استفاده کند یعنى خودش و کسانش صورت 2 هزار وچهار صد تن را هم می‌آورد و عرض می‌کنم که کى استفاده کرده (دهقان- حواله به آنها دادید؟) تمام به نام بنده صادر شده ولى حواله دادم و وکالت دادم به دیگران و صورتش را دارم هر وقت خواسته باشید ارائه می‌دهم و این موضوع مربوط به سه هزارتن برنج بوده و اما اصولاً بدانید که سالیانه چهل الى پنجاه هزار تن برنج مملکت ناچار است حمل به خارج بکند یا این برنج را خود دولت باید صادر بکند یا به شوروی‌ها بدهد یا بازرگانان داخلى اما یک نکته‌ای را که می‌خواستم عرض کنم این است که الان 2 سه ماه است که از مرز خسروى تا خرمشهر لاینقطع مشغول صدور آذوقه این مملکت هستند (صحیح است) حتى قراردادهاى حمل و نقل هم بسته شده و آرد هم حتى از تهران کامیون کامیون حمل می‌شود و تمام اینها به صورت قاچاق حمل می‌شود و کسى راجع به اینها حرفى نمی‌زند همه‌اش صحبت از جواز است خواستم مسبوق باشید دولت هم به وسیله مؤسساتى که دارد تحقیق کند و اگر بنده خلاف عرض کردم حاضرم همه طور ملامت بشوم میلیون‌ها کیلو غله و آذوقه این مملکت را از بیراهه همین طور خارج کرده می‌برند.

اسلامى- اخطار نظامنامه دارم. (زنگ ممتد رئیس)

رئیس- بنشینید آقاى اسلامى این که نمی‌شود هر کسى از جاى خودش بلند شده و بدون اجازه صحبت کند من به شما می‌گویم که به نشینید در اینجا آقایان نمایندگان سؤالاتى کرده‌اند اگر مجلس موافقت دارد ادامه بدهیم (نمایندگان- دستور، دستور)

مکى- آقا لایحه محدودیت بازرگانان خارجى را مطرح بفرمایید.

وزیر دادگسترى- آقاى اسلامى در ضمن توضیحات و بیاناتشان تعرضى به دادگستری کردند و فرمودند محاکم دادگسترى به وظایف خودش عمل نمی‌کنند بنده خواستم عرض کنم که در موضوعاتى که مورد بحث است هنوز مداخله وزارت دادگسترى و محاکم قضائى نبوده زیرا وقتى محاکم قضایى وارد جریانى می‌شود که موضوع جرمى محرز و محقق باشد و پس از تحقیق جرم البته به وسیله ضابطین دادگسترى موضوع در محاکم مطرح و مورد رسیدگى واقع می‌شود در جرائمى که در ادرات دولتى واقع می‌شود بایستى که مأمورین ادارات ذینفع موضوعات را تعقیب کنند و به اندازه کافى که دلیل جمع‌آورى شد به مدعی‌العموم‌ها اطلاع بدهند تا آنها تعقیب بکنند و الّا کارهایى که در ادارات مملکت جریان پیدا می‌کند اصولاً صحیح است تا این که خلافش معلوم بشود قاضى یا مستنطق یا مدعى‌العموم حق مداخله ندارند مگر این که به یک طریقى به مدعی‌العموم اطلاع برسد مبنى بر وقوع جرمى آن وقت مکلف است که تعقیب بکند و البته جرائمى که در ادارات وقوع پیدا می‌کند بایستى آن ادارات مدعى‌العموم را آگاه بکنند اما در مورد ما نحن فیه جوازها لازم است به عرض آقایان برسانم (اسلامى- راجع به دخانیات هم بفرمائید) حالا عرض می‌کنم دولت سابق در اواخر حکومت خود به مناسبت اطلاعاتى که راجع به بعضى بى‌ترتیبی‌ها در بعضى از وزارتخانه‌ها رسیده بود هیئت‌هایى چند را مأمور کردند که در بعضى از وزارتخانه‌ها رسید گى به عمل بیاورند از جمله چند نفرى را به وزارت اقتصاد ملى و وزارت کشاورزى و بانک صنعتى فرستاده بودند که اگر چنانچه امورى به خلاف قانون انجام شده آنها تعقیب و رسیدگى بکنند این مأمورین به کار خودشان ادامه می‌‌داند تا این که حکومت سابق رفت و حالا هم مشغول هستند این مأمورین در قسمت جوازها چون اطلاعاتى بهشان رسیده بود رسیدگی‌های مفصلى به عمل آوردند که به موجب آن به وزارت دادگسترى اتهامات قضایى گزارش دادند که یک ثلث از جوازهای جو و نصف از جوازهای برنج را مورد رسیدگى قرار دادند و معلوم شده است که کسانى که یک ثلث از این جواز جو و نصف جواز برنج را به دست آورده‌اند اینها براى به دست آوردن این‏ جوازها وجوهى به بعضى از مقامات و اشخاصى داده‌اند این وجوه آنچه که در این یک ثلث جواز جو و نصف جواز برنج بوده و تاکنون معلوم شده بالغ بر مبلغ 14 میلیون ریال است و نظر به این که این ارقام به این کیفیتى که داده شده مورد سوء‌ظن باز‌پرس‌ها واقع شده است که این وجوهى که داده شده مأذون نبوده از این حیث تقاضا کرده‌اند که موضوع در مقامات قضایى مطرح شود و مورد رسیدگى واقع شود و به همین کیفیت عمل شده و موضوع احاله داده شده است به دیوان کیفر و مشغول رسیدگى و تعقیب هستند بنا‌بر‌این نمی‌توان گفت محاکم قضایى در وظایف خودشان کوتاهى و مسامحه کرده‌اند البته این رسیدگى همان طورى که عرض کردم براى ثلث از جوازهاى جو و نصف جوازهاى برنج بوده است سایر قسمت‌های دیگرى هم که صادر شده مورد رسیدگى است همان طورى که عرض کردم آقاى وزیر اقتصاد ملى هم به عرض آقایان رساندند اصولاً صدور جواز جرم نیست و بر‌خلاف قانون نیست وقتى عمل جرم و بر‌خلاف قانون است که معلوم شود کسانى براى به دست آوردن این جوازها وجوهى داده باشند و فعلاً هم مشغول رسیدگى هستند اما ضمناً مأمورین بر خوردند که چون این جوازها قیمت‌های زیاد در بازار داشت تعدادى از این جوازها جعل می‌شده یعنى اساساً جوازى از طرف دولت و مقامات دولتى صادر نشده ولى چون قیمت خوبى داشته است و در بازار به قیمت اعلا به فروش می‌رفته یک عده را به طمع انداخته و جوازهایى را جعل کرده‌اند اینها یک قسمتش را کشف کرده‌اند و در مقامات قضایى مطرح است و رسیدگى می‌شود اما راجع به دخانیات که آقاى اسلامى سؤال فرمودند که بنده توضیح بدهم تا‌کنون به هیچ‌وجه راجع به این مطلب سابقه نداشته و استحضار نداشتم این را یاد داشت می‌کنم تحقیق می‌کنم و بعداً به عرض آقایان می‌رسانم ولى البته چون این موضوعات در مقامات قضایى مطرح است خواستم عرض کنم بنده بیش از این نمی‌توانم چیزى عرض کنم چون مطابق قانون وقتى یک امر جزایى تحت تعقیب است افشاى آن مورد نداشته و نمی‌شود به عمل آورد اگر آقایان لازم بدانند ممکن است خودشان اطلاعاتى به دست آورند بنده بیش از این نمی‌توانم توضیحى عرض کنم.

رئیس- بنا‌براین وارد دستور می‌شویم و بر طبق ماده 55 در جواب وزیر نماینده‌ای بتواند به طور اختصار صحبت بفرمائید.

اسلامى- هشت ماه از عمر مجلس می‌گذرد آقایان همه تشریف آوردید حرف‌هایى پشت این تریبون زدید بنده تازه آمدم اینجا یک جریانى را راجع به مملکت می‌گویم کار شخصى نیست کار مملکت است این ماده 55 نظامنامه است آقایان که از نظامنامه اطلاع دارند می‌دانند فقط نماینده‌ای که سؤال کرده حق دارد به طور اختصار مجدداً به وزیر جواب بدهد چرا بنده را تخطئه کردید (نمایندگان- بفرمایید آقا) بنده چند فقره سؤال کردم و آقایان وزرا‌ تشریف آوردند اینجا و یک لیستى را قرائت کردند و تشریف بردند و فردا هم روزنامه‌ها یک چیزى می‌نویسند پس فردا هم فراموش می‌شود و تمام شد و رفت کار مملکت ما این طور است آقاى وزیر دادگسترى می‌فرمایند باید اعلام جرم بشود من نمی‌فهمم که دادستان‌ها چکاره‌اند یعنى چه؟ شخصى آمد اینجا گفت بنده مأمور یک اداره‌ای هستم یک کارى یک نفر با بنده دارد حالا آن کار را که می‌خواهد انجام بکند هر کارى که باشد من آن کار انجام می‌کنم ده تومان می‌دهد به من می‌گوید این را می‌بری مازندران فلان پل را می‌سازی یا به جیب شخص بنده می‌رود آیا بنده رشوه گرفتم یا خیر آقایان استادان حقوق که در اینجا نشسته‌اید؟ (دکتر معظمى- گرفتید آقا) جوازهایى در این مملکت صادر شده تجار در این مملکت زیاد هستند. خیلى هستند آقاى نیک‌پور تاجر درجه اول هستند آقاى وکیلى و هم چنین سایرین به بینید اینها جواز گرافته‌اند خیلی‌ها در مازندران و گیلان و بلوچستان و کرمان تقاضاهاى زیاد در وزارت اقتصاد ملى هست یک عده اشخاصى به خصوص جواز گرفته‌اند همه میدانند که این جوازهایى که گرفته شده و به اشخاصی که داده‌اند یک استفاده‌هایى شده است یک نفر هم آمد در اینجا و گفت بله آقا من گرفتم و خرج آن کارکردم بنده دیگر توهین نمی‌کنم به قول بعضى از آقایان چون ممکن است مجلس متشنج شود آقاى وزیر دادگسترى این جرم است یا جرم نیست وقتى آقاى وزیر دادگسترى فرموده نیست به جواز جو چهار ده میلیون ریال سوء‌استفاده شده یکى از رفقا که پیش بنده نشسته بود گفت همین! آقا یک معلم بیچاره بدبخت در یک ده کوره نمی‌دانست نمره کسى که 14 است اگر بکند 15 جرم است این 14 راه کرد 15 این سه سال است که تحت تعقیب است و حقوقش هم 18 تومان است بنده نمی‌دانم خودتان می‌دانید و این مملکت و این شما.

نمایندگان- دستور، دستور

[3- طرح لایحه محدودیت بازرگانان خارجى‏]

رئیس- جلسه پیش خواستیم به ورود در مواد رأى بگیریم اکثریت نبود حالا رأى می‌گیریم به ورود در مواد لایحه محدویت بازرگانان خارجى

+++

 آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد.)

ماده اول از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است اجازه ورود کلیه کالاهاى وارداتى را در حدود سهمیه هر سال منحصراً به بازرگانان ایرانى یا شرکت‌هایى که سرمایه‏ آنها تماماً متعلق به اتباع ایران باشد بدهند.

رئیس- آقاى دکتر عبده‏

دکتر عبده- بنده موافقم‏

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- بنده موافقم‏

ابوالحسن رضوى- آقاى رئیس تبصره همین ماده هم قرائت بشود (به شرح ذیل قرائت شد) تبصره اول کالاهایى که با تصویب این قانون اعتبار خرید آن به وسیله بیگانگان در بانک‌های مجاز باز شده و یا اسناد وصولى آن به بانک‌های مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتى براى بیگانگان حمل شده مشمول ماده بالا نخواهد بود.

تبصره دوم تملک سهام شرکت‌های ایرانى که در امر واردات مداخله دارند براى بیگانگان ممنوع است.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- موافقم.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنى- بنده قبلاً می‌خواستم از آقایان محترم که یقیناً هم موافقت دارند به این که این لایحه به زودى از مجلس بگذرد و یک لایحه مفیدى هم هست که باید زودتر از مجلس گذشته باشد متأسفانه به واسطه جریانات این چند جلسه به تعویق افتاده آقایان موافقت بفرمایید که هرچه زودتر از مجلس بگذرد که تا شاید یک قدم مؤثرى براى بازرگانى کشور برداشته شود (صحیح است) عرض کنم بنده اینجا مخالفتى که داشتم در این قسمت ماده اول این بود که البته در نتیجه انحصار بازرگانى کشور به دولت در این ده دوازده سال اخیر همه آقایان می‌دانید که ولایات و شهرستان‌ها همه به صورت خراب و صورت بدى به خودش گرفته (صحیح است) نتیجه‌اش تمام این بوده که تجارت و بازرگانى منحصراً در تهران عمل شده است (صحیح است) این دو ضرر وارد کرد یکى این که در تهران زندگى و خانه و معیشت را بر همه مشکل کرد یکى هم ولایات و شهرستان‌ها را هم مخروبه کرده (صحیح است) و این باید جبران بشود به نظر بنده ما باید در این جا (یک تبصره‌ای هم بنده پیشنهاد کردم.) بازرگانى که اینجا ما قید کردیم منحصراً در مرکز نباشد و شبش در ولایات باشد شهرستان‌های مهم و مراکز استان‌های مهمى که ما داریم، باید صدور جواز و معاملات بازرگانى کلیه تنها در مرکز انجام نشود از حیث مثال عرض می‌کنم مثلاً صفحه غرب سابقاً مرکز معاملات در این صفحه همدان و کرمانشاه بوده شهرهاى کوچک دیگر هم بودند ولیکن مرکز همدان و کرمانشاه بو‌د تجار آنجا استفاده می‌کردند و زندگانیشان خوب بود و بازارشان هم رونق داشت همین طور در شهر‌ستان‌هاى دیگر یا فارس شیراز کرمان هم همین طور بود متأسفانه به علت سوء سیاستى که به کار برده شده باشد که همه ولایات به صورت مخروبه در‌آمده و برخلاف در تهران جا و مسکن براى همه کم شده زمینى که مترى ده تومان بوده شده مترى صد تومان براى چه؟ براى این که تمام مردم ولایات که بخواهند یک جواز بازرگانى یا یک سهمیه یایم چیز دیگر بگیرند باید بیایند اینجا به وزارت اقتصاد فعلى وزارت پیشه و هنر سابق آقایان این را باید در ولایات بگیرند مردم ویالات هم حق دارند تمام سنگینى بار مالیات بر دوش مردم ویالات است ولى به هیچ‌وجه از مزایاى او استفاده نمی‌کنند به این جهه بنده پیشنهاد می‌کنم که موافقت بشود که این سهمیه مطابق همان تقسیم استان‌ها در استان‌های ده گانه که مطابق قانون تقسیمات کشور از مجلس گذشته مراکزى باشد که همه تجار و بازرگانان ولایات بتوانند استفاده کنند (صحیح است احسنت).

رئیس- آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- آقاى ملک‌مدنى موافقت داشتند با این لایحه بنده می‌خواستم از فرصت استفاده کنم و توضیحاتى راجع به این لایحه مخصوصاً ماده اول این لایحه به عرض نمایندگان محترم برسانم این طور گفته شد که شاید این لایحه تنها به منظور حمایت بازرگانانى داخلى تنظیم شده به نظر بنده تنها حمایت از تجار ایرانى دولت را وادار نکرده به تنظیم این لایحه و کسانى که موافقتند با این لایحه تنها از نظر حمایت از بازرگانان داخلى نیست بلکه یک مصالحى مافوق مصالح فردى مخصوصاً از نظر اقتصاد عمومى مملکت ایجاب کرده که این لایحه به این صورت تدوین بشود مخصوصاً ماده یک به جهاتی که عرض می‌کنم در تقویت استقلال اقتصادى کشور اثر بسزایى خواهند داشت (صحیح است) البته طبیعى است که اگر از یک منابعى می‌شود به طور مشروع استفاده کرد هر دولتى سیاست خودش را این قرار بدهد که آن منابع استحصال و استفاده را حتى‌‌الامکان اختصاص بدهد به افراد کشور و به اتباع کشور این منحصر به ما نیست هر مملکتى سیاست خودش را این قرار می‌دهد که منابع استحصال راختصاص بدهد به افراد کشور ولى مهم‌تر از مصالح فردى مصالح اقتصادى عمومى کشور است که باید رعایت بشود و آن تأمین استقلال اقتصادى است (صحیح است) ...

بعضى از نمایندگان- اکثریت نیست‏

رئیس- به آقایان مکررگفته‌ام وقتی که تشریف می‌برند اکثریت و تابلو در نظر داشته باشند.

 (بعد از چند دقیقه اکثریت حاصل شد)

دکتر عبده- .... بنده می‌خواستم از آقایان خواهش کنم که مخصوصاً از مجلس خارج نشوند براى این که ممکن است در خارج سوء تعبیر بشود بیش از این در این باب عرضى نمی‌کنم عرض کنم اقتصاد کشور ما مثل اقتصاد هر جایى مرکب از تولید ثروت متأسفانه در کشور ماخیلى زیاد نیست آن چیزى که قسمت مهم اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد توزیع ثروت است توزیع ثروت هم مرکب از صادرات و واردات کشور است و متأسفانه صادرات ما خیلى زیاد نیست واردات ما بر صادرات تفوق دارد با کمال تأسف باید عرض کنم که قسمت عمده واردات ما در دست بازرگان خارجى است بنا بر این اگر بنده عرض می‌کنم که امروز رکن عمده اقتصادى ما در دست تجار خارجى است این مبالغه نیست (صحیح است) و به نظر من این بر‌خلاف مصالح کشور است براى این که مملکتى که می‌خواهد استقلال خودش را حفظ بکند می‌بایستى در درجه اول استقلال اقتصادى با توجه به این نکته که خارجی‌ها معمولا به فکر مملکت نیستند به امور اقتصادى داشته به نظر بنده اگر ما با این ترتیبى که امروز هست بخواهیم امور اقتصادى خود مان را در دست خارجی‌ها بگذاریم به این مملکت و به استقلال اقتصادى این مملکت خیانت کرده‌ایم (صحیح است) بنده می‌خواهم عرض کنم کلیه تجار ایرانى ما صدرصد هدفشان ترقى و تعالى این کشور است هستند متأسفانه اشخاصی‌ که بر خلاف اصول از استقلال از منافع و مصالح اقتصادى کشور تقویت نمی‌کنند (صحیح است. عده زیادى هستند) ولى به طور کلى عده اکثریت تجار ایرانى آقا بنده می‌خواهم این را عرض بکنم که همیشه ترقى و تعالى این مملکت هدفشان قرارداده‌اند و سعى کرده‌اند از راه توزیع ثروت خدمتى به اقتصاد این مملکت بکنند. قسمت دیگرى که باید مورد توجه واقع بشود اجراى مقررات اقتصادى است خارجى که در ایران علاقه ندارد شما نمی‌توانیم مقررات اقتصادى را نسبت با آنها اجراکنید اغلب می‌آیند اینجا یک کارهایى می‌کنند و بعد از این مملکت می‌گذارند می‌روند و چون علاقه‌ای ندارند دولت قادر نیست مقررات اقتصادى را در حق اینها اجرا بکند و حال آن که ایرانی‌ها داراى علاقه هستند و مقررات اقتصادى و همین طور مقررات مالى نسبت به آنها قابل اجرا است. هستند خیلى از تجار خارجى که استفاده‌های زیادى در این مملکت کرده و متأسفانه دستگاه‌های دولتى ما نتوانسته است از آنها‌ مالیاتى که بر عهده‌شان است وصول کند براى این که علاقه عمده آن‌ها درخارج است و در ایران هیچ علاقه‌ای ندارند به علاوه یک خطرى که ما را تهدید می‌کند با وجود تجار خارجى در این مملکت آن این است که قسمت عمده سرمایه وسایل مختلف از این مملکت خارج می‌شود (صحیح است) اغلب قاچاق‌هایی که در این مملکت می‌شود حتى بنده ادعا می‌کنم که دستگاه‌هایى هست براى قاچاق ارز و قاچاق طلا در این کشور تمام اینها به نفع تجار بیگانه انجام می‌گیرد (صحیح است) آنها در داخل کشور ما علاقه‌ای ندارند می‌آیند استفاده می‌کنند و به هر وسیله‌ای شده سعى می‌کنند سرمایه خودشان را از این مملکت خارج کنند (صحیح است) یک نکته‌ای که به نظر من قابل توجه است این صورتى است که ما در روزنامه‌ها راجع به ارز دیدیم یک قسمتى از این را تجار خارجى استفاده کردند به طورى که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام اغلب فاکتور‌هایى که داده شده در مقابل این ارزها اغلب این فاکتورها مجعول است ساختگى است یعنى اشخاصى فاکتور داده‌اند و تقاضا کرده‌اند دویست هزار لیره قرض کنید به آنها داده شود در صورتی که آن جنسى که وارد کرده‌اند صد هزار لیره قیمت داشته صد هزار لیره که به این وسیله توانسته استفاده کند یا در بازارهاى این

+++

 مملکت فروخته ویا در خارج برده‌اند و استفاده کرده‌اند و اگر کنترل این فاکتورها نسبت به تجار داخلى کاملاً مسیر است باید اذعان کنیم که نسبت به تجار خارجى از نظر این که مرکز کارشان مرکز علاقه‌شان در خارج این کشور است اعمال این نظارت و کنترل غیر میسر است. یک مطلب دیگر هم هست و آن این است که تجار ایرانى اگر استفاده می‌کنند استفاده خودشان را صرف منابع تولیدى می‌کنند اگر تاجرى یک دهى می‌خرد موجبات آبادى مملکت را فراهم می‌کند یا اگر یک کارخانه‌ای وارد می‌کند به این وسیله به منابع تولیدى این کشور می‌افزاید و حال آن که تجار خارجى از آنجایی که علاقه به این کشور ندارند منابع ثروت را به هیچ‌وجه اگر هم درست کنند معمولاً در خارج از ایران درست می‌کنند براى این که علاقه‌ای ندارند و مقصودى ندارند جز استفاده یک مطلب می‌ماند و آن این است که آیا از لحاظ سیاسى این کار جایز است یا نه؟ بنده خواستم خدمت آقایان عرض کنم که در اغلب ممالک مقررات خاصى براى تحدید تجارت موجود است در سویس مثلاً که یک مملکت آزادى است و کاملاً از نظر سیاسى می‌شود گفت در آنجا اصول آزادى رعایت می‌شود به یک نفر ایرانى هم در آنجا اجازه تجارت نمی‌دهند به طوری که در گزارش‌های رسمى بنده دیدم ایرانی‌هایی که می‌خواهند در آنجا تجارت بکنند به محض این که تقاضاى تجارت می‌کنند در خاک سویس پلیس به آنها اخطار می‌کند که شما عنصر نا مطلوبى هستید باید از مملکت خارج بشوید و در چکوسلواکى هم همین طور شما در اکثر ممالک که می‌روید می‌بینید که به وسایل مختلف مقرراتى براى تحدید بازرگانى و اختصاص بازرگانى به اتباع خودشان تدوین کرده‌اند و ه به نظر من اگر ما قردادهایى با کشورهاى دیگر داشته باشیم البته آن قرار‌دادها محترم است چون البته هر قرار‌دادى به منزله قانون است بنده هم تا آنجایى که مطالعه کردم مقررات این قانون با قراردادهایى که امروز ما داریم به هیچ‌وجه منافات ندارد (صحیح است) یک مطلب دیگر که خواستم عرض کنم اینست که ما اصولاً نسبت به خارجی‌هایى که در این مملکت هستند و به قوانین این مملکت احترام می‌کنند و بر‌خلاف مصالح این مملکت اقدامى نمی‌کنند کمال دوستى و احترام داریم (صحیح است) و این قانون این لایحه قانونى به هیچ‌وجه از این نظر تدوین نشده که واقعاً ما نسبت به آنها عنادى بکنیم ما تشخیص دادیم که این لایحه از نظر تنظیم اصول تجارت و مخصوصاً اقتصاد عمومى این کشور کمال لزوم را دارد و تنها این معنى ما را مجبور کرد که با این لایحه موافقت بکنیم بنده می‌خواهم مخصوصاً از موقع استفاده بکنم و یک تقاضایى بکنم از تجار ایرانى این لایحه با توجهى که اکثریت نمایندگان محترم دارند خواهد گذاشت ولى خیلى به جا است که تجار ایرانى ما بیش از پیش ترقى و تعالى این کشور را در نظر بگیرند و مخصوصاً از نظر حفظ منافع مصرف کنندگان بیش از پیش دقت کنند.

رئیس- پیشنهادى رسیده که در ماده اول مذاکرات کافى است (پیشنهاد آقاى نبوى به شرح زیر قرائت گردید.) پیشنهاد می‌کنم در ماده اول به کفایت مذاکرات رأى گرفته شود. اسکندرى بنده مخالفم.

رئیس- آقاى نبوى.

نبوى- به قدر کافى در ماده مذاکره شد و به اضافه کلیات لایحه هم در ضمن لایحه گفته شد اگر آقایان نظر اصلاحى هم دارند ضمن پیشنهادها می‌توانند اظهار کنند و در کلیات مادام که به آن پیشنهادها رأى گرفته نشود تأخیرى ندارد بنا‌بر‌این استدعا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند نبست به کفایت مذاکرات و در کلیات ماده اول رأى بگیریم (صحیح است)

رئیس- آقاى اسکندرى‏

عباس اسکندرى- بنده با این که قریب دو هفته است که کسالت داشتم و سعى می‌کردم که حتى‌الامکان صحبت نکنم شاید براى مزاجم خوب نبود اما مورد یکى از مواردى است که قطعاً باید صحبت بکنم ما این جا قسم خوردیم که آنچه صلاح و خیر ملت ایران را در آن می‌بینیم بگویید البته ممکن است که اشتباه بکنیم اما آنچه که می‌فهمیم باید بگوییم و عرض نمی‌کنم که آقایانی که اینجا صحبت می‌کنند خیر ملت ایران را در نظر نمی‌گیرند آنها هم البته در نظر می‌گیرند. و شکل دیگر فهمیده‌اند این ماده به نظر بنده از نظر سیاست اقتصادى ایران و از نظر اصول و عهود بین‌المللى غلط است نه این که مضر است، اصلاً غلط است و از جنبه دیگر ما مردمى که اینجا نشسته‌ایم و ملت ایران که در سال چند میلیون تومان پول به ما نمایندگان می‌دهد ما باید منافع مصرف‌کننده را در درجه اول در نظر بگیریم. (صحیح است).

رئیس- در خصوص کفایت مذاکرات بفرمایید.

عباس اسکندرى- .... اجازه بفرمایید عرض کنم دلیل این که چرا مخالفم دارم می‌گویم راجع به همین کفایت مذاکرات است. (بفرمایید) اولاً شما یک قانونى را می‌آورید در یک مجلسى و موادى را که هنوز درش بحث نکرده اید، شور نکرده‌اید می‌گویید مذاکرات کافى است بعد در آخر مجبور می‌شوند کسانی‌ که نظر خودشان را اظهار نکرده‌اند پیشنهادات زیادى بدهند هر کسى ده تا پیشنهاد می‌دهد و دچار مزاحمت می‌شوید. این مجلس شور است (صحیح است) این دو ورقه‌ای که اینجا در پشت سر رئیس نوشته شده است: امرهم شورى بینه‌ام و شاورهم فى‌الامر براى آن است که مطالب شور پس این دو تا ورقه را بردارید و بیندازید دور اینجا مجلس صحبت کردن است، اینجا مجلس کفایت مذاکرات که نیست بعد از آن که نظاهر مبادله شد وقتى صحبت‌ها را به اندازه کافى کردند آن وقت شما بگویید مذاکرات کافى است. هنوز که کسى صحبت نکرده این وضعیت بد است ناپسند است. یک چنین قانون مهمى می‌آید در مجلسى و هنوز دو کلمه مذاکره نشده می‌گویید مذاکرات کافى است من نمی‌خواهم نسبت به کسی اسائه ادب بکنم اما یک چنین قانونى را که این اندازه اهمیت دارد به این عجله و شتاب گذارندن می‌خواهم عرض کنم صحیح نیست و تولید سوء‌تفاهم می‌کند و در مصالح مملکت یک قدرى دقت بکنید مثل این است که ما توى خانه خودمان در را بسته باشیم و بخواهیم یک قدم برداریم و کسى هم نمی‌فهمد این طور نیست آقا. شاید شما فرصت نکرده‌اید به قوانین مراجعه کنید اما بنده به آقایان عرض می‌کنم که در مدت طولانى که کنار بودم فرصت داشتم. به کتب عهود و قوانین مراجعه کردم فصل چهارم قرارداد ودادیه و تجارتى بین انگلستان و ایران فصل ششم قرارداد بین ایران فنلاند قرار داد بین ایران و سوئد در فصل ششم قرارداد با چکوسلواکى که تمام اینها در 1928 منعقد شده است و شاید مدت اینها یک قسمتش تمام شده ولى در مدت یک صد سال در کشور ایران ما قراردادى نداریم که توانسته باشد آزادى تجارت را منحصر بکند به اتباع داخلى خودتان. این غلط است، این فکر غلط است و ما همیشه آزادى تجارت متقابل را اعتراف و اعلام کرده‌ایم و الان چندین اعتراض و ایراد در وزارت خارجه موجوداست، آخر چرا دقت نمی‌کنید؟ این مملکت است، چرا با مملکت شوخى می‌کنید، براى افکار و نظریات خصوصى چرا شوخى می‌کنید، براى افکار و نظریات خصوصى چرا شوخى می‌کنید؟ گفته می‌شود که ما می‌خواهیم بارزگانان خودمان مرفه الحال باشند من از خدا می‌خواهم مرفه الحال باشند، به جاى یک میلیون که دارند ده میلیون داشته باشند، چرا نداشته باشند؟ اما قبل از آن که ما باید فکر بکنیم که چنین به مصرف کننده ارزان‌تر برسد. آقاى قدس جورابچى تاجر ایرانى است خیلى هم با او موافقم جوراب را می‌فروشد جفتى چهار تومان صبح که عصر هم پاره می‌شود بعد یک جوراب دیگرى می‌گویند این جوارب فرنگى است این را دو تومان و سه تومان می‌خرید و دوماه هم پا می‌کنید. از نظر منافع مصرف‌کننده باید در نظر گرفت نه از نظر بازرگانى نباید به مصرف کننده گفت آن جوراب فرنگى را نخر آن جوراب ایرانى را بخر این غلط است این صحیح نیست ...

رئیس- آقاى اسکندرى در مخالف با پیشنهاد باید مختصر صحبت کرد.

عباس اسکندرى- ... بلى بنده می‌خواهم عرض کنم که چرا با کفایت مذاکرات مخالفم. مانعى ندارد بنده کارى ندارم اگر آقایان مایلند و تمام میل دارند که نخوانده تصویب بشود ممکن است که آقاى رئیس بفرمایند همین طور براى صحه همایونى فرستاده شود ...

رئیس- مطابق آئین‌نامه باید صحبت کنید یعنى در مقابل پیشنهاد باید توضیحتان را مختصر بدهید ولى در اصل مواد هر چه می‌خواهید می‌توانید صحبت بکنید.

عباس اسکندرى- ... به هر حال آقا این قانون را در صورتی که آقاى دکتر عبده هم اظهار کردند گفتند اکثریت مجلس موافق است و تصویب می‌کنند من به آنها کارى ندارم براى این که من حرفى که می‌زنم نمی‌گویم که تمام افرادى که در این مجلس هستند باید تحت نفوذ قرار بگیرند من حرفم را می‌زنم که یک روزى این آرشیو مجلس را که باز می‌کند معلوم بشود که کى حرف خودش را زد و چه کسانى قبول نکردند کار دیگر ندارم من اداى وظیفه خودم را می‌کنم با هیچ کدام از آقایان هم صحبت نکردم که آقا من پیشنهادى می‌کنم موافقت بکنید یا نکنید با این کفایت مذاکرات مخالفم از براى این که دقت نشده است من عقیده دارم که بایستى کمیسیون خارجه مجلس در این موضوع مراقبت و مدافه بکند

+++

به عهود و سوابق بین‌المللى و حقوق عمومى به اینها باید مراجعه بشود به عقیده من ممکن نیست تا یک قانونى بیاید در مجلس و که در دنیاى امروز بتواند آزادى تجارت را منحصر به بازرگانان داخلى بکند اما این که آقاى دکتر عبده فرمودند ....

رئیس- آقاى اسکندرى جواب آقاى دکتر عبده را ندهید آقاى نبوى پیشنهاد کفایت مذاکرات کردند شما به دکتر عبده جواب می‌دهید؟

عباس اسکندرى- .... این است که اینجا دقت نشد و گفته می‌شود که به بازرگانان ایرانى در خارج از ایران اجازه تجارت نمی‌دهند من می‌گویم اگر اجازه تجارت نمی‌دهند شما چه چیز را می‌خواهید وارد بکنید بنده با این لایحه مخالفم و بدانید که با این طریق این قانون به ضرر مصرف‌کننده است این نظر بنده است حالا می‌خواهید رأى بدهید نمی‌خواهید ندهید ندهید باید قانونگذار از روى موازین قانونى و رعایت مقررات بین‌المللى اقدام کند که بعدها کشورى را به زحمت محاصره اقتصادى نیاندازد.

رئیس- براى اخذ رأى یازده نفر دیگر لازم است و گمان می‌کنم کسى هم بیرون نیست پیشنهادى هم رسیده که اوقات جلسات صحیح باشد

اردلان- مخالفم آقا این بر‌خلاف نظامنامه است بنده مطابق ماده 43 اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- ماده 115 قرائت می‌شود.

 (ماده 115 به شرح زیر قرائت گردید)

رئیس- قبل از این که جلسه را ختم نماید در باب دستور جلسه آتیه یعنى تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات به مجلس رجوع می‌نماید دستوری که به این ترتیب قرار داده شده است در محوطه مجلس و در روزنامه رسمى اعلان خواهد شد ولى مجلس در هر موقع لازم بداند می‌تواند دستور خود را تغییر دهد.

اردلان- بنده اخطار دارم.

[4- تعیین موقع و دستور جلسه آینده‏- ختم جلسه‏]

رئیس- چون عده کافى براى رأى نیست این پیشنهاد هم قابل طرح نیست شما که ماشاء‌الله آدم باهوشى هستید.

اردلان- آقاى رئیس موقعى که بودجه مطرح بود این پیشنهاد شد و رد تا 16 ماده دیگر مطابق نظامنامه نمی‌شود مطرح بشود.

رئیس- ماده 115 را یکمرتبه دیگر قرائت کنید (مجدداً قرائت شد) این مربوط به طرح نیست که 6 ماده بشود راجع به این ماده است که هر روز می‌شود تغییر داد سه‌شنبه را می‌توانید چهارشنبه بکنید به هر حال جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح.

جلسه در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى. رضا حکمت‏

بقیه صورت گیرندگان ارز حرف ث و ج‏

شماره نام گیرنده ارز نوع کالاى در‌خواستى مبلغ ارز لیره‏

1- آقاى یوسف ثابت                            قفل                                                                  150

2-» عبدالله»                                      چراغ دینام                                                         1050

3-» غلامحسین ثاقب                          مس قفل چراغ پریموس                                         5609

4-» علیرضا ثقفى                               دارو                                                                  3000

حرف ج‏

1-» محسن جناب                             دگمه شیشه                                                        160

2-» عبداغفور جتالا                              چراغ بادى                                                          365

3-» آرنولد جاکوب سن                          فیلم سنیما                                                      15000

4-» عباس جورابچى                             تخته عاج طورى چراغ کاغذ                                10 2199

5-» اردشیر جهانیان                             تلفون رو میزى لوازم زنگ اخبار چراغ برقى                  4140        

6-» برادران جورابچى                        کامیون برنج ورق پارچ ابریشمى قماش پشمى‏ چاى قرقره 30267

7-» حسین انصارى جابرى                     لوله الکتریکى                                                      750

8-» موریس. م. جدا                               پارچه ابریشمى                                                  1583

9-» حاجى على جمشیدى                    مس                                                             07 2045

10-» حبیب‌الله جواهرى                        کلاه پارچه لامپ کاکائو قلع                                  32630

11-» ابوالقاسم جورابچى                     چاقوى جیبى لوستر میخ بادبزن‏ ساعت جیبى          38004

12» اسدالله جاوید                               ابریشمى دواجات                                                400

13-» جمشید جوانشیر                       ماشین ارل اتومبیل جیپ فاستونى پشمى‏ دوچرخه 11 35924

14-» مصطفى جبارزاده                         پالتوى پوست بند ساعت رادیو زنجیر طلا                  4487

15-» عبدالله جوادى                             قلع                                                                  1055

16-» حسن محمد برادران جورابچى        نخ ابریشمى و پارچه ابریشمى‏ پیراهن                  40610

17-» محسن جورابچى                         ابریشمى                                                         372

18-» حاجى حسن جورابچى                پارچه مخملى نخى                                           1150

19-» رادیو جهان                                لاستیک مستعمل                                              6600

20-» حاجى محمد‌رضا جعفرى              سوزن اجاق نفتى                                              1085

21» حبیب‌الله جلیل                            پنیر هلند                                                         4000

22» احمد جوادزاده                            ابریشم مصنوعى فاستونى‏ شیشه                      10 7201

23» نصرالله جوادى                             رنگ قلع اکسید دو رنگ‏ پیچ و لولا                          4061

24» على جعفرى                             انگشتانه اسفنج روشویى                                     1525

25» رضا جعفرى                                قیچى                                                             460

26» جا کوسبیدن                              پروژکتور سینما                                                 04 7381

27» جوانى امیدوار                             رنگ                                                               10 551

28» ابراهیم جورابچى                         اطو                                                               01 116

29» داروخانه دکتر جاوید                      دارو                                                                04 85

30» عبدالله جمالى                            ماشین یخ‌سازى ماشین گندم پاکنى                      8488

31» بردران جوادى                             دوچرخه حریر مصنوعى پارچه پشمى                     17850

حرف چ‏

1-» آچمیووانیان                               پارچه پشمى                                                       8000

2-» حسین چرمى                           چراغ بخارى نفتى چرخ گوشت‏ قلع قماش ابریشمى 01 22799

3-» دکتر چهرازى                              ماشین اعصاب                                                        150

4-» جعفر چوخاچى                            کنین                                                                   500

5-» غلام چایچى                              ابریشمى                                                           11 989

6-» پرویز چیت‌ساز                            کاباردین                                                               4000

7- شرکت چهر                                شرکت چاپ                                                        15 434

8-» محمد‌تقى چایچى                       پارچه نخى                                                           5300

9-» حسن چایچیان                           طور چراغ پارچه پشمى دبیت نخى‏ و پارچه پیراهنى     54157

10-» غلامعلى چیت‌ساز                    ابریشمى                                                            3500

+++

 شماره نام گیرنده ارز                       نوع کلاى درخواستى                                         مبلغ ارز لیره‏

11- کاظم چایچى بردار                      پارچه پشمى و ابریشمى پارچه نخى                       38670

12 -منصور چاروزى                           پارچه پشمى                                                        7700

13- دکتر جواد چادرشبچى                 کتب پزشکى                                                          30       

حرف ت‏

1- ح. ح. تفنگچیان                           سیم دولاى برق                                                 90 1306

2- سید رضا تولایى                         کمر‌بند پلاستیک اطوى برقى اسفنج‏ چراغ خوراک‌پزى      7422

3- م. ابراهیم توسلى                       قلع نخ خیاطى دستگیره دکمه قابلمه                          4245

4 -عطاء الله توتونچى                       طور چراغ                                                              280

5 -عبدالحسین تهرانیان                   کفش کتانى پیراهن پشمى دوچرخه                            1035

6 -یهودا تومى پسران                     ماشین گوشت کترى آلمینیوم ظروف لعابى                    3320

7- عزت الله تهرانچى                       پلاستیک ورق                                                          210

8 -على تقوى                                دوچرخه                                                                 450

9 -راجا تخت مل                             قماش نخى گونى                                                09 2901

10- سید عباس توکلى                    روح قلع سنگ آسیا اسباب‏  آلمینیوم                        14 3349

11 -حسین توکلى                          رادیو چاى                                                            3910

12- على تقوى                              شیشه دارچین مس و میخ آلمینیوم                            10059

13 -عباسقلى توتونچى                   چاى پارچه پشمى                                                  3770

14- تجارتخانه تفاک                         چاى فیلم و شیشه عکاسى                                    5546

15 -نجات الله تابان                          دارو                                                                    1550

16- عباسعلى توتونچى                   پارچه ایتالیایى                                                        900

17- احمد تهرانى                            فاستونى پشمى قماش                                         5750

18- ابراهیم اتحادیه                         کش جوراب                                                            200

19 -عزیزالله تولین                           میخ یا پیچ                                                            6600

20- سید على توکل صبور                 رادیو ظروف لعابى مس و فولاد                                 1050

21- واهرام ترجمانیان                      شیشه و خالى  صندوق دارو                                    06 527

22- ابراهیم تبریزى                         پارچه ابریشمى                                                     1160

23- حسین تبریزیان                         کاغذ بادبزن لوازم برق                                            3180

24- جلال تبریزى                              ماشین جوش ماشین کمپرسورماشین سیلندر           481         

25 -حسن تبریزى‌زاده                       دارو                                                                   320

26 -اسمعیل تجویدى                       دارو                                                                    200

27 -هدایت حبیب                           چراغ برق فلانل پشمى پوپلین‏ پارچه ابریشمى قرقره     9895

28- ابوالقاسم ترابى                        آلمینیوم                                                               1100

29- محمد باقر تحریریان                    استامپ و مرکب استامپ                                         140

30 –محمد‌على تبریزیان                    قیچى                                                                 2024

31- محمد توکل‌پور                          موتورسیکلت                                                         1450

32- احمد توانگر                             ماشین بارى                                                          4850

33 -مهدى توکل                             کلاه مردانه                                                            1194

34- محمد تدین                               قلع                                                                    4830

35- حاجى کاظم توکلیان                   پارچه نخى                                                         18280

36 -برادران تبرک                              اثاثیه دوچرخه                                                       6165

37- جواد توکلى                              رادیو آلمینیوم                                                        406

38 سید على توکلى                       سارژ برقى تختخواب رادیو قلم‏ خود‌نویس بادبزن اجاق 15 2864

39 -محمد‌على توکلى                     سنگ آسیا ‌ گاوصندوق آهنى                                  16 429

40 -على اصغر توکلیان                      قماش نخى                                                          700

41 -جعفر تقى‌نیا                              پارچه ابریشمى و نخى                                          63952

42 -هادى تابنده                              کتاب                                                                     7

43 -آنطواس تیرماه                           کتاب                                                                      9

44 -مهندس ابوالقاسم تقیان              یکدستگاه اندازه گیرى برقى                                      22

45- تقى‌زاده کمانگر                          واکس کفش                                                      11 207

46 -ابراهیم تارخ                               اطو برقى                                                          19 614

47 -یوسف داود توفیق                      یک صندوق پارچه پشمى                                        12 8

48 -پروان تونیاس                             دارو                                                                 08 1707

49 -سید على توکلى                       آهن                                                                  430

50 -عزیزالله تهذیب                          کتاب پزشکى                                                       20

+++

شماره   نام گیرنده ارز    نوع کالا درخواستى      مبلغ ارز لیره‏

51- شرکت جعفر تبریزچى و شرکاء     چرخ گوشت کاغذ مومى‏ پیچ قماش نخى                  13070

52 -مهدى تبرگى                           قماش نخى                                                         4063

53- هاشم توسلى                        کاغذ                                                                  1375

54 -اکسلوالیبرن ترندیک کمپانى         درجه طبى دستکش مردانه                                   17 66

55 -عمده فروشى تامان                  سوزن کائوچوئى رودین دارو                                  18 1357

56- عزت‌الله ترمه‌چى                       دارو                                                                  1449

حرف پ‏

1 -داود پیروزى                               پولک                                                                 100

2 -مهران آ. پطروسیان                      کفش دوچرخه رادیو سیم برق‏ پارچه کلاه سه چرخه چینى 5915

3 -پ. پطروسیان                             سیم برق دستگاه بى سیم 800

4 -على اکبر پوینده                          لوستر ظروف بلور قماش کلاه‏ دوچرخه لوازم برق   9 6 55025

5 -پرتوى برادران                             قلع قورى چینى قلم خود نویسى کسیه تنباکو پارچه ابریشمى رادیو 9 10 56114

6 -خدورى پرشم                             قماش قماش ابریشم مصنوعى                        10000

7 –على‌اصغر پیرزاد                           بخارى نفتى دوچرخه                                     1220

8 -گریگوریس پالانچیان                       پارچه قماش                                                 734

9 -پیلایس                                      قماش نخى                                                  1021

10 -مامیکن الله آ. پطوسیان                 رادیو 3 چرخه پودر مواد شیمیایى                      1046

11- احمد پور غدیرى اصفهانى             پارچه نخى قلع                                             18501

12 -محمود پور غدیرى                        قماش                                                        17803

13- تقى‌پور دهناد                             المینیوم باد‌بزن برقى قپان                               293581

14- سیف الله پارسى                        نخ قرقره دیک المینیوم                                    2180

15- سهراب پیمان                            تلمبه خودکار                                                1400

16 -گشتاسب هرمز دیار پارسى         دارچین                                                         874

17- عبدالعزیز پراچا                      نخ نسوز لوازم یدکى کامیون‏ پتوى پشمى قماش       2766

18 -محمد پریاک                         قرقره قیچى اطو چطایى                                       6430

19 -تقى پیرایش                        طورى  چراغ                                                       300

20 -علیرضا پسیخانى                  یخچال برقى                                                      100

21- عباس‌قلى پاسبان رضوى        نوشت افزار اسباب بازى بچه                                1110

22 -موسى پاکباز                        کنیاک                                                               87

23 –رحیم‌ پور‌مرادى کش              جوراب بند شلوار پارچه ابریشم                             690

24 محمود پور طهماسبى               زیر کفش                                                        848

25 شهریان مهربان پیمان دارو         سوزن خیاطى چاى پارچه پالتو شیشه              18 24997

26 -سکرات وضوع پزشکیان             رادیو                                                            3224

27- یدالله پوستچى                     کفش فوتبال رادیو شیشه اتومبیل                        1962

28 -نصرالله پنبه‌چى                      رادیو                                                            680

29- متاشد یحیى پورات               کرب ساتین                                                 10 2068

30- آرام پارسائیان                         پارچه                                                         3787

31 -لئوپید پیناس                        اتو برقى اجاق برقى رادیو                               10 1762

32 -على پور غدیرى اصفهانى        قلع قماش                                                   16824

33 -حسین پیر بسطامى              تلمبه آب                                                     2400

34 -بهمن پور شعیب                  مصنوعات پلاستیکى پارچه پمشى                     2950

35 -کاظم پور حسن                   شیشه                                                          905

36 -مهربان ثابت پیمان                چاى قلع دوچرخه                                        11 15242

37 –محمد‌على پوستى               ورق آلمینیوم                                                  4075         

38 قاسم پنبه‌چى                     رادیو دوچرخه پارچه پشمى‏ قرقره سفید                6660       

39-جعفر پور‌حسن رادیو 675

40 -جمشید پولادزر کمر بند تیغ ژیلت رادیو 10 1904

تصویب‌نامه‌ها

شماره  24972           11 / 26/12

وزارت دارایى‏

رونوشت تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در جلسه نهم اسفند ماه 1326 راجع به حذف اتومبیل‌های بعضى فرمانداری‌ها به شرح پیوست براى اقدام لازم فرستاده می‌شود

م 7143 نخست وزیر

شماره 8195                 10/ 12/ 26

جناب آقاى نخست وزیر

کمیسیون بودجه در جلسه نهم اسفند ماه 1326 ضمن رسیدگى به اقلام جزء بودجه سال 1326 وزارت کشور تصمیم ذیل را اتخاذ نموده‌اند که به استثنای اتومبیل فرمانداری‌های زیر هزینه بقیه اتومبیل‌های فرمانداران حذف شود.

1 فرماندارى رضائیه‏

2» اردبیل‏

3» قزوین‏

4» همدان‏

5» زنجان‏

6» خرمشهر

7» یزد

8» زاهدان‏

9» زابل‏

10» مراغه‏

11» بوشهر

12» سنندج‏

13» خرم آباد یا بروجرد

14» بندر عباس‏

15» مهاباد

16» بهبهان‏

17» خوى‏

همچنین اتومبیل فرماندار تهران هم حذف گردیده است. بنابراین تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى به استناد تبصره دوم ماده واحده قانون 3 دوازدهم مصوب اول بهمن ماه 1326 براى اجرا ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شوراى ملى رضا حکمت‏

تصحیح‏

در تصویب‌نامه شماره 40472 مندرج در شماره 566 روزنامه رسمى صفحه 1485 راجع به اعطاء پنجاه لیره به مجله چهره‌نما چاپ قاهره در مجموعه قوانین سالیانه سال 1325 صفحه 351 اشتباهى رخ داده به جاى پنجاه لیره (پنجاه هزار لیره) چاپ شده بدین وسیله تصحیح می‌شود.

+++

یادداشت ها
Parameter:294361!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)