کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 50 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 8 اَمرداد ماه 1323  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام قوت اعلیحضرت رضا شاه آبادی از طرف آقای نخست وزیر

3- بیانات آقای رئیس و اقتراع جهت شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی جهت تقدیم تعزیت

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 50

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 8 اَمرداد ماه 1323

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام قوت اعلیحضرت رضا شاه آبادی از طرف آقای نخست وزیر

3- بیانات آقای رئیس و اقتراع جهت شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی جهت تقدیم تعزیت

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید(

صورت مجلس روز پنجشنبه 5 اَمرداد ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه - آقایان: بیات - خاکباز - نراقی - رحیمیان

غائبین بی‌اجازه - آقایان: افخمی - شجاع - مؤید ثابتی - کفایی - آصف - قبادیان - ظفری - فرهودی - جواد مسعودی- روحی

دیرآمده بی‌اجازه - آقای: دکتر آقایان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- اعتراضى بر صورت مجلس هست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - اعلام فوت اعلیحضرت رضا شاه از طرف آقاى نخست وزیر

رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى ساعد)- آقایان نمایندگان محترم البته از خبر ناگوارى که از یوهانسبورگ رسیده استحضار دارند و می­دانند که روز چهارشنبه گذشته به فرمان و حکم ناگزیر قضا و قدر آخرین لحظه از عمر از عمر سراسر پرحادثه یک مردى بزرگ که در انجام خیلى از امور بس خطیر این کشور موفقیت حاصل نمود سپرى گشت.

در این موقع اینجانب مترجم احساسات دولت واقع و به احترام مقام سلطنت و براى تعظیم به شعایر مقدسه ملى و عرض تسلیت به پیشگاه مبارک شاهنشاه جوان محبوب ایران اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوى از مقام ریاست درخواست شرکت در عزادارى را با دولت می­نماید.

+++

3- بیانات آقاى رئیس و اقتراع جهت شرفیابى حضور اعلیحضرت همایونى جهت تقدیم تعزیت

رئیس- جناب آقاى نخست وزیر حادثه اسفناک درگذشت اعلیحضرت پدر اعلیحضرت همایون شاهنشاهى را رسماً اعلام داشتند. این است که بر طبق آئین­نامه دوازده نفر از آقایان براى تقدیم تعزیت پیشگاه همایونى تعیین می­شوند. . .

دکتر رادمنش- بنده مخالفم کى در آیین­نامه چنین چیزى نوشته شده؟ سابقه ندارد.

فاطمى- سابقه دارد آقا بفرمایید.

محمد طباطبایی- اقتراع نمی­خواهد هیئت رئیسه خودش معلوم می­کند. . .

رئیس- بنده به آقاى دکتر کشاورز در خارج سابقه دادم براى تعیین دوازده نفر اقتراع می­شود:

(در این موقع چند نفر از آقایان نمایندگان از مجلس خارج شدند(

محمد طباطبایی- اکثریت نیست.

جمعى از نمایندگان- اشکال ندارد. عده براى مذاکره کافى است.‏

(اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل معین شدند(

آقایان: مخبر فرهمند- کام‌بخش- مظفرزاده- دکتر زنگنه- دکتر طاهرى- رفیعى- سرتیپ­زاده- فرمند- تیمورتاش- صمصام بختیارى- احمد اخوان- دکتر معاون.‏

رئیس- البته سابقاً هم اعلام شده است این اقدام فقط از نظر تشریفات و اجراى قانون داخلى مجلس است و الّا عموماً هر یک از آقایان که قصد شرفیابى دارند در ساعت مقرر به کاخ سعد آباد حاضر می­شوند که متفقاً شرفیاب شویم.

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- به پاس عظمت و احترام مقام سلطنت (لنکرانى- سلطنت فعلى) و براى ابراز همدردى با ذات مبارک شاهانه جلسه را تعطیل مى­کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز پنجشنبه 19 اَمرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور هم بقیه دستور مقرر براى همین جلسه.‏

[مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد]

رئیس مجلس شوراى ملى- محمدصادق طباطبایی‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294147!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)