کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 5 صورت مشروح مجلس پنجشنبه اول مهر ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

-1تصویب صورت مجلس‏

-2اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت کمیسیون‌ها

-3معرفى هیئت دولت از طرف آقاى (جم) رئیس‌الوزراء

-4اجراى مراسم تحلیف از طرف 38 نفر آقایان نمایندگان‏

-5تصویب نمایندگى آقاى جعفر پناهى‏

-6موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 5

صورت مشروح مجلس پنجشنبه اول مهر ماه 1316

فهرست مطالب‏:

-1تصویب صورت مجلس‏

-2اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت کمیسیون‌ها

-3معرفى هیئت دولت از طرف آقاى (جم) رئیس‌الوزراء

-4اجراى مراسم تحلیف از طرف 38 نفر آقایان نمایندگان‏

-5تصویب نمایندگى آقاى جعفر پناهى‏

-6موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس 30 شهریور را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی- صفوی- دکتر ادهم- دبیر سهرابی- هدایت- امیر ابراهیمی- فتوحی- مؤید قوامی- دکتر ضیا- عباس مسعودی- توانا- محسن صدر- دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان- نراقی- علی وکیلی )

(1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى زوار

زوار- بنده خواستم قبل از تصویب صورت مجلس عرض بکنم آقاى على وکیلى را که دیر آمده بى‌اجازه نوشته‌اند ایشان به توسط بنده اجازه خواسته بودند و تقدیم هم کرده بودم استدعا می‌کنم اصلاح بشود.

رئیس- بسیار خوب. آقاى روحى‏

روحى- عرض بنده هم قبل از تصویب صورت مجلس بود. آقاى توانا را که غایب بى‌اجازه نوشته‌اند ایشان مریض بسترى هستند. خوب است کمیسیون عرایض و مرخصى زودتر تشکیل بشود و نسبت به آنها رسیدگی کند.

(2 - اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت کمیسیون‌ها)

رئیس- اسامى اعضا منتخبه کمیسیون‌هاى معارف و داخله قرائت می‌شود:

ریاست مجلس شوراى- نتیجه انتخابات هجده نفر اعضا کمیسیون معارف‏

عده حضار 109 حائزین اکثریت:

آقایان: تربیت- نراقى- جلایى- نوبخت- ذوالقدر حیدرى- دبستانى- نواب- تولیت- مؤقر- شباهنگ- آزادى

+++

روحى- سلطانى- لاریجانى- دکتر سنگ- دکتر غنى شاهرودى‏

کمیسیون داخله- عده حضار 109 حائزین اکثریت:

آقایان: خواجه نورى- جلایى- اسکندرى- مؤید ثابتى- محیط لاریجانى- صفارى- عطاء‌الله پالیزى- فخر طباطبایى- ابراهیم ریگى- شهدوست- بیات ماکو- فتوحى- زوار- شجاع- مسعودى خراسانى- فاطمى- مکرم افشار- گودرزى‏

رئیس- اسامى اعضاى کمیسیون‌هاى بودجه و محاسبات و عرایض و مبتکرات قرائت می‌شود:

اعضاء کمیسیون بودجه:

از شعبه اول- آقایان: اعتبار- افخمى- نواب‏

از شعبه دوم- آقایان: دکتر طاهرى- طالش- خواجوى‏

از شعبه سوم- آقایان: ملک مدنى- ناصرى- سمیعى‏

از شعبه چهارم- آقایان: جهانشاهى- دکتر سنگ- رفیعى‏

از شعبه پنجم- آقایان: دکتر سمیعى- ثقةالاسلامى- روحى‏

از شعبه ششم- آقایان: اسکندرى- فاطمى- لاریجانى‏

کمیسیون محاسبات:

از شعبه اول- آقاى محیط لاریجانى‏

از شعبه دوم- آقاى ساکینیان‏

از شعبه سوم- آقاى فخر طباطبایى‏

از شعبه چهارم- هنوز انتخاب نشده است‏

از شعبه پنجم- آقاى معتضدى‏

از شعبه ششم- آقاى همراز

کمیسیون عرایض:

از شعبه اول- آقاى گودرزى‏

از شعبه دوم- آقاى معینى‏

از شعبه سوم- آقاى نائینى‏

از شعبه چهارم- هنوز انتخاب نشده است‏

از شعبه پنجم- آقاى زوار

از شعبه ششم- آقاى سلطانى‏

کمیسیون مبتکرات:

از شعبه اول- آقاى مؤید ثابتى‏

از شعبه دوم- آقاى جرجانى‏

از شعبه سوم- آقاى ابراهیم ریگى‏

از شعبه چهارم- هنوز انتخاب نشده است‏

از شعبه پنجم- آقاى شجاع‏

از شعبه ششم- آقاى مکرم افشار

(3 -معرفى هیئت دولت از طرف آقاى(جم) رئیس‌الوزرا)

رئیس- آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس الوزرا(آقاى محمود جم)- بر حسب معمول و قانون در هر تجدید دوره قانون‌گزارى مجلس شوراى ملى هیئت دولت بایستى بمجلس شوراى ملى معرفى شود و برنامه خودش را عرضه دارد، اینک برحسب اراده سینه همایون شاهنشاهى ریاست کابینه کماکان با این جانب خواهد بود و هیئت دولت به ترتیب ذیل به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند:

آقاى مجید آهى وزیر طرق، آقاى حکمت وزیر معارف، آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه، آقاى متین دفترى وزیر عدلیه، آقاى محمود بدر وزیر مالیه، آقاى سر لشگر فضلى کفیل وزارت جنگ، آقاى فروهر کفیل وزارت داخله، آقاى علاء رئیس اداره کل تجارت، آقاى فرخ رئیس اداره کل صناعت و معادن و آقاى احمد حسین عدل به کفالت اداره کل فلاحت منتخب شده‌اند.

وزیر پست و تلگراف هم بعداً معرفى خواهد شد.

در این موقع لازم است به عرض آقایان برسانم به طوری که در نطق شاهانه در موقع افتتاح مجلس شوراى ملى به اطلاع آقایان رسید (هیئت دولت در این دوره داراى برنامه که متضمن مواد و فصولى باشد نخواهد بود) در حقیقت قصد این دولت ادامه اصلاحات فعلى و تقویت بنیه مالى و اقتصادى کشور و توسعه و ترقى امور فلاحت و استفاده از منابع طبیعى کشور

+++

خواهد بود به این جهت یک برنامه که نوشته شده باشد تقدیم مجلس شوراى ملى نمى‌شود و نیز این را هم به عرض می‌رسانم نظر به این که آقاى وزیر امور خارجه در این موقع در جامعه ملل مأموریت دارند در غیبت ایشان کفالت کارهاى وزارت امور خارجه با آقاى منصور عدل خواهد بود و به این سمت به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند. در خاتمه عرایضم از مجلس شوراى ملى تقاضاى رأى اعتماد می‌کنم.

(اخذ رأى با ورقه به عمل آمده و یک صد و پانزده ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- آقاى رئیس‌الوزرا که رأی اعتماد خواستند البته مطابق قاعده به قیام و قعود معمول بوده که اخذ رأى شود ولى چون پنج نفر از آقایان نمایندگان تقاضا کردند که با ورقه رأى گرفته شود این بود که رأى با ورقه اعلام شد و مجلس شوراى ملى به اتفاق آراء رأى اعتماد خود را به هیئت دولت حاضر تقدیم کرد. (نمایندگان- صحیح است)

رئیس الوزراء- بنده از احساسات آقایان نمایندگان محترم خیلى متشکر هستم.

(4- اجراى مراسم تحلیف از طرف 38 نفر آقایان نمایندگان)

رئیس- اگر تصویب مى‌فرمایید بقیه مراسم تحلیف تعقیب شود.(صحیح است)

(در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازمه به مجلس آورده و به ترتیبى که ذیلاً نوشته شده آقایان مفصلة‌الاسلامى در مقابل قرآن مجید قسم‌نامه را قرائت و امضا نمودند)

بسم الله الرحمن الرحیم‏

من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادامى که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران‏

آقایان: روحى- صدر- مجد ضیایى- حمزه تاش- دکتر سنگ- نیکپور- لاریجانى- حریرى طلوع- على وکیلى- کاشف- شباهنگ- بهبهانى- اعظم زنگنه- موسى مرآت- عطاء‌الله پالیزى- اعتبار- فخر طباطبایى- پارسا- بیات‏

ماکو- سید محمد طباطبایى- مشیر دوانى- دکتر لقمان- ذوالقدر- دکتر ملک‌زاده- شهدوست- علوى- معتضدى- مسعودى خراسانى- قراگزلو- عزیزى- مولوى- نوبخت- معینى- سید کاظم جلیلى- دکتر طاهرى- ارکانى- نواب‏- یزدى- خلیل حریرى.

(5- تصویب نمایندگى آقاى جعفر پناهى)

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

(آقاى ملک مدنى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات هرو آباد خلخال و نمایندگى آقاى جعفر پناهى را این قسم قرائت کردند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه هرو آباد خلخال براى یازدهمین دوره قانون‌گذارى در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 11388 بوده است آقاى جعفر پناهى با اکثریت 10398 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى جعفر پناهى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى جعفر پناهى قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

در کمیسیون قوانین مالیه آرایى گویا به اسم آقاى دکتر اهرى بوده که اشتباهاً به اسم آقاى دکتر طاهرى خوانده شده‏

دکتر طاهرى- صحیح است بنده در آنجا کاندید نبودم.

رئیس- در کمیسیون امور خارجه هم عده را سیزده نفر نوشته‌اند در صورتی که عده اعضا کمیسیون دوازده نفر است و آقاى مهدوى که کمتر از همه رأى داشته‌اند اسم‌شان برداشته می‌شود.(صحیح است)

از آقایان اعضا کمیسیون‌ها که انتخاب شده‌اند خواهش می‌کنم بذل مساعدتى فرموده و هیئت رئیسه خودشان را تشکیل بدهند که دیگر کارها تمام شده باشد.

(6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم(صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه هشتم مهر ماه سه ساعت به ظهر دستور لوایحى که از طرف دولت بنا است برسد.

(مجلس یکساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293617!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)