کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 5 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 خردادماه 1314 (14 ربیع‌الاول 1354‌)  

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت ‌مجلس

2) انتخاب کمیسیونهای نه‌گانه

3) اجرای مراسم تحلیف

4) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 5

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 خردادماه 1314 (14 ربیع‌الاول 1354‌)

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت ‌مجلس

2) انتخاب کمیسیونهای نه‌گانه

3) اجرای مراسم تحلیف

4) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای حاج میرزا حسن‌خان اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت ‌مجلس روز قبل را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌ مجلس خوانده شده‌:

غایبین بیاجازه - آقایان : نمازی- افشار- فرشی- شیرازی- فزونی - اقبال- زوار- معدل - علی‌قلی‌خان - هدایت

دیرآمدگان بیاجازه - آقایان : افخمی- طهران‌چی - شباهنگ - فتوحی

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت ‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- انتخاب کمیسیون‌های نه‌گانه

رئیس- اگرتصویب میفرمایید شروع کنیم به انتخاب کمیسیونهای پارلمانی بدواً پنج نفر برای نظارت در استخراج آرا به قرعه معین میشوند:

(اقتراع به عمل آمد و آقایان: دبیرسهرابی- رفیعی- فتوحی- حبیبی- آصف معین شدند)

رئیس- یک نفر از آقایان منشیان هم آقای کاشف برای شرکت در نظارت تعیین میشوند.

شروع میشود به انتخاب کمیسیون قوانین عدلیه.

عده اعضای کمیسیون هجده نفر عده حاضرین در موقع اعلام رأی 107 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع میشود به انتخاب کمیسیون قوانین مالیه عده اعضای کمیسیون هجده نفر عده حاضرین در موقع اعلام رأی 106 نفر

(آرا اخذ شد)

رئیس- انتخاب کمیسیون معارف شروع میشود عده اعضای کمیسیون هجده نفر عده حاضرین در موقع اعلام رأی 122 نفر

(اخذ آرا شد)

رئیس- شروع میشود به انتخاب کمیسیون اقتصاد ملی

+++

عده اعضای کمیسیون هجده نفر عده حضار در موقع اعلام رأی 122 نفر

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- شروع میشود به انتخاب کمیسیون داخله عده اعضای کمیسیون دوازده نفر عده حضار در موقع اعلام رأی 122 نفر

(آرا اخذ شد)

رئیس- انتخاب کمیسیون خارج شروع میشود. عده اعضای کمیسیون دوازده نفر عده حضار در موقع اعلام رأی 121 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون طرق انتخاب میشود عده اعضای آن دوازده نفر. عده حضار در موقع رأی 120 نفر

(اخذ آرا شد)

رئیس- کمیسیون نظام را انتخاب میکنیم - عده اعضای کمیسیون شش نفر عده حاضرین در موقع اعلام رأی 122 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- از آقایان نظار خواهش میشود که در تعیین و استخراج آراء اعضای کمیسیون‌ها زودتر اقدام بفرمایند که برای روز سهشنبه صبح که مجلس تشکیل میشود کمیسیونها حاضر باشند. یک تلگرافی هم از ارامنه ساری رسیده است دائر به تعزیت که به عرض مجلس میرسد اگر تصویب میفرمایید چون کار دیگری در دستور نداریم شروع کنیم به اجرای مراسم تحلیف (صحیح است)

3- اجرای مراسم تحلیف

(در این موقع حضار به احترام ورود کلام‌الله مجید قیام نموده و آقایان ذیل در حضور قرآن کریم مطابق اصل 11 قانون اساسی به ترتیب ذیل قسم یاد نموده و قسمنامه را امضا نمودند:)

بسم الله الرحمن الرحیم‌: من که در ذیل امضا میکنم خداوند را به شهادت میطلبم و به قرآن مجید قسم یاد میکنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوع شده است مهماامکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران

آقایان: حاج‌ میرزا حسن‌خان اسفندیاری - بیات - طباطبائی‌دیبا- مؤیداحمدی- کاشف - پالیزی- ارباب کیخسرو- مخبرفرهمند- مرآت‌اسفندیاری- رضوی- صفوی - حاج‌محمدرضا بهبهانی- حیدری‌مکری- حاج‌غلام‌حسین ملک- مؤیدقوامی- کازرونیان- دبستانی- حسن آقاقزوینی- سلطانی شیخ‌الاسلامی- کفائی- دادور- طهران‌چی- دکتر ادهم- احتشام‌زاده- نیک‌پور- آقاسیدحبیب‌الله لاریجانی- آقامیرزاسیداحمد بهبهانی- شباهنگ - میرزاعباس‌خان مسعودی- اعظم‌زنگنه- فزونی- ساگینیان - میرزاموسی‌خان مرآت- شیخ‌الاسلام ملایری- مصباح‌فاطمی- معتضدی- علوی‌سبزواری- حاج‌مختار مشیر- دکتر لقمان- حاج‌محمدرضا اردبیلی- منصف.

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز سهشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور اجرای بقیه مراسم تحلیف و معرفی کمیسیونهایی که انتخاب شدهاند (صحیح است)

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293507!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)