کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 49 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 آبان‌‌ماه 1312 (30 رجب 1352(  

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ ابراز تأسف از فوت مرحوم مفتى

3 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 49

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 آبان‌‌ماه 1312 (30 رجب 1352(

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

2 ـ ابراز تأسف از فوت مرحوم مفتى

3 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز سه شنبه 23 آبان ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: رهنما ـ ملک مدنی ـ محلوجی ـ نواب یزدی ـ اعظم زنگنه ـ طهرانچی ـ اقبال ـ یونس آقا وهاب‌زاده شریعت‌زاده ـ چایچی ـ کورس ـ همراز ـ محسن آقای مهدوی

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر امیر اعلم ـ دکتر طاهری ـ اسدی ـ لیقوانی ـ بیات ـ اسفندیاری ـ دکتر ادهم ـ مسعود ثابتی ـ آقا رضا مهدوی ـ قوام ـ مسعودی خراسانی

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- ابراز تأسف از فوت مرحوم مفتى ختم جلسه

رئیس ـ چه قدر دشوار است که باز از فقدان دوست و همکارى صحبت کنیم. (صحیح است.)

و چه ناگوار است که با این گونه حوادث‌المناک روبه‌رو شده و فقدان محبى را در جرگه خودمان معاینه نماییم (صحیح است.)

این سومین حادثه‌ای‌ست که در فاصله کمى ما را محزون ساخته به روحیات ما تکان داده و ما را به استقبال یک امر محتومى آگاه مى‌کند مرحوم مفتى مرد فاضلى بود که هر وقت در مطلبى اظهار نظر مى‌کرد همه مى‌یافتند که نظرى سنجیده و حرفى فهمیده است در اخلاق و معرفت تا آنجا ترقى کرده بود که از خودنمایى و تظاهر خوددارى داشت و تا به ضرورت حرف نمى‌زد دانسته نمى‌شد که در این مرد ساکت چه قدر عمق و تأمل است. (صحیح است.)

همه آقایان مى‌دانند که نمودن و خودنمایى رویه مردمان بى‌فضیلت است و هر مرد فاضلى دریغ دارد که به این طبقه ملحق شود (صحیح است) مفتى به ادراک این مرتبه نائل شده بود کم حرف مى‌زد ولى وقتى هم حرف مى‌زد همه مى‌فهمیدند که گوینده مردى دقیق و عمیق است (صحیح است.)

یکى دیگر از صفات برجسته آن مرحوم ثبات در دوستى و استحکام عقیده بود (صحیح است).

+++

همه دوستانش به او اعتماد داشتند و حرف او را به آسانى باور مى‌کردند و مى‌دانستند که با مردى پرهیزگار روبه‌رو هستند (صحیح است) غالب اعضاى محترم کمیسیون و مخصوصاً آقاى وزیر عدلیه جامعیت فکر ایشان را درخور استفاده مى‌دانستند (صحیح است.)

خداوند به پاداش مکارم اخلاقى که در این مرد درست‌کار بود او را غریق رحمت فرماید.

به احترام آن مرحوم جلسه را ختم و جلسه فردا دوشنبه سه ساعت به ظهر خواهد بود دستور هم لوایح موجوده (صحیح است.)

(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293413!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)