کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 48 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 26 اسفند 1314  

فهرست مطالب:

تصویب صورت‌مجلس‏

شور دوم لایحه متمم قانون دانشگاه و دانشسرا

تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه‏

شور و تصویب بودجه کل 1315 مجلس‏

5- تصویب چهار فقره مرخصی

موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏10

جلسه: 48

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 26 اسفند 1314

فهرست مطالب:

تصویب صورت‌مجلس‏

شور دوم لایحه متمم قانون دانشگاه و دانشسرا

تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه‏

شور و تصویب بودجه کل 1315 مجلس‏

5- تصویب چهار فقره مرخصی

موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)

صورت‌ مجلس چهارشنبه 20 اسفند را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه ـ آقایان: منصف ـ جرجانی

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: دبستانی ـ پالیزی ـ ناصری ـ میرزایی

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر ادهم ـ کاشف ـ نیک‌پور ـ علی وکیلی ـ ملایری ـ اسکندری ـ فرشی ـ معدل ـ دکتر جوان ـ افخمی.

تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظری نیست (نمایندگان ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

شور دوم و تصویب لایحه متمم قانون دانشگاه و دانشسرا

رئیس ـ شور دوم خبر کمیسیون معارف راجع‌به متمم قانون دانشگاه و دانشسرا

کمیسیون معارف در تاریخ 23 و 12 و 14 با حضور آقای وزیر معارف تشکیل و لایحه نمره 61124 دولت راجع‌به متمم قانون دانشگاه را برای شور ثانی تحت شور و مداقه قرار داده و با در نظر گرفتن پیشنهادهای آقایان نمایندگان که در موقع شور اول تقدیم کرده بودند مواد ذیل را تنظیم نموده و اینک خبر آن برای تصویب تقدیم می‌شود:

ماده 1ـ فارغ‌التحصیل‌های دوره متوسطه هنرستان موسیقی که مطابق برنامه مخصوص تحصیل کرده باشند در زمره فارغ‌التحصیل‌های دانشسرا‌های مقدماتی محسوب و مشمول مقررات مربوطه قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند 1313 می‌باشند و وزارت معارف قرار استخدام آنها را بر طبق نظامنامه مخصوص خواهد داد.

تبصره ـ آموزگاران موسیقی و سرود که از محل اقامت

+++

اصلی خود به خارج اعزام می‌شوند مادام که در آن محل باقی هستند مطابق نظامنامه که در متن این قانون بدان اشاره شده ممکن است تا دو ثلث مقرری خود را به عنوان مدد معاش اضافه دریافت دارند.

ماده 2 ـ درجه استادان که مانند دانشیاران آخرین حقوقشان مدرک تعیین درجه می‌باشد هر گاه از درجه تجاوز نموده ولی به درجه بالاتر نرسیده باشد بر طبق درجه بالاتر تعیین خواهد شد و کسانی که در موقع اجرای قانون مزبور کمتر از حقوق درجه یک گرفته‌اند درجه آنها یک است و وزارت معارف در موقع مقتضی با داشتن اعتبار کسر حقوق این اشخاص را ترمیم می‌نماید.

حقوق‌ ماهیانه درجه یک استادی در سال‌های 1314 و 1315 یک هزار و یکصد ریال است و از آن به بعد همه ساله بر طبق قانون بودجه معین خواهد شد.

تبصره ـ مقصود از آخرین حقوقی که در ماده 12 قانون دانشسراها و ماده 16 قانون تأسیس دانشگاه برای درجه دبیران و دانشیاران و استادان مأخذ قرار داده شده است مجموع کلیه حقوقی است که در آن تاریخ از ادارات و مؤسسات معارفی دریافت می‌کرده‌اند.

رئیس ـ مذاکره در لایحه وزارت معارف است. آقای معدل

معدل ـ موسیقی هم یکی از ارکان اولیه استقلال ملیت یک کشور است در قسمت موسیقی ما که از سابق داشتیم اخیراً یک هرج و مرج‌هایی پیدا شده بود حالا که هنرستان موسیقی ایجاد شده بنده خواستم نظر آقای وزیر معارف را بفهمم که در این قسمت چه نظری دارند آیا همان موسیقی سابق را به صورت نت در می‌آورند یا این که موسیقی دیگری را به جای این معمول می‌کنند در هر حال خواستم در این باب نظرشان را مستحضر شوم و یکی هم راجع‌به تعمیم آن در مدارس و آشنا شدن شاگردان و نوآموزان در این قسمت هم نظرشان را خواستم مستحضر شوم.

وزیر معارف ـ موضوع توضیحات در اطراف موسیقی چیزی نیست که بنده اینجا بتوانم عرض کنم مگر این که آقای معدل لطفاً خودشان به هنرستان تشریف بیاورند و در آنجا بشنوند.

(نمایندگان ـ صحیح است ـ صحیح است مخالفی نیست)

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول:

ماده اول ـ فارغ‌التحصیل‌های دوره متوسطه هنرستان موسیقی که مطابق برنامه مخصوص تحصیل کرده باشند در زمره فارغ‌التحصیل‌های دانش سرای مقدماتی محسوب و مشمول مقررات مربوطه قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند 1313 می‌باشند و وزارت معارف قرار استخدام آنها را بر طبق نظامنامه مخصوص خواهد داد.

تبصره ـ آموزگاران موسیقی و سرود که از محل اقامت اصلی خود به خارج اعزام می‌شوند مادام که در آن محل باقی هستند مطابق نظامنامه که در متن این قانون بدان اشاره شده ممکن است تا دو ثلث مقرری خود را به عنوان مدد معاش اضافه دریافت دارند.

رئیس ـ آقای اعتبار.

اعتبار ـ بنده یک تبصره پیشنهاد کرده‌ام بفرمایید قرائت شود بعد توضیحاتم را بدهم تا اگر موافقت کردند ضمیمه ماده بشود.

تبصره پیشنهادی آقای اعتبار:

شرح ذیل را به عنوان تبصره (2) به ماده دوم پیشنهاد می‌کنم:

تبصره 2 ـ سنوات خدمت مشمولین ماده دوازده در صورتی‌ که جز خدمت رسمی آنها محسوب می‌گردد، که حقوق تقاعد گذشته را بر طبق قوانین مربوطه نقداً یا اقساطاً تأدیه نمایند.

رئیس ـ بفرمایید.

اعتبار ـ این تبصره را که بنده پیشنهاد کردم عین ماده 16 نظامنامه است که در کمیسیون معارف گذشته همان‌طور

+++

که قرائت شد یک مرتبه دیگر هم بنده قرائت می‌کنم که ذهن آقایان متوجه شود بعد توضیحاتش را عرض کنم. (سنوات خدمت مشمولین ماده 12 در صورتی جزء خدمت رسمی آنها محسوب می‌گردد که حقوق تقاعد گذشته را بر طبق قوانین مربوطه نقداً یا اقساطاً تأدیه نماید.) ماده دوازده قانون تربیت معلم که نوزدهم اسفند‌ماه است موادش را می‌خوانم می‌نویسد: ماده دوازده: وزارت معارف مجاز است که لیسانسیه‌‌های فعلی دانش‌سراهای عالی را که مشمول قانون استخدام کشوری هستند و نیز اشخاصی را که دارای دیپلم کامل متوسطه یا بالاتر بوده و تا اول فروردین سه سال در مدارس به شغل معلمی یا ناظمی یا مدیری مشغول بوده‌اند مشمول مقررات این قانون قرار داده و رتبه آنها را مطابق آخرین حقوق دریافتی تعیین نماید. البته ماده 16 منظور از تصویبش در کمیسیون معارف و وزارت معارف این بوده است که این آقایانی که سابقاً به صورت کنترات مستخدم بوده‌اند و بعد آمده‌اند به عنوان معلمی مطابق این قانونی که تصویب شده است برای آنها مراتبی قائل شده‌اند مطابق آن خدمات گذشته که داشته‌اند به صورت کنترات در صورتی که حقوق تقاعدشان را بپردازند جزء خدمت‌شان منظور شود چون الآن آنها مستخدمین رسمی هستند و هر کدام پانزده سال و شانزده سال کار کرده‌اند خدمت کرده‌اند و آخرین حقوق هم که مدرک رتبه آنها شده است و مطابق آن قانون هم با آنها رفتار شده است و مستخدم رسمی هستند ولی اینها هیچ وقت نمی‌توانند متقاعد شوند برای این که عمری را به صورت کنترات خدمت کرده‌اند و البته منظور ماده شانزدهم هم این بوده است که آن مدت خدمت را تقاعد قبول کند که جزء خدمت آنها محسوب شود به شرط این که حقوق تقاعدشان را بپردازند به نظر بنده این نظر صحیحی است که کمیسیون معارف و وزارت معارف اتخاذ کرده است و عمل نموده‌اند فقط چیزی را که بنده شنیدم این است که اداره تقاعد در اصل موضوع کاملاً موافق است خود بنده هم صحبت کرده‌ام زیرا اینها یک مبلغ مؤثری پول خواهند داد اگر این مدت خدمت آنها تصویب شود جزء سابقه خدمتشان هر کدام پانصد تومان، هزار تومان پول خواهند داد فقط چیزی را که اداره تقاعد ایراد می‌کند و صحیح هم هست این است که می‌گوید این موضوع از کمیسیون معارف گذشته است و این باید قانونی باشد تا مجلس تصویب کند و بنده این ماده شانزده را که کمیسیون معارف تصویب کرده است پیشنهاد کردم و از آقای وزیر معارف هم استدعا می‌کنم که قبول بفرمایند که این جزء این قانون شود که به یک عده کمکی شده باشد و ضمناً یک کمکی هم به صندوق تقاعد شده باشد که یک مبلغی پول به صندوق تقاعد پرداخته شود.

وزیر معارف ـ این نظر ارفاقی که آقای اعتبار نسبت به دبیرهای مشمول ماده 12 اظهار فرمودند خیلی قابل تشکر است و بنده هم اظهار امتنان می‌کنم ولی منظور ایشان در نظامنامه مصوبه تأمین شده است و نظامنامه کمیسیون معارف خودش نظامنامه قانونی است و مذاکراتی هم که با اداره تقاعد به عمل آمده است این منظور را تأمین می‌کند و عملی خواهد شد و بنده خواهش می‌کنم که پیشنهادشان را مسترد دارند که این قانون زودتر تصویب شود.

اعتبار ـ بنده با این که آقای وزیر معارف می‌فرمایند که قضیه اشکالی ندارد و عملی خواهد شد بنده پیشنهاد را استرداد می‌کنم.

رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است (نمایندگان ـ مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده نود و هفت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی یکصد و هشت نفر. با 97 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: کازرونیان ـ دکتر اهری ـ فرج‌الله آصف ـ اورنگ ـ دکتر سمیعی ـ بیات ـ لاریجانی ـ مرآت اسفندیاری ـ رضوی ـ مسعودی‌خراسانی ـ مؤیدقوامی ـ نیک‌پور ـ احتشام‌زاده ـ مرتضی وثوق ـ کاشف ـ محمدتقی شیرازی ـ غلام‌حسین ملک ـ موسی مرآت ـ نواب‌یزدی ـ ایزدی ـ قزوینی ـ اعتصام‌زاده ـ امیرابراهیمی ـ ملک‌زاده آملی ـ افشار ـ شجاع ـ حیدری ـ فرشی ـ شباهنگ ـ رفیعی ـ ابراهیم سمیعی ـ انوشیروانی ـ روحی ـ طالش‌خان ـ پارسا ـ صفاری ـ دبیرسهرابی ـ علی وکیلی ـ دولت‌شاهی ـ طباطبایی‌دیبا ـ مقدم ـ رهبری ـ فزونی ـ صدیق ـ حمزه‌تاش ـ مشیری ـ دهستانی ـ خواجه‌نوری ـ آزادی ـ خواجوی ـ دکتر ملک‌زاده ـ امیر نیرومند ـ محسن مهدوی ـ محمد وکیل ـ اردبیلی ـ جلایی ـ مصباح‌فاطمی ـ تربیت ـ شاهرودی ـ مژدهی ـ دکتر لقمان ـ ابراهیمی‌ریگی ـ ملایری ـ معدل ـ صادقی ـ معتضدی ـ پناهی ـ کاظم یزدی ـ میرزایی ـ مولوی ـ دکتر ادهم ـ دکتر طاهری ـ دربانی ـ نمازی ـ نایینی ـ عراقی ـ مؤیداحمدی ـ دکتر غنی ـ هزارجریبی ـ ثقة‌الاسلامی ـ کمالی ـ لیقوانی ـ نقابت ـ مجدضیایی ـ بیات‌ماکو ـ کیخسرو شاهرخ ـ ساگینیان ـ فتوحی ـ مرتضی امین ـ اعتبار ـ مسعودی ـ معتصم‌سنک ـ دکتر سنک ـ کفایی ـ دادور ـ گودرزی ـ سلطانی شیخ‌الاسلامی.

تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه‏

رئیس ـ آقای وزیر عدلیه

وزیر عدلیه ـ لایحه‌ای است تقدیم می‌کنم راجع‌به محاکمه جزایی و اداری مستخدمین مؤسسات خیریه و انتفاعی عام‌المنفعه که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند چون باید برای آنها هم نظاماتی در امور آداریش مقرر شود از حیث مقررات جزایی و محاکمات اداری.

شور و تصویب بودجه کل 1315 مجلس‏

رئیس ـ قانون بودجه مجلس شورای ملی راجع‌به سال 1315 مطرح است. خبر کمیسیون محاسبات قرائت می‌شود.

کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی در دو جلسه با حضور آقایان مباشرین لایحه بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی را تحت شور و مداقه قرار داد. و با توضیحاتی که از طرف مباشرت مجلس در اطراف مواد و ارقام آن داده شد یا عین آن موافقت حاصل و اینک خبر آن برای تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقای طباطبایی‌دیبا

طباطبایی‌دیبا ـ در اساس بودجه مجلس اشکال و اعتراضی نیست و با تأکیداتی که آقای رئیس فرمودند و با موافقتی که اداره مباشرت مخصوصاً آقای ارباب نموده‌اند نهایت صرفه‌جویی در بودجه مجلس شده است، این است که در اساسش اعتراضی نیست و صحیح هم هست ولی بنده یک تذکراتی داشتم که لازم می‌دانم خدمت آقایان عرض کنم که بلکه در موقع خودش یک اصلاحی بشود از ماده 6 و 7 این لایحه معلوم می‌شود که هیئت رئیسه قصد این را دارند که راجع‌به تشکیلات اداری مجلس یک تجدیدنظری بکنند بنده عقیده‌ام این است که این یک نظریه خیلی صحیحی است که باید در تشکیلات مجلس تجدیدنظری بشود ولی یک مطلبی بود که خواستم تذکر بدهم و آن این است که در نظامنامه داخلی مجلس یک عبارتی در یک ماده هست که حقیقتاً اداره مجلس را این ماده که عرض خواهم کرد دو قسمت کرده: یکی اداره مباشرت و یکی هم اداره تقنینیه عبارت ماده یک ترتیبی است که اداره مباشرت و اداره تقنینیه کآنه دو اداره مستقلی هستند در مقابل یکدیگر ریاست اداره تقنینیه با رئیس مجلس است و ریاست اداره مباشرت با مباشرین است در صورتی که بنده عقیده‌ام این است که این صحیح نیست دو اداره مستقل در یک اداره باشد تمام ادارات مجلس باید در تحت ریاست عالیه رئیس مجلس باشد عبارت ماده 136 نظامنامه داخلی این است که قرائت می‌کنم (شعبه تقنینیه در تحت ریاست و نظارت عالیه رئیس مجلس است ولی مخارجی که برای دوائر این شعبه لازم می‌شود باید قبل از وقت به تصدیق مباشرین رسیده باشد ـ شعبه اداری در تحت ریاست و نظارت مباشرین است) از این عبارت معلوم می‌شود که این دو اداره هست در مقابل هم یعنی ریاست اداره مباشرت با مباشرین و ریاست اداره تقنینیه منحصر به آقای رئیس مجلس است

+++

در صورتی که رئیس مجلس باید نظارت عالیه داشته باشد در تمام دوایر مجلس خواه اداره مباشرت باشد خواه اداره تقنینیه باشد البته اصلاح این قضیه موقوف است به این که نظامنامه مجلس را اصلاح بکنیم حالا این را بنده تذکر می‌دهم تا بعد اصلاح شود یک عرض دیگر بنده این بود که ماده 15 قانون استخدام را یعنی مستخدمین مجلس را مشمول کردیم به ماده 15 قانون استخدام کشوری، ماده پانزده قانون استخدام این ترتیب است که عرض می‌کنم: مراتب خدمت ادارات کشوری به قرار ذیل است:

ثباتی

منشی‌گری سوم

منشی‌گری دوم

منشی‌گری اول

مدیری شعبه

مدیری دایره

معاونت اداره

ریاست اداره

مدیری کل یا معاونت اداری

پس مستخدمین اداری مجلس را هم در این قانون که امروز تصویب می‌شود مشمول همین قانون کرده است ولی بنده که مطالعه می‌کردم عناوینی در این اقلام ذکر شده که مطابقت با این ماده ندارد مثلاً در اداره تقنینیه می‌نویسد معاونت اداری ریاست مجلس خیلی خوب رتبه 8 منشی و مترجم رتبه شش در صورتی که آنجا منشی رتبه چهار قائل شده است و این باید اصلاح شود همچنین دایره کابینه مدیر رتبه 6 است نه رتبه 7 این هم باید اصلاح شود دایره ضبط جاری و راکد باز مدیر رتبه 7 اگر این قانون شامل آن ماده قانون استخدام نمی‌شد عیبی نداشت ولی حالا که می‌خواهند مشمول بشوند مستخدمین اداری مجلس این عناوین را باید تصحیح کرد و نباید این‌طور نوشت باید یک طوری نوشت که تطبیق کند با رتبه اینها این هم یک عرض بنده بود که باید در نظر گرفته شود یکی هم در قانون استخدام کشوری یک ماده‌ای است که ماده 31 است بنده عقیده‌ام این است که این ماده هم باید مشمول اعضای مجلس بشود و آن این است که مستخدمین سالی یک‌ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق دارند در اینجا مواد 15 و 17 و 26 و 29 اینها را مشمول کرده‌ایم این ماده کمی غفلت شده است و این هم باید اضافه شود این یک عرض بنده بود، یکی هم اینجا این ماده چهارم قانون استخدام اعضا اداری مجلس است که در ماده چهارم قانون بودجه سال 1313 منظور شده که اینجا می‌نویسیم ملغی است و ظاهراً این راجع است به حقوق انتظار خدمت. بنده در اینجا در این اقلام هیچ ندیدم که برای منتظرین خدمت مجلس اعتباری گذشته باشد و باید اعتباری برای منتظرین خدمت باشد این هم یک عرض بنده و یک عرض دیگر بنده که اصلاح عبارتی است و آن راجع است به تبدیل این اسامی مستخدمین جزء این عنوان فراشباشی، سرایدار باشی بنده عقیده‌ام این است که اینها عبارات عهد قدیم است باید یک لفظ دیگری جای این لغات باشی و اینها گذاشت.

رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو.

ارباب کیخسرو ـ قسمت اول ایراد ایشان راجع‌به نظامنامه داخلی بود البته این را بنده جوابی ندارم عرض کنم چون همان قسمتی که فرمودند اگر اصلاحی لازم داشته باشد خود مجلس خواهد کرد، بطور کلی عرض می‌کنم که نمی‌دانم چه شده است که این اشتباه برای ایشان واقع شده است برای این که رؤسای مجلس همیشه همان قسمی که فرمودند ناظر به کلیات و جزئیات امور مجلس هستند و این چیز تازه نیست که الآن تذکر داده شود این اختیار هست راجع‌به تشکیلات به طوری که فرمودند همان قسمی که قبلاً هم مذاکره شد البته این بودجه که پیشنهاد شده است یک کمیسیونی معین شد برای ترتیب آن و چون فرصت نبود این بود که در قسمت تشکیلات واقعی کمیسیون

+++

فرصت نداشت و در ضمن بودجه آن اعتبارات را خواسته است و در اینجا فعلاً به طوری که ملاحظه می‌فرمایید رتبه و مقرری‌هایی که بوده است نوشته شده که بعد وارد به مراتب استحقاق هر کس بشود و روی استحقاق و احتیاجات تشکیلات واقعی خودش را بدهد و امیدواریم که این منظور حاصل شود. ماده 31 هم راجع‌به مرخصی یک‌ماهه این هم لازم نبوده است اینجا ذکر شود و آن قسمت موادی که اینجا ذکر شده است فقط راجع‌به رتبه بندی بوده است و مواد دیگری به جای خودش هست و در آن قسمت مرخصی مواد مخصوص از مجلس گذشته است و همان‌طور که در ماده ذکر شده در قوانین استخدامی موادی که برای مستخدمین مجلس است در آنجا تصریح دارد از آن جمله ماده 31 است که مشمول آن ماده هم هستند و از این حیث تصریحش لازم نبود. راجع‌به باشی‌ها هم اظهار فرمودند البته این تذکری که فرمودند صحیح است خود هیئت‌رئیسه هم متذکر این مسئله بوده است از همین جهت هم هست که در آنجا اختیاراتی خواسته شده است برای اصلاحات اساسی که مطابق مقتضیات امروز بشود و خواهد شد.

رئیس ـ آقای اورنگ

اورنگ ـ بنده با این بودجه با سراپاش موافقم و در هیچ کجای این بودجه اعتراضی ندارم فقط دو منظور دارم یکی توضیح است در ماده که به نظر بنده مجمل است (یا مجمل هم نیست بنده درست نیافتم) ممکن است یک توضیحی بدهند تا من مطلب را درست بیابم و یکی هم یک طرحی دارم که عرض می‌کنم اگر مباشرت با من موافقت کند در پایان آن موافقت اگر لازم باشد من پیشنهاد می‌کنم اگر موافقت من را هم ایشان نمی‌پذیرند موافقت کنند دیگر لازم به پیشنهاد هم نباشد. اما توضیح بنده در ماده سه است که به مباشرت مجلس اجازه داده می‌شود که اداره مباشرت مجاز است یکصد و چهل هزار تومان برای خرید ماشین‌آلات مطبعه از وزارت مالیه قرض کند و این قرض را در دو سال یعنی در سنه 15 و در سنه 16 هر سالی هفتاد هزار تومان به وزارت مالیه برگرداند. این درست ذیل این ماده ماده چهار است که می‌نویسد مباشرین مجلس مجاز است که در سنه 1315 تتمه عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و مجله مذاکرات را پس از استهلاک قسط قرضه باز به خزانه دولت بدهد. این را درست نیافتم اگر اداره مباشرت یکصد و چهل هزار تومان قرض کرده است قسط اول را از عواید مطبعه می‌دهد به وزارت مالیه چقدر؟ هفتاد هزار تومان پس معلوم می‌شود که مطبعه مجلس بعد از پرداخت این مبلغ قرضه به وزارت مالیه باز اضافه عواید دارد در سال 1315 این را نباید بدهد به خزانه؟ می‌دهد مقصود از این ماده این است که تمام وجوه را به خزانه می‌دهد اگر این‌طور نیست که یک توضیحی بدهند والا بنظر بنده این ماده یک قدری مبهم است و حالا توضیح بدهند ملتفت می‌شوم. یکی هم عرض من راجع‌به اعتبار خرید کتاب است که مبلغ دوازده هزار تومان اعتبار برای خرید کتاب منظور شده ممکن است در یک سالی دوازده هزار تومان کتاب پیدا نشود تا کتابخانه مجلس آن کتاب را بخرد و بیاورد موافق قانون بودجه اگر نخریدند و سال مالی گذشت این اضافه که از این اعتبار باقیمانده باید به عنوان صرفه‌جویی به دولت رد کرده باشد، بنده پیشنهادی دارم به اداره مباشرت این است که اگر مثلاً در یک سال چهار هزار تومان کتاب مفید پیدا شد و به کتابخانه مجلس فروخته شد هشت هزار تومان باقی می‌ماند این مبلغ را با یک پیشنهادی که بنده می‌کنم و مباشرت موافقت کنند آن مبلغ اضافی را بگذارند برای ترجمه کتب این یک اعتبار باشد بگذارند در دست مباشرت مجلس که هر سال هر مقدار کتاب پیدا شد و کتابخانه خرید وجه آن را از این دوازده هزار تومان بدهد اگر چنانچه کتابی که در نظر دارند پیدا نشد و در پایان سال هزار تومان یا دو هزار تومان اضافه پیدا شد آن اضافه برگشت به صندوق نکند به عنوان اضافه و به موجب این قانونی که الآن می‌گذرد مختص باشد

+++

برای ترجمه کتب مفیده اگر موافقت می‌فرمایند که نوشته شود اگر هم نمی‌کنند که عرضی ندارم.

رئیس ـ آقای ارباب

ارباب کیخسرو ـ در قسمت یک میلیون و چهارصدهزار ریال قرضه که سؤال فرمودند به نحوی که در خارج هم توضیح داده شد برای تکمیل مطبعه مجلس است ما برای تکمیل مطبعه مجبور هستیم تهیه لازم ببینیم تا تأمین کند مخصوصاً قسمت‌های رجوعات مالی را به مطبعه که از طرف دولت رجوع می‌شود پیش‌بینی که در این باب شده است و با وزارت مالیه هم توافق نظر شده است این است که ما برای تکمیل مطبعه مجلس دو میلیون و ششصد و شصت هزار ریال ما لازم داریم البته در نظر آقایان هست که در بودجه 1309 اعتبار به مباشرت مجلس داده شد که فاضل عایدات مطبعه را تا پنج سال به مصرف تکیمل لوازم مطبعه برساند آخر 1314 انقضا مدت است علاوه بر مصارفی که در ظرف این پنج سال شده است مطابق میزانی که گرفته‌ایم انتظار می‌رود که در حدود یک میلیون و دویست و شصت هزار ریال ما فاضل عایدات این پنج سال را ذخیره داشته باشیم از این جهت برای آن خریدی که عرض کردم ما یک میلیون و چهارصد هزار ریال لازم داشتیم که وزارت مالیه موافقت کرده است به قرض ما بدهد. اما این قرضی که وزارت مالیه می‌دهد (حالا توضیح اینجا لازم است) مستقیماً از خزانه نیست این قرضا را از محل دیگر می‌دهد از این جهت ما قرض را باید به آن محل بدهیم و فاضل عایداتمان هرچه شد به خزانه داده می‌شود موقع را هم مغتنم می‌دانم که این نکته را عرض کنم که در بودجه پیشنهادی دولت در آن جا در قسمت عایدات، عایدات مطبعه مجلس به خزانه مملکت را فقط هفتصد هزار ریال نوشته بودند در صورتی که اینجا یک اشتباهی شده است که بعد هم خاطر آقای وزیر مالیه را متوجه کردم ولی موقع گذشته و بودجه تصویب شده بود آنچه که مطبعه مجلس برمی‌گرداند و امیدواریم برگرداند در حدود یک میلیون و هفتصد هزار ریال باشد نه هفتصد هزار ریال (صحیح است ـ انشاء‌الله) پس اینجا یک میلیون ریال به حساب عایدات کمتر آورده بودند در صورتی که مطبعه مجلس انتظار می‌رود یک میلیون و هفتصد هزار ریال در سال آینده تسلیم خزانه مملکت نماید (صحیح است) و اینجا یک اشتباهی شده بوده است و به طوری که در بودجه حاضر ملاحظه می‌فرمایید ما در حدود هشتصد و بیست هزار ریال و کسری اعتبار می‌گیریم در ضمن بودجه مجلس که از وزارت مالیه برای مطبعه بگیریم و ما عین این را برمی‌گردانیم چون آنچه که برای مطبعه مجلس گرفته می‌شود جزو خرج و بودجه مجلس نیست آنچه که می‌گیریم عین آن را علاوه بر عایداتش برمی‌گردانیم به خزانه (صحیح است) و جمعاً روی هم رفته امیدواریم که یک میلیون و هفتصد هزار ریال بتوانیم برگردانیم. راجع‌به کتابخانه که فرمودید البته در نظر آقا هست که در خارج بعضی از آقایان عقیده داشتند که این اعتبار کم است مخصوصاً آقای وثوق عقیده داشتند که این اعتبار کم است و آقا تصور می‌کنند که شاید زیاد هم بیاید ولی به آقای نماینده محترم بنده اطمینان می‌دهم که زیاد نخواهد آمد و تازه اگر ممکن بود ما اعتبار زیادتر هم بگیریم این‌قدر مورد احتیاج است، این‌قدر هم کتاب هست، این‌قدر هم محل خرید است که هیچ چیزی باقی نخواهد ماند و محتاج به زیادتر از آن هم خواهیم بود (صحیح است ـ مذاکرات کافی است)

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

قانون بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و پانزده

مجلس شورای ملی‏

ماده اول ـ برای مخارج دوازده‌ ماهه سال هزار و سیصد و پانزده مجلس شواری ملی مبلغ شش میلیون و نهصد و

+++

سی و دو هزار و هفتصد و بیست ریال موافق فقره (1) الی (4) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

رئیس ـ موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم ـ برای حقوق و مخارج دوازده‌ماهه مطبعه مجلس مبلغ هشتصد و بیست و هفت هزار و دویست و هشتاد ریال موافق فقره (1) و (2) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

رئیس ـ کسانی که با ماده دوم همراهند قیام فرمایند (عده زیادی قیام کردند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم ـ مجلس شورای ملی به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از وزارت مالیه قرض کرده و به مصرف خرید ماشین‌آلات جدید مطبعه برساند و قرض مزبور را از محل عواید سال‌های 1315 و 1316 مطبعه مجلس دوساله بپردازد.

رئیس ـ موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (عده قیام کردند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم ـ مباشرت مجلس مجاز است که تتمه عواید سال 1315 مطبعه مجلس و باغ بهارستان و مجله مذاکرات مجلس را بعد از استهلاک قسط قرضه فوق به خزانه مملکت عاید دارد.

رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم ـ قوانین موضوعه استخدامی مربوطه به وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله که تاکنون به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و نظامنامه‌های مربوطه به آن شامل اعضا اداری مجلس (به جز مواردی که در خود قوانین و قانون استخدام اعضاء اداری مجلس صراحت تامه دارد) نبوده و نیست و مواد 15 ـ 17 ـ 26 و 29 قانون استخدام کشوری نیز شامل اعضای اداری مجلس بوده و تبصره ماده 1 قانون استخدام اعضای اداری مجلس مصوب 21 بهمن‌ماه 1304 و ماده واحده مصوب 9 تیر‌ماه 1308 و ماده 4 قانون بودجه سال 1313 مجلس شورای ملی مصوب 27 اسفند 1312 ملغی است.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده ششم ـ هیئت‌رئیسه مجلس هر اصلاح و تغییری که مقتضی بدانند در نظامنامه قانونی مستخدمین جزء مجلس که به موجب ماده چهارم قانون استخدام اعضای اداری مجلس تدوین شده است داده و به موقع اجرا گذارند و نظامنامه مزبور کماکان در حکم قانون است.

رئیس ـ موافقین با ماده ششم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم ـ مجلس شورای ملی به هیئت‌رئیسه اجازه می‌دهد که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به سوابق استخدامی اعضاء اداری و مستخدمین جزء مجلس رسیدگی نموده هر یک از آنها را که مستحق ترفیع و دریافت اضافه حقوق تشخیص می‌دهند، طبق مقررات مواد فوق و قانون استخدام اعضای اداری مجلس شورای ملی رفتار نموده، تفاوت حقوق ترفیعی و اضافه آنها را از محل اعتباری که جهت ترفیعات و اضافات در بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی پیش‌بینی شده از اول سال مزبور تأدیه نمایند.

رئیس ـ موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد با ورقه آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده یک صد و پنج ورقه سفید شمرده شد)

+++

رئیس ـ عده حاضرین در موقع اعلام رأی یکصد و دوازده نفر به اکثریت یکصد و پنج رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: نائینی ـ حیدری ـ کاظم یزدی ـ مسعودی ـ لیقوانی ـ دکتر سنک ـ رفیعی ـ شجاع ـ دهستانی ـ محیط ـ رضوی ـ مسعودی‌خراسانی ـ ملک‌مدنی ـ گودرزی ـ معتصم‌سنک ـ روحی ـ دربانی ـ نوبخت ـ امیرابراهیمی ـ لاریجانی ـ وثوق ـ افشار ـ انوشیروانی ـ دکتر ادهم ـ کمالی ـ علوی ـ هزارجریبی ـ مرتضی امین ـ نیک‌پور ـ مولوی ـ دکتر لقمان ـ دکتر سمیعی ـ نمازی ـ افخمی ـ اعتصام‌زاده ـ طالش‌خان ـ عراقی ـ کاشف ـ محمدتقی شیرازی- ایزدی ـ طباطبایی‌دیبا ـ احمد مؤیدقوامی ـ ثقة‌الاسلامی ـ دکتر طاهری ـ معتضدی ـ دکتر غنی ـ دادورـ خواجه‌نوری ـ مرآت اسفندیاری ـ فرج‌الله آصف ـ دکتر اهری ـ شاهرودی ـ تربیت ـ نواب‌یزدی ـ اردبیلی ـ علی وکیلی ـ ملک‌زاده آملی ـ حمزه‌تاش ـ پناهی ـ قزوینی ـ مژدهی ـ میرزایی ـ نقابت ـ پارسا ـ صدیق ـ مهدوی ـ سلطانی ـ شیخ‌الاسلامی ـ مؤید احمدی ـ صادقی ـ فتوحی ـ مخبرفرهمند ـ مصباح‌فاطمی ـ جلایی ـ ابراهیم سمیعی ـ علوی‌سبزواری ـ حبیبی ـ معدل ـ مشیری ـ ملایری ـ محمدرضا بهبهانی ـ ابراهیمی‌ریگی ـ صفوی ـ محمد وکیل ـ اسکندری ـ کیخسرو شاهرخ ـ بیات‌ماکو ـ مجدضیایی ـ دولت‌شاهی ـ امیر نیرومند ـ ساگینیان ـ دبیرسهرابی ـ رهبری ـ صفاری ـ آزادی ـ خواجوی ـ دکتر ملک‌زاده ـ غلام‌حسین ملک- مقدم ـ موسی مرآت ـ دکتر ضیاء ـ کفایی ـ کازرونیان ـ اورنگ.

تصویب 5 فقره مرخصی‏

رئیس ـ پنج فقره خبر از کمیسیون عرایضی و مرخصی راجع‌به مرخصی آقایان نمایندگان قرائت می‌شود:

خبر مرخصی آقای مژدهی:

آقای مژدهی برای انجام امور محلی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ 16 فروردین 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای مژدهی قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. خبر مرخصی آقای غلامحسین ملک:

آقای غلام‌حسین ملک برای انجام امور محلی و مسافرت به شیراز تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ 17 فروردین 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای غلام‌حسین‌ملک قیام فرمایند (جمعی قیام کردند) تصویب شد. خبر دیگر:

خبر مرخصی آقای همراز

آقای همراز برای گرفتاری و اصلاح امور شخصی تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ 17 اسفند 1314 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت داشته اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای همراز قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. خبر مرخصی آقای وکیل

آقای محمد وکیل برای رسیدگی به امور محلی تقاضای 20 روز مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای محمد وکیل قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. خبر مرخصی آقای مؤیدثابتی

آقای مؤیدثابتی برای اصلاح امور شخصی تقاضای یازده روز مرخصی از تاریخ هفدهم فروردین 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای مؤید ثابتی قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد.

موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

قانون‏

متمم قانون دانش‌سراها و دانشگاه

ماده 1 ـ فارغ‌التحصیل‌های دوره متوسطه هنرستان موسیقی که مطابق برنامه مخصوص تحصیل کرده باشند در زمره فارغ‌التحصیل‌های دانشسرای مقدماتی محسوب و مشمول مقررات مربوطه قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند 1313 می‌باشند و وزارت معارف قرار استخدام آنها را بر طبق نظامنامه مخصوص خواهد داد.

تبصره ـ آموزگاران موسیقی و سرود که از محل اقامت اصلی خود به خارج اعزام می‌شوند مادام که در آن محل باقی هستند مطابق نظامنامه که در متن این قانون بدان اشاره شده ممکن است تا دو ثلث مقرری خود را به عنوان مدد معاش اضافه دریافت دارند.

ماده 2 ـ درجه استادان که مانند دانشیاران آخرین حقوق‌شان مدرک تعیین درجه می‌باشد هرگاه از درجه تجاوز نموده ولی به درجه بالاتر نرسیده باشد بر طبق درجه بالاتر تعیین خواهد شد و کسانی که در موقع اجرای قانون مزبور کمتر از حقوق درجه یک گرفته‌اند درجه آنها یک است و وزارت معارف در موقع مقتضی با داشتن اعتبار کسر حقوق این اشخاص را ترمیم می‌نماید.

حقوق‌ ماهیانه درجه یک استادی در سال‌های 1314 و 1315 یک هزار و یکصد ریال است و از آن به بعد همه ساله بر طبق قانون بودجه معین خواهد شد.

تبصره ـ مقصود از آخرین حقوقی که در ماده 12 قانون دانشسراها و ماده 16 قانون تأسیس دانشگاه برای درجه دبیران و دانشیاران و استادان مأخذ قرار داده شده است مجموع کلیه حقوقی است که در آن تاریخ از ادارات و مؤسسات معارفی دریافت می‌کرده‌اند.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری‏

قانون‏

بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی

ماده اول ـ برای مخارج دوازده‌ ماهه سال هزار و سیصد و پانزده مجلس شواری ملی مبلغ شش میلیون و نهصد و سی و دو هزار و هفتصد و بیست ریال موافق فقره (1) الی (4) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده دوم ـ برای حقوق و مخارج دوازده‌ماهه مطبعه مجلس مبلغ هشتصد و بیست و هفت هزار و دویست و هشتاد ریال موافق فقره (1) و (2) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده سوم ـ مجلس شورای ملی به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از وزارت مالیه قرض کرده و به مصرف خرید ماشین‌آلات جدید مطبعه برساند و قرض مزبور را از محل عواید سال‌های 1315 و 1316 مطبعه مجلس دوساله بپردازد.

+++

ماده چهارم ـ مباشرت مجلس مجاز است که تتمه عواید سال 1315 مطبعه مجلس و باغ بهارستان و مجله مذاکرات مجلس را بعد از استهلاک قسط قرضه فوق به خزانه مملکت عاید دارد.

ماده پنجم ـ قوانین موضوعه استخدامی مربوطه به وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله که تاکنون به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و نظامنامه‌‌های مربوطه به آن شامل اعضاء اداری مجلس (به جز مواردی که در خود قوانین و قانون استخدام اعضاء اداری مجلس صراحت تامه دارد) نبوده و نیست و مواد 15 ـ 17 ـ 26 و 29 قانون استخدام کشوری نیز شامل اعضاء اداری مجلس بوده و تبصره ماده 1 قانون استخدام اعضاء اداری مجلس مصوب 21 بهمن‌ماه 1304 و ماده واحده مصوب 9 تیر‌ماه 1308 و ماده 4 قانون بودجه سال 1313 مجلس شورای ملی مصوب 27 اسفند 1312 ملغی است.

ماده ششم ـ هیئت‌رئیسه مجلس هر اصلاح و تغییری که مقتضی بدانند در نظامنامه قانونی مستخدمین جزء مجلس که به موجب ماده چهارم قانون استخدام اعضای اداری مجلس تدوین شده است داده و به موقع اجرا گذارند و نظامنامه مزبور کماکان در حکم قانون است.

ماده هفتم ـ مجلس شورای ملی به هیئت رئیسه اجازه می‌دهد که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به سوابق استخدامی اعضاء اداری و مستخدمین جزء مجلس رسیدگی نموده هر یک از آنها را که مستحق ترفیع و دریافت اضافه حقوق تشخیص می‌دهند طبق مقررات مواد فوق و قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی رفتار نموده تفاوت حقوق ترفیعی و اضافه آنها را از محل اعتباری که جهت ترفیعات و اضافات در بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی پیش‌بینی‌شده از اول سال مزبور تأدیه نمایند.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و ششم اسفند‌ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل ریال

ملاحظات

تفصیل ماده (1)

فقره (1)

         

مقرری آقایان نمایندگان و تفاوت مقرری ریاست مجلس

131

ـ

4752000

4752000

 

فقره (2)

تقنینیه

         

معاونت اداری ریاست مجلس

1

8

29640

   

منشی و مترجم

1

6

14880

   

دایره کابینه

         

مدیر

1

7

19680

   

معاون

1

6

16080

   

عضو

4

5

49680

   

عضو

2

4

18360

   

دایره ضبط جاری و راکد

         

مدیر

1

7

21240

   

معاون و عضو

2

5

23880

   

عضو

1

4

9480

   

عضو

1

3

6720

   

دایره تندنویسی و تحریر صورت‌مجلس

         

مدیر

1

7

21240

   

معاون و تندنویس

5

5

60840

   

تندنویس

6

4

54480

   

تندنویس

2

3

13440

   

دایره قوانین و مطبوعات

         

مدیر

1

7

21240

   

معاون و عضو

4

5

48720

   

عضو

1

3

6240

   
     

435840

4752000

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل ریال

ملاحظات

     

435840

4752000

 

عضو

2

2

10080

   

شعبه کمیسیون‌ها

         

مدیر

2

6

16080

   

معاون

1

5

12000

   

عضو

1

4

9480

   

شعبه ارسال مراسلات

         

مدیر

1

5

12840

   

عضو

1

3

6240

   

اعتبار خصوصی

   

6000

   

فقره (3)

     

508560

 

مباشرت

         

معاونت اداری مباشرت

1

8

29640

   

منشی

1

5

12840

   

اداره محاسبات کل

         

رئیس

1

8

29640

   

معاون

1

5

12840

   

منشی

1

4

8880

   

محاسب

3

3

19680

   

ضباط

1

2

5040

   

شعبه صندوق

         

مدیر

1

6

16080

   

عضو

1

3

6240

   

دایره کتابخانه

         

مدیر

1

7

22920

   

معاون

1

3

6240

   

عضو

2

3

12480

   
     

182520

5260560

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل ریال

ملاحظات

شعبه پرسنل

   

182520

5260560

 

مدیر

1

5

12840

   

عضو

1

3

7200

   

عضو

1

1

3840

   

شعبه ملزومات

         

مدیر

1

5

12840

   

عضو

1

3

6240

   

دایره مجله مذاکرات مجلس و توزیع لوایح

         

مدیر

1

7

22920

   

عضو

1

کنتراتی

12000

   

عضو

1

5

12840

   

عضو

1

4

9480

   

عضو

2

3

13440

   

دایره تفتیش

         

مدیر

1

7

21240

   

معاون

1

4

9480

   

عضو

2

3

12960

   

مستخدمین جزء

         

مأمور متفرقه و ناظر

2

 

10320

   

دربان‌باشی و دربان

5

 

25320

   

مسئول امور برقی و مکانیکی با عضو

2

 

8880

   

تلفنچی

2

 

7200

   

پیشخدمت باشی و پیشخدمت

25

 

96360

   

سرایدار باشی و سرایدار

20

 

71880

   

آبدار و سقا

6

 

22440

   

فراش‌باشی و فراش

14

 

43440

   
     

625680

5260560

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل ریال

ملاحظات

     

625680

5260560

 

باغبان‌باشی و گل‌کار و باغبان

11

 

35280

 

دو نفر باغبان زیاد شده است

فوق‌العاده مأمورین کشیک تلگراف و پست و یک نفر نامه‌رسان

3

 

6240

   

شهریه ورثه نعمت‌الله پیشخدمت و عبدالله فراش

2

 

2520

   

اعتبار برای اضافات و ترفیعات فقرات 2 و 3 از ماده اول از آغاز سال 1315

   

72000

741720

 

فقره (4) مصارف

         

روشنایی

   

12000

   

آبدارخانه

   

36000

   

تنظیف

   

9000

   

ملزومات دفتری

   

23000

   

طبع لوایح

   

18000

   

صورت مذاکرات مجلس

   

24000

   

اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونه جراید

   

120000

   

مخارج ارسال مراسلات و مخابره تلگراف و آبونه تلفن

   

8000

   

فوق‌العاده پاسبانان مجلس

   

16000

   

ملبوس مستخدمین جزء سالی نفری دو دست

87

174 دست

26100

   

سوخت زمستانی

   

23000

   

مخارج جشن‌ها

   

25000

   

اعتبار مخارج پیش‌بینی نشده

   

39340

   

ساختمان و تعمیرات ابنیه

   

290000

 

قرضه بنایی سال 1314 مجلس از این محل پرداخته می‌شود

حق بیمه

   

15000

   

خرید فرش و اثاثیه و تعمیر اثاثیه سابق

   

160000

 

قرضه خرید فرش سال 1314 از این محل تأمین و پرداخته می‌شود

عیدی نوروز کارکنان مجلس

   

86000

930440

 

جمع کل ماده اول بودجه مجلس

     

6932720

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل ریال

ملاحظات

تفصیل ماده (2)

مطبعه مجلس

فقره (1)

     

6932720

 

مدیر

1

6

14880

   

معاون و مسئول تصحیح

1

3

7200

   

رئیس تفتیش

1

4

8880

   

معاون

1

3

6240

   

مسئول محاسبات

1

5

11040

   

محاسب

1

3

6240

   

محاسب

2

1

7680

   

مسئول ملزومات و صندوق

1

4

9480

   

منشی و ضباط

1

2

5040

   

مصحح

1

1

3840

   

مدیر گراورسازی

1

5

12000

   

معاون گراورسازی

1

4

9480

   

نقاش ورتوشه‌گر

1

3

6240

   

مستخدمین جزء

         

تحصیل‌دار

1

 

4440

   

ناظر

1

 

4440

   

کمک انبار و پیشخدمت و آبدار و فراش

8

 

20160

   

قسمت فنی

         

نقاش

1

کنتراتی

7200

   

گراورساز

7

 

17460

   

مسئول الکتریک

1

 

9600

   

عضو الکتریک

3

 

8160

   

مسئول ماشین‌خانه

1

 

8520

   
     

188220

6932720

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ سالیانه ریال

مبلغ کل ریال

ملاحظات

عضو ماشین‌خانه

   

188220

6932720

 

مسئول اشتروتیپی

26

 

54840

   

عضو اشتروتیپی

1

 

3360

   

مسئول حروف‌چینی

4

 

6600

   

حروف‌چین

1

 

6360

   

مسئول فرم‌بندی

19

 

38040

   

فرم بند

1

 

4680

   

مسئول صحافی

14

 

30600

   

صحاف

1

 

5160

   

مسئول صحافی اوراق بهادار

17

 

31680

   

صحاف اوراق بهادار

1

 

4560

   

مسئول افست و چاپ سنگی

25

 

33300

   

عضو افست و چاپ سنگی

1

 

8400

   

مسئول حروف‌ریزی و تیپوگراف

5

 

12000

   

عضو حروف‌ریزی و تیپوگراف

1

 

9600

   

اعتبار اضافه‌کاری کلیه قسمت‌های فنی و کارهای کنتراتی

2

 

5880

   
     

50000

   

متخصص فنی مطبعه

   

90000

 

حقوق مشارالیه به مارک خواهد بود و به نرخ روز تسعیر و تأدیه خواهد شد.

اعتبار برای ترفیعات و اضافه حقوق مستخدمین رسمی و کنتراتی و کارگران فنی مطبعه مجلس از آغاز سال 1315

   

36000

619280

 

فقره (2) مصارف

         

مصارف

   

150000

   

سوخت زمستانی

   

18000

   

اعتبار فوق‌العاده

   

13000

   

ملبوس مستخدمین جزء سالی نفری 2 دست (20 دست)

10

 

3000

   

عیدی نوروز کارکنان مطبعه

   

24000

208000

 

جمع ماده دوم

     

827280

 

جمع کل ماده اول و ماده دوم بودجه مجلس شورای ملی و مطبعه

     

7760000

 

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293552!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)