کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 16
[1396/05/29]

جلسه: 47 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1329  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق. مکى. رضوى‏

3-اجراى مراسم تحلیف از طرف آقاى معین‌زاده‏

4-وصول و قرائت گزارش مجلس سنا راجع به بودجه 1329 مجلس شوراى ملى و اخذ راى و تصویب قسمت‌هاى مالى آن‏

5-تقدیم لایحه یک دوازدهم تیر ماه بودجه کل کشور تقدیم یک فوریت و تصویب فوریت آن‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 16

 

 

جلسه: 47

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق. مکى. رضوى‏

3-اجراى مراسم تحلیف از طرف آقاى معین‌زاده‏

4-وصول و قرائت گزارش مجلس سنا راجع به بودجه 1329 مجلس شوراى ملى و اخذ راى و تصویب قسمت‌هاى مالى آن‏

5-تقدیم لایحه یک دوازدهم تیر ماه بودجه کل کشور تقدیم یک فوریت و تصویب فوریت آن‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1-تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس- نسبت به صورت جلسه اعتراضى نیست. آقاى دکتر بقایى‏

دکتر بقایى- در مطالبى که جلسه گذشته به عرض مجلس رساندم گفته بودم که مرحوم مشیرالدوله وزیر داخله بودند در صورتی که بعضى از آقایان که در مجلس بودند به بنده تذکر دادند که در آن موقع مرحوم مشیرالدوله نخست وزیر بودند به این جهت خواستم اصلاح شود.

نایب رئیس- اصلاح می‌شود، آقاى شوشترى.‏

شوشترى- خواستم استدعا کنم راجع به سؤالاتى که کردم از مقام ریاست تذکر داده شود راجع به دو تاى آن برخلاف مقررات بیش از دو هفته گذشته و جوابى نداده‌اند.

نایب رئیس- نسبت به صورت مجلس اگر نظرى دارید بفرمایید، دیگر نسبت به صورت مجلس اعتراضى نیست؟ (گفته شد خیر) بنابراین صورت جلسه تصویب شد.

2-بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق- مکى- رضوى‏

نایب رئیس- آقاى دکتر مصدق‏

دکتر مصدق- راجع به ماده واحده پیشنهادى دولت و آیین‌نامه‌ای که تهیه کرده‌اند مخالفت ما سبب شد که بعضى اشخاص زودباور این طور تصور کنند که ما منکر تشکیل انجمن‌هاى ایالتى هستیم و نمى‌خواهیم راجع به آسایش اهالى شهرستان‌ها دولت اقدامى بکند لذا دیروز نمایندگان جبهه ملى براى رفع هرگونه سوء‌تفاهم بیانیه‌اى منتشر کرده‌اند که لازم می‌دانم آن را قرائت کنم.

( فراکسیون جبهه ملى روز شنبه 24 تیر ماه 1329 در منزل آقاى دکتر بقایى تشکیل گردید و در باب لایحه قانون اختیارات شهرستان‌ها که دولت حاضر به مجلس تقدیم داشته مذاکرات مفصل به عمل آمد و نظر عموم اعضا بالاتفاق به شرح زیر اظهار و مورد موافقت همگى قرار گرفت. جبهه ملى با آنچه در قانون اساسى در باب ایالات و ولایات و شهر ما ذکر شده موافقت کامل دارد و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و بلدى را که بر طبق قوانین موجوده تشکیل گردد لازم و مفید می‌داند و بر فرض که پاره‌اى از مواد به شرط این که منطبق بر قانون اساسى و متمم قانون اساسى باشد نیز موافق است و به عکس با هر قانون دیگرى که بالمآل وسیله تجزیه مملکت قرار گیرد ولو آن که ظواهر آن هم فریبنده و جالب تهیه شده باشد با تمام قوا مخالفت می‌نماید.

بعضى از دول بزرگ سال‌ها است چشم خود را به ایران دوخته‌اند چون بعد از قرارداد 1907 قرارداد دیگرى بالکل عملى نبود خواستند به وسیله کمیسیون سه جانبى نظریه خود را اجرا کنند و دولتین آمریکا و انگلیس پیشنهادى نمودند که عیناً قرائت می‌شود قبلاً لازم است که از آقاى صلاحى کفیل وزارت خارجه تشکر کنم براى این که این پیشنهاد را در ظرف چند ساعت به من داده‌اند. کمیسیون دول سه‌گانه رسیدگى به امور

+++

مربوط به ایران. این عنوانش است و 5 نسخه هم تهیه شده است

کمیسیون دول سه‌گانه مأمور رسیدگى به امور مربوط به ایران‏

دول بریتانیاى کبیر و اتحاد جماهیر شوروى و ایالات متحده آمریکا با تشکیل کمیسیون سه‌گانه براى رسیدگى به مسائل ایران موافقت حاصل کرده و این موافقت را به دولت ایران جهت موافقت نظر آن دولت ابلاغ مى‌گردد.

مقررات موافقت مزبور به قرار ذیل است:

1-کمیسیون نام‌برده براى شروع به امر باید این موضوع را مد‌نظر قرار دهد که در طى مدت اقامت قشون متفقین در ایران تشکیل اقتصادى و تشکیلات ادارى دولتى دچار اختلال گردیده و اشکالاتى فى‌ما‌بین دولت مرکزى و اهالى بعضى از ایالات رخ داده است. سه دولت نام‌برده تصدیق می‌نمایند که با دولت ایران در تجدید استقرار اوضاع عادى به نحوی که مورد رضایت کلیه عناصر مختلف اهالى مملکت باشد و نیز در حفظ روابط دوستانه با سایر ممالک مساعدت کنند.

2-از لحاظ رفع بیم و نگرانى دولت ایران و موجبات اصطکاک بین‌المللى کمیسیون باید نسبت به این موضوع که در تخلیه قواى متفقین از ایران حتى‌الامکان تسریع شود رسیدگى نماید و توصیه‌هاى مقتضیه به سه دولت بنماید.

3-کمیسیون باید مراتب ذیل را در مد‌نظر قرار دهد:

الف) تعهدى را که بریتانیاى کبیر روسیه سویت در ضمن پیمان مورخه ژانویه 1942 دایر به رعایت استقلال سیاسى و حق حاکمیت و تمامیت ارضى ایران نموده‌اند.

(ب) اعلامیه صادره در طى کنفرانس تهران راجع به ایران از طرف روزولت رئیس جمهور و استالین ژنرالیسم و چرچیل‏

4-از لحاظ حل و فصل اشکالات موجوده بین دولت مرکزى ایران و بعضى از ایالات کشور کمیسیون در تأسیس انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى طبق مقررات قانون مشروطیت ایران به آن دولت مشورت داده و کمک خواهد نمود.

5-توصیه‌هاى کمیسیون (که قبل از پیشنهاد به دولت ایران باید مورد تصویب سه دولت واقع شود) باید شامل کلیه کشور ایران به انضمام آذربایجان بوده باشد.

6-قوانین موجوده که مقررات مربوط به مشروطیت را (در باب انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى) تشریح و تفصیل می‌نماید باید مأخذ و مبدأ قرار گیرد لاکن کمیسیون اصلاحاتی را که مخصوصاً در قسمت انتخابات انجمن‌هاى محلى و اختیارات و وظایف انجمن‌هاى مزبور و طریقه مربوط تدارک وجوه جهت آن انجمن‌ها به نظر لازم می‌رسد توصیه خواهد نمود.

7-کمیسیون نیز توصیه‌هایى در باب استعمال زبان‌هاى اقلیت از قبیل عربى و ترکى و کردى به طور آزاد جهت تعلیم و منظورهاى دیگر خواهد نمود.

8-کمیسیون با دولت ایران و نمایندگان کلیه عناصر مختلفه مهم اهالى در طریقه تنظیم توصیه‌هاى خود با تماس نزدیک مشاوره خواهد نمود.

9-سه دولت نام‌برده مساعى کامل خود را به کارخواهند بردکه دولت ایران را متقاعد سازند که توصیه‌هایى را که از طرف کمیسیون به عمل مى‌آید به صورت قانونى درآورده و آنها را به موقع اجرا گذارند.

10-کمیسیون هیچ نوع توصیه نخواهد نمود که باعث تضعیف وحدت اساسى دولت ایران گردد.

11-اولین انتخابات ایالتى و ولایتى باید تحت نظر کمیسیون انجام گیرد.

( شوشترى- تحت نظر کى انجام بگیرد) تحت نظر کمیسیون انجام بگیرد (اردلان- کمیسیون کیست؟ چه حق داشته) (آزاد- الان دارند اجرا می‌کنند) (زنگ ممتد رئیس- آقاى آزاد آقاى اردلان دقت بفرمایید) (اردلان- ما هیچ‌گونه اهمیتى براى این حرفه قائل نیستیم) آقایان نمایندگان محترم ملاحظه می‌نمایند که از این پیشنهاد مقصود اصلاح کار آذربایجان نبود بلکه می‌خواستند از موقع استفاده بکنند و بر طبق ماده 7 دولت‌هاى ترک و عرب و کرد تشکیل دهند. در ماده 9 نظر پیشنهاد کنندگان این بود که هر چه پیشنهاد کنند مجلس شورای ملى این را به صورت قانون درآورد و اجرا کند چون عده‌اى از نمایندگان دوره چهاردهم تقنینیه با آن موافق نشدند و دولت شوروى حاضر نشده که با دول سرمایه‌دارى همکارى و خود را بدنام کند موضوع پیشنهاد از بین رفت اکنون چون قانون انجمن‌هاى ایالتى که در دوره اول تقنینیه با نظریات خیرخواهانه وطن‌پرستانه نمایندگان آن دوره تصویب شده آمال و آرزوهاى آنها را تأمین نمی‌کند در این صدد برآمده‌اند که دولت این ماده را پیشنهاد کند و آیین‌نامه آن را یک کمیسیون متشکل از نمایندگان معلوم‌الحال تصویب نماید که نمایندگان جبهه ملى با لایحه و آیین‌نامه کاملاً مخالفند و این لایحه را اشخاصى تهیه کرده که سال‌ها فکر تجزیه ایران در مغز خود پرورانده‌اند مثلاً ماده اول آن از این قرار است‏.

ماده 1- به منظور مشارکت هر محل در امور اجتماعى و مدنى و عمومى محلى هر یک از واحدهاى مقرر در این قانون انجمنى تشکیل می‌گردد.

مداخله انجمن‌ها فقط در امورى که منافع عمومى محلى اقتضا می‌کند. بنا به رعایت اصول قوانین اساسى از اتخاذ تصمیم و بحث در مسائل مربوط به موارد مشروح زیر که از وظایف دولت و مجلسین است ممنوع بوده هرگونه تصمیم بگیرد غیرقابل اجرا بوده و استانداران استان دستور تعطیل انجمن را صادر و گزارش امر را به وسیله وزارت کشور به هیئت وزیران داده و درخواست انحلال انجمن را خواهد نمود.

1-عقدقرارداد هاى سیاسى، بازرگانى، نظامى، فرهنگى و غیره با کشورهاى خارجى و مؤسسات وابسته به دولت‌هاى خارجى.

2-امور نظامى که از وظایف ارتش است.

3-اجازه استخراج معادن تحت‌الارضى مانند طلا، نقر ه، نفت، آهن، اورانیوم و نظایر آنها به اتباع و یا شرکت‌هاى داخله یا خارجه‏

4-واگذارى امتیازات یا انحصار از هر نوع به اتباع داخله و خارجه‏

5-ایجاد طرق مواصلاتى عمده اعم از راه‌آهن راه‌هاى مرزى و پایگاه‌هاى دژبانى و فرودگاه‌ها

6-وضع و تفسیر قوانین‏

7-وضع حقوق گمرکى و مالیاتى و یا گرفتن وام از داخله یا خارجه و انتشار اوراق بهادار و قرضه و مانند آنها

8-هرگونه اقدام نسبت به امور تجارت خارجى دارند (در این قسمت انجمن‌هاى محلى فقط می‌تواند پیشنهادات و نظریات خود را به مرکز بدهند)

9-وضع قوانین و مقررات مربوط به تعلیمات اجبارى و تنظیم برنامه‌هاى تعلیماتى و تحصیلاتى (که باید در تمام کشور یکنواخت باشد)

10-اظهار نظر و بحث درباره نوع حکومت کشور و حکومت محلى و مذاکره و بحث در امور سیاسى و امرى که با منافع و حقوق کلیه اهالى و ملت ایران تماس داشته باشد.

این ماده ده‌گانه بود که ماده اول می‌گوید این کمیسیون حق ندارد این کارها را بکند چنانچه یک انجمن این تصمیمات را گرفت و استاندار استان دستور تعطیل انجمن را نداد و درخواست انحلال انجمن را هم به دولت ننمود و آن وقت تکلیف دولت با آن انجمن غیر از جنگ چه می‌شود آیا تصور می‌شود که انجمن بدون تهیه زمینه چنین تصمیماتى اتخاذ بکند و اگر انجمن مثلاً امتیاز نفت محل خود را یکى از دول داد آن دولت از آن انجمن حمایت نکند؟ در مملکت مشروطه آیا اصلاح مجلس مقدم است یا تشکیل انجمن وقتی که نمایندگان حقیقى مردم وارد مجلس نشوند که بتوانند از دولت خوب حمایت کنند و یا از دخالت دولت و استانداران در انتخابات انجمن‌هاى ایالتى جلوگیرى کنند بر فرض تصویب قانون انجمن‌ها وقتی که خود دولت نمایندگان انجمن‌ها را با نظر خود تعیین کند آیا تصور می‌شود که اصلاحاتى به دست انجمن‌ها میسر شود این دولت اگر می‌خواست مملکت اصلاح شود هرگز حاضر نمی‌شد قانونى را که دیگران بر منافع خود تهیه نموده‌اند به مجلس تقدیم کند اکنون آنچه رادیوى لندن در روز سه‌شنبه 20

+++

تیر ماه راجع به برنامه وسیع آقاى سپهبد رزم‌آرا تجربیات سیاسى و اقتصادى خود تهیه کرده‌اند از روزنامه کیهان شماره 2173 چهارشنبه 21 تیر ماه قرائت می‌کنم.

نایب رئیس- آقاى دکتر نوبت شما تمام شد.

مکى- هنوز یک ربع نشده.‏

نایب رئیس- آقاى مکى نوبت شما است.‏

مکى- جناب آقاى دکتر مصدق حق دارند از نوبت من استفاده کنند.

دکتر مصدق- روزنامه منچستر گاردین مى‌نویسد با روى کار آمدن دولت رزم‌آرا اجراى اصلاحات اساسى در ایران محتمل به نظر می‌رسد رادیوى لندن (دیشب) روزنامه منچستر گاردین ارگان حزب لیبرال انگلیس سر‌مقاله خود را به تأخیر جنگ کره در ممالک عربى و بعضى کشورهاى دیگر خاورمیانه اختصاصاً داده و روش و سیاست هر یک از این دولت‌ها رادرباره وقایع کره تشریح می‌کند منچستر گاردین پس از اظهار تأسف از رویه مصر روش هر یک از دولت‌هاى عراق و هاشمى اردن و اسرائیل را شرح می‌دهد و سپس به ایران می‌پردازد و اظهار می‌دارد که با تعیین علی رزم‌آرا به نخست وزیرى اصلاحات اساسى در ایران محتمل به نظر می‌رسد زیرا دولت رزم‌آرا که مورد حملات شدید رادیوى شوروى است برنامه وسیعى براى اصلاح امور کشور تنظیم کرده است اگر مردم از دولت ایشان پشتیبانى کنند می‌توانند در برابر هرگونه تهدید شوروى مقاومت نمایند. راجع به این ماده اول ممکن است این طور گفته شود که از پیشنهاد ماده اول آیین‌نامه دولت عمل به احتیاط کرده است در صورتی که دولت سرود یا دمستان داده است در قرارداد تحت‌اللحمایه ایران که وثوق‌الدوله آن را امضا نموده استقلال ایران در ماده اول آن تأمین شده است و ماده اول آن از این قرار است دولت انگلستان با قطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتى که مکرر در سابق براى احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران نموده است تکرار می‌نماید که اگر دولت ایران مى‌خواستند استقلال داشته باشد آن قرارداد را نمى‌بستند و این ماده اول قراردادى که مى‌آید قشون ایران را مالیه ایران را تحت یک دولت بیگانه مى‌گذارد و استقلال ایران را از بین می‌برد این دولت که استقلالى ندارد پس این ماده اول فقط براى فریب دادن مردمانى بود که خوش‌باور بودند مرحوم مدرس رحمت‌الله علیه می‌گفت اگر مى‌خواستند دولت مستقلى باشیم چرا همچو قراردادى مى‌بستند حالا اگر می‌خواستند که انجمن‌هاى ایالتى این مواد ده‌گانه را انجام ندهند چرا در این آیین‌نامه چنین موادى را ذکر کرده لازم نبود ذکر بکنند تا این که این موارد را لغو بکنند در سایر مواد آیین‌نامه هم نظراتى دارم که چون در اصل آن مخالفم لازم نیست اظهارى کنم و تهیه‌کنندگان ماده واحده آیین‌نامه نظریات خود را تمام نگفته‌اند براى این که وقتى در کمیسیون مطرح شود به دستور آنها کسى پیشنهاداتى بدهد آن نظریات در آن آیین‌نامه گنجانده شود اکنون بسته به این است که شما ماده واحده دولت را تصویب کنید و اختیار به اشخاص معلوم‌الحالى بدهید که آیین‌نامه را هم آنها تصویب کنند و خط و محورى روى استقلال ایران بکشند یا این که همان قانونی را که وکلاى دوره اول تقنینیه و آن نمایندگان حقیقى ملت که بدون هیچ نظر و اعمال نفوذ خارجى در نفع این مملکت تصویب گردیده اجرا شود و شما هم به وظیفه خود عمل کنید و هر گونه اصلاحاتی را که بر طبق قانون اساسى در آن لازم بدانید بنمایید من باز آنچه را که در نفع این مملکت و دولى است که با ما لاف دوستى می‌زنند ناچارم عرض کنم اول- همسایه ایران منحصر به فرد نیست بلکه همسایه دیگرى هم هست که روى اصل معامله متقابله می‌تواند در این مملکت کارهایى بکند.

دوم- افراد این مملکت منحصر به عده‌اى که امروز این دستگاه را اداره می‌کنند نیست بلکه افراد دیگرى هم هست که صاحب آمال و آرزوهایى هستند و مایلند که این مملکت با رژیم دموکراسى اداره بشود مطلوب ما و هر فردى از افراد مملکت این است که اول قانون انتخابات تصویب بشود 2- قانون مطبوعات 3- تجدیدنظر در قانون حکومت نظامى 4- تغییر اصل 48 قانون اساسى 5- کمیسیونى براى رسیدگى امور ادارات تشکیل بشود که کمیسیون مزبور و نقشه‌هاى اصلاحى را تقدیم مجلس کند امروز این شکایتى که مردم دارند از این نیست که چرا قانون نداریم قانون هست ولى اشخاصى که آن قانون را در صلاح مملکت اجرا بکنند نیست باید اشخاصى روى کار بیایند که حسن نظر داشته باشند و بخواهند حقیقتاً در یک همچو وضعیت ناگوارى مملکت را اصلاح کنند. البته اگر اصلاحاتى نشود و عدم رضایت بر طرف نشود وضعیت ما روز به روز وخیم‌تر می‌شود. پیروان رژیم کمونیست اول بیش از چند نفر نبودند و اکنون به واسطه حرص و آز دول سرمایه‌دارى و نبودن عدالت اجتماعى در ممالک شرق سبب شده است که قریب نصف نفوس دنیا از این رژیم پیروى مى‌کنند. من تصور می‌کنم که اگر دول سرمایه‌دارى رویه خود را تغییر ندهند و اگر در روش خود تجدید نظر نکنند و اگر سعى نکنند که عدم رضایت را برطرف کنند آن چیزی را که انتظار دارند موفقیت براى آنها خیلى مشکل است (نورالدین امامى- بفرمایید سرمایه‌ها را تقسیم کنند درست می‌شود) بنده تمام می‌کنم و دیگر بیش از این در اطراف این ماده واحده که دولت پیشنهاد کرده چیزى عرض نمی‌کنم زیرا گمان می‌کنم العاقل یکفیه بالاشاره خیرالکلام قل و دل عرض کردم آقایان محترم همه خیرخواه مملکتید همه اهل مملکتید و همه وطن‌پرست هستید و هم همه می‌خواهید مجلس شانزدهم کارى بکند که استقلال ایران محو بشود (شوشترى- آقا تصمیمات کمیسیون سه جانبى براى ما الزام‌آور نیست) آن گذشت آقا، حرف این است که آن گذشت‏.

نایب رئیس- آقاى رضوى‏

مکى- آقا مدتى از نوبت بنده مانده.‏

نایب رئیس- دادید به آقاى دکتر مصدق‏

مکى- دادم ولى همه‌اش را استفاده نکردند.

نایب رئیس- بسیار خوب بفرمایید ولى 7 دقیقه بیشتر نمى‌توانید صحبت کنید.

مکى- بنده عرایضم خیلى مختصر است فقط خواستم توجه آقایان نمایندگان محترم را به یک جمله از بیانات آقاى نخست وزیر جلب کنم که گفت من با اصول دموکراسى می‌خواهم مملکت را اداره کنم مرده باد دیکتاتورى ولى عملاً رویه‌اى که ایشان اتخاذ کرده‌اند دیکتاتورى است. من‌باب مثال عرض می‌کنم ایشان تا رأى اعتماد از مجلسین نگرفته بودند جراید حق داشتند کم و بیش مطالبى را اظهار کنند ولى از وقتی که رأى اعتماد گرفتند مکرر ایشان تیشه برداشته و به ریشه مطبوعات ملى دارند می‌زنند، چندین روزنامه را در این چند روزه توقیف کرده‌اند. اگر ایشان واقعاً خیال می‌کنند که با تیشه زدن به ریشه مطبوعات می‌توانند جلو احساسات و افکار مردم را بگیرند و مى‌توانند مانع از این بشوند که فجایع اعمال دولت ایشان را بگویند این کارى ندارد براى ما که مرتباً قبل از دستور بیاییم اینجا شدیدتر از آنچه که مطبوعات نوشته‌اند پشت این تریبون عملیات دولت را انتقاد می‌کنیم و کریتیک می‌کنیم و حملات شدید به دولت می‌کنیم و حتى دولت راسؤال می‌کنیم و آن مقالاتى راکه روزنامه‌ها نوشته‌اند و باعث توقیف‌شان شده پشت این تریبون مى‌خوانیم که در تمام روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار چاپ شود و اگر هم دولت حاضر براى جواب نباشد ما دولت را تهدید به استیضاح می‌کنیم یعنى مى‌گوییم تا فلان روز اگر دولت جواب سؤال را ندهد ما استیضاح می‌کنیم پس بنابراین صلاح دولت نیست که با مطبوعات ملى در بیفتد، یک جامعه آزاد- یک مملکتى که می‌خواهد بگوید من در راه دموکراسى قدم برمی‌دارم نخست وزیرش نمى‌تواند این طور تیشه بردارد به ریشه مطبوعات بزند، ما بر هر نوع تضییقى که دولت افکار عمومى است به عمل بیاورد شدیداً معترضیم و به آن آقایان دیپلمات‌هاى آمریکایى که دولت ایشان را دموکرات معرفى می‌کنند مى‌گوییم که معنى دموکراسى این است که از روز اول ایشان بیاید تیشه به ریشه مطبوعات ملى بزند؟ بنابراین بنده نسبت به این عمل دولت شدیداً اعتراض می‌کنم و یک موضوع دیگرى را که می‌خواستم عرض کنم این است که ... (یکى از نمایندگان- چند روزنامه توقیف شده؟) روزنامه‌هاى شاهد- آتش بامداد- سرور داریا و چندین روزنامه دیگر

ده دوازده روزنامه توقیف شده (نورالدین امامى- غیر از شاهد بقیه‌اش باید آزاد بشود) هر عیب که سلطان بپسندد هنر است (نورالدین امامى- اى قربانت بروم) و یک حکمى است که درباره یک دکتر تحصیل

+++

کرده وزارت فرهنگ آقاى دکتر جزایرى وزیر تحصیل‌کرده و رفیق عزیز بنده صادر کرده‌اند (نورالدین امامى- راجع به دکتر جزایرى حرف نزنید) (زنگ رئیس) آقاى دکتر شروین آمده بود اینجا، عضو بهدارى مدارس بود، در مقابل یک دسته چاقوکش که دولت اجیر کرده بود که اینجا بیایند زنده باد بگویند او هم احساساتش تحریک شده بود آمده اینجا چند جمله نطق کرده و مردم را به اصول دموکراسى دعوت کرده و احساسات ملى را تقویت کرده و آن وقت یک حکمى برایش صادر کرده‌اند که شما از خدمت وزارت فرهنگ مستعفى هستید (یک نفر از نمایندگان- کدام دکتر؟) دکتر شروین، دکتر محمود شروین، ایشان در بانک سپه هم کار می‌کرده آنجا هم ایشان را بنابر امر رئیس دولت از کار بر کنار کردند. یک جوان دیگرى هم بود که اینجا ابراز احساسات کرده بود آقاى کریم‌پور که بعد از این که خوب او را زدند و کارش را از دستش گرفتند 5 روز هم بردند حسبش کردند بعد کارش را هم از او گرفته‌اند، اینها با اصول دموکراسى منافات دارد، اینها یک بام و دو هوا است، اینها به قول آقاى دشتى موضوع ما است و دروازه است که دولت بگوید که من موافقم با اصول دموکراسى و مرده باد دیکتاتورى ولى عملاً تمام کارهایى که می‌کند منطبق با اصول دیکتاتورى است و همان قدمى را برمی‌دارند که سایر دیکتاتورها برداشته‌اند. بنده خواستم این موضوع را در مجلس شورای ملى با کمال نزاکت امروز عرض کرده باشم و از آقایان نمایندگان محترم اکثریت هم استدعا می‌کنم که به دولت تذکر بدهند که این رویه خوبى نیست و ادامه این رویه اقلیت را وادار می‌کند که یک تصمیمات شدید‌تر و یک چیز‌هاى سخت‌ترى نسبت به ایشان در پشت تریبون بگوید.

کشاورز‌صدر- اصلاً مطبوعات را باید آزاد بگذارند و آقاى دکتر نصر باید به آقاى نخست وزیر تذکر بدهند.

نایب رئیس- آقاى رضوى‏.

رضوى- پریروز که در مجلس قانون مربوط به جلو انداختن بودجه راه‌سازى مطرح بود سخنى راجع به بعضى از راه‌هاى ایالات و ولایات به میان آمد پیشنهادى هم راجع به این بود که راه‌هاى فارس مقدم داشته بود. البته در اینجا چون در ضمن قانون بود از این جهت پیشنهادى که بنده کرده بودم در حدود قانون بود و البته دفاعش هم باید مختصر باشد ولى در ضمن به یک نکته برخوردم و او این بود که یک اشتباهى و سوء‌تفاهمى وجود دارد در مجلس که درباره این موارد مشابه آنها تصور می‌کنم از این که یک ناحیه جلو انداخته بشود یک نحوه تقدیم ذاتى و فطرى است که براى یک گوشه از کشور نسبت به جاهاى دیگر دارد حالا اگر چیزهاى دیگر باشد آنها هم به جاى خودش محفوظ است ولى همان طوری که تمام افراد در برابر قانون یکسانند نواحى هم یکسانند ولى نکته‌اى که هست اصل مشروطیت جز این نیست که تمام مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند و به وسیله تعیین وکلا یک قواعدى و قوانینی طرح و تهیه بشود که من حیث‌المجموع مملکت که یک واحدى است روزگار بهترى داشته باشد و از براى این مطلب البته تعصب‌هاى محلى در موقعی که در مجلس شورای ملى جمع می‌شویم باید تمام زایل بشود و همه به نام نماینده مملکت باشند (صحیح است) با این مقدمه البته دیگر آن جنبه امتیازات کنار می‌رود ولى یک امر باقى می‌ماند و او این است که در قانون وقتی که ما تمام مملکت را واحد شناختیم آن وقت باید نگاه کنیم ببینیم هر گوشه‌اى و هر جایى از این خانه که متعلق به همه ما است و هم همه در آن شریکیم احتیاج بیشترى دارد براى این که یک تعادلى در جریان ساختمان و عمران و آبادى خانه فراهم بشود این را در نظر بگیریم این یک امر طبیعى است یعنى اگر کسى یک خانه داشته باشد طبعاً وقتی که یک گوشه‌اش خراب می‌شود مشغول تعمیر یک گوشه دیگرش نمی‌شود و عمده این اعتبار می‌رود براى آن گوشه ولى ما متأسفانه اگر گاهى پیشنهادهایى می‌شود و آن روزی که آن پیشنهاد کننده دعوا می‌کند در برابر نمایندگان و درباره آن پیشنهاد اظهار نظر می‌کند منظورش این است که اطلاع کافى از شهرهاى ایران ندارد اگر بنا بر این بود که ما همه می‌دانستیم که سرنوشت و اوضاع و احوال شهرها و ناحیه‌هاى مختلف کشورى در ظرف این مدت به کجا انجامید قهراً همان احساساتى را پیدا می‌کردیم که فى‌المثل وکیل آن ناحیه، به این جهت بنده خواستم چند کلمه‌اى راجع به فارس به عرض آقایان برسانم که اگر بنده و امثال بنده پیشنهادهایى داریم راجع به تقدم معلوم بشود که نتیجه‌اش چیست؟ (شوشترى- مخصوصاً راجع به بنادر) البته بنده آنچه را که در کتبى که در پانصد سال پیش از این به این طرف سیاح‌ها و مسافرین نوشته‌اند کارى ندارم اغلب آقایانى که تا 25 سال قبل به فارس رفته‌اند الحمدلله هستند و آن آبادى سرشار و عمران بى‌نظیر فارس را دیده‌اند و متأسفانه 25 سال است که این وضعیت تغییر پیدا کرده و جریان عمومى فارسى رو به انحطاط است (صحیح است) البته تا مدتى به امید این که امروز بهتر می‌شود، فردا بهتر می‌شود ساکت بودیم، از سال 1321 مرتباً نمایندگان فارس و مردم فارس به هر مقامى که دسترسى پیدا کرده‌اند این مطالب را معروض داشته و جلب توجه و نظر این مقامات را کرده‌اند و اعلام داشته‌اند که این ناحیه آباد و پرسابقه دارد رو به ویرانى می‌رود و رو به خراب شدن و بى‌جمعیتى می‌رود (صحیح است) مکرر در ظرف این سال‌ها شرفیاب حضور اعلیحضرت همایونى شدیم به پیشگاه ایشان عرض کردیم جلب نظر ایشان را هم کردیم دستور فرمودند و تا حدى جلوگیرى شد با دولت‌ها مکرر صحبت کردیم نتیجه‌اش این بوده که هیچ نتیجه‌اى نداده (شوشترى- وعده خوبان وفا نمی‌کند) آخرین وعده که بود پیرارسال راجع به وضعیت سازمان برنامه بود گفتند سازمان برنامه مى‌آید همان طور که مملکت را گلستان می‌کند فارس را هم گلستان می‌کند متأسفانه در سال گذشته باز هم با مخارج صد میلیون تومان ما به هیچ‌وجه من‌الوجوه یک اثرى و یک نمونه‌اى از این آبادى که باید آنجا شده باشد ندیدیم ثمره تمام این مقدمات این شده است الان آمارى که وزارت کشور در اختیارم گذاشته که در دولت سابق در کمیسیون کشور مورد استفاده بود جمعیت کشور ما را که تا چند سال پیش 15 میلیون فرض می‌کردند، الان 18 میلیون و چهار صد هزار نفر روى آمار تعیین کرده‌اند و به همین قرار هم بنا بود که احتیاجات در نظر گرفته بشود و وضع قوانین بشود ولى تفاوت اینجا است که در میان تمام استان‌هاى کشور همه جا را که نگاه کنیم در آن آمار جمعیت‌شان جلو رفته به غیر از فارس (ناظر زاده- کرمان هم همین طور) کرمان البته همین طور است و متأسفانه باید عرض کنم در واقع چنین وضعیتى دارد و باید بتوان روزى به آنجا توجه کرد ولى فارس یک ناحیه پر جمعیتى بود نمونه‌هایش عبارت از این بود که شهر بوشهر را تمام تجار دیده‌اند تا چند سال پیش 60- 70 هزار جمعیت داشت امروز پنج هزار نفر جمعیت بیشتر ندارد بندر لنگه شاید چهل هزار نفر جمعیت داشته و الان سه هزار نفر جمعیت بیشتر ندارد بالأخره جزایر همین طور که می‌فرمایند تمام معمور و آباد ولى ساکن اصلاً ندارد (صحیح است) به جمعیت این دهات که برخورد می‌کنید ملاحظه می‌فرمایید که با جمعیت‌هاى یک هزار و دو هزار نفرى بسیار خراب و بایر افتاده به استثناى شیراز و یک کمى فسا و یک کمى لار که هنوز جمعیت آنجا تا حدى حفظ شده است از لحاظ کمى جمعیت و بایرى و خرابى این مطلب چیزى نبود که یک روز اتفاق افتاده باشد ولى هر روزی که دیرتر به فریادش رسند تأثیرش از این به بعد شدیدتر خواهد بود پس روى همین رویه و همین نظریه است که گاهى نمایندگان فارس از خدمت آقایان خواهش می‌کنند استدعا می‌کنند که یک توجه بیشترى اجازه بدهند به فارس بشود زیرا که ناحیهای است پراستعداد و آباد و چون آبادى بسیار دارد اگر بنا شود مختصر توجهى بشود پول برمى‌گردد و او هم تلافى می‌کند ولى متأسفانه کسى به فکرش نیست روز اولى که بنده به مجلس آمدم حرف شروع شد این دفعه که من به فارس رفتم فارس و هر جاى دیگرش را که دیدم عمده آفتى که دارد بیکارى است این وضعیت بیکارى یک آفتى شده است برای مملکت و به خصوص براى نواحى فارس که بنده تصور می‌کنم هیچ اصلاحى تا این اصل باقى است نمى‌تواند عملى شود الان ماه‌ها از این قضیه گذشته آن وقت نتیجه‌اى که از این کار گرفته نشد و فکرى که نکردند دو سه تا کارخانه در شیراز و فارس بود اینها را هم تعطیل کردند در نتیجه 2500 نفر از اشخاص شریف شیرازى و اطراف شیراز که با دل خوش حقوق مى‌گرفتند و با دل خوش پیش زن و بچه‌شان می‌رفتند اینها الان بیکار و در خیابان‌ها سرگردانند یا در

+++

اداره استاندارى یا خیابان‌هاى آباد به هر کس می‌رسید مى‌گوید که آقا علت این کار چه بوده گناه از کارگر بوده گناه از کارفرما بوده گناه از دولت بوده گناه از تجارت بوده خوب آقا اینها اصلاح باید بشود مطالبى نیست که با حرف در یک مدت طولانى به خودى خود روى یک کلیاتى پیشرفت کند و 2500 نفر بیکار در یک شهر باشد این عده از شریف‌ترین مردم این شهرند اینها از خانواده‌هایى بودند که فقیر شدند و روى شرافت به جاى این که تن به کارهاى پست بدهند براى چرخاندن زندگى خودشان به این کار‌ها مشغول شدند تا زندگی‌شان را تأمین بکنند (صحیح است) بالأخره امثال و نظایر این بیچارگى‌ها در فارس خیلى زیاد و فراوان است و به این مناسبت بود که بنده و رفقاى بنده در مواقع اخیر هم از دولت‌ها و هم از سایرین همیشه خواهش کردیم تقاضا کردیم که یک عطف نظر سریع‌ترى نسبت به فارس بفرمایند که این اصولى که الان در آنجا حکم‌فرما است یعنى با این که سال خوب است از حیث زراعت و محصول تا چند روز پیش که بنده خبر داشتم رعیت می‌گفت غله دارم شهردارى می‌گفت من پول ندارم بخرم اداره غله هم می‌گفت من خریدنم معلوم نیست گندم‌ها در صحرا‌ها بود دروازه‌ها هم باز است سه ماه یا چهار ماه دیگر وضع طور دیگر خواهد شد تمام از بین می‌رود و باید غله از جاى دیگر بخریم اینها همه مطالبى است مهم صریحاً عرض کردم یک مطالبى است که مکرر نا‌مه‌ها نوشته شده از طرف آقایان رفقا و سؤال شده تمام این کارها پیش آمده ولى متأسفانه عطف توجهى نکرده‌اند به هر جهت چون وقت تمام شده و بالأخره آقایان هم کار دارند فقط خواستم این نکته را عرض کنم که بالأخره اول باید آبادى و سر پا بودن یک ناحیه‌اى در بین باشد بعد آن وقت آمد و تشکیلاتى قائل شد الان فارس احتیاح مبرم دارد این که یک کارى که ولو عصر به عصر یک تومان و دو تومان به اختیار مردم بگذارند اگر بر این قضیه آقایان مساعدت به کار نبرند و براى این بیکارى اقدامى نشود امروز خدمت آقایان عرض می‌کنم آنجا هم اسباب زحمت خواهد شد و وضعیتش یک روزى به صورت دیگرى به عرض آقایان خواهد رسید.

3-اجراى مراسم تحلیف از طرف آقاى معین‌زاده‏

نایب رئیس- آقاى معین‌زاده مراسم تحلیف را به جا مى‌آورند.

( در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازمه به مجلس آورده و عموم حضار قیام نموده و آقاى معین‌زاده قسم‌نامه را به شرح ذیل قرائت و امضا نمودند.)

ما اشخاصى که در ذیل امضا می‌نماییم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد مى‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران‏

4- وصول گزارش مجلس سنا راجع به بودجه 1329 مجلس شوراى ملى و اخذ رأى و تصویب قسمت مالى آن‏

نایب رئیس- بودجه 1329 مجلس شوراى ملى که از مجلس سنا برگشته به اطلاع آقایان می‌رسد .(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

قانون بودجه تفصیلى سال 1329 مجلس شوراى ملى و چاپخانه و روزنامه رسمى که براى اظهار نظر به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه 10 تیر 1329 مطرح گردید و نسبت به مواد 1 و 2 (به استثناى تبصره دوم آن) و 3 و 4 و 5 و 6 قانون مزبور که جزو مقررات مالى محسوب می‌شدند نظر موافق اظهار شد.

نسبت به تبصره دوم ماده 2 و مواد 7 و 8 آن چنین تشخیص داده شد که جزو مقررات عمومى استخدامى است و ابتدا نظر بر این بود که مجلس شوراى ملى نسبت به آن جداگانه اقدام نمایند و سپس به مجلس سنا ارسال دارند ولى پس از بحث مفصل و به رعایت اصول همکارى بین مجلسین و احترام مجلس شوراى ملى بنا بر پیشنهاد عده‌اى از آقایان نمایندگان مواد مزبور جداگانه به قید دو فوریت پیشنهاد و به شکل قانون خاص مشتمل بر سه ماده تصویب شده اینک قوانین فوق‌الاشعار به ضمیمه ارسال می‌گردد.

ضمناً موقع را مغتنم دانسته خاطر نشان می‌سازد که مجلس سنا انتظار دارد در آتیه لوایح مالى و غیر مالى که براى اظهار نظر مجلس سنا ارسال می‌شود از یکدیگر تفکیکى گردد تا به موجب آیین‌نامه مشترک در آن باره اقدام شود.

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقى زاده.‏

نایب رئیس- موضوع تکلیف بودجه در هیئت رئیسه هم مطرح شد و مذاکره شد (شوشترى- اجازه بفرمایید استدعا دارم که دو مرتبه بخوانند) آنچه مربوط به بودجه مجلس بوده است و مجلس سنا تصویب کرده است و یکى دو تبصره‌اى که جنبه استخدامى داشته است آن را هم مجلس سنا تصویب کرده است ولى به عنوان طرح یعنى طرح جداگانه‌اى و رأى هم داده شده (شوشترى- حق با آنها بوده است) در هیئت رئیسه مطرح شد هیئت رئیسه تصویب کردند که به قسمت مالى بودجه رأى گرفته شود این است که فعلاً به قسمت اول که مربوط به بودجه است رأى گرفته می‌شود فعلاً به بودجه مجلس شورای ملى با ورقه باید رأى گرفته بشود (اخذ رأى در محل نطق به عمل آمده و پس از اعلام اسامى آقایان ذیل رأى دادند) آقایان: اردلان، مجتهدى، صدرى، سالار سنندجى، کشاورز‌صدر، دکتر هدایتى، پالیزى، جواد مسعودى، دکتر طبا، حکیمى، فرامرزى، زنگنه، شوشترى، سرتیپ‌زاده، جواد گنجه، امامى‌اهرى، وهاب‌زاده، پناهى، فتح‌على افشار، جمال امامى، دکتر شایگان، آزاد، مکرم، دکتر نبوى، عماد تربتى، بوداغیان، افشار صادقى، مهدی ارباب، گنابادى، سلطان‌العلما، رضوى، نورالدین امامى، ابتهاج، اسلامى، دکتر جلالى، بهبهانى، دولتشاهى، حمیدیه، نریمان، الله‌یار صالح، ناظرزاده، سود‌آور، تیمورتاش، ثقة‌الاسلامى، بهادرى، دکتر مجتهدى، موسوى، عباسى، آصف، قرشى، بزرگ‌نیا، قبادیان، صفایى، دکتر کاسمى، معین‌زاده، ظفرى، خاکباز، گرگانى، امیرى قراگوزلو، دکتر علوى، شیبانى، رضوى شیرازى، رفیع، شکرایى، کهبد، عامرى، مخبر فرهمند، موقر، غضنفرى، مرتضى حکمت، خسرو قشقایى، عرب‌شیبانى، ارباب گیو، کوراوغلى، دکتر برال، اقبال، صدرزاده‏

شماره آرای به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل بود.

ورقه سفید 76 ورقه کبود 1 ورقه سفید علامت امتناع یک برگ‏

نایب رئیس- عده حاضر 81 نفر بودجه 1329 مجلس شورای ملى به اکثریت 76 رأى تصویب شد (اردلان قسمت دوم چطور می‌شود؟) بعد طبع و توزیع می‌شود و مطرح می‌شود.

اسامى موافقین- آقایان: فرامرزى- قهرمان- سنندجى- اردلان- دکتر هدایتى- جواد مسعودى- سرتیپ‌زاده- امامى‌اهرى- گنجه- جمال امامى- پالیزى- وهاب‌زاده- دکتر شایگان- آزاد- عماد تربتى- دکتر نبوى- بوداغیان- دکتر طبا- مخبر فرهمند مکرم- کشاورز‌صدر- قرشى- ناصر صدرى- عزیز‌اعظم زنگنه- پناهى- موقر- دولتشاهى- ظفرى- دکتر جلالى- سید‌على بهبهانى- معین‌زاده- گنابادى- بهادرى- دکتر مجتهدى- کوراوغلى- قراگوزلو- خسرو قشقایى- رضوى- شوشترى- فتح‌على افشار- مجتهدى- آصف- صفایى- خاکباز- اسلامى- شکرایى- دکتر کاسمى- شیبانى- دکتر علوى- غضنفرى- دکتر برال- سود‌آور- ابتهاج- ارباب- حمیدیه- صالح- تیمورتاش- نبوى- نریمان- ثقة‌الاسلامى- حکیمى- هراتى- گرگانى- سلطان‌العلما افشار- صادقى- گیو- عرب‌شیبانى- عامرى- ناظرزاده- عباسى- اقبال- بزرگ‌نیا- صدرزاده- مرتضى حکمت- میرمجید موسوى- قبادیان-

مخالف آقاى نورالدین امامى‏

ورقه سفید علامت امتناع- یک برگ‏

5-ت قدیم لایحه یک دوازدهم تیرماه بودجه کل کشور به وسیله آقاى وزیردارائى بقید یک فوریت وتصویب فوریت آن‏

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى

+++

وزیر دارایى- (آقاى دکتر نصر) بى‌اندازه از زحماتی که کمیسیون بودجه در مورد بودجه کل کشور کشیده است به خصوص از آقایان اعضا سو کمیسیون بودجه دولت تشکر دارد (شوشترى- و مجلس) و امیدوارم با این ترتیب تا چند روز دیگر یک بودجه مرتبى داشته باشیم و گزارش آن به مجلس بیاید و چون پنج روز بیشتر به آخر ماه نمانده از این جهت لایحه یک دوازدهم خدمت آقایان با یک فوریت تقدیم می‌شود.

( به شرخ زیر قرائت شد)

مجلس شورای ملى‏

نظر به این که تا کنون بودجه سال 1329 ل کشور تصویب نگردیده و از طرفى ماه جارى در شرف خاتمه و بایستى حقوق و هزینه‌اى مربوطه پرداخت گردد لهذا ماده واحده زیر پیشنهاد و تصویب آن را استدعا می‌نماید.

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود حقوق و مزایاى کمک کارمندان و خدمتگزاران و سایر مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر مخارج منظور در بودجه کل کشور را در تیر ماه 1329 در حدود یک دوازدهم اعتبارات مصوب سال 1328 و با رعایت قانون بودجه سال مذکور و سایر قوانین مقررات مالى از محل در‌آمد عمومى سال 1329 کشور پرداخت نماید.

تعهدات سال گذشته که تا انقضاى دوره عمل مالى پرداخت نشده در حدود چهار دوازدهم اعتبار انتقالى و بر طبق ماده 37 قانون محاسبات عمومى قابل پرداخت و اعتبار بودجه مجلس سنا در تیر ماه کماکان در حدود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به رسم على‌الحساب تأدیه و پس از تصویب بودجه مربوطه محسوب خواهد شد نخست وزیر- وزیر دارایى‏

نایب رئیس- آقاى کشاورز‌صدر مخالید؟

کشاورز‌صدر- بلى‏

نایب‌رئیس- بفرمایید.

کشاورز‌صدر- بنده با تقدیم لایحه یک دوازدهم مخالفم و تصور می‌کنم عموم آقایان همین عقیده را دارند (نمایندگان- خیر این طور نیست) و اعتقاد ندارم که لایحه یک دوازدهم مطرح شود زیرا به تصدیق آقایان محترم قریب 10 روز است سو کمیسیون بودجه کارش را انجام داده است و تقریباً کمیسیون بودجه 10 روز است آقاى دکتر نصر که بودجه شما را کرده است یعنى اعضای سو کمیسیون بعد از تحمل زحمت بیست روزه یک ماهه که شب و روز کار کردند و بنده از آقاى دکتر معظمى و سایر آقایان اعضای سو کمیسیون تشکر می‌کنم (صحیح است) بودجه را تعدیل کردند بنده هم خودم یکی از اعضای کمیسیون بودجه هستم و به دولت هم رأى اعتماد ندادم و در کمیسیون بودجه هم مجاهدت کردم و موافقت کردم این یک نوع کمکى است به دولت کارى که آقایان شاید مقدور نبود برایتان در کمیسیون بودجه بیایید انجام بدهید و در دولت نتوانستید آقایان اعضای کمیسیون بودجه و اعضاى سو کمیسیون یک مجاهدتى کردند و تعدیل کردند (نریمان- تعدیل نشده باز 50 میلیون کسر دارد) با سیصد میلیون خیلى فرق دارد بنده اعتقادم این است که هر وقت یک دوازدهم را قبول کنیم دچار این مخمصه می‌شویم اگر پنج روز، هشت روز، پیش از این آقا (اشاره به وزیر دارایى) به کمیسیون بودجه تشریف آورده بودید همان روزی که به سلامتى از فرنگ تشریف آورده بودید گزارش کمیسیون بودجه آماده بود، حاضر بود و الان هم دو رزو بود که در مجلس بودجه مطرح شده بود و کلکش کنده شده بود و ترتیب کار هم داده شده بود حالا هم به نظر بنده آن آقایانى که عربده و نعره می‌کشیدند که مخالفیم مخالفیم و نباید یک دوازدهم بدهیم. (همهمه نمایندگان)

امامى‌اهرى- آقاى کشاورز‌صدر چرا توهین مى‌کنید؟

اردلان- آقاى رئیس بر‌خلاف نزاکت صحبت می‌کنند (زنگ رئیس)

کشاورز‌صدر- به نظر بنده حالا هم آقاى وزیر دارایى خودتان وارد‌ترید و مى‌دانید که با این بودجه مخالفت مى کنند اگر بنا شد دو روز پشت سر هم (عده‌اى از نمایندگان- مخالفى نیست) بنده سهم خودم را عرض مى‌کنم که مخالفت مى‌کنم با این بودجه و خیلى وقت می‌گیرد این چه اشکالى داشت که بودجه را می‌آوردید دو روز دو تا پنج ساعت کارتان تمام می‌شد آقایان که زحمت خودشان را کشیده‌اند می‌آمد اینجا و مطرح می‌شد و اگر همین امروز بعد از ظهر کمیسیون بودجه تشکیل بشود و گزارشش را آماده کنند تمام بودجه وزارتخانه‌ها هم که تصویب شد این مى‌آید اینجا و مطرح می‌شود و دیگر هر روز هر وزیرى نمى‌آید دبه دربیاورد که کجا کم است و کمیسیون بودجه دچار زحمت بشود یکى بگوید که فلان تبصره را چه کار کنم یکى بگوید که فلان رقم را چه کار کنید شما وقتى لایحه‌تان تصویب بشود تازه 3 روزه بعد حقوق مستخدمین را پرداخت می‌کنید و مکرر ما دیدیم که ده روز از ماه گذشته حقوق مستخدمین را پرداخت کرده‌اند با پرداخت حقوق مستخدمین هم کسى مخالفت ندارد و یک نکته مهم‌تر این است که تعهدات 3 دوازدهم پیش را با این یک دوازدهم آورده‌اید در این تعهدات کمیسیون بودجه از مصارف و بودجه سال 1329 خیلى از اقلام غیرضرورى را زده و ما اگر الان بیاییم آن سه دوازدهم مخلوط بکنیم این نقض غرض است و آن نظرى که سو کمیسیون داشته عملى نمی‌شود این است که از آقاى وزیر دارایى خواهش می‌کنم که از فوریت این لایحه صرف‌نظر بکنید و این تعهدات چهار دوازدهم را هم بگذارید کنار اگر تعهدات چهار دوازدهم باشد این زحمتى که کشیده‌اند به هدر رفته براى این که شما یک مقدارى از اقلام غیر ضرورى را کم کرده‌اید. و اما اگر باز به بنده اعتراض نکنند عرضم تمام نشده چهار دقیقه با آقایان عرض دارم و آن این است که می‌خواستم استدعا کنم از آقایان نمایندگان محترم اکثریت همان طوری که آقاى مکى فرمودند و مخصوصاً استدعا می‌کنم از آقاى وزیر دارایى که با دولت صحبت کنند راجع به توقیف مطبوعات این جرایدی که فحاشى و توهین می‌کنند هیچ توقیف نمی‌شوند و من با توقیف آنها هم موافق نیستم و نباید هم بشوند اما جراید دیگر مثل شاهد سایر جرایدها اینها به نظر من اقتضا دارد تقاضا کنیم جنابعالى آقاى دکتر نصر و آقایان اکثریت که جراید توقیف نشوند جراید در این موقع در این هنگامی که دنیا در بحران است بزرگ‌ترین فرس براى حفظ مملکتند.

نایب رئیس- آقاى نورالدین امامى‏

آزاد- مطابق ماده 90 می‌خواهید صحبت کنید یا مخالفید؟

امامى‌خوئى- بنده موافقم و عرض می‌کنم که البته آن طوری که آقاى کشاورزصدر توضیح دادند کمیسیون بودجه و مخصوصاً یک جلسه هم اینجا پشت تریبون عرض کردم سه نفر نمایندگان محترم که براى سو کمیسیون انتخاب شده بودند که یکیش هم جناب آقاى دکتر معظمى که پشت میز ریاست نشسته‌اند و آقاى نبوى و آقاى صاحب‌جمع و مخبر کمیسیون آقاى دکتر کیان دو ماه است که شب و روز بدون فوت وقت وقت خودشان را صرف کرده‌اند و قدم‌هاى خیلى بزرگى در کمیسیون بودجه در پیشرفت کار برداشته‌اند (یک نفر از نمایندگان- باید از سایر آقایان اعضای کمیسیون بودجه هم تشکر کرد) و سایر آقایان اعضای کمیسیون بودجه هم آن قدر که مقدورشان بود کمک کردند به این آقایان و البته تصدیق می‌فرمایید که یک بودجه‌اى که سر و ته نداشت به این آسانى قابل تصویب نبود که بیاید به مجلس (کشاورزصدر- تصویب شد) بله دیشب آخرین جلسه بود و تصویب شد و امیدوارم که تا یک هفته دیگر این بودجه به مجلس بیاید (کشاورز‌صدر- زودتر آقا) باید طبع و توزیع بشود و بدبختانه 25 تیر ماه است و تا وقتی که مجلس تصویب کند و به مجلس سنا برود (شوشترى- براى اظهار نظر) و دوم و سوم ماه آتیه تازه وزارت دارایى قرار پرداخت حقوقات را به اقصى نقاط ایران بندرعباس و غیره را بدهد بعد از چند روز که حواله این پول‌ها را به آنها بدهند و آنها پس از دریافت شروع به پرداخت کند 15 روز تأخیر می‌شود تا پول برسد این است که من استدعا می‌کنم از آقایان بدون استثنا امروز موافقت بکنند اگر هوا هم گرم است عیبى ندارد رأى بدهیم و این یک دوازدهم تصویب بشود و الان هم جناب آقاى وزیر دارایى وقتى تشریف می‌برید لااقل دستور بدهید مقدمات صدور حواله‌ها را فراهم بکنند که وقتى رفت به مجلس سنا و برگشت تصویب شد پرداخت شروع شود اما کلمه‌اى که آقاى کشاورز‌صدر فرمودند یک روز اینجا عرض کردم به یکى از آقایان که بزرگش نخوانند اهل خرد- که نام بزرگان به زشتى برد، آقاى کشاورز‌صدر اینجا من اشخاصى نشسته‌اند که از حیث سن پدر شما و پدر ما هستند مقام پدرى دارند اشخاصى هستند که از حیث خدمت و سابقه آزادی‌خواهى

+++

خیلى پیشروتر از بنده و جنابعالى هستند صلاح نیست، مقتضى نیست که ما خطاب بکنیم به یک عده‌اى و بگوییم عربده می‌کشید اینجا جاى عربده زدن نیست اینجا جاى حرف و حقیقت‌گویى است حقیقت باید گفت (کشاورز‌صدر- الان دارید عربده می‌زنید) که در لباس حقیقت هر رطب و یا بس بگویید.

نایب رئیس- اجازه بفرمایید آقایان اشتباه کردند فوریت مطرح است بعد براى چاپ و توزیع فرستاده می‌شود بفرمایید آقاى دکتر کیان.‏

دکتر کیان- بنده براى توضیحى آمدم و خواستم صحبت کنم چون آقاى امامى آنچه باید بفرمایند فرمودند و به نظر بنده آقایان هم قانع شدید و رأى به فوریت هم خواهید داد و براى مزید استحضار آقایان عرض می‌کنم که این نگرانى در بین آقایان نباشد که اگر یک دوازدهم تصویب شد پرداختى وزارتخانه‌ها از میزان مصوب بودجه که در بعضى مواقع ممکن است از یک دوازدهم سال گذشته کم‌تر باشد تجاوز کند یعنى چون معاون وزارت دارایى در سو کمیسیون بودجه شرکت داشته آن قسمت‌هایى که کسر کردیم تذکر دادیم اینها هم به وزارتخانه‌ها تذکر دادند که در موقع پرداخت یک دوازدهم آن چه که ما کسر کردیم آنها هم باید کسر کنند و این نگرانى دیگر مورد ندارد از طرفى هم دولت حاضر در مورد بودجه هیچ نوع قصورى نکرده که بگوییم چرا دیر آورد بلکه این اقدام و این تأخیر از طرف سو کمیسیون و کمیسیون بودجه بوده به منظور صرفه‌جویى و تقلیل و این مژده را هم بنده خواهم داد که بودجه سال جارى با توازن کامل به مجلس خواهد آمد تصور می‌کنم که ارزش این تأخیر را داشته و استدعا می‌کنم که آقایان رأى به فوریت بدهند.

نایب رئیس- اعلام رأى می‌شود، رأى می‌گیریم به فوریت اول لایحه یک دوازدهم آقایانى که موافقند قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه براى طبع و توزیع فرستاده می‌شود آقاى کشاورز‌صدر مختصر توضیحى دارند بفرمایید.

کشاورز‌صدر- بنده خیلى تأسف و تعجب دارم که چرا حرف‌ها تحریف می‌شود و مطالب و گفته‌ها جور دیگرى تعبیر می‌شود بنده عرضى که جسارت به مقام محترم آقایان باشد نکردم بلکه چند نفر از آقایان توى حرف بنده دویدند و نعره کشیدند بنده عرض کردم چرا نعره می‌کشید موضوع عربده نبود (چند نفر از نمایندگان- چرا گفته‌اید) خوب اگر هم عربده هم بوده به جاى نعره گفتم عربده آن طوری که نظر آقا است (اشاره به آقاى امامى‌خوئى) بنده نگفتم و این را هم تصدیق بفرمایید این شایسته نیست یک نفرى که شاید اینجا منفرد است و موافق دولت هم نیستم یک منفرد را باید مجلس حمایت بکند نباید بین حرف او نعره بکشید فریاد بکشید که او حرفش را نزند و البته بنده می‌دانم که شما مخصوصاً رفیق عزیزم آقاى امامى‌اهرى هم حرف توى حرف بنده فرمایش فرمودند و گفتند نه این طور نیست و این فرمایش لازم نبود چون آقایان رأى می‌دادند معلوم می‌شد و شهد‌الله خودتان آقاى امامى اینجا همچو فریاد نکردید که بیرون مجلس صدایتان برود؟ به هر حال آقایانى که مخصوصاً موالى بنده هستند آن آقایان و آقایان دیگر و بنده جسارت خدمت آقایان نکردم و مى‌خواهم استدعا از آقایان بکنم که آقایان هم وقتى منفردین بنده یا آقاى شوشترى که حامى و طرفدار و بسته و دسته نداریم اینجا بیاییم یک مرتبه در مقام خفه کردن ما نباشید زیرا اگر این طور باشد مى‌ایستیم، کتک هم می‌خوریم و حرفمان را می‌زنیم (شوشترى- نه در تمام افراد ما وحدت کلمه هست همه خادم این مملکتیم)

نایب رئیس- لایحه براى چاپ فرستاده می‌شود و جلسه دیگر مطرح می‌شود غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

غایبین با اجازه- آقایان: صفوى- اورنگ- برومند- منصف- نصرتیان- ابولقاسم امینى- امیرنصرت- اسکندرى- سعید مهدوى- محسن طاهرى- حاذقى- دکتر راجى- محمد ذوالفقارى- ناصر ذوالفقارى- طباطبایى- امیر افشارى‏

غایبین بى‌اجازه- آقایان: ابریشم‌کار- حسن اکبر- تولیت- دکتر سید امامى- معدل- سالار‌بهزادى- کاظم شیبانى- صدر میرحسینى‏

دیرآمده با اجازه- آقاى شوشترى- آخر جلسه یک ساعت‏

دیرآمدگان بى‌اجازه- آقایان: ناصر صدرى 30 دقیقه، سلطانى 30 دقیقه، هراتى 30 دقیقه موقر 30 دقیقه دکتر هدایتى 30 دقیقه‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب رئیس- اجازه بفرمایید چون چیزى در دستور نیست به استناد ماده 73 جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح‏

( جلسه در ساعت یازده و ربع ختم شد.)

نایب رئیس مجلس شورای ملى- دکتر معظمى

+++

قوانین‏

شماره 5625                                            20/ 4/ 29

وزارت دارایى‏

فرمان همایونى راجع به اجراى قانون اجازه پرداخت یک دوزادهم حقوق و. هزینه کل کشور بابت خرداد ماه 1329 به انضمام قانون مزبور که در جلسه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران محل صحه مبارک‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم:

ماده اول- قانون پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه 1329 که در تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند. به تاریخ ششم تیر ماه 1329

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه 1329

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و سایر مزایاى کارمندان و خدمتگزاران و هزینه‌هاى مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر مصارف کشور را در یک ماهه خرداد 1329 در حدود یک دوازدهم اعتبارات مصوب سال 1328 با رعایت قانون بودجه سال مزبور و سایرقوانین و مقررات مالى از محل درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت نماید. اعتبار بودجه مجلس سنا از بابت خرداد ماه جارى در حدود یک میلیون و پانصد هزار ریال به رسم على‌الحساب از درآمد عمومى سال جارى پرداخت و پس از تصویب بودجه کل کشور محسوب و واریز خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجشنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نایب رئیس مجلس شوراى ملى‏

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است‏.

شماره 5627                           20/4/29

وزارت کشور

فرمان همایونى دائر به اجراى قانون موقوف‌الاجرا بودن تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور به انضمام قوانین مزبور که در جلسه سیزدهم و شانزدهم خرداد ماه 1329 به تصویب مجلس شوراى ملى و مجلس سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم:

ماده اول- قانون دایر به موقوف‌الاجرا بودن تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور که در خرداد ماه 1329 به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده و منضم به این دست‌خط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند. به تاریخ ششم تیر ماه 1329

طرح قانونى دایر به موقوف‌الاجرا بودن تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور

ماده واحده- تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور موقتاً موقوف‌الاجرا می‌ماند و وزارت کشور مکلف است منتها در ظرف سه ماه طبق برنامه دولت که به تصویب مجلسین رسیده است لایحه تقسیمات کشور سازمان وزارت کشور را براى تصویب به مجلسین پیشنهاد نماید.

ماده واحده فوق در جلسه سیزدهم خرداد 1329 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است.‏

رئیس مجلس شوراى ملى- سید حسن تقی‌زاده

قانون دایر به موقوف‌الاجرا بودن تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور

ماده واحده –تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور مکلف است منتها در ظرف سه ماه طبق برنامه دولت که به تصویب مجلسین رسیده است لایحه تقسیمات کشور و سازمان وزارت کشور را برای تصویب به مجلسین پیشنهاد نماید.

قانون بالا در جلسه سه‌شنبه 16 خرداد 1329 به تصویب مجلس شورایملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

اصل فرمان همایونى وقانون دردفتر نخست وزیر است‏

شماره 4771                         5/ 4/ 29

تصمیم قانونی‏

سازمان برنامه‏

تصمیم قانونى دایر به انتخاب شش نفر اعضای هیئت نظارت سازمان برنامه که در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه 29 از طرف مجلس شوراى ملى اتخاذ شده و در جلسه روز شنبه 27 خرداد ماه 1329 مجلس سنا نیز تأیید گردیده ذیلاً ابلاغ می‌شود.

تصمیم قانونى دایر به انتخاب شش نفر اعضای هیئت نظارت سازمان برنامه‏

مجلس شوراى ملى در جلسه پنجم اردیبهشت ماه 1329 طبق ماده 9 گزارش شما ره 1- 4/ 9/ 27 کمیسیون برنامه مجلس شوراى ملى شش نفر آقایان نام‌برده زیر را به سمت اعضای هیئت سازمان برنامه انتخاب نموده است:

1)آقاى دکتر خشایار

2)آقاى مهندس معظمى‏

3)آقاى دکتر شیخ‏

4)سلطان‌محمد عامرى‏

5)آقاى زرین‌کفش‏

6)آقاى دکتر جلالى‏

تصمیم بالا در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه 1329 از طرف مجلس شوراى ملى اتخاذ شده است.

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر عبدالله معظمى‏

اصل تصمیم قانونى دردفتر نخست وزیر است‏

شماره 4819                            5-4-29

وزارت دارایى‏

تصمیم قانونى دایر به انتخاب بقیه مستشاران دیوان محاسبات که در جلسه سه‌شنبه 5 اردیبهشت ماه 1329 از طرف مجلس شوراى ملى اتخاذ و به تأیید مجلس سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:

تصمیم قانونى دایر به انتخاب بقیه مستشاران دیوان محاسبات‏

در جلسه پنجم اردیبهشت ماه 1329 طبق ماده سوم قانون دیوان محاسبات و ماده هشتم الحاقیه به قانون مزبور هشت نفر آقایان نام‌برده زیر براى عضویت دیوان محاسبات انتخاب شده‌اند.

1-آقاى هادى اشترى‏

2-آقاى ابوالحسن آق اولى‏

3-آقاى محمد‌مهدى شاهرخ‏

4-آقاى حسن فرزاد

5-آقاى اسدالله هادى‏

6-آقاى حسین مجید‌زاده‏

7-آقاى عبدالحسین عندلیبى‏

8-آقاى محمد فاطمى‏

تصمیم بالا در جلسه سه‌شنبه 5 اردیبهشت ماه 1329 از طرف مجلس شوراى ملى اتخاذ شده است‏.

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر معظمى‏

اصل تصمیم قانونى در دفتر نخست وزیر است‏.

گزارش ازکمیسیون آیین‌نامه مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون اصلاح آیین‌نامه داخلى مجلس روز 14 خرداد 1329 به ریاست آقاى مخبر فرهمند تشکیل گردید ماده واحده تنظیمى آقایان نمایندگان که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده بود مطرح مذاکره واقع عیناً مورد تصدیق و تصویب کمیسیون واقع شده اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى مقرر می‌دارد که اصلاحات تنظیمى به وسیله کمیسیون منتخبه در آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود.

مخبر کمیسیون اصلاح آیین‌نامه- دکتر هدایتى

+++

 شماره 5207                                                         18/4/329

وزارت دارایی

پیرو نامه شماره (12345 – 30/8/1328) مقررات مربوط به مالیات بر درآمد صاحبان وسائط رانندگی که در تاریخ پنجم تیر ماه 1329 به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:

الف) اتومبیل‌های مسافری                                                   اصل مالیات

1) اتوبوس و اتوکار ظرفیت از 13 نفر تا 25 نفر سالیانه                   1500     ریال

2) اتوبوس و اتوکار ظرفیت از 26 نفر و بیشتر                   1600     ریال

3) تاکسی و سواری و استیشن تا 13 نفر                                1100     ریال

ب) اتومبیل‌های باری                      

1) کامیون ظرفیت 2 تن و کمتر از 2 تن                          300       ریال

2) کامیون ظرفیت 2 تن و نیم                                     450       ریال

3) کامیون ظرفیت 3 تن                                                        750       ریال

4) کامیون ظرفیت 3 تن و نیم                                     1100     ریال

5) کامیون ظرفیت 4 تن                                                        1400     ریال

6) کامیون ظرفیت 4 تن و نیم                                     1500     ریال

7) کامیون ظرفیت 5 تن                                                        1600     ریال

8) کامیون ظرفیت 6 تن                                                        1750     ریال

9) کامیون ظرفیت 7 تن                                                        1950     ریال

10) کامیون ظرفیت 8 تن                                                      2100     ریال

11) کامیون ظرفیت 9 تن                                                      2300     ریال

12) کامیون ظرفیت 10 تن                                                    2500     ریال

13) کامیون ظرفیت 10 تن به بالا                                            3000     ریال

تبصره- علاوه بر مالیات‌های مزبور صدی ده عوارض شهرداری و یک درصد اتاق بازرگانی نیز وصول خواهد شد.

چون به موجب قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب 29 تیرماه 328 کمیسیون قوانین دارایی اجازه وصول مالیات وسائط رانندگی پس از تصویب کمیسیون نامبرده داده شده است بنابراین مقررات مربوط به مالیات بر درآمد صاحبان وسائط رانندگی که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره و در تاریخ پنجم تیرماه 1329 به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

اصل مقررات قانون در دفتر نخست‌وزیر

م- 1967

شماره 4773                                                                    5/4/29

وزارت دارایی

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس که در جلسه سوم اردیبهشت‌ماه 329 از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده و در جلسه روز شنبه 27  خردادماه 29 مجلس سنا تأیید گردیده ذیلاً ابلاغ می‌شود.

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس

مجلس شورای ملی به موجب ماده 29 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 22 امرداد 317 آقایان ناصرقلی اردلان و عبدالصاحب صفائی نمایندگان مجلس را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده است.

تصمیم فوق در جلسه سوم اردیبهشت‌ماه 29 از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی- دکتر عبدالله معظمی

اصل تصمیم قانونی در دفتر نخست‌وزیر است

م- 1809                                                                         نخست‌وزیر

سؤالات نمایندگان

جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی

خواهشمند است مقرر فرمایید به جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای کفیل وزارت امور خارجه اطلاع دهند هر چه زودتر برای جواب به سؤال اینجانب راجع به انتشارات اخیر جراید و خبرگزاری‌ها نسبت به تصمیم آقای نخست‌وزیر در موضوع کره شمالی و جنوبی در مجلس شورا حضور بهم رسانند- هنگام حضور در مجلس سؤال خود را توضیح و تشریح می‌نمایم.

20/4/29             کشاورز صدر

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه

چند شب قبل «در رادیو» صدای امریکا اظهار داشت که آقای رزم‌آرا رئیس‌الوزرای ایران به سازمان ملل اطلاع داده‌اند که دولت ایران حاضر است در جنگ بر ضد ملت کره شرکت نماید.

چون این مطلب هنوز از طرف وزارت خارجه ایران اعلام نشده است نمی‌توانم صحت آن را باور کنم و به همین دلیل از دولت سؤال می‌کنم که آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟

متمنی است مقرر فرمایند به جناب آقای نخست‌وزیر اطلاع دهند هرچه زودتر برای پاسخ به سؤال فوق در مجلس شورای ملی حاضر شوند.

محمدرضا آشتیانی‌زاده

چون در جراید نوشته شده است که رئیس دولت راجع به موضوع جنگ کره اظهار عقیده نموده است در صورتی که بدون اجازه مجلسین دولت حق ندارد در این قبیل مسائل اظهار عقیده نماید لذا متوقع است مقرر فرمایند دولت برای جواب پرسش فوق و پرسش‌های سابق راجع به کارگران آبادان و حکومت نظامی و زندانیان زودتر در مجلس حاضر شده توضیح بدهد حائری‌زاده- دکتر مصدق- دکتر شایگان- دکتر بقایی کرمانی- اللهیار صالح- حسین مکی- نریمان- عبدالقدیر آزاد

شماره 4942 – 22246                                                       25/3/29

انتصابات و احکام

در وزارت کشور

آقای احمدعلی بنی‌آدم منتظر خدمت وزارت کشور از تاریخ 25/3/29 به سمت فرماندار شهرستان زنجان منصوب شدند.

وزیر کشور

شماره 8515-4766                                                                        5/4/29

آقای عبدالرحیم هروی

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه یدک قوچان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 8519-4446                                                                        5/4/29

آقای محمود تقدیسی

سردفتر ازدواج و طلاق مشهد

نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی به 2 ماه انفصال بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.

 وزیر دادگستری

شماره 5133-8449                                                                        4/4/29

آقای مرتضی هبوطی

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه اول قراء جابان و گیلان دماوند منصوب می‌شوید که با حفظ درجه مزبور با درجه سوم و اجازه ثبت معاملات ملکی تا ده‌هزار ریال مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

+++

شماره 4167-8622                                                                        4/4/29

آقای مرتضی هبوطی

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قراء جابان و گیلان دماوند برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 4832-8443                                                                        6/4/29

آقای محمداسمعیل میرزایی سردفتر ازدواج و طلاق سابق دهستان هندروپاچه لک الیگودرز

نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی به دو ماه انفصال بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.

وزیر دادگستری

شماره 3313-7163                                                                        21/3/29

آقای اسمعیل قائد امینی هارونی

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه هارونی چهارمحال اصفهان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 3571-7171                                                                        31/3/29

آقای سید عبدالغنی حسینی

سردفتر ازدواج قریه خرسانه

دهستان بیلوار کردستان

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر ازدواج پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 7155-3901                                                                        21/3/29

آقای یوسف گورگز چچگلو

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در شهر رضائیه برای ثبت ازدواج و طلاق طایفه انوری رسمیت می‌دهند.

وزیر دادگستری

شماره 7133-4305                                                                        21/3/29

آقای حسین اختر

سردفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق تهران

نظر به این که در مورد ثبت‌های ازدواج و طلاق مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری

شماره 7143-4075                                                                        21/3/29

آقای اسمعیل شاه ‌حسینی سردفتر اسناد رسمی دهستان فشافویه تهران

نظر به این که مورد تعقیب دادگاه انتظامی سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر اسناد رسمی معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری

شماره 7141-3268                                                                        21/3/29

آقای محمدعلی برهانی

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قصبه اسدآباد همدان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 4652-7750                                                                        25/3/29

آقای سید ابراهیم حاج سید جوادی دفتریار درجه اول شهر قزوین

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم شهر قزوین منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

شماره 4607-7583                                                                        25/3/29

آقای غلامرضا شریعتی سردفتر اسناد رسمی سابق دهستان بیزکی مشهد

نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی به ماه انفصال از تصدی دفتر اسناد رسمی شده و با احتساب ایام تعلیق مدت محکومیت مزبور خاتمه یافته به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.

 وزیر دادگستری

شماره 7579-3876                                                                        25/3/29

آقای مرتضی مشکوری سردفتر اسناد رسمی شماره ده مشهد

نظر به این که مورد تعقیب دادگاه انتظامی سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر اسناد رسمی معلق می‌نماید.

 وزیر دادگستری

شماره 7557-3812                                                                        25/3/29

آقای تقی اجلالی سردفتر ازدواج سابق مرند

نظر به این که محاکمه انتظامی شما خاتمه یافته به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را از تصدی دفتر ازدواج اعلام می‌دارد.

 وزیر دادگستری

شماره 4658-7601                                                                        25/3/29

آقای سید عبدالرحیم سخایی

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر تهران برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 7575-4656                                                                        25/3/29

آقای حسین سعیدی سردفتر ازدواج قریه دهملا حومه شاهرود

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر ازدواج پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 7653-4255                                                                        27/3/29

آقای محمدحسین شریعتمدار نجفی سردفتر ازدواج و طلاق نیشابور

به موجب این ابلاغ سوءاستعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 7703/3875                                                                        27/3/29

آقای محمدرضا حسام سردفتر اسناد رسمی دهستان سنگان و رشتخوار تربت حیدریه

پیرو ابلاغ شماره 1876-3882- 16/2/1329 چون تضمین نامه شما رسیده ابلاغ معافیت شما از تصدی دفتر اسناد رسمی ملغی‌الاثر می‌شود کمافی‌السابق مشغول انجام وظیفه شوید.

 وزیر دادگستری

شماره 3902/7665                                                                        27/3/29

آقای یوسف شاد‌بهر دفتریار درجه اول شهر رشت

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم آستانه گیلان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

 شماره 7671/4277                                                           27/3/29

آقای سید ناصر صحت‌زاده سردفتر ازدواج و طلاق گراش لارستان

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به سبعه بندرعباس تبدیل می‌شود طبق مقررات انجام وظیفه نمایید.

وزیر دادگستری

 شماره 7649/4100                                                           27/3/27

آقای سیدمحسن سرخاره موسوی

به موجب این ابلاغ دفتر شما در شهر تهران برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 7651/4500                                                                        27/3/29

آقای سید محمدتقی گلستانه اصفهانی سردفتر ازدواج و طلاق تهران

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 7713/3016                                                                        28/3/29

آقای محمدجواد مصلح

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر شیراز برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 7699/4276                                                                        27/3/29

آقای احمد فقیه اسلام سردفتر ازدواج و طلاق قریه فلات شیراز

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری

+++

شماره 767/3911                                                             27/3/29

آقای زین‌العابدین تدینی لهی سردفتر ازدواج و طلاق بلوک بندپی بابل

نظر به این که مورد تعقیب دادگاه انتظامی سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری

شماره 7847/4256                                                                        28/3/29

آقای محمدرضا ابوترابی سردفتر ازدواج و طلاق دهکده زارچ رستاق یزد

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری

شماره 7603/4038                                                                        27/3/29

آقای محمدرضا بوقداره

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در محله صحرای بدر دزفول برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 8607/4486                                                                        5/4/29

آقای مجتبی شفیعی سردفتر اسناد رسمی اشترینان بروجرد

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در اشترینان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 8615/2428                                                                        5/4/29

آقای سید جواد خرم‌ شاهی

به موجب این ابلاغ دفتر شما در شهر کرمانشاه برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 8617/4342                                                                        5/4/29

آقای حبیب‌الله قاضی‌زاده

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر درگز برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 4731/8619                                                                        5/4/29

آقای هدایت‌الله ترابی‌نژاد

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در دهستان درختنگان کوهپایه کرمان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 8603/5137                                                                        5/4/29

آقای سید محمدحسین علوی سردفتر اسناد رسمی اهواز

نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی سه ماه انفصال از تصدی دفتر اسناد رسمی بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.

وزیر دادگستری

شماره 8659/4249                                                                        5/4/29

آقای سید مختار حسینی سردفتر سابق ازدواج و طلاق حوزه فین و رضوان و گهره بندرعباس

نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی به سه ماه انفصال بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد.

 وزیر دادگستری

شماره 8595/4971                                                                        5/4/29

آقای جواد عندلیب

به موجب این ابلاغ دفتر شما در بلوک و لارستاق آمل برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

+++

یادداشت ها
Parameter:294566!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)