کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/11]

جلسه: 47 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 تیر ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تصویب لایحه تمدید استخدام آقای اتو موزر متخصص فنی چاپخانه مجلس

3 - بیانات آقای وزیر دارایی و صدر و طباطبایی و لیقوانی و نخست وزیر در خصوص نفت ایران و انگلیس

4 - تصویب لایحه استخدام آقای ویلهلم وبر متخصص فنی چاپخانه مجلس

5 - شور لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 68 تا 76

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تصویب لایحه تمدید استخدام آقای اتو موزر متخصص فنی چاپخانه مجلس

3 - بیانات آقای وزیر دارایی و صدر و طباطبایی و لیقوانی و نخست وزیر در خصوص نفت ایران و انگلیس

4 - تصویب لایحه استخدام آقای ویلهلم وبر متخصص فنی چاپخانه مجلس

5 - شور لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 68 تا 76

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

یادداشت ها
Parameter:293775!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)