کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 47 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول مرداد ماه 1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه مجلس‏

3- مذاکره راجع به تشکیل کمیسیو­ن­ها

4-تصویب اعتبارنامه آقاى حاذقى از جهرم‏

5 - طرح لایحه مربوط به سازمان وزارت بهدارى‏

6- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 47

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول مرداد ماه 1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه مجلس‏

3- مذاکره راجع به تشکیل کمیسیو­ن­ها

4-تصویب اعتبارنامه آقاى حاذقى از جهرم‏

5 - طرح لایحه مربوط به سازمان وزارت بهدارى‏

6- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه­شنبه 27 تیر ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان: تربتی - بیات - خاکباز - نراقی - رحیمیان - خلعت‌بری.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: مؤید ثابتی - شجاع - مؤید قوامی - نقابت - کفایی - آصف - تیمورتاش - فرود - قبادیان - تهرانچی -یمین اسفندیاری - ایرج اسکندری - مجد - رفیعی)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد عده‌ای از آقایان براى قبل از دستور اجازه نطق خواسته­اند آقاى فیروز‌آبادى مخالف دستور هستید؟

فیروزآبادى- بلى‏

رئیس- بفرمایید.

فیروزآبادى- به عقیده بنده ما لوایح مهمى که مفید به حال ملت و مملکت باشد فعلاً نداریم و ثانیاً مذاکرات قبل از دستور یک مذاکرات بی‌خودى نیست و معایب و محاسنى که وکلا می­دانند به عرض مجلس می­رسانند که آن معایب مرتفع شود بنده معتقدم که مذاکرات قبل از دستور باید به طور اختصار باشد که زیاد وقت مجلس گرفته نشود.

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید به ورود دستور .

رئیس- رأى می­گیریم براى ورود به دستور آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

2- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه مجلس

رئیس- بودجه دو دوازدهم مجلس مطرح است.

(به شرح زیر قرائت شد(

پیرو قانون سه دوازدهم بودجه سه ماهه اول سال 1323 یک لایحه دو دوازدهم بودجه تیر و مرداد ماه 1323 مجلس شوراى ملى را با قید فوریت تقدیم و تمناى تصویب دارد:

+++

ماده واحده- به کارپردازى مجلس اجازه داده می­شود در ماه تیر و مرداد 1323 از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود دو دوازدهم بودجه تفصیلى سال 22 از وزارت دارایی دریافت دارد.

تبصره1- به وزارت دارایی اجازه داده می­شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملى را (موضوع قانون کمک به کارمندان دولت) در ماه تیر و مرداد 1323 از محل درآمد عمومى کشور کارسازى دارد.

تبصره 2- به کارپردازى مجلس اجازه داده می­شود کمک هزینه کارگران فنى چاپخانه مجلس را (موضوع قانون کمک به کارمندان دولت) در ماه تیر و مرداد 1323 از محل درآمد چاپخانه مجلس مطابق ماه اسفند 1322 بپردازد.

رئیس- فوریتش مطرح است (مخالفى نیست) در فوریتش مخالفى نیست؟

فیروزآبادى- مخالفم.‏

رئیس- بفرمایید.

فیروزآبادى- خیلى معذرت می­خواهم از آقایان که عقیده کج یار است خودم را عرض کنم (بفرمایید) بنده می­بینم در ممالک اروپا که ما افتخار می­کنیم از آنها سرمشق بگیریم بودجه 5 ساله و 4 ساله و 3 ساله می­نویسند و سایر قسمت­ها را حتى براى پنجاه سال پیش‌بینى می­کنند ما متأسفیم که در مملکتمان هیچ وقت یک بودجه صحیحى از سال نو نمی­آید (همه­اش به یک دوازدهم و سه دوازدهم می­گذرد) که وکلا هم بدانند بودجه مملکت چیست دولت هم در واقع تکلیفش را بداند بنده به این ملاحظه مخالفم با این که دو دوازدهم یا سه دوازدهم به مجلس بیاید تا این که دولت بودجه خودش را بدهد (بعضى از نمایندگان- این مال مجلس است) بله خیلى معذرت می­خواهم این صحیح است و مجلس را هم همین طور بنده عقیده ندارم به دو دوازدهم بگذرد.

رئیس- رأى می­گیریم به فوریت لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده واحده مطرح است. آقاى امیرتیمور بفرمایید پشت تریبون‏

امیرتیمور- بنده از همین جا به طورى مطالب را به عرض می­رسانم که هم گوش مبارک آقا بشنود و هم سایرین بنده هیچ موجبى براى این که بودجه مجلس شوراى ملى به طور دو دوازدهم تقدیم شود نمی­دانم مجلس شورای ملى در تنظیم بودجه خودش استقلال دارد و عمل مجلس باید همیشه سرمشق دیگران و خصوصاً سرمشق براى کار دولت و عمل دولت باشد نه این که در این مورد مجلس شوراى ملى از دولت تقلید کرده باشد در صورتی که بودجه دولت که به صورت دو دوازدهم تقدیم مجلس می­شود این حاکى از بى‌نظمى و بى‌تربیتى امر دولت است اگر اساس کار دولت منظم و مرتب باشد همین طور که قانون اساسى پیش‌بینى کرده است بایستى در نیمه آخر سال قبل بودجه تقدیم شود و چون در دستگاه دولت هرج و مرج به حد کمال حکم‌فرما است این است که به موقع نمی­توانند بدهند و موقع هم براى مخارج می­گذرد و از کثرت استیصال به دو دوازدهم متشبث می­شوند پس مجلس شوراى ملى نباید از یک کار غلط تقلید بکند براى این که خودش استقلال دارد و همین طور که سالیان سال عمل کرده است باید یک بودجه عمومى و حسابى براى تمام سال تهیه و تقدیم کند که از تصویب مجلس بگذرد به علاوه دو دوازدهم و سه دوازدهم هم که به مجلس می­آورند بی‌جهت مقدارى از وقت مجلس را می­گیرد از این موضوع که بگذریم خواستم تذکر بدهم که براى مستخدمین جزء مجلس یک توجه اساسى به عمل بیاید زیرا به قدر معاش و گذران آنها باید یک حقوقى را در نظر بگیرند که امرار معاش و گذراندن آنها به اندازه بخور و نمیر و به قدرى که شکمشان سیر شود و براى خودشان و عائله­شان هم ستر عورتى باشد پیش‌بینى بشود متأسفانه و بدبختانه این نظر در بودجه مجلس شوراى ملى تأمین نشده و حقیقتاً بنده هم متأثر هستم به حال مستخدمین و هم متحیر که آقایان چه فکر مى­کنند که با این حقوق آنها چطور گذران مى‌کنند زندگى که فرقى نمی­کند احتیاجات اشخاص که فرق نمى­کند او هم زن دارد بچه دارد میوه می­خواهد یخ می­خواهد حالا یک چیزهاى نفیس لوکس زایدى را نباید بخواهد و ما هم آنها را منع­شان می­کنیم اما احتیاجات عمومى او را که نباید جلوگیرى کرد و بنده معتقدم به قدری که شکم آنها سیر بشود و ستر عورت بنمایند باید به آنها داده شود ولى متأسفانه در نظر نگرفته­اند ملاحظه بفرمایید جاهاى دیگرى که مستخدمین جزء دارند بیشتر رعایت

+++

حال آنها می­شود متأسفانه امروز با این سختى وضع مستخدمین مجلس خیلى بد است و در نهایت سختى می­گذرانند باید توجهى بشود که بتوانند زندگى کنند .

رئیس- بنده استدعا می­کنم که مراعات نظامنامه را بفرمایند نطق­هاى غیر مختصر باید با اجازه رئیس بوده و آقایان پشت تریبون تشریف بیاورند. آقاى مرآت‏

مرآت اسفندیارى- لایحه بودجه مجلس حاضر است و تعویقش به واسطه تنظیم بودجه و حقوق کارگران مطبعه بود که از این جهت به تعویق افتاد حالا امروز حاضر می­شود و فردا تقدیم کمیسیون محاسبات مى­کنیم اما راجع به مستخدمین همان طور که آقاى امیرتیمور در نظر دارند شاید تمام آقایان نمایندگان هم در نظر داشته باشند و تصور هم می­کنم که وضعیت مستخدمین جزء مجلس امروز از همه جا بهتر باشد و همه جور از آنها توجه می­شود و تصدیق هم می­فرمایند که مجلس شوراى ملى نمی­تواند در بودجه­اش بین مستخدمین مجلس با سایر مستخدمین کشور امتیازى قائل شود این یک کار مشکلى است مع ذلک ما امتیاز داده­ایم و همه جور هم رعایت حال آنها را مى­کنیم امروز تمام مستخدمین در زحمت هستند بایستى براى همه فکر کرد نه تنها براى مستخدمین مجلس با وجود این کارپردازى این موضوع را در نظر گرفته و همه جور کمک به آنها شده است خود حضرتعالى هم که در هیئت رئیسه تشریف داشتید و گمان می­کنم همه آقایان در این موضوع تصدیق داشته باشند.

جمعى از نمایندگان- کافى است.‏

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.‏

ملک‌مدنى- بنده هم می­خواهم توضیحى عرض کنم که علت این که بودجه مجلس تقدیم نشده براى این است که اول باید بودجه کل کشور به طور کلى که یکى از آن مخارجات هم مخارج مجلس شوراى ملى است در مجلس شوراى ملى تصویب شود تا آن وقت بتوانند بودجه مجلس را بدهند و البته این نظری را که آقاى امیرتیمور فرمودند راجع به مستخدمین جزء مجلس شوراى ملى مطلب صحیحى است و باید نسبت به همه مستخدمین دولت توجه کرد براى این که همه­شان مستخدم کشور هستند و همه باید در رفاه و آسایش باشد به قدرى که بودجه مملکت جا داشته باشد و علت این که فعلاً به نظر بنده حسابدارى و کارپردازى نمی­تواند بودجه را بدهد این است که بودجه درآمد و مخارج مملکتى تصویب نشده است زیرا آن هم مثل سایرین تابع بودجه کل است البته بودجه مجلس مستقل است و کسى یعنى دولت دخالت ندارد ولى از نظر هزینه تابع بودجه عمومى است به این جهت خواستم این موضوع را عرض کرده باشم و بنده استفاده می­کنم از این موقع و عرض می­کنم که کمیسیون امروز یک تصمیمى را اتخاذ کرده است براى بودجه عمومى و گزارشى هم از طرف کمیسیون بودجه تهیه شده که براى استحضار و استجازه از مجلس شوراى ملى شاید در جلسات آتیه تقدیم شود.

جمعى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- پیشنهادها قرائت می­شود: (پیشنهاد آقاى فرهودى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می­کنم تبصره زیر به ماده واحده بودجه مجلس اضافه شود:

تبصره- مجلس شوراى ملى شرکت آقایان نمایندگان مجلس را در مقاطعه کارى­ها و مزایده­ها و مناقصه­هاى دولتى و شهرداری‌ها و همچنین شرکت در خرید و اجاره خالصه‌جات و خدمت در شرکت­هایى را که اکثریت یا تمام آن متعلق به دولت است مناسب مقام نمایندگى ملت نمی­داند. فرهودى‏

فرهودى- خلاصه پیشنهاد بنده این است که آقایان نمایندگان محترم با تصویب این تبصره اعلام بفرمایند که شرکت نمایندگان مجلس را در مقاطعه کارى و معاملات دولتى شایسته مقام نمایندگى نمی­دانند زیرا مقام عالى نمایندگى را شرکت در این کارها از بین می­برد همه می­دانیم که مجلس چهاردهم با یک امیدوارى کاملى از طرف تمام طبقات ملت استقبال شد ولى متأسفانه به واسطه این که کار اساسى نکرد و مورد یأس ملت واقع شد عقیده بنده این است که اگر مجلس بخواهد منشا یک سلسله اصلاحات اجتماعى و ادارى باشد بایستى این اصلاحات را از خودش شروع کند تا این که بتواند در سایر اداره‌جات و دوایر هم اصلاحات

+++

لازمه را به عمل بیاورد و خوشبختانه بنده از آقایان نمایندگان کسى را نمی­شناسم که در مقاطعه کارى یا مناقصه کارى و غیره شرکت داشته باشد به همین جهت هم تبصره را طورى تنظیم کردم که استفاده منع و تحریم ازش نمی­شود فقط در تبصره گذاشتم که مجلس شوراى ملى شرکت نمایندگان را در مقاطعه­ها مناسب مقام نمایندگى نمی­داند و براى ما این یک فرمول کافى باشد چون همان طور که در کشورهاى دیگر دموکراسى این منظور تأمین شده است منتها در کشورهاى دموکراسى که سابقه طولانى دارند این سابقه جزء عادات دموکراسى شده است در بعضى از ممالک دیگر که انتخابات مجلس متکى به حزب است عدم مداخلات نمایندگان در کارهاى دولتى جزء مقررات و عادات حزبى شده است اما متأسفانه در مملکت ما که نه دموکراسى قدیم هست و نه انضباط­هاى حزبى ما مجبور هستیم که به یک ترتیب دیگرى اراده مجلس اعلام شود که شرکت نمایندگان را دراین امور اجازه نمی­دهد. از لحاظ حقوقى هم این مسئله صحیح است براى این که وقتى که ملت یک نفر را به نمایندگى خودش انتخاب کرد و آن شخص هم آن وظیفه را قبول کرد چون امور سیاسى و اجتماعى ملت که موضوع وکالت است از حقوق مستمرى و دائمى ملت است وکیل مجبور است که مسئول آن امور باشد به این جهت نمی­تواند در مقاطعه‌کارى و مزایده و مناقصه و اجاره خالصه­جات و خرید خالصه­جات و این قبیل امور مداخله کند تصویب این پیشنهاد یک فایده اساسى دیگر هم دارد و آن فایده عبارت است از تصفیه امر انتخابى زیرا آقایان می­دانند که یک عامل نامشروعى که دخالت کرد ولى خوشبختانه در اکثر جاها شکست خورد مسئله پول بود حتى در تهران شرکت سهامى انتخابات با سرمایه مهمى تشکیل شد علتش چه بود؟ علتش این بود که یک عده فکر می­کردند با خرج گزافى مى­توانند وکیل شوند و بعد از نفوذ مقام نمایندگى در این نوع معاملات استفاده کنند و آن خرج­ها را جبران کنند حالا اگر مجلس شوراى ملى اراده خودش را اعلام کند که اساساً شرکت نمایندگان در این امور ممنوع شود به الطبیعه این قسمت هم تصفیه می­شود براى این که اشخاصى که حاضرند مبالغ گزافى در امر انتخابات خرج کنند و وکیل بشوند البته با یک نقشه و اصول تجارتى وارد این عمل می­شوند وقتى که جلوى این راه گرفته شد دیگر هیچ کشى با فکر تجارتى وارد انتخابات نمی­شود . . .

مظفرزاده- پیشه­ورى هم جزء اینها بود آقاى فرهودى؟

فرهودى- نمی­دانم و دیگر کسى که وارد اجتماعات می­شود با فکر تجارتى وارد نشود. ضمناً آقایان را تذکر مى­دهم که این مسئله یک سابقه هم دارد و آن تبصره­اى است که در مجلس سیزدهم به ماده 19 قانون املاک واگذارى اضافه شده است در آن تبصره مخصوصاً قید شد که نمایندگان مجلس شوراى ملى خواه به عنوان حکم خواه به عنوان وکیل دادگسترى حق ندارند در محاکمات مربوط به دادگسترى مداخله کنند و بنده که این تبصره را پیشنهاد کردم این قضیه را حل می­کند و خیال می­کنم یک یادگار خیلى خوبى باشد در این مجلس و مشروطه سوم.

رئیس- عرض کنم این نکته را بایستى به اطلاع آقایان برسانم که مطابق ماده 63 اظهارات آقایان نمایندگان راجع به پیشنهادات اصلاحى بایستى مختصر باشد و بعد هم یک نفر حرف بزند و بعد رأى گرفته شود این آقایان خیلى صحبت کردند. آقاى هاشمى بفرمایید.

طباطبایی- بنده اخطار نظامنامه دارم.

هاشمى- بنده کار به اصل موضوع ندارم که خوب است یا بد اما گویا جاى آن در قانون بودجه دو دوازدهم مجلس نباشد (صحیح است) اگر در قانون انتخابات براى رعایت شئون نمایندگان یک چیزهایی را پیشنهاد بفرمایید موقعیت دارد ولى اینجا بنده مناسب نمی­دانم بعداً در اصل موضوعش هم عرض دارم براى این که انتخاب شدن تمام طبقات آزاد است با انتخاب شدن ما سلب یک مشاغلى را از وکیل بکنیم این معلوم نیست درست باشد. جناب آقاى فرهودى! فرقش این است بنده می­گویم اگر تاجرى وکیل شد مادام که در اینجا نشسته است به نام و سمت وکالت ایران است و از سمت وکالت ایرانیش نباید به کسب

+++

و تجارتش لطمه وارد بیاید. . . .

فرهودى- تجارت نگفتم.‏

هاشمى- کارهاى مشابه آن. وکیل بدیهى است مسئولیتى ندارد در عین حال مسئولیتش مافوق حد است مسئولیت وجدانى و خدایى است حالا اگر این قانون است البته قانون بیان کننده حکم است کسى که این حکم را ترک کرد باید مجازات او معلوم باشد، مجازات کسى که به این قانون عمل نکند چیست؟ این که نوشته شده مجلس شوراى ملى مناسب مقام آقایان نمی­داند ترک اولى است اگر کرد چه کار می­کنند؟

رئیس- به پینشهاد آقاى فرهودى رأى می­گیریم‏

بعضى از نمایندگان- رأى نمی­خواهد.

رئیس- پیشنهاد اصلاحى است باید رأى گرفت آقایان موافقین با پیشنهاد آقاى فرهودى قیام فرمایند (عده برخاستند) تصویب نشد. رأى گرفته می­شود با ماده واحده با دو تبصره با ورقه موافقین ورقه سفید با اسم خواهند داد (اخذ و شماره آرا به عمل آمد) 91 ورقه سفید شماره شد.

رئیس- عده حاضر 93 ورقه سفید 91 ورقه آبى یک عدد پس تصویب شد.

3- مذاکره راجع به تشکیل کمیسیون­ها

رئیس- عرض کنم که موقع را مقتضى می­دانم که راجع به کمیسیون دادگسترى به مجلس عرض کنم که این کمیسیون چند دفعه است تشکیل نشده و کارهاى لازمى دارد (دکتر شفق- منحصر به آن یکى نیست اغلب شعبه­ها و کمیسیون­ها تشکیل نمی­شود) از آقایان اعضا کمیسیون استدعا می­کنم حاضر شوند اگر مانع دارند و نمی­توانند استعفا بدهند و همچنین از آقاى بهبهانى رئیس کمیسیون خواهش می­کنم صورت آقایانی که حاضر نمی­شوند بدهند که بنده به مجلس تقدیم کنم و بعد تجدید انتخاب بشود.

بهبهانى- بنده می­خواستم اهمیت کمیسیون­ها را در امور جاریه مجلس به عرض آقایان برسانم و تذکر بدهم اگر کمیسیون­ها تشکیل نشود وضعیت مجلس طورى خواهد شد که دیگر کارى ندارد غیر از قسمت قبل از دستور و از قراری که می­شنوم اغلب کارمندان کمیسیون­ها شکایت می­کنند که اغلب کمیسیون­ها تشکیل نمی­شود به جز کمیسیون بودجه که هر روز تشکیل می‌شود کمیسیون دادگسترى به خصوص یک اهمیت مخصوصى براى مجلس دارد باید این را تذکر داد که قوانین جاریه مملکتى بیشترش آن قوانینى است که در کمیسیون دادگسترى می­گذرد و اگر تشکیل نشود آن قوانینى که باید بگذرد نمی­گذرد و آن قوانینى هم که باید درش شور شود نمى­شود به علاوه چند مطلب مهمى وارد کمیسیون دادگسترى شده یکى اعلام جرم­هایى است که شده و اینها معطل است یعنى هر اعلام جرمى باید مدت یک ماه در کمیسون دادگسترى رسیدگى شود و هر وقت کمیسیون تشکیل می­شود بعضى از آقایان کارمندان حاضر می­شوند و بعضی­هاى دیگر حاضر نمی­شوند الان دو هفته شاید بیشتر است که کمیسیون به واسطه نداشتن اکثریت تشکیل نشده آن وقت آقایان وقتى که وقت می­گذرد و تمدید می­کنند مدت را که رسیدگى کنند در مجلس اعتراض مى­کنند که در این مدت چه کرده­اند بنده غرضم این نیست که شکایت بکنم البته آقایان مختارند آزادند می­توانند حاضر شوند می­توانند حاضر نشوند ولى بنده امروز می­خواهم تأیید بکنم که مقام ریاست چهار هفته است(اسامی رأی دهندگان - آقایان: دکتر رادمنش - علی اقبال - محمد گرگانی - دکترآقایان - عباس حشمتی - ایرج اسکندری - علی­محمد دهقان - نجومی - احمد اخوان - اسکندری - سنندجی - طهرانی - دکتر معاون - ذوالفقاری - تیموری - مهدی عدل - صدرقاضی - عامری - مجدضیایی - میرزا ابراهیم آشتیانی - شیخ‌الاسلام ملایری - فولادوند - مقدم - محمدعلی امام جمعه - محمد طباطبایی - سید مهدی فرخ - صادق بوشهری - دکتر طاهری - فرود - عبدالله معظمی - خلیل دشتی - فرهودی -دهستانی - عبدالکریم صدریه - شکرالله صفوی - افشارصادقی - مخبر فرهمند - ارباب گیو - ساسان - خواجه نصیری - مهندس پناهی - ابوالحسن صادقی- کاظم جلیلی - ذور‌القدر - جمال امامی - دکتر مجتهدی - داود طوسی - دکتر محمد مصدق - جواد مسعودی - حسن اکبر - دکتر اعتبار - مصطفی کاظمی - مرآت اسفندیاری - سیدضیاءالدین طباطبایی - افخمی - محمد علی مجد - عطاء‌الله روحی - حیدرعلی امامی - ملک‌مدنی - امیر ابراهیمی - دولت آبادی - نبوی - مهدی فاطمی - پروین گنابادی - حسنعلی فرمند - شریعت­زاده - ضیاءالدین نقابت - دکتر رضازاده شفق - عبدالحمید زنگنه - محمد بهادری- فرمانفرماییان - رضا حکمت - اردلان - ریگی - فتوحی - هاشمی - حاذقی - تولیت - محمدصادق طباطبایی - مظفرزاده - دکتر عبده - آوانسیان - نمازی - سیف‌پور فاطمی - سرتیپ­زاده - لطفعلی رفیعی – جواد آزادی - گله­داری - مؤید قوامی - ذکایی - دکتر کیان - صادقی.

مخالف - آقای: فیروزآبادی.

+++

خبر کرده­اند با وجود این حاضر نشده­اند این بود که آقاى رئیس تذکر دادند بنده اسامى آقایان را نمی­خواهم عرض کنم ولى یک عده­اى از آقایان هستند که اصلاً حاضر نمى­شوند و یک عده­اى هستند که به تناوب حاضر نمی­شوند یعنى یک جلسه حاضر می‌شوند یک جلسه حاضر نمی­شوند بنابراین در نتیجه کمیسیون تشکیل نمی­شود خواستم این را عرض کرده باشم که آقایان بدانند کمیسیون­ها خیلى اهمیت دارد و همین طور که بعضى از آقایان هم گفتند تمام کمیسیون­ها باید تشکیل شود ولى نمی‌شود و بایستى تکلیف معین شود.

رئیس- عده‌ای از آقایان اجازه خواسته­اند که صحبت بکنند این مسئله مسئله­اى نیست که مطرح بشود فقط یک توضیحى بود که بنده گفتم نظامنامه تکلیف را معین کرده است . آقاى مظفرزاده

مظفرزاده- عرض کنم بنده هم متوجه این قضیه شده­ام که آقایان تشریف نمى­آورند ولى اشکال کار ما در این است که مقررات و قوانینى که باید اجرا شود بیشتر در مملکت ما روى کاغذ می­آید بنده یک پیشنهادى داده­ام که از همین الان رسیدگى بکنند ببینند آقایانى که حاضر نمی­شوند و مطابق آیین‌نامه چند جلسه غیبت کرده­اند صورت آنها را به مقام ریاست تقدیم کنند ولى کمیسیون تاکنون این کار را نکرده است و این تقصیر خود کمیسیون است که اگر مطابق مقررات رفتار شود این طور پیش آمد نمی­شود که هر روز توى گرما یک عده‌اى بیایند و یک عده­اى نیایند بنابراین بنده استدعا می­کنم که پیشنهاد بنده عملى بشود اگر پیشنهاد بنده عملى بشود دیگر این شکایت­ها پیش نمی­آید بنده هم آن جلسه و هم این جلسه تذکر داده­ام.

رئیس- عرض کنم ما در دستور چند فقره کار داریم یکى مسئله سازمان بهدارى است و یکى چند فقره اعتبارنامه­ها است که از دستور خارج شده است که اگر آقایان موافق­اند داخل دستور شویم (اظهار شد- مانعى نیست) آقاى فرخ در این باب فرمایشى دارید؟

فرخ- عرض کنم موضوع پرونده آقاى سهیلى چند جلسه است که به تأخیر افتاده است این موضوع مفصل نیست اجازه بدهید مطرح شود تا تکلیفش معین شود.

رئیس- بسیار خوب مثلاً اعتبارنامه آقاى حاذقى مطرح است.

4- تصویب اعتبارنامه آقاى ابوالفضل حاذقى نماینده جهرم

رئیس- آقاى دولت‌آبادى

(آقاى دولت‌آبادى مخبر شعبه گزارش نمایندگى آقاى ابوالفضل حاذقى را از جهرم به شرح زیر قرائت نمودند(

انجمن انتخابات جهرم در تاریخ 6 شهریور ماه 1322 به موجب ماده 14 قانون انتخابات تشکیل و در انتظار وصول دستور شروع به انتخابات انجمن متفرق گردید تا این که در روز سى اردیبهشت ماه 1323 دستور شروع از استاندارى استان 7 رسیده و آگهى در مرکز و نقاط تابعه منتشر گردید و از روز چهارم خرداد تا پانزدهم خرداد شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده و انجمن با رعایت جمیع مقررات قانونى و طى مواعید قبول اعتراض آقاى ابوالفضل حاذقى از مجموع 4409 رأى با اکثریت 4212 رأى واجد اکثریت گردیده و انجمن هم استوارنامه به نام ایشان صادر نموده شعبه 5 هم در روز 27/ 4/ 23 به پرونده امر رسیدگى و صحت انتخاب آقاى ابوالفضل حاذقى را تصدیق نموده گزارش آن براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می­شود.

رئیس- مخالفى هست؟ (اظهار شد- خیر) رأى می­گیریم به اعتبارنامه آقاى حاذقى نماینده جهرم آقایانى که موافق­اند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه مربوط به سازمان وزارت بهدارى مطرح است.

5- طرح لایحه مربوط به سازمان وزارت بهدارى

رئیس- لایحه سازمان وزارت بهدارى مطرح است چون آقاى وزیر بهدارى خواهش کرده­اند لایحه سازمان وزارت بهدارى جزو دستور گذاشته شده آقاى ملک‌مدنى مخالف­اید؟

ملک‌مدنى- بنده موافقم.‏

جمعى از نمایندگان- خوانده شود.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- عرض کنم با طرح لایحه مخالفتى نیست بعد از طرح مطالبى هست که خواستم عرض کنم (فرهودى- بنده

+++

هم اسم ثبت کرده­ام) گزار کمیسیون بهدارى به شرح زیر قرائت شد:

کمیسیون بهدارى لایحه شماره 15822 دولت راجع به اجازه اجراى قانون سازمان وزارت بهدارى را پس از تصویب کمیسیون بهدارى با حضور آقاى وزیر بهدارى مورد بحث قرار داده با توضیحاتی که در اطراف آن داده شد با عین ماده واحده پیشنهادى دولت به شرح زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می­شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت بهدارى اجازه می­دهد که قانون سازمان وزارت بهدارى را پس از تصویب کمیسیون بهدارى مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذارد.

تبصره- وزارت بهدارى مجاز است اعتبارات حقوق و هزینه­هاى بودجه خود را با سازمان جدید وزارت بهدارى در حدود اعتبار مصوبه تطبیق کند.

رئیس- یک فوریت آن قبلاً تصویب شده است آقایانی که مخالف هستند یکى آقاى فرهودى هستند.

طباطبایی- بنده تذکر نظامنامه­اى دارم توجه بفرمایید ماده واحده شور در کلیات ندارد در کلیات هم نمی­شود صحبت کرد هر کسى که در ماده واحده کسب اجازه کرده می­تواند در ماده واحده صحبت کند.

رئیس- اینجا صورتى گذاشته شده و در آن صورت اسامى موافق و مخالف ثبت شده و به نوبت اجازه داده می­شود. آقاى فرهودى‏

فرهودى- عرض کنم این ماده واحده که به مجلس پیشنهاد شده است به نظر بنده چند نقص دارد یکى این که اینجا نوشته­اند که قانون سازمان بهدارى را پس از تصویب کمیسیون عملى کنند به نظر بنده هر چیزی را که کمیسیون تصویب کند قانون نیست قانون چیزى است که مجلس شوراى ملى تصویب بکند با مراحل و تشریفات خودش و تشریفات بعدى خودش را طى کند دیگر این که نوشته­اند این لایحه سازمان بهدارى پس از تصویب کمیسیون پس مجلس شوراى ملى دعوت شده است که براى یک امر مجهولى رأى بدهد زیرا حالا معلوم نیست که کمیسیون چه چیزى را تصویب خواهد کرد ما بایستى بدانیم که کمیسیون چه چیزى را تصویب کرده پس از آن ما رأى بدهیم و از طرف دیگر ممکن است که این کار مجلس را بکشاند به یک کار لغوى یعنى ما امروز این را مطرح کنیم و رأى بدهیم و به صحه همایونى برسانیم و کمیسیون بهدارى این را تصویب نکند پس ما یک امر لغوى را مرتکب شده­ایم بنابراین به عقیده بنده باید اول کمیسیون بهدارى قانونش را طرح بکند و رأى بدهد بعد چاپ بکند منتشر بشود و ما مطلع بشویم بعد بیاییم در اطرافش مذاکره بکنیم و رأى بدهیم اشکال دیگر این است که ما چرا رأى بدهیم به این لایحه سازمان وزارت بهدارى که 20، 30 ماده بیشتر نیست و مجلس هم کار زیادى ندارد ما می­توانیم که آن قانون را در مجلس مطرح کنیم ماده به ماده بخوانیم و نظر مخصوص آقایان را ببینیم چیست و رأى بدهیم اما این که خواسته­اند به طور دربست یک قانون سازمانى را بگذرانیم خیال می­کنم حسن نیت زیادى در بین نباشد و اما اشکال دیگر این است که ممکن است جواب بدهند کمیسیون در ادوار پیش این اختیار را داشته است که یک قوانینى را تصویب بکند و اجرا کند آقایان را تذکر می­دهم که آن قوانین به عنوان آزمایش بوده است و بعد دولت مکلف بوده است که پس از انجام آزمایش آن لایحه را به مجلس بیاورد این سازمان بهدارى عریض و طویلى را که ما داریم نمی­توانیم که یک وضع آزمایشى بهش بدهیم باید سازمان قطعى بدهیم سازمان قطعى را هم جزء جزء باید مجلس تصویب بکند و ما حالا نمی­توانیم چشم بسته یک چیز در بسته را رأى بدهیم. رأى بدهیم به یک چیزى که در آینده آیا کمیسیون بهدارى تصویب بکند یا نکند اشکال دیگر این است که در تبصره نوشته­اند که وزارت بهدارى مجاز است اعتبارات حقوق و هزینه­هاى خود را با سازمان جدید تطبیق بکند البته این یک جمله­ای است که معنى آن این است که دخل و تصرفاتى در بودجه وزارت بهدارى بشود پس این لایحه جنبه بودجه­اى هم دارد و کمیسیون بودجه هم باید تصویب بکند

+++

یک نقص پارلمانى دیگرى هم دارد که باید کمیسیون تصویب کرده باشد و نکرده پس این لایحه از نظر عمل و از حیث نتیجه یک چیز بیهوده‌ای است و فایده­اى ندارد بنده تقاضا می­کنم که آقایان موافقت بفرمایند از دستور خارج شود بعد از آن که کمیسیون بهدارى لایحه سازمان وزارت بهدارى را تصویب کرد و معلوم شد که چیست و از چه قرار است آن وقت این را تصویب کنیم یا بعد بگوییم که اصل آن لایحه سازمان هم بیاید به مجلس.

رئیس- آقاى روحى مخالفید یا موافق؟

روحى- بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى طباطبایی مخالف­ید یا موافق؟

طباطبایی- بنده مخالفم (مهندس فریور- ایشان پیشنهاد خروج از دستور نمودند)

رئیس- آقاى نبوى مخالف­اید یا موافق؟

نبوى- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌‌مدنى- همه آقایان نمایندگان توجه دارند که بهداشت این مملکت باید یک اصلاح کاملى بشود و اول قدمى که باید برداشته شود به عقیده بنده و همه آقایان اصلاح بهداشت و بهدارى است و بالاخره اصلاح بهدارى باید از یک روزى شروع شود تصور می‌کنم که محل تردید آقایان نیست که وضعیت بهداشت ما خوب نیست همه شکایت می­کنیم و می­گوییم که وزارت بهدارى باید یک سازمان صحیحى داشته باشد و یک سازمان اساسى باید براى بهدارى تهیه بکنیم خوشبختانه برخلاف غالب دفعات که انتخاب وزرا با مناسبت نبود این دفعه یک انتخاب خیلى به جا و مناسبى شده و آقاى دکتر لقمان‌الملک که حقیقتاً در این مملکت یک شخصیتى دارند که از هر جهت طرف اعتماد و حسن ظن و طرف توجه افراد روشن فکر این مملکت می­باشند به وزارت بهدارى انتخاب شده­اند و اغلب اوقات نشان داده­اند که به تمام معنى وظایف خودشان را انجام داده­اند خوشبختانه امروز در رأس وزارت بهدارى آقاى دکتر لقمان‌الملک هستند و محل تردید نیست که بنده و آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى که با این لایحه موافقت می­کنیم از نقطه‌نظر اعتمادى است که به شخص ایشان داریم که می­توانند آن آرزو و آمال دیرینه ما را به صورت عمل بیاورند چند روز پیش یک لایحه­اى از طرف آقاى دکتر لقمان‌الملک براى استخدام یک نفر مستشار آمریکایى به کمیسیون بودجه آمد در کمیسیون بودجه مذاکرات مفصلى شد آقایان اعضاء کمیسیون بودجه به اتفاق نظرشان این شد که با بودن آقاى دکتر لقمان‌الملک ما احتیاجى نداریم که یک مستشار امریکایى براى وزارت بهدارى بیاوریم (صحیح است) اجزا کمیسیون بودجه به ایشان گفتند شما هم معلوما­تتان از او بیشتر است و هم آشنایی­تان به اوضاع کشور ایران بیشتر از اوست از نظر این که مملکت را دیده­اید مى­شناسید امراض بومى اینجا را می­دانید بنابراین مجلس براى این که یک قدم اساسى برداشته باشد باید همین اختیارات را به آقاى دکتر لقمان‌الملک بدهد منتها به طوری که گفته شد به سمت مستشار عالى فنى وزارت بهدارى که اگر یک موقعى کابینه تغییر کرد شخص ایشان به این سمت باقى و ثابت باشند و بتوانند براى اصلاحات بهدارى کشور یک شالوده و سازمان جدیدى را شروع بکنند که به جایى برسد و یک قدمى براى بهداشت مردم برداشته شود یکى دو نفر از آقایان وزرا و خود آقاى دکتر هم در کمیسیون بودجه بودند فرمودند نظرم این است که این شخص مستشار براى وزارت بهدارى صلاحیت دارد و به علاوه این کار براى من از نقطه‌نظر شخصى صلاح نیست و دیگر بنده نمی­توانم به کارهاى شخصى خودم رسیدگى کنم و آن پولى که براى وزارت من در پست وزارت بهدارى براى من قائل شده­اند کافى نیست براى زندگانى من ولى البته اگر یک اختیارى باشد اگر چه براى من فایده­اى ندارد ولى از نقطه‌نظر عشق و علاقه به کشور حاضر هستم که یک خدماتى بکنم و به عقیده بنده این لایحه دنباله آن فکر خدمت به کشور تنظیم شده است بنده می­خواهم عرض کنم که وزارت بهدارى نظر دارد یک سازمان اساسى لااقل براى مدت پنج سال تهیه کند گمان می­کنم که نظر خود آقاى دکتر لقمان‌الملک هم همین است

+++

که یک تشکیلات ارگانى زاسیونى داشته باشد که این برنامه ثابت باشد و هى دائماً مورد تغییر و تبدیل واقع نشود که هر وزیرى که می­آید تغییر بدهد اما چرا کمیسیون بهدارى را در نظر گرفته­اند که این سازمان پس از تصویب آن کمیسیون قابل اجرا باشد براى این است که کمیسیون بهدارى یک کمیسیونى است که از مجلس انتخاب شده است و یک عده اشخاص فنى با صلاحیتى در آنجا هستند که سازمان را دقت می­کنند و آنچه که براى مملکت مفید و نافع است تصویب می­کنند ما با این که ملاحظه کرده‌اید که چهار ماه از دوره مجلس بیشتر گذشته هنوز نتوانسته­ایم اقدامات اساسى بکنیم براى این که دائماً گرفتار این نوع صحبت­ها هستیم بنده عقیده دارم که مجلس دوره چهاردهم همان طوری که سابقاً هم بوده است باید یک تغییر و تبدیلى در روش خودش بدهد و آن این است که کمیسیون­ها را وادار به کار کند و به هر کمیسیونى تا اندازه صلاحیت خودش اقتدار بدهد که کار خودش را بکند و موضوع بودجه­اى را که از نقطه‌نظر اعتبارات آقاى فرهودى فرمودند بودجه وزارت بهدارى از طرف وزارت بهدارى تقدیم مجلس شده است باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس برسد و با این ترتیب تصور نمی­کنم دیگر اشکالى داشته باشد.

فرهودى- اسم این سازمان را که کمیسیون تصویب می­کند نمی­شود قانون گذاشت‏.

ملک‌مدنى- چرا آقا وقتی که کمیسیون بهدارى یک موضوعى را با اجازه مجلس تصویب کرد فعلاً سازمان بهدارى را تصویب کرد آن مصوبات کمیسیون به منزله مصوبات مجلس است و قانونیت دارد اگر هر لایحه کمیسیون که به مجلس بیاید سر هر لایحه 5 جلسه وقت مجلس گرفته شود از این مجلس لایحه­اى نخواهد گذشت و این سازمان می­ماند و ما موفقیت پیدا نمی­کنیم بنابراین این لایحه یک لایحه بسیار خوبى است و مجلس هم باید این اجازه را بدهد و دنباله آن گزارش کمیسیون بود که راجع به مستشار فنى که دادیم این موضوع هم مورد توجه واقع می­شود.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- على‌الاصول تصویب این لایحه مانعى ندارد سوابق هم زیاد است مدتى قوانینى که می­آمد به مجلس برحسب تصویب مجلس از کمیسیون دادگسترى می­گذشت و به مورد عمل می­آمد و حالا موضوعش این است که یک قانونى راجع به سازمان وزارت بهدارى نوشته شده است می­آید به کمیسیون بهدارى آنجا که تصویب شد صورت قانونى پیدا می­کند و وزارت بهدارى رویش عمل می­کند بنده با کمال اطمینانى که به حسن نیت آقاى دکتر لقمان‌الملک دارم و می­دانم که ایشان درصدد هستند که وظیفه خودشان را انجام بدهند خواستم این عمل را آقاى دکتر توجه بفرمایند که بلاى جان این مملکت همین سازمان­هاى ادارى وزارتخانه­ها است (صحیح است) آقا یک وظیفه را باید انجام بفرمایند کمیسیون بهدارى یک وظیفه دیگرى دارد در این لایحه آقاى دکتر باید حتى‌الامکان سعى کنند که قانون سازمان را طورى تنظیم بفرمایند یا اگر تنظیم فرموده­اند طورى اصلاح کنید که وزارت بهدارى را از شر سازمان ادارى نجات بدهید یعنى وزارت بهدارى براى این مملکت معنى آن این نباشد که یک عمارت خیلى بزرگ چند طبقه دارا بشود و توى راهروها و توى اطلاق­ها مملو باشد از اعضاء و کارمند متأسفانه همه طبیب­ها پشت میز نشسته­اند اگر می­خواهید به این مملکت خدمت بکنید چون شما داراى حسن نیت هستید وزارت بهدارى را باید بسازید براى حفظ بهداشت مملکت شما الان در این مملکت چقدر دکتر دارید و چقدر آنها پشت میز نشسته­اند وزارت بهدارى معنایش این نیست شما که الان می­روید به وزارتخانه و ادارات تابعه خودتان هر کدام از این دکترها را بفرستید به یک ولایتى آقاى دکتر بنده رفته­ام به سبزوار و آقاى نبوى چون اهل آنجا هستند خوب اطلاع دارند یکى از مهم­ترین شهرهاى ایران سبزوار است اگر یک کسى مبتلا شد به آپاندیس فقط علاجش مرگ است یعنى بلاخره آن چند ساعتى که دکتر پیدا شد او را می­شود نگاه داشت بعد از چند ساعت حتماً باید بمیرد اولاً به هیچ وجه وسایل نیست البته یکى دو نفر دکتر مجرب تحصیل کرده در آنجا داریم ولى دو سه نفر کافى نیست و باید چند نفر دکترهاى

+++

با اطلاع­تر و مجرب­تر و عالی مقام داشته باشد (یک نفر از نمایندگان- همه جان همین طور است و مثل سبزوار است) صحیح است همه جا مثل سبزوار را مثل می­زنم تا دنیا دنیا است سبزوارهاى ایران یک دکتر لقمان‌الملک نخواهند داشت. من از سبزوار یک مسافرت کوچکى کردم به جوین که قریب چند فرسخ راه است و این قسمت حاصل خیز است اما هر چه چشم کار می­کند همه لم یزرع است و در تمام این نقاط در تمام این آبادى یک دانه دکتر و یک دواخانه نیست و در واقع عملى هم نیست زیرا فاصله هر آبادى 10 یا 12 فرسخ است و سازمان آن را هم بنده خوب اطلاع ندارم اگر وزارت بهدارى همه­اش اداره است که این برخلاف نظر آقاى دکتر است زیرا شما می­خواهید از نظر صحى سازمان بدهید و خدمت بکنید اگر شما می­خواهید خدمت بکنید خدمت شما این است که همه آقایان دکترها را از وزارت بهدارى بفرستید به ولایات پشت میز نشستن که کار دکتر نیست طبیب که پشت میز نمى­نشیند این یک وظیفه دارد که آقا باید انجام بفرمایند. اما کمیسیون بهدارى کمیسیون بهدارى از این جهات که عرض کردم صلاحیت ندارد زیرا آقایانی که آنجا هستند همه که دکتر نیستند که کاملاً اطلاع صحى داشته باشند و اطلاع صحى کمترى دارند. باید آقایان توجه بفرمایند که این طور که فرمودند اداره درست نشود و همین اداره­ها که درست شده ما همیشه می­توانیم از آنها انتقاد بکنیم اعتراض بکنیم اگر این آمد و به صورت قانون درآمد یک بلایى می­شود براى جان همه. اگر ادارات زیاد است که باید منحل بکنید و اگر نمی­شود از شر این اداره­ها خلاص کرد مملکت را اقلاً آنها را کمتر بکنید و عرض دیگر بنده این است که کمیسیون بهدارى و کمیسیون بودجه باید تشریک مساعى داشته باشند و الّا نمی­شود که کمیسیون بهدارى بدون اطلاع کمیسیون بودجه بیاید قانون سازمان را تصویب بکند و بعد از تصویب آن وقت بیاید کمیسیون بودجه تکمیل بکند براى این که ممکن است این قانون سازمان طورى نوشته شده باشد و در کمیسیون طورى تصویب بشود که دیگر نشود آن را با بودجه منطبق کرد و کمیسیون بودجه نتواند آن را تصویب کند بنابراین چون در خود قانون قید کرده که کمیسیون بهدارى باید این کار را بکند ما کمیسیون بودجه را هم وارد می­کنیم که کمیسیون بهدارى با کمیسیون بودجه با هم تشریک مساعى بکنند که اگر یک کارى انجام داده می­شود کار صحیحى و کاملى باشد که بعداً دچار زحمت نشود.

رئیس- چون پیشنهاد خروج از دستور شده است که باید رأى بگیریم.

جمعى از نمایندگان- عده کافى نیست.

رئیس- پس حالا که عده کافى نیست آقاى دکتر معاون شما بفرمایید.

دکتر معاون- عرض کنم خدمت آقایان همه معتقدند که بهدارى مملکت خوب نیست و می­خواهید اصلاحات بکنید الان یک ماده واحده آورده­اند و نگاه کنید نیم ساعت تمام است حرف می­زنند و کوچک­ترین فایده­اى هم ندارد براى این که این حرف­ها بین اشخاصى زده می­شود که اطلاع صحى کاملى ندارند الآن شما می­خواهید 30 ماده قانون بیاورید اینجا و هر کدام توجه بفرمایید چقدر طول می­کشد تا بگذرد و آن وقت هم داد می­زنند که وزارت بهدارى کار نمی­کند شما اول وسیله کارش را تهیه بکنید بعد اگر کار نکرد هر مجازاتى که می­خواهید برایش معین بکنید. آقاى فرهودى می­ترسند که این قانون تصویب بشود و بعد در کمیسیون توافق نظر حاصل نشود به چه مناسبت توافق نظر حاصل نشود؟ مگر سازمان یک چیزى است که نشود توافق نظر حاصل کرد؟ آقاى وزیر بهدارى یک شخص منصفى هستند در وزارت بهدارى هم (از خودم صحبت نمی­کنم) اما اطبایى هستند که اطلاعاتى دارند اینها می­نشینند و صحبت می­کنند اگر کم و کسرى لازم است می­کنند (یکى از نمایندگان- بکنید بعد بیاورید) اجازه بفرمایید این قضیه سابقه دارد اگر می­فرمایید به عنوان آزمایش بهتر می­شود این کار را صورت داد بنده عرض می­کنم که این قانون نیست که بتوان به عنوان آزمایش عمل کرد این سازمان است و این را به همین طریق بهتر می­توان عمل کرد بنده خودم

+++

شخصاً راجع به استخدام یک نفر خارجى مخالف بودم در کمیسیون هم مخالف بودم و بعد از این هم مخالفت خواهم کرد براى این که به عقیده من ایرانی­هایى هستند که خیلى لایق‌ترند و فردا هم اگر در سازمان بهدارى آقاى دکتر بعضى اصلاحات باشد که لازم بدانند آقاى دکتر بکنند اول کسى که مخالفت بکند خود بنده هستم. بنابراین استدعا می­کنم از آقایان براى این که کار صحیه پیشرفت بکند و به زودى ما بتوانیم کارهایى انجام بدهیم. با این لایحه دولت موافقت کنید که زودتر رأى بگیریم.

رئیس- بگویید آقایان بیایند تا رأى بگیریم پیشنهاد آقاى فرهودى.

جمعى از نمایندگان- اول پیشنهاد را بخوانید.

رئیس- پیشنهاد آقاى فرهودى

بنده پیشنهاد می­کنم ماده واحده از دستور خارج شود فرهودى.

رئیس- آقاى فرهودى

فرهودى- همان طور که بنده عرض کردم این ماده الان که تصویب شود هیچ اثر وضعى و اجرایى براى ما نخواهد داشت و ما به یک چیز مجهولى رأى خواهیم داد که هیچ فایده ندارد این ماده را بر فرض این که تصویب شود استفاده اجرایى ندارد بایدکمیسیون تصویب بکند و ما هم بی‌خود یک وقتى اینجا صرف می­کنیم و یک چیز مجهولى را رأى می­دهیم. بنابراین بنده تقاضا کردم که این را وقتى کمیسیون تصویب کرد بعداً بیاید به مجلس که ما اقلاً به یک چیز معلومى رأى بدهیم و یک دفعه چشم­مان را باز نکنیم ببینیم براى یک نقطه­اى چهل طبیب رأى داده­ایم و در خوزستان یک طبیب هم نباشد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- خروج از دستور به نظر بنده از هیچ طرف دلیل ندارد اگر باید همان را رأى بدهید رأى بدهید اگر باید اصلاح شود اصلاح شود و الّا خروج از دستور هیچ موضوع ندارد. از این جهت از خود آقاى فرهودى هم خواهش می­کنم این را تعقیب نکنند. اما این که می­فرمایند سابقه ندارد بنده عرض می­کنم که این اندازه استعجاب ندارد و سوابق زیادى دارد قوانینى که در اعراض و اموال و حقوق مردم حاکمیت داشت با اجازه مجلس از کمیسیون عدلیه گذشت و اجرا شد این چیزى نیست که اشکالى داشته باشد و این که می­فرمایند اول کمیسیون تصویب بکند بعد ما رأى می­دهیم این عیناً همین رأى است که حالا می­دهیم از این جهت این پیشنهادتان را مسترد کنید.

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى فرهودى راجع به خروج از دستور آقایان موافقین قیام نمایند (عده قلیلى برخاستند) تصویب نشد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.‏

رئیس- پیشنهادات قرائت می­شود. پیشنهاد آقاى نقابت: پیشنهاد می­کنم تبصره ذیل افزوده شود:

تبصره- وزارت بهدارى مکلف است در سازمان جدید خود بهدارى و بیمارستان­هاى بنادر جنوب را تقویت نموده و براى اطبا جنوب و نقاط بد آب و هوا امتیازات مخصوصى که موجب تشویق آنها باشد منظور بدارند.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- مقصود از تذکرى که بنده عرض کردم این است که در قسمت­هاى شمال به خصوص مازندران بیمارستان­هاى زیادى در آنجا ساخته شده و مقدار زیادى هم اسباب براى معالجه بیماران به آنجا اختصاص داده شده ولى در تمام مدت 20 سال بنادر جنوب از این حیث محروم بوده­اند به این معنى که در این مدت 20 سال یک دستگاه دوا سازى و یک بیمارستان کامل با تمام لوازم و یک اطبا صحیح درجه اول به آنجا فرستاده نشده و علت هم این است که در قسمت­هاى جنوب اولاً آب و هوا بد است و چون آب و هوا بد و گرم است اشخاص حاضر نمی­شوند با این حقوق که بروند آنجا کار بکنند و مکرر اتفاق افتاده است که بنده به وزارت بهدارى مراجعه کردم هم آقاى دکتر و هم سایر آقایان وزرا گفتند که این بودجه در اختیار تو یک نفر را پیدا کنید که برود آنجا و ما حرف نداریم و حتى به تمام دواخانه­ها بنده مراجعه

+++

کردم که یک شاگرد دوافروش پیدا کنم بفرستم به بیمارستان خرمشهر ولى موفق نشدم. یازده صندوق دوا فرستاده­اند و مدت 9 ماه است که یک دانه دوا ساز نرفته است و این دواها در نتیجه گرما و رطوبت خراب می­شود و از بین می­رود ولى اشخاص آنجا نمی­روند. آقا شادگان یک محلى است که در آن مالاریا و سایر میکروب­ها فراوان است ولى هیچکس نیست که آنجا برود و یک طبیب نیست فقط یک طبیب مجاز فرستاده شده وسایل و دوا هم نیست چرا؟ براى این که بودجه کافى نیست و کسى با این حقوق حاضر نیست همین طور بیمارستان­ها و سایر چیزهاى دیگر ولى البته حداکثر مساعدت را در حدود بودجه خودش وزارت صحیه کرده ولى اگر بودجه کافى نیست محل کافى نیست باید از یک جاى دیگر به آنجا اضافه کنند تا حوائج از بین برود. البته آقایان می­دانند که عشایر از این جهت از مرکز ناراضى هستند که نسبت به وضعیت بهداشت آنها آن طور که باید توجه نمی­شود و حال آن که همین توجه به بیمارى و مداواى امراض آنها است که ممکن است آنها را تقویت بکند و ممکن است آنها را امیدوار به مرکز بکند. بنده به وسیله این پیشنهاد خواهش کردم که بتواند وزارت بهدارى در حدود سازمان جدید خودش بیمارستان و بهداری­هاى جنوب را تقویت بکند حالا کیفیت تقویت را هم بنده ذکر نکردم و خواستم که دست­شان باز باشد و آقاى دکتر معاون هم ایراد تخصص نگیرند و فقط ما خواستیم که تقویت کنند حالا اگر مربوط به طبیب است که طبیب اضافه بکنند خودشان مجازند. بنده خواهش مى­کنم که با این پیشنهاد موافقت کنید براى این که دستتان را هم باز می­گذاریم به علاوه اگر آقایان موافقت بفرمایند یک امتیازاتى براى اطبا جنوب قائل شوند مثلاً ترفیعاتشان را بیشتر توجه کنند یا به وسیله دادن نشان و مدال افتخار که اینها باعث می­شود که شما بیشتر موفق بشوید که بهدارى آنها را اصلاح بکنید. بنده خواهش می­کنم موافقت بفرمایید.

دکتر معاون- عرض کنم که ما این پیشنهاد را نمی­توانیم قبول کنیم براى این که جنوب از عقدى می­شود و غرب از صیغه و این کار را نمی­کنیم ولى البته تمام اشخاصى که در نقاط بد آب و هوا کار می­کنند اینها به اضافه این که اضافه حقوق و مدال و همه چیز خواهند گرفت در سازمان جدید هم آقاى وزیر بهدارى در نظر گرفته­اند براى اشخاصى که در آنجا خدمت خواهند کرد که امتیاز بیشترى قائل شوند بنابراین در این جا مخصوص خواهش می­کنم که آقاى نقابت این پیشنهاد خودشان را پس بگیرید و بنده قول می­دهم که در این سازمان جدید بهدارى این موضوع را در نظر بگیریم ولى چون در اینجا یک مشکلاتى پیش می­آورد ما نمی‌توانیم قبول کنیم.‏

نقابت- چون این اولین قولى است که آقاى دکتر معاون دادند من پس می­گیرم و امیدوارم که وفا به عهدشان بکنند.

رئیس- پیشنهاد آقاى کاظمى.

از نظر مصالح عمومى کشور پیشنهاد می­کنم کلیه اختیارات بودجه و سازمانى وزارت بهدارى براى مدت 5 سال به آقاى دکتر لقمان مالک واگذار شود به سمت ریاست کل بهدارى به هر طور صلاح بداند تصمیمات مقتضى نسبت به سازمان آن وزارتخانه و صرف بودجه نماید و در هیئت دولت و کمیسیون­هاى مجلس شوراى ملى حق شرکت داشته باشد و نخست وزیر در مقابل مجلس شوراى ملى مسئولیت قانونى آن وزارتخانه را عهده‌دار شود.

رئیس- آقاى کاظمى.‏

کاظمى- تصور می­کنم که مورد اتفاق است که یکى از مهم­ترین مسائل که ما در کشور داریم مسئله بهدارى است و آیا بر مسئله امنیت مقدم است و یا امنیت بر او مقدم است شاید این هم مورد نظر باشد عرض کنم که . . . .

امینى- در کلیات نفرمایید وقت تنگ است.

کاظمى- . . . اگر اختیار دست شما است بفرمایید بنده مرخص شوم (امینى- خیر) عرض کنم که ما لاعلاج باید اذغان کنیم که انجام هیچ منظورى ممکن نیست مگر به اختیار و متأسفانه یک روحى هم مدت­ها است در این مملکت حکمفرما است که اخلاقاً و عموماً ما به خودمان یعنى یک ایران کم‌تر حاضر هستیم که اختیاراتى بدهیم و این مسئله در

+++

دوره قبل معلوم شد که نخست وزیر یک اختیاراتى خواسته بود که خیلى کم‌تر از اختیارات یک نفر خارجى بود و تقاضا کرد ولى پذیرفته نشد ولى وقتى که همان اختیار را خیلى عریض‌تر خارجى خواست با سلام و صلوات به او داده شد گمان می­کنم تمام افراد مجلس شوراى ملى در صلاحیت و شخصیت آقاى دکتر لقمان مالک تردیدى ندارد (صحیح است) و ایشان در این مملکت تنها کسى است که شخصیت و صفات لازم انجام این پست را دارا می­باشد یعنى با این وضعیت و به نام وزارت ایشان نمی­توانند براى این که معلوم نیست که فردا در کابینه باشد یا نباشد و اگر باشد معلوم نیست که در هیئت وزرا پیشنهادشان مورد قبول واقع بشود یا نشود و عرض کنم که این لایحه­شان در مجلس شوراى ملى معلوم نیست که بنده هوس کنم که با آن مخالفت کنم یا یک نفردیگر مخالفت کند خلاصه آن اختیار لازم است براى یک چنین مسئله که در درجه اول زندگى ما است به این جهت بنده پیشنهاد کردم و در کمیسیون هم بنده اظهار کردم که شخص ایشان براى مدت 5 سال به نام رئیس کل بهدارى با اختیارات تام یعنى با آن مقدارى بودجه که ما بتوانیم به ایشان بدهیم و اختیارات تام سازمان بهدارى را هم به ایشان بدهیم و هر کسى را که بخواهند به هر محلی که میسر باشد بفرستند و همان طور که عرض کردم در هیئت وزرا بتوانند شرکت کنند و در کمیسیون­هاى مجلس شوراى ملى هم بتوانند شرکت کنند و آقاى نخست وزیر هم جوابگوى ایشان باشد در مجلس شوراى ملى. بنابراین به جاى این لایحه این پیشنهاد بنده را اگر اجازه بفرمایند و مجلس شوراى ملى موافقت بکند با این پیشنهاد این پیشنهاد برگردد به کمیسیون و این لایحه را به این صورت در بیاورند که آن کارهایى که باید بکنند رفورمه شده و روى این پیشنهاد بنده به مجلس بیاید. تصور می­کنم با این عمل­مان یک خدمت شایسته و حسابى و واقعى به آینده مردم و نسل آتیه کرده باشیم.

رئیس- آقاى اسکندرى شما عضو کمیسیون هستید؟ (اسکندرى- خیر) پس ببخشید باید عضو کمیسیون باشید. آقاى دکتر شفق عضو کمیسیون هستید؟ (خیر بنده بشرم) آقاى دکتر معاون.

دکتر معاون- عرض کنم که بنده به نوبت خودم چون یک طبیب هستم از این حسن نظر آقاى کاظمى بى‌نهایت مفتخر هستم که مجلس شوراى ملى با این حسن نیت به ایشان نگاه می­کند ولى تصدیق بفرمایید که الان موقع این کار نیست و بایستى که کمیسیون بودجه هم در این کار موافقت بکند بنده استدعا می­کنم از آقاى کاظمى که این قضیه را فعلاً بگذارید و ما با آقاى مخبر کمیسیون بودجه هم مذاکره می­کنیم و بعد از آن این پیشنهاد را در باب این تبصره که معین کرده­اند ایشان را به عنوان مستشار وزارت بهدارى در این باب صحبت می­کنیم و این موضوع را عملى خواهیم کرد استدعا می­کنیم که فعلاً از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرمایید.

کاظمى- بنده عرضى ندارم اگر آقاى مخبر کمیسیون بودجه موافقند با این نظر که بماند بنده هم حرفى ندارم.

رئیس- مسترد داشتند. پیشنهاد آقاى نبوى:

پیشنهاد می­کنم این لایحه به کمیسیون بودجه ارجاع شود.

رئیس- آقاى نبوى.‏

جمعى از نمایندگان- ایشان تشریف ندارند.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر معظمى:

پیشنهاد می­کنم ماده واحده به طریق ذیل اصلاح بشود. مجلس شوراى ملى به وزارت بهدارى اجازه می­دهد که قانون سازمان وزارت بهدارى را به عنوان آزمایش پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذارده و پس از انقضاء مدت یک سال از تاریخ تصویب لایحه در کمیسیون وزارت بهدارى مکلف است لایحه سازمان قطعى وزارت بهدارى را به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

رئیس- آقاى دکتر معظمى. ‏

دکتر معظمى- از نظر اصول فرمایشات آقاى فرهودى کاملاً صحیح بود که ما نمی­توانیم حق قانونگزارى را به یک کمیسیون واگذار کنیم که ندانیم چیست به این جهت بنده پیشنهاد کردم که این موادى را که کمیسیون بهدارى تصویب

+++

می­کند براى احترام اصول به عنوان آزمایش باشد و بعداً وزارت بهدارى مکلف باشد که این قسمت را براى تصویب قطعى به مجلس شوراى ملى بفرستد این براى احترام اصول است.

مخبر کمیسیون- این را نمی­شود قبول کرد براى این که خانه را نمی­شود ساخت روى یک پایه­اى که محکم نباشد بنده را بفرستید کفیل بهدارى کرمانشاه بکنید با این طرز بنده چه کار می­توانم بکنم بر فرض که سازمانى بدهم چه فایده دارد که پس فردا باز کس دیگر بیاید برهم بزند.

رئیس آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- عرض کنم بنده با نظر آقاى معظمى موافقم و خواستم یک اصلاحى بکنند که جلب نظر آقاى وزیر بهدارى هم شده باشد در واقع یک سال را دو سال بکنند که نظر اصولى جنابعالى و آقاى فرهودى هم تأمین شده باشد که بعد از دو سال به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و هیچ مانعى هم ندارد.

دکتر معظمى- بنده هم موافقم.‏

دکتر معاون (مخبر کمیسیون)- بنده هم با دو سال موافقم پیشنهاد آقاى سیف پور فاطمى:

پیشنهاد می­کنم در تشکیلات وزارت بهدارى اداره دارویى هم ضمیمه وزارت بهدارى شده و تحت نظر آن وزارتخانه انجام وظیفه نماید.

سیف پور فاطمى- عرض کنم اخیراً جزء تمام تشکیلاتى که در این مملکت درست شده یک اداره تشکیل شده است به نام اداره دارویى و بنده پس از مطالعه زیاد سؤال کردم تفحص کردم که آیا این اداره تجارتى است یا براى خاطر پخش دوا در کشور است چون این اداره مثل تمام ادارات مستشار دارد رئیس دارد اتومبیل دارد به گفته خود آقاى وزیر بهدارى هزار تن دوا دارد اما از کارهاى برجسته که در ظرف این پنج شش ماه در این مملکت کرده است یک داروخانه در خیابان سپه درست کرده است از صبح تا شام پانصد نفر پشت در داروخانه ایستاده­اند و هر نسخه که خواستند می­دهند و هر کدامى که نخواستند نمى­دهند دوا هم براى ولایات می­خواهند همین آقاى وزیر بهدارى دو کاغذ فورى نوشته­اند. که دوا براى نجف آباد اصفهان بفرستید هنوز نفرستاده‌اند بهشان می­گویند شغل شما چیست می­گویند ما دوا به همه مملکت تسلیم مى­کنیم می­گوییم چرا دستور وزارت بهدارى را اجرا نمی­کنید مى­گویند ما جزء وزارت بهدارى نیستیم به عقیده من این یک اداره و یک کاریکاتور مسخره بیشتر نیست بنده خواستم اینجا این تذکر را بدهم که حالا که می­خواهند تشکیلات وزارت بهدارى را بنویسند اگر صلاح می­دانند اینجا را جزء وزارت بهدارى قرار بدهند که اقلاً استفاده از این کار بشود.

وزیر پیشه و هنر (اردلان)- بنگاه کل دارویى قانونى دارد که یک سال پیش از مجلس شوراى ملى گذشته و بنده استدعا مى‌کنم که یک چیزى را که با دو شور قانونش گذشته فورى با یک پیشنهاد او را لغوش نکنیم و این یک چیز غریبى می­شود که ما با یک زحمتى و با یک فکرى با موافقت مجلس یک بنگاهى را تأسیس کنیم و آن وقت بلافاصله با یک پیشنهادى آن را لغوش کنیم حالا ممکن است نظر جنابعالى صحیح هم باشد و ایرادتان وارد هم باشد ولى براى لغو یک قانونى در ضمن قانون دیگر نباید پیشنهادى کرد و یک قانونى را از بین برد باید در تحت یک قانونى این کار را کرده و به علاوه باید دید که این اداره کل دارویى آیا مورد احتیاج است یا باید ضمیمه وزارت بهدارى بشود البته نظر به یک جهاتى وجود این بنگاه مورد احتیاج است الان مقدار زیادى کنتنژان در راه است و وارد می­شود و به علاوه مجلس شوراى ملى هم با یک فکر عاقلانه که به نظرشان رسیده بود این بنگاه را افتتاح کردند حالا ایرادات آقا هم ممکن است وارد باشد ولى یک قانونى را به مجرد یک پیشنهادى نمی­شود لغوش کرد.

سیف‌پور فاطمى- بنده پس می­گیرم ولى تمنا می­کنم در کمیسیون مورد مطالعه واقع شود.

دهستانى- بنده این پیشنهاد را قبول می­کنم- اجازه می­فرمایید.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

+++

ملک‌مدنى- بنده می­خواستم توضیحاتى عرض کنم که موقعى که قانون راجع به بنگاه دارویى به مجلس آمد همان طور که آقاى اردلان فرمودند این متوجه به یک منظورى بود که این بنگاه برپا شد و نظر آقاى سیف‌پور اساساً صحیح است اساساً این بنگاه بایستى جزء وزارت بهدارى باشد ولى به عقیده بنده جایش اینجا نیست و جایش در همان قانون است و یک ماده هم در قانون متمم بودجه گذارده شود که بنگاه دارویى جزء وزارت بهدارى است و جزء وزارت دارایی نیست.

دکتر شفق- بنده اخطار نظامنامه دارم. وقتى که صحبت می­خواهیم بکنیم گفته می­شود باید عضو کمیسیون بود مع ذلک مى‌بینیم یک عده صحبت می­کنند که عضو کمسیون هم نیستند استدعا می­کنم این موضوع را رعایت بفرمایید که آقایانی که عضو کمیسیون نیستند حرف نزنند.

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى سیف‌پور.

سیف‌پور- آقاى مخبر قبول می­کنند.

دکتر معاون (مخبر)- این بنگاه دارویى را وزارت بهدارى ممکن است قبول کند در سازمان جدید خودش به شرط این که قسمت اقتصادیش هم ضمیمه شود و اگر موافقت کنید ما در کمیسیون با وزیر دارایی هم صحبت می­کنیم و مطالعه می­کنیم و بعد نتیجه را به عرض می­رسانیم براى این که یک قسمتش مربوط به امور مالى است که بایستى نظر وزارت دارایی هم جلب شود و یک قضیه فنى دارد که مربوط به وزارت بهدارى است پس باید توافق نظر حاصل شود.

سیف‌پور- بنده با این شرط مسترد می­کنم.

دهستانى- آقا بنده پیشنهاد آقاى سیف پور را قبول کردم اجازه می­فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

دهستانى- عرض می­کنم نسبت به پیشنهادآقاى سیف‌پور فاطمى بیانى را که آقاى اردلان فرمودند این بود که قانونى از مجلس گذشته و اگر ما این پیشنهاد را قبول کنیم ناقض آن قانون خواهد بود خیر این طور نیست آن قانون به جاى خودش محفوظ است فقط ما می­گوییم این بنگاه جزء وزارت بهدارى بشود اساسش را که نخواستیم بر هم بزنیم من تعجب می­کنم ما با اعتمادى هم که به آقاى دکتر مالک داریم باز از یک چیزهایى که لازم است به دست ایشان بسپاریم خوددارى می­کنیم بنابراین استدعا می‌کنم که آقایان هم توجه بفرمایند که این ضمیمه وزارت بهدارى شودنه این که آ ن قانون لغو شود این چه مضایقه­ای است که آقایان می­کنند.

وزیر پیشه و هنر (اردلان)- بنده تنها مقصودم این نبود که یک قانونى گذشته نباید لغوش بکنیم این یک بنگاه مستقلى است که هیئت مدیره دارد که عبارتند از نمایندگان وزارت بهدارى نماینده وزارت دارایی و مدیر عاملش هم باز به موجب قانونى از مجلس شوراى ملى تعیین شده است حالا سرمایه آن معلوم نیست که چه حالى دارد باید آن کنتنژان و سفارشاتى که داده وارد شود و آن وقت چطور باید تقسیم شود و بالاخره کارهاى مهم در دست دارد شما یکمرتبه پیشنهاد می­دهید این که نمی­شود.

طهرانى- آقا داور به کسى نمی­دهند درست تقسیم نمی­کنند.

اردلان- این را بنده قبول دارم بالاخره حالا هم خود آقاى وزیر بهدارى حق دارد که برود آنجا بنشیند (طهرانى- راهش نمی­دهند) هیچ منعى ندارد بنابراین بنده تقاضا می­کنم که آقایان عصبانى نشوند یک اداره را اگر دیدید ناقص است یا کار نمی­کند دیگر اساسش را بر هم نباید زد.

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى دهستانى‏. . .

بعضى از نمایندگان- اکثریت نیست.

پیشنهاد آقاى هاشمى: پیشنهاد می­کنم کلیه پیشنهادها به کمیسیون بهدارى برود.

هاشمى- الان قریب بیست پیشنهاد در اینجا حاضر است که باید قرائت شود که هر یک از آقایان پیشنهادات اصلاحى کرده­اند یا براى حوزه انتخابیه خودشان اصلاحاتى را پیشنهاد کرده­اند یا براى حوزه انتخابیه خودشان اصلاحاتى را پیشنهاد کرده­اند و منظور هم این است که درضمن لایحه با آیین‌نامه نظریه­شان تأمین شود اگر موافقت فرمایید کلیه پیشنهادات را به کمیسیون بهدارى بفرستیم و آقایان پیشنهاد‌دهندگان تشریف بیاورند به کمیسیون و روى نظریه خودشان

+++

استدلال بکنند و نظریات خودشان را تأمین بفرمایند این است عقیده بنده.‏

دکتر معاون- عرض می­کنم ما تمام پیشنهادها را در کمیسیون مورد مطالعه قرار می­دهیم بنابراین بنده استدعا می­کنم پیشنهاداتى که مربوط به بیمارستان­ها یا حوزه انتخابیه و غیره است آقایان مسترد بفرمایند براى این که زودتر کار بگذرد.

بعضى از نمایندگان- به پیشنهاد آقاى هاشمى باید رأى بگیرید.

دکتر معاون- عرض کنم البته اصل لایحه نباید برود به کمیسیون بنده عرض کردم ما تمام پیشنهادات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و سعى می­کنم که حتى‌الامکان نظریه آقایان نمایندگان تأمین شود .

رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى هاشمى‏. . . . آقاى دکتر طاهرى فرمایشى دارید بفرمایید.

دکتر طاهرى- این پیشنهاد موضوع ندارد مقصود این است که فعلاً معطل خواندن پیشنهادها نشویم.

رئیس- خوب آقایان میل دارند با اصل لایحه رأى بگیریم.

دکتر اعتبار- بنده اخطار دارم بر فرض که مجلس رأى بدهد به پیشنهاد آقاى هاشمى پیشنهاد آقاى دهستانى مقدم است.

رئیس- اگر لایحه به کمیسیون نمی­رود پیشنهادها باید خوانده شود و الّا باید با لایحه به کمیسیون برگردد. آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى- پیشنهاد با در شور اول است یا در شور دوم اگر در شور اول باشد در لوایح دو شورى بدون مذاکره می­رود به کمیسیون و کمیسیون روى آن نظریه می­گیرد و به مجلس راپرت می­دهد و لوایحى که یک شورى است مثل این لایحه پیشنهادات باید در مجلس تکلیفش معلوم شود یعنى یا قبول شود یا رد شود بنابراین نمی­شود به این پیشنهاد رأى گرفت.

رئیس- حالا رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى دهستانى (پیشنهاد خوانده شد)

پیشنهاد می­کنم در تشکیلات جدید وزارت بهدارى و اداره دارویى هم ضمیمه وزارت بهدارى شده و تحت نظر آن وزارتخانه انجام وظیفه نماید.

ملک‌مدنى- این پیشنهاد آقاى سیف پور بود آقاى دهستانى قبول کردند این اداره نیست بنگاه دارویى است در قانونى که از مجلس گذشته بنگاه دارویى نوشته شده و باید این پیشنهاد اصلاح شود و به جاى اداره بنگاه دارویى نوشته شود.

دهستانى- بنده هم موافقم بنگاه دارویى بشود.

رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقاى دهستانى موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) قابل توجه شد خوب همین طور که آقاى دکتر طاهرى توضیح دادند پیشنهادها باید در مجلس خوانده شود مگر این که آقاى مخبر تقاضاى ارجاع به کمیسیون بفرمایند.

دکتر معاون- عرض می­کنم حالا که قرار است لایحه بیاید به کمیسیون ما هم دیگر اصرارى نداریم بگذارید سازمان وزارت بهدارى هم بیش از اینها طول بکشد.

هاشمى- آقاى دکتر موضوع این است که قریب هفده هیجده پیشنهاد شده است و حالا که به حکم نظامنامه لایحه به کمیسیون برمی­گردد چه بهتر از این جنابعالى هم که مخبر کمیسیون هستند موافقت بفرمایید که پیشنهادها هم یکسره برگردد به کمیسیون و در آنجا مورد مطالعه واقع شود.

مخبر- بسیار خوب موافقت می­کنم بفرستند.

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده است چون فردا که روز دوشنبه است تعطیل است ممکن است صورت مجلس حاضر نشود این است که جلسه را به عنوان تنفس تعطیل می­کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز سه­شنبه دستور هم بقیه دستور همین جلسه‏

(مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر به عنوان تنفس ختم شد(

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد صادق طباطبایی

+++

قانون

اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شوراى ملى بابت دو ماهه تیر و مرداد 1323

ماده واحده- به کار پردازى مجلس اجازه داده می­شود در ماه تیر و مرداد 1323 از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود دو دوازدهم بودجه تفصیلى سال 22 مجلس شوراى ملى از وزارت دارایی دریافت دارد.

تبصره 1- به وزارت دارایی اجازه داده می­شود کمک هزینه مربوط به مجلس شوراى ملى را (موضوع قانونى کمک به کارمندان دولت) در ماه تیر و مرداد 1323 از محل درآمد عمومى کشور کارسازى دارد.

تبصره 2- به کار پردازى مجلس اجازه داده می­شود کمک هزینه کارگران فنى چاپ خانه مجلس را (موضوع قانون کمک به کارمندان دولت) در ماه تیر و مرداد 1323 از محل درآمد چاپخانه مجلس مطابق ماه اسفند 1322 بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمدصادق طباطبایی‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294144!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)