کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای‌ملى، دوره‏19
[1396/05/31]

جلسه: 46 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه چهارم دی‌ماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات قبل از دستور آقای‌حشمتی

3 - قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی

4 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای اعظم زنگنه

5 - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم حقوق کارمندان پایه‌های 1 تا 4 و ارجاع به مجلس سنا

6 - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه فروش یک قطعه زمین در شهر کراچی

7 - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به منع ساختمان در پارک شهر

8 - اعلام اسامی اعضای منتخبه‌ی دیوان محاسبات

9 - تعیین موقع جلسه بعد، ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای‌ملى، دوره‏19

 

 

جلسه: 46

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات قبل از دستور آقای‌حشمتی

3 - قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی

4 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای اعظم زنگنه

5 - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم حقوق کارمندان پایه‌های 1 تا 4 و ارجاع به مجلس سنا

6 - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه فروش یک قطعه زمین در شهر کراچی

7 - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به منع ساختمان در پارک شهر

8 - اعلام اسامی اعضای منتخبه‌ی دیوان محاسبات

9 - تعیین موقع جلسه بعد، ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و ده دقیقه صبح به ریاست آقاى اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید

1 - تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: دکتر بینا - دکتر سیدامامى - امید سالار - ساگینیان - مهندس فروغى - دکتر شاهکار - محمودی - تجدد - خلعتبرى - ذوالفقارى - اورنگ - امامى خویی. صادق بوشهرى - دکتر پیرنیا - مهندس سلطانى - غضنفرى - یار افشار - مهندس بهبودى.‏

غایبین بى‌اجازه - آقایان: مشار - قراگزلو - تیمور تاش - اریه - اسفندیارى - شادمان - صارمى - دکتر هدایتى - دکتر طاهرى - قنات آبادى.

دیر‌آمدگان و زود‌رفتگان با اجازه - آقایان: اسکندرى - حکیمى - اخوان - ارباب - عباسى - عبدالحمید بختیار - سنندجى - جلیلى - صراف‌زاده - فضائلى.

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس قبل تصویب شد.

2 - بیانات قبل از دستور آقاى حشمتى‏

نایب رئیس - نظق قبل از دستور شروع می‌شود آقاى حشمتى.

حشمتى - عده‌اى از آقایانى که به بنده مرحمت دارند خواسته‌اند که نسبت به وقایع اخیر مصر و مجارستان عقیده خودم را عرض کنم چون انجام این امر محتاج به شرح و بسط زیادى است و با مدت نطق‌هاى قبل از دستور تناسبى نداشته و از طرفى وقایع مزبور به وسیله جراید به استحضار عامه رسیده است لذا تنها به ذکر نتایجى که از این پیش آمد‌هاى باید گرفته شود می‌پردازم وقایع مجارستان و مصر به همه گرفتاری‌هایی که براى دنیا ایجاد کرد چند موضوع را ثابت نمود.

اول آن‌که‌ هدف دول کمونیستى با وجد لبخند‌هاى خروشف و تعارفات بولگانین به‌هیچ‌وجه تغییر نکرده و سران این دولت‌ها به تعقیب همان نقشه پطر کبیر منتها با مقیاس بزرگ‌تر همواره در فکر استفاده از کوچک‌ترین پیشامدها و خبط‌هاى دول دمکراسى براى رسیدن به مقصد نهایی خود که عبارت از تسلط به دنیاى آزاد می‌باشد هستند و براى نیل به این نتیجه از هیچ عملى ولو قبل عام مردم بدبخت مجارستان هم که باشد خود دارى ندارند.

دوم آن‌که‌ دول آزاد یا به علت آن‌که‌ هنوز خطر کمونیسم را مانند ما که در مجاورت مرز‌هاى شوروى هستیم درک نکرده و یا آن‌که‌ واقعا موجودیت دول کمونیستى را برای حفظ تعادل دنیا لازم می‌دانند بدنى لحاظ براى مقابله با تجاوز دنیاى کمونیستى هم آهنگى لازم را که حقاً باید بین خود داشته باشند ندارند.

سوم آن‌که‌ منطقه خاورمیانه و مخصوصاً نقاط نفت‌خیز از لحاظ اقتصادیات و احتیاجات دنیا و موضوعات سوق‌الجیشى و بالاخره دسترسى به بازار‌هاى تجارتى دنیا از هر جاى دیگر دنیا پراهمیت‌تر بوده و چون در این منطقه وسائل دفاعى مثل کشور‌هاى غربى موجود نیست به مراتب از اروپا حساس‌تر و اشغال آن براى کشور‌هاى کمونیستى از اروپا سهل‌تر و با تصاحب منابع نفتى و رسیدن به دریاى آزاد پرمنفعت‌تر خواهد بود.

چهار آن‌که‌ دول آزاد جهان در گذشته آن اهمیتى که شایسته است به منطقه خاورمیانه نداده با وجود کمک‌هاى سیاسى انگلستان و آمریکا و مساعدت‌هاى مالى آمریکا که به جاى خود موجب نهایت تشکر است است مساعدت‌ها لازمى که می‌بایستى براى تقویت نیروى دفاعى این کشور‌ها در مقابل خطر و تجاوز کمونیسم بکنند به قدر کافى نکردند و سرنوشت این کشور‌ها را که براى دنیاى آزاد اهمیت حیات و مماتى دارند به دست پیش آمد و تقدیر سپرده‌اند و در حقیقت براى مقابله و مقاومت با کمونیسم نه با ایجاد قدرت در این کشور‌ها به اندازه کافى پرداخته و نه خود آنها در این منطقه آن‌قدر قوى هستند که بتوانند در برابر پیشامدهاى غیرمترقبه به کمک مؤثر مبادرت کنند.

گذشته از اینها فکر ایجاد یک نیروى سوم و خیال آن‌که‌ اگر روزى روسیه قدمى به عقب برداشته و آمریکا به جلو بیاید در سر حد سوسیالیستى بهم برخورد نمونه جمع شوند موجبات عدم هم آهنگى سیاسى را در این منطقه فراهم نموده و باعث تضعیف قدرت دفاعى آن شده‌اند.

پنجم آن‌که‌ فکر هم‌زیستى سیاسى با کشورهایی‌که با دنیاى دموکراسى هیچ تشابه مرامى و فکرى ندارند دنیاى آزاد را از تقویب خود و دوستان خود غافل نموده است.

+++

ششم آن‌که‌ ملت‌هاى آسایی کم‌کم دارند از خوب غفلت بیدار شده و خواه و ناخواه دول بزرگ می‌بایستى د نحوه سیاست خود نسبت به آنها تجدیدنظر نموده منافع و احساسات آسیایی‌ها را رعایت نمایند (صحیح است) 

هفتم آن‌که‌ کشور عزیز ما بر خلاف آنچه بعضى کوته‌نظران مى‌اندیشند بر اثر راهنمایی‌هاى خردمندانه شاهنشاه و نبوغ ذاتى ملت دارای موقعیتى ثابت بوده و در وقایع اخیر ثابت نمود که براى عرض و اندام در مقابل هر گونه پیشامدى آماده و مهیا است اینها خلاصه نتایجى بوند که حقاً می‌بایستى از وقایع اخیر گرفته شده و مرد توجه قرار گیرند ملت ایران که خوشبختانه داراى قضاى کافى و موقعیت ممتاز اقتصادى بوده و احتیاج به کسى ندارد مسلماً جز آرزوى یک صلح مداوم و امینتى که بتواند در سرمایه آن از منابع ملى خود به منظور بالا بردن سطح زندگى عموم بهره‌بردارى کامل بنماید آرزو و سوداى دیگر در سر ندارد (صحیح است)

ما همیشه پیرو مکتب سعدى علیه‌الرحمه بوده و هستیم که می‌فرمایند.

بین آدم اعضاى یکدیگرند                   که در آفرینش ز یک گوهرند

و آرزو داریم که هماى صلح البته هماى صلح هنه کبوتر صلح بر سر دنیا سایه افکنده و همه مردم از مزایاى آن برخوردار شوند.

ما آرزو داریم روزى برسد که با ایجاد شدن یک محیط امن و از بین رفتن حس بدبینى این همه پولى که فعلا خرج به دست آوردن و نگاهدارى وسائل مخرب و جنگلى می‌شود در راه خوشبختى و سعادت بشر صرف شود (صحیح است)

ما از خدا مى‌خواهیم که بالطف و مرحمت خود موجبات نزدیگى مردم دینار را فراهم فرموده و گمراهان را به راه راست هدایت فرماید.

ما یقین داریم که بالاخره مرام‌ها و مسلک‌هایی که پایه آنها بر روى عداوت و کینه‌توزى استوار شده و از مغز عده‌ی بیمار که نظرشان جز انتقام گرفتن از عالم بشریت چیز دیگرى نیست محکوم به زاول نیستى بوده و روزى خواهد رسید که پرده‌ها بالا رفته و قسمتى کاز جهان که فعلاً دونجار رژیم دیکتاتورى هستند از قید اسارت و بندگى نجات پیدا خواهند نمود.

ما طرفدار حق هستیم و تجربه ثابت نموده که حق همیشه بر باطل غلبه خواهد نمود. تا مادامی که این آروزهاى طلایی که با عمل فرسنگ‌ها فاصله دارند صورت تحقق به خود بگیرند از دوستان و متفقین عزیز خود انتظار داریم که ما را در نیل به هدف‌هاى ملى کمک و استعانت نمایند (صحیح است)

ما طبق سمت دیرینه به همه تعهدات خود وفادار بوده و هستیم و به همین جهت نسبت به پیمان بعداد که هدفى جز کمک به صلح دنیا ندارد و تنها به منظور دفاع از حق حیات و استقلال کشور‌هاى عضور طبق منشور ملل منفق که با آن نهایت علاقه را داریم ایجاد شده وفادار هستیم (صحیح است) و آرزو داریم که نه تنها بعضى از دوستان ما در پى متزلزل ساخت ارکان این پیمان نبوده و آهن سرد نکوبند بلکه بیایند و با ما در راه این منظور بزرگ همکارى نمایند.

ما از آقاى نهرو که یک شخصیت سیاسى بزرگ هستند انتظار داریم که در عوض آن‌که‌ پیمان‌هاى دفاعى را که به منظور حفظ استقلال کشورها بسته شده تخطئه کنند از نفوذ سیاسى خود استفاده نموده در هم آهنگ ساختن کشور‌هاى هم مسلک کوشش نموده یادگار نیکى از خود به جا بگذارند و سعى نمایند کلیه اختلافات بین کشورها براى یک منظور عالى‌تر و بزرگ‌تر که عبارت از حفظ موجودیت آنها باشد مرتفع سازند و این اعمل را با رفع نمودند اختلاف با کشور هم نژادشان پاکستان شروع نموده و درس پرفایده‌ی به کشور‌هاى دنیا بدهند (صحیح است)

ما از کشورهاى هم‌کیش و دوست و همسایه خود انتظار دارم نسبت به دعوتی که از طرف وزارت امورخارجه ایران از آنها شده که نظری جز جلوگیرى از اختلاف و تشنج در بین نیست تعمق کافى نموده به نام حفظ استقلال و موجودیت این منطقه زرخیز به آن جواب مثبت بدهند و بیش از این ناجازه ندهند این منطقه که روزى پرچمدار تمدن بشریت بوده میدان سیاست‌هاى مخرب و خانمان‌برانداز که با روح اصلام و مسلمانى مغایرت دارد باشد.

بنده از آقایان نمایندگان محترم اجازه می‌خواهم که به نام مجلس شوازى ملى این ابتکار سیاسى دولت را که مسلماً بر اثر توجهات ذات شاهانه براى فاهیت مردم مشرق زمین و نزدیکى کشورهاى مسلمان به‌منصه‌ی ظهور رسیده تقدیس نمایم.

ما از ملت بزرگ آزادیخواه آمریکا و آپزن‌ها و رئیس جمهور محبوب آن کشور که بدون مجامله بیشتر منافع خود را در راه حفظ آزادى صرف نموده و مى‌نمایند و خود را پشتیبان کشور‌هاى ضعیف معرفى نموده‌اند تقاضا می‌کنم که حمایت از پیمان بغداد به دفاع این منطقه که با پیدا شدن نفت قم به مراتب به اهمیت اقتصادى آن اضافه شده است کمک مؤثر نموده و اجازه ندهند که بار دیگر دنیا به خاک و خون کشیده شود با توجه به مفاد این شعر که می‌گوید:

اظهار عجز نزدستم پیشه ایلهى است

اشک کیاب باعث طغیان آتش است

موجبات تقویت جبهه دموکراسى را فراهم نمایند.

در خاتمه براى روشن شدند یکى از نکات تاریک تاریخ را ناچاراً عرض می‌کنم که در سوم شهریور 20 چون ملت ایران تشخیص داده بود که جنگ با بزرگ‌ترین کشور‌هاى دموکرات دینا نتنیجه خوبى نداشته موجب فتح جبهه دیکتاتورى خواهد شد لذا از هر گونه اعمال خصمانه و حتى از هر گونه تخیبات که اگر در قسمت معادن نفت یا راه‌هاى ارتباطى صورت می‌گرفت و ممکن بود باعث عوض شدند سرنوشت جنگ شود خوددارى نمود و آنهایی که بخواهند قدرت ارتش ایران را روى واقعه شهریور 20 حساب کنند مسلماً دچار اشتباه بزرگى شده‌اند.

بنابراین می‌توانیم به نام یک سرباز قدیم که با روحیه افسران و سربازان ارتش آشنایی دراد عرض کنم و اطمینان بدهم که چنانچه خداى نخواسته ساحت مقدس میهن و حفظ تاج و تخت سلطنت که مظهر قدرت ملى و افتخارات باستانى ما است ارتش ایران حاضر به هر گونه فداکارى بوده و مسلماً باعث سربلندى ملت کهن سال ایران خواهد شد(احسنت)

3 - قرائت گزارش کمیسیون کشاورزى‏

نایب رئیس - گزارش از کمیسیون کشاورزى رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود. آقاى مهدوى

(آقا مهدوى مخبر کمیسیون کشاورزی گزارش را به شرح آتی قرائت نمودند)

مهدوی - نظر به مفاد ماده 49 آیین نامه مجلس شواری ملی‌ که رسیدگی‌به کلیه امور مربوط به توسعه و ترقی‌کشاورزی‌کشور را در حدود امتیازات کمیسیون کشاورزى مجلس شوارى ملى ذکر نموده کمیسیون کشاورزى در ابتداى دوره‌ی نوزدهم تصمیم اتخاذ نمود که مسائل مهم مربوط به توسعه و ترقى کشاورزى را مورد تحقیق و مطالعه قرار داده و اظهارنظر خود را به وسیله گزارش به استحضار مجلس شوراى ملی ‌برساند.

در تعقیبت اجراء تصمیم مزبور اولین مسأله‌اى که مورد تحقیق و و مطالعه کمیسیون کشاورزى واقع گردید اعتبار در مورد کشاورزى است که می‌توان براى ازدیاد تولید و توسعه کشاورزى از مهمترین مسائل است و بنابراین از طرف کمیسیون آقایان وزیر کشاوری‌و رئیس بانک کشاورزی‌دعوت شدند و موضوع اعتبارات کشاورزى مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت. در نتیجه تحقیق و مذاکره و توضیحات رئیس بانک کشاورزى مطالب ذیل مورد توجه واقع شد که این‌‌که براى اطلاع مجلس شوراى ملى به عرض می‌رساند.

1 - اعتباراتى که فعلا بانک کشاورزى می‌دهد بر اساس وثیقه است در صورتى که طریق صحیح آن است که معلوم گردد در کشور به هر رشته از امور به چه تناسب باید اعتبار داد و به همان تناسب اعتبارات بین رشته‌هاى مختلف از قبیل کشاورزى صنایع و غیره تقسیم گردد ولى اعتباراتی‌که تاکنون به بانک کشاورزى داده شده بر اساس تناسب مزبور نیست و رعایت اهمیت مسئله کشاورزى نشده است‏.

2 - سرمایه‌اى که برای ‌بانک کشاورزى تعهد شده مبلغ یکهزار و پانصد میلیون ریال است ولى ششصد و هفتاد میلیون ریال آن بیشتر تأدیه نشده و این مبلغ آن‌قدر قلیل است که اگر بین قراء مختلف مملکت با احصاییه‌هایی‌که موجودی‌است داده شود به هر قریه بیش از ده هزار ریال نخواهد رسید - در این مورد با احصاییه‌هاى وام که بانک کشاورزى به اشخاص در شهرستان‌ها مختلف داده مراجعه و معلوم گردیده که شصت و هفت درصد وام‌ها از ده هزار تا پنجاه هزار ریال است ولى وجوهى به طریق فوق وام داده شده آن‌قدر قلیل ناچیز است که ابداً تناسبى با احتیاجات مناطق کشاورزى حتى در حال حاضر ندارد تا چه رسد به آن‌که‌ یک برنامه توسعه کشاورزى در نظر باشد.

3 - تا قبل از شهریور 1320 منابع مالى بانک کشاورزى 26 درصد از اسکناس در جریان بوده ولى بعد از شهریور 1320 به جاى آن‌که‌ منابع مالى بانک کشاورزى به تناسب حجم اسکناس اضافه شود بالعکس تنزل نموده و فعلااز ده درصد بیشتر نیست با آن‌که‌ قیمت‌ها چند برابر شده و هزینه زندگى ترقى نموده است‏.

4 -در بودجه برنامه هفت ساله کشاورزى اقلامى به عنوان کشاورزى قید گردیده اگر مجموع امتیازات فوق در اختیار بانک کشاورزى گذارده شود کمک مؤثرى برای‌رفع احتیاجات مناطق کشاورزى و ازدیاد تولید محصولات کشاورزى خواهد بود مثلاً اعتبار خرید ماشین‌آلات کشاورزى در حدود چهار صد و پنجاه میلیون ریال است اگر این اعتبار در اختیار بانک کشاورزى باشد می‌تواند آن را به مصرف وام دادن به کشاورزان برساند و خود بانک به اعتبار خود ماشین‌آلات کشاورزى وارد کند به اشخاص بفروشد و وجوه حاصل از فروش را به صاحبان کارخانه‌ها بدهد و همین‌طور اعتبارات مربوط به شرکت‌هاى تعاونى صندوق‌هاى روستایی‌و امر قنایی‌در اختیار بانک کشاورزى باشد و سازمان برنامه نظارت خود را به هر طریقى که مقتضى می‌داند اعمال کند در این صورت بانک کشاورزى از مجموع اعتبارات فوق براى کشاورزان استفاده خواد نمود و این یک طریق ممکن و عملى برای‌ازدیاد قدرت عمل بانک کشاورزى خواهد بود.

5 - بانک ملى ایران سابق در حدود 50 میلیون ریال اعتبار به بانک کشاورزى

+++

می‌داده و در این اواخر اعتبار مزبور تا دویست میلیون ریال تزاید یافته ولى بانک ملى ایران همان‌طور که براى امور تجارتى اعتبار می‌دهد باید تناسبى براى تجارت، صنعت و کشاورزى قائل شده و بر میزان اعتبارات خود در مورد بانک کشاورزى بیفزاید و آن را چند برابر نماید. آن هم یک طریق عملى و مؤثر براى کمک به کشاورزى و خاصه ازدیاد تولید محصولات کشاورزى خواهد بود.

6 - راجع به حداقل احتیاجات بانک کشاورزى - براى رفع احتیاجات موجود در مناطق کشاورزى و ازدیاد محصولات کشاورزى مذاکره به عمل ‌آمد و اعتبارى که فعلاً کافى براى مقصود باشد در حدود پنج میلیون ریال تخمین شد و بنابراین لزوم تهیه اعتبار براى بانک کشاورزى از لحاظ پیشرفت کشاورزى به طرقى که ممکن و عملى باشد مورد تصدیق کمیسیون کشاورزى قرار گفت و کمیسیون لازم دانست مجلس شوراى ملى را از نتیجه تحقیق و مطالعه‌ی که نموده مستحضر سازد و به همین منظور این گزارش تقدیم می‌گردد.

در خاتمه دو نکته دیگر را نیز به عرض می‌رسانم.‏

الف - بانک کشاورزى در قسمت عمده از کشور دارای‌شعب و نمایندگى است ولى قادر به رفع یک دهم احتیاجات معمولى کشاورزان نیست و بدون این‌‌که قدرت مالى کمک به کشاورزان را داشته باشد شعب و نمایندگى‌هاى خود را باقى نگاه داشته و همه ساله مبالغ عمده‌اى بابت حقوق پرسنلى و مخارج ادارى می‌دهد در صورتى که با عدم امکان کمک به کشاورزان این‌گونه مخارج پرسنلى و ادارى غیرلازم و فقط متضمن اقلام خرج است و ادامه چنین وضعى از مصلحت خارج می‌باشد.

ب - آیین‌نامه‌هایی‌که ملاک عمل بانک با اشخاص و کشاورزان است و مبلغ سنگینى بهره پول متناسب با شرائط فعلى نیست و مسلماً باید در آن تجدیدنظر گردد تاوام استعداد به کشاورز هم داده شود و تشریفات فعلى مبدل به ساده‌ترین طریق گردد که کشاورزان بتوانند با بهره سبک و خرج کم و تشریفات ساده بانک قرض کند و به جاى این‌‌که کشاورز از راه‌هاى دور به بانک مراجعه کند نمایندگان بانک از نزدیک با کشاورز تماس بگیرند و با تشریفات ساده کمک پولى به کشاورز کنند تا عموم کشاورزان و گله‌داران و دام‌پروران و باغداران و غیره بتوانند از اعتبارات بانک کشاورزى استفاده نمایند.

4 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى عظم زنگنه‏

نایب رئیس - آقاى اعظم زنگنه‏

اعظم زنگنه - سؤالى است راجع به سکه‌هاى تقلبى از وزارت کشور که تقدیم می‌کنم.‏

نایب رئیس - ابلاغ می‌شود

5 - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم حقوق کارمندان پایه‌هاى از 1 تا 4 و ارجاع به مجلس سنا

نایب رئیس - گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم حقوق کارمندان مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای‌ملى

کمیسیون بودجه در جلسه 28 آذرماه 35 لایحه دولت راجع به ترمیم حقوق کارمندان رسمى دولت تا پایه 4 و دون پایه و خدمتگذاران جزء را با حضور نماینده دولت مطرح و ماده واحده پیشنهادى دولت به شرح زیر تصویب این‌‌که گزارش آن را تقدیم می‌دارد. ماده واحده - از تاریخ اول آذرماه 1335 حقوق ماهیانه کارمندان پایه (1 و 2 و 3 و 4) ادارى و همچنین کارمندان پیمانى و دون پایه که کمتر از 2500 ریال دریافت می‌نمایند (اعم از حقوق و کمک) تا میزان 2500 ریال و خدمتگذاران جزء تا 2000 ریال در تمام کشور اضافه و به وزارت دارایی‌اجازه داده می‌شود تفاوت حقوق کارمندان رسمى را به عنوان کمک و سایرین را به عنوان ترمیم از محل در‌آمد کل کشور پرداخت نماید.

 مخبر کمیسیون بودجه محمدعلى مسعودى

نایب رئیس - آقاى دکتر امین

دکتر شفیع امین - بنده جزو ستون مخالف اسم نوشته‌ام البته منظورم این نبود که حقوق کارمندان و خدمتگزاران جزء اضافه نشود در سابق هم بنده در این موضوع عرایضى خدمت آقایان محترم کرده‌ام اساساً باید حقوق همه کارمندان ترمیم بشود (صحیح است) در ادارات دولتى به ‌طوری‌‌که آقایان استحضار دارند پایه 1 و 2 و 3 و 4 خیلى کم است در تمام ادارات به عقیده بنده صدى دو می‌شود پیدا کرد کارمندان دولت که پایه‌شان 2 و 3 و 4 باشد (صحیح است) اغلب بیش از چهار است خیلى هم خوب است که پایه آنها ترمیم بشود ولى انصاف بدهید این دلیل نمى‌شود که دیگران که زحمت کشیده و جان کنده‌اند از پایه 5 و 6 بالاتر رفته‌اند حقوق آنها ترمیم نشود بالعکس کارمندانی‌که پایه‌شان 5 و 6 بالاتر یا بیشتر است مخارجشان بیشتر است اولادشان بیشتر است و زحمات بیشترى دارند حقوق کارمندان دولت مخصوصاً خدمتگذاران جزء به دویست تومان برسد بسیار خوب است ولى به عقیده بنده محدود کردن ترمیم حقوق کارمندان تا رتبه 4 صالح نیست چون بیشتر تولید دو دستگى بین کارمندان خواهد نمود (سراج حجازى - به نور چشمى‌ها پول ندهند کافى است) دولت تا معیشت کارمندان دولت را که در نهایت عسرت و در نهایت مشقت زندگى می‌کنند تأمین نکند نخواهد توانست براى اجراى برنامه‌هاى عمرانى یا مبارزه با فساد کوچک‌ترین اقدامى نموده و نتیجه‌اى بگیرد (صحیح است)

بنده عقیده دارم که دولت اقدامى بکند و حقوق تمام کارمندان را به روى اساس زندگى واحد بهاى خرج تأمین کن به طوری‌که آقایان همکاران محترم در جلسات قبل در مجلس صحبت کردند بایستی‌واحد بهای‌زندگى یک فرد یا یک خانواده را در نظر بگیرند و معادل آن حقوق آنها را تأمین کند و الا هر چه شما هر سال براى یک عده مختصرى قانون بیاورید این نظر تأمین نمی‌شود و دیگران ناراحت‌تر می‌شوند و نتیجه‌اى نخواهند گرفت فرق حقوق پایه چهار و پنج چیست که به آن اضافه بدهیم و به این اضافه ندهیم در حالی‌که مخارج رتبه‌هاى 5 و 6 و 7 خیلى بالاتر است بنده قبلاً عرض کردم که در بیست سال پیش پایه یک 320 ریال می‌گرفت و پایه نه 312 تومان حقوق مى‌گرفت حالا چطور یک کارمند که عائله‌اش هم زیادتر شده با این حقوق رتبه چهار و پنج و شش یا حقوق پایه 9 می‌تواند زندگى کند بنده با تماسى که با کارمندان دولت دارم از نزدیک مى‌بینم که زندگى این بیچارها خیلى مشکل و در نهایت سختى و دشوارى است (صحیح است) بنده استدعا می‌کنم که آقایان همکاران محترم توجه بفرمایند و دولت هم راجع به حقوق کارمندان اقدام بکند. البته این خیلى خوب است براى خدمتگذاران جزء و براى آنها کمک بزرگى است ولى برای‌پایه‌هاى 3 و 4 چندان کمکى نیست ده تومان یا بیست تومان در زندگى آنها تصور می‌کنم تأثیرى نخواهد داشت جز این‌‌که ناراحتى میان کارمندان دولت ایجاد خواهد کرد (صحیح است) مبارزه با فساد به وسیله تأمین معیشت کارمندان دولت می‌شود اگر اینها را راضى نگاه ندارید و شکمشان سیر نشود و مسکن نداشته باشند که زندگى کنند دولت نخواهد توانست در منظور خود براى پیشرفت و ترقى مملکت مخصوصاً نظر اعلیحضرت همایونى را که راحتى و رفاه این دسته است و این نظر با این کارهاى کوچک تأمین نمی‌شود، بنده از آقایان استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند زندگى کارمندان دولت از همه ردیف کشورى یا لشکرى تأمین شود، همین‌طور که کارمندان بازنشسته، انصاف نیست که یک کشورى یا لشکرى که بازنشسته می‌شود این زندگى را داشته باشد کسى که حداکثر فداکارى و خدمت را براى مملکت کرده بعد از 30 الى 35 سال خدمت می‌رود با حقوق ناچیز زندگى باید بکند همه اینها را باید درد نظر گرفت، کارمند بازنشسته مثل کارمند آکتیو است خدمت کرده و باید زندگى این دسته از کارمندان هم تأمین بشود، بنده امیدوارم که با اضافه شدن به حقوق این کارمندان جزء رسمى‌ها ترتیبى بدهند که زندگى عموم کارمندان تأمین بشود.

نایب رئیس - آقاى ارباب‏

مهدى ارباب - فرمایشاتی‌که نماینده محترم فرمودند در حدود خودش به عقیده بنده صحیح است اما یک توجه نشده و آن این است که یک مردم بى‌بضاعت، بدبخت که همین امشب وضع زندگى آنها مختل است این را نمى‌شود گفت تأمل کن تا وضع کارمندان دولت اصلاح بشود (صحیح است) و این یک تفاوت بسیار ناچیزى است و بنده فکر نمی‌کنم این تفاوت ناچیز هم بتواند کمکى به زندگى این طبقه کارمند دون رتبه و با رتبه کم بکند، آقایان توجه فرمودید که در زمان‌هاى گذشته که ایرانى اصولاً بلند نظر و مهمان نواز بوده و هزاران خرج مهمان‌نوازى داشته است همه اینها را ترک کرده است آن خانه و لانه‌اى هم که داشته مختصر کرده با این‌حال اشخاص درجه اول و دوم و سوم در زندگى مستأصل مانده‌اند، یک مستخدم دولت که صبح اول وقت باید در ردیف منتظرین اتوبوس با وسائط نقلیه که ملاحظه می‌فرمایید سرما بخورد و با یک مشقتى خودش را به اداره برساند و باز با همان مشقت به خانه‌اش برگردد داراى عائله است زندگى است طفل است، فقر است، مرض است همان حقوق ناچیز را نمی‌تواند به مصرف اعاشه خیلى عادى حتى به حداقل زندگیش برساند (صحیح است) البته اولاد این طبقه مأمورین هم بشر هستند باید فکر کرد که اگر یکی‌از اولاد این طبقه یک روز هوس یک پرتقال کرد اینها حداقل یک زندگى است آیا این کارمند با این حقوق‌ها می‌تواند یک پرتقال تهیه کند و به دست اولادش بدهد یا در این زمستان سر می‌تواند یک دست لباس اضافی‌براى تعویض لباسش داشته باشد به عقیده بنده گذشته از این‌‌که باید با این لایحه فوراً موافقت کرد باید گفت که خیلى کمک ناچیزى است این کمک منتهى متأسفانه وکیل نمى‌تواند پیشنهاد خرج کند وگرنه بنده استدعا می‌کردم که آقایان توجه کنند و این مبلغ و این یک کمک را که خیلى ناچیزى است اضافه کنند و تصور می‌کنم که در اطراف این بحث زیاد هم جایز نیست و آقایان هم بیش از بنده موافق خواهند بود.

نایب رئیس - بنابراین براى ورود در ماده باید رأى بگیریم اعلام رأى می‌کنم تا عده کافى شود (با ورود چند نفر عده براى رأى کافى شد) آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در

+++

ماده واحده هم کسى اجازه صحبت نخواسته و چون یک شورى است براى اظهارنظر به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

ابتهاج - مشمول اعضاى شهردارى‌ها نشده است؟

مسعودى (مخبر کمیسیون بودجه) - شهردارى‌ها مستقل هستند و مشمول این لایحه هم می‌شوند.

نایب رئیس - وقتى داراى رتبه رسمى هستند البته مشمول می‌شوند.

6 - شور اول گزارش کمیسیون دارایی‌راجع باجازه فروش یک قطعه زمین در شهر کراچى‏

نایب رئیس - شور اول گزارش کمیسیون دارایی‌راجع به فروش یک قطعه زمین در شهر کراچى مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایی‌به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دارایی‌لایحه شماره 2708 دولت راجع به اجازه فروش یک قطعه زمین در شهر کراچى و ساختمان محلى براى سفارش ایران در کمیسیون دارایی‌با حضور نماینده دولت مطرح با توضیحاتى که از طرف نمایندگان دولت داده شد کمیسیون با به ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

ماده واحده - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود قطعه زمین واقعه در شهر کراچى به مساحت 4383 یارد خریدارى شده در سال 1330 را که از لحاظ موقعیت محل براى سفارت کبرا مناسب نیست به حداکثر بهاى ممکنه به فروش رسانیده بهاى حاصل از فروش زمین مزبور را با کمک اعتبار مربوطه به مصرف ساختمان عمارت نوساز و قطعه زمینى که از طرف دولت پاکستان به دولت شاهنشاهى ایران واگذار شده برسانند.

مخبر کمیسیون دارایی‌مهدى مشایخى‏

نایب رئیس - گزارش کمیسیون بودجه و خارجه هم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون بودجه لایحه شماره 2708 دولت راجع به فروش زمین در شهر کراچى و اجازه مصرف آن براى ساختمان عمارت نوساز جهت سفارت شاهنشاهى ایران با حضور آقاى معاون وزارت دارایی‌و آقاى معاون وزارت امور خارجه مطرح و با ماده واحده پیشنهادى و نظرى کمیسیون دارایی‌موافقت و اینک گزارش کمیسیون دارایی‌را تأیید مى‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - محمدعلى مسعودى‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 2708 دولت راجع به فروش یک قطعه زمین در شهر کراچى را با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه مطرح نموده با پیشنهاد دولت موافقت اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه بور بور

نایب رئیس - در کلیات کسى اجازه نخواسته است بنابراین رأى می‌گیریم به ورود در ماده آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، براى شود دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.

7 - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به منع ساختمان مسکن و ادارات در پارک شهر

نایب رئیس - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به منع ساختمان مسکن در پارک شهر مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشور در جلسه 17 آذر ماه 35 طرح قانونى شماره 4792 ارسالى از مجلس سنا راجع به منع ساختمان مسکن و ادارات در پارک شهر را که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره می‌باشد با حضور نماینده دولت براى شور اول مطرح و عیناً تصویب نموده و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - ایجاد هرگونه ساختمانى که تخصیص به مسکن یا به ادارات و یا به مؤسسات داشته باشد در پارک شهر واقع در محلى که سابقا سنگلج نامیده می‌شد و اینک محصور بوده و از شمال به خیابان ورزش و از جنوب به خیابان سنگلج جنوبى و از مغرب به خیابان شاهپور و از مشرق به خیابان خیام منتهى می‌شود ممنوع خواهد بود وزارت کشور مأمور اجراى قانون می‌باشد.

تبصره - کلیه میدان‌ها و باغ‌ها عمومى در هر شهر مشمول این قانون خواهد بود.

نایب رئیس - در کلیات مخالفى اجازه صحبت نخواسته بنابراین اعلام رأى می‌کنم.‏

بزرگ ابراهیمى - بنده قبال عرض کردم که در این گزارش حرف دارم‏.

نایب رئیس - حالا اعلام رأى شده است نمی‌شود پس از این‌‌که به ورود در ماده واحده رأى گرفتیم در ماده واحده صحبت بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى - بسیار خوب‏

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى ابراهیمى بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى - عرایض بنده در کلیات بود براى این‌‌که مسئله پارک شهر یکى از چیزهاى لازمى است که خود شهردارى‌ها بایستى کمک کنند بدبختانه در مملکت ما به‌خصوص در تهران که از مردم مملو شده است، مردم تهران یک قسمت در شمال زندگى می‌کنند الحمدالله از باغ و پارک و کولر و شوقاژ و همه چیزى مستغنى هستند و یک عده در پایین زندگى می‌کنند پنج خانوار در یک آپارتمان یا چهار خانوار در یک آپارتمان بنده نمی‌خواهم زیاد بروم توى آن دخمه‌ها این بچه‌هاى نوباوه‌ایی‌که فردا باید مملکت را اداره کنند در هواى کثیف با دوده‌هاى ذغال و کوره‌های‌شهر اتوبوس‌ها اقلاً یک جاى تفریح ندارند.

آقاى شهردار تازه ‌آمده به فکر این افتاده که پارک را حفظ کند در صورتی‌که اگر انصاف باشد باید لااقل یک ثلث بودجه یا سالش را در گوشه‌هاى شهر پارک‌هاى کوچک و بزرگ درست بکنند که مردم اقلاً یک هواى خوب تنفس بکنند (صحیح است - صحیح است) بنده می‌خواستم با اجازه آقایان محترم تذکر بدهم به وزارت کشور که در سال آتیه این موضوع را در نظر بگیرند اقلاً براى این بچه‌هایی‌که در دخمه‌ها زندگى می‌کنند و در روز سه یا چهار ساعت وسائل تنفس یک اکسیژن معمولى را فراهم کنند (صحیح است) غرض من این بود که امیدوارم این تذکر بنده که به نمایندگى از طرف همکاران محترم عرض می‌کنم به گوش آقایان شهردار برسد (ابتهاج - نمی‌رسد)

نایب رئیس - آقاى خرازى‏

خرازى - بنده هم با تأیید اظهارات نماینده و همکارى محترم آقاى بزرگ ابراهیمى این عقیده را دارم که شهردارى‌ها عموماً به فکر شهر نیستند و آن چیزهایی‌که براى مردم یک شهرى لازم است مورد توجه قرار نمی‌دهند حالا تازه‌آمده‌اند می‌گویند که پارک شهر را درش مسکن نسازند و همه ما هم قبول داریم باید فکر گرافیکى و رانندگى اتومبیل را که روز به روز بیشتر اسباب مزاحمت است هم از نظر عدم انضباط و هم از نظر کثرت و هم از نظر تنگ بودن خیابان‌ها آقایان تهران یا سائر شهرستان‌ها را با چند سال قبل مقایسه بفرمایید حتى با سال گذشته مقایسه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که قابل مقایسه نیست و قیاس مع الفارق است بایستى شهردارى‌ها برنامه و نقشه داشته باشند از حالا فکر 20 سال دیگر را بکنند نه این‌‌که کار روزمره بکنند و ابداً فکر این نباشند که موضوعاتى که ارتباط به بهداشت دارد یا موضوعاتى که مربوط به خود مردم است انجام بدهند صبح یک نفر از وکلاى دادگسترى در دفتر بنده بود به نام آقاى جدلى، اسم هم مى‌برم، گفت که من عرض حال دارم بر علیه شهردارى این خانه‌هایی‌که در قبرستان ساخته معذرت می‌خواهم اینها را چاه‌هاى مستراحش را گذاشته‌اند روى قنات شرف آباد ملک موقوفه و این می‌رود اول در امین آباد این فقرا و گداهایی‌که جمع کرده‌اند اول آن آب را می‌خورند بعد می‌رود جاى دیگر. این وضع شهرداری‌ نیست و با وضع هم نمی‌شود اداره کرد.

بنده مى‌دانم در شهرستان‌ها البته انجمن شهر هست مردم مسئول را انجمن شهر می‌دانند ولى متأسفانه در تهران ما انجمن شهر نیست و مسئول شهردار و وزارت کشور است و شهردار و معاونش هم چیزى که نمی‌دانند امور مربوط به شهردارى است و همین‌طور نشسته‌اند کارهاى روزمره می‌کنند بایستى در 4 نقطه شهر پارک‌های‌بزرگ تشیکل شود فعلاً ما یک محلى داریم آن هم مایه‌ی آبروى ماست که رئیس هر مملکتى پادشاه هر مملکتى که مهمان مملکت ما می‌شود این یک جایی‌است که به‌طور ناقص در دسترس او می‌گذارند اگر این هم بنا بشود درش مسکن بسازند با محل ادارات دولتى بکنند نمیشود.

باید الان که نسبت به چند سال آتیه قیمت‌هاى املاک و اراضى بالا نرفته بنده قول می‌دهم به آقایان اگر شهردارى تهران یا سایر شهردارى‌ها یک برنامه‌ی صحیح داشته باشند بدون یک دینار بنده این را ادعا می‌کنم و حاضرم پروژه‌اش را بنویسم و تقدیم مجلس شوراى ملى کنم بدون این‌‌که یک دینارى بودجه داشته باشید یک شهر را از نظر توسعه خیابان‌ها و موضوع حق تشریف و اینها در نظر بگیرید می‌توانید پایتخت را حقیقاً روى یک برنامه صحیح بین 5 الی‌ده سال از بهترین پایتخت‌هاى اروپا و دنیا نمى‌گویم، لااقل خاورمیانه بسازید. عرض کنم کشور عراق عرب یک کشور گرمسیری‌است که سالى 9 ماده درجه حرارت بین 30 الى 45 درجه است و سه ماهش بین 20 الى 25 درجه است ببینید در بغداد چقدر باغ‌هاى عمومى است چقدر پارک است سایر جاها را نمی‌خواهم مقایسه کنم با همین همسایه‌هاى خودمانى مقایسه کنیم بنابراین این لایحه‌اى که آورده‌اند خوب است و نبایستى در پارک فعلى شهر جا ساخت مسکن ساخت ادارات دولتى ساخت ولى این براى تهران کافى نیست و باید این محلات خرابه این محلاتى که همه با خشت و گل ساخته شده به شمال شهر نگاه نکرد.اینها را با قیمت مناسب خرید و بانک نقشه صحیحى پارک‌هاى زیادى براى شهر تهیه کرد و شهر را آباد کرد.

+++

نایب رئیس - براى شور دوم به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

8 - اعلام اسامى اعضاى منتخبه دیوان محاسبات‏

نایب رئیس - صورت اسامى اعضاى دیوان محاسبات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محرم ریاست مجلس شوراى ملى‏

هیئت نظارت استخراج آراء مأخوذه اعضاى دیوان محاسبات بلافاصله پس از ختم جلسه روز پنجشنبه 29 آذر ماه 35 با حضور آقایان جلیلی‌و سعیدی‌منشیان محترم مجلس تشکیل پس از شمارش آراء مأخوذه شروع به قرائت نمود و پس از قرائت قسمتی‌از آراء چون وقت گذشته بود استخراج بقیه به جلسه بعد موکول و آراء مانده در پاکتى لاک و مهر و به امضاء کلیه اعضاء رسید و در روزهاى شنبه اول و یکشنبه دوم دى‌ماه استخراج بقیه آراء ادامه یافت در نتیجه از 84 رأى مأخوذه آقایان زیر با تعداد آرایی‌که ذکر شده به عضویت دیوان محاسبات انتخاب گردیدند.

نایب رئیس - اینجا اشتباه شده به عضویت انتخاب نمی‌شود از ما بین این سى نفر دولت 15 نفر انتخاب می‌کند اسامى را قرائت بفرمایید.

(به شرح زیر قرائت شد)

آقایان: على‌اکبر وثیقى - سلطانى - ابراهیم عامرى - سیدمحمد فاطمى - محمدحسین فروز - محمدعلى آق اولى - على‌محمد مولانا - ابوالفتح فتحیه - منیرالدین احمدى - مصطفى افتخار - سیدعلى‌هاشمى شیرازى - حسن مستوفى کمره‌ی - عباس شاهرخى - عباس‌على ضرابى - جعفر جبارى - فتح‌الله اسفندیارى - على‌اکبر ناصح - غلام‌على خواجه - محمود بهمنیار - جواد آژیر - محمدمهدى شاهرخ - مجید موثقى - احمد ضرغام‌پور - محمد مولایی‌- اسدالله منتصر - ‌هادى دولت شاهى - یدالله فرساد - رضا نصر - محمدعلى نصر - ابراهیم مصلحى - رضا تاج‌بخش‏.

9 - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - جلسه ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت 9 صبح.‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - اردلان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295108!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)