کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19
[1396/05/31]

جلسه: 45 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دوم دیماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تقدیم دو فقره سؤال به ‌وسیله آقای پرفسور اعلم

3 - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

4 - قرائت لایحه اجازه دریافت وام از بانک ملی جهت خرید خانه برای نمایندگی‌های ایران در خارجه

5 - طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه استقراض 75 میلیون دلار از بانک بین‌المللی توسعه و عمران

6 - سؤال آقای کیکاوسی راجع به برنامه عمرانی بلوچستان و جواب آقای وزیر کشاورزی

7 - سؤال آقای دکتر مشیر فاطمی راجع به برق تهران و جواب آقای معاون وزارت کشور

8 - سؤال آقای دکتر دادفر راجع به برق تهران و خرابی موتورهای آن و جواب آقای معاون وزارت کشور

9 - ختم جلسه به عنوان تنفس

مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19

 

 

جلسه: 45

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه دوم دی‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تقدیم دو فقره سؤال به ‌وسیله آقای پرفسور اعلم

3 - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

4 - قرائت لایحه اجازه دریافت وام از بانک ملی جهت خرید خانه برای نمایندگی‌های ایران در خارجه

5 - طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه استقراض 75 میلیون دلار از بانک بین‌المللی توسعه و عمران

6 - سؤال آقای کیکاوسی راجع به برنامه عمرانی بلوچستان و جواب آقای وزیر کشاورزی

7 - سؤال آقای دکتر مشیر فاطمی راجع به برق تهران و جواب آقای معاون وزارت کشور

8 - سؤال آقای دکتر دادفر راجع به برق تهران و خرابی موتورهای آن و جواب آقای معاون وزارت کشور

9 - ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - صورت غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: دکتر بینا - دکتر سید امامى - امید سالار - دکترشاهکار - ذوالفقارى - ساگینیان - مهندس فروغى - تجدد - خلعتبرى - محمودى - دولت‌ آبادى - غضنفرى - صادق بوشهرى - سنندجى - اورنگ - مهندس جفرودى - سلطان‌ مراد بختیار - دولتشاهى - امامى خوئى - مهندس بهبودى.

غایبین بى‌اجازه - آقایان: مشار - قراگزلو - تیمور تاش - اسفندیارى - اریه - دکتر هدایتى - صارمى - دکتر طاهرى - دکتر پیر‌نیا - دکتر حسن افشار.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: صدرزاده - پناهى - قنات‌ آبادى - صراف‌زاده. معین‌زاده - مهندس فروهر - مهندس ظفر - دکتر امیراصلان افشار - مهندس شیبانى - دکتر راجى - عبدالحمید بختیار - امیر بختیار - سالار بهزادى.

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى صدر‌زاده.‏

صدر‌زاده - بنده ابتداى جلسه حضور داشتم بعد با اجازه مقام ریاست رفتم.‏

رئیس - اینجا هم زود رفته با اجازه نوشته شده نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه‌ی قبل تصویب شد.

2 - تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقا پرفسور اعلم‏

رئیس - آقاى پرفسور اعلم‏.

پرفسور اعلم - دو سؤال از وزارت بازرگانى کرده‌ام تقدیم می‌کنم.‏

3 - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقا وزیر دارائى‏

رئیس - آقاى وزیر دارائى‏

وزیر دارایی - دو لایحه است که به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود لایحه این است راجع به اینکه ما بتوانیم براى نمایندگى‌هاى دولت شاهنشاهى در خارج خانه‌هایی تهیه کنیم، آقایان نمایندگان محترم مستحضر هستند که ما در سال مبالغ زیادى بابت کرایه می‌دهیم (صحیح است) و آبروى کشورمان هم محفوظ نیست لایحه‌اى تهیه شده که از بانک ملى اعتبار بگیریم و در ظرف مدت معین از محل این وجوهى که از طرف وزارت خارجه بابت کرایه داده می‌شود به بانک ملى مسترد شود (احسنت).

خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که در سال گذشته وقتى که قانون سازمان برنامه به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شد مطابق حساب‌هایی که شد در قانون سازمان برنامه هم منعکس است معلوم شد که در سال‌هاى اول درآمد سازمان برنامه کمتر از میزانى است که براى اجراى برنامه‌ها در قانون پیش‌بینى شده است روى همین نظر بود مقننین محترم در تبصره 3 ماده هشت قانون سازمان دولت را مجاز کردند که در این قبیل مواقع براى اینکه تعویقى در برنامه‌ها پیش نیاید و امور اجرایی به عهده تعویق نیفتد تا مبلغ 240 میلیون دلار اعتبار بخواهد الان در ضمن عمل سازمان برخورده است به این اشکال که احتیاج به استفاده از این اعتبارى که اصل آن تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است داراى این است که با بانک بین‌المللى توسعه و عمران یک بانکى که خود ما هم در آن سهیم هستیم وارد مذاکره شده و آنها حاضر شدند که 75 میلیون دلار با اقساط و با یک سود کمى به سازمان برنامه بدهند و در مدت معنى مستملک شود از این نظر لایحه‌اى تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود که این اجازه را به دولت تصویب بفرمایید و بدهید و شرایطى را هم که بانک بین‌المللى داده است تقدیم می‌شود ولى چون در نتیجه اوضاع دنیا نرخ بهره تقریباً دائماً در همه جا رو به تزاید است مطابق تصمیم کلى که اتخاذ کرده‌اند و اصلا مربوط به ما هم نیست این است که نرخ بهره را بالا برده‌اند ولى بانک موافقت کرده که اگر تا یک مدت نسبتاًکوتاهى دولت ایران موافقتش را اعلام کردند یک بهره نازل‌ترى را بگیرد و اگر اینکار نشود از بابت ربح ممکن است خسارت زیادى به دولت تعلق بگیرد این است که این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم (یک نفر از نمایندگان تفاوت این خسارات چقدر است) بعدا عرض می‌کنم (پرفسور اعلم - 50 هزار دلار)

4 - قرائت لایحه اجازه دریافت وام از بانک ملى جهت خرید خانه براى نمایندگی‌های ایران در خارجه

رئیس - لایحه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

+++

رئیس - آقاى کیکاوسى‏

کیکاوسى - با نهایت تأسف باید به عرض برسانم که فرامایشات جناب وزیر کشاورزى بی‌نهایت مختصر بود و قانع‌کننده هم نبود فقط بنده از فرمایشات جناب آقاى وزیر کشاورزى چیزى که استنباط کردم یعنى درک کردم این است که ما در وزارت کشاورزى نه یک سازمان مرتبى داریم و نه یک برنامه معین(صحیح است) که نهایت جاى تأسف است همان‌طور که عرض کردم در سال 1332 برنامه کامل عمرانى بلوچستان نوشته شد که تصویب هیئت دولت هم گذشت سازمان برنامه هم مکلف به انجامش بود و در همان گزارش بنده براى اینکه وقت مجلس را نگریم پنج شش صفحه است تمام معایبى که در بلوچستان بود روى سابقه هجده سال مطالعه در بلوچستان بنده تقدیم کردم و بعد که گزارش تقدیم شد و از شرف عرض همایونى گذشت آن هم مرود تصویب قرار گرفت و امر باجرا داده شد در نتیجه سازمان برنامه هشت میلیون در سال 1335 در اختیار وزارت کشاورزى گذاشت حال می‌گویند که سازمان برنامه، برنامه عمران کشاورزى بلوچستان را تهیه کرده است و در واگذار کرده‌اند به عهده جناب آقاى مهران استاندار محل که برنامه را انجام بدهند بنده با عرض اینکه جناب آقاى مهران استاندار بلوچستان بسیار مرد کافى و وافى و شخص بسیار درست و حسابى هستند باید این نکته را عرض بکنم که ایشان نه کشاورزند و نه سازمان برنامه حق داشت که همچو عملى بکند چون ایشان استاندارند و استاندار یک وظیفه‌اى دارد که باید نظارت بکند خودش نباید مأمور کارها بشود خوب یک بیچاره‌اى را گیر آورده‌اند و همه کارها را ریخته‌اند روى ایشان وزارت راه همین کار را می‌کند وزارت دارایی همین کار را می‌کند در صورتی که طبق قوانین موضوعه استاندار باید بازرسى بکند نه مجرى دستورات شما باشد او باید ببیند چکار می‌کنند؟ باید عرض کنم که نتیجه همین عمل غلط در بلوچستان هیچ کار نشده است و آن وقت آمده‌اند برنامه‌اى براى عمران بلوچستان نوشته‌اند که بنده مختصرى از آن را می‌خوانم حالا این را کى نوشته است؟

سازمان برنامه نوشته یا کس دیگری نوشته به نظر بنده بسیار مهمل نوشته شده می‌نویسد تهیه زمین طرح و نقشه براى باغ کشاورزى دوم خرید بذر و تخم سبزیجات و گل و پیازهای مختلف برای باغ کشاورزی  - ساختمان مرغدان مخارج چمن‌کارى و یونجه‌کارى و چه و چه و چه خرید سه دستگاه ماشین جوجه‌کشى تعمیر عمارت باغ تفرجگاه عمومى، ساختمان حوضچه‌هاى مخصوص آب‌پاشى ساختمان یک دستگاه مرغدانى ساختمان یک دستگاه گل خانه ایجاد مجارى براى آبیارى باغ و ایجاد جنگل مصنوعى، خرید یک دستگاه کامیون همین‌طور الى آخر، بنده عرض می‌کنم بلوچستان یک محلى بسیار با استعداد برای کشاورزى (صحیح است) در درجه اول باید اهمیت به کشاورزیش داد. اما پول‌ها را گرفتن و خرج کردن پیاز گل درست کردند و گلخانه ساختن و جوجه‌کشى کردن یعنى چه؟ بنده عرض می‌کنم در بلوچستان بهترین جوجه‌ها 15 ریال قیمتش است هر چقدر دل‌تان می‌خواهد به این قیمت می‌توان بخرید اگر شما با دستگاه جوجه‌کشى جوجه در بیاورید می‌شود پنجاه تومان اصلاً این فکر چیست؟ در زاهدان زمین اصلاً وجود ندارد 16 کیلومتر اطراف شهر زاهدان که به وجود آورده‌اند تمام بیابان است دزر است آن وقت تراکتور براى چى خریده می‌شود؟ یک کامیون را براى اینکه برود خاکروبه بیاورد پنجاه هزار تومان پول داده‌اند بالنتیجه ملاحظه بفرمایید یک سیر تخم در تمام بلوچستان تقسیم نشده اگر امسال در بلوچستان کشت شده این را هم عرض می‌کنم 2600 خروار بلوچ‌ها کشت کرده‌اند بلوچستان هیچ‌وقت پانصد خروار هم کشت نمی‌کرد بنده می ‌خواهم بگویم که در نتیجه توجه ذات شاهانه بلوچستان تا دو سال دیگر خودش مرکز غله خیز ایران خواهد شد ولى بنده می‌بینم براى اینکه وزارتخانه‌ها هی‌چیک کمکی نکردند اسم وزارت‌خانه‌ها را جرأت نمی‌کنم که ببریم خالصه این پول هشت میلیون ریال صرف اینکار شده است که من این سؤال را نداده بودم و اینجا توضیح نداده بودم و سابقاً هم با جناب آقاى وزیر کشاورزى صحبت نکرده بودم سال دیگر هشت میلیون ریال دیگرش هم خرج همین کار‌ها می‌شد اول باید به مردم وسایل کشاورزى بدهند، باز هم مژده می‌دهم امسال اراده ملوکانه تعلق گرفته است که از بلوچستان بازدید بفرمایند و به آنجا تشریف ببرند، رعیت بلوچستان خانه ندارد و وسایل کشاورزى ندارد، زمین ندارد، شخم بذر ندارد، هیچ چى ندارد، خوشبختانه خود جناب آقاى وزیر کشاورزى خودشان هم ملتزم رکاب خواهند بود و ملاحظه خواهند فرمود که این عرایضى که بنده صادقانه اینجا به عرض آقایان می‌رسانم حقیقت دارد، مثل بعضى‌ها استعداد شعرگویی و تابلو نقاشى کردن با حرف ندارم و با اینکار هم مملکت درست نمی‌شود باید وزارت کشاورزى استفاده از اعتبار سازمان وظائف خودش بکند یعنى سازمان وزارت کشاورزى مسئول است که کشاورزى بلوچستان و عمرانش را دخالت بکند نه اینکه به عهده دیگرى واگذار کند، اگر این‌طور است پس در وزارت کشاورزى را ببندید بنگاه آبیاریش علیحده بنگاه مرغداریش علیحده بنگاه چه چیزش علیحده خوب پس این چه کارى باید بکند؟

بنده بیش از این محبتى نمی‌کنم چون شایسته نیست عرایضى بکنم، امیدوارم که توجهى بفرمایند، ولى جناب آقاى وزیر کشاورزى یک فرمایشاتى فرمودند که براى سال 36 بنده بروم کمک کنم به آنها برنامه بنویسیم که سال 36 چه کارى بکند، این کار غلط است برنامه‌اى که شما می‌نویسید، اگر سازمان برنامه 7 ساله دارید، می‌بایستى برنامه 7 ساله کشاورزى هم پاراللش داشته باشد، عمران و بهدارى هم داشته باشد نه اینکه براى هر سال مثل معین‌البکاء نسخه بنویسید و بدهید بخوانند بنده براى اینکه توجه داشته باشید که این کار صحیح نیست، شروع زمان وزارت کشاورزى جناب آقاى ناصرى خیلى کوتاه است، بنده تمام این مراقعات را از زمان جناب آقاى عدل با اشد طرق با وزارت کشاورزى داشتم توجه نکردند این است که ناگزیر شدم از پشت این تریبون این سؤال را بکنم، بنده براى اینکه توجه‌شان را جلب کنم 15 روز پیش مراجعه کردم به وزارت کشاورزى و هفت هشت نفر از مهندسین بسیار خوب‌شان را جمع کردم و برنامه هفت ساله کشاورزى بلوچستان را تهیه کردم الان بنده یک نسخه را تقدیم می‌کنم به مقام ریاست استدعا دارم که بفرستند به کمیسیون کشاورزى مجلس، آنها شاید بتواند زبان اینها را بفهمند و موضوع را حل کنند که ما یک کارى براى لوچستان کرده باشیم بنده بیش از این عرضى نمی‌کنم و ان‌شاء‌الله می‌رود بلوچستان و بعد از بلوچستان نتیجه گزارش را به عرضشان خواهم رساند.

رئیس - آقاى وزیر کشاورزى.

وزیر کشاورزى - انتقاد نماینده محترم نسبت به اقداماتی است که در سال گذشته به عمل آمده، برنامه‌اى بود که در سال 34 تهیه شد و در سال 35 اجرا شده عرض کردم که براى آتیه، براى اینکه این تذکراتى که فرمودید رعایت شده باشد برنامه جدیدى تهیه می‌شود. بنابراین باید توجه بفرمایید که برنامه تعیین شده نمى‌توانست اجرا بشود، زیرا اعتبارات سازمان برنامه محدود بودو برنامه‌اى که تهیه فرمودید شاید در حدود پنجاه میلیون ریال بشود، هشت میلیون ریال بیشتر سازمان برنامه براى بلوچستان تصویب نکرده، این برنامه‌اى که قرائت فرمودید سازمان برنامه تهیه کرد. و بعد به تصویب شوراى عالى سازمان برنامه هیأت دولت رسیده بنابراین با این تشریفات تصدیق می‌فرمایید که در دست وزارت کشاورزى نیست که بتواند نسبت به آن اقدام کند، این مربوط به گذشته بود و نسبت به آتیه بنده موافقم و مطالعه می‌کنم و امیدوارم که بهتر بشود.

7 - سؤال آقاى دکتر مشیر فاطمى راجع به برق تهران و جواب آقا معاون وزارت کشور

رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى - یک سؤالی بده کرده‌ام از وزارت کشور و گویا جناب آقاى وزیر کشور خوشان تشریف نیاورده‌اند و جناب آقاى معاون وزار کشور تشریف آورده‌اند که جواب بدهند که موضوع آن سؤال مبتلا به عموم است (صدرزاده - راجع به چى است؟) راجع برق است، بنده استدعا می‌کنم همان‌طوری که بنده سؤال کرده‌ام جوابش را مرحمت بفرمایند که بنده بعد توضیح عرض کنم‏.

رئیس - سؤال مربوط به چیست توضیح بدهید که جواب داده شد

دکتر مشیر فاطمى - راجع به برق است (صدر‌زاده - سؤال را قرائت بفرمایید) عرض کنم سؤال بنده این است:

1 - خواهشمند است معلوم بفرمایید طبق کدام قانون، بنگاه برق از مشترکین جدید مبالغ مختلف که حداقل آن ده هزار ریال است دریافت می‌نماید.

2 - وضع برق تهران چه موقع از صورت فعلى خارج می‌شود و چرا تاکنون کارخانه‌هاى خریدارى از آلستوم و و ستینگهاوس را که دو سال قبل خریدارى شده مورد استفاده قرار نمی‌دهند و باز برنامه خاموش اجرا می‌شود؟»

 این را جوابش را لطف بفرمایند تا بنده مطالب دیگرى هم هست که عرض کنم.

رئیس - آقا معاون وزارت کشاورزى‏

معاون وزارت کشور (دکتر خانلرى) - سؤال جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى نماینده محترم از دولت دو قسمت است، یکى موضوع اخذ وام، سؤال فرموده‌اند که مجوز اخذ وام چیست؟ عرض کنم در این اخذ وام در تاریخ 6/10/33 شهردارى تهران به موجب وظایف و اختیارى که دارد به وزارت کشاورز پیشنهاد کرده است که اجازه بدهند که وامى گرفته شد از مشترکین وزارت کشور در تاریخ 12/10/33 به قائم مقامى انجمن شهر و به استناد ماده 80 لایحه قانونى شهردارى مصوب سال 32 اجازه دریافت وام را داده است. اما در قسمت دوم درباره کارخانه‌هاى جدید برق به استحضار خاطر آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم که ماشین‌آلات کارخانه 50 هزار کیلو واتى آلستوم به تدریج به تهران می‌رسد و بنگاه بناى کارخانه را به مقاطعه داده و مقاطعه کار مشغول ساختمان شده است و تا 11 ماه دیگر از واحد اول شروع به بهره‌بردارى خواهد شد. دوم راجع به تحویل کارخانه برق خریدارى از وستینگهاوس، در نتیجه اعتصاب کارخانه‌هاى و ستینگهاوس آمریکا که چهار ماه و نیم ادامه

+++

مساحت محترم مجلس شوراى ملى

به‌طوری که خاطر نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى مستحضر است دولت شاهنشاهى به منظور تشیید مناسبات دوستانه و توسعه روابط تجارتى و اقتصادى با دول دیگر فعلاً در 30 کشور دیگر داراى نمایندگى سیاسى(سفارت کبرى و سفارت) می‌باشد و در صورتی که فقط در هشت کشور داراى ملکى است که نمایندگی‌هاى مربوطه در آن مستقر می‌باشند به همین جهت همه ساله مبلغ متنابهى براى مال‌الاجاره نمایندگى‌ها ارز از کشور خارج و پرداخت می‌گردد (وزیر دارایی - این لایحه این لایحه عادى است تقاضاى فوریت نشده)

رئیس - اشکالى ندارد لایحه قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود.

(بقیه لایحه به شرح زیر خوانده شد)

و این مبلغ هم همواره به واسطه ترقى میزان مال‌الجاره در کلیه کشور‌هاى رو به افزایش است علیهذا دولت براى جلوگیرى از پرداخت دائم این وجوه و رعایت صلاح و صرفه‌ خزانه کشور و همچنین رفع بلاتکلیفى اغلب نمایندگی‌ها که در واقع خانه به دوش بوده و غالباً دچار اشکالاتى می‌گردند قصد دارد در عده‌اى از کشورهاى خارجه که بحران تنزل شدیدتر است براى نمایندگی‌های شاهنشاهى خانه ملکى تهیه نماید که رفته‌رفته خزانه کشور از تحمل پرداخت چنین مبلغى گزافى به‌عنوان اجاره بها خلاص و نمایندگی‌های دولت هم از اشکالات و ضرر‌هاى حاصله از تغییر خانه رهایی یابند به این منظور ماه واحده زیر تقدیم و تصویب آن را تمنى دارد.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود تا میزان مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار دلار بارز خارجى براى خرید و ساختمان خانه جهت نمایندگی‌هاى سیاسى ایران در کشورهاى زیر:

دول متحد آمریکاى شمالى - ایتالیا - ژاپن - پاکستان - اندونزى - مصر - عربى سعودى - لبنان - سوریه - شرق اردن - اطریش - سوییس - سر کنسولگری‌هاى ایران در بصره - سانفرانسیسکو - کربلا و کنسول‌گرى نجف از بانک ملى ایران وام گرفته و مبلغ دریافتى را با بهره در مدت ده سال از تاریخ دریافت کار سازى دارد وزارت امور خارجه مکلف است در بودجه سالیانه خود مبلغى که بابت اصل و بهره باید در هر سال بپردازد پیش‌بینى نموده و به بانک ملى ایران پرداخت نماید.

 نخست وزیر - وزیر دارایی - وزیر امور خارجه‏

رئیس - به کمیسیون‌هاى خارجه و بودجه فرستاده می‌شود.

5 - طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه استقراض هفتاد و پنج میلیون دلار از بانک بین‌المللى توسعه و عمران‏

رئیس - لایحه اجازه استقراض از بانک بین‌المللى قرائت می‌شود و فوریت آن طرح می‌شود

(به شرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

چنآن که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است دولت مجاز بود طبق تبصره 3 ماده هشت قانون سازمان برنامه تا حدود دویست و چهل میلیون دلار اعتبار تحصیل و به تدریجى که مورد احتیاج واقع می‌شود با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین مورد استفاده قرار دهد.

در اجراى قانون مزبور در اسفندماه 1334 مبلغ پنجاه میلیون دولار تقاضاى اعتبار شد که به موجب تصمیم کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در 21 اسفند ماه 1334 مورد تصویب واقع شد که از این مبلغ فقط هفده میلیون و پانصد هزار دلار استفاده گردید چون اجراى کامل‌ برنامه‌های مصوب سازمان بنا بر همان ماده 8 قانون در سال‌هاى اول با عایدات سازمان برنامه میسر نیست و حال آنکه در سالیان بعد عواید نفت سهمیه سازمان برنامه بیشتر از هزینه‌هایی خواهد بود که در قانون پیش‌بینى شده بنابراین ناچار باید در سال‌هاى اول اعتبارى از مؤسسات خارجى اخذ کرد که در سال‌هاى آخر مستهلک گردد به این منظور براى تحصیل هفتاد و پنج میلیون دلار وام با بانک بین‌المللى توسعه و عمران مذاکره گردید بانک مزبور با تأدیه این مبلغ ضمن طرح قراردادى که پیشنهاد نموده موافقت کرد که طرح قرارداد مزبور به ضمیمه براى ملاحظه و تصویب تقدیم می‌گردد نظر به اینکه اخیراً نرخ بهره و کارمزد بانک به پنج و سه چهارم درصد افزایش یافته ولى موافقت شده است که چنانچه قرارداد وام به کشور ایران قبل از سى و یکم دسامبر 1956(دهم دى ماه 1335) به هیئت مدیره بانک تسلیم شود نرخ بهره و کارمزد وام ایران فقط از قرار پنج درصد در سال خواهد بود. لذا دولت در ضمن تقدیم ماده واحده ذیل تمنى‌ دارد در تصویب آن تسریع فرمایند.

ماده واحده - دولت مجاز است در اجراى تبصره سه ماده 8 قانون سازمان برنامه مصوب هشتم اسفند ماه 1334 مبلغ هفتاد و پنج میلیون دلار از بانک بین‌المللى توسعه و عمران بموجب قرارداد ضمیمه برای سازمان برنامه وام بگیرد.

تبصره 1 - مبلغ سى و دو میلیون و پانصد هزار دلار بقیه اعتبار پنجاه میلیون دلار که قبلاً تصویب شده و مورد استفاده واقع نگردیده جزء هفتاد و پنج میلیون دلار فعلى منظور است .

تبصره 2 - بهره و کارمزد این وام به نرخ روز استقراض خواهد بود مشروط بر اینکه میزان آن بالاتر از آنچه که بانک بین‌المللى توسعه و عمران در موارد مشابه با دیگران محسوب می‌کند نباشد.

نخست وزیر - وزیر دارائى‏

رئیس - لایحه دو شورى است تقاضاى فوریت شده آقاى دولت‌آبادى (دولت‌آبادى - موافقم) آقاى مشایخى موافقید (مشایخى ـ موافقم) رأى گرفته می‌شود به فوریت آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بنابراین به کمیسیون مشترک برنامه و خارجه فرستاده می‌شود (مشایخى - به کمیسیون دارایی هم صلاحیت دارد نخیر آیین‌نامه سابق این‌طور بود قرض باید به کمیسیون دارایی و بودجه می‌رفت ولى قانون در دوره 18 خود آقایان گذراندند مرجع اعتبار و قرضه کمیسیون مشترک تعیین شد بنابراین به آن کمیسیون می‌رود اگر آقایان نظرشان باشد می‌گفتند که با تصویب کمیسیون می‌شود از این وام یا از این اعتبار استفاده کرد من گفتم که ممکن نیست باید در مجلس مطرح شود مجلس شوراى ملى اجازه بدهند (صحیح است) حالا هم همان‌طور عمل می‌شود (نمایندگان صحیح است)

6 - سؤال آقاى کیکاوسى راجع به برنامه عمرانى بلوچستان و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

رئیس - سؤالات مطرح است آقاى کیکاوسى بفرمایید

کیکاوسى - بنده قبل از اینکه به توضیح سؤال خودم بپردازم مطلبى که لازم می‌دانم به عرض برسانم این است که جناب آقاى وزیر کشاورزى در مورد سؤال تقسیم خالصجات که کرده بودم اقدامى کردند که تشکر می‌کنم براى اینکه دستور فرمودند که تشکر می‌کنم براى اینکه دستور فرمودند یک هیأتى در عرض 3 روز رفت به محل و مشغول شدند براى اینکه خالصه را تقسیم کنند بین رعایا فقط نکته‌اى که می‌خواستم تذکر بدهم این بود که این عمل مستلزم یک وقت زیادى است و همان‌طورى که استدعا کرده بودم به گاوبندی‌هایی که فعلا کشت کرده‌اند عمل امسال را مطابق مال‌الاجاره دو میلیون و چهار صد هزار ریالى که فرمودند اجازه بدهند به خود آنها که وزارت کشاورزى دستش باز‌تر باشد در تقسیم خالصجات زودتر و سریع‌تر اقدام کنند اما سؤالى که بنده طرح کردم بسیار ساده است در سال 1329 یعنى قبل از سال 1329 براى عمرانى بلوچستان بنده کوشش‌هاى خیلى زیادى کردم و بالنتیجه کمیسیون‌هایی در وزارت کشاورزى تشکیل شد که یکى از همکاران محترم جناب آقاى دهستانى هم در آن کمیسیون شرکت داشتند و براى عمران بلوچستان تقریباً 50 میلیون به غیر از آبیارى و سایر موضوعات دیگرى پیش‌بینى شده که در مدت 5 سال مصرف شود و براى اینکار هم برنامه‌اى نوشته شد و تقدیم هیئت دولت شد و هیئت دولت تصویب کرد و این برنامه رفت سازمان برنامه در سازمان برنامه در برنامه هفت ساله‌ی اول در این سازمان 7 ساله دوم که برنامه‌اش داده شد در این برنامه هم آن برنامه را منظور کردند با یک تغییراتى بنده سؤال کردم آیا وزارت کشاورزى براى عمران بلوچستان اساساً برنامه‌اى در نظر گرفته یا نگرفته؟ اگر برنامه‌اى در نظر گرفته بسیار خوب اگر نگرفته علتش چیست؟ دوم اینکه سازمان برنامه 8 میلیون ریال براى عمران سال 1335 بلوچستان به اختیار وزارت کشاورزى گذشته است آیا این پول بر طبق چه برنامه‌اى به مصرف رسیده؟ در کجا و چطور؟ و چه مبلغى تاکنون مصرف شده البته توضیحاتى که جناب آقاى وزیر کشاورزى خواهند داد امیدوارم که به قدرى قانع‌کننده باشد که به توضیحات زیادترى که بنده عرض کنم احتیاجى نباشد فعلا بنده عرضی ندارم بعد از توضیحات جناب آقاى وزیر کشاورزى عزیز می‌کنم.‏

رئیس - آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى (ناصرى) - لزوم توجه خاص نسبت به بلوچستان به هیچ یک از آقایان نمایندگان محترم پوشیده نیست دولت هم توجه دارد و سعى خواهد کرد در اسرع اوقات تصمیمات خوبى براى عمران و‌آبادى بلوچستان اتخاذ شود در برنامه‌هاى سال 1336 که در دست تهیه است فکرهاى لازم براى عمران و ‌آبادى بلوچستان از قبیل آبیارى، دامپرورى، دامپزشکى و کشاورزى تهیه می‌شود و قسمت‌هاى دیگرى در دست تهیه است و ممکن است و مانعى ندارد و بنده خیلى خوش‌وقت می‌شوم از اینکه خود نماینده محترم تشریف بیاورند و به بینند که این برنامه‌ها رفع احتیاجات را می‌کند یا خیر و بلکه با کمک فکرى ایشان برنامه بهترى تهیه بشود و اما در سال گذشته یعنى در سال 1334 توجه بفرمایید که 15 میلیون ریال براى اقدامات عمرانى بلوچستان و سیستان تصویب شده بود هفتصد هزار تومان یعنى هفت میلیون ریال براى سیستان و هشت میلیون ریال براى بلوچستان برنامه استفاده از این هشت میلیون ریال را سازمان برنامه تهیه کرد و براى اجرا به استاندار محل به جناب آقاى مهران ابلاغ شد یعنى کلاً مسؤولیت اجراى تمام برنامه را آقاى استاندار بلوچستان و سیستان قبول کردند وزارت کشاورزى هم افراد خودش را کلاً در اختیار استاندار محل گذاشت که برنامه را اجرا کند اقلام هزینه‌هاى مربوطه بسیار مفصلى است و پنجاه قلم است از این لحاظ تصدیع نمى‌دهم و صورتش را تقدیم می‌کنم که در اختیار نماینده محترم بگذارند در قسمت برنامه سال 1336 همان‌طور که عرض کردم امیدوارم با تشریک مساعى ایشان یک برنامه خیلى خوبى براى سال 1336 تهیه بشود و به موقع اجرا گذاشته بشود.

+++

داشت تعویق افتاد و اخیراً هم در اثر بسته شدن کانال سوئز کشتى‌هاى حامل بقیه لوازم مجبورند یک راه دورترى را طى کنند به هر حال امید می‌رود که تا یک‌ماه دیگر این وسائل به بندر خرمشهر برسد و چون قسمت اعظم ماشین‌آلات رسیده، به محض اینکه آن قسمت هم برسد بهره‌بردارى شروع خواهد شد و امکان دارد که در اواسط بهمن‌ماه کارخانه برسد و بهره‌بردارى از این قسمت کارخانه وستینگهاوس شروع بشود. به هر حال علت عمده تأخیر استفاده و بهره‌بردارى از کارخانه‌هاى وستینگهاوس این بود که خود کارخانه‌های فروشنده و سازنده اعتصاب کردند و چهار ماه و نیم بهره‌بردارى را به عقب انداختند (دکتر مشیر فاطمى - جواب ناقص بود.)

رئیس - شما ده دقیقه وقت دارید صحبت کنید تشریف بیاورید اینجا بگویید ناقص بود. نظم و ترتیب را حفظ کنید.

معاون وزارت کشور - اگر این اعتصاب پیش نیامده بود اقلا چهار ماه پیش بهره‌بردارى از این کارخانه شروع شده بود.

رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى

دکتر مشیر فاطمى - عرض کنم جواب جناب آقاى دکتر خانلرى تصور می‌کنم به تصدیق همه آقایان جوابى بود که بنگاه برق نوشته بود و داده بود به دست ایشان و ایشان قرائت کردند و بنگاه برق هم دلش نمی‌خواهد که برق تهران درست بشود براى اینکه سرقفلى از بین می‌رود، کارخانه آلستوم را که خریدند دو سال قبل خریدند و قرار بود و احضاولش بعد از شش ماه به تهران برسد (صحیح است) کارخانه وستینگهاوس را که خریدند قرار بود بعد از چهار ماه برسد، کانال سوئز یک ماه است بسته شده و دو ماه است بسته شده آقا نیایید این حرف‌ها را در محضر مقدس مجلس شوراى ملى بزنید، خوب نیست بنده حقیقتش این است که خیلی متأسفم و اینکه فرمودید لایحه قانونى فلان، ما اصلاً خود آن مرد را قبول نداریم تا چه رسد به لایحه قانونیش.

اصولاً چه حق دارد که کسى براى مردم یک شهرى وام معین کند، اگر این کار را اصلاح نکنید همین‌جا قول می‌دهم براى این عمل دولت را استیضاح می‌کنم (احسنت) براى اینکه شما حق ندارید براى این کار ده هزار یا پانزده هزار ریال از مردم وام بگیرید پس فردا از نان و گوشت مردم هم می‌خواهید پول بگیرید خدا شاهد است این کار خلاف و جوان و قانون و همه چیز است. شهردارى چه حق دارد در صورتى که قائم مقام انجمن شهر است به استناد لایحه قانونى مزخرف (دکتر رضایی - اگر قانونى بوده است که قانون است) نه آقا لایحه‌هاى مصدق هیچ براى بنده قانونى نبوده است ولى در هر حال حق ندارند این‌طور وام‌ها را بگیرند دیشب بنده در روزنامه اطلاعات یک خبرى خواندم که واقعاً متحیر شدم و آن این بود که آقاى گریگورى رئیس اداره اصل چهار گفته است که آن بیست و سه میلیون که در دوره هجدهم براى بانک رهنى و کشاورزى ما تصوب کردیم به زودى در اختیار دولت ایران می‌گذاریم، بنده می‌خواستم اینجا خارج از موضوع از این حسن توجه اداره اصل 4 و دولت آمریکا تشکر بکنم و ضمناً خواهش کنم که از این محل کمک‌هاى فنى یک مقدارى را هم براى برق تهران در نظر بگیرند، چون نوشته بود از محل 52 میلیون دلار کمک فنى هم می‌کنم اگر این کمک به برق تهران هم بشود ما از شر برق تهران خلاص می‌شویم، آقا می‌گویند برق تهران ضرر می‌کند بنده با آقا عرض می‌کنم که اشخاص و شرکت‌هایی حاضرند برق تهران را اداره کنند و سالى پنج، شش میلیون تومان هم به شما دستى بدهند بدون اینکه پولى از مردم بگیرند حالا از شبکه و اینها یک چیزهایی می‌گویند تمام براى این است که می‌خواهند در آن یک فعل و انفعالاتى بکنند، چون اطلاعات بنده در این خصوص ناقص است عرضى نمى‌کنم آنچه مسلم است این است که در آنجا دست به یکى کرده‌اند و معلوم نیست که آنجا چه خبر است اگر این کار را اصلاح نکنید بنده به سهم خودم این موضوع را دنبال می‌کنم و به جاهایی می‌رسانم که می‌رسد به بن‌بست (احسنت)

رئیس - آقاى معاون وزارت کشور بفرمایید.

معاون وزارت کشور(دکتر خانلرى) - اینکه نمانده محترم فرمودند که جواب کافى نبود بنده فعلاً اطلاعات دیگرى نمى‌خواهم در اختیار آقایان بگذارم ولى راجع به این نکته که می‌فرمایید که این مطالب درست نیست بنده گمان می‌کنم عرایضى که اینجا کردم صحیح باشد و آن این است که تأخیر در رسیدن وسایل برق نتیجه اعتصاب کارخانجات آمریکا بوده است و سایر چیزها اگر تصور می‌فرمایید که بنده خلاف عرض کردم خیلى آسان است استدعا می‌کنم یک نفر را مأمور بفرمایید که برود ببیند این کار شده یا خیر این است که آقایان توجه بفرمایید خلاف و دروغ عرض نمى‌شود.

شاید سزاوار نباشد که اینجا مطالبى بر خلاف عرض شود (دکتر مشیر فاطمى - بفرمایید کمیسیون تحقیق تشکیل شود) اگر خلاف بود آن وقت بفرمایید موضوع قابل تحقیق است. استدعا می‌کنم تحقیق بفرمایید.

رئیس - آقاى مهندس فروغى سؤالى دادند که خودشان حاضر نیستند. آقاى دکتر دادفر

8 - سؤال آقاى دکتر دادفر راجع به برق تهران و موتورهاى آن و جواب آقاى معاون وزارت کشور

دکتر دادفر - سؤال بنده هم خوشبختانه یا متأسفانه مربوط به همین مسئله برق تهران بود بنده آن روزى که این سؤال را تقدیم کرده بودم از سؤال جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى اطلاع نداشتم تقریباً سؤال‌ها نزدیک به هم است، بنده سؤالم را می‌خوانم قبلاً باید عرض کنم چون قرار بود سؤالات روز سه‌شنبه مطرح بشود چون فکر نمى‌کردم امروز آن سؤال مطرح بشود اسنادى که داشتم نیاوردم ولى به‌ طور کلى عرایضى عرض می‌کنم سؤال بنده این است:

اولاً - علت اجرا برنامه خاموشى در تهران دو الى سه شب در هفته چیست؟

دوم - شایعه خرابى موتورهاى شرکت برق بر اثر استعمال نفت قم صحیح است یا نه؟ اگر صحیح است مسئول این امر چه کسانى هستند.

سوم - کار خرید و نصب موتور ده و پنجاه هزار کیلو واتى در چه مرحله است)

جواب قسمت سوم سؤال بنده را آقاى معاون وزارت کشور در سؤال آقاى مشیر فاطمى فرمودند و اگر قانع‌کننده بود یا نبود دیگر بسته است به قضاوت آقایان (دکتر مشیر فاطمى - ابداً) ولى بنده می‌خواستم یک اصلى را تذکر بدهم به آقاى معاون وزارت کشور و آن این است که در سال 1334 در مجلس موضع اعطاى اختیارات قضایی محاکمات قانون و وظائف ادارى یک وظائفى معین شده که در آن اختیارات دولت را معین کرده در این قانون می‌گوید، دولت دو وظیفه دارد وظیفه حاکمیت وظیفه تصدى، قانون تعریف کرده است گفته است اعمال تصدى آنهایی است که شرکت‌ها و افراد و اشخاص حقوقى هم می‌توانند اعمال مشابه آن را انجام بدهند پس براى این ترتیب کار اداره برق یک عمر تصدى است یعنى دولت مانند یک فردى است اگر از عمل مسئولین امور یک خسارتى متوجه کشور و یا بنگاه بشود همان‌طورى که یک مدیر عامل شرکت در مقابل شرکاء مسئول است باید آن اشخاص هم مسؤول باشند (صحیح است) آقایان توجه بفرمایید شایع شد بر اینکه بعد از آن که چاه نفت قم فوران کرد از نفت قم آوردند ریختند در موتور‌هاى کارخانه‌ی برق و مسئولین برق این را تلویحاً و تصریحاً می‌گویند که در نتیجه این کار بعضى از موتورهاى ما خراب شد (دکتر مشیر فاطمى - دروغ می‌گویند) بنده نمی‌دانم که این مسئله صحیح است یا نه بنده می‌گویم که این مسئله بود حالا جناب آقاى معاون وزارت کشور جواب بدهند تا معلوم شود دروغ بود یا خیر دوم اینکه علت این خاموشى چه بوده بعداً عرایضى دارم عرض می‌کنم.

رئیس - آقاى معاون وزارت کشور بفرمایید.

معاون وزارت کشور - بنده مقدمه‌ی عرض می‌کنم که معمول این است که وقتى آقایان نمایندگان سؤالى می‌فرمایند نماینده دولت باید قرضاً جواب‌هایی بدهد که آن موضوع را رد کند در این مورد همچو مطلبى نیست یعنى بنده نمی‌خواهم جوابى عرض کنم که برق خاموش نمی‌شود هیچ توقع این را که بنده بر خلاف حقیقت عرضى کنم نباید آقایان داشته باشند اما در اینکه وضع برق تهران فعلاً خوب نیست و بایستى این وضع تغییر کند در پاسخ عرض می‌کنم که وزارت کشور و شهردارى و مسئولین امر بیکار ننشسته‌اند و بى‌اعتنا نیستند و کمال کوشش را هم می‌کنند و امیدواریم به نتیجه هم برسیم اما درباره سؤالى که فرمودند یکى راجع به علت خاموشى است علت خاموشى این است که قدرت کارخانه برق کافى نیست چرا کافى نیست؟ براى اینکه دستگاه‌هاى فعلى دون رزو کار می‌کنند و با وجودى که از اول سال جارى یک دستگاه دیزل 1900 کیلوواتى به راه انداخته شده و از سازمان آب نیز یک هزار الى یک هزار و پانصد کیلووات براى برق شهر کمک گرفته شده در نتیجه اضافه شدن مصرف برق مشترکین که اصلاً سال به سال (طبق معمول دنیا هر پنج سال دو برابر می‌شود) اضافه می‌شود و چون نصب دستگاه‌هاى کوچک جبران این اضافه را نمى‌نماید اجباراً بدون رزو به کار ادامه داده می‌شود در نتیجه کوچک‌ترین عیب باعث خوابیدن دستگاه‌ها می‌گردد تا تعمیر و مجدداً به راه افتد ضمناً این را هم عرض کنم برق‌هاى جدیدى که در سال جارى داده شده از محل خرید نیرو از کارخانه‌هاى اختصاص بود که بنگاه برق آن را به مشترکین خودش داده است‏.

اما راجع به موضوع نفت قم فوران چاه البرز قم در فاصله یک صد و چهل کیلومترى تهران موجب امیدى شد برای اقتصادیات کشور و سعى شد که از این منبع مصرف استفاده شود. بنگاه برق اولین مؤسسه دولتى بود که پیشقدم شد آزمایش کند، استفاده کند از این نفت قم حتى در آن موقع به فکر افتاد در صورتى که بتواند از نفت قم استفاده کند چون ارزان‌تر تمام می‌شود قیمت برق را هم کم کند و به استحضار آقایان محترم برسد متأسفانه این نفت طبعاً وسیله تصفیه‌اش نبود ناخالصی‌هایی داشت البته این قسمت را در کارخانه ساخت اشکودا عمل کردند یعنى در آنجا استفاده کردند از نفت قم و از لحاظ قدرت حرارت و خصوصیات فنى بسیار رضایت‌بخش بود، در آن قسمت نتیجه مفید به دست آمد بعد در قسمت‌هاى دیگر که به کار انداختند موجب شد که این آزمایش نتیجه مطلوب ندهد زیرا که این نفت قم در حالت خالص در حالت عادى بین درجه 25 و 29 غلظتى دارد که متناسب تلمبه‌هاى دستگاه‌هاى برق نبوده است به این سبب موجب شد که این کارخانه‌ها از کار بماند و مجبور شدند که تعمیر کنند البته وزارت کشور دستور داد که جداً تحقیق

+++

کنند که چرا قبل از اینکه مطمئن بشوند استفاده از نفت در کارخانه‌ها نتیجه مطلب می‌دهد به کار انداختند؟ و آیا غفلتى شده است در این باب یا خیر؟ و البته اگر در نتیجه تحقیقاتى که به عمل میاید معلوم شد غفلتى شد مسئولین امر تعقیب خواهند شد (احسنت)

رئیس - آقاى دکتر دادفر

دکتر دادفر - متأسفانه همان‌طورى که آقایان نمایندگان محترم استماع فرمودند مثل اینکه جناب آقاى معاون وزارت کشور تلویحا تأیید فرمودند یک قسمت از خرابى موتورهاى شرکت برق و خاموشى اخیر برق تهران بر اثر استعمال بدون دقت اولیه نفت قم بوده البته بنده همان‌طورى که عرض کردم وقتى در یک کشور کارهاى تصدى با کارهاى حاکمیت توأم شد یعنى بنگاه برق از یک طرف کار تصدی را به عهده می‌گیرد دیگر گفت هر چه من می‌گویم آن باید بشود مقرراتى وضع می‌کنند که مردم ناچار از اطاعتند نتیجه این‌طور می‌شود یا باید بنگاه برق و اداره‌اى که آنجا تأسیس شده مستقیماً کارش از کارهاى حاکمیت دولت باشد که دولت هر تصمیمى می‌گیرد منبع باشد و یا مثل یک شرکت خصوصى، آن وقت نفع و ضرر آن اقدام را در آنجا بسنجند اگر چنانچه این کار قبلاً دقت نشد بی‌خود میلیون‌ها به بنگاه برق صدمه وارد آمده: اگر چنانچه مسئولین امر را هم مؤاخذه کنند بر فرض آن مدیر را مؤاخذه کردند یا مدیر بنگاه برق را برداشتند این مدتى که تهران در خاموشى بوده چه می‌شود؟ از طرف دیگر بنده نظر آقایان محترم را به کاری که شرکت برق کرده است جلب می‌کنم.

آقایان لابد در روزنامه‌هاى مطالعه فرموده‌اند که چند نفر از آقایان اطباء اعتراض نمودند که آقا این برنامه خاموشى را لااقل قبلاً می‌خواستید به ما اطلاع بدهید که موجب دهید که موجب زحمت و خداى نخواسته تلفات جانى نشود مثلاً در موقع عمل جراحى برق خاموش می‌شد. قسمت دوم که می‌خواستم بنده حضور آقایان عرض کنم این است امور تصدى از سایر کارها که مجزا نیست بنده الان چند تا رأى دادگاه دارم که این دادگاه‌ها به علت گران فروشى یا به علت کمى میزان برق که مشاهده شده چند شرکت خصوصى را محکوم کرده‌اند برق شب در موقع روشن بودن به جاى 220 ولت 180 ولت است و این خود کم فروشى است وقتى دولت خودش ضرب‌المثل یعنى نمونه اجراى قانون و تبعیت از قانون محاکم باید باشد و عمل نمى‌کند بنده خیال می‌کنم که بنگاه‌هاى خصوصى هم بکنند، بنده اطلاع دارم نه تنها دولت این وظیفه‌اش را انجام نداده آن نظراتى هم که بایستى در بنگاه‌هاى خصوصى بکند نکرده الان راجع به کار بنگاه‌هاى برق خصوصى به بنده نامه‌اى نوشته‌اند که الان پیشم ندارم اصل آن را بخوانم آقایان مستحضر بشوند مفادش این است از مشترکینى که برق می‌خواهند آن هزار تومان را می‌گیرند و به عوض 5 تومان حق معاینه هم شصت تومان می‌گیرند هر کارى می‌خواهند می‌کنند یک ورقه هم سفته سفید می‌گیرند باید امضاء کنى و به من بدهى، می‌گوید چرا؟ می‌گوید من از شما پول نمی‌خواهم ولى اگر به دادگاه شکایت کردى و به دولت شکایت کردی آن را پر می‌کنم به هر مبلغى که می‌خواهم می‌روم از شما مطالبه می‌کنم و بنده براى اثبات این عرضم اگر جنابعالى حاضرید الان به اتفاق می‌رویم در دفتر خصوصى دو تا، سه تا از شرکت‌ها را که از این سفید مهرها استفاده کرده‌اند به شما نشان می‌دهم آقا وقتى که دولت وظیفه خودش را اجراء نکند شرکت‌ها هم به خودشان حق مى‌دهند او که پاسبان در اختیار ندارد او هم سفید مهر مى‌گیرد هیچ‌کس هم اعتراض نمی‌کند در مورد خرید این کارخانه الستوم و وستینگهاوس جواب دادند که شش ماه دیگر وارد خواهد شد، بنده اطلاع دارم که راجع به شبکه برق تهران اصلاً اقدامى نشده است، اگر هم کارخانه وارد بشود شبکه فعلى قادر به توسعه برق نیست، قبل از اینکه راجع به شبکه فکر بکنند رفته‌اند کارخانه برق خریده‌اند، بنده در روزنامه خواندم که این کارخانه آلستوم شش ماه مهلت خواست دوباره تمدید کردند نمی‌دانم صحیح است یا صحیح نیست به هر صورت نظر بنده این بود که ترتیبى اتخاذ بفرمایند که دولت با این برنامه‌هاى عظیم عمرانى که شروع به کارهایی کرده در خود این پایتخت مسئله برق که در همه جا از مسائلى اولیه زندگى بوده و حل شده الان 15 سال است تهران از بى‌برقى داد می‌زند و به جایی نمی‌رسد و با این ترتیب باز هم به جایی نخواهد رسید یکى از آقایان محترم یادداشتى مرحمت فرموده‌اند که این آقایانى که خودشان را متخصص مى‌دانند چرا قبلاً این نفت قم را تجزیه نکرده‌اند که ببینند نفت در این کارخانه‌هاى برق قابل استفاده بوده یا خیر؟ الحمدالله ما در آنجا متخصصینى داشتیم چه در شرکت نفت قم و چه در کارخانه برق، چرا این را تجزیه نکردند؟

قربان علبش این است که شما در کارخانه کسی که مهندس است یا متخصص فن و اهل فن است از فن او استفاده نمی‌کنید، بنده شنیدم که آقاى آجودانى پلى تکنسین است، واقعاً شخصى است که باید از وجود او استفاده بشود اما کار مدیر کل برق چیست؟ مدیر کل برق آنجا مى‌نشیند به مراجعین جواب می‌دهد، عضو می‌آورد، عضو عوض می‌کند، نامه امضاء می‌کند از فنى بودن آن شخص در بنگاه یا کارخانه برق چه استفاده‌اى می‌شود؟ الان تشریف ببرید در وزارتخانه‌هاى دیگر مى‌بینید مهندس معدن پشت میز نشسته است از تخصص و فن اشخاص استفاده نمی‌شود و این فنى‌ها هم مسئولیت خودشان را درک نکرده‌اند، بنده خواستم نظر وزارت کشور را به این موضوع جلب بکنم و مخصوصاً استدعا دارم کسانى که مسئول این کار هستند نمی‌دانم این اشخاص مسئولین بنگاه برق هستند یا اینکه وزارت کشور است یا مسئولش شرکت نفت قم است هر کس هست باید آن کسانى که مسئول این خسارت بوده‌اند تعقیب بشوند براى این اهمال و اشتباه که باعث خرابى بنگاه برق شده‌اند، باید مسببین معلوم بشوند. بنده سؤالم را تا تعیین مسئولین تکرار می‌کنم تا معلوم شود که این خسارت را چه کسانى به این کشور زده‌اند و شهر را در خاموشى گذاشته‌اند (احسنت)

رئیس - آقاى معاون وزارت کشور

معاون وزارت کشور - بنده عرضى ندارم‏.

رئیس - سؤال کرده‌اند باید جواب بدهید عرضى ندارم یعنى چه؟ سؤال می‌کنند می‌گویید عرضى ندارم؟

معاون وزارت کشور - عرض بنده این بود که قبلاً عرض کردم و در بیان سایر مطالب هم به عرض مجلس محترم رساندم که در این باب تحقیق می‌کنم آقای دکتر دادفر نماینده محترم مجدداً تقاضا کردند که در این باب تحقیق بشود البته تحقیق خواهد شد نتیجه این تحقیق به عرض مجلس خواهد رسید درباره برق بنده فقط چیزى که می‌توانم عرض کنم البته صحیح است که وضع برق تهران خوب نیست و بایستى کمال کوشش بشود که از این وضع خارج بشود و امیدوار هستیم که بتوانیم موفق بشویم که زودتر اصلاح شود.

9 - ختم جلسه به ‌عنوان تنفس‏

رئیس - بیست دقیقه تنفس داده می‌شود و بعد اگر لازم شد به مجلس خواهیم آمد.

(مجلس ساعت 11 به ‌عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

رئیس مجلس شوراى ملى  - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295107!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)