کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 45 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 آبان‌ماه 1312 (15 رجب 1352(  

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه.

3- تقدیم لایحه اصلاح قسمتى از بودجه صحیه کل از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن.

4- شور اول لایحه مرجع حل اختلاف بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه.

5- شور اول لایحه مجازات مخفى‌کنندگان اجساد.

6- شور اول لایحه اصلاح ماده 40 قانون استخدام کشورى.

7- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 45

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 آبان‌ماه 1312 (15 رجب 1352(

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه.

3- تقدیم لایحه اصلاح قسمتى از بودجه صحیه کل از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن.

4- شور اول لایحه مرجع حل اختلاف بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه.

5- شور اول لایحه مجازات مخفى‌کنندگان اجساد.

6- شور اول لایحه اصلاح ماده 40 قانون استخدام کشورى.

7- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: مرآت اسفندیاری. رهنما. دکتر احتشام. محلوجی. مفتی. اعظم زنگنه. امیر تیمور. اقبال. یونس آقا وهاب‌زاده. قوام. دیبا. کفایی. چایچی. کورس. محسن آقا مهدوی. پارسا. بیات ماکو

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: اسدی. لیقوانی. بیات. افخمی. اسفندیاری. دکتر ادهم. نیک‌پور. بختیار. شریعت‌زاده. قراگوزلو. سلطانی

1- تصویب صورت‌مجلس]

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه]

رئیس- آقاى وزیر مالیه.

وزیر مالیه (آقاى داور)- بنده سه لایحه دارم که تقدیم می‌کنم که یکى از آنها لایحه مالیات بر عایدات است و البته هیچ یک از این لوایح امروزه مطرح نخواهد شد ولیکن تمنى می‌کنم کمیسیون قوانین مالیه مخصوصاً زودتر لطف کنند و جلسه‌شان را تشکیل دهند و حاضر شویم به طوری که در جلسه روز پنجشنبه لایحه مالیات بر عایدات را بتوانیم با موافقت آقایان جزء دستور مجلس کنیم.

3- تقدیم لایحه اصلاح قسمتى از بودجه صحیه کل از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن]

رئیس- آقاى وزیر داخله.

وزیر داخله (آقاى جم)- یک لایحه اصلاح بودجه است براى خشکانیدن باتلاق‌هاى شاه‌آباد و تکمیل ساختمان سناتوری آبعلى که به قید فوریت تقدیم می‌کنم.

+++

ساحت محترم مجلس شوراى ملى: نظر به لزوم اتمام ساختمان و سایر امور مربوطه به مؤسسه ساناتوربوم آبعلى و عدم تکافوى اعتبار منظوره در بودجه 1312 صحیه کل اصلاحیه ذیل را که در حدود بودجه صحیه کل انجام می‌شود تقدیم و به قید دو فوریت تقاضاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده- بودجه سال 1312 صحیه کل مملکتى به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ازمحل ماده 4 قسمت اول فصل 1 اعتبارحق‌الکفاله و حقوق مرخصى و حقوق ایام مأمورین مرکز 3500 ریال.‏

از محل ماده 7 قسمت اول فصل 1 اعتبار جبران خسارت مالى و جانى مستخدمین در راه ایفاى وظیفه 10000

از محل ماده 10 قسمت اول فصل 1 اعتبار جبران و ترمیم کسر مواد از یک الى 20000 9

از محل ماده 39 قسمت اول فصل 3 اعتبار جبران کسر مواد از 11 الى 10000 38

از محل ماده 4 قسمت دوم فصل اول اعتبار حق‌الکفاله و حقوق مرخصى و ایام انتقال مأمورین ولایات 3500

از محل ماده 10 قسمت دوم فصل اول اعتبار جبران کسر مواد از یک الى نه 10000

از محل ماده 35 قسمت دوم فصل 3 اعتبار جبران کسر مواد از 11 الى 30000 34

از محل ماده 3 مخارج غیر ثابت اعتبار خرید اراضى و ساختمان‌هاى قرنطینه 60000

--------------

جمع 147000

اضافه می‌شود:

1- به ماده مخارج غیرثابت بابت اعتبار خرید اراضى و ساختمان ساناتوریوم آب‌معدنى رودهن و اجرت متخصص و خرج سفر مفتشین و تهیه ماشین‌آلات 107000 ریال.‏

2- به ماده 6 جهت مبارزه بر ضد مالاریا 40000

--------------

جمع 147000

رئیس- معهود این است که مطالب فورى که باید فى‌المجلس تمام شود در فراکسیون طرح شود بنده از آقایان استجازه می‌کنم اگر اجازه می‌دهند این قضیه چون فوریت دارد الآن مطرح شود.

جمعى از نمایندگان- مطرح شود.

رئیس- اشکالى ندارد: موافقت می‌فرمایید؟ (نمایندگان ـ بلى) فوریت مطرح است. آقاى روحى.

رئیس- خیر. ماده واحده است. لایحه فورى است.

روحى- با فوریت موافقم.

رئیس- آقایانی که فوریت این لایحه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثراً برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى روحى.

روحى- یک قلم از این مخارج خوانده شد که مورد پیدا نکرده بوده است و اینجا آورده‌اند به خرج براى ساختمان ساناتوریوم و آن یک ماده بود که به گوش بنده خورد نسبت به مأمورین دولت که در راه ایفای وظیفه مجروح می‌شوند یا یکى از اعضاءشان عیب می‌کند بنده می‌خواستم تذکر بدهم مخصوصاً آقاى وزیر محترم عدلیه هم تشریف دارند اساساً براى این کار یک قانونى بیاورند اینجا که مثل همه جاى دنیا وقتى یک مأمورى دستش یا پایش در ضمن خدمت از میان رفت یا به گوشش آسیب رسید جوارحش هر کدام به تناسب قیمت دارد و محترم است و در راه ایفاء وظیفه از دست می‌رود و دولت باید این را جبران کند این را بایستى در نظر بگیرند که مأمورین دولت در مخاطرات هم همان طور که پشت میز صمیمانه

+++

خدمت می‌کنند خدمت کنند به عقیده بنده این قانون از قوانین اساسى مملکت است و بایستى در نظر بگیرند بلکه زودتر به مجلس بیاورند که مأمورین دولت وقتى با یک خطرى مواجه می‌شوند متوجه باشند که در آن خطر اگر آسیبى دیدند براى خودشان یا براى عائله‌شان از طرف دولت جبران می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده- بنده خیلى مسرورم که یکى از آرزوهایى که همیشه داشتم و آن تأسیس یک ساناتوریوم بود براى مرض سل و مسلولین و معالجه آنها مورد توجه واقع شده است و در صدد تکمیل هستند چیزى که خواستم اینجا تذکر بدهم این است که یکى از اقلامى که پیشنهاد شده است از ساختمان قرنطینه‌هاى سرحدات است این محتاج به تذکر نیست که قرنطینه در سرحدات مثل قلاع نظامى است که در سرحدات از براى حفظ مملکت بنا می‌کنند این هم از بناهایى است که از براى جلوگیرى از هجوم امراض مسریه و امراض وبایى است و به عقیده بنده این موضوع مخصوصاً با این که اغلب از ممالک مجاور امراض مسریه به مملکت سرایت می‌کند و خسارات فوق‌العاده وارد می‌آورد یکى از مهمترین موضوعى است که باید مورد توجه دولت واقع شود و کوشش در این نوع استحکامات بکنند این است که خواستم تذکر بدهم که این قلم اگر صلاح می‌دانند حذف شود و صرف همان تکمیل و تأسیس قرنطینه‌ها بشود و البته راجع‌به اقلام دیگر بنده عرضى ندارم و خیلى‌خیلى به موقع بوده است.

وزیر داخله- براى این که آقاى دکتر ملک‌زاده خاطرشان خیلى مطمئن باشد عرض می‌کنم که از اهمیت قرنطینه‌ها در سرحدات کاملاً وزارت داخله مستحضر است و این وجهى که از اعتبار قرنطینه‌ها براشته شده است مبلغى است که امسال نمی‌توانیم خرج کنیم در قسمت میرجاوه و اینها که قرنطینه‌اش ساخته می‌شود و در دست اقدام است ولى برداشتن این وجه براى ساختمان قرنطینه‌ها در سرحدات هیچ صدمه وارد نمى‌آورد و جاهایی که لازم داریم مثل آستارا در شمال و آنجاها چون قسمت‌هاى سردسیرى است موقعش گذشته است به این جهت این مبلغ را از آنجاها برداشتیم که به مصرف یک کارى که فورى بود راجع‌به قسمت ساختمان‌هاى آبعلى و ساناتوریوم و خشکانیدن باتلاق‌هاى شاه‌آباد است برسانیم که قبل از زمستان عملى شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده موقع را مغتنم دانستم بر حسب اطلاعى که داشتم اینجا یک تذکرى به آقاى وزیر داخله بدهم بنده مطلع شدم راجع‌به اصلاح بودجه صحیه جمعیت زیادى از اشخاصی که مشغول خدمت بوده‌اند بى‌معاش شده‌اند و از کار افتاده‌اند البته ملعوم هم بود وقتى که یک قسمت از بودجه حذف می‌شود یک عده بیکار خواهند شد ولى در نظر داشته باشند که در این قسمت‌هایى که باز راجع ‌به صحیه است همان‌ها را استخدام کنند زیرا البته آنها هم طبیب هستند زحمت کشیده‌اند و مدتها هم کار کرده‌اند و حالا بیچاره و بى‌نان بشوند در نتیجه این قانون به علاوه عضو اداره صحیه هستند و حالا لازم است که اقلاً در این قسمت‌هاى صحى که اضافه می‌شود همان‌ها را استخدام کنند که هم ترتیب ادارى رفتار شده باشد و هم آنها بى‌معاش نشده باشند.

وزیر داخله- تذکرى را که نماینده محترم دادند البته خیلى متشکرم ولى البته پول صحیه هم باید به مصرف صحیه برسد اگر اطبا و اعضای فنى باشند البته همان‌ها را استخدام می‌کنیم یعنى اهل فن را در قسمت‌هاى فنى می‌گماریم و آنهایى هم که اجزاء جزء یا محاسب هستند در بعضى قسمت‌هاى ولایات مخصوصاً در بلدیه‌ها لازم هستند و محتاج هستیم که هر کدام اهل فن باشند مأموریت می‌دهیم ولى این را هم باید عرض کنم که ممکن نیست کسى نیمرو بخورد و تخم‌مرغ نشکند این بدیهى است و ممکن نیست که اصلاح بودجه بشود و یک سرویس را حذف کنند

+++

و اشخاصى بیکار نشوند ولى البته سعى می‌کنیم که اشخاص به کارهایى گمارده شوند و بیکار نمانند.

رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و شماره آراء به عمل آمده 89 ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 91 نفر به اکثریت 89 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: منصف. سید کاظم یزدی. هدایت. بیات. مژدهی. مخبر فرهمند. کازرونیان. دکتر لقمان. میرزا موسی خان مرآت . دبستانی. نیکپور. دکتر امیر اعلم. شاهرودی. دکتر احتشام. حمزه تاش. همراز. دکتر سمیعی. عراقی. دادور. سهرابخان ساگینیان. موید احمدی. سید محمدتقی طباطبایی. میرزا علیخان وکیلی. بختیار. ملک مدنی. جرجانی. اعتبار. حیدری. نمازی. تربیت. احتشام زاده. حاج غلامحسین ملک. لاریجانی. حاج محمدرضا بهبهانی. آقا رضا مهدوی. موید قوامی. اسکندری. دکتر قزل ایاغ. شیرازی. پورسرتیپ. افخمی. دربانی. دکتر ادهم. هزار جریبی. دهستانی. کاشف. حاج میرزا حسین خان فاطمی. محیط. امیرابراهیمی. معدل. محسن خان قراگوزلو. علوی سبزواری. حاج تقی آقا وهاب زاده. افسر. ثقه‌الاسلامی. فزونی. میرزا یانس. طالش خان. شریفی. بهبهانی. دکتر بهرامی. دکتر ضیاء. دکتر شیخ. امامی. فتوحی. افشار. ایزدی. لیقوانی. مسعودی خراسانی. روحی. میرزایی. اسدی. حبیبی. اسعد. قرشی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. مولوی. طباطبایی دیبا. دکتر ملک‌زاده. پناهی. ملکزاده آملی. دکتر سنک. صفاری. حسنعلی میرزا دولتشاهی. رهبری. مقدم. معتصم سنک. مجد ضیایی. بنکدار. اورنگ

4- شور اول لایحه مرجع حل اختلاف بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه‌

رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به حل اختلاف صلاحیت محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه.

خبر کمیسیون: کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 19450 دولت راجع‌به مرجع حل اختلاف نسبت به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه را با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد بحث و مطالعه قرار داده در نتیجه با لایحه مزبور موافقت و علیهذا خبر شور اول آن راتقدیم می‌دارد که چنانچه آقایان نمایندگان محترم نظرى داشته باشند در ظرف هشت روز به کمیسیون عدلیه اظهار دارند که به شور ثانى آن مبادرت شود.

ماده اول- مرجع حل اختلاف راجع‌به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالى تمیز است.

ماده دوم- مفاد ماده 107 قانون اصول محاکمات حقوقى مصوب رمضان و ذیقعده 1329 قمرى شامل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکمات مالیه نخواهد بود.

رئیس- این را اگر چه طورى نوشته‌اند که براى کمیسیون نوشته شده است ولى همان طور که در جلسه علنى قبل آقاى وزیر عدلیه موافقت کردند تقریباً تمام لوایحه عدلیه در مجلس مطرح می‌شود لذا این مقدمه مورد پیدا نمی‌کند (صحیح است) مذاکره در کلیات است. آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده هم عرضم همین بود چون در مقدمه لایحه مشروح نوشته‌اند و حالا که نظر این است که در مجلس مطرح شود عرضى ندارم.

رئیس- در کلیات نظرى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (در این موقع عده از آقایان از مجلس خارج می‌شدند.)

رئیس- باید عرض کنم که این شکل کار پیش نمی‌رود خوب است آقایان ملاحظه اکثریت را بنمایند که در کار وقفه حاصل نشود. آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول- مرجع حل اختلاف راجع‌به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالى تمیز است.

رئیس- اشکالى نیست؟ (خیر) ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- مفاد ماده 107 قانون اصول محاکمات حقوقى مصوب رمضان و ذیقعده 1329 قمرى شامل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکمات مالیه نخواهد بود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- چون ماده که اینجا بهش اشاره شده

+++

مسبوق نستیم که چیست خوبست که آقاى وزیر عدلیه توضیحى بدهند که مقصود از آن ماده چه بوده و چه طور شامل این نمی‌شود.

وزیر عدلیه- ماده 170 اصول محاکمات سابق مصوب 1329 براى رفع اختلاف بین محاکم عدلیه و سایر ادارات دولتى زمینه پیش‌بینى کرده بود و آن این است که اگر بین محکمه ابتدایى و اداره دیگر دولتى اختلاف حاصل شد در صلاحیت و یا راجع‌به آن امرى که مورد اشتباه واقع شده است که آیا ادارى است و یا این که باید در محکمه عدلیه حل شود آنجا مرجع محکمه استینافى است که آن محکمه ابتدایى در حوزه آن محکمه واقع است و اگر طرف اختلاف محکمه استیناف شد دیوان تمیز اینجا چون بعد از تشکیل محاکمات مالیه اشکالی پیدا شد و آن این است که در بعضی از ایالات مثل اطراف ایالات که استینافش طهران نیست محکمه ابتدایى طرف اختلاف می‌شود با مالیه در خصوص ملکى که سابقه خالصه دولتى داشته و اختلاف می‌شود که آیا متنازع بین افراد است که در محکمه عدلیه رسیدگى شود به اطراف دولت است و باید در دیوان محاکمات مالیه باشد چون مطابق آن قانون لازم می‌آمد که بالاخره در محکمه استیناف محکمه مختلطى تشکیل شود چند نفر از اعضای استیناف دو سه نفر از رؤساى ادارات دولتى به حکم اقدمیت با حضور رئیس آن اداره که طرف اختلاف است رسیدگى شود این ترتیبات اشکال بود. بعد تصویب‌نامه از طرف دولت صادر شد که کلیه اختلافات را باید تمیز رسیدگى کند و نظر به این که تصویب‌نامه هیئت‌دولت در زمینه رسیدگى محاکمات مالیه قانونیت و سندیت دارد نه نسبت به قوانین محاکمات عدلیه متقضى این بود که به صورت قانون در بیاید این بود که این ماده پیشنهاد شد که به صورت قانون در بیاید.

رئیس- آقاى طباطبایى.

طباطبایی دیبا- به عقیده بنده باید یک لفظ دیوان اضافه شود: محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه چنانچه در ماده اول هم همین طور است و عبارت هم یک قدرى روشن‌تر می‌شود.

مخبر (مؤید احمدى)- اگرچه توضیحى که آقاى وزیر عدلیه دادند کاملاً مطلب را می‌رساند لکن یک موضوعى بود که بنده لازم دانستم به عرض آقایان برسانم در ماده 170 ملاحظه بفرمایید یک پیش‌بینى کرده است در 1329 قمرى که هر گاه بین ادارات دولتى و محاکم عدلیه اختلاف بشود که آیا این کار از صلاحیت ادارى ادارات دولتى است یا از صلاحیت عدلیه آن وقت ترتیبى قائل شده که محکمه بشود که حاکم محل باشد سه نفر از رؤساى ادارات به حکم اقدمیت و تفصیلاتى استینافش هم همین است و چون محاکمات مالیه را هم عدلیه جزء ادارات البته محسوب می‌کرد این حکم را درباره او اجرا می‌کرد می‌گفت او هم در حکم ادارات است و اگر اختلافى شده باید به همان ترتیبى که در ماده 170 پیش‌بینى شده است بشود و بنده خاطرم هست مدتى که در مالیه بودم کراراً این جلسه می‌شد و نتیجه نمی‌گرفتیم یا این که اشخاص حاضر نمی‌شدند یا اختلافاتى پیدا می‌شد که ممکن نبود این جلسه بشود ثانیاً که آن قانون اخیر گذشت که دیوان محاکمات مالیه قانونى از مجلس پیدا کرد و دیوان محاکماتى شد و صلاحیتش محرز شد لازم می‌بود که آن را جزء محاکم بشماریم همین طورى که می‌فرمایند تصویب‌نامه‌اى از هیئت وزراء صادر شد و اما البته براى تمیز مؤثر نبود و لازم بود که یک قانونى باشد و اما عبارتى را که آقاى دیبا فرمودند راجع‌به لفظ دیوان این را ممکن است که در شور دوم اصلاح کنیم.

رئیس- آقایانی که با شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5- شور اول لایحه نسخ ماده 205 قانون مجازات عمومى‌

رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومى قرائت می‌شود:

خبر کمسیون:

ماده واحده- ماده 205 قانون مجازات عمومى نسخ

+++

و ماده ذیل به جاى آن تصویب می‌شود:

ماده 205- هر کس جسد متوفایى را پنهان کند از یک ماه الى شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد شخص مقتولى باشد مرتکب بر طبق ماده 178 مجازات می‌شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- عرض کنم این قسمت به نظر بنده مجازاتش خیلى کم است یک جسد متوفایى حالا به حق یا ناحق یا عمداً یا به غرض کشته شده باشد بشر محترم است آقا مخصوصاً مرده او در شرع هم قابل احترام است حتى نماز می‌خوانند دفن می‌کنند کمال احترام را به جاى مى‌آورند این از تمام شئون و احترامات رسمى باز می‌ماند و در یک گوشه او را مى‌اندازند آن وقت مرتکب این عمل را شش ماه حبس کنند این مجازات را بنده کافى نمی‌دانم از چه جهت بوده است که این طور کم قائل شده‌اند و حال این که این بدترین جنایات است و بایستى مجازاتش اشد مجازات باشد.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- عرض کنم که آقاى روحى تصور کرده‌اند که این مجازات براى کسى است که کسى را کشته است و متعمد است و جسد او را مستور کرده است در حالى که این نیست آن یک مجازات مخصوصى دارد این مجازات براى کسى است که به طور سهو و اشتباه یک همچون عملى را بکند (بعضى از نمایندگان- این طور نیست آقا) و بنابراین مجازاتش بیش از شش ماه حبس نباید باشد و زیادتر از این تصور نمی‌کنم لازم باشد.

رئیس- آقاى افسر.

افسر- اگرچه ظاهر مطلب معلوم است به نظر بنده پنهان کردن غیر از دفن کردن متعارفى است ولى براى این که مطلب واضح باشد و سوءتفاهم نشود که اگر یک کسى یک زوارى را که در بیابان مرده است دفن بکند این را هم تصور بکنند که یکى از اقسام پنهان کردن است و مجازات دارد لذا بهتر این است که توضیح داده شود که لفظ پنهان کردن مقصود دفن متعارفى را نمی‌رساند.

وزیر عدلیه- نظر بعضى آقایان این است که این مجازات کم است اولاً این همان ماده‌ای‌ست که در قانون جزا بود اختلافى مابین ماده 178 و 205 بود براى رفع این اختلاف ماده 205 تغییر می‌کند و چیزى اضافه نشده است. و اما مسئله دفن کردن و مخفى کردن اینها در موضوع است دو عمل است. دفن کردن بدون اجازه مقامات رسمى از امور خلافى است چیز مهمى نیست چون بالاخره هم باید متوفى دفن بشود و البته این در جایى است که اطلاع به مقامات رسمى ممکن باشد والا یک کسى در بیابانى جسد متوفایى را دید لازم است که او را دفن کنند نگذارند که حیوانات پاره کنند ببرند پس این قسمت راجع‌به جایى که دسترس باشد که به مقامات صالحه و رسمى اطلاع بدهند و البته اینها را هم محاکم ملتفت هستند چیزهایى را که جنبه مجازات ندارد نمی‌دهند اما پنهان کردن براى یک مقاصدى است که با قصد سوء انجام می‌گیرد یا می‌خواهند آثار جرم را محو بکنند یا اصل قتل را یا جرم را از بین ببرند یا مقاصد دیگرى که ممکن است برخلاف مصالح عمومى باشد از این جهت است و اصل زمینه مجازات هم همان مجازاتى است که در قانون مجازات سابق بوده است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقایانی که با ورود در شور دوم این ماده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

6- شور اول لایحه اصلاح ماده 40 قانون استخدام کشورى]

رئیس- خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به اصلاح ماده 40 قانون استخدام کشورى. ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- عدم رعایت قسمت اول ماده 40 قانون استخدام کشورى از طرف مجلس تحقیق و محاکمه ادارى و محکومیت مستخدم به مجازات انتظامى مقرر در قانون مزبور و یا تبرئه او مانع از تعقیب مستخدم متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت در محکمه عمومى نمی‌باشد.

+++

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى (مخبر)- البته خاطر آقایان مسبوق است که در ماده 40 قانون استخدام کشورى که راجع‌به محاکمه ادارى اعضاء هر وزارتخانه و یا هر اداره‌ای‌ست عبارت آن این است که هر گاه در ضمن رسیدگى به تقصیرات ادارى متهم کشف شد که متهم علاوه از این تقصیر ادارى مرتکب جنحه و جنایتى هم شده است در آنجا عبارت این است که دوسیه را مى‌بندد و قرارى صادر می‌کند که اول این شخص برود به محکمه عمومى و رسیدگى به قسمت جنحه و جنایتش بشود چون محکمه ادارى حق ندارد که در کار جنحه و جنایت وارد شود از این جهت در قانون تصریح شده که احاله می‌کند به محکمه عمومى و منتظر می‌شود تا رأى از آنجا صادر شود و آن رأیى که از محکمه صادر می‌شود یا تبرئه می‌شود یا محکومیت در هر صورت باز در آخر ماده است که محکمه ادارى هم بعد از او حکم خود را صادر می‌کند حالا چون دیده شده است که بعضى محکمه‌هاى ادارى که مطابق ماده 40 تشکیل می‌شود این کار را نمی‌کنند و نمی‌فهمند که جنحه و جنایت هم شده خودشان حکم صادر می‌کنند بعد از آنکه حکم صادر کردند آن وقت محاکمه عمومى مطلع می‌شوند که این مستخدم مرتکب جنحه و جنایت شده تعقیبش می‌خواهند بکنند فرض کنید از محکمه ادارى حمم تبرئه دارد که همین قضیه را محکمه ادارى رسیدگى کرده و حکم تبرئه‌اش را داده از این جهت محکمه عدلیه که نمی‌تواند وارد بشود و براى یک تقصیر که دو محاکمه نمی‌شود بکند این است که در نظر گرفته شده که اگر محاکم ادارى قسمت اول ماده چهل را رعایت نکردند و حکمى صادر کردند محکمه عدلیه می‌تواند آن را تعقیب کند لیکن بنده چون در کمیسیون این را عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که این قانون البته مربوط به از حالا به بعد است و عطف به ماسبق نخواهد شد.

رئیس- نظر دیگرى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ورود در شور دوم این ماده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

7- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس- کار دیگرى در دستور نداریم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده پنجشنبه 17 آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده (مجلس مقارن ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اصلاح بودجه سال 1312 صحیه کل مملکتى‏

ماده واحده ـ بودجه سال 1312 صحیه کل مملکتى به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

از محل ماده 4 قسمت اول فصل 1 اعتبار حق‌الکفاله و حقوق مرخصى و حقوق ایام مأمورین مرکز 3500 ریال‏

از محل ماده 7 قسمت اول فصل 1 اعتبار جبران خسارت مالى و جانى مستخدمین در راه ایفاى وظیفه 10000

از محل ماده 10 قسمت اول فصل 1 اعتبار جبران و ترمیم کسر مواد از یک الى 20000

از محل ماده 39 قسمت اول فصل 3 اعتبار جبران کسر مواد از 11 الى 10000

از محل ماده 4 قسمت دوم فصل اول اعتبار حق‌الکفاله و حقوق مرخصى و ایام انتقال مأمورین ولایات 3500

از محل ماده 10 قسمت دوم فصل اول اعتبار جبران کسر مواد از یک الى نه 10000

از محل ماده 35 قسمت دوم فصل 3 اعتبار جبران کسر مواد از 11 الى 30000

از محل ماده 3 مخارج غیرثابت اعتبار خرید اراضى و ساختمان‌هاى قرنطینه 60000

--------------

جمع 147000

اضافه می‌شود:

1- به ماده 5 مخارج غیرثابت بابت اعتبار خرید اراضى و ساختمان ساناتوریوم آب‌معدنى رودهن و اجرت متخصص و خرج سفر مفتشین و تهیه ماشین‌آلات 107000 ریال‏

2- به ماده 6 جهت مبارزه بر ضد مالاریا 40000

--------------

جمع 147000

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293409!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)