کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 44 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 تیر ماه 1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 -اعلام جرم نسبت به آقاى محمود پدر وزیر سابق پیشه و هنر

3- سؤال آقاى دکتر معاون و پاسخ آقاى وزیر بهدارى‏

4- تصویب هشت فقره مرخصى‏

5- تصویب و تمدید مدت رسیدگى به پرونده مربوط به اعلام جرم آقایان سهیلى و تدین‏

6- قرائت دو فقره گزارش کمیسیون دادگسترى مربوط به اعلام جرم آقایان سهیلى و تدین‏

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 44

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 تیر ماه 1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 -اعلام جرم نسبت به آقاى محمود پدر وزیر سابق پیشه و هنر

3- سؤال آقاى دکتر معاون و پاسخ آقاى وزیر بهدارى‏

4- تصویب هشت فقره مرخصى‏

5- تصویب و تمدید مدت رسیدگى به پرونده مربوط به اعلام جرم آقایان سهیلى و تدین‏

6- قرائت دو فقره گزارش کمیسیون دادگسترى مربوط به اعلام جرم آقایان سهیلى و تدین‏

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه 15 تیر ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه - آقایان: نراقی - عامری - سلطانی.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: اقبال - ذوالفقاری - شجاع - کفایی - آصف - امامی - تیمورتاش - بوشهری - قبادیان - ساسان – سیف‌پور - دکتر عبده - عباس مسعودی - تهرانچی - خلعتبری - تجدد - دکتر آقایان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى اقبال.

اقبال- بنده را در صورت مجلس غایب بى­اجازه نوشته­اند در صورتی که کسالت داشتم و به وسیله آقاى یمین اسفندیارى به مقام ریاست تذکر داده شد و کسب اجازه کرده بودم.

رئیس- اصلاح می­شود- آقاى طوسى.

طوسى- به طوری که در جلسه قبل به عرض رسید آن طرح پیشنهادى که تقدیم شد على‌القاعده بایستى در جلسه تکلیف آن معلوم می­شد و کمیسیونى از شعب یا هر طور که رأى مجلس اقتضا می­کرد تکلیف آن طرح را معلوم می­کرد به هر صورت جزء دستور است و تقاضا می­کنم که تکلیف آن معلوم شود.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. سه نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته­اند.

فاطمى- بنده اخطار قانونى دارم.

+++

رئیس- بفرمایید.

فاطمى- اصل یازدهم قانون اساسى که مورد توجه آقایان هست عبارتش این است که می­گوید: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می­شوند به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضا می­نمایند. یک عده از آقایان هستند که قسم نخورده­اند و این انعکاسش در خارج خوب نیست و موجب یک مذاکراتى می­شود که براى مجلس شایسته نیست. بنده معتقدم آقاى رئیس مقرر فرمایند صورت آقایانى که قسم نخورده­اند از اداره بیاورند و در آخر جلسه اعلان بفرمایند و یک روز مخصوصى را در نزدیک­ترین روزها معین بفرمایند که در فلان روز آن آقایان حاضر شوند و قسم بخورند که دیگر ایرادى در کار نباشد (صحیح است)

رئیس- خود بنده هم همین نظر را داشتم و حالا که اخطار کردید براى روز پنجشنبه قرار می­گذاریم که بقیه آقایانى که قسم نخورده­اند قسم بخورند .

بعضى از نمایندگان- دستور .

مهندس فریور- بنده با ورود در دستور مخالفم.

رئیس- سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده­اند چون عده زیاد نیست تصور می­کنم مانعى ندارد اجازه داده شود (صحیح است) آقاى فریور.

2- اعلام جرم نسبت به آقاى محمود بدر وزیر سابق پیشه و هنر

مهندس فریور- بنده خودم از آنهایى هستم که زیاد به نطق قبل از دستور معتقد نیستم ولى بعضى وارد پیش می­آید که جاى دیگرى ندارد و باید قبل از دستور گفته شود و یکى از آن موارد مطلبى است که بنده دو سه مرتبه اجازه خواسته­ام به عرض مجلس برسانم و موفق نشده­ام و امروز موفق شدم و آن راجع به اعلام جرمى است که بر علیه آقاى محمود بدر وزیر سابق بازرگانى و پیشه و هنر بنده اعلام می­کنم و تقدیم مقام ریاست می­کنم و اگر بنا است خوانده شود خود بنده بخوانم (بعضى از نمایندگان- بفرمایید) (آقاى مهندس فریور به شرح آتى اعلام جرم را قرائت نمودند)

ریاست مجلس شوراى ملى

اینجانب غلام­على فریور به شرح ضمیمه برعلیه آقاى محمود بدر وزیر سابق بازرگانى و پیشه و هنر طبق بند 1 از ماده 2 قانون محاکمه وزرا مصوب 16 تیر 1307 اعلام جرم می­نمایم. در اوایل سال 1322 که آقاى بدر متصدى وزارت پیشه و هنر بوده­اند پیشنهادهایى از طرف چند نفر براى تهیه و فروش تخم نوغان به وزارت پیشه وهنر می­شود که حاضرند هر جعبه تخم نوغان را به قیمت 37 تا 45 ریال تهیه و تحویل نمایند. از طرف اداره کل نوغان به کلیه اشخاصى که سابقه تهیه تخم نوغان دارند کتباً اطلاع داده می­شود که آخرین قیمت پیشنهادى که رسیده 37 ریال است و از آنها تقاضا می­شود که نظر خود را مرقوم و قیمت پیشنهادى خود را تعیین نمایند. در نتیجه استعلام قیمت فوق آقایان داود‌زاده- لاسکاریدیس سر کیسانس که از همان پیشنهاد دهنده­هاى سابق بوده­اند قبول می­کنند که هر جعبه تخم نوغان را در رشت یا پهلوى از 37 تا 45 ریال تحویل نمایند و ضمناً با ارسال مدارک لازم مدلل می­کنند که هم سابقه تحصیلات و هم سابقه عمل در این کار را دارند من جمله آقاى داودزاده براى جلوگیرى از هر اشکال احتمالى می­نویسد علاوه بر این که در اروپا سال­هاى متمادى در این رشته تحصیل نموده و تخصص دارد مدتی نیز معاون اداره کل تخم نوغان در وزارت پیشه و هنر بوده به علاوه حاضر به سپردن تضمین بانکى است که در صورت عیب و نقص در عمل از عهده جبران کلیه خسارات وارده برآید. آقایان خانجیان و پاپادولیوس قیمت را از 69 تا 80 ریال معین می­کنند.

در این موقع از طرف وزارت پیشه و هنر اعلان مناقصه براى تهیه تخم نوغان منتشر می­شود (ملاحظه فرمودید که قبلاً قیمت را استعلام کرده بودند) و در نتیجه آگهى مناقصه آقایان داودزاده- سرکیسانس- لاسکاریدیس قسمت را به 37 ریال تعیین ولى آقایان خانجیان و پاپادولیوس پیشنهادى نمی­دهند. در گزارشى که بعد از عمل مناقصه از طرف اداره کل نوغان به شماره 1792 مورخ 11/ 3/ 1322 براى عرض به مقام وزارت تهیه می­شود این عبارت جالب توجه است. چون حسب‌الامر

+++

مقرر بود که سى تا چهل هزار جعبه به آقایان خانجیان و پاپادولیوس در نظر گرفته شود (این دو نفرى که اصلاً در مناقصه نبوده­اند) و می­رساند که از طرف مقام وزارت به اداره کل نوغان در این موضوع امر مخصوص صادر شده. با این که درگزارش نامبرده اداره کل نوغان به مقام وزارت صریحاً می­نویسد که اگر بنا باشد در یک منطقه تهیه مقدارى تخم نوغان به یک نفر و مقدارى به نفر دیگر واگذار شود و در عمل هریک موجب اشکال دیگرى را فراهم خواهد نمود مع ذلک آقاى بدر در حاشیه این گزارش نوشته است «به آقاى خانجیان و شخص دیگر نوشته شود که اگر حاضرند هر یک چهل هزار جعبه از قرار هر جعبه 38 ریال قبول کنند براى عقد پیمان مراجعه کنند و الّا به سهمیه این سه نفر اضافه شود» موضوع مدتى معطل و در این اثنا از طرف سه برنده مناقصه مکاتبات و تلگراف­هاى مفصلى به وزارتخانه­ها- اداره نوغان- نخست وزیرى می­شود که فصل نزدیک به گذشتن است و استدعا می­کنند که تکلیفشان معلوم شود. یک مرتبه و بدون مقدمه نامه­اى از طرف وزارت پیشه و هنر به وزارت دارایی تهیه می­شود مشعر بر این که در نتیجه مناقصه این قیمت­ها به دست آمده ولى اگر از اشخاصى که سابقه صلاحیت دارند با قیمت گران­تر خریدارى شود باطناً بر صلاح و ظاهراً به زیان دولت است (نامه شماره 2124/ 12276 مورخ 23/ 3/ 22

در جواب این نامه وزارت دارایی در تاریخ 1/ 4/ 22 می­نویسد که موافقت می­شود از هر کس که صلاح می­دانند خریدارى شود و طرح تصویب­نامه لازم این کار را براى موافقت وزارت دارایی بفرستند. مطلب مورد توجه این که قبل از رسیدن این جواب از طرف وزارت دارایی که تاریخ آن 1/ 4/ 22 است وزارت پیشه و هنر طرح تصویب­نامه وزارت دارایی را در تاریخ 26 و 28/ 3/ 1322 تهیه نموده و در پرونده موجود است به هر صورت در همان تاریخ 1/ 4/ 22 که نامه وزارت دارایی می­رسد فوراً طرح تصویب­نامه براى موافقت وزارت دارایی فرستاده می­شود. مطلب مورد توجه دیگر این که در حاشیه نامه شماره 2708 مورخ 9/ 4/ 22 که اداره نوغان به عرض مقام وزارت رسانیده آقاى وزیر نوشته است «مگر قرار نشد تخم نوغان تولیدى که از آقاى خانجیان معادل چهار هزار و از آقاى میکاییل پاپادولیوس نیز چهارهزار باشد در تصویب­نامه غیر از این است» این مطلب می­رساند که موضوع مورد علاقه بوده است. در جواب این موضوع اداره نوغان طى نامه شماره 2857 تاریخ 14/ 4/ 22 گزارشى به عرض وزیر می­رساند که از لحاظ صرفه جویى شش هزار جعبه از غیر تولیدى دو مقاطعه کار کسر و به مقدار تولیدى آنها اضافه شد که/ 120000 ریال صرفه جویى شود و اضافه نباید که حسب‌الامر قراردادهاى آنها اصلاح شد (معلوم می­شود امر مخصوص در این موضوع نیز صادر شده) ولى چون طرح تصویب­نامه بایستى از همین قرار اصلاح شود و بدون موافقت وزارت دارایی عمل مزبور ممکن نبود شرحى جهت موافقت وزارت دارایی با طرح تصویب­نامه به پیوست تهیه و تقدیم می­شود» این نامه بود که اداره نوغان به عرض وزیر می­رساند. در حاشیه این گزارش نوشته شده «گزارش و نامه وزارت دارایی براى امضاى مقام وزارت حضوراً تقدیم مقرر فرموده­اند احتیاجى به صدورنامه وزارت دارایی ندارد و طرح تصویب­نامه اصلاحى به هیئت فرستاده شود که در تصویب آن اقدام فرمایند» (اینجا لازم است یک مطلبى را به عرض آقایان برسانم براى روشن شدن اذهان آقایانى که کمتر از کارهاى ادارى اطلاع دارند و آن این است که تصویب­نامه‌اى که از هیئت وزیران صادر می­شود باید به موجب قانون محاسبات عمومى قبلاً طرحش به موافقت وزارت دارایی رسیده باشد و همان طرح برود به هیئت وزیران و به این ترتیب تصویب­نامه از هیئت وزیران صادر می­شود: که هیئت وزیران در جلسه فلان بپیشنهاد وزارت پیشه و هنر به اتکا موافقت قبلى که وزارت دارایی به موجب نامه شماره فلان کرده است این طور موافقت می­کند) به این ترتیب تصویب­نامه­اى از هیئت وزیران به استناد موافقت قبلى وزارت دارایی صادر شده که از خانجیان 31000 تا 41000 جعبه غیر تولیدى از قرار 5/ 59 ریال که از خانجیان 4000 جعبه تولیدى از قرار 5/ 69 ریال براى رشت

+++

و از:

آقاى پاپادولیوس 31000 تا 41000 جعبه غیر تولیدى از قرار/ 50 ریال‏

آقاى پاپادولیوس 4000 جعبه تولیدى از قرار 60 ریال براى پهلوى‏

و از آناتول فران 28000 جعبه غیرتولیدى از قرار 37 ریال‏

و از آناتول فران 12000 جعبه تولیدى از قرار 47 ریال‏

براى تربت حیدریه خریدارى شود .

در اینجا باید تذکر داده شود که در طرح مورد موافقت وزارت دارایی مقدار خریدارى از خانجیان و پاپادولیوس 25 تا 35000 جعبه ذکر شده ولى در تصویب‌نامه هیئت وزیران که به اتکا همان موافقت قبلى وزارت دارایی تهیه شده مقدار خریدارى از خانجیان و پاپادولیوس 31 تا 41000 است و این موضوع به دستور شخص آقاى بدر انجام گرفته است (اینجا است که طرح تغییر داده­اند و به هیئت وزیران هم نگفته­اند که این را تغییر داده­ایم و آن چیزی که مورد موافقت وزارت دارایی است این نبوده است. حالا یک مطلب دیگرى است که این موضوع که رویش تصویب­نامه صادر شده است اساساً عمل صحیحى نبوده است براى این که آنهایی که در مناقصه شرکت کرده بودند صلاحیت فنیشان محرز بوده و خود وزارت پیشه و هنر و اداره نوغان هم آن را قبول داشته­اند به دلیل این که همین آقاى داود‌زاده پسر داود‌زاده معروف تحصیلات مخصوصى در تخم نوغان داشته و چندین سال هم معاون فنى اداره نوغن بوده است و تحصیلات فنى او هم محرز است و صلاحیت مالى هم داشته است براى این که نوشته است که من تضمین بانکى می­دهم و املاک خودم را تضمین می­کنم و تعهد کرده است که اگر خسارتى پیش آمد به این وسیله جبران آن خسارت را می­کنم پس این شخص هم صلاحیت فنى در تخم نوغان داشته و صلاحیت مالى او هم مسلم بوده است مع ذلک رفته­اند از دیگرى خریده­اند در صورتى که آن اشخاص پیشنهاد هم نداده بودند پرونده عمل به هیئت عالى بازرسى رجوع و نظرى که هیئت مزبور داده است این است که: خرید تخم نوغان بعد ازاجراى عمل مناقصه به هیچ وجه احتیاجى به صدور تصویب­نامه نداشته و این عمل مخصوصاً از طرف وزارت پیشه و هنر به منظور لوث مسئولیت بوده که در نتیجه بوده که در نتیجه آن ضرر عمده­اى به خزانه دولت وارد نموده است. به علاوه چون متن تصویب­نامه صادره از هیئت وزیران با طرح مورد موافقت وزارت دارایی مغایرت دارد و در اعداد آن متعمداً تغییر داده شده مشمول ماده 102 مربوط به جعل و تزویر در اسناد دولتى است.

در خاتمه براى مزید بر اطلاع نمایندگان محترم اضافه می­نماید که پس از به دست آمدن نتیجه عمل در سال جارى معلوم گردیده که تخم نوغان­هایی که بدین ترتیب خریدارى و تحویل شده چون اغلب آنها مریض و فاسد بود علاوه بر زیانی که توجه رعایاى گیلان نموده از محصول نوغان به مقدار معتنابهى کاسته و بنابراین به تولید کشور صدمه و خسارت قابل توجهى وارد آمده است .

مدارک: پرونده­هاى متشکله در اداره نوغان وزارت پیشه و هنر که قسمتى از آن به هیئت عالى بازرسى نخست وزیرى و از آنجا به دیوان کیفر فرستاده شده است. یک مطلب دیگرى که می­خواهم مختصراً تذکر بدهم و رد شوم موضوع بودجه است نظر آقایان هست که روزهاى آخر یک سه دوازدهم آوردند و با عجله فوق‌العاده تصویب شد و قرار شد که بودجه را بیاورند بعد دولت رفت یک صورتى آوردند که به همه چیز شبیه بود جز بودجه و یک روز که بنده به عنوان مستمع آزاد رفته بودم در کمیسیون بودجه خود دکتر میلسپو می­گفت این بودجه نیست این یک قلم گلبال دخل است و یک قلم گلبال خرج است و این بودجه نیست و قرار شد بودجه را بیاورند و امروز روز هیجدهم ماه است و آخر این ماه ادارات حقوق ندارند این است که خواستم از مقام ریاست تمنا بکنم تأکید شود زودتر بودجه را بیاورند.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.‏

ملک‌مدنى- چون موضوع بودجه را آقاى مهندس فریور

+++

فرمودند خواستم براى اطلاع مجلس عرض کنم که پس از آن که بودجه به کمیسیون آمد در نتیجه مطالعاتى که کمیسیون کرد این طور تشخیص داد که باید بودجه­هاى تفصیلى هم به کمیسیون بودجه بیاید و توأماً با خود بودجه تصویب شود زیرا این نقض غرض می­شود که ما بودجه تصویب کنیم و از اقلام جزء آن اطلاع کامل نداشته باشیم این بود که قرار شد بودجه­هاى تفصیلى را تا 15 تیر بیاورند و در صورت مجلس کمیسیون بودجه هم قید شد که متعهد شدند بودجه­هاى تفصیلى را تا 15 تیر بیاورند و چون تأخیر شد با اطلاع اعضا کمیسیون بودجه روز دهم تیر یک نامه از کمیسیون بودجه به وزارت دارایی نوشتیم که شما باید تا 15 تیر بودجه­هاى تفصیلى را به کمیسیون بودجه بدهید و نباید در این کار تعویقى بشود و تاکنون هم که نفرستاده­اند بایستى تا روز مقرر فرستاده شود و این تذکر به جایى هم بود و لازم است از طرف مقام ریاست هم تذکر داده شود که هر چه زودتر بودجه را بیاورند و فعلاً هم با آن که فصل تابستان است و شاید تعطیل شود معذلک اعضا کمیسیون بودجه همه براى طرح و مطالعه و تصویب بودجه حاضر هستیم ولى تاکنون از طرف دولت بودجه داده نشده است.

رئیس- آقاى طباطبایی.‏

محمد طباطبایی- بنده هم یک مختصر تذکرى خواستم عرض کنم و آن این است که همه می­دانیم که تصویب بودجه به آخر این ماه نخواهد رسید و باید یک دوازدهم تصویب کنیم که کار ادارات و وزارتخانه معطل نشود ولى فعلاً خواستم از مقام ریاست تقاضا کنم که یک ترتیبى بفرمایند که یک فاصله بیشترى بین جلسات مجلس واقع شود که با این فاصله فرصت بیشترى براى کمیسیون پیدا شود که بتوانند وارد بودجه­هاى تفصیلى بشوند و خیال می­کنم مطلب لازمتر ازبودجه هم درمجلس نداریم و هوا هم گرم است اگر یک فاصله براى جلسات در نظر بگیرند تصور می­کنم بتوانیم بودجه را در کمیسیون بگذرانیم.

جمعى از نمایندگان- خیلى کار لازم در مجلس داریم.

رئیس- عجالتاً این مطلب مطرح نیست.

4- سؤال آقاى دکتر معاون و پاسخ آقاى وزیر بهدارى

رئیس- آقاى وزیر بهدارى براى جواب سؤال آقاى دکتر معاون حاضرند و تقاضا کرده­اند که این مطلب را جلو بیندازیم و بعد به باقى مسائل می­رسیم. آقاى دکتر معاون.

دکتر معاون- به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است اوضاع بهداشت مملکت چندان رضایت بخش نیست و الان تقریباً سه ماه است که جناب آقاى دکتر لقمان‌الملک متصدى وزارت بهدارى شده­اند می­خواهم بدانم که در این سه ماه با سوابق ممتدى که در صحیه کل مملکتى داشته­اند چه اقداماتى براى بهبودى اوضاع بهداشت مملکت کرده­اند. سؤال بنده این بود.

وزیر بهدارى (آقاى دکتر مالک)- بنده خیلى خوش‌وقتم از این که آقاى دکتر معاون نماینده محترم نظر به علاقه­اى که در پیشرفت امور بهدارى دارند از بنده راجع به این موضوع سؤال فرمودند و قبل از این که به سؤالشان جواب عرض کنم چند توضیح مختصر باید عرض کنم. از زمان تصدى بنده به وزارت بهدارى یک مدت خیلى طولانى نگذشته است شاید هنوز سه ماه هم نشده است و در مدت سه ماه هم مسلم است که کارهاى مهم اساسى نمی­شود انجام داد حتى این مدت براى انجام کارهاى جزیى هم در یک مملکت به این وسعت که در یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر پخش است کافى نیست مخصوصاً بنده به جهت این که الان نزدیک دوازده سال است که از امور بهدارى کناره­گیرى کرده بودم و رفته بودم پشت میز بیمارستان و کار فنى خود را می‌کردم و اصلاً وارد این قضایا نبودم و پیش‌بینى هم نمى­کردم که یک وقتى بنده را آقایان احضار خواهند کرد به مشاغل دولتى در هر حال بعد از چند سال که بنده وارد کار شدم وضعیت را خیلى خوب ندیدم. در این مدت مسلم است اقداماتى شده است و این اقدامات را به طور خیلى اختصار خدمت آقایان عرض می­کنم و امیدوارم آقاى دکتر معاون هم که یکى از نمایندگانى است که بیش از همه شاید از امور بهدارى اطلاع دارند و

+++

نظر به این که یکى از همکاران بنده هستند و بنده همیشه به نظر احترام به ایشان می­نگرم زیرا یکى از متخصصین فنى جراحى هستند و بنده به ایشان ایمان دارم و امیدوارم ایشان را دراین قسمت متقاعد کنم. در ابتدایى که بنده شروع به کار کردم اول اوضاع داخل خود مرکز وزارت بهدارى را یک قدرى مرتب کردم که نظر و ترتیبى در آنجا حکم‌فرما باشد و کارها می­بایستى با سرعت جریان پیدا کند و این کار شده است و از وقتى که بنده آنجا رفته­ام وضعیات خیلى مرتب­تر شده است و کارها خیلى سریع­تر شده است بنده با همان افراد و اعضا و با همان چرخ­ها کار می­کنم و تصور می­کنم که مرتب­تر شده باشد و اگر اقداماتى که وزارت بهدارى کرده است در خارج انعکاسى پیدا نکرده است بنده خودم اعتراف می­کنم که به روزنامه­ها خبرى نداده­ام که درج شده باشد براى این که اعتقاد به تظاهر ندارم و اعتقاد ندارم به این که شخص تا مختصر قدمى برداشت فورى جار و جنجال بر پا کند که من فلان کار را کردم خیر این وظیفه من است من حقوق می­گیرم از دولت که بروم انجام وظیفه کنم انجام وظیفه کردن هم احتیارج به جار و جنجال ندارد (صحیح است) این است که بنده به جایى خبر ندادم ولى کارهایى شده است بنده در روزهاى اولى که به وزارت بهدارى رفتم دستور دادم که در تمام ولایات مشغول تلقیح بشوند برضد آبله و برضد حصبه و بر ضد شبه حصبه و این اقدامات همه جا شده است آنچه گزارش رسیده است راجع به آبله کوبى متجاوز از 155 نفر (ببخشید پانزده هزار و پانصد. باز هم ببخشید) صد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و ده نفر تلقیح شده­اند و آنهایى که تلقیح ضد حصبه شده­اند گزارش تمام شهرستان­ها هنوز نرسیده است ولى گزارشى که رسیده است یکى در گرگان است که در نتیجه زلزله خیلى احتمال داشت که وضعیت خوب نباشد و حصبه به طور اپیدمى پیدا شود فورى آنجا تلقیح شروع شد 9 هزار نفر تلقیح برضد حصبه در آنجا شده است در سمنان تقریباً هفتصد نفر در جاهاى دیگر هم تلقیح شده است دستوراتى به مأمورین بهدارى داده شده است که همه جا مشغول تلقیح شوند در تهران هم همین طور آگهى داده شد ولى متأسفم از این که عرض کنم که مردم را دعوت می­کنند که بیایند مجانى تلقیح کنند ولى آن طور که باید استقبال نمی­کنند و نمی­آیند در صورتی که تلقیح مجانى است (طباطبایی- می‌ترسند) ممکن است بترسند ولى همه­شان که نمی­ترسند یک قدرى هم بى‌علاقگى سبب شده است وقتى که مریض شدند و‌اویلا شروع می­شود که چرا بچه من حصبه گرفت امروز که مریض نیست می­گویند بیا تلقیح کن اعتنا نمی­کند موقعى که دستور تلقیح داده شد مقدار زیادى واکسن ضد تیفوس و واکسن ضد حصبه به ولایات فرستاده شد تقریباً 4367 شیشه واکسن ضد تیفوس که تقریباً براى تلقیح 87240 نفر کافى است و هزار و سیصد شیشه واکسن ضد تیفویید که براى بیست هزار نفر کافى بود فرستاده شد و یک مقدارى هم در ولایات ما ذخیره داشتیم و براى احتیاط اینها را هم فرستادیم که کم نیاید در اول فروردین همان موقعى که بنده آمدم براى بهدارى با ژنرال ریدلى که یکى از مستشاران نظامى است در وزارت جنگ با او داخل مذاکره شدم راجع به همکارى در جلوگیرى از مالاریا در خرم آباد چون در آنجا متخصصین بودند ما یک مأمورینى فرستادیم که بروند با آنها همکارى کنند و سیستم کار و طرز کار آنها را ببینند و یاد بگیرند و این کار شد و یک عده رفتند آنجا و مشغول کار شدند و فعلاً هم مشغول عملیات هستند، مساحتى که مالاریا خیز است در حدود ده کیلومتر در بیست و چهار کیلومتر است آنجا مشغول هستند و آن دکتر امریکایى را که بنده چند روز قبل به سمت مشاور فنى پیشنهاد کردم به مجلس که استخدام شود فرستادم که برود بازرسى کند رفت و بازرسى کرد و گزارش داد که عملیات آنها رضایت­بخش است و کار خوب پیشرفت می­کند و امیدوارى هست که اگر مالاریا به کلى برطرف نشود خشکانیدن باطلاق­ها به کلى عملى شود چون در خانه­ها حوض­ها و آب انبار

+++

باقى می­ماند که باید آنها را هم تحت نظر گرفت تا به کلى برطرف شود و براى خشکانیدن باطلاق­ها مقدارى نفت ما تهیه کرده‌ایم که پاشیده شود و از بین برود. موضوع بهدارى دهستان­ها از مسائل بسیار مشکل وزارت بهدارى است براى این که اعزام طبیب به دهستان­ها و اطبا سیارى که باید بروند وسیله می­خواهد سابق بر این به هر وسیله بود اقداماتى می­شد ولى حالا نه اتومبیل است و نه وسیله است به این مناسبت وزارت بهدارى دچار اشکالات زیاد گردید و براى عمل سیارى مذاکره کردیم با آن مقاماتى که باید اقدام بکنند که به ما 48 آمبولانس و اتومبیل بدهند و ما این آمبولانس­ها و اتومبیل­ها را مجهز کنیم و براى ارسال طبیب و دوا در هر استانى از دو تا سه تا به نسبت وضعیت استان­ها و به نسبت تعداد اتومبیلى که داریم بفرستیم سیارى کنند و معلوم است که با این ترتیب وضعیت بهداشت بهتر خواهد شد و آنجاهایى که آمبولانس و اتومبیل نمی­تواند برود در نظر گرفتیم که پنجاه موتورسیکلت که دو نفر بتوانند سوار شوند براى راه­هاى باریک شهرستان­ها در نظر گرفته شده است و با مقامات مربوطه مذاکره شده است که اینها را به ما بدهند و البته وقتى بودجه از مجلس شوراى ملى گذشت فوراً اقدام می­شود پیش از تصدى بنده تقریباً چند ماه بود که دوا به ولایات فرستاده نشده بود و یک اشکالاتى پیش آمده بود که نتوانسته بودند دواها را بدهند و بنده که آمدم این بنگاه کل دارویى را به محض این که رفتم به وزارت بهدارى مجبور کردم که دوا بفرستند در حدود 1231 صندوق دوا به ولایات فرستاده شده است و شاید بیش از این هم فرستاده شده است ولى البته چون وسایل حمل و نقل در دست ما نیست به این جهت ممکن است بعضى­ها دیرتر و بعضى­ها زودتر برسد ولى در هرحال از بنگاه کل دارویى فرستاده شده است و رفته است و دیگر این که ارسال دارو تنها به ولایات کافى نبود زیرا دارو را ما می­فرستادیم و بعضى آقایان شکایت می­کردند که این دارو به فقرا نمی­رسد براى این که این نظر آقایان هم تأمین شود بنده دستور دادم که در هر محلى از معتمدین محلى پنج نفر معین شود یکى فرماندار باشد و چهار نفر دیگر که یکى از علماى محل و یکى از اعیان و یکى از تجار و از معتمدین باشند که با نظر آنها دارو داده شود و بدون اطلاع آنها دارو به کسى داده نشود و تفریط نشود (صحیح است- بسیار خوب نظرى است) به طورى که آقایان اطلاع دارند علل مهم سرایت بیمارى تیفوس که متأسفانه در این دو ساله اخیر زیاد انتشار داشته است شپش است و براى این که اینجا نور یا حشره از بین برود یک اقدامات مجدانه بایستى بشود باید سعى کرد که مردم حتى‌الامکان تمیز باشند و براى این کار درست است که باید تبلیغات کرد و حمام ساخت و افراد را شست و شو داد ولى این کاملاً فایده ندارد یک دواى جدیدى است که تازه اختراع شده است این دوا را به وسیله تلمبه می­زنند از لاى پیراهن به تن آدم و آن وقت تا پانزده روز دیگر شپش جرأت ندارد به تن آن شخص بیاید (البته این طور می­گویند و امیدواریم همین طور هم باشد) به هر حال در موقعى که این مرض درناپل پیدا شد به مورد تجربه گذارده شده است نتیجه خوب هم گرفته­اند بنده این دوا را خواسته­ام و آن اسباب­هایش را هم خواسته­ام که بیاورند و امیدواریم که تا دو سه ماه دیگر برسد.‏

امینى- از کجا خواسته­اید؟

وزیر بهدارى- از کمیته خاورمیانه و امیدواریم که این دواها بیاید و قبل از آن که زمستان شروع بشود ما باید اقدام بکنیم که امسال مثل سال­هاى دیگر نشود. بودجه وزارت بهدارى را آقایان مسبوق هستند که بودجه زیادى نیست (طباطبایی- خیلى کم است) با این وصف بنده عرض می­کنم که به قسمت­هاى فنى تا حدى افزوده می­شود ولى عوضش به پرسنل اضافه نشده است و تشکیلات جدیدى هم که داده شده است آن تشکیلات احتیاج به بودجه زیادترى خواهد داشت و البته تشکیلات را از اول امسال همه را نمی­توانیم اجرا کنیم ولى به تدریج باید تکمیل بشود اجرا بشود براى این که وزارت بهدارى بتواند اشخاصى را داشته باشد که امور بهدارى را در ولایات متعهده بشوند با دانشکده

+++

پزشکى قرار گذاشته­ایم که یک آموزشگاه­هایى را برقرار کند و در خراسان هم الان مشغول هستند و یک مقدار از بودجه­اش را هم وزارت بهدارى بدهد تا یک عده پزشک تهیه بکند براى ولایات در بودجه هم براى این که وجهى تأمین شده است همچنین براى تأسیس یک محلى که در آنجا اطباى بهدارى را براى امور بهدارى تربیت می­کنند آن هم در بودجه امسال تأمین شده است. براى جلوگیرى از امراض تراخم و مالاریا و امراض تناسلى و غیره یک اعتباراتى در بودجه امسال تأمین شده است و امیدواریم وقتى که تصویب شد بتوانیم داخل عمل بشویم یکى از امور مهمه که وزارت بهدارى می­بایستى کرده باشد آن تشکیل سازمان وزارت بهدارى بود که در این چند ماه تکمیل شد که صورتش خدمت آقایان تقدیم شده است و امیدواریم به زودى تصویب بفرمایند و اجرا بشود. وقتى که بنده به وزارت بهدارى رفتم خیلى صحبت­ها بود و بنده ناچار شدم که بفرستم و ببینم این صحبت­هایى که شده است حقیقتاً صحت دارد یا خیر به این جهت به چند نقطه یک عده مفتش بازرس یعنى یک هیئت تفتیش و بازرسى فرستادم که بهتر بتوانند قضایا را رسیدگى کنند و مطابق آن گزارش­هایى که داده­اند قضایا را تعقیب کنند و اگر کسى واقعاً تقصیرى دارد باید کشف کنند و تعقیب بکنند و اگر تقصیرى ندارند آنها را راحت بگذارند که بعدها بهشان کارى داده شود (صحیح است).

اردلان- نسبت به اطباى ولایات هم یک توجهى بفرمایید

وزیر بهدارى- چشم.

رئیس- آقاى دکتر معاون فرمایشى دارید؟ (خیر)

جمعى از نمایندگان- دستور دستور

رئیس- از سه نفر آقایان که اجازه خواسته بودند یک نفر دیگر باقى است.

جمعى از نمایندگان- باشد براى جلسه آتیه حالا وارد دستور بشویم.

4- تصویب هشت فقره مرخصى

رئیس- با دستور مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) پس وارد دستور می­شویم. در دستور آقا چند چیز داریم و یک عده گزارش‌هایى است که از کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى­هایى که تقاضا شده است باید قبلاً به عرض آقایان برسد.

گزارش مرخصى آقاى ملک مدنى:

آقاى ملک‌مدنى براى اصلاح امور اجتماعى حوزه انتخابیه خود مسافرتى نموده و در نتیجه پنجاه و یک روز از تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1323 غایب بوده­اند و درخواست اجازه نموده­اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می­شود.

رئیس- آقاى دکتر شفق شما مخالف هستید؟

دکتر شفق- بنده مخالف هم نیستم و برخلاف نظر آقایان بنده معتقدم به این که براى تعیین تکلیف این لوایح و طرح­هاى قانونى باید هیئت رئیسه از وزارى مربوط دعوت کند تا مطرح شود. الان یک طرحى است که 4 ماه است در مجلس خوابیده است و الان هم وزرا حاضر نیستند و وارد دستور هم که شده­ایم تازه صحبت از مرخصى­ها است وقتى مجلس نباید به این جور چیزها بگذرد.

هاشمى- بنده استدعا می­کنم از آقایان که مخصوصاً در تشکیل کمیسیون­هاى مربوطه بیشتر اظهار علاقه بفرمایند آن وقت کار مجلس قهراً بهتر پیش می­رود.

رئیس- طرح و لایحه که می­فرمایند آنچه بایستى آقایان وزرا حاضر بشوند اعلام شده است و آمده­اند و مسبوق هم هستند و مخصوصاً امروز آن گزارش دادگسترى مطرح است و اول او است ولى آقاى وزیر جنگ اتفاقاً حاضر نیستند این است که لوایحى داریم که مربوط به کمیسیون مبتکرات است و باید به قابل توجه بودن آنها رأى گرفته شود و همچنین یک راپرت­هایى از کمیسیون دادگسترى که باید آنها هم خوانده شود و رأى گرفته شود

+++

مرخصى هم فرق نمی­کند آن هم باید تکلیفش معلوم بشود و تکلیف حسابدارى مجلس معلوم بشود. (صحیح است) نسبت به گزارش مرخصى آقاى ملک مدنى آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى ذوالفقارى:

آقاى ذوالفقارى درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ 28 خرداد ماه 1323 نموده­اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می­رسد.

رئیس- آقایانی که با 20 روز مرخصى آقاى ذوالفقارى موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى نراقى:

آقاى نراقى به واسطه خستگى و کسالت و لزوم معالجه و استراحت درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ استفاده که شروع آن در تیر ماه 1323 خواهد بود نموده­اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایانى که با یک ماه مرخصى آقاى نراقى به شرحى که خوانده شد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش مرخصى آقاى جواد مسعودى:

آقاى جواد مسعودى به واسطه کسالت مزاج بیست و دو روز از تاریخ دهم اردیبهشت از حضور در مجلس معذور بوده­اند و درخواست اجازه نموده­اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می­رسد.

رئیس- آقایانی که با بیست و دو روز مرخصى آقاى جواد مسعودى موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى خاکباز:

آقاى خاکباز درخواست چهل و پنج روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده­اند کمیسیون عرایض و مرخصى با یک ماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می­شود:

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى خاکباز قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى بیات:

آقاى بیات درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ هیجدهم تیر ماه 1323 نموده­اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می­شود:

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى بیات موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى رحیمیان:

آقاى رحیمیان براى انجام امور محلى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده­اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى رحیمیان قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى خلعتبرى:‏

آقاى خلعتبرى درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ اول تیر ماه 1323 نموده­اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش تقدیم می­شود.

رئیس- آقاى طباطبایی.‏

طباطبایی- عرض کنم بنده خواستم آقایان توجه بفرمایند که این طور مرخصى­ها قانون لازم ندارد و شأن مجلس هم این نیست که ما جلسه را معطل بکنیم براى بیست روز یک ماه مرخصى اگر تصویب بفرمایید خود مقام ریاست تا یک ماه موافقت کند (خیر این نمى­شود) با تصویب کمیسیون عرایض و مرخصى در حدود یک ماه آقاى رئیس بتوانند به یک نفر مرخصى بدهند (خیر نمی‌شود برخلاف نظامنامه است) وقتى که این اجازه از طرف آقایان داده شد آن در حکم نظامنامه است .‏

رئیس- آقاى مهندس فریور.

مهندس فریور- بنده به عنوان مخبر کمیسیون عرایض و مرخصى لازم بود که عرض بکنم که این طرحى که پیش گرفته شده است مطابق نظامنامه بوده است (صحیح است) اما این کثرت مرخصى­ها که به نظر آقایان می­رسد زیاد خاطر

+++

آقایان را زننده نکند زیرا اینها مرخصى­هایى است که سابقاً استفاده شده است بنابراین راپرت­ها جمع شده و خیلى به نظر می‌رسد چون یک مرتبه به عرض مجلس می­رسد. یک مطلب دیگرى هم که خواستم به عرض آقایان برسانم این است که در کمیسیون عرایض و مرخصى قرار گذاشتیم که آقایانى که تمکن مالیشان زیاد است به طورى که اگر حقوق مجلس را بگیرند یا نگیرند براى آنها على‌السویه است حق این است که مقدارى از حقوق مرخصیشان را براى صندوق اعانات بدهند. البته ما نمی‌توانستیم که مرخصیشان را نگاه داریم و موکول به این امر بکنیم ولى چون عده مراجعه‌کنندگان به مجلس و جناب آقاى رئیس هم زیاد است براى اعانات حق این است که هر کدام از آقایان که تمکن مالیشان کافى است یک مقدار از حقوقشان را به آن صندوق اعانه بدهند (صحیح است)

رئیس- آقاى دکتر شفق.‏

دکتر شفق- بنده هم می­خواستم عرض کنم قبل از این که یک ماده واحده براى این کار تنظیم شود و به مجلس بیاید خواستم استدعا بکنم که آقایانى که تمکن مالیشان کافى است یک مقدار حقوقشان را به نفع مجلس صرف‌نظر بفرمایند .

رئیس- آقاى نبوى.‏

نبوى- بنده با مرخصى آقاى خلعت‌برى مخالفتى ندارم خواستم عرض کنم که حالا این گزارش­ها مانده است همه را یکمرتبه مطرح نفرمایید.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده با اساس مرخصی­ها به کلی مخالفم چون عنقریب که هوا گرم می­شود همه مرخصی می­گیرند و می­روند و بر خلاف اصول است چون ما آمده­ایم که اینجا کار بکنیم نیامده­ایم که استفاده از حقوق مجلس بکنیم و مرخصی بگیریم و برویم پی کارهای خودمان و بنده استدعا می­کنم که دیگر کمیسیون عرایض و مرخصی موافقت نکند و اگر این طور باشد دیگر کمیسیون راحت نخواهد بود و رئیس مجلس هم راحت نخواهد بود و رئیس مجلس هم راحت نخواهد بود باید این طور در نظر بگیریم که به کسی اجازه داده نشود مگر این که مریض باشد. با این ترتیب کاملاً مخالفم و به عقیده خودم باید این ترتیبات را تذکر بدهم.

رئیس- راجع به این قسمت که فرمودند کمیسیون رعایت عده را می­کند و اجازه نمی­دهد. رأى می­گیریم به بیست روز مرخصى آقاى خلعت برى آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش از کمیسیون دادگسترى:

5- تصویب تمدید مدت رسیدگى به پرونده مربوط به اعلام جرم آقایان سهیلى و تدین

ریاست محترم مجلس شوراى ملى- نظر به تراکم امور در کمیسیون قوانین دادگسترى و پیش آمد کارهاى فوق‌العاده در مجلس کمیسیون دادگسترى موفق نگردیده به پرونده­هاى اعلام جرم نسبت به آقاى على سهیلى از طرف آقاى فرخ نماینده محترم و مدیران جراید و نسبت به آقاى سید محمد تدین از طرف آقاى طباطبایی نماینده محترم در ظرف مدت قانونى رسیدگى و گزارش خود را تقدیم نماید بنابراین استدعا دارم موافقت مجلس شوراى ملى را براى دو ماه مهلت اضافى جلب و به کمیسیون اعلام فرمایند تا فرصت کافى براى رسیدگى به پرونده­هاى مزبور پیدا شود.

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى- دکتر عبده.

رئیس- آقاى روحى.‏

روحى- بنده می­خواستم عرض کنم حالا که تمدید می­خواهند راجع به کار آقاى بدر هم ضمیمه کنند.

جمعى از نمایندگان- نمی­شود نمی­شود .

روحى- . . . براى این که نتیجه بهتر حاصل شود یک مرتبه تصمیم بگیرند و به مجلس اطلاع بدهند.

رئیس- آقاى نقابت.‏

نقابت- یک پرونده­اى است راجع به خواروبار تبریز و در آن پرونده آقاى تدین اتهاماتى دارند ولى این پرونده رسیدگى نشده حتى براى یک مرتبه هم در کمیسیون مطرح نشده و موعد قانونى هم نگذشته است حالا که اینجا اسمى از سهیلى برده می­شود بهتر است که نسبت به آقاى تدین هم رسیدگى شود که کارشان یک مرتبه درست شود (رئیس- مال هر دو هست) خوب اگر مال هر دو هست که بنده عرضى ندارم.

+++

مخبر (آقاى دکتر عبده)- راجع به مطلبى که آقاى نقابت فرمودند همان طور که آقایان ملاحظه فرمودند این تقاضاى تمدید هم نسبت به آقاى سهیلى است و هم نسبت به آقاى تدین است اما چنانچه آقایان ملاحظه فرموده­اند این اتهامات آقاى سهیلى و آقاى تدین چندین قسمت بود نسبت به بعضى از این قسمت­ها که رسیدگى شده و گزارش آن تقدیم مجلس شده و نسبت به آن قسمت­هایى که رسیدگى نشده است تقاضاى تمدید شده است.

رئیس- رأى می­گیریم . . . (طباطبایی- بنده عرضى دارم) بفرمایید.

طباطبایی- عرض کنم از موقعی که نسبت به آقایان اعلام جرم شده است تا به حال بیشتر از دو ماه است و به طورى که به اطلاع آقایان رسید هنوز کمیسیون وظیفه خودش را انجام نداده و حالا هم دو ماه وقت خواسته شده و به نظر من دو ماه خیلى است اگر نظر این نیست که این دست و آن دست بکنیم و امرار وقت شود (البته این نظر هم نیست) تقاضا می­کنم موافقت بفرمایید که تا 20 روز یا یکماه مهلت بدهیم که کمیسیون دادگسترى این کار را انجام دهد.

رئیس- آقاى بهبهانى.

بهبهانى- بنده چون افتخار عضویت این کمیسیون را دارم می­خواهم عرض کنم که کارهاى کمیسیون منحصر به این نبوده است و یک کارهاى فوق‌العاده دیگرى داشته که باید کمیسیون به آن کارها رسیدگى بکند و البته یک لوایحى بوده است که به کمیسیون آمده است و آقایان ملاحظه می­کنند که علاوه بر این رسیدگى به اعلام جرم هم یک لوازمى دارد براى این که باید به پرونده­هاى مختلف از وزارتخانه­هاى مختلف و حسابدارى­هاى مختلف و نماینده­هاى مختلف از وزارتخانه­ها و غیر وزارتخانه­ها احضار شوند و از آنها هم یک سؤالاتى شود بنابراین یک ماه که مطابق قانون معین شده است خیلى کم است در هر حال کمیسیون و کارمندان کمیسیون تقصیرى در این کار نکرده­اند فقط چیزی که هست امتداد مدت یک طورى بوده است که نتوانسته است انجام دهد و حالا هم چون کارهاى کمیسیون زیاد است و وقت کم است این است که به نظر بنده دو ماه زیاد نیست و آقایان هم موافقت بفرمایند تا کمیسیون بتواند کار خودش را انجام دهد.

مخبر کمیسیون- بنده نظر آقاى بهبهانی را تأیید می­کنم ملاحظه بفرمایید کار کمیسیون مثل کار یک نفر مستنطق می­ماند که باید تحقیقاتى بکند و دقیقاً رسیدگى بکند مخصوصاً اگر محل وقوع جرم در تهران نباشد مخصوصاً در مورد اعلام جرم نسبت به آقاى تدین که محل وقوع جرم در تبریز است این است که رسیدگى کامل به این قضیه محتاج به یک تحقیقاتى است که باید انجام شود و قبل از رسیدگى و بررسى کامل از طرف کمیسیون نمی­شود رأى داد این است که بنده تصور می­کنم که دو ماه تقاضاى تمدید کافى باشد.

رئیس- آقاى نبوى مخالف­اید؟

نبوى- بنده در ضمن این که می­خواهم از مقام ریاست استدعا بکنم که تذکر بدهند که کمیسیون­ها جلسات خودشان را تشکیل بدهند بنده هم چون عضو کمیسیون دادگسترى هستم می­خواهم عرض بکنم که کمیسیون دادگسترى هستم می­خواهم عرض بکنم که کمیسیون دادگسترى تنها کمیسیونى بوده است که جلسات خود را مرتباً تشکیل داده است و تصور می­کنم فقط شاید یکى دو دفعه تشکیل نشده باشد و اکثریت پیدا نشده است و در هر حال کمیسیونی بوده است که همه روزه در روزهایی که معین شده تشکیل شده است و کارهایی که داشته است مطرح نموده است و مرتباً رد شده است و الان هم در کمیسیون لوایحى موجود است که از طرف وزارت دادگسترى داده شده است و همچنین طرح­هایى است که از طرف آقایان نمایندگان پیشنهاد شده است بنابراین با بودن آن طرح­ها که بعضی­هاش فوریت دارد و تصور می­کنم که مدت دو ماهى که تقاضا شده کافى است و نمی­شود کمتر کرد.

رئیس- بالاخره رأى می­گیریم.‏

محمد طباطبایی- بنده مخالفم، مذاکرات کافى نیست اجازه می­فرمایید؟ شما خیال کردید که کمیسیون عدلیه باید وارد ماهیت دعوى بشود و مثل یک محکمه طرف را بخواهد و تحقیق کند شما یک اعلام جرم کرده­اید این می­آید

+++

به کمیسیون دادگسترى کمیسیون دادگسترى باید مطالعه کند ببیند با مقرراتى که دارد آیا وفق می­دهد یا نه براى محاکمه یک وزیر از لحاظ اعلام جرمى که شده آیا کافى است یا نه و این طور نیست که شما بخواهید تمام موارد را رسیدگى کنید و مأمورین را از آذربایجان بخواهید الان دو ماه است که این موضوع داده شده به کمیسیون دادگسترى و کمیسیون دادگسترى حتى براى یکمرتبه هم وارد رسیدگى نشده است و الان آقاى نبوى با این ترتیبى که فرمودند تصور نمی­شود تا دو ماه دیگر هم کمیسیون دادگسترى این کار را انجام بدهد.

رئیس- آقاى مخبر جواب بدهید.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عرض کنم به طورى که مسبوقید رسیدگى براى این کار دو مرحله است یکى مرحله تعقیب است و یکى مرحله تحقیق در مورد محاکمه کمیسیون دادگسترى کار مستنطق را می­کند یعنى مرحله تعقیب در کمیسیون دادگسترى جریان پیدا می­کند کمیسیون دادگسترى وقتى می­تواند تصمیم بگیرد که تعقیب بکند کمیسیون نگاه می­کند مى­بیند دلایلى که از لحاظ تعقیب یا عدم تعقیب موجود است کافى است یا خیر بنابراین کمیسیون احتیاج به وقت دارد تنها از لحاظ تشریفات رسیدگى نمی­کند مستنطق وقتى که یک کاری را رسیدگى می­کند می­گوید به این دلایل کافى است که ما بتوانیم این اتهام را تعقیب کنیم و بفرستیم به محکمه و کمیسیون هم الان همین عمل را نسبت به وزرا اجرا می­کند یعنى دلایلى پیدا می‌کند راجع به اعلام جرم اگر دلایل را رسیدگى کرد ملاحظه می­نماید که آیا این دلایل ایجاب می­کند تعقیب قضیه را در دیوان کشور یا نه بنابراین تنها کمیسیون دادگسترى براى ظاهر قضیه نیست راجع به ماهیت قضیه است به دلایل موضوع رسیدگى می­کند و بعد از رسیدگى به دلایل تصمیم می­گیرد و غالب اینها احتیاج به وقت و رسیدگى دارد.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید.

رئیس- گمان می­کنم مذاکرات کافى باشد رأى می­گیریم به تقاضاى کمیسیون دادگسترى نسبت به دو ماه تمدید آقایانى که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6- قرائت دو فقره گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اعلام جرم مربوط به آقایان سهیلى و تدین

رئیس- گزارشى است از کمیسیون دادگسترى خوانده می­شود و ارجاع می­شود به وزارت دادگسترى راجع به قضیه آقاى تدین:

به تاریخ دهم فرودین ماه 1323 آقاى فرخ نماینده محترم مجلس شوراى ملى اعلام جرمى نسبت به آقاى سید محمد تدین وزیر سابق کشور راجع به دخالت در امر انتخابات بندرعباس و بلوچستان و شهرضا نموده دلایل خود را از این قرار ابراز داشتند.

در قسمت بندرعباس‏

1- تلگرافات وزارت کشور به امضاى آقاى نصر به فرماندارى بندر عباس به این عنوان (با بررسى دقیق به طرز انتخابات انجمن نظارت لازم است معلوم دارید که آیا مطابق مقررات تشکیل شده یا نقص قانونى دارد تا دستور داده شود و تمایل اشخاص ملاک خوبى یا بدى انجمن نباید باشد با دقت کافى نتیجه گویید).

2- جواب فرماندارى به وزارت کشور که (انجمن نظارت به منظور طرفدارى از شخص معین تشکیل و بی‌طرف نیست).

3- تلگرافات وزارت کشور به فرماندار به مفاد این که (نظریه و مطالعه فرماندارى نسبت به زمینه اشخاص براى انتخابات چیست).

4- تلگرافات فرماندار به این مضمون (با این انجمن زمینه براى انتخاب دکتر مصباح­زاده فراهم است).

5- تلگرافات وزارت کشور به فرماندارى به این عنوان که (عمل شما باید غیر محسوس و محرمانه باشد).

در قسمت زاهدان‏

تلگرافات وزارت کشور به فرماندارى زاهدان به این عنوان «تعقیب تلگرافات سابق لزوماً تذکر می­دهد که

+++

صلاح کشور در این است که نماینده مکران بلوچ باشد به جهاتى آقاى ریگى که مدتى است آشنا به اوضاع و احوال شده است بر غیرترجیح دارد لازم است با نهایت دقت ترتیب این کار را بدهید تا دستور رفع توقیف داده شود» علاوه از تلگرافات فوق تلگرافات دیگرى به شرح زیر از طرف وزارت کشور راجع به بندرعباس برحسب تقاضاى کمیسیون عرایض فرستاده می­شود که در پرونده موجود می­باشد.

تلگراف فرماندار بندرعباس‏

1- وزارت کشور کاندیدهاى انتخابات اینجا به ترتیب زیر از این قرار است اول دکتر مصباح‌زاده- دوم مشیردوانى- سوم گله‌دارى - امضا فرماندار .

2- عباسى- فرماندارى- البته اولى مقدم است امضاى وزیر کشور»

اعلام جرم مزبور پیوست اوراق فوق بر طبق قانون محاکمه وزرا به کمیسیون عرایض ارجاع کمیسیون عرایض پس از رسیدگى و مراجعه به اصل تلگرافات مزبور در قسمت شهرضا که مدارکى موجود نبود ادامه تحقیقات را غیر لازم تشخیص و در قسمت بندرعباس و بلوچستان ادامه تحقیقات را لازم و گزارش خود را ضمن گزارش مربوط به آقاى سهیلى به مجلس تقدیم نموده در جلسه دهم اردیبهشت ماه 1323 در جلسه علنى قرائت و به کمیسیون دادگسترى ارجاع گردید کمیسیون دادگسترى به شرح زیر اقدام برسیدگى نمود.

1- تلگرافاتى که فوقاً ذکر شد مورد رسیدگى واقع و چون خواستن توضحاتى از آقاى تدین لازم بود مشارالیه در کمیسیون احضار و توضیح خواسته شد که مقصود از این دو تلگراف به بندرعباس چه اشخاصى زمینه دارند» و پس از آن که فرماندار جواب می­دهد «دکتر مصباح­زاده و دو نفر دیگر زمینه دارند وزارت کشور تلگراف می­کند اولى مقدم است» چه بوده است. آقاى تدین توضیح دادند اولاً اطلاع از زمینه انتخابات براى وزارت کشور لازم و عمل مشروعى است ثانیاً من معتقد هستم که معنى آزادى انتخابات این است که اشخاص متنفذ و پولدار حق اشخاص زمینه­دار و با استحقاق را نباید زیر پا بگذارند بنابراین چون اول تلگراف شده بود که دکتر مصباح­زاده زمینه کامل دارد و انتخاب خواهد شد وزارت کشور قانع نگردید تلگراف کردیم که زمینه کلیه اشخاصی که کاندید هستند بدهد بعد از آن که تلگراف رسید که مصباح­زاده در درجه اول زمینه دارد و بعد دو نفر دیگر لذا این تلگراف صادر شد که به همان جهات ایشان مقدم هستند که مبادا فرماندار اقداماتى براى انتخاب دیگران نماید به علاوه اظهار داشتند که ایشان معتقدند وزارت کشور با اشخاصی که زمینه طبیعى داشته باشند تا حدی که نظارت دارد می­تواند کمک کند و نظر خاصى و سوء‌استفاده‌ای در بین نبوده و دکتر مصباح­زاده هم کسى نبوده که براى انتخاب شدن خرج نماید.

راجع به تلگراف وزارت کشور به این مضمون به بندرعباس که «عمل شما باید غیر محسوس و محرمانه باشد» توضیح خواسته شد که منظور چه بوده است آقاى تدین جواب دادند چون فکر کردم ممکن است فرماندار تلگراف وزارت کشور را که اولى مقدم است دستورى براى خود تصور و تظاهراتى نماید به اداره مربوطه دستور دادم تلگرافى تهیه نمایند که فرماندار در قسمت انتخابات تظاهراتى نکند که مردم تصور ننمایند دستور مخصوصى از مرکز رسیده است اداره مربوطه هم این تلگراف را تهیه کرده و من جزو مقدارى تلگراف آن را امضا کردم ولى منظور این بوده که توجه فرماندارى به دکتر مصباح­زاده غیر محسوس باشد به علاوه این تلگراف و یا تلگرافات قبلى هیچ کدام منشا اثرى نبوده و نتیجه­اى هم حاصل نشده است در زمان بنده هم که انتخابات شروع نشد و بالاخره مداخله صریح و غیر صریح نبوده و البته وزیر کشور که روزى هزار تلگراف امضا می­کند ممکن است یک جزییاتى از نظرش دور شود.

در قسمت زاهدان گفته شد منظور از این تلگراف «نماینده بلوچستان باید بلوچ باشد الى آخر» چه بوده است آقاى تدین جواب دادند غیر از ریگى آقاى ارباب مهدى یزدى کاندید بلوچستان بود و از من خواهش کردند که مأمور وزارت کشور در آنجا مراقب وضعیت انتخابات و اعمال

+++

نفود دشمنان ایشان باشد من به ایشان جواب دادم مصلحت شما نیست از بلوچستان انتخاب شوید و بهتر است نماینده آنجا از اهالی محل باشد و بعد از مدتی که روی همین قضیه انتخابات اغتشاشاتی در محل روی داد و تلگرافاتی غیر رسمی به وزارت کشور رسید که دایر بر مخالفت با کاندیدای غیر محلی بوده لذا روی صلاح کشور و این که در یک نقطه مهمی مثل بلوچستان اغتشاش خاتمه یابد تلگراف به آقای خزیمه علم کردم که مصلحت در این است از آنجا یک نفر بلوچ انتخاب شود و چون ریگی سابقه داشت و پدرش هم رئیس امنیه بلوچستان بود که سیصد نفر ژاندارم در اختیار داشت و از عملیات او هم راضی بود لذا تلگراف شد که البته اگر ریگی انتخاب شود بهتر است و همین تلگراف و استمالتی که برحسب دستور وزارت کشور از روسای بلوچ به عمل آمد اغتشاشات خاتمه و امنیت خارجی هم تأمین گردید ولی البته آقایان تصدیق می­کنند که هر کس هم به جای من می‌بود این نظر را اتخاذ می‌کرد که از بلوچستان در چنین موقع باریک و توجه مخصوص خارجی‌ها لازم است بلوچ انتخاب شود.

از گرکانی فرماندار پیشین بندرعباس سؤالاتی در خصوص تلگراف فوق به عمل آمد ایشان به شرح زیر جواب دادند:

موقعی که می‌خواستم به بندرعباس بروم ملاقاتی از آقای تدین وزیر کشور نمود که خیلی مختصر و کوتاه بود در قسمت انجمن شکایت کرده­اند تحقیقات نموده و گزارش دهید که موضوع چیست و من رفتم ولی در خصوص شخص معینی به بنده دستوری ندادند در بندرعباس متوجه شدم که انجمن به وسیله برادر دکتر مصباح­زاده که یک وقتی فرماندار آنجا بوده تشکیل شده و و لذا همین طور تلگراف کردم که این انجمن طرف‌دار دکتر مصباح­زاده است و اما در قسمت تلگرافی که وزارت کشور نموده­اند عمل شما غیر محسوس باشد من از این تلگراف چیزی نفهمیدم زیرا من تلگراف کردم که تشکیل این انجمن روی طرفداری از شخص معینی است و بعد این تلگراف از مرکز رسید و در قسمت تلگراف وزارت کشور که «اولی مقدم است اظهار داشت بنده نسبت به این تلگراف هیچ اقدامی نکردم و جوابی هم ندادم. بعد از خاتمه تحقیقات به وزارت کشور نوشته شد که آن چه تلگراف راجع به بندرعباس و بلوچستان از طرف وزارت کشور نسخه­ای برای کمیسیون دادگستری فرستاده شود وزارت کشور چند فقره تلگراف مربوط به بلوچستان را فرستاده بودند که چیز مؤثری بین آنها نبود و فقط ضمن تلگراف شماره 15230 مورخ 4/12/22 ذکر شده بود که مفاد تلگراف شماره 1264 از درجه اعتبار ساقط است و به تلگراف شماره 1264 مراجعه مفاد تلگراف مزبور از این قرار بود:

آقای فرماندار «منظور از حکم شماره 6284 انتخاب مراد ابراهیمی ریگی نماینده سابق است»کمیسیون دادگستری پس از مراجعه به تلگرافات فوق‌الذکر و توضیحات آقای تدبین اظهارات گرگانی نسبت به بندر عباس در جلسه 27 خردادماه 1323 به اکثریت 7 رأی از 12 رأی آقای سید محمد تدین را نسبت به دخالت در امر انتخابات بندرعباس قابل تعقیب تشخیص و نسبت به دخالت در انتخابات بلوچستان هم به اکثریت 7 رأی از 12 رأی قابل تعقیب دانسته و چون راجع به شهرضا دلیلی در پرونده موجود نبود به اتفاق آرا ایشان را غیر قابل تعقیب تشخیص و اینک کمیسیون گزارش خود را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - این گزارش بدون مباحثه به وزارت دادگستری ارجاع می‌شود که به تمیز بفرستد راپرتی است راجع به آقای سهیلی که باید خوانده شود و مطرح شود .

گزارش به شرح زیر قرائت شد:

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

در تاریخ دهم فروردین ماه 1323 آقای فرخ نماینده محترم مجلس شورای ملی اعلام جرمی نسبت به آقای علی سهیلی نخست وزیر سابق راجع به دخالت در امر انتخابات بندرعباس و شهرضا نموده و دلایل خود را به شرح زیر تقدیم نمودند:

در قسمت بندر عباس

1- پیش نویس تلگرافی بدون تاریخ و شماره به فرمانداری

+++

بندر عباس دایر به آن که «دکتر مصباح‌زاده را فراموش ننمایید دستور انتخابات آنجا می­رسد»

2 - تلگراف فرماندار بندرعباس به نخست وزیر به مفاد این که «1559 اطاعت می­شود»

در قسمت شهرضا

1- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست وزیر «انتخابات شروع نشده بوده که کاندیدى شکایت داشته باشد بدیهى است اوامر مبارک کاملاً اجرا خواهد شد»

2- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست وزیر به مفاد این که «شیروانى به واسطه مخالفت خسرو قشقایى و صارم‌الدوله در اقلیت است و دکتر کیان به همین جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بى‌طرف بمانم موفقیت با کیان خواهد بود اگر شخص ثالثى انتخاب شود بهتر است».

3 -تلگراف نخست وزیر به فرماندار به مفاد این که «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد اهتمام نمایید همان طور عمل شود ممکن است انتخابت چند روز به تعویق افتد»

4- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست وزیر دایر بر این که «تشکیل انجمن به تعویق افتاد ولى صارم ‌الدوله و قشقایى شیروانى را در اقلیت گذاشته و چون لنجان از حیث سیاست محلى تحت نظر صارم‌الدوله است اگر نتیجه خلاف انتظارى پیش آمد نماید فدوى را مقصر ندانید».

5- تلگراف وزارت کشور به فرماندار دایر بر این که شما منتظر خدمت می­شوید .

6- تلگراف دیگرى به عنوان نخست وزیرى و وزیر کشور دایر به شروع انتخابات و شکایات اهالى و تغییراتى در اعضاء انجمن که به عنوان گزارش تهیه شده است.

اعلام جرم مزبور پیوست اوراق و مدارک فوق طبق قانون محاکمه وزرا به کمیسیون عرایض ارجاع کمیسیون عرایض پس از رسیدگى و به دست آوردن مینوت تلگرافاتى از دفتر نخست وزیرى راجع به انتخابات بندرعباس و شهرضا ادامه تحقیقات را غیر لازم تشخیص داده است.

گزارش کمیسیون عرایض در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1323 در مجلس علنى قرائت و به کمیسیون دادگسترى ارجاع گردید.

کمیسیون دادگسترى پس از مذاکره در اطراف این که عمل مداخله غیر مشروع در انتخابات مشمول کدام یک از مواد جزایى است و بعضى آن را مشمول ماده 129 و بعضى آن را مشمول ماده 83 قانون مجازات می­دانستند شروع به اقداماتى به قرار ذیل کرده است:

1- طبق ماده چهارم قانون محاکمه وزرا آقاى على سهیلى در کمیسیون احضار و از ایشان توضیحاتى راجع به تلگرافاتى که مخابره شده بود خواسته شد.

در باب تلگراف به فرماندار بندرعباس که «دکتر مصباح‌زاده را فراموش نفرمایید» توضیح دادند اولاً چون رئیس دولت از نظر مصالح کشور می­تواند راجع به زمینه اشخاص در انتخابات تحقیقات نماید و ثانیاً چون دکتر مصباح­زاده در اینجا اظهار می­کرد که من در بندرعباس زمینه دارم و چنانچه در آنجا اقداماتى بر علیه من نشود انتخاب خواهم شد به فرماندار بندرعباس که عازم محل بود گفته شد که در آنجا مطالعه نموده ببیند آیا دکتر مصباح‌زاده زمینه دارد یا خیر و اطلاع دهد چون جوابى از فرماندار نرسید من تلگراف نمودم که دکتر مصباح­زاده یعنى موضوع داشتن یا نداشتن زمینه ایشآن را فراموش نکند و بعد هم جوابى به من داده نشد و به طور خلاصه نه در امر بندرعباس و نه در امر شهرضا دستورى براى انتخاب شخص معین داده نشده و نظر خاص و سوء‌استفاده­اى هم در بین نبوده است و تلگراف دیگرى که از طرف آقاى على سهیلى به فرماندار بندرعباس شده بود که در تشکیل انجمن فعلاً تأمل نمایید جواب دادند چون در اینجا آقاى مشیردوانى کاندید بندرعباس اظهار داشت انجمن از عوضى­ها تشکیل شده و آنها اعمال نفوذ کرده­اند براى جلوگیرى از نزاع بین شعیه و سنى مقتضى بود انتخابات چند روزى به تعویق افتد.

+++

در قسمت تلگراف آقاى على سهیلى به فرماندار شهرضا که «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد ممکن است انتخابات چند روز تأخیر افتد» آقاى سهیلى توضیح دادند چون استاندار تلگراف نموده بود که ممکن است در شهرضا خونریزى شود این دستور براى جلوگیرى از اغتشاش و نزاع بوده و مذاکرات شفاهى مربوط به آقاى شیروانى بوده است که ایشان اظهار می­داشتند در شهرضا آراء طبیعى دارند و اگر بى­طرفى کامل را رعایت نمایند ایشان انتخاب خواهند شد دستور شفاهى به فرماندار همین قسمت بود که بى­طرفى کامل را در امر انتخابات رعایت نماید و تلگرافاتى که به استاندار و سرلشگر جهانبانى شده این نظر را تأیید می­کند. راجع به حکم انتظار خدمت میکده فرماندار شهرضا توضیح خواسته شد جواب دادند دستورى از طرف من در این قسمت داده نشده است.

2- از گرگانى فرماندار پیشین بندرعباس راجع به تلگرافات فوق در قسمت بندر عباس سؤالاتی شد پاسخ داد که دستور مخصوصی راجع به انتخابات شخص معین به او داده نشده و او هم اقدامی نکرده است.

3- از میکده فرماندار پیشین شهرضا راجع به تلگرافات فوق‌الذکر در قسمت شهرضا توضیحاتى خواسته شد ایشان چنین اظهار داشتند که قبل از حرکت به شهرضا آقاى سهیلى مرا احضار و به اتفاق آقاى شیروانى خدمت ایشان رسیده فرمودند چون از قرار آقاى شیروانى در محل محبوبیت دارند ولى قشقایى­ها با ایشان مخالفت می­کنند شما سعى کنید از نفوذ آنها تا حدى که مقدور است جلوگیرى و جدیت کنید ایشان وکیل شوند و مخصوصاً فرمودند از صندوق اسم شیروانى بیرون آید و من جواب دادم البته اگر ایشان زمینه مناسب داشته باشند من کمک می­کنم که انتخاب شوند پس از رفتن به محل سران قشقایى بنده را ملاقات و گفتند اگر شیروانى از اینجا انتخاب شود سمیرم یک پارچه آتش خواهد شد بنابراین بنده مبادرت به صدور این تلگراف کردم که خسرو با شیروانى مخالف است صارم‌الدوله نیز خوش­بین نیست و شیروانى زمینه مناسبى ندارد و اگر انتخابات آزاد باشد موفقیت با کیان خواهد بود در نتیجه آقاى سهیلى دستور تلگرافى صادر کردند که دستور همان است که شفاهاً گفتم بعد از چندى که به طهران آمده و مراجعت کردم حکم انتظار خدمت من از وزارت کشور صادر شد .

راجع به موجبات انتظار خدمت آقاى میکده بعداً شرحى توسط آقاى على سهیلى پیوست نامه وزارت کشور به کمیسیون دادگسترى رسید که مفاد آن از این قرار بود:

چون آقاى میکده به بانویى بدهکار بود و از طرف اداره ثبت اسناد فشار به وزارت کشور وارد می­شد وزارتخانه هم به میکده مراجعه و چند بار تذکر داده شد که قرارى براى پرداخت دین خود با بانوى نامبرده بگذارد چون مشارالیه اقدامى نکرد و اداره ثبت اسناد هم حکم توقیف ایشان را صادر نمود وزارت کشور مبادرت به صدور حکم انتظار خدمت ایشان نمود .

کمیسیون دادگسترى با توجه به محتویات پرونده و اظهارات آقاى على سهیلى و آقایان گرگانى و میکده و ملاحظه مینوت تلگرافاتى بدون نمره و تاریخ که از طرف آقاى على سهیلى راجع به آزادى انتخابات شهرضا و بندرعباس شده بود نسبت به مداخله در انتخابات بندرعباس رأى گرفته 12 رأى از 14 رأى ایشان را قابل تعقیب ندانسته و یک نفر هم ممتنع و سپس نسبت به مداخله آقاى سهیلى در امر انتخابات شهرضا اتخاذ رأى شده از 15 نفر عده رأى دهندگان با اکثریت 12 رأى آقاى على سهیلى را قابل تعقیب دانسته و یک نفر هم ایشان را قابل تعقیب دانسته و دو نفر هم ممتنع بودند و بنابراین کمیسیون دادگسترى در هر دو مورد نظریه کمیسیون عرایض را تأیید و آقاى على سهیلى را در امر دخالت در انتخابات قابل تعقیب ندانسته اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می­نماید.

رئیس- در این گزارش مباحثه می­شود اگر گزارش تصویب شد که هیچ اگر تصویب نشد مثل گزارش سابق به کمیسیون دادگسترى فرستاده می­شود.

اقبال- بنده پیشنهادى دارم.

رئیس- بفرمایید.

اقبال- عرض کنم وقت گذشته است و در این موضوع هم البته موافق و مخالف صحبت­هایى خواهند کرد بنده پیشنهاد می­کنم که این موضوع را بگذارید براى جلسه بعد و آقایان هم گزارش را که تازه رسیده است مطالعه نمایند (صحیح است).

رئیس- بسته به نظر مجلس است اگر موافق باشند می­ماند براى جلسه بعد آقاى فرخ موافقید؟

فرخ- بنده با این پیشنهاد موافقم با محفوظ بودن اجازه­اى که خواسته شده است.

نمایندگان- صحیح است. ‏

رئیس- پس می­ماند براى جلسه آینده یک فقره مرخصى است که این را هم تمام می­کنیم.

بعضى از نمایندگان- عده کافى نیست.

رئیس- پس می­­ماند براى جلسه بعد.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- چون هیئت رئیسه و کمیسیون­ها روز سه­شنبه کارهایى دارند جلسه آینده به روز پنجشنبه موکول می­شود.

بعضى از نمایندگان- خیر خیر پنجشنبه دیر است جلسه روز سه­شنبه باشد.

رئیس- آقاى هاشمى.

هاشمى- معمول نبوده است که راجع به موقع و تعیین روز جلسه بعد از اعلام تغییر و تبدیلى داده شود.

رئیس- بنده نظرم به روز پنجشنبه است.

جمعى از نمایندگان- صحیح است.‏

)مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد(

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمدصادق طباطبایى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294141!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)