کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 43 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 5 اسفند 1314  

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت مجلس

2) معرفی آقای سرلشگر جهانبانی به ریاست اداره کل صناعت

3) شور دوم خبر کمیسیون داخله درخصوص الغاء ماده 12 قانون تذکره

4) شور اول لایحه ترتیب ترفیعات آرتش

5) قرائت و تصویب خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به تمدید مدت رسیدگی به اتهام علی منصور وزیر سابق طریق

6) بقیه شور لایحه ترفیعات آرتش

7) شور و تصویب لایحه استخدام متخصص نبات‌شناسی

8) تصویب دو فقره مرخصی

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 43

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 5 اسفند 1314

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت مجلس

2) معرفی آقای سرلشگر جهانبانی به ریاست اداره کل صناعت

3) شور دوم خبر کمیسیون داخله درخصوص الغاء ماده 12 قانون تذکره

4) شور اول لایحه ترتیب ترفیعات آرتش

5) قرائت و تصویب خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به تمدید مدت رسیدگی به اتهام علی منصور وزیر سابق طریق

6) بقیه شور لایحه ترفیعات آرتش

7) شور و تصویب لایحه استخدام متخصص نبات‌شناسی

8) تصویب دو فقره مرخصی

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه‌ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 26 بهمن را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: منصف- حیدری -دکتر احتشام

غایبین بی‌اجازه - آقایان: کازرونیان-علوی‌سبزواری-عراقی-دکتر قزل‌ایاغ-میرزایی-هدایت.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم -وکیلی- اعظم‌زنگنه - بیات - دکتر جوان.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست. آقای اورنگ

اورنگ- آقازاده سبزواری را غایب بی‌اجازه ذکر کردند در صورتی که ایشان اجازه گرفته‌اند برای کسانی که داشته‌اند و به کمیسیون فرستاده شد باید اصلاح شود.

رئیس- اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای رئیس‌الوزرا

2- معرفی آقای سرلشگر جهانبانی به ریاست اداره کل صناعت

رئیس‌الوزراء (آقای جم)- خاطر آقایان محترم مسبوق است که تعداد کارخانه‌جات دولتی رو بازدید گذاشته و هر روز هم بیشتر می‌شود. لازم بود که به موضوع کارخانه‌جات ترتیب خاصی داده شود و رئیس مستقیمی داشته باشد تا بیشتر صرف وقت برای کارخانه‌جات بشود.

+++

به همین منظور آقای امین که رئیس کل اداره صناعت بوده‌اند به ریاست کارخانه‌جات منصوب و به سمت مدیری کل معین گردید و ریاست کل اداره صناعت را به آقای سرلشگر امان‌الله یکی از مأمورین باسابقه و خوب دولت هستند و در مواقع عدیده امتحانات خوب از لیاقت خودشان داده‌اند از طرف اعلیحضرت همایونی معین شده‌اند واگذار گردیده و به مجلس شورای ملی معرفی می‌شودند. (صحیح است- مبارک است)

3- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به الغاء ماده 12 قانون تذکره

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به الغاء ماده 12 قانون تذکره مطرح است.

خبر کمیسیون داخله

کمیسیون داخله در جلسه 26 بهمن‌ماه 1314 لایحه نمره (51585) دولت راجع به الغاء ماده 12 قانون تذکره را برای شور دوم مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادی از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را که مبنی بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادی دولت بود تأیید نموده و اینک خبر آن برای تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود ماده واحده- مجلس شورای ملی ماده 12 قانون تذکره را که راجع به عدم صدور تذکره ویزا برای ایرانیان مقیم خارجه که مشمول نظام وظیفه باشند ملغی می‌نمایند.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است مخالفی نیست آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4- بقیه شور اول خبر کمیسیون نظام راجع‌به ترفیعات ارتش شاهنشاهی

رئیس- شور اول خبر کمیسیون نظام راجع به ترفیعات ارتش شاهنشاهی

خبر از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام لایحه نمره 9233 دولت راجع به ترتیب ترفیعات ارتش شاهنشاهی را با حضور آقای رئیس‌الوزرا تحت شور و مداقه قرار داده با توضیحات کاملی که آقای رئیس‌الوزرا در اطراف مواد آن دادند به استثنای ماده 74 که به شرح ذیل اصلاح شد بقیه را عیناً تصویب نموده و اینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقایانی که با ورود شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران

فصل یکم- مقررات عمومی

ماده یکم- تصویب کلیه ترفیعات و عزل و نصب افسران و هم‌ردیفان آنها پس از سیر قانونی منوط به اداره سنیه شاهانه خواهد بود.

ماده دوم- ترتیب درجات در ارتش ایران به قرار ذیل است.

1- سرباز یکم. 2- سرچوخه. 3- گروهبان سوم. 4- گروهبان دوم. 5- گروهبان یکم. 6- استوار دوم. 7- استوار یکم. 8- ستوان سوم. 9- ستوان دوم. 10- ستوان یکم. 11- سروان. 12- سرگرد. 13- سرهنگ دوم. 14- سرهنگ. 15- سرتیپ. 16- سرلشگر. 17- سپهبد.

رئیس- ماده سوم.

ماده سوم- نیل به مقام افسری در آرتش شاهنشاهی مطلقاً موکول به طی دوره آموزشگاه تخصص نظامی یا فنی صنف مربوطه در داخله یا خارجه خواهد بود.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم- از تاریخ تأسیس دانشگاه جنگ آرتش شاهنشاهی ارتقاء از رتبه سرهنگی به رتبه سرتیپی غیر از مواردی که استثنای اراده سنیه شاهانه علاقه گیرد موکول به طی دوره دانشگاه جنگ خواهد بود.

رئیس- ماده پنجم.

ماده پنجم- ترفیع درجات وقتی داده خواهد شد که محل آن در تشکیلات موجود باشد.

رئیس- ماده ششم.

ماده ششم- ترفیع افسران غیر از موارد جنگی فقط در اول فروردین ماه هر سال عملی می‌گردد.

رئیس- ماده هفتم.

ماده هفتم- ترفیع افسران و هم‌ردیف افسران در حکم عمومی آرتشی درج می‌گردد.

تبصره- ترفیع افسران و هم‌ردیف افسران ادارات و دوائر تابعه وزارت جنگ در حکم وزارت جنگ درج خواهد شد.

رئیس- ماده هشتم.

ماده هشتم- کلیه امتیازات افسران و افراد ادارات و دوائر تابعه وزارت جنگ در حکم وزارت جنگ درج خواهد شد.

رئیس- ماده نهم.

ماده نهم- در موقع خروج شاگردان از دانشکده افسری و آموزشگاه ستوانی آرتش و همچنین برای اولین درجه افسری فارغ‌التحصیل‌های آموزشگاه‌‌های نظامی و فنی خارجه و در موقع ترفیع از سرگردی به بالا فرمان همایونی صادر خواهد شد.

رئیس- ماده دهم

ماده دهم- افسران و هم‌ردیفانی که برای آنها پیشنهاد ترفیع رتبه می‌شود باید علاوه بر شرایط مقرره در این قانون در حین تقدیم پیشنهاد در یکی از دیوان حزب‌ها تحت تعقیب محاکماتی نباشند.

تبصره- تا موقعی که قرار به مجرمیت درباره اشخاص صادر نرگدیده و جزوه امر برای تعقیب به دیوان حزب احاله نشده هیچگونه اتهام و سابقه مانع ترفیع آنها نخواهد بود و فقط افسران معلق که طبق مقررات جاریه مطابق قانون به حال تعلیق درآمده‌اند اعم از این که جرم آنها تثبیت شده باشد یا خیر در مدت تعلیق از حق ترفیع محروم خواهند بود.

رئیس- ماده یازدهم.

فصل دوم

مدت درجات

ماده یازدهم- حداقل مدت جهت ترفیع افسران از یک رتبه به تربه بالاتر در صورت ابراز لیاقت و واجد بودن شرایط لازمه به شرح ذیل خواهد بود.

از ستوان سومی به ستوان دومی دو سال.

از ستوان دومی به ستوان یکمی دو سال.

از ستوان یکمی به سروانی چهار سال.

از سروانی به سرگردی چهال سال.

از سرگردی به سرهنگ دومی سه سال.

از سرهنگ دومی به سرهنگی دو سال.

تبصره- برای فارغ‌التحصیل‌های دانشکده افسری و آموزشگاه‌های ستوانی آرتش که معمولاً در مهرماه هر سال افسر شناخته می‌شوند حداقل مدت جهت اولین ترفیع آنها یک سال و نیم خواهد بود.

رئیس- ماده دوازدهم.

ماده دوازدهم- اقل مدنی که برای هر درجه معین شده در ایام جنگ با خارجه منظور نبوده و فقط یک ربع آن شرط خواهد بود ولی در صورت کثرت تلفات ممکن است از این حد نیز تجاوز نماید و شرایط مقرره بر طبق احکام جنگی خواهد بود.

رئیس- ماده سیزدهم.

فصل سوم

مقررات مربوطه به ترفیع افراد

ماده سیزدهم- ترفیع افراد به ترتیب ذیل در حدود اختیارات فرماندهان قسمت‌های مستقل و رؤسای ادارات خواهد بود.

1-ترفیع تا رتبه گروهبان یکمی در حدود اختیارات لشکرها و ادارات و تیپ‌های مستقل.

+++

2- ترفیع گروهبان‌های یکم به رتبه استوار دومی و اعطای اضافه حقوق و ترفیع استوار یکمی مطلقاً موکول به وصول پیشنهاد از طرف قسمت‌های مربوطه و تصویب ستاد آرتش خواهد بود.

3- ترفیع گروهبان‌های یکم به رتبه استوار دومی و اعطای اضافه حقوق و ترفیع استوار یکمی در مورد متصدیان امور مالی قسمت‌ها و ادارات تابعه وزارت جنگ نیز موکول به وصول پیشنهاد از طرف قسمت‌ها و ادارات تابعه و تصویب وزارت جنگ خواهد بود.

رئیس- ماده چهاردهم.

ماده چهاردهم- فقط افرادی می‌توانند به رتبه سرباز یکمی نائل شوند که اقلاً شش ماه در یکی از قسمت‌های صف خدمت کرده و ابراز لیاقت نموده باشند.

رئیس- ماده پانزدهم.

ماده پانزدهم- فقط سرباز یکم‌هایی به تربه سرجوخگی نائل می‌شوند که در یکی از قسمت‌های صف اقلاً شش ماه خدمت کرده و ابراز لیاقت نموده باشند.

رئیس- ماده شانزدهم

ماده شانزدهم- فقط اشخاص ذیل می‌توانند به درجه گروهبانی نائل شوند.

1) سرجوخه‌هایی که دوره آموزشکار گروهبانی را طی کرده باشند. 2) داوطلبانی که از عهده امتحان دخولی آموزشگاه گروهبانی برآمده دوره آن را به پایان رسانیده و امتحان خروجی آن را داده باشند.

رئیس- ماده هفدهم.

ماده هفدهم- حداقل خدمت برای هر یک از مراحل بین گروهبان سومی و گروهبان دومی و گروهبان یکمی شش ماه خواهد بود.

رئیس- ماده هجدهم.

ماده هجدهم- فقط گروهبان یکم‌هایی می‌توانند به رتبه استوار دومی نائل شوند که حتماً دوره آموزشگاه گروهبانی را دیده و لااقل یک سال با درجه گروهبان یکمی خدمت و ابراز لیاقت نموده باشند و ضمناً گروهبانان و محصلینی که دوره آموزشگاه‌های فنون مختلفه را طی نموده و از عهده امتحانات خروجی مطابق شرایط مقرره برآمده باشند می‌توانند موقع خروج از آموزشگاه به درجه استوار دومی نائل گردند- بدیهی است مزایای خروجی آموزشگاه‌های مزبور بایستی نسبت به آموزشگاه‌های گروهبانی مرجح بوده و چنانچه محصلینی از آموزشگاه‌های فنی فوق‌الذکر با رتبه گروهبانی خارج شوند ترفیع آنان به رتبه استوار دومی منوط به انقضاء موعد مقرره خواهد بود.

تبصره- گروهبانان یکمی که دوره آموزشگاه گروهبانی را طی ننموده باشند ولی مطابقت معلومات و لیاقت آنها با گروهبانان آموزشگاه دیده مورد تصدیق فرمانده قسمت مربوطه واقع گردد در صورت داشتن دو سال خدمت متوالی در درجه گروهبان یکمی می‌توانند به رتبه استوار دومی نائل گردند.

رئیس- ماده نوزده قرائت می‌شود:‌

ماده 19- حداقل خدمت برای ترفیع از استوار دومی به استوار یکمی چهار سال و در صورت ابراز لیاقت در هر دو سال حق استفاده از پنجاه ریال اضافه حقوق تا حداکثر استوار یکمی خواهد داشت.

رئیس- ماده بیستم.

ماده بیستم- در ایام جنگ در داخله و یا با خارجه درجات سرجوخکی تا استواری عموماً اشخاصی و بنابر شرایط مقرره در احکام جنگی خواهد بود.

رئیس- ماده بیست و یکم.

ماده بیست و یکم- ترفیع افراد اداری و هم‌ردیفان آنها (از رتبه سربازی تا رتبه استوار یکمی) از حیث مدت تابع مقررات مربوطه به افراد صف خواهد بود ولی طی آموزشگاه‌های گروهبانی جزء شرایط ترفیع آنها محسوب نخواهد گردید و ارتقای رتبه آنها منوط به ابراز لیاقت می‌باشد.

رئیس- ماده بیست و دوم.

+++

فصل چهارم- مقررات مخصوص برای نیل به تربه ستوان سومی.

ماده 22- استواران و گروهبانانی که اقلاً یک سال در صف خدمت نموده و از عهده امتحان سه ساله متوسطه برآیند و ضمناً سن آنها از 19 کمتر و از 27 سال متجاوز نباشد و همچنین داوطلبانی که دارای تصدیق سه ساله متوسطه بوده و سن آنها از 19 کمتر و از 22 سال بیشتر نباشد پس از طی دوره سه ساله آموزشگاه ستوانی آرتش و دادن امتحان خروجی به رتبه سومی مفتخر می‌گردند.

رئیس- ماده بیست و سوم.

ماده 23- استواران یکم اداری و هم‌ردیفان آنها که اقلاً سه سال در رتبه استوار یکمی خدمت نموده باشند می‌توانند در صورت لیاقت و داشتن محل به رتبه ستوان سومی اداری یا هم‌ردیفان آنها نائل گردند.

رئیس- ماده بیست و چهارم.

فصل پنجم- مقررات مخصوص به ترفیع ستوان سوم‌های وظیفه و احتیاط.

ماده 24- نفرات وظیفه که دارای تحصیلات کامل متوسطه و عالی باشند پس از یک ماه خدمت در صف و شش ماه تحصیل در دانشکده افسری (احتیاط) و برآمدن از عهده امتحان خروجی به رتبه ستوان سومی وظیفه نائل و بقیه مدت مقرره را که مطابق برای فارغ‌التحصیل‌های آموزشگاه‌های متوسطه من حیث‌المجموع هیجده ماه و برای فارغ‌التحصیل‌های آموزشگاه‌های عالیه من حیث‌المجموع یک سال تعیین گردیده ادامه خدمت خواهند داد.

رئیس- ماده بیست و پنجم.

ماده 25- ستوان سومی‌ها وظیفه در خاتمه خدمت مقرره در ردیف احتیاط منظور می‌شوند و در صورت تمایل خود آنها و دادن تعهد خدمت دائمی ممکن است با همان درجه ستوان سومی افسر داوطلب شناخته شوند مشروط بر این که پس از خاتمه خدمت وظیفه منتهی به فاصله یک سال وارد خدمت دائمی آرتش بشوند.

رئیس- ماده بیست و ششم.

ماده 26- ستوان سوم‌های وظیفه‌ای که مایل به ادامه خدمت تحت‌السلاح با درجه ستوان سومی بشوند پس از طی خدمت قانونی خود در صف و دادن امتحان نهایی سال اول دانشکده افسری با حفظ شغل تشکیلاتی در قسمت مربوطه و اخذ حقوق تمام رتبه ستوان سومی در کلاس دوم دانشکده افسری پذیرفته شده و پس از یک سال تحصیل و دادن امتحان خروجی به درجه ستوان دومی مفتخر و افسر داوطلب شناخته می‌شوند ولی مخارج آموزشگاه آنها را از حیث غذا و لباس در مدت تحصیل از حقوق مشارالیهم کسر می‌گردد.

رئیس- ماده بیست و هفت قرائت می‌شود.

ماده بیست و هفتم

اطبا و دواسازان و دندان‌سازهای وظیفه پس از شش ماه خدمت اولیه در مؤسسات صحی ارتش و کسب اطلاعات لازمه نظامی به درجات ستوان سومی وظیفه (طبیب- دواساز- دندانساز) مفتخر و به شرح ماده 24 پس از طی مدت مقرره در ردیف احتیاط منظور می‌گردند.

تبصره- فارغ‌التحصیلان بیطار وظیفه به دانشکده افسری (احتیاط) وارد و در قسمت سوار آموزشگاه مزبور شش ماه خدمت صف را انجام خواهند داد.

رئیس- ماده بیست و هشت قرائت می‌شود.

ماده بیست و هشتم

هر یک از محصلین وظیفه دانشکده افسری (احتیاط) که از عهده امتحانات خروجی برنیایند با درجه استوار یکمی به قسمت‌های مربوطه اعزام می‌گردند.

رئیس- ماده بیست و نه قرائت می‌شود.

فصل ششم

مقررات مخصوص برای نیل به درجه ستوان دومی

ماده بیست و نهم

فارغ‌التحصیلان دبیرستان نظام که شرایط ورودی به دانشکده

+++

افسری را حائز بوده و دوره آن آموزشگاه را به پایان رسانیده و امتحان خروجی را داده باشند به رتبه ستوان دومی نائل می‌شوند.

رئیس- ماده سی قرائت می‌شود.

ماده سی‌ام

اشخاصی که از خارج با داشتن تصدیق متوسطه و حائز بودن شرایط مقرره از عهده امتحان ورود به دانشکده افسری برآمده دوره آن آموزشگاه را به پایان رسانیده و امتحانات خروجی را داده باشند به رتبه ستوان دومی نائل می‌گردند.

رئیس- ماده سی و یک قرائت می‌شود.

ماده سی و یکم

اشخاصی که آموزشگاه‌های نظام یکی از ممالک خارجه را که مطابق قانون آن کشور با ستوان دومی خارج می‌شوند به پایان رسانیده دارای تصدیق فارغ‌التحصیلی آن آموزشگاه باشند به رتبه ستوان دومی نائل می‌شوند و چنانچه اشخاص مزبور قبل از تحصیل سابقه خدمتی در ارتش شاهنشاهی ایران نداشته باشند برای مدت سه ماه با رتبه ستوان دومی واحد حقوق تمام رتبه در دانشکده افسری استاژ خواهند داد و چنانچه این استاژ متضمن مخارجی باشد به عهده خود آن افسر خواهد بود.

رئیس- ماده سی و دو قرائت می‌شود.

ماده سی و دوم

محصلین دانشکده طب طهران که قبول خدمت نظامی می‌نمایند اشخاصی که دو سال به خاتمه تحصیل آنها باقی است با اخذ حقوق استوار دومی و محصلینی که یک سال به خاتمه تحصیلات آنها باقی است با اخذ حقوق استوار یکمی به تحصیلات خود ادامه خواهند داد و پس از خاتمه تحصیلات اخذ دانش‌نامه به رتبه ستوان دومی طبیب مفتخر می‌گردند.

محصلین فوق به طور عموم تعهد هشت سال خدمت از تاریخ خاتمه تحصیل سپرده ضمناً در ساعات خارج از تحصیل در مؤسسات صحی ارتش خدمت و عملیات خواهند نمود.

رئیس- ماده سی و سه قرائت می‌شود.

ماده سی و سوم

محصلین فنی و مهندسین و معلمین علوم عالیه و اطباء و بیطاران و دواسازان و محصلین آموزشگاه‌های عالیه هواپیمایی و مکانیک و الکتریسته خارجه و امثال آن که به موجب مدارک رسمی دارای تحصیلات دوره کامل متوسطه بوده و برای تحصیل به خارجه اعزام می‌گردند در صورتی که منظماً دروس آموزشگاه‌های مزبور را پیروی نموده باشند (به جز سنوات تجدیدی که محسوب نمی‌شود) بعد از 4 سال از تاریخ شروع به تحصیل به رتبه ستوان دومی بدون حقوق نائل و از خرج تحصیل و فوق‌العاده مأموریت طبق مقررات استفاده نموده پس از خاتمه تحصیلات آنها از تاریخ مراجعت به ایران رتبه آنها تثبیت و حقوق رتبه خود را دریافت خواهند نمود.

رئیس- ماده سی و چهار قرائت می‌شود.

ماده سی و چهارم

محصلین دانشکده بیطاری در داخله که داوطلب خدمت ارتش باشند ضمن تعهدهشت سال خدمت در ارتش شاهنشاهی کسانی که یک سال به خاتمه تحصیل آنها باقی است هم‌ردیف استوار یکم و کسانی که دو سال به خاتمه تحصیل آنها باقی است هم‌ردیف استوار دوم شناخته شده و با دریافت حقوقات رتبه مربوطه به تحصیلات خود ادامه داده و بعد از اتمام دوره دانشکده بیطاری به رتبه ستوان دومی بیطار مفتخر می‌شوند.

رئیس- ماده سی و پنج قرائت می‌شود.

ماده سی و پنجم

محصلین دانشکده دواسازی طهران که داوطلب خدمت ارتش باشند کسانی که یک سال به خاتمه تحصیل آنها باقی است هم‌ردیف استوار یکم شناخته شده و با دریافت حقوقات رتبه مربوطه به تحصیلات خود ادامه خواهند داد.

محصلینی که دو سال به خاتمه تحصیل آنها باقی است هم‌ردیف

+++

استوار دوم شناخته شده و با دریافت حقوقات رتبه مربوطه به تحصیلات خود ادامه خواهند داد.

محصلین فوق به طور عموم تعهد هشت سال خدمت از تاریخ خاتمه تحصیل سپرده ضمناً در ساعات خارج از تحصیل در مؤسسات صحی ارتش خدمت و عملیات خواهند نمود و پس از فراغت از تحصیل و اخذ دانشنامه اشخاصی که با دارا بودن تحصیلات دوره کامل متوسطه وارد دانشکده مزبور شده‌اند به رتبه ستوان دومی دواساز مفتخر می‌گردند و ترفیع آنها به رتبه ستوان یکمی و سروانی تابع مقررات ماده (41) و (47) خواهد بود ولی اشخاصی که با تحصیلات دوره اول متوسطه وارد دانشکده دواسازی شده‌اند پس از خروج از آموزشگاه به رتبه ستوان دومی دواساز مفتخر و بقیه ترفیعات آنها تابع مقررات عمومی خواهد بود.

رئیس- ماده سی و شش قرائت می‌شود.

ماده سی و ششم

فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری و آموزشگاه ستوانی که بر طبق شرایط مقرره تحصیلی از عهده امتحانات خروجی برنیایند تا یک درجه مادون از آموزشگاه خارج و ترفیعات آنها بعداً تابع مقررات عمومی خواهد بود.

5- قرائت و تصویب خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به تمدید مدت رسیدگی به اتهام علی منصور وزیر سابق طرق

رئیس- خبری از کمیسیون عدلیه رسیده به عرض می‌رسد باقی مواد بعد قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون

خبر کمیسیون عرایض مربوط به علی منصور وزیر سابق طرق که در جلسه 5 بهمن ماه 1314 از طرف مقام ریاست مراجعه به کمیسیون عدلیه شده بود کمیسیون در اولین جلسه خود اقدام تحقیقات در اطراف اقدامات منتسبه به مشارالیه نموده و در تعقیب آن غالب اوقات خود را صرف به مطالعه دوسیه‌ها و تحقیقات دقیقه نموده چندین مرتبه هم از خود علی منصور توضیحاتی خواسته و استیضاحاتی نموده‌اند که تفصیل آن در دوسیه مربوطه موجود است ولی کمیسیون با وجود این که در این مدت اطلاعاتی کسب نموده مایل است موافق نظریات آقایان نمایندگان تحقیقات بیشتری در اطراف قضیه نماید و چون دوسیه‌های مربوطه به تقاضاهای اتهامات مشارالیه و غور و دقت در آن وقت علاوه را بر مدت مقرره در ماده 4 قانون محاکمه وزراء ایجاب می‌نماید کمیسیون عدلیه از مجلس شورای ملی کسب اجازه می‌نماید که در ظرف یک ماه دیگر بعد از انقضاء یک ماه اول خبر تحقیقات کافیه خود را تقدیم نماید بدیهی است آقایان نمایندگان با در نظر گرفتن لزوم دقت و غور در کشف حقایق تمدید مدت را تصویب و منتظر خبر کمیسیون خواهند بود.

رئیس- آقایانی که موافقت با این تمدید دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6- بقیه شور لایحه ترتیب ترفیعات ارتش از ماده 27

رئیس- ماده سی و هفت

فصل هفتم

مقررات مخصوص برای نیل به رتبه ستوان یکمی

ماده سی و هفت

عطف به ماده (11) افسرانی که دو سال با درجه ستوان دومی خدمت نموده و حائز شرایط لازمه باشند با در نظر گرفتن مقررات مربوط به اولین ترفیع فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های نظامی به درجه ستوان یکمی مفتخر می‌گردند.

رئیس- ماده سی و هشت

ماده سی و هشتم

محصلین فنی و مهندسین و معلمین علوم عالیه و اطباء و بیطاران و دواسازان و محصلین آموزشگاه‌های عالیه هواپیمایی و مکانیک و الکتریسته و امثال آن در خارجه که مطابق ماده (33) به رتبه ستوان دومی بدون حقوق نائل شده‌اند در صورتی که منظماً دروس آموزشگاه‌های مزبور را پیروی نموده باشند (به جز سنوات تجدیدی که محسوب نمی‌شود) دو سال بعد از ارتقا به رتبه ستوان دومی به رتبه ستوان یکمی بدون حقوق مفتخر و از خرج تحصیل و فوق‌العاده

+++

مأموریت طبق مقررات استفاده نموده و پس از خاتمه تحصیلات از تاریخ مراجعت به ایران رتبه آنها تثبیت و حقوق رتبه خود را دریافت خواهند نمود.

رئیس- ماده سی و نه

ماده سی و نهم

عطف به ماده (34) فارغ‌التحصیل‌های دانشکده بیطاری طهران که پس از اتمام دوره دانشکده به رتبه ستوان دومی بیطار با حقوق نائل شده‌اند پس از یک سال خدمت در سنف مربوطه به رتبه ستوان یکمی بیطار مفتخر می‌گردند.

رئیس- ماده چهل

ماده چهلم

عطف به ماده (33) محصلین دانشکده طب که پس از ختم تحصیلات سال پنجم دانشکده مزبور و اخذ دانشنامه به رتبه ستوان دومی طبیب مفتخر شده‌اند پس از یک سال خدمت به رتبه ستوان یکمی طبیب مفتخر می‌گردند.

رئیس- ماده چهل و یک

ماده چهل و یکم

عطف به ماده (35) فارغ‌التحصیل‌های دانشکده دواسازی که با دارا بودن تحصیلات کامل متوسطه به رتبه ستوان دومی نائل گردیده‌اند پس از دو سال خدمت به رتبه ستوان یکمی دواساز مفتخر می‌شوند.

رئیس- ماده چهل و دو

ماده چهل و دوم

فارغ‌التحصیل‌های آموزشگاه‌های نظامی که داوطلب خدمت در نیروی هوایی می‌شوند و پس از اخذ دانشنامه دانشکده افسری به رتبه ستوان دومی نائل شده‌اند بعد از طی دوره دانشکده دیده باقی و خلبانی یا مکانیک هواپیمایی (که حداقل دوره هر یک از آن دانشکده‌ها یک سال باشد) و اخذ دانشنامه تخصصی به رتبه ستوان یکمی مفتخر می‌گردند.

تبصره- ماده فوق مربوط به افسران فارغ‌التحصیل آموزشگاه‌های نظامی است و اشخاصی که آموزشگاه‌های نظامی را طی ننموده باشند از این امتیاز (ستوان یکمی) بی‌بهره و تابع مقررات عمومی خواهند بود.

رئیس- ماده چهل و سه

فصل هشتم

مقررات مخصوص برای نیل به رتبه سروانی ماده چهل و سوم

عطف به ماده (11) افسرانی که چهال سال با رتبه ستوان یکمی خدمت نموده و حائز شرایط لازمه باشند به درجه سروانی مفتخر می‌گردند.

رئیس- ماده چهل و چهار

ماده چهل و چهارم

محصلین فنی و مهندسین علوم عالیه و اطبا و بیطاران و دواسازان و محصلین آموزشگاه‌های عالیه هواپیمایی و مکانیک و الکتریسته و امثال آن در خارجه که مطابق مواد (33) و (38) شش سال بعد از شروع به تحصیل به رتبه ستوان یکمی بدون حقوق مفتخر شده باشند دو سال بعد از ارتقاء به رتبه ستوان یکمی بدون حقوق به رسته سروانی مفتخر و از خرج تحصیل و فوق‌العاده مأموریت طبق مقررات استفاده نموده از تاریخ مراجعت به ایران رتبه آنها تثبیت و حقوق رتبه خود را دریافت خواهند نمود.

رئیس- ماده چهل و پنج

ماده چهل و پنجم

عطف به ماده (39) فارغ‌التحصیل‌های دانشکده بیطاری طهران که بعد از یک سال خدمت با رتبه ستوان دومی بیطار به رتبه ستوان یکمی بیطار مفتخر گردیده‌اند بعد از سه سال خدمت با رتبه ستوان یکمی بیطار به رتبه سروانی بیطار مفتخر می‌گردند.

رئیس- ماده چهل و شش

ماده چهل و ششم

عطف به ماده (40) ستوان یکم‌های طبیب فارغ‌التحصیلی دانشکده طب طهران پس از دو سال خدمت با درجه ستوان یکمی به رتبه سروانی طبیب مفتخر خواهند گردید.

رئیس- ماده چهل و هفت

+++

ماده چهل و هفتم

عطف به ماده (41) ستوان یکم‌های دواساز فارغ‌التحصیل دانشکده دواسازی که با دارا بودن تحصیلات کامل متوسطه دوره دانشکده دواسازی را طی نموده‌اند پس از سه سال خدمت با رتبه ستوان یکمی به رتبه سروانی دواساز مفتخر خواهند گردید.

رئیس- ماده چهل و هشت

فصل نهم

مقررات مخصوص برای نیل به رتبه سرگردی و بالاتر

ماده چهل و هشتم

ارتقاء به درجات سرگردی و بالاتر مشمول مقررات مادتین (3) و (11) این قانون خواهد بود.

رئیس- ماده چهل و نه

ماده چهل و نهم

حداکثر ترقی اطباء مجازی که فعلاً در ارتش شاهنشاهی خدمت می‌نمایند فقط تا رتبه سروانی است و هیچ وقت نمی‌توانند طبیب ارشد هنگ بشوند.

تبصره- اطباء مجازی که قبل از وضع مقررات فوق دارای رتبه سرگردی به بالا بوده‌اند از این حیث مستثنی خواهند بود.

رئیس- ماده پنجاه

فصل دهم

قدمت خدمت

ماده پنجاهم

افسرانی که برحسب تقاضای شخصی یا به علل دیگری از خدمت اخراج می‌شوند چنانچه مجدداً به خدمت پذیرفته شوند قدمت آنها در رتبه که دارا خواهند بود از روزی محسوب می‌شود که رسمیت آن در حکم عمومی ارتشی اعلام شده فقط در موقع تقاعد یا برقراری مستمری برای وراث سنوات خدمت آنها تا روز اخراج جزء سابقه خدمت محسوب خواهد شد.

تبصره- افسرانی که برحسب تقاضای شخصی از خدمت معاف گردیده‌اند چنانچه بعداً تقاضای دخول به خدمت نمایند در صورت صلاحیت با یک درجه مادون پذیرفته خواهند شد.

رئیس- ماده پنجاه و یک

ماده پنجاه و یکم

تعیین قدمت خدمت از روی تاریخ درجه و در صورت تساوی تاریخ درجه بین دو افسر با مراجعه به درجه ماقبل خواهد بود.

تبصره- چنانچه دو نفر افسر در درجه ماقبل نیز از حیث قدمت مساوی باشند قدمت خدمت آنها با مراجعه به سایر درجات ماقبل تشخیص داده خواهد شد.

رئیس- ماده 52.

ماده پنجاه و دوم

شاگردان آموزشگاه‌های مختلفه نظامی و همچنین فارغ‌التحصیل‌های آموزشگاه‌های نظامی خارجه که در یک تاریخ از آموزشگاه‌ خارج و به مقام افسری نائل می‌شوند در صورت واجد بودن کلیه شرایط و تساوی علل ترجیحی مطابق نمره ترتیب لیاقت که به موجب معدل نمرات امتحانات نهایی معین می‌شود در صنوف مختلفه از حیث ترفیع بر یکدیگر تقدم خواهند داشت.

رئیس- ماده 53

ماده پنجاه و سوم

تاریخ شروع به خدمت نظامی افسران و سایر مستخدمین نظامی از ابتدای سن نوزده سالگی رسمیت خواهد داشت و قبل از سن مزبور مدت مربوطه از حیث ترفیع و تقاعد جزء قدمت خدمت آنها محسوب نخواهد شد.

رئیس- ماده پنجاه و چهار.

ماده 54

مدت تحصیلات نظامی افسران از زمان دخول با آموزشگاه‌‌های نظامی داخله یا خارجه با رعایت ماده فوق جزء مدت خدمت محسوب می‌شود.

رئیس- ماده 55.

+++

ماده پنجاه و پنجم

کلیه مدت انتظار خدمت افسران و هم‌ردیفان از حیث ترفیع جز سنین خدمت محسوب می‌شود.

رئیس- ماده 56

ماده پنجاه و ششم

مدت اسارت در جنگ جزء قدمت خدمت منظور است.

رئیس- ماده پنجاه و هفت

ماده پنجاه و هفتم

مرخصی بیش از حد قانون جزء قدمت خدمت محسوب نخواهد شد.

رئیس- ماده پنجاه و هشت

ماده پنجاه و هشتم

مدت حبس‌های غیرانضباطی افسران که در اثر محکومیت‌های محاکمانی حاصل می‌شود و به طور مطلق حبس‌هایی که در حکم عمومی آرتشی درج می‌گردد جزء قدمت خدمت آنها محسوب نخواهد شد.

رئیس- ماده 59

فصل یازدهم تغییر صنف و ارشدیت

ماده پنجاه و نهم

صنوف اصلی ستوانان و سروانان پیاده و سوار ممکن است طبق تقاضای خود آنها و موافقت فرمانده قسمت مربوطه ضمن تعویض شغل تغییر پیدا کند ولی ارشدیت افسران مزبور در رتبه‌ای که دارا هستند از روزی محسوب خواهد شد که تغییر صنف در حکم عمومی آرتشی تصریح می‌شود.

رئیس- ماده شصت.

ماده شصتم

افسران ارشد و همچنین افسران توپخانه و مهندسی و نیروی هوایی و فنی و طبیب و بیطار و دواساز و موزیک که آموزشگاه تخصصی طی نموده باشند نمی‌توانند صنف خود را تغییر بدهند ولی افسران صنوف توپخانه و مهندسی و نیروی هوایی و نیروی دریایی و فنی و موزیک که آموزشگاه تخصصی طی ننموده و جزء یکی از صنوف منظور شده باشند در صورت تمایل خود آنها و موافقت قسمت مربوطه و پس از حصول اطمینان از این که در صنف جدید بیشتر مورد استفاده خواهند بود ممکن است تغییر صنف پیدا کنند.

رئیس- ماده شصت و یک

ماده شصت و یکم

تبدیل از هم‌ردیف افسر به مقام افسر اداری با منظور شدن آنها در ردیف افسران صنف مالی و مباشرتی و هم چنین تبدیل از هم‌ردیف فی به مقام افسر فنی ارشدیت درجه مربوطه را از بینه نخواهد برد.

رئیس- ماده شصت و دوم

ماده شصت و دوم

خدمات فوق‌العاده شایان (به طوری که شایسته تمجید و اعلام در احکام عمومی باشد) و زخم برداشتن در جنگ بر طبق احکام عمومی آرتشی ممکن است از یک الی یکصد و هشتاد روز بر مدت خدمت بیفزاید.

رئیس- ماده شصت و سوم:

ماده شصت و سوم

گروهبانان و استواران و افسرانی که با نمرات 1 و 2 و 3 از آموزشگاه‌های مربوطه بیرون آمده باشند نسبت به هم‌ردیفان خود به ترتیب ذیل دارای ارشدیت خواهند بود.

گروهبانان دو ماه

استواران چهار ماه

افسران شش ماه

رئیس- ماده شصت و چهارم:

فصل دوازدهم

سن

ماده شصت و چهارم

احدی نمی‌تواند به درجه مافوق نائل شود مگر آن که میزان

+++

سن او اجازه دهد که اقلاً چهار سال در رتبه مافوق قبل از رسیدن به حد سن مقرره آن رتبه خدمت نماید.

رئیس- ماده شصت و پنج

ماده شصت و پنج

حداکثر سن در هر درجه به قرار ذیل است.

ستاد- پیاده- سوار- توپخانه- مهندس- فنی- هواپیمایی- نیروی دریایی- زره‌پوش.

استواران و ستوانان 1 و 2 و 3 45

سروان- 48

سرگرد- 50

سرهنگ دوم- 53

سرهنگ- 55

سرتیپ- 60

سرلشکر- 63

صحیه- بیطاری- مالی و مباشرتی- اداری- موزیک- هم‌ردیفان

استواران و ستوانان 1 و 2 و 3 48

سروان- 50

سرگرد- 54

سرهنگ دوم- 56

سرهنگ- 60

سرتیپ- 63

سرلشگر- 65

رئیس- ماده شصت و شش قرائت می‌شود.

ماده شصت و ششم

اشخاصی ذیل از حدود سن مستثنی می‌باشند.

وزیر جنگ- رئیس ستاد آرتش

رئیس اداره تفتیش مالی آرتش- فرمانده سپاه به بالا

آجودان ژنرال یکم- رئیس اداره محاکمات

حداکثر سن اشخاص فوق شصت و هشت سال خواهد بود.

رئیس- آقای اعتصام‌زاده

اعتصام‌زاده- در اول این ماده نوشته شده است اشخاص ذیل از حدود سن مستثنی می‌باشند در پایان می‌نویسد حداکثر سن آنها شصت و هشت سال خواهد بود و این دو جمله با هم متناقض به نظر می‌رسد بنابراین بنده پیشنهاد اصلاحی تقاضا می‌کنم که قسمت اول حذف شود.

رئیس- آقای احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- به طوری که نماینده محترم ملاحظه می‌فرمایند در مواد قبل یک حداکثری برای سن افسران ارتش ذکر گردیده و آن وقت نسبت به مشاغل خاصی که در این ماده ذکر شده است آن ماده لازم‌الرعایه نیست ولی البته برای این اشخاص هم یک حداکثری از حیث سن قائل شده‌اند که در ذیل ماده نوشته‌اند بنابراین هیچ مانعی نیست.

رئیس- ماده شصت و هفتم قرائت می‌شود:

ماده 67- افسرانی که استثناء دارای شغل رتبه مافوق هستند تابع حدود سن آن رتبه خواهند بود.

رئیس- ماده شصت و هشتم قرائت می‌شود.

ماده 68- افسران صنفی که عهده‌دار مشاغل ملی و دفتری می‌شوند از حیث سن تابع مقررات صنف اصلی خواهند بود مگر در صورت تغییر صنف مطابق ماده 59-60-61

رئیس- ماده شصت و نهم قرائت می‌شود.

فصل سیزدهم

نیروی دریایی

ماده 69- عطف به ماده (2) اسامی درجات صنف دریایی به قرار ذیل است.

ناوی (سرباز)

سرناوی (سرجوخه)

مهناوی‌دو (گروهبان دوم)

مهناوی‌یک (گروهبان یکم)

ناو استوار دو (استوار دوم)

ناو استوار یک (استوار یکم)

ناوبان‌ سه (ستوان سوم)

+++

ناویان دو (ستوان دوم)

ناویان یک (ستوان یکم)

ناوسروان (سروان)

ناخدا سه (سرگرد)

ناخدا دو (سرهنگ دوم)

ناخدا یک (سرهنگ)

دریادار (سرتیپ)

دریابان (سرلشگر)

دریاسالار (سپهبد)

تبصره- اسامی درجات فوق منحصراً مربوط به افسران دریایی بوده و رتبه افسران فنی نیروی دریایی مانند اطبا و مهندسین و افسران مالی و اداری با اصطلاحات آرتش‌بری نامیده خواهد شد.

رئیس- ماده هفتادم قرائت می‌شود.

ماده 70- ترفیعات افسران و افراد نیروی دریایی از حیث شرایط و مدت تابع مقررات آرتش بری مندرجه در این قانون خواهد بود.

رئیس- ماده هفتاد و یکم

فصل چهاردهم- اداره امنیه

ماده 71- ترفیعات افسران و افراد اداره امنیه از حیث شرایط و مدت تابع مقررات ارتش‌بری مندرجه در این قانون خواهد بود.

رئیس- ماده هفتاد و دوم.

ماده 72- شرایط ورود به آموزشگاه ستوانی اداره امنیه و مقررات نیل به رتبه ستوان سومی برای فارغ‌التحصیل‌های آموزشگاه مزبور تابع مقررات ماده 22 خواهد بود.

رئیس- ماده هفتاد و سوم.

ماده 73- حداکثر سن افسران و استواران اداره امنیه تابع مقررات مربوطه به قسمت دوم ماده 65 راجع به افسران غیرصنفی و اداری خواهد بود.

تبصره- حداکثر سن رئیس اداره امنیه تابع مقررات ماده 66 خواهد بود.

رئیس- ماده 74 آخرین ماده قرائت می‌شود.

ماده 74- وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است و از تاریخ دهم فروردین ماه 1351 به موقع اجراء گذارده می‌شود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص نبات‌شناسی

رئیس- شور در خبر کمیسیون بودجه و امور خارجه راجع به استخدام ارونی کو با متخصص نبات‌شناسی برای تدریس در دانشکده فلاحت مطرح است.

خبر کمیسیون بودجه:

کمیسیون بودجه با حضور آقای بیات رئیس اداره فلاحت لایحه نمره 17011 دولت راجع به استخدام رأی ارونی کوبا تابع دولت اطریش را برای تدریس در دانشکده فلاحت مطرح نموده با توضیحاتی که آقای بیات دادند با ماده واحده پیشنهادی موافقت و علی‌هذا راپرت آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

خبر کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 17011 دولت را راجع به استخدام دکتر ارونی کوبا متخصص نبات‌شناسی برای تدریس در دانشکده فلاحت مطرح نموده و با استخدام متخصص مزبور از نقطه نظر ملیت موافقت و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی.

ماده واحده- اداره کل فلاحت مجاز است آقای ارونی کوبا تابع دولت اطریش را برای تدریس در دانشکده فلاحت و باغ نباتات و مطالعات در گیاه‌شناسی از تاریخ دهم فروردین ماه 1315 الی مدت سه سال شمسی با شرایط ذیل استخدام نماید.

1. در مقابل خدماتی که انجام می‌دهد ماهی شصت

+++

پهلوی طلا به عنوان حقوق نصف به اسعار خارجی و نصف دیگر به نرخ و روز ریال دریافت دارد.

2. برای مراجعت به اطریش 25 پهلوی طلا به متخصص مزبور تأدیه شود.

3. برای مسافرت‌های ایشان در داخله ایران علاوه بر وسائل نقلیه روزی بیست ریال به عنوان فوق‌العاده پومیه به مشارالیه تأدیه شود.

4. یک منزل به اختیار متخصص مزبور گذارده شود.

5. در تمامی مدت استخدام سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق به مشارالیه داده شود و در صورت عدم استفاده می‌تواند نسبت به مدت خدمتی که انجام داده است مجموع آن را استفاده نماید.

6. سایر شرایط با رعایت قانون 23 عقرب 1301 راجع به استخدام مستخدمین خارجی از طرف اداره کل فلاحت تعیین خواهد شد.

رئیس- آقای دیبا.

طباطبایی‌دیبا- چنانچه در مقدمه لایحه اشاره شده این شخص از 16 خرداد 1308 استخدام شده است از طرف اداره فلاحت بنده اولاً می‌خواستم آقای رئیس فلاحت توضیح بدهند که این شخص خدماتی کرده است و اداره فلاحت استفاده‌هایی از این شخص کرده است که دوباره می‌خواهد او را استخدام کند یا نه و یک توضیح دیگری هم می‌خواستم که بفرمایند راجع‌به حقوق مدت خدمت سابقش آیا این حقوقی که فعلاً معین شده است علاوه شده است بر آن یا نشده است؟

رئیس کل فلاحت (آقای بیات)- آقایان محترم مستحضرند که برای دنشکده فلاحت و بیطاری ما محتاج به یک معلم خیلی خوب بوتانیک (گیاه‌شناسی) هستیم و این مسیو گویای اطریشی را استخدام کردیم و اگر آقایان تشریف برده باشند به گرج البته باغ نباتاتی که در آنجا تأسیس شده است دیده‌اند خیلی خوب باغی است و خدمات خیلی مهم هم در این مدت کرده است و تمام نباتاتی که در اطراف ایالت طهران بوده در کوه‌ها و صحراها و مزارع اطراف رفته و جمع‌آوری کرده و آورده و یک عده نباتاتی را هم تهیه کرده‌اند که در دنیا وجود نداشته است اینها را هم معین کردیم که چاپ کنیم و امیدواریم چاپ شود و خدماتی هم به عالم گیاه‌شناسی دنیا بشود از این راه نه فقط ایران (صحیح است) و همین‌طور مسافرت‌هایی هم کرده‌اند به حدود شمال و غرب و قسمت‌های دیگر با کمک شاگردان که همراه ایشان بوده‌اند و امیدواریم بتوانیم در بقیه این مدتی که معین شده است راجع به کلیه نباتاتی که در ایران است کتابی تهیه کنیم و یک باغی از کلیه نباتات آنهایی که وجود دارد در اینجا جمع‌آوری کنیم و برای اطلاع مردم در دسترس‌شان بگذاریم و البته قسمت عمده کار ایشان هم تدریس است و خیلی هم خوب انجام می‌دهد چه در دانشکده فلاحت و چه در دانشکده بیطاری و البته حالا هم یک عده را مشغول هستیم تربیت می‌کنیم که در آتیه بتوانیم قائم‌مقام ایشان قرار بدهیم و همین‌طور شده است دو نفر خیلی خوب شده‌اند یک نفرشان را هم فرستاده‌ایم به اطریش و در مؤسسات علمی همان جا همین کار را می‌کند و با تخصصی که دارد می‌تواند با کمک این شخص در اینجا کار کند اما راجع به حقوق ایشان اشاره فرموده از سابق تا به حال فرق کلی نکرده است برای این که روزی که ایشان استخدام شده‌اند با دلار بوده و دلار تغییر نکرده است و حالا هم با پهلوی معین شده است تقریباً فرق کلی ندارد با حقوق سابقش یعنی آن روزی که آمده و استخدام شده.

رئیس- آقای معدل

معدل- عرض بنده راجع به مدارس فلاحتی ولایات است و می‌خواستم از موقع استفاده بکنم و از آقای رئیس کل فلاحت سؤال کنم که راجع به اینها چه نظری دارند آیا این مدرسه منحصر به طهران خواهد بود یا راجع به ولایات هم در نظر دارند. مدارسی که برای قسمت نباتات و فلاحت در ولایات تأسیس می‌شود مهم‌تر است و اهالی ولایات مشاغل‌شان این کارهاست در این باب اگر نظریاتی دارند و اقداماتی می‌خواهند بفرمایند توضیح بفرمایند.

رئیس کل فلاحت- عجالتاً در کرج ما دارای سه مدرسه هستیم. یکی دبیرستان فلاحت است که اغلب شاگردهاشان

+++

از ولایات می‌آیند این تقریباً تطبیق می‌کند با متوسطه و یک عده شاگرد در آنجا تحصیل می‌‌کنند برای آموزگاری برای خود وزارت معارف تربیت می‌شوند و یک عده هم برای خود اداره فلاحت تعیین می‌شوند و اینها هر کلاسی در حدود پنجاه تا شصت نفر شاگرد دارد و دانشکده ما هم دانشکده فلاحت و بیطاری است که چون احتیاج آن داریم همیشه شاگردان از ولایات می‌آیند آنجا تحصیل می‌کنند برمی‌گردند به قسمت‌های خودشان از همین نظر بود که این مدرسه را در کرج قرار داده‌اند که بتوانند تمام ایران از این مدارس استفاده بکنند و اکثر این شاگردان که ما در آنجا داریم از ولایات است از آذربایجان است از شیراز است از بجنورد است از همه جای ایران می‌آیند و جمع می‌شوند و تحصیل می‌کنند بعد که بیرون آمدند متفرق می‌شوند در تمام مملکت و گمان نمی‌کنم حالا احتیاج باشد که دومرتبه دانشکده در ولایات درست کنیم و گمان می‌کنم هر چقدر شاگرد باشد ما بتوانیم در همین دانشکده تربیت‌شان کنیم و برگردانیم در ولایات یک دبستان‌های فلاحتی هست و کسانی که در دهات و شهرها تا کلاس چهارم ابتدایی را طی بکنند در نقاطی که ما مزرعه امتحانی داریم و مأمور فلاحت و متخصص داریم اداره فلاحت معمول دارد که کمک می‌کند یا مدارسی که وزارت معارف تشکیل داده‌اند در آنجا دو سال هم درس فلاحتی داده می‌شود و آنها دبستان فلاحتی است و عده‌شان حالا زیاد است وقتی که شاگردان از این دبیرستان فلاحتی کرج بیرون بیایند البته عده آن مدارس هم زیاد می‌شود و به تناسب اهمیت کار هر ناحیه یا هر محل از ایران یک مدارس اختصاصی داریم مثلاً در لاهیجان و گیلان و مازندران یک مدارس اختصاصی داریم که مدتش شش ماه است سه ماه است نه ماه است به تفاوت برای دروسی که طرف احتیاج‌شان است در آنجا جمع می‌شوند و تحصیل می‌کنند و تشویق می‌شوند برای کار این کلاس‌های عملی را در همه جا داریم در شیراز داریم در خوزستان در اصفهان در تمام مملکت یک کلاس‌هایی داریم که مخصوص آن کارهایی است که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم. امروز احتیاج است به توسعه زراعت پنبه یک عده را می‌گیریم و تربیت می‌کنیم برای این کار و در آن رشته مأمور می‌شوند و امیدواریم در آتیه بتوانند متخصص پیدا بکنند و یک خدمات مهمی را عهده‌دار بشوند البته اگر بتوانیم در آتیه یا کمک و مساعدت آقای وزیر معارف امیدواریم بتوانیم از مدارس متوسطه و دبیرستان‌هایی که در ولایات هستند وقتی عده‌مان کامل شد که بتوانیم دو سه مدرسه را تبدیل کنیم به دبیرستان فلاحتی و این وقتی است که ما بتوانیم از دانشکده فلاحت و بیطاری عده لازم معلم تربیت کرده باشیم و امیدواریم وقتی که عده کافی معلم و مدیران که برای ولایات لازمند تربیت بشوند این کارها انجام شود.

رئیس- موافقین با ماده واحده دولت ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ رأی به عمل آمده 107 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی 109 نفر با 106 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان: آقای دادور- طباطابیی‌دیبا- مولوی- اقبال- نیک‌پور- کفایی- ناصری- حیدری- شجاع‌چاغروند- مرتضی امین- ثقة‌الاسلامی- افشار- روحی- طباطبایی‌بروجردی- دریانی- مرآت اسفندیاری- قزوینی- دکتر ملک‌زاده- نمازی- سلطانی شیخ‌الاسلامی- اعتبار- طالش- دکتر سمیعی- علوی- رضوی- خواجه‌نوری- محیط- دهستانی- اورنگ- شباهنگ- صفوی- جرجانی- بیات- مسعودی‌خراسانی- ابراهیم سمیعی- کمالی- اعتصام‌زاده- انوشیروانی- لاریجانی- گودرزی- معتصم‌سنک- مؤیداحمدی- فرشی- ارکانی- دکتر ادهم- نائینی- زوار- نوبخت- احتشام‌زاده- آزادی- خواجوی- دبستانی- فتوحی- نواب‌یزدی- اردبیلی- کاشف- علی مؤید- پالیزی- امیرابراهیمی- صادقی- دکتر نیرومند- سیدکاظم یزدی- فزونی- حاج محمدرضا بهبهانی- دکتر ضیاء- دکتر غنی- علوی- تربیت- حبیبی- اعظم‌زنگنه- مقدم- پناهی- مشیری- دکتر جوان- سهراب‌خان ساگینیان- پارسا- حسن‌علی دولت‌شاهی- دبیرسهرابی- افخمی- حمزه‌تاش- صدیق- بیات‌ماکو- مژدهی- ملک‌زاده آملی- ملایری- رهبری- محمدتقی شیرازی- دکتر سنک- محسن مهدوی- نقابت- اهری- معتضدی- مجدضیائی- کازرونیان- احمد مؤیدقوامی- رفیعی- ابراهیمی‌ریگی- مصباح‌فاطمی- دکتر احتشام- محمد وکیل- غلام‌حسین ملک- موسی مرآت- حسین فاطمی- دکتر لقمان- صفاری.

+++

8- تصویب دو فقره مرخصی

رئیس- دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است.

خبر کمیسیون

1- آقای جرجانی برای رسیدگی به مأمور محلی تقاضای 20 روز مرخصی از تاریخ دهم اسفندماه 1314 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با خبر کمیسیون قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

2- آقای مرآت اسفندیاری به واسطه گرفتاری که در کرمان برای ایشان پیش آمده و مجبور به مسافرت شده‌اند تقاضای چهارده روز مرخصی از تاریخ 26 بهمن ماه 1314 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با خبر کمیسیون قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه دهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

قانون

الغاء ماده دوازدهم قانون تذکره

ماده واحده- مجلس شورای ملی ماده 12 قانون تذکره را که راجع به عدم صدور تذکره و ویزا برای ایرانیان مقیم خارجه که مشمول نظام وظیفه می‌باشند ملغی می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم اسفندماه یکهزار و سیصدو چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

اجازه استخدام آقای ارونی کوبا به اطریش برای تدریس در دانشکده فلاحت

ماده واحده- اداره کل فلاحت مجاز است آقای ارونی گویا تابع دولت اطریش را برای تدریس در دانشکده فلاحت و باغ نباتات و مطالعات در گیاه‌شناسی از تاریخ دهم فروردین ماه 1315 الی مدت سه سال شمسی با شرایط ذیل استخدام نماید.

1. در مقابل خدماتی که انجام می‌دهد ماهی شصت پهلوی طلا به عنوان حقوق نصف به اسعار خارجی و نصف دیگر به نرخ روز ریال دریافت دارد.

2. برای مراجعت به اطریش بیست و پنج پهلوی طلا به متخصص مزبور تأدیه شود.

3. برای مسافرت‌های ایشان در داخله ایران علاوه بر وسایل نقلیه روزی بیست ریال به عنوان فوق‌العاده یومیه به مشارالیه تأدیه شود.

4. یک منزل به اختیار متخصص مزبور گذارده شود.

5. در تمام مدت استخدام سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق به مشارالیه داده شود و در صورت عدم استفاده می‌تواند نسبت به مدت خدمتی که انجام داده است مجموع آن را استفاده نماید.

6. سایر شرایط با رعایت قانون 23 عقرب 1301 راجع به استخدام مستخدمین خارجی از طرف اداره کل فلاحت تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293546!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)