کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 43 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 4 آبان‌ماه 1312 (5 رجب 1352).  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس

2) قرائت خبر شعبه 1 و تصویب آن

3) تصویب لایحه واگذارى بعضى قراء خالصه به کارخانه قندسازى ورامین

4) تصویب لایحه اصلاح بودجه 1312 صحیه کل

5) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 43

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 4 آبان‌ماه 1312 (5 رجب 1352).

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس

2) قرائت خبر شعبه 1 و تصویب آن

3) تصویب لایحه واگذارى بعضى قراء خالصه به کارخانه قندسازى ورامین

4) تصویب لایحه اصلاح بودجه 1312 صحیه کل

5) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورتمجلس روز یکشنبه سىام مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غائبین با اجازه - آقایان: حیدری- رهنما- دکتر امیراعلم- روحی- افشار- محلوجی- مفتی- ارباب کیخسرو شاهرخ- اعظم زنگنه- حمزه‌تاش- حبیبی- امیرتیمور- اقبال. یونس آقا وهاب‌زاده- اورنگ- چایچی- کورس- هدایت- پارسا بیات ماکو. دکتر شیخ.

دیرآمدگان بی اجازه- آقایان: اسدی. طهرانچی. مصدق جهانشاهی. شریعت‌زاده. همراز

1- تصویب صورتمجلس‏

رئیس ـ آقاى فرشى

فرشى- قبل از دستور

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (اظهار شد: خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2- قرائت خبر شعبه 1 و تصویب آن‏

رئیس ـ راپورت شعبه 1 راجعبه انتخابات نیشابور:

(راپورت مزبور را آقاى لیقوانى (مخبر) به شرح آتى قرائت نمودند).

خبر از شعبه 1 به مجلس مقدس شوراى ملى: انجمن نظار در حوزه مرکزى انتخابات نیشابور و شعب فرعیه براى تجدید انتخابات حوزه مزبور تشکیل و از تاریخ 15 شهریور تا مدت 5 روز توزیع تعرفه واخذ رأى به عمل آورده و در نتیجه آقاى حیدر على خان کمالى به اکثریت 11443 رأى از 12937 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گردیدند و اعتراض قانونى هم نرسیده است شعبه اول در 4 آبان تشکیل و به صورت جلسه و دوسیه انتخابیه رسیدگى و صحت نمایندگى آقاى حیدرعلی خان کمالى را تصدیق و خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم میدارد.

+++

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى حیدرعلى خان کمالى موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

2- شور و تصویب لایحه واگذارى بعضى از قراء خالصه به کارخانه قندسازى ورامین‏

رئیس ـ خبر از کمیسیون بودجه راجعبه واگذارى قراء خالصه ورامین به کارخانه قندسازى ورامین قرائت میشود:

خبر کمیسیون:

لایحه نمره 22829 دولت راجعبه اجاره قراء خالصه ورامین از طرف وزارت مالیه به کارخانه قندسازى ورامین جهت چغندرکارى با حضور آقاى بیات رئیس اداره صناعت و فلاحت در کمیسیون بودجه مورد شور و مطالعه قرار گرفته در نتیجه عین لایحه تصویب و بنابراین راپورت آن را به عرض مجلس مقدس میرساند.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت میشود:

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه میدهد قراء خالصه بلوک ورامین را که اسامى آنها ذیلاً ذکر میشود:

رین باجک، امرآباد، احمدآباد، (چهاردانگ)، موسىآباد (سه دانگ)، خیرآباد، پوئینگ، صالحآباد، یوسفآباد، شمسآباد، کویرآباد، خالدآباد، شهرستان حسنآباد، ظهیرآباد، خورین، کتلان، کل عباس (یک دانگ و نیم) طوغان، خاوه، ایجدان براى مدت پانزده سال به طور اجاره بدون رعایت مزایده به کارخانه قندسازى ورامین واگذار نماید وزارت مالیه با موافقت اداره کل صناعت ترتیب تنظیم و مبادله اجارهنامه را با شرایط مقتضى خواهند داد.

رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقاى ملکمدنى.

ملکمدنى ـ بنده میخواستم در این موقع که این لایحه را آقاى رئیس صناعت تقدیم مجلس شوراى ملى کردهاند یک تذکراتى راجعبه وضعیات فلاحتى داده باشم که مقتضى بود اینجا به عرض مجلس برسانم در این سنوات اخیر که اداره صناعت و فلاحت بوده است و شعبه فلاحتى در بعضى از نقاط رفته آنچه بنده اطلاع دارم این مزارع نمونه که اداره فلاحت در اطراف طهران در بعضى از نقاط داشته آن طوری که لازم بوده است انجام وظیفه کند نکرده یعنى به طوری که زارعین مجاور هم بتوانند ازین مزارع نمونه استفاده کرده باشند نکردهاند و به عقیده بنده نتیجه اداره فلاحت این است که وقتى که در یکى از شعب یک مزرعه صحیحى تأسیس کردند باید یک نتابج خوبى که محسوس و مفید باشد از آن مزرعه حاصل شود که زارعین و ملاکین هم بتوانند از آن مزرعه نمونه استفاده کنند و بنده میخواستم عرض کنم در این موقع که اداره فلاحت آمده است و اجازه از مجلس شوراى ملى میگیرد که یک دهاتى که در اطراف کرج است اینها را براى کارخانه قند به طور اجاره در اختیار اداره فلاحت بگذارند بدون این که مراعات آن وضعیت عمومى که قضیه مزایده باشد در نظر بگیرند بنده از نظر این که امیدوارى دارم که این نظر نظر نافعى باشد از نظر این که آن قسمت مزایده عمل نشده مخالف نیستم ولى میخواستم عرض کنم که باید در اینجا اداره فلاحت توجه کند که دهاتى که در اختیار او گذاشته میشود طورى باشد که پس از یک سال عمل سایر دهات مجاور او بیایند و از آن عملیات فلاحتى که البته جنبه علمى هم دارد اقتباس کنند و استفاده نمایند مخصوصاً زارعین ما که اطلاعات علمى ندارند از جنبه علمى بیشتر میتوانند استفاده نمایند البته خود آقاى بیات که رئیس کل صناعت و فلاحت هستند کاملاً توجه دارند به این قسمت و بنده امیدوارى دارم که با آن تخصصى که ایشان دارند نواقصى که در گذشته بوده است رفع کنند و اصلاح کنند بنده چندین بار در اینجا عرض کردهام که مملکت ما مملکت فلاحتى است و دولت بایستى بیش از هر چیز به فلاحت توجه کند قضیه آب یارى و تشویق زارعین و تبدیل زراعت به یک زراعتهایى که جنبه صادرات دارد و یک نکته دیگرى هم که یک وقت بنده در اینجا عرض کردم و حالا هم عرض میکنم و آن این است که باید اداره فلاحت یک احصائیه

+++

داشته باشد که وضعیت زراعتى هر ناحیه را معلوم کند که حالا با سابق چه صورتى دارد و در آتیه چه صورتى خواهد داشت اگر یک احصائیه بود معلوم میکرد که زراعت مخصوصاً زارعت گاوبندى که اصطلاح رعیتى است چه قدر نکس پیدا کرده یعنى زارعین قوهشان کم شده است و همه آمدهاند به شهرهایى که ساختمان هست و کار میکنند اینها در نتیجه این بوده است که قوه نداشتهاند فرض بفرمایید آبادى که شصت جفت گاو زراعتى داشته است تبدیل شده است به چهل جفت یک ثلثش به طور حتم کسر شده است مالک هم بالاخره استطاعت نداشته زارع هم که نبوده وبالطبیعه نکس پیدا شده است این بود که بنده روى این لایحه مقتضى بود که این تذکرات را به عرض آقاى رئیس کل فلاحت برسانم که بیشتر توجه خودشان را روى قسمت فلاحت به کار ببرند زیرا صناعت در مملکت مایک مسئلهای است که البته باید مورد توجه باشد ولى این مسئله پیشرفت زیادى نخواهد کرد ولى فلاحت که سالهاست بوده اگر توجه مختصرى درش بشود ممکن است زیادى داشته باشد اشکال زیادى هم ندارد زیرا همین قدر از طرف دولت یک توجهى براى کمک و تشویق به زارعین و آبادى آنها بشود آنها هم استقبال میکنند و یکى از قسمتهاى لازم و مفیدى هم که میبایست در نظر گرفته شود و قبلاً دولت پیشبینى هم که میبایست در نظر گرفته شود و قبلاً دولت پیشبینى کرده و آن قضیه بانک فلاحتى است که به عقیده بنده اساس قضیه است ولى حالا سایر قسمتهاى دیگرش به عهده اداره فلاحت است که بایستى یک قدرى این اشخاص را که از مدرسه فلاحت بیرون میآیند فقط اختصاص ندهند به این که در اطراف کرج وقتشان را صرف کنند بلکه باید آنها را عملاً به کار وا دارند و عملاً نشان بدهند که این کسی که از مدرسه بیرون آمده و در مدرسه بوده است نتیجه زراعت و عملش بهتر از آن کسى است که مدرسه نبوده است هر وقت ما یک همچون عملى را دیدیم میتوانیم تصدیق کنیم که این بودجه فلاحت نافع است و یک قدمهایى براى اصلاح فلاحت برداشته شده است.

رئیس کل صناعت و فلاحت ـ البته لایحه که تقدیم شده مربوط به قسمت اجاره دارى دهات ورامین براى کارخانه ایست که در آنجا جدیداً تأسیس میشود این مزارع را ما از نقطهنظر امتحانى فرض نمیکنیم اینها را ما از نقطهنظر استفاده اجاره میکنیم یعنى کارخانه یک مؤسسه صنعتى است و اینها را باید اجاره کند و با یک طرزى که بهتر استفاده بدهد بایستى زراعت کنند بنابراین چون تازه اجاره شروع میشود نمیتوانیم بگوییم که استفاده داده یا نداده بعد البته به عرض خواهد رسید اما قسمت مزارع نمونه را که آقا فرمودند مزارع نمونه ما زیاد نیست بنده عقیدهام این است که باید در تمام بلوکات مملکت هر جایى یک مزرعه امتحانى باشد نه براى یک قسمت بلکه براى تمام قسمتها و البته آقایان مستحضرند که با توجه مخصوصى که براى بودجه فلاحتى و براى تأسیس مزارع امتحانیه شده و وضع قوانین جدیدى که براى بهبودى اوضاع فلاحت در نظر است البته تمام این اشکالات را امیدواریم مرتفع شود اینها را هم وزارت مالیه و اداره فلاحت مشغول مطالعه هستند و عنقریب نتیجه را به عرض مجلس خواهم رسانید و تقدیم خواهم کرد و این قسمتها را بنده حالا نمیخواهم بحث کنم البته وقتى تهیه شد به عرض آقایان میرسد و با اطلاع و تصویب آقایان به موقع اجرا و عمل گذاشته میشود ولى مزارع نمونه مثلاً فرض بفرمایید یک مزرعه نمونه در خرمآباد است آن وقت اهالى خرمآباد و آن صفحات هیچ چیز بلد نیستند زراعت کنند و نمیدانند گندم و جو را چه جور باید کاشت درخت را چه جور باید کاشت اینها را در آن مزارع امتحانى یا این که جاى زیادى هم نیست میکارند و توسعه میدهند و هر طورى میتوانند کمک میکند مثلاً فرض کنید یکى ازآن مزارع امتحانیه در لاهیجان است براى چایکارى خوب این یک وظایفى دارد ممکن است سالهاى اول هر اداره و مؤسسه آن وظایفى را که باید انجام بدهد انجام دهد ولى باید تکمیل شود تا سایرین هم نتیجه ببرند و بنده متشکرم از تذکر آقاى ملک و باید این نواقص را رفع کرد البته باید تخمهایى تهیه کنیم و زارع تهیه کنیم و امتحاناتى براى

+++

محصولات جدید به عمل بیاید فرض بفرمایید مثل تخم کنف و کتان که اینها یک جنسهایى است که براى پارچه لازم است. مثلاً براى زردچوبه یک اقسامى که حالا در ایران معمول نیست اینها را امتحان بکنند و وقتى که امتحاناتشان تمام شد آن وقت میتوانند به مردم بگویند که بیایید در این زراعت اقدام کنید ولى اول بایستى امتحان کنند و ببینند که مفید هست و قابل استفاده هست از نظر بازارهاى خارجى و داخلى همه اینها که مطالعه شد آن وقت منتشر کنند و زراعت کنند و این قسمتها تماماً دستور داده شده است در مجله فلاحت کرج که بنویسند و آقایان همه مستحضر باشند و باید یک کارهایى نشود و ببینیم کدام قسمتش قابل استفاده است اینها همه دستور داده شده و اقدام هم خواهد شد و امیدواریم با این عرایضى که کردم هیچ نوع نگرانى در آتیه براى آقایان نخواهد بود و امیدواریم تغییرات زیادى هم در قسمت فلاحت که متناسب با سایر قسمتهاى دیگر مملکت باشد بشود و یک تشویقات و توجهاتى در این خصوص بشود.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ بنده کاملاً با این لایحه موافقم لیکن دو سه موضوع بود که لازم دانستم تذکراً عرض کنم اما جهت موافقتم این است که هر کس از اوضاع مالیه و مخصوصاً اداره خالصه‌جات و طرز عملى که در خالصه‌جات اطراف طهران مخصوصاً می‌‌شود استحضار داشته باشد میداند که هر چه از این املاک مجزى بشود و به دستهاى دیگرى بییفتد اسباب آبادى ملک خواهد شد به علت این که یک وقت بنده این را بالحس تجربه کردم به این املاک نگاه کنید هر ملکى که خیلى خراب و بایر است وقف است هر ملکى که یک قدرى بهتر است اما خراب است خالصه است هر ملکى که یک قدرى بهتر از دومى است اربابى و هر جا که خیلى آباد است خورده مالک است این بالحس مشهود است اداره خالصه‌جات ما اگر چه سابقاً خالصه‌جات ایران زیاد بوده حالا اغلبش فروخته شده است در ولایات که مخصوصاً تمام انتقال شده است به اشخاص و یا یک قوانینى که از مجلس گذشت و ملکیت آنها را تثبیت کرد و امیدواریم که خیلى آبادیها بشود ولیکن یک ملاحظاتى از سابق که دولت خالصهها را فروختند خالصجات اطراف طهران را نفروختند مخصوصاً براى ارزاق طهران و یک نظرهاى دیگر لیکن این املاک خراب است بایر است و آن طوری که باید از این املاک استفاده شود نمیشود با این که مبالغ زیادى هم در سال براى مخارج انتفاعى این املاک مصرف میکنند مع ذلک اگر جمع و خرجش را درست دقت کنیم آن طوری که باید عایدات داشته باشد ندارد وقتى که ده قریهای است قریه پانزده قریه را واگذار کردند به یک اداره کاملاً مسئولیتش به عهده او خواهد شد بدیهى است آباد خواهد شد مخصوصاً در موقعى که براى کارخانه محل احتیاج است البته درست خواهد شد لیکن این جا بنده یک موضوعى را خواستم عرض کنم و آن این است که خاطرم میآید گویا در سال گذشته هم یک املاکى را واگذار کرد دولت (گویا قراء شهریار و ساوجبلاغ بود) به کارخانه قند کرج بنده سئوال میکنم از عملیاتى که اداره صناعت و فلاحت در آنجا کردند با میزانى که درسالهاى قبل دولت برمیداشت چیزى زائد شده یا نشده؟ این یک موضوعى است که باید فهمید چون بنده اطلاعى از این موضوع ندارم اما اعتراضى که بنده به این لایحه داشتم راجع به عبارتش است اینجا میگوید: اجاره بدهد به کارخانه عبارتش است که این املاک را وزارت مالیه اجاره بدهد به کارخانه کارخانه که نمیتواند طرف اجاره واقع شود و باید طرف اداره صنایعت باشد مثل آن لایحه که سابق گذشت و آن املاک را وزارت مالیه اجاره داد به اداره صناعت و فلاحت این را هم عقیدهام این است که این طور بنویسند اما این لایحه با سایر لوایح دولت فرقى که دارد یکى این است که دولت تمام املاک خالصهاش را اجاره میدهد و کمتر ملکى است که خودش عمل کند و روى دو قاعده اجاره میدهد یکى

+++

این که مدت اجاره کمتر از این لایحه است و یکى دیگر این که به مزایده است که در این لایحه این دو نظر عمل نشده و خوب کارى کردهاند که این دو موضوع را برداشتهاند به علت این که وقتى که مستأجر مطمئن شد خرج میکند و ملک آباد میشود یکى هم مزایده است گرچه در واقع از این جیب به آن جیب است و فرقى براى وزارت مالیه نمیکند ولى اعتراض بنده به اجاره دادن به کارخانه است که باید به اداره باشد یکى دیگر این که آیا میزان مالالاجاره معین شده است از روى عایدات سالهاى سابق نه این املاک یک جزو جمعى دارد یک عایدات نقدى دارد یک عایدات جنسى از بابت صیفى و شتوى دارد این موضوع رعایت شده است یا نه؟ اما در موضوع فرمایش آقاى ملکمدنى یک نکته را بنده میخواستم به ایشان عرض کنم که بحمدالله در شمال غربى طهران ترمومترى گذاشته شده است که تمام این جزئیات تحت نظر اوست و امیدوار هستیم این املاک هم به طورى آباد شود که سرمشق زراعت ایران شود خاصه با بودن آقاى بیات که خودشان متخصص در فلاحت هستند و در رأس این اداره هستند لیکن بنده دو موضوع را خواستم بفهمم یکى راجعبه اجاره دادن به کارخانه است یکى هم راجعبه میزان مالالاجاره این را توضیح بفرمایند.

رئیس کل صناعت و فلاحت ـ قسمتى که راجعبه اصلاح عبارتى است در موقعى که وارد ماده شدیم ممکن است پیشنهاد بفرمایند اصلاح شود اما در قسمت میزان مالالاجاره تصدیق میفرمایند وقتى که دولت نظر داشته باشد که یک دهاتى را اجاره بدهد براى تهیه چغندر و مستأجر هم در اینجا منحصر بفرد است و باید به خود او اجاره بدهد دیگر اعلان مزایده آن طورى که معمول است در سایر جهات نمیتوانند به موقع اجرا و عمل بگذارند زیرا اگر یک کسى آمد و بیشتر از اداره ما مزایده داد البته نمیتوانند به اداره ما بدهند اینجا مالالاجاره هم از روى عایدات سنواتى معین میشود کمتر از این که حالا بوده نخواهد بود و مشغول مذاکره هستیم با وزارت مالیه که توافق نظرى حاصل کنیم و ممکن است میزان را از سه سال تا پنج سال قرار بدهند یا ده سال قرار بدهند یک حد متوسطى در نظر بگیرند و او را میزان مالالاجاره قرار بدهند راجعبه مطلبى که آقا فرمودند فرقى نمیکند اگر عایدات آنجا زیادتر باشد این هم منافعش جزو عایدات کل مملکتى است منتهى تا حالا اداره مالیه عمل میکرد و به وسیله خالصه این کار اداره میشد حالا اداره صناعت به وسیله متخصصى که دارد و به ترتیبى که براى تهیه چغندر لازم است این را اداره خواهد کرد و در این جاها زراعت میکند.

رئیس ـ آقاى محیط.

محیط لاریجانى ـ عرض بنده در قسمت لایحه مخالفت نیست بلکه کمال موافقت را دارم ولى چیزى که هست این دهات براى اداره صناعت و فلاحت استفاده حاصل نمیکند زیرا اداره صناعت محصول شتوى نمیخواهد و محصول صیفى از این دهات میخواهد. محصول صیفى هم منحصر است به چند چیز از قبیل: پنبه، چغندر، کنجد، ماش، خربوزه، هندوانه اینها چیزهایى است که میتوان در این دهات عمل آورد ولى متأسفانه این دهات غالباً آب رودخانه دارد و قنات ندارد و مخصوصاً بعضى از این دهات هست که هیچ قنات ندارد. خیرآباد پونک است. صالحآباد است. شهرستان است. خورین کتلان است. طوغان است. آب قنات در تابستان یک شرب منظمى دارد. که هر جفتى که میکارد مطمئن است از آن استفاده کرده و نتیجه میبرد. ولى آب رودخانه این طور نیست مثل الان که در تمام رودخانه جاجرود چند سنگ آب بیشتر نیست والان نصف دهات خالصه ورامین به واسطه بىآبى اداره نشده و استفاده حاصل نمیشود و محصول شتوى در سنبله سه ماه کاشته میشود و در بهار مایه کوه و آب فراوان سیلاب او را مشروب میکند و البته این براى اداره صناعت یک ضرر مهمى ایجاد میکند اما طرز چغندرکارى را خودتان در چند جا امتحان کردهاید و میدانید که چند تخم است که اینها اگر در جریان هوا نباشد و هوا نخورد و جاى آزاد نباشد

+++

حتماً فاسد میشود یکى تخم چغندر است یکى هویج است یکى تخم ترب است یکى تخم پیاز است اینها در زمین کونه میکنند. اتفاقاً در سنه ماضیه تخمهاى چغندر را که دادند به کارخانه کهریزک و جاهاى دیگر چون در زیر زمینهاى توى گونى گذاشتند روى هم تخمها فاسد شد و وقتى ریختند توى آب دیدیم خراب است. امتحان هم کردیم دیدیم تخمهایى که بعد آوردند استفاده اش بهتر بود. این دو نکته ثالثاً اداره صناعت سیصد هزار خروار چغندر براى این سه کارخانه لازم دارد صد هزار خروار کرج میخواهد صد خروار یا کمتر کهریزک میخواهد معادل او هم ورامین براى این سیصد هزار خروار باید یک طرزى با رعیتها تصادف عملى کرد که براى آنها صرف بکند و بتوانند بکارند و براى دولت هم صرف دارد که استفاده میکند و به مصرف میرساند ولى متأسفانه در ورامین و اطراف طهران صیفى با رعیت نصف است و شتوى چهار یک است آب را ارباب میدهد زمین را ارباب میدهد گاو را ارباب میدهد و نصف میکنند علت اصلى هم این است که دهات ورامین تمام ایلات بودند و در تابستان میرفتند به ییلاق همراه گله و بنهشان و این دهات بلاسکنه میماند حالا هم که تخت قاپو شدهاند همان وضعیت سابق باقى است در عمل صیفى گاو و زمین را ارباب میدهد باز نصف میکند این یک وضعیتى نیست که طالب استفاده باشند مثل این که ما تمام پنبههایى که میکاریم تمام را به وسیله مزدور میکاریم مزدور و عمله گرفته و پنبه میکارند آن وقت یک نفر آبیارى میکند بعد مزد میدهند و مىچینند. این وضعیات را باید اداره محترم صناعت کاملاً در نظر بگیرد که با این عرایضى که بنده کردم بداند چگونه باید استفاده کنند با این وضعیت آب از دهنه رودخانه تا به بعضى از این دهات میرسد پنج فرسخ فاصله است. بعضى جاها چهار فرسخ است تا کویرآباد پنج فرسخ است. پونیک چهار فرسخ است. تابستان با این هواى گرم ملاحظه کنید آب بنا شود از این مجرى و با این مسافت به این دهات بیاید چه پیش میآید؟!

رئیس کل صناعت و فلاحت ـ آقا فرمودند که غالب این دهات طورى است که از آب رودخانه استفاده میکند و ممکن نیست در این دهات چغندر بکارند. البته ما این قسمتها را در نظر گرفتهایم فرستادهایم و دیدهاند دهاتى را که براى کارخانه لازم بوده انتخاب کردهایم باز هم دهاتى در ورامین خالصه بود که ممکن بود ما اجاره کنیم ولى دهاتى که اطراف کارخانه واقع است طرف احتیاج ما است. و ما اینها را انتخاب کردیم خیلى از این دهات است که قنات دارد و مخروبه شده است بعضیها آبشان کم است البته ما وقتی که خواستیم چغندر بکاریم سعى خواهیم کرد که تمام این قنوات را آباد کنیم اگر آباد نکنیم نمیتوانیم استفاده کنیم. (یکى از نمایندگان ـ اغلبش قنات ندارد) خوب حضرتعالى حالا میفرمایید ولى بنده هم تحقیقاتى کردهام ممکن است دو سه ده آب رودخانه باشد ولى ما باید قنوات را اصلاح کنیم و زراعت چغندر بکنیم. آنجا هم که آب رودخانه است اشکالى ندارد و ما در نظر گرفتهایم که دهاتى که قابل زراعت چغندر باشد اجاره کنیم و ازش استفاده کنیم البته اگر ضرر داشت این کار را نمیکردیم که بیخود براى خودمان یک زحمتى تولید کنیم و ضرر بدهیم بنده قول میدهم به حضرتعالى که سعى کنیم قنوات را آباد کنیم و هر کدام که آب رودخانه است به اندازه که لازم است برسانیم و با آن زراعت چغندر بکنیم اما این که فرمودید سیصد هزار خروار چغندر لازم است و این را خوب است خود زارعین زارعت کنند البته این مانعى نخواهد دشات خیال نفرمایید که همیشه همین میزانی که امروز در نظر است (سیصد هزار خروار) خواهد بود امیدواریم بتوان کارخانهجات را توسعه بدهیم که هر کدام سیصد هزار خروار پانصد هزار خروار مصرف داشته باشد حالا هم از این میزان اگر مردم بیشتر زراعت چغندر بکنند و بیاورند به کارخانه تحویل بدهند ما احتیاج خواهیم داشت و براى این که مردم تشویق شوند تحویل میگیرم و براى ما قیمت قند

+++

خیلى هم ارزانتر تمام میشود و این قسمت هم در نظر است که در آتیه همین قدر که دیدیم میزان مصرف حالیه این کارخانهجات تأمین شد البته توسعه داده میشود و خرج توسعهاش هم خیلى کم است و چیز زیادى نخواهد شد و ممکن است با خرج کمى توسعه بدهیم و دو برابر چغندر مصرف کنیم و قیمت قند هم خیلى کمتر از آنچه که براى مملکت تمام می‌شود تمام خواهد شد قسمتى را که فرمودند عمله میگیرند و مزدور میگیرند بنده خیال میکنم این قسمت هم براى اداره صناعت آسانتر باشد براى این که اگر یک زارعى یک عمله بگیرد با یک جفت گاو و فرض بفرمایید با گاوآهن معمولى بخواهد این کار را بکند ما ممکن است با یک تراکتور ماشینهایی که به کار میاندازیم این کار را بکنیم و با این احتیاجى که به عمله در تمام قسمتها هست ما هم صرفهجویى کردهایم و هم تهیه محصول براى ما آسانتر شده و کم خرجتر خواهد بود پس این نظر هم به واسطه خریدارى تراکتور و ماشینهایی که براى کندن چغندر و وجین است تأمین شده و در این قسمتها هم یک صرفهجویى میشود هم در عده عمله و هم در ازدیاد محصول و البته امیدواریم بتوانیم از این دهاتی که دولت اجاره میدهد به اداره صنایع استفاده کنیم و این که آقا فرمودند و آقاى مؤید احمدى هم قبلاً فرموده بودند و بنده فراموش کردم جواب عرض کنم در قسمت ساوجبلاغ عرض میکنم البته در مدت یک سال نمیشود گفت که یک کار خوب شده و یا بد مخصوصاً در قسمت زارعت که مدتى طولانى لازم است و هر کدام از آقایان که مالک باشند میدانند که اگر یک درختى را بکارند تا موقعی که استفاده بدهد خیلى طول میکشد همه آن سنوات را بایدخرج کند تا ازش استفاده ببرد اگر یک کسى بخواهد استفاده ببرد از زراعت باید اول زمینش را به عمل آورد یک زمینى هست که عیب دارد و احتیاج دارد که اصلاً در مدت یک سال دو سال هیچ نکارند و استفاده نکنند بنابراین دو زراعت نمیشود گفت که در سال اول و دوم چه شده معذلک در قسمت دهات هم ییلاقى تهیه شده و به عرض آقایان میرسد یک قسمت هم راجعبه چمن کمالآباد است که همیشه آقایان ازش شکایت داشتهاند یک قسمتش اصلاح شد و زهکشى کردهاند و مقدار زیادى آب تهیه کردهاند براى دهات مردآباد و غیره که همیشه مجبور بودهاند آب از رودخانه بگیرند و زراعت کنند پس کارهاى فلاحتى تدریجى است مخصوصاً در قسمت دهاتی که براى کارخانه اجاره میکنیم باید طورى باشد که صبر کنیم و نمیشود یک مرتبه پول زیادى خرج کرد و بدون استفاده باشد.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

طهرانى ـ بنده مخالفم کافى نیست.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده ـ بنده معتقد هستم مذاکراتی که در این موضوع شده و تذکراتى که در این موضوع از طرف بعضى از نمایندگان میشود از لحاظ تأثیر همین مذاکرات و مقدرات همین کارخانه و موفقیت دولت در انجام امر اهیمت دارد بنده خودم یک تذکراتى دارم و لازم است عرض کنم به این جهت بنده عقیدهام این است اجازه داده شود بنده نظر به این که دارم به عرض برسد. (بفرمایید) به نظر بنده در مملکت ما که به تمام معنى ترقى کردهایم.

افسر ـ بفرمایید اینجا که بشنویم.

شریعت‌زاده ـ (در پشت کرسى خطابه) بنده معتقد هستم و البته ما این عقیده را داریم و همه همکاران ما این عقیده را دارند که در نتیجه جنبشهایی که در مملکت ما ایجاد شده داریم به طرف ترقى میرویم از لوازم اصلى چنین وضعیتى این است که هر کس اشتغال به هر کارى دارد وزیر است وکیل است رئیس اداره است هر کس هست نباید یک جمود و تعصبى در قضایا داشته باشد یعنى اگر در نتیجه استدلال تشخیص شد که اشتباه کرده فورى تصدیق و اصلاح کنند به عقیده بنده در این لایحه یک اشتباهاتى شده و دولت باید تصدیق کند که لازم است این اشتباهات اصلاح شود قسمتى از این راجعبه ماهیت مطلب است و قسمت ثانى راجعبه فرم است

+++

یعنى دولت وقتی که یک لایحه پیشبینى میکند باید تشخیص بدهد که عناصر اصلى قانونى در آن لایحه وجود داشته باشد الان همین جا یک معامله پیشنهاد میشود با یک کارخانه بنده میخواهم از دولت سئوال کنم که این کارخانه شخصیت حقوقیتش چیست اگر شرکت اساسنامهاش کو اگر مؤسسه خاصى است که به موجب قانون یک استقلالى دارد یعنى قانون به او شخصیت حقوقى داده کجا است یک طرف قانونى براى تجویز این معامله در این لایحه پیشنهاد نشده است بنابراین بنده معتقدم که بدواً باید دید که چه مؤسسه صلاحیت دارد که طرف این معامله قانونى واقع شود اگر این مؤسسه اداره صناعتى است که این کارخانه در تحت نظر اوست به او باید واگذار شود (صحیح است) اگر اداره فلاحت است که به او. بنده نمیدانم چه ادارهای است ولى در هر صورت بنده به این مسئله اهمیت میدهم و قطع دارم تدقیق در تنظیم این لایحه نشده و چیز واضح است و نباید اعضاء دولت این را امضا کنند حالا خوشوقت هستم که آقاى رئیس کل صناعت مواقت کردهاند که این اصلاح بشود این طور شنیدم نمیدانم صحیح است یا نه قسمت دیگر یک مسئله اساسى که به نظر من اهمیت دارد این است که اصلاً بایستى از لحاظ آن دلایلى که دیگران تعقیب کردهاند و موفق به اصلاح شدهاند یعنى ممالک دیگر ما استدلال کنیم یک کارخانه که کارش صنعت قندسازى است اصلاً اختلاط این صنعت با کار دیگرى که لوازم دیگرى دارد که اسمش فلاحت است چیست یعنى اختلاط از لحاظ قواعد و اصول کار و شکل که در جاهاى دیگر هست این صحیح است یا نه بنده شخصاً با این ترتیب مخالفم و میگویم که امر دایر است بین دو مطلب یا این که زارعین خصوصى این صلاحیت را دارند که با مختصر کمک علمى مایحتاج را تأمین کنند یا ندارند اگر هم ندارند مقتضى است که دولت مزارعى را آباد کند و مایحتاج این مؤسسه صنعتى را فراهم آورد در هر یک از این دو صورت دخالت مؤسسه صنعتى و اختلاط وظایف او در دو امر متضاد به نظر بنده صحیح نیست بنده میگویم خود اداره فلاحت باید وسایل استفاده از این اراضى را تأمین کند و چغندر هم حاضر کند و به کارخانه بفروشد دلیل ندارد که کارخانه خودش این کارها را بکند یکى دیگر راجعبه مصلحت دیگرى است به نظر بنده زارعین این مملکت کسانى هستند که مولد واقعى ثروت هستند به آنها باید کمک شود که با وسایل علمى بتوانند از اراضى استفاده کنند در این صورت بنده اصلاً معتقد هستم که براى تقویت این عناصر اگر دولت نظرى دارد براى تحصیل مقدار کافى چغندر بایستى دولت همین اراضى ورامین را مالکین را تقویت کند با ترتیب مختصرى راجعبه تخم و عمل آوردن اراضى در هر جا که اراضى مستعدى دارند بکارند و به دولت بفروشند این را بنده بهتر صلاح میدانم براى این که هر مملکتى مکلف است که عوامل تولید ثروت را تقویت کند و هیچ وقت دولت نمیتواند کارهایى را که افراد جامعه اگر بکنند برایشان فایده دارد و نافع است دولت بکند و منافع از آنها بردارد به نظر بنده که اطلاعات زیادى ندارم اعتراضات آقاى محیط راجعبه موضوع اینجاهایی که آب قنات ندارد و در محیط ورامین واقع است و در تحت تأثیر آب و هوا کاشتن چغندر ممکن نیست و منتهى به نتیجه نمیشود وارد است و این حرف خیلى صحیحى است و از مواردى که میخواستم تذکر بدهم که باید رعایت بشود همین مطلبى است که نه فقط استدلال لازم ندارد بلکه یک امر بدیهى است و آن این که صیفى چهار به چهار آب میخواهد وضعیات رودخانه ورامین را در تابستان و در آن روزهایی که شدت گرما است و این زراعت چغندر آب میخواهد میدانید اما این که آقاى رئیس صناعت میفرمایند که ما در نظر داریم قنات اینجا را آباد کنیم بنده خیال میکنم هیچ دلیلى ندارد یک‏ کارخانه اول شروع کند به آبادى قنات براى این که پس از هشت سال ده سال دیگر چغندر به دست بیاورد در صورتی که ممکن است به آن اراضى آید و به آن اراضى که قنات دارد گفته شود شما زراعت کنید. دیگر عرضى ندارم.

+++

رئیس صناعت و فلاحت ـ فرمایشات آقاى شریعتزاده را به چند قسمت تقسیم میکنیم اولاً سئوال آقا یکى این است که ببینیم بایستى کار چغندرکارى را با قسمت تهیه قند در اینجا با هم مخلوط کرد یا این که اینها دو مؤسسه مستقلى باشد یا یک شق دیگرش این است که اصلاً خود کارخانه چرا مداخله در عمل کاشتن چغندر میکند بنده اتفاقاً در آلمان در ماکدبورک که یکى از شهرهاى عمده آلمان است و آنجا چند کارخانهجات بزرگ قندسازى دارد رفتم یک کارخانه در آنجا هشت هزار هکتار که تقریباً در حدود پنج شش هزار خروار زمین است داشت یعنى زمین تعلق داشت به خود کارخانه که تمام زراعت چغندر آن جا را تهیه میکرد و تمام بذر را تهیه میکرد چه به کارخانه میداد چه به سایر ممالک میداد پس این یک شرکتى بود شرکت قندسازى ماکدبورک فرض بفرمایید این داراى یک کارخانه بود که قند درست میکرد و پهلویش چند هزار هکتار زمین بود که در آنجا زارعت میکرد و در همان قسمت هم تهیه بذر کرده و رفع احتیاج خودشان را میکردند و همین طور رفع احتیاجات سایر ممالک دنیا را هم میکرده حالا خیلى از نظایر براى آقا میتوانم عرض کنم ما مبتکر این کار نیستیم ما آن کاری که در سایر ممالک دنیا کردهاند و در این قسمتها هم مشهورند تعقیب میکنیم و پیش میرویم هر کارخانه باید سعى کند که احتیاجات خودش را رفع کند و اگر توانست مواد اولیهاش را هم تهیه کند این که ملاحظه میفرمایید در امریکا جنس خیلى ارزان تمام میشود براى این است که مواد اولیهاش را خودش تهیه میکند فرض بفرمایید فرد یا فلان کارخانه سعى میکند که مواد اولیهاش را تهیه کند تا بتواند محصولش را ارزان بفروشد بنابراین کارخانه قند ورامین یا کرج یا هر کارخانه که تأسیس بکنیم اگر در اطرافش یک دهاتى باشد که آن کارخانه مستقیماً بتواند عمل بکند البته بهتر خواهد بود این یک کار فلاحتى نیست کار صنعتى است که باید مقدار زیادى چغندر تهیه و قند به یک قیمت ارزانى تهیه و صرف شود بنابراین هر قدر شما بتوانید مقدار تهیه محصول را زیادتر کنید تهیه محصول را زیادتر کنید قیمت قندتان ارزانتر تمام میشود پس این قضیه به نظر بنده با شرحى که سابقاً عرض شده بود حضور آقا اشکالى ندارد یک کارخانه تأسیس میشود در ورامین دولت هم یک دهاتى در اطراف کارخانه دارد اجاره میدهد و این شرکت کارخانه مؤسسه کارخانه که جزو اداره صناعت است این کار را براى خودش میکند و یک بیلانى هم تهیه میکند ما یک حساب مخصوصى باز کردیم براى کارخانه ورامین از جمله کارهایى را که باید این کارخانه بکند چغندرکارى است حساب و بیلانش هم درآخر هر سال در میآید و معلوم میشود که فلان کارخانه چغندر کار کرده و طرز عملش چه طور بوده این که فرمودند به زارعین و مالکین تعلیم بدهیم این کار را میکنیم اگر نکنیم که چغندر تهیه نمیشود الان در کهریزک ما سه چهار نفر مفتش داریم که میرفتند و به مردم دستورات و تعلیمات میدادند اگر مرد که بیاید ببیند در یک جایى خود دولت عمل کرده اقدام کرده البته او هم همین کار را خواهد کرد هم تعلیم میدهیم و هم میآیند میبینند که این کار به چه ترتیب انجام میگیرد همین طور که آقا فرمودند الان در ورامین عمله و کارگر نیست با احتیاجاتى که شهر طهران و سایر قسمتها به ساختمان کارخانهجات و صنایع دارند عمله کم است چه طور میتوانند آن زارعی که الان در ورامین است آن کار را انجام بدهد ما ناچاریم تراکتور ببریم ماشین ببریم و این کار را انجام داده محصولى را که لازم داریم تهیه کنیم پس از این نظر هم براى ما مفید است که به آن زارعینى که آنجا هستند تعلیم بدهیم و آگاه بکنیم که چه طور زارعت کنند و هم این که مقدارى که لازم داریم براى کارخانه تهیه کنیم اما این که فرمودند که قنات را حالا کار کنیم هشت سال دیگر ازش استفاده میبریم خوب نبده خودم مالک هستم آقایانى هم که تشریف دارند خیلیشان مالک هستند این قناتى را که میفرمایید

+++

ما که تازه شروع نمیکنیم به احداثش و بالاخره اصلاً آن قناتى را که بخواهند احداث کنند آن هم هشت سال نمیشود و قناتى را که ما کار میکنیم در سه ماه چهار ماه اصلاً لاروبش ممکن است بکنند پاکش کنند و براى بهار آن مقدارى را که لازم داریم ازش استفاده کنیم و الّا الان اگر بنا باشد ما در ملک خودمان یک خرجى را بکنیم و هشت سال بعد ازش استفاده کنیم این امکان ندارد همچون سرمایه هم نداریم هیچ مالک و زارعى ندارد کارخانه هم همچون پولى نخواهد داشت یقین است هر مبلغى که ما امروز خرج میکنیم باید سعى کنیم که در اول بهار یا سال آتیه حتماً این قنوات آباد شود و ازش استفاده کنیم و اما در آن قسمتى که راجعبه کارخانه و اداره صناعت فرمودند این اصلاح را در موقعی که وارد مواد میشویم هر طورى که آقایان صلاح میدانند پیشنهاد بفرمایند ممکن است نوشته شود به اسم اداره صنایع براى کارخانه قند این اشکال آقا هم گمان میکنم از این حیث رفع شود.

مخبر ـ این طور اصلاح بفرمایید بعد از کلمه مزایده نوشته شود به اداره صناعت براى کارخانه قندسازى.

رئیس ـ نظر دولت هم همین است؟

رئیس اداره کل صناعت ـ بلى.

رئیس ـ آقایانی که با این لایحه با اصلاحى که اظهار شد موافقت دارند ورقه سفید خواهندداد.

(اخذ آرا به عمل آمده هشتاد و دو ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 97 نفر به اکثریت 82 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان-آقایان: دکتر سنگ. روحی. رهبری. سهراب خان سگینیان. حسینعلی میرزا دولتشاهی. دادور. شریفی. جرجانی. مسعودی خراسانی. میرزا موسی خان مرآت. اسدی. دبستانی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. میرزا علیخان وکیلی. دکتر سمیعی. بیات. جمشیدی. فرشی. منصف. مؤید قوامی. پناهی. ثقة‌الاسلامی. ملک‌مدنی. میرزایی. دکتر شیخ اسعد. بختیار. ملک‌زاده آملی. معتصم سنگ. امامی. بهبهانی. اعتبار. لاریجانی. لیقوانی. دکتر بهرامی. مولوی. محسن خان قراگوزلو. ارکانی. معدل. میرزا یانس. طالشخان. صفاری. حاج محمدرضا بهبهانی. افسر. علوی سبزواری. نوبخت. بنکدار. مسعود ثابتی. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. آقا رضا مهدوی. پورسرتیپ. فهیمی. دکتر قزل ایاغ. دهستانی. اورنگ. سید کاظم یزدی. خواجوی . شاهرودی. مخبر فرهمند. میرزا محمد خان وکیل. محسن آقا مهدوی. شریعت‌زاده. ناصری. امیرابراهیمی. مؤید احمدی. کاشف. دکتر ملک‌زاده. حاج میرزا حسین خان فاطمی. دکتر احتشام. کازرونیان. شیرازی. همراز. نواب یزدی. کازرونی. دکتر لقمان. حاج غلامحسین ملک. کمالی. نمازی. فزونی. دربانی. آقا سید محمدتقی طبا

4- تصویب خبر کمیسیون بودجه راجعبه اصلاح بودجه سال 1312 صحیه‏

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجعبه لایحه اصلاح بودجه صحیه کل مملکتى قرائت میشود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود لایحه نمره 204450 وزارت داخله راجعبه اصلاح بودجه سال 1312 صحیه کل مملکتى را با حضور آقاى وزیر داخله مطرح و تحت شور و مطالعه قرار داده با توضیحات مفصلى که آقاى وزیر بیان نمودند و صورت جزء کسورات و اضافات قرائت گردید کمیسیون بودجه با اصلاحات پیشنهادى موافقت و اینک عین ماده پیشنهادى را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى پیشنهاد مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى قرائت میشود:

بودجه سال 1312 صحیه کل به طریق ذیل اصلاح میشود:

کسر میشود:

از ماده 1 قسمت اول فصل اول مرکز حقوق مأمورین فوق رتبه و مستخدمین رسمى 58750 ریال.

از ماده 2 قسمت اول (فصل اول مرکز) حقوق مستخدمین کنتراتى 28600 ریال.

از ماده 23 فصل دوم اغذیه مریضخانههاى مرکز 26650 ریال.

از ماده 1 قسمت دوم فصل اول ولایات حقوق مأمورین فوق رتبه و مستخدمین رسمى 53750 ریال.

+++

از ماده 2 قسمت دوم فصل اول ولایات حقوق مستخدمین کنتراتى 175050 ریال.

از ماده 17 قسمت دوم فصل دوم ولایات خرج سفر و فوقالعاده اعاشه و انتقال 17400 ریال.

از ماده 23 فصل دوم ولایات اغذیه مریضخانهها 9000.

از ماده 28 قسمت دوم فصل دوم ولایات مصارف ادارى پستهاى صحى 21500 ریال.

از ماده 23 قسمت دوم فصل سوم ولایات اعتبار مخارج فوقالعاده قرانطینهها در موقع اپیدمى 30000 ریال.

از ماده 4 فقره دوم مخرج غیر ثابت اعتبار ساختمان مریضخانه طهران 130550 ریال.

از ماده 14 فقره دوم مخارج غیر ثابت اعتبار جهت تأسیس لابراتوار ادویه تقلبى 50000 ریال.

----------------------------

جمع 601250 ریال.

اضافه میشود:

به ماده 2 قسمت دوم فصل اول ولایات حقوق مستخدمین کنتراتى و دون‌رتبه 238950 ریال.

به ماده 17 قسمت دوم فصل اول ولاایت خرج سفر و فوقالعاده اعاشه و انتقال 80000 ریال.

به ماده 22 قسمت دوم فصل اول ولایات خرید دوا و لوازم پانسمان 80000 ریال.

مصارف مریضخانه موقتى در طهران صد تختخوابى از حیث حقوق و غیره 202300 ریال.

----------------------------

جمع 601250 ریال.

تبصره ـ وزارت داخله مجاز است صرفهجوییهاى تا آخر سال 1312 مواد فوق را که اضافه شده به مصرف تکمیل مریضخانه صد تختخوابى و خرید زمین براى تأسیس مریضخانه برساند.

رئیس ـ آقاى مخبر در اصلاح ماده نظرى داشتید.

مخبر ـ دو اصلاح مختصر در این قسمت. میخواستم عرض کنم یکى این که در اول لایحه نوشته شود ماده واحده. آن جا که نوشته شده (بودجه سال 1312 به این طریق اصلاح میشود) قبل از آن نوشته شود (ماده واحده) که فرمول قانونى باشد و در آخر این عبارت اضافه شود: که این قانون پس از تصویب از دهم آبان اجرا و وزارت داخله مجاز است حقوق مستخدمین صحیه را که تا آن تاریخ مشغول خدمتاند از اعتبارات مربوطه کمافىالسابق بپرازد.

وزیر داخله ـ بنده موافقم با این اصلاح.

رئیس ـ آقاى روحى (حاضر نبودند).

رئیس ـ آقاى مؤید احمد.

مؤید احمدى ـ عرض کنم که بنده فقط راجعبه صحیه ولایات میخواستم تذکرى عرض کنم تا به حال یک رؤساى صحیه در شهرها میرفتند و گاهى که مردم مریض میشدند به آنها رجوع میکردند عجالتاً آنها برداشته میشوند و در اینجا نوشته اطباى بلدیه این کارها را میکنند اولاً اطباى بلدیه در بعضى جاها که بنده اطلاع دارم اطبائى که فعلاً در بلدیه هستند اینها طبیبى که فعلاً به درد صحیه و مردم بخورند نیستند به علت این که در وزارت داخله بنده پریروز بودم که بودجه بلدیه کرمان را مینوشتند دو نفر طبیب چهل تومانى طبیبى که چهل تومان میگیرد این البته طبیبى نیست که به درد مردم بخورد شاید آبلهکوب باشد و این جور کارها حالا صحیه است و یک اشخاصى هم رفتهاند ولایات و هستند از طرفى هم ملاحظه میکنید در طهران اطباء زیاد است از خارجه مىآیند اینجا تابلوهاى زیاد در خیابانها مىبینیم لیکن در ولایات طبیب نیست بنده چند روز قبل از این در شمیران که در واقع جزء محلات طهران است و در موقع تابستانى یک نفر طبیب صحیه دارد دکتر موسى خان که طبیب خوبى است لیکن این طبیب سیار است چند روز شهرستانک است و چند روز شمشک است و چند روز دهات دیگر شمیران است و مردمى که در دزآشوب و سایر نقاط شیمران مریض میشدند آن روزى که میرفتند میگفتند آقا شهرستانک است چاره هم ندارد به علت این که سیار است. یک عمله یک روز سرش سنگ خورده بود آوردند آنجا طبیب نبود و مرد. بالاخره حالا اینجا مینویسند که اطباى بلدیه در شهرها و طبیبهاى سیارى که به بلوکات میروند اینها مردم

+++

را معالجه کنند این هیچ فایده به حال مردم ندارد و بنده مخالف نیستم با این که مریضخانههاى خوب در طهران دایر و افتتاح شود و مردم را معالجه کنند لیکن مردم ولایات هم اهل این مملکتاند آنها هم مریض میشوند و جان دارند مخصوصاً در بعضى قسمتها امراض مزمنه هست مالاریا هست در طرف مازندران و جاهاى دیگر و بیشتر احتیاج به طبیب دارند به این که ما بگوییم اطباى بلدى با این بودجه کم بلدیههاى ولایات که ده هزار تومان و پنج هزار تومان و شش هزار تومان کل بودجهاش است و کار تنظیف و روشنایى دارد خیلى کارهاى دیگر دارد آن وقت اطباى بلدى هم آنها را معالجه کنند؟ در بعضى جاها هم هست که هیچ طبیب نیست پس از این جهت حالا که وزارت داخله در نظر گرفته این اصلاح را در بودجه بلدیه بکند بسیار خوب لکن یک فکرى هم براى مردم ولایات بکنند اینها هم طبیب لازم دارند دوا لازم دارند اینها هم بشر هستند آدم هستند محتاج میشوند به طبیب که اگر در شهرها اطباء خارجى و بعضى اطباء نباشند این مردم باید بمیرند از بىطبیبى در هر صورت بنده نمیدانم حالا که میگویید از بودجههاى بلدى بودجههاى بلدى تکافو میکند که یک طبیب قابلى مثلاً برود در کرمان و یزد و جاهاى دیگر طبابت بکند؟ بودجه بلدیه که همچون قوه ندارد آیا دولت طبیب مخصوصى براى بلدیه میفرستد؟ با یک حقوقى اضافه بر بودجه آنها بسیار خوب اسمش باشد طبیب بلدى طبیب صحى نباشد اما عمده سر حقوقش است اگر بخواهید از بودجه بلدیه شهرها داده شود تکافو نمیکند اگر بخواهید با چهل تومان حقوق طبیب مردم آنجا را معالجه کند هیچ طبیبى نمیرود پس باید یک مبالغى بر بودجههاى بلدیهها دولت بدهد یا اطبایى به اسم اطباى بلدى به شهرها بفرستد که بروند آنجا و مشغول معالجه شوند و الّا بىطبیب گذاردن به نظر بنده خوب نیست و از این جهت بنده با این لایحه مخالفم که فکرى براى ولایات نشده عجالتاً یک صحیههایى است منحل میشود بعد هم معلوم نیست تکلیفشان چه میشود و این چیز خوبى نیست.

مخبر ـ این ترتیب که براى اصلاح بودجه صحیه پیش آمد کرده بنده میتوانم عرض کنم که غالبش در نتیجه مذاکراتى بود که در خود مجلس میشد و در نظر دارم که خود آقاى مؤید احمدى چندى پیش به وجود اطباى صحى در ولایات اعتراض فرمودند که اینها مصرفى ندارند اصلاً موضوع صحیه چون یک کار فوقالعاده است که تمام مردم علاقه بهش دارند چون کار حیاتى است و بایست هم علاقه داشته باشند بیشتر از سایر چیزها نواقصش مورد شکایت میشود براى این که شخصى که مریض شد اگر چنانچه دسترس به طبیب و دوا نداشته باشد فوقالعاده ناراحت میشود چون تمام زندگانى را شخص براى حیاتش میخواهد وقتى که این در خطر میافتد معلوم است که فوقالعاده شاکى میشود ولى همین قدر و به همان اندازه که کار صحیه مهم است به همان اندازه هم تأمین وسایل صحى مشکل است زیرا که فرع مدارس زیاد و تحصیلات متمادى است و مدارسش پول زیادى میخواهد، تهیه دکتر عمر زیاد میخواهد که همه اینها به زودى دست نمیدهد براى مردم از این جهت شکایتى که از صحیه هست سالهاى زیادى باقى خواهد بود و ممکن نمیشود که موجب رضایت عامه شود و مملکت ایران که یک مملکت عریض و طویلى هست و غیر از یک نقاط آبادى که قراء و قصبات و شهرها متصل به هم است در جاهاى دیگر شهرها و قصبات فرسخها با هم فاصله دارد و تمام اینها محتاج به طبیب است. بودجه صحیهها حالا که زیاد شده است و یک میلیون و کسرى است آن هم قسمت مهمش صرف قرانطینهها میشود که از لوازم است که بایستى امراض را حفظ کند از این که وارد مملکت نشود یک مبلغش هم صرف مریضخانهها میشود و در حقیقت نصف بودجهاش هم صرف صحیه ولایات میشود ما این مبلغ ناچیز را هر جورى مصرف کنیم طورى نمیشود که تأمین صحت اهالى را بکند و هر شکلى این را خرج کنیم ممکن نمیشود که آن منظور به طور کامل تأمین بشود زیرا که چندین میلیون پول میخواهد صحیه که صحت تمام اهالى را تأمین کنیم و چه قدر طبیب میخواهد که اینجا مباشرت کنند مراقبت کنند در حالت مزاجى مردم از این جهت با این مقدماتى که

+++

عرض کردم از چندى به این طرف عدم رضایت از طرز عملیات صحیه همه جا ورد زبانها بود و از مقامات عالیه هم گاهى تذکر داده میشد براى اصلاح در خود مجلس چندین دفعه به بودجه صحیه حمله شد به وضعیت آن همین طور و همان طورى که عرض کردم خود آقاى مؤید احمدى مخصوصاً به این که اطباى صحى در ولایات هیچ کار نمیکنند اعتراض میکردند بالاخره وزارت داخله و صحیه در حدود مقدرات به نظر خودش این اصلاحى را که حالا به مجلس تقدیم کرده رسیده به نظر خودش این طور فکر کرده است که این مبلغى که هست طرزى خرج شود که نسبتاً ازش بیشتر استفاده شود البته این همان طورى که عرض کردم طورى نیست که صحت اهالى را تأمین کند ولى نظر وزارت داخله این است و اگر از تفریط به عقیده خودشان جلوگیرى شود و این مبلغ را به جاهاى مفیدترى خرج کنند بیشتر ازش استفاده میشود حالا در این بودجه یک صرفه‌جویی‌هایى بوده یک اعتباراتى بوده که مورد خرج پیدا نکرده تا به حال آنها را برداشتهاند یک قسمتهاى پرسنلى هم بوده است که آنها را زائد میدانسته است آنها را هم براى پنج ماه آخر سال حذف کردهاند اطباى صحى ولایات زائد از بودجه صحیه حقوق میگرفتند حقوقشان را حذف کردهاند و نظرشان این است که از بودجه بلدیه آنها برقرار شوند مقصود این است که در جزو این اصلاحى که کردهاند خواستهاند که از بودجه بلدیهها به صحیه یک کمکى بشود در ولایات گفتهاند بلدیه‌ها همان اطباء را نگاه بدارند حالا در بودجه بلدیه کرمان همان طبیب صحیه را از بودجه بلدیه حقوقش را خودتان تأمین کردید در جاهاى دیگر هم سعى میشود اطباى صحى که بودهاند باقى بمانند و از بودجه بلدیه حقوق بگیرند که این مبالغى که صرفهجویى میشود پنجاه و چند طبیب علاوه استخدام شود با دوا و آن را در تمام شهرها مخصوصاً جاهایى که بیشتر احتیاج به طبیب دارند در قراء و قصبات این اطباء را با خرج سفر مأمور کنند که سیارى کنند در قراء و قصبات و بازدیدى کنند از مرضى چند سال پیش هم این سیارى بود خوب عمل نشد و نتیجه خوبى گرفته نشد حالا مراقبت بیشترى میشود با خرج سفر زیادترى که بیشتر استفاده بشود مقصود این است که آن اطبائى که بودند آنها را حفظ خواهند کرد. چند طبیب هم اضافه میکنند و اگر از بودجه صحیه کرمان صد تومان صد و بیست‏ تومان برداشتند دو تا طبیب اضافه کنند براى اطراف و در مرکز هم به واسطه این که مریضخانههایى که موجود هست گنجایش مرضائى که طرف مراجعه هستند ندارد یک مریضخانه صد تختخوابى موقتاً درست میکنند که میتواند رفع حاجت مرضى را بکند تا به تدریج یک مریضخانه مهمترى چهارصد تختخوابى درست بشود یک نکته هست که اینجا میخواستم عرض کنم چون آقاى وزیر داخله تشریف دارند و در حقیقت مقدمه اصلاح صحیه و از ضروریات است و آن این است که تا از هر کارى یک تشویقى نشود آن کار ترقى نمیکند قسمت طبابت حالا میگویند طبیب خوب نداریم صحیح هم هست به قدر کافى نیست محدود است زیرا فن طبابت فن مشکلى است و آنهایى که میخواهند تحصیل کنند سالها باید زحمت بکشند هیجده سال متوالیاً درس بخوانند چند سال هم عمل کنند یا در خارجه بروند تکمیل کنند حالا اینها بعد از پانزده سال طبیب بشوند به چه عشقى بیایند این کار را بکنند بایستى در مقابل این زحماتى که کشیدهاند و معلوماتى که دارند یک تشویقى ازشان بشود متأسفانه از چندى قبل هیئت دولت تصمیم گرفتهاند که اشل حقوق اطباء منتهاش تا نود تومان باشد یا اگر از خارجه آمده تا صد و بیست تومان او این موضوع امید این که صحیه را اصلاح کند یا مملکت را داراى طبیب کند از بین میبرد براى این که اگر ملاحظه بفرمایید در بودجهها ماشیننویسهایى که با دست کار میکنند اینها تا شصت تومان حقوق میگیرند شوفرها تا شصت هفتاد تومان حقوق میگیرند آن وقت یک دکترى میخواهد برود زحمت بکشد آن وقت بیاید در این حدود حقوق بگیرد این شایسته نیست و در اداره صحیه کسى حاضر نمیشود مگر یک اشخاص بىسواد نالایق به اسم طبیب بیایند. منظور

+++

بنده این بود که به عرض هیئت دولت برسانید این را که یک اصلاحى میخواهد و اصلاح اساسى همان تشویق است.

جمعى از نمایندگان ـ کافى است مذاکرات.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى یک توضیحى دارند.

مؤید احمدى ـ آقاى دکتر طاهرى همچون فرمودند مثل این که بنده مخالف بودم با اطباء ولایات و حالا امروز موافقت کردم بنده امروز تغییر عقیده ندادم به صورتمجلس صحیه مرکز مخالف بودم یعنى میگفتم این صحیه نیست که شغلش این باشد که طبیب به ولایات بفرستد همین عبارت را گفتم که وظایف صحیه این است که ببیند چه امراضى زیاد است آنها را رفع کند حتى مخصوصاً تذکر دادم که آن وقتى که آقاى احیاءالسلطنه رئیس صحیه بودند آن شکلى که عمل کردند آن معناى صحیه بود لیکن بعد از ایشان شد یک اداره که طبیب این طرف و آن طرف میفرستند بنده با صحیه آن جورى مخالف بودم نه با اطباى ولایات.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

دکتر ملکزاده ـ بنده با کفایت مذاکرات مخالف هست.

رئیس ـ باید ادله که مذاکرات کافى نیست بفرمایید.

دکتر ملکزاده ـ بنده آنچه استنباط کردم آقایان نمایندگان همیشه نسبت به صحیه عمومى فوقالعاده علاقهمند هستند و حالا که لایحه راجعبه صحیه مملکت پیش آمده است اگر اجازه میفرمایید بنده عرایضى دارم راجعبه صحیه خیلى مختصر عرض کنم.

عدهای از نمایندگان ـ بفرمایید.

رئیس ـ تأمل بفرمایید رأى بگیریم آقایانی که مذاکرات را کافى میدانند قیام فرمایند (عده قلیلى قیام نمودند).

رئیس ـ معلوم میشود کافى نیست.

دکتر ملکزاده ـ خیلى جاى تشکر است که اصلاحات صحى مورد توجه دولت واقع شده است و مخصوصاً وزارت داخله اول موضوعى را که مورد توجه و اقدام قرار دادهاند اصلاحات صحى مملکت است به عقیده بنده و همه آقایان که همیشه معتقد بودند هر قدر به این موضوع بیشتر اهمیت داده شود به جاست به واسطه این که امروز ثابت شده است که از هر نقطهنظر اقتصادیات، سیاسیات، اجتماعیات بالاخره موفقیت یک ملت در صورتى است که یک اهالى سالم و صحیحالمزاجى داشته باشد این اصلاحاتى که شده است در این لایحه به عقیده بنده خیلى خوب است و یک عده اطباء سیار صحى براى ولایات تهیه میشود و تأسیس مریضخانههایى هم براى مرکز که فوقالعاده احتیاج داریم میشود و علت احتیاج هم این است که اغلب حالا از نظر وسائط نقلیه که هست و شوسه شدن راهها مرضاى سختى که در ولایات و جاهاى دوردست هستند اینها هم به مرکز مراجعه میکنند و استفاده میکنند و البته بیشتر محتاج به وسایل صحى هستیم اما آن چیزى که بنده میخواستم عرض کنم و از موقع استفاده کنم این است که عموماً اگر سعى کنیم علل و موجبات امراض را رفع کنیم این به عقیده بنده مفیدتر و عملیتر و اساسىتر است و امروز هم تمام دنیا متوجه به این موضوع هستند که سعى کنند اشخاص مریض نشوند مثلاً عوض این که بنشینند و افراد مبتلاى به آبله را معالجه کنند و قوانینى وضع کردهاند که آبلهکوبى اجبارى در تمام مملکت معمول شود و در مملکت ما هم امروز اگر چه اجبارى نیست ولیکن اقداماتى میشود و از این راه جلوگیرى از تلفات میشود دو چیز است که موجب و مؤسس بسیارى از امراض مسریه و مهلکه این ممکت است یکى مسئله آب است که همه آقایان میدانند مکرر در اینجا گفته شده و در جراید نوشته شده است و به عقیده بنده هر اقدام صحى تا یک فکرى براى آب نشود اثر فوقالعاده زیادى نخواهد داشت و دوم حقیقتاً مسئله مالاریاست که او هم باید کاملاً مورد توجه دولت واقع شود و مخصوصاً بنده در اینجا

+++

یادداشت کرده بودم که الان در این فصل مرض مالاریا زیاد است اغلب عملهجات و کارگرها مبتلا به مالاریا هستند قیمت دوا مخصوصاً گنه گنه خیلى زیاد است و یک کارگرى که کار میکند براى یک کپسول گنه گنه امروز باید ده شاهى بدهد. بنده وقتى پیشنهاد کردم یکى دو سه قلم دوا فوقالعاده محل احتیاج عامه و فقراست خوب است دولت این را اختصاص به خودش بدهد خودش وارد کند و بفروشد به مردم در محلهاى مخصوصى تا این چند قلم دوا از قبیل گنه گنه و سالسیلات و نئوسالوارسان و این دواهایى که فوقالعاده طرف احتیاج عموم است به قیمت ارزانترى و به مقدار بیشترى در اختیار مردم و احتیاج عامه گذاشته شود مخصوصاً خواهش میکنم از آقاى وزیر داخله که این موضوع را مورد توجه قرار بدهند به جهت این که پس از آن که ایشان صدها یا هزارها طبیب براى مملکت تهیه کردند تازه وقتى که دوا نباشد یا اگر باشد و مردم استطاعت خریدن دوا نداشته باشند تازه وجود این اطبا به عقیده بنده چندان نافع و مؤثر نخواهد بود اگر چه در بودجه فعلى گویا در حدود هشت هزار تومان براى خرید گنه گنه و دوا تخصیص داده شده است و این البته یک اقدامى است که تا یک اندازه مؤثر واقع میشود ولى با کمال تأسف با حسابى که به طور دقت شده است اگر تمام بودجه صحیه مملکتى را فقط براى ایران گنه گنه بخرند تازه کافى است که بتواند احتیاج مردم ملمکت را از حیث گنه گنه رفع کند بنابراین هشت هزار تومان و اینها آن قدرها مؤثر نخواهد بود اما در این موقع که اطباى بعضى از نقاط را حذف کردهاند بنده میخواستم توجه دولت و وزارت داخله را جلب کنم براى این که تأمین این نقصان بشود و کمکى به مرضى و به ولایات بشود این است که این اقدام و عجله بفرمایند در خصوص اجراى قانونى که راجعبه اطباء خارجى چندى قبل از مجلس شوراى ملى گذشت و البته از نظرشان گذشته است و اگر این قانون اجرا بشود طبعاً عده زیادى از اطباى خارجى که فعلاً احتیاج نیستند و در ولایات بزرگ هستند اینها طبعاً به شهرهاى کوچک خواهند رفت و از این حیث نظر آقاى مؤید احمدى و سایر آقایان نمایندگان تأمین میشود واقعاً هم در بعضى از ولایات طبیب نداریم و لازم است.

وزیر داخله ـ خیلى متشکرم از بیاناتى که آقاى دکتر ملکزاده تذکر دادند البته این نکات منظور نظر دولت بوده است در جلساتى که براى اصلاح امور صحیه شده است این موضوع دوا به خصوص مورد مذاکره و مطرح بوده است و یک لایحه تهیه شده است براى انحصار گنه گنه و بعضى ادویه دیگر مخصوصاً گنه گنه فعلاً کیلوگرم در حدود نود و پنج یا صد تومان در طهران فروخته میشود دولت در نظر دارد که گنه گنه را صحیه انحصار به خودش بکند و به آن قیمتى که تمام میشود در دواخانهها در دسترس مردم بگذارند و یک نکته دیگر تذکر دادند که از نقطهنظر صحى فوقالعاده مهم است و آن موضوع حذف کردن علل امراض است در این موضوع هم غفلتى نشده است و این قسمتها که تذکر دادند در تحت رسدیگى و اقدام است که از اول سال آینده آن اندازه که ممکن است در مرکز و ولایات اقدام بشود به طور کلى اطمینان میدهم با توجهاتى که از مقامات عالیه و از طرف خود مردم و مجلس نسبت به موضوع صحیه هست وضعیت صحیه به خصوص یک وضعیت بهترى به خود خواهد گرفت.

عدهای از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ رأى میگیرم آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده 82 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 96 نفر به اکثریت 82 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: دکتر سمیعی. مؤید قوامی. حمزه‌تاش. میرزا موسی خان مرآت . مولوی. نواب یزدی. امیرابراهیمی. دکتر شیخ. اسدی. دهستانی. محیط. دکتر احتشام. جرجانی. مسعودی خراسانی. شریفی. حسنعلی خان دولتشاهی. دادور. میرزایی. سهرابخان ساگینیان. میرزا علی خان وکیلی. صفاری. پناهی. جمشیدی. دبیرسهرابی. دکتر سنگ. معتصم سنگ. اسعد عراقی. طهرانی. ملک‌مدنی. ایزدی. دشتی. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. ثقة‌الاسلامی. حاج محمدرضا بهبهانی. دکتر ضیاء. اورنگ. مجدضیایی. نوبخت. طالشخان. مسعود ثابتی. افسر. فتوحی. مقدم. لیقوانی. هزار جریبی. ناصری. فهیمی. بنکدار. بختیار. شاهرودی. امامی. منصف. لاریجانی. مژدهی. اسکندری. دکتر بهرامی. مصدق جهانشاهی. آقا رضا مهدوی. خواجوی. دکتر ملک‌زاده. بیات. رهبری. مخبر فرهمند. میرزا یانس. روحی. محسن آقا مهدوی. اعتبار. سید کاظم یزدی. شریعت‌زاده. علوی سبزواری. دبستانی. همراز. باستانی. شیرازی. کاشف. کازرونیان. مؤید احمدی. معدل. دربانی. فزونی. دکتر لقمان

+++

5- ختم جلسه و تعیین موقع و دستور جلسه بعد.

رئیس ـ اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه یازدهم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه مربوط به بلدیه (مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اجازه واگذارى قراء خالصه ورامین به عنوان اجاره به کارخانه قندسازى.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه میدهد قراء خالصه بلوک ورامین را که اسامى آنها ذیلاً ذکر میشود: رین باجک، امرآباد، احمدآباد، (چهاردانگ)، موسىآباد (سه دانگ)، خیرآباد، پوئینگ، صالحآباد، یوسفآباد، شمسآباد، کویرآباد، خالدآباد، شهرستان حسنآباد، ظهیرآباد، خورین، کتلان، کل عباس (یک دانگ و نیم) طوغان، خاوه، ایجدان براى مدت پانزده سال به طور اجاره بدون رعایت مزایده به کارخانه قندسازى ورامین واگذار نماید وزارت مالیه با موافقت اداره کل صناعت ترتیب تنظیم و مبادله اجارهنامه را با شرایط مقتضى خواهند داد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون اصلاح بودجه سال 1312 صحیه کل مملکتى

ماده واحده ـ بودجه سال 1312 صحیه کل به طریق ذیل اصلاح میشود:

کسر میشود:

از ماده 1 قسمت اول فصل اول مرکز حقوق مأمورین فوق رتبه و مستخدمین رسمى 58750 ریال.

از ماده 2 قسمت اول (فصل اول مرکز) حقوق مستخدمین کنتراتى 28600

از ماده 23 فصل دوم اغذیه مریضخانههاى مرکز 26650

از ماده 1 قسمت دوم فصل اول ولایات حقوق مأمورین فوق رتبه و مستخدمین رسمى 53750

از ماده 2 قسمت دوم فصل اول ولایات حقوق مستخدمین کنتراتى 175050

از ماده 17 قسمت دوم فصل دوم ولایات خرج سفر و فوقالعاده اعاشه و انتقال 17400

از ماده 23 فصل دوم ولایات اغذیه مریضخانهها 9000

از ماده 28 قسمت دوم فصل دوم ولایات مصارف ادارى پستهاى صحى 21500

از ماده 23 قسمت دوم فصل سوم ولایات اعتبار مخارج فوقالعاده قرانطینهها در موقع اپیدمى 30000

از ماده 4 فقره دوم مخرج غیر ثابت اعتبار ساختمان مریضخانه طهران 130550

از ماده 14 فقره دوم مخارج غیر ثابت اعتبار جهت تأسیس لابراتوار ادویه تقلبى 50000

--------------------

جمع 601250 اضافه میشود:

به ماده 2 قسمت دوم فصل اول ولایات حقوق مستخدمین کنتراتى و دون رتبه 238950 ریال.

به ماده 17 قسمت دوم فصل اول ولایات خرج سفر و فوقالعاده اعاشه و انتقال 80000

به ماده 22 قسمت دوم فصل اول ولایات خرید دوا و لوازم پانسمان 80000

مصارف مریضخانه موقتى در تهران صد تختخوابى از حیث حقوق و غیره 202300

-------------------

جمع 601250

تبصره ـ وزارت داخله مجاز است صرفهجوییهاى تا آخر سال 1312 مواد فوق را که اضافه شده به مصرف تکمیل مریضخانه صد تختخوابى و خرید زمین براى تأسیس مریضخانه برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293407!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)