کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه 42 صورت مشروح مجلس یکشنبه 26 بهمن 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- معرفی معاون و تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر پست و تلگراف

3- شور لایحه قانون تفریغ بودجه 1313 مجلس شورای ملی

4- تقدیم لایحه ترفیعات آرتش از طرف آقای رئیس‌الوزرا

5- بقیه شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه 1312 مجلس

6- شور دوم لایحه ترتیب تقاعد آرتش

7- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر عدلیه

8- بقیه شور دوم و تصویب لایحه ترتیب تقاعد آرتش

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه 42

صورت مشروح مجلس یکشنبه 26 بهمن 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- معرفی معاون و تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر پست و تلگراف

3- شور لایحه قانون تفریغ بودجه 1313 مجلس شورای ملی

4- تقدیم لایحه ترفیعات آرتش از طرف آقای رئیس‌الوزرا

5- بقیه شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه 1312 مجلس

6- شور دوم لایحه ترتیب تقاعد آرتش

7- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر عدلیه

8- بقیه شور دوم و تصویب لایحه ترتیب تقاعد آرتش

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 19 بهمن را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین‌ با‌اجازه- آقایان: مؤیدقوامی-احتشام‌زاده-عباس‌مسعودی-منصف-دکتر احتشام-ملک‌مدنی-مخبرفرهمند-مرآت اسفندیاری-ایزدی-مهدوی-نقابت-هدایت.

غایبین‌ بی‌اجازه- آقایان: قزوینی- علی وکیلی-عراقی-میرزایی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور- دکتر جوان

1- تصویب صورت ‌مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای نقابت

نقابت- بنده را جزو غایبین بی‌اجازه قلمداد کرده‌اند و حال آنکه اجازه خواسته بودم.

مؤیداحمدی (منشی)- با اجازه است همین‌طور هم قرائت شد.

رئیس- در صورت مجلس دیگر نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- معرفی معاون و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف- آقای محمد حکیمی معاون وزارت پست و تلگراف را ساحت مجلس مقدس شورای ملی معرفی می‌کنم (عده نمایندگان- صحیح است- مبارک است) و دو لایحه هم هست که از طرف وزارت مالیه تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

+++

3- شور لایحه قانون تفریغ بودجه 1313 مجلس شورای ملی

رئیس- لایحه تفریغ بودجه سال 1313 مجلس شورای ملی و خبر کمیسیون محاسبات مجلس مطرح است.

خبر کمیسیون

کمیسیون محاسبات در تاریخ 8 بهمن 1314 تشکیل و لایحه نمره 1172 اداره مباشرت را راجع به تفریغ بودجه سال 1313 مجلس شورای ملی تحت شور و مداقه قرار داده و پس از رسیدگی به دفاتر مربوطه و اقلام جزء و مدارک و اسناد خرج مثبته و توضیحات لازمه که از طرف اداره محاسبات داده شده عین لایحه پیشنهادی اداره مباشرت را تصدیق نموده و اینک خبر آن برای تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقای دیبا

دیبا- بنده خیلی خوش‌وقتم که لایحه تفریغ بودجه از طرف اداره مباشرت همه ساله مرتباً و منظماً تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و در مجلس تصویب می‌شود البته نسبت مخارج شخصی هم این قاعده معمول است اگر شخص ناظر خرجی داشته باشد و یک اعتبارات و پول‌هایی تحویل او بدهد باید بعد از یک سال یا یک ماه یک تفریغ بودجه آن ناظر برایش بفرستد که این اعتبار که به من دادی تا چه مبلغ صرف شد و چه مبلغ باقی ماند و خیلی آرزومندم که حقیقتاً بودجه‌های وزارتخانه‌ها هم به همین ترتیب به مجلس بیاید متأسفانه چند سال که نمی‌بینیم در صورتی که خیلی لازم است فقط تصویب اعتبارات فایده ندارد و باید تفریغ بودجه وزارتخانه‌ها همه ساله به مجلس بیاید این است که حقیقتاًَ از اداره مباشرت مخصوصاً از آقای ارباب تشکر می‌کنم که لایحه تفریغ بودجه را همه ساله مرتب و منظم به مجلس تقدیم می‌کنند بنده یک تذکری هم داشتم نظر به این که موقع تقدیم بودجه مجلس است سال گذشته هم عرض کردم که بودجه مجلس می‌بایستی نمونه وزارتخانه‌های دیگر باشد تا به حال آنچه نظرم می‌آید بودجه را یک طوری ترتیب می‌دهند که رتبه در آنجا معین نمی‌شود مثلاً در ارقام می‌نویسد منشی دو نفر حقوق‌شان این قدر انضباط دو نفر حقوق‌شان این قدر و معلوم نیست که رتبه این منشی‌ها و انضباط چند است و حقوق‌شان چند است این است که بنده معتقدم می‌بایستی معلوم باشد که اولاً در مجلس رتبه هشت چند نفر است رتبه هفت چند نفر است و همین‌طور رتبه یک و دو و سه و چهار این هم یک تذکری بود که عرض کردم چون حالا موقع تنظیم بودجه است برای سال بعد این را اداره مباشرت در نظر بگیرند که در واقع بودجه مجلس یک سرمشقی باشد برای سایر وزارتخانه‌ها و یکی دیگر اشکالی که بنده داشتم این بود که می‌نویسند در اینجا که: برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس به مصرف رسیده و خواهد رسید 734632 ریال و به عقیده بنده در موقع تفریغ بودجه نباید این طور ذکر کرد و باید نوشته شود که اعتباری که بوده است این قدر به مصرف رسیده و این قدرش باقی است که منتقل به سال بعد می‌شود یا صرفه‌جویی می‌شود یا عنوان دیگری پیدا می‌کند و اینکه می‌نویسد به مصرف رسیده و خواهد رسید چندان مناسب نیست و می‌خواستم این را آقای ارباب یک توضیحی بدهند که این عبارت که به مصرف رسیده یا خواهد رسید این تفریغ بودجه نیست.

رئیس- آقای ارباب

ارباب‌کیخسرو- اولاً از ابراز احساساتی که فرمودند متشکرم اما آنچه که فرمودند مربوط به خود مجلس است بالاخره مباشرین هم منتخب از خود مجلس هستند اگر انجام وظیفه می‌کنند آن هم انجام وظیفه نسبت به دستور و اوامری است که از طرف خود مجلس صادر می‌شود و در قسمت بودجه هم که فرمودند در همان موقع هم که تذکر دادند بنده عرض کردم در موقع تنظیم بودجه 1315 رتبه معین خواهد شد و حالا هم عرض می‌کنم منظور خواهد شد و موقعی هم که بودجه تقدیم مجلس می‌شود روی رتبه خواهد و قسمت اخیری هم که فرمودند البته در نظر دارند در 1309 در موقعی که قانون بودجه مجلس تصویب می‌شد در آنجا یک اعتبار پنج ساله داده شد به مباشرت مجلس که روی آن اعتبار تا پنج سال حاصل عواید خودش را ذخیره کند و به مصرف تکمیل مطبعه برساند در این صورت

+++

وقتی مباشرت مجلس (خواهد رسید) را نباید استعمال کنند که پنج سالش منقضی شده باشد و مجبور است که حاصل عایدات هر ساله را هر قدر مصرف رسیده است جزو مصرف رسیده محسوب کند و هر قدر مصرف نرسیده ذخیره داشته باشد برای انجام این مدت و انجام این مدت هم آخر 1314 است و البته در موقعی که از طرف مباشرت مجلس لایحه تفریغ بودجه 1314 تقدیم می‌شود آن وقتی است که به طور قطع تمام مصرف چهار ساله را معین خواهد کرد و حالا راه دیگری غیر از این ندارد.

رئیس- آقای روحی

روحی- عرض می‌کنم بنده می‌خواستم یک نوبت دیگر از زحمات و خدمات اداره مباشرت مخصوصاً آقای ارباب و توسعه کتابخانه و مطبعه مجلس تقدیر کرده باشم زیرا این خدمت می‌توان گفت یک خدمتی است که به علم و ادب شده است و حقیقتاً قابل تقدیر است زیرا که مطبعه مجلس حقیقتاً یک مؤسسه ملی است و کتاب‌های مهم و مطبوعات ملی و غیره را انجام می‌کند و کتابخانه هم در موقع خودش در دسترس غالب فضلا گذارده شده است که غالباً استفاده می‌کنند و این بسیار کار به موقعی است اینجا بنده چند فقره یادداشت داشتم و میل داشتم که برطبق آنها شخصاً آقای ارباب یک توضیحاتی بدهند چون شخصاً از ابتدا تا حال متصدی انجام این کار بوده‌اند اولاً می‌خواستم ببینم وضعیت مطبعه مجلس از حیث عواید رو به زیادی است یا خیر و چقدر نسبت به پیش جلو رفته است دوم این که می‌خواستم ببینم که چه اندازه سرمایه تا این تاریخ به مصرف مطبعه مجلس رسیده و تا چه اندازه حقیقتاً از حیث قیمت ارزش دارد بعداً می‌خواستم ببینم از اعتبار پنج ساله که خودشان قبلاً متذکر شدند چه مقدار مصرف شده و چه تهیه‌های اضافی برای توسعه مجلس شده است یا در نظر گرفته‌اند بعداً موضوع کتابخانه را چنانچه قبلاً عرض شد خواستم ببینم کتابخانه مجلس چه اندازه کتاب دارد و عده اشخاصی که مطالعه می‌کنند چند نفر هستند و چه وسایل تسهیلی برای اشخاص بی‌بضاعت فراهم شده است و یکی دیگر هم مسئله مجله مذاکرات مجلس است خواستم ببینم چرا عوایدش رو به نقصان گذاشته است و چرا مثل پیش آن عواید را ندارد و چرا آن بسط را ندارد و علت کمی و کاستی که درش ایجاد شده از چه راه بوده است می‌خواستم این را هم توضیح بفرمایند که آیا ممکن است نظری برای تأمین این منظور اعمال فرمایند.

رئیس- آقای ارباب

ارباب‌کیخسرو- چون سئوالاتی که آقای روحی فرمودند بنده در همه‌اش سلیقه نداشتم که جواب تمام را بتوانم قبلاً تکمیل کرده و عرض کرده باشم ولی تاحدی که ممکن است عرض می‌کنم. راجع به مطبعه مجلس که سؤال فرمودند از حیث سرمایه سرمایه که تا به حال از ابتدای تأسیس 1300 به مصرف رسیده است از حیث ساختمان‌ها و تهیه ماشین‌آلات و غیره یک میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و ششصد و نود و چهار ریال بوده است ترقی و تنزل عوایدش در سال اول عایدی خالصش پس از وسع خرج بوده است 25116 ریال همین‌جور که متدرجاً وسایل بیشتر فراهم آمده است سال 1313 عایدات خالصش بوده است 737117 ریال و امیدوار هستیم که برای امسال که 1314 است عایدات خالص آن را بین 800 و 900 هزار ریال بتوانیم حساب آن را جزء لایحه تفریغ بودجه در سال آینده تقدیم مجلس شورای ملی نماییم (صحیح است) از حیث اعتبار پنج ساله که سؤال فرمودند البته امسال که 1314 است قبل از انتهای سال نمی‌توان چیزی عرض کنم سال باید به آخر برسد و جمع و خرج بشود و دیده شود که عایدات خالص چقدر است اما در صورتی که حداقل عایدی خالص را در نظر بگیریم می‌توانیم تا آخر امسال را در نظر بگیریم عایدات کل ما در 5 سال بوده است 2442571 ریال که از این 1326932 ریال مصارف و خرید اثاثیه شده است در آخر هذه‌السنه 1115939 ریال از عایدی

+++

خالص بعد از وضع مخارج که شده است باقی خواهد ماند که برای تکمیل مطبعه مجلس خواهد بود و البته آنچه در نظر است ماشین‌آلاتی باید تهیه شود که عمده کارهای مالی دولت را تهیه کنند و آن هم با مذاکراتی که با وزارت مالیه شده است در نظر است ماشین‌آلات به قدر لازم تهیه شود و خوشبختانه وزارت مالیه عمده کار‌های مالی‌شان به این مطبعه محول است اگر وزارت مالیه به طوری که میل دارند مساعدت بکنند ما یک تهیه‌های کاملی خواهیم دید که در نظر است و البته آن سرمایه که داریم به مصرف خواهیم رساند و چنانچه وزارت مالیه وعده داده است خواهند کرد که از عواید سنوات بعد مستهلک شود و این فرع اقداماتی است که بعد باید بشود و در موقع خودش عرض خواهند شد راجع به کتابخانه که سئوال فرمودند کتابخانه فعلاً در حدود پانزده هزار جلد کتاب موجود دارد البته این کتب غیر کتبی است که دستور داده شده است و باید از خارجه برسد. برای مطالعه کنندگان تا به حال در حدود 1750 جواز داده شده است که هر موقع می‌توانند برای مطالعه حاضر باشند ولی در آن قسمت که آقای روحی فرمودند تسهیل و مساعدت به اشخاص بسی بضاعت شود درست منظور و مقصودشان را ملتفت نشدم در هر صورت وسایل تسهیل برای عموم یکسان است جواز داده می‌شود و اشخاص هر وقت بخواهند استفاده کنند مانعی ندارد. قسمت دیگر راجع به مجله مذاکرات مجلس سؤال فرمودند همان قسمی که فرمودند عواید تنزل کرده است جلوگیری از آن تنزل هم از اختیار مباشرت مجلس خارج است برای این که جراید مذاکرات مجلس را آناً طبع می‌کند و به معرض مطالعه قرائت‌کنندگان می‌گذارند از این جهت چون تا حدی تأمین می‌شود منظور آن کسانی که طالب هستند کمتر طالب می‌شوند که از مجله مذاکرات مجل استفاده بکنند و اما این که چه نظری اتخاذ شده است برای این هنوز نظری اتخاذ نشده است البته مذاکره می‌شود در جلسه مباشرین و اگر نظری باشد در ضمن تقدیم بودجه سال 1315 به عرض مجلس خواهد رسید و گمان می‌کنم اگر فراموش نکرده باشم مطالبی که سؤال فرمودند جواب داده‌ام و چیز دیگری باقی نمانده باشد (صحیح است)

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- بنده در این موقع که لایحه تفریغ بودجه مجلس مطرح است خواستم سؤالی از آقایان مباشرین بکنم آقایان البته در نظر دارند که در چند سال قبل آقای کمال‌الملک نقاش معروف که به عقیده من یکی از افتخارات این مملکت شناخته می‌شوند (صحیح است) یک عده تابلوهای نفیس که نتیجه مساعی هفتاد ساله ایشان بود به عنوان هدیه تقدیم مجلس شورای ملی کردند از طرف اداره مباشرت وعده داده شد که یک سالن یک محل مخصوص برای این تابلوها تهیه شود برای این که سایرین هم تأسی بجویند به آقای کمال‌الملک و این تابلوها در آنجا گذاشته شود و در نتیجه هم مجلس دارای یک موزه بشود و هم این آثار نفیس که در آتیه افتخارات مملکت و دارای قدر و قیمت زیادی است محفوظ بماند. آنچه بنده استنباط می‌کنم اقدامی در این موضوع نشده است خواستم از اداره مباشرت سؤال کنم علت اینکه این موضوع مهم را مورد توجه قرار نداده‌اند چه بوده است.

رئیس- آقای ارباب

ارباب‌کیخسرو- نشدن دلیل این نیست که در نظر نباشد البته ما به قدری که میل داریم باید اعتبار داشته باشیم و به قدری که اعتبار داده می‌شود مباشرین در همان حدود می‌توانند کار کنند تابلوهای آقای کمال‌الملک را به طوری که ملاحظه فرمودند فعلاً در کتابخانه مجلس به معرض ملاحظه اشخاصی که خواستار باشند گذارده شده برای ساختمان محل هم باید اعتبار داشته باشیم و در نظر است همین که اعتبارش میسر شد آن منظور تأمین شود و امیدوار هستیم نظر ایشان به طوری که منظور دارند برای آتیه در موقع خودش عملی شود.

+++

رئیس- آقای زوار

زوار- بنده مطابق اصول پارلمانی می‌خواستم برای این که یک موافق و یک مخالف صحبت کند اجازه خواستم و تصور می‌کردم که آقایان به عنوان مخالفت اینجا صحبت خواهند فرمود و بنده هم اجازه خواستم برای موافقت ولی خوشبختانه وظیفه‌شناسی آقای ارباب‌کیخسرو طوری مسئله واضحی بود که فرمایشات آقایان فقط روی یک تذکراتی بود نه به عنوان مخالفت در لایحه تفریغ بودجه مجلس این را حقیقتاً از نظر قدرشناسی عرض می‌کنم یکی از مزایای آقای ارباب‌کیخسرو بوده است که در این مدت تصدی خودشان در مباشرت مجلس شورای ملی طوری امور مربوط به خودشان را مرتب و منظم نگاه داشته‌اند که حق یکی از آقایان نمایندگان اگر بخواهند از اول دوره مجلس شورای ملی کوچک‌ترین توضیحی از ایشان بخواهد از نقطه‌‌نظر نظم داخلی محاسبات مجلس حاضر هستند جواب بدهند و حقیقتاً بنده نظیر این تنظیم و این ترتیبی که فعلاً در مجلس شورای ملی هست خیلی کم دیده‌ام و این که آقای دیبا فرمودند که وزارتخانه‌ها خوب است لایحه تفریغ بودجه‌شان را تقدیم مجلس شورای ملی بنمایند بنده عرض می‌کنم که البته تمام وزارتخانه‌ها همین‌طور ترتیب‌شان مرتب و درست است ولی ما می‌خواهیم بگوییم که حقیقتاً ما می‌توانیم افتخار کنیم که اداره محاسبات مجلس شورای ملی طوری منظم و مرتب است که هیچ احتیاجی به ملاحظه هیچ یک از محاسبات وزارتخانه‌ها نیست بنابراین خدماتی که آقای ارباب‌کیخسرو کرده‌اند در مدتی که بنده افتخار نمایندگی دارم به نوبه خودم و رفقای دیگر هم به بنده اجازه خواهند داد که صمیمانه و خالصانه تحیات خودمان را به آقای ارباب‌کیخسرو عرض کنم و افتخار کنیم که حقیقتاً یک نفر نماینده داریم ما که متصدی امور مجلس شورای ملی است مثل یک برلیان بی‌لک و به دنیا نشان بدهیم که این است یک نفر وظیفه‌شناس که آن وظیفه را که به او محول شده است کاملاً انجام می‌دهد و این را از نقطه‌نظر وظیفه و از نقطه‌نظر کمال اخلاص ارائه دهیم.

رئیس- آقای ارباب

ارباب‌کیخسرو- بنده خیلی متشکرم ولی هیچ انتظار نداشتم آقای زوار تمام این جریانات را نسبت به بنده بدهند به طوری که عرض کردم بنده مثل سایر همکاران محترم بوده که در هر کار مسئولیت مشترک داشته‌ایم و داریم و کار کرده‌ایم با کمک همدیگر و موافقت نظر همدیگر بوده است و صرف‌نظر از این بیشتر این رضایت‌ها متوجه است به کارکنان اداره اگر واقعاً رضایتی باشد متوجه است به کارکنان اداره که آنها وظیفه خودشان را انجام داده‌اند کار فوق‌العاده نشده است انجام وظیفه بوده است از این جهت بنده خواستم عرض کنم که کاری مربوط و منحصر به بنده نبوده است و همه مشترکاً کار کرده‌ایم و از این که قدردانی کردند تشکر می‌کنم ولی باز عرض می‌کنم که اگر خدمتی شده و وظیفه انجام داده شده است بنده آن را متوجه می‌کنم به کسانی که واقعاً زحمت عملی کارهای اداری را می‌کشند.

4- تقدیم لایحه ترفیعات آرتش از طرف آقای رئیس‌الوزرا

رئیس- آقای رئیس‌الوزرا فرمایشی داشتند؟

رئیس‌الوزرا (آقای جم)- نظر به این که لازم بود ترفیعات افسران آرتش شاهنشاهی تابع یک قوانینی باشد و آن چیزی که تا به حال معمول بوده است نواقصی داشت و باید تکمیل شود. این است لایحه تنظیم شده است برای ترفیعات افسران آرتش که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و خواهش می‌کنم (تقاضای فوریت نمی‌کنم) ولی استدعا می‌کنم از کمیسیون زودتر بگذرد که قبل از آخر سال باید روی این قانون عمل شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع شود.

5- بقیه شور لایحه تفریغ بودجه

رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند (جمعی برخاستند) تصویب شد. ماده اول

ماده اول- مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده

+++

ماهه سال 1313 موافق قسمت 1 و 2 ضمیمه برطبق بودجه مصوبه مبلغ شش میلیون و ششصد و نود و یکهزار و یکصد و سی و نه ریال و سی پنج دینار تصویب می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم- عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مذاکرات مجلس از بابت سال 1313 موافق قسمت 3 ضمیمه به مبلغ دویست و هشتاد و دو هزار و دویست و هشت ریال و ده دینار برطبق قانون بودجه سال 1313 مجلس مصوب 27 اسفند 1312 به طریق ذیل تصویب می‌شود.

از بابت مصارف سال 1313 مطبعه

مجلس و صورت مذاکرات مجلس عاید خزانه

مملکتی شده است. 2/547575 ریال

برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان

مطبعه مجلس به مصرف رسیده و خواهد رسید.

رئیس- مذاکره در کلیات ثانی است (عده از نمایندگان- مخالفی نیست) آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 107 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضرین در موقع اعلام رأی 108 نفر لایحه تفریغ بودجه سال 1313 مجلس شورای ملی با صد و هفت رأی‏، به اتفاق آرا تصویب شد.

6- شور دوم لایحه ترتیب تقاعد ارتش

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون نظام راجع به لایحه قانونی تقاعد آرتش شاهنشاهی مطرح است. قرائت می‌شود:

خبر از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی:

کمیسیون نظام لایحه نمره 8667 دولت راجع‌به ترتیب تقاعد آرتش شاهنشاهی را برای شور دوم تحت مطالعه و شور قرار داده به استثناد ماده 9 و ماده 31 که به ترتیب ذیل اصلاح شده‌اند در بقیه مواد عین خبر اول را تأیید نمود و اینک خبر آن را برای تصویب تقدیم مجلس می‌نماید.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود:

فصل یکم- حقوق تقاعدی برای مدت خدمت

ماده 1- افسران نیروی برّی و دریایی و هوایی و اداری و امنیه و مستخدمین غیرنظامی هم‌ردیف و همچنین استواران و گروهبانان و هم‌ردیفان آنها می‌توانند پس از اقلاً بیست سال خدمت متقاعد شده و حقوق تقاعد دریافت دارند.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده 2- چنانچه سن افسران و مستخدمین مصرحه در ماده یکم بعد از بیست سال خدمت به حداکثر سنی که در قانون ترفیعات برای درجات مختلفه تعیین گردیده نرسیده باشند شخصاً حق تقاضای تقاعد ندارند ولی وزارت جنگ می‌تواند هر موقع مقتضی بداند آنها را در ردیف متقاعدین منظور دارد.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

+++

ماده 3- در صورتی که تاریخ شروع به خدمت نظامی مستخدمین آرتش قبل از سن نوزده سالگی باشد تاریخ احتساب حقوق تقاعد آنها از روزی خواهد بود که وارد سن نوزده سالگی شده باشند.

رئیس- همراهان با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده 4- مدت تحصیلات نظامی افسران از زمان دخول به آموزشگاه افسری (داخله یا خارجه) با رعایت مفاد ماده 3 جزء مدت خدمت محسوب می‌شود.

رئیس- کسانی که با این ماده موافق هستند برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده پنجم خوانده می‌شود:

ماده 5- مدتی که افسران و هم‌ردیفان در ردیف منتظرین خدمت بوده‌اند به نسبت حقوق انتظار خدمتی که دریافت می‌دارند کسور تقاعد پرداخته و مدت انتظار خدمت آنها نیز فقط از حیث تقاعد در جزء مدت خدمت نصف محسوب می‌گردد.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ششم مطرح است:

ماده 6- خدمت در ادارات کشوری اعم از افسران و هم‌ردیفان چه برای مدتی که قبل از دخول به آرتشی خدمت نموده‌اند و چه بعداً به ادارات کشوری و هر نوع مؤسسات مأمور شده باشند جزء مدت خدمت حساب می‌شود.

تبصره- تاریخ شروع به خدمت در ادارات کشوری و خاتمه آن باید متکی به تصدیق رسمی پرسنل با احکام رسمی نمره‌دار یا فرامین و احکام وزارتخانه مقبوعه باشد که در موقع خود رسمیت داشته و احتساب آن مدت ضمن سابقه خدمت افسران و هم‌ردیفان مشروط بر این خواهد بود که کسور تقاعد پرداختی به صندوق تقاعد وزارتخانه مربوط نقداً به صندوق تقاعد آرتش تحویل گردد.

رئیس- موافقین با ماده ششم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7- منتقلین از وزارتخانه‌های کشوری آرتش و همچنین از ارتش به وزارتخانه‌های کشوری نظر به این که در وزارتخانه اخیر متقاعد خواهند شد کسور تقاعد آنها باید به صندوق وزارتخانه‌ که در آنجا متقاعد خواهند شد انتقال داده شود.

رئیس- موافقین با این ماده قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده 8- ایام ذیل جزء مدت خدمت محسوب نمی‌گردد

الف- خدماتی که در تقاع به سر برده شده است و از حقوق تقاعد استفاده شده و مشغول خدمت نبوده است.

ب- ایام که به موجب رأی محکمه در حبس به سر برده شده است.

ج- ایام مرخصی که قانوناً مستلزم عدم استیفای حقوق است.

د- مدتی را که به واسطه علل قانونی حقوق نگرفته و کسور تقاعد هم نداده است.

رئیس- موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده نهم اصلاحی کمیسیون قرائت می‌شود.

ماده 9- میزان حقوق تقاعد افسران و هم‌ردیفان و درجه‌داران (استواران و گروهبانان) که مدت خدمت مذکور در ماده یک این قانون را طی نموده‌اند به قرار ذیل مقرر می‌شود.

1- طبقه امرا حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند نسبت به مقیاس میزان حقوق تقاعدی که برای هر درجه معین شده است ضرب در سنوات خدمت.

2- طبقه افسران ارشد حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند نسبت به مقیاس میزان حقوق تقاعدی که برای هر درجه معین شده است ضرب در سنوات خدمت.

3- افسران جزء حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند نسبت به مقیاس میزان

+++

حقوق تقاعدی که برای هر درجه معین شده است ضرب در سنوات خدمت.

4- استواران و گروهبانان حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.

رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

(فصل دوم- وظیفه تقاعدی یا وظیفه موقتی مجروحین و معلولین)

ماده 10- افسران و استواران و گروهبانان و سرجوقه‌ها و نفرات قدیمی آرتش و امنیه و نیروی دریایی و هواپیمایی و هم‌ردیفان آنها به ترتیب ذیل حق دریافت وظیفه تقاعدی یا وظیفه موقتی دارند:

اولاً- کسانی که در جنگ یا در نتیجه خدمت مجروح شده باشند.

ثانیاً- کسانی که در نتیجه مخاطرات جنگی یا صدمات و حوادث وارده در نتیجه خدمت معلول و موقتاً قادر به انجام وظیفه نباشند با علت مزاجی آنها در تحت تأثیر همان عوامل شدت پیدا کرده باشد.

تبصره- ایام معالجه مجروحین یا معلولین فوق تا مدت شش ماه از روز برداشتن زخم یا وقوع علت جزء خدمت محسوب و همان حقوق درجه خود را از بودجه آرتش دریافت خواهند نمود.

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده 11- اشخاصی که به آنها وظیفه تقاعدی علاقه می‌گیرد عبارت هستند از:

طبقه یکم- اشخاصی که جراحات و علل مزاجی آنها در نتیجه مصادمات جنگی باعث نابینایی یا قطع یا فلج شدن یک یا چند عضو گردد.

طبقه دوم- اشخاصی که در نتیجه مصادمات جنگی یک عضو آنها قطع و یا فلج گردد.

طبقه سوم- اشخاصی که جراحات یا علل مزاجی آنها در نتیجه مصادمات جنگی به موجب تصدیق شورای طی نظامی قوه کار به طور کلی از آنها سلب نمایند و مطلقاً قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشند.

طبقه چهارم- اشخاصی که جراحات و علل مزاجی آنها غیر از موارد جنگی و در اثر حوادث غیرمترقبه در حین یا در اثر خدمت حاصل شده و به موجب تصدیق شورای ملی نظامی به کلی قوه کار را از آنها سلب و قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشند.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم قیام نمایند (جمعی قیام کردند) تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:

ماده 12- چنانچه جراحات جنگی و غیرجنگی و همچنین علل مزاجی غیر از موارد جنگی که در اثر حوادث غیرمترقبه در حین یا در اثر خدمت حاسق شده و مطابق تصدیق شورای طی نظامی قابل علاج تشخیص داده شود در حق مجروحین و معلولین مزبور با رعایت تبصره ماده 10 وظیفه موقتی برقرار خواهد گردید.

رئیس- موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده 13- وظیفه تقاعدی مجروحین و معلولین طبقه اول مندرجه رد ماده (11) مساوی است یا چهار خمس تمام حقوق درجه بدون رعایت مدت خدمت.

رئیس- کسانی که با این ماده همراه هستند قیام فرمایند (گروهی برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده 14- وظیفه تقاعدی مجروحین و معلولین طبقه دوم مندرجه در ماده (11) مساوی است با دو ثلث تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.

رئیس- موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده 15- وظیفه تقاعدی مجروحین و معلولین طبقه سوم مندرجه در ماده (11) مساوی است با نصف تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

+++

تصویب شد. ماده شانزدهم:

ماده 16- اگر مجروحین و معلولین طبقه چهارم مندرجه در ماده 11 به حد تقاعد نرسیده یعنی بیست سال خدمت نداشته باشند در صورتی که سابقه خدمت آنها از ده سال تجاوز نماید دو ثلث حقوق تقاعدی که در خاتمه بیست سال به آنان تعلق می‌گرفته به عنوان وظیفه تقاعدی درباره آنها برقرار خواهد گردید و چنانچه سابقه خدمت آنان کمتر از ده سال باشد دو ثلث کلیه کسور تقاعدی که تا آن تاریخ پرداخته‌اند نقداً و دفعتاً به آنان مسترد خواهد شد.

رئیس- همراهان با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم قرائت می‌شود.

ماده 17- وظیفه موقتی که به مجروحین و معلولین مندرجه در ماده 12 علاقه می‌گیرد با رعایت تبصره ماده 10 مساوی است با دو ثلث تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هجدهم.

ماده 18- وظیفه موقتی حداکثر برای مدت دو سال داده می‌شود و چنانچه معلول یا مجروح در مدت دو سال سلامتی حاصل ننمود و به خدمت رسمی خود معاودت ننمایند و در خاتمه دو سال در نتیجه معاینه و امتحانات طبی مزمن یا جراحات وارده رفع شده باشد همان مبلغ وظیفه موقتی به وظیفه تقاعدی مبدل خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده هجدهم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده نوزدهم.

ماده 19- سربازها و سرجوخه‌های وظیفه که در جنگ یا در حین خدمت طوری معلول و مجروح شده باشند که قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشد ماهیانه مبلغ 45 ریال به عنوان وظیفه تقاعدی دریافت خواهند نمود.

تبصره- وضعیت مزاجی این قبیل نفرات وظیفه را شورای طبی نظامی تشخیص خواهد داد.

رئیس- موافقین با ماده نوزدهم برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده بیستم قرائت می‌شود.

ماده 20- مستمری عبارت از شهریه‌ای است که در حق وراث اشخاص مفصله ذیل برقرار و ماهیانه پرداخت می‌شود.

الف- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در میدان جنگ یا در حین انجام خدمت مقتول شده‌اند.

ب- افسران و افراد هم‌ردیفان آنها که در نتیجه حوادث و خدمات جنگ با امراض مسریه (از قبیل طاعون وبا و امثال آن) یا امراض محلی تلف شده و به واسطه قیودات خدمت تحت تأثیر آنها واقع بوده‌اند.

ج- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در میدان جنگ یا حین انجام خدمت در نتیجه جراحات وارده وفات نموده‌اند.

د- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در حین استفاده از حقوق تقاعد اکمال خدمت یا وظیفه تقاعدی یا با داشتن حق تقاعد (نظر به سوابق خدمت‌تان) فوت نموده‌اند.

رئیس- موافقین با ماده بیست قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 21

ماده 21- وراثی که حق دریافت مستمری دارند به قرار ذیل هستند:

الف- عیال تا زمانی که شوهر جدید اختیار ننموده است.

ب- اولاد ذکور مادامی که به سن بیست سال تمام نرسیده باشد.

ج- اولاد اناث تا موقعی که شوهر اختیار نکرده‌اند.

د- پدر و مادر که در کفالت متوفی یا مقتول بوده‌اند.

هـ- برادر علیل یا کوچکی که در کفالت متوفی یا مقتول بوده در صورت اخیر مادامی که به سن بیست سال تمام نرسیده باشد.

و- خواهری که در کفالت مقتول یا متوفی بوده تا موقعی که شوهر اختیار نکرده است.

+++

تبصره- وراثت و کفالت باید به وسیله مقامات قانونی و صلاحیت‌دار رسماً تصدیق شده باشد.

رئیس- موافقین با ماده بیست و یکم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 22.

ماده 22- مستمری مقرره در حق وراث فوق به طور تساوی بین آنان تقسیم خواهد گردید.

رئیس- موافقین با ماده بیست و دوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 23.

ماده 23- نصف سهم مستمری هر یک از وراث ذکوری که به سن معینه در بند (ب) و (هـ) ماده (21) برسند یا وراث اناثی که شوهر اختیار نمایند با هر یک از وراث مذکوره فوق که در حین استفاده از مستمری فوت کنند بالسویه بین سایر وراث تقسیم می‌شود.

تبصره- وراث ذکوری که در اثر نابینایی و فلج و قطع شدن دست یا پا و جنون و امراض مزمنه و غیرقابل علاج قادر به کسب معاش نباشند مادام‌الحیات به اخذ مستمری خوذ ذی‌حق خواهند بود.

رئیس- موافقین با ماده 23 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 24.

ماده 24- میزان مستمری که به ورثه اشخاص مذکور در بند (الف) و (ب) و (ج) ماده (20) تعلق می‌گیرد مساوی است با نصف تمام حقوق درجه متوفیان یا مقتولین

رئیس- موافقین با ماده 24 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 25 قرائت می‌شود.

ماده 25- میزان مستمری که به ورثه اشخاص مذکور در بند (د) ماده (20) تعلق می‌گیرد مساوی با نصف حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی که شخص متوفی دریافت می‌داشته یا برطبق مقررات فصل یکم و دوم استحقاق دریافت آن را داشته است.

رئیس- موافقین با ماده بیست و پنجم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. 26ماده

ماده 26- حق اخذ مستمری برای وراث مذکور از تاریخ روز بعد از فوت یا قتل شخص متوفی یا مقتول خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده 26 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 27

ماده 27- چنانچه اشخاص مذکوره در مواد (17) و (18) در حین استفاده از وظیفه موقتی فوت نماید به وراث ذوی‌الحقوق آنها مستمری معادل دو ثلث از وظیفه موقتی که دریافت می‌داشته است تعلق خواهد گرفت.

رئیس- موافقین با ماده 27 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 28

ماده 28- به وراث ذوی‌الحقوق اشخاصی که در مدت خدمت به علل غیرمربوطه به خدمت فوت نمایند و مقررات فصل یکم و دوم شامل حال آنها نباشد در صورتی که مدت خدمت آنها پنج سال یا کمتر باشد مستمری و وجهی به وراث علاقه نخواهد گرفت و علاوه بر پنج سال تا ده سال یک ثلث کسور تقاعد اضافه بر پنج ساله و چنانچه از ده سال بیشتر سابقه خدمت داشته باشند نصف کسور تقاعد از پنج سال به بعد که به صندوق تقاعد پرداخته‌اند دفعتاً و بالسویه پرداخته خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده بیست و هشت قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای وزیر عدلیه

7- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

وزیر عدلیه- دو لایحه است تقدیم می‌کنم یکی راجع به اصلاح سه ماده از قانون ثبت یکی هم راجع به وضعیت محبوسین که از برای آنها هم یک ارفاقی منظور است و یک ترتیبات و تنظیمات و یک رسیدگی و بازجویی‌هایی از حالات آنها در نظر گرفته شده.

رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد.

8- بقیه شور ثانی و تصویب لایحه ترتیب تقاعد آرتش

رئیس- ماده 29 قرائت می‌شود.

(فصل چهارم- مقررات عمومی)

ماده 29- تاریخ برقراری حقوق تقاعد- وظیفه تقاعدی یا موقتی- مستمری و هر گونه پرداخت وجهی از

+++

صندوق تقاعد آرتش با اسامی ذوی‌الحقوق و سن و مدت و ماده قانونی که مشمول آن می‌تواند در حکم عمومی آرتش درج می‌گردد.

رئیس- موافقین با ماده 29 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 30

ماده 30- اشخاص ذیل از حق دریافت حقوق تقاعد محروم خواهند بود.

الف- اشخاصی که پس از محاکمه در محکمه نظامی به اخراج و یا به افصال دایمی از خدمت آرتش- نیروی دریایی هواپیمایی یا امنیه محکوم شوند.

ب- کسانی که ترک تبعیت ایران را بنمایند.

تبصره- کسانی که پس از اخراج مجدداً به خدمت پذیرفته شوند مدت انفصال جزء خدمت محسوب نخواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 30 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 31 اصلاحی

ماده 31- به جز موارد استیفای دیون اداری و محرومیت از حقوق اجتماعی توقیف حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی در قبال محکومیت حقوقی یا دیون دیگر اکیداً ممنوع است.

تبصره 1- در صورتی که صاحبان حقوق یا وظیفه تقاعدی یا وظیفه موقتی دینی به صندوق مربوطه داشته باشند و از عهده پرداخت آن دفعتاً واحده برنیایند و دارایی و عایداتی غیر از حقوق تقاعد نداشته باشند تا حدود یک ربع حقوق مقرری آنها در مقابل دین مزبور محسوب و مستهلک خواهد گردید.

تبصره- در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی یا عائله ذوی‌الحقوق چنانچه فقیر و تأمین معاش نداشته باشند مانند وراث متوفیات معامله خواهد گردید.

رئیس- موافقین با ماده 31 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 32

ماده 32- هرگاه شخصی به دو یا چند علت حق دریافت حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی داشته باشد (مثلاً قدمت خدمت و علت مزاج) میزان حقوقی که بیشتر خواهد بود به او تعلق می‌گیرد.

رئیس- موافقین با ماده سی و دو قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 33

ماده 33- هر گاه شخصی که دارای حقوق تقاعد یا وظیفه است مفقودالاثر بشود و مدت یک سال حقوق تقاعد یا وظیفه خود را مطالبه ننماید وراث ذوی‌الحقوق او چنانچه مطابق این قانون مستمری به آنها تعلق گیرد حق دارند موقت مستمری قانونی خود را تقاضا نمایند چنانچه بعدها معلوم شود شخص مفقودالاثر فوت نموده مستمری موقتی از تاریخ فوت به طور دایم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات می‌باشد وضعیت حقوق او به حال اولیه اعاده می‌گردد.

رئیس- موافقین با ماده 33 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 34

ماده 34- مستمری اشخاصی که یک سال مفقودالاثر شده و مطالبه مستمری خود را ننموده باشند ضبط خواهد گردید و در صورتی که معلوم شود در حال حیات می‌باشند و قانوناً به دریافت آن ذی‌حق باشند وضعیت حقوق آنها به حال اولیه اعاده می‌گردد.

رئیس- موافقین با ماده 34 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 35

ماده 35- به افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که دارای حقوق تقاعد هستند چنانچه مجدداً از طرف ارتش نیروی دریایی- هواپیمایی یا امنیه خدمت جدیدی محول گردد در تمام مدت تصدی از حقوق مربوطه به آن استفاده می‌نمایند از دریافت حقوق تقاعد محروم خواهند بود ولی مدت خدمت جدید این اشخاص نیز اضافه بر سنین خدمت منظور و موجب تجدیدنظر در تقاعد آنان خواهد بود.

تبصره- تاریخ اشتغال به خدمت جدید و همچنین تاریخ خاتمه آن باید در حکم عمومی ارتش درج گردد.

رئیس- موافقین با ماده 35 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 36

ماده 36- چنانچه اشخاص مذکوره در طی ماده 35

+++

از معلولین درجه یکم و دوم و دارای وظیفه تقاعدی باشند در تمام مدت تصدی خدمت جدید حق دارند علاوه بر حقوق آن خدمت از یک ثلث وظیفه تقاعدی مقرره خود استفاده نمایند.

رئیس- موافقین با ماده سی و شش قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 37

ماده 37- صاحبان حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی می‌توانند در ادارات کشوری به خدمت پذیرفته شوند ولی در تمام مدت تصدی شغل جدید از دریافت حقوق با وظیفه تقاعدی محروم خواهند بود و مدت خدمت در ادارات کشوری جزء سنین خدمت نظامی منظور نشده و موجب تجدیدنظر در حقوق تقاعد مقرره آنان نخواهد گردید.

رئیس- موافقین با ماده 37 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 38

ماده 38- حقوق تقاعد- وظیفه تقاعدی یا موقتی- مستمریات و هر گونه حقی که مطابق این قانون به افسران و افراد و هم‌ردیفان و وراث آنها تعلق می‌گیرد از صندوق تقاعد ارتش پرداخت می‌گردد.

رئیس- موافقین با ماده 38 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 39

ماده 39- وجوه ذیل به صندوق تقاعد آرتش تحویل می‌شود:

الف- کسور تقاعد که به شرح ذیل از حقوق کلیه افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها همه ماهه کسر می‌شود:

1- از حقوق افراد قدیمی و سرجوخه و گروهبان‌ها و استواران و افسران جزء تا رتبه

سروانی صد پنج حقوق تمام رتبه

2- از حقوق افسران ارشد صد شش و نیم از حقوق تمام رتبه

3- از حقوق امرا صد هشت از حقوق تمام رتبه

تبصره- به تعداد نفرات وظیفه ماهیانه نفری بیست و پنج دینار از صندوق آرتش به صندوق تقاعد پرداخته می‌شود.

ب- در موقع ترفیع افسران و هم‌ردیفان و افراد تفاوت حقوق ماه اول آنان بدون استثنا به صندوق تقاعد تحویل می‌گردد.

رئیس- موافقین با ماده 39 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل قرائت می‌شود.

ماده 40- وجوهی که از بابت کسور تقاعد و غیره به صندوق تقاعد پرداخت می‌گردد به غیر از موارد مصرحه در این قانون به هیچ عنوان به صاحبان آنها مسترد نخواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده چهلم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 41

ماده 41- طرز تقاضای تقاعد- وظیفه و مستمری و سایر وجوهی که مطابق این قانون باید پرداخته شود و تهیه مدارک لازمه و همچنین ترتیب رسیدگی به این تقاضاها برطبق نظامنامه مخصوص خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده 41 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 42

ماده 42- این قانون فقط شامل حال کسانی خواهد بود که بعد از تصویب و اجرای آن حقوق تقاعد- وظیفه مستمری در حق آنان برقرار و یا سایر وجوهی که مطابق این قانون بایستی به آنان پرداخته شود.

رئیس- موافقین با ماده 41 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 43

ماده 43- اشخاصی که حقوق تقاعد- وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند چنانچه تغییری در وضعیات آنها مطابق مقررات این قانون حاصل شود باید مراتب را کما هو حقه راپرت نمایند.

رئیس- موافقین با ماده 43 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آتیه روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++


قانون

تفریغ بودجه سال 1313 مجلس شورای ملی

ماده اول- مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1313 موافق قسمت 1 و 2 ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش میلیون و ششصد و نود و یک هزار و یکصد و سی نه ریال و سی و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم- عواید مطیعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مذاکرات مجلس از بابت سال 1313 موافق قسمت 3 ضمیمه به مبلغ یک میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و دویست و هشت ریال و ده دینار برطبق قانون بودجه سال 1313 مجلس مصوب 27 اسفند 1312 به طریق ذیل تصویب می‌شود.

از بابت مصرف سال 1313 مطبعه مجلس و صورت مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکتی شده است. برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس به مصرف رسیده و خواهد رسید.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

فقرات

شرح

مبلغ جزء

مبلغ کل

دینار

ریال

دینار

ریال

1

2

3

4

ماده اول

قسمت اول

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس

حقوق اعضا و اجزا تقنینیه و اعتبار خصوصی

حقوق اعضا و مستخدمین مباشرت

مصارف ماهانه و سالانه

35

4858100

496248

609305

640313

   

تبصره ماده اول

خرید اثاثیه سال 1313 و پرداخت قرضه بنایی سال 1312 مجلس از محل صرفه‌جویی ماده اول بودجه مجلس سال 1313

15

256864

50

6160830

قسمت دوم

 

1

2

حقوق کارکنان مطبعه مجلس

مصارف مطبعه مجلس

جمع کل مصارف سال 1313 مجلس و مطبعه

35

50

391730

138578

85

35

530308

6691139

ماده دوم

قسمت سوم

 
 

عایدات مطبعه مجلس

عایدات صورت مذاکرات مجلس

عایدات باغ بهارستان

15

50

45

1267326

12801

2080

10

1282308

صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه 1313 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

قانون

راجع به تقاعد آرتش شاهنشاهی

فصل یکم

حقوق تقاعد برای مدت خدمت

ماده 1

افسران نیروی بری و دریایی و هوایی و اداری و امنیه و مستخدمین غیرنظامی هم‌ردیف و همچنین استواران و گروهبان‌ها و هم‌ردیفان آنها می‌توانند پس از اقلاً بیست سال خدمت متقاعد شده و حقوق تقاعد دریافت دارند.

ماده 2

چنانچه سن افسران و مستخدمین مصرحه در ماده یکم بعد از بیست سال خدمت به حداکثر سنی که در قانون ترفیعات برای درجات مختلفه تعیین گردیده نرسیده باشد شخصاً حق تقاضای تقاعد دارند ولی وزارت جنگ می‌تواند هر موقع مقتضی بداند آنها را در ردیف متقاعدین منظور دارد.

ماده 3

در صورتی که تاریخ شروع به خدمت نظامی مستخدمین ارتش قبل از سن نوزده سالگی باشد تاریخ احتساب حقوق تقاعد آنها از روزی خواهد بود که وارد سن نوزده سالگی شده باشند.

ماده 4

مدت تحصیلات افسران از زمان دخول به آموزشگاه افسری (داخله یا خارجه) با رعایت مفاد ماده (3) جزء مدت خدمت محسوب می‌شود.

ماده 5

مدتی که افسران و هم‌ردیفان در ردیف منتظرین خدمت بوده‌اند به نسبت حقوق انتظار خدمتی که دریافت می‌دارند کسور تقاعد پرداخته و مدت انتظار خدمت آنها نیز فقط از حیث تقاعد در جزء مدت خدمت نصف محسوب می‌گردد.

ماده 6

خدمت در ادارات کشوری اعم از افسران و هم‌ردیفان چه برای مدتی که قبل از دخول به ارتش خدمت نموده‌اند و چه بعداً به ادارات کشوری و هر نوع مؤسسات مأمور شده باشند جزو مدت خدمت حساب می‌شود.

تبصره- تاریخ شروع به خدمت در ادارات کشوری و خاتمه آن باید متکی به تصدیق رسمی پرسنل یا احکام رسمی نمره‌دار یا فرامین و احکام وزارتخانه متبوعه باشد که در موقع خود رسمیت داشته و احتساب آن مدت ضمن سابقه خدمت افسران و هم‌ردیفان مشروط بر این خواهد بود که کسور تقاعد پرداختی به صندوق تقاعد وزارتخانه مربوطه نقداً به صندوق تقاعد ارتش تحویل گردد.

ماده 7

منتقلین از وزارتخانه‌های کشوری به ارتش و همچنین از ارتش به وزارتخانه‌های کشوری نظر به این که در وزارتخانه اخیر متقاعد خواهند شد کسور تقاعد آنها باید به صندوق وزارتخانه که در آنجا متقاعد خواهند شد انتقال داده شود.

ماده 8

ایام ذیل جزء مدت خدمت محسوب نمی‌گردد:

+++

الف- خدمتی که در تقاعد به سر برده شده است و از حقوق تقاعد استفاده شده و مشغول خدمت بوده است.

ب- ایامی که به موجب رأی محکمه در حبس به سر برده شده است.

ج- ایام مرخصی که قانوناً مستلزم عدم استیفای حقوق است.

د- مدتی را که به واسطه علل قانونی حقوق نگرفته و کسور تقاعد هم نداده است.

ماده 9

میزان حقوق تقاعد افسران و هم‌ردیفان و درجه‌داران (استواران و گروهبانان) که مدت خدمت مذکور در ماده یک این قانون را طی نموده‌اند به قرار ذیل می‌شود:

1- طبقه امرا حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند نسبت به مقیاس میزان حقوق تقاعدی که برای هر درجه معین شده است ضرب در سنوات خدمت.

2- طبقه افسران ارشد حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند نسبت به مقیاس میزان حقوق تقاعدی که برای هر درجه معین شده است ضرب در سنوات خدمت.

3- افسران جزء حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند نسبت به مقیاس میزان حقوق تقاعدی که برای هر درجه معین شده است ضرب در سنوات خدمت.

4- استواران و گروهبانان حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.

فصل دوم

وظیفه تقاعدی یا وظیفه موقتی مجروحین و معلولین

ماده 10

افسران و استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و نفرات قدیمی ارتش و امنیه و نیروی دریایی و هواپیمایی و هم‌ردیفان آنها به ترتیب ذیل حق دریافت وظیفه تقاعدی با وظیفه موقتی دارند:

اولاً- کسانی که در جنگ یا در نتیجه خدمت مجروح شده باشند.

ثانیاً- کسانی که در نتیجه مخاطرات جنگی یا صدمات و حوادث وارده در نتیجه خدمت معلول و موقتاً قادر به انجام وظیفه نباشند یا علت مزاجی آنها در تحت تأثیر همان عوامل شدت پیدا کرده باشد.

تبصره- ایام معالجه مجروحین یا معلولین فوق تا مدت شش ماه از روز برداشتن زخم یا وقوع علت جزء خدمت محسوب و همان حقوق درجه خود را از بودجه ارتش دریافت خواهند نمود.

ماده 11

اشخاصی که به آنها وظیفه تقاعدی علاقه می‌گیرد عبارت هستند از:

طبقه یکم- اشخاصی که جراحات و علل مزاجی آنها در نتیجه تصادمات جنگی باعث نابینایی یا قطع یا فلج شدن یک یا چند عضو گردد.

طبقه دوم- اشخاصی که در نتیجه مصادمات جنگی یک عضو آنها قطع و یا فلج گردد.

طبقه سوم- اشخاصی که جراحات یا علل مزاجی آنها در نتیجه مصادمات جنگی به موجب تصدیق شورای طبی نظامی قوه کار را به طور کلی از آنها سلب نماید و مطلقاً قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشند.

+++

طبقه چهارم- اشخاصی که جراحات و علل مزاجی آنها غیر از موارد جنگی و در اثر حوادث غیرمترقبه در حین یا در اثر خدمت حاصل شده و به موجب تصدیق شورای طبی نظامی به کلی قوه کار را از آنها سلب و قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشند.

ماده 12

چنانچه جراحات جنگی و غیرجنگی و همچنین علل مزاجی غیر از موارد جنگی که در اثر حوادث غیرمترقبه در حین یا در اثر خدمت حاصل شده و مطابق تصدیق شورای طبی نظامی قابل علاج تشخیص داده شود و در حق مجروحین و معلولین مزبور با رعایت تبصره ماده 10 وظیفه موقتی برقرار خواهد گردید.

ماده 13

وظیفه تقاعدی مجروحین و معلولین طبقه اول مندرجه در ماده (11) مساوی است با چهار خمس تمام حقوق درجه بدون رعایت مدت خدمت.

ماده 14

وظیفه تقاعدی مجروحین و معلولین طبقه دوم مندرجه در ماده (11) مساوی است با دو ثلث تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.

ماده 15

وظیفه تقاعدی مجروحین و معلولین طبقه سوم مندرجه در ماده (11) مساوی است با نصف تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.

ماده 16

اگر مجروحین و معلولین طبقه چهارم مندرجه در ماده 11 به حد تقاعد نرسیده یعنی بیست سال خدمت نداشته باشند در صورتی که سابقه خدمت آنها از ده سال تجاوز نماید دو ثلث حقوق تقاعدی که در خاتمه بیست سال خدمت به آنان تعلق می‌گرفته به عنوان وظیفه تقاعدی درباره آنها برقرار خواهد گردید و چنانچه سابقه خدمت آنان کمتر از ده سال باشد دو ثلث کلیه کسور تقاعدی که تا آن تاریخ پرداخته‌اند نقداً و دفعتاً به آنان مسترد خواهد شد.

ماده 17

وظیفه موقتی که به مجروحین و معلولین مندرجه در ماده (12) علاقه می‌گیرد با رعایت تبصره ماده (10) مساوی است با دو ثلث تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.

ماده 18

وظیفه موقتی حداکثر برای مدت دو سال داده می‌شود و چنانچه معلول یا مجروح در مدت دو سال سلامتی حاصل ننمود و به خدمت رسمی خود معاودت ننماید و در خاتمه دو سال در نتیجه معاینه و امتحانات طبی مرض یا جراحات وارده رفع نشده باشد همان مبلغ وظیفه موقتی به وظیفه تقاعدی مبدل خواهد شد.

ماده 19

سربازها و سرجوخه‌های وظیفه که در جنگ یا در حین خدمت طوری معلول و مجروح شده باشند که قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشند ماهیانه مبلغ (45) ریال به عنوان وظیفه تقاعدی دریافت خواهند نمود.

تبصره- وضعیت مزاجی این قبیل نفرات وظیفه را شورای طبی نظامی تشخیص خواهد داد.

+++

فصل سوم

مستمری

ماده 20

مستمری عبارت از شهریه‌ای است که در حق وراث اشخاص متصله ذیل برقرار و ماهیانه پرداخت می‌شود:

الف- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در میدان جنگ یا در حین انجام خدمت مقتول شده‌اند.

ب- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در نتیجه حوادث و صدمات جنگ با امراض ساریه (از قبیل طاعون- وبا و امثال آن) یا امراض محلی تلف شده و به واسطه قیودات خدمت تحت تأثیر آنها واقع بوده‌اند.

ج- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در میدان جنگ یا حین انجام خدمت در نتیجه جراحات وارده وفات یافته‌اند.

د- افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که در حین استفاده از حقوق تقاعد اکمال خدمت یا وظیفه تقاعدی یا با داشتن حق تقاعد (نظر به سوابق خدمت‌شان) فوت نموده‌اند.

ماده 21

وراثی که حق دریافت مستمری دارند به قرار قبل می‌باشند:

الف- عیال تا زمانی که شوهر جدید اختیار ننموده است.

ب- اولاد ذکور مادامی که به سن بیست سال تمام نرسیده باشد.

ج- اولاد اناث تا موقعی که شوهر اختیار نکرده‌اند.

د- پدر و مادر که در کفالت متوفی یا مقتول بوده‌اند.

هـ- برادر علیل یا کوچکی که در کفالت متوفی یا مقتول بوده در صورت اخیر مادامی که به سن بیست سال تمام نرسیده باشند.

و- خواهری که در کفالت مقتول یا متوفی بوده تا موقعی که شوهر اختیار نکرده است.

تبصره- وراثت و کفالت باید به وسیله مقامات قانونی و صلاحیت‌دار رسماً تصدیق شده باشد.

ماده 22

مستمری مقرره در حق وراث فوق به طور تساوی بین آنان تقسیم خواهد گردید.

ماده 23

نصف سهم مستمری هر یک از وراث ذکوری که به سن معینه در بند (ب) و (هـ) ماده (21) برسند یا وراث اناثی که شوهر اختیار نمایند یا هر یک از وراث مذکوره فوق که در حین استفاده از مستمری فوت کنند بالسویه بین سایر وراث تقسیم می‌شود.

تبصره- وراث ذکوری که در اثر نابینایی و فلج و قطع شدن دست یا پا و جنون و امراض مزمنه و غیرقابل علاج قادر به کسب معاش نباشند مادم‌الحیات به اخذ مستمری خوذ ذی‌حق خواهند بود.

ماده 24

میزان مستمری که به ورثه اشخاص مذکور در بند (الف) و (ب) و (ج) ماده (20) تعلق می‌گیرد مساوی است یا نصف تمام حقوق درجه متوفیان با مقتولین.

+++

ماده 25

میزان مستمری که به ورثه اشخاص مذکور در بند (د) ماده (20) تعلق می‌گیرد مساوی است با نصف حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی که شخص متوفی دریافت می‌داشته یا برطبق مقررات فصل یکم و دوم استحقاق دریافت آن را داشته است.

ماده 26

حق اخذ مستمری برای وراث مذکور از تاریخ روز بعد از فوت یا قتل شخص متوفی یا مقتول خواهد بود.

ماده 27

چنانچه اشخاص مذکوره در مواد (17) و (18) در حین استفاده از وظیفه موقتی فوت نمایند به وراث ذوی‌الحقوق آنها مستمری معادل دو ثلث از وظیفه موقتی که دریافت می‌داشته است تعلق خواهد گرفت.

ماده 28

به وراث ذوی‌الحقوق اشخاصی که در مدت خدمت به علل غیر مربوطه به خدمت فوت نمایند و مقررات فصل یکم و دوم شامل حال آنها نداشته در صورتی که مدت خدمت آنها پنج سال یا کمتر باشد مستمری و وجهی به وراث علاقه نخواهد گرفت و علاوه بر پنج سال تا ده سال یک ثلث کسور تقاعد اضافه بر پنج سال و چنانچه از ده سال بیشتر سابقه خدمت داشته باشند نصف کسور تقاعد از پنج سال به بعد که به صندوق تقاعد پرداخته‌اند دفعتاً و بالسویه پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم

مقررات عمومی

ماده 29

تاریخ برقراری حقوق تقاعد- وظیفه تقاعدی یا موقتی- مستمری و هرگونه پرداخت وجهی از صندوق تقاعد ارتش با اسامی ذوی‌الحقوق و سن و مدت و ماده قانونی که مشمول آن می‌شوند در حکم عمومی آرتش درج می‌گردد.

ماده 30

اشخاص ذیل از حق دریافت حقوق تقاعد محروم خواهند بود:

الف- اشخاصی که پس از محاکمه در محکمه نظامی به اخراج یا به انفصال دایمی از خدمت ارتش- نیروی دریایی هواپیمایی یا امنیه محکوم شوند.

ب- کسانی که ترک تبعیت ایران را بنمایند.

تبصره- کسانی که پس از اخراج مجدداً به خدمت پذیرفته شوند مدت انفصال جزء خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده 31

به جز موارد استیفای دیون اداری و محرومیت از حقوق اجتماعی توقیف حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی در قبال محکومیت حقوقی یا دیون دیگر اکیداً ممنوع است.

تبصره 1- در صورتی که صاحبان حقوق یا وظیفه تقاعدی یا وظیفه موقتی دینی به صندوق مربوطه داشته باشند و از عهده پرداخت آن دفعتاً واحده برنیایند و دارایی و عایداتی غیر از حقوق تقاعد نداشته باشند تا حدود یک ربع حقوق مقرری آنها در مقابل دین مزبور محسوب و مستهلک خواهد گردید.

تبصره 2- در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی یا عائله ذوی‌الحقوق چنانچه فقیر و تأمین معاش نداشته باشند مانند وراث متوفیات معامله خواهد گردید.

+++

ماده 32

هر گاه شخصی به دو یا چند علت حق دریافت حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی داشته باشند (مثلاً قدمت خدمت و علت مزاج) میزان حقوقی که بیشتر خواهد بود به او تعلق می‌گیرد.

ماده 33

هر گاه شخصی که دارای حقوق تقاعد یا وظیفه است مفقودالاثر بشود و مدت یک سال حقوق تقاعد یا وظیفه خود را مطالبه ننماید و وراث ذوی‌الحقوق او چنانچه مطابق این قانون مستمری به آنها تعلق گیرد حق دارند موقتاً مستمری قانونی خود را تقاضا نمایند چنانچه بعدها معلوم شود شخص مفقودالاثر فوت نموده مستمری موقتی از تاریخ فوت به طور دایم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات می‌باشد وضعیت حقوق او به حال اولیه اعاده می‌گردد.

ماده 34

مستمری اشخاصی که یک سال مفقودالاثر شده و مطالبه مستمری خود را ننموده باشند ضبط خواهد گردید و در صورتی که معلوم شود در حال حیات می‌باشند و قانوناً به دریافت آن ذی‌حق باشند وضعیت حقوق آنها به حال اولیه اعاده می‌گردد.

ماده 35

به افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها که دارای حقوق تقاعد هستند چنانچه مجدداً از طرف ارتش- نیروی دریایی- هواپیمایی یا امنیه خدمت جدیدی محول گردد در تمام مدت تصدی از حقوق مربوطه به آن استفاده می‌نمایند و از دریافت حقوق تقاعد محروم خواهند بود ولی مدت خدمت جدید این اشخاص نیز اضافه بر سنین خدمت منظور و موجب تجدیدنظر در تقاعد آنان خواهد بود.

ماده 36

چنانچه اشخاص مذکوره در طی ماده 35 از معلولین درجه یکم و دوم و دارای وظیفه تقاعدی باشند در تمام مدت تصدی خدمت جدید حق دارند علاوه بر حقوق آن خدمت از یک ثلث وظیفه تقاعدی مقرره خود استفاده نمایند.

ماده 37

صاحبان حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی می‌توانند در ادارات کشوری به خدمت پذیرفته شوند ولی در تمام مدت تصدی شغل جدید از دریافت حقوق یا وظیفه تقاعدی محروم خواهند بود و مدت خدمت در ادارات کشوری جزء سنین خدمت نظامی منظور نشده و موجب تجدیدنظر در حقوق تقاعد مقرره آن نخواهد گردید.

ماده 38

حقوق تقاعد- وظیفه تقاعدی یا موقتی- مستمریات و هرگونه حقی که مطابق این قانون به افسران و افراد و هم‌ردیفان و وراث آنها تعلق می‌گیرد از صندوق تقاعد ارتش پرداخت می‌گردد.

ماده 39

وجوه ذیل به صندوق تقاعد ارتش تحویل می‌شود: الف- کسور تقاعد که به شرح ذیل از حقوق کلیه افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها همه ماهه کسر می‌شود:

1- از حقوق افراد قدیمی و سرجوخه‌ها و گروهبان‌ها و استواران و افسران جزء تا رتبه سروانی صد پنج حقوق تمام رتبه

2- از حقوق افسران ارشد صد شش و نیم از حقوق تمام رتبه

3- از حقوق امرا صد هشت از حقوق تمام رتبه

+++

تبصره- به تعداد نفرات وظیفه ماهیانه نفری بیست و پنج دینار از صندوق ارتش به صندوق تقاعد پرداخته می‌شود.

ب- در موقع ترفیع افسران و هم‌ردیفان و افراد تفاوت حقوق ماه اول آنان بدون استثناء به صندوق تقاعد تحویل می‌گردد.

ماده 40

وجوهی که از بابت کسور تقاعد و غیره به صندوق تقاعد پرداخت می‌گردد به غیر از موارد مصرحه در این قانون به هیچ عنوان به صاحبان آنها مسترد نخواهد شد.

ماده 41

طرز تقاضای تقاعد- وظیفه و مستمری و سایر وجوهی که مطابق این قانون باید پرداخته شود و تهیه مدارک لازمه و همچنین ترتیب رسیدگی به این تقاضا برطبق نظامنامه به‌خصوص خواهد بود.

ماده 42

این قانون فقط شامل حال کسانی خواهد بود که بعد از تصویب و اجرای آن حقوق تقاعد- وظیفه- مستمری در حق آنان برقرار و یا سایر وجوهی که مطابق این قانون بایستی به آنان پرداخته شود.

ماده 43

اشخاصی که حقوق تقاعد- وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند چنانچه تغییری در وضعیت آنها مطابق مقررات این قانون حاصل شود باید مراتب را کما هو حقه راپرت نمایند.

این قانون که مشتمل بر چهل و سه ماده است در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293545!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)