کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 41 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1317  

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2-تصویب لایحه عمران استخدام متخصص چاپخانه مجلس‏

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 503 تا 548

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 41

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1317

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2-تصویب لایحه عمران استخدام متخصص چاپخانه مجلس‏

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 503 تا 548

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 18 اردیبهشت ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایب بااجازه -آقای ارباب کیخسرو شاهرخ

غایبین بی­اجاه -آقایان :موقر - دبیر سهرابی -ناصری -نیکپور -اعظم زنگنه -قراگزلو -پناهی

دیرآمدگان بااجازه -آقایان : معتضدی - محمد طباطبایی

دیرآمدگان بی­اجازه -آقایان : بیات -ملک مدنی -دکتر جوان -توانا -دکتر ادهم

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- تصویب لایحه عمران استخدام متخصص چاپخانه مجلس)

رئیس- گزارشى از کمیسیون محاسبات مجلس ملى راجع به استخدام متخصص چاپخانه قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون محاسبات لایحه نمره 244 اداره کار‌پردازى مجلس شوراى ملى راجع به استخدام آقاى ویلهلم وبر آلمانى را براى چاپخانه مجلس تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحاتى که از طرف کارپردازى داده شد با عین مواد پیشنهادى اداره کارپردازى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود.

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 244 اداره کار‌پردازى مجلس شوراى ملى راجع به استخدام آقاى ویلهلم وبر آلمانى را براى چاپخانه مجلس مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- لایحه طبع و توزیع شده است و خاطر

+++

آقایان مسبوق است. مذاکره در کلیات است. مخالف نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شودبه ورود در شور مواد. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى ویلهلم وبر تبعه آلمانى را از 14 فروردین 1317 به مدت دو سال شمسى براى سرپرستى ماشین آلات جدید مربوط به چاپ سرب و استروتیپى و غیره و نصب ماسین آلات جدید چاپخانه مجلس استخدام نماید.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده مى‌بینم چندین سال است که چاپخانه مجلس متخصص استخدام می‌کند، البته محتاج دارد و باید هم بخواهد و استخدام کند ولى میخواستم عرض کنم که این کار نبایستى دوام داشته باشد و بایستى اداره کارپردازى مجلس یا کسانى که متصدى این کار هستند سعى کنند که این متخصصین حتى‌المقدور به زیر دستانشان کار یاد بدهند و آنها هم کار فرا گیرند که هر روز محتاج به استخدام این متخصصین نباشیم که از خارجه بیاوریم و پول و حقوق بدهیم براى یک کارهایی که در موضوع چندین بار تکرار شده است از این جهت عرض کردم و خواستم یادآورى کنم که برعهده آقایان است که دقت بفرمایند و یک اشخاصى را زیر دست اینها بگمارند که اینها کار یاد بگیرند و به درد کشور بخورند تا انشاء‌الله ما بى‌نیاز بشویم و پس از گذشتن مدت خدمت این مستخدم دیگر احتیاج به تجدید استخدام نداشته باشیم.

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى‏

مرآت اسفندیارى- چاپخانه مجلس زیردست همین متخصصین چندین نفر را براى کارهاى مطبعه تهیه کرده است و اشخاص بصیر و کاردان و کارفهمى به عمل آورده است که الان در خود چاپخانه مشغول کار هستند و این متخصص با یک متخصصى که بعداً می‌آید براى ماشین‌هاى جدید است براى تمبر و ماشین‌هاى گراور جدید که لازم است و البته باز هم تربیت می‌کند و در دسترس چاپخانه مجلس می‌گذارند تا منظور آقایان نمایندگان محترم عملى گردد.

رئیس- آقاى زوار

زوار- عرضى ندارم‏

رئیس- آقایان موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- حقوق دو ساله او نود و شش هزار ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى مبلغ چهار هزار ریال که نصف آن به ریال و معادل نصف دیگر بارز خارجى از محل ارزى بودجه مجلس شوراى ملى پرداخته می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- براى هزینه آمدن او به طهران مبلغ دو هزار و پانصد ریال و براى بازگستن نیز دو هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم- آقاى ویلهلم وبر در هر سال یک ماه مرخصى با استفاده حقوق خواهد داشت.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم- کارپردازى مجلس مجاز است مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوبه 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقاى ویلهلم وبر را امضاء نماید.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثرقیام کردند) تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد با ورقه آقایانی که موافقند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده یکصد و چهار ورقه سفید شمرده شد)

+++

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى یکصد و ده نفر به اکثریت صد و چهار رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان -آقایان : صادق خواجوی -موسی مرآت -خلیل حریری -عیسی مشار -حسن توانا -دکتر اسمعیل سنگ -علی اقبال -ابوالقاسم اعتصام زاده -محمد حسین معتصم سنک -محمدعلی تربیت -احمد مؤید قوامی -حسن مرآت اسفندیاری -دکتر لقمان فهورای -محمد طباطبایی -غلامحسین ملک -دکتر مهدی خان ملک زاده -حسن مخبر فرهمند -دکتر عیسی نیرومند -دکتر غنی -حسین جلایی -محمد علی اوحدی -شیرازی -محمدرضا اردبیلی -دکتر طاهری -محسن مهدوی -شکرالله صفوی -جواد شجاعی -حسین افشار -حبیب­الله نوبخت -اسدالله زوار -دکتر موسی جوان -علی حیدری -حبیب­الله لاریجانی -فتح­الله گودرزی -محمد جرجانی -محمد تقی ذوالقدر -کازرونیان -عبدالله ناهید -محمد علی امیر ابراهیمی -حریری طلوع -دکتر حسن ادهم -مرتضیقلی بیات -حسن مسعودی خراسانی -مراد ابراهیمی ریگی -جعفر خواجه نوری -دکتر عطاءالله سمیعی -مهدوی دادور -محمد وکیل -دکتر حسین قلی قزل ایاغ -عبدالعلی میرزایی -عبدالرحیم شباهنگ -محمد جواد ارکانی -جعفر اصفهانی -عطاءالله روحی -علی مولوی - رضوی -نائینی -عباس مسعودی -منصف -جواد آزادی -هدایت­الله پالیزی -ابراهیم سمیعی -حسین معینی -دکتر میرزا آقا ضیاء -کاظم جلیلی -عطاءالله پالیزی -مختار مشیر دوانی -علی مؤید ثابتی -اسمعیل ملایری -دکتر قاسم اهری -ساکینیان -عزیزی -حمزه تاش -صفاری -رهبری -تهرانچی -مجد ضیایی -نواب یزدی -محمد تقی اسفندیاری -ابوالحسن ثقة­الاسلامی -فرج­الله آصف -فرشی -کاشف -بوداغیان -ملک زاده آملی -محمد حبیبی -بیات ماکو -فتوحی -علی قلی هدایت -همراز -آصف تاج بخش -نراقی -دولتشاهی -پارسا -دهستانی -علوی -اعظم زنگنه -طالش -رفیعی -تولیت -مؤید احمدی -معتضدی -نقابت -مقدم .

(3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 503 تا 548)

رئیس- شور اول بقیه لایحه اصول محاکمات حقوقى. گزارش کمیسیون عدلیه مطرح است از ماده 503 قرائت می‌شود.

ماده‌ 503- هیچ قرارى به تنهایی قابل تمیز نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد.

این امر مانع نخواهد بود از این که ضمن استدعاى تمیز از حکم نسبت به قرارهایی که از محکمه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

رئیس- ماده 504 قرائت می‌شود.

ماده 504- قرارهاى زیر به تنهایی قابل تمیز است.

1- قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتى و نسبى‏

2- قرار رد عرضحال‏

3- قرار ابطال عرضحال‏

4- قرار سقوط دعوى‏

5- قرار عدم اهلیت یکى از اصحاب دعوى‏

6- قرار محکمه استیناف راجع برد حکام استیناف‏

7- قرار رد دعوى یا عدم استماع آن‏

8- قرار رد درخواست ابطال حکم‏

9- قرار اتیان قسم در موردی که حاکم به واسطه تردید در بقاء حق قسم را لازم بداند (ماده 1333 قانون مدنى)

رئیس- ماده 505

ماده 505- قرارهاى مذکور در ماده فوق در صورتى تمیز است که در مرحله استینافى صادر شده باشد خواه مستقلاً و خواه در تعقیب قرارى که در مرحله بدوى صادر شده است.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- این ماده 505 به نظر بنده هم با یک قسمت از ماده 504 تعارض دارد و هم خود ماده اصلاح عبارتى لازم دارد. در ماده 504 یکى از قرارهایی که قابل تمیز است قرار ابطال عرضحال است. اگر به سایر مواد دقت کنیم مى‌بینیم در دادگاه‌هاى استیناف قرار ابطال عرضحال اساساً وجود ندارد یعنى ما نمى‌توانیم تصور کنیم که عرضحال‌هایی که به استیناف داده می‌شود ابطال شود- ابطال عرضحال در دادگاه بدایت ممکن است بشود یعنى وقتى مدعى در محکمه حاضر نشد مدعى علیه حق دارد ابطال عرضحال از محاکم بدایت صادر می‌شود و اساساً از محاکم استیناف قرار ابطال عرض حال صادر نمی‌شود بنابراین در ماده 504 وقتى می‌نویسد قرار ابطال قابل تمیز است یعنى قرار ابطالى که از محکمه بدایت صادر می‌شود و اساساً این قرار در استیناف مورد پیدا نمى‌کند ولى در ماده 505 می‌نویسد که قرارهاى بدایت وفتى قابل تمیز است که از آن استیناف هم داده شده باشد و اینجا تعارض پیدا می‌شود. دوم این که بنده در این ماده معتقد به اصلاحى هستم در ماده 505

+++

می‌نویسد که کلیه قرارها وقتى می‌تواند قابل تمیز باشد که عرضحال استینافى قبلاً داده شده باشد یعنى اگر قرارى از ابتدایی صادر شده باشد فرض بفرمایید قرار عدم صلاحیت یا قرار راجع به مرور زمان این را نمی‌شود مستقیماً تمیز داد در صورتی که بین این قرارها بعضى‌هایش هست که صورت و اثر حکمى دارد مثل قرار سقوط دعوى یا رد عرضحال یا قراهاى دیگر که آنها را می‌توان مستقیماً تمیز داد و خوب است اجازه داده شود همان طور که قانون فعلى مقرر داشته است بدون این که احتیاجى به عرضحال استینافى داشته باشد نسبت به این نوع قرارها در موعد مقرر بتوان عرضحال تمیزى داد. این دو نظرى بود که بنده داشتم بسته به نظر آقاى وزیر عدلیه است.

وزیر عدلیه- خواهش می‌کنم پیشنهاد کتبى بفرمایید تا شور دوم مطالعه کنیم.

رئیس- ماده 506

مبحث دوم- در موعد تمیز

ماده 506- مهلت تمیز براى سکنه ایران ده روز است به اضافه مدت مسافت از محل اقامت مستدعى تمیز تا نزدیک‌ترین محکمه و براى کسانی که مقیم کشورهاى بیگانه می‌باشند براى کشورهاى همسایه دو ماه و کشورهاى غیر همسایه سه ماه و براى کشورهاى دور مثل آمریکا و خاوردور چهار ماه.

رئیس- ماده 507

ماده 507- ابتداء مدت تمیز از قرار زیر است:

الف- براى احکام و قرارهاى محاکم استیناف‏

1- در صورتى که حکم یا قرار حضورى باشد از روز ابلاغ‏

2- در صورتی که حکم یا قرار غیابى باشد از روز انقضاء مدت اعتراض‏

ب- براى احکام و قرارهاى محاکم ابتدایی‏

1- در صورتى که حکم یا قرار حضورى از محکمه ابتدایی استینافاً صادر شده باشد از روز ابلاغ‏

2- اگر حکم حضورى یا غیابى قابل استیناف بوده و استیناف داده نشده باشد از روز انقضاء مدت استیناف‏

رئیس- ماده 508

ماده 508- اگر استدعاء تمیز به واسطه متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

رئیس- ماده 509

ماده 509- مقررات ماده 466 و 467 در مورد تمیز احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه است.

رئیس- ماده 510

مبحث سوم- در ترتیب استدعا تمیز

ماده 510- تمیز دعوى به تقدیم عرضحال می‌شود. این عرضحال را می‌توان مستقیماً دیوان تمیز یا محکمه که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا محکمه ابتدایی و یا محکمه صلحیه محل اقامت مستدعى تمیز و یا به نزدیکترین محکمه به محل اقامت او.

مدیر دفتر محکمه که عرضحال تمیزى به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله عرضحال را در دفتر ثبت و رسیدى که مشتمل بر نام مستدعى تمیز و طرف او و تاریخ تسلیم (از روز وماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده عرضحال بدهد و در روى کلیه اوراق عرضحال تاریخ تسلیم را قید کند. این تاریخ ابتداى دعوى تمیزى محسوب است.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- متبادر از لفظ عرضحال که در این ماده به آن اشاره شده است عرضحال‌ هایی است که با یک تشریفات مخصوصى که معمول به امروز است به محاکم داده می‌شود و حال آن که از خصائص این قانون، قانون جدید یکى این است که عرضحال تلگرافى هم پذیرفته می‌شود در پاره از مواد و این عرضحال تلگرافى فاقد تمام این خصایص است و این تشریفات که گفتیم

+++

براى آن نمی‌شود رعایت شود این را خواستم تذکر بدهم که این خصیصه که آقاى وزیر عدلیه براى این قانون قائل شده‌اند مقتضى است در دادن عرضحال تمیزى و استینافى که یکى از مصادیق کامله عرضحال تلگرافى است رعایت شده باشد یعنى این عرضحال تلگرافى که طرف مستدعى تمیز می‌دهد یا محکمه نزدیک به محل خودش یا به محل صدور حکم یا محکمه استیناف این عرضحال تلگرافى چه صورتى دارد؟ آیا این عرضحال تلگرافى عریضه تمیزى محسوب می‌شود و نواقص آن را بعد رفع می‌کند؟ و به او اخطار می‌شود پس از قبول عرضحال تلگرافى که بیا و اصلاح کن و رفع نواقص کن چطور می‌شود؟ زیرا با تلگراف که نمی‌تواند ضمائم ضمیمه کند نمى‌تواند رونوشت احکام بدهد نمى‌تواند اعتراضات بدهد فقط می‌تواند به طور اختصار همین قدر یک عرضحال تمیزى بدهد که نسبت به حکم صادره از فلان محکمه در فلان تاریخ و فلان نمره که بر علیه من صادر شده است مستدعى تمیز هستم همین مقدار است و بیشتر نمی‌شود بقیه را چه باید بکند؟ خواستم خاطر محترم آقاى وزیر عدلیه را متوجه و مستحضر کنم که این موضوع را در نظر داشته باشند.

رئیس- ماده 511 قرائت می‌شود.

ماده 511- در عرضحال باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانواده و شهرت و محل اقامت اصحاب دعوى و حکم یا قرارى که نسبت به آن تمیز خواسته مى‌شود و محکمه صادر کننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ و مغارتى که حکم یا قرار با قانون دارد صریحاً قید شود.

رئیس- ماده 512

ماده 512- به عرضحال تمیزى باید پیوست شود.

1- رونوشت مصدق حکم یا قرارى که از آن تمیز خواسته می‌شود.

2- اعتراضات تمیزى‏

3- وکالت‌نامه وکیل‏

رئیس- ماده 513

ماده 513- عرضحالى که موافق دو ماده فوق نبوده یا هزینه محاکمه آن داده نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر محکمه که عرضحال به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید عرضحال نواقص آن را به طور تفصیل به عرضحال دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نشد به موجب قرار محکمه که عرضحال تمیزى به آن داده شده و در صورتى که عرضحال به دفتر تمیز داده شده باشد دفتر رد می‌نماید.

رئیس- ماده 514

ماده 514- اگر مشخصات مستدعى تمیز در عرض حال تمیزى معین نشده و معلوم نباشد عرضحال دهنده کى است و محل اقامت او معلوم نباشد عرضحال بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت تمیز رد خواهد شد مگر این که قبل از انقضاء مدت تمیز مستدعى تمیز عرضحال خود را تکمیل یا تجدید نماید.

رئیس- ماده 515

ماده 515- در صورتی که عرضحال در خارج از مدت داده شده باشد عرضحال به موجب قرار محکمه که عرض حال تمیزى به آن داده شده و در صورتی که به دفتر تمیز داده شده باشد دفتر تمیز رد می‌نماید.

رئیس- ماده 516

ماده 516- هر‌گاه محکمه یا دفتری که عرضحال تمیزى به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب عرضحال می‌تواند به دیوان تمیز شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قرارى صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

ماده- 517

+++

ماده 517- عرضحال تمیزى از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود:

1- مدعى و مدعى علیه اعم از این که طرف اصلى دعوى باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و وصى و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوى شده باشد در این صورت ناقل و منتقل الیه هر دو می‌توانند از حکم استدعاى تمیز نمایند.

2- کسانى که سمت نمایندگى مدعى یا مدعى علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.

رئیس- ماده 518

ماده 518- استدعاى تمیز اجراى حکم را تا وقتى که حکم نقض نشده است به تأخیر نمى‌‌اندازد ولى هر‌گاه محکوم علیه به طوری که در تأمین مدعى مقرر است نسبت به محکوم به تأمین بدهد اجراء حکم تا صدور حکم تمیزى به تأخیر می‌افتد.

رئیس- ماده 519

ماده 519- مرجع درخواست موقوف‌الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین محکمه است که حکم مورد استدعاى تمیز را داده است.

رئیس- ماده 520

ماده 520- مدیر دفتر دیوان تمیز یا مدیر دفتر محکمه‌اى که عرضحال تمیزى به آن داده شده یک نسخه از عرضحال و پیوست‌هاى آن را براى طرف می‌فرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

رئیس- ماده 521

ماده 521- هر گاه عرضحال مستقیماً به دفتر تمیز داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق عرضحال با پیوست‌هاى آن و پاسخ طرف اگر داده است به دفتر دیوان تمیز فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم عرضحال و منضمات آن و کیفیت اخطاری که به مستدعى و طرف او شده در یادداشتى تصریح و به دفتر تمیز فرستاده شود.

رئیس- ماده 522

مبحث چهارم- تمیز تبعى‏

ماده 522- طرف مستدعى تمیز می‌تواند مادامى که رأى صادر نشده است از حکمى که مورد شکایت تمیزی است نسبت به جهتى که آن را به ضرر خود و مخالف قانون می‌داند تبعاً استدعاء تمیز نماید هر چند مدت مقرر براى تمیز نسبت به او منقضى شده باشد.

رئیس- ماده 523

ماده 523- تمیز طبعى فقط در مقابل مستدعى تمیز و از کسى که طرف استدعا تمیز واقع شده پذیرفته مى‌شود.

رئیس- ماده 524

ماده 524- اگر مستدعى تمیز عرضحال تمیزى خود را استرداد نماید و یا عرضحال او رد شود حق استدعا تمیز تبعى ساقط می‌شود.

رئیس- ماده 525

ماده 525- هیچ یک از شرایط استدعاء تمیز اصلى در تمیز تبعى جارى نیست ولى استدعاء تمیز تبعى باید کتبى باشد.

رئیس- ماده 526

مبحث پنجم- در احضار اصحاب دعوى و ترتیب رسیدگى‏

ماده 526- دیوان عالى تمیز هر‌گاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار می‌نماید و الّا بدون حضور طرفین رسیدگى خواهد کرد و در هر صورت رأى دیوان عالى تمیز قابل اعتراض نیست.

رئیس- ماده 527

ماده 527- اوراق احضاریه درخارج از تهران به محکمه ابتدایی یا صلحیه که احضار شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می‌شود و آن محکمه مکلف است احضاریه را به محض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر تمیز ارسال دارد.

رئیس- ماده 528

+++

ماده 528- رئیس شعبه هر موضوع تمیزى را به نوبت به یکى از اعضاء براى تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.

رئیس- ماده 529

ماده 529- گزارش عضو ممیز باید جامع یعنى حاوى جریان ماهیت دعوى و بررسى کامل در اطراف اعتراضات مستدعى تمیز و جهات قانونى مورد رسیدگى تمیزى با استدلال باشد.

گزارش عضو ممیز قبل از طرح در شعبه به پارکه دیوان تمیز فرستاده می‌شود که هر گونه اعتراض و نظرى نماینده پارکه نسبت به مندرجات آن دارد کتباً اظهار نماید- تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامى و مجازات قصور در انجام وظائف است.

رئیس- ماده 530

ماده 530- گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگى قرائت و پس از قرار قبول عرضحال شروع به رسیدگى تمیزى در اصل دعوى می‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده معتقد هستم که این جمله پس از قرار قبول عرضحال از این ماده 530 حذف شود زیرا که آقاى وزیر عدلیه تصدیق دارند که پرونده‌هاى تمیزى غالبا یک پرونده‌هاى فوق‌العاده مهمى است که مطالعه آنها وقت زیاد و دقت زیاد لازم دارد خاصه با این جریان این لایحه قانونى که بایستى عضو ممیز پس از مطالعه و تهیه گزارش آن، آن گزارش را به پارکه تمیز بدهد که وکلاى عمومى به آن پرونده مراجعه بنمایند و اگر اعتراضى به گزارش عضو ممیز دارند بدهند پس یک طرف باید پارکه مطالعه کند یک طرف هم مراجعه عضو ممیز به تمام اوراق لازم می‌شود آن وقت پس از تمام این زحماتى که اینها کشیده‌اند و چند روز وقتشان را تلف کرده‌اند تازه میرسد به این که ببیند آیا اصل این عرضحال قابل تمیز هست یا نیست؟ می‌شود قبول کرد یا نمی‌شود؟ خوب پس از این زحمات تازه قرار صادر می‌شود که این عرضحال قابل تمیز نیست و تمام آن زحمات عضو ممیز و پارکه به هدر می‌رود بنابراین بنده عقیده‌ام بر این است موقعى این جریاناتى که در این ماده نوشته شده ادامه پیدا کند که عرضحال تمیزى قابل رسیدگى و تعقیب باشد دیگر بیش از این عرضى ندارم.

وزیر عدلیه- در جلسه گذشته بیاناتى شد راجع به فلسفه تمیز و گمان می‌کنم که آن بیان کافى بود و آن بیان را بایستى در تمام این مواد سرایت داد وقتى معلوم شد که تمیز یک مرحله براى رسیدگى دفعه سوم نیست و رسیدگى او از این نظر است که ببیند قانون خوب اعمال شده یا نشده چون همه جا این ترتیب تمیزى را قبول کرده‌اند و لازم دانسته اند قبل از این که وارد رسیدگى تمیزى بشوند اول به قابل توجه بودنش نظر نمایند و ببینند که آیا این عرضحال تمیزى اصلا عرض حال تمیزى هست یا نه؟ و اعتراضاتى که کرده است بیشتر نظر به ماهیت دعوى دارد ومیخواهد دیوان تمیز را تبدیل کند به یک محکمه براى رسیدگى درجه سوم یا خیر؟ ایرادتش ایراداتى است که از نظر تمیزى قابل توجه است یا نه؟ متأسفانه ما آن شعبه عرایض را نداریم که این عرایض را غربال کند و ملاحظه کند که آیا این این عرضحال‌ها قابل توجه است یا نیست و تفکیک نماید. و اینجا از اول مقررات که براى دیوان تمیز نوشته شده است خود شعبه‌ها را مأمور رسیدگى کرده‌اند که وارد شود و نظر کند و قبل از این که وارد جریان دعوى شوند ببینند عرضحال قابل جریان تمیزى است یا نیست؟ من انتظار داشتم آقاى اوحدى در ماده قبل از این ماده 530 که یکى از ابداعات این لایحه است و در آنجا مقرر شده که عضو ممیز گزارش خودش را خیلى موجه و مدلل بنویسد و بدهد می‌فرمودند حالا این ماده عملى شد یعنى غیر از این ماده ممکن نبود آن ماده عملى بشود. من خیال می‌کردم این طور نتیجه بگیرند که حالا این ماده عملى شد براى این که بدون این ترتیب ممکن نبود که بتوانند به قابل توجه بودن یک عرضحال

+++

تمیزى قبلا رأى بگیرند چون کسی که از پرونده اطلاع ندارد چطور می‌تواند به قابل توجه بودنش رأى بدهد. حالا مى‌بینیم ایشان استدلال مخالف می‌کنند ما در کمیسیون مذاکره کردیم مفصلاً که پس از نوشتن ماده 529 جدید این ماده 530 عملى می‌شود. در هر صورت این اصل را در دیوان تمیز باید حفظ کنیم که عرضحال‌ها قبلا رسیدگى شود و پس از آن که مورد توجه واقع شد یعنى شعبه قابل توجه نیست و یا باید ما همین کار را بکنیم یا یک شعبه عرایض صادر کنیم، و چون شعبه عرایض را ما غیر عملى می‌دانیم این است که این ترتیب را معتقدیم باید بشود و این اصل در قانون باقى بماند راجع به مقررات تمیزى و تصور می‌کنم که با این ماده 529 جدید این کار خیلى خوبى و عملى باشد.

رئیس- ماده 531

ماده 531- هر گاه طرفین احضار شده باشند رئیس شعبه از آنها پرسش‌هاى لازمه را می‌نماید پرسش و پاسخ در صورت جلسه قید و به امضاء پاسخ دهنده مى‌رسد.

رئیس- ماده 532

ماده 532- قبل از صدور رأى اگر عضو ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می‌نماید.

رئیس- ماده 533

ماده 533- ترتیب رسیدگى و اتمام مذاکره و گرفتن رأى به طریقى است که براى رسیدگى در محاکم تالى مقرر است و قبل از صدور رأى مدعى‌العموم دیوان تمیز و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نماید.

رئیس- ماده 534

ماده 534- منشى شعبه پس از امضاء رأى آن را در دفتر مخصوص با قید نمره و تاریخ ثبت می‌نماید.

رئیس- ماده 535

ماده 535- هر‌گاه علاوه بر نوشته‌جات و اوراقى که طرفین تقدیم کرده‌اند اطلاع به سایر نوشته‌جات مقتضى باشد دیوان تمیز مى‌تواند آن اوراق را خواسته ملاحظه نماید.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- این ماده به عقیده بنده مجمل است و مقتضى است که معلوم بشود مقصود از این اوراق و همچنین سایر اوراقى که در اینجا اشاره شده است که شعبه تمیز می‌تواند آن اوراق را بخواهد و مراجعه کند چیست؟ اگر مقصود از اوراق همان محتویات پرونده است که مقتضى است صریحاً نوشته شود که همان محتویات پرونده را شعبه تمیز مورد رسیدگى خودش قرار می‌دهد اگر اوراق دیگرى غیر از محتویات پرونده است چنانچه اجمال این ماده اشاره به این معنى دارد که هر گاه علاوه بر نوشته‌جات مقتضى باشد. این سایر نوشته‌جات چیست؟ سایر نوشته‌جات جزء پرونده است که نباید به تمیز داده شود و تمیز حق ندارد که سایر نوشته‌جاتى که در محکمه ابتدایی و استیناف داده نشده است بخواهد که آنها را مورد استفاده قرار دهد. ماده بعد هم این معنى را تأیید می‌کند زیرا وظیفه تمیز رسیدگى تمیزى است نسبت به حکمى که استدعا شده است رسیدگى شود و آن حکم از روى مستنداتى است که آن مستندات در همان پرونده و ضمیمه همان است و این سایر اوراق اگر خارج از پرونده باشد که آن را حق ندارد تمیز بخواهد و بنده چیزى از این ماده نمى‌فهمم و اگر مقتضى می‌دانند رفع این اجمال را آقاى وزیر عدلیه بفرمایند.

وزیر عدلیه- در شور ثانى مذاکره می‌کنیم و روشن مى‌کنیم.

رئیس- ماده 536

ماده 536- مقصود از رسیدگى تمیزى تشخیص این است که حکم یا قرار مورد استدعا تمیز موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اولى حکم یا قرار

+++

ابرام و الا‌نقض خواهد شد.

رئیس- ماده 537 مبحث ششم- در موارد نقض‏

ماده 537- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود

1- اگر محکمه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونى خود به دعوایی رسیدگى کرده.

2- هر‌گاه رسیدگى موافق صلاحیت قانونى محکمه بوده ولى حکم یا قرار بر‌خلاف قانون صادر شده باشد.

3‌- اگر ذعوى برخلاف اصول محاکمات رسیدگى شده و عدم رعایت اصول مذاکره به درجه اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونى مى‌اندازد.

4- اگر احکام یا قرارهایی با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوى صادر شده باشد.

رئیس- ماده 538

ماده 538- حکم یا قرار هر‌گاه از محکمه‌اى صادر شده باشد که صلاحیت ذاتى نداشته نقض خواهد شد اگر چه در هیچ یک از مراحل رسیدگى ایراد به صلاحیت محکمه نشده باشد.

رئیس- ماده 539

ماده 539- اگر حکم یا قرار از محکمه‌اى صادر شده باشد که صلاحیت نسبى نداشته فقط در صورتى نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبى محکمه حاکمه در خود آن محکمه مطابق قانون ایراد شده باشد.

رئیس- ماده 540

ماده 540- حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانین جاریه که در حین وقوع آن دعوى معتبر و مجرى بوده مخالف نباشد نقض نمى‌شود.

رئیس- ماده 541

ماده 541- هر‌گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکى از مواد قانونى است ولى اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونى دیگر که معنى دیگر دارد تطبیق شده آن حکم یا قرار نقض می‌شود.

رئیس- ماده 542

ماده 542- اگر در دعوایی که از قراردادى ناشى شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و نظامنامه متعلق به آن قرارداد معنى دیگرى داده شود حکم یا قرار صادر در آن خصوص نقض می‌شود.

رئیس- ماده 543

ماده 543- اصول و کیفیاتى که براى تأیید مفاد قرار یا حکمى در خود حکم یا قرار مندرج است در محکمه تمیز محقق و معتبر است ولى چنانچه اوراقى که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشته‌جاتى که طرفین در حین محاکمه ابراز کرده‌اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض می‌شود.

رئیس- ماده 544

ماده 544- هر گاه در یکى از محاکم برخلاف اصلى از اصول محاکمه به دعوایی رسیدگى شده باشد و عدم رعایت آن اصول به درجه اهمیت داشته که در حکم یا قرار محکمه موثر است در دو مورد حکم یا قرار نقض مى شود.

1- در صورتی که اصلى که رعایت نشده از قواعد آمره یعنى جزء وظایف خود محکمه باشد.

2- در صورتی که اصلى که رعایت نشده از وظیفه خود محکمه نبوده ولى با اعتراض اصحاب دعوى بدان رسیدگى نشده است.

رئیس- ماده 545

ماده 545- هر‌گاه در موضوع یک دعوى و بین اصحاب دعوى آن بدون آن که صورت قضیه تغییر کرده باشد احکام متغایر از دو محکمه صادر شود حکم ثانى در دیوان تمیز نقض و حکم اولى نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد- هم چنین است در صورتى که احکام متغایر مذکور از یک محکمه و یا از محاکم

+++

ابتدایی که در حوزه یک محکمه استیناف هستند صادر شده و در موقع رسیدگى استینافى یا اعاده محاکمه فسخ نشده باشد.

رئیس- ماده 546

ماده 546- اگر قرار یا حکمى مغایر صریح قانون باشد یا اصول محاکمات نسبت به آن رعایت نشده و آن عدم رعایت به درجه اهمیت داشته باشد که در قراری حکم محکمه مؤثر و آن را از اعتبار قانونى بیندازد این قرار یا حکم نقض می‌شود ولو دلائلى که مستدعى تمیز براى نقض اقامه می‌کند کافى و موجب نقض نباشد.

رئیس- ماده 547

ماده 547- سهو و اشتباه مذکور در ماده 182 موجب نقض یا قرار یا حکم نخواهد شد ولى ذینفع می‌تواند در صورتی که حکم قبلاً تصحیح نشده باشد از محکمه حاکمه تصحیح حکم را بخواهد.

هر‌گاه سهو و اشتباه مذکور در قرار یا حکم تمیزى باشد تصحیح آن با دیوان تمیز است.

رئیس- ماده 548

ماده 548- کسى غیر از مستدعى تمیز و طرف او از حکم دیوان تمیز استفاده نمى‌کند مگر این که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاصى هم که حکم مورد استدعاء تمیز شامل آنها بوده و تمیز نخواسته‌اند سرایت می‌کند.

(4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه اول خرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه استخدام آقاى ویلهلم وبر تبعه آلمانى براى چاپخانه مجلس

ماده اول- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى ویلهلم وبر تبعه آلمانى را از 14 فروردین 317 به مدت دو سال شمسى براى سرپرستى ماشین آلات جدید مربوط به چاپ سرب و اشتروتیپى و غیره و نصب ماشین آلات جدید چاپخانه مجلس استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق دو ساله او نود و شش هزار ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى مبلغ چهار هزار ریال که نصف آن به ریال و معادل نصف دیگر بارز خارجى (از محل ارزى بودجه مجلس شوراى ملى) پرداخته می‌شود.

ماده سوم- براى هزینه آمدن او به طهران مبلغ دو هزار و پانصد ریال و براى بازگشتن نیز دو هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد.

ماده چهارم- آقاى ویلهلم وبر در هر سال یک ماه مرخصى با استفاده حقوق خواهد داشت.

ماده پنجم- کارپردازى مجلس مجاز است مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوبه 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقاى ویلهلم وبر را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293656!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)