کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 41 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 فروردین ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- مذاکره راجع به ارجاع لایحه املاک واگذارى به کمیسیون جدید دادگسترى

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 41

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 فروردین ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- مذاکره راجع به ارجاع لایحه املاک واگذارى به کمیسیون جدید دادگسترى

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس مقارن ظهر به ریاست آقاى حسن اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 20 فروردین ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌‌مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان: حمزه‌تاش، فاطمی

غائبین بی‌اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، موقر، نواب یزدی، ریگی، مکرم افشار، یمین اسفندیاری، اکبر، جلایی، یاراحمدی، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، امیر تیمور، صادق‌ وزیری، نقابت

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور، خسروشاهی، مسعودی، دشتی، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- در موقعى که آقایان را براى کمیسیون‌ها انتخاب می‌کردند همیشه این را در نظر می‌گرفتند حالا هم یک عده از آقایان هستند که در سه کمیسیون انتخاب شده‌اند و طبق ماده 27 نظامنامه نمی‌تواند در سه کمیسیون عضویت داشته باشند از این جهت اسامیشان نوشته شده و حضورتان تقدیم شده است که اصلاح فرمایید و آن آقایان از یکى از این سه کمیسیون که میل دارند استعفا بدهند که هم براى آقایان اسباب زحمت نشود و هم نظامنامه اجرا شده باشد.

طوسى- همین طور که فرمودید عده‌ای از آقایان که سه کمیسیون انتخاب شده‌اند صورت‌شان معین شده است و آقاى نقابت و عده دیگر از آقایان هم استعفاشان تقدیم شده است و اصلاح می‌شود و البته همین طور که فرمودید رعایت می‌شود.

2- مذاکره راجع به ارجاع لایحه املاک واگذارى به کمیسیون جدید دادگسترى‏

رئیس- آقاى معدل

معدل- لایحه املاک واگذارى راجع به مازندرانی‌ها بایستى زودتر طبع شود بنده نمی‌دانم که حالا که کمیسیون‌هاى جدید انتخاب شده کمیسیون دادگسترى هم موافقت با همان خبر

+++

کمیسیون تقدیم می‌کند یا خیر و چون طول این کار به زیان کشور است و هر ساعتى که این لایحه تعویق بیافتد کشت آنجا عقب خواهد افتاد و موقع آن منقضى می‌شود خوب است زودتر این لایحه معلوم شود

رئیس- آقاى انوار

انوار- همان طور که آقاى معدل فرمودند کمیسیون سابق دوره اجلاسیه آن تمام شده و مدتش منقضى شده و این لایحه می‌آید در همین کمیسیون جدید و این کمیسیون نظر می‌کند چون باید بیاید در مجلس و کمیسیون از لایحه دفاع کند و این هم طول نمى‌کشد و مطابق نظامنامه است که هر کمیسیونى که تمام شد و هنوز لایحه‌اش به مجلس نیامده است اگر بنا باشد آن لایحه مطرح شود بایستى در کمیسیون جدید هم آن لایحه مطرح شود این است که که تقاضا می‌شود از آقایان اعضا کمیسیون دادگسترى که زودتر کمیسیون را تشکیل بدهند که لایحه را ملاحظه کنند و زودتر به مجلس بیاید.

رئیس- آقاى دکتر سنگ

دکتر سنگ- عرض کنم همان طور که فرمودند این کمیسیون چون عمرش سر آمده و کمیسیون دیگرى معین شده است در کمیسیون جدید فقط باید مخبر کمیسیون لایحه را امضا بکند دیگر مجدداً در کمیسیون مطرح مذاکره و شور قرار دادن این طور نیست فقط باید مخبر آن لایحه امضا کند حالا این طور که آقاى انوار می‌فرمایند باز بیاید در کمیسیون و رسیدگى و شور کنند و باز اشکال‌تراشى کنند و هر کس هر چه به نظرش می‌آید اظهار کند در این دوره که این لایحه به مجلس نخواهد آمد بنده مخصوصاً استدعا می‌کنم که روز سه‌شنبه جلسه را تشکیل بدهید که این لایحه بیاید در مجلس و تمام شود و تکلیف مردم معلوم شود.

انوار- بنده اخطار دارم جداً اخطار دارم.

رئیس- بفرمایید.

انوار- بنده عرض کردم وقتى کمیسیون جدید انتخاب شد باید لایحه را کمیسیون جدید نگاه کند (دکتر سنگ- فقط باید مخبر امضا کند) صبر کن آقا صبر کن چرا وقتى که اطلاع ندارید کلام مرا برخلاف مقصودم می‌فرمایید خدا شاهد است من مقصودى ندارم که لایحه تأخیر شود بنده عرض کردم مطابق سوابق کمیسیونى هر وقت کمیسیونى دوره‌اش تمام شد و لایحه‌اش به مجلس نیامده در کمیسیون جدید باید لایحه را نظر کنند و راپورت بدهند چرا شما برخلاف واقع می‌گویید سوابق این است نگاه کنید (دکتر سنگ- این طور نیست فقط باید مخبر امضا کند اجازه بفرمایید.)

انوار- آقا دیگر مذاکره نمی‌خواهد.

رئیس- گمان می‌کنم این قسمت طول و تفصیل ندارد مطلبى است واقع شده و از کمیسیون هم گذشته و و مطابق نظامنامه مجلس اقدام خودش را خواهد کرد (صحیح است) آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرض کنم اگر چه مدتى از ظهر گذشته بنده می‌خواستم تقاضا کنم که آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه راجع به اعضا دیوان محاسبات در این جلسه تمام شود که کارهاى وزارت دارایى معطل نماند.

رئیس- لایحه طبع و توزیع شده است و به اطلاع آقایان رسیده است اجازه بدهید لایحه قرائت شود.

(در این موقع عده‌ای از آقایان نمایندگان از مجلس خارج شدند)

بعضى از نمایندگان- عده کافى نیست.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- عده‌ای از آقایان رفته‌اند و نمی‌شود رأى گرفت بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293907!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)