کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 40 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دوم آذر‌ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس و مذاکره در غیبت موقع رأی و تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خسرو قشقایی

3- بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده 9

4- ختم جلسه به عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 40

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دوم آذر‌ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس و مذاکره در غیبت موقع رأی و تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خسرو قشقایی

3- بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده 9

4- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى محمد ذوالفقارى (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت مجلس و مذاکره در غیبت موقع رأى و تصویب صورت مجلس‏

نائب رئیس - جلسه رسمى است صورت غایبین جلسه قبل قرائت مى شود.

(صورت غائبین جلسه پیش توسط آقاى ناظر‌زاده (منشى) به شرح زیر قرائت گردید)

غائبین با اجازه آقایان: مکى - دکتر فلسفى - اورنگ - جلالى - موسوى - مجتهدى.

غائبین بى‌اجازه آقایان: دکتر امامى - فتحعلى افشار - دادور - معتمد‌دماوندى - محمد‌حسین قشقایى - تولیت - راشد -  شاپورى - مهندس زیرک‌زاده.

دیر آمدگان با ‌اجازه: آقایان صراف‌زاده - منصف - دکتر معظمى - دکتر ملکى‏.

دیر آمدگان بى‌اجازه آقایان: امیر‌افشار - شوکتى - شهاب خسروانى.

غائبین در رأى آقایان: اخگر - قنات‌آبادى - دکتر کیان - امامى‌اهرى - شبسترى - مشار - امیر‌افشار - هدى - عامرى - دکتر فاخر انگجى - دکتر مصباح‌زاده - شهاب خسروانى - میلانى - خسرو قشقایى.‏

نائب رئیس - اعتراضى به صورت مجلس هست؟ .... آقاى هدى بفرمایید.

هدى - بنده را غایب در رأى نوشته‌اند بنده موقع رأى دادن بیرون بودم آمدم اینجا ولى رأى ندادم.

نائب رئیس - آقاى قنات‌آبادى‏.

قنات‌آبادى - بنده می‌خواستم دو نکته را تذکر بدهم که هم توجه مقام ریاست و هم توجه آقایان نمایندگان را جلب کنم اولاً این غائبین در رأى را که می‌فرمایید بفرمایید در چه رأیى بوده؟ ... این رأیى که می‌فرمایید رأى در نطق قبل از دستور بوده است یا در چیز دیگر؟ خیلى از لوایح است که آقایان رأى نداده‌اند و تا به حال سابقه نداشته است حالا باید توضیح بدهند که در چه مورد بوده که براى رأى نبوده‌اند و غایب بوده‌اند و رأى نداده‌اند موضوع دیگرى را که می‌خواستم عرض کنم این است که آقایان نمایندگان هر نماینده‌اى می‌تواند یک ربع قبل از دستور صحبت کند اضافه‌اش که محتاج براى مجلس است گمان نمی‌کنم وظیفه‌اى باشد که ما بنشینیم اینجا و رأى بدهیم براى این که ما نمى‌دانیم این ناطق چه می‌خواهد بگوید (صحیح است) و چقدر می‌خواهد فرمایش بکند که ما بنشینیم براى رأی‌اش آن رأیى که در نظامنامه مى‌گوید براى نطق قبل از دستور نیست.

ناظرزاده - صورت غایبین در رأى موردش را هم ذکر فرموده است.

نائب رئیس - قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد):

آقاى اخگر تعداد یک رأى به اضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور - آقاى قنات‌آبادى تعداد 1 رأى به اضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور - آقاى دکتر کیان یک رأى به اضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور - آقاى امامى‌اهرى 1 رأى به اضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور - آقاى شبسترى 1 رأى به پیشنهاد آقاى صفایى - آقاى مشار یک رأى به پیشنهاد آقاى صفایى -  آقاى امیر‌‌افشار یک رأى به پیشنهاد آقاى شبسترى - آقاى هدى یک رأى به پیشنهاد آقاى شبسترى - آقاى عامرى یک رأى به پیشنهاد آقاى شبسترى - آقاى دکتر فاخر 2 رأى مواد پنج و شش لایحه ملى شدن تلفن - آقاى انگجى 2 رأى لایحه 6 ملى شدن تلفن، پیشنهاد آقاى صفایى - آقاى دکتر مصباح‌زاده 2 رأى ماده 6 لایحه ملى شدن تلفن، پیشنهاد آقاى صفایى‏ -

آقاى شهاب خسروانى 3 رأى به اضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور و پیشنهاد آقایان صفایى و ملک‌مدنى - آقاى میلانى هفت رأى مواد 5 و 6 و 7 و 8 ملى شدن تلفن و پیشنهاد آقایان صفایى ملک‌مدنى و شبسترى -  آقاى خسرو قشقایى 8 رأى به اضافه نیم ساعت نطق قبل از دستور و مواد 5 و 6 و 7 و 8 لایحه ملى شدن تلفن و پیشنهاد آقایان صفایى، ملک‌مدنى، شبسترى.

قنات‌آبادى - بنابراین یک چیزى هم آقایان بدهکار مى‌شوند.

نائب رئیس - آقایان توجه بفرمایید چون ملاحظه مى‌شود اغلب آقایان با این قسمت از نظامنامه مخالفت دارند اجازه بفرمایید تا در هیئت رئیسه این موضوع را مطرح کنیم و یک تصمیمى کلى روى این قسمت بگیریم‏.

قنات‌آبادى - آقا آیین‌نامه را اجرا بکنید ما مخالف نیستیم در دستور هر چقدر هم که شده ما نشسته‌ایم، موظفیم و باید بنشینیم ولى در نطق قبل از دستور که مورد ندارد.

نائب رئیس - اعتراض دیگرى به صورت مجلس نیست؟ آقاى ذکایى بفرمایید.

ذکایى - در جلسه گذشته در عرایضى

+++

که به عنوان قبل از دستور کردم اشتباهاتى شده است یکى در آن قسمت که عرض کردم (موجب نارضایتى بعضى از شهرستان‌ها بوده) این کلمه (بوده) (نبوده) نوشته شده است تمنا می‌کنم اصلاح بفرمایید.

نائب رئیس - اصلاح می‌شود. آقاى امامى‌اهرى‏

امامى‌اهرى - آقایان بهتر اطلاع دارند که وظیفه مجلس قانونگذارى است ولى قانونگذارى راهش این نیست که مجلس را به صورت مکتبخانه در بیاورید خیلى معذرت می‌خواهم از این نکته ‌شأن قانونگذارى این نیست که مجلس را به صورت مکتب در بیاورند اگر بخواهیم قانون را به طریق اکمل اجرا کنیم باید ببینیم در دنیا چه می‌کنند کمیسیون‌ها کارها را رسیدگى می‌کنند در آنجا لوایح منقح و حلاجى می‌شود تصویب می‌شود مى‌آید مجلس یکى هم تأیید فرمایش جناب آقاى قنات‌آبادى است من که اطلاع ندارم یک آقایى که یک ربع وقت دارد نیم ساعت مى‌خواهد صحبت کند که بنشینیم اینجا رأى بدهیم (صحیح است) مخصوصاً در این قسمت تصور مى‌کنم آیین‌نامه محتاج به تصحیح و اصلاح است.

نائب رئیس - آقاى اخگر.

اخگر - بنده می‌خواهم عرض کنم که بهترین کارها همین است که ما براى کارهاى مجلس موافق آیین‌نامه نظم و ترتیب قائل شویم ولى این که فرمودید اکثریت مخالف این آیین‌نامه است خواستم عرض کنم مخالفت با آیین‌نامه نیست این که نطق قبل از دستور را رأى مى‌گیرند براى اضافه شدنش این را مخالفند نه این که با آیین‌نامه مخالف باشند (صحیح است) البته اگر کسى دیر آمد باید جریمه شود و یا اگر در رأى حاضر نشد باید جریمه بدهد البته اگر رأى در لوایح باشد نه براى چیزهاى غیر منتظر (صحیح است)

نائب رئیس - آقاى نریمان‏.

نریمان - عرض کنم در مطالب بنده یک اشتباهات مطبعه‌اى است که تصحیح می‌کنم و تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس - اشکالى ندارد. آقاى فرامرزى‏.

عبدالرحمن فرامرزى - عرض کنم که نظامنامه را براى این مى‌نویسند که همه به آن مقید باشند اگر بنا باشد که اصل این باشد که خلاف آیین‌نامه بشود مثلاً آیین‌نامه گفته که یک ربع هر کسى حق نطق داشته باشد آن وقت هر روز رأى مى‌گیرند براى اضافه بر یک ربع پس این آیین‌نامه فایده‌اش چیست؟ آن وقت که بنده نمی‌خواهم حرف فلان آدم را بشنوم می‌روم خارج مى‌نشینم حالا حتماً باید بشنوم و اگر نخواهم بشنوم باید جریمه بشوم این صحیح نیست نکته‌اى را که فرمودید که باید این قسمت در هیئت رئیسه مذاکره شود منظور از آیین‌نامه این نبود البته این آیین‌نامه داراى معایب زیادى است که باید اصلاح شود و اصلش شاید براى سه ماه بود که بعد اصلاح شود همین طور ولش کرده‌اند البته معایب خیلى دارد این آیین‌نامه همان طور که محاسنى هم دارد ولى مقصود اصلى واضعین این قانون این بوده است چون اشخاصى ابسترکسیون مى‌کردند و رأى گرفته نمى‌شد براى جلوگیرى از آن این ماده را گذاشتند و الّا بعد از این که رأى داده شد و مجلس هم کار خودش را کرده وکیل اینجا نشسته باشد چه فرقى دارد (صحیح است) این به قول ایشان کارى است که الان اگر توى مدرسه‌ها با هر یک از شاگردها بکنند شورش مى‌کنند توى این مدرسه‌ها معلمین این حرف‌ها را نمى‌توانند بزنند که مى‌آیند به وکلا مى‌گویند این را حقیقتاً در هیئت رئیسه باید تصمیمى رویش گرفت.

نائب رئیس - آقاى قشقایى‏

قشقایى - بنده می‌خواستم عرض کنم که در جلسه پیش من غایب بودم اول جلسه آمدم و بعد کسالت داشتم رفتم این هشت رأیى را که براى بنده نوشته‌اند نمى‌دانم براى چیست؟

نائب رئیس - آقاى ناظرزاده‏.

ناظر‌زاده - عرض کنم بعضى از نطق‌هاى قبل از دستور است که صلاح انسان این است که جریمه را بدهد و آن نطق را نشنود (خنده نمایندگان) (فرامرزى - صحیح است بارک‌الله) (زنگ رئیس) ولى خوب چون معامله به عکس هم می‌شود و آقایان خودشان هم می‌خواهند روزى صحبت کنند متوجه باشند باید بیایند یک سازگارى بکنند جناب آقاى فرامرزى راهش هم این است که آقایانى که می‌خواهند بیش از یک ربع صحبت کنند اول وقت پیش از آن که نطق‌شان را شروع کنند اجازه بگیرند اگر مجلس اجازه داد که اضافه صحبت‌شان را می‌کنند و اگر هم موافقت نکرد مى‌نشینند سر جایشان (شمس‌الدین قنات‌آبادى - مجلس به چیز مجهولى که نمی‌تواند رأى بدهد) و اگر بعضى از آقایان می‌خواهند براى نطق قبل از دستور ننشینند چون اول وقت رأى گرفته شده دیگر ناراحتى ندارند و هر وقت خواستند مى‌توانند بروند (فرامرزى - در حالى که از مجلس خارج مى‌شدند این براى گاهگاهى است نه براى دائم) حالا آقاى فرامرزى بنده نطق قبل از دستور نداشتم که تشریف می‌برید در عرایض بنده هم یک اصلاحات مختصرى بود که می‌دهم به تندنویسى‏.

نائب رئیس - آقاى افشار‌صادقى‏.

افشار‌‌صادقى - در جلسه گذشته بنده عرض کردم عده‌اى از افسران ارشد از جمله 250 نفر از سرهنگ دوم‌ها از ترفیع استحقاقى خود محروم مانده‌اند در صورت مجلس اشتباه شده است امر بفرمایید که اصلاح شود.

نائب رئیس - اصلاح می‌شود آقاى قنات‌آبادى.

قنات‌آبادى - بنده خواستم این مطلب را توضیح بدهم چون این مطلب را بنده اول عنوان کردم ایجاد سوء‌تفاهم نکند اساساً بنده با آیین‌نامه موافقم و باید در مجلس اجرا شود و معلوم بشود به لوایح کى رأى می‌دهد و کى رأى نمی‌دهد و از اظهار عقیده خوددارى می‌کنند بنده فقط یک نکته را خواستم عرض کنم این نطق قبل از دستور چون هیچ کدام از نمایندگان نمی‌دانند که این آقاى ناطق یک ربع یا نیم ساعت می‌خواهد صحبت کند آیین‌نامه هم یک ربع براى نطق قبل از دستور تعیین کرده بنابراین موضوع جریمه روى نطق قبل از دستور غیر عادلانه است و الّا آیین‌نامه باید اجرا شود و مردم هم بدانند که به لوایح و طرح‌ها کى رأى می‌دهد و کى رأى نمی‌دهد (صحیح است) بنده با آیین‌نامه مخالف نیستم روى این اصل بود که خواستم توضیح بدهم.

نائب رئیس - نسبت به صورت مجلس دیگر اعتراضى نیست؟ ... (گفته شد - خیر) صورت جلسه روز پنجشنبه 29 تصویب شد سه نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند بنده خواستم استدعا کنم از آقایان که موافقت بفرمایند وارد دستور شویم‏.

مهندس غروى - خود آقا فرمودید که سه‌شنبه نطق قبل از دستور نباشد و امروز باشد.

جمعى از نمایندگان - دستور - دستور.

حاج سید‌جوادى - بنده از حقم می‌گذرم‏.

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى خسرو قشقایى‏

نائب رئیس - آقاى خسرو قشقایى.‏

خسرو قشقایى - بنده یک سؤالى از وزیر راه دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

3- بقیه مذاکره در لایحه ملى کردن ارتباط تلفنى از ماده 9

نائب رئیس - لایحه ملى کردن تلفن مطرح است ماده 9 قرائت می‌شود (ماده 9 به شرح زیر توسط آقاى ناظر‌زاده (منشى) قرائت شد)

ماده 9- کارکنان شرکت سهامى کل تلفن ایران که تا تاریخ اول مهر‌ماه 1331 در خدمت شرکت بودند در تهران و شهرستان‌ها کارکنان شرکت سهامى تلفن ایران محسوب و موظفند در حفظ اموال و ابنیه و ابواب جمعى خود در بهره‌بردارى نهایت مراقبت را به عمل آورند. در صورت تخلف در حکم متخلفین قرار خواهند گرفت و دعاوى مربوط به این موضوع در دادگاه‌هاى مربوطه خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده - تصور می‌کنم این ماده یک ابهامى دارد براى این ابهام شرحى از طرف کارکنان شرکت سهامى کل تلفن به آقایان نمایندگان نوشته شده که یک نسخه هم براى من فرستاده‌اند در ماده مى‌گوید کارکنان شرکت سهامى کل تلفن ایران که تا تاریخ اول مهر‌ماه 1331 در خدمت شرکت بوده‌اند در تهران و شهرستان‌ها کارکنان شرکت سهامى تلفن ایران محسوب ... این که معلوم آن که کار کن بوده در صف کارکنان محسوب می‌شود اشکال این است که تکلیف بعد اینها چه خواهد شد یک قانون استخدام کشورى داریم مال یک طبقاتى است، قانون استخدام لشگرى داریم مال یک طبقاتى است استخدام قضات مال طبقات دیگرى، شرکت‌ها و بانک‌ها هم یک مقرراتى براى استخدام خود دارند، شرکت تلفن هم البته یک مقرراتى براى خودش داشته کارکنان شرکت شرحى نوشته‌اند که قسمتى از آن را به عرض آقایان می‌رسانم که آقاى وزیر پست و تلگراف هم نظر بدهند که آیا در قانون این تقاضاها پیش‌بینى شده یا باید تصریح بشود که رفع این اشکال بشود مى‌نویسند (کارمندان شرکت تلفن که غالب آنها با داشتن متجاوز از بیست یا سى سال سابقه خدمت با حقوق ناچیز در نهایت عسرت گذرانیده به وعده‌هاى گوناگون اولیاى شرکت امیدوار بودند که پس از پایان نصب 22 هزار شماره جدید وسایل آسایش آنان از حیث ترمیم حقوق و تأمین بازنشستگى و سایر مزایا فراهم گردد و دولت نیز خواسته‌هاى کارکنان شرکت را تأیید نموده و توصیه‌هاى لازم را به شرکت مى‌نمود اینک که عمل تأسیسات در شرف اتمام و موقع اخذ نتیجه حوایج کارمندان فرا رسیده با پیش‌آمد لایحه ملى شدن سزاوار است نمایندگان محترم توجهات خاصى براى روشن شدن و تثبیت کارمندان مبذول فرمایند که خدمات و زحمات چندین ساله یک مشت کارمند معیل از بین نرود) (صحیح است) آن وقت تقاضاهاى آنها سه قسمت بیشتر نیست.

1- وضع استخدامى کارمندان که در ماده 9 لایحه صراحت ندارد کاملاً روشن گردد.

2- پایه استخدامى کارکنان شرکت مانند سایر کارمندان دولت بر اساس صحیح استوار گردد.

سومى که مهم است براى تأمین آتیه کارمندان قانون بازنشستگى و تعاون و بهداشت نیز رعایت شود توضیح آن که طبق آیین‌نامه شرکت تلفن که به تصویب دولت هم رسیده است از سال 1323 صدى پنج به عنوان بازنشستگى از حقوق کارمندان کسر و صدى پنج هم شرکت به آن افزوده

+++

که تاکنون متجاوز از ده میلیون ریال شده است و نیز طبق تصویب‌نامه دولت از هر شرکت 100 ریال به عنوان صندوق تعاون کارمندان دریافت گردیده که آن هم مبلغ قابل توجهى مى‌باشد و به این منظور بوده است که ترتیب صندوق تعاون و بازنشستگى داده شود ضمناً در آیین‌نامه شرکت تصریح دارد که پاداش سنوات خدمت قبل از مهر سال 1323 (آخرین حقوق ضرب در سنوات خدمت) به هر کارمند تعلق خواهد گرفت. خلاصه یک دسته کارمندانى که زحمت کشیده‌اند و این شرکت را اداره کرده‌اند و این وسائل ارتباط را که حالا هست نگاه داشته‌اند حالا هیئت مدیره خیانت کرده یا صاحبان سهام مسامحه کرده‌اند در انتخاب هیئت مدیره یا نماینده دولت مقصر است که جلوی خرابکارى‌ها را نگرفته که کار به این روز رسیده ولى این کارمندها زحمات شبانه‌روزى خودشان را کشیده‌اند. اینها باید آتیه‌شان روشن و تأمین شود وضعیت آنها راحت شود اگر چه قانون استخدام را در کمیسیون مشغول رسیدگى هستند و مشغول تنظیم هستند که وضع کارمندها را به شکلى مرتب بکنند منتهى نوع کارمندها (گنجه - مال دولت هستند) این هم مال دولت می‌شود مثل پست و تلگراف، فرق نمی‌شود قائل شویم ملى شدن یعنى دولت اینها را اداره کند ما هزار نوع مقررات که براى هر مؤسسه‌اى درست نمی‌کنیم باید مقرراتى براى شرکت‌ها براى هیئت‌هاى مدیره که تشکیل می‌شود وجود داشته باشد راجع به همین موضوع بنده با آقاى نریمان امروز صبح صحبت می‌کردیم که ما باید یک طرحى بدهیم به مجلس براى بنگاه‌ها و شرکت‌هایى که شخصیت حقوقى دارند چون اینها از کار دولت اسماً خارج مى‌شوند ولى اینها حال شتر‌مرغ را پیدا مى‌کنند آنجاهایى که باید ترمز شود عملیات بی‌رویه آنها می‌گویند که آزادیم و مقررات و قانون دیوان محاسبات شامل حال‌مان نمى‌شود و زیادتر حقوق می‌گیرند آنجاهایى که باید حقوق مردم حفظ شود آنها آزادى دارند و حفظ نمى‌کنند و یک ناندانى شده براى یک مشت بیکار بنده هر روز که بیکار شدم دولت اگر به من مهر و محبتى داشته باشد فکر نمی‌کند که من اطلاعاتى در قسمت کارهاى صنعتى دارم یا ندارم یک ابلاغى برایم صادر می‌کند که حائرى‌زاده برود فلان جا خدمت بکند این طورى شده است باید یک کارى بکنند که این اصلاح بشود و به درد مملکت بخورد نه این که یک ناندانى باشد صبح صحبت مى‌کردیم با آقاى نریمان که باید یک طرحى تهیه بکنیم براى کلیه این دستگاه‌ها (صحیح است) فعلاً این کارمندهایى هم که در شرکت تلفن هستند همان طور که وزارت پست و تلگراف مقرراتى براى کارمندهاى خود دارد همان مقررات را درباره آنها هم اجرا کند چون کار شرکت تلفن هم مثل کار وزارت پست و تلگراف است اداره شرکت تلفن هم که حالا با وزارت پست و تلگراف است از طرفى و باید دید آن یک میلیون تومانى که می‌گویند به اسم تقاعد و تعاون به شرکت پرداخته‌اند این پول کجا است آیا این هم جزء دیون است جزو 22 میلیون تومانى است که بانک طلب دارد و اضافه مى‌شود بر آن یا در یک بانکى به حساب مخصوص این پول موجود است در هر صورت حقوق این کارمندان نباید تضییع بشود آن نظرى که آقایان گرفتند توضیح بدهند من قانع بشوم دیگر در این باره حرفى نخواهم داشت.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - در جلسه گذشته جناب آقاى ملک‌مدنى و در جلسه امروز جناب آقاى حائرى‌زاده تذکراتى راجع به کارمندان فرمودند براى این که خاطر آقایان روشن شود توضیحات زیر را عرض می‌کنم اولاً این کارکنانى که اینجا نوشته شده شامل تمام کارکنان فنى و غیر فنى که فعلاً در شرکت کل تلفن مشغولند می‌شود به غیر از هیئت مدیره یعنى شامل هیئت مدیره نخواهد شد در ثانى جناب آقاى حائرى‌زاده بنده باید خدمتتان عرض کنم در طول مدتى که در جاهاى مختلف خدمت کرده‌ام همیشه نظرم این بوده است که کارمندى که در یک جایى کار می‌کند اگر وسائل رفاه‌اش فراهم نباشد نمى‌شود که از او انتظار یک کار مفیدى داشت بنابراین همیشه بنده در نظر داشتم که رفاه حال کارمندانى که کار می‌کنند فراهم شود در قسمت شرکت تلفن که نمایندگان کارکنان آنجا آمدند با خود من مذاکره کردند من به آنها اطمینان دادم که نظریاتى که از حیث رتبه و از حیث تقاعد دارند در آیین‌نامه استخدامى که براى شرکت تهیه می‌شود منظور خواهد شد و نظرشان از این حیث تأمین می‌شود به طوری که از این بابت نگرانى نداشته باشند و آنها هم قانع شدند براى این که ملاحظه بفرمایید الان آنها را مشمول قانون استخدام کردن در حدود سه هزار کارمند را با اختلافى که با سایر کارمندان از حیث حقوق و طرز استخدام دارند اصلاً کار مشکلى است در صلاح خود آنها نیست که این کار را بکنیم این یک شرکت مستقلى بوده و ما هم باید استقلال‌اش را حفظ بکنیم و یک آیین‌نامه استخدامى جداگانه تنظیم بکنیم که البته به تصویب هیئت دولت و هر مرجعى که آقایان صلاح بدانند خواهیم رساند که نظر جنابعالى هم تأمین بشود و کارکنان تلفن هم نظرشان تأمین بشود.

حائرى‌زاده - یک میلیون تومان پول کجا مى‌رود.

وزیر پست و تلگراف - باید به حساب‌اش رسیدگى کنیم آن می‌رود جزو صندوق تقاعد آنها.

نائب رئیس - آقاى شمس قنات‌آبادى مخالفید؟

شمس قنات‌آبادى - بنده مخالف هستم‏.

نائب رئیس - آقاى نبوى موافقید بفرمایید.

نبوى - حال که بنا است در وضع شرکت تلفن یک تغییرى داده شود باید دقت کرد که نه در حقوق صاحبان سهام اشکالى پیدا شود و نه در حقوق مستخدمین همین طور که جناب آقاى حائرى‌زاده فرمودند این مستخدمین کسانى هستند که بعضى‌ها سى سال و بعضى کم‌تر در شرکت تلفن کار کرده‌اند براى آنها حقوقى ایجاد شده که نباید عمل ما امروز به حقوق آنها صدمه وارد آورد بنده قصدم این بود که این موضوع را تذکر بدهم خوشبختانه جناب آقاى وزیر پست و تلگراف با توضیحى که دادند این نظر را تا حدى تأمین کردند ولى همان طور که خودشان در لایحه‌شان نوشته‌اند این فکرى که براى آنها کرده‌اند که آنها را صرفاً و فقط عضو شرکت تلفن بدانند کافى براى تأمین نظریات و حقوق آنها نیست براى آن که آنها وجوهى مثلاً براى بازنشستگى خودشان براى روزهاى پیرى و روزهاى از کار افتادگى جمع‌آورى کردند و الان معلوم نیست وزارت پست و تلگراف نسبت به آن وجوه چه کار خواهد کرد و آیا وجوه را به آنها بر‌مى‌گرداند و آن وقت بازنشستگى و تعاون آنها بلا‌محل خواهد ماند اگر بخواهند به طریق دیگرى عمل کنند مقررات مخصوصى الان در کار نیست بنده تصدیق می‌کنم دولت اضافه بر این که شرکت تلفن حالا بنا است درست شود یک شرکت‌هاى متعدد دیگرى هم هست تابع سازمان برنامه و نسبت به کارمندان آن شرکت‌ها یک عملى می‌کند البته خیلى هم آن طرز عمل بد نیست براى این که به مراتب وضع مستخدمین رسمى آنها و حقوقى که مستخدمین رسمى می‌گیرند بیشتر است (صحیح است) بنده خواستم این نکته را تذکر بدهم که وزارت پست و تلگراف در نظر داشته باشد که کارى نشود که به حقوق مردم یک صدمه‌اى وارد بیاید اینها مطابق آنچه من شنیدم بین هفتصد الى هشتصد نفرند و حالا اگر هیئت مدیره شرکت تلفن کوتاهى و قصور کرده که واقعاً این طور بوده اینها قصورى در کار نکرده‌اند و در تمام مدت مشغول کارشان بوده‌اند و همین تلفن ناقصى را که امروز هست و همه از آن گله دارید اینها ایجاد کرده‌اند عمل امروز ما باید طورى باشد که به حقوق آنها صدمه وارد نشود من نظرم این است که براى این که جمع بین همه افکار بشود موافقت بفرمایید که آیین‌نامه استخدامى آنها را با نظر کمیسیون‌هاى مجلس تهیه بکنند که یک ثباتى داشته باشند و در آتیه هر روز وزراى وقت نتوانند وضعیت استخدامى آنها را به هم بزنند (صحیح است)

نائب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده 9 رسیده که قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم که بعد از نطق یک مخالف و یک موافق در ماده 9 به کفایت مذاکرات رأى گرفته شود. ناظر‌زاده

نائب رئیس - مخالفى نیست (گفته شد - خیر) پیشنهادات قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده 9 پس از عبارت (کارکنان شرکت سهامى تلفن ایران محسوب ...) اضافه شود مى‌شوند و وزارت پست و تلگراف مکلف است در اساسنامه شرکت وضع آنان را تثبیت نماید. احمد زیرک‌زاده‏

نائب رئیس - آقاى مهندس زیرک‌زاده‏

ناصر ذوالفقارى - باید به کفایت مذاکرات رأى گرفته شود.

نائب رئیس - مخالفى که نبود اشکالى ندارد بفرمایید آقاى زیرک‌زاده.

مهندس زیرک‌زاده - بنده معتقد هستم که هر وقت هر عملى که انجام می‌دهیم (وزیر پست و تلگراف - پیشنهادتان را یک مرتبه قرائت بفرمایید) (به شرح سابق مجدداً قرائت شد) بنده معتقدم هر عملى که می‌کنیم باید ببینیم که آن عمل را مى‌توانیم انجام بدهیم یا نه و عملى که انجام‌اش براى ما میسر نیست بیخود نبایستى به صورت قانون در بیاید چون خودمان مى‌دانیم میسر نیست یکى از چیزهایى که میسر نیست این است که یک دستگاهى یک دولتى شرکت‌هایى را که دارد نمى‌شود یک شرکت جدیدى را با یک وضع جدیدى ایجاد کند خواهى‌ نخواهى باید این شرکت جدید هم به صورت شرکت‌هاى دیگر در‌آید (صحیح است) این که ما بنشینیم و بگوییم ما یک وضعیت خاصى براى شرکت تلفن در نظر بگیریم این نمى‌شود که این کار را بکنیم چون براى ما میسر نیست و خواهى نخواهى مجبور خواهیم شد که وضع این شرکت را مثل سایر شرکت‌ها بکنیم خوب چرا این کار را بکنیم (فرزانه - با رعایت سوابق) البته مثل همه همان طوری که دیگران عمل می‌کنند (وزیر پست و تلگراف- اساسنامه را باید با آیین‌نامه اصلاح بفرمایید) عمل بکنیم از طرفى این متدى که در مملکت ما رسم شده است که دستگاه‌هاى دولتى اوضاع

+++

متفاوت دارند کارمندان مختلف دارند این آقا تشکیلات کارمندى ما را متلاشى کرده است البته این مطالب در قانون استخدام مملکت باید مطرح بشود ولى بنده خواستم که در اینجا وزارت پست و تلگراف متعهد بشود که وضع آقایان کارگران و کارکنان شرکت ملى تلفن را تثبیت بکند و به صورتى در‌آورد که باعث اشکال در آینده نباشد (فرزانه - سوابقشان را محفوظ کنند) ممکن است بنده پیشنهادم را اصلاح کنم در عوض اساسنامه بنویسم آیین‌نامه استخدامى که آقاى وزیر هم قبول بفرمایند پس این طور خواهدشد.

ماده 9- کارکنان شرکت سهامى کل تلفن ایران که تا تاریخ اول مهر‌ماه 1331 در خدمت شرکت بوده‌اند در تهران و شهرستان‌ها کارکنان شرکت سهامى تلفن ایران محسوب می‌شوند و وزارت پست و تلگراف مکلف است در آیین‌نامه استخدامى شرکت وضع آنان را تثبیت نماید (صحیح است)

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - با اصلاحى که فرمودید که طبق آیین‌نامه استخدامى وضع مستخدمین را روشن کنیم بنده موافقم.

نریمان - آقا پیشنهادات مشابهى هم هست که شاید بهتر باشد اجازه بفرمایید که آنها هم قرائت شود.

نائب رئیس - در موقع خود قرائت مى‌شود.

نریمان - بنده با پیشنهاد آقاى زیرک‌زاده مخالفم.

نائب رئیس - بفرمایید.

نریمان - اگر خاطر محترم آقایان باشد بنده راجع به ماده سوم دو تبصره پیشنهاد کرده بودم که در ضمن یکى از آن تبصره‌ها پیشنهاد شده بود که آیین‌نامه استخدامى و بازنشستگى کارکنان شرکت تلفن را دولت تنظیم نموده و پس از تصویب کمیسیون‌هاى پست و تلگراف و امور استخدامى مجلس به موقع اجرا بگذارد جناب آقاى وزیر پست و تلگراف هم اینجا تقریباً موافقت کردند با این پیشنهاد و یک پیشنهاد هم بنده در همین زمینه امروز دادم و معتقدم که اگر این آیین‌نامه به تصویب کمیسیون‌هاى مجلس برسد بهتر است، این است که تقاضا کردم پیشنهاد بنده را هم قرائت بفرمایید.

نائب رئیس - فعلاً به این پیشنهاد رأى گرفته می‌شود اگر قبول شد ماده به این صورت مى‌شود و پیشنهاد جنابعالى هم در موقع مطرح مى‌شود رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى مهندس زیرک‌زاده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

کریمى - شاید پیشنهادات مشابه بهتر از این باشد.

نائب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر ماده اضافه شود همچنین شرکت سهامى تلفن ایران مکلف است پایه مخصوصى براى میزان حقوق و مزایاى کارمندان خود تنظیم و حداقلى هم تعیین و مطابق آن با کارمندان خود رفتار نماید و مهندسین و تکنسین‌هاى تحصیل‌کرده در امور فنى شرکت حق تقدیم بر سایر کارمندان خواهند داشت. گنجه‏

نائب رئیس - آقاى گنجه‏.

گنجه - شرکت مرحوم که انشاء‌الله امروز با موافقت آقایان روز آخر دوره عمل او خواهد بود در تمام امور و کارهایى که تا به حال انجام داده است به هیچ وجه رعایت حق و عدالت و بی‌طرفى را نکرده است (صحیح است) در این شرکت تلفن تبریز کارمندانى هستند که ده سال تمام سابقه خدمت دارند و به واسطه نداشتن پارتى و توصیه اینها میزان حقوق‌شان حالا 60 تومان است که قطعاً این پایه 60 تومان در تمام کشور نیست و هیچ کس نمی‌تواند با حقوق ماهى 60 تومان به هیچ کیفیتى زندگى بکند و خودش را هم اداره بکند چرا این جور بود؟ براى این که دست‌شان به مرکز نمى‌رسید و از مرکز کوتاه بود و کمک و پارتى و وسایل دیگر هم نداشتند (مهندس حسیبى - شما چرا کمک نکردید) حرف ما پیش نرفت در جاى دیگر هم این طور است در راه‌آهن هم همین طور است که من سؤال کردم از آقاى وزیر راه زورمان نمى‌رسد آقاى مهندس حسیبى حالا شما زورتان می‌رسد کمک کنید (صحیح است) اینها حداکثر حقوق‌شان 90 تومان و حداقل 60 تومان است و این مستخدم تلفن هم 20 سال سابقه دارد ما می‌خواهیم آقاى وزیر پست و تلگراف توجه داشته باشند که بین کارمندان شرکت در تهران و تبریز به هیچ وجه هماهنگى موجود نیست ما باید یک آیین‌نامه ایجاد بکنیم که تمام افراد یکنواخت روى تحصیلات و سوابق و خدمت‌شان استفاده بکنند اگر این ترتیبى که حالا برقرار است ادامه بدهید غیر از همان عملى که آنها می‌کردند هیچ نتیجه‌اى دیگر نخواهیم گرفت مثلاً الان یک عده از مهندسین و تکنسین‌هایى که مانده‌اند بیرون و بی‌طرف هستند از دسته دیگر که اتحادیه درست کردند و جلو افتادند اینها عقب مانده‌اند بنده پیشنهادم این است که براى پایه خدمت کارمندان شرکت تلفن یک اساسى گذاشته شود یک آیین‌نامه‌اى ایجاد شود که همه به سویه از آن استفاده بکنند و خواهش می‌کنم که جنابعالى هم با این پیشنهاد موافقت بفرمایید و یک قدم اصلاحى برداشته شود.

مهندس زیرک‌زاده - آقاى گنجه در پیشنهاد من نظر اصلاحى شما تأمین می‌شود.

گنجه - بنده با پیشنهاد جنابعالى موافق بودم این پیشنهاد هم مکمل آن است و ضمناً یک تلگرافى از کارمندان شرکت تلفن تبریز به تمام نمایندگان آذربایجان رسیده است که مربوط به همین موضوع است بنده یک نسخه از آن را تقدیم مقام ریاست می‌کنم که توجه بفرمایند حال آنها بهبودى پیدا بکند.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - نظر آقاى گنجه در ضمن آیین‌نامه‌اى که تنظیم می‌گردد تأمین می‌شود. ضمناً تلگرافات دیگرى هم براى جناب آقاى موسوى و دیگران رسیده بود که لازم است عرض بکنم که در موقع تنظیم آیین‌نامه منظور کارکنان شرکت تلفن تبریز را هم تأمین خواهیم کرد.

نائب رئیس - آقاى گنجه‏.

گنجه - با این وعده صریحى که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف دادند بنده پس گرفتم.

نائب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقایان زهرى و ناظر‌زاده به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنیم جمله زیر به آخر ماده 9 اضافه شود:

وزارت پست و تلگراف موظف است آیین‌نامه‌هایى راجع به بازنشستگى و بهداشت و تعاون کارمندان مذکور تهیه نماید به طوری که امتیاز کارمندان شرکت تلفن از لحاظ فوق مانند کارمندان سایر شرکت‌هایى باشد که با سرمایه دولت تأسیس گردیده‌اند. زهرى - ناظر‌زاده‏.

نائب رئیس - آقاى زهرى‏

زهرى - یک عده‌اى از آقایان کارمندان شرکت تلفن با سوابق استخدامی‌شان به بنده مراجعه کردند و با مدارکى که در دست داشتند براى بنده ثابت نمودند که در همین اوضاعى که پیش آمده یعنى تعقیب هیئت مدیره‌اى که باعث این خرابکارى شده است در اثر اقدام خود این کارمندان بوده است (صحیح است) و این آقایان زیر نظر این هیئت عامله‌اى که نمی‌خواهم توصیف بکنم با کمال فداکارى با حقوق نسبتاً کم با مزایاى خیلى محدود در شهر و خارج از شهر وظایف خودشان را انجام داده‌اند به طوری که با همین وسایل ناقص تا جایى که ممکن بود دستگاه ارتباط را حفظ کرند چون وجود این اشخاص براى شرکتى که تحت‌نظر دولت عمل خواهد کرد لازم است و به طور قطع نمی‌شود از آنها صرف‌نظر کرد و چون راضى کردن اینها بنده یقین دارم براى بهبود وضع شرکت تلفن که منظور دولت است نهایت لزوم را دارد و این آقایان هم مانند سایر کارمندان دولت باشند این بود که بنده و آقاى ناظر‌زاده پیشنهاد کردیم که براى این کارمندان ادارى و فنى آیین‌نامه‌هایى مثل سایر شرکت‌هایى که با سرمایه دولت کار می‌کنند تدوین بشود و گمان می‌کنم جناب آقاى وزیر پست و تلگراف هم مخالفتى با این موضوع نداشته باشند (ناظر‌زاده - چیز زیادى خواسته نشده)

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - همان طور که قبلاً عرض کردم نظر جناب آقاى زهرى در ضمن آیین‌نامه تأمین خواهد شد هم از حیث وضعیت استخدامى و هم از حیث وضعیت بهداشتى‏.

نائب رئیس - آقاى زهرى‏.

زهرى - اگر می‌فرمایید تأمین می‌شود پس می‌گیرم‏.

ناظر‌زاده - چون آقاى وزیر پست و تلگراف می‌فرمایند ضمن آیین‌نامه این نظر تأمین می‌شود پس می‌گیرم‏.

نائب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى قنات‌آبادى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که ماده 9 به شرح زیر اصلاح گردد:

کارکنان واقعى شرکت سهامى کل تلفن ایران که تا تاریخ تقدیم این لایحه در خدمت شرکت بوده‌اند. قنات‌آبادى‏.

نائب رئیس - آقاى قنات‌آبادى‏.

قنات‌آبادى - البته آقایان می‌دانند که از قبیل شرکت سهامى تلفن هر شرکت و مؤسسه‌اى که توى این مملکت به وجود آمد یک اشخاص متنفذ و ذى نفوذ و مقتدرى را آن گل و گوشه‌هایش جا داده‌اند که اینها در زیر پرده حامى بقاى آن شرکت یا آن وضعیت باشند شرکت سهامى تلفن هم همین حال را داشته در بین کارکنان شرکت تلفن یعنى در لیست حقوق‌بگیرهاى شرکت تلفن یک عده‌اى از اشخاص و از رجال و از برجسته‌گان و مؤثرین این مملکت بوده‌اند که اینها مرتب حقوق می‌گرفته‌اند ولى اصلاً کار‌کن شرکت تلفن نبوده‌اند براى شرکت تلفن کارشان این بوده که اگر یک وقتى شرکت با دولت اختلافى پیدا کند و یا مثلاً دولت از دست‌اش در می‌رفت و به شرکت می‌گفت که چرا اجحاف دارى می‌کنى به مردم و یا شرکت از دولت 22 میلیون تومان پول می‌خواست پول قرض کند این اشخاص به حرکت مى‌افتادند اینها که هزار تومان و هزار و پانصد تومان و امثال این حقوق می‌گرفتند مشغول کار می‌شدند مى‌آمدند و می‌رفتند دولت را می‌دیدند و نمایندگان را می‌دیدند و آن کارهایى که مرسوم است مى‌کردند و بالنتیجه آن نظر شرکت را تأمین مى‌کردند بنابراین

+++

اینها نمى‌توانند کار‌کن واقعى شرکت باشند اینها یک آدم‌هاى کار‌چاق‌کن بوده‌اند که حتى من شنیدم در هفت، هشت روز قبل یکى از همین اشخاصى که ماهى 1500 تومان بهش می‌داده‌اند این چند روز پیش بهش گفته‌اند که ما به تو حقوق نمی‌دهیم از این اشخاص در شرکت تلفن چندین نفر هستند که اینها کار‌کن تلفن نیستند نه نویسنده‌اند نه دفتر‌دارند نه حسابدارند نه تکنیسین هستند خلاصه اینها یک روزى زور و فرس شرکت بوده‌اند اگر بنا بشود که حالا که شرکت ملى شده باز هم این آقایان محترم بیایند بگویند ما کار‌کن شرکت تلفن هستیم و ماهى 1500 تومان وزارت پست و تلگراف بخواهد به آنها حقوق بدهد این مسلم است که به ضرر دولت است.

(فرامرزى - وزارت پست و تلگراف هم زور لازم دارد اگر نداشته باشد وزارت مالیه پولش را نمی‌دهد) (زنگ رئیس)

نائب رئیس - بحث بین‌الاثنین نفرمایید.

قنات‌آبادى - بفرمایید آقایان صحبت نفرمایند بنده دیگر جواب نمی‌دهم (فرامرزى - جنابعالى جواب ندهید) شما این قدر ملیح حرف می‌زنید که آدم دلش نمى‌آید جواب ندهد غرض این است منظورم از این کلمه (واقعى) که بنده گذاشته‌ام این است که توجه وزارت پست و تلگراف جلب بشود و آقاى وزیر پست و تلگراف بدون رو در بایستى این لایحه که تمام شد و تنظیم شد این اشخاص را که نمونه‌شان را عرض کردم که چه تیپ مردمى هستند و در آن دفتر حقوق‌بگیرهاى شرکت تلفن هم ضبط است بدون معطلى عذرشان را بخواهند و مرخص‌شان کنند یک نکته دیگر را هم تذکراً عرض می‌کنم که ما هر کارى را که خرابش می‌کنیم اگر بعد هم همان طور که سابق بوده عمل بکنیم هیچ وقت کار درست نخواهد شد یعنى وقت شرکت تلفن تصفیه شد بعد هم بیاییم پست‌هایش را به دوست و آشنا بدهیم کار درست نخواهد شد من این مطلب را براى این می‌گویم که اگر فردا در تلفن نظریات خصوصى حکومت کرد و پست‌ها را به اشخاصى که فاقد صلاحیت هستند دادند من اینجا رسماً اعتراض خواهم کرد من این حرف را امروز نمی‌زنم من به آقا و آقا (خطاب به وزیر و معاون پست و تلگراف) کمال حسن نیت را دارم و می‌دانم که نظریات شخصى در کار نیست اما کار از محکم‌کارى عیب پیدا نمی‌کند امروز می‌گوییم اگر فردا در شرکت تلفن موضوع رقابت و دوستى و آشنایى روى کار بیاید من مسئولین امر را در اینجا استیضاح خواهم کرد (صحیح است) و اما این که بنده عرض کردم تا تقدیم این لایحه علت دارد همان طور که عرض کردم یک عده از این پول‌بگیرها هستند که کار‌کن واقعى شرکت تلفن هم نیستند اما اینها تا این تاریخ کار‌کن بوده‌اند به مجرد این که این لایحه تصویب بشود آن کسانى که لیستى را امضاء می‌کرده‌اند و حقوق مى‌گرفته‌اند جزو کارکنان شرکت محسوب می‌شوند اما بعد از این که این تغییرات به وجود آمد هیئت مدیره استعفا کرد بعضى‌ها از کلیه کارکنان واقعى شرکت تلفن اینها آمدند یک پیشنهادى به آنها دادند و یا کار‌کن شدند و اگر بنا باشد تا این تاریخ باشد آن عده از جوان‌هاى کارى و بارزی است کارمندان شرکت ملى تلفن خارج می‌شوند بنابراین من با جناب آقاى مهندس معظمى این مطلب را صحبت کردم به ایشان هم تذکر دادم ایشان هم فرمودند که قبول می‌کنم که تا تقدیم این لایحه باشد بنابراین این جمله را این طور اصلاح می‌کنم که کارکنان واقعى شرکت سهامى کل تلفن ایران که تا تاریخ تقدیم این لایحه در خدمت شرکت بوده‌اند در تهران و شهرستان‌ها این قید واقعى را براى این گذاشتم که این مفتخورها بیرون بشوند و این تاریخ را هم براى این گذاشتم که این عده جوان‌هایى که بعد براى این کار وارد می‌شوند آنها هم از کار بی‌خودى برکنار نشوند و چون قبلاً هم با جناب آقاى مهندس معظمى صحبت کردم گمان می‌کنم که این مطلب را رد نفرمایند.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏.

وزیر پست و تلگراف - البته همان طور که جناب آقاى شمس قنات‌آبادى فرمودند ما به کسانى حقوق خواهیم داد و در استخدام شرکت نگاه خواهیم داشت که به درد شرکت بخورند و کار فعالى داشته باشند (احسنت) و الّا اگر یک اشخاصى باشند که حقوق‌بگیر باشند، کار نکنند، ملاحظه می‌فرمایید که شرکت وضعیت اسف‌بارى خواهند داشت بنابراین از این حیث کاملاً نظر جنابعالى را در موقع عمل تأمین خواهیم کرد اما این که فرمودید ممکن است خداى ناکرده مشاغل آنها به اشخاصى داده شود که قوم و خویش و کس و کار ما باشند خواستم عرض کنم که ما اشخاصى را وارد می‌کنیم که ذى فن و ذى صلاحیت باشند و ابداً نه در نظر دارم و نه در نظر خواهم داشت که از اشخاص قوم و خویش و یا دوست و یا کس و کارمان به کسى کار بدهیم این را کاملاً مطمئن باشید.

نریمان - بعداز جنابعالى هم اطمینان دارید که این طور بماند؟

نائب رئیس - آقاى نبوى‏.

نبوى - بنده خواستم به جناب آقاى شمس عرض کنم که فرق است ما‌بین کارمندان شرکت و آنهایى که به صورت هیئت مدیره و بازرس عالى و به این عناوین از آنجا حقوق مى‌گرفته‌اند اینجا کارمندان دولت و کارمندان شرکت به هر عبارتى نوشته بشود شامل آنها نخواهد شد آنها که می‌فرمایید عنوان هیئت مدیره یا بازرس عالى داشته‌اند (قنات‌آبادى - بعضى‌ها هستند که جزء کارمندان شرکت تلفن هستند و حال آن که وجودشان جز ضرر و آن مطالبى که عرض کردم هیچ فایده دیگر ندارد شرکت را که نمى‌خواهند زیر و رو کنند با همین وضع می‌خواهند اداره کنند) (زنگ رئیس) بنده نگرانیم از این است که نکند این کلمه (واقعى) که حضرتعالى در پیشنهاد خودتان ذکر فرموده‌اید براى همان کارمندان بدبختى که سى سال کار کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند اسباب زحمت بشود همیشه هم آقاى مهندس معظمى نیستند که از امر سابقه داشته باشند وزراى آینده و کسانى که در آینده مختار این شرکت خواهند بود ممکن است این بدبخت‌ها را بیرون کنند و بگویند شما کارمند واقعى نیستید و الّا از آن کارمندانى که حضرتعالى فرمودید بنده هم چیزهاى عجیب و غریبى شنیده‌ام منجمله یکى از وزراى پست و تلگراف سابق دیروز به من می‌گفت که این شرکت گویا در اساسنامه‌اش و امتیازش اجازه داشته است که اشیا و لوازم تلفن را بدون گمرک وارد بکند یکى از کارهایى که می‌کرده‌اند به وسیله آن اشخاصى که حضرتعالى فرموده‌اید این بوده که مقدار زیادى لوازم بدون گمرک وارد کرده‌اند و آن وزیر سابق به من چیزهایى به ضرس قاطع می‌گفت همان‌هایى که حضرتعالى فرمودید حقوق‌هاى گزافى می‌گیرند و همیشه مدافع شرکت بودند که شرکت به این صورت در‌‌بیاید و نمى‌گذاشتند وظایف‌اش را اجرا کند و این کار را ماست‌مالى می‌کردند و نمی‌گذاشتند که حقوق گمرک را دولت بگیرد الان هم آنها را به هیچ وجه عضو شرکت کسى نمی‌دانسته و اعضاى شرکت همان‌هایى خواهند بود که در قانون نوشته شده فقط اشکالى که دارد پیشنهاد حضرتعالى این است که کلمه (واقعى) سوء‌استفاده بشود و بعد یک مشت بدبخت را بیرون بکنند و بگویند تو واقعى نیستى زیرا براى کلمه واقعى نمی‌شود یک مفهوم ثابت و مسلم و مترتبى در خارج پیدا کرد که بر اشخاص تطبیق کند که این مستخدم، مستخدم واقعى است و آن یکى واقعى نیست ممکن است همان کسى که می‌فرمایید بد بوده و وجودش در شرکت مضر بوده و مشغول یک کارهایى بوده بیاورند و بگویند این واقعى بوده و یک بدبختى که در این شهر توى سرماها سیم‌کشى مى‌کرده این را بیرون کنند و بگویند این واقعى نبوده است در هر حال منظور بنده این است که این کلمه (واقعى) را از پیشنهادتان حذف بفرمایید.

قنات‌آبادى - اجازه می‌فرمایید؟

نائب رئیس - اگر اصلاحى در پیشنهادتان دارید می‌توانید صحبت کنید.

قنات‌آبادى - اولاً این تفسیرى که جناب آقاى نبوى فرمودند درباره کلمه واقعى که به استناد این کلمه کارمندان را خارج مى‌کنند من تعجب می‌کنم و گمان نمی‌کنم کسى واقعاً این کار را بکند و این قدر سوء‌نیت داشته باشد و سوء‌استفاده بکند از کلمه (واقعى) و کارمندان حسابى و واقعى شرکت را بیرون بکند و البته این کلمه (واقعى) را براى این من گذاشتم که خواستم توضیحاتى پشت تریبون به عرض آقایان برسانم و با توضیحى که جناب آقاى مهندس معظمى فرمودند من این کلمه واقعى را خواهش می‌کنم که از پیشنهاد بنده حذف بفرمایید.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏.

وزیر پست و تلگراف - با اصلاحى که فرمودند پیشنهاد را قبول می‌کنم‏.

نائب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى شمس قنات‌آبادى با حذف کلمه (واقعى)

بعضى از نمایندگان - یک دفعه دیگر قرائت شود (به شرح ذیل خوانده شد)

کارکنان شرکت سهامى کل تلفن ایران که تا تاریخ تقدیم این لایحه در خدمت شرکت بوده‌اند.

نائب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى شمس قنات‌آبادى آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى پور‌سرتیپ به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به آخر ماده 9 اضافه شود:

تبصره - کارکنان شرکت از حیث حقوق و کمک هزینه و بازنشستگى مشمول قانون استخدام کشورى هستند و قوانین و آیین‌نامه‌هاى مربوطه به کارکنان فنى وزارت پست و تلگراف نیز شامل کارکنان فنى شرکت ملى تلفن خواهد بود.

نائب رئیس - آقاى پور‌سرتیپ‏.

پور‌سرتیپ - عرض کنم که خوشبختانه در موقعى بنده پیشنهاد دادم که همه آقایان و خود آقاى وزیر پست و تلگراف موافقند که رعایت حال کارکنان شرکت تلفن باید بشود بنده چون هیچ فرق و تفاوتى بین کارکنان شرکت تلفن و کارمندان وزارت پست و تلگراف ندیدم از این جهت این پیشنهاد را دادم آنها همان کارى را می‌کنند جناب آقاى وزیر پست و تلگراف که کارکنان وزارت پست و تلگراف می‌کنند اگر ما شرکت‌هایى داریم که تابع مقررات علی‌حده هستند آن شرکت‌ها کارشان با کارى که وزارتخانه می‌کند فرق دارد و کارکنان آن شرکت کارهایى را انجام می‌دهند که کارکنان وزارتخانه مربوطه‌شان آن کار را انجام نمی‌دهند بنابراین یک مقررات خاصى

+++

براى آنها وضع می‌کنند اما کارکنان شرکت تلفن همان کارى را انجام مى‌دهند که کارمندان وزارت پست و تلگراف انجام می‌دهند تعدادشان هم بسیار قلیل و کم هست اگر موافقت بفرمایند که اینها مشمول همان قانونى باشند که کارکنان وزارت پست و تلگراف از آن استفاده می‌کنند به نظر من بهترین راه است و خیلى هم بهتر خواهد بود و این که یک بام و دو هوا بشود که یک عده اینها وضع استخدامی‌شان تابع استخدام وزارت پست و تلگراف باشد و یک چند نفرى تابع شرکت تلفن باشند این اشکال پیدا خواهد کرد و به علاوه اینها همان طوری که جناب آقاى حائرى‌زاده فرمودند پول بازنشستگى‌شان را داده‌اند الان موجود است و پول صندوق تعاون را هم داده‌اند و صندوق هم برای‌شان تشکیل نشده بنده در این مورد هم پیشنهاد دیگرى کرده‌ام و حالا خواستم استدعا کنم که موافقت بفرمایند این مقررات و این اساسنامه و این نظامنامه‌اى که براى این شرکت مى‌خواهند تنظیم بفرمایید این همه زحمت نکشید اینها هم همه کارکنان وزارت پست و تلگراف باشند.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده جنابعالى مخالفید بفرمایید.

حائرى‌زاده - بنده با نظر آقاى پور‌سرتیپ اصولاً موافق هستم باید یک وضع متحدى در استخدام باشد کارمندان وزارت پست و تلگراف و شرکت تلفن کارهای‌شان شبیه هم است و اگر با یک مقررات استخدام بشوند بهتر است ولى با این عجله و شتاب به عقیده من این کار عملى نیست من یک تبصره‌اى پیشنهاد کرده‌ام که عجالتاً همان مقرراتى که پیشتر در شرکت تلفن بوده است برقرار باشد این حضرات یک مقرراتى که یک مبلغى خودشان می‌دادند به صندوق تقاعدشان و یک مبلغى هم شرکت تلفن مى‌دادند به ترتیب خدمتشان و کمک مى‌کرد به تقاعد آنها براى این که با آرامش خاطر زندگى کنند ولى حالا با این مقررات طورى مى‌شود مثل این که ما می‌خواهیم وضع آنها بهتر بشود از طلا گشتن پیشیمانیم ما را مس کنید آن بیچاره‌هایى که زحمت کشیده‌اند و یک مقررات متحد‌الشکل خاصى براى این قبیل مؤسسات تهیه کرده‌اند اجازه بدهید همان مقررات سابق به قوت خودش باقى باشد نه این که بیاییم آن را به هم بزنیم و براى تطبیق با کارمندان وزارت پست و تلگراف یک اشکالاتى بعد پیدا بشود و با کسور تقاعدى که پیشتر می‌دادند انتظار خدمتى که داشتند مرخصى‌هایى که داشتند ممکن است خیلى اختلاف در کارها پیدا بشود و تولید زحمت بکند خواهش می‌کنم که استرداد بفرمایید.

نائب رئیس - آقاى پور‌سرتیپ پس می‌گیرید یا رأى بگیریم؟

پور‌سرتیپ - همین طورى که فرمودند نظر بنده تأمین می‌شود پس مى‌گیرم.

نائب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم در ماده 9 بعد از عبارت کارکنان شرکت سهامى تلفن ایران عبارت (و مؤسسه تلفن گیلان) اضافه شود.‌ مهندس غروى‏

نائب رئیس - آقاى مهندس غروى بفرمایید.

مهندس غروى - بنده هر چه فکر می‌کنم که ما گیلانى‌ها غیر از این که بار را از دوش هموطنان خودمان برداشته‌ایم و همیشه سپر بلای هموطنان خودمان هستیم کارى نکرده‌ایم و نمی‌دانم چرا ما گیلانی‌ها را فراموش می‌فرمایید و اسم گیلان را در این لایحه قید نمى‌کنید مؤسسه تلفن گیلان که بنده یک ماده علیحده برایش نوشتم با موافقت جناب آقاى وزیر پست و تلگراف این مؤسسه در حدود 200، 300 نفر کارمند دارد آنها هم عین این مؤسسه تلفن تهران کار کرده‌اند و 30 سال است کار مى‌کنند و حقوق‌شان هم خیلى ناچیز است و از 50، 60 تومان، 90 تومان هم تجاوز نمی‌کند و حداکثر حقوق‌شان 250، 300 است. بنابراین براى آنها باید فکرى کرد به این دلیل بود که بنده پیشنهاد کردم در ماده 9 بعد از کلمه کارکنان شرکت سهامى کل تلفن ایران اضافه شود و مؤسسه تلفن گیلان (ناصر ذوالفقارى - زنجان را هم بگذارید) زنجان جزو شرکت تلفن ایران است (نبوى - اصفهان) اصفهان هم جزو شرکت تلفن ایران است توجه بفرمایید دو تا شرکت سهامى تلفن داریم یکى مؤسسه تلفن گیلان یکى هم شرکت کل تلفن ایران این دو مؤسسه را داریم مقرراتى در مورد شرکت سهامى کل تلفن ایران در نظر گرفته شده بنابراین در مورد مؤسسه تلفن گیلان هم باید گفته بشود (یک نفر از نمایندگان -  اصلاً گیلان بی‌خود تأسیس کرده) بنابراین استدعاى بنده این است که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف این قسمت را قبول بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف - بنده قبول مى‌کنم‏.

نائب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى مهندس غروى، آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم عبارت تا تاریخ اول مهر 31 مذکور در ماده 9 به جمله تا تاریخ تصویب این قانون تغییر نماید. خلخالى‏

خلخالى - به این پیشنهاد رأى داده شده پس می‌گیرم‏.

نائب رئیس - پیشنهاددیگرى قرائت مى شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به ماده 9 اضافه شود دولت آیین‌نامه استخدامى بازنشستگى کارکنان شرکت سهامى تلفن ایران را تا توجه به لزوم تشویق کادر فنى از قبیل مهندسین و تکنسین و غیره تنظیم و پس از تصویب آن در کمیسیون‌هاى امور استخدامى و پست و تلگراف مجلس شوراى ملى به موقع اجرا خواهد گذارد. نریمان‏

نائب رئیس - آقاى نریمان بفرمایید.

نریمان - بنده اول باید عرض کنم که خیلى متأسفم در مورد پیشنهادات قدرى تبعیض مى‌شود راجع به پیشنهاد خودم هم باید عرض کنم گر‌چه پیشنهاد جناب آقاى مهندس زیرک‌زاده تا اندازه‌اى این نظر را تأمین کرد ولى منتهى به اندازه پیشنهاد بنده کامل نیست همه آقایان موافقند که آیین‌نامه استخدامى کارکنان شرکت تلفن بایستى تنظیم بشود در این حرفى نیست ولى بنده دو نظر در این پیشنهاد دارم که بالاتر از آن نظر آقایان است و آن این است که اولاً در این آیین‌نامه نسبت به کادر فنى بیشتر توجه بشود شرکت تلفن یک دستگاه فنىاست البته اشخاصی که در قسمت‌های فنی اطلاعات دارند مقدم‌اند باید به آنها بیشتر توجه بشود. مطلب دوم این است که آیین‌نامه به تصویب کمیسیون‌هاى امور استخدامى و پست و تلگراف مجلس شوراى ملى برسد (صحیح است) آقایان قانونگذارى منحصر به مجلس شوراى ملى است حالا اگر ما بیاییم دستگاه‌هاى دولت را شریک قرار بدهیم در امر قانونگذارى که خودشان قانون بنویسند پس وجود ما چه لزومى دارد بنده معتقدم که این کار چون مربوط به مقدرات یک عده‌اى از هموطنان ما است بایستى در مجلس شوراى ملى تصویب بشود حالا از براى این که جریانش سریع‌تر باشد بنده پیشنهاد می‌کنم که در کمیسیون‌هاى استخدامى مجلس شوراى ملى و کمیسیون پست و تلگراف که دو کمیسیون مربوط هستند این آیین‌نامه در آنجا طرح بشود حالا اگر آقایان مخالف باشند مثل این است که از حق قانونگذارى خودشان صرف‌نظر فرموده‌اند (مهندس حسیبى - این قانونگذارى نیست جناب آقاى نریمان) چرا هست.

نائب رئیس - پیشنهاد آقاى نریمان یک بار دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر سابق قرائت شد)

پارسا - بنده یک توضیحى دارم‏.

نائب رئیس - بفرمایید.

پارسا - بنده با تصویب این پیشنهاد موافقم ولى قبلاً لازم می‌دانم مضمون این پیشنهاد با نظرى که آقاى مهندس زیرک‌زاده پیشنهاد فرمودند و تصویب شد یک تلفیقى بین این دو پیشنهاد بشود که تکرار مکررات نشود.

نریمان - بنده آن وقت از ایشان استدعا کردم که پس بگیرند چون پیشنهاد بنده کامل‌تر است.

نائب رئیس - آقاى نبوى بفرمایید.

نبوى - اجازه بفرمایید آقایان بنده توضیح لازمى بدهم همان طور که آقاى پارسا فرمودند در موقع قرائت پیشنهادات و طرح آنها باید دید که پیشنهاد بعدى متضاد و مخالف پیشنهادى که قبلاً تصویب شده نباشد اگر این طور باشد که عمل مى‌شود در نتیجه قانون به صورتى در خواهد آمد که نمى‌شود از آن استفاده کامل کرد و این پیشنهاد بنده تصور می‌کنم که مخالف پیشنهادى است که جناب آقاى مهندس زیرک‌زاده کردند و پیشنهاد ایشان هم تصویب شد حالا براى این که قضیه روشن شود اجازه بفرمایید که پیشنهاد آقاى مهندس زیرک‌زاده که تصویب شده قرائت بشود و اگر منافى با این نبود البته رأى می‌دهیم ولى اگر منافى بود آن پیشنهاد تصویب شده و نمی‌شود دیگر در آن تغییرى داد.

نائب رئیس - آقاى زیرک‌زاده‏.

زیرک‌زاده - این پیشنهاد آقاى نریمان با پیشنهاد بنده هیچ اختلافى ندارد چون یک قسمت‌اش توضیح واضحات است مسلم است وقتى که یک آیین‌نامه استخدامى براى امور فنى می‌نویسند مسلم است که بایستى قسمت‌هاى فنى بیشتر ملاحظه کارشان بشود و غیر از این البته کارشان پیش نمی‌رود و این قسمت یک توضیح واضحات است و بنده هم در ذهنم این قسمت‌ها هست فقط یک اختلاف هست و آن این است که آن آیین‌نامه استخدامى که وزارت پست و تلگراف تهیه می‌کند ایشان می‌فرمایند که در کمیسیون‌هاى مجلس هم باید بیاید و بنده هیچ مخالفتى ندارم‏.

نائب رئیس - آقایان توجه بفرمایند رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى نریمان آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند - تصویب نشد) (فرزانه - یک مرتبه دیگر قرائت بشود) (حاج سید‌جوادى - اجازه بفرمایید آقایان توجه بکنند بعد رأى بگیرید یک مرتبه دیگر قرائت بشود) پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر ضمیمه ماده 9 شود:‌

تبصره - تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد و غیره کارمندان اعم از فنى و دفترى به قوت خود باقى است.‌ حائرى‌زاده‏

وزیر پست و تلگراف - مادام که آیین‌نامه جدید تنظیم نشده‏.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده بفرمایید.

حائرى‌زاده - در موقع پیشنهاد آقاى پور‌سرتیپ بنده عرض کردم تا وقتى که یک آیین‌نامه (یک نفر از نمایندگان -

+++

پیشنهاد را یک مرتبه قرائت بفرمایید) اجازه بفرمایید آقایان بنده خودم پیشنهاد را قرائت کنم:

تبصره - تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد و غیره کارمندان اعم از فنى و دفترى به قوت خود باقى است مادام که آیین‌نامه جدید تنظیم نشده است (مهندس حسیبى - این صحیح است باید همین طور باشد) این را اضافه بفرمایید اگر آقاى وزیر پست و تلگراف موافق باشند دیگر توضیح هم ندارم.

وزیر پست و تلگراف - بنده با نظر ایشان با اصلاحى که شد موافقم‏.

نائب رئیس - آقایان توجه بفرمایید چون آقاى وزیر پست و تلگراف هم موافقند رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (به شرح سابق قرائت شد)

نائب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده، آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 9 اضافه شود:

دولت مکلف است افرادى که در شرکت تلفن خواه به عنوان هیئت مدیره یا هر عنوان دیگر من غیر حق بدون خدمت حقوق می‌گیرند اخراج و حقوق آنها را قطع نماید.‌ خلخالى‏

نائب رئیس - آقاى خلخالى بفرمایید.

خلخالى - گمان می‌کنم این پیشنهادى که تقدیم شده احتیاج به توضیح زیادى نداشته باشد ما همیشه مى‌آییم اینجا از فساد بنگاه‌ها و شرکت‌هاى دولتى بحث مى‌کنیم و مى‌گوییم اشخاص در این مؤسسات من غیر حق حقوق مى‌گیرند به طورى که آقاى شمس قنات‌آبادى هم اینجا توضیح دادند و صحیح هم فرمودند تا چند روز پیش به شخصى که حقوق گزافى می‌گرفته خبر دادند که دیگر حقوق نمى‌دهند و حقوق شما قطع شده از طرف دیگر اینجا قوانینى به تصویب می‌رسد طرح‌هایى از طرف آقایان با لوایحى از طرف دولت مى‌آید که در ظاهر خیلى خوب است ولى در باطن همان عمل گذشته را تأیید می‌کند اگر در شرکت اشخاصى هستند که سوء‌استفاده کرده‌اند و هنوز هم هستند و به همین دلیل هم شرکت تلفن ملى می‌شود ما در همین قانون که به تصویب می‌رسانیم لااقل باید راه سوء‌استفاده را براى این قبیل اشخاص مسدود بکنیم نه تنها مسدود کنیم بلکه براى اخراج آنها باید مواد مخصوصى در قوانین داشته باشیم براى این که تصریح بشود ما که شرکت تلفن را ملى کرده‌ایم در عین حال موافق نیستیم کسانى که با اعمال نفوذ و با قدرت‌هاى غیر قانونى در آنجا رخنه کرده‌اند و حقوق می‌گیرند وجود داشته باشد از این جهت این پیشنهاد را من لازم دیدم ممکن است دولت خودش این کار را بکند ولى براى این که بدانند که نظر ما نسبت به آن کارمندان فنى و نسبت به آن اشخاصى که واقعاً کار می‌کنند نظر مساعدى است و بر‌عکس نسبت به اشخاصى که سوء‌استفاده کرده‌اند در شرکت تلفن و نسبت به بعضى از افراد هیئت مدیره و کسانى که استفاده‌هاى کلانى کرده‌اند نظر مساعدى نداریم بلکه لازم می‌دانیم آنها تعقیب شوند در این لایحه ملى شدن تلفن این نظر تصریح بشود من گمان مى‌کنم که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف هم موافق باشند.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف.‏

وزیر پست و تلگراف - اول بنده توضیح دادم که این موضوع را در ضمن عمل مراعات خواهیم کرد و تصور می‌کنم که با آن توضیح احتیاج به توضیح بیشترى نباشد و پیشنهاد مى‌کنم پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.

شمس قنات‌آبادى - پس گرفتند.

خلخالى - خیر تصریح‌اش چه ضررى دارد؟

نائب رئیس - آقاى پارسا.

پارسا - بنده گمان می‌کنم با پیشنهادى که جناب آقاى شمس قنات‌آبادى دادند و توضیحاتى که فرمودند و جوابى که آقاى وزیر پست و تلگراف دادند و آقایان دیگر هم دادند این کارها را خواهند کرد و دیگر پیشنهاد همکار محترم ضرورى نبود (خلخالى - چه ضررى دارد؟) اجازه بفرمایید تکرار مکررات می‌شود راجع به تصفیه ادارات هم گمان می‌کنم همان طورى که آقایان در نظر دارند دولت خودش مشغول است (خلخالى - این شرکت است) راجع به تمام بنگاه‌ها شرکت‌ها هم دستور داده شده است که متخلفین را تعقیب کنند و راجع به سوء اشخاص هم در ماده 10 پیش‌بینى شده است به نظر بنده این پیشنهاد هیچ لزومى ندارد.

نائب رئیس - آقایانى که موافقند با پیشنهاد آقاى خلخالى قیام بفرمایند (چند نفرى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

تبصره - به ماده 9 پیشنهاد می‌شود صدى پنج پاداش و سایر وجوهى که براى کارمندان شرکت تلفن در ذخیره گذاشته شده شرکت ملى تلفن باید این وجوه را بین کارمندان شرکت تلفن طبق رتبه و سوابق تقسیم نماید.‌ ملک‌مدنى‏

نائب رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏.

ملک‌مدنى - با پیشنهاداتى که اغلب آقایان فرموده‌اند تا اندازه‌ای رفع نگرانى شد که حقوق کارمندان زحمت‌کش محفوظ بشود همان پیشنهاد جناب آقاى مهندس زیرک‌زاده و جناب آقاى حائرى‌زاده و سایر آقایان این نظر را تأمین کرده است ولى آنچه که بنده اطلاع دارم (جناب آقاى وزیر پست و تلگراف توجه بفرمایند) یک وجوهى از حقوق کارکنان شرکت تلفن برداشت می‌کردند و یک مقدارى هم از خود شرکت به آن اضافه می‌شد به نام پاداش در شرکت تلفن حقوق بازنشستگى نیست خودمان مى‌دانیم این که جناب آقاى حائرى‌زاده اینجا پیشنهاد کردند بنده قبلاً مى‌خواستم عرض کنم چون به عنوان بازنشستگى عنوانى در شرکت تلفن سابق نبوده ولى عنوان پاداش در شرکت تلفن بوده و یک وجوهى هم از کارکنان آنجا گرفته‌اند که طبق یک آیین‌نامه‌ایى که در نظر گرفته بودند پرداخته‌اند بنده نظرم این است که حقى از آن اشخاص که همه مردمان زحمت‌کش و مستحق مى‌باشند تضییع نشود ولى به علاوه پول خودشان است که در شرکت گذاشته‌اند و حالا که شرکت تلفن ملى شده است و جانشین آن شرکت سابق شده حقوق این اشخاص محفوظ باشد و حالا آقاى وزیر پست و تلگراف جنابعالى که بنده به حسن نیت شما اعتماد دارم و نمى‌خواهید که حقى از آنها تضییع شود اگر این پیشنهاد لازم است که قبول بفرمایید و اگر لازم نیست توضیحى در اینجا بفرمایید که رفع این نگرانى بشود (اخگر - با پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده که تصویب شده متضاد است)

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - بنده تصور می‌کنم که ضمن پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده منظور جناب آقاى ملک‌مدنى هم تأمین شده است براى این که در آن پیشنهاد مصرح است که کلیه مقرراتى که تا حالا بوده مادام که آیین‌نامه استخدامى را ننوشته‌اند به حال خودش باقی است و اگر پاداش در آنجا بوده در آنجا مى‌ماند و مثل دیون شرکت است به آن اشخاص و باید این وجوه را جزو حقوق بازنشستگى آنها کرد و طبق یک مقررات براى آنها در نظر گرفت و بنابراین خیال می‌کنم که نظر جنابعالى تأمین شده است.

ملک‌مدنى - با توضیحى که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف فرمودند تأمین شده است نظر بنده و پس می‌گیرم‏.

نائب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنیم که کارمندان شرکت سابق تلفن که تا این تاریخ در خدمت شرکت تلفن هستند اعم از فنى و ادارى به صورتى که مقدور باشد استخدام شوند (متناسب با حقوق) تا وضع آنها تثبیت شود و دلگرم به کار شوند.

دکتر فقیهى‌شیرازى - شهاب خسروانى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - با پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده که قبلاً تصویب شده و منظور تأمین شده این پیشنهاد را پس مى‌گیرم (احسنت)

نائب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده 9 از عبارت در صورت تخلف به طریق زیر اصلاح شود. در صورت تخلف متخلفین تحت تعقیب قانونى قرار خواهند گرفت و دعاوى مربوط به این موضوع در دادگاه‌هاى مربوطه خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد. وکیل‌پور

پارسا - اصلاح خوبى است‏.

نائب رئیس - آقاى وکیل‌پور بفرمایید.

وکیل‌پور - در اینجا در قسمت اخیر ماده نوشته شده است در صورت تخلف در حکم متخلفین قرار خواهند گرفت این چیز عجیبى است اگر تخلف کرد متخلف است مثل این که بگویند اگر کسى به مرض مالاریا مبتلا شد این در حکم مریض است و به اضافه گویا کلمه متخلف و تخلف در قانون جزا معنون است مثل سارق اموال دولتى مختلس کلاهبردار تخلف کلمه عام است بنابراین بنده خواستم این اصلاح عبارتى را پیشنهاد بکنم که وقتى کسى تخلف کرد معلوم است که متخلف است و باید تحت تعقیب قانونى قرار بگیرد.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏.

وزیر پست و تلگراف - بنده موافقم‏.

نائب رئیس - آقاى نبوى‏.

نبوى - عرضى ندارم‏.

نائب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى وکیل‌پور آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت می‌شود)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 9 اضافه شود:

تبصره: استخدام کارمند جدید ممنوع است. ناصر ذوالفقارى‏.

حاج سید‌جوادى - احسنت‏.

نائب رئیس - آقاى ناصر ذوالفقارى‏.

ناصر ذوالفقارى - بنده امیدوارم به این عمل که دولت کرده است یعنى ملى کردن شرکت تلفن به عایدات دولت اضافه بشود و بیشتر اسباب زحمت ما همین استخدام کارمندان جدید است که شده و باید دولت هم از این کار جلوگیرى کند یعنى استخدام جدیدى نشود و دیگر ناله‌اى از این جهت نکند

+++

(حاج سید‌جوادى - احسنت)

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏.

وزیر پست و تلگراف - بنده تصور می‌کنم پیشنهاد جناب آقاى ذوالفقارى با پیشنهادهاى سابق مغایر است چون از طرفى دولت را مکلف می‌کند در ظرف دو سال در تمام ولایات تلفن برقرار شود و از طرفى جلوگیرى از استخدام جدید می‌شود (حاج سید‌جوادى - از کارمندان دولت بگیرند) اجازه بفرمایید کار تلفن و تلگراف کار فنى است و وزارت پست و تلگراف هم در این وضعیت فعلى عضو اضافه ندارد و کسر دارد خود آقایان شاهدید که ما کسى را نداریم بدهیم علت‌اش این است که عضوزیادى نداریم از کوچه هم نمی‌توانیم افرادى را بیاوریم پشت دستگاه تلگراف و تلفن آنها باید تعلیمات فنى داشته باشند و یک آموزشگاهى هم داریم که براى این منظور کارمند تربیت می‌کند که براى کارهاى فنى لازم است و باید از وجودشان استفاده کرد ولى حتى‌المقدور هیچ گونه استخدام جدیدى نخواهیم کرد مگر این که لازم باشد.

ناصر ذوالفقارى - بنده منظورم از کارمندان سیم‌کش یا عمله سر‌پایى نیست اگر کارمند گفتم مقصودم کارمند فنى است و آقاى وزیر پست و تلگراف هم فرمودند که آموزشگاهى داریم راجع به این کار از همان آموزشگاه استخدام می‌کنند براى وزارت پست و تلگراف از همان هم به این شرکت تلفن می‌رسد گمان می‌کنم که منافاتى نداشته باشد با پیشنهاد من.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده‏.

حائرى‌زاده - بنده این را محتاج توضیح بیشترى نمى‌بینم این یک کار فنى است که باید توسعه پیدا کند در تهران الان 22 هزار شماره است و باید بیشتر بشود و لابد یک مأمورین فنى براى این کار باید دعوت بشوند کسى که مأمور مالیه خراسان بوده است و امروز هم بیکار مى‌ماند نمى‌شود از او در شرکت تلفن استفاده کرد این کار عملى نمى‌شود این است که نباید دست دولت را در این موضوع بست.

ناصر ذوالفقارى - اگر متخصص هستند در پرونده استخدامى‌شان ذکر بشود و الّا به همین ترتیب که با توصیه اشخاص بنده و آن یکى باشد بنده قبول ندارم.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف.

وزیر پست و تلگراف - ما استخدامى نخواهیم کرد مگر این که از لحاظ توسعه و از لحاظ فنى مورد احتیاج ضرورى باشد.

دکتر ملکى - آقاى رئیس موافق صحبت نکرده.

قنات‌آبادى - من موافقم، موافق هم باید صحبت بکند.

نائب رئیس - در پیشنهادات لوایح دو فورى موافق صحبت نمی‌کنید. موافق همان پیشنهاد‌دهنده است.

ناصر ذوالفقارى - با این توضیحى که آقاى وزیر پست و تلگراف فرمودند بنده پس می‌گیرم‏.

نائب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم به پیشنهاد آقاى مهندس زیرک‌زاده جمله و پس از تصویب کمیسیون‌هاى امور استخدامى و پست و تلگراف مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذاشته شود اضافه شود. نریمان‏.

ناصر ذوالفقارى - این رد شد آقا.

نریمان - رد نشد آقایان مکمل اوست.

نائب رئیس - توضیح بدهید.

نریمان - عرض کنم به موجب پیشنهاد آقاى مهندس زیرک‌زاده با این که آیین‌نامه تنظیم بشود از طرف وزارت پست و تلگراف موافقت شد و تصویب شد بنده حالا به آن یک جمله‌اى اضافه می‌کنم و آن این است که این آیین‌نامه پس از این که در کمیسیون‌هاى امور استخدامى و کمیسیون پست و تلگراف مجلس شوراى ملى تصویب شد به موقع اجرا گذاشته شود.

قنات‌آبادى - پیشنهاد لازم است.

وزیر پست و تلگراف - ما کمیسیون امور استخدامى نداریم.

نریمان - چرا آقا در مجلس کمیسیون امور استخدامى هست.

نائب رئیس - آقاى نبوى جنابعالى مخالفید؟ بفرمایید.

نبوى - جناب آقاى نریمان یک نگرانى به جایى دارند و آن این است که می‌خواهند هر روز وضعیت این عده مستخدم با آیین‌نامه‌هایى که وزارتخانه تنظیم خواهد کرد دستخوش تغییرات نشود این نگرانى بسیار به جا است بنده هم در یک موضوعى که اینجا حضور آقایان عرض کردم به این نکته اشاره کردم که اگر این آیین‌نامه با نظر کمیسیون‌هاى مجلس نوشته بشود به مراتب بهتر است و لااقل تغییر آیین‌نامه از طریق کمیسیون مجلس دیرتر و مشکل‌تر انجام خواهد شد تا از طریق خود وزارتخانه ولى هر پیشنهادى که در مجلس می‌شود باید فرمول‌هاى پارلمانى و مقررات آیین‌نامه رعایت بشود این پیشنهادى که جناب آقاى نریمان فرمودند که بنده هم با مفادش کاملاً موافقم و لازم می‌دانم به عقیده من نمی‌شود مورد رأى واقع بشود چون پیشنهاد بر پیشنهاد نمى‌شود داد (حائرى‌زاده - آن پیشنهاد اولى قانون شد رأى گرفته شد بهش) اجازه بفرمایید وقتى رأى گرفتند به یک پیشنهادى و تصویب شد قانون نیست اصطلاح‌اش قابل توجه است وقتى به تمام مواد لایحه رأى دادند و در آخر هم رأى کلى گرفته شد این را در اصطلاح قانون مى‌گویند آن پیشنهاد آقاى مهندس زیرک‌زاده قابل توجه شد حال اگر ایشان پیشنهادشان را صورتى بهش بدهند که صورت استقلال داشته باشد به صورت تبصره باشد و عبارت‌اش را طورى تنظیم بکنند که این اشکال را نداشته باشد به عقیده بنده مفید است رأى می‌دهیم به این و اشکالى ندارد ولى اگر پیشنهاد در پیشنهاد باشد این لایتناهى است این است که بنده خواستم با اجازه جناب آقاى رئیس یک توضیح مختصرى هم عرض کنم که آقایان در پیشنهادات‌شان رعایت نکات مهم را بفرمایند اگر بنا باشد براى هر چیز جزئى پیشنهاد دنبال پیشنهاد بدهیم کارى از مجلس نمی‌گذرد روزى که جناب آقاى مصدق اختیار مى‌گرفتند بنده به این نکته متوجه بودم که این فکر ایشان بسیار به جاست زیرا چند دوره است مجلس مثل این که آن خاصیت قانونگذارى‌اش را از دست داده است در یک امر مهمى که مقدمات‌اش تاکنون گذشته و در این مجلس تصویب شده و تمام شده است تا حالا چندین پیشنهاد داده شده است و آنچه که من دیدم در جلوى آقاى حمیدیه مقدار زیادى پیشنهاد دیگر هست و به طوری که آقایان ملاحظه فرمودند بسیارى از اینها چیزهاى ضرورى نبود مواد مهم این لایحه همان‌هایى بود که تصویب شده این است که بنده خواستم استدعا کنم که آقایان توجه بفرمایند که در موقع دادن پیشنهادات از آن چیزهایى که فایده زیادى ندارد صرف‌نظر بفرمایند و الّا محال است به این طریق از این مجلس چیزى تصویب بشود و بعد به ما خواهند گفت که این مجلس نمی‌تواند کارى انجام بدهد و مجلس باید اختیار به دیگرى بدهد این صحیح نیست براى مجلس این سابقه را باید از بین برد.

نریمان - پیشنهاد بنده مخالف پیشنهاد آقاى مهندس زیرک‌زاده نیست پیشنهاد ایشان مورد توجه مجلس واقع شد پیشنهاد بنده هم اگر رأى دادید و مورد توجه واقع شد این دو با هم تلفیق خواهد شد.

پارسا - بنده تذکرى داشتم‏.

نائب رئیس - بفرمایید.

پارسا - اشکالى که جناب آقاى نبوى فرمودند به این صورت می‌شود او را رد کرد و وارد ندانست که جناب آقاى نریمان آن را به صورت یک تبصره در بیاورند و اضافه کنند که تمام این آیین‌نامه‌هاى استخدامى در کمیسیون‌هاى استخدامى و پست و تلگراف مورد رسیدگى قرار بگیرد.

نائب رئیس - آقاى نریمان این را قبول می‌فرمایید یا رأى بگیریم؟

نریمان - رأى بگیرید.

نائب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى نریمان آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که آیین‌نامه‌هاى استخدامى کارمندان شرکت سهامى تلفن ایران منتها ظرف مدت پنج ماه با در نظر گرفتن تذکراتى که از طرف آقایان نمایندگان راجع به تقاعد و بیمه و غیره داده شده تهیه و ابلاغ شود. حسیبى‏

نائب رئیس - آقاى مهندس حسیبى‏

مهندس حسیبى - بنده فقط منظورم از این پیشنهاد این بود که آیین‌نامه‌ها مخصوصاً با پیشنهاد جناب آقاى نریمان که قرار شد بیاید به مجلس فقط این نگرانى را براى کارمندان ایجاد می‌کند که مدت تصویبش طولانى خواهد شد بنده تقاضا کردم از آقاى نریمان که مدت پنج ماه را قبول کنند و بعد رأى گرفته بشود که نشد حالا این پیشنهاد من فقط از نظر مدت است که خیال می‌کنم اگر جناب آقاى وزیر کشاورزى (نمایندگان پست و تلگراف) ببخشید معذرت می‌خواهم جناب آقاى وزیر پست و تلگراف قبول بکنند همین قدر که مسلم باشد که آیین‌نامه حداکثر در ظرف پنج ماه تمام بشود و بى‌تکلیف نباشد نظر بنده تأمین می‌شود.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏.

وزیر پست و تلگراف - بنده کاملاً موافقم از لحاظ این که یک ترتیبى براى کمیسیون‌هاى مجلس معین می‌فرمایند که زودتر تصویب بشود.

نائب رئیس - آقاى مهندس حسیبى پس می‌گیرید.

مهندس حسیبى - نه خیر چون به بنده تذکر دادند که آیین‌نامه وقتى مى‌آید به مجلس وزارت پست و تلگراف دیگر اختیارى ندارد بنابراین براى این که زودتر تکلیف‌اش معلوم شود این مدت صورت قانونى پیدا کند که تکلیف‌اش زودتر معلوم بشود.

نائب رئیس - پیشنهاد آقاى مهندس حسیبى یک دفعه دیگر قرائت می‌شود بعد رأى مى‌گیریم (مجدداً به شرح سابق خوانده شد)

نبوى - بنده مخالفم‏.

نائب رئیس - توضیح بفرمایید.

نبوى - این جمله با در نظر گرفتن تذکراتى که از طرف آقایان نمایندگان دادند خیال می‌کنم که وضع آیین‌نامه را به کلى خراب بکند و بر‌خلاف منظور آقاى مهندس حسیبى عمل خواهد شد ما نسبت به خودمان که تعارف نباید بکنیم تمام این تذکراتى که داده شده صحیح که نبود.

+++

مهندس حسیبى - بنده مقصودم تذکراتى بود که مورد قبول مجلس واقع شد معهذا آن قسمت از پیشنهاد را پس می‌گیرم‏.

نبوى - بقیه‌اش اشکالى ندارد که تصویب بشود.

نائب رئیس - آقایان توجه بفرمایند پیشنهاد آقاى مهندس حسیبى مجدداً قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که آیین‌نامه‌هاى استخدامى کارمندان شرکت سهامى تلفن ایران منتها ظرف مدت 5 ماه تهیه و ابلاغ شود.

نائب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مهندس حسیبى با حذف آن قسمت آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شده)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 9 اضافه شود:

تبصره - شرکت تلفن حق استخدام جدید ندارد و کلیه انتصابات جدید باید از بین کارمندان دولت تعیین شود. دکتر ملکى‏

نائب رئیس - گویا نظیر این پیشنهاد رد شد.

دکتر ملکى - رد نشد آقا پس گرفتند.

نائب رئیس - بفرمایید.

دکتر ملکى - عرض کنم پیشنهاد بنده مشابه با پیشنهاد آقاى ذوالفقارى است ولى ایشان متأسفانه پس گرفتند در صورتى که پیشنهادى بهتر از این پیشنهاد تاکنون در پیشنهاداتى که داده شده است نبود. آقاى وزیر دارایى در کمیسیون بودجه اظهار داشتند که ما صد هزار نفر کارمند زائد داریم و فکر می‌کردند که براى این صد هزار نفر نقشه‌اى تنظیم بکنند تا این که بودجه دولت بتواند تعدیلى پیدا بکند و حالا توضیحى که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف دادند مبنى بر این که بین کارمندان دولت ممکن است کارمندان فنى پیدا نشود ما همه می‌دانیم که تمام افراد فنى متأسفانه در این مملکت کارمند دولت هستند در خیابان شما شخص فنى پیدا نخواهید کرد که بروید استخدامش بکنید این است که بنده پیشنهاد کردم علاوه بر این که شرکت حق نخواهد داشت استخدام جدید بکند اگر احتیاج به کارمند جدید داشته باشد باید از بین آن صد هزار نفر کارمندانى که اضافه هستند کارمند جدید براى خودش انتخاب بکند و هیچ کس در بین کارمندان دولت نیست که مورد احتیاج قرار نگیرد و اگر این تشکیلات که الان در شرف انجام است خاتمه پیدا بکند در آنجا هم عده زیادى لازم خواهیم داشت براى این کارها و باید استفاده کرد از اینها این است که من از آقایان تمنا می‌کنم که به این پیشنهاد رأى بدهند براى این که به حال مملکت خیلى مفید است.

نائب رئیس - آقاى قنات‌آبادى مخالفید؟ بفرمایید.

قنات‌آبادى - اگر این مدرسه پست و تلگرافى که وزارت پست و تلگراف دارد آن کسانى که آنجا تحصیل می‌کنند و فارغ‌التحصیل می‌شوند وزارت پست و تلگراف موظف نبود که آنها را استخدام بکند این پیشنهاد مورد نداشت اما چنانچه وزارت پست و تلگراف موظف است که این کسانى را که فارغ‌التحصیل این مدرسه پست و تلگراف می‌شوند استخدام بکند و غیر از اینجا هم کارمند فنى جاهاى دیگر پیدا نمى‌شود توى کوچه هم مستخدم فنى و سیم‌کش نیست چون وضع این طور است این پیشنهاد صلاح این است که تصویب بشود.

یک نفر از نمایندگان - این که مخالفت نبود.

قنات آبادى - یک مقدمه‌اى لازم داشت‏.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏.

وزیر پست و تلگراف - اگر یک لیستى از مستخدمین اضافى دولت با رتبه‌هایى که دارند خدمت آقایان باشد این فرمایش را نخواهند فرمود چون حداکثر افرادى که زایدند رتبه‌شان 9 است یک نفر رتبه 9 نمی‌تواند سیم‌بان بشود و نمى‌آید شماره تلفن بگیرد بنابراین به نظر بنده این تکلیف به جایى نیست که به وزارت پست و تلگراف بفرمایید براى این که دست‌اش را مى‌بندید و به جایى نمى‌رسد بنده الان مثالى عرض می‌کنم که ما الان پیک نداریم یا نامه‌رسان که استخدام کنیم اجازه استخدام هم نداریم الان شهر تهرانى که یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت دارد توزیع‌اش به وسیله 163 نفر موزع می‌شود براى این کار ما بخشنامه کردیم به تمام وزارتخانه‌ها که اگر مستخدم اضافه دارید بفرستید ما نامه‌رسان بکنیم فقط در تمام وزارتخانه‌ها یک نفر به ما معرفى شد بنده حرفى ندارم تصویب بفرمایید ولى مسلم بدانید که توسعه تلفن عملى نخواهد شد.

نائب رئیس - آقاى دکتر ملکى پس مى‌گیرید یا رأى گرفته بشود.

دکتر ملکى - نه خیر آقا رأى بگیرید.

کهبد - من مخالفم‏.

نائب رئیس - بفرمایید.

کهبد - با توضیحاتى که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف دادند و این کار هم کار فنى و از طرف دیگر غالب مستخدمین دولت متأسفانه همین طور‌ هستند که ایشان فرمودند رتبه 7 و 8 و 9 هستند پایین‌تر نیستند و اینها نمى‌روند کارهاى فنى و کوچک را متصدى بشوند بنابراین خواستم خواهش کنم پس بگیرند که این کار عملى نیست و هیچ وقت تلفن اصلاح نخواهد شد.

دکتر ملکى - بنده توضیح دارم‏.

نائب رئیس - بفرمایید.

دکتر ملکى - عرض کنم این موضوعاتى که در اینجا ذکر شد بیشتر صورت سفسطه دارد بنده عرض کردم کارمندان جدیدى را که می‌خواهند استخدام کنند اینها یا فنى هستند یا غیر فنى یا کارمندان جز هستند یا کارمندان جز نیستند اگر فنى هستند عرض کردم که کلیه اشخاص فنى در استخدام دولت هستند و از خیابان نمى‌توانید اشخاص فنى استخدام بکنید اگر غیر فنى مقصود کارمندان جز هستند آقاى وزیر دارایى که عضو این دولت هستند در کمیسیون بودجه اظهار کردند که ما صد هزار نفر کارمند اضافى داریم مقصود ایشان فقط رتبه 9 نبود چون من گمان نمی‌کنم که صد هزار نفر رتبه 9 باشند و علاوه بر این اینها حقوق‌شان را مى‌گیرند ممکن است اینها را ببرید کار جز بهشان بدهید ملت ایران مجبور نیست که به یک عده اشخاص حقوق بدهد و بیکار بگردند رتبه 9 باشد سیم‌کشى بکند و حقوق‌اش را بگیرد و الّا این وضع باعث خواهد شد که هیچ وقت اصلاحى در این مملکت نشود اگر بخواهید اصلاح بشود این اشخاصى که از بودجه حقوق می‌گیرند ماهى هزار تومانش را برود سیم‌کشى بکند برود نامه برساند افراد این مملکت این است که بنده پیشنهادم را پس نمی‌گیرم و تقاضا می‌کنم که رأى بگیرید.

نائب رئیس - آقایان توجه بفرمایند رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر ملکى آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده قلیلى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى نیست رأى می‌گیریم به اصل ماده با اصلاحاتى که شده آقایانى که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ده قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 10- بلافاصله پس از ابلاغ این قانون هیئتى از نمایندگان وزارت دادگسترى، وزارت دارایى، وزارت پست و تلگراف و تلفن و به اندازه لزوم کارشناسان فنى براى رسیدگى به کلیه امور فنى و مالى و ادارى شرکت سهامى کل تلفن ایران کیفیت خرید تأسیسات 22 هزار شماره تلفن تهران که از طرف شرکت سابق به عمل آمده و نحوه مصرف وجوه دریافتى به عنوان وام از بانک و از مردم مأمور می‌شوند این هیئت مکلف است منتهی در مدت شش ماه رسیدگى‌هاى لازم را به عمل آورده و نتیجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفین طبق قوانین جارى کشور مورد تعقیب قرار گیرند.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده بفرمایید.

حائرى‌زاده - بنده عرضى ندارم‏.

نائب رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏.

(در این موقع با خروج عده‌اى از آقایان نمایندگان عده براى مذاکره کافى نبود)

4- ختم جلسه به عنوان تنفس‏

نائب رئیس - چون عده کافى نیست با اجازه آقایان ده دقیقه تنفس می‌دهیم‏.

(مقارن ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى - محمد ذوالفقارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294778!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)