کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19
[1396/05/31]

جلسه: 4 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1335  

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - قرائت خطابه معروضه به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

3 - اعلام عده اعضا کمیسیون‌ها

4 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19

 

 

جلسه: 4

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - قرائت خطابه معروضه به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

3 - اعلام عده اعضا کمیسیون‌ها

4 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و سى دقیقه صبح به ریاست آقاى حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایب با اجازه - آقاى سید جعفر بهبهانى‏

غائبین بى‌اجازه آقایان: دکتر طاهرى - خزیمه علم - تجدد - دکتر رضایى - حشمتى - هدى‏.

دیر آمدگان با اجازه - آقایان: دکتر سعید حکمت - امامى خویى - بزرگ ابراهیمى.

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2 - قرائت خطابه معروضه به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى‏

رئیس - خطابه‌اى که باید به پیشگاه همایونى تقدیم شود حاضر شده و قرائت می‌شود و به اطلاع مجلس می‌رسد.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى نوزدهمین دوره قانونگذارى مجلس شوراى ملى که با تأییدات خداوند متعال و توجهات ذات شاهانه افتتاح یافته مطابق اصل دهم قانون اساسى آمادگى خود را براى انجام وظایف ملى و قانونى به عرض مبارک می‌رساند.

ابراز حسن‌ نظر و رضایت شاهنشاه از مجلس دوره هجدهم در وضع و تصویب قوانین مقید و آرا وظایف قانونى موجب نهایت شکرگذارى است.

کلیه نمایندگان دوره نوزدهم قانونگذارى که اکثریت آن از نمایندگانى می‌باشند که در دوره گذشته افتخار انجام خدماتى را به کشور داشته‌اند به پیروى از نیات عالیه ملوکانه و هدایت و راهنمایى ذات شاهانه در تکمیل و تصویب قوانین سودمند براى رفاه و آسایش هم‌میهنان از هیچ‌گونه بذل مساعى دریغ نخواهند نمود نظریات عالیه شاهنشاه در حفظ و حراست قانون اساسى و اصلاح و تکمیل و رفع تناقض و ابهام از قوانین و نظارت در حسن اجراى آن و حل مشکلات استخدامى مورد تأیید مجلس شوراى ملى است. نمایندگان ملت طبق نیات شاهانه معتقدند علاوه بر اجراى قانون برنامه هفت ساله باید موجبات ترغیب مردم به ایجاد کار‌هاى تولیدى و عمرانى و تأسیس شرکت‌ها و به ‌کار انداختن سرمایه‌هاى داخلى و جلب سرمایه‌هاى خارجى به‌ وسیله وضع قوانین در سایه عدالت و امنیت اجتماعى فراهم گردد.

توسعه و اکتشاف و استخراج و بهره‌بردارى از معادن نفت در بسیارى از مناطق کشور منجمله در فلات قاره و استخراج سایر معادن به‌ منظور ازدیاد درآمد عمومى براى تقویت بنیه مالى کشور و ترقى سطح زندگانى عامه و اجراى برنامه‌هاى تولیدى مورد توجه کامل مجلس شوراى ملى می‌باشد.

اجرا کامل قانون منع کشت خشخاش مورد استقبال و حمایت عموم ملت ایران است. بسط فرهنگ در اقطار کشور و لزوم تهیه وسایل تحصیل دانشجویان و بى‌نیار نمودن آنها از توسل به خارجه و ایجاد روح میهن‌دوستى و فداکارى در آنان و مبارزه با بى‌سوادى و همچنین توسعه عملیات بهداشتى در کلیه نقاط کشور آرزوى عموم مردم ایران و وجهه همت نمایندگان مجلس است و در تصویب قوانین لازمه براى نیل به این مقاصد عالیه با دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاهى همکارى خواهند نمود.

مجلس شوراى ملى‏ با اصلاح و بهبود وضع زندگانى روستاییان که موردنظر خاص شاهنشاه است با توجه به اقدامات اساسى که در این زمینه فرموده‌اند منت‌هاى موافقت را داشته و در تصویب لایحه قانونى اصلاح امور اجتماعى و آیین‌نامه تقسیم و فروش خالصجات اهتمام لازم به ‌عمل خواهد آورد.

اصول سیاست خارجى دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاهى براساس دوستى و احترام متقابل با کلیه دول به خصوص دول همجوار و پیروى از منشور ملل متحد مورد تأیید است و مجلس شوراى ملى نیز معتقد است الحاق کشور ایران به پیمان بغداد بنابر راهنما‌یى منشور ملل متحد به ‌منظور تحکیم صلح جهانى و تقویت امنیت عمومى صورت گرفته و به نتایج سودمند آن امیدوار مى‌باشند.

مسافرت اخیر شاهنشاه به کشور دولت و همجوار ما ترکیه و پذیرایى‌هاى شایانى که ملت ترک از شاهنشاه محبوب ما نموده و احساسات پاک و عواطف بى‌شائبه که نشان داده‌اند بهترى دلیل استحکام مبانى دوستى ملتین بوده و امیدوارى حاصل است که این اتحاد بین دو ملت دوست و هم کیش همواره محکم و برقرار بماند.

تقویت قواى تامینیه و نیروى مسلح مملکت به نحوى که متناسب با شئون وسعت کشور شاهنشاهى باشد مورد تأیید مجلس شوراى ملى است و تصفیه‌اى که از عناصر و افراد غیر مطمئن به عمل آمده باعث خوشوقتى است.

مجلس از دولت فعال و صالحى که در اجراى قوانین و نیات مقدسه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى ساعى باشد تقویت کامل خواهد نمود.

مجلس شوراى ملى امیدوارى کامل دارد که به یارى و عنایات خداوند متعال و توجهات ذات شاهانه و همکارى صمیمانه با مجلس سنا در انجام وظایف ملى و قانونى خود توفیق حاصل نماید

+++

3 - اعلام عده اعضا کمیسیون‌ها

رئیس - عده اعضاى کمیسیون‌هایى که از شعب براى هر وزارتخانه‌اى باید انتخاب شود کمیسیون محاسبات و کمیسیون عرایض تعیین شده قرائت مى‌شود و روز شنبه خواهشمندیم آقایان ساعت 9 صبح به مجلس تشریف بیاورند رؤساى شعب، شعب را تشکیل بدهند و اعضاى کمیسیون‌ها را تعیین کنند عده اعضاى کمیسیون‌ها قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون بودجه 18 نفر

کمیسیون برنامه 18 نفر

کمیسیون قوانین دادگستر ى 18 نفر‏

کمیسیون قوانین دارایى 18 نفر

کمیسیون کشور 18 نفر

کمیسیون فرهنگ 18 نفر

کمیسیون راه 18 نفر

کمیسیون کشاورزى 18 نفر

کمیسیون امور خارجه 18 نفر

کمیسیون بازرگانى 18 نفر

کمیسیون صنایع و معادن 18 نفر

کمیسیون بهدارى 18 نفر

کمیسیون نظام 12 نفر

کمیسیون پست و تلگراف 12 نفر

کمیسیون امور اجتماعى و کار 12 نفر

کمیسیون امور استخدام 12 نفر

کمیسیون عرایض 6 نفر

کمیسیون محاسبات 6 نفر

سراج حجازى - لطفاً کمیسیون عرایض را دوباده بفرمایید.

عمیدى - کمیسیون اقتصاد را نفرمودید.

رئیس - چون وزارت اقتصاد به دو وزارتخانه تبدیل شده و صنایع و معادن هم یک وزارتخانه شده کمیسیونى بران آن قایل شده‌اند.

4 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - بنابراین امروز دیگر کارى نداریم، جلسه آینده روز یکشنبه، دستور انتخاب دو نفر ناظر بانک و دو نفر هم نماینده از مجلس شوراى ملى براى شرکت نفت (مجلس در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295066!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)